Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Juli 2002

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002 -Jun 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Gravida kvinnor som röker - Vaccinhearing i USA kongressen 19 juni 2002: - Färre måste försörja allt fler - Svenskarna sjukast i EU - "S är ett invandrarfientligt parti" - Semesterstiltje i media - Antioxidanter utan verkan? - Subject: Alternativ fästingbehandling - Vaccinet gjorde mig sjuk- - ”Han kan inte blivit sjuk av sprutan” - Barndiabetes ökar lavinartat i Sverige. - Östrogen ökar risk för sjukdom - Varning utfärdas för östrogen - Hormonsmittat kött kan ha sålts till Sverige - Cider med hormon kan ha sålts i Sverige - Framtidens kostillskott - Forskare skapar konstgjort virus - Fejkad operation lika bra som riktig - Om placeboeffekten - "Sjukvårdsmonopol skapar gräddfiler" - Fall i HD ger drabbade hopp - Statsvetarprofessor kräver grundlagsskyddad självständighet för universiteten - Fet amerikan drar hamburgarkedjor inför rätta - - Hjälp, var är våra pengar? - Ökad ojämlikhet i Norden - Svenskarna blir allt fattigare - ”Lycko-piller......???” - Stig Gandman In memoriam - Alternativ till Cpramil - Annonser


Denna månad låter vi Alan Rees svara för magasinets ledande artikel:

<>
TILL MARIA CARLSHAMRES FÖRSVAR

Journalisten Maria Carlshamre och jag har vaccinskadade barn. Min yngste son blev autistisk, inkontinent och berövades sin talförmåga. Som så många andra föräldrar såg jag hur ett friskt barn som pratade och skrattade, vaccinerades bort. Kvar blev höljet av en människa, ett hölje som myndigheterna medvetet tycks ha offrat på vaccinprogrammets altare. Lidandet det innebär att förlora sitt barn på det här sättet går knappt att beskriva, och av den anledningen har Maria och jag, var för sig, skrivit eller medverkat i ett antal tidningsartiklar. Det har tydligen haft en effekt: nyligen kallades en tidningsredaktör i mitt hemland till förhör på Hälsodepartementet I London. En av hennes journalister hade pratat med mig och skrivit kritiska artiklar om vaccinering. Redaktören hotades och fick order att inte publicera liknande artiklar i fortsättning. Eventuella epidemier som bröt ut skulle bli hennes fel! Så det blev inga fler artiklar.

Nu försöker Salomon Schulman med samma trick i Sverige. I en artikel på Sydsvenska Dagbladets kultursida den 7 juli gick han till våldsamt angrep mot journalister i allmänhet och Maria Carlshamre i synnerhet. Schulmans raseri kan lätt förstås när man läser vad tidningarna har publicerat. Vaccinering har avslöjats som en bluff. Det har påpekats att när man studerar den medicinska litteraturen upptäcker man att vacciner
inte skyddar mot sjukdomar. Tvärtom. De få dubbelblind placebokontrollerade studierna som har gjorts visar att vacciner ökar (inte minskar) risken för sjukdomen i fråga (Trial of BCG vaccines in South India Indian J Med Res, 1979; 70: 349-363 till exempel). När det gäller mässlingvaccinet riskerar man dessutom ”atypisk mässling” en lömsk och elakartad variant av sjukdomen som enbart drabbar de vaccinerade. Taylors studie, som Schulman menar ”bekräftar vaccinationens ofarlighet visavi påstådd autism”, visar i själva verket att vacciner orsakar autism. Läs Ulf Brånells ypperliga analys på <http://www.klokast.se/siem/MMRE.html>http://www.klokast.se/siem/MMRE.html>

Taylor har dessutom vägrat lämna ut sina rådata för andra att kontrollera. Autism Research Institute har kallat hans studie och hans beteende ”en skam”. Under tiden har läkaren Wakefields senaste studie bekräftat att 75 av 91 autistiska barn har mässlingsvaccinvirus i tarmen jämfört med 5 av 70 i kontrollgruppen. Wakefield själv har blivit trakasserad, avskedad och hans hem har buggats.

Sedan har vi vaccinskadorna: 1986 beordrade USA:s regering sitt Medicinska Institut att sammanställa en grundlig översikt över litteraturen gällande riskerna för vaccinering. Expertkommittéerna gick igenom flera tusen forskningsrapporter och kom fram till att vacciner orsakar akut hjärninflammation, kronisk underfunktion av nervsystemet, ibland ledande till döden (inkluderande neurologiska, sensoriska, inlärningsmässiga, beteendemässiga och egenvårds-problem); anafylax; feberkramper; ihållande otröstlig gråt; brachial neurit (inflammation av armnerver): Guillan Barre Syndrom (utbredd nervinflammation resulterande i förlamning); akut artrit, kronisk artrit; trombocytopeni (brist på blodplättar); mässling; död i mässling; polioförlamning; död i polioförlamning.
I klarspråk det betyder att vacciner dödar och skadar friska barn. Och snart kommer vi som är föräldrar till offren att ställa de ansvariga till svars i rättssalen

Hot fungerade på 1800-talet. Då kunde man lättare tysta journalisterna som skrev om vaccinskador och epidemierna som orsakades av vacciner. Man kunde se till att offren inte kom till tals. Men nu har vi internet. Man kan informera sig. Det är just därför ”den upplysta medelklassen och överklassen” avstår från vaccinering. De har genomskådat bluffen. Och fler lär det bli. De som vill veta mer kan alltid kontakta mig på rees@pp.sbbs.se


Alan Rees

Gravida kvinnor som röker
tidigt under graviditeten löper ökad risk att föda barn som utvecklar autism innan de fyllt tio år.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=39130&previousRenderType=1

Det visar en ny svensk studie som presenteras i senaste numret av den amerikanska medicintidskriften Epidemiology.
Forskarna har studerat drygt 400 barn som utvecklat autism före 10 års ålder, och jämfört dem med en större kontrollgrupp. De har jämfört uppgifter i det medicinska födelseregistret med dem som finns i patientregistret.
- Vår studie visar att mammor som röker tidigt under graviditeten löper 40 procent ökad risk att föda barn som utvecklar infantil autism, säger en av forskarna, Christina Hultman vid institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, till TT.
Genetiska faktorer är den främsta orsaken till att barn och ungdomar blir autistiska. Men en rad miljöfaktorer tros också spela in.
- En hämmad tillväxt i fosterstadiet, tecken på syrebrist och kejsarsnitt är några sådana faktorer och dessa har också delvis samband med varandra, säger Christina Hultman.
Forskarna har tidigare funnit ett samband mellan hämmad fostertillväxt och andra psykiska sjukdomar, som schizofreni och anorexia. Det är bakgrunden till att man nu också undersökt, och funnit, ett samband med autism.
Christina Hultman betonar dock att risken för att rökande gravida ska föda barn som utvecklar autism är ganska måttlig. Sjukdomen i sig är ovanlig. Risken att insjukna i autism är mycket liten, bara fem-tio av 10 000 barn utvecklar sjukdomen.
<***>

SIEMs kommentar: Vi har i olika omgångar rapporterat om misstankarna att MMR-vaccinetringen ligger bakom större delen av de galopperande autismsiffrorna. Behovet av skenförklaringarar till dem är akut. Nu ska vi inbillas att ärftlighet och rökning ligger bakom att aitismen har tiodubblats sedan ett par decennier. Därför pumpas nu ut en mängd notiser om autism som inte har med saken att göra.

I och för sig är det ju belagt att rökning under graviditet är olyckligt för både barn och mor. Men den lär inte ha ökat tio- eller hundrafalt under senare år. Sånt får man dock forskarpengar på. Men inte att gå i botten med falsarierna runt vaccinstatistik och -biverkningar.


Utgången länk m hearing i USAs kongress

SIEMs kommentar: Kongressutskottet kräver att sambandet mellan autism och vaccinering utreds, trots alla lugnande försäkringar från medicinmän och läkemedelsindustri. USAs statliga forskningscenter CDC beskylls av kongressmän för att publicera vilseledande forskning, hindra och motarbeta oberoende forskare samt mörkläggning av MMR-vaccinets effekter. Naturligtvis får du inte läsa en rad om detta i svenska tidningar eller i våra mer eller mindre statskontrollerade etermedia.

Färre måste försörja allt fler
DN 4 juli 2002 00:01

En miljon svenskar i arbetsför ålder arbetar av olika skäl inte. Där finns nyckeln till de framtida försörjningsproblemen. Halverades den skaran vore det lätt att vara finansminister de närmaste 50 åren,säger TCO-ekonomen Olle Berglund.


Hans beräkningar visar tydligt hur viktigt det är att vända den stigande kurvan av sjuka och att pressa tillbaka arbetslösheten.
Han menar att det naturligtvis finns starka mänskliga skäl till att fler ska få arbeta, men också krassa nationalekonomiska skäl. Han har räknat på hur många personer den som arbetar ska försörja. I dag är den siffran 1,1. Om ingenting förändras kommer varje sysselsatt att försörja 1,3 personer år 2030. Därefter avstannar ökningen. Två tiondelar kan verka lite, men följderna kan bli ödesdigra för tillväxt och välfärdssystem.
Det är helt enkelt så att man får störst effekt om man flyttar personer från täljaren (försörjda) till nämnaren (försörjande), säger Olle Berglund. Det är dessutom den mest sympatiska lösningen. Personligen tycker jag att förtidspensionen när man bara skriver av en människa är förskräcklig. Alla borde få chansen att komma tillbaka till någon form av arbete.
Av de olika möjligheter att påverka försörjningskvoten som Olle Berglund har räknat på skulle en halvering av antalet personer utanför arbetsmarknaden ge störst effekt.
Det är ju inte heller någon extremistisk lösning. Det betyder inte att ingen skulle få förtidspension. Men en miljon människor utan arbete känns väldigt mycket, säger han.
Att förlänga pensionsåldern till 69 år från nästa år skulle i ett slag göra att 230 000 personer skulle fortsätta arbeta i stället för att pensioneras år 2003. Först mot år 2050 skulle försörjningsbördan bli lika stor som i dag.
Arbetskraftsinvandring är en annan tänkbar lösning. <***>


SIEMs kommentar: Berglund anser att en halvering av antalet människor utanför arbetsmarknaden inte är någon extremistisk lösning. Det är vi inte så säkra på. Vi har hört talas om ”slutgiltiga lösningar” förut, då var det judefrågan.

Men vi är beredda att acceptera radikala åtgärder för att halvera antalet samhällsbetalda utredare som låtsas att hälsofrågorna är en sifferlek, och att det handlar om att ”vända på en kurva” eller flytta folk från täljare till nämnare. Varför inte med Berglunds resonemang höja pensionåldern till 80 år? Eller 90? Vilka problem löser man på detta sätt och vems ärenden går man genom att låna sig till denna typ av teoretiserande över levande mänmniskor? Det ”extremistiska” språket avslöjar kanske mer än vad han hade tänkt sig.

Svenskarna sjukast i EU
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=32978&previousRenderType=1

Svenskarna har tillsammans med holländarna högst andel sjukfrånvaro av alla EU-länder. Det visar statistik från Eurostat och SCB som DN tagit del av.
Svenskarna är enligt Eurostats siffror ganska ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Grekerna och italienarna däremot är mycket mer sällan sjukfrånvarande. Andelen svenskar som under en referensvecka för två år sedan var sjukskrivna uppgår till 3,8 procent. Färskare siffror än så har inte Eurostat. Men SCB, Statistiska centralbyrån, som levererar underlaget till Eurostat, uppger att andelen som varit sjukskrivna under en hel genomsnittlig vecka förra året var 4 procent. Det skulle alltså innebära att andelen sjukskrivna precis som mellan 1999 och år 2000 fortsatt att öka. Den siffran har dock inte Eurostats statistiker hunnit behandla ännu. Därmed är siffran alltså inte jämförbar med de andra.

Jan Rydh, som på regeringens uppdrag utrett varför sjukskrivningarna i Sverige ökat så mycket på senare år, menar att hög sjukfrånvaro är ett välfärdsproblem och att det kan vara en del av förklaringen till att Sverige har en så hög andel sjukskrivna.

<***>


Det är svårt att bedöma om orsaken till att andelen sjukfrånvarande varierar så mycket beror på verkliga skillnader eller om olikheterna beror på att sjukförsäkringssystemen inte är likadana.
Enligt Riksförsäkringsverkets utredare har till exempel Nederländerna, som tillsammans med Sverige toppar statistiken över andelen sjukfrånvarande, ett mycket generöst försäkringssystem. Där behöver den som känner sig dålig inte ens visa upp ett läkarintyg för arbetsgivaren förrän han eller hon varit sjuk under ett helt år och diskussioner om förtidspensionering blir aktuell. Dessutom har i stort sett hela befolkningen genom kollektivavtal och den statliga ersättningen en hundraprocentig inkomstbortfallsförsäkring, det vill säga det kostar inget alls att vara sjuk.

Men trots skillnaderna mellan de olika systemen anser Jan Rydh att Eurostats siffror är viktiga och ger en fingervisning om att det är dags att komma till rätta med problemet.
Vi kan inte ha en sjukfrånvaro som är så mycket högre än de andra ländernas och vi kan inte slå oss till ro och bara vänta på att de kommer i fatt, menar Jan Rydh.....
/ Sara Björkqvist


SIEMs kommentar:
Enligt artikelns grafiska diagram är Nederländernas och Sveriges sjukskrivningssiffror helt lika. Ska vi tro att resonemanget och jämförelserna är giltiga kan vi alltså omgående avskaffa karensdagar och läkarintyg samt införa hundraprocentig ersättningsnivå utan att behöva befara den minsta ökning av sjukskrivningarna!

Och svenska folket tillfrisknar totalt bara vi inför grekiska sjukförsäkringsnormer.

Annars är ju dessa sk ”fakta” bara garnering på den tårta man ändå bestämt sig för att servera, en kosmetisk tillsats till dagens politiska strävanden. Med E-nummer och allt.

Verkligheten då? Visst är ohälsan livsstilsrelaterad - men beror mer på droger och miljögifter, industriella och näringsfattiga livsmedel samt sjukvårdskonsumtion än på ”generösa välfärdssystem”.

"S är ett invandrarfientligt parti"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=34394&previousRenderType=5

Svensk socialdemokrati uppfyller i dag de fyra objektiva kriterier som kännetecknar ett invandrar- och främlingsfientligt parti, nämligen viljan att:
* minimera flyktinginvandringen
* inte acceptera arbetskraftsinvandring
* driva en nationalistisk integrationslinje
* göra livet svårt för invandrare och flyktingar som redan finns i landet.

....Vad ministern med sina märkliga argument vill dölja är de verkliga strukturer som i dag hindrar hundratusentals gamla och nya svenskar från att leva värdiga och produktiva liv. Det handlar om skatter som hindrar arbete och plundrar de arbetande fattiga, om arbetsrättsregler, om lönebildning och egoistiska fackföreningar som utestänger allt fler från arbetsmarknaden.
Det handlar om byråkrati och politikermakt som gör människor till maktlösa klienter i stället för myndiga medborgare. Det socialdemokratiska samhällsbygget slår hänsynslöst mot de mest utsatta. Och det är just bevarandet av detta samhällsbygge som leder till ett växande utanförskap och gryende etniska konflikter.
Det känns befogat att kalla dagens socialdemokrati för en light variant av Pia Kjærsgaards Dansk folkeparti. Detta är den trista sanningen bakom Mona Sahlins och andra socialdemokraters retoriska korståg mot den danska främlingsfientligheten.
......

Mauricio Rojas, Merit Wager
Docent i ekonomisk historia, respektive flyktingombud

SIEMs kommentar: I vårt samhälle har allt fler mänskliga rättigheter i praktiken knutits till individens anställningsförhållande, i stället för t ex medborgarskap eller hans mänskliga existens. Utan anställning är hans möjligheter att leva ett självständigt liv, helt beroende av politikers och byråkraters välvilja.

Förhållandena på arbetslivets område - bl a vem som får anställning eller ej, och på vilka villkor - kontrolleras formellt inte av riksdagen utan av ”arbetsmarknadens parter”. Därmed kan politiker av alla kulörer två sina händer när det passar, och tala vackra ord utan att riskera avkrävas motsvarande handlingar. Att sedan banden mellan arbetslivets parter och ”våra” politiker är starka, behöver man ju inte låtsas om. Godtycket, diskrimineringen och åsiktsförtrycket tycks inte vara mindre i poliitiskt styrda verksamheter. Och hellre accepterar vi riktiga svenskar tydligen att rätten till sjukskrivning och förtidspension utarmas, än att vi släpper in ”blattarna” på arbetsmarknaden.

Som ett strålande exempel på en verklig vilja till integration och jämställdhet i arbetslivet måste vi dock nämna Åmåls kommun, där nu tjänstetillsättningar e u nu ker anonymt, dvs på grundval av material där namn och ålder rensats bort.

Semesterstiltje i media

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,181703,00.html

Nästan 39 000 svenskar får varje år för första gången beskedet att de har cancer och antalet fortsätter att stiga.  Men trots ökningen är det inte fler som dör av cancer i dag än för 20 år sedan, visar statistik från Socialstyrelsen.
...
Cancer blir inte vanligare bland yngre människor. Risken för att drabbas av cancer ökar egentligen först vid pensionsåldern, men sedan fördubblas den nästan för varje tioårsperiod ....

SIEMs kommentar: Det lilla faktainnehållet i notisen kan också uttryckas på följande sätt:

Trots att sjukvården genom intensiv propaganda, mammografi och screening, upptäcker allt fler cancerfall allt tidigare, och man varje år lägger allt mer pengar på cancervård , dör fortfarande lika många i cancer som förr.

Men det skulle väl inte bli den propagande för Cancerfonden som artikelns upphovsmän hade tänkt sig. Ett valår aktar man sig för att skrapa på ytan. Läs /siem/cancer.html

Antioxidanter utan verkan?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=33346&previousRenderType=6

Piller med så kallade antioxidanter, det vill säga vitamin E, vitamin C och betakaroten, skyddar inte mot hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. Å andra sidan skadar de inte heller. Det visar den mest omfattande studien hittills.


...Den brittiska hjärtskyddsstudien omfattar över 20.000 personer som har följts under fem år. De var mellan 40 och 80 år och hade alla någon hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes. I morgon, lördag, presenteras resultaten i medicintidskriften The Lancet.

Resultaten är nedslående för alla som har trott på vitaminpillers effekter mot olika sjukdomar. Visserligen fick de patienter som slumpmässigt hade valts ut att få vitamintabletter i stället för sockerpiller något förhöjda halter av vitaminer i blodet.

Men forskarna kunde inte se någon som helst skillnad när det gällde sjukdom och dödlighet, varken i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer eller ögonsjukdomar.
Desto mer effektiva var så kallade statiner, en typ av blodfettssänkande medicin som också testades i studien. Statinet sänkte risken för hjärtinfarkter och stroke med drygt en femtedel.

Och det gällde alla sorters patienter: män såväl som kvinnor, äldre såväl som medelålders och till och med patienter som inte hade särskilt höga blodfettsvärden från början.

- Det här är en verkligt viktig studie. Man kan lugnt säga att fler svenska patienter än i dag bör få den här sortens medicin. Frågan är om man ens behöver mäta kolesterolvärdet hos människor som har haft slaganfall eller hjärtinfarkt eller som har fönstertittarsjuka eller förträngda kranskärl, säger Lars Rydén som är professor i kardiologi vid Karolinska institutet.
Han är med i en grupp som Socialstyrelsen har tillsatt för att utarbeta nya riktlinjer för hur hjärt- och kärlsjukdomar ska behandlas i Sverige. Enligt Lars Rydén kommer den brittiska studien att få stor effekt för dessa riktlinjer.

Det är sedan tidigare väl belagt att risken för hjärtinfarkt halveras om man slutar röka. Aspirin och blodtryckssänkande medel hjälper också, liksom motion.
Om människor tog konsekvensen av denna kunskap skulle stroke och hjärtinfarkt kunna minskas med fyra femtedelar även hos högriskpatienter, skriver The Lancet i en kommenterande artikel. / Karin Bojs


Kommentar av Jan Klyve, ”Fritt Helsevalg”:

.. ville bare nevne denne saken - for det er jo nettopp den type materiell som vanligvis blir dekket av avisene. Uansett hvor tokig det måtte være. Jeg har sniffet litt rundt i "miljøet" og klommet opp med følgende observasjoner (som sikkert er enkle nok å verifisere) Se nedenfor.

Bortsett fra at vi vet hvor farlige statiner er generelt, er det interessant å merke seg all "hetsen" mot vitaminer - akkurat i disse tider da Ministerrådet i EU har skrevet under på The Food Supplement Directive - som jo gjør sitt ytterste for å utilgjengeliggjøre vitamniner og mineraler for all fremtid, "for å beskytte forbrukeren".

Studien hevder å ha anvendt "relativt høye doser vitaminer (BBC: "The people studied were given relatively high doses of vitamins - 600mg of vitamin E, 250mg of vitamin C and 20mg of beta-carotene" ). Det kommer vel neppe som noen "bombe" at 250 mg C-vitamin, er så lite at det til og med er lovlig solgt her i landet (om ikke i dagligvareforretningene)! La meg legge til, dog uten at jeg kan verifisere dette, at det ble brukt syntetisk E-vitamin (etter hva jeg kan forstå): "synthetic -not mixed- tocopherols", og at syntetisk vitamin E + lavdose C = null effekt. Jeg er sikker på at en kjapp telefon til Dag viljen Poleszynski bekrefter dette.

Rent bortsett fra hva denne undersøkelsen sier, er det vel for lengst rimelig grundig påvist av hele kolestrol/statin "bildet" er reinspikka vrøvl; er det ikke?

Følgen av undersøkelsen, slik den ihvertfall kan leses, er at statiner (ihverftfall Simvastatin) nå nærmest anbefales brukt av alle - i "preventivt hensyn". Minner litt om Ritalin-situasjonen, gjør det ikke? Forleden kunne vi lese at forskerne nå mener å se sammenhengen mellom skallens dopaminer og overvekt - og derved foreslår å skrive ut Ritalin for å hjelpe de (oss) stakkars overvektige. Briljant, eller hur!

Begynner ikke bildet å bli litt skjevt? Pillemafiaen og EU-myndighetene hamrer løs på vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer (for å beskytte fornrukeren), mens riktig foreskrevet og riktig inntatt farmasøytisk medisin er fjerde største døsdsårsak i den vestlige verden. Er det bare jeg som ser spøkelser ved høylys dag?

Vennlig (og rimelig sunn) hilsen
Jan Klyve
Hoel Gård
2016 Frogner

Jan.Klyve@sas.no

SIEMs kommentar: De pompösa slutsatserna av studierna grundar sig alltså på försök med närmast försumbara vitamindoser. Notisförfattarens krokodiltårar över att ”Resultaten är nedslående för alla som har trott på vitaminpillers effekter mot olika sjukdoma”.. kan alltså lätt ersättas med att ”Resultaten är nedslående för de som tror att massmedia redovisar verkligheten på ett sakligt och korrekt sätt”.
Se gärna http://www.klokast.se/siem/Cvit.html för tidigare diskussion i detta ämne.

Subject: Alternativ fästingbehandling
Date: 5 Jul 2002 17:11:38 -0000
From: u@almgren.as
To: siem@klokast.se

Detta recept har jag använt på min hund i 3 år, hon får 4-5 fästingar per
säsong, trots att vi är i skogen varje dag.
koka ihop 1 liter vatten med 1 burk timjan, låt svalna, sila av, pressa i en
citron. Använd sprut flaska. Soliga hälsningar Unika Ulrika

Niklas Widuch: Vaccinet gjorde mig sjuk
Övertygad om att sprutan mot TBE-viruset smittade honom Av Ann Beyer044-185555
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=2002106280301

Det råder fästingshysteri i landet just nu. Det är ju mer modernt än att vara utbränd. Men folk ska verkligen tänka sig för innan de vaccinerar sig, säger Niklas Widuch. .
.

Niklas Widuch går runt i cirklar hemma i vardagsrummet i Yngsjö. Sedan två veckor kan han inte arbeta, eller tänka klart.
– Huvudet är det viktigaste man har. Om jag kan bevisa att det är vaccinet som gjort mig sjuk, ska jag stämma Baxter.

– Jag är helt övertygad om att det är vaccinet som gjort mig sjuk. Hela sjukdomsförloppet tyder på det. Det skulle vara en fruktansvärt olycklig slump om jag fick ett fästingbett vid precis samma tid som jag tog sprutan mot TBE-viruset.
Niklas Widuch, 34 år och börsanalytiker, ser välmående ut. Men skenet bedrar. Han säger att han inte kan tänka klart.
– Efter det som hänt känner jag mig som en gräddbulle i hjärnan, seg liksom. Jag går runt härinne i cirklar, som en gammal förvirrad gubbe.
För drygt två veckor sedan vaccinerade han och hustrun Annika sig själva och barnen Elin, David och Ebba mot TBE,<***>


Irritation och huvudvärk
I samband med att Niklas Widuch skulle få sprutan, förhörde han sig om biverkningar.
– Hos Östra läkargruppen sa de att det inte finns några farliga biverkningar. Vissa personer kan få lite feber, eller en svullnad just där sticket tas, det är allt, sa de.
– Hade de informerat mig om att det finns en aldrig så liten risk att få hjärninflammation, skulle jag aldrig ha vaccinerat mig. Så stor är ju inte risken att bli biten av en smittbärande fästing.
På kvällen, samma dag som han tagit sprutan, fick han ont i bakhuvudet, på ett sätt som han inte upplevt tidigare. I början brydde han sig inte om det, men huvudvärken förvärrades de följande dagarna. Barnen tyckte att han verkade irriterad. Efter en vecka föll han ihop i soffan med 40 graders feber.

Stämmer kanske Baxter
På infektionskliniken på CSK konstaterades det snabbt att Niklas Widuch drabbats av hjärninflammation, en sjukdom som kan ge intellektuella funktionsnedsättningar som minnes- och koncentrationsstörningar. Tillfrisknandet brukar ta från några månader upp till ett år.
<***>
Det aktuella vaccinet består enbart av avdödat virus, som inte kan förflytta sig och ge upphov till smitta, enligt infektionsläkare Rolf Gustafson på läkemedelsföretaget Baxter. Niklas Widuch rycker på axlarna när han hör det.
– Då har de väl missat min stam, där kanske något virus levde. Om jag kan bevisa att det är vaccinet som smittat mig, ska jag stämma Baxter. Jag kommer i så fall att bli dyr för dem.
När en hjärninflammation väl brutit ut finns det ingen medicin att skriva ut. Ordinationen är vila.
– Läkarna säger att jag troligen kommer att bli återställd. Men det är ingen lugnande prognos. Jag är rädd för att inte kunna arbeta mer.


Han kan inte blivit sjuk av sprutan” Av Ann Beyer
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=2002106280302

–Han kan inte ha blivit sjuk av vaccinet. Smittan kan helt enkelt inte överföras på det sättet, säger Rolf Gustafson, infektionsläkare och medicinsk chef vid läkemedelsföretaget Baxter.


TBE-vaccinet består av avdödat virus, som inte kan förflytta sig i kroppen.
– Det kan därmed inte heller reta vårt immunförsvar och framkalla sjukdomsliknande symptom, som en del andra vaccin, där levande virus ingår.
Eftersom hjärninflammation är en sådan allvarlig sjukdom, har läkemedelsföretaget Baxter inte vågat använda levande TBE-virus i vaccinet, förklarar han - trots att ett sådant skulle vara så effektivt, att det skulle räcka med bara en spruta för att ge ett fullgott skydd. Med avdödat virus krävs det tre vaccindoser med tidsintervall mellan, för att bygga upp en långtidsimmunitet mot TBE.

Kan få feber
– TBE-vaccinet ger bäst skydd av alla de mediciner vi har. Men visst finns det biverkningar. Den vanligaste, som drabbar cirka fem procent av alla som tar vaccinet, är feber. Men då talar vi om måttliga nivåer, runt 38 grader.
Värk i kroppen kan också förekomma, berättar han. Symptomen beror på att immunförsvaret hos vissa personer varvar upp sig, som inför en riktig infektion, då de får vaccinet.
– En person fick nyligen en nervinflammation i en skuldra, efter att han tagit TBE-vaccinet. Det är den enda allvarliga biverkningen vi har hört talas om hittills. Då ska man betänka att det varje år delas ut 200 000 doser i Sverige.

<***>


SIEMs kommentar: Den som har grundskolekunskaper i anatomi och medicin borde kunna tjäna en förmögenhet som lärare för vidarerutbildning av läkare, vilka uppenbarligen saknar sådana kunskaper.

1) Virus behöver inte vara levande för att kunna förflytta sig i kroppen. Varje ämne - dött eller levande . som sprutas in i kroppen sprids normalt genom det sk blodomloppet.

2) Ett ämne som inte förmår ”reta” immunförsvaret förmår inte heller stimulera antikroppsbildning, och kan därmed inte på något sätt fungera eller hävdas fungera som vaccin.

3) Alla sk virus är stendöda, dvs utan livsfunktioner eller fortplantningsförmåga utanför den levande cell där de fortplantar sig. Man kan inte döda något som redan är dött, och därför existerar inte heller något ”avdödat” virus, lika lite som avdödade stenar eller avdödade knivar.
Om en viss molekyl är ett ”dött” eller ”levande” virus, avgörs först vid dess kontakt med en levande cell. Om den levande cellens proteinsyntes kopierar viruset och sprider det vidare - då måste viruset bedömas som aktivt och ”virulent”

Endast ett fåtal celler i kroppen påverkas av ett givet virus, de flesta påverkas inte alls. Att de flesta celler man testat i laboratoriemiljö inte reagerar på ett visst virus betyder inte att viruset är ”garanterat” oskadligt i varje annan mänsklig cell.. Det finns därför ingen logisk eller vetenskaplig grund att hävda att ett visst virus inte KAN kopieras av någon mänsklig cell, oavsett denna cells genetiska eller andra egenskaper.

4) Hjärninflammation framkallas inte nödvändigtvis av specifika virus eller bakterier, utan lika gärna av mer ospecifika kroppsfrämmande proteiner, vilka utlöser immunförsvarsreaktioner.

Denne läkares monumentala okunnighet kan endast överträffas av Smittskyddsinstitutets, som inte ens kan skilja på vilka ämnen som hör hemma i blodbanan och dem som hör hemma i tarmkanalen. Se http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html

Skydda ditt barn mot diabetes !
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,179871,00.html
<***>

Barndiabetes ökar lavinartat i Sverige.
På 20 år har antalet barn som drabbas av diabetes mer än fördubblats.
  
Forskarna har länge vetat att fetma och dåliga matvanor är en anledning till att äldre människor får typ 2-diabetes. Men att samma dåliga vanor ger barndiabetes, eller typ 1, har man inte förstått förrän alldeles nyligen. Flera studier pekar nämligen på att barn som äter för mycket mat och är överviktiga har en större risk för drabbas av sjukdomen.
  - I vårt land är det många barn som överkonsumerar onyttig mat i kombination med för lite motion, konstaterar
Gisela Dahlquist, professor i barnmedicin vid Norrlands unviersitetssjukhus i Umeå.
  Det senaste 20 åren har sjukdomen ökat markant i landet, främst hos små barn under fem år. Ju tyngre de svenska barnen blir, desto större verkar alltså risken för att råka ut för diabetes typ 1 vara. Eller annat uttryckt: en snabb tillväxt, både i längd och vikt, gör att sjukdomen kan bryta ut.
  
Överbelastade celler
  - Mycket talar för att den dramatiska ökningen delvis är kopplad till det. Först blir barnen för långa, sedan för tjocka. Betacellerna, som producerar insulin, blir helt enkelt överbelastade och en redan pågående förstörelse kan accelereras, fortsätter Gisela Dahlquist.
<***>  Gisela Dahlquist är oroad.
  - Vi överkonsumerar kafeteriamat och mat som är rik på kolhydrater. Det driver upp längd och vikt på ett onormalt sätt, säger hon.
  Diabetes har alltså blivit en välfärdssjukdom som är både jobbig och tråkig att leva med. Sjukdomen kräver bland annat dagliga insulininjektioner resten av livet. Den som drabbas kan efter ett långt liv av diabetes även få senkomplikationer i form av problem med ögonen, njurar och fötter. Insulinet är kort sagt ett livsviktigt hormon för kroppen, utan insulin överlever man inte.
  Även den andra diabetessjukdomen, typ 2, ökar. Främst hos äldre. I USA har dock sjukdomen upptäckts hos yngre barn. I Sverige är det ännu så länge ovanligt.
  
Går att förebygga
<***>   Båda diabetesvarianterna går att förebygga med bra kost. Men man ska också komma ihåg att diabetes typ 1 är en komplex sjukdom, att den bryter ut kan även bero på ärftliga faktorer och miljö. /
Malin Byström

Vad är diabetes?
Diabetes är en folksjukdom, där blodets innehåll av socker, eller glukos, är onormalt högt. Det finns två former: typ 1 (barn och ungdomsdiabetes) och typ 2 (åldersdiabetes). Vid typ 1 saknar man insulin helt, vid typ 2 har man större insulinbehov än vad kroppen klarar av att producera, vilket kan bero på övervikt. Typ 1 uppkommer efter en gradvis förändring i bukspottkörteln, där insulin produceras. Till sist upphör produktionen helt.

Vilka är symptomen?
Törst, stora urinmängder, viktnedgång, trötthet, dålig aptit, illamående, klåda och infektioner.

Hur behandlas diabetes?
Med insulininjektioner, flera gånger per dag, blodsockerkontroller, motion och bra kost. Vid typ 2 är tablettbehandling det vanligaste, åtminstone till en början. Kosten ska vara nyttig. Målet med behandlingen är att blodsockret ska ligga så normalt som möjligt.

7 riskfaktorer

1. Dålig mat, för mycket kolhydrater, fet och onyttig mat.
2. Stillasittande, brist på motion och träning.
3. Stress.
4. Sömnbrist.
5. Övervikt.
6. Arv och miljö.
7. Infektioner.

9 bra tips

1. Gå eller cykla till och från jobbet.
2. Ta trappan i stället för hissen.
3. Börja träna regelbundet.
4. Ät mycket frukt och grönt.
5. Drick mycket vatten.
6. Undvik fet mat, ta bort smöret på smörgåsen.
7. Ät regelbundet, mellanmål är bra.
8. Minska på tomma kalorier, glass, kakor och godis.
9. Gå ner i vikt!


SIEMs kommentar:
Åter ska vi alltså inbillas att den ökande sjukligheten är ett uttryck för ökad välfärd.
Endast genom sådan bisarr logik kan man förklara hur de generationer barn som till allt högre kostnader och vinster för medicinindustrin utsätts för allt mer ingripande medicinska ”förebyggande” åtgärder i själva verket blir allt sjukare. Att skydda sitt barn mot diabetes betyder då rimligen att skydda det mot välfärden....

”Sjukdomen” ökar alltså markant bland barn under fem år. Den beror enligt sakkunskapen på att barnen äter för mycket och blir för stora och för feta. Sjukdomen yttrar sig enligt samma medicinska sakkunskap bl a i dålig aptit och viktnedgång samt trötthet. Den förebyggs bäst genom att femåringarna går eller cyklar till jobbet., osv, osv.

Som vanligt är den medicinska analysen av kroppsliga fenomen närmast skrattretande självmotsägande och ologisk. Att förklaringen till en snabbt ökande sjukdom skulle bero på ärftlighet är för det sunda förnuftet fullkomligt befängd, och en myt som på fullt allvar endast omhuldas av läkare - på samma sätt som när det gäller den exploderande autismen bland våra barn.. Och att en sjukdom som tar sig uttryck i dålig aptit och viktnedgång ökar därför att ungarna äter för mycket och blir för feta...ja,ja,...

Låt oss därför kort klara ut SIEMs syn på diabetes som ett - just det - förgiftningstillstånd. Förgiftningen utgörs rätt ofta av pencillinbehandlade infektioner, ofta luftvägsinfektioner, som kvarlämnat kompostartade, halvdöda vävnader där vävnadsnedbrytande bakterier kan frodas., samt ett totalkorrumperrat immunförsvar utan förmåga att städa upp eländet. Dessa härdar läcker ständigt ut vävnadsnedbrytande enzymer i blodbanan, vilka kan angripa en rad känsliga vävnader, och ge en mångfald symtom, bl a allergier, fetma, trötthet, och i vissa fall - då pankreasceller drabbas .- diabetes typ 1. Genom total okunskap och omedvetenhet om detta kan medicinen irra runt i ständigt meningslösa resonemang om ”riskfaktorer” som i själva verket utgörs av andra förgiftningssymtom, och ”förebyggande åtgbärder” som i själva verket bara ökar den underliggande förgiftningsnivån.

Läs mer om detta i /siem/giftbroschyr.html

Ang diabetes typ 2 se http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Och som pricken över i:et har man lyckats fösa in diabetes bland de sjukdomas som ”kvacksalvare” förbjuds att behandla. Därigenom är varje alternativ uteslutet, och läkemedelsindustrin har en stabilt växande och hjälplös kundkrets att profitera på under årtionden. Skulle någon undra över eller protestera mot detta vansinne får han höra att detta är ”priset vi får betala för vår välfärd”...


Östrogen ökar risk för sjukdom

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=34664

En stor klinisk studie på nära 17.000 medelålders amerikanska kvinnor har stoppats i förtid. Den visade nämligen att en kombination av kvinnliga könshormoner klart ökade risken för både bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.
...
Studien, som har gjorts på 40 kliniker runt om i USA, visade att kvinnor mellan 50 och 79 år som fått en kombination av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gestagen löpte 26 procent större risk att drabbas av invasiv (spridd) bröstcancer än kvinnor som fick sockerpiller. Risken för hjärtinfarkt ökade med 29 procent, risken för slaganfall med hela 41 procent. Risken för blodproppar fördubblades. Resultaten är särskilt anmärkningsvärda eftersom man tidigare trott att östrogenbehandling tvärtom kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Studien visar också på en del positiva effekter. Risken för tjock- och ändtarmscancer minskade med 37 procent och risken för olika typer av benbrott minskade med uppemot en tredjedel. Men riskerna övervägde fördelarna till den grad att forskarna nu avbrutit studien redan efter fem år. Egentligen skulle den inte avslutas förrän 2005.
- Det handlar om en liknande kombination av hormoner som den många kvinnor i Sverige får, säger professor Lars Werkö, ansvarig för SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport om östrogenbehandling som publicerades i våras.
<***>
- Allt fler siffror tyder dock på att man bör vara mer försiktig med den här typen av behandling. Vi pekade också åt det hållet i den senaste SBU-rapporten. För några år sedan var alla mycket mer positiva, säger Lars Werkö.
I Sverige tar många kvinnor hormoner för att lindra besvär som värmevallningar, svettningar och humörsvängningar i övergångsåldern. Den amerikanska studien var inriktad på hormonbehandling under lång tid. Hoppet var att man på så sätt skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Redan tidigt i den amerikanska studien kunde man se att kvinnor som behandlades med hormoner oftare drabbades av hjärt- och kärlsjukdom, slaganfall och blodpropp i lungorna än kvinnor som fick sockerpiller. Underlaget är dock för litet för att författarna ska kunna säga något säkert om kortsiktiga effekter.


Annika Berg

Varning utfärdas för östrogen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=34931&previousRenderType=6

Efter larmrapporten om de ökade riskerna för en rad svåra sjukdomar vid långtidsbehandling med östrogen och gestagen ska Läkemedelsverket justera sina rekommendationer och understryka riskerna.
...
Dagens Nyheter berättade i onsdagens tidning om den stora amerikanska studie som stoppats i förtid.
I undersökningen, gjord på drygt 16.600 amerikanska kvinnor i åldern 50-79 år, ökade risken för slaganfall med 41 procent efter fem års behandling med en kombination av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gestagen.
Risken för bröstcancer ökade med 26 procent, risken för hjärtinfarkt med 29, och risken för blodpropp fördubblades jämfört med de kvinnor som fick sockerpiller.
De positiva effekterna av hormonbehandlingen, som stärkt benstomme och minskad risk för tjock- och ändtarmscancer, ansågs inte vara tillräckligt starka för väga upp riskerna. Man beslöt därför att avbryta studien tre år tidigare än planerat.
Under onsdagen har frågan diskuterats hos EMEA, det europeiska läkemedelsverket. De nationella läkemedelsverken i EU:s medlemsländer ska nu justera sina rekommendationer utifrån den gemensamma ståndpunkt EMEA kommit fram till.
- Den nya studien gör det klart att man inte bör ge hormoner under lång tid enbart för att förebygga kroniska sjukdomar. Däremot kommer vi att fortsätta rekommendera hormoner för korttidsbehandling av klimakteriebesvär och för att förebygga benskörhet hos kvinnor med särskilt stor risk för benbrott, säger professor Ingemar Persson, chef för biverkningsenheten på Läkemedelsverket.
Gränsen mellan kort- och långtidsbehandling finns inte klart definierad.
- Patienter som är oroliga ska inte sluta ta hormoner direkt utan vända sig till sin läkare och tillsammans med honom eller henne väga nyttan mot riskerna, säger Ingemar Persson.
I Sverige har kvinnors användning av hormonpreparat ökat kraftigt under 1990-talet. I dag får ungefär var tredje kvinna i övergångsåldern östrogenersättning.
Man trodde tidigare, tvärtemot vad de nya resultaten antyder, att östrogenbehandling kunde skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar.
Den amerikanska studien var i första hand inriktad på sådan förebyggande behandling under lång tid. Författarna vill därför inte uttala sig om effekter på kortare sikt.
Artikeln om den avbrutna studien publiceras i nästa veckas nummer av den medicinska tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. / Annika Berg

SIEMs kommentar: Som så ofta får vi av den sk vetenskapens företrädare höra att ”Man trodde tidigare.. ”, inte ens ”VI trodde”, utan ”MAN trodde”. Det som prånglas ut under namnet vetenskaplig sanning är allt som oftast dagssländor, utplacerade i vinstsyfte. SIEM har under alla år bestämt avrått från östrogenbehandling, just därför att skadeverkningarna är så påtagliga. Det behövs inga långa statistiska studier, för att konstatera dessa skador räcker det att följa några patienter som utsätts för behandlingen - dvs om man har grundläggande kunskaper om och förståelse för hur människokroppen fungerar. Det kan du få i SIEMs web-kurs. Den borde vara obligatorisk för medicinska forskare. Så slipper kanske miljontals människor pådyvlas riskabla och dödliga medicinsk behandlingar.

En tredjedel av Sveriges kvinnor i klimakteriet utsätts alltså i dag för skadlig och livshotande medicinsk behandling. Det handlar i klartext om de sk fyrtiotalisterna - kvinnor som i stor utsträckning i dag utgör den offentliga vårdens kärntrupper,, och bland vilka utbrändhet och långtidssjukskrivningar grasserar.

Vi kan av notisen också lära oss att det svenska Läkemedelsverket saknar egen kompetens för att göra skadlighetsbedömningar , men är snabb att följa vad som händer i det stora landet i väster.

Hormonsmittat kött kan ha sålts till Sverige
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,184569,00.html
BERLIN. Stora mängder av kött som producerats i Nederländerna med otillåtna hormoner kan ha sålts till flera länder i Europa, bland dem Sverige, uppgav tyska jordbruksdepartementet på söndagen.
  Departementet har fått en varning från ett europeiskt system för tidig upptäckt av smitta och vidarebefordrat informationen till flera tyska delstater vars myndigheter nu undersöker vart köttet har sålts.

Cider med hormon kan ha sålts i Sverige
Nya uppgifter från tyska myndigheter
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,185096,00.html
Äppelcider med det förbjudna hormonet MPA kan ha sålts i Sverige.
  Ingredienser från det belgiska skandalföretaget Bioland har kommit till Sverige via Tyskland.
<***> Uppgiften om att svensk äppelcider kan ha tillverkats med ingredienser som innehåller MPA lämnades av tyska myndigheter.
  Enligt den informationen importerade ett tyskt företag glykossirap från belgiska Bioland i december 1999. I Tyskland har sedan ingredienser för äppelcider producerats och sålts vidare till Sverige.
  Sannolikt finns inget av denna cider kvar på marknaden, men Livsmedelsverket kommer ändå att agera.
  - Vi ska först fastställa om det kommit hit, sedan i hur stor utsträckning, säger Tor Bergman till Aftonbladet.se.
....


SIEMs kommentar: Räkna alltså inte med någon effektiv livsmedelskontroll. Nej, EU har väl fullt upp att göra med att kontrollera att folk inte får i sig för mycket näringsämnen (minns debatten om kosttillskotten i vårens SIEM-magasin) ”Sannolikt finns inget av denna cider kvar på marknaden” säger Livsmedelsverket lugnande .- en tröst för idioter. Det är inte på marknaden utan i magen cidern ställer till elände, och det är alltså där den har hamnat.

Framtidens kostillskott
ser väl ut så här om EU får bestämma:


Kunskapen om våra näringsämnen och deras betydelse är tydligen alltför viktig för att få användas för att vårda folks hälsa. EU förbjuder information om kosttillskott men släpper sånt här fritt: Näringsämnenas inarbetade god rykte gör dem ju lönsamma som kosmetika, t ex till tuggummi med aspartam och andra livsmedelstillsatser. Här kan man med stora bokstäver få göra reklam för Q10 och E-vitamin minsann. Genom detta kan folk få intrycket att de minsann tänker på sin hälsa och tillgodoser sina näringsbehov., bara de tuggar tuggummi.
Doserna då - ja när det gäller Evitamin är dosen 5 mg per 100 gram tuggummi! Ett kvarts kilo tuggummi om dagen så har du fått i dig det konservativt räknade dagsbehov om 15 mg. Vilket tugg! ( Ta en sked solrosfrön i stället!)

Vi tänker bara på konsumentsäkerheten!” säger Marit Paulsen och Göran Färm i EU-parlamentet som beslutade om hårdreglering av kosttillskotten. Håhåjaja.

Forskare skapar konstgjort virus
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=35384&previousRenderType=1

Amerikanska forskare har monterat ihop ett helt poliovirus. De vill varna för vad bioterrorister kan göra med tekniken.

Forskare i New York har monterat ihop ett helt poliovirus. Bit för bit har de satt samman snuttar med DNA.
När forskarna testade på möss, smittades mössen med polio precis som med naturligt poliovirus.
Det här är viktigt steg mot konsten att skapa konstgjort liv i provrör. Det väcker också till liv ett skräckscenario att bioterrrorister ska kunna skräddarsy smittoämnen direkt efter ritningar. Forskarnas syfte var just att varna för denna möjlighet. Men då ska man komma ihåg att poliovirus hör till de minsta genetiska system som biologerna känner till. Huruvida virus kan betraktas som "liv" är en tolkningsfråga. De är åtminstone inte självständiga levande organismer, eftersom de alltid måste lifta med andra, större organismer för att kunna föröka sig.
Jeronimo Cello och hans kolleger presenterar sitt konstgjorda virus i veckans nummer av tidskriften Science. <***>.

Och tekniska framsteg kommer säkert inom en snar framtid göra det möjligt att montera ihop större och mer komplicerade organismer. Skräddarsydda små bitar av DNA kan man lätt köpa från något bioteknikföretag. Och själva "ritningen" till olika smittsamma organismer är ännu enklare att få tag på. De senaste åren har forskare kartlagt DNA-sekvensen (även kallat genomet) hos över hundra mikroorganismer. Dessa sekvenser finns utlagda på Internet så att vem som helst kan ta del av dem. /Karin Bojs

SIEMs kommentar: I år har vi helt avstått från att behandla den årliga internationella AIDS-konferensen,men läs gärna de föregående årens sommarmagasin om denna cirkus Något nytt tycks inte ha förekommit i år. Notisen ovan kan dock tjäna som en nyttuig påminnelse om att HIV-virusets uppkomst och bakgrund fortfarande är okänd, och att starka misstankar finns om att det i själva verket utvecklats i laboratorier för att fungera som etniskt vapen i ”överbefolkade” områden. Tekniken finns - därom råder det alltså ingen tvekan.

Fejkad operation lika bra som riktig
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=35199&previousRenderType=1

Falska knäoperationer kan lindra smärta lika bra som riktiga. Det visar resultaten av en amerikansk studie som publiceras i veckans nummer av tidskriften New England Journal of Medicine.

Artros eller ledförslitning i knät innebär att brosket slits ner så att benändarna kommer i kontakt med varandra. Det gör ont och i svåra fall kan knät behöva opereras. De drabbade kan räknas i hundratusental bara i Sverige.
I den nya studien har forskarna jämfört två vanliga operationsmetoder med så kallade placebooperationer, det vill säja fejkade operationer. Knappt hälften av de patienter som valts ut till studien backade ur när de fick klart för sig att de kanske inte skulle bli opererade på riktigt. De 180 patienter som återstod lottades in i tre grupper.
Hos den första gruppen gick kirurgen in i knäleden med hjälp av ett så kallat artroskop, ett smalt tubformat tittredskap, och skar bort och avlägsnade skadat, slitet och löst brosk. Hos den andra gruppen spolades knäleden ren från förstört brosk. Hos den tredje skars knäna upp så att ärren skulle se likadana ut som hos de patienter som blivit opererade på riktigt.
Dessutom försökte teamet efterlikna en riktig operation genom att småprata om kirurgiska instrument och skölja i hinkar, om patienten inte skulle vara tillräckligt sövd.
Patienterna följdes sedan under två år, utan att de fick veta om de blivit opererade på riktigt eller ej. Anmärkningsvärt nog fick de som opererats på riktigt varken mindre smärtor eller bättre funktion i knäleden än de som opererats på låtsas.
<***>
- Här har vi länge misstänkt att det mest är placeboeffekten som ligger bakom smärtlindringen vid denna typ av operationer. Men inte förrän nu har vi fått vetenskapliga bevis för det, säger Johan Kärrholm, professor i ortopedi vid Göteborgs universitet.
Johan Kärrholm tror att studien kommer att få stora konsekvenser, särskilt internationellt. I USA görs hundratusentals operationer av den typ som studerats varje år. Det handlar om många, många miljoner dollar.
De Houston-baserade forskarnas metod är kontroversiell eftersom de använt sig av placebooperationer. Men så länge patienterna informerats ordentligt och haft möjlighet att backa ur tycker Johan Kärrholm att det är etiskt acceptabelt.
- Vill man verkligen få reda på om en operationsmetod fungerar är det här egentligen enda sättet, säger han. /
Annika Berg

SIEMs kommentar:
Läste du verkligen sista raden noggrannt? Detta är ENDA SÄTTET ATT FÅ REDA PÅ OM OPERATIONER FUNGERAR! Och det är första gången - efter flera hundra års opererande med och utan bedövning - skolmedicinen genomfört en sådan studie. Så är det med ”vetenskapen och den beprövade erfarenheten” i praktiken.

Naturligtvis visade studien att folk inte blir friskare av att bli sönderskurna. Det säger nämligen sunt förnuft, vilket är en betydligt bättre vägvisare för praktiskt handlande än vetenskapen.

Det finns därmed inga bevisat nyttiga operationer. Läs gärna diskussionen om ”sannolikt verkningslösa” behandlingar i årets Januarimagasin.

Om placeboeffekten - Anorexiabehandling mm

Människokroppens funktion påverkas starkt av innehavarens känslor, förväntningar och tro. Kanske är ”kroppsinnehavaren” den viktigaste faktorn av alla hälsofaktorer, precis som bilföraren har avgörande inflytande över bilens kondition. (Detta kan du läsa mycket om i SIEMs webkurs)

Den vetenskapliga medicinen låtsas dock inte om placeboeffekten , annat än som undanflykt från obehagliga sanningar. Folk blir friska för att de tror sig ha blivit botade fast de inte har blivit det. Detta ger enligt skolmedicinen utrymme för samvetslösa kvacksalvare som skor sig på sjuka människor. Till samvetslösa kvacksalvare räknas då zonterapeuter, massörer och homeopater som ger ”sockerpiller”.

Att det alltså också måste finnas en negativ placeboeffekt låtsas man dock aldrig om: Att få en hotande diagnos, eller att bli vägrad en behandling man är övertygad ska hjälpa, det påverkar också starkt patientens tillstånd - negativt. Men att erkänna detta vore helt förödande för den vetenskapliga medcinen, vars latinska diagnoser tillhör de mest påtagligt sjukdomsframkallande faktorer vi känner. (Läs mer om diagnoschocker på t ex /siem/hamer.html )

Den skicklige klinikern arbetar naturligtvis också med placeboeffekter - och ställer dem ”på sin egen sida”, vilket förhoppningsvis också är patientens. Dock inte alltid.

I junimagasinet refererade vi en sk vetenskaplig undersökning av en ny behandliingsmetod mot anorexia, och uppmanade surfarna att utifrån notisen värdera undersökningens pålitlighet och bärkraft. Några bidrag från läsekretsen har inte inlupit, vilket vi välvilligt skyller på sommarhettan. Emellertid är uppläggningen ett uitmärkt exempel på hur man som forskare kan utnyttja just placeboeffekterna för att få det undersökningsresultat man själv vill ( I detta fall bevisa att behandlingsmetoden är ”effektiv”.)

Vad man gör är alltså att man delar in frivilligt sökande tänkbara patienter i två grupper, varav den ena får behandling, den andra ”får vänta på behandling”. Den senare gruppen informeras alltså om att ”nu kommer inget att ske med dig på ett bra tag”, medan den andra gruippen informeras om att ”nu kommer du få en bra behandling och du har stor utsikt att bli bra”.

På detta sätt mobiliserar man alltså alla positiva placeboeffekter på den ena gruppen, och alla negativa placeboeffekter på den andra. Efter ett tag jämförs gruppernas hälsa - och man kan inkassera ett ”bra resultat”, därför att fler har tillfrisknat i den behandlade gruppen än i den obehandlade.

Den vetenskapsmetodiska omedvetenheten inom medicinen är så total att man sedan inte ens förstår att om man gjort så här bör man hålla tyst om det. I stället berättar man öppet i tidningen om sitt undersökningsupplägg. (Det bör tilläggas att den beskrivna anorexiabehandlingen i vart fall inte verkar skadlig, och att jag inte har någon egentlig uppfattning om ifall själva metoden är bra eller ej. Vad kommentaren handlar om är det vetenskapliga undersökningsupplägget, vilket är skrattretande undermåligt.)

Att samma upplägg är allmängods inom medicinen och är en verksam mekanism bakom de sk
vårdköerna är också en självklarhet. Så länge patienten får uppfattningen att han har en allvarlig sjukdom , är utsatt för ett hot men inte får hjälp, inte uppmärksammas, inte räknas, inte får den behandling har har rätt till, så är han utsatt för alla negativa placeboeffekter, och tillfrisknar sällan. När väl det blir hans tur att hamna på operationsbordet så räcker det med att man ”lyfter av” all sådan negativ placebo, för att han ska börja känna sig bättre. ( Detta motverkas dock av den skada man ställer till när man söver ner honom och skär i honom.)

Men vårdköerna är ett effektivt sätt mobilisera pengar och politisk prestige till en ineffektiv och sjukdomsframkallande vårdapparat. Därför kan vi vara säkra på att få behålla dem, till priset av vilket mänskligt lidande som helst:

"Sjukvårdsmonopol skapar gräddfiler"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=35881&previousRenderType=5

De längsta vårdköerna finns i Kanada, England, Sverige och Danmark. Det visar en sammanställning av väntetiderna i vården i sju länder. Tyskland och Frankrike har inga sjukvårdsköer, skriver chefsekonomen Stefan Fölster och utredaren Anders Morin från Svenskt Näringsliv.

Tyskland och Frankrike har inga sjukvårdsköer. Båda länderna har garanterad sjukvård, konkurrensutsatt och finansierad av offentliga medel. De längsta vårdköerna finns i Kanada, England, Sverige och Danmark. I dessa länder är konkurrensen mellan vårdgivare begränsad. Följden har blivit långa köer och därmed uppkomsten av gräddfiler förbi köerna för de välsituerade i samhället. Det visar den första sammanställningen av väntetiderna i vården i sju länder och för 22 typer av behandlingar och vårdspecialister. Jämförelsen av kötiderna i olika länder är en värdemätare på hur jämlik tillgången på sjukvård är, skriver chefsekonomen Stefan Fölster och utredaren Anders Morin från Svenskt Näringsliv.
<***>


Fall i HD ger drabbade hopp

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=37188&previousRenderType=6

Trebarnsmamman Jane Grahn dog efter en operation mot handsvett. Nu ska Högsta domstolen ta ställning till om familjen har rätt till skadestånd. HD:s bedömning kan öppna för dem som tidigare nekats pengar efter läkarslarv.
Det är nu åtta år sedan Jane Grahn opererades mot handsvett. Med titthålskirurgi gick läkarna in i bröstet för att bränna av nerver som reglerar svettning.
Någonting gick snett. En kraftig blödning uppstod och Jane Grahn avled på grund av de svåra hjärnskador som uppstod. Det saknades kompetens för att kunna hantera komplikationerna och både läkaren och hans chef på Karolinska sjukhuset varnades av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för oaktsamhet. <***> .


SIEMs kommentar: Många patienter har skadats för livet av dessa meningslösa operationer, de flesta dock utan att dö. Vi påminner om Dr Shipman - den engelske läkare som i sin praktik mördat trehundra människor. Först efter långvarig bevakning och fleråriga statistiska studier kunde man finna någon skillnad mellan massmord och traditionell sjukvård, och därmed bringa läkaren till åtal.

Statsvetarprofessor kräver grundlagsskyddad självständighet för universiteten:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=37378&previousRenderType=6

Obekväma professorer undanröjs. Utomstående bestämmer över hur anslagen används. Politikerna lägger sig i och vill styra forskningen. Så ser det ut för de svenska universiteten i dag. Statsvetarprofessor Leif Lewin i Uppsala slår larm om hur universitetens självständighet successivt inskränks.

---------------------

SIEMs kommentar: Det notisen egentligen handlar om är hur olika påståenden i samhällsdebatten auktoriseras och får beteckningen ”vetenskap”. Den naive medborgaren skulle kunna tro att beteckningen ”vetenskap” är någon slags objektiv kvalitetesstämpel på pålitliga sanningar. Icke så.

För att kallas ”vetenskap” måste påståenden ha utsatts för kostnadskrävande forskningsprojekt, annars är det endast ”lösa och obevisade påståenden”. Varifrån de pengar som behövs ska komma, det kan man undra - och i vårt samhälle är svaret alltså att pengarna måste komma antingen från industrin eller från politiker. Industrin vill tjäna pengar och politiker vill vinna röster Ibland finner de det förenligt med sina intressen att stödja forskning. På så sätt reserveras begreppet ”vetenskap” alltmer för påståenden som industrin kan tjäna pengar på och politiker kan tjäna röster på.

På alternativa och oskadliga, icke patenterbara behandlingsmetoder finns inte mycket pengar att tjäna. Inte heller vinner man mycket röster på dem. Därför är sådana behandlingsmetoder alltjämt ovetenskapliga.

På att undersöka och bevisa folkförgiftningens omfattning tjänar industrin inte heller några pengar, dyrbara skadeståndskrav kan i stället bli följden. Bara amalgam-eländet är en politisk mardröm, skulle hela vidden av förgiftningskarusellen gå upp för folk skulle förtroendekrisen bli även ett politiskt faktum. Få röster att vinna. Alltså är också påståendena om vaccinskador, penicillinskador, basallergi, kombinations- och ackumuleringseffekter av miljögifter osv, ovetenskapliga - och kommer att så förbli så länge som möjligt.
Lika bra det. ”Vetenskapliga” sanningar har ändå en ganska kort medellivslängd.

Fet amerikan drar hamburgarkedjor inför rätta
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,187822,00.html

NEW YORK. Caesar Barber, 57, är fet, har diabetes och har fått två hjärtattacker.
  Det är snabbmatskedjornas fel, hävdar han. I går stämde han fyra matjättar i USA.
   Caesar Barber, som väger 113 kilo och är 179 cm lång, stämmer McDonalds, Burger King, Wendys och KFC å sin egen och miljontals andra amerikaners vägnar i en masstämning i New York.
  Han anser att snabbmatsjättarna riskerar folks hälsa genom att servera mat som de vet innehåller för mycket fett, salt, socker och kolesterol. Barber anser att det bidragit till att han har diabetes och har drabbats av två hjärtattacker, och att han därmed har rätt till en ospecificerad summa i skadestånd.
<***>
Fredrik Virtanen

SIEMs kommentar: Det amerikanska rättsväsendet tycks ibland ge utrymme för oväntade juridiska vändningar, skrattar bäst som skrattar sist. Men antagligen ligger hamburgerkedjorna bättre till än läkemedelsindustrin, när ögonbindeln lossnar och folk börjar ifrågasätta det medicinska paradigmet. Den IT-krasch vi nu varit med om på börsen är bara en lätt föraning till vad som komma kan när sanningen om de kemiska läkemedlens roll för folkhälsan uppenbaras.

- Hjälp, var är våra pengar?
http://www.aftonbladet.se/vss/ekonomi/story/0,2789,187404,00.html

Svenskarna har förlorat 90 127 kronor per person på börsraset
90 127 kronor per person. Så mycket har svenska folket förlorat på aktier sedan börskraschen i mars 2000.   I går var det dags för en ny störtdykning. För fjärde dagen i rad föll kurserna på Stockholmsbörsen kraftigt.


SIEMs kommentar: Media och politiker har länge försöktt göra börsutvecklingen till en gemensam hjärtefråga för svenska folket, av samma dignitet som frågan om sommarvädret, alkoholpriserna eller Viktorias kärleksaffärer. Men ibland hugger man sig i foten, och bedrägeriet avslöjar sig:

Om ”den genomsnittlige svensken” skulle SÄLJA sina aktier skulle han alltså få 90 127 kr mindre än om han sålde i februari 2000.. Å andra sidan - om ”den genomsnittlige svensken” skulle KÖPA motsvarande mängd aktier skulle han alltså behöva betala 90 127:- mindre. Aktieägaren har förlorat , medan ”icke-ägaren” har vunnit och kan nu bli ägare till lägre pris än tidigare! Något ”gemensamt intresse” finns inte i detta, och den genomsnittlige svensken har varken vunnit eller förlorat.

Aktieägandet är alltså ett ”nollsummespel”: somliga vinner, andra förlorar, summan går jämt ut.. Det samlade etablissemanget försöker dock på olika sätt få oss alla att identifiera oss som ”ägare”, t ex genom notiser som ovan. I den sk arbetarrörelsens tidning. Ett gott skratt förlänger livet.

Anledningen till att man vill att vi alla ska uppfatta oss som ägare är naturligtvis att vi då blir villiga att acceptera att ägare gynnas på bekostnad av icke-ägare. Pensionsreformen har tvingat in alla i den rollen som stor eller liten ägare... Vi påmminns om replikväxlingen med den dryge och rike bonden:

- Det var väldigt vad det har snöat i natt!!
- Jau, vi som har stora marker vi haur fått möe snö.....’


Ökad ojämlikhet i Norden
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=39391&previousRenderType=6

Inkomsterna i världen har aldrig varit så ojämnt fördelade som nu. Samtidigt växer klyftorna i de rika industriländerna - inte minst i Norden. Framväxten av ett modernt kunskapssamhälle går hand i hand med växande klyftor.
.....
Men det verkar också som om ökande klyftor är en ofrånkomlig del av den moderna, kunskapsintensiva ekonomin.
-
Ökade klyftor är en naturlig utveckling när en ekonomi blir mer dynamisk. Vissa kunskaper är oerhört efterfrågade i dag, samtidigt som det finns större möjligheter än någonsin förr att bryta igenom och lyckas med sina idéer, säger Thomas Andersson

SIEMs kommentar: I ett välfärdssamhälle är det naturligt att man drabbas av ”välfärdssjukdomar”, ska vi inbillas. Det är välfärdens fel att vi blir sjuka, men välfärd vill vi ju ha så sjukdomar får vi acceptera. I kunskapssamhället blir det grotesk ojämlikhet och klyftor mellan människor, men kunskaper vill vi ha så det får vi acceptera. Vad bör vi inte acceptera om makthavares mytologi får bestämma?

Svenskarna blir allt fattigare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=34264&previousRenderType=5

Drygt en halv miljon personer i Sverige befinner sig i ekonomisk kris. Det visar den rapport som LO presenterade på ett seminarium i Visby på måndagen.

Rapporten visar att inkomstskillnaderna ökar och att Sverige blir mer likt övriga Europa. En följd är att allt fler lever i ekonomisk kris där pengarna inte räcker till mat och hyra. Man tvingas att låna pengar eller får socialhjälp.
Inkomstskillnaderna har ökat sedan början av åttiotalet. Det gäller inte bara mellan tjänstemän och arbetare utan också mellan grupper inom LO-kollektivet. Till exempel har butiksbiträden och vaktmästare förlorat tio procentenheter av sina löner jämfört med industriarbetare.

SIEMs kommentar: Det är väl inget att tjafsa om, det är en oundviklig effekt av ”kunskapssamhället”. Eller ska vi inbillas att den ökande fattigdomen är resultatet av den negativa börsutvecklingen?

Lycko-piller......???”

FASS: Cipramil
Biverkningar. Biverkningar uppstår oftast under den första eller andra veckan av behandlingen och brukar avta efter hand. De vanligaste biverkningarna associerade med citaloprambehandling i dubbelblinda placebokontrollerade kliniska prövningar, och ej noterade i samma frekvens bland placebobehandlade patienter var följande (placebofrekvens avdragen): illamående (8,2%), muntorrhet (7,4%), somnolens (7,9%), ökad svettning (3,9%), tremor (3,0%), diarré (3,2%) och ejakulationsstörning ( 5,9%).
Behandlingsinducerade biverkningar rapporterade i kliniska prövningar:
------------------------------------------------------------
Vanliga (>1/100)
Allmänna: Anorexi, viktminskning, viktökning förändrad smakuppfattning. Somnolens, yrsel. Huvudvärk, ökad svettning, asteni, impotens, allmän sjukdomskänsla, trötthet.
Cirk.: Postural hypotension, palpitationer, takykardi.
CNS: Tremor, parestesi, extrapyramidala störningar.
GI: Muntorrhet, illamående, förstoppning, diarré, kräkning, buksmärta, dyspepsi, salivation, flatulens.
Hud: Rash, pruritus.
Luftvägar: Rinit.
Muskuloskel.: Myalgi.
Psyk: Sömnsvårigheter, nervositet, ångest, koncentrationssvårigheter, agitation, drömstörningar, minskad libido, apati, konfusion, gäspningar.
Urogenital.: Miktionsstörningar, ejakulationsstörningar, oregelbunden menstruation.
Ögon: Ackommodationsstörningar.
-------------------------------------------------------------
Mindre vanliga
Allmänna: Allergisk reaktion. Synkope.
Cirk.: Bradykardi.
CNS: Krampanfall.
Hud: Fotosensitivitet.
Lever: Ökade leverenzymer.
Luftvägar: Hosta, dyspné.
Psyk.: Eufori, aggressiv reaktion.
Urogenital.: Anorgasmi, kvinnor.
Öron: Tinnitus.
-------------------------------------------------------------
Sällsynta
(<1/1000) Ögon: Mydriasis.
-------------------------------------------------------------
Vid abrupt avbrytande av behandling med CIPRAMIL har i sällsynta fall symtom som yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, oro eller parestesier rapporterats. Reaktionerna är vanligtvis milda och försvinner utan åtgärder.
Sällsynta fall av ekkymos, vaginal blödning, mag-tarmblödning och övriga hud- eller slemhinneblödningar har rapporterats.
Hyponatremi, troligtvis orsakad av en defekt i insöndring av antidiuretiskt hormon (SIADH), har rapporterats som en sällsynt biverkan. Äldre patienter förefaller vara en riskgrupp.

--------------

SIEMs kommentar:
What is in a name?
That which we call a rose
by any other name
would smell as sweet..

(Shakespeare, Romeo o Julia )

Men visst är det fantastiskt att mytologerna lyckats sprida benämningen ”
lyckopiller” för preparat med sådana verkningar. Fullt i klass med begreppet ”välfärdssjukdomar”, alltså. Lyckliga vill vi ju vara så sådana besvär får vi väl acceptera...

Stig Gandman In memoriam

Vår vän Ramon "Stig Gandman" Sjöberg har lämnat oss i en ålder av 58 år.

Det känns tomt o kallt.

Under de år jag fick vara hans vän sände han mig alla sina artiklar - "epistlar", som han kallade dem - innan han publicerade dem. Jag läste dem o häpnade över hans otroliga kunnighet i så många, vitt spridda ämnen. Han tog sig alltid tid att lyssna, förstå och ge svar, vad det än gällde. En varm, medkännande personlighet som aldrig fördömde någon, trots att han frejdligt gav sig in i heta diskussioner om känsliga ämnen. Han var en man som gick sina egna vägar, stod alltid upp för det han trodde på och var inte rädd att säga sin åsikt

Sista mailet jag fick från honom var sådant, han hade just lyckligt påbörjat en ordväxling och ville som vanligt jag skulle kommentera och blåsa ytterligare liv i elden. Nästa dag var han borta. Vid sitt frånfälle hóll han på att skriva en bok, som inte blev avslutad

Han var ganska förtegen och ville inte att det skulle bli för mycket ståhej kring hans person. Jag tror han helst av allt skulle vilja att det inte blev för mycket skrivet om honom . Men det behövs inte heller. Hans "epistlar" talar fór sig sjálva: Ingen kan skriva som "Gandman" - Nej, ingen!
Det känns tomt o kallt.

Mª Lombide Ezpeleta


Alternativ till Cpramil - Tidigare okänt sinne känner välbehag
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=39387&previousRenderType=2

Forskare i Göteborg har upptäckt att huden har ett "smeksinne". En speciell sorts känselnerver i huden registrerar det lustfyllda i en klapp eller smekning.


SIEMs kommentar:
Vår ständige medarbetare terriern Donut fnyser över notisen. Detta har han vetat länge, påstår han, och buffar med nosen för att bli kliad.

*************
ANNONSER******

ÄG DITT LIV, DIN KRAFT, DIG SJÄLV.
Höstens program klart. Även privata konsultationer.
http://www.zyxcess.com/

****************************

Terapeuter och hälsokostbutiker! Bli återförsäljare för Firma Vitals breda sortiment av kvalitativa hälso-produkter! Bra förtjänstmöjligheter och god service. Registrerat företag krävs. Se www.vital.o.se eller maila din postadress direkt till :firma.vital@swipnet.se för mer information.

**********************************

NYHET! TEMPUR UNIVERSITY - Lär dig sova!
CD-serie i samarbete med fil dr L E Uneståhl
6 olika CD-skivor för God Sömn, Avslappning och
a) Hälsa
b) Stresshantering
c) Sömnträning
d) Självförtroende
e) Frihet från Rökning
f) Idealvikt
Pris: 290:-/st inkl moms och porto
Se http://www.klokast.se/Tempur/Tempuniv.jpg
Beställ genom att sätta in summan på pg 1 76 88 -3
Glöm ej ange namn o adress på talongen, samt vilken/vilka CD du vill ha!
För extra snabb leverans: faxa pg-kvittot till 0515 51412
Returrätt enl lag av obruten förpackn.
TIPS: Ett perfekt komplement till annan alternativbehandling!
Köp hela serien till din praktik!
Kloka Gubben AB tel 0515 51420.

*********************************

TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs

**********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/

**********************************
VATTENSKOLA! Läs om vattnets märkliga egenskaper. Använd dig av dem vid egenvård, naturmedicinsk behandling och odling! http://www.levandevatten.nu
**********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
LÄS "MÅ BRA" maj 2002 - STOR ARTIKEL OM ÖRONLJUSBEHANDLING!

**********************************

2000-talets vetenskap - tidningen som talar när andra tiger : http://www.klokast.se/SARA

*********************************

Vaccinationsskada?
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
Se http://www.klokast.se/siem/Foredr.html för presentation.

**********************************

BOHUSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Bohuslän och Egypten
http://www.klokast.se/Myst

**********************************

Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/

*************************


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni