Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Maj 2003

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Feb - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec

Januari 2003- Feb - Mar - Apr

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Hälsoföretag riskerar åtal - Vitaminer kan göra dig sjuk - Sugar in the morning - UPPROP OCH DEMONSTRATION - Om skeptiker: - Blåbär mot höyt blodtrykk - Mera folkhälsa - En otänkbar notis - Minska löneberoendet! - EMU och prishöjning - SARS-epidemin - Brev om värdet av kunskap - Somrigt brev - Brev om endometrios -Brev om vålnader - Staten ersätter neurosedynskadade - Brev om Dr Rath och läkemedelsindustrin - Mystisk sparvdöd - Patient att hyra - EU föreslag om kemiindustrins reglering - 40 000 sjuka av mediciner - Fel organ opererades bort - Virus kan bli bot för hjärntumör - Marit Paulsen om bekämpningsmedel och GMO - Brev från Maini om Aspartam - Demonstration mot mobiltelefoni - Brev om öronljus - Fästingdags - Trafficking in human organs . Om religionen som vägledare i etiska frågor - Medieintresse styr bistånd - Industrifiske hotar fiskbeståndet - Makthavarna har slutat bry sig om jäv - Glatt brev - Autismepidemin - Gamla hundar sitter fint - Förbannad lögn och statistik - Allergivaccin stoppas efter biverkningar - Ökad demensrisk med östrogenbehandling - Andrahandsbörs för avlatsbrev.

Månadens Specialartikel:
Soya-Goya?
Soya är en av mode-produkterna på livsmedelsmarknaden.
Vad ligger bakom - och hur hälsosamt är det egentligen?
http://www.klokast.se/Nyhet/Soya0305.html


"Tell people something they know already and they will thank you for it.
Tell them something new and they will hate you for it.".” /Okänd

Ledare: Vitaminsoppa

En realitet är den stigande ohälsan bland folket, orsakad av förgiftning och näringsbrister, dvs främst av kemi- och livsmedelsindustri. EU räknar bl a med att en hårdare reglering av industrins kemikalieanvändning omedelbart kommer att minska antalet cancerfall med 4300 fall /år

Skolmedicinen är hjälplös mot - och ointresserad av - den kroniska lågdosförgiftningen och bidrar själv aktivt till denna genom de s k läkemedel man prånglar på folk. Den växande ohälsan leder därför folk till att söka lösningar på sina hälsoproblem, genom att prova den ena utvägen efter den andra ”mot” sina symtom. En av de få vägar som här varit öppna och överkomliga för den enskilde har hittills varit just vitamin- och mineraltillskotten.

Läkemedelsindustrin har sett kosttillskotten som en farlig konkurrent till de egna kemiska preparaten, och skickligt lanserat en kampanj mot dem, med argument att de är ineffektiva och farliga, och därför kräver hård myndighetsreglering. I den mån de är effektiva ska de i stället förklaras som läkemedel, menar man - och därvid ge större förtjänstmarginal för kemiindustri och läkarskrå . I månaden har nya rapporter framlagts i detta syfte. Dvs en grupp sk experter har läst gamla rapporter och genom att göra en ny rapport av dessa skaffat ytterligare medial uppmärksamhet för vad som till stor del är gammal skåpmat.

Vitamin-rekommendationer utan underlag
http://news.independent.co.uk/uk/health/story.jsp?story=404142

”The FSA set up a committee in 1998 to review the safety of 34 of the better-known vitamin and mineral supplements. The 12-member group has taken four years to produce a report of 350 pages, based on reviews of each nutrient. A total of 10,000 references were considered, or 300 per substance. "That shows the scale of the work," said Professor Michael Langman, its chairman.

Despite this, the review was blighted by a lack of good evidence. "The database supporting the safety-in-use of vitamins and supplements is generally poor," it says. There is a shortage of good studies looking at people taking supplements at different levels for different lengths of time and little information on vulnerable groups such as children and older people. For some nutrients, the expert group had to rely on animal studies, and it warns that many of its recommendations are based on "very limited data".

The review considered the risks of the supplements and looked at their long-term effects. It says for some, "it is possible ... larger amounts could be consumed for shorter periods without risk to health" but the evidence was too limited to make such recommendations. The review will be sent to the European Food Safety Authority and will be used to determine safe levels to be set throughout the EU by 2005.”
.....

Av http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,951196,00.html framgår att rapporterna är framtagna som en del av EUs försök att reglera kosttillskottsmarknaden, och ge marknadsmässigt utrymme för s k functional foods. I takt med att folk äter functional foods så minskar nämligen utrymmet för kosttillskott, innan risken för överdosering uppstår.

SIEM har länge kämpat mot denna EU:s reglering av kosttillskotten och -marknaden . Det betyder inte att vi anser att vitaminer o mineraler alltid är ofarliga oavsett dos, form och konsumtionsvanor. Det betyder att vi anser EU - och den skolmedicin man lutar sig mot - i denna fråga är bockar som trädgårdsmästare.

Den växande belastningen av kemiska gifter i miljö, livsmedel, och sk läkemedel, tar sig uttryck i att kroppens upptag och användning av olika näringsämnen försvåras eller blockeras. Det kan också innebära att en person - med en specifik giftbelastning - måste tillföras åtskilligt mer av ett näringsämne än en annan, för att nå tillfredställande effekt. Förgiftningsorsakad överkänslighet kan också göra att personer har svårt att finna användbara naturliga livsmedelskällor för essentiella näringsämnen. Ex: allergier mot äpplen,. päron, gluten, mjölk osv.

Livsmedelsindustrin har inte varit sen att utnyttja debatten om kosttillskotten genom lanseringen av sk functional foods och ekologiska alternativ. Genom sådana kan konsumenten få betala många tusenlappar för en vitaminmängd som skulle kostat några kronor i form av rena tillskott. Naturligt producerade livsmedel kan nu kosta mångdubbelt mot industriellt raffinerade och kvalitativt underlägsna livsmedel. Samtidigt baseras folkflertalets budget just på underlägsna livsmedel som basföda. Ex: standardmjölk - som spädkalvar dör av - är flera kronor billigare än icke-homogeniserad mjölk. Råsocker är mångdubbelt dyrare än vitt socker, fullkornsmjöl dyrare än vanligt mjöl, ekologiska produkter dyrare än vanliga osv.

Å andra sidan har en stor och växande del av livsmedelsförsäljningen karaktär av ren skräpmat - t ex godis, läskedrycker och ersättningsprodukter t ex sötningsmedel, margarin etc - och allt fler har gjort sådant till basföda.

Eftersom olika näringsämnen konkurrerar och samverkar med varandra i kroppens upptagsmekanismer kan en ”överdosering” av ett ämne faktiskt motverkas genom överdosering av ett annat, samtidigt som en överdosering av ett ämne kan ge funktionell brist på ett annat ämne.

Den genomsnittlige konsumenten har därför en alltmer varierande näringsstatus.

Man kan ha klara bristsymtom på vissa ämnen, samtidigt som man nått förgiftningsgräns på andra. Den ene familjemedlemmen kan vara välnärd, samtidigt som den andre är kraftigt undernärd. Den balans mellan olika näringsämnen som oftast finns i naturlig föda, saknas i livsmedelsbutiken. Och själva tillförseln - det som stoppas i munnen - har bara en begränsad roll för den verkliga näringssituationen i korpp och celler. Det den ene behöver för sin hälsa kan överbelasta den andre, med negativa hälsokonsekvenser som följd. Men kosttillskotten är alltså bara en begränsad del av den näringssituation som kan leda till ohälsa.

I det läge som beskrivs ovan kan man naturligtvis inte vifta bort alla säkerhetsaspekter på kosttillskotten. Men säkerhetsaspekterna måste baseras på en korrekt syn på den grundläggande folkhälsofrågan, inte förvandlas till en form av häxjakt. De schablonmässiga uttalanden som görs av vissa regleringsivrare - t ex Benjamin Caballero - visar dock att ambitionerna ofta ligger just på häxjaktens nivå.

Den bräckliga vetenskapen

Det ”kunskapsläge” som EU och dess forskargrupp nu vill lägga till grund för olika regleringar och påståenden om näringsämnenas farlighet är vetenskapligt sett närmast skrattretande bräckligt, vilket man t o m själv erkänner (se ovan)

a) Det råder generellt sett brist på studier inom området
c) Många av rekommendationerna baseras på mycket begränsade data
b) En del av rekommendationerna baseras endast på djurförsök

Relvanta studier saknas

Det råder inte bara brist på studier inom området,. Den speciella TYP av vetenskapliga studier som krävs för att fastställa orsakssamband mellan dosering och negativa hälsoeffekter på människor saknas nämligen praktiskt taget helt och hållet . Här krävs nämligen kontrollerade långvariga och experimentella studier av samma slag som i teorin ska krävas vid läkemedelsprövning. Kort sagt: man måste ”på prov” ge ett stort antal personer tillskott ( i olika doser) , utan att de själva vet vad de får, för att se hur deras hälsa påverkas på kort och lång sikt.

Sådana försök måste dessutom ske med full kontroll och kunskap om de deltagande personernas hälso- och näringsstatus. Det är ju självklart att en person som från början lider av Avitaminbrist förbättras av Avitamintillskott, medan en som lider av A-vitaminöverskott försämras. Att göra statistik så att man av detta drar slutsatsen att ”Avitamintillskott inte ger den genomsnittlige konsumenten varken förbättringar eller försämringar” är korkat, men vanligt.

Panelstudier oanvändbara

Det är då helt ORIMLIGT att då studera vad folk själva i efterhand uppger vad de på eget initiativ har tagit för kosttillskott, för att se om de är sjuka eller ej. Många gånger är ju just tilltagande symtom anledningen till att man spontant börjar intressera sig för att ta näringstillskott.

Denna typ av ”studier” skulle omgående farligförklara vartenda läkemedel på apoteket - eftersom det visar sig att de som intar dessa är sjukare än andra. När t ex Benjamin Caballero påstår att  ”- Folk som tar vitaminer har ofta mer sjukdomar än de som inte gör det ” bortser han från elementära vetenskapliga regler, för att själv kunna använda medvetet vilseledande argument. Sådan - låtsad eller verklig - okunskap är direkt diskvalificerande för en forskarstuderande inom vilken annan bransch som helst. Inom medicinen blir man uppenbarligen istället forskningschef.

Laboratorieundersökningar begränsade

Det är också i regel också ORIMLIGT att avgöra farligheten endast genom att jämföra olika laboratorievärden med ”normalvärden”, för att så försöka identifiera hälsorisker Det var sådana jämförelser som ledde till det famösa ”acrylamid-larmet” för en tid sedan, som riktade en kraftig bannstråle mot några av våra vanligaste - och erfarenhetsmässigt oskyldiga - livsmedel. Kunskapsnivån är uppenbarligen alltför begränsad för att kunna avgöra laboratoriprovens praktiska genomslag som hälsoeffekter.

Godtyckliga djurförsök

För att komma undan bristen på experimentella studier på människor åberopar forskarna experiment på DJUR. Detta är ytterligare ett polemiskt knep för att dölja godtycket. Det finns nämligen inget vetenskapligt sätt att på förhand försäkra sig om att resultatet av ett djurförsök har giltighet för människor - eller ev för vissa människor. Experimentmodell och djurslag kan i stället väljas för att uppnå just det man vill visa: Vill man visa att folk tål vissa kemiska gifter, så gör man ofta försök på råttor som klarar t o m att fortplanta sig och frodas på soptippar genomdränkta av miljögifter. Vill man visa att choklad är farligt kan man göra experiment på hundar, vill man visa på behovet av vatten gör man experiment på fiskar, osv. Men eftersom varje art - och ev även genetiska variant - i naturen är anpassad till sin egen specifika ekologiska nisch har de också en unik ämnesomsättning, varför inget forskningsresultat på förhand kan vara säkert överförbart till människor.

Svenska myndigheter har fortfarande inte erkänt att amalgam ger skador på människor, ( ty detta skulle föranleda oöverskådliga skadeståndsanspråk mot ”vård”-givarna ). Däremot avråder man numera från att använda amalgam i tandvården - med hänvisning till allmänna miljöeffekter. Dvs djur och växter skadas av amalgam omkring sig medan människor mår bra av att ha det i munnen. Apoteken propagerar för att oanvända läkemedel ska återlämnas på apotek i stället för att spolas ned på toaletten - ty djur- o växtliv kan skadas av de medel som människor anses bli friska av. I dessa fall anses alltså människans kropp fungera väsensskilt från djurens.

Godtycket bakom jämförelser mellan människor och djur kan illustreras med tydligare exempel. Att vanliga smärtlindrande medel vid förlossning visat sig hos råttor ge homosexuell avkomma, är ett exempel på djurförsök som naturligtvis inte överförs till människor. Men åtskilliga kemiska medel används just för att bringa skadeverkningar och död på djur och växter som s k bekämpningsmedel. Det är alltså klarlagt att vissa organismer dör eller tar allvarlig skada av dem. Likväl kan de spridas i naturen, ty dessa praktiska djurförsök anses då inte ha relevans för människor.

Myten om ”säkra gränsvärden” spelar här en strategisk roll för att skapa ett sken av förnuft åt hanteringen. Denna myt skingras på /siem/giftbroschyr.html Och när det samhälleliga ”säkerhetstänkandet” begår sina mest uppenbara fadäser, som i fallet med neurosedyn - - och som det ska visa sig senare: vaccineringen - så finns inget samhälleligt ansvar att åberopa.

Experiment krävs, trots att de är omöjliga

För att fastställa orsakssamband behövs alltså experiment på människor, där de faktiska hälsoeffekterna av näringstillskott studeras. Ingenting annat duger. Och det råder inte bara brist på den behövliga typen av experimentella studier - sådana är av många anledningar närmast OMÖJLIGA att praktiskt och ”etiskt” genomföra.

Därigenom har EU och forskargruppen lyckats skapa en idealisk situation: nämligen ett rejält utrymme för totalt godtycklig maktutövning, där allt handlande och alla argument kan baseras på skönsbedömningar, som inte kan stämmas av, granskas eller korrigeras mot någon verklighet. ”Makt, ren makt”, som O´Brien säger i Orwells 1984.

Vad rapporten visar är alltså ett utomordentligt bristfälligt vetenskapligt kunskapsläge, som man har stark böjelse att utnyttja på ett godtyckligt sätt. Det osäkra vetenskapliga kunskapsläge som visas ovan gäller dock inte bara kosttillskottens farlighet, utan naturligtvis även deras nytta. Argumenten ovan kan alltså också riktas mot dem som förespråkar kosttillskotten med hänvisning till deras positiva hälsoeffekter: Vetenskapligt säkerställda bevis för sådana påståenden saknas också de i de flesta fall. Till detta ska vi återkomma.

Behöver vi då vetenskapliga sanningar?

”Nio filmstjärnor av tio använder Palmolive” hette det i reklamen för många år sedan. Läsaren skulle förledas att tro att nästan alla filmstjärnor nyttjade just denna produkt, inte fundera över vad alla andra tusentals filmstjärnor än just dessa nio personer använde för tvål. Statistik och vetenskap är för många närmast synonyma begrepp - vetenskap innebär för dem kort sagt att man räknar huvuden eller nåt annat. Finns det inte siffror är det inte vetenskap, finns det inte vetenskap finns det ingen sanning, menar vetenskapens företrädare rätt ofta.

Emellertid är det skillnad på teori och praktik, liksom på vetenskap och sanning. Något kan vara sant utan att vara vetenskapligt. I själva verket gör vi dagligdags många sanna påståenden som inte är vetenskapligt bevisade och som ändå kan anses vara giltiga (”Om du inte äter upp maten så får du ingen efterrätt” , ”jag älskar dig”, ”Tre Kronor skulle vara chanslösa utan Forsberg” osv ) Och när det gäller våra personliga val rörande egen person och kropp gäller inte alltid vetenskap och statistik som rättesnöre. Personliga val av utbildning, bosättningsort, make, barnalstrande osv brukar normalt fattas med föga vetenskapliga överväganden som grund. Att kräva att sådana livsavgörande beslut måste fattas på vetenskaplig grund och efter experters godkännande skulle knappast uppfattas som höjd livskvalitet och vara politiskt genomförbart. Varför då när det gäller hälsofrågor?

I Palmolive-annonsen ovan var avsikten att vi skulle generalisera, dvs överföra vad vi visste om nio filmstjärnor, till att tro att detta generellt sett gällde alla filmstjärnor. Men reglerna för att generalisera resultatet av en enskild studie till ”folk i allmänhet” är mycket hårda, så hårda att det närmast aldrig är vetenskapligt berättigat att göra det. Det längsta man i praktiken kan komma med vetenskapliga metoder är till ett ”troende”, ett troende som ofta i efterhand får omprövas, ändras, justeras.

När det gäller att i en domstol döma en enstaka person till fängelse, böter eller döden räcker det inte att tro. Man måste veta, eller i vart fall anse sig veta utan rimligt tvivel. Men när det gäller att införa för många personer livsavgörande förbud och frihetsinskränkande regleringar räcker det uppenbarligen med mycket lösa troenden, av den som makten haver.

Vetenskapliga och statistiska påståenden vilar på en mängd osynliga antaganden och klassificeringar som alltid har begränsningar i det enskilda fallet. Även när vi har vetenskaplig och statistisk kunskap efter många studier, återstår frågan om denna vetenskapliga kunskap är tillämplig på en viss person. Detta diskuterade vi utförligt i SIEMs magasin januari 2002, men låt oss kort renodla frågan

Albin Berg är en svensk man om 39 år
Vi vet att svenska män lever till de är ca 76 år.
Hur gammal kommer Albin Berg att bli enligt vetenskapens rön? : ________år

Vi vet att i Albin Bergs släkt har genomsnittsåldern de sista sex generationerna v arit 84 år
Hur gammal kommer Albin Berg att bli enligt vetenskapens rön?: ________år

Vi vet att Albin Berg nyligen haft en hjärtinfarkt
Vi vet (fiktivt) att den genomsnittlige hjärtinfarktpatienten dör sex år efter infarkten
Hur gammal kommer Albin Berg att bli enligt vetenskapens rön?: ________år

Vi vet att Albin Berg nyss förlorat fyra liter blod i en bilolycka
Vi vet (fiktivt) att 99% av de personer som förlorat fyra liter blod dör inom någon minut.
Hur gammal kommer Albin Berg att bli enligt vetenskapens rön?: ________år

Albin Berg bor i Järlåsa församling
I Järlåsa församling har aldrig någonsin någon Albin dött.
Hur gammal kommer Albin Berg att bli enligt vetenskapens rön? ________år

2% av en viss stam råttor får cancer efter 200 dagars utfordring med 0,5 mg betakaroten . (fiktivt)
Hur mycket förlängs eller förkortas Albin Bergs hustrus liv och hur påverkas hennes livskvalitet genom ett dagligt tillskott av 2 mg betakaroten? : _+/-______år

Det är alltså uppenbart att den ”vetenskapliga sanningen” om Albin Berg och hans hustru är helt beroende av hur mycket information bedömaren har om Albin Berg, och hur bedömaren väljer att klassificera honom. I själva verket beror den vetenskapliga sanningen inte ens av Albin Berg, utan av prognosmakaren och hur mycket han ids ta reda på om Albin Berg och vilka studier han har kännedom om och anser betydelsefulla. Sanningen om Albin Bergs framtid låter sig oftast inte objektivt avgöras med hjälp av ens oändliga mängder vetenskapliga studier, eller oändlig kunskap om Albin Bergs förhållanden i dagsläget. I själva verket finns det rader av vetenskapliga sanningar om Albin Berg, och det kan ofta vara rena godtycket att välja ut vilken av dessa som ska presenteras som Sanningen med stort S.

Den idiotstatistik som vi gett ett antal exempel på ovan används emellertid allt flitigare av såväl försäkringsbolag och läkare som av enskilda, för olika syften. Den leder i praktiskt handlande till att man i stället för att undvika FAROR försöker undvika RISKER. En RISK är en statistiskt framräknad teoretisk sannolikhet, vilken alltså lätt kan förändras genom den godtyckliga kategorisering bedömaren gör. /Exemplet Albin Berg ovan/. En FARA är emellertid reell, och påverkas inte av olika bedömningar, endast av konkreta åtgärder. Man kan emellertid utsätta sig för stor FARA just genom att undvika RISKER, dvs undvika att bli klassificerad på det ena eller andra sättet.

( Ett intressant exempel på detta är den medicinska förvandlingen av ”högt blodtryck” till en ”sjukdom”. I realiteten är det ingen som lider av eller dör av högt blodtryck, dvs detta är knappast någon verklig sjukdom. Däremot är högt blodtryck enligt många undersökningar förknippat med en förhöjd RISK att i framtiden drabbas av olika hjärt- och kärlsjukdomar. /Det sakliga sammanhanget bakom detta beskriver vi på http://www.klokast.se/siem/Hjart.html , där vi visar att högt blodtryck inte alls utgör någon ORSAK till hjärtsjukdom, däremot utgör tecken på en ohälsosam situation./

Att sälja mediciner till friska patienter är emellertid lönsamt, därför söker man nu sänka ”blodtrycksgränserna” så att i stort sett varenda människa ska äta blodtrycksmedicin. Se http://bmj.com/cgi/content/full/326/7399/1104-a?etoc . Eftersom medicinernas biverkningar inte studeras på samma omsorgsfulla sätt, så föreligger inte någon beräkningsbar risk med detta. Summa: Man undviker risker men skapar faror. )

Det borde dock vara en självklarhet att den enskilde själv har möjligheten till den största och mest aktuella kunskapen om sig själv och sin kropp. Han vet ofta inom loppet av någon minut hur den reagerar på olika faktorer. Han har också den största möjligheten att skaffa sig den information som kan vara betydelsefull för att bedöma sin egen situation. Därmed har han också bäst möjlighet att göra - eller låta göra - de vetenskapliga prognoser för sig själv som han önskar . På samma sätt bör han ha rätten att avstå från att göra sådana prognoser, för att i stället använda sin tid på saker han tycker är viktigare.

Beslut bör fattas av den som är bäst skickad att fatta dem. Att ta beslutanderätten från den bör veta bäst, och lägga den hos någon som vet mindre - det skapar utrymme för godtycke, inkompetens och maktmissbruk, dvs ger dåliga beslut.

Dagens folkhälsosituation skisserade vi inledningsvis. Den innebär bl a att vi alla är utsatta för många olika inflytanden som påverkar vår näringssituation, och den enes situation är inte lik den andre. Det den ene måste ha för att överleva kan förgifta den andre till ohälsa och död. Att i detta läge använda schablonmässig och bristfällig statistik och genomsnittssiffror för att begränsa den enskildes möjligheter att klara livhanken är bisarrt och förnuftsvidrigt . Den som står med ena foten på en kokplatta och den andra i frysen har statistiskt sett en genomsnittligt lagom temperatur om fötterna. Det är så ”generella rekommendationer” och ”högsta tillåtna doser” i praktiken kommer att fungera.

Hur detta ska ge ”ökad säkerhet” för någon är en olöslig gåta.

Mediakampanjen mot kosttillskotten

Saddam Hussein var en buse och tyrann men han var bara en av hundratals i denna värld. Under en intensiv mediakampanj, iscensatt av starka intressen, lyckades man dock rikta hela världens uppmärksamhet på just denne mans försyndelser, medan andra folkförtryckare runt om i världen hölls om ryggen och förklarades som frihetskämpar, ty de deltog i kampen mot Saddam. Mediakampanjen gav ingen rättvisande bild av världen och hoten mot mänskliga rättigheter, utan en demonbild som skulle rättfärdiga vad starka intressen ville göra, ( dvs lägga beslag på Iraks olja och trygga USA:s och Israels maktposition i Mellanöstern.). Sedan maktens män fått som de ville saknas allt intresse för det Irakiska folkets välfärd och vapeninnehav, vilket var och en nu dagligen kan konstatera i massmedia.

Kampanjen mot kosttillskotten kan ses som en karikatyr på samma skådespel. En oproportionerlig uppmärksamhet riktas mot ett här mycket litet problem. Visst finns det vissa hälsorisker med kosttillskott, och naturligtvis bör man vidta rimliga åtgärder för att förebygga att de skadar människor. Men dessa risker utgör kvantitativt sett ett mycket litet problem,, ytterst få människor har konkret drabbats av detta.

Rimligen borde ”riskerna” med tillskotten också vägas mot ”nyttan” av dem innan man inför fler regleringar. Här görs emellertid uppenbart och medvetet vilseledande påståenden av kampanjmakarna, kanske det mest uppseendeväckande av Benjamin Caballero som frankt påstår att ”han inte känner till en enda sjukdom som kan förebyggas med en multivitamintablett.”
(http://www.nytimes.com/2003/04/29/health/nutrition/29VITA.html ) Detta alltså trots vad som framgår i varenda lärobok i näringslära: Vitaminer är ämnen som måste tillföras kroppen, ty annars drabbas den av sjukdom. Men beriberi, pellagra, skörbjugg och andra väl definierade bristtillstånd är helt okända fenomen för denne sk expert. Uppenbarligen har man rekryterat experter till detta arbete utifrån deras okunskap, och inte utfrån deras kunskap.

Inte heller har det ens legat i ”kommittens” uppdrag att klara ut nyttan av kosttillskotten - utan endast att söka finna ”säkra gränser” för LIVSLÅNG daglig konsumtion - dvs utan hänsyn till de varierande kostvanor och behovssituationer som livet innehåller - graviditet, stressperioder, giftexponering, skräpkosthållning, sjukperioder, rehabilitering osv. Reglerar man folks ”vattenkonsumtion” utifrån sådana principer får de finna sig i att gå törstiga större delen av livet, för att undvika att få i sig för mycket vatten vissa dagar. Vilken riskfri nivå för dagligt intag av Avitamin kan man då föreslå, om man också ska skapa säkerhet åt dem som ofta äter lever, kanske t om säl- eller isbjörnslever? Svaret är enkelt: inget extra tillskott alls är då på säkra sidan, eftersom flitig sådan leverkonsumtion i sig kan leda till Avitaminförgiftning . Motsvarande exempel kan skapas beträffande många andra näringsämnen.

De direktiv kommitten getts - och tagit emot - är alltså så vinklade att man måste beskriva hela kommittens tillsättande och s k arbete som ett bedrägeri gentemot allmänheten. Eftersom man inte ens övervägt näringsämnens nytta och riskerna för brister, är det alltså fullt tänkbart att livslång konsumtion enligt kommittens gränser i stället leder till klara näringsbrister för många enskilda . Detta anses tydligen vara ”säkerhet”. Det är som om en trafikutredning skulle utreda riskerna för att köra av vägen på höger sida, men inte bry sig om risken att köra av på den vänstra sidan.

Trots detta ägnas en stor del av den mediala kampanjen nu åt att dividera om tillskottens eventuella nyttighet - något som kommitten alltså inte ens studerat. Det ger klara insikter om det egentliga syftet med regleringsivern och kampanjen.

Inte ens den mest insatta allmänhet kan tränga igenom den mängd av forskningsrapporter som åberopas, för att dra sina egna slutsatser. Vad om återstår är att bedöma argumentens logik, trovärdighet och överenstämmelse med egna erfarenheter. En rirmlig infallsvinkel kan då vara att den som argumenterar naturligtvis främst använder sina bästa argument, inte sina sämsta. Och t o m de bästa argumenten hos ”vitaminlarmarna” är uppenbart svaga:

Om man kunnat visa på konkreta skador hos mängder av människor hade man inte behövt leta fram undermåliga studier eller djurförsök för att få fram regleringsargument. De praktiska riskerna för folk måste därför vara ytterst små. En av många anledningar till detta är självklart att folk spontant slutar att ta kosttillskott som de uppfattar att de mår dåligt av eller inte anser sig hjälpta av. Laboratorieframräknade risker av överkonsumtion förblir då rent teoretiska fall.

De exempel på överdoseringsrisker som förs fram i pressen är också sedan tidigare väl kända av dem som är verksamma i branschen, och olika åtgärder har sedan länge vidtagits för att minimera dem. Den mediala uppmärksamheten står alltså inte i proportion till någon ny sakkunskap om vitaminernas risker. Det som har ”nyhetsvärde” är i stället den synnerligen anmärkningsvärda och schablonmässiga argumentationen av sk experter. När man - som Benjamnin Caballero i citaten ovan - bevisligen argumenterar mot bättre vetande och elementär logik samt om saker man inte studerat avslöjar man också att de egentliga motiven för kampanjen är propagandistiska, inte något ”säkerhetstänkande”.

Låt oss därför gå till pudelns kärna - vilka är de egentliga motiven för denna oproportionella uppmärksamhet och kampanj mot kosttillskotten, när folkhälsomotiven faktiskt inte är särskilt hållbara? (Jämför t ex hur den betydligt mer substantiella frågan om vaccinernas hälsorisker hanterats av politiker, forskare och massmedia.)

Naturligtvis ser den kemiska industrin kosttillskotten som en konkurrens och ett hot mot de egna förtjänsterna på läkemedelsgifter. Men samtidigt borde både kemi- och livsmedelsindustrin se förtjänstmöjligheter i näringsargumenten, och en på dem grundad produktutveckling. I den nuvarande kampanjen släpper man emellertid fram vulgärargument som gör att också försäljningen av t ex functional foods, frukt, grönsaker och många andra hälso-produkter kan ifrågasättas.

Konkurrensmotiven finns säkert, men tycks inte ännu vara de starkaste och verkligt drivande. Men uppenbarligen satsar industrin f n starkt på s k functional foods - berikade och specialdesignade matvaror med påstådda naturliga hälsofördelar och till mångdubbelt pris mot de ”vanliga” livsmedlen. De påstådda hälsofördelarna är i regel mest en berikning med vitaminer och mineraler vilka i form av näringstillskott skulle ha kostat konsumenten blott en bråkdel av vad han nu får betala. Kosttillskotten står alltså i vägen för en expansion av en mångdubbelt mer lönsamma ”functional-foods”. Man försöker också genom att utmåla kosttillskotten som onaturliga, skapa ett intryck av att ”functional foods” skulle v ara ett naturligt alternativ, ett helt grundlöst påstående. Ingenting tycks t ex hindra att helt naturfrämmande fettsyror - s k transfetter - säljs med påstådda hälsoargument. / Om fetter se f ö www.gunnarlindgren.com ) .

Det verkligt drivande motivet för kampanjen mot kosttillskotten tycks dock finnas hos ett forskar- och mediaetablissemang, till stor del finansierat av skattebetalare och politiskt styrda organ. Det man i grunden vill komma åt och få stopp på är nog inte ens främst kosttillskotten i sig, Man accepterar att folk knaprar på lösgodis, dricker Coca Cola och äter på MacDonalds, så varför skulle man bry sig om vitaminpillren. Kosttillskottens risker påminner i många stycken om de ännu ej påträffade massförstörelsevapnen i Irak. Den verkliga anledningen till kampanjen handlar som vanligt om ren makt:

KOSTTILLSKOTTS- OCH HÄLSOBRANCHEN UTGÖR NÄMLIGEN EN EKONOMISK BAS FÖR ETT ALTERNATIVT KUNNANDE OCH TÄNKANDE OM FOLKHÄLSA, OCH DET ÄR DETTA ALTERNATIVA KUNNANDE SOM MAN ÄR LIVRÄDD FÖR.

Hälsobranchen försörjer ett antal terapeuter, forskare, försäljare och debattörer som kan erbjuda ett förnuftsmässigt bättre alternativ till det kemiska paradigm som utgör grunden för elitens maktpositioner i byråkrati och industri. ”Hälsofolkets” självständiga försörjning gör dem relativt oberoende av andras middagar, titlar, utmärkelser och forskningsanslag - liksom av informella kollegiala påtryckningar. ( Särskilt aktuell är Dr Rath, se särskild notis längre fram i Magasinet )

Om deras alternativa folkhälsotänkande vinner gehör bland politiska och ekonomiska makthavare, och dessutom bland allmänheten och där resulterar i en förBÄTTRAD folkhälsa, o hemska tanke, så är det medicinsk-industriella komplexets dagar räknade, en rad institutioner med fina titlar, inkomster och maktpositioner hamnar på historiens skräphög, och med dem följer också deras hovmålare och uppassare. Inför detta hot förenar forskare, byråkrater och industri sig i en musikaliskt sett pinsamt dålig men högljudd kampanjorkester.

Det mest närliggande syftet är nu att söka beröva fienden hans begränsade ekonomiska muskler, genom att skrämma bort hans kunder och övertyga lagstiftarna om behovet av ”reglering”. Ska man nå detta syfte kan man inte hålla sig till pedantiska vetenskapliga formuleringar , utan måste ta i med färgstarka och mustiga kraftord, som media citerar och som går hem i stugorna. Sen kan dessa uttalanden vara hur lögnaktiga som helst, det begriper inte folk, tänker man.

Den underliggande konkurrensen gör också att varje påstående och varje nyhet oavsett sitt sakliga innehåll vinklas så att den passar det egna paradigmet: Visar sig ett näringsämne medföra bevisbar nytta, så utgör det ett läkemedel, måste kontrolleras av läkare och liksom andra läkemedel befaras ha allvarliga biverkningar, allmänheten varnas. Visar sig näringämnen verkningslösa så är det scharlataneri och bluff, allmänheten varnas. Visar de sig ha skadeverkningar så måste allmänheten naturligtvis också varnas. Och under allt detta experternas varnande försämras folkhälsan löpande genom förgiftningar, näringsbrister, och andra sjukvårdsskador, för vilka allmänheten dock inte varnas.

Det gamla häxprovet är alltså fortfarande aktuellt: - Flyter kärringen är hon en häxa och ska brännas, sjunker hon så var hon ingen häxa, och kan få en hederlig begravning. Kampanjen mot kosttillskotten är i själva verket samma häxjakt som läkarkollegier och inkvisitiorer ägnat sig åt sedan medeltid och framåt. Och kampanjmakarna har ungefär samma engagemang i folkhälsofrågorna som dåtidens kardinaler och hovherrar.

Folket bör sätta sig in i vad som pågår. Ty snart ska de själva och deras barn förvandlas till anonyma siffror i statistiken.

- Mot Bastillen!

Trädet maj 2003

Ulf Brånell


Hälsoföretag riskerar åtal
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=224123

Australiens största tillverkare av alternativa läkemedel riskerar åtal och har fått över 200 av sina produkter indragna från butikerna. Företaget, Pan Pharmaceutical, har förfalskat testresultat och bytt ut ingredienser i sina alternativmediciner. Missförhållandena upptäcktes vid en inspektion i företagets laboratorier och företaget anklagas för att ha riskerat människors liv. Pan Pharmaceutical har 70 procent av den australiska marknaden för alternativ medicin och exporterar sina produkter till 40 länder.

SIEMs kommentar: För ett tag sedan förgiftades några Skåningar av förfalskad ”rökt korv”. ( Hur många visste att rökt korv i själva verket är korv + rökarom? ). Misslyckanden och fusk förekommer naturligtvis i alla branscher, såväl komersiella som politiska, och det finns ingen anledning att hålla detta under armarna. Det som är mer intressant är ofta media-behandlingen: Detta ”pharmaceutiska” företag presenteras som ”hälsoföretag” och inte som läkemedelsföretag, vilket också (enligt andra sakuppgifter) vore en korrekt beteckning.

Samtidigt cirkulerar en notis om att en ”hästpratare” förlett en hästägare att hålla liv i sin dödsjuka häst så länge att åtal väckts för djurplågeri. Landets veterinärer rasar, naturligtvis mot hästpratare och andra alternativmedicinare, vilket vi tidigare rapporterat om. Djur ska inte daltas med utan förgiftas på vetenskapligt sätt... Naturligtvis förekommer bland svenska veterinärer ofta ett ärligt engagemang i djurens villkor, men ”vetenskapen” utgör alltför ofta en täckmantel för de egna skråintressena. Det budskap som man söker förmedla med ledning av detta exempel är att alternativ djurmedicin är farlig och borde egentligen förbjudas.

För något år sedan fälldes t ex en LRF-ordförande i landet för djurplågeri, efter att försummat en kalvande ko på sin åker, så att hon dog. Vi har dock inte hört svenska veterinärer eller media använda detta för att misskreditera LRF - vars medlemmar ju betalar större delen av veterinärernas löner. Intresset ljuger inte.

Massmedia utgör samtidigt förstoringsglas och kikare, och kan godtyckligt förstora eller förminska en företeelse beroende på vad man vill uppnå. Detta lär sig olika intressenter naturligtvis att utnyttja - t ex som ovan. Tyvärr hämtar många människor sin enda information ur dagstidningar, vilket gör dem särskilt utsatta för manipulation och förvirring.

Ty medias ”nyhetsvärdering” innebär att det folk redan vet är ingen nyhet, och därför saknar nyhetsvärde. Endast det som är nytt, det de inte visste, förut, är värt att publicera. Den mediala ekvationen är därför

Ingen Nyhet = ingen artikel att publicera = ingen produkt att sälja

men också

Ingen Nyhet = En Nyhet + En dementi = två artiklar att publicera = två produkter att sälja

Så kommer det sig att nyhetsvärdering är viktigare än sanningsvärdering i media.

Särskilt flagranta illustrationer av detta återfinner vi ofta inom hälsoområdet, där media gärna på nyhetsplats förtalar det man fyller sina hälsobilagor med . Ty olika läsare är intresserad av olika saker, och genom detta förfaringssätt kan man smickra sig med en ”opartisk hållning” till frågor om sanning och lögn.

Nyhetsartiklarna tas emellertid ofta på allvar av dem som mer intensivt oroar sig för sin hälsa, och söker vad kunskap man än kommer över. Att leta efter kunskap i kvällstidningar är dock oftast som att leta efter mat i andras soptunnor. Man vet inte vad man får i sig, var det kommer ifrån och vad det har varit. Följderna för hälsan kan vara allvarliga. Som konsumentupplysning presenterar vi därför denna artikel ur Aftonbladet, med efterföljande skriftväxling. Den som efter att ha läst detta fortfarande litar på det han läst i tidningen är ett ohjälpligt fall av patologisk godtrogenhet.


Vitaminer kan göra dig sjuk
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,301216,00.html

***********ANM 8 nov 2003**********

OBS EFTER ATT AB HOTAT SIEM MED RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER HAR VI I NOV 2003 - UNDER PROTEST - TAGIT BORT DE LÄNGRE CITAT AV ARTIKEL OCH DE BREV SOM AFTONBLADET OCH DESS JOURNALIST ANSERSIG HA UPPHOVSRÄTTSLIGT MONOPOL PÅ.

SIEM har inte tid och råd att driva rättsliga processer, oavsett om vi vinner eller förlorar. Förloppet illustrerar emellertid mycket väl på vilka villkor den sk öppna debatten bedrivs. Det är villkoren i dagens mediavärld. George Orwells sanningsministerium gnuggar händerna.

********************************

Överdosering kan ge hjärtattack eller hjärnblödning
LONDON. Den som tar för mycket vitaminer kan förgifta sig själv.  I värsta fall kan det leda till hjärtattack och hjärnblödning.   Att äta för mycket vitaminer kan vara lika farligt som att äta för lite.
...../Jennifer Wegerup Publicerad: 2003-05-05

Brevväxling mellan SIEM och AB:s journalist

Hej Jennifer
Jag skulle vara intresserad av att få referenser till de rapporter och personer du hänvisar till i dagens artikel. De påståenden som framförs där torde vara svåra att vetenskapligt belägga, och någon kritis analys av dem görs i vart fall inte i din artikel. Därför vill jag kunna göra en egen granskning. M v h Ulf Brånell


Hej Ulf,
..... Mvh, Jennifer


Hej igen, Jennifer
1) Ingenting om sådana studier i Food Standard Agency:s senaste fyra månadsbrev
2) Ingenting om Susan Fairweather eller Benjamin Caballero i Guardians arkiv
o sökmotor
3) Ingenting i Institute of Food Research:s nyhetsbrev från höst-02-våren-03
Däremot finns det en artikel i ämnet av Gina Kolata i New York Times
Är det denna som utgör din källa? M v h Ulf


Hej Ulf,
.... mvh Jennifer


PS. ....

Hej igen, Jennifer

Du kanske inte inser det, men som journalist sitter du på större makt än de flesta av dem som är demokratiskt valda till sina uppdrag. Det du skriver om påverkar livskvalitet, hälsa och funktionssförmåga hos många männsikor, dem som fortfarande tror på vad de kan läsa i tidningarna. En del av dem är mina patienter, och jag får alltså öga mot öga ta hand om det du ställer till med
I det läget är det viktigt för mig - och andra - att få veta vilket sakligt underlag du har för vad du skriver, om du kritiskt granskar de budskap du möter från olika intressenter, eller bara vidarebefordrar sånt du läst och hört "nånstans". Därför gör jag mig besvär. Det gör uppenbarligen inte du.

Jag kan t ex ur NYT-artikeln utläsa vad din citerade källa Benjamin Cabballero är för figur. Han säger där ordagrant: "Jag känner inte till några sjukdomar som förebyggs av multivitaminer"

Om du skulle forska lidet allra minsta skulle du finna att också den ortodoxa definitionen på "vitaminer" är just ämnen som måste tillföras kroppen för att den inte ska utveckla sjukdom. Det finns talrika välkända klassiska exempel på av vitaminbrist orsakade sjukdomar - pellagra, beriberi, nattblindhet, skörbjugg, osv - som denne sk expert alltså inte känner till. Ändå lyckas han skaffa sitt budskap stor publictet - bl a genom medverkan av okritiska och okunniga journalister..

Om du fortfarande inte begriper varför många anser att det finns en komplott omkring näringsmedlen så är jag rädd att du drabbats av både döv- och blindhet. Journalister brukar anse att makthavare ska granskas. Men vem ska granska journalisterna? M v h UlfHej igen, ....Mvh, Jennifer

Hej Jennifer Min kritik gäller inte ditt bemötande av mig, utan att du utövar den makt du betrotts med som journalist , okunnigt och vårdslöst. Därigenom blir du aningslöst en hantlangare åt krafter som jag faktiskt inte tror du egentligen vill stödja. M v h Ulf

Hej igen Ulf .... Mvh, Jennifer

Hej, igen Ulf, ...Mvh, Jennifer

SIEMs kommentar till brevväxlingen: Också journalister är människor, och arbetar inom ett system som är svårt att påverka. Ofta är det svårt att försvara sig själv utan att samtidigt försvara systemet. Men det system och uppdrag som denna journalist arbetar inom innebär uppenbarligen att ”källor” är det som står i någon annan tidning, dvs vad någon annan journalist skrivit. I andra sammanhang kallas sådant rätt och slätt ryktesspridning. Sådana journalistiska principer har tydligen varit helt legitima under Joakim Berners ledning, vilka ju också var snubblande när att bli ledstjärna på Sveriges Radio.

Att någon ifrågasätter sanningshalten och den sakliga grunden för en artikel är tydligen ovanligt. Innehållet är alltdså viktigt nog att publicera i den egna tidningen - men inte viktigt nog för att anteckna varifrån det kommer... Då blir det så klart oönskat merarbete när nån frågar.

Det medialt väsentliga är alltså inte att det som skrivs är sant och sakligt granskat, utan att olika grupper - läkemedelsföretag, häloskosthandel etc - inte systematiskt gynnas eller missgynnas. ( En sanning måste då i objektivitetens namn dementeras med en lögn ). Vi kan se hur argumentationen går ut på att först placera den klagande ( dvs SIEM/mig) i ett fack som en intressent, dvs företrädare för hälsobranschen, för att därefter misstänkliggöra mitt agerande eftersom jag är en part i målet. Särskilt graverande är det att jag inte alltid klagar på och ifrågasätter alla artiklar, för att slutligen trösta mig med att också motparten - läkemedelsindustrin - får sina snubbor. Tanken att min fråga gäller artikelns saklighet och sanningshalt tycks inte ens föresväva journalisten, och närmast framstå som ett osunt intresse ”-Det var värst vad du var angelägen”)

Men tänk dig att du beställt och betalt dagens rätt på din restaurang, och frågar kocken: - Vad är det i soppan? - Vad är det för grönsaker, varifrån kommer de, hur är de odlade? Du får svaret: - Dem har jag köpt på stan nånstans, minns inte var...

Det mediala ointresset för den verkliga sanningen, tillsammans med intresset av att olika grupper ändå ska känna sig rättvist behandlade, kan också ha en komersiell bakgrund. Ska tidningar kunna sälja annonser åt alla, och journalister ha lönsamma knäck åt drogindustrin, då får man nog akta sig för att vara obekväm. Se t ex http://www.mercola.com/2003/may/21/news_anchors.htm för hur läkemedelsindustrin köper upp populära ”nyhetsankare”.

För att nu komplettera AB:s artikel med en viss sak- och persongranskning kan vi för SIEMs läsare presentera den citerade ”experten” Benjamin Caballero:

<***>

http://www.nytimes.com/2003/04/29/health/nutrition/29VITA.html?pagewanted=2&tntemail1

Denne expert
- känner alltså inte till skörbjugg, pellagra, beriberi, nattblindhet eller ens definitionen på essentiella näringsämnen
- har ingen insikt i skillnaden mellan samvariation och orsaksamband ( ”Folk som äter vitaminer är sjukare än andra”) (Detsamma kan sägas om folk som äter läkemedel.)
- tror att fetma endast beror på överdriven fetttillförsel, medan folkhälsostudier från hans eget land tydligt visar att folk blir fetare medan fettkonsumtionen minskar kraftigt
- osv

Möjligen inte så konstigt, eftersom han inte forskat i dessa ämnen.

Two main areas of research focus are childhood obesity and amino acid and protein metabolism.”
http://faculty.jhsph.edu/?F=Benjamin&L=Caballero

Däremot har Caballero en bestämd inställning när det gäller ”skräpmat”. F n diskuteras i USA nämligen vilket juridiskt ansvar Mac Donalds o andra sådana kedjor har för den ökande fetman och den med detta sammanhängande sjukligheten. I en intervju tillfrågas Caballero om det är nån mening med att stämma denna hälsofarliga industri inför domstol. Svaret är belysande för en ”expert till salu”:
Nej...det är mycket svårt att skylla fetman på livsmedelsindustrin - du kan få för mycket fett genom att äta stora mängder låg-fett-produkter i stället. Och tvärtom - om du bara äter en hamburgare med 50% fett en gång i månaden kan du fortfarande totalt sett hålla en låg-fetts-diet. Om du skulle förbjuda högfettsprodukter skulle du får förbjuda bröstmjölk också - ty den är också fet.”
http://www.jhu.edu/~jhumag/1102web/bigques.html

En mer skruvad argumentation är svårt att tänka sig. Rökare, knarkare och prostituerade kan väl också skylla sig själva, de har ju möjligheten att välja. Bortsett från att i vår stadsmiljö och längs våra vägar är skräpmatskedjorna ofta det enda alternativet till svält.

Vad gäller det brittiska s k forskningsorganet Food Standard Agency, som också åberopas som sanningsvittnen, pågår f n fullt gräl mellan FSA:s chef och den brittiske miljöministern. FSA:s chef vägrar helt frankt att organisera de jämförelser mellan organiska och konventionella livsmedel, som miljöministern begär, med det fantastiska motivet att det saknas bevis för att organiska livsmedel har fördelar för konsumenten. Uppenbarligen vill han att några sådana bevis inte heller i framtiden ska föreligga. Se http://politics.guardian.co.uk/green/story/0,9061,961936,00.html

SIEM har tidigare i marsmagasinet rapporterat om hur internationella funktioner rekryteras med personer av direkt motsatt uppfattning mot den som de har betalt för att företräda (Eventuellt har de betalt också för detta.) . Den drogliberale ”mullvad”, Mike Trace, som höll på att bli chef för UNDCP - EUs organ mot drogmissbruk - som avslöjades i vintras kan vara toppen på ett isberg. På motsvarande sätt arbetar nu starka krafter för att göra H Adami - känd grönmålare och försvarare av kemiindustrin - till chef för WHO:s cancerförebyggande verksamhet. Uppenbarligen pågår samma ohöljda korruption bland internationella s k näringsexperter, Caballeros offentligt demonstrerade låtsade okunnighet och FSA:s arbetsvägran är bevis nog.

Sådana ”experter” kan alltså uttala sig utan kunskap och mot bättre vetande, bara de ger rubriker så sprids det i mediafloden utan någon kritisk eller sakkunnig granskning. Titlar och vackra namn tjänar som garantier för okunskap och korruption.

Kommer du fortfarande att säga ”det vet jag, för det har jag läst i tidningen”????

I övrigt kommenteras alltså kunskapsläge och sakfrågan vad gäller näringsämnena och deras reglering i månadens magasinsledare.

Multivitamins encouraged and discouraged
http://www.health24.co.za/news.asp?action=art&SubContentTypeId=78&ContentID=21720
A clinical study conducted at the University of North Carolina has shown that for people with type 2 diabetes the daily use of a daily multivitamin-mineral supplement decreases the incidence of minor infections by more than a factor of 5.

SIEMs kommentar. Kanske Caballero skulle ha nytta av den klassiska svenska repliken ” Det hade jag ingen aaaaaaning om..:”

En annan syn på fett än ”experten” Caballeros

- ”Välfärdens ohälsa” (Lars Wilsson) med undertiteln ”Kan forntidens föda bli framtidens mat”,
Medikament Förlag Den senare boken recenserades på följande sätt i Expressen 16/12 02’

Lär av stenåldern, McDonald’s
På reklamskylten står det: ”Just nu: Jättestor hamburgare! Stor pommes frites. Stor läsk.” Och flickan i kassan frågar vanemässigt om jag ska ha plusmeny.
<***>

Här citerat efter: http://www.gunnarlindgren.com/felaktigakostrad030202.PDF

SIEMs kommentar: Caballeros föreställning om att fetma beror av hög fett-tillförsel via födan är alltså kraftfullt tillbakavisad genom storskaliga experiment. Wilssons synpunkter följs upp i en färsk svd-artikel av arkeologiprofessor Göran Burenhult
http://www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_5456210.asp med den uppfordrande titeln
”Ta ditt hälsoansvar!”. Budskapet är här i princip att den enskilde måste själv åtgärda sina ohälsosamma kostvanor och därmed styra sin hälsa .

Denna tes kan emellertid snabbt hamna på den arkeologiska hyllan om man börjar väga in det alltmer begränsade utbudet av naturlig föda i våra butiker, produkternas varierande och oförutsebara innehåll av näringsämnen, tillsatser, miljögifter och gener med okända verkningar, en strid ström av manipulerande mediala budskap om vad som är nyttigt och inte osv. Den enskilde har då allt mindre möjlighet att själv välja något vettigt alls.

Sitt främsta värde har tesen om den tolkas så att man klart inser att i vart fall ingen annan tar något ansvar för din hälsa, i synnerhet inte dem som uppbär arvode för att göra det,. T ex Marit Paulsen.

Gravid diabetiker? Ät vitaminer
AB:s hälsobilaga.
Gravida diabetiker bör äta multivitaminer.
<***>  Det var fyra gånger vanligare att mammor som inte åt multivitaminer födde ett missbildat barn jämfört med de diabetiker som hade fått vitaminer.
Caroline Hougner Publicerad: 2003-05-22

Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar varenda dag....?

Hej Kloka Gubben!
Jag är glad att det finns sådana som du som kämpar för att människor ska förstå att våra kroppar är otroligt starka i sig själv att bekämpa allehanda krämpor bara de ibland får lite stöd .... och framförallt att vi inte motarbetar kroppen när den kämpar på för att hålla sig frisk.
 
Roten till mycket ont är som jag ser det- ett näringsämne som inte finns naturligt på jorden - snabba kolhydrater. Inte förrän jag började ta in konceptet att äta en kost med lågt glykemiskt index fick alla de behandlingar jag rekommenderar sin fulla verkan. Det hjälper ju inte hur mycket behandling man sätter in om man hela tiden försvagar kroppen med högglykemisk kost. Visst tar vår ännu starka bukspottkörtel hand om det höga blodsockret - men en hög halt av insulin är heller inte bra för kroppen.
En medkämpe för kroppens rätt till att hålla sig frisk själv och inte störas av snabba kolhydrater och konstgjorda mediciner.

 
Helena, Lymfterapeut


UPPROP OCH DEMONSTRATION

From: halsakroppsekologi@swipnet.se

Värna om din hälsa!

Trots massiva protester i Sverige och hela EU bestämde EU den 10 juni 2002 att begränsa den fria försäljningen av kosttillskott i Europa. Detta är bara början. Flera direktiv planeras som påverkar konsumentens möjlighet till egenvård. Vitaminer och mineraler som länge funnits på hälsokostmarknaden blir nu föremål för dyra prövningar med restriktioner för försäljning och konsumtion som följd. Mängder av kosttillskott kan komma att försvinna från marknaden.

Tillåt inte vitaminer och mineraler att bli läkemedel som glukosamin

Det hade länge funnits ett antal glukosaminprodukter på hälsokostmarknaden innan det blev ett läkemedel. Priset fördubblades och numer säljs endast en produkt på apoteket. Rapporterna ökar om dess sämre effekt

Direktivet om vitaminer och mineraler 

Många kosttillskott kan försvinna från marknaden då cirka 300 ämnen som ingår i flera populära kosttillskott inte är godkända enligt detta EU-direktiv. Dessa ämnen är inte farliga men direktivet kräver läkemedelsgranskning. Det är kostnaderna för granskningen som är den begränsande faktorn, eftersom väldigt få företag kommer att ha råd med detta. Detta innebär att mängder av produkter kan omformuleras (dvs man tar då bort verksamma substanser) eller försvinna efter augusti 2005, när direktivet träder i kraft.

Alla ska ha rätt till egenvård!

Hälsorörelsen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi jobbar tillsammans i hela Europa för att bevaka, upplysa och påverka händelser som komplementära vårdformer, örter, kosttillskott, mineraler, vitaminer och homeopatika.

Vi kämpar för att göra konsumentens röst hörd och att värna om din hälsa!

Du kan påverka!

Vill du ha valmöjlighet att själv bestämma över din egen hälsa och gå till hälsokostaffären eller själv välja läkare eller terapeut eller vill du att politikerna ska bestämma det åt dig? Du har nu en möjlighet att påverka.

Demonstration i Stockholm den 15 juni    

Vi kämpar för dina rättigheter, men vi behöver din hjälp för att göra detta. Vi samlar in namn på deltagare och ordnar en fredlig demonstation med start från Sergels torg i kl. 14.00 den 15 juni. Det är viktigt att du medverkar om du vill behålla individens rätt till att själv välja! Samma dag sker demonstrationer i England, Frankrike och flera andra länder i Europa.

Bli stödmedlem

Vi bevakar allas rätt till att bestämma över sin egen hälsa både i Sverige och i Europa. Bli stödmedlem under ett år genom att betala 200 kronor på vårt postgiro 10 24 81-9, så får du vårt nyhetsbrev regelbundet hemskickat via elektronisk post. Du får dessutom tillgång till våra medlemssidor och vårt nyhetsarkiv.
..
Hälsorörelsen                                    www.halsororelsen.com            Org.Nr. 80 24 12 - 85 41
Parkgatan 20                                www.alliance-natural-health.org                PG 10 24 81 - 9
112 30 Stockholm                            info:marina.olsson@telia.com


Om skeptiker:
http://www.medikament.nu/PDF-filer/3-03/bo_walhjalt.pdf.

Blåbär mot höyt blodtrykk
Tips fra Aftenbladet.no
http://aftenbladet.no/magasin/forskning/article.jhtml?articleID=161386http://aftenbladet.no/magasin/forskning/article.jhtml?articleID=161386

Mera folkhälsa

Folkhälsan är bättre än någonsin, skriver GP den 3 maj, ty den genomsnittliga livslängden har ökat. Därför är den påstådda folkohälsan och sjukskrivningarna uttryck för något annat, det må då vara dålig moral, olämpliga sjukförsäkringssystem, okunniga läkare, vad som helst annat än en faktisk och verkligt ökande ohälsa. Ty en verkligt ökande ohälsa vore ju ett grundskott mot allt vad vi vårt moderna samhälle säger oss stå för, sträva efter och sätta som högst. En verkligt ökande ohälsa skulle ju kunna allvarligt ifrågasätta hela vårt sk välfärdsbygge och kompetensen hos dem som förvalta vårt pund. Därför kan folkhälsan inte annat än vara god.

Tyvärr är detta resonemang ett uttryck för den mest beklämmande okunnighet. Det vilar ju helt på föreställningen att det vi kallar sjukdom och ohälsa på något sätt skulle leda till en förtidig död. Denna föreställning vittnar om en total biologisk okunnighet och vilsefördhet. tvärtom låter sig motsatsen eftertryckligt illustreras och närmast bevisas med enkla exempel..

När människor utsätts för allvarliga skador - förgiftningar, näringsbrister, fysiska skador, trauman, - kan de i värsta fall dö på fläcken. Om de inte blir dödligt skadade kan de drabbas av allvarliga lidanden och funktionsnedsättningar. Deras kroppar kan också kräva lång tid på sig för att läka. Under denna tid är de belastade med ett otal ”symtom” och kommer de att betraktas som ”sjuka”. (Om man t ex drabbats av rotenonförgiftning så kan man få diagnosen ”Parkinsons sjukdom”.) Ur kroppens och människans synvinkel är dena sjukdom i regel ett klart bättre alternativ än att dö på fläcken. Sjukdom leder alltså här inte alls till döden, tvärtom utgör sjukdom biologiskt sett ett sätt och en strategi att hålla sig vid liv när man drabbats av skada.

Om det vore så att ”sjukdom” i normala fall orsakade en tidigare död, då skulle kvinnor - som enligt all statistik är sjukare än män - också i regel dö i förtid. Men tvärtom lever svenska kvinnor trots sin sjuklighet flera år längre än sina män ( fn ca 82 år mot ca 76 för män )

En mängd liknande exempel torde vara lätt att extrahera ur statistiken: Vi vet t ex att svenska läkare, speciellt narkosläkare - lever kortare liv än de flesta andra. Men vi har inte sett något som tyder på att de är sjukare än andra under sin livstid, tvärtom.. De dör tidigare, helt enkelt därför att de utsätts för gifter mot vilka kroppen har föga förmåga att försvara sig.

GP:s resonemang är i dag närmast det normala bland politiker och politiskt inflytelserika media. Frågan är om okunskap och dumhet kan vara sjuklig, och om döden i så fall kommer som en befriare, eller vi tvingas leva under dumhetens diktatur i all oändlighet.

En otänkbar notis

”En biltillverkare lanserar nu en specialbyggd personbil, med pansarplåt, inbyggda kulsprutor med lasersikten samt inbyggda biologiska och kemiska vapen, i ett prisläge lämpat för ungdomar. Man lugnar oroliga konsumenter med att ungdomarna naturligtvis bör använda sitt fordon under föräldrarnas tillsyn. ;-)”


SIEMS kommentar: Notisen är naturligtvis fejkad. Ty samhället kontrollerar noga den enskildes vapeninnehav. Men farligare än vapen är makt. Koncentrerad makt kan missbrukas till större fördärv än ens den kraftigaste kulspruta. Att skapa mäktiga organisationer och koncentrerade maktmedel inrynmmer därför än större risker än vapentillverkning och -handel.

Samtidigt är den mänskliga drivkraften stark att ständigt koncentrera makten till en allt mer begränsad och alltmer inflytelserik elit. Detta kan vi naturligtvis skylla på elitens maktlystnad. Men maktkoncentrationen till de maktlystna skulle inte kunna äga rum utan gillande och godkännande från icke-eliten. En koncentrerad makt är attraktiv, ty den tycks skänka kontroll över tillvaron, och därigenom trygghet. Den trygghet och förutsägbarhet som makten skänker, kan vara attraktiv också för den maktlöse. När makten är i starka händer vet den maktlöse i alla fall v ad han har att rätta sig efter, och kan inrätta sig efter detta, han vet vem han ska hålla sig väl med. Hans osäkra liv blir därigenom något mindre osäkert. Och han kan skylla allt ont på någon annan, ty själv har han inget ansvar och är oskyldig som ett lamm. ”Jag tog bara order..:”.

Den maktlöses strävan efter trygghet är därmed maktelitens viktigaste vapen. Varje ”hot mot tryggheten” kan göras till ett argument för ökad maktkoncentration - oavsett om hotet nu består av mystiska epidemier, lömska terrorister, vandalism och kriminalitet. opålitliga skurkstater eller ekonomisk oro.

Denna mänskliga svaghet kan vi studera också hos oss själva. Där vi riskerar att stöta på överraskningar söker vi skaffa oss ökad kontroll och förutseende - väderprognoser, regnrockar och stövlar, kodlås, porttelefoner, inbokade almanackor, ficklampor, stearinljus och tändstickor, gasmask, upptappade badkar, växande konservförråd och skyddsrum - allt ”för säkerhets skull”. Emellertid väcker sådana åtgärder endast mera ångest och oro hos oss, eftersom de ständigt påminner oss om hur osäkra vi är, och göder därmed vår otrygghet i stället för att kväva den. ”- Fåfänglighet, fåfänglighet, ”skriver Predikaren, ”- allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind..”

Men för makteliten är de maktlösas oro och otrygghet inte fåfänglighet, utan det viktigaste levebrödet. Ty en trygg, säker och självförsörjande befolkning kan förvisa gapande maktlystna politiker och militärer dit de rätteligen hör hemma,. Därför måste makteliten dölja att maktkoncentrationen i sig är det största ”hotet mot tryggheten” som tänkas kan.

De maktlösas godkännande av maktelitens styre tar sig många uttryck i det dagliga livet,, Men när den maktlöse vägrar godkänna maktfullkomligheten stämplas det som skumt, illegitimt och ”oseriöst”. När vi t ex påstår att Marit Paulsen uppträder mera skamlöst naken än en gång Kejsaren med sina nya kläder, så är det inget som väcker anklang i de fina salongerna, ty det kan ses som ett ”oseriöst personangrepp”. Likväl är det just hon - och hennes gelikar - som utsätter tusentals människor för fysiskt integritetskränkande personangrepp t ex genom att försöka reglera och begränsa vilka näringsämnen de ska få konsumera, och därigenom vilka kroppsliga hälsodefekter de ska tvingas dras med.

Våldsamma och hotande demonstrationer riskerar dock ofta bara att förvandlas till än starkare argument för maktelitens kontroll. Att slå sönder skyltfönster utgör inget hot mot makteliten, utan ett aktivt stöd för den. Men låt oss alla hjälpas åt att visa att de lilkt kejsaren i sagan inget har på sig! En anskrämlig syn.

Att koncentrera makt handlar alltså om att tillverka livsfarliga vapen, vapen som är mäktigare än vad folk har förnuft och klokskap att hantera. Speciellt gäller det när det sociala systemet ser till att makt och pengar betros de mest maktlystna och giriga. Även EMU-kampanjen - liksom flertalet politiska frågor - handlar därför just om detta.

Minska löneberoendet! MOTGIFT v 19

Efter lyckade åtgärder för att minska bidragsberoendet genom skärpta regler och sänkta ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, lanserar nu regeringen en ny satsning för att minska löneberoendet bland svenskarna: I tre steg fram till 2006 ska lönerna för alla sänkas till 80% av dagens kommunalarbetarnivå.

- Framgången har gett oss råg i ryggen, säger statsministern. Det är ovärdigt för människor att vara beroende av att sälja sin arbetskraft till en arbetsgivare. Därför sjösätter vi nu denna nya jämlika frihetsreform, parallellt med att vi söker sänka sysselsättningsgraden. Ett eventuellt överskott av reformen kommer att betalas till statskassan, vilket bl a möjliggör en sedan länge efterlängtad höjning av riksdagsmännens arvoden. Några planer för att minska arvodesberoendet är dock inte aktuella, säger statsministern.


(Anm; Eftersom sanningen ständigt tycks överträffa dikten måste vi för säkerhets skull tydligt ange att ovanstående notis är fejkad. Än så länge och så långt vi vet f n.)

EMU och prishöjning MOTGIFT v 19

Handelns branschorganisationer lovar nu att inte höja priserna i samband med införandet av Euron - för att underlätta ett JA till EURON. Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB är dock inte bunden av några branschorganisationer och LOVAR DÄRFÖR HÖGTIDLIGEN ATT HÖJA ALLA VÅRA PRISER JUST I SAMBAND MED ETT EV INFÖRANDE AV EURON. Därmed hoppas vi kunna underlätta ett NEJ till EURON.

I övrigt har vi som ambition att hålla så låga priser som möjligt, och har t ex inte höjt priser på våra kurser, öronljus och tarmpreparat på flera år.


SARS-epidemin

Medan kineserna ,trots allmänt bärande av munskydd (som ju anses vara det effektivaste skyddet), inte lyckats hejda spridningen, har en mängd andra länder lyckats begränsa SARS i stort sett uteslutande till de resande som ankommit från Kina. ”Experterna” börjar nu antyda att SARS i själva verket utgörs av olika virus, eller nyss har muterat till olika virus med olika egenskaper etc. I nästa notis anses viruset i stället vara extremt stabilt. Å ena sidan är viruset tydligen extremt smittsamt, å andra sidan inte särskilt smittsamt. Tillfrisknade, virusfria och friskförklarade patienter återinsjuknar trots detta ofta. Personer som under stor dramatik isolerats och SARS-förklaras får ofta efter långa turer sin SARS-diagnos undcerkänd. Osv, osv.

Nu börjar alltså den vanliga visan, när man ska rädda ansikten och sy ihop medicinska myter: Det handlar om allt fler, ständigt föränderliga och muterande virus. Detta ska förklara varför motstridiga påståenden samtidigt kan vara sanna, i strid med elementär logik.

Så länge man inte identifierat och isolerat viruset och alla dess eventuella varianter, kan man inte gärna observera om och hur det har förändrats eller muterat. När dessutom den större delen av de ursprungliga diagnoser som kunnat kontrolleras, i efterhand visat sig felaktiga, och observationer på en plats motsägs av observationer på andra platser, saknas systematiska iakttagelser av fenomenet SARS. De påståenden man nu sprider saknar alltså all vetenskaplig grund, utan utgörs rätt och slätt av myter för att rädda medicinens anseende och auktoritet.

Situationen är exakt densamma som för HIV-AIDS-situationen. Att uppfinna sjukdomar är en lönsam branch. Massmedia reagerar inte ens. Var är Sverker Olofsson?

Stabilt sarsvirus här för att stanna
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=139017&previousRenderType=6
Sarsviruset har en ovanligt stabil arvsmassa. Det verkar dessvärre inte ha några tendenser att bli snällare med tiden, som många forskarna hade hoppats. Därmed ökar risken att epidemin är här för att stanna.

Inget känt återfall i sars
Peking TT-AFP
http://www.svd.se/dynamiskt/Utrikes/did_5432582.asp
Ingen av de drygt 1 400 människor som tillfrisknat från luftvägssjukdomen sars i Kina har fått återfall. Det rapporterade Kinas smittskyddsinstitut enligt nyhetsbyrån Nya Kina på tisdagen.
<***>
Rapporten kom sedan hälsovårdsmyndigheten i Hongkong rapporterat att flera patienter, som trotts ha tillfrisknat från sars, hade tagits in på sjukhus igen. Åtta av tolv friskskrivna patienter lades in en gång till, sade myndigheten....


Vem har SARS?
Följande stycke är ett direkt utdrag ur WHO:s riktlinjer för diagnos av SARS. Snabböversättning finns i SIEMs efterföljande kommentar. Hör och häpna! (Återges här i arkivsyfte. Skolmedicinen brukar snabbt sudda igen sina egna spår när dumheter avslöjas)

http://www.who.int/csr/sars/casedefinition/en/
Case Definitions for Surveillance of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Objective
To describe the epidemiology of SARS and to monitor the magnitude and the spread of this disease, in order to provide advice on prevention and control.

Case definitions (revised 1 May 2003)
Introduction
The surveillance case definitions based on available clinical and epidemiological data are now being supplemented by a number of laboratory tests and will continue to be reviewed as tests currently used in research settings become more widely available as diagnostic tests. Preliminary clinical description of Severe Acute Respiratory Syndrome summarizes what is currently known about the clinical features of SARS. Countries may need to adapt case definitions depending on their own disease situation. Retrospective surveillance is not expected.

Clinicians are advised that patients should not have their case definition category downgraded while awaiting results of laboratory testing or on the bases of negative results.
..

Suspect case

1.   A person presenting after 1 November 20021 with history of:
-  high fever (38 °C)
AND
-   cough or breathing difficulty
AND one or more of the following exposures during the 10 days prior to onset of symptoms:
-
  close contact , 2 with a person who is a suspect or probable case of SARS;
-  history of travel, to an area with recent local transmission of SARS
-  residing in an area with recent local transmission of SARS

2.  A person with an unexplained acute respiratory illness resulting in death after 1 November 2002,1 but on whom no autopsy has been performed
AND one or more of the following exposures during to 10 days prior to onset of symptoms:
-
  close contact, 2 with a person who is a suspect or probable case of SARS;
-   history of travel to an area with recent local transmission of SARS
-  residing in an area with recent local transmission of SARS

Probable case

1.  A suspect case with radiographic evidence of infiltrates consistent with pneumonia or respiratory distress syndrome (RDS) on chest X-ray (CXR).
2.   A suspect case of SARS that is positive for SARS coronavirus by one or more assays. See Use of laboratory methods for SARS diagnosis.
3.   A suspect case with autopsy findings consistent with the pathology of RDS without an identifiable cause.

Exclusion criteria
A case should be excluded if an alternative diagnosis can fully explain their illness.

Reclassification of cases
As SARS is currently a diagnosis of exclusion, the status of a reported case may change over time. A patient should always be managed as clinically appropriate, regardless of their case status.
-   A case initially classified as suspect or probable, for whom an alternative diagnosis can fully explain the illness, should be discarded after carefully considering the possibility of co-infection.
-   A suspect case who, after investigation, fulfils the probable case definition should be reclassified as "probable".
-   A suspect case with a normal CXR should be treated, as deemed appropriate, and monitored for 7 days. Those cases in whom recovery is inadequate should be re-evaluated by CXR.
-   Those suspect cases in whom recovery is adequate but whose illness cannot be fully explained by an alternative diagnosis should remain as "suspect".
-   A suspect case who dies, on whom no autopsy is conducted, should remain classified as "suspect". However, if this case is identified as being part of a chain transmission of SARS, the case should be reclassified as "probable".
-   If an autopsy is conducted and no pathological evidence of RDS is found, the case should be "discarded".


1   The surveillance period begins on 1 November 2002 to capture cases of atypical pneumonia in China now recognized as SARS. International transmission of SARS was first reported in March 2003 for cases with onset in February 2003.

2   
Close contact: having cared for, lived with, or had direct contact with respiratory secretions or body fluids of a suspect or probable case of SARS.

SIEMS kommentar: Tekniken för att skapa en ny sjukdom framgår tydligt i WHO:s diagnoskriterier:

SARS består i ”misstänkta fall” av
1) hosta+feber +
2a) kontakt med annan person som misstänks ha SARS eller
2b) att ha vistats i ett ”misstänkt område”

”Troliga” fall av SARS är misstänkta fall enligt ovan
3a) där man genomfört lungröntgen och funnit tecken på lunginflammation eller
3b) där man vid lab-test funnit SARS-coronavirus eller
3c) där obduktion inte kan motbevisa SARS-hypotesen


Om Sverige skulle klassas som ”misstänkt område” skulle vi alltså omgående få några tusental misstänkta-SARS- fall. Har vi dessutom resurser att genomföra lungröntgen skulle varje patient med lunginflammation nu få trolig-SARS-diagnos. Saknar vi resurser att genomföra obduktioner förvandlas misstänkta fall till troliga. Vilka områden som är misstänkta avgörs i sin tur utifrån förekomsten av troliga-fall, dvs logiskt sett en perfekt cirkeldefinition.

Det behövs alltså inte ett enda verkligt och bekräftat fall av SARS för att skapa en större epidemi, det som behövs är en påpasslig smittskyddsmyndighet, som snabbt klassar området som misstänkt. På samma sätt kan lokala epidemier upphöra när resandet från misstänkta områden upphör - utan att den totala sjukligheten på något sätt behöver förändras. Godtycket är totalt - som vanligt när det gäller medicinska bedömningar - , och bannbullor kan riktas mot de områden man önskar. Och naturligtvis önskar ”man” ibland ge politiskt sturska länder en näsbränna - t ex Kina, Kanada eller varför inte Frankrike?

Så ser den väv ut, av vilken drömmar vävas. Och medicinska diagnoser.

Föreställningen att SARS skulle utgöras av förrymda biologiska vapen, känns dock lite främmande. Med en inkubationstid på flera dagar, en mycket måttlig insjuknandefrekvens och dödlighet på 5-10% a v de insjuknade, måste det i så fall anses som en rätt misslyckad produkt. Dess stora värde ligger nog i så fall i att det möjliggör snabb politisk och ekonomisk isolering av de länder man vill straffa. Ett effektivare biologiskt vapen än så är svårt att tänka sig. Vilka ”man” nu sen kan vara....

SIEMs kritik och ifrågasättande av den sk SARS-epidemin bekräftas också på den läsvärda siten
http://www.sarstravel.com där vi får veta bl a

a) att antalet ”atypiska lunginflammationer” i Hongkong i stort sett är det samma i år som motsvarande tid förra året
b) att det s k SARS-viruset saknades hos ett stort antal SARS-diagnosticerade patienter i Canada, men viruset påträffades hos 15% av andra patienter, utan tecken på SARS:
c) att när det påstådda SARS-viruset injicerats i djur visade de inga sjukdomstecken.


Den som vill lyssna på alla vetenskapliga krumbukter och motsägelser om SARS-epidemin har ett bra tillfälle på Vetandets Värld tisdagen 20 maj, som borde byta namn så snart det handlar om medicin. ”Sagornas värld” kanske passar bättre. Också här tvingas programledaren avsluta med orden ”att eftersom allt är så oförutsägbart får vi väl vänta och se..”.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?ProgramID=412

En pusselbit för att förstå det stora intresset för SARS tycks dock vara möjligheten att patentera ett hittills okänt genom, och framöver med monopolrätt kunna sälja ett värdelöst vaccin till stora pengar. Patentansökningar har redan inlämnats i USA e u.

Dr Raths intressanta beskrivning av bakgrund och utv eckling av SARS-epidemin finns på
http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/sarsundercontrol.html (engelska) Vi har efter vår tidigare redovisade egen genomgång ingen anledning betvivla hans påståenden att


- att SARS-epidemin orkestrerats av den medicinska industrin närstående intressen
- att sjukdomstillståndet underbyggs av ett gravt underskott av C-vitamin. (Detta förklarar bl a varför sjukvårdspersonal tycks vara så utsatta för ”sjukdomen”), och bäst behandlas med C-vitamintillskott.
- att den planerade epidemin kom av sig efter att ”hemligheten med C-vitaminet” kom till allmän kännedom genom dr Raths helsidesannonser i Hongkong, Filippinerna och Singapore.

Detta ger också en bakgrund till den propaganda mot näringstillskotten som industrin bedriver i dag, och vilket öde som väntar flata politiker och allmänhet som ger efter för denna. Men naturligtvis inte en rad i massmedia, särskilt inte de svenska.

JÅMFÖR gärna vår analys av HIV-AIDS-spektaklet i SIEMs Månadsmagasin Juli 2000. Den är fortfarande aktuell. Så här skrev vi då:

”Vi kan i HIV-AIDS se receptet på den perfekta sjukdomen, sedd ur läkemedelsindustrins synvinkel. Nästan vilka symtom som helst, patienten kan vara symtomfri i årtionden, skamlig att bära på, svår att diagnosticera , omöjlig att bota, dyr att förebygga, säker dödlig utgång som möjligen kan fördröjas med dyra mediciner och ständig medicinsk övervakning.

Att dessutom kanske hela HIV-AIDS-fenomenet från början till slut är en artificiell produkt, baserad på laboratorieproducerade virus och vetenskapliga illusionskonster vad avser begrepp, metoder, statistik och framför allt information och propaganda gör det verkligen inte sämre. Därmed kan ju det hela upprepas precis när och hur man vill, vilket frigör den medicinska och farmakologiska vetenskapen från det pinsamma beroendet av Naturens fantasilöshet när det gäller att skapa naturliga sjukdomar....Brev om värdet av kunskap

Hej Ulf!
Tack för att du finns - dina månadsmagasin är hett efterlängtade! Jag hoppas att du orkar hålla på länge än. Du m fl har lärt mig att läsa och lyssna på nyheter på ett mycket mer kritiskt sätt än tidigare. Och jag blir numera mycket upprörd när jag ser och hör hur media okritiskt presenterar vinklade nyheter, i den s k vetenskapens namn. Det gäller verkligen att ha en hel del kunskap själv så att man kan "sålla agnarna från vetet" och göra sina egna medvetna val. Samtidigt är det glädjande att det skrivs allt mer om vår livsfarliga livsstil i kvällstidningarna. De når förmodligen en större läsekrets än dina nyhetsmagasin gör - än så länge, kanske man ska tillägga.
Vänliga hälsningar Inger

Somrigt brev

Hej! Jag ville bara passa på och tacka för all god läsning jag har haft under de år som jag har haft tillgång till er sida. Mycket intressanta ämnen och även tips om bra tv program! Hoppas att ni kommer att finnas kvar länge!!! Trevlig sommar!
MVH JH


Brev om endometrios

Hej Ulf! Vill bara dela med mig av min historia till dig, eftersom du och din sajt varit bidragande till att jag är på väg att bli frisk. Jag har lidit av Endometrios i många år, en sjukdom som beror på att livmodervävnad hittar ut i buken och växer fast. Hur vet man inte riktigt, men troligen en kombination av att kvinnan "blöder bakåt" tillsammans med ett taskigt immunförsvar. Detta är en dold sjukdom, 15% av världens kvinnor beräknas ha den, men den är ändå ganska okänd. Kan det vara för att det är en kvinnosjukdom? :o)

Hur som helst. Det som händer är att man får ofantliga smärtor i samband med menstruationen, och att det växer cystor i buken. För ett år sedan blev jag akut intagen och opererad på sjukhus, då jag sökte för blindtarmsinflammation. Det visade sig då vara Endometrios. Jag genomgick en helvetisk medicinkur i höstas med Synarela som försätter kroppen i klimakterium på ett kemiskt vis. Efter den pärsen hade jag våldsamt ont i mina fötter, en beläggning på tungan och var allmänt håglös. Jag började söka efter min egen kur. Jag insåg att så här kan jag inte må.

Efter mycket surfande och läsande insåg jag att en tarmreningskur tillsammans med en fajt mot Candidainfektionen jag misstänkte att jag hade fick utgöra början. ... Jag lade också om min kost genom att sluta äta socker och jäst och snabba kolhydrater (Atkinsmetoden).

Därefter hittade jag på din sajt en artikel om urinterapi, och efter lite mental övertalning satte jag igång. Jag fick senare via dig kontakt med Adam Bonet som skrivit artikeln åt dig och jag fick lite tips och råd av honom.
Ca ett halvår efter den skolmedicinska Synarelakuren fick jag min första mens. Jag höll på att bryta ihop för det jag upplevde var inte sant. Smärtorna var tillbaka - knivsmärtorna som Synarelakuren skulle råda bot på. Jag hade lagt ett halvår av mitt liv på att må skit, och så hade det inte hjälpt!!! Detta fick mig ännu mer inställd på att naturliga medel är det enda som hjälper och jag fortsatte min forskning kring urinterapi. Jag läste flera berättelser på nätet om kvinnor som blivit friska från endometrios med hjälp av urinterapi. Den främsta förespråkaren är ju Marta Christy med sin bok "Your own perfect medicine", en av de böcker jag rekommenderar i ämnet.

Jag har nu gjort Urinterapi i ca 2 månader och har upplevt en total helomvändning. För första gången i mitt vuxna liv har jag fått en normal menstruation utan de karaktäristiska "knivsmärtorna". På köpet har en massa andra krämpor också försvunnit, och mitt humör har blivit mycket bättre.

Jag läser med nöje dina veckobrev och ditt månadsmagasin och det innehåller mycket intressant information, särkilt eftersom det är så svårt att hitta information som motsäger myndigheterna och kvällstidningarna. Jag är väldigt tacksam över allt det arbete du lägger ner på SIEM och kommer att fortsätta läsa ditt material. Som du själv säger, och som jag smärtsamt fått erfara inom sjukvården, det är bara du själv som har ansvar för din egen hälsa. Man måste själv informera sig, och ta sina egna beslut i saken.

Men ack vilken frihet det har gett mig när jag har insett att jag med hjälp av urinterapi kan läka mig själv. Och vilken trygghet jag känner i detta, jag kan lita till mig själv.
Med vänlig hälsning, Marie H
miss_mary@spray.se

Brev om vålnader

Hej Ulf

Är en trogen läsare av dina månadsmagasin som jag finner mycket bra. Jag läser och är till 100% på din sida mot läkemedelsbolagen. Är själv i detta ögonblick uppe i lite skriverier med NA - Nerikes Allehanda här i Örebro , har försökt få in en insändare om alla gifter vi faktiskt tvingas att stoppa i oss. Insändaren återges här nedan.

 
Vandrande förgiftade vålnader?

Läste för inte så länge sedan att de döda som begravdes för 30 år sedan inte ruttnar, de ser ut som om de har begravts i förra veckan, det blir trängre och trängre eftersom de inte lämnar plats för nya döda på våra kyrkogårdar. Det är väl i och för sig inte att förskräckas över, varje svensk äter c:a 5 – 6 kg livsmedelstillsatser om året. Det är något kilo konserveringsmedel, färgämnen E 120 och allt vad de heter. Och på det några kg smaktillsatser, några hekton stabiliseringsmedel m.m. Bland kvinnor har vi de som använder kosmetiska preparat som föryngrar, stabiliserar, konserverar hud. Hur mycket av dessa kemiska preparat lagrar kroppen i vår alltmer förgiftade kropp vet vi inte. Och glöm inte alla mediciner, en medelsvensson äter mediciner för tusentals kronor, som bara blir dyrare och dyrare. Det är psykofarmaka för miljarder. Miljöförstöringen har från att gälla vår natur, nu även vänt sig till våra kroppar. Inte undra på att vi i dag balsameras och inte förmultnar som vi naturligt har gjort i årtusenden. Jag vet inte siffran för hur många som kremeras i dag. Men det är förståligt att alltfler väljer detta. Undrar föresten hur fort vi brinner upp jämfört med tidigare, när våra kroppar inte var så förgiftade och konserverade som i dag! Vem vet, framtida arkeologer kommer säkert att förundras över det folkslag som hade så fantastiska preparat för att bevara sina kroppar i tusentals år.
Signaturen KGH

Flera gånger har jag skrivit till insändarredaktören som vid det första insändandet skrev till mig att hon skulle föra in det på något som heter svar på dagens fråga. Men något svar fick hon inte fram verkar det som. Och inget svar får jag heller. Men jag skall inte ge upp denna insändare för jag tycker att den är en viktig tankeställare.

mvh Kjell Holmsten - Örebro


Kan man vara utbränd innan man ens har brunnit?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1391&a=135545&previousRenderType=2

Staten ersätter neurosedynskadade
SVT Text INRIKES 30 APRIL

Justitiekanslern (JK) föreslår att regeringen ersätter var och en av de i dag levande i Sverige som skadats av neurosedyn med 250 000 kronor. Beloppet bör vara fritt från skatt och inte påverka övriga sociala förmåner, skriver JK. Han anser att de neurosedynskadade ska få ersättningen "ex gratia", det vill säga utan att staten har någon skyldighet till det. De neurosedynskadade är besvikna. -Den ersättning som vi nu får under en hel livstid ser vi som småpengar, säger Björn Håkansson, ordförande i Föreningen för de neurosedynskadade.

Astra Zenecas vinst högre än väntat
SVT INRIKES 30 APRIL
Läkemedelskoncernen Astra Zeneca gick med 1 293 miljoner dollar i vinst före skatt under första kvartalet, jämfört med 1 318 milj dollar samma tid 2002. Försäljningen uppgick till 4 735 milj dollar, jämfört med 4 346 milj i fjol. Resultatet per aktie blev 0:54 dollar. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en vinst per aktie på 0:43 dollar och en försäljning på 4 329 miljoner dollar, enligt en Reuters-enkät. -Vi ligger väl till för att nå den prognos för hela året som vi presen- terade i januari, skriver vd Tom McKillop i en kommentar.

SIEMs kommentar: Den minnesgode vet naturligtvis att det var Astra som prånglade ut det fosterskadande neurosedynet. Staten betalar av nåd skadorna , och Astras aktieägare gnuggar händerna. Pengar luktar inte. Och den som inte har några armar kan ju ändå inte bläddra i sedelbuntarna.

Brev om neurosedyn
 
  Nyligen visades ett avsnitt i TV om de människor som fick sina liv förstörda av Läkemedelsverkets medicin Neurosedyn som kom ut på 60-talet.
  Nu har det beslutats att staten ska ge ut en SYMBOLISK summa pengar till de drabbade. När jag såg detta blev jag stum av häpnad, sedan URFÖRBANNAD. Hundratals människor har fått leva sina liv som krymplingar  i 40 år. Så lång tid tar det för vissa myndigheter att få ändan ur vagnen. Läkemedelsverket som förorsakat dessa enorma skador på människor borde väl för länge sedan betalat ut ett avsevärt skadestånd , som hade kunnat ge de skadade en värdigare tillvaro.
  Men - nej då - de har inte gjort något fel - detta var omöjligt att förutse -  de kunde ju inte veta....... säger JK i ett uttalande!!  (Brukar inte Läkemedelsverket testa sin medicin innan den släpps ut på marknaden? Var offren måhända försökskaniner??)
 
  Ändå har detta suspekta verk mage att kritisera bagateller inom naturmedicinen - men det gör de förstås av den anledningen att de själva vill ha kontrollen även över den.
 
  Vilket människoförakt!  Jag har ofta undrat vart alla samvetslösa och cyniska kufar har tagit vägen  -  nu har jag äntligen fått visshet. Flatheten hos svenska myndigheter har verkligen nått botten /
Maini Sand
                         
Brev om Dr Rath och läkemedelsindustrin

Apropos Mattias Rath’s artiklar , se bl a /siem/oppet-brev.html

Tillväxt och avkastning: Två inte allt för obekanta termer i företagssammanhang Men om det är ett Läkemedelsföretag - Hur får man då ökad tillväxt?

Här ett exempel från en av de följande artiklarna hur man löser det:

Många händelser har lett fram till den nuvarande krisen för läkemedelsindustrin, dock har ingen varit så hotande mot hela läkemedelsindustrins överlevnad som skandalen runt
Bayers kolesterolsänkande drog Baycol.

* I augusti 2001 tvingades Bayer dra tillbaka sitt ledande nya medel Baycol, sedan mer än 50 personer redan hade dött av dess effekter. Samt mer än 6 miljoner patienter fanns i riskzonen för bieffekter av den dödliga rhabdomyolysis (upplösning av muskelvävnad).
Den brittiska läkemedelsfirman Smith Kline Beecham (SKB) var Bayers partner i den världsomspännande marknadsföringen.

* Över 7000 patienter runt om i världen som tagit Baycol, har på olika sätt stämt eller deltagit i stämningar av dessa läkemedelsbolag.

* Statliga myndigheter utfärdade stämningsansökningar mot ledande tjänstemän i dessa företag för grova försummelser. Dessa ansvariga kände till de dödliga biverkningarna medan de fortsatte att pressa fram högre doseringar.

Är det detta som kallas ”Vetenskap och Beprövade Metoder”?

Borde det i så fall heta Mordkunskap och Mördande Metoder?


Det var tyska läkemedelskartellen inklusive Bayer som organiserade och drev Auswitch
Detta framkom vid rättegången mot Förbundskansler Kohl. Varför har inte svenska media berättat ett ord om det? – Har vi sååå effektiv censur i Sverige? Demokratier har väl ingen censur!!!

/Upprörd surfare

SIEMs kommentar: Artiklarna finns återgivna på svenska på /siem/oppet-brev.html och i http://www.klokast.se/Nyhet/Mar03.html

Dr Raths intressanta beskrivning av bakgrund och utv eckling av SARS-epidemin finns på
http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/sarsundercontrol.html (engelska)

Mystisk sparvdöd

Antalet sparvar i Storbritannien har minskat med tio miljoner de senaste åren.
I London har sparvstammen minskat med 75 procent på sju år.
Och det kan vara mobiltelefonerna som lett till massdöden bland sparvar.
Det tror brittiska forskare som nu drar igång en stor studie av den mystiska sparvdöden.
<***>
Stör navigeringen
- Djur navigerar med hjälp av de magnetiska fälten runt jorden, och mikrovågor kan störa fåglarnas förmåga att hitta dit de ska. Men om det i sin tur skulle leda till en minskning av stammen är fortfarande en fråga för diskussion, säger professor Hensaw till the Guardian.
Skeptiker avfärdar dock teorierna och pekar på studier som visat att det område där effekter kunnat påvisas är begränsat, inte mer än 60 meter från masten.

Fredrik Rundkvist AB Publicerad: 2003-01-13

Kommentar av Kalle Hellberg:
Detta är inget som bara gäller fåglar. Även vi människor drabbas av samma problem, ex att spermieproduktionen hos män minskar och antalet missbildade spermier ökar. De båda forskarna Magras och Xenos konstaterade redan 1997 i sin forskning med möss i Tessaloniki i Grekland att dessa minskade sin reproduktionsförmåga efter hand som de utsattes för GSM-strålning från närliggande basstationer och efter en viss tid var de helt sterila. Ni har tidigare fått en insändare med titeln "Kommer våra barnbarn att få några barnbarn?". Frågan är ännu mer aktuell för var dag som går.


Patient att hyra MOTGIFT v 18
http://www.phoenixnewtimes.com/issues/2003-04-24/feature.html/print.html

Artikleln berättar hur fattiga amerikaner säljer sina kroppar till privata läkarstationer, som tjänar pengar på att genomföra onödiga operationer på dem, och därigenom inkassera försäkringsersättningar.
Det intressanta är inte att det finns ”enstaka” /hur enstaka de nu är/ fifflare inom medicinarskrået, utan att denna typ av ”skruvade bedömningar” s a s gynnas inom hela sjukvårdssystemet. Så länge stympande och förgiftande behandlingsåtgärder betalas av försäkringen, medan enkla , giftfria, naturliga hälsoåtgärder måstge bekostas helt av den enskilde, så länge kommer medicinen att plocka stat och försäkringsbolag på¨enorma pengar. Detta dessutom med skada och försämrad hälsa för patienten som resultat. Politiker blundar , låtsas inte förstå, och försöker i stället finna på nya medel att plocka befolkningen på mer skatteintäkter för att betala kalaset Jämfört med detta är gammaldags korruption och bestickning att betrakta som hederliga beteenden.

Melanie Phillips serie om MMR-vaccinet
http://www.femail.co.uk/pages/standard/article.html?in_article_id=171316&in_page_id=169
Även diskussionssite.

Patienternas egen biverkningsrapportering
http://bmj.com/cgi/content/full/326/7396/951?etoc

Gulf-syndromet: Orsakat av vacciner!?
http://www.guardian.co.uk/military/story/0,11816,949873,00.html

EU föreslag om kemiindustrins reglering
Från SvD Näringsliv 030506:

EU-kommissionen kommer på onsdag att föreslå en radikal förändring av regleringen av kemiindustrin. Ett nytt utvärderingssystem för både äldre och nyare kemikalier ska införas och övervakas av en EU-myndighet.

Men kemiindustrin motsätter sig initiativet kraftigt och tyska arbetsgivarföreningen varnar för att 2,3 miljoner jobb kommer att försvinna.
<***>


På sitt håll har USA protesterat eftersom landet är rädd att nya regler ska drabba exporten av amerikanska kemikalier till EU.
Kommissionen hävdar att regleringen är värt priset eftersom hälsovårdskostnaderna väntas sänkas med 54 miljarder euro över 30 år i EU. Cancerfallen väntas minska med 4 300 per år. DIREKT


SIEMs kommentar: Vi får väl se hur mycket som det blir av detta. I decembermagasinet 2000 konstaterade en limnolog att efter 30 års sk arbete mot försurningen av våra vattendrag var läget i naturen i huvudsak oförändrat. - Mycket jobb och ingen pilsner, skulle Svensson i Hedebyborna ha sagt. Men det är intressant att EU här medger miljögifternas betydelse för cancerutvecklingen, om än i blygsam omfattning. När ska man upptäcka att det är samma industrier som tillverkar miljögifter som tillverkar cellgifter för cancerbehandling?

40 000 sjuka av mediciner
Mer än 40 000 personer blir varje år inlagda på sjukhus för biverkningar av sina mediciner.
Lärde sig läkarna att dosera rätt skulle vi tjäna oerhört mycket. Både i pengar och lidande, säger Bengt-Erik Wiholm vid Läkemedelsverket.

Siffrorna avslöjades på läkarstämman i Stockholm när han presenterade en sammanställning av tolv studier om biverkningar.Det visade sig att fem procent av de tiotusentals sjukhuspatienter som undersökts på olika invärtes medicinska och infektionsavdelningar låg där på grund av sina mediciner. En alarmerande siffra, menar docent Bengt-Erik Wiholm. och påpekar att mörkertalet är stort.

Ett hundratal dör av besvären
Folk med blödande, magsår finns exempelvis inte med i statistiken, trots att man vet att vart tredje fall beror på smärtstillande medel.

Biverkningarna handlar ofta om hudutslag, kraftig diarré, illamående, försämrade blodvärden, för lågt blodtryck, leverskador eller elektrolytrubbningar som gör personen trött och svag.

Ett hundratal personer dör av sina besvär. .....

/Caroline Hougner från Läkarstämman
Aftonbladet, Fredag 29 november 1996

SIEMs kommentar: Och i denna statistik ingår alltså inte de blödande magsåren av NSAID-läkemedlen. Som tur är handlar SIEMs Specialartikel nästa månad just om dessa läkemedel. Ett förhandstips: Lägg av! Och om Iprenknodden dyker upp, så tryck gitarren över huvudet på honom. Så klarar du livhanken ett tag till!

Fel organ opererades bort 2003-01-12 GP
Läkaren trodde att han avlägsnat den sjuka damens blindtarm. I själva verket hade han tagit bort hennes äggstock och äggledare. Nu varnas läkaren av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
.....
Läkaren skriver i sitt svar att han varit i tjänst i 15 timmar utan rast när operationen gjordes. .....

/Karin Wettre

SIEMs kommentar: Yrkeschaufförer får inte köra mer än tio-tolv timmar i sträck . Men de har ju ett ansvarsfullt arbete, där de sätter andras liv på spel.


Virus kan bli bot för hjärntumör
SVT INRIKES 7 MAJ
Cancerforskare i Houston, Texas, har skapat ett virus som angriper en dödlig form av hjärntumör och förstör tumören utan att skada omgivande vävnad. När cancern är borta dör även viruset.
Än så länge görs experimenten på möss men USA:s Nationella cancerinstitut anser resultaten så lovande att försök på människor bör starta nästa år. Den hjärntumör försöken gäller heter malignt gliom och leder till döde inom två år. Fler än hälften av de möss som fick adenoviruset botades. Det orsakar vanligen förkylning.


SIEMs kommentar: Först ska vetenskapen utrota okända virus, utan att känna till deras funktion i kroppen. Sen tar man reda på deras funktion och tar patent på dem, för att sälja dem som läkemedel. Lönsamt, men knappast i folkhälsans intresse.

Norska synpunkter på folkhälsa
http://folk.uio.no/pfugelli/artikler/folkehelse_folkets.htm

Tar oljan slut?
http://www.gunnarlindgren.com/kort-expr.PDF

Marit Paulsen om bekämpningsmedel och GMO - MOTGIFT V 20

”Marit Paulsen I P1 söndag 10 maj 12 20: - ”Kemiska bekämpningsmedel är inget livsmedelsproblem.... det är ett problem för dem som hanterar det, och för grundvattnet, men inte för livsmedelskonsumenterna...”

Marit Paulsen är också positiv till den nya gentekniken. - Jag är förbannad på de företag som förstört förtroendet för den nya biotekniken genom att lansera en så dum tillämpning som just genmodifierade soyabönor. ” säger hon

Hon anser också att produkter inte ska bedömas utifrån om de är genmodifierade eller ej, utan utifrån vilka egenskaper de har. Hon har alltså föreställningen att tekniken är kontrollerbar och all kunskap runt genmodifierade plantor är vetbar redan från dag 1. Den som studerar den nya gentekniken en halvtimme, vet annorlunda.

Kort sagt är Marit Paulsen så monumentalt okunnig att hon är en hälsofara för allmänheten. Ingen nyhet för den som följt hennes uttalanden under förra vårens EU-debatt om kosttillskotten. Då var hon minsann uppmärksam på rent teoretiska hälsorisker.

Lyssna gärna på Marit Paulsen. Det ger ett bra tillfälle att öva självbehärskning, med andningsövningar och mental avspänning Men det är en tuff övning.

I SIEMS magasin okt-nov 2000 hade vi t ex följande notis med kommentar

SVT TEXT 108 Mån 06 Nov 07:15:08
Insektsgift orsakar Parkinsons sjukdom
Bekämpningmedlet Rotenon orsakar sjukdomen Parkinson. Det visar en studie som i dag presenteras i USA. Sambandet gäller för råttor, men det finns starka skäl att tro att även människor påverkas på samma sätt, skriver Dagens Nyheter. Rotenon används i Sverige enbart för att döda smittade fiskar och kräftor i kommersiella odlingar. Det har dock tidigare varit tillåtet i en rad olika bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Parkinson yttrar sig i tilltagande skakningar och stelhet.

SIEMS kommentar (2000) : Hämtas journalister direkt från barndaghemmet? ” Rotenon används i Sverige enbart ....”. Var ingen på nyhetsredaktionerna född på sextiotalet när ett stort antal svenska sjöar rotenonbehandlades - dvs all ”skräpfisk” förgiftades - för att man skulle kunna sätta in sk ädelfisk för sportfiske i stället? Det kan knappast finnas en människa i detta land som inte många gånger ätit fisk från rotenonbehandlade vatten. Men när det gäller att fastställa sådana skadeorsaker är vetenskapen oftast tandlös - det skulle ju kunna innebära skadeståndsansvar för dem som svarat för förgiftningen. Lönsammare med mystifierande diagnoser och högteknologiska behandlingsförsök - t ex transplantation av fosterceller - på dem som drabbas..

SIEMS kommentar i dag:
Så var det alltså med de ”ofarliga” bekämpningsmedlen. Samma år hade vi i också i augustimagasinet en genomgång av ”den nya genetekniken” : Men uppenbarligen tillhör varken Marit Paulsen eller SR:s flata journalister våra läsare. Man behöver väl inte vara sakkunnig på det man pratar om om man är politiker eller journalist? Det kan ju hota folkligheten.

Se också Women with breast cancer are more likely to have high blood levels of pesticides
London, Owen Dyer
<http://bmj.com/cgi/content/full/326/7396/952/k?etoc

De bekämpningsmedel som studerats i denna studie finns numera inte på marknaden, utan har ersatts av andra. Men hur ska man kunna studera ett ämnes faktiska effekter sker innan det använts?

Mera mumma för Marit :Framstående forskare bildar motståndsgrupp mot genmanipulerad föda


George Bush går nu till angrepp mot Europa för dess motstånd mot genmodfifierade grödor och försöker därmed framstå som de fattigas förkämpe, samtidigt som han planerar för den största och snedaste skattesänkningen för de rikaste fåtalet i USA. Visst är det festligt?
(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23152-2003May21.html?nav=hptop_tb )

Men Marit Paulsen behöver alltså inte känna sig träffad, hon gör så gott hon kan.

I protest mot den politiskt manipulerade ”vetenskapen” bildar nu ansvarskännande forskare en motståndsrörelse.
http://www.mercola.com/2003/may/21/gm_food.htm och http://www.i-sis.org.uk/
The scientists are extremely concerned about the hazards of GMOs to biodiversity, food safety, human and animal health, and demand a moratorium on environmental releases in accordance with the precautionary principle”

Och apropos Marits ynkande om de genmanipulerade soyabönorna påminner vi om månadens specialartikel som ifrågasätter soyans värde som människoföda, alldeles oavsett om den är genmanipulerad eller ej. Se http://www.klokast.se/Nyhet/Soya0305.html

Functional foods granskas:

http://www.stevedow.com.au/Article/article.asp?id=123

Mera från Maini om genmodifiering

I Aftonbladet 19 maj läser jag följande notis:
” En genetiskt manipulerad  morot kan vaccinera mot mässling,difteri och kikhosta.  De senaste framstegen (?)  inom forskningen kan revolutionera sjukvården genom att förvandla mat till vaccin. En morot ska skydda även mot andra barnsjukdomar. Getmjölk ska skydda  mot malaria och bananer mot livmoderhalscancer.
  Idén är att genmodifiera grönsaker så att de innehåller samma protein som finns i virusen. När man äter grönsakerna identifieras  virusproteinerna som okända av immunförsvaret, som därför bygger upp antikroppar mot dem - på samma sätt som när man vaccineras.  Men maten bör då ätas rå, eftersom tillagning kan försvaga effekterna. Motståndare till genmanipulerad mat varnar för risken att denna mat smittar resten av matkedjan.”

-----------------------------------------
 
  Dr John Fagan är en amerikansk forskare som ägnat drygt 25 år åt molekylär genteknik på högsta nivå inom cancerforskningen
  På senare år har dr Fagan blivit mer bekymrad över farorna med genmanipulerade livsmedel, riskerna med utsläpp av genmanipulerade organismer  i miljön och risken med genmanipulation av människan.
  I november 1994 intog han en etisk motiverad ståndpunkt  mot dessa tillämpningar av biotekniken. Han uppmanade vetenskapsmän att slå in på mindre farliga, mer produktiva forskningsvägar. 
  Han underströk allvaret i dessa varningar genom att skicka tillbaka ett forskningsanslag på 613 882 dollars från Amerikanska Nationella Hälsoinstituten och ta tillbaka egna ansökningar om anslag på sammanlagt 1.8 miljoner dollars.
 
  F n leder dr Fagan en världsomfattande kampanj avsedd att väcka allmänhetens insikt om farorna med genmanipulerade livsmedel.Hans mål är att få till stånd en skärpning av politiken ifråga om säkerhet, testning,märkning och import av genmanipulerade livsmedel.

(Källa  Nexus nr 5/99, där han är författare till: Genmanipulerade livsmedel - de oförutsedda riskerna)
/Maini Sand

Livsmedelstillsatsernas egentliga funktion
Vi konsumerar genomsnittligen ca 5 kg livsmedelskosmetika per person och år. Och voffe gör di på detta viset? Jo:
The first task of flavourists of processed foods is often not to actually give them a flavour but to disguise the bitter taste of other additives like artificial sweeteners, preservatives and glycerin.”
Läs The Guardians artikeserie om vår moderna mat! (engelska )
http://www.guardian.co.uk/food/focus/story/0,13296,956594,00.html

En tvångsmatad nation
http://www.guardian.co.uk/food/focus/story/0,13296,953109,00.html

Brev från Maini om Aspartam

Enl information består Aspartam av aminosyror och metanol. Förtäring av metanol (träsprit) kan orsaka blindhet och förorsakar huvudvärk, yrsel och illamående.  Allt fler forskare kallar Aspartam för ett nervgift. 
  Enligt EU-direktiv får Aspartam inte användas  i livsmedel för spädbarn i läskedrycker, särskilt i Coca-cola. Kritiken mot Aspartam medförde att  myndigheterna i oktober 1980 förbjöd försäljning av detta, men 1981  tilläts försäljningen återigen
  År 1996 tillät amerikanska myndigheter aspartam i ALLA livsmedel.
  Detta sötningsmedel finns nu i: fruktyoughart, snask, glass och läskedrycker. 
  Tillverkare av detta gift är Monsanto-koncernen, vars  VD var Robert Sharpiro (när detta skrevs)   Numera storsatsar denna industri  på genmanipulerade livsmedel som tål Monsantos eget ogräsgift: ROUNDUP (glyfosat). Monsanto har även gjort sig ökänt för  att aggressivt marknadsföra  mjölkhormonet  BST/rBGH, som är förbjudet i Europa, eftersom det kan skada korna. " Vi kan inte veta om de kor som ger oss mjölk har injicerats med konstgjorda hormoner , ty efter påtryckningar  från Monsanto har staten (i USA) förbjudit  sådan information på förpackningarna,suckar David C Korten".
 
                        ------------------------------------
  Monsanto sponsrar flera patientorganisationer, bl a amerikanska diabetikerförbundet, som rekommenderar sina medlemmar aspartam som sötningsmedel. Aspartam säljs även under namnet:  NutraSweet,Canderel och Equal.

                                          
Källa:  Nexus nr 4/99
 
SIEMs kommentar: Bra information om detta rävgift finns också på den numera rätt stillastående men fortfarande läsvärda siten http://hem.passagen.se/mission.possible.sweden
Där finns också mycket bra länkar till mer information om speciella livsmedelstillsatser

Demonstration mot mobiltelefoni
From: "bhu tan" <bhutan88@hotmail.com>

En ganska udda demonstration med en stor pappersko i fronten tågade i dag genom Stockholm. Med uppbackning av riksdagspartierna v och mp, krävde 250 personer stopp för utbyggnaden av mobiltelefonin och lågstrålande zoner i varje kommun.

Arrangörerna uppgav att man egentligen var många fler än 250 eftersom många sympatisörer på grund av sin elöverkänslighet inte kan vistas på Sergels torg. För att uppmärksamma dessa släppte man upp ett stort antal gröna ballonger i luften. Initiativtagare till demonstrationen var miljöpartiets förra språkrör, riksdagsledamoten Lotta Nilsson-Hedström, som i sitt tal angrep även dagens mobiltelefoner. - Ohälsan och sjukskrivningarna började öka ett halvår efter utbyggnaden av GSM- nätet, sade miljöpartiets representant. Talade gjorde också Mats Pertoft, ordförande i arrangerande föreningen Vågbrytaren, tillika ledamot av miljöpartiets partistyrelse och aktiv i den antropofosiska rörelsen. En annan talare menade att alla de som genom historien har varnat för hälsofaror i ny teknik har haft rätt. Neurologen Olle Johansson gick till angrepp mot Strålskyddsinstitutet och telekomindustrin: - Utveckla svensk, människovänlig teknik! Då blir Sverige världsledande, rikare än Japan, och vi kan dra oss tillbaka till en trygg pension. Ljudsystemet som talarna använde var märkt med vänsterpartiets logotyp och de heliumfyllda ballongerna med miljöpartiets. Ballongerna hade blåsts upp av en gastub gömd inne i en stor ko av papier-mache, med guldgloria på huvudet. Den bars längst fram i tåget, tillsammans med frontbanderollen "Vägra offra hälsan för den heliga kon", när deltagarna gick mot riksdagshuset, ropandes slagord som "Stoppa mikrovågsmassakern". Ett plakat hävdade att strålningen innebar ett planerat "Smygfolkmord". / Rasmus Fleischer


SIEMs kommentar: När det gäller el- och mobiltelefonallergi behöver vi inte göra teoretiska beräkningar och djurförsök, för att visa på skador. Här finns många människor av kött och blod, med namn och adress, som kan vittna om faktiska skador. Och naturligtvis är sådana skador helt ointressanta för Marit Paulsen och hennes gelikar, och framför allt inget som föranleder några politiska regleringar. De penningstinna intressena är väl på fel sida. Men så länge Marit m fl får hållas kan ingen inbilla oss att politikerna vägleds av nån uppriktig önskan att skapa ”säkerhet för liv och hälsa”. Pengar och röster är de hårdvalutor som gäller. Inga röster att vinna, inga pengar att tjäna = inget politiskt intresse.


Brev om öronljus

"Jag är hundterapeut och har själv en hund, som haft stora öronproblem med upprepade infektioner och antibiotikabehandlingar. Nu har jag behandlat hunden med öronljus några grånger, ochm veterinären säger att han aldrig sett nåt liknande: När vi kommer med öronljusen lägger sig hunden själv på sidan med örat uppåt för att få sin behandling. Och veterinären kan inte längre hitta nåt fel på öronen. Helt fantastiskt. Kajsa Sandström, Boden. kajsamassage@hotmail.com ”

Fästingdags

I SIEMs magasin juni 2002 hade vi flera artiklar om fästingar, TBE-vaccinering, samt recpt på oskadliga fästingmedel. Men de små rackarna tycks vara ihärdiga, varför vi påminner om ämnet i år:

Trafficking in human organs is big global business

From: "UK LifeLeague" <admin@uklifeleague.com
Subject: Press Release -Trafficking in human organs is big global business

The news that Italian police have arrested Ukrainian criminals for trafficking babies for their valuable organs is the tip of the iceberg stated a UK LifeLeague spokesman today. ” Whenever the state attempts to corner a lucrative market the criminal element always steps in. Just last week Manchester researchers were found to have stored thousands of human brains. Last year a Liverpool Hospital was harvesting baby parts for research and processing. In the USA aborted baby parts are traded openly. Human organs have real value and it should always be remembered that it is the process of harvesting organs which kills the donor.

Due to the fact that 40% of women opt for the choice to abort their unborn child why not give them a further choice of going the full term and then trafficking the baby for organ harvesting. At a market rate of £35,000 per baby (this is the price the Ukrainians were quoting) this would seem to be a far more productive use of waste resources, and the organs would go to help needy patients. At 200,000 abortions per year this equates to a market of £70million in the UK alone. The Treasury could slap on a !5% baby tax which could help bolster the NHS. If the market was opened up it would undermine the criminal gangs.


SIEMs kommentar: Vi har inte själva varit i kontakt med UK Life League, och kan inte uttala om avsändarens egentliga motiv. Men mailet ger ju intressanta exempel på de omöjliga frågeställningar som den alltmer inhumana medicinska utvecklingen förser oss med. Det är långt ifrån säkert att ”vi” kommer att uppleva de utökade sk valmöjligheter som vi förses med, som en förbättrad livskvalitet. Ska t ex ett oönskat foster kunna förvandlas till en kommersiell organbank - och vem har rätt till de ekonomiska förtjänster denna organbank kan generera? Enbart industrin? Modern? Fadern? Vi lär tvingas till rejäla skattehöjningar för att finansiera alla de ”dr Phil” som här får många nya etiska frågeställningar att rota i. (”Min fru sålde barnet och tog alla pengarna själv. Vilka rättigheter har jag som far...? Kan jag ta vårt ofödda barns lever och njure som säkerhet för de skulder som min fru har till mig? Min fru utnyttjar mig som avelsbank och säljer våra foster till Astra-Zeneca,! osv osv osv ) Naturligtvis är inte heller drivkraften bakom denna sk utveckling främst att skapa ökad livskvalitet, utan att skapa ekonomiska vinster på en marknad där ett fåtal kan vara konsumenter, men många kan och är beredda att leverera råvaror. Och vinsten stannar hos ytterst ett ringa fåtal.

Om religionen som vägledare i etiska frågor:

Och när vi sliter med dessa etiska problem inlöper som ett brev på nätet ytterligare etiska problem, måhända också de något för dr Phil att sätta tänderna i:

Subject: VB: KAN DU DIN BIBEL? (Favorit i repris)

Tänkvärdheter och distans är inte att underskatta. Kolla in den här...

Laura Schlessingen är en känd radiopratare i USA som ger råd till personer som ringer in till programmet. För en kort tid sedan svarade hon en av de som ringde med en hänvisning till 3:e moseboken 18:22, att homosexualitet är en styggelse som inte under några omständigheter kan accepteras. Nedan följer en översättning av ett öppet brev till dr. Laura skrivet av en amerikansk medborgare vars namn är okänt.

Kära dr. Laura
Tack för att du gör så mycket för att lära upp folk vad gäller guds bud. Jag har själv lärt mycket av dig och försöker dela med mig av dessa kunskaper till så många jag kan. Om någon till exempel försöker försvara homosexualitet så påminner jag dem bara om 3:e moseboken 18:22 där det klart och tydligt står att homosexualitet är en styggelse så är den saken färdigdiskuterad. Men nu måste jag erkänna att jag behöver några råd kring hur jag ska följa några andra av Guds bud.

1. Varje gång jag bränner en oxe som offer vet jag att detta ger en doft som behagar Herren (3:e moseboken 1:9). Problemet är att grannarna klagar.

2. Jag önskar sälja min dotter som slav (2:a moseboken 21:7). Med dagens prisnivå, vad anser du vara ett skäligt pris?

3. I 3:e Mosebok 24:44 står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar så länge de är köpta från ett grannland. En vän till mig hävdar att detta bara gäller mexikaner och inte kanadensare. Här behöver jag hjälp. Får jag äga kanadensare?

4. Jag har en granne som insisterar på att han ska arbeta på sabbaten. 2:a moseboken 35:2 är helt på det klara med att han måste dräpas. Är jag moraliskt ansvarig för att göra detta själv?

5. En av mina vänner menar att även om det är en styggelse att äta skaldjur (3:e moseboken 11:10), så är homosexualitet värre. Jag håller inte med. Vem av oss har rätt?

6. I 3:e moseboken 21:20 står det i klartext att jag inte får närma mig guds altare om jag ser dåligt. Jag måste erkänna att jag lider av viss närsynthet och använder glasögon. Måste synen vara helt perfekt eller kan vi acceptera ett viss svängrum i denna fråga?

7. De flesta av mina bekanta går till frisören. De klipper håret på sidorna och rakar skägget i kanterna. Detta är tydligen en synd enligt 3:e moseboken 19:27. Hur bör de straffas?

8. Jag har läst i 3:e moseboken 11:7-8 att jag inte ska röra vid några rester av en död gris eftersom det gör mig oren. Kan jag fortsätta spela amerikansk fotboll om jag använder handskar?

9. Min morbror har en gård. Han syndar mot 3:e moseboken 19:19 eftersom han planterar olika grödor på samma jord. Hans fru är inte mycket bättre eftersom hon går klädd i kläder som är gjorda av mer än ett tygmateriel, (vanligen en blandning av bomull och polyester). Han har också den fula ovanan att svära mycket. Är det verkligen helt nödvändigt att vi samlar HELA byn bara för att stena dem (3:e moseboken 24:10-16)? Är det inte lika lätt att bränna dem till döds på ett familjebål som vi brukar göra med människor som ligger med sina släktingar (3:e moseboken 20:14)?

Jag vet att du gått på djupet med denna typ av problemställningar. Så jag är helt säker på att du kan hjälpa mig. Tack för att du ständigt påminner oss om att guds ord är evigt och oföränderligt.

Med vänliga hälsningar från en trofast lärjunge och tillbedjande fan.


Medieintresse styr bistånd

SVT Text INRIKES 15 MAJ
Det svenska biståndet styrs av medierna och USA:s säkerhetspolitiska intressen. Det hävdar organisationen Läkare utan gränser i en ny rapport. Organisationen pekar på att biståndet till Irak mer än fördubblas till drygt 100 miljoner kronor i år. Medan Kongo får klara sig på en knapp fjärdedel trots en enorm humanitär katastrof. <***> TT.

Industrifiske hotar fiskbeståndet
SVT Text INRIKES 15 MAJ
Världshaven har förlorat upp till 90 procent av de stora rovfiskarna pga det industriella fisket. Det skriver biologerna Ransom Myers och Boris Worm i vetenskapstidskriften Nature. <***>

Svensk fiskeribiolog pessimistisk
SVT Text INRIKES 15 MAJ
Bengt Sjöstrand på Fiskeriverkets laboratorium i Lysekil är inte särskilt hoppfull när det gäller möjligheterna att rädda rovfiskbeståndet. -Det finns ingen som har ansvaret och ingen som kan besluta. Utpräglade fiskerinationer vet inte vad de ska göra med alla fiskare som plötsligt blir arbetslösa, säger Sjöstrand. <***>

SIEMs kommentar: Demokrati är det minst dåliga styrelseskicket, sägs det. Notiserna ovan är några särskilt tydliga exempel på begränsningarna i detta minst dåliga styrelseskick. Det politiska systemet är oförmöget att lösa avgörande världsproblem. I stället för att vara en del av lösningarna, blir man en del av problemet. Detta är inget angrepp på demokratin. Att visa hur fort en häst kan springa - och hur fort han inte kan springa - är inget angrepp på hästen.

Man kunde därför begära lite självinsikt av de som girigt suger åt sig den makt som demokratin förlänar dem. När det demokratiska systemet inte kan lösa miljö- och hälsoproblemen, så borde man i vart fall inte hindra den enskilde från att ta eget ansvar för att överleva den miljökatastrof man har skapat. Och om våra politiker inte klarar att rädda fisken i haven - hur ska de klara att rädda våra barn?

Rädda fisken!

Hej :(( Det är nu ett faktum att det bara finns 10% kvar av dom stora fiskarna i värdshaven. Du kan vara med och påverka detta med att inte köpa fisk, eller konsumera mindre. Skicka detta mailet vidare till dina bekanta, kompisar och familj, for sammen är vi starka. Om du vill engagera dig ännu mer, skicka ett brev till politikarna nedan med namnunderskrifter att detta måste stoppas.
Lycka till !! Mvh Julie :))

Länk: Pressmeddelande från Miljöpartiet de Gröna 2003-05-15
http://www.mp.se/templates/template_78.asp_Q_number_E_44166_A_avdnr_E_5


"Makthavarna har slutat bry sig om jäv"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=141786&previousRenderType=2Uppdaterad 17 maj 2003 01:36

Att sitta på flera stolar samtidigt har blivit mer regel än undantag i Sverige. Ingen tycks längre bry sig om det som sedan urminnes tider kallas jäv. Det skriver före detta chefredaktörerna Bertil Torekull och Lars Bringert på DN Debatt.

Att sitta på flera stolar samtidigt är mer regel än undantag i Sverige, hävdar två publicister.
...
Att sitta på flera stolar samtidigt har blivit mer regel än undantag i Sverige. Ingen tycks längre bry sig om det som sedan urminnes tider kallas jäv. Percy Barnevik ger sig själv förnyat förtroende som Astra Zenecas ordförande. Hans Wigzell är rektor för Karolinska institutet och samtidigt sekreterare i Forskningsberedningen. Tidigare riksbankschefen Lars Wohlin är styrelseledamot i Tele2 men har fler aktier i konkurrerande Telia Sonera. Minst hälften av domarna i HD har privata extraknäck. Borde inte vi svenskar tvivla lite mera, borde inte dessa herrar granskas hårdare? undrar före detta chefredaktörerna Bertil Torekull och Lars Bringert.
...
”Vi svenskar tycks ha ett så grundmurat förtroende för dem som bestämmer över våra liv att vi inte ifrågasätter deras oväld ens när rapporterna om hattbytena står som spön i backen. Borde vi inte tvivla lite mera, borde dessa herrar inte granskas hårdare, borde vi inte kunna kräva att Caesars hustru inte ens får misstänkas? Finns det inte längre någon som känner till betydelsen av ordet integritet?

Lars Bringert
Bertil Torekull”


SIEMs kommentar: Tyvärr verkar författarna väl naiva när det gäller maktens mekanismer. Frågan om jäv är bara ett litet specialfall av den moderna maktens arrogans och dekadens:

Maktens grundläggande lagar i vårt samhälle är bl a att
- det som gör makt attraktiv är möjligheten att missbruka den.
- maktpositioner ges endast den som gör allt för att få dem, dvs är maximalt maktlysten.
- maktpositioner överlåts till någon annan, endast då man vinner på det.
Därav följer: Ju fler maktpositioner desto större makt. V arför skulle man lämna en position för att man förvärvar en annan?

Tanken att makt skulle anförtros endast den som bäst kunde utöva den till det allmänna bästa är vacker, och därför hovmålarnas favoritmotiv. Kan möjligen beskådas på Nationalmuseum och i partiprogram. Före valet.

Glatt brev

Hej! Jag ville bara passa på och tacka för all god läsning jag har haft under de år som jag har haft tillgång till er sida. Mycket intressanta ämnen och även tips om bra tv program! Hoppas att ni kommer att finnas kvar länge!!! Trevlig sommar! MVH JH

Autismepidemin

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/05/18/waut18.xml&sSheet=/news/2003/05/18/ixworld.html

I Californien rapporteras nu en upp till femtonfaldig ökning av autism bland barn. Men fortfarande kan somliga läkare vifta bort siffrorna med att ”andra läkare har blivit mer uppmärksamma på autism, och därför mer benägna att diagnosticera den.”.

Inom vetenskapliga discipliner brukar olika bedömare vara överens om vad som är en katt, en planet eller ett kemiskt ämne. Så ej inom medicinen, där alla bedömningar och diagnoser tycks handla om auktoritet och tro. Man måste undra vad för slags vetenskap medicinen anser sig vara - nån form av teologisk specialitet, kanske?

Och det enda denna vetenskap tycks vara överens om när det gäller denna obefintliga femtonfaldiga ökning av autismen är att den inte har nånting att göra med vaccinationsprogrammen, och framför allt inte med MMR-vaccineringen. Fan tro´t.

(Se bl a /siem/vaccinationsskador.html m länkar )

Gamla hundar sitter fint

Lasse Berg, som för många år sen rapporterade om den internationella fattigdomen och livsmedelspolitiken, tycks numera gå på verkliga lyckopiller. Allt blir bara bättre och bättre, enligt en radiointervju han gav i veckan, på tillfälligt återbesök i Sverige. Besöket finansieras av JA-till-Europa (dvs ja-till-EMU) och innebär att Lars i kraft av sitt tidigare anseende som världssamvete, nu ska åka runt i Sverige för att propagera för EMU. Ty allting blir bara bättre och bättre, har han sett på sistone, därför måste också EMU vara bra.
Jaja, alla måste väl tänka på sin pension.
Förbannad lögn och statistik
http://www.monbiot.com/dsp_article.cfm?article_id=575
Hur vi genom vilseledande statistik luras att tro att världsfattigdomen minskar. Lars Berg, go home!

Allergivaccin stoppas efter biverkningar
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,310211,00.html
MALMÖ. Under våren har det så kallade allergivaccinet Alutard timotej framkallat starka biverkningar hos ett oväntat stort antal patienter i både Sverige och Danmark.
...
  Det är välkänt att allergibehandlingen i vissa fall kan framkalla allergiska reaktioner, framhåller Lindgren. Men anhopningen av fall på kort tid är anmärkningsvärd, tycker hon.
  – Då undrar man om det finns något annat i det också som gör att patienterna reagerar.
  
Egentligen inget vaccin
  Man brukar tala om allergivaccin, men behandlingen är ingen vaccination i medicinsk bemärkelse. Den varar under tre år och går ut på att patienten under hela året i små doser ska utsättas för det som framkallar allergin, i det här fallet timotejpollen.
... Preparatet har använts här sedan början av 90-talet.
Cecilia Klintö/TT

SIEMs kommentar: Detta är alltså verkligheten bakom den sk hyposensibiliseringen som nu börjar krypa fram. Läs /siem/allergi.html och bespara dig och dina barn anafylaktiska chocker.


Ökad demensrisk med östrogenbehandling
SVT INRIKES Publicerad 23 maj

Kvinnor som behandlas för klimakteriebesvär med en kombination av östrogen och gulkroppshormon löper fördubblad risk att drabbas av demens och ökad risk att drabbas av slaganfall. Det visar tre stora studier i USA som publiceras i medicintidsskriften JAMA, skriver Svenska Dagbladet.

Även kvinnornas intellektuella prestationsförmåga försämras av kombinationsbehandlingen, enligt studierna. Tidigare har det konstaterats att östrogenbehandling ökar risken för bröstcancer och hjärtsjukdomar.

SIEMs kommentar: Att friska kvinnor fortfarande låter sina hormonsystem manipuleras av sina läkare , trots alla bevisade skadeverkningar, är det bästa exemplet på trons makt. Men det gäller att välja vad man tror på.

Andrahandsbörs för avlatsbrev.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=144985&previousRenderType=6
Den katolska kyrkans slutliga dekadens före reformationen brukar illustreras med avlatsbreven - de bevis på syndernas förlåtelse som såldes av den korrupta kyrkans förerträdare. Någon andrahandsmarknad för avlatsbreven fanns dock veterligen inte. Nu finns det.

*****

 

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni