Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Jan 2002

Tidigare nr: December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001 - Nov 2001 - Dec 2001

UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Tema: Den ljusnande framtid är sannolikt vår

".... Nu påstås återigen eftertryckligt - denna gång av svenska läkare - att mammografin i Sverige är frukten av ett mångårigt forskningsfusk och bedrägeri. Detta är riktat mot svenska kvinnor och skattebetalare, och har inbringat stora pengar till industrier och läkare ( och många röster till politiker som försökt skapa sig en politisk profil på att driva "kvinnofrågor" medan de gjort sig till ambassadörer för nåt de inte begripit).

Forskarna drar i artikeln slutsatsen att Socialstyrelsens roll i mammografibedrägeriet varit så anmärkningsvärd att den bör granskas av oberoende experter. Tydligare än så kan man inte gärna uttrycka misstankar om myndighetskorruption och mutbrott på DN:s debattsida... "

Nyhetskommentarer, mm

Några av veckans "sannolikt verkningslösa" brev - Ulises princip -"Forskare ljög om bröstcancerrapport" - -"Dags att erkänna mammografifiaskot"- "Lång överlevnad för botade kvinnor" - Farlig väg med antidepressiva medel - Luftföroreningar farligare än väntat - Barn tål många vaccinationer - Att vara behövd viktigt för hälsan - Vitaminer ger svaga ben - Dödsfall bland barn som fått A-vitamin - "Östersjöfisken lika giftig som förr" - Skarp kritik mot Livets ords skola - Mindre risk för matstrupscancer med Helicobacter i magen - Svensk blodplasma mer sällsynt - Ny metod ger färre glutenallergiker - Åtal för våldtäkt på baby läggs ned - Allergier ökar dramatiskt mellan nio och femton år - "För mycket antibiotika i öppenvården" - RFV: Vi måste arbeta längre - Östros kan tänka sig flytta på mobbare - Kort surfarrecension av boken "Resan" - - brev- , tips, - länkar - annonser.

Ledare: Den ljusnande framtid är sannolikt vår

Alternativmedicinens framtid är ljus.

Alternativet till skolmedicin ska nämligen i framtiden bli mera skolmedicin, mera gifter, mera hormoner, mera genmanipulering mera transplantering och mera operationer. Officiellt kommer detta att kallas för "en satsning på förebyggande friskvård" eller nåt däråt. Detta är vad myndigheter, industri och massmedia strävar efter, och så kommer det troligen att bli.

Ändå ökar intresset för andra medicinska metoder: TV-program sänds allt oftare om akupunktur, zonterapi, och andra exotiska behandlingsmetoder När allmänhetens misstro och tvehågsenhet inför medicinsk förgiftning och stympning växer, så ställer detta naturligtvis ökade krav på den medicinska marknadsföringen. Det räcker inte längre alltid att puta ut magen, rynka pannan och plira över glasögonen: "- Nu tycker jag fru Andersson ska tänka på barnets bästa här ." Inte riktigt alla underkastar sig det. Det är här s k alternativa metoder kommer in i bilden - för skolmedicinens del.

Bland allmänheten finns nämligen ofta en svårutrotad uppfattning om att kroppen faktiskt kan läka utan att förgiftas och stympas, en uppfattning som är ett hot mot många lönsamma skolmedicinska verksamheter. När patienten hört vad läkaren har att erbjuda, och sett de praktiska resultaten av detta, väcks ofta en allt starkare lust att finna "ALTERNATIV" - dvs nåt annat, något i stället för.

En av de skolmedicinska yrkesplikterna är att på olika sätt bekämpa detta tänkande, och den alternativa medicinens utövare. Denna kamp mot folklig läkekonst har pågått sedan Socialstyrelsen brände sina första häxor på sjuttonhundratalet, och under tiden som auktoriserade läkare lobotomerat, kastrerat och förgiftat sina patienter.. Första budet lyder nämligen "Du ska inga andra gudar hafva jämte mig", så även inom medicinen. I detta syfte sprider man föreställningar, myter och amsagor som ska vara så täta att den genomsnittlige patienten inte har en möjlighet att tränga bakom för att själv värdera sakförhållandena.

Problemen med denna mytbildning är främst att hålla jämna steg med den ständiga produktutveckling som sker inom medicinen, och som motiverar stigande kostnader, dvs ökade vinster. Det som framhölls som sanning i går måste nämligen i dag kallas för lögn, det är detta som kallas vetenskapens framsteg, och denna sk vetenskap är folket enligt svensk lag skyldig att underkasta sig. Denna snabba utveckling ger dock ofta fördelen att man hunnit skudda stoftet av sina fötter innan katastrofen bevisas "Ja, vi har haft problem med det vaccinet, men det var tidigare, nu har vi ett nytt som inte ger några biverkningar.."

Att empirisk vetenskaplig metod är ett instrument för att skaffa sig kontroll och skapa konsensus bland de invigda, däremot inte för att producera permanenta sanningar, det håller man tyst om.

Så kommer det sig t ex att mammografi-bubblan de senaste åren börjat brista. Det går inte längre att logiskt förena alla de s k vetenskapliga påståenden som gjorts om bröstcancer och mammografi. Under många år har mammografin utgjort en av sjukvårdens pålitliga patientfabriker, där man under Socialstyrelsens stora entusiasm förvandlat friska kvinnor till oroliga , vårdtörstande - och därmed profitabla - patienter. Profitabla - inte bara som vårdkonsumenter utan också som pådrivare för medicinsk utbyggnad, forskning och som villiga skattebetalare. Det är inte för inte som "vården och omsorgen" är det hetaste slagnumret varje valår. Detta slagnummer underhålls av enskildas rädsla och farhågor för den egna hälsan, vilket ivrigt understöds av det industri-medicinska komplexet. Den rädsla för cancer som man inarbetat under årtionden är värd många miljarder på marknaden, särskilt som man med lagens makt skaffat sig monopol på dess behandling (trots cancerbehandlingens sorgliga resultat, se /siem/cancer.html )..

Vi har i SIEMs Månadsmagasin länge följt myter och forskningsfusk rörande bröstcancer och mammografi (använd sökmotorn längst upp på magasinet för att ta fram tidigare notiser! ). Förra månaden kommenterade vi en ovanligt befängd DN-artikel från en av de forskare som lever på cancerfruktan, med de i mångas öron drastiska orden "det är bara att avskaffa: såväl mammografi som östrogenbehandling".

Nu påstås återigen eftertryckligt - denna gång av svenska läkare - att mammografin i Sverige är frukten av ett mångårigt forskningsfusk och bedrägeri. Detta är riktat mot svenska kvinnor och skattebetalare, och har inbringat stora pengar till industrier och läkare ( och många röster till politiker som försökt skapa sig en politisk profil på att driva "kvinnofrågor" medan de gjort sig till ambassadörer för nåt de inte begripit).

Forskarna drar i artikeln slutsatsen att Socialstyrelsens roll i mammografibedrägeriet varit så anmärkningsvärd att den bör granskas av oberoende experter. Tydligare än så kan man inte gärna uttrycka misstankar om myndighetskorruption och mutbrott på DN:s debattsida.

Socialstyrelsen framstår dock alltmer som ett centrum för lobbyverksamhet och olika industrikonspirationer, och allt mindre som en seriös myndighet med ansvar för folkhälsan. Inte minst gäller det verkets roll vad gäller den ökande amfetaminförskrivningen till barn. Enligt radiouppgifter har ämbetsverket också ett ansvar för statsbidragen till ungdomens nykterhetsorganisationer, ett bidrag man tänker skära ned därför att man inte uppfattar att deras verksamhet är anpassad till nutidens krav. Nej, med tanke på att Socialstyrelsen själv uppträder som amfetaminlangare till ungdomar, så måste man väl bekämpa nykterhetsidealen så att de inte inverkar hämmande på knarkandet.

Verkligheten om bröstcancer har alltså betydligt större likhet med vad som under årens lopp presenterats på SIEMs sidor, t ex /siem/cancer.html än med vad som under många år presenterats som vetenskaplig sanning. Det kommer att ta flera år innan Socialstyrelsen tvingats till faktisk reträtt från sin prestigeladdade position. Under tiden kommer tusentals kvinnor få sina liv förstörda i onödan. På samma sätt kommer det att ta åratal innan man tillsammans med Smittskyddsinstitutet har tvingats att revidera den offentliga sanningen om vaccinationer. Under tiden har hundratusentals barn utsatts för meningslös och skadlig behandling, men medicinska lobbyister tjänat in miljarder.

Mysfarbröder

Det är i just detta klimat som skolmedicinens nyväckta intresse för alternativ medicin visar sig. Man tar på sig rollen av förstående mysfarbror i TV-soffan och talar väl om mjukisterapier och friskvård - i den fasta förvissningen att de inte kommer att göra särskilt mycket nytta så länge de används parallellt med den i dag normala exponeringen för hormoner, fluor, vacciner, spiraler, värktabletter, antibiotika och andra s k läkemedel, skräpkost, livsmedelstillsatser , miljögifter samt meningslösa och skräckinjagande s k hälsoundersökningar.

En kropp kan nämligen inte skydda sig mot ständigt nya skador samtidigt som den ska försöka läka och reparera skador som redan inträffat. Det är lika omöjligt som att prata och lyssna samtidigt. Och så länge oskadliga medicinska metoder används som komplement till förgiftning så kommer den att ha mycket begränsade hälsoeffekter, därför att kroppen under pågående förgiftning befinner sig i försvarsposition och därmed inte kan läka.

Efterfrågan på s k riktig sjukvård, dvs tillfälligt smärtlindrande symtomdämpande och nedsövande droger och stympning, kommer alltså också fortsättningsvis att växa., eftersom patienten tror sig ha prövat alternativen när han stoppar i sig några homeopatpiller tillsammans med värktabletterna.. Och vad är naturligare än att patienten då vänder sig till den bekante och trevliga mysfarbrorn i TV-soffan som ju verkar positiv till alternativa metoder, men också har starkare mediciner att erbjuda när zonterapin inte hjälper.

Göran Perssons TV-figur Trivsel-Torsten tycks vara ett vinnande koncept och ser alltså ut att snabbt få många medicinska efterföljare. Ukrainas valfuskande demokrator Lukaschenko som bygger upp sin folkliga image genom att ständigt leende visas i sina statskontrollerande media, ätande frukost, besökande daghem, tillrättaförande lokala makthavare, Italiens mediamogul och president Berlusconi och många andra signalerar att en ny politisk era har inletts. Politisk maktkamp handlar inte längre om att vinna folkets stöd, utan massmedias. Precis som den erfarne koskötaren inte kämpar med den vildsinta och svårfångade förrymda kon, utan tar hennes kalv i stället. Tar han kalven kommer kon snällt efter.

Så ser också den nya skolmedicinska marknadsstrategin gentemot alternativmedicinen ut. Den har det klassiska namnet "If you can't beat them - join them!". I denna marknadsstrategi medverkar tyvärr alltför många välmenande alternativterapeuter, ibland i utbyte mot någon form av erkännande, auktorisation eller garanterade inkomster. Effekten blir emellertid att på lång sikt kommer inte en människa att veta vad alternativ medicin är och vad den eventuellt skulle kunna uträtta. Förgiftning blir enda alternativet.

Det är därför jag ibland ser ut att ha fått nåt i halsen när en patient uppmuntrande kommenterar att "men alternativmedicinen börjar väl bli mer och mer erkänd nu, det har jag sett på TV ?"


VECKANS AKTUELLA MOTGIFT v 3 2002 LÖD:

TV-program sänds allt oftare om akupunktur, zonterapi, och andra exotiska behandlingsmetoder. Även pålitliga vitrockar i rutan börjar knäppa upp skjortan, käka morötter och tala om vikten att må bra, t ex i det parodiska Livslust-programmet, tidningar gör textreklam för spa och andra "naturliga" metoder.

Har du sett ett enda program, site eller tidning om friskvård och hälsa, där inte man använder sig av en eller flera läkare som hustomte och auktoritet, som facit på hälsofrågor? " - Nu har vi hört vad folk tycker och tror , låt oss nu vända oss till en läkare för att få reda på hur det ÄR : ." brukar det heta.

Läkare har emellertid enligt tillgänglig statistik betydligt kortare livslängd och därmed sämre hälsa än den genomsnittlige medborgaren. De har dessutom skaffat sig sin kunskap om människokroppen främst genom studier av sjuka och döda människor, dvs människor som misslyckats med att hålla sig friska och vid liv.

Varför skulle en läkare vara auktoritet på hur man håller sig frisk? Kan man lära sig spela golf genom att huvudsakligen studera människor som INTE kan spela golf? Eller - skulle du som fotbollsälskare acceptera att varenda fotbollsmatch skulle kommenteras och rescenseras av reportrar som inte vet vad spelet går ut på, som själva aldrig stått på plan, än mindre latchat med en boll och inte kan skilja på hands och inkast ? Sådan " expertis" är det massmedia och myndigheter hänvisar oss till när det gäller vår hälsa.

SOM SVAR PÅ MOTGIFTET INKOM BL A FÖLJANDE BREV:

Subject: Ang. motgift
Date sent: Mon, 14 Jan 2002 13:04:12

För att ta reda på varför ett flygplan störtat studerar man vraket och hittar vad som gått sönder. Sedan korrigerar man felet hos de flygplan som fortfarande är i trafik. Av samma skäl ägnar sig läkarvetenskapen åt att studera sjuka och avlidna människor. Vidare bedriver läkare SJUK-vård, dvs tar hand om människor som blivit sjuka. Vad gäller FRISK-vården bedrivs den med fördel av den enskilde. För att hålla sig frisk (så frisk som man kan vara med sina genetiska förutsättningar) bör man 1) äta rätt 2) undvika negativ stress 3) motionera. Däremot är det tveksamt om lavemang, handpåläggning eller kristallterapi gör någon nytta utöver placeboeffekten. Vilket du borde veta.
Eftersom folk i allmänhet redan vet att det är nyttigt med morötter och motion, ägnar sig läkare inte så mycket åt detta. Om du vill göra nytta för folkhälsan, ägna din hemsida åt att propagera för nyttig mat och motion istället för att göra reklam för dyra och sannolikt verkningslösa behandlingar.
Vad gäller läkares korta livslängd, beror det framförallt på dålig arbetsmiljö. Alltså att de utsätter sig för sådana påfrestningar i sitt arbete med att hjälpa sjuka människor att deras egen hälsa tar stryk. Knappast någon förebild att ta efter alltså. Å andra sidan kanske det spelar mindre roll för den patient som kommer in med ett tilltäppt kranskärl att den läkare som öppnar det med ballongsprängning och räddar hans liv själv stressar sig till en kärlsjukdom.
När jag sätter in Trombyl, Pravachol och Seloken på en patient som just genomgått en hjärtinfarkt, vet jag att jag sannolikt förlänger hans liv och minskar hans lidande i sin sjukdom. Detta vet jag eftersom det bevisats i studier involverande hundratusentals patienter. Om du med din desinformation sedan får honom att sluta ta sina tabletter och istället ta något naturmedel för att rensa cellmembranen från avlagringar (!!!) så bidrar du sannolikt till hans död.
Jag föreslår således att du, om du verkligen vill hjälpa sjuka människor till effektiva terapier och undvika humbug, verkar för omfattande kliniska prövningar av alla de alternativa kurer du propagerar för. Sannolikt skulle det leda till att det mesta visar sig verkningslöst. Men då blir det ju svårare att tjäna pengar på förstås.
HH läkare

SIEMs kommentar:

Brevet är en utmärkt illustration till några grundläggande skillnader i synsätt, och illustrerar skolmedicinens vetenskapsteoretiska okunnighet. Brevet kommenteras nedan i ett antal citerade punkter.,

1) "För att ta reda på varför ett flygplan störtat studerar man vraket och hittar vad som gått sönder..

SIEM: Fel. På ett störtat flygplan har i regel ALLTING gått sönder. Att försöka korrigera och förstärka de vrakdelar som man finner har gått sönder leder oftast ingenstans. Om ett sådant arbetssätt tillämpades inom flyget skulle ingen människa kunna eller våga flyga.

Vad som däremot är meningsfullt om man vill förebygga olyckor är att ta reda på vad som hände LÅNGT INNAN planet störtade. Det är då mycket viktigare att veta exakt hur man flyger och vad som krävs för att ett flygplan ska hålla sig i luften, än att studera vrakdelar, Noggrann tillbudsrapportering, bevakning av tidiga varningsignaler, analys av säkerhetssystemens svagheter och rekonstruktion av tidiga skadeförlopp är då de mest väsentliga åtgärderna. Detta ägnar sig sjukvården sällan eller aldrig åt. Är du inte tillräckligt illa däran får du åka hem igen från vårdcentralen, eller får inte ens tid för undersökning.

Som tur är tillämpar flygsäkerhetsansvariga ett intelligentare synsätt än skolmedicinen. Om medicinen hade lärt sig något om flygsäkerhetstänkande skulle vi slippa höra idiotier av typ

"Det finns inga vetenskapliga studier som visar att skäggiga män med sprängmedel i skorna orsakar att motorerna stannar eller planet störtar. Allt som möjligen händer är att planet gungar till några gånger medan personalen slåss med honom."

Likväl anser sig sjukvården - t ex H själv i brevet ovan - veta allt som finns att veta om friskvård, alltså att 1) äta rätt 2) undvika negativ stress 3) motionera.


2) Sedan korrigerar man felet hos de flygplan som fortfarande är i trafik.

SIEM: Genom självmotsägande påståenden kan man alltid delvis få rätt, och i vart fall göra motståndaren förvirrad och tystna. Detta är ett av skolmedicinens standardknep. Först påstår man alltså att fynden vid obduktioner omsätts i åtgärder på människor som fortfarande är friska. I nästa mening påstår man att det gör man inte alls, utan bara ägnar sig åt de sjuka, dvs åt "störtade plan";

3) " Vidare bedriver läkare SJUK-vård, dvs tar hand om människor som blivit sjuka. Vad gäller FRISK-vården bedrivs den med fördel av den enskilde"

SIEM
: Om det åtminstone vore så väl. I praktiken proppar läkare på fullt friska människor hormonpreparat, blodtrycks - och kolesterolsänkande medel, kosmetiska operationer och andra riskabla och skadliga åtgärder - inte minst hälsoundersökningar av typ mammografi åtföljda av hotande och stympande ingrepp, vilket diskuteras i detta magasins ledare. Detta leder såklart till att efterfrågan på SJUK-vård ökar.

Så här kan den medicinska klåfingrigheten och marknadsplaneringen också beskrivas:

Här görs flest plastikoperationer i världen AB Publicerad: 2001-12-30
Fettsugning är den vanligaste operationen i Brasilien, men det är bröstförstoringar som ökar mest. Landets största tillverkare ökade sin försäljning till 28 000 implantat förra året. Under 1998 sålde man strax under 10 000. Förra året utfördes 390 000 förskönande plastikoperationer i Brasilien, 207 per 100 000 invånare. I världstvåan USA var siffran 185 per 100 000. Här görs även flest kejsarsnitt i världen, <***>.. ..
(Läs också gärna: "Hon fick kallbrand i brösten efter plastikoperation"
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,125063,00.html )

3) "Vad gäller läkares korta livslängd, beror det framförallt på dålig arbetsmiljö".

SIEM: Grundläggande när det gäller mänsklig hälsa måste vara att kunna skilja på yttre och inre faktorer. Ordet "miljö" anger yttre faktorer - den omgivning i vilken läkare verkar. Man måste alltså dra slutsatsen att ingen annan yrkeskår har alltså så dålig arbetsmiljö. Denna miljö utgör svensk sjukvård - dess vårdcentraler och kliniker. Här dör läkare alltså som flugor, medan patienterna i samma miljö föds, botas, läker och tillfrisknar på bästa sätt? Endast läkare kan rimligen tro på något så befängt.

Trots att läkare vet allt som finns att veta om friskvård, och anser sig ha självskriven auktoritet på friskvårdens område, ägnar de sig uppenbarligen åt friskvård mindre än någon annan. "Jag är världsmästare på golf, men spelar aldrig själv " Det är denna arroganta självöverskattning som den aktuella veckans "motgift" sköt in sig på. Den kulan visste var den tog.

Förvisso är sjukvårdens miljö skadlig - men för både personal och patienter. Skadorna består främst i de gifter och den skadliga behandling man utsätts för. Exempelvis narkosläkare - som ju har högst dödlighet - är starkt utsatta för de bedövningsmedel som man ger patienter. På samma sätt har tandsköterskor och tandläkare varit mycket utsatta för kvicksilverskador - av det kvicksilver man deponerar i patienternas tänder.

Naturligtvis går många läkare på skråets egna myter, och behandlar sig själv och varann enligt skolmedicinska teser. De har dessutom nära till vården, vilket har sitt pris. ("Vi har väldigt bra läkemedel, och det kanske är svårt för människor att ändra det sätt de lever på , när man har ett piller som effektivt motverkar de symtom man har.. " Cecilia Lindgren, chef för Socialstyrelsens Läkemedelsbyrå i TV1-intervju 28 nov 2001 i en kommentar till att ettåringar ges Losec mot stress. )

Även stress och oro är skadliga miljöfaktorer. Dessa faktorer är emellertid en integrerad del av den moderna skolmedicinens arroganta människosyn, profithunger, kultur och föreställning om sin egen betydelse.

4) "Jag föreslår således att du, .verkar för omfattande kliniska prövningar av alla de alternativa kurer du propagerar för" .

SIEM: Detta kan man verka för till man stupar utan resultat. Den som t ex följt Ursula Jonsson kamp för att få basallergi-kuren vetenskapligt prövad undrar möjligen i vilken värld brevskrivaren lever. ( Se http://www.itv.se/~va219/ )

Han försöker få läsaren att tro att det är alternativmedicinen som undviker att få sina metoder seriöst prövade. Sanningen är den omvända. Forskning är nämligen dyrt, och inga pengar finns att tjäna på omsorgsfulla, korrekta och objektiva utvärderingar av naturliga, icke patenterbara preparat, vilket läkare och industri därför inte är ett spår intresserad av. Den forskare som ägnar sig åt sådant hamnar snabbt i en karriärmässig återvändsgränd. Därför hör det till undantagen att opartiska sådana studier görs.

Om naturliga preparat visar sig effektiva vid sådana studier så dras de dessutom in från marknaden - jmf exemplet glukosamin - därför att de då anses för nyttiga för att fritt få säljas.

5) SIEM Det mästrande tonläget i brevet är också betecknande för skolmedicinen i dag Ex. "Vilket du borde veta.", "Om du vill göra nytta för folkhälsan, ägna din hemsida åt..:", "Jag föreslår således att du, om du verkligen vill hjälpa sjuka människor till effektiva terapier och undvika humbug, :" osv. "Sannolikt skulle det leda till att det mesta visar sig verkningslöst." säger brevskrivaren om metoder och preparat han själv tydligen saknar varje personlig erfarenhet av och kunskap om.

Han har dock inte här någon självskriven auktoritet, och att han får vara god att motivera sina påståenden på samma villkor som andra. Hans råd om vad jag ska ägna mig åt är inte efterfrågade - lika lite som jag tror han efterfrågar min åsikt om vad han bör ägna sig åt i stället för läkaryrket.

"Sannolikhet" är för denne brevskrivare något som han själv utdelar efter gottfinnande, som påvliga välsignelser eller bannbullor. Vi ska därför senare titta närmre på det vetenskapliga sannolikhetsbegreppet. Därefter kommer hans påståenden att framstå som det pompösa skrävel de är.

6) ."Sannolikt skulle det leda till att det mesta visar sig verkningslöst. Men då blir det ju svårare att tjäna pengar på förstås."

SIEM: Total missuppfattning igen. De stora pengarna ligger i att sälja verkningslösa och skadliga medel, inte i effektiva och billiga.

Så länge patienten tror på medlet kommer han att - trots att han försämras - köpa och konsumera mer. Han blir alltså i bästa fall en livslång konsument - så länge han nu lever.

Ett effektivt medel behövs däremot bara en begränsad tid.


Vi påminner t ex om följande notis - en av många med liknande budskap: :

SVT TEXT 108 Ons 17 Maj 08:01:24
Tusentals svenskar har sedan
1970-talet dött efter att ha tagit
värktabletter som innehåller DXP, en
smärtstillande och vanebildande
substans, skriver Svenska Dagbladet.

Varje år dör 200 svenskar av vanliga
värktabletter. I fler än hälften av
fallen är det fråga om ofrivilliga
överdoseringar. DXP, dextropropoxifen,
ingår i flera vanliga receptbelagda
värktabletter.

Brevskrivaren bygger sin argumentation på en bisarr etik och logik: Han anser det t ex skumt att sälja preparat som folk blir friska av därför att de "tror på det" (den sk placeboeffekten) . Däremot är det hedervärt att prångla ut preparat som folk dör av, trots att de tror på dem.

(Jämfört med detta framstår det klassiska vattentestet för häxor som ett under av rättvisa och logik ("drunknade kärringen var hon ingen häxa, men flyter hon så ska hon brännas.. ))

Vad som är avgörande för förtjänstmöjligheterna är alltså inte kurernas effektivitet, utan med vilka makt- och propagandamedel som preparaten kan trugas på folk. Och där har naturmedicinen inget att komma med jämfört med läkemedelsindustri och skolmedicin. Naturmedicinare kan knappast tvinga patienter till behandling genom att hota dra in sjukpenning, eller anmäla föräldrar till sociala myndigheter.

Läkaren i dagens sjukvårdssystem kan också föreskriva behandling och preparat som kostar miljontals kronor, medan patienten bara blir sämre och sämre - och detta utan att patienten kan eller behöver ifrågasätta kostnaderna. Behandlingen betalas nämligen över skattsedeln, och politiker med ansvar för skattkistan får inte lägga sig i den medicinska behandlingen. Detta system anser brevskrivaren inte inbjuda till lurendrejeri eller överkonsumtion av vård.

Naturmedicinaren får däremot motivera varje preparat och behandling inför en patient som själv måste betala varenda öre ur egen plånbok, och som måste väga varje utgift mot den nytta han upplever sig ha av behandlingen. Detta anser brevskrivaren tydligen upplagt för bedrägeri.

Elementär logik säger annorlunda.

Men brevskrivaren ville kanske bara insinuera att folk som ägnar sig åt naturmedicin gör det främst för att tjäna pengar på folks godtrogenhet. Den som vill syna detta påstående kan i taxeringskalendrar och börsportföljer kolla vilka yrkesgrupper och branscher som kammar hem de högsta lönerna och vinsterna.

-----------
FAKTA/ Läkarlöner
Lägsta ingångslön för en AT-läkare är 20 196 kronor i månaden. Medellönen för samtliga läkare inom landstinget är 39 100 kronor i månaden. En läkare som är verksamhetschef tjänar i genomsnitt 55 600 kronor i månaden. (Nov 2000).
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,58595,00.html

Se även t ex DN 010816 Läkare jagar högre löner

------------

Om sannolikheter

Brevskrivaren tror sig alltså kunna avgöra sanningen i det enskilda fallet genom sannolikhetsberäkningar: "..vet jag att jag sannolikt förlänger hans liv.." : "Detta vet jag eftersom det bevisats i studier involverande hundratusentals patienter. " Han skiljer alltså inte mellan vetande och sannolikhetsbedömningar .

Att veta är naturligtvis väldigt bra, det anger en säkerhet i handlandet.. Att tro kan också vara mycket bra, det anger osäkerhet, man vet då sina begränsningar och iakttar försiktighet. Men det är fullkomligt livsfarligt att tro sig veta. Det kan göra en till en omdömeslös vettvilling. Därvid intalar man sig nämligen en säkerhet som är sakligt ogrundad, och riskerar därmed att ställa till katastrofer. Om man vid en viss tidpunkt anger sig veta något, och senare tvingas medge att det man visste var felaktigt - då ljög man redan när man påstod sig veta, man endast "trodde sig" då veta, och har då under mellantiden utgjort en fara för den allmänna säkerheten.

Uppenbarligen finns här en allvarlig brist i läkarutbildningen. Låt oss därför gå till botten med det hela.
En person är vid en viss tidpunkt inte sannolikt levande eller sannolikt död. Han är då antingen faktiskt levande eller faktiskt död. Ingenting berättigar mig heller att med säkerhet uttala mig om ifall en viss person (Karl Persson) är levande eller död, enbart efter att ha studerat andra personer ( Jonas K, Viktor E, osv )

Om jag har gjort korrekta vetenskapliga studier av saken kan jag veta att av en viss grupp hjärtinfarktpatienter överlevde 50% av dem som fick medlet X och 30% av dem som fick medlet Y. Detta uttrycker läkare dock ofta som att "sannolikheten att överleva är 50% om man får medlet X " vilket är ett förenklat och ibland livsfarligt tänke- och uttryckssätt.

FRÅGA : Nu kommer hjärtinfarktpatienten Kalle Persson in och frågan uppstår - Vågar jag säga att just Kalles överlevnadsmöjligheter är 50% om han får medel X? (Till läsaren: Svara gärna själv innan du läser vidare!)

SVAR; Att Kalle just har haft hjärtinfarkt är bara EN bland alla de faktorer som kan ha betydelse för hans tillstånd och framtida öde. Inget av det sagda hindrar att Kalle också just blivit överkörd av en spårvagn, och förlorat allt blod, vilket gör att sannolikheten att han ska överleva kan vara mikroskopisk. Emellertid tillhör han också gruppen "inkommande på akutmottagningen kl 1500 e m" av vilka 98% brukar överleva. Samtidigt kan han vid en noggrann undersökning visas ha en galopperande leukemi, där överlevnaden beräknas till högst 10%. Och av det hittills nämnda kan Kalle likaväl vara 25 som 95 år. Eftersom han är svensk man har han en "förväntad livslängd" på ca 78 år.

Vilken sannolikhet som gäller för Kalles överlevnad beror alltså helt på hur jag väljer att kategorisera Kalle. Jag kan sortera honom i en grupp med hög eller låg sannolikhet att överleva - helt efter mitt eget godtycke, eller efter de regler som gäller på arbetsplatsen, och efter hur stor kunskap jag har eller skaffar mig om Kalles inre och yttre förhållanden, samt efter vad jag vet eller tror mig veta om olika grupper, kategorier och egenskaper.

Hur jag sorterar honom beror till stor del på mig själv - och inte på Kalle.

Olika personer - läkare eller ej - kan alltså vid samma tidpunkt och med samma rätt "på vetenskaplig grund" hävda att sannolikheten att just Kalle ska överleva är 98%, 50% eller 10%. Men Kalles faktiska överlevnadsmöjligheter kan faktiskt inte samtidigt vara 98%, 50% och 10% - lika lite som en person samtidigt kan vara 5, 20 och 200 cm lång. En sådan "sanning" är ingen sanning alls utan en lögn klädd i pretentiös dräkt.

FÖRKLARINGEN : Sannolikhetsspråket uttalar sig egentligen inte alls om personen Kalle utan om olika kategorier och grupper av andra människor man studerat någon gång och någonstans, och som Kalle sällan eller aldrig tillhört, men eventuellt skulle kunna tillhöra. Men ju mer kunskap vi skaffar oss om just Kalles situation, olika egenskaper och kategoritillhörigheter, desto mindre användbar är vår kunskap om helt andra grupper om "hundratusentals personer". Hur många studier har t ex gjorts av sextiotreåriga invandrade män med två hundar, två tidigare infarkter, visst alkoholmissbruk, med vegetarisk kosthållning, nyligen bortgången hustru och pågående organisationsöversyn på arbetet, vilka inkommer på Vilhelmina vårdcentral kl 03 en söndagnatt? ( I dagarna refereras bl a nya forskningsrön som visar att människor med olika genetisk bakgrund har avsevärt olika enzymuppsättningar, vilket starkt påverkar deras förmåga att bryta ned gifter, exvis läkemedel. Vad blir kvar av "vetandet" då ?")

Korrekt kan man möjligen säga att "Vi klassificerar Kalle som en patient av typ X. Av de patienter av typ X som vi hittills haft har 50% klarat sig. Men samtidigt måste Kalle också klassificeras som en patient av typ A,B, H, G och tillhör dessutom en mängd andra kategorier som vi aldrig har studerat och inte vet hur många som tidigare överlevt. Vilken sannolikhet som i själva verket gäller för att just Kalle ska överleva - det vet vi alltså inte, och kan omöjligen veta. Vi kan tro, anta, spekulera, men inte veta . "
Detta uttryckssätt är emellertid omständligt. Än viktigare är att uttryckssättet visar vilken subjektivitet, osäkerhet och godtycklighet som medicinska bedömningar vilar på. Därför används det sällan i praktiken. Så sällan att läkare alltså nu tror sig veta i stället för att veta sig tro.

Men att tro sig veta Kalles överlevnadsmöjligheter - antingen man gör det ena eller det andra - är alltså ogrundat och bisarrt. Ett sådant uttryckssätt är ett bedrägeri, där man försöker trolla bort den roll i spelet man själv intar som domare och kategoriserare, diagnosticerare, prognosmakare och behandlare.

Med hjälp av sådana bedrägerier tar man dagligen livet av folk genom att utdela hot och dödsdomar "Du har sex månader kvar att leva", eller genom att förgifta dem ty "annars skulle de ha blivit ännu sämre" eller handla emot deras uttryckliga önskningar och beslut "i deras eget intresse". Dessa skadliga förfaringssätt vidtar man i föreställningen att man vet något man faktiskt inte kan veta.

Utan hävdande av sådan säkerhet skulle sådana handlingar annars betraktas som olaga hot eller misshandel, eventuellt vållande till annans död.

Handlande under osäkerhet ställer helt andra krav än handlande under säkerhet. Handlande under säkerhet kan rutinläggas och automatiseras eftersom man har "full koll" på det som händer. Handlande under osäkerhet ställer däremot ständiga krav på yttersta försiktighet, ständig uppmärksamhet och beredskap att ompröva, inget får då bli rutin. Den som söker vård behöver personlig uppmärksamhet och behandling med hänsyn just till sig själv som person, med alla sina unika egenskaper. Den som söker vård gör det inte för att bli en siffra i statistiken - det är just detta han fruktar. Men det är detta som oftast sker.

Den Hippokratiska eden säger att läkarens första plikt är att inte skada patienten. Det finns stor anledning att beakta denna ed, vilket inte sker inom dagens sjukvård. Eden är ett uttryck för den djupa insikten att något medicinskt vetande som motiverar säkerhet i handlandet i det enskilda fallet inte finns.

Ett annat exempel som mer torde tilltala läkarvetenskapen är följande. Gruppen läkare tjänar i genomsnitt ca 40 000:-/månaden. Om jag det enda jag vet om en person är att han är läkare bedömer jag det alltså sannolikt att han tjänar 40 000:-./mån.

Det kan kanske anses rimligt att personer med 40 000 i inkomst vid skilsmässa betalar 5000:- i underhåll till sina barn. Omedelbart inser den som känner plånboken hotad att det finns läkare med olika inkomster - att gruppen läkare är synnerligen heterogen. Vi kommer att få höra snyfthistorier om fattiga AT-läkare som blir ställda på bar backe om de ska betala ett underhåll på 5000:-/mån.

Läkarkåren kommer nu snabbt att enas om att man inte kan bedöma och behandla enskilda personer utifrån genomsnittsdata för en viss kategori som de råkar tillhöra.

Just det.

Om man tror sig veta att en person tjänar 40 000/mån därför att man har klassificerat honom som tillhörande en kategori med dessa genomsnittsinkomster - då riskerar man alltså att begå allvarliga missgrepp mot individen. Detsamma gäller om man tror sig veta att någon ska utsättas för gifter och skador, därför att man först har sorterat in honom i en viss kategori som "ska ha" sådan behandling.

Som synes kan sannolikheten se ut hur som helst, beroende på ur vilken synvinkel den ses. "Sannolikheten" är inte någon fast egenskap hos det man studerar ("Kalle är 178 cm lång") , utan en relation mellan observatören och det studerade, om än uttryckt med ett mystifierande språk. ("Sannolikheten att Kalle ska överleva är 10% om jag väljer att se honom som leukemisjuk. Om jag väljer att se honom som svensk man är hans chans att överleva 98%. " )

Sannolikheten varierar alltså ständigt med vad jag vet, tror mig veta och får veta om Kalle eller om andra personer som tillhör den grupp jag klassificerat Kalle i. Mitt vetande om Kalle kan aldrig bli fullständigt och därmed kan min sannolikhetsbedömning aldrig bli säker (oj då, hade han pacemaker !).

Sannolikheten att Kalle överlever kan t o m radikalt förändras utan att han själv förändras ett enda dugg - t ex genom att ett provsvar visar sig felaktigt, eller genom att andra personer på andra sidan jordklotet tillfrisknar efter en behandling, eller om behandlaren läser en viss tidningsartikel eller hoppar över den, osv.

På samma sätt kan en häst se svart, brun eller rosa ut, beroende på i vilket ljus jag betraktar den.. Gryningsljuset ger mig dock ingen rätt att påstå att hästen ÄR rosa, mörkret gör inte att hästen ÄR svart. Sannolikheten är subjektiv, olika för olika betraktare, och olika vid olika tillfällen.

Sannolikheten är alltså ett yttre sken och saknar därför varje likhet med sanningen.

Sannolikheter är redskap med vilket man lurar små barn och politiker, inte hjälper människor överleva.

Sanningen om Kalles längd varierar dock inte, antingen känner jag den eller också känner jag den inte. Kalle är lika lång antingen jag läser en tidningsartikel eller ej, antingen folk på andra sidan jordklotet gör det ena eller det andra, osv. Jag kan veta hans längd eller vara okunnig om den, men normalt kan jag göra skillnad på personer vars kroppslängd jag känner till och vars kroppslängd jag är okunnig om.


Sanningen är att det medicinska skrået skrudar sig i vetenskaplig mantel, utan att ens veta hur den ska knäppas.

Lämplig läsning: Hirschberg & Barasch "Remarcable Recoveries" ISBN 0747248133

Om läkare

Läkare är tydligen fantastiska om vi ska tro brevskrivaren.: I kraft av sin utbildning vet de allt som finns att veta om saker de saknar erfarenhet av och aldrig studerat, och detta trots att de hyllar empirisk vetenskap som den enda vägen till kunskap. De har de högsta lönerna trots att de saknar intresse av pengar - till skillnad mot t ex samvetslösa och profithungrande zonterapeuter.

Och trots att de vet allt som finns att veta om hur man håller sig frisk tar dessa självuppoffrande personer livet av sig med hjälp av den arbetsmiljö där de själva har högst ställning och den dagliga beslutanderätten.

Trots detta är de bäst skickade att tala om för andra hur de bör sköta sin hälsa och vad de bör ägna sig åt här i livet. I omsorg om den oskyddade allmänheten har läkare jagat kvacksalvare och bränt häxor, alltsedan den tid de själva matade folk med kvicksilver, svavel, pulvriserad mumie, opium och radium.

Det värsta är att många vanliga medicinska påståenden präglas av samma sanningshalt och logik som denna brevskrivare demonstrerar. Det tyder på att läkare ofta är så vana att hut går hem att de inte ens reflekterar över sina påståenden. Ju fräckare uppträdande och större bedrägeri - desto lättare går det hem.

Möjligen gäller det ovan sagda främst svenska läkare. På samma sätt som statliga Televerket en gång fört fram Ericsson till en världsledande position, på samma sätt som försvarsmaktens beställningar öppnat världsmarknaden för SAAB och Bofors, på samma sätt sålde svenska politiker en gång ut sjukvårdspolitiken till Pharmacia och Astra, i hopp om nya svenska industrikometer på världsmarknaden. Att man gjorde läkemedelsindustrin till flaggskepp inbillade dessutom väljarna att de var tillförsäkrade god hälsa och vård intill livets slut.

På andra ställen i Europa och världen omfattar läkarutbildningen fortfarande också traditionella folkmedicinska metoder, örter och homeopati, samt i vart fall något av mänsklig läkekonst. Flera av de kurer som brevskrivaren avfärdar med att de "sannolikt saknar effekt" har utvecklats och utprovats av "riktiga" läkare av annan nationalitet än svensk. Men i svensk sjukvård har synen på människan som en kemisk apparat, utformad för konsumtion av industriella gifter, närmast monopol. Att sjukvårdsorsakad förgiftning därigenom blivit en folksjukdom är inget att undra över. Frågan är hur länge folket överlever sannolikt ..?

Någon kan undra över det skarpa och föga vördsamma tonfallet i denna SIEMs kommentar. Anledningen till detta tonfall är att arroganta och okunniga läkare ofta tillåts köra med hederligt folk i och utanför vårdapparaten, på det sätt som illustreras av mailet ovan. Det finns emellertid ingen anledning att finna sig i detta, eller att av obesvarad hövlighet hålla tillgodo med sånt . Om Vår Herre själv nån gång skulle ge sig tillkänna för människor gör han det troligen utan vit rock och utan legitimation av Socialstyrelsen.

Jag tror mig också veta att åtskilliga svenska läkare och sjukvårdspersonal sörjer den medicinska sk utveckling som skett, och eftersträvar en roll som mer ansluter till den klassiska läkekonst där individen står i centrum och Hippokrates hålles i ära. De för i dag dock en ojämn kamp mot apparater och skrån. . Om något av ovanstående kan ge dem råg i ryggen och mål i munnen skulle ingen bli lyckligare än jag.

Trädet januari 2002
Ulf Brånell

Några av veckans "sannolikt verkningslösa" brev

Hej! Kan man läsa någonstans på din hemsida om mjölk?Vad jag vill veta är om mjölk är onyttigt och om man bör undvika mjölk? ( speciellt när man är gravid och ammar). Varför i så fall? Bör jag undvika ge mjölk till min dotter som har böjveckseksem? > -) B H

Hej
På de senare Nyhetsmagasinen t ex
http://www.klokast.se/Nyhet/Dec01.html
finns en sökmotor längst upp, den kan du använda vad du än söker info om.Jag har ingen spec sida om mjölk, det är lite insprängt här o där. Kolla dock t ex http://www.itv.se/~va219/ Men kort svar: ja, undvik sötmjölk och ost till böjvecksbarnet.
M v h
SIEM/Ulf

Tack för hemsidetipset till "Föreningen mot kronisk sjukdom"! Jag har nu läst boken "Nu räcker det! och kommit till stora insikter! Både jag och min dotter lider av basallergi, har det visat sig vid besök hos en naturpraktik

Dottern tål inte mjölk och gluten och jag tål inte mjölk. Jag har nu helt lagt om kosten sen 2,5 veckor sedan och dottern som haft mer eller mindre eksem i tre år är nu helt eksemfri. Dessutom funkar magen mycket bättre. Det är tur för mitt ofödda barn att jag kommit till dessa insikter, i grevens tid. Jag hoppas att det inte ska vara försent redan. Tack än en gång!
Mvh B H
------------------
Hej Ulf!
.. Jag fick en långt mkt bättre verkan av Zervital än vad jag kunnat drömma om! Psykiskt mår jag nu också MYCKET bättre .Tydligen är svampproblemen en stark källa till min ohälsa. Och ändå har jag ingen Candidainfektion enligt tester Med vänlig hälsning J M

---------------
Hej och tack för öronljusen. Jag blev inte helt bra men MYCKET bättre J N

--------------------

Ulises princip

From: maria Lombide Ezpeleta" <marisoly@eresmas.com>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Subject: det här kanske är n&got fór dig Date sent: Sun, 13 Jan 2002 03:54:24 -0600

Jag antar att du känner till Ulises princip: Bättre den man som gör felmed flit, än den som gör fel av misstag , men värst är den som gör fel med god avsikt - o han förtjänar större straff Vem är skickligast skytt? Den man som missar målet med flit eller den sommissar av misstag? Vem är bäst skattmästare? Den som räknar fel med flit eller den som räknar fel av misstag? Vem är farligast? Den som dödar sin fiende eller den som av misstag dödar sin ván? Den förste kan beräkna sina handlingar, medan den senare alltid är en potentionell fara ......

O varför är den med de goda avsikterna värst då? Jo, han kommer ju aldrig att inse att han handlar galet utan eftersom han tycker han har rätt så kommer han att insistera o insistera i sitt handlande
/M

"Forskare ljög om bröstcancerrapport"
Läs gärna originalartikeln!
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,119085,00.html
Läkare rasar mot Socialstyrelsen: Erkänn mammografifiaskot. Tidig upptäckt av sjukdomen hjälper inte
Det är falskt att färre kvinnor dör i bröstcancer sedan de genomgått mammografiundersökning. Tidig upptäckt av sjukdomen hjälper inte.

Det skriver läkarna Göran Sjönell och Lars Ståhle i DN i dag.

Rapporten som låg till grund för införandet av allmänna mammografiundersökningar manipulerades av forskarna, menar de.
På DN:s debattsida uppmanar i dag familjeläkaren Göran Sjönell och överläkaren Lars Ståhle Socialstyrelsen att "erkänna mammografifiaskot". De menar att mammografiundersökningarna bara leder till att friska kvinnor drabbas av falska positiva diagnoser och tvingas genomgå onödiga provtagningar. Det händer till och med att kvinnor förlorar sina bröst helt i onödan. Att färre kvinnor dör i bröstcancer sedan de genomgått mammografiundersökning är falskt, påstår de:
Sanningen är att aggressiv bröstcancer saknar effektiva botemedel. Tidig upptäckt av sjukdomen hjälper inte. Det är ett obehagligt faktum som vi läkare måste erkänna uppriktigt, skriver Göran Sjönell och Lars Ståhle.

.
Hanna Blanksvärd
Publicerad: 2002-01-02

Fakta/ DÖ-studiens brister enligt Sjönell och Ståhle
Kvinnorna i studien delades upp i två grupper, en grupp mammograferades och jämfördes med en kontrollgrupp som inte deltog i mammografi- programmet.

Kvinnorna i de två grupperna drabbades av cancer i lika hög utsträckning. Men vissa kvinnor i försöksgruppen fick till exempel skelettcancer eller äggstockscancer på dödsbeviset, fast det var bröstcancern som var dödsorsaken. Motsvarande fall i kontrollgruppen fick diagnosen bröstcancer på dödsbeviset.
Det var forskarna, med full vetskap om vem som mammograferats och vem som inte mammograferats, som själva valde dödsorsak för alla kvinnor.

Av de kvinnor som deltog i försöksgruppen och som drabbades av aggressiv bröstcancer kunde få räddas. Tumörer som inte är aggressiva, det vill säga växer långsamt, är sällan dödliga. Därför spelar det ingen roll om bröstcancer upptäcks tidigt, menar Sjönell och Ståhle.

"Dags att erkänna mammografifiaskot"
DN DEBATT/onsdag 020102 Läs gärna originalartikeln!
Läkare kritiserar forskare för falsk rapport över bröstcancerfallen:
..
Varför hjälper inte tidig upptäckt med mammografi de bröstcancersjuka kvinnorna? Bröstcancer är inte en sjukdom utan många olika tumörsjukdomar och vissa ovanliga former av bröstcancer är mycket aggressiva och dödliga, medan de flesta tumörer i bröstet växer långsamt och är därmed inte dödliga. Dessvärre saknar vi läkare fortfarande riktigt effektiva behandlingsmetoder mot de mest aggressiva bröstcancrarna. Dessa fakta påverkas inte av tidig upptäckt av sjukdomen, ett obehagligt faktum som vi måste erkänna, vi måste vara uppriktiga.

I dag får de flesta kvinnor som kallas till mammografi mycket knapphändig om ens någon information om undersökningens effekter och biverkningar. I många fall består informationen endast av vaga formuleringar som "mammografi leder till tidig diagnos av bröstcancer och tidig diagnos ger bättre prognos". Alla kvinnor som erbjuds att delta i mammografihälsokontroller har rätt till korrekt information, byggd på den medicinska kunskap som gäller i dag. Följande information har alla kvinnor som erbjuds mammografi rätt att få tillsammans med kallelsen:

1. Bröstcancer är en ovanlig sjukdom hos kvinnor i åldern 50-69 år, cirka 4 procent drabbas av denna sjukdom.
2. Hälsokontroller med mammografi vartannat år syftar till att hitta en eventuell tu-mör tidigt. Tidig diagnos av brösttumör anses av vissa forskare ge en bättre prognos för behandlingen, andra forskare hävdar att detta inte är bevisat. Hittills gjord forskning visar ingen långsiktig skillnad i förekomst av allvarlig cancersjukdom hos de som deltagit eller inte deltagit i mammografihälsokontroller.
3. Eftersom mammografi inte är en exakt metod kommer många av de kvinnor som deltar i hela programmet att få en falskt positiv diagnos. Detta betyder att undersökningen visat en misstänkt tumör som efter fortsatta undersökningar visar sig vara "falskt alarm" (falskt positiv) det vill säga det fanns ingen cancertumör i bröstet.
4. De flesta kvinnor som återkallas för förnyad utredning efter en mammografi är friska och har endast haft oturen att drabbas av en falskt positiv diagnos (falskt alarm).
5. En del av dem som deltar kommer under programmet att erbjudas finnålspunktion eller annan provtagning från ett bröst som följd av överdiagnostik (falskt alarm).

Socialstyrelsens roll i det svenska mammografiprogrammet måste granskas av oberoende experter. Sveriges kvinnor har rätt till uppriktiga, vetenskapligt korrekta och sanna svar på frågorna om den svåra sjukdom som drabbar få, men alltför många svenska kvinnor. Vi måste sluta med att skada friska kvinnor utan att hjälpa de sjuka! Använd i stället de cirka 500 miljoner kronor per år som mammografiprogrammet kostar till att ge bröstcancersjuka kvinnor den allra bästa, den mest kvalificerade vård och omsorg som i dag går att åstadkomma!

I Norge har i dagarna den Nationella forskningsetiska kommittén under ledning av professor Georg Höyer skrivit till socialminister Dagfinn Höybråten och tagit starkt avstånd från den planerade introduktionen av mammografihälsokontroller i Norge. Argumenten är desamma som i denna artikel, det vill säga oenighet bland forskarna om resultaten, avsaknad av bevis för ökad livslängd eller minskad dödlighet i cancersjukdomar, undermålig och oegentlig information till de kvinnor som erbjuds, höga kostnader och omfattande biverkningar. Kommittén skriver att det är osäkert huruvida screening med mammografi gör större skada än nytta.

Göran Sjönell Lars Ståhle"Lång överlevnad för botade kvinnor"
DN DEBATT/söndag 020113 Läs gärna originalartikeln!

24 läkare och cancerexperter avslöjar omfattande mammografistudie:

Svenska cancerfonden
kommer snart att offentliggöra en ny stor forskningsrapport om mammografin. Drygt en kvarts miljon kvinnor har studerats. Studien visar inte bara att mammografi minskar dödligheten i bröstcancer. Den visar också positiva resultat efter lång tids uppföljning. Kvinnorna i studien har genomsnittligt följts i 16 års tid. Det skriver 24 läkare och cancerexperter som uppmanar sina patienter att strunta i familjeläkaren Göran Sjönells kritik mot mammografin. Hans rekommendationer leder till att fler kvinnor dör i bröstcancer, menar de.
.

SIEMs kommentar: SIEM brukar hävda att den medicinska vetenskapen inte är en apparat för att ta fram eviga sanningar, utan för att skapa tillfälliga samförstånd ( i skråets och industrins gemensamma syfte att vinna makt och tjäna pengar).

Först refererade vi en artikel av två läkare som utpekar svensk mammografiforskning som fusk och humbug. Sådant kan naturligtvis inte lämnas oemotsagt av det svenska canceretablissemanget. Nästa DN_artikel har alltså 24 läkare som undertecknare, och är en bra illustration till SIEMS tes.
Sanning är inte en fråga om majoritet eller minoritet. Sanning är en fråga om sanning kontra lögn. Att man anser sig behöva 24 läkare som undertecknare har alltså inte att göra med sanningsvärdet - utan om den maktställning 24 inflytelserika forskare har inom den medicinska världen: Gud nåde den forskarstudent eller kollega som opponerar sig - räkna med bannbulla vad gäller anslag och tjänster!

I övrigt är det sakliga innehållet obefintligt: Man hänvisar till en forskningsrapport som snart kommer att offentliggöras

24 läkare uttalar sig alltså om innehållet i en ännu ej publicerad rapport. Detta borde väcka förundran: Om den är opublicerad är det synnerligen underligt att dessa 24 läkare har tillgång till den, och kan ingående uttala sig om dess tillförlitlighet och innehåll. Däremot får inte t ex kritikerna Sjönell och Ståhle eller DN:s läsare tillgång till den för att själva bilda sig en uppfattning om dess pålitlighet. Det finns inte heller tid att vänta med inlägget tills rapporten föreligger och kan granskas av alla. En opublicerad rapport ger naturligtvis inte något som helst utrymme för kritisk granskning av sina metoder och påståenden: Det är inte heller en sådan diskussion man eftersträvar. I stället vill man ha en skräckslagen auktoritetstroende publik som villigt betalar utan att förstå och utan att ifrågasätta.

Än märkligare tycks det vara att dessa 24 läkare haft denna sin ståndpunkt om mammografi långt innan dessa bevis nu snart ska framläggas. Intuition tycks vara en omistlig egenskap men tycks ha vetenskapligt bevisvärde endast hos cancerforskare

Naturligtvis är detta en del av ett propagandakrig, där stora pengar är inblandade, och stora anslag kan hotas om allmänhet och politiker börjar tvivla på mammografins välsignelser. I detta skede gäller det att få så stor publicitet som möjligt för att trumma ut samma gamla - alltmer ifrågasatta - budskap, helst innan och utan att någon mer kvalificerad kritisk granskning kan göras. Det är valår i år.

(Följ mammografidiskussionen genom åren i SIEMs Månadsmagasin. Används sökmotorn längst upp på magasinet!)

Men naturligtvis tar ingen av de stridande läkargrupperna upp den mest intressanta frågan om bröstcancer - den som SIEM skrev om i junimagasinet 2000, som en av de minst bevakade nyheterna under 1998: (enligt Project Censored) :

"Biokemiska företag gör vinster på bröstcancer. Ledande företag som specialiserar sig på cancerbehandling och information är samtidigt ledande producenter av cancerframkallande produkter."

Så sluter sig cirkeln och man tjänar pengar i båda ändar .

Farlig väg med antidepressiva medel
From: "L Andersson" <lrs@swipnet.se>

I media har helt nyligen skrivits att alltfler unga får antidepressiva läkemedel. För åldrar upp till 18 år har utskrivningen mer än dubblerats och denna medicin är numera den största enskilda läkemedelsgruppen.

Eftersom det inte finns några säkra undersökningsresultat om att det psykiska välmåendet skulle vara sämre än tidigare, måste orsakerna finnas på annat håll. Faktorn antalet praktiserande psykiatriker och andra läkare som skriver ut antidepressiva, är inte helt betydelselös i sammanhanget. Tidigare talade man om valiumkusten; Västkusten. De psykiatriska influenserna och koncentrationen till det området var uppenbar.

Unga är tydligen den relativt nya "målgrupp" som gäller för dessa piller. Sedan flera år tillbaka är våra gamlingar på institutioner väl försedda med samma medicin. "Vi tänkte att gamla moster (runt 80 år) behövde livas upp lite" var en kommentar som gavs vid ett tillfälle. Troligen signifikativ och alltför vanlig. Och hemtjänsten bär hem kassevis av varan till vårdbehövande gamla i hemmen.

Nya kunder i vårdkomplexets butik - läs ungdomar - är det som gäller. När de äldres "behov" täckts måste kundskaran utökas. Det är oroväckande och osmakligt. Att sedan det finns en mycket stark koppling mellan vår offentliga vård och läkemedelstillverkare gör alls inte saken bättre. Forskningspengar, bidrag till utbildning inklusive resor är ett par exempel på vad tillverkarna betalar åt våra offentliganställda läkare. Att en stor del av vår befolkning "måste" ordineras kemiska och högst tveksamma ämnen (biverkningarna är farliga) måste ifrågasättas. Det är speciellt anmärkningsvärt eftersom det inte finns belägg för att den psykiska hälsan är sämre idag än igår.

Luftföroreningar farligare än väntat
Umeå TT 7/1 2002 SVD

Fler människor än forskarna tidigare har trott dör av luftföroreningar, enligt en ny studie.Fler människor än forskarna tidigare har trott dör av luftföroreningar, enligt en ny studie.
..
Det är sedan tidigare vedertaget att om utomhusluftens halt av partiklar ökar, dör ovanligt många hjärt- och lungsjuka människor dygnet efter. En del anser att förklaringen är att luftföroreningarna blir det lilla som behövs för att kritiskt sjuka inte ska orka med, men att dödligheten på något längre sikt inte ökar.

Enligt den nya undersökningen är det inte så. När partikelhalten i luften stiger, har det betydelse för dödligheten i åtminstone fem veckor framåt.
.
Partiklarna kommer bland annat från vägdamm, avgaser och vedeldning. Undersökningen presenteras i januarinumret av tidskriften Epidemiology.


SIEMs kommentar: Nej, det ligger inte mycket pengar i att forska om luftföroreningarnas hälsofarlighet. Därför har det "inte funnit några studier som tyder på" att luftföroreningarna är särskilt farliga, och därför har forskarna kunnat ägna sig åt att "tro" och att "anse"..

Tillgången till frisk luft är alltmer begränsad - liksom tillgången på tystnad, rent vatten och oförstörda livsmedel, dvs på grundläggande hälsofaktorer. Ang vår livsstil se t ex Månadsmagasinet för december 2001 och s

Barn tål många vaccinationer
Från TT-Reuters
DN 020107
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=128&a=242437

CHICAGO. Det är ingen fara för att barnens immunsystem blir överansträngt av många sjukdomsförebyggande vaccinationer. Det visar en studie som Children's Hospital i Philadelphia publicerade i dag.

- Kända studier stöder inte hypotesen att många vaccinationer skulle överanstränga, försvaga eller "förbruka" immunförsvaret.

- Tvärtom. Små barn har en väldig förmåga att svara på många vaccinationer precis som på många andra utmaningar i miljön, står det i rapporten.
.
Rapporten hävdar att barn, försiktigt räknat, klarar av 10.000 vaccinationer:
.


SIEMs kommentar: Hur noga man än läser artikeln (här avkortad) får man inte på något sätt klart för sig vilka konkreta fynd och bevis som forskarna stöder sig på., eller t ex över hur lång tid undersökningen sträcker sig. Vi får bara redan på att "barn tål vacciner".

Att bevisligen ett antal barn dör och skadas av vacciner - annars skulle t ex knappast behövas någon biverkningsrapportering och några skadestånd till barn och familjer som drabbas (se SIEMs tidigare notiser och artiklar i ämnet) - framstår då som ett komplett mysterium.

Men lite svinn får man kanske stå ut med vad gäller det mesta. En del tidningsartiklar t ex är alldeles överflödiga.

Att vara behövd viktigt för hälsan 6/1 2002 SVD Stockholm TT
http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_1972406.asp

Varken ökat arbetstempo eller drastiskt försämrad folkhälsa kan förklara de senaste årens rekordmånga långtidssjukskrivna.

- Kärnan till ohälsa ligger i bristen på egen kontroll, känslan av att inte vara behövd, hävdar regeringens utredare Jan Rydh i en TT-intervju inför slutrapporten som kommer på tisdag.

I september i år hade närmare 109 000 svenskar varit sjukskrivna i mer än ett år. Vid årsskiftet väntas siffran ha stigit till bortåt 120 000. <***>: bara sedan förra året har de långtidssjukskrivna ökat med 25 procent.

- Det är ingen medicinsk epidemi som utbrutit, tvärtom lever vi längre och är friskare, konstaterar Jan Rydh som på tisdag lämnar fram sin andra slutrapport om ohälsan i arbetslivet.

<***>: Små arbetsplatser har mycket lägre sjukfrånvaro än stora. Värst är det på de stora kvinnodominerade arbetsplatserna i den offentliga sektorn. Över huvud taget står kvinnorna för 63 procent av de långvariga sjukskrivningarna.

Utöver faktorer som brist på egen kontroll, känsla av att inte vara behövd och att få uppgifter över ens förmåga, har klassiska faktorer som fysiskt tunga jobb också betydelse.

Jan Rydhs budskap är alltså: måna om de anställda, se till att de känner sig behövda.

SIEMs kommentar: Det är valår i år. Då är alla friska fast de är sjuka. Enda felet är på arbetsplatserna. Fast det är förstås på de av politiker styrda arbetsplatserna som hälsoproblemen tycks vara värst. Detta kan man lösa med större politiskt inflytande över arbetsplatserna, så att den enskilde får mer att säga till om Blev du förvirrad?

Att göra självmotsägande påståenden är som sagt ett sätt att förvirra och tysta kritiker.
Hur ska nu en god arbetsgivare göra när Jan Rydh inte finns på sitt tjänsterum? Ska han ringa, söka och jaga så att Jan Rydh känner sig behövd? Eller ska han utgå från att Jan Rydh säkert gör nåt bra på eget initiativ, och låta frågan bero tills Jan Rydh dyker upp?

Egen kontroll och känsla av att vara behövd är alltså i praktiken oftast oförenliga faktorer, och Rydhs analys av problemet rena intellektuella geggamojan. Att folk är sjuka är alltså alltid arbetsgivarnas fel - eftersom det är fel vad arbetsgivaren än gör. Då kan arbetsgivarna gott betala sjukligheten också. Logiskt, eller hur?

Och eftersom de sjuka inte är verkligt sjuka kan politikerna använda skatte- och sjukförsäkringspengarna till nåt annat. Alltså en mycket användbar utredning under ett valår.

Rydhs analys klarar dock inte ett möte med verkligheten: Är det någonstans i svenskt arbetsliv som man känner sig behövd och har egen kontroll är det rimligen som egen företagare eller högavlönad. Men:

"Även bland högavlönade och egenföretagare ökar sjukskrivningarna. Det visar statistik från SEB Trygg Liv där psykiska besvär ligger bakom var femte sjukskrivning." ( Sjukskrivningar 020108 DN)

SVT TEXT 116 Tor 24 Jan 21:25:30
Utbrändhet och psykisk ohälsa ökar

Allt fler svenskar sjukskrivs pga psy-
kisk ohälsa och utbrändhet. Under år
2000 utgjorde de 26 procent av alla
långtidssjukskrivna, en ökning med fem
procent jämfört med 1999.

<***>:

Personer inom yrken med höga utbil-
ningskrav - särskilt inom vård, skola
och omsorg - var överrepresenterade.

Däremot är sjukskrivningar pga psy-
kiska besvär ovanligare bland arbetar-
yrken. Där dominerar besvär i rygg,
nacke och axlar.


Det är alltså i verkligheten inte alls lågutbildade osjälvständiga arbetare som blir utbrända för att de inte känner sig behövda och inte får bestämma. I föregående magasin refererade vi också uppgifter som pekar på att även ungdomar i allt större utsträckning är sjuka, deprimerade och utbrända innan de ens hunnit göra sitt inträde i arbetslivet. Hur reformer i arbetsliv och sjukförsäkring ska ändra på detta är ett mysterium.

Verkligheten? Att Rydhs utredning är ett politiskt beställningsverk, passande ett valår. Att den växande faktiska sjukligheten främst är ett ackumulerande förgiftningsproblem, där sjukvården är den dominerande sjukdomsframkallande faktorn. Om detta har vi skrivit åtskilliga gånger (använd sökmotorn ovan!)

Utan medicinska diagnoser och utan tonvis med medicinskt rävgift skulle folk inte heller acceptera en orimlig arbetsbelastning som ett personligt problem, utan reagera i tid långt innan utbrändheten och fibromyalgin slår till. (Läs om lågdosförgiftning på /siem/giftbroschyr.html ) Men ett förgiftat folk är ett medgörligt folk. Det visste arbetsgivarna redan 1876 när man skänkte ut fritt öl till arbetarna under Sundsvallsstrejken. Men sådant minns väl den nuvarande "arbetarregeringen" inte längre

Av och till kommer reportage om bolivianska gruvarbetare som orkar med det slitsamma arbetet endast genom att ständigt tugga på sina coca-blad, tills silikosen tar dem. När kommer första reportaget om svenska kvinnor som sliter ständigt tuggande på sina hormon- och lyckopiller, innan utbrändhet och fibromyalgin tar dem?

Det passar maktmänniskorna utmärkt att helt sudda ut sjukförsäkringens roll som försäkring. Den sjukes egna lagliga rättigheter ska minimeras, och han/hon ska göras beroende av godtyckliga skönsbedömningar från arbetsgivare och kommitteer, som också ska kunna använda försäkringspremierna precis som de själva tycker är bäst.

Av mediadebatten framgår tydligt att sjukligheten skapar en huggsexa för intresseorganisationer av olika slag, och främst används i kampen om makt och pengar. Något seriöst intresse för eller kunskap om de biologiska faktorerna bakom sjukligheten finns inte. Än .

Vitaminer ger svaga ben DN 020101
För mycket A-vitamin ökar risken för benbrott, visar en ny studie. Upptäckten leder till kritik mot att Sverige som enda land i Europa tillsätter A-vitamin i mjölk, fil och yoghurt med låg fetthalt.

<***>: I den amerikanska studien ingår hela 72.337 personer, samtliga kvinnor. En femtedel åt mer än 3 milligram A-vitamin per dag. Deras risk att bryta ett höftben var förhöjd med nästan 50 procent.

De som åt mycket vitaminer levde sunt på många sätt. De motionerade ovanligt mycket och rökte ovanligt lite. Ändå hade de ökad risk för benbrott. Resultaten publiceras i dagens nummer av amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA.

Sedan flera decennier tillsätter mejerier extra A- och D-vitaminer i produkter med låg fetthalt. Skälet är att dessa vitaminer är fettlösliga och försvinner med fettet. Tanken är att folk som äter fettsnålt ändå ska få i sig viktiga fettlösliga vitaminer.

En annan slutsats av den nya studien är att man inte ska ta fler multivitamintabletter än vad som står på burkens etikett. De flesta tabletter innehåller hela dagsbehovet av A-vitamin. Men det finns inget skäl att sluta ta tabletterna eftersom de innehåller ämnen som är nyttiga i rätt dos.


SIEMs kommentar:
Mejeriindustrin har under decennier lyckats prångla ut uppfattningen att benskörhet botas eller förebyggs genom att man dricker mjölk, trots att verkligheten uppenbarligen är den motsatta: "Sverige ligger i världstoppen när det gäller benskörhet. " men också i toppen vad gäller mjölkkonsumtion. Eftersom många kvinnor vill undvika mjölkfett väljer de emellertid lättprodukter. Studien ger emellertid inget stöd för att påstå att lättprodukter skulle vara hälsosamma - däremot är de mycket lönsamma för mejerierna (förr var skummjölk en avfallsvara och såldes för två öre litern) . Men skam den som ger sig - i stället kan mejeriindustri och anti-vitamin-industrin förenas i sin tolkning att det är Avitaminet som ställer till problem, inte lättprodukterna.

På motsvarande sätt prånglades en undermålig C-vitaminstudie ut i massmedia för något år sen. (Se http://www.klokast.se/siem/Cvit.html )

Det är vetenskapligt bedrägeri att prångla ut sådana här slutsatser efter den studie man har gjort. För att kunna uttala sig om orsakssammanhang måste man göra experimentella studier. Så har inte skett. I stället har man samlat uppgifter om folks matvanor och folks benbrott, och statistiskt jämfört olika grupper. De personer som själva försöker göra nåt åt sin dåliga hälsa, övervikt, kalkbrist, genom att äta lättprodukter - som man gör mycket reklam för - hamnar automatiskt i "mycket A-vitamin"-gruppen, och några av dem kommer också pga sin dåliga hälsa och kalkstatus att bryta benen. Något orsakssamband behöver alltså överhuvudtaget inte föreligga.

Med samma studiemetodik kan man finna att personer som äter läkemedel är sjukare än de som inte gör det. Rekommendationen blir då att sluta äta läkemedel.

Då blir slutsatsen i vart fall rätt - även om bevisföringen haltar lika illa.

I föregående månadsmagasin kunde vi se hur man offrat tusentals indiska barn för att få möjligheten till en bra tidningsrubrik i kampen mot A-vitaminerna. Nu har historien valsat runt i media ett tag, och då ser den ut så här.
Dödsfall bland barn som fått A-vitamin
SVT TEXT 135 Sön 20 Jan 11:27:07

I den indiska delstaten Assam uppges
23 barn ha dött i biverkningar sedan
de fått A-vitamin mot ögonsjukdomar.

Myndigheterna och FN:s barnfond Unicef
genomförde i november ett program där
tre miljoner barn och ungdomar fick en
dos A-vitamin i förebyggande syfte.

Tusentals insjuknade i illamående och
feber, fick diarré och kräkningar och
23 av dem avled. Det hävdar Assams
människorättskommission i en rapport.

SIEMs kommentar: Nu finns inte längre ett ord med i notisen om att de injektioner som gavs misstänks ha varit förorenade. Nu är det bara A-vitaminet som är "skurken". (Läs även föregående magasins kommentarer om denna händelse!)

Såna här notiser och studier är till för att spridas i media och prägla vad folk anser sig veta och deras handlande, därför att dom "har hört det nånstans". De intressen som ligger bakom den här typen av propaganda finner du beskrivna på /siem/oppet-brev.html

Sånt här kan motverkas med en god informationshygien. Reglerna för god informationshygien är desamma som för vanlig hygien:

- ÄT INGET DU HAR HITTAT UTE; UTAN ATT VETA VAR DET KOMMER IFRÅN. OCH VEM SOM HAR LAGT DET DÄR!


"Östersjöfisken lika giftig som förr"
DN DEBATT/torsdag 020110

Professor anklagar regeringen för att vilseleda konsumenter och EU:

Det är anmärkningsvärt att jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket försöker lugna konsumenterna genom att påstå att dioxinhalterna i lax och strömming från Östersjön minskar. Varken halterna av dioxin eller PCB har sjunkit sedan 1980-talet, vilket är ett allvarligt problem. Vi får hoppas att Sverige inte gav också EU denna felaktiga information i förhandlingarna om undantag från de europeiska dioxinreglerna. Det skriver Mats Olsson, professor i marina miljögifter vid Naturhistoriska riksmuseet. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in kommer sannolikt halterna av dioxin och PCB i strömming att öka ytterligare.

<***>:
Mot denna bakgrund är det mer än anmärkningsvärt att Kaj Larsson som företrädare för jordbruksdepartementet - det departement som handlägger fiskerifrågor - i medierna lugnande hävdar att dioxinhalterna i Östersjöfisk är "sjunkande" (ABC-nytt, november 2001). Det är vidare oförsvarligt att Livsmedelsverket i sin skrift Vår Föda (2000:1) i rubrik, ingress och löpande text hävdar att dioxinmängderna sjunkit i fet Östersjöfisk under 1990-talet. Som underlag för detta påstående har man ett ytterst bristfälligt material för att bedöma tillståndsförändringar och man tillämpar en metodik som inte kan försvaras vetenskapligt.

.. Mats Olsson

SIEMs kommentar; Minns ni den site (refererad i SIEMs Månadsmagasin juli 2000) där Skolverket skulle utbilda svenska elever i att "kritiskt" använda Internet, och man sa så här: "Webbplatser hos till exempel myndigheter och etablerade organisationer kan ses som "fakta"platser. Man kan utgå ifrån att de beskriver sin verksamhet på olika sätt och att det de säger är "sant" ur den speciella myndighetens/ organisationens synpunkt. Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är förvanskade " Att detta dock är ren lögn, och att svenska myndigheter ljuger så håret raknar om det skulle behövas, visar t ex kikhostevaccinfrågan som vi brukar kommentera här i SIEMs magasin. Så även t ex Jordbruksverk och Livsmedelsverk om vi ska tro Mats Olsson. Skolan ska alltså fostra elever till att tro på lögner, om de framförs av myndigheter, dvs efter politiska beslut.

I övrigt kan vi konstatera att miljöproblemen är bra på att fylla dagordningar, och ge underlag för trevliga konferenser. Såna problem ska man vara rädd om, och inte onödigtvis lösa dem.

Efter denna Skolverkets deklaration om obegränsat förtroende för våra myndigheter kan det verka lite självmotsägande att kräva att eleverna ska lära sig ifrågasätta, som framgår av nästa notis. Men det handlar naturligtvis om att ifrågasätta "rätt" saker. Det är det som är kritiskt tänkande i makthavarnas ögon.

Skarp kritik mot Livets ords skola 020114 DN

Livets ords friskola får skarp kritik av Skolverket på en rad punkter och kan riskera att förlora sitt tillstånd och sina bidrag.

Skolverket anser att Livets ord inte håller isär skolverksamheten och församlingsarbetet. Eleverna lär sig lyda - inte ifrågasätta. I de läromedel som används i kristendomsundervisningen betonas lydnad.

- Vi menar också att utbildningen bedrivs utifrån ett perspektiv där man inte betraktar människor som lika värda, säger Eva-Maria Magnusson på Skolverket.
<***>:

SIEMs kommentar: Den undervisning Livets Ord vill ge tycks i stort sett vara den som svenska elever av staten och med lagens medel påtvingades under första hälften av förra seklet. Vi väntar oss naturligtvis att regering och Skolverk omgående tar intitiativ till en obligatorisk omprogrammering av landets pensionärer - det blir säkert populärt under ett valår
FNs deklaration om mänskliga rättigheter börjar alltmer betraktas som ett hinder för den svenska statsmaktens ambitioner. Artikel 26: 3 som lyder

Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.
innehåller inga undantag för Sverige eller det svenska Skolverket. Men även
t ex artikel 8 klingar hjärtskärande falskt, i en tid då FN själv utfärdar bannlysningar mot enskilda personer, och Sverige tvår sina händer.

Artikel 8.
Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag och författning.


I veckan har dock Jan Guillou m fl personligen skänkt 50000 till de utpekade svensk-somaliernas uppehälle och advokatkostnader, i fullt medvetande att han därmed begår en handling som i Sverige betraktas som brottslig. Vi har just fått veta att RÅ inte betraktar handlandet som brottsligt, eftersom det motiveras av humanitära skäl.. I vårt land måste alltså enskilda svara för humanitär hjälp till människor som myndigheter och internationella organ behandlar inhumant Vad ska vi då ha våra myndigheter och organisationer till?

Att människor i Sverige skulle betraktas som lika värda är då alltså ett väl magstarkt hyckleri från Skolverkets sida. Makthavarna själva kräver obetingad lydnad samt rätt att behandla enskilda efter gottfinnande men det får man nog inte knysta om i undervisningen. Det ska eleverna lära sig senare i verkliga livet. Om Livets Ord inte lär eleverna att hyckla ordentligt, så får de väl lägga ned skolan.

Mindre risk för matstrupscancer med Helicobacter i magen
[2002-01-04 09:49]


Personer som infekterats av magsårsbakterien Helicobacter pylori drabbades i lägre omfattning av tumörer i matstrupen. Det visas i en svensk studie som presenteras i decembernumret av tidskriften Helicobacter.

Henrik Simán, Arne Forsgren, Göran Berglund och Claes-Henrik Florén vid Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS i Malmö undersökte förekomst av elakartad tumörutveckling i matstrupen i en grupp på närmare 33 000 personer som deltog i hälsoundersökningar under åren 1974-1992.
..
Riskminskningen var olika för olika tumörtyper. Särskilt låg var risken att drabbas av adenokarcinom - 84 procent lägre för Helicobacterinfekterade - medan risken för skvamöscellskarcinom var 59 procent lägre. /Sten Erik Jensen

SIEMs kommentar: Nu tänkte ni kanske att den här bakterien verkar vara nyttig? Ja, just det. Precis som glukosaminet tycks den vara alltför nyttig för att fritt få existera. Så den måste skolmedicinen naturligtvis försöka vaccinera bort!!! Se notisen om Helicobacter pylori i Oktobermagasinet år 2000!!!

Svensk blodplasma mer sällsynt DN 020117
Från TT

Karolinska sjukhuset i Solna tänker sluta samla in blodplasma. Universitetssjukhuset MAS i Malmö har redan gjort det. Därmed ökar beroendet av plasma från USA vilket innebär ett etiskt dilemma.

<***>: Chefen för blodcentralen, Tommy Söderström, säger till Landstingsvärlden att det är svårt att täcka kostnaderna när plasman från USA konkurrerar och drar ner priserna:
- Särskilt i bältet vid gränsen mot Mexiko kan en individ i princip leva på att vara plasmagivare . Läkemedelsindustrin köper den mesta plasman för att göra läkemedel för bland annat immunbristsjukdomar och blödarsjuka.


SIEMs kommentar : Åtskilliga blodprodukter - t e x det välkända gammaglobulinet - tillverkas av blod från fattiga givare som sålt det för några tior. I Kina fick förfaringssättet till följd att miljontals människor HIV-smittades, när blodkroppar från olika givare blandades och sprutades tillbaka i givarna. . Om detta berättade vi Novembermagasinet 2001. Men vart blodplasman och andra blodprodukter från dessa HIV-smittade kineser tog vägen - det fick vi inte veta, och vet alltså fortfarande inte
Sjukvården brukar hävda att blodplasman och blodprodukterna "är testade". Men man kan inte testa för smittämnen man inte känner till. Även Creutzfeldt-Jacobs, dvs Galna-ko-sjukan har spridits genom transplantationer. Och många ekonomiska blodgivare - t ex missbrukare och fattiga i tredje världen - är samtidigt riskgrupper för allehanda "nyuppfunna" virus. Listan över nyupptäckta virus växer år från år

Och även om man känner till farorna anser man det inte alltid lämpligt att informera om dem: Socialstyrelsen visste t ex i mitten av åttiotalet att blödarsjuka kunde få hepatit C av sina läkemedel, men informerade inte om det. "Socialstyrelsen försökte alltså avsiktligt att dölja riskerna. Den agerade inte som tillsynsmyndighet utan som företrädare för staten. Det fanns stora lager av Gammonativ och otestat blod, som man inte ville kassera. Det handlade helt enkelt om att spara pengar," säger advokat Peter Gedin.

Se också DN-artikel:
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=11&a=245801&f=index.html

Ny metod ger färre glutenallergiker
SVT TEXT 109 Lör 12 Jan 19:08:58

Intolerans mot gluten har minskat med
ca 40 procent hos de barn som redan
från fyra månaders ålder långsamt har
fått bli tillvanda. Det visar en ny
svensk studie, skriver Dagens Nyheter.

För fem år sedan kom Barnläkar-
föreningen med nya råd som innebar att
barn långsamt skulle vänjas vid gluten
redan under amningen, i form av små
mängder löst kokad barngröt.

Sedan rekommendationerna ändrats sjönk
andelen glutenallergiker från en till
0,6 procent i Malmö, enligt studien
<***>:


SIEMs kommentar: Så här ser nyhetsnotiserna ut när Barnläkarföreningen själv får skriva historien. Och naturligtvis finns inga journalister som kritiskt kan granska det medicinska skråets skrävlare eller orkar dra sig till minnes Salomon Schulmans DN-artikel juli 2001 (refererad i SIEMs magasin juli 2001). Där beskriver denne läkare hur svensk barnmatsindustri och svenska barnläkare gemensamt skapade den epidemi av "glutenallergi" som grasserade under åttio - o nittotalen. Men i mitten av nittiotalet tvingades de av verkligheten - dvs den explosiva sjukdomsutvecklingen - till reträtt, och glutennivåerna i barnmaten minskades.

"Tesen om att man genom att utsätta barnen tidigt för glutenhaltig föda skulle utlösa dold sjukdom höll inte. I stället hade antalet drabbade både med aktiv och tyst sjukdom ökat katastrofalt. Siffrorna är skakande och än mer skakande är det huvudlösa experiment svenska barn utsattes för under 1982 till 1996." (Ur Schulmans artikel)

Men som läsaren kan se finns inte ett spår av detta med i dagens nyhetsnotis. I stället framställs den senaste minskningen av glutenallergierna som en ny makalös framgång för svenska barnläkare. Att tala om historieförfalskning är alltför lindrigt.

Se /siem/glutenintolerans.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Jul01.html

Åtal för våldtäkt på baby läggs ned
TT-AFP Publicerad: 2002-01-17
UPINGTON. Åtalet mot sex män för att ha våldtagit ett spädbarn i Sydafrika kommer att läggas ned, sade en provinsåklagare på torsdagen.
Orsaken är brist på bevis, förklarade Lungi Mahlati, chef för åklagarämbetet i Norra Kapprovinsen.
DNA-testen var negativa, förklarade sydafrikansk radio enligt Reuters.

Sex med oskuld tros bota aids
Förra året anmäldes 21 000 fall av våldtäkt på barn till polisen i Sydafrika. Flera av överfallen har förklarats av en vanföreställning om att sex med en oskuld botar män från aids.

SIEMs kommentar: Mycket tyder alltså på att historien, så som den ursprungligen presenterades, är en anka. Dock en dresserad anka med vassa tänder. Se Novembermagasinet 2001 där vi studerar hur denna anka ingår i en välorganiserad smutskastning av den sydafrikanske presidenten Mbeke - gissa av vem?

Allergier ökar dramatiskt mellan nio och femton år DN 020117
Av Lars Johansson

GÖTEBORG. Andelen unga som besväras av allergier ökar från tredje till nionde klass. Det gäller särskilt hösnuva. Andelen flickor som har hösnuva mer än fördubblas på sex år.

Det framgår av en omfattande studie av allergier hos skolbarn i 22 kommuner i Västra Götalandsregionen samt en stadsdel i Göteborg. Mer än 10.000 skolbarn har fått frågor, som de besvarat i samråd med sina föräldrar.

I höstas redovisades en stor allergiundersökning bland eleverna i årskurs nio Västra Götalandsregionen. Den visade att närmare 40 procent av de 16-åriga ungdomarna besvärades av allergier som astma, hösnuva och eksem.

I en uppföljande studie har nu allergierna i årskurs tre och sex undersökts. Resultatet är således en klar uppgång från trean till nian. Andelen elever med allergiska besvär (dock ej födoämnesallergier) ökade från 32,3 procent i trean till 33,7 procent i sexan och 39 procent i nian.

Uppgången är särskilt stark bland flickorna i studien. Det gäller i synnerhet hösnuva.

<***>: Föräldrarnas utbildning och familjens ekonomi har inget samband med förekomsten av allergier.

Däremot finns ett tydligt samband mellan allergibesvär och psykosomatiska symptom som ont i magen, huvudvärk och trötthet.

<***>:
SIEMs kommentar: Barnläkare M Wickman kommenterar undersökningen i SVT . "Det här är en livstidssjukdom, men vi har blivit bättre på att diagnosticera och behandla. Det viktigaste är att uppsöka sjukvården " Och om orsakerna till allergi säger man sig fortfarande inte ha en susning , trots att sambandet med antibiotika, och vacciner är belagt (men detta vägrar medicinen naturligtvis undersöka) . I Indien sägs det hända att fattiga föräldrar stympar sina barn för att förbättra tiggeriinkomsterna

Intelligent reporter: "Ni säger att sjukdomen beror på att det är för rent. och så rekommenderar ni att man ska städa skolorna bättre ?" Barnläkaren. "Ja, här har vi paradoxen "

Sjukvården har definitivt noll koll. Allmänheten varnas. Se tidigare notiser i magasinet samt /siem/allergi.html

Redan på sextonhundratalet skrev Moliére om "Den inbillade sjuke". Inbillningssjuka kallas av dagens medicin psykosomatiska symtom , men andemeningen är den samma. Sjukan är inte riktigt riktig, och inget att ta på allvar. I vart fall inte innan man har någon dyrbar medicin att förskriva. Att ont i magen, huvudvärk och trötthet - liksom allergi - är förgiftningssymtom, det begriper man inte ens. Se /siem/giftbroschyr.html eller än hellre - läs web-kursen i ekologisk medicin!

"För mycket antibiotika i öppenvården"
SVT TEXT 111 Ons 02 Jan 10:01:54

Det används för mycket antibiotika
i öppenvården och patienter utsätts
för provtagningar i onödan, visar en
undersökning som genomförts i fem län,
rapporterar Ekot.

Studien visar bland annat att de
nationella riktlinjerna för behandling
av öroninflammation inte följs.

Dessa säger att antibiotika inte ska
ges vid första besöket, men trots det
fick 90 proc av alla barn mellan 2 och
16 år antibiotika vid första besöket.
<***>:.

SIEMs kommentar: 90% av alla barn felbehandlas alltså och ges antibiotika i strid med gällande riktlinjer. SIEM brukar hävda att sk vetenskap och beprövad erfarenhet är täckmantel för kvalificerat godtycke. Tydligare exempel kunde vi knappast begära. Om konsekvenserna kan du läs på t ex
/siem/antibiotika.html och
/siem/allergi.html
Men någon tjänar på detta. Gissa vem?!?!

RFV: Vi måste arbeta längre
SVT TEXT 110 Fre 11 Jan 21:24:44

För att behålla vår välfärd måste vi
jobba högre upp i åldrarna. Fler barn
och ökad invandring räcker inte för
att täcka arbetskraftsbehovet, <***>:

Om dagens utveckling fortsätter kommer
antalet yrkesaktiva som ska försörja
varje pensionär att minska från 2,1
i dag till 1,4 år 2030, skriver RFV
i rapporten.

Generaldirektören Anna Hedborg säger
att den enda långsiktiga lösningen är
att människor får lust att arbeta
längre, <***>:

SIEMs kommentar : Förra magasinet refererade vi äldreomsorgens lögner och orimligheter: de politiska löften som utställts, de livsstilsförändringar människor vidtagit därför att de litat på löftena - och den bistra verklighet som ser ut som ovan.
Och detta samtidigt som sjukskrivningar och förtidspensioner ökar, vilket sysselsätter allt fler orosmolnsbortviftande utredare av Jan Rydhs kaliber.

I detta läge anser naturligtvis politikerna att man ska sprida förväntningar om sextimmarsdag och friår omkring sig. Allt ordnar sig säkert. Det är valår i år.

Östros kan tänka sig flytta på mobbare
Inrikesnyheter från SVT Text 19 jan 2002

Utbildningsminister Thomas Östros kan
tänka sig särskilda jourskolor för de
elever som mobbar eller är våldsamma.
-Målet är att försöka få dem tillbaka
till en vardag där de också respekte-
rar andra, säger han till Expressen.

Han understryker att särskilda skolor
för mobbare inte får bli någon patent-
lösning, utan bara användas i undan-
tagsfall, som en kortsiktig lösning så
att den mobbade inte utsätts ännu mer.

<***>:

SIEMS kommentar:
I normalfallet ska även fortsättningsvis mobbningsoffren dagligen konfronteras med sina mobbare. Ministern har inte fattat att mobbing handlar om att använda våld och utstötning för att skaffa sig respekt och etablera sin maktposition genom att regera med rädsla som vapen.. Så länge "kamraterna" är rädda så har man lyckats, man behöver inte spöa alla jämt, det räcker att de fruktar att få spö.

För varje "mobbingoffer" fostras på så sätt tjugo medlöpare, som lär sig att blunda för övergrepp för att inte själv råka i klistret. I P1:s lördagsintervju bekänner sig ministern själv ha hört till denna blinda medlöparskara, tydligen utan att ha fattat hur det hela fungerar i alla fall. Blindheten sitter ofta i hela livet.
Men kanske behöver våra makthavare fostra en ny generation maktmänniskor. Såna behöver några att öva på, katter lär sina ungar jaga halvdöda möss. Då blir ministrarnas ljumma inställning till mobbning fullt begriplig.

Tänk om det i stället handlat om män som misshandlar kvinnor? Tänk er en svensk minister säga

" Skilsmässor får inte bli nån patentlösning, utan bara användas i undantagsfall. som en kortsiktig lösning vid upprepad kvinnomisshandel. Målet är att försöka få tillbaka männen till en vardag där de respekterar sin hustru.."
Där ligger nog talibanerna i lä!!! (Sedan ovanstående skrevs har den kända kurdiska tjejen Fatime mördats av sin far, vilket skärper illustrationen till principfrågan ytterligare.)

Är det omsorgen om barnen eller omsorgen om den svenska skolorganisationen som ligger bakom denna "människosyn"? SIEM har sin uppfattning klar. Med denna inställning skulle jag själv inte låta en utbildningsminister sitta barnvakt en gång - varken den förra eller den nyblivne.

Vaccinförsök har avbrutits DN 020121
Kerstin Hellbom

Försöken att vaccinera patienter mot Alzheimers sjukdom har avbrutits. Fyra patienter som ingått i studierna av läkemedlet har fått inflammation i hjärnan, vilket innebär att den svullnar och ger svår huvudvärk.
..
Nu har det alltså visat sig att 4 av 97 franska patienter fått inflammation i och svullnad av hjärnan. Det går i och för sig att behandla, men bieffekten är ändå så allvarlig att läkemedelsföretagen som leder prövningarna meddelat att de tills vidare inte ger flera vaccinationssprutor. Det betyder i praktiken att studien är avbruten.

Orsaken till inflammationen är okänd, men hos några av de fyra patienterna har det hittats virus i ryggmärgsvätskan.

- Det kan vara så att vaccinet aktiverat ett slumrande virus som funnits i patienterna. Men det kan även handla om någon immunologisk reaktion eller om att doserna varit fel. ..

Om allt gått enligt planen hade det kanske funnits ett vaccin inom sju åtta år. Nu försenas allt, men den eleganta tanken bakom vaccinet är inte skrotad...

SIEMs kommentar. Naturligtvis är inte "den eleganta tanken" bakom vaccinet inte skrotad.. Det handlar om alltför mycket pengar. Att demens kan förebyggas genom aktivitet och motion ger inte alls samma inkomster åt läkemedelsindustrin, så det behöver man ju inte nämna.

Det är intressant att nu få veta att vacciner tydligen kan aktivera slumrande virus hos patienterna eller ge allvarliga immunologiska reaktioner! Det vore än mer intressant att få veta om detta enbart gäller detta Alzheimersvaccin eller även kan tänkas gälla andra vacciner - t ex mot barnsjukdomar, polio eller influensa? De flesta patienter föredrar antagligen att låta sina virus få sova.

Fler anmäler misstag i sjukvården DN 020121
Av Lisa Blohm/TT

Antalet anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ökade under fjolåret - men samtidigt minskade fällningarna kraftigt.

Under 2001 gjordes totalt 3250 anmälningar, en ökning med nästan sex procent jämfört med året innan. Samtidigt resulterade bara 277 behandlade anmälningar i en påföljd, en minskning med hela 17 procent mot 2000. De vanligaste påföljderna är erinran och varning.

- Eventuellt kan det hänga ihop med att Socialstyrelsen anmäler färre ärenden än tidigare, säger Bo Örneryd, avdelningsdirektör vid ansvarsnämnden.

Socialstyrelsens anmälningar leder i mycket högre grad än enskildas till fällande i ansvarsnämnden. Ett viktigt skäl är att Socialstyrelsen bara ska anmäla fall där myndigheten tror att det blir en påföljd.

- Vi har alltså blivit något snällare, både antagligen när det gäller hur stora felen är och vad som är ursäktligt i vården. <***>
..

SIEMs kommentar: Så praktiskt; Ansvarsnämnden bryr sig inte så mycket om enskildas anmälningar, utan fäller främst sånt som Socialstyrelsen anser oursäktligt.
Och Socialstyrelsen ursäktar allt mer, eftersom det är ont om pengar och personal i vården, tycker man. Då behöver Ansvarsnämnden inte ändra sin praxis. Och patienterna ja, dem kan man behandla som vanligt

.
Kort surfarrecension av boken "Resan" (The journey) av Brandon Bays:

Brandon Bays var en "new age" stjärna på body-mind control och höll kurser m m liksom hennes man på toppnivå i Californien, Hawaii etc. Plötsligt upptäcktes en basketboll-stor tumör i hennes mage.

Hon bad att få en frist av läkaren på en månad utan operation och satte igång själv med sina vänner. Färsk helvegetarisk kost,homeopatiska medel, massage och inåtriktad terapi. Efter 6 veckor fick var hon helt frisk i magen.

Brandon Bays genomgick många inre processer under dessa veckor och kom på nya terapivägar. Dessa berättar hon om på ett tydligt sätt i boken. Först är boken skriven som en roman om hennes eget tillfrisknande. I slutet av boken redogörs för hur man själv kan göra samma terapi hemma tillsammans med en vän. Terapin är bra vid alla slags emotionella och fysiska obalanser.

Fantastisk bok som är lättläst och trevlig. Terapin verkar vara mycket djupgående och seriös men kräver egen koncentration och en viss mängd tid. Brandon Bays har också seminarier som man kan delta i (hon bor numera i England), se www.journeyseminars.com.

Den svenska utgåvan "Resan" kan köpas i alternativbokhandlare som Vattumannen och Jupiter i Stockholm eller genom bokklubben "Livsenergi" som skickar den på postförskott tel 040-38 06 80 eller beställas i vanlig bokhandel förmodligen.

Med vänliga hälsningar,
C
************

Tips om örtmedicin, allergi och hösnuva.
Date sent: Sat, 26 Jan 2002 12:08:10 +0100
From: Bertil Dahlgren <bertil@helhetsdoktorn.nu>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Subject: Re: TIPS och MOTGIFT från SIEM v 5

Hej, passar på att tipsa tillbaka. Jag ska väl skicka en blänkare till Nordbiomedlistan också men titta först på:
http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv18.htm
Herbal treatment not to be sneezed at Tuesday, 22 January 2002
http://www.abc.net.au/science/news/stories/s462985.htm
Med vänlig hälsning
Bertil Dahlgren
**********************************
From: "Graceway" <leif.strindberg@telia.com>
To: <siem@klokast.se>
Subject: BARA ETT TIPS

Hej! Råkade just läsa nedanstående artikel och tänkte att den kanske kunde
intressera dig:
http://dailynews.yahoo.com/h/nm/20020103/hl/fats.html

Bästa hälsningar
Thor-Leif Strindberg


SIEM: Artikeln är på engelska och handlar om nya rön omättade fettsyror, antioxidanter och deras möjliga betydelse för hälsan.
********************
http://www.wsws.org/articles/2002/jan2002/oil-j03.shtml
ger den verkliga bakgrunden till Talibankriget

*********
MOTGIFT V 5

Valfrihetens pris

Måndag 21 jan hölls i SVT 1 den vanliga diskussionen om för- och nackdelar med den moderna genetiken - eller rättare sagt om vad som påstås vara den nya genetiken.
Fantasier och förhoppningar om botande av allehanda sjukdomar någon gång i en osäker framtid ställs mot frågor om vad som är etiskt försvarbart att göra mot ägg, foster, barn och vuxna människor.

De osynliga regissörerna ser till att debatten alltid står mellan å ena sidan teoretiska religionsfilosofer och å andra sidan praktiker som lovar medicinska framsteg och förbättringar. I vår kultur är den slutliga utgången därmed lika given som ishockeymatchen mellan Canadas Lönnlöv och Svartbäckens IK:s B-lag. Debatten syftar inte till att vägleda verkliga beslut, utan till att ge de tilltänkta besluten en demokratisk framtoning - ungefär som en EMU-omröstning vid en tidpunkt då "allmänhetens inställning mognat".

Kampen är ojämn och given därför att i vår officiella och kommersiella kultur anses VALFRIHET med automatik något självklart positivt. En ökad valfrihet är enligt denna vår kultur alltså alltid eftersträvansvärd. På denna våg kan många lycksökare surfa, trots att sången till valfrihetens lov ibland borde klinga skärande falskt.

Att sättas i en situation där man tvingas välja mellan orimliga alternativ är att utsättas för ett övergrepp. En känd sadistisk metod är t ex att låta någon välja om man ska mörda hans barn eller hans hustru först, och på vilket sätt. Att mista sin familj är i sig fruktansvärt, att familjen blir mördad inför ens ögon är än mer fruktansvärt. Men att tvinga någon välja t ex i vilken ordning detta ska ske är att ge övergreppet en särskild dignitet, att tvinga någon att fylla resten av sitt eventuellt korta liv med ödeläggande skuldkänslor. Att tvinga barn att välja mellan sina föräldrar är ett vardagligt övergrepp av närmast samma kaliber.

Att tvingas välja om man ska "ta reda på" eller "vägra ta reda på" om man t ex kommer att dö ung eller ej kan alltså vara ett större lidande än att faktiskt dö ung. Att utkvittera och förutse ett lidande tjugo år i förväg minskar inte nödvändigtvis personens totala lidande, utan kan öka det. I det ögonblick som en person får reda på t ex att ett genetiskt test existerar och är tillgängligt för honom - i det ögonblicket tvingas han välja , måhända mellan orimliga alternativ, och måhända därefter varje dag under sitt återstående liv påminnas om detta val.

På liknande sätt prackar forskningen i snabb takt på oss ett växande antal "valmöjligheter" som de flesta av oss nog vore djupt tacksamma för att slippa. Men att vägra välja när möjligheten finns är också ett val, för vilket vi människor ålägger oss ansvar, skuld och lidande. ("Kan jag i vetskap/ovetskap/ om detta verkligen gifta mig, bilda familj, skaffa barn, påbörja kostsam utbildning..".) Därmed förändrar forskarna inte bara livet för ett fåtal drabbade av ärftliga defekter, utan för var och en av oss.

Vad som händer i dessa dagar är att en handfull gentekniker sporrade av ekonomiska förtjänstmöjligheter tvingar på mänskligheten en växande skyldighet att ständigt välja mellan orimliga alternativ. Man kan naturligtvis gömma sig bakom möjliga och tänkbara vinster för ett förhållandevis fåtal personer.

Dessa eventuella vinnare är få och ibland lätt identifierbara: Självklart kan deras argument och vädjanden kännas angelägna. Men de ska veta att de utnyttjas för andra syften, och deras behov kommer att visa sig betydligt mindre angelägna och ofta omöjliga att tillgodose så fort de politiska hindren för genetikindustrin har undanröjts. Andra utvecklingsinriktningar kommer då att vara industriellt mer intressanta. (Se ledaren i http://www.klokast.se/Nyhet/Jan00.html samt artikel om modern genetik i http://www.klokast.se/Nyhet/Jun00.html . . )

Risken är i stället uppenbar att miljardtals människor snabbt hamnar i allt fler orimliga valsituationer genom det genetiska projektet. Det lidande sådana valmöjligheter kan ge i form av skuldkänslor och ansvarsbörda, måste också vägas in i besluten om vilka gränser som ska sättas för den genetiska forskningen.

För att överhuvudtaget hantera och överleva sådana valsituationer kommer flertalet människor att vilja överlåta dem på "experter som vet bäst" - precis som i dag ofta sker inom sjukvårdens verksamhet. (När är det dags att stänga av respiratorn?)
Människor med känsliga samveten försöker gärna lägga över beslut och ansvar på mer samvetslösa individer, utan större läggning för självanklagelser

Sådana experter har förberett sig på sin roll sen Tredje Rikets dagar. ( Se /siem/oppet-brev.html ) Ett växande krav att ständigt ta ställning till och besluta om människors liv och död urholkar snabbt vad vi menar med humanitära värderingar - vilka egentligen är våra humanitära ryggmärgsreflexer.

Den verkliga frågan handlar inte om etik kontra praktisk nytta. Den egentliga frågan handlar om mer eller mindre lidande, makt och pengar . - och om vems lidande, vems makt och vems pengar. Vem lider mer eller mindre, vem får mer eller mindre makt, vem tjänar mer eller mindre pengar när våra barns egenskaper kan bestämmas redan i moderlivet eller provrör, och vår egen livsbana utstakas i förväg? Svaret är ganska givet.

Problemet underlättas sannerligen inte av den stora osäkerhet som alltjämt och för överskådlig tid vidlåder genetiska prognoser av detta slag. (Se diskussionen om "sannolikheter" i måandens ledare ovan).

Dock: Fler människor dör under en vanlig dag av brist på mat , vatten och skydd mot vädrets makter än vad världens samlade genetiska sjukdomar skördar under årtionden. Vill vi rädda människoliv och minska lidande behöver vi inte gå omvägen över genetikens laboratorier .


Om genetiken inte handlar om att minska lidande så handlar det om makt och pengar. Är det för makt och pengar som "vi" ska ta kål på våra humanitära ryggmärgsreflexer?

*******ANNONSER*******
Må bättre med QLink. Motstå stress, öka din energi!
Skydda dig mot skadlig elektromagnetisk strålning med QLink!
http://www.qlink-scandinavia.com <http://www.qlink-%20scandinavia.com/ >
*****************
SU JOK FÖR HUSBEHOV
En modern behandlingsform, lätt att lära sig, med stora utvecklingsmöjligheter.
Ring 0708-18 24 57 eller läs mer på http://www.sujok.nu/husbehov.pdf
********************
FengShui - ettårig utbildning 2002 på svenska, examination av Roger Green.
European School of Feng Shui, 0225-80198,
email: fengshuisweden@swipnet.se, http://home.swipnet.se/fengshuisweden
***********************
GULDGRUVA med information om hälsa, alternativmedicin, recept, mm
E-bokhandel specialiserad på praktiska hälsotips (engelska)
http://hop.clickbank.net/?siem1/chetday
****************************
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
FALKÖPINGSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Västergötland och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
****************************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
*************************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
*********************************
Trög och deppad? Ljusbehandling hemma?
Läs om årstidsbunden depression på http://www.klokast.se/MSL/
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
JUST NU: Kudde på köpet vid köp av Tempurmadrass!
Maila för information: tempur@klokast.se
*****************MERA TIPS ***********
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************
N2 - ett kontroversiellt tandfyllningsmaterial
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=11&a=245617&f=index.html
******************
Gratis naturmedel?!?!
http://www.kombu.de/sweden.htm
****************
Lösningen på Mobiltelefonsjukan?
http://hem.passagen.se/agenda60/
***************************

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni