SIEMs Månadsmagasin Maj 2002

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000

Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001 - Nov 2001 - Dec 2001 -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002

UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Maj 2002

Tänk om det i stället kom ett brunt kuvert från myndigheterna, där man talade om att ”enligt vetenskapens senaste rön ska du bli snickare, du ska bo i Västerås och gifta dig och få tre barn med med Anna Karlsson i Smålandsstenar, som du ser på kortet här.”

Men så är det när vi blir sjuka: Följer vi inte vad vetenskapen för ögonblicket rekommenderar kan vi mista vår försörjning, få våra barn omhändertagna, och bli ställda utan hjälp överhuvudtaget. Och den som vill hjälpa oss kan hamna i fängelse.

Den sjukvård som erbjuds - för att inte säga påtvingas oss - utgörs alltmer av kemiska läkemedel, för vilka kostnaderna ökar lavinartat. Samma kemiska företag som drivit fram den industriella livsmedelsproduktionen med bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser, genmodifiering och näringsmässig utarmning - de får definiera våra sjukdomar och föreskriva deras behandling - dvs ytterligare förgiftning. ”

Nyhetskommentarer, mm

Missbildningar och dricksvatten - Utbrändhet vanligare bland arbetslösa - Länktips för hjärnskadade: - Om folkhälsa och sjukskrivningar - Inbillningssjuka - Opartiskhet? Granskningsnämnden - Inbjudan NKMR - Influensavaccination - Om Socialstyrelsens "kunskapsdokument" -  Kritiserad adhd-behandling ger bäst resultat - Socialstyrelsen o rättspykiatrin - Alternativ födsel få förunnad - Nu kan du ta rynkspruta på kafferasten - Kritisk EU-revisor omplaceras - Länk om autism - Kampen mot främlingsfientligheten - "Sömnproblem en tickande bomb"

Ledare: Spara denna artikel!

Den innehåller sådant som i framtiden kommer att bli förbjudet att påstå. När tystnaden sänkt sig och övervakas av våra myndigheter, kan det vara bra att kunna plocka fram den, kanske visa den för barnbarnen - om du får några...

Det börjar bli trångt på våra kyrkogårdar i Europa. Liken förmultnar inte som de gjorde förr. Så dom som dog för trettio år sedan ligger fortfarande och tar plats. Då får man bygga ut kyrkogårdarna.


Det beror bl a på våra livsmedel. De är i dag ofta behandlade med bekämpningsmedel och lite av varje, så de tål att transporteras och lagras. En vanlig svensk sätter i sig så där 5 kg olika sorters livsmedelstillsatser om året. Fem kilo om året blir trehundrafemtio kilo när han är sjuttio. Konserveringsmedel, färgämnen, sötningsmedel…Förutom kosmetika och olika kemiska läkemedel, som syftar till att ta livet av mikroorganismer i vår kropp. Då kan man förstå att han inte ruttnar när han dör, utan bara ligger där och tar plats.

För ett par år sedan gjorde Konsum en reklamfilm där en man sprutar bekämpningsmedel på tallriken för ett par restauranggäster. Den förbjöds och nu hotas COOP av dryga skadestånd för otillåten reklam. Den visade nämligen verkligheten, inte den friserade officiella verklighetsbilden.

Våra livsmedel saknar också de näringsämnen som de skulle ha. Det beror på de moderna odlingsmetoderna. Du kan behöva sätta i dig tio gånger så mycket grönsaker i dag som för tio år sedan, för att få i dig motsvarande mängd av vissa näringsämnen. Det vi får på våra tallrikar är snart tredimensionsionella bilder av livsmedel, hologram utan näringsvärde överhuvudtaget.

Jorden behöver gödslas för att ge bra skördar. När korna behandlats med antibiotika och maskmedel - då bryts komockorna inte ner. De ligger i hagen som kakor av pappersmassa, månad efter månad. Det blir inte mycket till växtnäring av det.

Eftersom både folk och fä äter så mycket gifter och kemiska tillsatser kan man allt mindre använda deras gödsel ute på åkrarna. I stället använder det moderna jordbruket konstgödsel, dvs andra kemikalier, som bara innehåller en liten del av de ämnen riktig gödsel gör, Växterna får inte heller vad de behöver.
Våra livsmedel är alltså inte bara giftiga, utan också undernärda. Åter vi livsmedel som bara innehåller en del av den näring de skulle, men däremot innehåller gott om syntetiska kemikalier - då blir också vi själva förgiftade och undernärda.

I TV-reportage har man gjort sak av att KRAV-odlade livsmedel inte smakar bättre än konventionellt odlade. Ekologisk odling framställs nu som dyrt och onödigt. Sanningen är att det överhuvudtaget inte längre är möjligt att odla helt ekologiskt - dvs giftfritt och med näring från naturliga kretslopp. Vår miljö är nämligen redan genomdränkt av syntetiska kemiska molekyler med okända biologiska funktioner. Och vem sade att smaken var viktigare än innehållet? Men vi kan räkna med många mediaattacker mot ekologiska argument framöver.

Många starka intressen - företag, media, organisationer och politiker - tjänar nämligen på situationen som den är. Storskalig monokulturell livsmedelsproduktion tillsammans med en gigantisk transportapparat ska försörja en allt större och allt sjukare massmarknad. Det leder till att makt och pengar snabbt centraliseras, och det gör att makthavare blir allt mäktigare.

Det finns inga starka intressen som har intresse av att berätta sanningen som den ser ut : att mänsklighetens biologiska överlevnad är hotad. Om sanningen nån gång skulle krypa fram - då kan man stoppa den med någon mediakampanj eller några marknadsföringsregler. Men verkligheten kan man inte stoppa.

EU beslutade nämligen samtidigt att ”
det får inte påstås eller antydas att en allsidig och varierad kost inte i allmänhet kan ge tillräckliga mängder näringsämnen” Det kommer alltså bli förbjudet att tala sanning i det nya Europa. Och det kan man ana när man hör hur politiker blåljugit i debatten om kosttillskotten.
Nu säger EU inte riktigt så, utan man säger att denna inskränkning av yttrandefriheten bara gäller i reklam för kosttillskott. Men hur i herrans namn ska jag kunna tala om att maten är näringsfattig utan varje intelligent människa då frågar ”- Hur ska jag då få den näring jag behöver?” , och då blir det jag sagt ju reklam för kosttillskott?!?!?

I dagens samhälle krävs stora informationsinsatser för att få ut det allra enklaste budskap. Stora informationsinsatser kostar stora pengar, pengar som måste komma någonstansifrån. Att förbjuda sanningen i reklamen innebär att man bannlyser sanningen överhuvudtaget.

Av och till läser vi notiser i tidningen om att gamla människor ofta är undernärda. Och det gäller inte bara de gamla - det gäller oss alla.

Många människor har blivit alltmer misstänksamma mot den livsmedels- och jordbrukspolitik som förser oss med förgiftade, näringsfattiga, bestrålade, behandlade s k livsmedel. Livsmedelsverket har ju inte ens råd att kontrollera livsmedlens giftinnehåll, kunde vi läsa häromveckan. En av de få saker konsumenterna kan göra på egen hand för att motverka effekterna av detta är just att förse sig med extra näringsämnen.

Men detta tänker EU nu sätta stopp för - med hänsyn till konsumenternas säkerhet, säger man.
Ett oreglerat och omåttligt ätande av näringsämnen kan aldrig vara nyttigt, säger våra politiker. EU kommer att införa regler som förvandlar många näringspreparat till sk läkemedel, vilka bara kan fås på recept. Redan har ett antal ofarliga preparat förbjudits, eftersom de anses för nyttiga för att få säljas fritt, t ex glukosamin.

Sjukskrivningarna och förtidspensioneringen i Sverige slår ständigt nya rekord. Folk har aldrig varit så sjuka enligt statistiken.
Undernärda och förgiftade människor slutar att fungera, de går till doktorn och då heter det att de är sjuka. De får veta att de har Reiters sjukdom. Chrohns sjukdom, Bechterews sjukdom eller Sjögrens syndrom. Behandlingen -naturligtvis mera kemiska gifter. Har ni hört nån som har Anderssons eller Svenssons sjukdom? Nej - inte ens våra sjukdomar är våra egna - och vi får inte heller bestämma hur vi vill behandla dem. När vi blir sjuka - dvs är undernärda och förgiftade - ska vi behandlas med vetenskapliga metoder, antingen vi vill eller ej. Och antingen vi tror på dem eller inte. Läs kvacksalverilagen!

Vi svenskar är ett av världens mest välutbildade folk. Därför får vi fatta livsavgörande beslut alldeles själva. Var och en av oss kan överblicka den ekonomiska utvecklingen under de närmaste sextio åren, och göra våra egna prognoser. Därför får vi välja hur vi ska placera våra pensionspengar. Om vi blir utan pension får vi skylla oss själva. Vi får själva välja vilken utbildning vi ska skaffa oss, vem vi ska gifta oss med eller skaffa barn med, var vi ska bosätta oss och var vi vill jobba. Alltsammans vanskliga och livsavgörande beslut, som vi alla vet.

Tänk om det i stället kom ett brunt kuvert från myndigheterna, där man talade om att ”
enligt vetenskapens senaste rön ska du bli snickare, du ska bo i Västerås och gifta dig och få tre barn med med Anna Karlsson i Smålandsstenar, som du ser på kortet här.”

Men så är det när vi blir sjuka: Följer vi inte vad vetenskapen för ögonblicket rekommenderar kan vi mista vår försörjning, få våra barn omhändertagna, och bli ställda utan hjälp överhuvudtaget. Och den som vill hjälpa oss kan hamna i fängelse.

Den sjukvård som erbjuds - för att inte säga påtvingas oss - utgörs alltmer av kemiska läkemedel, för vilka kostnaderna ökar lavinartat. Samma kemiska företag som drivit fram den industriella livsmedelsproduktionen med bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser, genmodifiering och näringsmässig utarmning - de får definiera våra sjukdomar och föreskriva deras behandling - dvs ytterligare förgiftning.

Kostnaderna för den ökande sjukligheten växer trots detta med tjugofem miljoner om dagen. Våra politiker tycks tro att sjukdom är ett ekonomiskt-administrativt tillstånd. De talar om ”ohälsan i arbetslivet” och skyller på arbetsförhållandena och resursbristerna i sjukvården. Alla parter lovar oss nu vårdgaranti inför valet.

Vad man alltså säger är att efter femtio års politiska beslut om arbetarskydd och arbetsmiljö har arbetsmiljön aldrig varit så dålig som i dag. Eller att efter femtio års ständig utbyggnad av vårdapparaten har vården aldrig varit så dålig som i dag. Eller också vilar alltihop på felaktiga uppgifter, och då har vi efter femtio år med SCB aldrig haft så dålig statistik som i dag.

Det är alltså dessa politiker som nu anser att de måste ta ifrån oss kosttillskotten - och i nästa steg örtpreparat och homeopatika - med hänsyn till konsumentsäkerheten. Samma politiker betalar nio miljarder i stöd till tobaksodlingen i Europa, liberaliserar alkoholreklamen och vill öka vinkonsumtionen.. De för en jordbruks- och livsmedelspolitik som gör att maten är näringsfattig och förgiftad. De ser till den vård vi får när vi blir sjuka utgörs av mera gifter. De kräver nu vår blinda tilltro till att det är för vårt eget bästa som de vill reglera bort våra näringsmedel.

Dumheten bland beslutsfattare blir närmast parodisk när de argumenterar med att ”den som är orolig bör ju äta rätt livsmedel i stället” - utan att beakta att det är just livsmedelns näringsmässiga utarmning som skapar marknad för kosttillskotten.
Det är lätt att tycka att denna fråga är komplicerad och svår att ta ställning till. . Men när ens härliga unge drabbats av vaccinskador och sitter i ett hörn och dreglar, då börjar ett och annat gå upp för en. När domedagsdiagnosen har slagit ned och doktorn säger att man i bästa fall har sex månader kvar att leva, då undrar man hur det står till med vetenskapen. Eller när man släpat sig runt mellan vårdinstanserna i åratal utan att få höra annat än hur frisk man är och hur bra alla prover är….Det är i dag allt fler som sett hur det ser ut bakom de vackra fasaderna. Och de lär bli fler.

I år är det valår och vi ska få välja mellan en borgerlig eller socialistisk vårdgaranti. Själv vill jag inte ha nån vårdgaranti alls. Jag vill ha en hälsogaranti. Men det är ingen som lovar, och jag vet varför.

Nu har jag sagt det som kommer att bli förbjudet att säga. Framöver kommer det Orwellska nyspråket att råda:

Okunnighet är styrka. Frihet är slaveri . Näringsmedel är skadliga. Gifter är nyttiga.
Hälsa är vårdgaranti.

Trädet i maj 2002
Ulf Brånell

Kalk skyddar mot tarmcancer
SVT TEXT 106 Tis 30 Apr 09:50:03
Kvinnor som konsumerar mycket kalkhal-
tiga livsmedel, t.ex. mejeriprodukter,
löper mindre risk att drabbas av tarm-
cancer, den vanligaste cancerformen
efter prostata- och bröstcancer.

Det visar en svensk studie, där drygt
61 000 kvinnor ingår, som publiceras
i det kommande numret av tidskriften
Nutrition and Cancer. Kvinnorna har
följts under drygt elva år.
För storkonsumenterna av kalk minskade
cancerrisken med en fjärdedel. <***>


SIEMs kommentar. Senare redovisas också som en ”nyhet” att D-vitamin - som skapas i kroppen vid solbelysning - har en skyddande effekt mot benskörhet,: Forskare har konstaterat att solfattiga norrlänningar drabbas mer av benskörhet än andra.

Men det berör väl inte dem som våra EU-parlamentariker i Bryssel som vill förbjuda sanningen om näringsämnen, t ex Göran Färm och Marit Paulsen. De har ju nära till rivieran.

Vitaminer ska förebygga fosterskador
SVT TEXT 110 Fre 03 Maj 08:14:49
Att förebygga fosterskador hos kvinnor
med diabetes med hjälp av vitamin-
behandling ska prövas i en stor
internationell studie med Uppsala som
centrum.

<***> .

Nio procent av barnen till kvinnor med
typ 1-diabetes får någon form av miss-
bildning. I studien ska kvinnorna få
C- och E-vitamin i tablettform.

SIEMs kommentar: I takt med att våra livsmedel utarmas på näringsämnen och kosttillskotten bortregleras från den öppna marknaden, och näringsbristerna därmed blir allt tydligare bland befolkningen, uppstår alltså fler möjligheter att ”förskriva” näringsämnen i förebyggande och botande syfte. Inte bara läkarkåren, utan också alternativmedicinska organisationer tycks låna sig åt denna hantering. I en (c)-motion ( http://fc.centerpartiet.se/gunnel/%236327334 ) kan vi finna yrkanden på att i vart fall ”KAM-auktoriserade” alternativmedicinska näringsterapeuter ska få sådan ”förskrivningsrätt” , när nu kosttillskotten ska bortregleras från öppna marknaden.

Detta är att skamlöst försöka gynna det alternativmedicinska ( eller ”komplementär-medicinska” ) skråets särintressen på bekostnad av folkhälsan. Är bortregleringen av kosttillskotten försvarlig om bara KAM-auktoriserade terapeuter får förskrivningsrätt? Vad är det för ”auktorisering” en sådan organisation kan dela ut?
Den Kluvna Tungan i Guld, kanske?

Missbildningar och dricksvatten

Åren 1982-1996 hade knappt 4 700 av drygt 75 000 nyfödda barn i Östergötland någon missbildning, mot knappt 5 500 av drygt 100 000 barn i Kalmar och Jönköpings län. Detta innebär en överrisk på 15 procent i Östergötland....

Östergötland fanns möjlighet att koppla varje individ till ett visst vattenverk. Mycket riktigt: här fanns ett klart samband mellan klorering och missbildningar. Risken för missbildningar i samband med klorerat dricksvatten är mycket liten på individnivå, men syns tydligt när en hel befolkning studeras.”
http://www.liu.se/aktuellt/pressmed/2002/2002-05-16.319.html

SIEMs kommentar: Enkel räkneövning över andelen missbildade barn:
Östergötland: 4700/75000 = 6,3 %
Angränsande län: 5500/100000=5,5%
6,3%-5,5%=0,8%, 1/0,8% = 125

Minst ett nyfött barn av 125 i Östergötland är alltså enligt denna studie synligt missbildat av klorerat vatten. Hur många är osynligt skadade?

OBS att dessa siffror uppenbarligen grundar sig på totalbefolkningen i resp län , där en betydande del alltså inte utsätts för klorerat vatten - risken för missbildning bland dem som verkligen utsätts för klorerat vatten är alltså betydligt större! Även tex i Jönköpings och Kalmar län torde åtskilliga mödrar få klorerat vatten, och även siffran 5,5% missbildade alltså inrymma åtskilligt klor-fall . En överslagsbedömning säger att den verkliga ”risken” för synliga missbildningar av klorerat vatten kan vara upp mot 1/ 50, och för osynliga skador - dvs skador som upptäcks längre fram i livet - ännu större.

”Risken är mycket liten på individnivå”!??!?!??!? Var finns EUparlamentet med sitt påstådda intresse för produktsäkerheten, senast i samband med kosttillskottsdebatten? Är de ute och studerar den senaste tobaksskörden, kanske? Eller vad räknas som risk? Är det enbart risken för sänkta arvoden eller att inte bli omvald, som är värd att ta på allvar?

Utbrändhet vanligare bland arbetslösa
SVT TEXT 106 Mån 06 Maj 07:38:03

Utbrändhet är vanligare bland arbets-
lösa, förtidspensionärer och sjuk-
skrivna än bland förvärvsarbetande.
Det visar en studie från Arbetslivs-
institutet, skriver Svenska Dagbladet.

4 700 personer deltog i studien. Av de
arbetande visade 5,6 procent tecken på
utbrändhet, medan andelen bland dem
som stod utanför arbetsmarknaden var
så hög som 11 procent.

<***>

SIEMs kommentar: Politiker försöker i det längsta skylla den ökande ohälsan på ”förhållandena i arbetslivet”. Det ger dem nämligen argument att ytterligare reglera områden i samhällslivet där de inte anser sig ha tillräckligt inflytande. Man förbiser då gärna att ohälsoproblemen är störst inom de delar av arbetslivet där politiker redan har det avgörande inflytandet. Man förbiser lika gärna att ohälsoproblemen är väl så stora för de människor som står helt utanför arbetslivet, och att hela begreppet ”ohälsa i arbetslivet” är en politisk konstruktion, av vilken vi inte har några verkliga lösningar att vänta.

I månaden har också Alf Svensson hunnit med att skylla de växande sjukskrivningssifforrna på fusk och simulanter. Och Mona Sahlin vill att folk ska sjukskrivas på jobbet för att ”tvinga ned sjukskrivningarna”. Alltid finns det nån arbetsuppgift de kan och orkar utföra, menar hon, och det måste ställas krav på arbetsgivarna att sysselsätta de sjukskrivna.

Tydligen praktiseras detta redan på politiker, även vid svårartade utbrott av omdömesförlust och mental oförmåga. Men vore det inte barmhärtigare att sjukskriva i alla fall?

*****************
Länktips för hjärnskadade: http://home.swipnet.se/hjarnkraftgbg
*******************

Om folkhälsa och sjukskrivningar

DN Uppdaterad 24 maj 2002 00:00

Sjukskrivningar
En dyster bild av framtida sjukskrivningar målades upp vid en utfrågning i socialutskottet. Men på Södersjukhusets akut har man lyckats. För 7 år sedan var 22 personer långtidssjuka, i dag endast 2.

Ny uppgift räddar från sjukskrivning

Det går att få ner långtidssjukskrivningarna. Det är sjuksköterskan Monica Westman, 55, ett levande exempel på. Trots ständig värk och minskad rörlighet arbetar hon heltid på akuten på Södersjukhuset i Stockholm.”


SIEMs kommentar:
Så här är den politiska och mediala hälsostrategin alltså tänkt: Monica arbetar TROTS värk och minskad rörlighet. Detta anses vara ett stort framsteg. Vi kan ana vad svenska folket har att vänta av sina politiker: Inte ökad hälsa utan mindre trygghet. Borstbinderiet kommer till heders!

Det är makalöst hur media och politiker i skön förening lyckats framställa gårdagens välfärdsinstitutioner som en farsot från vilken det nu gäller att befria oss: Hon ”r
äddas från sjukskrivning”, vilket naturligtvis innebär att hon ”slipper bidragsberoende”.
Förr hette det att
hon tvingas arbeta trots att hon är sjuk och har ont, och trots att hon har i många år betalt sin sjukförsäkringspremie.

Läsare och väljare accepterar nyspråket, bockar och gäspar. Snart torde de vara befriade från det mesta, inpå bara skinnet.

Per Albin borde av denna välfärdspolitikens degeneration rotera som en turbin i sin grav. Kanske ett bidrag till energipolitiken.

Inbillningssjuka

Ingen ljusning i stort - DN Uppdaterad 23 maj 2002 22:51

Ingenting tyder på att sjukskrivningarna kommer att minska de närmaste åren. Tvärtom finns det tecken på ändrade värderingar och attityder som gör att många kommer att stanna hemma från jobbet av andra skäl än att de är sjuka.


När socialförsäkringsutskottet på torsdagen hade offentlig utfrågning om den ökande sjukfrånvaron redovisade Anna Hedborg, Riksförsäkringsverkets generaldirektör, en dyster bild:

- Det finns ingen anledning att revidera prognoserna. Allt tyder på att vi kommer att ha fortsatt höga sjukskrivningstal, sade hon och pekade på förändrade attityder som en del av problemet.
- Att sjukskriva sig har blivit ett sätt att reagera på livets alla påfrestningar. Det är oroande när även ganska unga människor upplever att de inte orkar jobba, sade Anna Hedborg.


SIEMS kommentar: En surfare hare skickat in en artikel i Eskilstunakuriren 14 maj om forskaren Olle Johansson. Ur den kan vi hämta påminnelser om hur den etalerade ”vetenskapen” bemötte de första fallen av el- o ch bildskärmsskador. ”Tidigt dök det upp självutnämnda experter med egna förklaringsmodeller, de sjuka var klimakteriekärringar, lågutibildade, barn och ungdomar. Man hoppade som tokiga hit och dit för att hitta psykologiska förklaringsmodeller som ganska fort kom på skam”: Numera vågar väl forskarna inte vara riktigt så kategoriska , inte sedan Gro Harlem Brundtland - chef för WHO och många sköna forskningsmiljoner - förklarat sig själv vara elöverkänlsig.


Vi som varit med ett tag kan lätt erinra oss tiden då skador av själkvkopierande papper, ”sjuka hus”, amalgam, fibromyalgi osv samfällt av vetenskapen avfärdats som inbillning, hypöokondri och sveda-värk-och-bränn-kärrings-syndrom. Nu diskuteras utbrändheten och sjukskrivningstalen i samma termer. Politiker orerar desperat för att å ena sidan undgå att under ett valår beskylla väljarkåren för bedrägeri, å andra sidan inbilla den att lösningen finns i reformer på arbetslivets och försäkringsrättens område.

Ändå borde sanningen vara lätt att inse: Det handlar om inbillningssjuka. Det är dock inte patienterna som inbillar sig vara sjuka. Det är ”vetenskapen” som alltid inbillar sig att veta.


När den slutliga sanningen om t ex

- vaccinerna
- antibiotikan
- psykofarmakan och övriga kemiska sk läkemedel
- miljögifter och livsmedlens utarmning och förgiftning
- det gigantiska glutenexperimentet på småbarn
- osv

klarläggs av framtidens historiker - då kommer dagens sk medicinska vetenskap att framstå som ett centrum för självöverskattande hyckleri och samvetslös manipulation, inte olikt den medeltida inkvisitionen. En god allierad till den politiska maktapparaten, men föga att lita på för den enskilde.

Opartiskhet? - Granskningsnämnden för radio och TV Motgift v 22
BESLUT 2002-05-06

SAKEN
"Vetenskapsradions veckomagasin", PI, 2002-03-30, inslag om ett vaccin; fråga
om opartiskhet SB 293/02 Dnr: 334/02-30
En anmälan
Inslaget handlade om det s.k. MPR-vaccinet som ges till barn för att skydda mot mässling, påssjuka och röda hund. En av programledarna uppgav att andelen barn som får vaccinet fortsätter att rninska och att siffrorna nu är så låga att det finns risk för att sinittan kan spridas okontrollerat bland de ovaccinerade. Framför allt farhågor om att mässlingsvaccinet skulle kunna ge upphov till autism hade, enligt programledaren, fått många föräldrar att avstå. En docent i psykologi och en barnhälsovårdsöverläkare medverkade i inslaget. Överläkaren sade att det inte finns bevis för att MPR-vaccinet kan ge upphov till autism. Däremot finns det enligt hennes uppfattning ett samband mellan barn som blivit hjämskadade p.g.a. röda hund eller mässling som foster och autism. Överläkaren och docenten var överens om att ofta högutbildade föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn och att det ligger i tiden att vilja fatta egna och självständiga beslut. Det sades vidare att det måste finnas en lyhördhet och ödmjukhet för föräldrarnas oro och att den inte fick avfärdas. Överläkaren, som sade att det var märkligt med ett aktivt ställningstagande att vilja utsätta sitt barn för sjukdomarna, ansåg att det skulle talas mer om riskerna med sjukdomarna.

Anmälaren kritiserar att det inte redovisades någon forskning som pekade åt ett annat håll och att någon talesman eller företrädare för läkare och föräldrar som är tveksamma till vaccinet inte fick komma till tals.
Inslaget och anmälarens kritik aktualiserar bestämmelsen i 7 § i Sveriges Radios sändningstillstånd att
programverksamheten skall bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i radion. Kravet på opartiskhet innebär bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Kravet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Däremot kan detta krav, med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten, ställas betydligt lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra s.k. tillfälliga medverkande. Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Enbart den omständigheten att de två personerna som medverkade i studion företrädde det etablerade synsättet kan inte innebära ett brott mot opartiskhetskravet. Påståenden om orsakssamband och risker med vaccinet och sjukdomarna gjordes av sådana tillfälligt medverkande för vilka kravet kan ställas lägre än på företrädare för programföretaget. Mot denna bakgrund kan nämnden inte finna att inslaget strider mot kravet på opartiskhet.

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens direktör Greger Lindberg efter föredragning av Helena Söderman.

Greger Lindberg Helena Söderman

SIEMs kommentar: Vi som trodde att kravet på opartiskhet och saklighet betydde just det, har alltså fått en nyttig näsbränna: Kravet gäller inte programmen, utan programledarens personliga uttalanden. Det står alltså programledaren fritt att välja ut de personer han vill för att göra de uttalanden han önskar. Där behöver han inte ta hänsyn till att ”alla ska komma till tals”, eller till någon objektivitet. Han kan t o m få påstå att vad de säger utgör objektiv ”vetenskap”. Minns detta nästa gång ni lyssnar på radio eller ser på TV !

Och det är tydligen helt OK att göra ett programinslag om ”föräldrar tveksamma till vaccinering” utan att de tveksamma själva ens får säga ett ord i programmet, medan experterna pladdrar och gör sig lustiga över dem. Frågan är alltså inte ”vem är det som pratar i radio?” - utan ”vem är det som INTE pratar?”

Citaten ur sändningstillstånden som görs (fetstilt ovan) visar dock klart att Granskningsnämndens begränsade tolkning av kraven på opartiskhet är helt gripen ur luften. Avskaffa Granskningsnämnden - den sprider bara ett falskt sken! Men tillls den är avskaffad kan vi se till att den har att göra!

INBJUDAN NKMR : Motgift v 21

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

Ordf. Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., Ströms väg 37, S-424 71 OLOFSTORP, Sverige.

Tel. (+) 46 - 31 - 70 20 385, Fax. (+) 46 - 31 - 70 25 242,
Org.nr 855102-0053
Pg. 444 88 81 -5
Domänadress www.nkmr.org

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR.
inbjuder till Symposium
på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg
lördagen den I juni 2002 klockan 10.00


Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

Tema: Medicinska féldiagnoser som orsak till onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

PROGRAM

(Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till
föredragshållaren och korta debattinlägg.)

10.00 NKMR:s ordförande jur.kand.RubyHarrold-ClaessonSverige,hälsar välkommen.

10.05 Donald Söderberg, Vimmerby: Jimmy Söderbergsfallet.

Jimmy Söderberg sitter i rullstol med en kroppslig sjukdom och misstanke om infektionssjukdomen twar konstaterad av Dr. Gunnar Sandberg, som är specialist på sjukdomen och har behandlat 800 infektionsfall, de flesta misstänka vara orsakade av twar och borelia. Men läkarna på bamavdelningen på Västerviks sjukhus klassade sjukdomen som inbillningssjuka. Socialnämnden i Vimmerby beslöt om att omedelbart tvångsomhänderta då 16-åriga Jimmy Söderberg. Länsrätten i Kalmar, representerad av domaren Lorenz Bjurgert, biföll socialnämndens ansökan.

10.45 Fil. Dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren: Farlig eller farliggjord mamma?

Ett nyfött barn tvångsomhändertogs direkt från BB 1996. Antydd misstanke om Munchausen by proxy syndrom fanns från barnläkare och socialsekreterare. Kammarrätten beslutade att barnet skulle bo med sin mamma. Det godtogs inte av socialförvaltningen som fick den antydda diagnosen bekräftad av barnpsykiater som aldrig träffat mamman. Denna diagnos användes som grund för omhändertagande av det barn mamman födde år 2001.

11.25 - 12.00 Kaffepaus

12.00 Bemt Lindelöf* Konsekvenserna av en felaktig barnpsykiatrisk utredning.

Bernt Lindelöfs är till vardags överläkare vid ett stort svenskt sjukhus. Hans dotter har Retts syndrom sedan tidig barndom Bampsykiatem skyllde flickans symptom på sexuella övergrepp från faderns sida. Förvaltningsdomstolama biföll de sociala myndigheternas beslut om tvångsomhändertagande av flickan. Familjen Lindelöf anmälde fallet till Europadornstolen som förklarade målet admissibelt. I en förlikning den 20 juni 2000 betalade svenska staten 2,1 miljoner kronor i skadestånd till familjen Lindelöf

12.40 - 13.30 LUNCH

13.30 Advokat Lennart Hane: Atop~fallet:

Hovrättsdom om skadestånd till föräldrar vars barn led av hudsjukdomen Atopi. Läkarna hävdade att fadern brände sin son med cigaretter vilket ledde till att socialtjänsten tvångsomhändertog pojken. Pojken blev således felaktigt föremål för LVU. Föräldrarnas ombud Lennart Hane berättar om ett alltför litet uppmärksammat mål i Stockholm 1992.

14,10 Ole Texmo, norsk free-lance skribent og kritiker : Bruk av sakkyndige i "barnesaker " .

Hovedvekten er lagt på saker om bamefordeling og barnevernsaker, men også straffesaker med påståtte overgrep som tema vil bli belyst. Det sentrale paradigme er de sakkyndiges kunnskapsgrunnlag, etikk og dommekraft og hvordan rettsapparat og ovrig system ofte ser gjennom fingrene med krav til begrunnelse, logikk og videnskapelig belegg. Systemhensyn og de sakkyndige behov for markedsandeler går ofte föran hensyn til det enkelte barn/foreldrerepresentant(er). Studier av enkelsakskomplekser er försomt. Tematisering av MommekraW er basert på studiet av förholdet mellom det enkelte og det almene. Både jurister og psykologer har försomt seg på dette område. Ole Texmo har både fagfilosofisk bakgrunn og omfattende brukererfaring.

14.50 Överläkare Stig Cronberg, Malmö. Ett fall av sepsis - barnmisshandel eller naturlig sjukdom?

Ett spädbarn insjuknar med upprepad blodförgiftning. Två experter menar att det stora antalet positiva blododlingar bevisar att modem förgilftar barnet genom att spruta bakterier i blodådroma. En annan specialist menar att de flesta bakterier som påvisats i blodet hos barnet är sådana som normalt förekommer på huden och brukar betraktas som föroreningar när de påträffas i blodet. Andra bakterier är typiska för sjuka som vårdas på intensivvårdsavdelningar som Stenotrophomonas maltophilia. Barnet har buksjukdom med blodpropp i portådem som för blodet från tarrnarna till levern. Barnet har också bukspottskörtelinflammation. Dessa fynd kan endast förklaras av naturlig sjukdom Psykiater som träffat modem finner ingen anledning att tro att hon åstadkommit sjukdornen, medan barnpsykiater som ej träffat henne anser att hon är skyldig. Modem förlorar omvårdnaden av barnet och av det barn som föds ett år senare. Regeringsrätten fåller med tre röster mot två

15.30 SYMPOSIET AVSLUTAS
*****************************


Influensavaccination

Ur mail till SIEM:

”Jag har en 33-årig son som för tredje gången på tio år har drabbats av en besvärlig yrsel. ...
Början till denna åkomma startade enligt följande:Ê

1991 i december månad vaccinerade han sig mot influensa – han var upptagen med ett långt program och ville förhindra att influensan skulle innebära sängläge.

En dryg månad efter vaccinationen insjuknade han i något som påminde om influensa: muskel- och ledvärk, total trötthet och en yrsel som helt ledde till sängläge i flera veckor. Vidtalade läkare misstänkte virus men kunde inte åtgärda symptomen utan uppmanade honom att vänta ut tiden.

Han reste hem och jag, hans mor, presenterade honom för alternativmedicinskt kunnige kostchefen på hälsohemmet Hon gjorde en grundlig kartläggning av hans hälsostatus (irisdiagnos, zonterapi m m). Hon ordinerade stora svarta piller i en stor glasburk som hon kallade för ”dundermedel” och också avkok av, jag tror att det var selleri och sa att virus sitter i mjälten. Efter några veckors pillerätande och avkok avtog yrselproblemet och efter ytterligare fyra-fem veckor var han fullt återställd.

I höstas 2001, efter tio år sedan första perioden, kom yrselproblemet tillbaka och han blev sängliggandes i 2 veckor och har sedan gått med svaga yrselkänningar emellanåt men arbetat och hållit i gång som vanligt, eftersom han fick ordinerat att han skulle leva och arbeta normalt.
Men nu, denna senaste gången, är yrseln mera konstant och han har svårt att röra sig ute i ärende på stan, för han känner att han tar riktiga ”snedsteg” när han går.

Läkarna och skolmedicinen står frågande och kan, trots några upprepade undersökningar med bra och goda värden, inte förklara vad som är den egentliga orsaken till hans återkommande tillstånd.
-......../IS ”

Om Socialstyrelsens "kunskapsdokument" -  segregation, hjärnstörningar och amfetamin
(Mailat till SIEM)
 

Inbjudan till den spektakulära lanseringen av massiv amfetaminbehandling i Sverige - fredagen den 24 maj 08.45, på Socialstyrelsen (pressleg. krävs)
 
Nu är det dags! Socialstyrelsen släpper i tysthet och "utan mer debatt" sitt s.k. kunskapsdokument om DAMP och ADHD. En kvalificerad gissning är att det blir ett slag för segregation, hjärnstörningar och narkotika. Rekommendationerna kommer att leda till massiv förskrivning och till ökat illegalt missbruk av amfetamin.
 
Landets ledande neuropsykiatriker begärde tystnad och tyst blev det. Debatten var nämligen både "skamlig" och "kränkande". Den var "polariserad"; den "skapade oro". Personer som var kritiska till DAMP-begreppet och till amfetaminbehandling gjorde sig skyldiga till en "åsiktsdebatt". Personer som i stället hyllade professor Gillberg och de neuropsykiatriska förklaringsmodellerna stod för "kunskapen" - den enda och den rätta.
 
Socialstyrelsen kunde utan några direkta offentliga protester ge uppdraget att "bringa klarhet" om ”tillstånden” ADHD och DAMP till psykiatriker Björn Kadesjö. Man tyckte att en av Christopher Gillbergs närmaste män och en av landets främsta förespråkare för amfetamin till barn var rätt man att på ett objektivt sätt ställa samman "kunskapsdokumentet". Man projektanställde Kadesjö på myndigheten och slog med denna smarta åtgärd ut offentlighetsprincipen - alla handlingar som Kadesjö satte samman sågs som "internt arbetsmaterial" - inga handlingar nådde ut till allmänheten eller politiker, ingen insyn var möjlig. Förutom att projektanställa Kadesjö anställde man också barnpsykiatriker Lars Hellgren, som i allt stödjer Christopher Gillbergs teser, som handläggare på myndigheten.
 
Det var med andra ord säkerställt att det skulle bli ett ”kunskapsdokument” som gav tolkningar av många av barns problem som yttringar av hjärndefekter med rekommendationer om segregation och massiv förskrivning av centralstimulantia.

Nedan ges tips på "skamliga" frågor som absolut INTE bör ställas till Socialstyrelsen när myndigheten släpper sitt dokument nu på fredag:

Socialstyrelsen gav genom enhetschef Mats Ribacke redan den 20/9-01(Dnr 01-9459/2001) order om att samma restriktioner ska gälla för vuxna somför barn när det gäller amfetaminbehandling - många fler vuxna skulle med andra ord få amfetamin. (Läkemedelsverket hade då sedan en tid tillbaka tillämpat de nya reglerna.)

Idag får bl.a. vuxna amfetaminmissbrukare som gått på amfetamin i 20 år behandling med  - amfetamin! En psykiatriker i Uppsala ansåg, som ett exempel, att en patient som varit av med amfetamin ett halvår "mådde psykiskt dåligt av det" och satte in amfetamin, som behandling! Läkemedelsverket tyckte det var en bra idé och godkände ansökan.
 

De skamliga frågorna: Kommer nu många fler missbrukare att få "amfetaminbehandling"? Betraktar Socialstyrelsen allt amfetaminmissbruk som en logisk självmedicinering - som bara bör ersättas av läkarbehandling med samma "preparat"?  Är det inte svårt att utesluta möjligheten att en person som gått på amfetamin i 20 år fått sina ryckiga "ADHD-symtom" från sitt missbruk? Har de berömda orden från 60-talets legala förskrivning tagits till heders igen: ”Man kan inte bota en narkoman genom att förbjuda honom eller undanhålla honom narkotika. De är i samma behov av sitt narkotika som ett svältande barn av sitt bröd. ”

Fler vuxna får narkotika i Sverige för sin DAMP eller ADHD. Många fler ska det bli, som framgår att Socialstyrelsens direktiv ovan. Mer om det kan man läsa i skriften "Farmakologisk behandling vid ADHD och komorbida tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna" av Lars-Olof Janols, expert vid Läkemedelsverket och överläkare på BUP-kliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala. Detta dokument, som faktiskt nått offentlighetens ljus, ska ingå i Socialstyrelsens kunskapsdokument. Janols beskriver i dokumentet bl.a. situationen i Norge, där långt fler vuxna än i Sverige får amfetamin. Behandlingen verkar vara en katastrof!!

Janols skriver (s. 14):
". . .vet man att i bara 30 % av fallen CS-behandlingen varar mer än 1 år [hänvisning till personligt meddelande från psykiatriker Aanonsen i Norge]. Otillräckliga behandlingseffekter, biverkningar, otillräckliga stödinsatser f.ö. och oförmåga hos personerna att genomföra behandling och regelbundna kontroller anses vara orsak till det 70%-iga borfallet." 
 
För den som inte förstod tar vi det med andra ord: 70 % av de vuxna patienterna som får behandling med narkotika "bortfaller" inom loppet av ett år. De gör det på grund av att behandlingen inte ger den verkan som var tänkt; de gör det på grund av biverkningar av behandlingen; de gör det på grund av att de inte kan genomföra behandlingen och inte klarar av de kontroller som krävs; man kan inte ge dem tillräckligt "stöd".
 
Visst låter det som en katastrof: 70%-igt "bortfall" på grund av dåliga resultat, på grund av biverkningar, på grund av "oförmåga hos personerna att genomföra behandling"!!
 
ÄNDÅ - trots denna skrämmande bild - anser Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets expert Janols att vi ska följa exemplet och ge många fler vuxna narkotika. Han anser till och med att organisationsmodellen för verksamheten i Norge bör importeras. Han skriver (s. 16): "Den i Norge skapade organisationen med regionala kompetenscentra, vars uppgift är att följa och stödja utvecklingen av behandlingen, speciellt förskrivningen av CS, ter sig lovande." (kursivt här)     
 
De skamliga frågorna: Varför betraktar inte Socialstyrelsen den beskrivna situationen i Norge som en katastrof - som vi inte bör importera? Hur kan man med vetskap om denna information rekommendera att vi ska ge många fler vuxna i Sverige amfetamin? Hur kan man rekommendera att vi i Sverige ska införa det "lovande" organisationsmönstret från Norge?

Socialstyrelsen visste sedan länge vad psykiatriker Björn Kadesjö tycker. Den 27/1-01 lämnades skrivelsen Centralstimulantiabehandling av barn och ungdomar i Sverige till Socialstyrelsen ö med Kadesjö som medförfattare. I den stod: ”
Om enbart barn med mycket svår ADHD/DAMP skulle erbjudas centralstimulantiabehandling skulle det lågt räknat motsvara 10 000 barn .  . .” Som man kan förstå om man läser resten av dokumentet är det inte alls så att bara dessa ”mycket svåra” fall ska ”erbjudas” centralstimulantia - långt därifrån! Aldrig någonsin hade väl på dessa nivåer kraven på massförskrivning av droger till barn varit större!
 
Socialstyrelsen visste också hur många barn i Sverige som Kadesjö anser lider av ADHD och DAMP. Kadesjö skrev i en tidigare version av ”kunskapsdokumentet” (31/7-00, s. 24) följande: ”Man kan sammanfatta de svenska studierna [som Kadesjö själv varit del av] med att närmare 10% av alla barn i 6-7 års åldern har DAMP eller ADHD av olika svårighetsgrad.” Man definierade också tillstånden: ”Med neuropsykiatriskt tillstånd avses här sådana tillstånd med barndomsdebut som visar sig med beteendemässiga eller emotionella symtom och som har en betydande organisk orsaksfaktor.” (kursivt här)
Sammanfattningsvis kan man säga att Kadesjö ansåg att runt 150 000 svenska barn lider av neuropsykiatriska tillstånd ö alltså tillstånd som per definition har en betydande organisk orsaksfaktor - och att långt fler än 10 000 av dessa bör ”erbjudas” centralstimulantia!!

De skamliga frågorna: Hur kunde Socialstyrelsen med den vetskapen låta Kadesjö få uppdraget att ”ge en tydlig historisk bakgrund till de ofta förekommande termerna MBD, DAMP, HKD, ADHD för att tydliggöra existerande missuppfattningar· ” (betoning tillagd) Hur kunde man efter all kritik om ensidighet låta just Kadesjö få uppdraget - och samtidigt idag påstå att man velat ge frågan "en så allsidig belysning som möjligt"? Finns det "vetenskapligt stöd" för att 87 % av de barn som får amfetamin ska vara pojkar? (Så är nämligen fallet idag i Sverige.)

Hanteringen av biverkningsrapporterna från de kliniker i Sverige som fått tillstånd att förskriva centralstimulantia till barn är skandalös! Värst är den vid BUP-kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala - den klinik vid vilken Läkemedelsverkets expert Lars-Olof Janols och Socialstyrelsens vetenskapliga råd Anne-Liis von Knorring är anställda! Denna klinik, som behandlade flest barn i hela landet, hade fortfarande inte, i slutet av januari 2002, lämnat in en ifylld biverkningsrapport
för år 2000 till Läkemedelsverket! (Att lämna en sådan är ett krav, ett villkor för tillståndet; rapporten skulle ha lämnats i maj 2001.) Det har alltså inte gått att ställa samman någon statistik för år 2000! De politiker som tror sig ha insyn vet ingenting om centralstimulantiabehandlingen av barn - det statistiska underlaget hade inte ens tagits fram ett år efteråt! BUP-kliniken vid Akademiska har också lämnat helt motstridiga uppgifter till Läkemedelsverket. (Mer information finns hos Socialstyrelsens tillsynsenhet - till vilken kliniken blivit anmäld.) Andra biverkningsrapporter, av minst sagt olika kvalitet, kom i alla fall in till Läkemedelsverket. Rapporten från Lund visade att 6 barn (av 102) vid Barnpsykiatriska Divisionen vid Universitetssjukhuset drabbats av signifikant blodtrycksstegring. Rapporten från Linköping visade att 12 barn (av 31), alltså 40 %  av barnen (!!), vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset, drabbats av signifikant retarderad viktutveckling - vilket lär innebära att inte heller den växande hjärnan utvecklas som den ska.

De skamliga frågorna: Kommer Socialstyrelsen att ta i med hårdhandskarna mot den skandalösa situationen vid BUP-kliniken i Uppsala - eller blir det svårt att göra när den person (Janols) som skrivit stycket om amfetaminbehandling i kunskapsdokumentet själv arbetar där (tillsammans med det vetenskapliga rådet von Knorring)? Anser Socialstyrelsen, som Läkemedelsverket, att signifikant blodtrycksstegring hos barn är en så välkänd biverkning av amfetaminbehandling att en rapport om detta inte leder till några vidare åtgärder?

Det är mycket sällsynt att man frågar barnen hur de själva ser på sitt diagnosticerade tillstånd och på de droger de får. En sådan undersökning (amerikansk) var gjord ur barnens perspektiv av oberoende forskare - inte av personer som tillhör det neuropsykiatriska etablissemanget och som fått sin forskning betald av läkemedelsindustrin. Socialstyrelsen har fått ta del av resultatet. Man kan vara väldigt säker på att denna undersökning inte ges något utrymme i myndighetens dokument eller att man på något sätt tagit till sig av barnens svar. I den aktuella undersökningen fick barnen bl.a. frågan hur de skulle göra med sin medicin (amfetaminpreparat) om de själva fick bestämma. 58% ville antingen sluta ta eller var osäkra om att fortsätta ta den. 52% rapporterade att de aldrig behövde ”medicinen” för att kunna koncentrera sig på saker de ville göra. De betraktade, till skillnad från sina psykiatriker, inte sin oförmåga att koncentrera sig som ett konstant ”invärtes problem” (en organisk hjärnstörning). Förmågan att koncentrera sig var i stället beroende av deras inställning till den uppgift de hade framför sig. Hur var det då med missbruket och spridningen av narkotikan? 34% av de elever som fick amfetaminpreparat rapporterade om att andra ”varit på dem” om att sälja eller ge bort ”medicinen”. Ungefär 50% (300) av de andra eleverna som ingick i undersökningen, men inte fick centralstimulantia, rapporterade att de sett elever som gav bort eller sålde sin medicin.

De skamliga frågorna: Har Socialstyrelsen anlitat några oberoende forskare för att göra en undersökning av hur barnen som fått en diagnos som DAMP eller ADHD ser på sin diagnos och hur de ser på behandlingen med amfetamin? Om inte - varför är det inte intressant? Skulle det kunna tänkas ha stört de på förhand bestämda rekommendationerna i "kunskapsdokumentet"?
 
En annan kvalificerad gissning är att pressen på detta möte också kommer att få se hur man så gott som "trollat bort" DAMP-begreppet, och ersatt det med andra termer, utan att detta - hemska tanke - på något som helst sätt skulle innebära ett ifrågasättande av begreppets vetenskapliga giltighet eller av Christopher Gillbergs forskning.
 
 Janne Larsson, skribent

Kritiserad adhd-behandling ger bäst resultat
DNs web: Uppdaterad 24 maj 2002 19:57

Amfetamin eller liknande medicin plus bra socialt stöd hemma och i skolan det är bästa behandlingen för barn med adhd. Men mediciner ska fortfarande användas restriktivt, anser Socialstyrelsen.

De senaste åren har debatten om damp/adhd varit mycket infekterad. <***>

Nyligen kom uppgifter om
att utskrivningarna av amfetamin och liknande medel ökat kraftigt till överaktiva barn. Enligt kunskapsöversikten är medicin, som amfetamin i mycket små doser, kombinerad med psykosociala åtgärder den bästa behandlingen. Men medicin ska användas restriktivt, understryker socialstyrelsen. Ett skäl till en försiktig hållning är att vetenskapliga studier främst har kontrollerat effekten på kort tid.
Enligt Socialstyrelsen har mellan två och fem procent av barn i skolåldern adhd. Symtomen på adhd försvinner ofta i de sena tonåren. Barnen kan dock fortfarande ha dålig koncentrationsförmåga. Självkänslan kan också ha fått sig en knäck och ge problem med utbildning och arbetsliv.

En het fråga i debatten är varför barnen får problemen. Socialstyrelsens dokument säger att ärftlighet är den tyngsta faktorn, men att den inte behöver vara avgörande. Trygga sociala omständigheter kan göra att adhd inte bryter ut, eller att störningarna inte förvärras.

Kvinnor som röker under
graviditeten får oftare barn med adhd än ickerökare. Dricker den gravida kvinnan alkohol ökar risken för att barnet blir hyperaktivt. Det är dock inte klarlagt om det är enbart rökning, eller alkohol, som ger barnen dessa problem. Även här kan ärftliga och psykosociala faktorer spela in.

Hans Olsson

SIEMs kommentar: Vi kan se att Janne Larsson fick rätt. Inga skamliga frågor ställdes tydligen vid konferensen. Den ljuva musiken klingade ostörd ut från ämbetsverket - att två till fem procent av våra skolbarn framöver ska drogas på samhällets initiativ.
Åter tillåts sk forskare presentera ”ärftlighet” som en förklaring till allsköns förhållanden inför en gapande och okunnig mediakår, som okritiskt vidarebefordrar dumheterna till en miljonpublik . Hur kommer det sig t ex att svenskarnas arvsmassa uppenbarligen radikalt förändrats under några få år?

Det gamla studentikosa skämtet om föreläsningar har uppenbarligen fullvärdig motsvarighet i dagens presskonferenser:

- Vad är en föreläsning?

- Det är den ceremoni genom vilken ett kunskapsinnehåll förflyttas från professorns anteckningsblock till studenternas, utan att passera någonderas hjärna.

Skam över dem som medverkar till detta! Framtidens dom kommer att vara hård, och okunnighet är ingen ursäkt för dumhet.

Socialstyrelsen o rättspykiatrin

Socialstyrelsen har i en nylig rapport starkt kritiserat och underkänt i princip hela den rättspsykiatriska behandlingsverksamheten i landet, bl a med hänsyn till höga återfallsssiffror.

Återfallsbrottslighet” är ett intressant kriterium, eftersom brottslighet dels är en faktor som är synnerligen relevant för att bedöma om den rättsmedicinska behandlingen är lyckad eller ej, dels eftersom brottsligheten fastställs av bedömare som står utanför det medicinska skråets kontroll - dvs av domstolar. Det går därför att ta fram ”hårda data ” - relevant och objektivt material för att bedöma behandlingens effektivitet.

Än mer intressant blir det därför när rättspsykiatrikerna själva å ena sidan och Socialstyrelsen å andra sidan tolkar samma siffror åt helt olika håll - medan ena sidan uppfattar siffrorna som uttryck för en extremt framgångsrik behandling , ser den andra sidan samma siffror som uttryck för bortkastade pengar.

Uppenbarligen är båda sidor helt ovana vid och oförmögna att hantera ”hårda data” som inte kan bortförklaras eller omtolkas efter eget behag. Om de medicinska behandlingsmetoderna verkligen löpande utvärderades vetenskapligt, skulle detta inte vara någon svårighet eller något nytt för just rättspsykiatrin. Det vore bara att tillämpa samma utvärderingspricniper som inom den övriga sjukvården.

Men inom den övriga delen av sjukvården förekommer inte heller objektiva utvärderingsmetoder. De diagnoskategorier och hälsokriterier man använder är godtyckliga, inkonsekventa och under ständig omstöpning, ofta också helt irrelevanta för patienternas grundläggande hälsotillstånd, och målsättningar för behandlingen skiftas efter behag. ( Se t ex www.klokast.se/siem/Cancerbroschyr.html eller www.klokast.se/siem/Vetenskap.html för mera exempel. ) Därför finns här ingen ledning att få.

Annars är det naturligtvis riktigt att en stor del av det behandlings- och omvårdnadsarbete, som görs i rättspsykiatrin liksom inom annan sjukvård, görs utan att man kan säga att det finns full vetenskaplig evidens för dess nytta. ” Debattinlägg från tio berörda läkare.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=21291&previousRenderType=5

Läkarkåren vet alltså att de ofta framförda anspråken på vetenskaplighet inom medicinen är falska. Desto viktigare är det naturligtvis för medicinens företrädare - inom och utanför Socialstyrelsen - att med högt tonläge och föraktfulla fnysningar hålla företrädare för alternativa synsätt borta från den guldgruva man mutat in. Risken kan ju finnas att patienterna bleve friskare. Gud förbjude.


Alternativ födsel få förunnad
DN:s web Publicerad 23 maj 2002 21:32

Svensk förlossningsvård är inte anpassad efter hur kvinnorna själva vill ha det. Över 7.000 vill föda på ABC-klinik med alternativ smärtlindring. Bara 400 kvinnor ges möjligheten.

Hittills har förlossningsvården i Sverige utformats av landstingspolitiker och chefläkare utan kunskap om vad kvinnor själva önskar. Men för första gången har nu en forskargrupp frågat de gravida kvinnorna om hur de vill ha det.

Det visar sig att 8 procent, 7.200 kvinnor om året, skulle vilja föda på en så kallad ABC-klinik där förlossningen sker på sjukhus men i en mer hemlik miljö, med en barnmorska som kvinnan känner sedan tidigare och där man inte använder medicinsk smärtlindring.

Men i dag finns endast en ABC-klinik i landet, på Södersjukhuset i Stockholm, med plats för 300-400 kvinnor om året. För att motsvara det verkliga behovet skulle det behöva byggas ABC-kliniker på ett 20-tal sjukhus i landet, konstaterar Ingegerd Hildingsson, barnmorska och doktorand vid institutionen för omvårdnad på Karolinska institutet, Stockholm.

Hon menar att
det inte är en kostnadsfråga, eftersom ABC-vården inte är dyrare än traditionell förlossningsvård.
<***>

I studien uppger
också 1 procent av kvinnorna att de skulle vilja ha en hemförlossning. Det är tio gånger fler än det antal som i dag föder barn hemma.
Kvinnorna har fått svara på en enkät tre gånger; i början av graviditeten, två månader efter förlossningen och efter ett år. Endast de kvinnor som vid alla dessa tre tillfällen svarade ja har räknats med i undersökningen.
- Det här är alltså en försiktig beräkning. Tidigt i graviditeten svarar 23 procent att de vill föda på ABC-klinik och 5 procent att de vill ha en hemförlossning, säger Ulla Waldenström, professor vid institutionen för omvårdnad.

Hon har tidigare
arbetat i Australien där det finns en ABC-klinik på alla större sjukhus. Även i England, Tyskland och USA är den alternativa förlossningsvården mer utbyggd.
- De här vårdformerna är betydelsefulla eftersom de lyfter fram födandet som en existentiell, socialpsykologisk händelse. Att födandet inte bara är ett medicinskt problem.
Forskargruppen har tidigare i vår presenterat siffror som visar att 8 procent av dagens gravida kvinnor vill föda med planerat kejsarsnitt.
- De kvinnorna representerar den motsatta inställningen. Det finns många olika önskemål som måste få finnas bredvid varandra, säger Ulla Waldenström.

Undersökningen omfattar
alla kvinnor som varit inskrivna vid någon av landets 600 mödravårdscentraler under tre slumpvis utvalda veckor. Cirka 3.000 kvinnor, 70 procent, svarade på enkäten.

Annika Folcker

SIEMs kommentar:
Undersökningen visar nog också att mödravården efterhand lyckas avskräcka de flesta från alternativa förlossningsformer. Från början vill 23% resp 5% ha ABC- eller hemförlossning - i slutet av graviditeten är det bara 8% resp 1 % som står kvar vid sina önskemål. Och vad är det för vits med att önska sig saker som inte finns?
Se /siem/graviditet.html om sjukhusrutinerna vid förlossning.

Nu kan du ta rynkspruta på kafferasten
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,168174,00.html

Brittisk kosmetikkedja säljer botoxinjektioner på löpande band
Ansiktslyftning på lunchrasten, är det möjligt? Ja, faktiskt.   På den brittiska kosmetikkedjan Boots kan du få en rynkutslätande botoxinjektion på tio minuter.
   Boots är den första affärskedjan som erbjuder ”tillfälliga skönhetsoperationer”, enligt tidningen Daily Telegraph. Män och kvinnor med ålderskomplex är välkomna att få sig en spruta med det muskelförlamande medlet Botox. Priset är cirka 2 000 kronor och ingreppet tar tio minuter.
  
Ger biverkningar
  Botox är ett nervgift som togs fram som kemiskt vapen under Kuwaitkriget. I renad form används det i dag för att släta ut rynkor på skönhetssalonger världen över. Förra året lät över en miljon amerikaner injicera giftet i pannan, runt ögonen och munnen. Musklerna förlamas under fyra till sex månader, slätar ut ålderstecken och gör det omöjligt för nya att uppstå.
  Enligt experter är det ofarligt i små mängder, men kan ge biverkningar som trötta ögonlock och huvudvärk som i värsta fall håller i sig en månad.
  
Risk för överdos”
  Affärsidén får hård kritik av psykologer,
<***> .
...
Hanna Blanksvärd Publicerad: 2002-05-24

SIEMs kommentar: Så kom det något positivt också ur Kuwaitkriget. Det man använder i skönhetsvården är enligt artikeln dock en ”renad form” av nervgiftet. ..... Uppenbarligen har medlet också en kraftig hjärnförlamande effekt. En miljon amerikaner har behandlats. De stora sammanhangen börjar skymta.

Läs www.klokast.se/siem/Giftbroschyr.html om lågdosförgiftning!

Kritisk EU-revisor omplaceras DN Publicerad 26 maj 2002 13:47

Marta Andreasen, chef på EU-kommissionens budgetavdelning, varnar i ett brev till kommissionens ordförande Romano Prodi för att EU-administrationens rutiner inbjuder till bedrägeri.

Resultatet av varningen blir att hon själv förflyttas.
Marta Andreasen har öppet kritiserat kommissionens budgetsystem för att vara öppet för bedrägerier och felaktigheter. Hon anser att systemet måste förbättras skyndsamt.

Kritiken framfördes
den 7 maj i ett brev riktat till EU-kommissionens ordförande Romano Prodi och kommissionären Neil Kinnock, som har ansvar för reformarbetet inom unionen. Enligt Financial Times, som har läst brevet, skriver hon att systemet är "sårbart, och således medför risker för misstag och bedrägeri".
...

Andreasen kommer nu
att förflyttas, ett beslut som fattades i förra veckan - således efter hennes kritiska brev. Var hon ska placeras är inte avgjort. <***>
En talesman för kommissionen säger enligt Reuters att Andreasen flyttas till en annan post eftersom hon har "fört en massa extremt alarmerande oväsen i stället för att koncentrera sig på sitt jobb".

SIEMs kommentar: Ja, det borde finnas all anledning att föra extremt alarmerande oväsen, när det gäller korruptionen inom EU. Men denna koloss är redan en bekväm och generös mjölkko för alltför många byråkrater och politiker. EU-parlamentarikerna väntar ju i det tysta på en lönefördubbling, öppna korruptionsdiskussioner vore inte lämpliga nu. Tysta den som skvallrar i stället!

------------------------------
Länk om autism och dess tänkbara orsaker: http://www.autismmedical.com/
-------------------------------
 
Kampen mot främlingsfientligheten

I veckan har Lars Lejonborg drabbat samman med Pia Kjersgaard, medan regeringen med Mona Sahlin i spetsen tagit sig an Danmark som helhet. Kampen mot främlingsfientligheten är intensiv, och det politiska etablissemanget berömmer sig av att visa en samfälld front mot ”högerextrema” partier, av typ Ny Demokrati.

Samtidigt hör vi Bert Karlson - tidigare Ny-Demokrati-ledare, om det nu behövde påpekas - i Ekots Lördagsintervju 25 maj:

”Socialdemokraterna har nu övertagit 80 % av det som fanns i Ny Demokratis program... Det måste vara svårt att vara opposition i dag .. i stort sett är jag nöjd med Sverige som det är i dag”:.


Den uppblåsta politiska kampanjen mot främlingsfientligheten i dag har alltså en spräcklig bakgrund. Genom att offentligt ”slåss mot främlingsfientligheten” undviker man naturligtvis en granskning av vad den egna politiken - och EU:s - egentligen står för, och tillskansar sig en självklar roll som ”antifrämlingsfirentlig” i medias och allmänhetens ögon. Få ur väljarkåren kan göra en saklig granskning av hur det i själva verket är med den påstådda främlingsvänligheten. Samma dag avvisar Göran Persson kategoriskt all arbetskraftsinvandring till Sverige som ”helt omöjlig” och Amnesty uttalar svidande kritik mot den rättsröta som följer i ”terroristbekämpningens” spår.

Valdeltagandet sjunker, framför allt bland lågutbildade och utlandsfödda. Kanske är kampanjen mot främlingsfientligheten främst tänkt att locka dem till valurnorna, för att trots allt stödja ett politiskt etablissemang som de i övrigt saknar förtroende för. På detta sätt kunde rädslan för Le Pen till slut förmå åtskilliga franska Chirac-motståndare att trots allt stödja Chirac i sista valomgången.

Taktiken är välkänd: Finns det bara tillräckligt med fula gubbar att hota med, så röstar folk på vad som helst. Vill inte folk rösta som man vill, så får man väl skrämma dem:
- Går vi inte med i EU så måste vi skära ned pensionerna och det sociala trygghetssystemet. - Röstar ni inte på oss så lämnar ni dörren öppen för rasisterna! Osv! En okunnig och lättskrämd väljarkår är därmed de makthavandes största tillgång. Lågutbildade och utlandsfödda utan egen trygg förankring är därför idealiska att förstärka röstunderlaget med. Om inte fascisterna funnes, så vore vi kanske tvungna att uppfinna dem...

Konstigt nog utmålas inte kritik mot Danmark som främlingsfientlighet. Vi som protesterat mot USA:s och Israels politik har ju fått vänja oss vid att ständigt beskyllas för antiamerikanism eller antisemitism. Vi har inte hört någon tvingas urtsäkta sig med att ”jag har inget emot danskar i allmänhet, men ...”: Reglerna för vad som är politiskt korrekt kräver nog sin egen etikettbok.
Lärobok i grundläggande politiskt hyckleri” kanske skulle bli en storsäljare. Det torde inte råda någon brist på goda läromedelsförfattare.
 

"Sömnproblem en tickande bomb"
DN Publicerad 28 maj 2002 21:07

Ligger du vaken om nätterna och funderar över allt du inte hunnit med på jobbet? I så fall är du inte ensam. En ny TCO-rapport visar att sömnproblemen ökat under senare år och de som sover sämst är småbarnsmammorna.

Under 1990-talet har sömnproblemen ökat dramatiskt bland småbarnsmammorna. Nästan var femte mamma med barn under tio år har svårt att sova på grund av att tankar på jobbet håller sömnen borta.
I slutet av 1980-talet hade bara knappt var tionde mamma samma problem. Det visar en ny rapport som arbetstagarorganisationen TCO beställt från Statistiska centralbyrån, SCB.
- Det är skrämmande siffror med tanke på den betydelse som vi vet att sömnen har för återhämtning och möjlighet att motverka ohälsa och utbrändhet. Det här är en tickande bomb som man inte tidigare förutsett, säger Roger Mörtvik, som är samhällspolitisk chef på TCO.

...
Sara Björkqvist

SIEMs kommentar: Den officiella favoritförklaringen är som vanligt att arbetsförhållanden ligger bakom det mesta, t ex att folk sover dåligt. Ska den förklaringen hålla får man inte fråga hur arbetslösa och sjukskrivna sover. Det man absolut inte vill få veta är att sömnsvårigheter är en av indikatorer på att kroppen utsätts för övermäktig skada, framför allt lågdosförgiftning, se /siem/giftbroschyr.html och så SIEMs web-kurs förstås.

*************ANNONSER*******

NYHET! TEMPUR UNIVERSITY - Lär dig sova!
CD-serie i samarbete med fil dr L E Uneståhl
6 olika CD-skivor för God Sömn, Avslappning och

a) Hälsa
b) Stresshantering
c) Sömnträning
d) Självförtroende
e) Frihet från Rökning
f) Idealvikt

Pris: 290:-/st inkl moms och porto. Beställ genom att sätta in summan på pg 1 76 88 -3 . Glöm ej ange namn o adress på talongen, samt vilken/vilka CD du vill ha! För extra snabb leverans: faxa pg-kvittot till 0515 51412 .Returrätt enl lag av obruten förpackn.
TIPS: Ett perfekt komplement till annan alternativbehandling! Köp hela serien till din praktik!
Kloka Gubben AB tel 0515 51420.

**************************************************

Traditionell Kinesisk Akupunktur, treårig deltidsutbildning i Falun, med start i augusti 2002.
Skolan godkänd av Svenska Akupunkturförbundet
http://www.tcmskolan.com

****************************
Skadad av vacciner? Viera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
BOHUSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Bohuslän och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
***********************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
***********************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
Maila för information: tempur@klokast.se
**************** *******
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni