Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420  http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

SIEM & SARA 

SIEMs MånadsMagasin

Januari 2000

Överarbetat 2004 m h t upphovsrätt, uteslutna partier markerade <***>

Övriga nr: December 1999 - Januari 2000 - Februari 2000 - Mars 2000 - April 2000 - Maj 2000 -Juni 2000 - Juli 2000 - Aug 2000

Topp och sökmotor - Månadens rubriker - Röda avdelningen - Svarta avdelningen - Blå avdelningen - PDF för utskrift

<***>

Ledare o debatt

Infallsvinklar på cancerproblemet

Några äldre nyhetsklipp kan illustrera hur man kan vända och vrida på problemet med förgiftningar och cancer, och hur det kan förvandlas från en sjukdom till en affärsstrategi, med inslag som vi kan känna igen från historien:

MYCKET VATTEN MINSKAR RISK FÖR BLÅSCANCER

STOCKHOLM (TT) Datum: 1999-05-12

Att dricka mycket vatten minskar risken för att drabbas av cancer i urinblåsan hos män, visar en stor amerikansk undersökning. I Sverige får årligen runt 2 000 personer cancer i urinblåsan, tre fjärdedelar av dem är män.

Nu visar en stor amerikansk studie där nära 48 000 män följts upp under tio år, att ju mer vatten de drack, desto mindre var risken att drabbas. (The New England Journal of Medicine 990506)Totalt insjuknade 252 av männen under perioden. För dem som drack minst 2,5 liter om dagen var risken halverad jämfört med dem som drack högst 1,3 liter. Även andra drycker, som juice, minskade riskerna.

Orsaken antas vara att mycket vätska innebär att urinblåsan spolas igenom rejält. Den tid som eventuella cancerframkallande ämnen är i kontakt med blåsans vävnader minskar.En riskfaktor för urinblåsecancer är rökning, dubbelt så många rökare drabbas. Ett samband finns även med exponering för vissa kemiska ämnen.

.............

FORSKARE FINNER GEN SOM SKYDDAR MOT CANCER

LONDON (TT-Reuters) Datum: 1998-04-28

Brittiska forskare hävdar att de har funnit en gen som skyddar människor från flera olika former av cancer, bland annat lungcancer. Om genen inte fanns skulle kroppen inte klara av att bekämpa gifter och farliga kemikalier som är tumörframkallande.

Studien, som letts av professor Roland Wolf vid Ninewells Hospital and Medical School i Dundee, Skottland, redovisas i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Det är första gången som någon lyckats visa att en enda gen kan vara oerhört viktig när det gäller att skydda oss mot cancer, vilket är goda nyheter eftersom det är lättare att manipulera en gen än flera, säger Wolf. Experiment på möss, som har en liknande gen, avslöjade tydligt att den fungerar som en barriär mot de giftiga kemikalier som finns i tobaksrök. Hos möss där genen avlägsnats utvecklades förbluffande snabbt tumörer på de kroppsdelar som utsattes för kemikalierna.Motsvarande gen hos oss människor tycks vara extra aktiv i lungorna och urinblåsan, de organ som är mest utsatta hos rökare.

<***>

Om forskarna i framtiden kan avgöra hur stora mängder av GTS som behövs för ett effektivt försvar, skulle kan man teoretiskt kunna förstärka detta genom genterapi. Först måste man dock ta reda på exakt vad enzymet gör för något.

STUDIE VISAR ATT ÄVEN LÅGA STRÅLDOSER KAN ORSAKA CANCER

LONDON (TT-Reuters) 1997-11-19

Även riktigt låga stråldoser kan orsaka cancer i mänskliga sköldkörtelceller. Det hävdar brittiska forskare i en studie som publicerades på onsdagen. Även om faran är mindre vid låga stråldoser visar studien att en enda alfa-partikel eller -stråle kan skada en cell så att den utvecklar cancer.

Forskare vid Storbritanniens forskningsråd MRC samt vid St Andrews-universitetet i Skottland har injicerat möss med bestrålade sköldkörtelceller från människor. Inom 125 dagar hade 27 av de 46 försöksdjuren utvecklat tumörer.

- Möjligheten att framkalla cancer blir mindre när man gradvis minskar doserna. Vid den lägsta stråldosen bör det finnas endast ett fåtal alfapartiklar, men om en cell råkar ut för en alfapartikel finns en om än en begränsad risk att cellen drabbas av cancer, sade Dudley Goodhead, chef för MRC:s strålningsenhet.

Även de möss som utsattes för strålningsdoser så låga som 0,14 grays, då det i genomsnitt passerar två alfapartiklar genom cellkärnan, utvecklade lika många tumörer som de djur som utsattes för högre doser. Många forskare tror att all exponering för strålning, även under den internationellt accepterade nivån, kan orsaka skador på DNA samt leda till döden. De forskare som omfattar denna teori hävdar att strålningen kan skada generna vilket får konsekvenser för kommande generationer. Andra studier världen över har visat att avkomman från de celler som utsatts för låga stråldoser hade fler avvikelser i kromosomerna än normala celler. Alfapartiklar återfinns naturligt bland annat i radongas och plutonium..

----------------------

Det finns alltså även konventionellt vetenskapligt stöd för vad SIEM hävdar - nämligen

- att cancer (liksom det övriga moderna sjukdomspanoramat) är ett uttryck för förgiftning. (Att förgiftning underlättas av emotionella kriser, då bl a kroppens avgiftningsapparat blockeras, är uppenbart)

- att en avgiftande behandling (innefattande bl a rejäla mängder vatten) är verksam mot sådan förgiftning

- att alltså strålbehandling och kemiska läkemedel leder till ökad cancerrisk, inte minskad

Men hur fungerar då det medicin-inudstriella komplexet? : Jo:

- Alternativ naturenlig behandling av cancer förbjuds enligt kvacksalverilagstiftningen, och avgiftande metoder betraktas som "humbug". ("Det kan vara lika normalt att bajsa två gånger per dag som en gång i veckan" säger en läkare i Damernas Värld 2/2000. Vad tarmfunktionen egentligen betyder för hälsan kan du läsa om här.)

- Skrämselpropaganda och demoniska diagnoser och prognoser förvärrar krisen för den sjuke

- Behandlingsmetoder som bygger på skade- och giftverkan är det enda som erbjuds, och förvärrar förgiftningen.

- Forskningsintresset inriktas på genmanipulation i stället för på att undanröja inre och yttre förgiftningsorsaker: Argumentationen är minst sagt belysande; "Om genen inte fanns skulle kroppen inte klara av att bekämpa gifter och farliga kemikalier som är tumörframkallande." :Att minimera gifter och kemikalier är inte att tänka på - alltså måste vi manipulera generna! Vem ska komma i ånjutande av de nya mirakelgenerna månntro?

- Statistiken och presentation av forskningsrön utformas så att sakförhållandena blir närmast omöjliga att genomskåda

Denna strategi öppnar intressanta möjligheter på den framtida "cancermarknaden": Samgåendet mellan Pharmacia-Upjohn och Monsanto kommenterades i föregående Månadsmagasin med orden

Kommer du att ha råd att förse dina barn med de patenterade gener som gör dem motståndskraftiga mot läkemedel och miljögifter?

Det är nämligen exakt denna strategi som Monsanto använder vad gäller genförändrade grödor, och som murbräcka för storsäljaren Roundup. Där ser man vilken nytta man kan ha av miljögifter.

Och här ser man vilket intresse det medicin-industriella komplexet har att dölja det uppenbara sambandet mellan miljögifter, läkemedel, vårt moderna sjukdomspanorama, samt sin egen affärsstrategi. Därför måste allmänheten matas med medicinsk rappakalja, tills tiden är mogen.

---------------------

Vad betyder det då att "tiden ska vara mogen"?

Jo när vår miljö och våra kroppar är så oåterkalleligt förgiftade att endast genförädlade individer kan räkna med en rimlig levnadsålder och symtombelastning - då kan den "nya människan" presenteras som teknikens åttonde underverk. Då kan det medicinsk-industriella komplexet börja presentera sin vision. Ungefär så här kan det komma att låta:

"Jo, vi har ju alltmer börjat lära oss att miljögifter och läkemedel är ett växande hot mot hälsan. Men tyvärr har det nu gått så långt, att det inte är realistiskt att räkna med att vi kan klara oss utan gifter, eller ens rena vår miljö, våra livsmedel eller våra kroppar till den grad att den vanliga människan kan räkna med ett friskt liv. Som tur är har våra forskare nu tagit fram en genprotoyp till den nya människan, som är betydligt mer motståndskraftig mot de vanligaste miljögifterna och läkemedlen.

De föräldrar som tänker sätta barn till världen bör noga besinna sitt ansvar, och för säkerhets skull välja ägg och sperma från vår genbank. Genbanken förvaltas av den nybildade bolaget FERTILA INC, som redan har gjort succé på New-Yorkbörsen. Pensionsspararna är som vilda efter aktien. Bespara dina barn sjukdom och lidande! Välj gener från FERTILA INC!"

Av denna anledning är det viktigt att allmänheten inte får den ringaste uppfattning om hur människokroppens naturliga försvar mot förgiftning ser ut, utan i stället matas med medicinsk rappakalja om vårt sjukdomspanorama.

Av denna anledning måste t ex naturlig behandling med näringsmedel och avgiftning bekämpas på alla sätt.

Av denna anledning är det viktigt att den allmänna medvetenheten om miljögifter gradvis ökas - inte så att man vidtar krafttag mot gifterna, utan så att man är mogen att svälja det "glädjande budskapet" ovan när det väl kommer.

Låt oss därför läsa tecknen med omdöme: När det medicinindustriella komplexet så småningom kommer att börja offentligt medge att läkemedel och miljögifter svarar för en stor del av sjukdomspanoramat, så kommer det INTE att vara för att införa en oskadlig sjukvård och ambitiös miljöpolitik. Det kommer att vara att bereda marken för en ny lönsam genteknologi!

Och just när ovanstående skrivs dimper följande nyhetsklipp ned

    SVT TEXT 110 Tor 13 Jan 12:14:08
 
      INRIKES 13 JANUARI      
 
                    
 
  Ämne i tvättmedel skadar könscellerna
 
                    
 
 Danska forskare har lyckats påvisa att
 
 utvecklingen av könsceller hos foster 
 
 tar skada av kemikalien octylfenol,  
 
 som bl.a. finns i tvättmedel, målar- 
 
 färg och kosmetika.          
 
                    
<***>
 
                    
 
 Forskarna tror sig därmed vara närmare
 
 en förklaring till varför många män  
 
 i dag har nedsatt sädeskvalitet,   
 
 skriver danska Berlingske Tidene.   
 
                    
 
 Undersökningarna har gjorts på foster 
 
 från aborter. Omkring 300 000 ton   
 
 octylfenol tillverkas årligen.    

Den nedsatta fertiliteten bland moderna män och kvinnor har redan blivit en lönsam nisch för medicinska - och genetiska - tjänster och produkter.

Just nu gnuggas i Sverige - och internationellt -byken efter FÖRINTELSEN, där människor utrotades i miljontal pga sin etniska - dvs genetiska bakgrund. Låt oss minnas den argumentation som på den tiden åberopades, som grund för massutrotning, sterilisering, osv - nämligen att dessa människor var genetiskt mindervärdiga, och måste ge plats för den nya HERRE-RASEN.

Det väcker hos oss - sextio år senare - stor förvåning att samtidens människor då inte kunde "se vart det var på väg", utan passivt accepterade eller aktivt löpte med i denna människofientliga hantering.

Ser vi själva vart det barkar?

Trädet januari 2000

Ulf Brånell

 

Pensionssparar du i läkemedelsaktier?

Tänk efter:

Huvuddelen av all sjukvård och läkemedel går till sjuka äldre.

Vem och vad ska betala den värdeökning du räknar med som gammal?

Vad är det du spekulerar i?

Topp och sökmotor - Månadens rubriker - Röda avdelningen - Svarta avdelningen - Blå avdelningen - PDF för utskrift

Blå avdelningen

Nyhetskommentarer

Mysteriet med de skenande läkemedelskostnaderna:......

    SVT TEXT 117 Ons 05 Jan 20:03:20
 
      INRIKES 5 JANUARI      
 
                    
 
 Statens läkemedelsnota 15 miljarder kr
 
                    
 
 Statens kostnader för läkemedel fort- 
 
 sätter att öka. För 1999 blev notan  
 
 nästan 15 miljarder kr, en ökning med 
 
 över en miljard jämfört med 1998.   
 
                    
 
 Det visar beräkningar från Apoteks-  
 
 bolaget AB som Ekot tagit del av.   
 
 Cirka 13,5 miljarder hade anslagits. 
 
                    
 
 Statens kostnader för läkemedel har  
 
 ökat med ca 11 proc per år sedan 1990,
 
 då notan var 6,9 miljarder kronor.  
 
                    
 
 Orsaken är bl.a. nya och dyrare medi- 
 
 ciner och att andelen äldre i befolk- 
 
 ningen ökar. <***>
.

SIEMs kommentar: Läkemedelskostnaderna når astronomiska belopp - då måste vi väl bli jättefriska? - Men titta på ett lite äldre nyhetsklipp från Folkhälsorapporten från TT 1997 nedan:

 Den svenska folkhälsan har utvecklats både positivt och
 
  negativt under 20-årsperioden. Framför allt har de äldre blivit
 
  friskare. Det är också färre som har rörelsehinder.
 
  De negativa förändringarna gäller främst personer i de yrkesaktiva åldrarna.
 
  Fler kvinnor i åldrarna 16-64 år har numera någon långvarig sjukdom som ger 
 
  svåra besvär eller nedsatt arbetsförmåga.
 
  Svenskarnas psykiska välbefinnande har försämrats, främst under
 
  1990-talet. Fler besväras numera av sömnbesvär, trötthet,
 
  ängslan, oro eller ångest än tidigare under perioden.
 
 ........
 
  Andelen män som röker har minskat drastiskt, från 40 till 23
 
  procent mellan 1975 och 1995. Yngre kvinnor röker numera i något
 
  större utsträckning än män i samma ålder.
 
 ........

SIEMs kommentar: De ökade läkemedelskostnaderna sades ju nyss bero på att det blivit fler äldre. Men de äldre sägs ju samtidigt här vara friskare än någonsin? Hur kan detta hänga ihop?

Kan det möjligen vara medicinerna som gör dem friskare? Är det verkligen de som får mest läkemedel som är friskast? Se nästa klipp (från 1998) :

    SVT TEXT 114 Fre 29 Jan 17:00:44
 
      INRIKES 29 JANUARI      
 
                    
 
   Många äldre får lugnande medel   
 
                    
 
 Nära 40 procent av de äldre människor 
 
 som är sjuka men som ändå bor hemma  
 
 får någon typ av lugnande medel.   
 
                    
 
 <***> I snitt använder 
 
 de sjuka fem läkemedel per person.  
 
                    
 
 Boende på sjukhem använder däremot  
 
 i snitt nio olika mediciner samtidigt.
 
 Så många läkemedel gör det svårt att 
 
 skilja på symptom och biverkning, an- 
 
 ser Ingrid Schmidt på Socialstyrelsen.
 
                    
 
 Orsaken till att många har flera läke-
 
 medel är att de ofta besöker flera  
 
 läkare vid sidan om husläkaren.    

SIEMs kommentar: Det är alltså de SJUKA äldre som äter mest läkemedel, inte de FRISKA, och sjukare ju mer läkemedel de äter (eller vice versa). Det kan då knappast vara ökningen av antalet "friska äldre" som svarar för de skenande läkemedelskostnaderna. I stället är det de sjuka äldre som får så mycket läkemedel att det inte går att skilja på sjukdom och läkemedelsförgiftning, och trots alla läkemedel blir det fler och fler sjuka äldre.

Det handlar alltså om en intensifierad läkemedelsförgiftning av sjuka människor, som reagerar med att bli allt mer sjuka.

(Läkemedelsanvändningen bland sjuka äldre sägs bero på att de besöker flera läkare vid sidan av husläkaren. Kan det möjligen bero på att de inte blev botade av husläkaren heller?)

    SVT TEXT 106 Mån 10 Jan 07:28:42
 
      INRIKES 10 JANUARI      
 
                    
 
  Allt fler män pensioneras i förtid 
 
                    
 
                    
 
 I dag arbetar bara 54 proc av männen 
 
 i åldern 60-64 år, mot 73 proc för 25 
 
 år sedan, enligt en undersökning från 
 
 socialdepartementet. Det uppger SvD. 
 
                    
 
 Utsliten rygg, axlar och nacke är   
 
 fortfarande den vanligaste förklaring-
 
 en till förtidspensioneringar, men det
 
 som ökar mest är psykiska skäl.    
 
                    
 
 <***> Produktionsbortfall,
 
 mindre tillväxt, lägre skatteintäkter 
 
 är några följder. 1998 kostade för-  
 
 tidspensioneringarna 34,6 miljarder. 
 
                    

SIEMs kommentar: Trots den halverade rökningen ökar alltså förtidspensionering och ohälsa i snabb takt bland svenska män även i yrkesverksam ålder, precis som bland kvinnor. "Utslitenheten" ökar trots att mängden verkligt tunga och ensidiga kroppsarbeten torde ha minskat under hela århundradet. De "psykiska skälen" känns igen av många som vandrar runt i sjukhuskorridorerna: När läkaren inte "hittar nåt fel", men ändå måste medge att patienten är sjuk, så är det "nåt psykiskt". Anledningen till att läkaren inte hittar nåt fel då? Ja, man kan inte hitta det man inte letar efter - nämligen läkemedels- och miljö-förgiftning.

Om något är utslitet betyder det enligt svenskt språkbruk att man har använt det för hårt och för mycket. Det är bisarrt att sjukvården ivrigt propagerar för motion som förebyggande hälsovård, (se debatten om stillasittande barn o ungdomar i tidigare nyhetsbrev) samtidigt som man sätter diagnosen "utsliten" på tjugofemåringars leder, ryggar och nackar. Det intellektuella kaoset är totalt. (SIEMs broschyr om problem i rörelseapparaten hittar du här.)

Eftersom de äldre är friskare medan yngre generationer är sjukare än tidigare bör vi kunna dra slutsatsen att något skadligt har drabbat de yngre generationerna, som den äldsta generationen slapp ifrån. Denna skadliga faktor kan inte kompenseras av mindre tunga arbeten, minskad olycksfallsrisk och minskad rökning, t ex. Vad kan detta vara, månntro?

Höjd kvalitet på vården?

En annan populär förklaring till de skenande vårdkostnaderna är att "vårdkvaliteten höjts". Men är det så?

      INRIKES 15 DECEMBER     
 
                    
 
 Dubbelt så många långtidssjuka på 3 år
 
                    
 
 Antalet långtidssjuka har ökat kraf- 
 
 tigt sedan 1996 och väntetiderna för 
 
 rehabilitering har nästan fördubblats,
 
 enligt Rehabiliteringsutredningen.  
 
                    
 
 -Man får i genomsnitt vänta från 4-6 
 
 månader innan man får rehabilitering, 
 
 säger utredaren Gerhard Larsson.   
 
                    
 
 De senaste tre åren har antalet lång- 
 
 tidssjukskrivna ökat med drygt 50 proc
 
 till ca 180 000 personer.       
 
                    
 
<***>.Sjukförsäkringar och förtidspensioner   
 
 kostar ca 80 miljarder varje år.   
 
 

Siems kommentar: Antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade i yrkesverksam ålder alltså lavinartat, under ökad konsumtion av "nyare och dyrare" mediciner och ökade läkemedelskostnader.

Argumentet att vi höjt "kvaliteten" i vården, och det kostar pengar, formuleras ibland så här : "Förr fick dom en käpp, nu blir det höftoperation" heter det. Men numer verkar det som om man får vänta i sex månader på att få sin käpp.

Välfärdssjukdomar?

En populär förklaring till den ökade sjukligheten är att det på något mystiskt sätt är"välfärden" som ligger bakom. "Vi har det för bra" är den gammallutherska kommentaren. Naturligtvis understöds denna mytbildning, av sjukvård och forskning. Tanken är att vi ska förmås acceptera sjukligheten utan närmare granskning, och se den som "ett pris vi får betala" för att vi har det så bra. Om vi ska tvingas sänka vår välfärd för att bli friskare blir vi inte så angelägna att gå till botten med mysteriet....

.... 94-06-28 STOCKHOLM: Vi blir sjuka för att vi är friska. Så kan man kanske förklara att allt fler västerlänningar får allergier och astma. Immunförsvaret skapar sig fiender i brist på"nyttiga" infektioner att bekämpa. ....

Att vara sjuk är alltså att vara frisk....

Hur stämmer då detta med välfärdssjukdomar med fakta? Ett annat klipp ur Folkhälsoutredningen:

 ......Klasskillnaderna i hälsa kvarstår. Tjänstemän är till exempel
 
  fortfarande friskare än arbetare, liksom infödda svenskar är
 
  friskare än invandrare. Personer med höga inkomster har också
 
  bättre hälsa än låginkomsttagare.....

Det är alltså INTE de med den högsta välfärden som har den sämsta hälsan. Talet om "välfärdssjukdomar" är alltså gripet ur luften, men en tacksam myt att sprida om man vill undvika en diskussion om de verkliga hälsofarorna.

Hur utnyttjas då mytbildningen om "välfärdssjukdomar"?

Regeringen rapporteras nu tillsätta en utredning som ska " kartlägga orsakerna till den ökande sjukfrånvaron. Därefter ska konkreta förslag med syfte att sänka de statliga kostnaderna för sjukförsäkringen tas fram." (UT 8 jan 2000)

Mer brutalt än så lär väl inte de politiska ambitionerna - och begripandenivån - kunna uttryckas. Ger man politiker och ekonomer uppdraget att utreda folkhälsan ligger slutsatserna i direktiven: Folk stannar hemma från jobbet för att de har det för bra, och det går att ändra på.... Konstigt nog är det inte de som har det bäst som stannar hemma mest....världen kanske skulle se annorlunda ut då....

Felaktig prisutdelning

    117 TV4 TEXT 07 JAN   09:55:27
 
  Sverige 07 Jan kl.06:35       
 
                    
 
   Eva Moberg - årets förvillare   
 
 Författaren och debattören Eva Moberg har utsetts till "årets förvillare" 1999 av föreningen Vetenskap och folkbildning. Moberg har valts ut för sina "vetenskapsfientliga idéer och   
 okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age".                 
 
..........             
 
                    

SIEMs kommentar: Mot bakgrund av myterna runt läkemedelskostnaderna måste väl ändå Eva Moberg anses vara en lättviktare som "förvillare". Hon lär inte ha gjort någon enda människa illa. Mera välförtjänta pristagare ( i dubbel bemärkelse) borde väl sökas i kretsen Socialstyrelse, Apoteksbolag och läkemedelsindustri. Föreningen "Vetenskap och Folkbildning" visar väl vems ärenden man går, och tyvärr också att "vetenskap" i dag knappast är ett hedersbegrepp.

Till vetenskapens klassiska kännetecken hör nämligen att man ska skilja på vad man vet och inte vet. Och att man avstår från att uttala sig med vetenskapliga anspråk om vad man inte vet. Vad vet denna förening om t ex telepati och healing?

Men föreningen kan väl inte dela ut pris till sig själv, det skulle se för illa ut.

Om orsakerna till barnastma

    SVT TEXT 114 Lör 25 Dec 21:36:26
      INRIKES 25 DECEMBER     
 
  Passiv rökning ökar astmarisken   
 
 Barn som utsätts för passiv rökning  
 
 under uppväxten kan drabbas av livs- 
 
 lång astma.              
 
                    
 
 Det visar en studie med 8 000 personer
 
 mellan 15 och 69 år i Sverige, Estland
 
 och Finland.             
 
                    
 
 -Risken för barnet att få astma om  
 
 det har föräldrar som röker ökar med 
 
 omkring 40 proc, säger Mats Larsson  
 
<***> . 
 
 

1996-09-10 Passiv rökning orsak till babyallergi

Om en gravid kvinna utsätts för passiv rökning ökar risken för att hennes baby skall bli allergisk. Orsaken är att fostrets immunförsvar kan överreagera mot vissa ämnen som modern kommer i kontakt med under graviditeteten. Barnet utvecklar en överkänslighet redan under fostertiden och är allergiskt vid födslen. Det framkom under den pågående lungläkarkongressen i Älvsjö i går. Även barnastma kan ha samband med passiv rökning.

1999-08-21 PVC-golv allergifara

......Golv gjorda av pvc-plast ökar risken för astma hos barn med 90 procent. Det är en norsk undersökning som följt nyfödda barn från födseln till två-årsåldern som funnit detta samband. Statistik från Folkhälsoinstitutet visar att antalet barn med astma ökat med 230 procent från 1980 till 1997. Greenpeace varnat för att 10 procent av Sveriges kommuner fortfarande saknar restriktioner om användning av pvc-golv....

95-09-29 Målarfärg kan ge ditt barn astma

Farligt att måla om när barnen är små visar ny undersökning Målarfärg kan ge astma. Det visar en ny undersökning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. - Risken är störst för barn. Därför ska man undvika att måla om när barnen är små, .....

Se även : Närhet till soptipp ökar missfallsrisk

1995-09-26 Barnastma fördubblades

Astma bland barn har fördubblats på 15 år från tre till sex procent. Men behandlingen har också förbättrats. Sedan man 1985 införde så kallade inhalationsteroider mot inflammationen i luftrören har behovet av sjukhusvård minskat avsevärt. Vid barnkliniken på Östra sjukhuset har inläggningarna för astma nästan halverats och antalet vårddagar minskat med en tredjedel för barn mellan två och 18 år. Det visar Sigurdur Kristjansson i en avhandling.

98-01-13 Allergi vanligaste sjukdomen

Ärftliga faktorer, täta hus, pälsdjur och rökning ökar riskerna för barns hälsa....Tio procent av alla barn upp till 15 års ålder lider av någon form av allergi. Det är numera den vanligaste sjukdomen bland ba...

96-02-28 KIRUNA (TT)

Rökande föräldrar, ärftliga faktorer och bostadsfukt medför ökad risk för barn att drabbas av astma. Nu visar en undersökning som presenterades i Kiruna på måndagen att ökningen blir drastisk om de tre riskfaktorerna förekommer samtidigt.

- Det här är helt nytt. Genom så kallade interaktionseffekter blir risken att få astma hela nio gånger så stor som för andra barn, säger Bo Lundbäck, forskare vid Arbetslivsinstitutet, till TT. Undersökningen presenterades i samband med att den sjunde konferensen om arbete och fritid i kyla inleddes i Kiruna Folkets hus med ett hundratal deltagare från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Nya Zeeland.....

Resultaten från astmaforskningen baseras på undersökningar av 4 000 lågstadiebarn från Luleå, Piteå och Kiruna under två år. - Resultaten visar att för barn som inte påverkas av någon av riskfaktorerna är risken att få astma väldigt liten, säger Bo Lundbäck.....

SIEMS anm: "Bostadsfukt" innebär naturlgitvis inte att luftens vattenhalt i sig är lömsk, men att fuktig bostadsmiljö ger utrymme för svamp och mögel, samt kemiska förändringar av byggnadsmaterial, vars gifter påverkar barn och vuxna.

1999 dec: Sveriges Radio:

Enligt redovisad forskning vid läkarkongressen 1999 får barn som antibiotikabehandlats under första levnadsåret allergier tre gånger så ofta, som barn som ej antibiotikabehandlats.

1998: Vaccinering bakom allergi-ökning?

Vaccineringen mot barnsjukdomar kan vara orsaken till det växande antalet allergier i västvärlden. Allt fler rön tyder på att de som blir allergiska varit mer skyddade på olika sätt. Sambandet tycks även gälla för barndiabetes, enligt en ny engelsk studie. De friska barnen hade haft långt fler svåra luftvägsinfektioner före ett års års ålder än barnen som hade diabetes.

Ingen har ännu kunnat förklara sambandet, men en hypotes är att immunsystemen måste hållas i arbete för att fungera. Utan normala fiender reagerar det i stället på t.ex. katthår.

2000-01-09 VACCIN EFFEKTIVT MOT ALLERGIER

Flera nya studier visar att vacciner mot allergier har god effekt. Ändå erbjuds de bara till en bråkdel av landets cirka tre miljoner allergiker, visar studier från bl.a Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver DN. (Klippt 9 jan 2000 ur Everyday WEB-guide) Everyday Webguide AB ansvarar inte för material publicerat på denna sida. (SIEMs kommentar : tyder på gott omdöme)

SIEMs kommentar: Bilden är tydlig: Allergi och astma är förgiftningssymtom, ofta förvärvade i moderlivet eller i tidig ålder. Det handlar i regel inte om EN specifik förgiftning, utan om kombinationer av olika gifter, där låga doser av olika gifter förstärker varandras verkningar. Ang lågdosförgiftning se här. Även om någon giftkälla, t ex rökningen, minskar (se folkhälsoutredningen) så ökar allergierna genom kombinationseffekter och ökad giftexponering. Upp till en tredjedel av svenska folket är redan drabbat.

Det medicin-industriella komplexet hanterar frågan med finess: Naturligtvis ska problemet lösas genom mera gifter och vacciner. Naturligtvis studerar man inte frågan om läkemedelsgifter som bidragande eller huvud-orsak till den utbredda förgiftningen.

När sambandet mellan t ex vaccinationskampanjerna och allergin trots detta inte kan döljas tillgriper man fantastiska formuleringar som ska fördunkla verkligheten

"de barn som blir allergiska har varit mer skyddade...:" säger man, samtidigt som andra forskare visar att "för barn som inte påverkas av någon av riskfaktorerna är risken att få astma väldigt liten, "

Förvirringen och det intellektuella kaoset är som vanligt totalt.

Vad har de allergiska barnen varit skyddade mot? Sanningen är naturligtvis att de varit mer utsatta för gifter!

Svullnad, slemning, feber och utsöndring är naturliga reaktioner som hjälper kroppen att utsöndra gifter och därmed minska verkningarna av en förgiftning. Skolmedicinen kallar detta för "luftvägsinfektion" och skyller på mikroorganismer. Men kroppens försvarsreaktioner kan motarbetas genom mera gifter - antibiotika, kortison, etc. I stället för avgiftning drabbas man då efterhand av kroniska förgiftningssymtom, som t ex astma, allergier och diabetes.

Så ser alltså "medicinsk information" alltså ut: Att vara utsatt för gifter är att vara skyddad. (Jmf tidigare artikel: "Att vara sjuk är att vara frisk." ) Knepet känns igen: "Frihet är slaveri!", "Okunnighet är styrka!" Fast de senare citaten är ju hämtade ur Orwells Storebrorssamhälle "1984" och det är ju redan 16 år sedan. Utvecklingen går framåt....

Det är en gåta hur det i valrörelse efter valrörelse kan framställas som en framstående akt av samhällssolidaritet och medmänsklighet att finansiera och lagskydda denna förnuftsvidriga sjukvård. Att mediafolket tacksamt återger och massdistribuerar den medicinska rappakaljan kan man undra över. Men det kanske finns förklaringar till kritiklösheten bland media, politiker och myndigheter:

1998-06-25 Hemligt konto i statlig stiftelse

Under lång tid hade den statliga Stiftelsen för läkemedelsbiverkningar dolda tillgångar på ett konto som bara ordföranden kände till. Nu byts styrelsen ut. Ordföranden, Läkemedelsverkets generaldirektör Kjell Strandberg, har omplacerats. Regeringen begär att den nya styrelsen går igenom räkenskaperna och - om det är befogat - gör en polisanmälan. (TT)

SIEMs kommentar: Vad kan vara anledningen för någon att ställa hemliga medel till förfogande för en Stiftelse för läkemedelsbiverkningar - eller för Läkemedelsverkets generaldirektör? (Vi skulle f ö snarast behöva en stiftelse MOT läkemedelsbiverkningar) Vad kan sådana medel användas till? Metoden är välbekant - just nu skakas Tyskland av Helmut Kohls hemliga affärer med "okända industriintressen". (Den som vill veta mer om dessa "okända industriintressen" och Kohls roll därvidlag kan gärna studera dr Raths brev här.)

Klokt f ö av regeringen att låta den nya styrelsen själv gå igenom förhållandena, i stället för att föranstalta om nån mer offentlig granskning.. Det kanske finns mer pengar att hämta....?

 
 
    SVT TEXT 111 Tor 13 Jan 12:15:16
           
 
  Ischias ska behandlas med medicin  
 
                                        
 
 Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg blir 
 
 först i världen med att på försök   
 
 behandla ischiaspatienter med medicin.
 
 <***>   
 
                    
 
 Hittills har man trott att smärtan  
 
 berodde på ett diskbråck som tryckte 
 
 på ischiasnerven.           
 
                    
 
 Men enligt professor Björn Rydevik  
 
 vid Sahlgrenska är det nyckel-    
 
 substansen TNF-alfa (Tumor Necrosis  
 
 Factor) som läcker ut från en kapsel 
 
 i disken som orsakar irritationen.  
 
                    
 
 På Sahlgrenska planeras att ge    
 
 patienter medicin som hämmar TNF-alfa.
 
 

SIEMs kommentar: "Hittills har man trott" ...heter det ja. På grundval av detta troende har tusentals människor stelopererats, tusentals avfärdats som hypokondriker och psykfall, kotknackare och homeopater förföljts som ovetenskapliga kvacksalvare osv. Men nu ska vi tro nåt annat. Sån tur att man just hittat en "medicin som hämmar TNF-alfa". Vad kan den ha för biverkningar,månntro?

Anledningen till smärta är normalt att kroppen har en ökad sårbarhet någonstans, som den vill göra oss medvetna om, så att vi undviker fortsatt skada eller överansträngning. En skadad disk utgör en sådan sårbarhet, och en ytterligare påfrestning kan vara ödesdiger. Så intelligent att manipulera bort smärtan med kemiska substanser!

                    
 
    SVT TEXT 135 Tis 21 Dec 19:52:25
    
 
 "100 000-tals kan dö i galna ko-sjuka"
 
                    
 
 Hundratusentals brittiska köttätare  
 
 kan komma att dö i den mänskliga form-
 
 en av av den sk galna ko-sjukan. Det 
 
 fastslår nu den brittiska regerigens 
 
 främste medicinske expert, professor 
 
 Liam Donaldson, i en BBC-intervju.  
 
                    
 
 -Men det dröjer flera år innan vi vet 
 
 om epidemin blir av ringa, dvs några 
 
 hundra fall, eller av stor omfattning,
 
 vilket betyder 100 000-tals fall.   
 
                    
 
 <***>
 

SIEMs kommentar:

Ja, ja det dröjer ju flera år till vi får veta hur många det blir som dör. Den dagen den sorgen. Under tiden kan väl EU schackra om sin livsmedelspolitik i samma fotspår som tidigare. Vad var det man sjöng om på femtiotalet "Fem öre mer för mjölken...:"

 
 
 
 
    SVT TEXT 110 Fre 07 Jan 14:59:39
     
 
 Minst risk för svensk att dö i cancer 
 
                    
 
 Risken för att dö i cancer är minst i 
 
 Sverige av 17 jämförda länder. Om ris-
 
 ken vore lika stor som i Ungern skulle
 
 11 650 fler människor dö varje år.  
 
                    
 
 Det visar beräkningar av Landstings- 
 
 förbundet <***>          
 
                    
 
 De nordiska länderna har över lag låga
 
 dödstal för cancer. Undantaget är   
 
 Danmark, som bland de 17 jämförda   
 
 länderna hamnar långt ner på listan. 
 
                    
 
 Andra länder med höga dödstal är Bel- 
 
 gien. Holland, Frankrike och Ungern. 
 
 

SIEMs kommentar: Redan i förra nyhetsmagasinet diskuterades vad det egentligen betyder att "dö i cancer". Utrymmet för godtycke vid obduktionen är hisnande, och ger ordentligt utrymme för statistiska manipulationer, influerade av aktuell debatt och modeströmningar. ( Se t ex Cancerbroschyren och Vetenskapsbroschyrerna )

Tanken med den statistiska presentationen är naturligtvis att vi ska tacka oss själva för vår goda cancervård. Notisens påstående "att 11650 fler människor skulle dö varje år" är också naturligtvis direkt lögnaktigt. Merparten av de cancersjuka är vid hög levnadsålder och lider ofta av en mångfald olika livhotande funktionsnedsättningar. Även om man hinner skära bort tumören tar övriga krämpor ofta snart ut sin rätt.

Den som får dödsögonblicket framflyttat genom medicinska insatser kommer ju i själva verket att dö något av de efterföljande åren, och därigenom "belasta" detta års dödsfallsstatistik. Om man inte dör 1996 så dör man 1997, 1998 eller 1999. En mer korrekt statistisk beskrivning av förhållandet vore i så fall att cancervården löpande håller 11650 (oftast gamla och sjuka) människor vid liv. Med sin (falska) logik skulle man emellertid då lika gärna kunna påstå att man räddar 11650 människoliv varje dag, vilket borde låta ännu mer imponerande. Detta skulle emellertid lättare kunna genomskådas av den som har elementära matematiska kunskaper.

Det är en viss skillnad mellan att årligen förlänga livet på 11650 människor med ett eller ett par år (eventuellt tillbringade som halvt medvetslösa och neddrogade "vårdpaket") , och att ge 11650 barn ett långt, friskt och lyckligt liv. Naturligtvis vill den medicinska informationen att vi ska associera i den senare riktningen.

Den falska slutsatsen vilar på antagandet att dessa "icke cancersjuka" i stället skulle få evigt liv. Man får inte evigt liv bara för att man slipper cancerdiagnos. Knappast genom statistiska falsarier heller....

 
 
    SVT TEXT 118 Fre 07 Jan 15:00:34
               
 
   Barn får icke godkänd medicin   
 
                    
 
 Två av tre barn på barnsjukhus får  
 
 läkemedel som inte är godkända för  
 
 användning på barn. <***> 
 
                    
 
 Orsaken till felaktigheterna i använd-
 
 ningen av mediciner beror på att läke-
 
 medel inte är vetenskapligt utprovade 
 
 på barn. Därför tvingas läkare ordi- 
 
 nera många preparat på osäker grund, 
 
 skriver British Medical Journal.   
 
                    
 
 Studiens slutsats är att myndigheter 
 
 och hälsoansvariga måste arbeta mer  
 
 aktivt för att läkemedel utprovas på 
 
 barn. Större kunskap om medicinska  
 
 doser för olika åldrar krävs. 
 
 Ca 670 barn ingick i studien   
 
                    

SIEMs kommentar: Den svenska kvacksalverilagstiftningen stadgar förbud för alternativmedicinare att behandla barn under åtta år. Motivet är ju att barnen måste skyddas mot ovetenskaplig behandling av samvetslösa och penninghungriga lycksökare, och att deras föräldrar naturligtvis saknar omdöme för att själva kunna besluta i dessa frågor.

Men vad far gör är alltid rätt. Då heter det att han "tvingas ordinera preparat på osäker grund".

Mediciner är preparat med kända eller okända giftverkningar. Vad betyder det i klartext att "myndigheter och hälsoansvariga måste arbeta mer aktivt för att läkemedel utprovas på barn"? (Räcker det inte med massvaccinationskampanjerna?) Kanske börjar vi ana det logiska sambandet mellan läkemedelsindustri och koncentrationslägren - för den som inte läst dr Matthias Rats upprop se här!"

Att använda ogiftiga homeopatiska medel och näringstillskott, zonterapi etc på barn är däremot naturligtvis förbjudet. Det verkliga motivet för detta förbud vågar man knappast formulera...

Oroliga barn

    SVT TEXT 114 Tis 11 Jan 15:25:46
 
      INRIKES 11 JANUARI      
 
                    
 
 Läkarlarm om ohälsa bland sexåringar 
 
                    
 
 Allt fler barn inom sexårsverksamheten
 
 uppvisar stressympton och psyko-   
 
 somatiska besvär. Det slår barnöver- 
 
 läkaren i södra Stockholm, Margareta 
 
 Blennow, larm om.           
 
                    
 
 Föräldrar berättar om hur deras barn 
 
 börjat kissa och bajsa på sig sedan de
 
 börjat i förskoleklass och hur de   
 
 blivit mer aggressiva, säger Blennow 
 
 till Ekot.              
 
                    
 
 Orsaken är att barn aldrig får lugn  
 
 och ro under dagarna, anser hon. <***>. 
 
 
 
                    
 
    SVT TEXT 109 Ons 12 Jan 08:16:26
 
      INRIKES 12 JANUARI      
 
                    
 
   Rökare får oftare barn med damp  
 
                    
 
 Barn med damp, som innebär bristande 
 
 kontroll av aktivitet, motorik och  
 
 sinnesintryck, har oftare utsatts för 
 
 rökning under mammans graviditet.   
 
                    
 
 Det visar en avhandling som gjorts av 
 
 barnläkaren Magnus Landgren i Göte-  
 
 borg, skriver Göteborgs-Posten.    
 
                    
 
 Enligt Landgren är det viktigt att  
 
 mödravården motverkar rökning och man 
 
 tidigt identifierar problemen <***>       
 
                    
 
 Var tionde sex- och sjuåring har funk-
 
 tionshinder som kräver särskilda re- 
 
 surser i skolan, enligt Landgren.   

SIEMs kommentar: Precis som när det gäller barnastma och -allergier. ökar frevensen neurologiska störningar hos barn. Precis som när det gäller barnastma och -allergier är rökningen den förgiftningskälla sjukvården intresserar sig för, medan vaccinationer, antibiotika etc inte nämns i sammahanget, om det går att undvika. Precis som när det gäller barnastma och -allergier är Damp naturligtvis ett uttryck för tidig förgiftning. ( Se t ex vaccinskador) Precis som när det gäller barnastma söker skolmedicinen "lösningen" i mera gifter - f n amfetamin, se ADD-broschyren.

Det handlar om en långsiktig marknadsplanering från läkemedelsindustrins sida:

Det kom ett brev om amfetamin och ADD:

Hej !

Jag arbetar på ett hem för missbrukare och har träffat en hel del killar som fått diagnosen DAMP/ADHD konstaterat. Flera av dessa killar har även som barn behandlats med små doser amfetamin. När de blivit vuxna och blivit fråntagna "medicinen" så har de valt att själva medicinera sig med amfetamin, som mycket snart blivit ett missbruk. Min fråga är: Finns det ingen medicin idag som kan hjälpa dessa personer till ett drägligt liv ???? Tacksam för svar snarast, känner mig maktlös. Vänligen Eivor Olsson

 
 
 
 
 SVT TEXT 108 Ons 12 Jan 08:13:43
                
 
   Rohypnol bakom många våldsdåd   
 
 
 
 Missbruk av ämnet flunitrazepam som  
 
 bland anat ingår i sömnmedlet Rohyp- 
 
 nol kopplas till många våldsbrott. Det
 
 visar en studie vid Karolinska insti- 
 
 tutet, skriver Svenska Dagbladet.   
 
                    
 
 Av 60 män, i åldern 16 till 35 år, som
 
 1997-98 genomgick en rättspsykiatrisk 
 
 undersökning, missbrukade närmare en 
 
 tredjedel preparatet.         
 
                    
 
 Rohypnol är förbjudet i bl.a. USA. 
 
<***>Läkemedelsverket uppger att
 
 ämnet endast kan förbjudas av EU-   
 
 kommissionen, inte av Sverige.   

-----------

SIEMs kommentar: Flunitrazepam bygger - liksom många andra nervpåverkande gifter - på fluor som verksam substans. Se gärna surfarbrevet från en som drabbats av rohypnolsskada här.

    SVT TEXT 112 Tor 13 Jan 12:16:26
 
      INRIKES 13 JANUARI      
 
                    
 
    GHB klassas som narkotika    
 
                    
 
 Det blir förbjudet att sälja, inneha 
 
 och använda GHB från och med första  
 
 februari.               
 
                    
 
<***>
                    
 
 GHB - gamma-hydroxi-butyrat - är ett 
 
 smärtstillande medel som på senare år 
 
 kommit att användas som doping-    
 
 preparat och partydrog.        
 
                    
 
 Medlet är lätt att överdosera, vilket 
 
 kan leda till kramper och medvetslös- 
 
 het. I Sverige finns tre kända döds- 
 
 fall där orsaken varit missbruk    
 
 av GHB,                
 
 

SIEMs kommentar. T o m tobaken lanserades på sin tid som ett utmärkt läkemedel - mot luftrörsbesvär..

 

Mera surfarbrev ....

..om livsmedelstillsatser

Hej igen!

Jag läste artikeln om Rut Dahlström och tillsatsen E536 i salt. ( I 2000-talets Vetenskap SIEMs anm) Då jag själv haft svåra hudproblem, oförklarlig hjärtklappning och varit extremt trött under lång tid, efter en totalt oskyddad amalgamborttagning, kunde jag koppla detta samman med intaget av E536! . Då provade jag att sluta med detta salt (Seltin), som jag ju trodde var nyttigare än vanligt salt!

14 dar senare har ALLA torrsprickor i huden och hjärtklappningen försvunnit: jag känner mig mycket piggare, vilket jag tackar er av hela mitt hjärta för! FORTSÄTT med att sprida sanningen om dessa aningslösa profitörer, jag ställer upp med mitt namn och artiklar om det skulle vara önskvärt. Som sagt var;

Varma julhälsningar

Thomas Bergstrand

SIEMs kommentar: Vilket visar hur oumbärlig 2000-talets vetenskap kan vara. Prenumerera!

-------------

..om hur det egentligen går till.......

Hej!

Ett par födde en flicka med nefros. Behandlingen har skett på Huddinge sjukhus .De kontaktade omedelbart en homeopat och påbörjade en alternativ behandling parallellt med skolmedicinska . Flickan växte och verkade må bättre och bättre .Läkarna ville sätta in dialys eftersom ett värde inte var bra men flickan såg inte ut att lida av det därför motsatte sig föräldrarna dialys för det skulle så småningom innebära en transplatation . Till slut bekände föräldrarna färg och berättade att de behandlade henne med homeopati .

Då blev det fart . Socialnämnden kontaktades och hot om omhändertagande och vanvård av deras flicka om de inte underkastade sig dialys. Nu går flickan på dialys och föräldrarna tycker hon har blivit sämre . De har bytt läkare och sjukhus de får behandling på Salgrenska i Göteborg. I senaste journalen på flickan hade de skrivit att hon hade blivit bättre av dialysen vilket var en lögn . Den sista journalen har de inte fått av någon anledning som de inte fått reda på .

MVH

Po Blom

SIEMs kommentar: En illustration till vilka utsikter det finns till samarbete mellan skolmedicin och alternativ medicin, vilket många välmenande "komplementärmedicinare" hoppas på. Okunniga politiker agerar naturligtvis bandhund om det behövs.

----------

"Kan Forskare Bidra till Cancerns Utbredning"?

Med anledning av det införda materialet om "Datorn kan ge Cancer" börjar man undra om inte endast dessa inlägg per se kan bidra till att människor oroar sig så att de utvecklar cancer? För att ytterligare ställa saken på sin spets vill jag påstå att regeringen genom några av sina rådgivare också bidra till en sämre folkhälsa. Jag vill nämna Arbetsmiljöinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, m.fl. detta för att därifrån har det kommit BRA underlag som visat hur cancerutvecklingen kunnat förhindrats om man LYSSNAT på de enskilda forskares varningssignaler. De enskilda forskarna har oftast blivit tillknäppta av sina professorer eftersom de har gjort uttalanden som varit av för dem strategiskt viktiga vilket förhindrat sanningar att komma fram. Flamskyddsmedel, pcb, dioxiner,isocyanater, klorerade kolväten m.fl. är vad man talar om men vem vet mest om vad?

Naturligtvis kan man en hel del inom olika institutioner där man specialiserat sig på de olika ämnena men kommer SANNINGARNA fram i TID? Flamskyddsmedel m.fl. och cancer varnades det för redan för åtta år sedan av en forskare på arbetsmiljöinstitutet som fann samband genom sina forskningar på råttor och möss. Det står att läsa i Arbetarskyddsstyrelsen tidning ARBETSMILJÖ nr 15 år 1990 hans namn var Tony Kronevi. Han har eller varit medförfattare till inte mindre än över nittio vetenskapliga publikationer men tyvärr ansågs han för kontroversiell på grund av sin frustation att han måste agera och gå ut och varna vilket gjorde att han fick yttrande förbud och på senare tid också förtidspension på grund av arbetsbrist.

Frågan bör ställas var finns Etik och Moral hos forskare, professorer och vem skall ha forskningspengarna? Det är dessa frågor man kämpar om, vem är mest trovärdig i sin presentation och av det får man ytterligare forskningspengar. Det är också en arbetsmarknadspolitisk åtgärd att man idag lämnar pengar till forskning. Inte minst framgick detta när man nu inviger högskolor på löpande band och upphöjer högskolor till universitet för att de skall tjänster som professorer osv.

Själv ansökte jag ihop med tre andra personer pengar för att forska och påvisa sambandet mellan laddade partiklar och dess kemiska innehåll på vår hälsa hos Elforsk. Detta upprepades två år i följd med avslag båda gångerna, först ansågs det inte innehålla en inriktning som påvisade samband med cancer, andra gång ansågs det inte passa in i den forskningsinriktning som det vetenskapliga rådet hade tänkt sig osv. Vem satt då i detta vetenskapliga råd hos Elforsk liksom att det sitter med i andra vetenskapliga råd? Jag kan nämna två som är viktiga i detta samband på forskningsinriktning, Claes Rammel och Bengt Knave som genom att medverka i dessa vetenskapliga råd kan "styra" forskningspengar till deras intresseområde. Jag påstår att de har för lite verklighetsförankring, ser inte behovet tillräckligt snabbt och dra därmed felaktiga slutsatser vilket får förödande konsekvenser för de drabbade.

Hur många i det här landet påstår sig lida av elöverkänslighet eller elallergi vilket som sjukdom kan klassificeras så men upphovet till deras symtom är inte elen per se utan en "kemisk" förgiftning i deras kroppar. Alla dessa människor är sökare, betraktas som människor med psykisk obalans kanske i onödan därför att "vetenskapen" inte ligger i fas med tiden utan mera är intresserade av att tillgodose sig själv och resultatet och dess avsedda verkan får bli därefter. Vi behöver inte mer pengar till forskning inom dessa områden, mer pengar skall användas till att analysera de forskningar som ÄR GJORDA, här finns säkert svaren. Vi får inte veta mer för att vi sätter mera på pränt utan vi måste först ta till vara på allt det material som finns och som vi skattebetalare betalt stora pengar till vad det kan användas till.

Då återkommer jag till det material som jag haft förmånen att gå igenom hos toxikologen, patologen Kronevi på arbetsmiljöinstitutet som för att nämna något kunde påvisa att äggstockscancer utvecklades i ANDRA generationen hos möss som blivit utsatta för just ämne som ingår i flamskyddsmedel. Jag skulle kunna nämna andra ämnen som gav negativt resultat på kortisolet om dessa möss och råttor blev utsatta för ämnen osv. Jag vill med detta påvisa att det FINNS material om vad som framgår i artikeln att ämnen i datorn kan ge cancer det behövs inte initieras mer pengar till forskning utan använd mindre summa pengar till att analysera vad som är gjort och hur det kan användas.

Samma ämne som påstås kan ge cancer ifrån datorarbeten finns i våra hus, bostäder idag och dessa ämnen utsätt vi för i små doser dagligen S(LOW) CHEMICAL EXPOSITION. De går under det kemiska samlingsnamnet härdplaster vilka ingår i väldigt många materialer såsom elektriska, byggnads,textilier, och många andra materialer. Att de finns kanske inte har någon betydelse på vår hälsa utan mera skall ses som ett kretsloppsproblem vilket i sig är viktigt för att kunna ta hand om det på ett riktigt sätt vid deponi. Det som är allvarligare är om dessa aggresiva ämne på vår hälsa kan frigöras när material utsätts för fukt eller temperatur som kan frigöra dessa ämne i gasform. Alltså vi utsätts för små mängder under lång tid (S)LOW CHEMICAL EXPOSITION vilket gör oss sjuka.

Det skulle vara mycket viktigt om vi kunde ta bort dessa aggresiva ämne ifrån vår närmiljö (innemiljö) men om vi måste vänta på en omställningstid innan det är gjort kan vi kanske skydda oss om man talar om att t.ex. använd aldrig en ny dator innan den stått på i en månad för att "bränna av" den största mängden av överskott av dessa kemiska ämnen. Men det är inte intressant att "vetenskapen" skall göra sådana uttalanden eftersom vetenskapen idag verkar på pengar som till stor del kommer ifrån marknaden. Hade man gjort dessa försiktighetsanalyser istället för att braka på med att datorarbete kan ge cancer så hade detta per se också skapat andra arbetsmöjligheter. Som ordförande i Riksförbundet mot Sjuka Hus måste jag naturligtvis uppmuntra dessa forskare med civilkurrage som går ut och varnar för att dator arbete kan ge cancer liksom de kemiska ämnen som förekommer i våra byggnadsprodukter men samtidig skulle jag vilja se en upprättelse och ett hänsynstagande åt det som redan är gjort.

Det är oftast orginalet som är bäst så att säga. Genom att "köpa" orginalet får Du med alla finesserna och behöver inte betala till för komplettering vilket Du får göra om Du "köper" kopian. Med detta menar jag att istället för att ge några forskar på arbetsmiljöinstitutet avsked på grund av arbetsbrist skulle dessa användas till att hjälpa till med sätta i sina forskningar i DAGENS VERKLIGHET vilket brukar vara svårt eftersom man hela tiden kämpar för att få pengar att forska vidare för. Kanske är detta ett organisatoriskt problem i så fall får en omvärdering göras av tilliten hos våra institutionschefer såsom professorerna m. fl. Dock skall rdan nu göras klart att det finns institutionschefer, professorer med civilkurrage men de är också inte så populära i sina egna led. Att vara populär är ett honnörsord för många inte minst verkar det vara så inom de elektromagnetiska forskarna där några idag gått över till forskning kring mobiltelefoner. Även här handlar det om forskare inom arbetsmiljöinstitutet, även de mer eller mindre vill påstå att man får cancer av att prata i mobiltelefon så vem kan man lita på...?

Elöverkänslighet är ett sjuka hus problem och skall inte behandlas som något annat, dålig innemiljö på grund av kemiska gaser från våra byggnadsmaterial har gett oss människor en annan sjukdomsbild som man ännu inte kunnat diagnosticera riktigt det är det som är svaret på själva frågan.

Lennart Olsson o46-256381

ej instutitionsanknuten. ordförande i riksförbundet mot sjuka hus.

 

Topp och sökmotor - Månadens rubriker - Röda avdelningen - Svarta avdelningen - Blå avdelningen - PDF för utskrift