Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Mars 2002

Tidigare nr: December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000 Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001 - Nov 2001 - Dec 2001 - Jan 2002 - Feb 2002

UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Demokratins arbetsformer - (S) om kosttillskotten - "Ljug mer , ljug mer, o huru ljuvligt att ljuga " Subject: Kristdemokraterna - Fusk med riksdagspensioner - Fusk med riksdagspensioner (S), ( C ) och (FP) - kålsupare är vi allihopa (MP) sent omsider - Mediarapporteringen: DN visar färg om kosttillskotten: Tingsrättdom öppnar för alkoholreklam Cannabis vetenskapligt oskadligt: .En kemists syn på näringsämnen och debatten om dem - Kändisar för vitaminer slår tillbaka: - Allt färre småbarn vaccineras - Rädsla för vaccin kan ge epidemi ? - Vetenskapsradions veckomagasin på påskafton 30 mars P1 kl 0903 - ett fall för granskningsnämnden. - Surfarbrev om vacciner - www.dinlakare.nu - svar på fråga - Vart femte barn lever i fattig familj - MMR-vaccin-autism kommer att bevisas i år - Har läkemedelsföretag mutat tusentals tyska läkare? - Stamceller hjälpte reumatiker - Kärt barn har många namn - Konserverade lik orsakar problem - Subject Bekämpningsmedel - Subject: Re: Griskultingar kastreras utan bedövning - Lyckad verksamhet? - Spiral kvarglömd i 26 år - Fick blodpropp av aknemedicin - Lyckopiller kan orsaka hjärntumör - Annonser mm

Tema: Om demokratins fiender

".Demokrati är det minst dåliga styrelseskicket. Men om demokratin används ovarsamt är risken stor att något annat alternativ snart framstår som mindre dåligt. Politiker kan underminera demokratin genom att med dess hjälp opåkallat fatta eller genomtvinga beslut som många människor uppfattar som okunniga, kränkande och hotande mot liv och hälsa. Tyvärr kan det ske i en situation då det behövs en demokratisk kraftsamling för att hantera de verkliga överlevnadshot mänskligheten står inför. ...

De allvarligaste hoten mot demokratin står inte på gatan med plakat, eller ens med gat-sten. Plakatbärarna utgör demokratins försvarare, genom att påminna de folkvalda om att köra försiktigt. De folkvalda som då slänger säkerhetsbältet och trampar gasen i botten bör snabbast möjligt lyftas åt sidan. Innan den verkligt stora olyckan är framme. "

Nyhetskommentarer, mm

"Det i stort sett enda exempel på farorna med kosttillskott man kunnat finna är en finsk studie där rökare som också använder stora doser betakaroten något oftare drabbats av cancer än andra. De sublima EU-politikerna vet minsann råd: Om kombinationen av rökning och betakaroten är farlig - då förbjuder vi betakaroten och stödjer rökningen. Man är så säker på att massmedia håller en bakom ryggen och slätar över huvudlösheterna att man kan vara hur stor i truten som helst. Går det så går det.....

Vi kan nu ana den verkliga bakgrunden till det politiska engagemanget i tillskottsfrågorna. Det handlar inte bara om att bevaka läkemedelsindustrins intressen utan också om att sopa effekterna av EUs hälsofarliga livsmedels- och jordbrukspolitik under mattan...
.. Inom EU finns starka krafter för en liberalisering av narkotikalagstiftning och avregl-ering av "lätt narkotika". Resurser till att kontrollera livsmedlens giftinnehåll saknas. Tobaksodlingen stöds. Alkoholreklamen liberaliseras. Sverige kämpar för att få fortsätta sälja giftig fisk. Gifter är hälsosamma, men användandet av näringsmedel måste stävjas..."

Ledare:
Om demokratins fiender
I vitaminfrågans kölvatten

Demokrati sägs vara det minst dåliga styrelseskicket. Det sägs innebära att folket bestämmer. Det sägs emellertid vara omöjligt att låta folk bestämma i praktiken. Därför får folket utse ett antal sk representanter som bestämmer. Detta kallas fortfarande demokrati. Även om folket inte vet vad representanterna tycker och vad de tänker besluta om, även om det sk folket är ett sammelsurium av olika intressen, livsstilar och språkgrupper som inte ens kan prata med eller förstå varann - har de bara utsett representanter så kallas det för demokrati. Även om folket och/eller representanterna är förda bakom ljuset och okunniga om grundläggande sakfrågor, så är det fortfarande demokrati. Även om representanterna tagit sig till makten genom att utnyttja i stort sett varje medialt knep som helst för att bli kändis och skapa en "image" - så är det demokrati. Vad dessa representanter sen än tar sig för, hur de än ljuger och bedrar, vilka privilegier de än utnyttjar sin ställning för att skaffa sig - det är fortfarande demokrati. Dvs det minst dåliga alternativet.

Om jag nu måste ha en bil, och bilhandlaren inte har någon verkligt bra, då köper jag den minst dåliga. Det innebär dock inte att jag kan använda den hur som helst, eller anförtro den vilka uppgifter som helst. Jag måste värdera vad den duger till och vilka uppgifter den kan anförtros, i vilka situationer den blir fullkomligt livsfarlig, vilka säkerhetsföreskrifter och säkerhetsutrustning som behövs om den inte ska ta livet av mig. Jag låter inte barnen köra den i rallyfart på dåliga vägar och jag kör försiktigt om jag det finns risk för andras liv och lem. Jag kan inte avfärda kritik mot mitt körsätt med att "denna bil var den minst dåliga som fanns!" och jag ägnar mig inte heller åt långa hyllningstal åt min minst dåliga bil.

Den sk representativa demokratin inrymmer ett antal risker. Eftersom ett fåtal ska besluta om mycket, så ryms självklart inte all kunskap i den beslutande församlingen. I praktiken kommer viktiga beslut fattas av dem som vet minst i sakfrågan. Viktiga sakfrågor måste därför förenklas till den grad att de kan förstås av politiker. Men eftersom fattade beslut måste föras ut och försvaras offentligt av politiker, blir resultatet att förenklade, men bekväma, uppfattningar i sakfrågor också sprids som snö om vintern över befolkningen. I det demokratiska samhället blir "vetenskap" inte en beteckning på eviga sanningar, utan en stämpel på påståenden som för ögonblicket är auktoriserade för att spridas.

Uppenbarligen är det därför av yttersta betydelse vem som tillåts påverka politikers uppfattning, delge dem sin uppfattning. Vi - dvs folket - ska inbillas att detta är en objektiv kunskapsinhämtande process. Så är det inte - att ta sig fram till makthavarnas bord kräver finess och påtryckningar, annars hamnar man utanför, i olästa insändarspalter. Pengar är naturligtvis till god hjälp. Med pengar kan man t o m ge ut och kontrollera de massmedia, av vilka politiker är beroende för att bli valda. Det är genom massmedia som folket verklighetsbild skapas, vem som är good guys och vem som är bad guys. Att kunna erbjuda röster och publicitet är en god position, om man vill få politiker att lyssna.

För att förklara varför man inte lyssnar på vissa är det effektivt att svartmåla och misstänkliggöra dem. "Kändisarnas vitaminuppror lyckades inte" skriver Aftonbladet. (När "icke-kändisar" gör uppror ger Aftonbladet fullkomligt fan i dem, och ägnar dem inte en rad. 700 vanliga människor kräver på SIEMs upprop att vaccinationerna granskas offentligt. Inte skriver AB - eller DN - ett ord om detta. ) I stället försöker AB få det att låta som om det är en handfull kändisar som skickat en halv miljard email till politiker under de senaste veckorna) Vi ska inte reflektera över att AB är troget socialdemokratisk, och att en av de svenska (s)-representanterna i EU-parlamentet åstadkommit ett av de mest maktfullkomliga inläggen i vitamindebatten. Vi ska inte reflektera över att denne själv är journalist med långt förflutet i A-pressen, och sannolikt känner de flesta redaktörer på AB personligen. Vi ska inte reflektera över att en av ABs uppgifter är att få oss att rösta på honom en gång till. Vi ska - denna gång och i denna artikel - rycka på axlarna åt vad kändisar har för sig.

Media är emellertid också beroende av både kändisar och politiker - i olika roller. Ska media ha något intressant att rapportera -före alla andra - måste de hålla sig väl med dessa, få tips, reportage och insider-information. Ju högre politiker desto hetare information kan han ligga inne med, desto intressantare intervjuer och tips kan han ge (för att inte tala om hans möjlighet att påverka press-stödets utformning) . I praktiken betyder det att media oftast håller politiker om ryggen. Fjärran från talet om att granska statsmakten profiterar och parasiterar de flesta massmedia på den. Det ingår så att säga i spelet.

På samma sätt finner vi att politisk och ekonomisk makt alltmer växer samman - tydligast t ex i Bushadministrationen eller Berlusconiregimen - och ställer den statliga vålds- och vårdapparaten i aktieägarnas tjänst. Det hindrar inte idealister från att kräva ökad politisk makt över folket - med det bisarra argumentet att man på så sätt motverkar marknadskrafterna. I Uppdrag Granskning 27 mars kunde vi bevittna hur Välfärdsföretagen (med ca 150 miljarder årsomsättning) smorde riksdagspolitiker med goda middagar under det att man presenterade sin vision av den framtida sjukvården. Politikerna mumsade och nickade. Ingen Göran Färm klagade över att Välfärdsföretagen hade råd att bjuda på middag, eller att de inte representerade vanligt folk utan industrikedjor. Sådana argument hörs bara när politiker ska kväsa småfolket.

Demokrati är det minst dåliga styrelseskicket. Men om demokratin används ovarsamt är risken stor att något annat alternativ snart framstår som mindre dåligt. Politiker kan underminera demokratin genom att med dess hjälp opåkallat fatta eller genomtvinga beslut som många människor uppfattar som okunniga, kränkande och hotande mot liv och hälsa. Tyvärr kan det ske i en situation då det behövs en demokratisk kraftsamling för att hantera de verkliga överlevnadshot mänskligheten står inför.


Förarens skicklighet har stor betydelse för bilfärden. Tyngre , snabbare och svårmanövrerade fordon kräver särskilt omdömesgilla och välutbildade förare. Varje transportchef vet att man bör inte hålla sig med mer avancerade fordon än vad förarna kan hantera. Några motsvarande självpåtagen begränsning tycks inte finnas inom politikens värld. Där kan man i stället inrätta det ena byråkratiska och organisatoriska monstret värre än det andra, i föreställningen att om bara styrelsen utses genom formellt demokratiska metoder är allt i bästa demokratiska ordning. Något bättre exempel på detta än EU går knappast att åstadkomma.

Det borde dock anses samhällsfarligt mot att inrätta mäktigare politiska organ än vad som motsvaras av tillgängliga politikers kunskaper, integritet, mognad och överblick. Genom att ge folk mer att besluta om än vad deras kompetens räcker till gör man dem till sittande fågel för mäktiga påtryckargrupper, och till offer för egen inbilsk självöverskattning.

Sannolikt skulle denna princip i dag leda till en samhällsorganisation med tyngdpunkt på sockennivå, inte på Europa-nivå.

När romarrikets segerherrar återvände till Rom hyllades de av folket och kördes genom triumfbågar. Men vid deras sida på vagnen skulle dock en slav stå, för att av och till viska "Minns dock att du är en dödlig!"

De allvarligaste hoten mot demokratin står inte på gatan med plakat, eller ens med gatsten. Plakatbärarna utgör demokratins försvarare, genom att påminna de folkvalda om att köra försiktigt. De folkvalda som då slänger säkerhetsbältet och trampar gasen i botten bör snabbast möjligt lyftas åt sidan. Innan den verkligt stora olyckan är framme.

Trädet mars 2002

Ulf Brånell

Demokratins arbetsformer

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,143974,00.html

. De terroristvana spanska myndigheterna tar det säkra före det osäkra när EU:s 15 statsministrar och deras kolleger från de 13 länder som ansökt om medlemskap i unionen samlas i dag. Uppladdningen saknar motstycke i EU:s numera ganska långa möteshistoria.

En 6 mil lång säkerhetszon har inrättas i luften. Enligt den spanske försvarsministern Federico Trillo finns beredskap att slå tillbaka mot terroristattacker av samma storlek som den 11 september.

Över stan cirklar ett av världens mest sofistikerade spionplan, Awacs, inhyrt från Nato. Från tiotusen meters höjd har det radarspaning över 300 000 kvadratmeter.


På marken står två bestyckade F 18-plan startklara. Med ett par minuters varsel kan de ingripa om misstänkta farkoster tränger in i det spanska luftrummet.

I hamnen ligger korvetten Vencedora utrustad med avfyrningsramper för missiler. Ytterligare fem fartyg har kallats till vattnet utanför Barcelona.
På gatorna finns mer än tre gånger så många poliser som i Göteborg, 8 500. De står i princip överallt i centrala stan och kring möteshotellet nära fotbollsstadion.


SIEMs kommentar: Med ett så populärt och folkligt förankrat EU kunde det kanske vara läge för dess sk folkvalda politiker att besinna sig. Skulle det inte kännas skönt att våga röra sig bland vanligt folk utan att vara rädd att bli av med skallen?

(S) om kosttillskotten

Från: Goran Färm [mailto:gfarm@europarl.eu.int] Skickat: den 12 mars 2002 17:09 Till: stefanfrank@swipnet.se Av Stefan Frank vidarebefordrad till SIEM för spridning.
(Motgift v 12)

Ämne: Re: Viktigt!


Käre Stefan!

Tyvärr tror jag att Du har råkat bli felinformerad. Självklart tänker inte EU förbjuda vitaminer och kosttillskott! Men jag tar Din oro på allvar. Därför ska Du få ett utförligt svar.

Nya regler behövs EU-kommissionen och medlemsstaterna föreslår ett direktiv (en lag som ska anpassas och införas i medlemsländerna) som sätter upp vissa regler för försäljningen av vitaminer och kosttillskott. Förslaget behandlas av EU-parlamentet denna vecka. Orsaken till förslaget är att denna marknad har exploderat, varför lagar och regler i många länder inte har hunnit med. Kommissionen och EUs eniga medlemsländer vill skapa en hög skyddsnivå för alla konsumenter i EU så att de får säkra produkter. Idag regleras kosttillskott av nationella bestämmelser som kan variera mycket från land till land. I vissa medlemsländer saknas nästan helt regler. Eftersom produkterna får säljas fritt över gränserna behövs gemensamma regler.

Försiktighetsprincip och märkning

Kravet är egentligen självklart: produkter som släpps ut på marknaden ska vara säkra och ha korrekt märkning. Den s.k. försiktighetsprincipen ska vara vägledande när det råder vetenskaplig osäkerhet om en produkt är farlig eller ej. En lista kommer att upprättas för alla godkända ämnen. Bara sådana vitaminer och mineralämnen som utvärderats och befunnits lämpliga för användning i kosttillskott ska få användas vid framställning av sådana produkter. För övriga substanser i kosttillskotten kommer nationella regler att gälla även i fortsättningen.

Kravet på märkning innebär att maximidoser ska anges på förpackningen. Det är viktigt eftersom en överdos av t.ex. vitamin A kan skada lever och ben, leda till håravfall och anses olämpligt för gravida kvinnor. Varför ska inte konsumenten få veta det? Att miniminivåer anges är också bra, så att konsumenten vet när produkten verkligen ger ett faktiskt tillskott. Inget av detta är liktydigt med förbud och kan svårligen ses som ett dråpslag för hälsokosten. Tvärtom är det rimliga konsumentkrav. Och ingenting i dessa regler hindrar någon att äta mer tillskott än rekommenderat. Tycker man inte att den föreslagna dosen är tillräcklig så står det Dig fritt att öka den - på egen risk. Här är vi helt överens med det svenska Livsmedelsverket och t ex den europeiska konsumentorganisationen BEUC (se
http://www.livsmedelsverket.se www.livsmedelsverket.se).

För de ämnen som inte finns med på listan ges självklart chansen att komma med. Företagen får två eller tre år (beroende på hur voteringen går i Europaparlamentet) på sig att visa att den produkt de säljer inte är farlig - innan dess försvinner INGENTING av det som idag kan köpas på marknaden. Och man får väl ändå utgå från att tillverkare som har produkter på marknaden idag är säkra på att de är ofarliga. I så fall är det inget problem att inlägga ärendet för godkännande. Om de inte vill göra det - vad är de då rädda för? Nationellt kan man bevilja ytterligare undantag upp till sju år, och hela direktivet ska omprövas efter fem år.

Jag har resonerat så här: Vad vi stoppar i oss är centralt i våra liv. Korven, godiset, men också fodret kossan äter ställer medborgarna och samhället därför krav på. Vi ska veta vad saker innehåller som vi köper och stoppar i oss själva och våra barn. Varför skulle dessa tillskott till kosten som så många av oss äter och ger till våra barn INTE omfattas av samma grundsyn som andra livsmedel: konsumentsäkerhet, riskanalys och försiktighetsprincip om tveksamhet råder?

Oseriös lobbying

I de mest extrema inslagen i lobbykampanjen för helt oreglerad försäljning av kosttillskott påstås att vi som stödjer direktivet går de stora läkemedelsföretagens ärenden. Ingenting är mera fel: I detta ärende har i varje fall jag själv inte blivit kontaktad av ett enda läkemedelsföretag. Däremot har vi fått uppleva hur miljontals E-postbrev (över 400 miljoner påstår chefslobbyisten dr Rath själv), initierade av en läkare med en egen firma med stora intressen i branschen, tidvis har saboterat de folkvaldas möjligheter att komma i kontakt med sina väljare. Denne dr Rath och hans lierade har råd att skicka videokassetter till alla parlamentariker, att sprida påkostade broschyrer till hushållen i Strasbourg, skicka ut reklambilar i Bryssel och Strasbourg mm. Det är i mycket liten utsträckning vanliga oroliga konsumenter, utan terapeutorganisationer och butikskedjor som organiserat dessa kampanjer. Däremot har man uppenbarligen lyckats felinformera och skrämma upp mängder av vanliga konsumenter i onödan.

Inget förbud!

Alltså - det blir inget förbud, ingen vill ha något förbud! Nästan halva Sveriges folk äter vitaminer och mineraler som tillskott till kosten. Det ska de - och jag - självklart kunna fortsätta med (själv äter jag både multivitamintabletter, extra C-vitamin när jag känner förkylningen komma och därtill vitlökskapslar mm). De enda produkter som ev kommer att försvinna är sådana produkter som inte bör säljas därför att vetenskapligt underlag visar på risker eller att det föreligger s.k. vetenskaplig osäkerhet. I stort sett alla de produkter som idag säljs i Sverige är redan godkända och kommer att gå att köpa även i framtiden. Och vill vi fortsätta att ha möjlighet att köpa vitaminer mm i matvaruhandeln i Sverige finns det ingenting i EUs regler som hindrar det.

Därför bör nog frågan istället riktas till dem som har enrollerat sig i denna den mest påkostade och oseriösa lobbyingkampanj jag har skådat - vänsterns Jonas Sjöstedt och miljöpartiets Inger Schörling: Vi socialdemokrater och en stor majoritet i Europaparlamentet har i många år slagits * för gemensamma EU-regler som sätter stopp för utsläpp av farliga ämnen i luften * mot tillsatser i mat och djurfoder * för att få stopp på industrins användning av farliga kemikalier.

Varför ska den försiktighetsprincip som vi har slagits för tillsammans i andra livsmedels- och miljöfrågor inte tillämpas också här? Och vad är det egentligen som enligt Er kommer att försvinna från hyllorna i t ex svenska butiker av de vitaminer och kosttillskott som nu finns? Ni är än så länge svaret skyldiga!

Göran Färm Europaparlamentariker (s)

SIEMs kommentar

Till en seriös debatt hör att inte misstänkliggöra motståndaren, men att sakligt kritisera hans åsikter och handlingar, samt att framföra sin egen välgrundade mening. Med Göran Färms inlägg har debatten uppenbarligen gått in i tassemarkerna. Låt oss därför göra självkritik: .

Vi som deltar i denna påkostade och oseriösa lobbyingkampanj borde skämmas. Vi har saboterat de folkvaldas möjligheter att komma i kontakt med sina väljare Folkvalda bör naturligtvis själva få välja vilka väljare de önskar bli kontaktade av, och slippa kännas vid de övriga. FÅR MAN MÖJLIGEN FRÅGA vilka väljare som de s k folkvalda vill ha kontakt med? Uppenbarligen duger i varje fall inte såna som vi!

Och inte nog med detta! Vi har dessutom skamlöst nog råd att sprida broschyrer och videokassetter med det budskap vi tycker är angeläget. Möjligheten att bilda opinion är alltså inte längre förbehållen EU självt, och de partiorganisationer som kan finansiera sig genom skattemedel. Uppenbarligen har vi alldeles för gott om pengar att röra oss med - något Färm & Co säkert kan finna på sätt att åtgärda. Att kampanjen finansieras frivilligt av pengar som vi tjänat ihop själv - och inte av skattemedel som EU:s utgifter - är naturligtvis ytterst graverande. En riktigt demokratisk opinionsbildning ska naturligtvis finansieras via skattemedel, efter det att parlamentet beslutat om vilken opinion som ska bildas..

Vi är också i mycket liten utsträckning vanliga oroliga konsumenter, utan terapeutorganisationer och butikskedjor. (det går väl inte att utnämna oss till terrorister ännu ) Fy på oss! FÅR MAN MÖJLIGEN FRÅGA hur många "vanliga oroliga konsumenter" som hört av sig till EU och begärt att deras konsumtion av näringsmedel ska regleras? FÅR MAN MÖJLIGEN FRÅGA hur de som har specialkunskaper i näringsfrågor borde försörja sig för att förtjäna respekt för sin uppfattning? Alla kan inte leva på att sitta i EU-parlament och besluta om frågor man inte begriper.

Vi ser alltså fortsättningsvis fram mot att Göran Färm och hans gelikar kommer att avvisa alla förslag och synpunkter från läkemedelsindustri, sjukvård och läkare, med hänvisning till att de utgör terapeutorganisationer och företagskedjor , och därför inte förtjänar att lyssnas på. Han kommer också naturligtvis att kräva att var och en som han lyssnar på redovisar sin personliga förmögenhetssituation och inkomstnivå, samt han kommer endast att ta del av opinionsyttringar som framförs i handskrift på begagnade papperspåsar.

I stället är det vi som är skyldiga Göran Färm att tala om vad som kommer att försvinna från hyllorna efter att EU fattat sitt beslut. FÅR MAN MÖJLIGEN FRÅGA om det är Göran Färm eller vi som ska klargöra konsekvenserna av de beslut han fattar? (Vi kan den här valsen: Genom att införa snåriga och omöjliga regleringar och ansökningsavgifter får man företagen att ge upp. Sen behöver politikerna inte ta ansvar för nedläggningsbesluten.)

Dock anser han sig själv veta att " De enda produkter som ev kommer att försvinna är sådana produkter som inte bör säljas därför att vetenskapligt underlag visar på risker eller att det föreligger s.k. vetenskaplig osäkerhet."

Det ligger i vetenskapens själva natur att den ska generera osäkerhet. Vetenskaplig osäkerhet föreligger sakligt sett om närmast allt, på en eller annan nivå. . Den intressanta frågan är vilken osäkerhet som tas på allvar, och vilken som sopas under mattan. Detta är politikens område. (Att vetenskaplig osäkerhet t o m om vattendrickande föreligger kan vi finna på http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,136081,00.html )

Men osäkerheten runt kosttillskotten blåses nu av EU-politiker upp till luftskepps storlek, medan osäkerheten om vacciner, mobiltelefoner, livsmedelstillsatser, bekämpningsmedel i maten, läkemedel, bestrålade livsmedel, BSE, hormoner osv sopas under mattan. När det gäller osäkerheter av sådant slag brukar politiken överlåta åt konsumenten att själv ta ansvar för de bevisliga, påtagliga och för honom helt okontrollerbara hälsofaror som åtföljer konsumtionen. Senast anmäldes t ex att Livsmedelsverket numer i stort sett saknar möjlighet kontrollera bekämpningsmedlen i maten. Men med kosttillskotten är det naturligtvis annat.

"Varför ska den försiktighetsprincip som vi har slagits för tillsammans i andra livsmedels- och miljöfrågor inte tillämpas också här? " frågar Färm retoriskt. Svaret är att - oavsett hur mycket Göran Färm slagits - så tillämpas alltså inte denna försiktighetsprincip i praktiken, annat än när det gynnar storföretagsintressen. Och eftersom det är lönsammare att sälja kemiska läkemedel till folk än billiga näringsmedel, så vet vi var vi har storföretagsintressena i detta fall. Och vi vet vad som planeras i nästa steg - om homeopatika och örtmediciner, mm. Det vet uppenbarligen inte Göran Färm, eller låtsas inte veta.

Politikens grundläggande problem utgörs av makthavarnas bristande intresse för folkets villkor. När Marie Antoinette en gång åsåg folkliga demonstrationer på Paris gator lär hon ha frågat "Vad säger de?" - "De säger att de inte har bröd" - "Jamen, de kunna väl äta kakor" lär kungamätressen ha utbrustit. Låt oss minnas denna maktens arrogans när - och om - vi åter får en möjlighet att i fria val utse våra förmyndare! Demokratiska metoder för opinionsbildning - om den gäller andra opinioner än hans egna - tycks inte längre vara acceptabla. Vi kan väl snart se fram mot nästa EU-reglering.

Men som plåster på såren lovar vi att försöka rätta till det vi brustit, och så långt möjligt underlätta för sådana folkvalda att ha kontakt med sina väljare. Ju färre väljare, desto lättare blir det säkert att sköta kontakterna.

"Ljug mer , ljug mer, o huru ljuvligt att ljuga "

(Ur "Ville, Valle o Viktor", populärt barnprogram på TV i slutet av sextiotalet, då många av dagens beslutsfattare var barn)

From: Birgitta Olofson Birgitta.Olofson@kristdemokrat.se
To:
birgit@sakerhetsradgivarna.se
Sent: Wednesday, March 06, 2002 1:09 PM
Subject: Kristdemokraterna

Hejsan
Jag vill ge en bakgrund till direktivet om kosttillskott som kommissionen presenterade i maj 2000.

Med kosttillskott avses livsmedel i form av koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med närings- eller fysiologisk funktion och som säljs i form av kapslar, tabletter eller liknande. För vitaminer och mineraler anges i förslaget vilka substanser som får användas vid tillverkningen av kosttillskott. Dagliga maximi- och minimihalter för dessa ämnen kommer att fastställas i ett senare skede inom ramen för ett s.k. kommittologiförfarande- en föreskrivande kommitté där experter från medlemsstaterna finns representerade.
Det nu aktuella direktivet föreskriver alltså inte i sig några maximihalter. Syftet med detta direktiv är att ge konsumenterna säkra produkter. Alltför höga doser av vitaminer och mineralämnen kan leda till skadliga effekter. Minimihalten anses också viktig att fastställa så att konsumenten försäkras om att produkten verkligen innehåller signifikanta mängder av vitaminer och mineralämnen. Dessutom vill man harmonisera reglerna inom gemenskapen.

Den svåraste frågan har varit att bestämma vilka principer som ska ligga till grund för fastställandet av maximihalter. Två olika lagstiftningstraditioner har här krockat. 1) Länder som önskar att maximihalter endast baseras på säkerhetsaspekter 2) Länder som vill att maximihalter ska fastställas utifrån näringsmässiga behov. Rådets gemensamma ståndpunkt grundar sig på en kompromiss av dessa principer.

Produkter som innehåller högre halter än de maximihalter som kommer att fasställas kommer således in att betraktas som livsmedel utan som läkemedel. Var gränsdragningen ska gå är som tidigare omnämnts inte fastställt. Experter i den svenska representationen menar att de gränsvärden som kommer att fastställas inte kommer att medföra problem för vanliga konsumenter. I stort sett kommer alla produkter som idag finns på marknaden att finnas kvar. De produkter som eventuellt försvinner är sådana där vetenskapligt underlag har visat på risker.

Direktivet om reglering av kosttillskott har getts stor uppmärksamhet och lett till s.k. spamming med e-post till ledamöterna. Syftet är införa normer för innehållet i kosttillskott och kontroller av desamma. Motivet är dels hälsoskäl, dels inremarknadsskäl. Vi har tidigare konstaterat att oron för direktivet är obefogad och osaklig. Direktivet ska, enligt föredraganden, utformas så att det blir så flexibelt som möjligt för konsumenterna Mot bakgrund av det nu sagda och med beaktande att fastställandet av att maximihalterna ska baseras på säkerhetsaspekter kommer de kristdemokratiska EU-parlamentarikerna rösta för direktivet. Jag vill avslutningsvis påminna om det väldiga antal epostmeddelanden som inkommits med anledning av denna fråga. Jag kan därför inte utlova vidare korrespendens i ärendet utan väsentligt dröjsmål

Med varm hälsning
Birgitta Olofson
handläggare , partikansliet

SIEMs kommentar: Med detta brev kan vi tydligt bevisa att t ex Göran Färm och Marit Paulsen ljuger som travande hästar.

"Inga förbud" säger Göran Färm "Produkter som innehåller högre halter än de maximihalter som kommer att fastställas kommer således inte att betraktas som livsmedel utan som läkemedel." säger Birgitta Olofsson. Göran Färm kanske inte känner till de förbud som råder t ex för andra än läkare att skriva ut läkemedel?

StoraSyster Marit Paulsen lismar också hon i TV-rutan morgonen den 13 mars om att syftet minsann inte är att förbjuda eller ens minska konsumtionen, utan bara att göra den säkrare. Hon "vet inte" om det finns några risker med kosttillskotten , men det behöver hon inte veta eftersom syftet inte är att nåt ska försvinna från hyllorna. Säger hon utan att blinka och utan att skämmas. Hon har nog valt sin formulering med omsorg: Avsikten är att kosttillskotten ska stå kvar på hyllorna..

Vilket kan jämföras med ovanstående referat.

De stora massmedia håller naturligtvis ljugarbänken i EU bakom ryggen. Men Du kan hjälpa till att följa lögnarnas fortsatta verksamhet - och ställa dem till svars. Du hittar dem på http://www.europarl.se . Maila dem gärna och fråga vem som är bäst på att ljuga. Det är val i år.

Mera storljug :

Fortsatt stöd till tobaksodlarna! http://www.europarl.se/pdf/nyhet2002_v9_till.pdf (EUs nyhetsbrev)

Jordbruksutskottet motsätter sig kommissionens försök att fasa ut stödet till EU:s tobaksodlare under en treårsperiod. Utskottet betonar tobaksodlingens socio-ekonomiska betydelse i EU:s fattigaste regioner och dess svårigheter att skifta till alternativa grödor. Kommissionens utfasning skulle drabba låginkomstodlare alltför hårt och hindra dem från att skifta till grödor med högre efterfrågan och priser, menar utskottet i ett betänkande. Två ledamöter röstade emot.

SIEMs kommentar: Läs Göran Färms snyftare igen efter denna notis! " Kommissionen och EUs eniga medlemsländer vill skapa en hög skyddsnivå för alla konsumenter i EU så att de får säkra produkter" . Vanligt anständigt folk skulle skämmas ögonen ur sig för att stå och hyckla om EUs seriösa intresse för produktsäkerhet med stödet till tobaksodlingen i full vetskap. Skulle du köpa en begagnad bil av denne man?

Lugn bara - han säljer nog inga. Han har råd att behålla den gamla när han köper ny. Läs om EU-parlamentarikernas arvoden på
http://www2.riksdagen.se/internet/eusvar.nsf/Alla/11745BF11022FCA3C12565FD0043E966?OpenDocument

Det i stort sett enda exempel på farorna med kosttillskott man kunnat finna är en finsk studie där rökare som också använder stora doser betakaroten något oftare drabbats av cancer än andra. De sublima EU-politikerna vet minsann råd: Om kombinationen av rökning och betakaroten är farlig - då förbjuder vi betakaroten och stödjer rökningen. Man är så säker på att massmedia håller en bakom ryggen och slätar över huvudlösheterna att man kan vara hur stor i truten som helst. Går det så går det.

"EU:s intresse för hälsokostbranschen upphör inte med gårdagens omröstning. De närmaste åren ska man ta fram en rapport om behovet att även reglera användningen av örtextrakt, aminosyror och fetter." Vad ska vi göra som vill slippa denna intelligensbefriade verksamhet?

Fusk med riksdagspensioner
110 TV4 TEXT Fre 15 Mar 09:37:17

Var fjärde av de före detta riksdags- män som förra året fick inkomstgaranti, uppgav fel inkomst. Samtliga riskerar nu att polisanmälas. Ett av exemplen är fd socialdemokratiska riksdagsmannen Björn Ericsson som kan tvingas betala tillbaka 700.000 kronor. Men han är inte ensam. Nio av de 39 före detta riksdagsledamöter som år 2000 lyfte garanti har uppgivit fel inkomst. Efter Nyheternas avslöjande drar nu riksdagens förvaltning igång en omfattande kontroll.


SIEMS kommentar: Det är alltså inte direkt ovanligt att våra folkvalda blåljuger. Vem är det som behöver övervakas och kontrolleras - folket eller de folkvalda?

(S), ( C ) och (FP) - kålsupare är vi allihopa

Date sent: Tue, 26 Mar 2002 10:30:35 +0100
To: siem@klokast.se
Subject: vitaminer och mineraler

Har skickat en fråga till Centern som Ni uppmanade oss att göra. Här kommer tung läsning och som vanligt är det missuppfattningar och lässvårigheter som ligger till grund för detta svaret. Kom gärna med en kommentar. Tack på förhand Hälsningar Anita

Vidarebefordrat av Anita Birgersson/Loftadalen den
2002-03-26 01:42 ---------------------------
maud.klerby@centerpartiet.se den 2002-03-25 22:15:41
Till: Anita Birgersson/Loftadalen@Loftadalen
Kopia: Ärende: vitaminer och mineraler

Tack för dina mail,

Visst har vi läst det och jag beklagar att det dröjt med svaret, men det har kommit väldigt många liknande. Som svar bifogar jag ett utdrag ur en debattartikel i GP, som Centerpartiets Karl Erik Olsson skrivit tillsammans med Marit Paulsen och Annelie Hulthen.

"Vi har i EU-parlamentets omröstning valt att ställa oss bakom rådets gemensamma ståndpunkt av nedanstående skäl. Direktivets primära syfte anges i dess skäl 5: I syfte att garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna och underlätta deras val måste de produkter som släpps ut på marknaden vara säkra och förses med adekvat och korrekt märkning
.
Det är detta som det handlar om. Inte att frånta någon rätten att äta vad han eller hon vill. Tvärtom handlar det om att ge varje medborgare rätten till ett informerat val och tryggheten att veta att de kosttillskott som de köper - på samma sätt som om det gällde korv eller andra livsmedel - uppfyller de grundläggande kraven på säkerhet.

Vi kommer även i framtiden att ha möjlighet att äta vilka vitaminer och mineraler vi vill, men vi skall veta om vad det är vi äter. En gemensam inre marknad där produkterna flödar fritt kräver också gemensamma säkerhetsregler.

Den raffinerade industrimat vi äter i dag innehåller endast små mängder av dessa livsviktiga näringsämnen, däremot innehåller den rikligt med tillsatser som till exempel skadliga fetter och konserverings- och sötningsmedelö, skrev ett antal kända svenskar nyligen i en debattartikel i DN. Därför finns det, enligt dem, ett stort behov av naturliga näringstillskott.

Varför inte istället äta en bättre och mer allsidig kost? Enligt det nya direktivets artikel 6 och 7 får det i märkningen och reklamen av kosttillskotten inte påstås eller antydas att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen eller tillskriva tillskotten egenskaper som uppges kunna förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar. Människors kostvanor är dock - och måste också vara - deras ensak.

Det har uttryckts farhågor om att de experter som utför säkerhetsbedömningarna är köpta av läkemedelsindustrin. Det påståendet är fullständigt befängt. Den som läser dokumenten ser att det handlar om EU:s vetenskapliga livsmedelskommitté, inom kort underställd den nya europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Av EU:s nya livsmedelsförordning framgår att denna nya myndighet inte bara innefattar den bästa tillgängliga expertisen från de olika medlemsstaterna utan också präglas av en i det närmaste total öppenhet - såväl beträffande dess yttranden som uppgifter om medlemmarna av dess kommittéer
. Det finns alltså inget utrymme för någon konspiration från läkemedelsindustrin, på det sätt som påståtts i debatten.

Det andra syftet med direktivet är att få gemenskapsregler inom området. Kosttillskott regleras i dag av nationella bestämmelser, vilka varierar mycket från land till land. I vissa medlemsstater saknas helt regler för kosttillskott som säljs som livsmedel och marknaden har mer eller mindre exploderat.
Gränsen för vad som skall bedömas vara livsmedel och vad som regleras som läkemedel varierar också från land till land. Detta har lett till handelshinder och problem för den fria rörligheten inom gemenskapsmarknaden.

Till skillnad från vad som påståtts tror vi att detta direktiv skulle ledas till ökad konkurrens med större utbud och sänkta priser som följd. Konsumenterna skulle alltså tjäna på detta, även ekonomiskt. Den europeiska konsumentorganisationen BEUC är också positiv till direktivförslaget och skulle till och med vilja gå ännu längre i vissa delar.

Det finns dessutom en inbyggd "nödbroms" i direktivet. Senast inom fem
år skall kommissionen för EU-parlamentet och rådet lägga fram en rapport där öde eventuella förslag till ändringar av detta direktiv som kommissionen bedömer som nödvändiga. Eventuella oönskade effekter kan alltså vid behov rättas till redan efter några år.


Avsikten med direktivet är dock inte alls att ta bort några produkter från marknaden. Tvärtom kommer de befintliga preparaten att förutsättas vara säkra eftersom de säljs redan i dag. Det enda som krävs i framtiden är att denna säkerhetsnivå ska kunna bevisas, något som rimligen inte borde vara något problem för producenterna av vitaminer och mineraler. Eller hur?

Marit Paulsen (fp)
Anneli Hulthén (s)
Karl Erik Olsson (c)"


Hälsningar
Maud Klerby
Centerpartiets Riksorganisation

(fetstil av SIEM)

SIEMs kommentar: Ju mer som kommer fram om detta desto mer fantastiskt. Inte nog med att näringsämnen ska förvandlas till läkemedel, och beläggas med recepttvång och andra restriktioner som gäller för dessa. (Detta andas de tre ovan inte ett ljud om ) Därtill ska yttrandefriheten inskränkas. Vad kommer inte att kunna räknas som "reklam" om dessa EU-förmyndare får som de vill?

Det får alltså nu "inte påstås eller antydas att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen" . Det handlar här om en makalös fräckhet från folk som påstår sig ha folkets förtroende . EU utformar den jordbrukspolitik som skapar utarmade och hälsofarliga livsmedel. Nu ska man förbjuda information om effekterna av denna politik! Vi kan nu ana den verkliga bakgrunden till det politiska engagemanget i tillskottsfrågorna. Det handlar inte bara om att bevaka läkemedelsindustrins intressen utan också om att sopa effekterna av EUs hälsofarliga livsmedels- och jordbrukspolitik under mattan.

- Varför inte istället äta en bättre och mer allsidig kost? - frågar man , samtidigt som myndigheter bekänner att man inte kan kontrollera ens de gifter och bekämpningsmedel som tillsätts maten, och att en stor del av de livsmedel som säljs visar sig vara felmärkta. Dessa politiker känner uppenbarligen inte ens till begreppet näringsupptag, eller de studier som visar att en stor del av de äldre som vårdas på sjukhem etc lider av undernäring. Man känner inte till skillnaden i näringsinnehåll mellan industriodlade produkter och naturligt odlade grödor. Man känner inte till att plånboken styr vad de flesta anser sig ha råd att äta. Okunskapen är lika monumental som fräckheten.

Hur verklighetsfrämmande våra EU-politiker är avslöjar sig än mer i avsnittet om "nödbroms" ovan,. Ska företag som sysslar med näringsmedel och kostttillskott leva på luft i fem år, för att därefter återuppstå som Fågel Fenix? Detta tillhör den politiska illussionskonstens högre skola, men inte verkligheten. Brända häxor talar inte.

(MP) sent omsider

Date sent: Mon, 18 Mar 2002 20:17:11 +0100
To: siem@klokast.se
From: "Helén Ohlsson" helen.ohlsson@mp.se

Detta pressmeddelande är från miljöpartiets hemsida. Då får gärna använda det i nästa nyhetsblad. / Helén

Pressmeddelande / EU 2002-03-12

Inger Schörling: Ingen EU- reglering av vitaminer och mineraler behövs

Idag debatterar Miljöpartiets EU-parlamentariker Inger Schörling i EU-parlamentet i Strasbourg förslaget om att reglera försäljningen av vitaminer och mineraler i EU. Schörling är kritisk mot förslaget som hon tror kommer att begränsa möjligheterna för konsumenterna att själva välja de vitaminer och mineraler de önskar. Beslut om förslaget fattas på torsdagen. I debatten i kväll i Strasbourg kommer Schörling bland annat att säga:

- Jag tillhör de som vill förkasta den gemensamma ståndpunkten. Det är inte för att jag alltid är emot en reglering eller harmonisering på folkhälsoområdet, utan för att jag just i det här fallet inte anser det önskvärt eller nödvändigt att harmonisera den nationella lagstiftningen. De små tillverkarna och företagen får minskade möjligheter att göra sig gällande på marknaden och företag och produkter kommer att försvinna, och därmed begränsas konsumenternas valmöjligheter.

- Vi utsätts idag för både stress och en rad miljögifter och kemikalier, som gör att en varierad och sund kosthållning inte alltid är tillräckligt för att vi ska hålla oss friska och må bra. Vi behöver tillskott av vitaminer och mineraler, ibland i höga doser för att balansera kroppens funktioner. Goda kunskaper i näringslära skulle kunna förebygga sjukdomar och i alla sammanhang borde vi uppmuntra människor till egenvård och ta ansvar för sin egen hälsa. Detta direktiv ger därför fel signaler. Jag uppmanar alla att rösta för ändringsförslaget som avvisar den gemensamma ståndpunkten, säger Schörling.

Kontakt: Paulo Silva (Fetstil: SIEM)

SIEMs kommentar. Jaha, Inger får skynda sig att säga vad hon ska. Snart kommer hennes kolleger i Europaparlamentet att ha tystat henne med lagens hjälp. Så här kommer man inte att få säga framöver.

Mediarapporteringen: DN visar färg om kosttillskotten:
Se länkar:
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=11&a=252827&f=index.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=11&a=252826

SIEMS kommentar: Den "fakta-ruta" DN presenterar har inte tillstymmelse till fakta om kosttillskott, däremot den vanliga skrämselpropagandan.. Så utnyttjas mediamonopol av industriintressen.

"Experter" på näringstillskott tycker att syntetiska näringsmedel är lömska och osäkra, tacka vet han salladsblad som är den naturliga formen för näring, Rakt motsatt argument alltså, jämför med vad som brukar sägas om örtmediciner: Den verksamma substansen i läkeörter måste ju renframställas, helst syntetiskt, för att vara "säker" och standardiserad. När det gäller örtmediciner är den naturliga förpackningen misstänkt och måste förbjudas. När nästa EU-direktiv om örtpreparat ska presenteras kommer vi att få höra hur farligt det är med ostandardiserade gröndelar. Men nu är de inne, ty nu behövs argumentet för att tjäna makthavare. Experter ställer villigt upp, det är det de har betalt för.

Inom EU finns starka krafter för en liberalisering av narkotikalagstiftning och avreglering av "lätt narkotika". Resurser till att kontrollera livsmedlens giftinnehåll saknas. Tobaksodlingen stöds. Alkoholreklamen liberaliseras. Sverige kämpar för att få fortsätta sälja giftig fisk. Gifter är hälsosamma, men användandet av näringsmedel måste stävjas.

Och varken vanliga politiker eller journalister orkar resa en kritisk tanke mot denna för tänkande varelser förolämpande intellektuella smörja. Samma politiker som lyckats öka sjukskrivningarna och förtidspensionerna år efter år kräver ändå nu att få besluta om vad vi får äta och inte.
De många enskilda som ägnat tiotals år åt att praktiskt studera och pröva olika medel för att komma tillrätta med sina och andras hälsoproblem är idioter som inget begriper.

Riskanalys krävs för näringsmedel. Men för politiker?

Tingsrättdom öppnar för alkoholreklam
SVT TEXT 106 Tis 05 Mar 07:42:02

En dom i Stockholms tingsrätt kan
öppna för alkoholreklam i svenska
tidningar, uppger Konsumentombuds-
mannen.

Domen ger branschtidningen Gourmet
rätt att fortsätta med alkoholreklam
<***>

Tingsrätten har rådgjort med EG-
domstolen som förklarat att Sveriges
reklamförbud strider mot EU:s regler
för fri rörlighet för varor. I domen
konstaterar rätten att EU-regeln väger
tyngre än effekten för folkhälsan.


SIEMs kommentar: se föregående notis.

Cannabis vetenskapligt oskadligt: .
http://www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,667748,00.html

En kemists syn på näringsämnen och debatten om dem
From: Gösta och Birgit Swenson 031.276885@telia.com

Hej!
Jag har som kemist intresserat mig för en del av den medicinska forskningen och bl a vad vissa gifteffekter beror på. Detta har lett till publicering av tre artiklar (1,2,3) i vilka jag beskriver hur främst selen men även vissa andra ämnen fungerar i s k ET (electron transfer) reaktioner -- och jag vet att jag inte har fel. Från medicinskt håll har man däremot inte alls förstått hur dessa ämnen (och flera andra) fungerar.

Biokemister studerar eller funderar sällan över mekanismer. Man vet tex inte att den ena selenformens gifteffekt motverkas vid tillförsel av den andra. Det allvarligaste är när man gör studier på studier på studier.... utan att begripa att resultaten i dessa är synnerligen beroende på vilken funktionalitet ett system har. Fattas något ämne kan det ge negativa effekter av ett annat vid en mycket låg nivå -- lägre än vad en människa kan behöva som tillskott för att råda bot på en brist. Men alla dessa studier bildar grunden för beslut om dosgränser. Detta sätt att agera omfattar både läkemedel och kosttillskott (t ex senast om A vitamin).

Min farmors bror Otto Cyre'n skrev en av de första böcker som utgivits i Sverige (1948) om Färgämnen och läkemedel. Som kemist såg han släkskapen och många av den tidens läkemedel emanerade från färgämnen. Alla var de mer eller mindre giftiga i ganska låga doser. Men många läkemedel betraktades som revolutionerande och gav många sjuka människor hjälp trots att de flesta av dem idag är förbjudna. Det var medel som innehöll både Hg och As. Men man visste inte då och vet inte ens nu hur de fungerar.

En anskrämlig historia i detta sammanhang är neurosedyn som man helt felaktigt skyller på gav de skador vissa barn drabbades av på grund av att medlet var ett racemat (innehöll båda typerna av isomerer) varav den ena formen är giftig. Om en receptor påverkas av den felaktiga molekylen skulle alla barn drabbats. Men en receptor påverkas inte av den felaktiga molekylen. Däremot omlagras den med organismens hjälp oftast till den rätta. Hur har man kunnat köpa en så felaktig förklaring?

I veckans NOVA-program var några gravt cancersjuka "försökskaniner" i ett projekt som skulle förhindra metastasbildning genom tillförsel av ett eller ett par olika ämnen. Jag blev alldeles chockad när jag såg programmet. Jag insåg att det skulle medföra allvarliga konsekvenser för de sjuka. Historierna får avspegla den brist på kunskap som man så ofta försöker dölja genom felaktiga resonemang eller förklaringar inom den medicinska sektorn. Fortfarande håller man på med "trial and error"!

Det är ingen som helst skillnad i det "vetenskapliga" underlag man har för att göra bedömningar om läkemedel eller kosttillskott skall erbjudas konsumenter. Många gånger finns det en mycket längre erfarenhet av naturmedels effekter än av läkemedels. Men trots långvarig prövning kan det hända att medlen kan ge negativa effekter hos en del människor. Detta har i de beskrivna historierna ovan och i flesta fall att göra med nedsatta selenfunktioner. Ingen har behov av neuresedyn m fl läkemedel liksom ingen drabbas av cancer som inte har nedsatta selenfunktioner. Effekten av dessa blir ett behov av många olika ämnen på grund av att ämnena förstörts genom oxidationer.
Glukosamin som figurerat i dessa sammanhang med myndighetspåverkan av naturmedel ville man hänföra till kategorin läkemedel för att det visat sig ha så bra effekter för många människor. Vet någon mer än jag varför? Vet någon mer än jag hur ämnet fungerar? Om inte -- hur kan man då ta beslut som berör vilka människor som skall få rätten att använda glukosamin?

Med anledning av EU-beslutet i veckan som gått vill jag ha svar på följande frågor:

Hur kan man fatta beslut om dosgränser utan att veta om eller varför en högre dos av ett naturmedel eller kosttillskott skulle ha en negativ effekt?

Hur kan man fatta beslut om dosgränser utan att veta om en högre dos av ett naturmedel eller kosttillskott kanske behövs för en positiv effekt?
Hur kan man fatta beslut om vilka naturmedel eller kosttillskott som skall få marknadsföras när man inte vet hur de fungerar eller vilka betingelser som behövs för funktion?

Ni -- som fattat EU-beslutet -- inser förstås själva att man både kan ta mer än en tablett och ta tabletter oftare än som föreskrivs. Vad är det då för mening med dessa restriktioner? Vad är anledningen till att den enskilda människans omdömesförmåga betraktas som inkompetent medan er egen tycks vara kompetent för de bedömningar ni gjort?

References:
1. Nyberg-Swenson B. E. The selenium link: the missing link in
our understanding of biochemical trigger reactions? Medical Hypothesis
1999;52 (2): 125-131 and in the Proceedings of the Sixth International symposium on
Se and Te 1998
2. Nyberg-Swenson B. E. "Is molecular oxygen, O2, the reactive
radical behind oxidations of (aut)oxidable agents to which the bases of
DNA belong?" Medical Hypothesis, March 02.
3. Nyberg-Swenson B. E. Are acetylcholine-induced acetylgroups
driving fuel cells in the systems of transducin, t and G proteins? Medical Hypothesis, in
press.
Hälsn.Birgit Nyberg-Swenson, Tegelformsgatan 4, 43136 Mölndal,
Tel. & fax: + 031 276885, Email:
031.276885@telia.com

Kändisar för vitaminer slår tillbaka:
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=129&a=254585

Allt färre småbarn vaccineras

SVT TEXT 109 Mån 25 Mar 09:43:47

Allt färre småbarn vaccineras mot
mässling, påssjuka och röda hund.

Preliminär statistik från landets
barnavårdscentraler visar att knappt
89 procent av landets tvååringar
vaccineras. Det är fem procentenheter
färre än förra året, rapporterar Ekot.

Antalet vaccinerade barn är nu så
lågt att Smittskyddsinstitutet varnar
för mässlingepidemier.

Bakgrunden till att allt färre vacci-
neras tros vara uppgifter om skadliga
biverkingar. Smittskyddsinstitutet
avfärdar påståenden om biverkningar.

Rädsla för vaccin kan ge epidemi ?

http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=11&a=254807&f=index.html

Brev till artikelförfattaren:

To: ralf.bagner@dn.se
Subject: Ang vaccinforskning
Date sent: Tue, 26 Mar 2002 10:16:59 +0100

Hej!
Om du är intresserad av hur den sk forskningen i realiteten ser ut
och fungerar kan du kanske läsa
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html

M v h SIEM/Ulf

From: ralf.bagner@dn.se
Subject: Ang: Ang vaccinforskning
Date sent: Tue, 26 Mar 2002 11:15:21 +0100

Hej, där var jag inne och tittade igår. Tack för tipset ändå.Mvh Ralf Bagner


To: ralf.bagner@dn.se
Subject: Re: Ang: Ang vaccinforskning
Date sent: Tue, 26 Mar 2002 10:26:07 +0100

Hej igen Det finner jag inga spår av i din artikel. Är det inte intressant för allmänheten att
den forskning som åberopas som stöd för vaccinernas säkerhet är så fejkad? /Ulf

From: ralf.bagner@dn.se
Subject: Ang: Re: Ang: Ang vaccinforskning
Date sent: Tue, 26 Mar 2002 11:24:54 +0100

Tvekan till att vaccinera barn och anledningar till det tas upp i artiklarna. Föräldrar är fria att själva bilda sig en uppfattning i frågan vilket framgår.
Mvh Ralf Bagner

SIEMS slutkommentar till brevväxlingen : Läs DN-artikeln själv: Artikelförfattaren är alltså fullt medveten om att den forskning som åberopas till stöd för vaccinernas säkerhet i själva verket snarast visar att vaccinerna orsakar autism. Vad anser du som läsare om detta? Hederligt?
Vi finner att vaccindebatten lyckas förnya journalistiken också på andra håll , t ex i Radio Sjuhärad den 27 mars. Nu kan man utan att darra på manschetten ordna en "allsidig och opartisk" debatt mellan tre vaccinförespråkare. Som tur är är allmänheten klokare, vaccinationstalen minskar - ju mer välutbildad befolkning desto lägre vaccineringstal tycks statistiken visa.

"Vetenskapsradions veckomagasin på påskafton 30 mars P1 kl 0903 - ett fall för granskningsnämnden.

Programmet tar upp frågan om MMR-vaccinets risker. Tillkallade experter är som vanligt Margareta Blennow, barnhälsoöverläkare, samt Lars Erik Varg som uppges vara expert på riskbedömningar. Tillsammans med programledaren enar de sig snabbt om att vaccinets ofarlighet är vetenskapligt säkerställd, och att föräldrar opponerar sig av kulturella eller psykologiska skäl, utan saklig grund, det är en slags "livsstil" att vilja fatta egna beslut. Med instämmande från programledaren får t o m LE Varg antyda att samhället inte borde tolerera att folk tackar nej till dessa värdefulla vaccinationer.

Någon redovisning av forskning som pekar åt helt annat håll - t ex Wakefield etc - görs överhuvudtaget inte. Någon talesman eller företrädare för läkare och föräldrar som är tveksamma till eller avråder från vaccination hörs inte.

Jag anser därför att programinslaget strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. Att någon dessutom oemotsagd får propagera för inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i en public service-kanal är också stötande.

Ulf Brånell"


Surfarbrev om vacciner
From: M To: siem@klokast.se
Subject: SV: Min son...
Date sent: Wed, 20 Mar 2002 18:49:59 +0100

Jag måste bara berätta en sak; Jag har alltså fem barn och de fyra äldsta är alla vaccinerade(tyvärr).
Lilla J 22mån, har inte fått något vaccin alls...Jag har aldrig sett maken på frisk unge!!Hon har aldrig besökt sjukvården, således inte fått någon antibiotika heller.. Intressant ,eftersom hennes vaccinerade syskon haft öroninflammationer, ,lunginflammationer m.m m.m!!! Jag själv, född -68, är vaccinerad, och har varit "öronbarn" ,haft otaliga bihåleinflammationer ,har "hösnuva" m.m !!! Nog tror i alla fall jag på sambandet! Du gör ett bra jobb, Ulf! Mvh;M

From: QA
Date sent: Sun, 17 Mar 2002 23:50:15 +0100

Läste ett reportage i Aftonbladet söndagen 17 mars om en mamma som "vägrade" att vaccinera sitt barn. Hur kan man vägra något som sägs vara frivilligt???? Men reportaget det var lite motsägelsefullt. Det är större komplikationer vid sjukdomen än av vaccinationen. I stycket nedanför så är det ofarligt att vaccinera för det ger inte autism men allt annat man kan drabbas av som en komplikation av vaccinationer står inte ett ord om . M v h

.
From: JAN LARSSON" janne.larsson@mbox307.swipnet.se
To: siem@klokast.se
Subject: ADHD och DAMP - från vaggan till graven
Date sent: Mon, 18 Mar 2002 23:00:08 +0100

"En allmän uppfattning fram tills nu har varit att barnneuropsykiatriska funktionshinder mildras, kanske t o m helt eller delvis försvinner i vuxen ålder. Erfarenheterna från bl a Vuxenprojektet vid BNK [Barnneuropsykiatriska enheten] har dock visat att så inte är fallet."

Citatet är hämtat från en ny skrift av Christopher Gillberg. Det är en otrolig uppgift som plötsligt ökar antalet neuropsykiatriskt sjuka i landet med några hundra tusen personer!

Christopher Gillberg driver sedan två år tillbaka ett 3-årigt projekt, om vuxna med neuropsykiatriska störningar (främst ADHD och DAMP), vid Göteborgs Universitet. För detta har han tilldelats 6,5 miljoner om året (!) ur Allmänna Arvsfonden godkänt av socialministern. I slutet av förra året lämnade Gillberg in en tilläggsansökan om medel för filmproduktion: "Produktion av undervisningsfilmer kring vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder som debuterat i barndomen". (bifogad fil) Han begärde 292 500 kronor. Det är i denna begäran de nya "avslöjandena" görs.

Det har tidigare innan Gillberg började sitt projekt hävdats helt andra siffror vad gäller den neuropsykiatriska sjukligheten. I den version av Socialstyrelsens (ännu outgivna) s.k. kunskapsunderlag om DAMP/ADHD, sammanställt 31 juli 2000, skrev experterna Kadesjö/Modigh (s.24): "Man kan sammanfatta de svenska studierna med att närmare 10% av alla barn i 6-7årsåldern har DAMP eller ADHD av olika svårighetsgrad."

Man skrev vidare under rubriken Prevalens av DAMP och ADHD hos vuxna: "Många prospektiva studier [som rör utvecklingen framåt] visar relativt samstämmigt att DAMP/ADHD-symtomen försvinner eller reduceras till att inte utgöra något nämnvärt handikapp i cirka hälften av fallen. (Kursivt här. Man hänvisar bl.a. till tre studier av Gillberg).

Men två år och 13 miljoner senare har detta visat sig vara helt fel. De nya rönen är som sagt: "En allmän uppfattning fram tills nu har varit att barnneuropsykiatriska funktionshinder mildras, kanske t o m helt eller delvis försvinner i vuxen ålder. Erfarenheterna från bl a Vuxenprojektet vid BNK [Barnneuropsykiatriska enheten] har dock visat att så inte är fallet."

Störningarna är med andra ord kroniska, de håller i sig. Med tanke på att de av Gillberg och medarbetare betraktas som genetiska defekter eller tidigt förvärvade hjärnskador är inte det egentligen något som borde förvåna. Det vore tvärtom förvånande och oförenligt med de neuropsykiatriska teorierna om de tänkta störningarna plötsligt mildrades eller rentav försvann. Vuxenprojektet var också tänkt att visa att teorierna stämde att defekterna fanns kvar. De fanns kvar, teorierna stämde.

Vi vet genom Kadesjö/Modigh att de svenska studierna visar att runt 10 % av barnen i 6-7-årsåldern har DAMP eller ADHD. Vi vet nu också genom Gillberg att störningarna finns kvar och inte ens "delvis försvinner". Vi vet också att sjukdomarna är medfödda (även om man inte anser sig kunna "upptäcka" dem förrän i 6-årsåldern).

Andelen neuropsykiatriskt sjuka i DAMP och ADHD skulle efter Gillbergs avslöjande om tillståndens kroniska natur kunna beräknas uppgå till 10% av befolkningen!! Det projekt som Gillberg fått 13 miljoner för (snart 19) kallas "ett utvecklingsprojekt för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder". Det gör onekligen skäl för namnet! Problemet, när utvecklingen nått så långt eller högt, är att människor i gemen inte alls tagit till sig "de nya kunskaperna". Okunskapen är stor och missförstånden svåra. Det behövs "information".

Gillberg vill ha statens stöd för att upplysa befolkningen. Utbildningsfilmer ska få människor att ta till sig de nya kunskaperna. Det behövs som det står i ansökan "betydande utbildningsinsatser", som ska "stimulera utvecklingen av fungerande vårdkedjor". Filmerna ska leda till en "betydande kunskapsökning" för den breda allmänheten, för alla som är tänkta att ingå i de nya starka vårdkedjorna, och för de hundratusentals personer som ännu inte vet att de lider av DAMP eller ADHD. Samarbetspartner i projektet är patientföreningen Attention, en förening som startades 1999 med ett bidrag på 50 000 kronor från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatrin stiftelsens ordförande, Christopher Gillberg. Föreningen har sedan byggts upp ekonomiskt genom att delta i Vuxenprojektet och med bidrag från Skolverket och Socialstyrelsen. Alldeles nyligen har föreningen, för att kunna bidra till Gillbergs kompetensutveckling av befolkningen, med socialministerns godkännande, ur Allmänna Arvsfonden fått en miljon (1 000 000) kronor för år 2002. I USA byggdes Attentions systerförening CHADD (Children and Adults with ADD) upp med pengar från bl.a. Ciba-Geigy (Novartis), tillverkaren av den oftast förskrivna centralstimulantian, Ritalina. CHADD fick i en uppbyggnadsfas över 5 miljoner kronor i stöd av läkemedelsbolaget. FN:s International Narcotics Control Board har flera gånger kritiserat den reklam till allmänheten som CHADD gör för Cibas Ritalina och för annan centralstimulantia ett brott mot internationella narkotikakonventioner.

Den svenska systerföreningen Attention har dock inte byggts upp med pengar direkt från läkemedelsbolagen även om dess reklam för amfetaminpreparat kunde få en att tro det. Den har i stället startats av Gillbergs stiftelse och sedan byggts upp av Socialstyrelsen, Skolverket och socialdepartementet.

Okunskapen hos allmänheten beklagas djupt i ett av föreningen nyligen utgivet nyhetsbrev. Man anser att det "finns ett så stort motstånd" hos allmänhet och yrkesverksamma "mot att ta till sig kunskap om problem eller handikapp som är en följd av brister i hjärnans funktion". Det är till och med så att "man i vissa kretsar vägrar att ta till sig" de "övertygande forskningsresultat som visar sambandet mellan hjärndysfunktion och neuropsykiatriska funktionshinder". Man säger om dessa hinder att det nu finns "entydiga bevis på att de är förorsakade av biologiska brister i hjärnans funktion." Man beklagar i sedvanlig ordning de senaste årens debatt: "den har visat på stor okunskap och många missförstånd", nu måste man "avhjälpa kunskapsbristerna".

Det är denna "kunskap" om "brister i hjärnans funktion" som med socialdepartementets stöd nu ska spridas till en motsträvig allmänhet som vägrar ta till sig de övertygande forskningsresultaten och de entydiga bevisen. Om den rekommenderade behandlingen får vi också entydiga besked. En snabb titt på Attentions hemsida gör att man förstår att det inte bara är CHADD som gör reklam för centralstimulantia. Man kan inte missa budskapet om amfetaminets välsignelse.
Det vore att överdriva att säga att alla de hundratusentals personer i landet som lider av DAMP/ADHD ska få behandling med amfetamin. Det är inte ett "evidensbaserat" förslag. Vi får vända oss till vad som är "den kliniska praktiken" i USA, det land där den riktigt långa erfarenheten finns, för att få råd. Vi finner då att långt fler än hälften av alla barn som sägs lida av ADHD också får amfetamin eller metylfenidat (Ritalina). Det kommer också i Sverige ganska snart att vara "oetiskt att förvägra patienterna en väl beprövad behandlingsmetod" barn som vuxna. Uppskattningsvis kommer det mycket snart att finnas "vetenskapligt stöd" för att åtminstone 400 000 svenskar behöver få sina hjärnstörningar justerade med amfetamin.

Det behövs information! Janne Larsson, skribent


From: "kurt sandvik" kurt.sandvik@phbalans.com
To: "'Ulf Brånell'" siem@klokast.se
Subject: FW: www.dinlakare.nu - svar på fråga
Date sent: Mon, 18 Mar 2002 20:48:23 +0100

Hej Ulf!
Vad säger du om detta svar ifrån "Att FRITT få välja sin egen läkare" på www.dinlakare.nu. Det finns då alltså ingen läkare som läker, Va! Det heter ju LÄK-ARE... eller är det som det står: lakare - utlakare kanske. Helt utlakad.. "Svart på vitt" ifrån en myndighetsperson. Varför då inte kalla dem för t ex "Symptomare"? "FRITT VÄLJA" betyder bara att man får välja bland de "läkare" som staten via skattemedel släpat fram. Det finns väl ingen frihet i det!? En vaken skattebetalare har väl mycket större krav än så. Alla går väl inte i lemmeltåget - sjuktåget?
Ha det!
Kurt_

Man kan inte fritt välja en läkare som läker, i stället för en som symptombehandlar!!!

Fullständigt otroligt..


-----Original Message-----
From: rebecka.wallmo@vgregion.se [mailto:rebecka.wallmo@vgregion.se]
Sent: den 22 januari 2002 10:40
To: kurt.sandvik@phbalans.com
Subject: www.dinlakare.nu - svar på fråga

Hej Kurt!

Ursäkta att svaret på din fråga kommer sent, men det beror på att vår server inte har fungerat.

Den 9/1 ställde du följande fråga till info@dinlakare.nu: "Kan man/en skattebetalare fritt välja även en läkare som ägnar sig åt läkning istället för symptombehandling. Som i övriga Europa/EU?"

Svaret på frågan är att det kan du inte. De läkare som idag ingår i det nya listningssystemet (Den nya Närsjukvården) är "allmänmedicinare."

Mvh /Rebecka
info@dinlakare.nu


Vart femte barn lever i fattig familj

SVT TEXT 108 Man 18 Mar08:44:23

Nästan vart femte barn i Sverige lever
i familjer som kan definieras som
fattiga. Drygt 340 000 barn lever
under villkor som underskrider barn-
konventionens standard.

Det visar en ny nationell studie, som
presenteras i dag av Annika Åhnberg på
Rädda Barnen och professor Tapio
Salonen, på DN:s debattsida. I

<***> I Malmö lever hela 40
proc av barnen i en fattig familj.
Salonen menar att det är kvardröjande
effekter av krisen under 1990-talet.

SIEMs kommentar: Forskningen lämnar ibland märkliga svar. Medan ett antal politiker och direktörer blivit rikare än någonsin är ett växande antal barn fattiga i detta land. Förklaringen till det senare sägs vara "kvardröjande effekter av krisen under 90-talet": Minns ni hur denna kris skapades? - jo genom politiska beslut om drastiska skattesänkningsreformer och avreglering av valutamarknaden. Detta urholkade tilttron till den svenska kronan, utlöste en spekulationsvåg....och resten kan ni. Svenska skattebetalare förlorade ofattbara summor på denna valutakris, som naturligtvis måste betalas av någon...av vem? Av de politiker som ställde till det hela? Ånej. Av de bankdirektörer som tjänade pengar på att delta i spekulationen och sen snyftade till sig mer pengar av bankakuten. Ånej. Vem fick betala?? Notisen berättar.


Vad kallas det då av forskare ? "Kvardröjande effekter av krisen under 90-talet.". Därav framgår hur man blir professor. Att Annika Åhnberg själv tillhörde den politiska elit som drev igenom katastroferna, det nämner notisen inte heller något om. Vem kunde tro nåt annat? Inte media, i alla fall, som bugar vördnadsfullt.

MMR-vaccin-autism kommer att bevisas i år
http://www.thescotsman.co.uk/index.cfm?id=298322002

Har läkemedelsföretag mutat tusentals tyska läkare? Polisutredning pågår:

http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,665936,00.html

Stamceller hjälpte reumatiker
Två patienter i Göteborg har uppnått kraftig förbättring i sin svåra reumatiska sjukdom sedan de transplanterats med sina egna stamceller.

SIEMs kommentar: Skriver DN 19 mars på första sidan. Fråga: Hur stora rubriker får det om två reumatiker får hjälp av att gå över till vegetarisk kost och tarmrening? Svar: Inte någon rubrik alls. Varför det? Därför att det inte kan väntas ge några större förtjänstmöjligheter på aktiemarknaden av detta.

Kärt barn har många namn:

Aktivitetsgarantin för arbetslösa har visat sig göra fiasko:
" Per Johansson, chefredaktör för Platsjournalen, bekräftar att de hade tänkt skriva om utvärderingen, men att de har beslutat att vänta en vecka efter ingripande av högre chefer.

- Vår reporter blev uppringd. Inte så att vi gav något löfte, men vi tycker att det är juste att vänta en vecka för att se vad verksledningen har att komma med, säger Per Johansson.

Han tycker själv att resultatet av aktivitetsgarantin var överraskande dåligt. Anders Lindén, chefredaktör för Arbetsmarknaden, säger att även den redaktionen har bestämt sig för att avvakta för att höra ledningens synpunkter.

Ams generaldirektör Anders L Johansson har inte själv tagit del av utvärderingen, men han säger att
det är normal tågordning att berörda chefer får kvalitetssäkra verkets rapporter innan de offentliggör s "
.

http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=156&a=254004&f=index.html

SIEMs kommentar: På den tid jag själv arbetade inom byråkratin hette det att man skulle "samordna" uppstudsiga verksamheter, när locket skulle på. Nu heter det "kvalitetssäkra". Världen går framåt. Mycket riktigt presenterar AMS några dagar senare offenltligt en positiv rapport om aktivitetsgarantin. Allt är åter i bästa ordning.

Konserverade lik orsakar problem (MOTGIFT V 14)

Medel i smink och mat hindrar kroppar från att ruttna
Antirynkkrämer och konserveringsmedel i mat ställer till med problem på kyrkogårdarna: de begravda kropparna förmultnar inte som de ska. Det är tyska forskare som slår larm. Kropparna konserveras av tillsatserna i maten och av föryngringskrämer. Kyrkogårdarna riskerar att få platsbrist om inte förmultningen fungerar.

Gamla lik är som nya
Lik som begravdes för 30 år sedan kan se ut som om de kom i jorden förra veckan, säger begravningsentrepenören Walter Mueller till tidningen Sunday Express. Aftonbladet Publicerad: 2002-03-20


SIEMs kommentar:
Med tanke på att vi svenskar i genomsnitt äter fem kilo livsmedelstillsatser var om året, kan vi nog se fram mot trängsel även på svenska kyrkogårdar.

From: Julie Krause" julieckrause@hotmail.com
To: siem@klokast.se
Subject: Bekämpningsmedel
Date sent: Tue, 12 Mar 2002 19:26:04 +0000

Till Ulf Brånell.

Hej .Jag fick mailet ifrån en på konsumentverket. Jag tycker det borde komme ut till folket.För det er inte så många som vet om det.Ingen jag har frågit har vetat. Kan du hjälpe mig att informera om dette som jag har fått till svar?

Mvh julie :)

From: Mette Svejgaard Mette.Svejgaard@konsumentverket.se
To: "'julieckrause@hotmail.com'" julieckrause@hotmail.com
CC: Marita Axelsson Marita.Axelsson@konsumentverket.se , Håkan Forsberg
Hakan.Forsberg@konsumentverket.se
Subject: Bekämpningsmedel
Date: Fri, 14 Dec 2001 18:12:18 +0100

Hej Julie

Tack för din mail!
Vi förstår utmärkt din bekymring.

Det är Livsmedelsverket som bestämmer hur mycket bekämpningsmedel det får finnas kvar i maten vi köper. Det gör dem på bakgrund av undersökningar av vad som händer med bl a råttor när de får en liten dos av medlet under en längre period. Den dos som påverkar råttorna negativt tar man sedan en liten del av och räknar om till vad det är i vad vi normalt äter pr dag, det blir gränsvärdet. Man räknar med en rätt så stor säkerhetsmargen.

Men vist kunna vi önska att det står på maten hur den har producerats så konsumenterna hade möjlighet att informera sig om det. Det vi kommer att arbete mest med det kommande året är att öka tillgängligheten av den ekologiska maten. Det vill säga att det ska finnas gott om ekologiska matvaror i butikerna och att priserna ska vara skäliga.

med vänlig hälsning
Mette Svejgaard
Miljö & Kvalitet
Konsumentverket
118 87 STOCKHOLM
tel. 08-429 06 55

Jag läste om att vi som konsumenter vill ha ett resultat på det vi gör för miljöen. Så det er i dagens samhälle er ju allt inriktat på att ha ett bra resultat. Så det er ju inte märkligt.
Va med att informera om att det finns ett gränsvärde i matvarorna till konsumenterna så kan dom ta ställning om dom har lyst att ödelega sin miljö och hälsa, eller inte.Det er ingen som visste att det fanns ett gränsvärde på ex matvaror när det gäller bek.medel i det färdiga produktet. Det står ju ingenstans att det fins rester i ,derför köper dom ju det billigaste.Det er ju i dagens läge inte ekologisk( som er bra för miljöen),för det er ju dyrare och svårare att hitta. Varför säljs överhuvud taget mat med gift (bek.m) i ? varför får jag ingen info om detta när jag köper en vara? Vi vet en i dag inte hur skadliga bek.m er...Så varför måste vi ta risken?

Jag fick en tjei för 5 mnd sedan och det var då jag oppdagade från första början att det fins bek.m oxå her! från modersmjölkersättningen..till välling till gröt..om det bara er 1 ppb -en liten å .......Bare nånn enstaka ekologisk vara.. Det er ju fruktansvärt att barn från första början inte har nått annat val enn att eta gift! Ni måste få ett slut på detta nu. Hälsningar julie

SIEMs kommentar till brevväxlingen: På /siem/graviditet.html har vi sedan länge försökt uppmärksamma surfaren på vad "råttförsöken" innebär: De djur som är mest toleranta mot miljögifter, som frodas på soptippar och som är svårast att förgifta och utrota - de får sätta normen för vad som är hälsosamt och riskfritt för människor.. Vetenskap? Ånej. S k gränsvärden är inte att lita på. Ständig lågdosförgiftning kan vara allvarligare än akut förgiftning, se /siem/giftbroschyr.html


From: "Julie Krause" julieckrause@hotmail.com
To: siem@klokast.se
Subject: Re: Griskultingar kastreras utan bedövning
Date sent: Fri, 15 Mar 2002 12:38:31 +0000

Hej Ulf.
Här er en mail från Djurens rätt.Det är ju så att grisungar blir kastrerade utan bedövning,oxå KRAV-grisar.Det är ju inte HUMANT,och det er jun det KRAV står för det humana för allt levande.... Kan du ta med detta mail oxå i nyhetsbrevet?

From: "Birgitta Carlsson" birgitta.carlsson@djurensratt.org
To: julieckrause@hotmail.com
Subject: Griskultingar kastreras utan bedövning
Date: Mon, 25 Feb 2002 10:35:07 +0100

Hej Julie!

Jag sitter i KRAV:s styrelse och Förbundet djurens rätt är medlem i KRAV sedan 1993. Vi har både i remissvar och nu senast när det nya regelverket antogs i höstas invänt mot att KRAV tillåter att grisar kastreras utan bedövning. Jag reserverade mig till protokollet.

Vi har även agerat i kastreringsfrågan gentemot riksdag och regering under hela 1990-talet. En effekt av detta motstånd var att dåvarande jordbruksministern Annika Åhnberg sänkte kastreringsåldern till 2 veckor. Detta är ju inte alls bra, men längre än så var inte regeringen beredd att gå 1997 (osäker på exakt år men däromkring).

Nu är frågan aktuell igen och vi avvaktar för att se om nuvarande jordbruksministern är beredd att vidta åtgärder. Det finns ju en rapport från en norsk forskare, som menar att det går att kastrera utan att köttet kan få obehaglig lukt eller smak.

I vissa länder på kontinenten och England kastrerar man inte hangrisar, men där slaktas grisarna tidigare.

Om du vill ha kopia på skrivelser från oss etc, kan du väl höra av dig med adress.

Bästa hälsningar Birgitta Carlsson

Förbundet djurens rätt
Animal Rights Sweden
Birgitta Carlsson
Head of Consumer Affairs
Alamedan 9 B
37 1 31 Karlskrona
Sweden
Tel/fax +46 (0)455 163 28,
Mobile +46 (0)709 26 28 66
birgitta.carlsson@djurensratt.org
Head Office
Animal Rights Sweden
Box 2005, 125 02 Älvsjö
Tel +46 (0)555 914 00 Fax +46 (0)555 914 50
http://www.djurensratt.org

Lyckad verksamhet? ( Motgift v 13 )
http://www.aftonbladet.se/vss/ungtval/story/0,2789,144826,00.html
" Enligt den statliga utredningen "Välfärd vid vägskäl" finns inga tillförlitliga studier om vården är bättre eller sämre nu än den var tidigare. Det enda man vet är att 32 procent i Stockholms läns landsting uppger att de i alla fall inte blev sämre av att gå till doktorn. I vissa fall blev de till och med bättre. Siffran är inte särskilt imponerande. När 68 procent tycker att de blir sämre av att uppsöka sjukvården uppnås inte ens blygsamma anspråk på framgång.
Lena Mellin "

Spiral kvarglömd i 26 år

Efter 26 år fick en kvinna i Eskils-
tuna förklaringen till varför hon ald-
rig lyckats bli gravid: den spiral hon
bett om att få avlägsnad satt kvar.

Kvinnan har under åren flera gånger
uppsökt Eskilstuna lasarett för att få
spiralen borttagen men hela tiden fått
svaret att den inte satt kvar <***>

Någon ersättning för sin ofrivilliga
barnlöshet får hon dock inte. Anled-
ningen är att en skada måste anmälas
inom tre år, i det här fallet senast
1976.

SIEMs kommentar:
Något att fundera över för dem som fortfarande tror att sjukvård bedrivs på patientens villkor.

Fick blodpropp av aknemedicin

<***> Tre kvinnor har fått blodpropp i lungan och en kvinna har fått blodpropp i hjärnan när de blivit behandlade med aknemedicin. De fyra livsfarliga sjukdomsfallen har uppstått under bara knappt ett och ett halvt år.

Medicinen Diane, som tillverkas av läkemedelsföretaget Schering, började säljas i Sverige i mars 2000. Fram till augusti 2001 har de fyra blodproppsfallen rapporterats. Under den tiden behandlades ungefär 3 900 kvinnor i Sverige med medicinen. Medicinen har flera likheter med tredje generationens p-piller, som enligt flera studier har ett samband med ökad risk för blodpropp. ..
Simone Söderhjelm
Publicerad: 2002-03-26 AB

SIEMs kommentar: Vi ser nu fram mot läkemedelsindustrins nästa blodproppsförebyggande medel, som har som enda biverkning att patienten drabbas av akne och hudutslag. Det blir säkert en kassasuccé. Så kan man hålla affärerna i gång.

Lyckopiller kan orsaka hjärntumör
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,150227,00.html

Varningen kommer från ett internationellt team av forskare. Miljoner människor över hela världen medicineras i dag med antidepressiva medel som Prozac, Cipramil, Paxil, Seroxat, Fontex, Fluoxetin, Zoloft och andra som reglerar hjärnans upptag av kemikalien serotonin. Nu har ett forskarlag vid universitetet i Birmingham upptäckt att lyckopillren kan hindra kroppens naturliga förmåga att döda cancerceller. Professor John Gordon har lett studien som kommer att publiceras i journalen Blood nästa vecka.

Tumörer växte snabbt
Där redovisas hur forskarna testade de antidepressiva medlen på en grupp cancerceller i ett laboratorium. De fann att Prozac hindrade cancercellerna att begå "självmord". I stället växte tumörerna snabbare.
.
<***> Det som oroar forskarna är alltså om samma sak händer i hjärnan på människor som tar antidepressiva medel.

Peter Wennman
Publicerad: 2002-03-26

Professor Björn Beermann vid Läkemedelsverket har kritiserat läkemedelsbolagen för att tysta ner kända biverkningar av de antidepressiva medicinerna.
- De låter helt enkelt bli att publicera studier av preparaten som visar att de kan få negativa effekter eller att de inte är så verkningsfulla som andra studier visat, har han sagt.
Det finns flera sorter antidepressiva läkemedel i Sverige, exempelvis Cipramil, Fontex (Prozac), Fevarin, Seroxat, Fluoxetin och Zoloft.
..

SIEMs kommentar: Och vilken kassasuccé blir inte ett medel mot hjärntumörer som endast ger lite depression som biverkan?


******************ANNONSER************
Må bra av dig själv. Lär dig hantera enkla energiverktyg.
www.zyxcess.com

**********************************
Må bättre med QLink. Motstå stress, öka din energi!
Skydda dig mot skadlig elektromagnetisk strålning med QLink!
http://www.qlink-scandinavia.com <http://www.qlink-%20scandinavia.com/ >
*****************
SU JOK FÖR HUSBEHOV
En modern behandlingsform, lätt att lära sig, med stora utvecklingsmöjligheter.
Ring 0708-18 24 57 eller läs mer på http://www.sujok.nu/husbehov.pdf ********************
FengShui - ettårig utbildning 2002 på svenska, examination av Roger Green.
European School of Feng Shui, 0225-80198,
email: fengshuisweden@swipnet.se, http://home.swipnet.se/fengshuisweden
***********************
GULDGRUVA med information om hälsa, alternativmedicin, recept, mm
E-bokhandel specialiserad på praktiska hälsotips (engelska)
http://hop.clickbank.net/?siem1/chetday

****************************
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
FALKÖPINGSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Västergötland och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
****************************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus! Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
*****************************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
JUST NU: Kudde på köpet vid köp av Tempurmadrass!
Maila för information: tempur@klokast.se
*****************MERA TIPS ***********
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni