SIEMs Månadsmagasin Nov 2002

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002 -Jun 2002 - Jul 2002 - Aug 2002 - Sep 2002 - Okt 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Ledare: I maktens boningar

I nyheterna 10 nov argumenterar LO-ekonomen Dan Andersson också för inrättande av ett etiskt råd, som ska kunna försvara och råda arbetarrörelsen politiska företrädare som råkar i blåsväder genom oetiskt handlande, av det slag som Jan O Karlsson nu hamnat i. - Det finns ju många åklagare men saknas försvarare, menar Dan Andersson.
-Varför ställer sig inte en enda person upp till J O Karlssons försvar då? frågar reportern. - Det beror nog på
feghet, rädsla och lättja , menar Dan Andersson aningslöst. Och han bör ju ha lyssnat till rörelsen och veta vad han talar om. Ett etiskt råd lär uppenbarligen få en del att göra här. Om man ens kan samla ihop till fullt lag....
Kanske bör det etiska rådet kunna bevaka mer än en enda synd - girigheten Dödssynderna var ju sju - om någon längre minns dem. Feghet och lättja - det blir i vart fall två till. Och att uppenbarligen varenda kotte inom rörelsen är anfäktad av detta - det bådar inte gott för det etiska rådet. ”

Nyhetskommentarer

Fulla förare? - Spädbarn och kuvöser - Köprusch efter Glucosamin - RFV spår ökade sjukskrivningskostnader -EU:s miljonrullning fortsatt utom kontroll - Renare Göteborgsluft skulle rädda hundra liv om året - 15 miljoner etiopier hotas av svält - Varning för miljöskrubbare - Läkemedel är ett miljöhot - Mobilmaster, hjälp! - Subject: Fwd: dagens 3G rysare - Missbrukare drogfria av medicin -Tvist om medicin för heroinister - Nyspråkligt om amfetamin - Tillväxthormon hjälper hjärnan självläka - Vad kostar NICO? - Kroppen stressas av hungerkänslor - Nytt farligt virus hotar hela Europa - Så lockas barnen i fettfällan - Östrogen minskar alzheimer - Glutamat bakom Alzheimers? - Surfarbrev: Motion på recept -Farligt höga stråldoser - DEN DANSKA STUDIEN OM MMR OCH AUTISM - Förlagsbevis till salu - Mjölk och autism? - Giftanvändningen inom det svenska jordbruket ökar - In memoriam: Maria med enmansorkestern är död - Tre plantor till bra bok - EMU är ett särintresse för eliten- JK synar neurosedynskuld - Surfarbrev om amalgamskador - Läkemedelsverket varnar för naturmedel - Billigare naturläkemedel på apoteket - Insändare från ej manipulerad - Biverkningar från titandioxid och järnoxid - Tuberkulos - en näringsbristsjukdom? - Brist på resurser bakom äldres undernäring? - Dödlig blödning av blodmedicin - LÖGNEN - lästips - ANNONSER

Ledare: I maktens boningar

De senaste veckorna har allt fler ”vanliga människor” (dvs massmedia) fått upp ögonen för våra makthavares ekonomiska situation ( ”Alla djur är jämlika , men vissa djur är mer jämlika än andra,” för att ur minnet citera Orwells” Djurfarmen).

Det är dock egendomligt att man diskuterar frågan om den politiska elitens ekonomi som en fråga om lön efter förtjänst, ersättning för arbete. Ovanför en viss nivå ger nämligen högre inkomster inte en högre konsumtionsstandard Jag kan möjligen äta, dricka och resa för några tiotusentals kronor per månad, om jag har gott om tid. Men man kan inte bli mer än övermätt och inte bli mer än asfull, om detta nu anses vara en ersättning för ens framstående arbetsprestationer. Inkomster utöver detta ger alltså inte högre levnadsstandard och konsumtion utan ger framför allt personlig ekonomisk makt.
Den som är fattig vet bäst vad ekonomisk makt är. Den rike säger sig ofta inte vara mäktig. Pengar är ointressanta, säger han. Det är klart att pengar är ointressanta. Det är vad man kan få för dem som är intressant.

Om någon har större inkomster än vad han behöver konsumera för - då är det inte lön för arbete utan MAKT han tilltvingat sig : Pengar i en marknadsekonomi betyder bl a makt att bestämma vilken typ av produkter som ska tillverkas, vilken typ av bostäder som ska byggas, vilken typ av vård och utbildning som barn ska erbjudas, och till vilket pris detta kan ske osv. Ty sådana förnödenheter produceras alltmer på marknadens villkor, där den penningstarka efterfrågan är avgörande . Den rike påverkar på så sätt samhället mer än den fattige. Och denna ekonomiska makt går att överlåta till kommande generationer - på samma sätt som konungamakten går i arv.

Det förvånande är inte att makthavare söker utvidga sina befogenheter, sina inkomster och sin makt, och på alla sätt slå vakt om och försvara sina privilegier. Det är inte konstigare än att dyngbaggar söker sig till elefantdynga, som vi skrev om i magasinet för något år sedan. Det är inte konstigt att de ger ifrån sig läten som ska sprida föreställningen att deras privilegier utgör jämlikhetens, rättvisans och broderskapets förnämsta yttringar. Ty talorganet utgör främst en del av matsmältningsapparaten, dess funktion är att fylla magen.

Det förvånande är att så många vanliga människor kan åhöra och acceptera detta. Till och med hönsen flyr när höken visar sig. De kacklar då inte så mycket utan handlar.

Maktkoncentration

Under de senaste åren har det varit uppenbart att makt och förmåner i näringslivet förskjutits från ägare till styrelse och högre tjänstemän. Detta har alltså skett i takt med att ”vanligt folk” i allt större utsträckning genom pensionsfonder och sparande blivit ägare, och samtidigt som aktiekurserna gått i botten. Ägandet blev alltså inte den väg till makt, inflytande och rikedom som folk inbillat sig. i vart fall inte för dem själva. (Låt oss minnas den klarsynte Feldt. ”Löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat dem ända hit !” Han visste måhända inte hur rätt han skulle få )

I stället har vi kunnat se hur en ”ny elit” i kraft av sin oumbärlighet i den operativa verksamheten lyckas manipulera sig fram till extrem makt och förmögenhet, i stor utsträckning utan insyn och begripande från omvärlden. Fram till utbetalningstillfället var det få utom Percy Barnevik själv, som begrep vilket pensionsavtal han skaffat sig.

Denna elit har armbågat sig fram med argument av typ att man besitter en unik och på marknaden eftertraktad kompetens. När konkurrens uppstår om deras kompetens så stiger naturligtvis priset.
( Se tex Jan Guillous krönika http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,225126,00.html)

Utvecklingen inom näringslivet har naturligtvis begapats av motsvarande eliter inom den offentliga, politiskt styrda, sektorn. Och här har de gripit tillfället att själva konstruera en motsvarande marknad för sin egen klass - ett vimmel av offentliga och politikerstyrda organisationer som alla behöver rekrytera just medlemmar ur den elit man själv tillhör.

Vad man söker dölja är att denna marknad är just synnerligen
konstruerad, i det att bakom alla dessa olika offentliga organisationer står ett och samma gemensamma folkliga intresse, som man nu lurat att konkurrera med sig själv. Samma skattebetalare får konkurrera med sig själva. Och det är just den elit som konstruerat den politikerstyrda organisationsröran som håvar in furstliga kontrakt, pensioner och fallskärmar.

Att såga av den gren man sitter på.

Frågan om Jan O Karlsson, Leni Björklunds, Hans Karlssons ekonomiska förmåner är naturligtvis en fråga om moral. Men det finns många moraliska frågor som allmänheten inte har med att göra.

Lars Stjernquist, partisekreterare, har bl.a. i Ekots lördagsintervju , velat göra systemfrågan viktigare än moralen, och hävdar att socialdemokraterna vill avskaffa ”det system” som förser politiker med extremt goda inkomster. Men hans uttryck att ”socialdemokratiska fotbollspelare ska inte ha sämre betalt än andra spelare” ger anledning till farhågor.

I Godmorgon Världen 16 nov menar Göran Persson att s kommer att få allt fler ministrar i framtiden som ”tjänat grova pengar utanför den politiska sfären”. Ska de då behöva avstå från dessa när de blir ministrar? frågar han retoriskt. Ska man alltså tro på GP eller på partisekreterare Stjernquist som menar att (s) ska avskaffa dessa system? Och talet om att politiken ska utgöra en motvikt till marknaden klingar än ihåligare när vi får veta att framtidens toppolitiker kommer att rekryteras från marknaden, precis som Bush-administrationen.

Vad stormen egentligen borde handla om är frågan om trovärdighet: Kan man vänta sig att personer som själva är gynnade av detta system , och medverkat till att skapa detta system, verkligen är trovärdiga när de påstår att nu ska de avskaffa samma system???

Om man ska räkna med att folk sågar av den gren de sitter på är det obegripligt varför arbetarrörelsen överhuvudtaget bildats. Varför då inte låta kapitalisterna själva avskaffa kapitalismen?

Är verkligen den som är extremt bra på att bevaka sina egna intressen också bäst skickad att bevaka andras - t ex fattiga asyl- och biståndsbehövandes? ”
Kommunals extra lönekrav får trista följder” säger LO-ekonomen Dan Andersson. ” -Då säger man att någon annan måste betala med arbetslöshet om jag ska få högre lön!”: Deltar verkligen ministrar är utom tävlan även när det gäller de ekonomiska sammanhangen? Och det handlar inte bara om ministrar. ett tusental svenskar ur den politisk-administrativ eliten lär f n ha helt skattefria och arbetsfria inkomster från EU. Vem betalar deras samhällsservice?

Men å andra sidan: har ju socialdemokraterna kunnat ställa sig som garanter både för de offentliga välfärdssystemens utbyggnad , och för deras nedrustning (vilket man kallade ”sanering av statsfinanserna”) Så allt är väl politiskt möjligt.

Soffprogrammens TV-debattörer undviker naturligtvis denna trovärdighetsfråga och surrar hemvant runt om det är fult att få bra betalt, vilket de inte tycker. Själva lär de hoppas på bra betalt för detta tyckande.

Etiska råd dyrbara

I nyheterna 10 nov argumenterar LO-ekonomen Dan Andersson också för inrättande av ett etiskt råd, som ska kunna försvara och råda arbetarrörelsen politiska företrädare som råkar i blåsväder genom oetiskt handlande, av det slag som Jan O Karlsson nu hamnat i. - Det finns ju många åklagare men saknas försvarare, menar Dan Andersson.
-Varför ställer sig inte en enda person upp till J O Karlssons försvar då? frågar reportern. - Det beror nog på
feghet, rädsla och lättja , menar Dan Andersson aningslöst. Och han bör ju ha lyssnat till rörelsen och veta vad han talar om. Ett etiskt råd lär uppenbarligen få en del att göra här. Om man ens kan samla ihop till fullt lag....

Kanske bör det etiska rådet kunna bevaka mer än en enda synd - girigheten Dödssynderna var ju sju - om någon längre minns dem. Feghet och lättja - det blir i vart fall två till. Och att uppenbarligen varenda kotte inom rörelsen är anfäktad av detta - det bådar inte gott för det etiska rådet.


Maktens språk

Jag hade som ung student en kamrat med stort anseende för sitt kunnande och seriösa framtoning. Han talade alltid långsamt, besinnande och eftertänksamt, när vi andra pladdrade i munnen på varandra. På honom lyssnade man alltid, och grunnade länge över hans mogna kommentarer och djupa insikter.

Men med tiden och fördjupad bekantskap började fasaden flagna. Inte allt verkade så förnuftigt, inte allt visade sig svara mot verkligheten, långt i från alltid ledde det han sade till vad man hade trott. Till sist tvingades vi kamrater genomskåda hur hemligheten bakom hans rykte som djuping hängde ihop :
- Det KAN ju vara så, sa ett ljushuvud en kväll,. att han faktiskt inte tänker fortare än han talar.....

Det är lärorikt att lyssna på radio. Särskilt lärorikt är det att lyssna på våra makthavares tal - antingen de nu heter Carl Bildt, Göran Persson, eller Olof Johansson. Långsamt, besinnande, och med betoning på vart och vartannat ord, som om dessa ord skulle ha en alldeles speciell valör just när de uttalas av en makthavare.” - Detta är...
mycket... bekymmersamt.... och ...kräver.... ansvarstagande... av oss alla.... ” kan det låta.
I praktiken innebär detta tal att själv tänker makthavaren skaffa sig kraftigt höjda inkomster under det att du själv och de flesta andra ska jobba över för att klara hyran.

Vårt sociala beteende styrs ofta av primitiva, halvt inlärda halvt instinktiva, reflexer. När någon signalerar ångest och panik kan vi själva bli uppskrämda, utan att ha en aning om vad saken gäller, och själva ha någon anledning att vara rädda. Men ofta finner vi att ett visst beteende lockar fram ett komplementärt: Om någon är ledsen måste någon annan uppträda som tröstare. Om någon är lamslagen måste någon annan ta initiativet. Om någon är slösaktig måste någon annan vara den som håller igen och snålar. På så sätt skapar vi - i bästa fall - en större balans i gruppens/familjen än vad vi har som individer. I denna ”balans-logik tycks också gälla att om någon ger order måste andra lyda, om någon gör anspråk på att få så måste andra ge.

Som tonåring arbetade jag ibland på ortens exklusiva kurhotell - en rekreationsanläggning för en europeisk elit med tjocka plånböcker, fina titlar och blått blod. Det var ständigt lika slående hur personer från den fina världen och god stamtavla men en enda blick, en enda gest kunde definiera situationen, och förvandla alla i sin närhet till betjänter - antingen de nu var det eller inte. Det handlade verkligen inte om burdust, ohövligt eller hänsynslöst beteende - utan tvärtom ofta ytligt sett vänligt och charmerande. Men genom att - kroppsligt och verbalt - visa att andras lydnad är fullkomligt självklar, och vägran att efterkomma önskemål är otänkbar lyckades man ofta förvandla en hel samling av människor till ett kungafölje. Den som trots allt inte ville medfölja tåget hade inget annat val än att bete sig på ett sätt som han själv skulle finna oartigt, genant, omoget. - och sätta en massa andra negativa beteckningar på, en omöjlig situation som ingen ville sätta sig i.

Denna förmåga att tala maktens språk är i dag hårdvaluta, som kan växlas in mot röster och pengar - dvs mot reell makt. Men dess värde bestäms uteslutande av oss själva - av våra inre spärrar och vår inre skoningslösa kritik av oss själva när vi ”är till besvär”, och i grund och botten vår önskan att själva tillhöra den fina världen, att själva få räknas till de som betyder något, om än inte på första plats så kanske på tionde. Samtalet mellan luffaren och grevinnan är legendariskt:

- Fryser hon inte i den dära tunna kappan?
- Nej vet ni, min gode man, man brukar faktiskt kalla mig grevinnan!
- Ja, folkhumorn är grymmer, mig brukar di kalla Knickedicken”


Hela världen är en scen ” - skrev Shakespeare redan på sextonhundratalet, och detta var ända hundratals år efter att Machiavelli formulerat maktens grundregler: Endast ett fåtal lär känna fursten. De flesta undersåtar kommer inte fursten nära, utan uppfattar bara det yttre skenet. Därför är det yttre skenet oändligt viktigare än furstens inre kvaliteter.
Därför
uppträder fursten också när han synes samtala. Därav det teatraliska språk som vi hör i intervjuerna , där varje ord tycks vara en dyrbarhet som av nåder anförtros oss att förvalta och begrunda i våra hjärtan. Och visst är ord viktiga. Men än viktigare är tanken.

Ord utan tanke himlen aldrig når - det var också Shakespeare, ja. Så låt oss söka urskilja tanken bakom orden. Vad händer när föreställningen är över, vad händer bakom scenen?

Man äger icke snille för det man är tokot (galen) är ett annat berömt talesätt, alltför sällan ihågkommet. Man äger icke heller kloka tankar bara för att man uttrycker sig pompöst och teatraliskt. Radiointervjun är inte ett samtal, icke ett utbyte av tankar, utan en föreställning vars syfte är att klargöra vem som är vem: vem är härskare och vem är underlydande. I dag duger inte hermelinpäls och guldkrona - ty vad skulle djurvännerna säga?. Men talet avslöjar:

-
Varför har du så konstig röst, mormor?, sa Rödluvan

Det är viktigt att regera

I regeringsförhandlingarna efter valet fick vi genom miljöpartiets envishet klart för oss att det är regeringen som har nåt att säga till om. Riksdagen är ett hem för nyttolösa kavaljerer, likt dem på Selma Lagerlöfs Ekeby, som förströr sig med upptåg och gräl. Likt Ekebykavaljererna har de genom lojala insatser i kriget, fått sin försörjning tryggad för all framtid, men ingen kan egentligen ta dem på allvar längre och inte mycket nytta gör de.
( Se tex: Många av dom folkvalda riksdagsmännen känner att dom inte kan påverka Sveriges politik i EU: http://sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=151380)

Genom denna riksdagens brist på verkligt inflytande kan man också utan risk fylla den med allsköns färggrannhet, inkompetens och okunnighet , så att varje väljare får någon att känna igen sig i och identifiera sig med - precis som i vilken dokusåpa som helst. En lustiger samling.

Miljöpartiet satte allt på ett kort - att få plats i regeringen - därför att endast där skulle man kunna få reellt inflytande. (Därefter förlorade man detta kort, eller skänkte bort det, men det är en annan historia.)


Förr rekryterade statsministern dock sina ministrar ur riksdagen. Numera plockar han sina handgångne män från andra kretsar . Machiavelli säger nämligen att fursten bör se till att hans tjänare är helt beroende av honom, inte minst genom att se till att de har rejäla inkomster, Det är därför olämpligt att furstens tjänare har egen förtroendebas bland folket. Den lojalitet de eventuellt kan hysa ska de rikta uppåt mot fursten, inte nedåt mot folket. .

Bandet mellan folkets fria och allmänna val och den verkliga politiska makten blir alltså i vårt land allt tunnare, allt skörare och allt mer formellt. När riksdagsmännen valt statsminister kan de egentligen åka hem igen. Statsministern själv sköter resten, tillsammans med dem som har HANS förtroende, inte nödvändigtvis folkets eller riksdagens. Det kungliga talesätt som infördes under Gustaf Vasas tid ( då f ö riksfogden hette Göran Persson ) har först i dessa dagar fullt fog för sig -”
Vi, Göran, av Guds Nåde, beslutar härmed...:”

Fursten vill kunna rekrytera vem han vill som tjänare. Därför grymtar han när folket knorrar över att hans tjänare är girigbukar som skor sig på folkets bekostnad. Han påstår att i framtiden kommer han minsann att skaffa sig tjänare som är än större girigbukar, så folket bör nöja sig. Vill folket ifrågasätta hans omdöme när det gäller tjänare kan det ju utse en annan furste. Påstår han. Ty folket väljer ju sina kavaljerer och kavaljererna väljer ju fursten... Så fursten är en folkets man. Påstår han...

I verkligheten utser dock fursten själv och hans tjänare även de kavaljerer som folket ska välja. Vill folket att dess kavaljerer ska kunna hembära något eller uträtta något som helst av värde, då måste de välja en kavaljer som har furstens förtroende. En kavaljer som saknar furstens förtroende kommer inte att vara till någon glädje för dem som valt honom. Denne får inget veta, inget besluta och inga gåvor av fursten, en ömklig irrande figur i maktens korridorer, som nog sluter sin bana i superi och skörlevnad. Vad ska folket med en sådan företrädare till? Nej., hellre då välja någon som har furstens öra och som understundom kan ställa till kalas. Ty hellre lite bröd och skådespel då och då, än ständig halvsvält och tystnad, tänker folket.

Men folket får självt skörda säden, brygga ölet och baka brödet till festen. Och kavaljererna spelar en stund på sina låtsaspianon, det är lustigt och glatt, de applåderar och bugar åt varandra. Därefter far fursten och hans följe åter hem, med släden full av nybakt bröd, öl och kavaljerer. Det som återstår för folket är vintermörker, halvsvält och tystnad.

Trädet november 2002

Ulf Brånell

Fulla förare?

Allt fler tar antidepressiva medel
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=78161&previousRenderType=6
Försäljningen av antidepressiva läkemedel ökar med närmare 20 procent per år. Sammanlagt använder en halv miljon svenskar dagligen antidepressiv medicin. Allra störst är ökningen bland unga kvinnor.


Försäljningen av
alla typer av läkemedel ökar, men antidepressiva läkemedel, eller så kallade SSRI-preparat, håller på att bli svenskens vanligaste medicin, vanligare än läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar. <***>
I dag används medlen inte bara till depressioner utan också till många andra besvär som panikångest och tvångssyndrom, vilket gör att Apoteket tror att ökningen ändå kan fortsätta.
Ökningen av antidepressiva medel är som mest tydlig bland ungdomar i gruppen 15-25 år.

<***> I just gruppen 13-17 år har användningen femfaldigats sedan 1996. Det visar statistik som Apoteket tagit fram.

Vi tycker det här är en experimentverkstad. Läkemedlen förskrivs för allt från depressioner till handsvett och premenstruella besvär. Ändå är läkemedlen inte testade på ungdomar. Det är skillnad på att ge läkemedel till dem som växt färdigt. Det är naturligt att humöret går upp och ned i unga år, säger Sonja Hellbom, ordförande för RFHL.
Vi har också undersökningar som vi just nu håller på att ta fram som visar på att patienter har mer biverkningar än vad som har varit känt och att läkarna negligerar att följa upp patienterna, säger Sonja Hellbom.

<***> /Anders Forsström

SIEMs kommentar: En halv miljon svenskar tar antidepressiva medel. Bara detta handlar om kanske åtta-tio procent av väljarkåren. Det räcker för utslagsröst och vågmästarställning i de flesta politiska frågor i Sverige: Kärnkraft eller inte? EU eller ej? EMU eller inte? Krig mot Saddam eller ej? Osv.

När det gäller bilförare är normerna självklara: Den som är full ska inte köra bil. Inte ens den som är det minsta påverkad ska sätta sig bakom ratten. Vilket ramaskri skulle det inte bli i byn om man krävde att ungarna skulle åka med en onykter skolbusschaufför?

Men ska vi alla i demokratins namn tvingas följa personer, vars omdöme och känsloläge påverkas av kemiska medel? Den som för egen del bekämpar sin oro med kemiska medel - är han verkligen lämplig att fatta livsavgörande beslut för många generationer framåt och bedöma riskerna för andra?

Somliga saker är för viktiga för att anförtros åt politiker. För att inte tala om läkare:

När det gäller självmorden försöker artikeln - journalisten? läkaren ? - försåtligt att göra gällande att man kan tacka de antidepressiva gifterna för de sjunkande självmordssiffrorna.

Nu kan man inte läsa självmordsstatistik hur som helst. Ett självmord kräver nämligen både avsikt, förmåga och konsekvent genomförande. De flesta självmordsförsök misslyckas i brist på effektiva vapen och kunnande. Och en del självmord ser inte ut som självmord. När akutvården förbättras, eller tillgången till säkra självmordsvapen försvåras, då sjunker dödligheten.

Men vad gäller SJÄLVMORDS
FÖRSÖKEN bland ungdomar (hos vilka konsumtionen av antidepressiva ökat mest markant) så har de under perioden 1987-2000 ÖKAT från 147,7 till 173,2 /100 000 pers. Så om självmord och antidepressiva hänger samman - då är det så att antidepressiva medel gör ungdomar MER självmordsbenägna, inte mindre. (Se http://www.ki.se/suicid/stat_smf_sverige_totalt_00.html )

Men hur verkligheten ser ut kan man väl ge katten i , bara man får kränga sina piller och tjäna sin hacka. Och att läkare och journalister ljuger som hästar travar det bör vi vara vana vid.

Spädbarn och kuvöser Motgift v 49

När Saddam Hussein invaderat Kuwait spreds i tidningarna den fruktansvärda berättelsen om hur irakiska soldater lyft spädbarn ur kuvöserna på de kuwaitiska sjukhusen, för att lämna dem att dö. Denna historia utgjorde ett oemotståndligt argument för nödvändigheten att med våld ingripa mot en sådan bestialisk diktator.

Kväveoxid används vid vården av för tidigt födda, rapporterar TV-nyheterna i en glimt fredag 21 nov 2002 . För tio år sedan använde man industrigas för ca 1500 kr tuben, men för några år sedan registrerades kväveoxiden som läkemedel och har nu patenterats. Så nu kostar en behandling 100 000, förutom att sjukhusen tvingas köpa ny utrustning. Detta har inte sjukvården råd med, klagar läkare, som tvingas hårdransonera vilka barn som ska få hjälp och inte. Det kostar pengar att utveckla läkemedel, försvarar sig AGA.

Så går det när man går på läkemedelsindustrins argument, dvs strävan att förklara allt som befrämjar mänsklig hälsa som läkemedel: Patentering, reglering och prishöjningar gör att hälsa reserveras för de penningstinna, samtidigt som den industriella folkförgiftningen sätter allt djupare spår i folkhälsan.
Detta är vad vi har snart har att vänta när det gäller hundratals normala vitaminer, mineraler och andra näringsämnen, när EU-regleringar och Läkemedelsverk har fullgjort sina uppgifter. Det tidigare oreglerade Glucosamin har redan ökat i pris med 300% sedan det blev läkemedel.
Historien om Saddams soldater och kuvöserna avslöjades för något år sedan som ren krigspropaganda. Det ”oberoendet vittnet” till händelserna var i själva verklet dottern till Kuwaits USA-ambassadör. Sanningen är istället alltså att det är svenska industrier som slänger spädbarnen ur sina kuvöser. Få se om det utlöser någon USA-invasion härstädes.

Dr Raths avslöjanden om hur de tyska - numera internationella - kemi- och läkemedelsjättarna planerade och utnyttjade Hitlers koncentrationsläger har nu funnits att tillgå på SIEMs site under flera år. (/siem/oppet-brev.html ) Ingen forskare kan klaga på källhänvisningarna.
Läs gärna också om John Rockefellers roll i detta : (engelska) http://www.educate-yourself.org/fc/
Men i svenska tidningar och media nämns inte ett ord. Det finns alldeles för mycket annonspengar att gå miste om, och karriärer som kan gå i stöpet, om man knystar.

Så naturligtvis kommer också kväveoxiden att av media och politiker behandlas som en anslagsfråga för landstingen, medan kosttillskotten blir en sak för kvacksalverilagstiftningen och de stigande ohälsotalen en fråga om nedskärningar i socialförsäkringssystemet. Det finns det ju sömnmedel och smärtstillande att tillgå om sanningen blir alltför plågsam. Och ett nytt krig mot Saddam ska ju snart proklameras, och då har ju journalistkåren mycket annat att stå i.

Det är nog tur att AGAs grundare Gustaf Dalén blev blind. Han hade nog inte velat se vad hans livsverk kom att användas till. För femtio år sedan framhölls han i skolfilmerna som en svensk hjälte. Numera kan man lämpligen använda honom för att skrämma små barn.

Mycket små.

Köprusch efter Glucosamin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147åa=71772åpreviousRenderType=5
Det är köprusch i hälsokostbutikerna denna vecka. Från och med fredag får preparat som innehåller Glucosamin bara säljas av Apoteket. Mot detta rasar hälsokostbranschen och många konsumenter.

Snart slutsålt. Bojan Rosén på Götgatsbackens hälsokost på Södermalm i Stockholm har redan börjat marknadsföra alternativ till glukosamin.Glukosamin är ett aminosocker som fört en anonym tillvaror i miljoner år. Människokroppen producerar ämnet av sig själv, men det finns även i råvaror som skaldjur och svamp.
För tre år sedan började Glucosamin säljas i svenska hälsokostbutiker med argumentet att det har en gynnsam effekt på ömma och värkande leder. Försäljningen har ökat stadigt, och nu länsas hyllorna i hälsokosthandeln.
I Götgatsbackens hälsokost i Stockholm strömmade kunderna in under tisdagen för att hamstra.
- Många har ringt och beställt och kommer in och hämtar nu i veckan, berättar butiksinnehavaren Bojan Rosén.
Anna-Maj Höglund, som är stamkund i butiken, har lagt undan ett kombinationspreparat med ingefära.
- Jag tycker att det är helt fel att först kritisera hälsokosten och sedan ta över den som man gör nu. Jag vill inte pådyvla någon annan det här, men jag vet själv vad som är bra för mig. Bara det att människor ska behöva gå till doktorn för att få det. Vad kostar inte det både för enskilda och samhället?
Mani Ortiz köper glukosamintabletter för fyra månader på ett bräde.
- Det är lite typiskt svenskt faktiskt: När man vet att något funkar då får det inte säljas fritt längre.
<***>
Gränsdragningen mellan läkemedel och kosttillskott är under utredning vid EU-kommissionen. Än så länge avgör Läkemedelsverket suveränt och från fall till fall vad som i Sverige ska klassas som läkemedel.
Hälsokostbranschen hoppas att nya EU-direktiv så småningom ska tvinga Läkemedelsverket att backa från beslutet att klassa Glucosamin som läkemedel. <***>
Gunilla Eldh

SIEMs kommentar: Artikeln citeras för att läsaren inte ska ha en chans att vara okunnig om vad som väntar när industrins lejda lakejer i Läkemedelsverket får hållas. Priset på Glucosamin har som sagt redan gått upp med 300%. Det är ändå mycket mindre än kväveoxiden till spädbarnen. Så än finns det väl utrymme för ökade priser och vinstmarginaler. Det gäller ju att rädda aktiekurserna och pensionsfondernas värde, tänker väl våra politiker. Annars bråkar väl folk för det.

Och inte följer någon information om riskerna med ens våra vanligaste läkemedel, som Läkemedelsverket vill få oss att tro. I stället ljuger och mörklägger Läkemedelsverk, Smittskyddsinstiut och forskare för glatta livet, t ex när det gäller vaccinationerna. Se t ex
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html och http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html för goda exempel.
RFV spår ökade sjukskrivningskostnader
Inrikesnyheter från SVT Text

Kostnaderna för sjukförsäkringen fortsätter att öka. Det skriver Riksförsäkringsverket (RFV) i en ny prognos, rapporterar Ekot.
RFV räknar med att kostnaderna kommer att stiga från beräknade 46 miljarder kr år 2003 till 57 miljarder 2008. Verket har inte räknat med regeringens utlovade åtgärder för att minska sjuk- talen, vilket beror på att de ännu inte har preciserats.

Regeringens mål är att halvera kostnaderna till 2008. Redan nästa år ska kostnaderna minska med 5-10 miljarder Arbetslivsministern: Det brådskar Hans Karlsson, nybliven minister med ansvar för arbetslivsfrågor, säger att det brådskar med åtgärder mot de växande sjukskrivningskostnaderna. -Ja, det är ju skarpt läge så det måste börja hända någonting redan nästa år, säger han till Ekot. Han vill dock inte säga om han tror att kostnaderna kan börja minska redan 2003, som förutsätts i statsbudgeten. Karlsson vill inte heller säga något om hur målet ska nås, förutom att det inte är aktuellt med karensdagar eller andra försämrade villkor.

SIEMs kommentar: Vi räknar naturligtvis med att de sjukskrivna får gehör för sina synpunkter att sjukersättningarna ingår i det avtal de tidigare träffat med samhället, och att de därför inte går att rucka på. Sjukpeng och förtidspension grundas ju på tidigare inkomster och utgör ju en redan intjänad efterlön vid sjukdomsframkallande arbeten. Försäkringskassan kommer naturligtvis också att hävda - precis som EUs revisionsrätt - att det inte går för den enskilde att avstå från pengarna, därför att något sådant skulle underminera förtroendet för myndigheterna.

Hur stort det nu kan vara.

EU:s miljonrullning fortsatt utom kontroll 5 november 2002 Motgift v 46
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042åa=74106åpreviousRenderType=1

BRYSSEL. Efter tre år vid makten har EU-kommissionen fortfarande inte fått ordning på unionens affärer. Bara fem procent av utgifterna är helt under kontroll. Det konstaterar EU:s revisionsrätt i sin årsrapport för 2001.

Krångliga system, dålig kontroll över vart pengarna tar vägen och alldeles för mycket kvar i kassan. År efter år har EU:s revisionsrätt upprepat samma kritik. Och år efter år fortsätter pengarna att rinna i väg, utan att någon exakt kan redovisa vart de tar vägen.
- Egentligen kan vi bara garantera att fem procent av utbetalningarna är helt korrekta. Det är pengar som används till att betala ut löner och administration inom kommissionen, säger Revisionsrättens svenske ledamot, Lars Tobisson.


SIEMs kommentar: Nåja, vart 80 000 i månaden tar vägen vet vi i alla fall - dvs i ”pension” till förre chefsrevisorns nuvarande migrationsministern Jan O Karlsson. Dessa pengar sägs vara en garanti för hans omutbarhet. Vem i herrans namn skulle behöva muta en revisor som släpper igenom 95% av pengarna utan kontroll ? Det låter rimligare att de 80 000 utgör ersättning för att han ska hålla tyst om vad han vet om EUs inre verksamhet.

Det våras för Anders Björk. Han är den ende som veterligen uppmanat en svensk minister att veta hut.


Renare Göteborgsluft skulle rädda hundra liv om året
http://www.expressen.se/article.asp?id=127547
GÖTEBORG. Hundratals liv skulle kunna räddas varje år i Stockholm och Göteborg om utsläppen från framför allt trafiken minskade.
Detta trots att de svenska städerna ändå är minst förorenade av 26 europeiska städer i en studie som presenterades i Göteborg på tisdagen.

Enligt studien skulle 230 liv kunna sparas i Stockholm och 100 i Göteborg om halten av partiklar i luften minskas med fem mikrogram per kubikmeter.
För 19 av de deltagande städerna med sammanlagt 32 miljoner invånare skulle samma minskning förebygga 5 500 dödsfall.
- Men det totala antalet dödsfall i Europa på grund av partikelutsläpp är säkert 10-15 gånger större, säger doktor Bertil Forsberg på institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet som är svensk projektledare.

....


SIEMS kommentar:
Hälsa handlar mer om frisk luft och vatten, näringsrika livsmedel, och skydd mot skador, än om tillgång till industriprodukter. Det är dessa produkter vi främst behöver skydd mot.

GOD JUL!
15 miljoner etiopier hotas av svält
SVT Text 11 nov


Omkring 15 miljoner etiopier hotas av svält. Omvärlden måste hjälpa till. Det var en uppgiven etiopisk premiärminister som på måndagen framförde sin vädjan via BBC rapporterar TT.

Under 80-talets katastrof dog närmare en miljon människor. FN:s matprogram WFP har varnat för att livsmedelslagren för Etiopien kommer att ta slut i början av december om inte omvärlden reagerar snabbt. FN har gjort uppskattningen att över sex miljoner etiopier - var sjätte invånare - hotas av en hungerkatastrof.


SIEMs kommentar:
Av någon anledning står det aldrig i notiserna att det handlar om ”oskyldiga” människor , så som när ett hundratal ryssar eller något tusental amerikaner blir offer för något terroristdåd. Att femton miljoner negrer svälter ihjäl i vår värld tillhör väl naturens lagar, kan man tro, det rår väl ingen för? Eller också ska de väl skylla sig själva? Och FN har ju att göra ändå. Det är uppenbarligen inte lika bråttom med att lösa detta lilla problem som med att bomba Saddam. Den civiliserade världen måste ju kunna skilja mellan viktigt och oviktigt, stora och små problem.

Varning för miljöskrubbare

http://expressen.se/article.asp?id=127322
Miljöskrubbare skulle man kunna kalla dem, forskarna som tvättar bort giftstämpeln från miljöfarliga ämnen.

I USA kallas fenomenet greenwashing och är vanligt förekommande; ända sedan Rachel Carson publicerade ”Tyst vår” i början av 60-talet har kemiindustrin mobiliserat horder av vetenskapliga experter för att skrubba produkterna rena.
DDT, PCB, dioxin, methylkvicksilver, fenoxisyror, PVC, DEHP, bromerade kolväten, och allt vad de producerade gifterna heter, har tvättats och polerats med lugnande besked. Larmrapporterna har viftats bort som falska, ovetenskapliga, ogrundade och känslomässiga.
Jag minns hur det var när vi försökte få stopp på hormoslyret på 70-talet; det fanns ju redan då starka misstankar om att ämnet framkallande cancer och skadade arvsmassan.
Skogsarbetare dog och barn föddes med ryggmärgsbråck och utan armar.
Men fenoxisyralobbyn var stark och mäktig (hormoslyr var en blandning av fenoxisyror) och avfärdade alla farhågor; det var bara okunnighet och överdriven ängslan; och skogsdirektörerna drack, demonstrativt, fulla glas med hormoslyr för att lugna folk.

De få forskare som varnade och försökte påvisa cancerrisker blev utstötta och förtalade, och när hormoslyret trots allt blev förbjudet förklarade Naturvårdsverkets chef att det var ett politiskt beslut, utan vetenskaplig grund.
Hormoslyrstriden för 25 år sedan är kanske det tydligaste exemplet på miljöskrubbning i Sverige.
<***> Men nu verkar miljöskrubbningen vara på uppsving också i Sverige.
Jag skrev för några veckor sedan om Kemikalieinspektionen som fått hotelsebrev från Europas samlade plastindustri för att den vill stoppa mjukgöraren DEHP.
Om det var så, menade branschen, att inspektionen fortsatte att säga saker om DEHP ”som inte är sant till hundra procent finns det en risk att Sverige skadar marknaden för det här ämnet”, och då skulle plastindustrin stämma Kemikalieinspektionen och kräva skadestånd.
Det inspektionen sagt är att DEHP kan påverka fortplantningen och ge skador på testiklarna, vilket är experimentellt visat på möss.
Plastbranschens hotbrev var ett rått och ohöljt försök att tvätta DEHP rent från giftanklagelserna, men det är sällan miljöskrubbarnas kommersiella motiv blir så tydligt utsagda, oftast höljer de sig i en objektiv, vetenskaplig dräkt.
<***> ”Forskare som pratar strunt” hette en uppseendeväckande artikel i Svenska Dagbladet för ett år sedan, där Hardell och andra forskare angreps för ”bristande professionalism och omdöme”.
Bland undertecknarna fanns en professor Hans-Olov Adami, verksam vid Karolinska institutet, men också, har det nyligen avslöjats, betald av den amerikanska konsultfirman Exponent som bland annat arbetar åt kemijätten Dow chemicals.
På Exponents uppdrag har Hans-Olov Adami vid flera tillfällen uppträtt som dioxinets rentvättare, och vill bland annat få bort ämnet från WHO:s lista över cancerogener.
En skamlös miljöskrubbning, som borde avslöjas med stort larm.
Av Tommy Hammarström

SIEMs kommentar:
Vi använder gärna termer ”grönmålning” i stället, för miljöskrubbning. Det kan behövas ett bra ord, för det kommer att bli mycket använt. Företeelsen är nämligen allmän., inte bara när det gäller miljögifter utan också vad gäller läkemedel och vacciner.

"Läkemedel är ett miljöhot, Lars Engqvist"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572åa=71672åpreviousRenderType=5

Forskningen om läkemedlens inverkan på natur och miljö har inte varit ett prioriterat område och den politiska debatten om detta problem har varit nästan obefintlig, skriver Anneli Hulthén, EU-parlamentariker (s), och miljöchefen i Stockholm Åke Wennmalm.

’Under det senaste decenniet har mängden sålda läkemedel ökat med mer än 40 procent. Därmed ökar också trycket på vår natur.
Forskningen om läkemedlens inverkan på natur och miljö har dock inte varit ett prioriterat område och den politiska debatten om detta problem har varit nästan obefintlig. Men nu är det dags att ta problemet på allvar och det är bråttom. Annars kan det leda till en spridning av resistenta bakterier och kanske i förlängningen till ett folkhälsoproblem med obotliga infektionssjukdomar.
Läkemedel är en av få kemikaliegrupper som är avsedda att ha effekt på levande organismer. För att undgå kemisk nedbrytning i kroppen är de också mycket stabila. Så stabila att de när de lämnat vår kropp och når reningsverk fortfarande har en aktiv form. Många av dessa klarar även behandlingen i reningsverket och förs vidare ut i våra hav, sjöar och vattendrag.
EU-kommissionen har i sitt förslag till ny läkemedelslagstiftning helt struntat i de orosrapporter som börjar komma och i stället valt att gå en industrivänlig väg....

Anneli Hulthén
EU-parlamentariker (s) Åke Wennmalm Professor, miljöchef Stockholms läns landsting

SIEMs kommentar:
Som vi pekar på i Minikursen ( http://www.klokast.se/siem/Mini.html ) antar läkarna att människor blir friska av kemiska ämnen som fisk och andra djur dör av, om det kommer ut i naturen. Det viktigaste stödet för denna s k vetenskap utgörs dessutom av ...djurförsök !!!??? Försök få ihop detta den som kan! Vi matas dessutom med strunt om att gifter saknar giftverkan vid låga doser "under gränsvärdet". Läs /siem/giftbroschyr.html i stället!

Om logik och sunt förnuft vore kännetecknande för mänsklig verksamhet skulle alltså den kemibaserade medicinindustrin snarast dö sotdöden. Men i EU:s värld omhuldas den. Billiga och ofarliga naturmediciner förbjuds och regleras medan lönsamma gifter kan fritt produceras och släppas ut i vår gemensamma miljö med oöverskådliga verkningar.

EU har ju av tillskyndarna kallats "det stora fredsprojektet". Ja, nog gör man vad man kan för att det ska bli lugnt och stilla i Europa. Mycket stilla.

Mobilmaster, hjälp!

Hej Ulf!
Jag och många med mig känner oss oroliga för utbyggnaden av mobilmaster i Sverige. Enl. källor kommer det att finnas en mast var tredje kilometer. I Trelleborgs kommun har man sagt nej till utbyggnad av 3Gmaster eftersom folket opponerade sig. Detta tycker jag att fler kommuner och ffa kommuninnevånarna borde få veta! Vad blir konsekvenserna av utbyggnaden? Har Du något som kan förmedlas ut till folket? Tacksam om Du tar upp detta ämne snart, det är bråttom!!
Hälsningar Camilla i Hässleholm <hh.ch@ebox.tninet.se>

Subject: Fwd: dagens 3G rysare

From: "bhu tan" <bhutan88@hotmail.com>
Date: Tue, 12 Nov 2002 23:39:27 +0100

Hej! Här kommer en artikel från Aftonbladet. Vi måste stoppa detta
vansinne, nu är det nog!

3G-mobil till folket ska rädda telekom-industrin Statlig satsning kan lösa krisen En statlig satsning på 3G-mobiler till folket kan lösa telebolagens kris. Det anser den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency, ISA. I ett brev till näringsdepartementet, som tidningen Ny Teknik tagit del av, föreslår ISA:s generaldirektör Kai Hammerich att staten ska subventionera satsningen på ‰3G-folkmobiler‰ till svenskarna. Folkmobilen skulle vara ett led i en ny IT-strategi för hela landet. Via arbetsgivaren ska en anställd få möjlighet att hyra en 3G-mobil för cirka 250 kronor i månaden efter skatt med ett förbetalt abonnemang för tre år. Abonnemanget föreslås ge fri tillgång till en viss datamängd varje månad, skriver Ny Teknik.

Ger Sverige ett försprång
Förslaget liknar det kring hemdatorer som banade vägen för det svenska IT-undret. Mellan 1998 och 2001 fick de svenska hemmen tillgång till 850 000 datorer och nya grupper lärde sig tekniken. Det projektet kostade staten mellan 4 och 5 miljarder kronor i uteblivna skatter. En liknande spridning av 3G-mobiler skulle innebära en kostnad på 3,5 miljarder kronor på tre år, enligt ISA. Man hoppas att satsningen ska ge Sverige försprång på exportmarknaden för 3G-telefoner, skriver tidningen.
Ulf Körner, professor i telekommunikation vid Lunds tekniska högskola, tror att förslaget skulle ge telekom-branschen en rejäl skjuts. ˆ Det är mycket positivt. Vad 3G behöver är att så snabbt som möjligt få många användare. Just nu går det trögt. Något måste göras och det här låter som ett bra alternativ, säger Körner till aftonbladet.se.

<***> För att ytterligare hjälpa telekom-branschen på traven föreslår ISA att utbyggnadstiden för de nationella 3G-näten förlängs med två-tre år.

Ulrika Nordin Aftonbladet Publicerad: 2002-11-12

SIEMs kommentar: Samma politiska strategi kan skönjas som när det gällde läkemedelsindustrin: Att erbjuda svenska folket som försökskaniner till exportindustrins fromma.

Missbrukare drogfria av medicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597åa=73435åpreviousRenderType=6
Allt fler vuxna med adhd får den centralstimulerande medicinen Ritalina. Bland de 600 vuxna svenskar som hittills provat medlet finns missbrukare som blivit fria från sitt missbruk.

SIEMs kommentar:
SIEM rapporterade om att Ritalinabehandlade ADHD-barn utvecklade missbruk redan för flera år sedan - genom personal som arbetade med missbruksvård och bör veta. Sådana rapporter sprids dock inte via Ulleråkers sjukhus eller massmedia. Då ser rubrikerna ut som ovan. Att få missbrukare ”drogfria” genom att ge dem legala droger är också en gammal idé - men det är en ordlek, inte verklighet. En gång alkoholist, alltid alkoholist säger A A

Makthavare har alltid ett stort intresse av att göra folk till missbrukare: Det tyudligaste exemplet är väl opiumkriget vid förra sekelskiftet. Anledningen är att den som är beroende är medgörlig - hotar någon att dra in hans drog går han med på det mesta.

Tvist om medicin för heroinister
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=75809&previousRenderType=6
Antalet heroinister på behandlingshemmen minskar kraftigt. Anledningen är Subutex, en stark medicin som narkomaner får för att dämpa suget. Den skrivs ut för mycket, för slappt och säljs på Plattan, varnar kritiker.

IT-anställda tar knark för att orka jobba
Amfetamin dämpar jobbstressen
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,222397,00.html

Den nya ”övertidsdrogen” hjälper unga att jobba dubbla arbetspass. Amfetaminpreparaten väller in i Sverige samtidigt som utbrändheten breder ut sig.
   Tullen har beslagtagit 30 procent mer amfetamin i år än i fjol. Och allt fler anhöriga larmar om en ny drog som etablerat sig bland unga i IT-svängen, skriver Svenska Dagbladet.
  En knivsudd av den nya drogen i ett hälsosamt glas juice ger kraft till dubbla arbetspass. Syran i juicen ger ruset extra skjuts.
  Det nya amfetaminpreparatet har fått benämningen övertidsdrogen. Men ruset har en mörk baksida. Många drabbas av depression och blir våldsamma.
  – Det är dags att ta detta dolda missbruk på allvar. Inte minst inom IT- och databranschen är det hårda och långa arbetspass som gäller för den många gånger unga personalen, säger Jan Westling vid polisens narkotikarotel i Stockholm till Svenska Dagbladet.
  
<***>
Ulrika Nordin

SIEMs kommentar: Det är alltså denna typ av droger som sjukvården stoppar i vuxna ADHD-patienter. Diagnosen är mycket omdiskuterad, och symtomen på ADHD är mycket oklara, många uppger att de först i vuxen ålder ”förstått att de har ADHD”. En sådan diagnos är naturligtvis värdefull att få. 75 kronor grammet närmare bestämt.

Nyspråkligt om amfetamin

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, påverkade av landets ledande neuropsykiatriker, släpper nu ut ett amfetaminpreparat på marknaden igen. (Dessa drogs in 1968 efter den katastrof som den legala langningen då skapade.) Men socialministern - eller hans " rådgivare" - ser ingen som helst anledning till oro. Som svar på en orolig fråga i riksdagen lyckas ministern vilseleda andra politiker och allmänhet på ett mycket obehagligt sätt.

I " nyspråkets" värld - för att knyta an till Orwells 1984 - blir krig fred och frihet slaveri. När chokladransonerna skärs ned till 20 gram per månad går sanningsministeriet ut med att de ökat till 20 gram. När Läkemedelsverket nu viker sig för kraven från De Stora Läkemedelsbolagen och landets inflytelserika psykiatriker, och avskaffar licenskraven för amfetaminpreparat ett - till att börja med - får socialministerns spökskrivare göra bruk av "nyspråket" . När "sanningsministeriet" ska beskriva den ökning i mängden droger till barn som kommer att bli följden - blir
ökningen till en begränsning! Man skriver att syftet med frisläppandet av amfetaminpreparatet " är att begränsa förskrivningen till just barn med ADHD" . (Betonat här.)

I dagsläget får runt 3000 barn i Sverige amfetaminpreparat. Men Sveriges ledande neuropsykiatriker har slagit fast: " Omkring 10 % av alla barn har en betydande neuropsykiatrisk problematik." (Gillberg, 1997.) Nästan alla av dessa 10 % tänks lida av DAMP eller ADHD.

Det skulle betyda att runt 150 000 barn i Sverige har ADHD (eller den lokala "sjukdomen" DAMP; finns bara i Norden). Det är alltså till dessa runt 150 000 barn som det "begränsa förskrivningen” Diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en av det amerikanska psykiatrikerförbundet framröstad diagnos - det finns inga objektiva mätmetoder med vilka den antagna hjärnstörningen kan påvisas. " Vetenskap och beprövad erfarenhet" om tillståndet och dess behandling håller på att importeras till Sverige - utan några som helst importrestriktioner. Alltmer börjar vi höra från svenska " experter" att medicinering " oftast " ska användas (till skillnad från det gamla "i ett fåtal fall" ). Och visst - ska vi importera tillståndet som en förklaring till runt 150 000 svenska barns problem så måste vi väl i konsekvensens och profitens namn också importera " behandlingen" .

I undersökningar i USA (ex. av Mayo-klinken i våras; undersökning av 5000 barn) har man kommit fram till att runt 10 % av barnen absolut uppfyller " kraven" för diagnosen ADHD - och att runt 3/4 av dessa barn blir behandlade med amfetaminpreparat! Överfört till Sverige skulle det innebära att ungefär 100 000 barn skulle få centralstimulantia! (Vi måste nämligen ta med i beräkningen att man i ökande grad också skriver ut dessa droger till barn under 6 år, till och med till 2-åringar!)

" Amfetaminransonerna" kommer att öka kraftigt om inte socialministern väljer att i framtiden sätta barnens väl framför läkemedelsbolagens profit. Annars kanske nästa steg blir att socialministeriet får tillkännage att man " kraftigt vill begränsa ransonerna" - till det trettiodubbla!

Janne Larsson


Tillväxthormon hjälper hjärnan självläka
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597åa=73424åpreviousRenderType=1
"Inom några år ska vi vara bäst i världen på rehabilitering av neuropatienter." Så kaxigt osvenskt uttrycker sig Michael Nilsson, verksamhetschef på Neurorehab på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Här skapas just nu ett nytt institut som ska ta ett totalgrepp på neurologiska åkommor som till exempel stroke, traumatiska hjärnskador, Parkinsons sjukdom och MS. Institutet är uppkallat efter den svenske hjärnforskaren Arvid Carlsson, som fick Nobelpriset i medicin år 2000.
- Vi ligger rätt i tiden och är just nu i färd med att värva internationellt ledande forskare, säger Michael Nilsson.
Ett av Arvid Carlsson-institutets premiärprojekt är att ge strokepatienter tillväxthormon för att stimulera nybildningen av nervceller och hjälpa hjärnan till självläkning.
- Genom att på detta sätt koppla ihop stamcellsforskning och rehabilitering av patienter kan vi snabbt få praktiskt tillämpbara behandlingsmetoder, säger Michael Nilsson.
<***>
- Kan vi bara göra hjärnan lite bättre är mycket vunnet, säger Michael Nilsson. Till synes små framsteg kan göra patienten oberoende av stödfunktioner som exempelvis personlig assistent. Det ger individen en helt annan frihet och självständighet och det minskar samhällets kostnader radikalt.

Gunilla Eldh

SIEMs kommentar. Om institutet får verka några år så kommer de nog fram till att en stor del av hjärnans beståndsdelar utgörs av fetter, och att i synnerhet omega3-fettsyror tillhör de viktigaste faktorerna för dess självläkning. (Detta är nämligen välkänt inom naturmedicinen, och den kunskapen kommer sannolikt så småningom att spridas även till skolmedicinen) Då kan vi räkna med att dessa fettsyror förklaras som läkemedel och rensas bort från kosttillskotthyllorna. (Se ovan om ödet för kväveoxid och Glucosamin)

I brist på omega3-fettsyror försämras många personers förmåga att motstå och läka mindre hjärn- och nervskador. Centret kan så småningom gotta sig i ständigt ökade behov av mer forskning om de allt vanligare hjärnskadorna. Allt detta under förutsättning att allmänhet och politiker accepterar dagens vetenskapliga diktatur.

Vad har svenska skattebetalare bäst nytta av: Ett ”institut som är världsbäst på rehabilitering” eller en befolkning som inte behöver rehabiliteras?

Ny forskning - östrogen ger inte cancer
Dagens Eko måndag 25 november 2002
Det är inte det kvinnliga könshormonet östrogen som ökar risken för bröstcancer. I stället är det ett preparat som brukar ges tillsammans med östrogen som ligger bakom den ökade risken, enligt en ny studie. Preparatet, som heter progesteron, är i kombination med östrogen den vanligaste behandlingen för klimakteriebesvär. Den ökade risken skulle enligt forskare kunna undvikas om man istället ger progesteron lokalt, till exempel via spiral. ...

SIEMs kommentar: Vi minns den burleska historien, var den från svenska MAD månne?:

Den gamla damen; ”
-Jag vågar inte åka med denna hissen, jag är så rädd att linan ska gå av!”
Hissvakten: ”
-Jag kan lova damen vid allt vad heligt är, linan är testad så många gånger på de här hissarna, det har aldrig hänt att linan har gått av förut, och det kommer inte att hända nu heller..!”
Den gamla danen:
”- Mjaha, då så, herrn låter ju så säker på sin sak, jag vågar väl gå in då..::” (Går in)
Hissvakten flinande (efter att ha satt igång hissen
): ”-Däremot, lilla damen, brukar bottnen ramla ur dom här jävlarna, hehe..:!”

Läkarnas behov att grönmåla östrogenet framgår av följande notis i tidningen Medikament:

2002-11-18 Östrogenanvändningen fortsätter att minska
Försäljningen av östrogen för långtidsbehandling fortsätter att minska visar statistik från Socialstyrelsen. Från 1998, när användningen var som störst, till hösten 2002 är minskningen nästan 20 procent.


När frågan kommer upp nästa gång kommer det visa sig att bröstcancerfrekvensen minskat. Det kommer drognissarna i sin tur att anse bero på mammografins ”förebyggande effekter”. Det är bara det att mammografin har de senaste åren legat konstant på samma nivå, medan alltså östrogenbehandlingen minskat. Det krävs alltså lite kullerbyttor till för att folk ska gå på finterna. Men det finns mycket pengar att tjäna, så lite kullerbyttor går säkert att åstadkomma.

På www.medikament.nu kan du också följa grönmålningsdebatten och de allt märkligare turerna runt forskare som gemensamt finansierats av Cancerfonden och Philip Morris. Lägg dina välgörenhetspengar nån annan stans!

2002-10-31 Fler och fler läkare sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa (medikament.nu)
Enligt siffror från Landstingsförbundet har antalet långtidssjukskriva läkare med psykiska besvär fördubblats de senaste åren. De flesta söker dock inte hjälp alls, och av dem som söker hjälp väntar de flesta alldeles för länge.

SIEMs kommentar: Ja, det undrar vi inte på. Att behöva leva med så mycket dumheter, ljuga och bedra för sitt uppehälle, det frestar säkert på.

Vad kostar NICO?

Hur många människor har metallkombinationer, rotfyllningar mm. som kan orsaka ohälsa?
Hur många människor är drabbade av problemet NICO?

Rotfyllning av en tand kan leda till många sjukdomstillstånd bl.a. NICO ((neuralgia inducing cavitational osteonecrosis, se bilaga). Det är få läkare, tandläkare, oralkirurger, vad jag erfarit, som har kunskap om NICO. När skall de övriga skaffa sig kunskapen?
se gärna http://www.bcd.com.au/2bcdEntryPage.htm

Hur många lider fysiskt, psykiskt och ekonomiskt orsakat av ovanstående problem?
Frågorna är väl näst intill omöjliga att besvara, men jag tror att många är de som lider och stora pengar kostar det.

Jag anser att följande fråga är viktig att ställa:

Hur länge skall tandläkare få fortsätta att använda metoder som ofta leder till ohälsa för patienter och då speciellt de redan svaga?

Läs gärna "Tandröta som orsak till nervsjukdomar", "Cancer i onödan", Patrik Störtebecker, Med.dr. o docent. (bör finnas på något universitetsbibliotek).

Mitt namn är Gunnar Friberg. Jag är tandvårdsskadad och mitt aktuella problem är benämnt NICO i USA. Känner Du till NICO? NICO är en av flera olika tandvårdsskador. Jag anser att allt för många människor skadas av tandvården, de flesta utan att veta om det. Det är både ur samhälls- och individperspektiv viktigt att lyfta fram problemet. NICO är nästan helt okänt i Sverige och är därför extra angeläget att uppmärksamma. Vad jag vet finns ännu inget etablerat svenskt namn för NICO.
Jag har dragits med ohälsa sedan 1979. NICO diagnostiserades för min del våren 2001, då även min första NICO-operation utfördes. Den senaste operationen gjordes den 3/10 2002. Jag har blivit bättre och bättre efter varje operation och hoppas att så småningom bli helt frisk. Detta sker helt på egen bekostnad, utanför socialförsäkringssystemet.

Brevet har tillkommit p.g.a. sjuk- och tandvårdens ansvarigas hittills visade ointresse. Situationen liknar den som tidigare gällde amalgamet. De som tidigt insåg problematiken motarbetades - mobbades. Skall detta behöva upprepas vad gäller rotfyllning och NICO?

Mitt syfte är att väcka intresse för problemen hos allmänhet, företagsledare, medmänniskor, patienter,personalansvariga, politiker, vårdgivare m.fl. vilket förhoppningsvis skall leda till att människor skall slippa lida i onödan.

Vill Du bidra till en lösning av problemen, kommentera det skrivna, eller kostnadsfritt söka mer information välkommen kontakta Gunnar Friberg e-mail: gunnar.friberg@telia.com

Kroniska sjukproblem

Tandvårdsskada kan vara en orsak! NICO är en tandvårdsskada.

NICO information
NICO (neuralgia inducing cavitational osteonecrosis) används som benämning i bl.a. USA.
NICO måste tas på största allvar!
NICO är en, även bland fackfolk, relativt okänd typ av tandvårdsskada.
NICO är en inkapslad inflammatorisk process inuti käkben. Orsakas av mikrober.
NICO tolkas ofta till att vara en vanlig rotspetsinflammation, vilket är helt felaktigt.
NICO orsakar ofta neuralgi, migrän, käkspänningar, hörsel- och synproblem.
NICO kan bilda metastaser som sprids genom lymf-, nerv- och klafflösa venösa systemet.
NICO kan bildas efter rotfyllning, extraktion, bettobalans, samt våld mot tand/käke.



NICO, är som rotinfektion, en fokalinfektion som kan sprida sig till alla delar av kroppen.
NICO är en mycket långsam process som kan orsaka stora problem.
NICO kräver särskilda kunskaper för att kunna diagnostiseras och behandlas.
NICO är i stort sett ett okänt fenomen i Sverige. Svensk benämning saknas i dagsläget.
Avsaknad av NICO-kunskap leder till felaktig eller utebliven diagnos. Detta leder till att sjukproblem kan fortgå år efter år, vilket orsakar onödigt lidande för patienten och kanske bekymmer för tandläkare och läkare.
NICO-behandling är tidskrävande och tålamodsprövande. Om tänder finns i det NICO-angripna området måste de först avlägsnas, sedan friläggs käkbenet för att djupsaneras från "skräp". Skräpet kan bestå av amalgamtatueringar, metallrester, mikrober, inflammatorisk vävnad, porös benvävnad, nekrotiskt ben, benförtätning. Rengörningen utförs i första hand med skalpell och borr, med speciell bedövning. Ingreppet kan vara allt från ganska smärtfri behandling till svårare smärta.
NICO kan och skall behandlas av NICO-kunnig tandläkare eller oralkirurg.
NICO-information finns på ett flertal webbadresser.

NICO´s smärtmönster kan se ut som på bilden nedan. Smärta kan saknas i käke, ansikte och huvud, men NICO kan ändå orsaka sjukdom i andra delar av kroppen.

Bilden används med dr. Shanklands tillstånd. Dr. Shankland arbetar i USA.
www.drshankland.com För mer information, ev. kommentarer: e-mail:
gunnar.friberg@telia.com


Kroppen stressas av hungerkänslor
Av Gunilla Rune och Mona Jakstrand
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?version=92889åimagelist=15åtextlist=16
Varför blir du hungrig? Aptitregleringen styr hunger och mättnad. Den är konstruerad för en kropp i rörelse. Men aptitregleringen fungerar normalt oavsett om vi rör oss eller inte  

Det konstaterar professor Charlotte Erlanson-Albertsson knuten till cell- och molekylärbiologi vid Lunds universitet.
- Kroppen använder sig av ätandet för att befria sig från stress.
Hunger är nämligen "stress" med hög puls, högt blodtryck och låg muskelaktivitet.
Mättnad är raka motsatsen; pulsen är låg, blodtrycket lågt och stressnivån låg.
- Även värme stimulerar mättnaden. Värme får man exempelvis av en soppa, säger Charlotte Erlanson-Albertsson.
<***>

SIEMs kommentar:
Det gäller att göra det komplicerat. I själva verket är det lite enklare: kroppen blir orolig och stressad när dess överlevnadsbetingelser är hotade: vid syrebrist, vid näringsbrist, vid förgiftning, vid fysisk eller psykisk skada eller hot om skada. Stressreaktionen är i grunden rationell, och syftar till att minska sårbarheten för skadan, samt avvärja hotet på ett eller annat sätt.

Varför är människor i allmänheten så stressade i dag då? Därför att deras överlevnadsbetingelser är hotade.

Nytt farligt virus hotar hela Europa
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,222290,00.html

MASSEPIDEMI Den aggressiva formen av influensa hotar att slå till mot Europa. "Om 30 procent av befolkningen blir sjuk så lamslås hela samhället", säger Per-Arne Parment, biträdande smittskyddsläkare

Ett mördarvirus som kan döda hundratusentals människor i Europa.
  Det varnar nu experter och smittskyddsläkare för.
  - Vi har inte en tillräcklig beredskap för det här, säger läkaren Per-Arne Parment.
   Ingen vet i dag när mördarviruset - som är en aggressiv form av influensa - slår till.
  Men att epidemin förr eller senare drabbar Europa är experterna helt eniga om.
  Om beredskapen mot viruset inte blir betydligt bättre än vad den är i dag kan hundratusentals människor dö.
  - Om 30 procent av befolkningen blir sjuk så lamslås hela samhället, säger Per-Arne Parment, biträdande smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting.
  
Nya rön på konferens
  Han var i förra veckan på en stor konferens på Malta om mördarviruset där experter från hela Europa deltog.
  - Vi konstaterade att det inte finns någon planering att möta det här hotet och att vi måste få fram vaccin betydligt snabbare än vad som är fallet i dag. Dessutom måste det finnas läkemedel i lager att sätta in tills nya vaccin framställts.
<***>
  Liknande massepidemier som den forskarna nu varnar för bröt ut tre gånger under det förra århundradet.
  
Satsar på nationell plan
  För att möta hotet har Stockholms läns landsting arbetat fram en beredskapsplan, snart finns även en nationell sådan.
  Epidemierna tycks slå till ungefär var trettionde år, den senaste 1968.
  Det är detta faktum som gör läkarna övertygade om att frågan inte är om viruset slår till - frågan är när det gör det.
Oisín Cantwell


SIEMs kommentar: Med den bevisligen usla effektivitet som influensavacciner har är vacciner en vansklig väg att möta hotet. (Se artikel i oktobermagasinet 2002 ) Däremot är det en lönsam väg - för läkemedelsindustrin.

Så lockas barnen i fettfällan
http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,223203,00.html

Svenska tioåringar är så feta att deras hälsa hotas. Trettonåringar har höjt blodtryck på grund av övervikt. Hela västvärlden står inför en galopperande fetmaepidemi bland de unga. Forskare varnar för att vi snart kommer att överleva våra barn. De kommer att dö i förtid med hjärtproblem och åldersdiabetes. Fet snabbmat, söt läsk och för lite motion pekas ut som orsaker. Vilket ansvar har föräldrarna? Skolan? Livsmedelsindustrin?

Mat som riktar sig speciellt till barn är sötare och fetare.  Kelloggs frukostflingor som lockar med Star wars-figurer innehåller fem gånger så mycket socker som vuxenflingor. Arlas yoghurt för barn är 50 procent fetare.
...
  Hyllorna med frukostflingor domineras av Kelloggs produkter. Flera av dem riktar sig direkt till barn med kända figurer och lockande småsaker.
  På paketet med Loops multigrain står ”högt fiberinnehåll, 3 B-vitaminer och järn.” Och så får man en Star wars-figur gratis. Flingorna innehåller mycket fibrer. Men den som lusläser innehållsförteckningen ser att de innehåller exakt lika mycket järn och B-vitaminer som vanliga cornflakes, och tre gånger så mycket fett och fem gånger så mycket socker.
 ...
  Förr fick man inte berika flingor som innehöll över en viss mängd socker med vitaminer och mineraler. Det onyttiga skulle inte kunna framstå som nyttigt. Den regeln är avskaffad.
Lena Anderfeldt


SIEMs kommentar: Nej, det är säkert lönsamt att använda mineraler och vitaminer i små doser som kosmetiska livsmedelstillsatser och försäljningsargument för olämpliga livsmedel. Så det säger inte EU flasklock om.

Functional foods:
Hur man kan tjäna massor på minsta möjlig näring
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=78521&previousRenderType=2

Östrogen minskar alzheimer Motgift v 46
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597åa=74043åpreviousRenderType=6
Kvinnor som fått hormonersättning löper hela 41 procents minskad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en ny amerikansk studie där man jämfört äldre kvinnor (medelålder 74,5 år) som använt östrogen med kvinnor som inte gjort det.

Studien visar också att hormonersättningen måste tas tidigt för att ha skyddande effekt. Det hjälper inte att påbörja behandlingen så sent som tio år före insjuknandet. Då är sjukdomsprocessen redan i gång även om symtomen inte visat sig ännu.
Professor Bengt Winblad vid Karolinska institutet är en av Sveriges främsta auktoriteter när det gäller alzheimerforskning och behandling. Han tycker att resultatet av studien ger skäl att vara optimistisk.
<***>
Den aktuella studien visar att risken reduceras i takt med användningstiden. För kvinnor som fått östrogen i mer än tio år var alzheimerrisken inte högre än för män.
Det är välkänt att kvinnor i allmänhet löper högre risk att drabbas av alzheimer än män. Man tror att det beror på att männen inte förlorar sitt östrogen som kvinnor gör efter menopausen. Det manliga könshormonet testosteron omvandlas nämligen till östrogen. Man vet också sedan tidigare att östrogen har en direkt stimulerande effekt på hjärnans nervceller.
Studien publiceras i dagens nummer av den medicinska tidskriften JAMA. Den är relativt liten men statistiskt säkerställd. /
Gunilla Eldh

SIEMs kommentar: ”hormonersättningen måste tas tidigt för att ha skyddande effekt.” säger man. Det finns ingenting i studien som visar att någon skyddande effekt finns överhuvudtaget. Att en händelse inträffar före en annan visar inte på orsakssamband. Det vet var och en med grundläggande forskarutbildning, dock inte inom den medicinska vetenskapen - eller låtsas inte veta, när det gagnar den egna plånboken.

Att ta östrogen handlar för många kvinnor inte främst om att behandla klimakterieproblem och vallningar, utan om en strävan att vara kvinnlig och attraktiv långt upp i åren. Att kvinnor med denna strävan också har ett aktivt intresse för omvärlden är självklart, vilket utesluter de flesta med begynnande senilitet. Den som drabbas av alltmer nedsatt vitalitet och förlorar intresset för omgivningen är inte lika intresserad av att ta östrogen, inte heller av att sminka och smycka sig. Om man gjort en studie av sambandet mellan läppstiftskonsumtion och Alzheimers skulle man sannolikt finna ungefär lika starka samband över tid. Men det hade väl inte gett samma förtjänstmöjligheter, utan förlänat forskningen det löje den förtjänar.

Att sedan östrogenbehandling sannerligen inte skyddar, utan i stället tycks kraftigt ökar risken för t ex cancer, det behöver man ju inte ta upp i samma artikel. Det märks vem som betalar annonsplatserna i DN.

Glutamat bakom Alzheimers?
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2353797.stm

Surfarbrev: Motion på recept

Hej Ulf.
Satt och bläddrade i tidskriften Svensk Idrott november -02 och en artikel om Motion före läkemedel.
Jag citerar från ingressen: "Hellre motion än läkemedel. Det är ett av svaren som framkommer av en ännu preliminär patientenkät från Folkhälsoinstitutet. Patienter från nio vårdcentraler och fyra företagsvårdcentraler har i väntrummet svarat på vilken inställning man har till att motion skrivs ut på recept. I januari utvärderas projektet i sin helhet"

Jag läser vidare.......
"Ja fysiska aktiviteter i olika former har en fantastisk potential när det gäller att förebygga och behandla olika folksjukdomar. Det finns inget läkemedel som verkar lika brett. Skulle läkemedelsindustrin lyckas ta fram en medicin som t ex hade en dokumenterad effekt på blodfetter och högt blodtryck, övervikt, diabetes och benskörhet -
samtidigt - då skulle det vara en världssensation och en garanterad storsäljare"
...... och helt utan biverkningar skulle jag vilja tillägga.

Soliga höst/vinterhälsningar från Karin
<karin.herou@telia.com>


"Farligt höga stråldoser"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572åa=75078åpreviousRenderType=5
Barn kan få för höga strålningsdoser med modern röntgen. Risken för blodkräfta och andra Rutinmässig röntgen av barn med datortomografi, så kallad skiktröntgen, ger så farligt höga stråldoser att patienterna riskerar att drabbas av blodkräfta och andra tumörsjukdomar. Amerikanska forskare slår larm om dessa nya rön som också gäller i den svenska sjukvården. Nu måste deras erfarenheter uppmärksammas, men de ansvariga på Socialstyrelsen tiger, skriver de två barnläkarna Salomon Schulman och Tomas Sveger på DN Debatt.

DEN DANSKA STUDIEN OM MMR OCH AUTISM
Tidningarna har de senaste veckorna spridit notiser om att MMR-vaccinerna nu helt frikänts från beskyllningarna att framkalla autism, genom en ny dansk studie. Studien granskas av SIEM på
http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html (referatet delvis på engelska, kommentar på svenska)

Se även SIEMs tidigare granskning av annan sk forskning om MMR-autism-sambandet på
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html Begreppet ”grönmålning” får här sin tydliga innebörd.

Förlagsbevis till salu
Mailat till Stockholms Fria Tidning

Frågan om mässlingvaccin och autism har analyserats och debatterats under flera år. I debatten står en i stort sett enig läkemedels- och sjukvårdsindustri samt myndighetsapparat mot allt fler drabbade föräldrar och ett fåtal forskare. Sakfrågorna är inte helt lätta att tränga in i, kan medges, men de underlättas sannerligen inte av de ständiga mörkläggningar, vinklingar och bedrägerier som vaccinlobbyn iscensätter. Möjligheterna att under vetenskaplig täckmantel snedvrida och dölja fakta är närmast oändliga, och när en part kan misstänkas för att ha starka intressen att göra detta, bör deras rapporter alltså granskas synnerligen kritiskt.

Det finns dock goda informationskällor för den som vill sätta sig in i vad som sker och skett bakom det som synes. Det går inte för en redaktion att skylla på okunskap i frågan när många källor är omedelbart tillgängliga via internet.

Själv tillhör jag dem som stödde tillkomsten av Stockholms fria tidning, därför att det behövs media som står fria från de stora finansiella intressena - inte för att få ytterligare en kanal som okritiskt vidarebefordrar vad deras lobbyister lyckas få nyhetsbyråerna att pumpa ut.

Den notis om ”Inga samband mellan vaccin och autism” som Stockholms Fria hjälper till att sprida den 9 nov tillhör den propagandakarusell som tidningen Medikament passande betecknat som ”greenwashing”. Varken vaccinfrågorna eller greenwashingbegreppet verkar emellertid vara bekant på Stockholms Frias redaktion. Redaktionen lyckas här presentera en ”dementi” utan att under årens lopp ha ägnat en spaltmillimeter åt de påståenden som nu dementeras. I värsta fall vet man inte ens vems intressen man går - eller rätta sagt springer. eller vad som ligger bakom de påståenden man presenterar som fakta - t ex ” omkring en miljon barn i världen dör varje år i mässlingen”.

Vi som hoppats i Stockholms Fria få ett forum för kritisk journalistik, och självständig nyhetsförmedling har uppenbarligen huggit oss i tummen. Själv beklagar jag den gratisreklam som jag bjudit tidningen på under årens lopp. Det kommer inte att upprepas./ Ulf Brånell


Mjölk och autism?
Även mjölkproteiner misstänks kunna ha länk till barnautism, diabetes mm. (Motgift v 48)
http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,5477069%5E401,00.html

En sådan länk behöver inte alls utesluta vaccin-sambandet med autism etc, utan snarare utgöra en del av den verkningsmekanism som är i farten: En av vacciningredienser irriterad tarm släpper lätt igenom proteiner till blodbanan, utan att först ha brutit ned dem. Dessa kroppsfrämmande proteiner kan sedan störa uppbyggnaden av nervsystem och andra känsliga vävnader hos det växande barnet,.


Giftanvändningen inom det svenska jordbruket ökar TT 2.11.2002
.På fem år har användningen av bekämpningsmedel ökat med nästan 200 ton.
I mitten av 1990-talet satte riksdagen upp målet att användningen av gifter i det svenska jordbruket skulle minska med en tiondel fram till år 2001. I stället har användningen ökat - både sett till antalet sprutdoser och mängden aktiv substans.

Enligt årets upplaga av Jordbruksstatistisk årsbok, har användningen av bekämpningsmedel ökat med nära 200 ton till 1.783 ton på fem år. Först om två år räknar Lantbrukarnas riksorganisation (LRF) med att utvecklingen kan börja vända, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Både LRF och Jordbruksverket anser att ökningen främst beror på det svenska EU-inträdet. Bidragssystemet har lett till att höstsådden premierats på bekostnad av vall, vårsäd och våroljeväxter. De höstsådda grödorna kräver mer besprutning.

Den gynnade spannmålsodlingen har också lett till ensidigare växtföljder, vilket i sin tur gynnar ogräset.

Dessutom kräver EU att en tiondel av åkerarealen ska ligga i träda. När trädan sedan bryts, sker det med hjälp av kemiska medel. Detsamma gäller för åkrar som hålls höst- och vintergröna för att fånga kväve som annars läcker ut i haven.

Enligt LRF:s Jan Eksvärd, som bland annat arbetar med miljöstrategisk planering, krävs det en ny jordbrukspolitik från EU för att kunna vända utvecklingen. Han anser vidare att det med ökad kunskap och bättre trimmad teknik är möjligt att minska användningen av bekämpningsmedel med en fjärdedel.

SIEMs kommentar: För ett par år sedan visade Gröna Konsum en reklamfilm där kyparen sprutar bekämpningsmedel direkt på gästernas tallrikar. Denna film anmäldes bl a av Sveriges Konsumentråd och fälldes så småningom av Marknadsdomstolen som osaklig reklam. Sist vi hörde talas om saken hotades Konsum av dryga böter för sitt tilltag att skildra verkligheten på detta rättframma sätt. I opartiskhetens namn måste nämligen varje sanning dementeras med en lögn - dvs att användningen av gifter i jordbruket minskar. Det var nämligen vad SIEM fick i huvudet av ilskna lantbrukare i brevväxling ( Månadsmagasinet Maj 2001) Förhoppningsvis var även dessa grundlurade, och ljög inte medvetet. Nu går det inte att dölja att giftanvändningen ÖKAR. Det sägs bero på EU - men det var inget vi fick reda på före medlemskapet - det heller.

In memoriam: Maria med enmansorkestern är död (AB )

Hon skulle ha firat 30-årsjubileum med sin enmansorkester den 4 september men hade då blivit sjuk och kunde inte vara på plats på Plattan. Där har hon annars troget verkat som gatumissionär, delat ut sina hemgjorda smörgåsar till behövande och framför allt sjungit och spelat kristna sånger och psalmer på sin orgel.
Hon har hörts och synts under alla dessa år och knappast undgått att väcka känslor hos någon av de miljoner som har passerat henne genom åren.
Sedan hösten 1972 har hon försökt sprida ljus omvändelse till den kristna tron med klassiker som "Jag har hört om en stad ovan molnen", som var hennes älsklingssång, "Blott en dag ett ögonblick i sänder", "Barnatro", "Pärleporten", "Gyllne morgon", "Skyddsängeln", som hon skrev själv och många fler. Hon kom från ett kristet hem, och hennes far var frikyrkopredikant. Gunnar Sörbring


SIEMs kommentar: Maria valde själv sin uppgift här i livet, och fullföljde den i ur och skur utan att låta sig hindras av snörpmunta stadsvandrare i reglerad befordringsgång. Mitt i stenöknen visade hon vad verklig mänsklighet kunde vara. Det behövs fler människor som Maria. I Marias åminnelse uppmanar vi alla SIEMs surfare att genast starta sin alldeles egna enmansorkester!

Tre plantor till bra bok - en recension av Helena Leijd

Livets framtid Edward O. Wilson Brombergs förlag

Att läsa Livets framtid av biologen Edward O. Wilson var för mig som att kliva in i en helt ny värld. I vanliga fall lever jag i lyrikens sfär. Novis på biologi och miljöförstörelsen som jag är kastades jag in i ett helt nytt tänkande. Så snart jag öppnat boken vaknade jag upp ur den sömn jag sovit. Sextioen arter av djuren och växterna på vår planet är hotade eller redan utdöda...

Edward O. Wilson är idealisten och vetenskapsmannen med den analytiska förmågan som försöker skriva så att även inte insatta förstår, tyvärr måste jag säga att han inte riktigt lyckas med det. Överallt i textmassan förekommer termer och begrepp en oinvigd aldrig hört talas om, så det gäller nästan att sitta med en uppslagsbok eller en biologisk ordbok bredvid sig när man läser.

Han må vara förlåten. Han har nog fastnat lite i det akademiska språket, professor som han är. Du som själv har insikt i detta skrå, kommer säkert finna en vän vid sängkanten, men som jag skrivit förut, du som vill sätta dig in i miljöförstörelsen på denna vår planet, bör nog börja med en enklare bok.

Hans huvudtes i Livets framtid är att det är människan som är den stora förstöraren, men att det inte bara är exploateringen som de rika åstadkommer som är hotet mot vår planet, nej, det är även de fattiga och som han skriver okunniga lågkulturella folken som förstör naturen och att det är svårt att komma till rätta med detta, för de måste ju överleva...

I slutet av boken skriver han om lösningen på problemet miljöförstörelsen. Vad Edward vill med denna bok, har han lyckats med tycker jag. Först skrämmer han skiten ur den lilla människan med fakta, sedan kommer han med en lösning, men den får du själv läsa dig till.

Jag ger boken tre aloeveraplantor i betyg.

Helena Leijd
redaktör för www.lyriska.nu & naturligtvis POET!


"EMU är ett särintresse för eliten"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=77812&previousRenderType=6

EMU är ett särintresse för den svenska eliten. Det skriver de fyra nationalekonomerna Karl-Gustaf Löfgren - som sitter i Nobelkommittén för ekonomipriset - Nils Lundgren, Sören Wibe och Carl Hamilton på DN Debatt.
.......
Man kan (och bör) ställa sig frågan varför det har blivit på detta sätt. Varför står nästan alla partiers och nästan alla organisationers förtroendevalda och tjänstemän för ett ja till EMU-medlemskap, medan medborgarna är ungefär jämnt fördelade mellan ja och nej? Är det för att etablissemanget begriper frågan bättre?
Eller är det för att EMU liksom EU-projektet är ett elitprojekt och därför ett särintresse för svenska eliter?

Det väcker alltid förtrytelse bland olika eliter när man antyder att de skulle verka i eget intresse snarare än för de grupper de har att representera. I den samhällsvetenskapliga forskningen är det emellertid en självklarhet att de allra flesta verkar i välförstått egenintresse. Det har utdelats Nobelpris i ekonomi för studier av dessa problem inom ramen för den så kallade public choiceteorin.
Inför EMU-folkomröstningen måste vi därför alla tänka efter och formulera vår egen ståndpunkt. Vi kan inte lita till att våra företrädare företräder våra intressen som medborgare och organisationsmedlemmar.....
Vill vi behålla ett folkligt inflytande över vår ekonomiska och politiska framtid bör man säga nej nu. Ett nej kan omprövas i framtiden, ett ja är för evigt!

Karl-Gustaf Löfgren Professor nationalekonomi, ledamot Vetenskapsakademins Nobelkommitté för ekonomipriset, Carl Hamilton Doktor nationalekonomi, Nils Lundgren Professor nationalekonomi, Sören Wibe
Docent nationalekonomi, riksdagsledamot (s)


JK synar neurosedynskuld
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=77812&previousRenderType=6
De föddes utan armar och ben. Svenska staten, som släppte fram läkemedlet, har aldrig givit de neurosedynskadade barnen någon ersättning. Men nu ska statens skuld utredas.

...
Det skäl som anförs för ersättningskravet är att dåvarande Medicinalstyrelsen godkände läkemedlet, utan att det testats i Sverige. Som grund fanns enligt Svensson och Håkansson bara fotostatkopior på testresultat genomförda av det tyska kemiföretag som utvecklade preparatet.
I USA godkändes aldrig Neurosedyn, eftersom man ansåg att djurförsöken var bristfälliga. Inte heller Frankrike och Östtyskland tillät försäljning av preparatet, som gavs till gravida kvinnor med sömnsvårigheter.
Efter larm om barn som föddes med deformerade ben och armar, som var blinda eller hade skador på inre organ, stoppade Astra läkemedlet den 15 december 1961. Ett cirkulärbrev skickades ut till den svenska läkarkåren. Pressen ombads att inte skriva något, för att inte orsaka ångest hos de mammor som redan tagit läkemedlet. Först efter tre månader kom larmrapporten i pressen.
- Under tiden - varje dag och natt gjordes det barn - och det fanns risk att mammor åt tabletterna.
....Annika Folcker

SIEMs kommentar: Pressen lät sig lydigt tystas när vitrockarna hytte med pekfingret. Då som nu. Vem utreder massmedias ansvar?

Först när huvuddelen av de drabbade är åldrade eller döda brukar "samhället" kunna medge något ansvar för maktmissbruk. Det gällde steriliseringarna, koncentrationslägren i Tyskland, SÄPO-registreringar, tobakens offer i USA och om några år kanske neurosedynet.. ( De remarkabla tobaksskadestånden i USA kommer sannolikt aldrig att hinna betalas ut innan offren är döda, med goda jurister kan tobaksbolagen fördröja det hela in i oändligheten)

Rättsliga processer förbereds och pågår nu runtom i världen om bl a amalgam och barnvaccinering. Domare och advokater med främst juridisk utbildning ska då bedöma vetenskapliga och biologiska påståenden - något de är helt outbildade för. De sk green-washing (grönmålning) - kampanjerna som SIEM tidigare rapporterat om (se september- och oktobermagasinen) , har här sitt tydliga syfte.: Genom att sprida massor av partsinformation och ifrågasättanden under vetenskaplig täckmantel kan det juridiska "beslutsunderlaget" för fällande domar göras motsägelsefullt och otillräckligt, när det så småningom ska bedömas av jurister, alldeles oavsett dess vetenskapliga kvaliteter. Grönmålning är lönsamt.

Det gäller för det medicin-industriella komplexets jurister t ex att sudda ut vittnesmål av följande slag:

Surfarbrev om amalgamskador

Hej,Ulf. Jag vill till dig och alla läsare förmedla följande. När jag var tolv år fick jag tretton amalgamfyllningar av skoltandvården. Detta skedde snabbt,på tre eller fyra veckor. Små hål borrades upp till större,sedan trycktes det i en klump kvicksilverblandning. Jag var sjuk i flera år innan det när jag var arton år upptäcktes att jag hade sköldkörtelcancer med metastaser ända upp mot vänster öra. Jag blev patient hos onkologen,USÖ i många år,de räddade mig från cancern,men jag har inte varit frisk i hela mitt liv. Jag är nu 46 år. Mina tumörer och min sköldkörtel lades in i paraffin för förvaring i USÖ:s arkiv på Patologen där de nu legat i 27 år. Efter att ha blivit MYCKET sjuk för tre år sedan,när en tandläkare borrade bort två stora amalgambumlingar,började jag misstänka ett samband.Jag fick genom onkologen hjälp med förmedling till patologen,där de var mycket tillmötesgående och hjälpte mig att få tumör samt sköldkörtel nedsänt till Biospectron i Helsingborg,som gör avancerade tungmetallanalyser. Svaret på analysen har kommit. Referensvärde skall vara 0. Normalvärde för fecesanalys är 0,020. Mitt kvicksilvervärde för tumör(2 cm från fyllning): 6,4 Mitt kvicksilvervärde för sköldkörtel: 114 Alltså vad jag förstår över 100.000 ggr normalvärdet. Mitt liv är förstört av amalgamet. De av läsarna som misstänker detsamma är välkomna att höra av sig till mig. wanjakarlsson@hotmail.com Hälsn.Vanja Karlsson


Läkemedelsverket varnar för naturmedel
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=148142

Läkemedelsverket varnar nu för långtidsanvändning av ett av de vanliga naturläkemedlen. Det handlar om preparat som innehåller ämnen från växten Röd solhatt.

Sedan verket fått uppgifter om att många tar medlen i flera månader, uppmanas nu tillverkarna att ta bort all reklam om att medlen kan verka förebyggande, eftersom man inte vet något om effekterna på lång sikt. Docent Per Claesson är handläggare vid Läkemedelsverket:

–Vi har hört skräckexempel på folk som har börjat använda det i oktober och fortsatt hela vintern fram till mars.

Vad finns det för risker med det?

–En trolig verkningsmekanism för den Röda solhatten är att den stimulerar immunförsvaret. Och det är sannolikt inte hälsosamt att stimulera immunförsvaret under så lång tid.

<***>
Röd solhatt finns till exempel i medlen Echinagard och Echinova. Det finns personer som helt bör undvika sådana här preparat, säger Per Claesson:

–I och med att den troliga verkningsmekanismen är att stimulera immunförsvaret är de inte lämpliga att använda för personer som har autoimmuna sjukdomar som MS TBC, bindvävssjukdomar eller reumatism, säger docent Per Claesson vid Läkemedelsverket i Uppsala./
Anna Larsson


SIEMs kommentar:
Läkemedelsverket ”har hört skräckexempel på folk som har börjat använda det i oktober och fortsatt hela vintern fram till mars” Denna myndighet torde besväras av ett märkligt skräck- och paniksyndrom. Antalet autistiska barn mångdubblas, vaccinforskare ljuger som hästar travar och hundratals människor årligen dör av värktabletter, beroendeframkallande narkotika sprids utan kontroll, hundratals människor har fötts utan armar och ben p.g.a. läkemedelsgifter, tusentals människor drabbas av otvetydiga amalgamskador - men inte har vi hört att Läkemedelsverkets handläggare sover dåligt om nätterna. Dvs inte förrän nu. Ingår hallucinogena droger och antidepressiva medel i verkets personallunch?

Den skolmedicinska mytologin är stabil som ett korthus och lämnar allt önskvärt utrymme för helt godtyckliga bedömningar. Det är sannolikt inte hälsosamt att stimulera immunförsvaret under så lång tid” påstår man.

* Vad menar man med ”
att stimulera immunförsvaret”? Att tillföra kroppen näring, sol, motion och frisk luft är också sätt att stimulera immunförsvaret - eller? Varför skulle detta ”sannolikt” vara ohälsosamt? På vad grundar man dessa sannolikhetsbedömningar? Behövs inga särskilda studier av den röda solhatten för att avgöra dess farlighet?

* Med vilken konsekvens hävdar man att en långvarig stimulans av immunförsvaret är ohälsosam? ( Syftet med barnvaccinationsprogrammet som sträcker sig över hela barndomen är ju att stimulera barnets immunförsvar, säger man. Vad är då ”långvarig”? )

* Man påstår - utan bevis och logik - att immunförsvaret inte bör stimuleras vid TBC och ”andra autoimmuna” sjukdomar. Uppenbart förvärvar man genom långvarig vistelse i utkylda och fuktiga ryska fängelser och under halvsvält i u-länder med undermålig kost ett utomordentligt stimulerat immunförsvar, så starkt att ytterligare stimulans skulle vara farlig???!!! Den skolmedicinska sjukdomsläran är genom sådan idioti ett klart hot mot folkhälsan.

Efter framgången med glukosaminets reglering börjar myndigheterna nu få upp ångan: Den objektive iakttagaren måste ju se att bakom Läkemedelsverkets agerande finns en agenda, en plan som inte har ett enda dugg med hälsofrågor att göra - utan med att undanröja billiga och oskadliga konkurrenter till gifter från läkemedelsindustrin ( vilken finansierar läkemedelsverkets verksamhet) på bekostnad av folkhälsan.

I denna plan fyller vaccinationskampanjer, massmedicinering med antibiotika och antidepressiva, samt kampen mot naturliga alternativ uppgiften att sabotera folkhälsan och vidga marknaden för medicinska sk läkemedel med oöverskådliga biverkningar, dvs skapa allt fler behandlingsbehov.

På detta sätt tillåts ekonomiska intressen att utnyttja den offentliga makten i Sverige ( och Europa, bör man tillägga). Påståendet att politiken skulle utgöra en balans mot marknadskrafterna utgör folkföraktande elitpolitikers hånskratt åt lättlurade medborgare.

I detta land där homosexuella, transvestiter, slöjbärares och många andra minoriteters rättigheter hårdbevakas av ministrar, och där folk blir allt sjukare ju mer pengar som läggs på den offentliga politikerstyrda sjukvården, där är det förbjudet att själv ta ansvar för sin hälsa, utan förmynderi från läkare, ministrar och EU-byråkrater.

I detta land där nu allmänhetens konsumtion av immunförsvarsstimulerande solhatt, ledstärkande glukosamin, vitaminer och mineraler hotar folkhälsan så att myndigheterna måste ingripa, där kräver nu minister Sahlin att proffsboxningen ska tillåtas, trots erkända skaderisker - ty ”
folk måste ha få rätt att välja” säger hon.

Om det är rimligt att den enskilde i frihetens namn får ta de risker som är förknippade med proffsboxning kanske han också kunde få äta sin solhatt och glukosamin i fred för Mona Sahlin och hennes gelikar?

http://news.bbc.co.uk/olmedia/260000/images/_263798_muhammed_ali150.jpg


Insändare från ej manipulerad
From: maini.sand@swipnet.se>maini

Nu måste vi börja ifrågasätta Läkemedelsverkets propåer och manipulationer. Varför varnar de för NATURMEDLEN som säljs i hälsokostaffärer och inte på apotek istället för sina egna produkter som är långt farligare.

De har börjat en kampanj som går ut på att misskreditera naturmedlen och naturläkare i synnerhet. När dessa medel sedan sälj på apoteken är det helt plötsligt INGET FEL på den produkten.

Tidigare varnade man även fûr ett naturmedel som innehöll spår av hormonet östrogen. Spårämnen av detta hormon finns även i en grönsak - FÄNKÅL., som vi använder i sallader.

Och nu senast varnas det fûr RÖD SOLHATT, som aktiverar immunförsvaret. Ingen äter väl detta naturmedel som karameller!! Vitlök aktiverar också immunförsvaret - ett medel som jag ätit i flera år och därför aldrig blivit förkyld. Nu väntar jag en varning även för denna naturprodukt!!!

Läkemedelsverket - denna enorma jätte - ägs till 60% av Rockefeller. Med denna kännedom kanske vi förstår vad kampanjen och manipulationerna går ut på. De lyckades till och med dupera EU-parlamentet i början på detta år.  


Billigare naturläkemedel på apoteket (www.medikament.nu )

Från och med den 8 oktober är priset lägre på naturläkemedel som skrivs ut av läkare. Priset sänks med upp till 20 procent. De nya reglerna beror på att förskrivna naturläkemedel klassas på samma sätt som vanliga läkemedel och därför är momsbefriade.

SIEMs kommentar: Någon kan undra varför å ena sidan Läkemedelsverket varnar för och sprider misstänksamhet mot naturmedel, å andra sidan staten subventionerar dem. Motivet är i båda fallen att alternativet till skolmedicin ska vara mera skolmedicin. Genom ”reformen” kan man ytterligare undergräva möjligheterna för hälsokosthandlare och alternativterapeuter att försörja sig i konkurrens med Apoteksbolaget, och locka in deras patienter på Apoteket där man ju har ”kvalificerad rådgivning” dvs kan sälja tyngre droger... Ungefär som på Systemet alltså. Drick inte sprit, men om du gör det så köp den av staten!


Biverkningar från titandioxid och järnoxid i läkemedel och kroppsvårdspreparat

Fredrik Berglund framträder med en poster på medicinska riksstämman i Göteborg i sektionen Allmänmedicin torsdag 28 november. Här följer abstract:

Berglund, Fredrik , Scandlab, Sollentuna

Bakgrund: Titandioxid ingår som färgtillsats i tabletter, tandkräm, solkräm. och i vissa plaster i tandvården. Järnoxid ingår i ett flertal tabletter. Titandioxid och järnoxid är olösliga i vatten. Hos råttor tas partiklar av titandioxid upp i ileum efter oralt intag och sprids från lymfoida vävnader till lever, mjälte och lunga [l].

Metod: Titan i fingernagel analyserades med energidispersiv röntgenfluorescens. Laktulos i urin analyserades med HPLC.

Resultat: Yellow nail syndrome, med hög titanhalt i naglar [2], uppträdde hos en patient efter flera veckors intag av Voltaren, och hos en annan patient som tagit Imovane i ett år. Efter upprop i Tandvårdsskadeförbundets tidning anmälde ett 30-tal personer intolerans mot preparat innehållande titandioxid eller järnoxid. Vanligast var "influensa" hos 9, utslag hos 9, illamående hos 6, ökad ledvärk hos 5, muskelkramper hos 4 personer. Förutom 42 produkter i FASS ingick 2 solkrämer, ett tuggummi och Läkerol vit, tandkrämer och ett tandlagningsmaterial. 15 personer namngav medel utan färgtillsats, som de tog utan biverkningar. Tarmpermeabilitet undersökt hos 6 personer var förhöjd, dvs mer än l % av en testdos laktulos återfanns i urinen inom 6 timmar. Biverkningarna har anmälts till Läkemedelsverket.

Sammanfattning: Patienter med ökad tarmpermeabilitet riskerar akuta biverkningar vid exponering för titandioxid, och efter längre tids exponering har titan påvisats i naglar. Även järnoxid kan ge symtom. Dessa färgtillsatser borde förbjudas.

Referenser 1. Jani PU, McCarthyDE, Florence AT. Titanium dioxide (rutile) particle uptake from the rat GI tract and translocation to systemic organs after oral administration. International Journal of Pharmaceutics 1994,105:157-68. 2. Berglund F, Carlmark B. Yellow nail syndrome in patients with titanium and gold implants. Toxicology Letters 1999;Suppl 1/109:53

Tuberkulos - en näringsbristsjukdom?
http://www.liu.se/aktuellt/pressmed/2002/2002-10-29.357.html

Forskaren Tomas Schön har gjort fältstudier i Etiopien, ett land där spetälska och tuberkulos ofta förekommer. I Etiopien studerade han bland annat resultatet av ett syntetiskt kosttillskott med aminosyran arginin till tuberkulospatienter. Arginin behövs för att upprätthålla kroppens produktion av kväveoxid, och tillskottet av arginin ledde också till minskade symptom och kortare smittsamhetsperiod hos de etiopiska patienterna.

- Arginin finns bland annat i jordnötter. Att äta tillskott av jordnötter borde alltså kunna stärka kroppens försvar mot tuberkulos. Ett sådant födotillskott kan vara ett enkelt och billigt sätt att förbättra behandlingen av sjukdomen i fattiga länder, menar Thomas Schön. Han hoppas kunna fortsätta sin forskning med att prova denna teori i praktiken.

Tuberkulos drabbar oftast lungorna och dödar över två miljoner människor årligen världen över. Sjukdomen är åter aktuell i Sverige bland annat på grund av antibiotikaresistenta tuberkelbakterier i Baltikum och Ryssland.


SIEMs kommentar:
Det finns alltså grund för påståendet att även tuberkulos mer handlar om näringsbrister än om smitta. Ett allvarligt bakslag för vaccin- och läkemedelsindustrin. Och missbruk av röd solhatt har inte mycket med TBC att göra, som Läkemedelsverket vill få oss att tro.

Men genom att reglera bort kosttillskotten lyckas säkert EU ändå skapa en bättre marknad för tuberkulosvacciner och antibiotika. Vem forskar på botemedel mot politikers dumhet?

Brist på resurser bakom äldres undernäring?
torsdag 21 november 2002 SR
Många äldre lider av undernäring helt i onödan, och ofta upptäckts inte ens problemen till följd av brist på resurser och tid på äldreboendena. Det framgår av en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.
Upp emot en tredjedel av de åldringar på äldreboenden i Småland som ingår i undersökningen visade symptom på undernäring. Enligt doktoranden Lennart Christensson finns brister i hela vårdkedjan trots att det går att fastställa undernäring med en enkel undersökning.

SIEMs kommentar: Undernäring är ingen självklarhet bara för att man blivit gammal. Den beror i praktiken på att en förgiftad kropp inte tar upp näring, inte främst om brist på vård. Den genomsnittlige servicehuspensionären lär äta sju olika mediciner. Bristen på vård framgår dock på annat sätt: se t ex "Djur behandlas bättre än vår 97-årige far"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=80220&previousRenderType=5
Samhällsresurserna kan ju inte räcka till allt. Som det hette i ATP-omröstningen : ”Gärna medalj, men först en rejäl pension”. T ex 80 000 skattefritt i månaden. Värna om pensionärerna!


Dödlig blödning av blodmedicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=79278&previousRenderType=1
Svenska forskare har funnit att en vanlig blodförtunnande medicin ofta ges i för stor dos. I värsta fall kan patienter dö i onödan.
...
Omkring 100.000 svenskar får Waran för att motverka blodproppsbildning ....
- Waran är en livsviktig medicin för många människor men vi anser att det finns en utbredd överdosering och att den är kopplad till dödsfallen, säger Martin Fahlén.
...
Sedan Waran introducerades på 1940-talet har rekommendationerna ändrats åtskilliga gånger efter rapporter om allvarliga komplikationer. Forskningen kring preparatet har emellertid avstannat sedan länge.
- Från läkemedelsindustrin finns inget intresse att utveckla ett preparat som Waran som är billigt att framställa, säger Bengt Ljungberg, läkare och utredare vid Läkemedelsverket. Däremot pågår en intensiv utveckling av nya mediciner med samma användningsområde.

I nuläget ser inte Läkemedelsverket någon anledning att ändra behandlingsrekommendationerna för Waran. I stället hoppas man - liksom industrin - på att medicinen ska kunna ersättas med en ny generation blodförtunnande medel. Gunilla Eldh


SIEMs kommentar:
Råttgiftet Waran tillhör de dödligaste preparaten på den svenska läkemedelsmarknaden. Därom vittnar hundratusentals råttor, så om djurförsök ska ha någon betydelse så är det väl här.
Men problemet är inte att det är dödligt, det kan Läkemedelsverket acceptera. Problemet är att det är för billigt.

LÖGNEN
av Maria Ezpeleta

Första gången jag upptäcker en lögn blir jag arg, upprörd, sårad .  motparten bedyrar att bortförklaringarna är sanna...

Kanske blir jag tystad. Men tanken kommer:
- Hur många ggr har jag blivit lurad tidigare o inte märkt det?

LJUG INTE I ONÖDAN!

Lögnerna fortsätter - nu är jag vaken o beredd - motparten ljuger slugare o listigare ..jag hittar de svaga punkterna... motparten fejkar bevis...som jag avvisar... motparten blir rasande o sjuk av att aldrig bli trodd...jag ber utled att slippa onödiga lögner...

Ex: Flera automatuttag med samma summa, varav någon stoppas undan, begäran om pengar till samma elräkning två  ggr, samma oljedunk med en skvätt i visas fram flera ggr, glömda inköp, måste iväg o köpa, vägen mellan A o B tar dubbelt så lång som för andra , grannar o vänner som manipuleras att bekräfta lögnerna...

Kryper ihop av skam o förödmjukelse. O tänker:

- Hur många ggr har jag blivit lurad o inte märkt det förrän jag gjort bort mig inför andra.......

LJUG INTE I ONÖDAN

Det är lätt att ljuga för att ursäkta sig, för att undgå att bli förebrådd, för att slippa undan

Men lögnerna ger en djupare skada, som inte står i proportion till obehaget lögnaren vill undvika.
Den som ständigt utsatts för lögner tvivlar på sina egna sinnen... Jag såg ju...! - Nej, du såg inte ..!  Jag hörde... ! - Du hörde inte...! Han var här...! - Han var inte här...!

Jag VET hur något är , men har dresserats till att det jag vet är fel - så när någon säger hur något är så tror jag på det, mot mtt eget vetande. Jag litar inte på varken mig själv eller andra, utan måste ständigt ha ytterligare bekräftelse...

LJUG INTE I ONÖDAN!

Ett exempel som fick mig att fundera o skriva detta:

Skulle på utställning.  DCE skickade en KARTA där utställningsplatsen var utmärkt; Turistinformation, Playa de la Concha, Oropesa. Vi letade oss dit, kom fram först av alla, i gryningen. Tittade på en liten park o en avstängd parkeringsplats bakom turistinformationen. . Här skulle det kunna bli...?

- Men tänk om det inte är så... tänk om det blivit ändring i sista minuten...? Vem skulle besvära sig med att meddela mig...?

Så jag frågade polisen. - Jo, det var rätt, utställningen blir nog på stranden på andra sidan gatan, trodde de. Men de gissade nog bara...?

Traskade litet av o an, fick syn på en Dobermann. - Neej, ägarna visste inte säkert, polisen hade trott att det var här - men de hade en kompis som visste... så hopp in i bilarna o åkte till kompisen (som vi kände) Njaae...han trodde att det var ung där han var förra året...
-Har du KARTA? ...., men då är det klart! Du är ju medlem i DCE! konstaterade han o vi åkte tillbaka till Turistinformation, parkerade..Kompisarna gick lugnt o drack kaffe.
Jag vankade oroligt runt ringde ytterligare en utställningsväninna som var på väg till utställningen - såg sen  presidenten i DCE parkera bilen

-Men han kanske bara skulle hämta något eller leda karavanen till annan plats, bäst att inte släppa honom ur sikte"..,.. Blev inte lugn förrän jag pratat med honom o han bekräftat att detta var utställningsplatsen... Plågad, förvirrad, ängslig - hur blev det så här?

LJUG INTE I ONÖDAN!

Föräldrar ljuger för att få tyst på en tjatig unge - o förstör barnets verklighetssinne

Mamma har "lånat ut" sagoboken som barnet ser ligga på översta hyllan, farfar har "rest bort o kommer inte tillbaka mer", fast barnet sett slaganfallet, Läkare ljuger avsiktligt Advokater ljuger avsiktligt Myndigheter ljuger avsiktligt ...för att komma från besvärliga situationer

Deras stående förklaring:

- Nej, det måste du ha missförstått....

-Hur många ggr har jag blivit bortmanipulerad o tystad o nekad mina rättigheter?

Bitter o förvirrad grubblar jag över den egna uppfattningsförmågan igen. Jag VET ju att jag frågade, dubbelkollade o försäkrade mig genom korsfrågor...så det måste nog vara något fel på mitt minne, jag minns nog inte riktigt...

LJUG ALDRIG I ONÖDAN

M Ezpeleta



LÄSTIPS

SIEMs broschyr om barnsjukdomar är nyligen omarbetad med nya intressanta källor och behandlingstips. /siem/barnsjukdomar.html

Medical research 'often flawed'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2352839.stm
Industribetalda forskare följer sällan de riktlinjer som finns för att garantera forskningens oberoende. Och endast en procent av dem kunde avgöra vilka resultat som publicerades eller inte.


Drug Side Effects Can Be Deadly in Children Under 2
http://reuters.com/news_article.jhtml?type=healthnewsåStoryID=1683003
Antibiotika och receptrfria läkemedel - typ Ipren - ligger på tio-i-topp-listan för allvarliga biverkningar bland gravida mödrar och spädbarn. Släng ut Iprenknodden om han ger sig på ungarna!

Bildpedagogik vid autism
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/2389465.stm

Om jupiters månar
en artikel om vetenskapens grunddvalar av Johan Lindström:
http://www.qikrux.com/gallilei_and_the_moons_of_jupiter.htm

Medicinhistoria som du inte får veta av andra : (engelska)
http://www.educate-yourself.org/fc/

Hej jag undrar om du har den här adressen faktiskt en bra hemsida
shirleys-wellness-cafe.com Annars tack för alla bra månadsbrev!! Fortsätt kampen!!
mvh D J


*************ANNONSER************

MSM (organiskt svavel) och Kolloidalt Silver - de två så viktiga men ofta
bortglömda mineralerna. Lär dig mer om hur
du kan dra nytta av dessa viktiga ämnen på http://www.ion-silver.com -
ledande svensk leverantör av MSM och Kolloidalt Silver! Vi söker fler
återförsäljare! Utnyttja våra generösa startpaketerbjudande med sveriges
lägsta priser! Kontakta oss!

**********************************

Cirkulations- och Nervbanemassage är en helhetsterapi som Du kan lära Dig steg för steg. Du kan börja att tillämpa metoden redan efter Steg 1 - och utbilda Dig till Diplomerad och Certifierad CNM-terapeut genom att välja till flera steg. Utbildningen är godkänd av SFKM (Skandinaviska förbundet för Komplementär medicin).

Kurspris: 1.000:-/kursdag inklusive moms, utbildningsvideo och kompendium.

Kommande kurser;

CNM I i Trollhättan den 31/1-2/2
CNM II i Umeå den 7-9/3
CNM II i Trollhättan den 28/2-2/3
CNM III i Trollhättan den 3-6/4
CNM I på Ulvön (i Bohuslän) den 2-4/5
CNM II på Ulvön den 13-15/6
CNM I på Ulvön den 15-17/8
CNM II i Trollhättan den 12-14/9
CNM I, II och III v 42 och 43 på Cypern *)
CNM III i Trollhättan den 20-23/11

*)Begär prospekt för Cypernkurserna.
VÄLKOMMEN MED DIN FÖRFRÅGAN/ANMÄLAN Till LIVSLUSTAN Tfn 0520-42 89 87
E-post livslustan@livslustan.se Hemsida www.livslustan.se

******************************************

DEN MÖRKASTE TIDEN ÄR HÄR !
Låt dig inte påverkas! Läs om ljusbehandling och årstidsbunden depression på
http://www.klokast.se/MSL/

*********************************
Är det mesta du fått lära dig om vår tidigaste historia ett falsarium?
BOHUSMYSTERIET har äntligen kommit från tryckeriet!
http://www.klokast.se/Myst/

********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
/siem/oronljus.html
"Expressens EGO-bilaga vecka 41 - STOR ARTIKEL OM ÖRONLJUSBEHANDLING!
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,178501,00.html
Vi får allt fler förfrågningar från patienter över hela landet som söker terapeuter på sin hemort.! Hör av dig med adress och telefonnummer!

**********************************

URRP!? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning ?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

******************

LADDA BATTERIERNA!
Sov gott på Tempur! Pröva i 30 dagar!
http://www.klokast.se/Tempur/

**********************************

Terapeuter och hälsokostbutiker! Bli återförsäljare för Firma Vitals breda sortiment av kvalitativa hälso-produkter! Bra förtjänstmöjligheter och god service. Registrerat företag krävs. Se www.vital.o.se eller maila din postadress direkt till :firma.vital@swipnet.se för mer information.

**********************************

"TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT! "
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
Oumbärlig för terapeuter och dig som sliter med envisa hälsoproblem.
NU OM FIBRO OCH LEDPROBLEM: Nyskrivet avsnitt.

**********************************

VATTENSKOLA!
Sommarregn! Översvämningar! Katastrofer! Varför?
Läs om vattnets märkliga egenskaper!
Använd dig av dem vid egenvård, naturmedicinsk behandling och odling!
http://www.levandevatten.nu
**********************************

Talprogram är ett utmärkt sätt att utnyttja datorn. Vila ögonen, och lyssna när du kan och vill! Du har väl upptäckt vårt talprogramsbibliotek på
http://www.motgift.nu ?

Du behöver Real Player som är ett gratisprogram, finns på http://www.real.com

***********************

HAR DU TID ATT HJÄLPA TILL?
SIEMs Magasin och MOTGIFT behöver ideella krafter, t ex Översättning, inläsning av material för web-radio , illustrationer, bildmaterial - eller vad du själv tycker behöver förbättras!

****************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet Öronljus



Eksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni