Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Feb 2002

Tidigare nr: December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001 - Nov 2001 - Dec 2001 - Jan 2002

UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Tema: Vi har fått Pippi!


"..Avsaknaden av sk dubbel-blindstudier motiverar att skolmedicinens företrädare saklöst och utan något eget kunnande kan avfärda alternativmedicinska metoder som humbug. (Se t ex föregående magasins ledare) . Men i än högre grad saknas dubbel-blindstudier för t ex cancerbehandling, AIDS-behandling, vacciner och mammografi. När detta någon gång påtalas hänvisar man till att det vore etiskt orimligt att undanhålla patienter en bra behandling i forskningssyfte. Men att ge svältande ulandsbarn vacciner i stället för mat och rent vatten, det är etiskt tillfredställande - liksom att ge kvinnor östrogenbehandling som kraftigt ökar risken för en rad cancerformer, inklusive bröstcancer. Det ömma samvetet är mycket selektivt. Hyckel, hyckel.. "

Nyhetskommentarer, mm

EU begränsar vitaminer och mineraler - SIEMs mailförslag - Svarsrapport (fp) - Varning för farligare mat - Om att luras och skrämmas - Anmälan till Granskningsnämnden - Subject: Mammografi - I Decembermagasinet - Placeboeffekten kan bevisas - En mamma med erfarenhet - En kontroversiell barnmorska - Boende nära soptipp ger risk för kromosomskador - Hormontillskott ger sämre hälsa - Sex på japanska - Walter Lööf polisanmäls inte för sin hemliga bandupptagning. - Låg utbildning fara i äldrevården - Psykiatrins kränkningar är mycket värre än åldringsvårdens - Likhandel chockar Polen - Märkliga garantier - Fattiga länder blir de rikas bioslavar - Monsanto förlorade PCB-mål i Alabama - Läkemedelsverkets skandalösa försumlighet - Flamma stolt .? - Psykiatrin skapar psykisk ohälsa" - PSA-testet värdelöst - Sjukvården är inte längre en rättighet - Vaccinationerna hettar till - Är vaccinet eller mässlingen värst? - Ger vaccinerna verkligen skydd mot sjukdom? - Påssjukan ökar efter 15 års MMR-vaccinering - Astra Zenecas vinst ökade - Glaxo profits rise 16% - T o m på Hawaii ökar autismen - Inte många litar på den officiella informationen - Myndigheter varnar för dansk mässlingepidemi - Mässlingsutbrott i Köpenhamn - Antivaccinationsinfo - Inga bestående kramper efter vaccination - Vaccinskräck i Storbritannien - Vaccin kan skydda mot slaganfall - Tips till föräldrar som är villrådiga i vaccinationsfrågan - Vad kräver du för att lita på någon när det gäller ditt barns hälsa? - Läshänvisning om vacciner - FBI: Statsanställd bakom mjältbrandsbrev - Sverige har börjat masstesta får - Blandade länkar - Annonser

Ledare:
Vi har fått Pippi !

Pippi Långstrumps skapare är död, vilket fyllt spaltmeter under gångna veckor. Varje tidningsskribent har lagt pannan i djupa veck och försökt förklara hur Pippi , denna rödhåriga och vildsinta tosa, kunnat gå till barns hjärtan i vart hörn av världen.

Svaret är nog egentligen generande enkelt: Pippi saknade den rädsla för livets alla möjligheter, som andra barn får inpräntat sedan långt före födseln. Sådant ses inte med blida ögon av rädslans snörpmunnade förvaltare, och får medfångarna att slitas mellan avundran och beundran.

Utan farhågor och utan att lyssna på inskränkta varningar klättrade Pippi över alla de osynliga staket som vuxna satt upp, ty vad kan väl gå en illa när ens pappa är negerkung i Söderhavet, och man har en kappsäck med gullpengar under sängen? Livet blir då något som nyfiket måste undersökas, inte något man gömmer sig för i garderoben , i rädsla för att bli upptäckt.

I betraktande av sådant torde de flesta genomilas av en viss sorgsenhet - vart tog min egen oräddhet vägen, varför är jag själv inte lika härligt oförskräckt? och svaret infinner sig troget: därför att jag vet bättre, är klokare och har större erfarenhet, jag känner till allt som kan gå snett och hur man kan råka illa ut. Allt elände som finns här i världen har jag kategoriserat och fört in mina kataloger här i mina hyllor, och i beaktande av all denna eländeskunskap finns det all anledning att röra sig försiktigt

På så sätt lär vi oss förknippa erfarenhet och kunskap med rädsla, och oräddhet med dårskap. Stackars Pippi är ju så förvirrad att hon inte ens inser att det är synd om henne som inte bor hos sin mamma och pappa, utan tragiskt nog alldeles själv måste lära sig av livets törnar. Och även om hon själv är stark och kavat nog att stå på egna ben, är hon djupt ojämlik och hänsynslös, när hon inte beaktar att andra barn inte är lika starka som hon, utan kan bli förledda, ångestfyllda eller ta illa vid sig av hennes uppförande. Snabbt målar vår hjärna upp alla förskräckligheter som ett Pippi-beteende kan föra med sig, och vi kan snabbt återvända till räddhågornas palats. Men med en tagg av saknad och undran i hjärtat.

Det medicinska bedrägeriet

Människokroppens funktionsätt och uppbyggnad är i grunden enkel och lätt att förstå. (SIEMs web-kurs använder de första breven åt detta ) Men en begriplig helhet kan lätt brytas ned till ett oöverblickbart mischmasch. Detta är dokumentförstörarens princip - ett begripligt budskap kan genom att sönderdelas i fragment bli helt obegripligt och kräva en livstids pusslande utan att bli dechiffrerat.

Första ledet i det medicinska bedrägeriet är alltså att omöjliggöra all verklig förståelse av det som sker i människokroppen. Detta sker genom att man betecknar kroppens onormala funktionssätt som olika symtom , grupperar symtomen i olika "sjukdomar " och därefter anger läkekonstens uppgift som att motverka sjukdomen. Sjukdomen anses ha botats då symtomen upphört. Orsakerna till sjukdom förläggs till stor del bortom mänsklig kontroll, om nu inte orsaksteorierna inte kan infogas i ett försvar för medicinsk imperialism. (Bland de viktigaste "lämpliga" sjukdomsförklaringarna är då mikroorganismer eller ärftlighet )

På så sätt uppfattas botandet både av patient och läkare som en strid och kamp mot sjukdomen. Om sjukdomen får överhanden menar man att det leder till än allvarligare sjukdomar eller döden. Sjukdomen måste alltså upptäckas och beslutsamt bekämpas i tid innan den hinner utvecklas till "något allvarligt". På så sätt drar man också en stress och tidsnöd över processen.

I det emotionellt upprörda klimat som detta synsätt skapar runt den sjuke uppträder läkaren i den vita rocken som den ende som kan hålla huvudet kallt, styrd av föregivet "vetenskaplig" kunskap och metodik. I praktiken är dock hans funktion mera att befria patienten och hans anhöriga från beslutsångest, än att åstadkomma varaktig hälsa hos patienten. Även när patienten stryker med har i alla fall doktorn gjort "det som var rätt att göra", och de anhöriga kan sova lugnt om nätterna.

Med detta synsätt är självläkning och spontant tillfrisknande oförklarliga undantagsföreteelser som läkaren inte vågar lita på. Att även botande är undantagsföreteelser och att modern medicin oftast handlar om att lära folk att leva med växande kroniska krämpor det får patienten själv upptäcka efterhand, det talar man inte så gärna högt om..

Alternativa förklaringar

Mot detta kan vi ställa en alternativ uppfattning med gamla anor: S k sjukdomssymtom leder endast i olyckliga undantagsfall och vid rent sabotage till döden. Symtomen skvallrar om kroppens naturliga och ändamålsenliga reaktioner på skada , huvudregeln är att sjukdomen leder till tillfrisknande och förbättrad hälsa, dvs till bättre motståndskraft mot nya skador. I princip ska vi vara tacksamma för våra sjukdomar, ty det är genom dem som vi överlever de flesta skador vi utsätts för. Att bekämpa s k symtom kan många gånger vara skadligt, eftersom symtomen avspeglar den levande kroppens ändamålsenliga reaktion på skador - förgiftningar och trauman (fysiska och psykiska). Organismen kan genom kraftiga symtom effektivt och snabbt genomföra de behövliga anpassningarna i och kroppen återhämta sig.

Människans kropp och psyke är i detta perspektiv olika sidor av ett intelligent och självreglerande system med stor anpassnings- och inlärningsförmåga, där också de flesta "sjukdomssymtom" tillhör anpassningsåtgärderna.. ( Att vissa skador kan vara så allvarliga att de överstiger människans anpassningsförmåga är ibland en realitet, men även dessa undantagssituationer bör då mötas med sunt förnuft och tillit till de grundläggande principerna. enligt ovan )

De klassiska begreppen "orsak och verkan" är närmast värdelösa för att beskriva och analysera det inre samspelet i ett sådant självreglerande system. Kroppens beteende kan bättre förstås som en intelligent strävan att vidmakthålla balans och vissa basfunktioner under starkt varierande yttre och inre omständigheter. Den empiriska vetenskapens grundbegrepp "observerbarhet" och "orsak-verkan" är då oftast oanvändbara.

Terapeutens roll i detta perspektiv handlar inte om att läka, bota, kämpa eller befria patienten från hans integritet och beslutanderätt. . Det handlar främst om att skydda och informera patienten så att det spontana läkningsarbetet i hans kropp kan framskrida så ostört och under så gynnsamma förhållanden som möjligt.

Svagheten i denna förklaringsmodell är inte dess giltighet - ty den kan i de flesta fall enkelt visas giltig. Svagheten är att rädda och ångestfyllda patienter och anhöriga inte vågar ha tilltro till den, utan blir rädda för symtomen i sig, och söker snarast möjligt fly från och bekämpa symtomen som sådana. Ofta innebär detta att man tillfogar den sjuka människan nya skador, som småningom förvandlar den läkande patienten till en döende eller kronisk patient. I detta skeende är den etablerade sjukvården i regel en ivrig medarbetare.

Jämförelse av förklaringarna

Det är dock möjligt att med empiriska vetenskapliga metoder avgöra "vem som har rätt". Därför kan vi förstå skolmedicinens våldsamma bekämpande av alternativ medicin och dess ständiga sammanblandning mellan självuppfunna moraliska påbud och vetenskapliga anspråk, vilket leder till en godtycklig halvvetenskap, som kan användas efter eget godtycke. Till varje pris gäller det nämligen att undvika att en seriös prövning äger rum av skolmedicinens grundläggande teser jämfört med den alternativa.

Man odlar därför en etik som omöjliggör seriösa vetenskapliga empiriska experiment och jämförelser - trots att sådana egentligen vore fullt genomförbara . Man hyllar teorier som gynnar en medicinsk imperialism, där människokroppens naturliga läkningsförmåga saboteras redan i moderlivet: Masskampanjer och obligatorier ska omöjliggöra jämförelser med personer som undsluppit eller fått alternativ behandling. ("Det vore oetiskt att vägra folk behandling när vi tror att den fungerar") Lagstiftning ska förbjuda eller hämma alternativa behandlingar, och föreskriva undersöknings- och behandlingsskyldighet för den enskilde.

Avsaknaden av sk dubbel-blindstudier motiverar att skolmedicinens företrädare saklöst och utan något eget kunnande kan avfärda alternativmedicinska metoder som humbug. (Se t ex föregående magasins ledare) . Men i än högre grad saknas dubbel-blindstudier för t ex cancerbehandling, AIDS-behandling, vacciner och mammografi. När detta någon gång påtalas hänvisar man till att det vore etiskt orimligt att undanhålla patienter en bra behandling i forskningssyfte. Men att ge svältande ulandsbarn vacciner i stället för mat och rent vatten, det är etiskt tillfredställande - liksom att ge kvinnor östrogenbehandling som kraftigt ökar risken för en rad cancerformer, inklusive bröstcancer. Det ömma samvetet är mycket selektivt. Hyckel, hyckel..

På så sätt omöjliggörs den vetenskapliga jämförelse mellan paradigmen som annars vore möjlig, och upprätthålls skolmedicinskt monopol. Slutligen kompletterar man bygget med teorier om "civilisations-" eller "välfärdssjukdomar", för att förklara symtombilder som uppträder bara i trakter där skolmedicinsk verksamhet har ett fast grepp över befolkningen. Allergi, fetma och utbrändhet sägs då vara priset vi får betala för att vi har det så bra Hur då "bra"?

Eftersom korrekta och verkligt vetenskapliga jämförelser inte görs, skapas förutsättningar för en ständigt ökande ström av myter, halvsanningar och provisoriska teorier, som snabbt ersätts av nya. Genom denna "snabba utveckling" omöjliggörs också normal samhällsinsyn i och kritik av den medicinska verksamheten, eftersom målet alltid hunnit flyttas när pilen anländer.

Det blir då också möjligt att bland allmänheten odla en allmän "tro" på denna vetenskap och skolmedicin, som inte baseras på verkliga fakta eller förbättrad folkhälsa. Frånvaro av sjukdom, hälsa, skönhet och sexuell attraktionsförmåga rörs samman till en medicinsk gröt , till vilken den moderna medicinens kockar anses ha receptet. En uppväxande generation utan andra erfarenheter än vad utbildningsväsende och massmedia tillhandahåller är sittande fågel för en sådan propaganda.

Vetenskapens själ

Den vetenskapliga metodens grundkrav är emellertid - förutom att påståenden ska grundas på empiriska observationer - att ALTERNATIVA FÖRKLARINGAR till de givna observationerna SKA PRÖVAS!

Samtidigt som skolmedicinen översköljer oss med ett flöde av empiriska observationer och på dessa grundade sannolikhetskalkyler, lyser prövningen av alternativa förklaringar alltså ständigt med sin frånvaro. Denna frånvaro förvandlar skolmedicinens vetenskapliga fasad till en flagnande Potemkin-kuliss, bakom vilken endast ett fåtal har tillträde. De som efter ett sådant besök bakom fasaderna inte visar total lojalitet drabbas naturligtvis av förödande bannbullor, ett öde som stäckt mer än en lovande läkarkarriär.

Åter till Pippi

De två sätt att betrakta sjukdom och hälsa, som vi skisserat ovan, är i allt väsentligt varandras motsatser. Det ena är rädslans perspektiv, det andra är oräddhetens.

Ett av diktaturens kända knep är att bland folket sprida rädsla för sina egna grannar. Vi har sett vart detta leder genom angiveri och etnisk rensning. I rädsla för och misstänksamhet mot den egna kroppen tvingas emellertid var och en att "dela säng med fienden". Inte konstigt då om kroppen då hålls under ständigt misstänksam bevakning och ofta anmäls för den medicinska säkerhetspolisen för rannsakning. De positiva hälsoeffekterna av detta uteblir dock.

Astrid Lindgren uttryckte under senare år själv sin filosofi som att "det gäller att leva sitt liv så att man blir vän med döden". Jag är dock inte övertygad om att detta är den lämpligaste devisen för ett barnsjukhus. För barnens skull borde man i stället slänga ut Ronald MacDonald och låta Pippi Långstrump ta över.

Folkhälsopolitiken i penningens tjänst

Dagligen ser vi rapporter om vårdapparatens otillräcklighet och missförhållanden, stigande siffror över sjukskrivningar, förtidspensioner, utbrändhet och utvecklingsstörningar bland barn. Bakom den försämrade folkhälsan ligger alltså en cynisk en folkhälsopolitik, syftande till maximal koncentration av makt och pengar.

Genom att beröva människor tillgången till naturliga och oförstörda livsmedel och näringsämnen, beröva dem förståelse för naturliga biologiska sammanhang samt genom att förstöra deras naturliga biologiska försvars- och läkningsförmåga kan de göras alltmer beroende av medicinska specialister och patenterbara substanser för att hjälpligt hålla sig i arbete och vid liv.

Avgörande beslut om sådant förläggs till internationella organ, lätt utsatta för starka företags lobbyister, men oåtkomliga för demokratisk opinionsbildning. Där folkligt förankrade motkrafter ändå visar sig kan de genom provokatörer, polisbrutalitet och samhällsbetalda "informatörer" utmålas som okunniga bråkmakare, terrorister eller kvacksalvare och därmed isoleras från allt inflytande.

Under tiden sprutar massmedia en flod av gallimatias, tillrättalagd och självmotsägande information, skrämselpropaganda och sk underhållning över allmänheten, så att närmast ingen förstår vad som verkligen sker, och varje försök till opposition dränks i skval och trams.

Genmanipulerad föda, livsmedelstillsatser och miljögifter, vaccinationskampanjer, förbud och regleringar av naturliga kosttillskott och oskadlig läkekonst kan betraktas som bitar i det pussel som nu läggs av framtidens tilltänkta världshärskare, bitar som tycks forma en ring:

En ring att främja dem, en ring att sämja dem - en ring att att i mörkrets vida riken tämja dem.

Vi får nog ställa vår tillit till Pippi.

Trädet feb 2002

Ulf BrånellMOTGIFT VECKA 9:

EU begränsar vitaminer och mineraler - Nu har du chans att påverka
From: Jytte Bengtsson" <antidot@bolina.hsb.se>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Subject: EU TILL ALLA.doc
Date sent: Thu, 21 Feb 2002 21:50:49 +0100


Den 14 mars fastställer EU ett direktiv om en begränsning av vitaminer och mineraler. Beslutet kan innebära att näringspreparat i höga doser endast får säljas på recept. Vi är djupt oroade över direktivet och ser det som hot mot den svenska folkhälsan. Om beslutet går igenom i sin nuvarande form kan komplementär- och alternativmedicinska yrkesutövare inte längre arbeta med läkande doser av vitaminer och mineraler.

Vitaminer och mineraler stödjer kroppens naturliga funktion Det är viktigt att uppmuntra människor att äta en balanserad kost. Men idag är det svårt att inta tillräckliga mängder vitaminer och mineraler enbart genom kosten. Konsumenter äter snabbmat som är uppvärmd flera gånger och många livsmedel innehåller idag bekämpningsmedel och andra kemikalier. Med tiden kommer näringsbrister och kemikalier att påverka biokemin i våra kroppar på samma sätt som de påverkar miljön. Ett intag av vitaminer och mineraler skyddar oss genom att stödja och förbättra avgiftningsfunktionen i kroppen. Miljoner och åter miljoner européer tar därför kosttillskott varje dag.

EU direktivet om vitaminer och mineraler

Den 27 november 2001 ändrade EU:s Ständiga representativa kommitté artikel 5 i direktivet. I artikeln fastställs att den högsta tillåtna dosen för varje vitamin och mineral ska beslutas av Scientific Committee for Foods (SCF) efter det datum direktivet har godkänts. Om direktivet går igenom innan den högsta tillåtna dosen är fastställd, är risken stor att endast låga doser av vitaminer och mineraler kommer att tillåtas för fri försäljning. Det leder till att terapeuter inte längre kan arbeta med läkande doser. En annan risk med artikel 5 är att ofarliga produkter som idag finns på marknaden kommer att försvinna. Det finns nämligen ca 300 preparat vars vitamin- och mineralformer inte finns med i de bilagor som ligger som grund för beslutet. Risken är nu stor att dessa helt kommer att försvinna eftersom det blir för kostsamt att efterregistrera dem.

Näringsmedicin kan vara nyckeln till sjukvårdens överbelastning
Det finns inga godtagbara vetenskapliga eller etiska bevis som stöd för att förbjuda försäljningen av terapeutiska* doser av vitaminer, mineraler och kosttillskott. Vitamin- och mineralforskning utgör en viktig medicinsk grund för effektiva behandlingar som både är kostnadseffektiva och fria från biverkningar. Forskningsstudier visar att vitaminer och mineraler i terapeutiska doser inte är skadliga. De hjälper däremot människor att hålla sig friska på ett naturligt sätt. * Terapeutisk dos - Doser som i vissa fall är tusentals eller hundratals gånger RDI

Det sker stora aktioner runt om i världen. Nu är det dags för oss svenskar att agera

Skicka, besök, maila eller ring till så många politiker på listan som du har möjlighet till. Bättre att bara kontakta en politiker än ingen alls. Maila också de svar du får från politikerna till
lotta.fylking@swipnet.se för dokumentation. Vi behöver veta vilket parti du har kontaktat och vad de svarade för att kunna göra ett debattinlägg under valrörelsen. Du är länken till att så många politiker som möjligt får höra våra protester. Ring, besök, skriv brev eller maila nu. Det är allas vår framtid det handlar om.

Närings Medicinska Terapeut Förbundet och KAM - Kommittén för alternativmedicin


SIEMs FÖRSLAG TILL MAIL ( till politiska partier o enskilda politiker )

Svenska politiker har hittills inte kunnat hindra ökningen av sjukskrivningar, förtidspensionering, utvecklingsstörningar och andra folkhälsoproblem. Vårdapparaten går på knäna under denna belastning. Genom den sk globaliseringen utsätts vi för ett ökande tryck att acceptera miljö- och livsmedelsgifter med negativ eller osäker hälsopåverkan.

Den 14 mars fastställer EU ett direktiv om en begränsning av vitaminer och mineraler. Beslutet kan innebära att näringspreparat i höga doser endast
får säljas på recept. Jag är djupt oroad över direktivet och ser det somhot mot den svenska folkhälsan och friheten. Berövade sina möjligheter till egenvård kommer allt fler också att i onödan behöva anlita den hårt belastade vårdapparaten.

Jag - och många med mig - undrar med vilken rätt myndigheterna anser sig kunna hindra mig från att äta de ofarliga och hälsosamma medel jag vill och anser mig behöva för att hålla mig frisk.

Jag - och många med mig - undrar vilken inställning Ert parti har till dessa strävanden inom EU att begränsa medborgarnas frihet, och om ni är beredda att motsätta er att sådana begränsningar införs, och emotser snabbt svar. Det är synnerligen rimligt att jag - och andra - får veta er inställning i god tid innan höstens val.

M v h N N


SVARSRAPPORT (FOLKPARTIET) från mailare:

Från:
Folkpartiets.riksdagskansli@riksdagen.se
Skickat: den 22 februari 2002 12:08
Till: Jeff Forssell
Ämne: Ang: Gå ej med på (veto om nödvändigt!) EU stopp för rätten att
köpa vitaminer och andra naturmedel

Hej och tack för Ditt mail!

Ett obegränsat och okontrollerat ätande av kosttillskott vore hälsofarligt och onaturligt. Direktivet (i dess form efter parlamentets och rådets första behandling) uppfyller enligt vår uppfattning kravet på konsumentens rätt till ett informerat val och rätten till att på eget ansvar välja vad han eller hon vill äta.

Det föreskrivs t ex att den märkning, presentation och reklam som gäller kosttillskott inte får "tillskriva dessa egenskaper som uppges kunna förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller antyda sådana egenskaper" (artikel 6, punkt 2). Istället skall märkningen vara tydlig och innehålla: "a) Namnet på de kategorier näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten eller en uppgift om dessa näringsämnens eller ämnens art. b) Den dos av produkten som rekommenderas för dagligt intag. c) En varning om att det angivna rekommenderade dagliga intaget inte får överskridas. d) En hänvisning till att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost. e) En varning om att produkterna bör förvaras utom räckhåll för små barn" (artikel 6, punkt

3). Det finns dessutom redan i rådets gemensamma ståndpunkt en inbyggd "nödbroms" i direktivet. Senast inom fem år skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet "lägga fram en rapport om huruvida det är lämpligt att fastställa särskilda regler inklusive, när så är lämpligt, positivlistor över andra näringsämnen eller ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan än de som nämns i punkt 1 i denna artikel och till denna rapport foga eventuella förslag till ändringar av detta direktiv som kommissionen bedömer som nödvändiga" (artikel 4, punkt 8).

Eventuella oönskade effekter kan alltså vid behov rättas till redan inom några år. Avsikten med direktivet är dock inte alls att ta bort några produkter från marknaden. Tvärtom kommer de befintliga preparaten enligt kommissionen att förutsättas vara säkra eftersom de säljs redan idag. Det enda som krävs i framtiden är att denna säkerhetsnivå kan bevisas, något som väl inte skall vara något problem för vitamin- och mineralproducenterna?

MVH

Lars Johansson
fp-riksdagskansli


SIEMs kommentar: Det parti som ikläder sig valfrihetens och liberalismens mantel inleder sin argumentation med att "Ett obegränsat och okontrollerat ätande av kosttillskott vore hälsofarligt och onaturligt."

På samma sätt kan ett obegränsat och okontrollerat vattendrickande, morotsätande, sammanträdande, valtalande, motionerande osv vara hälsofarligt och onaturligt. Frågan är dock t ex VEM som ska kontrollera ett sådant okontrollerat ätande, drickande, sammanträdande... För folkpartiet är svaret glasklart: I vart fall inte den enskilde individen, utan anonyma auktoriteter som fastställer "vad som rekommenderas".
Än i dag är Socialstyrelsens rekommendation om 6-8 brödskivor om dagen närmast ett parodiskt monument över byråkratisk klåfingrighet och kontrollmani. Förre generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm är fortfarande tongivande riksdagsman för folkpartiet, och motionerade för inte så länge sen om att åttaårsgränsen i kvacksalverilagen borde höjas till femton år.

Kravet på korrekt märkning av förpackningars innehåll är naturligtvis rimligt. Men kanske borde man kontrollera förpackningstexten också för politiska partier. Om detta utgör liberalism - vad är då förmyndar- och kontrollsamhälle?
-------

SIEM är partipolitiskt helt obundet och avser att så långt möjligt publicera och kommentera de svar som rapporteras från olika partier. Syftet är inte blott konsumentupplysning till surfare och väljare, utan också att söka stimulera partierna till en mer insatt och balanserad diskussion angående alternativvård och egenvård i dagens samhälle. Var och en kan hjälpa till genom att detta valår aktualisera dessa frågor genom insändare, brev och diskussionsinlägg.

Varning för farligare mat
http://www.expressen.se/article.asp?id=99277

Vindruvor kan göra dig förlamad och bakpotatis ge dig dåligt blodvärde. Om halten bekämpningsmedel är för hög.

Nu minskar livsmedelsverket kontrollen.
Vi kan inte längre ta ansvar för att dålig mat inte hamnar i affärerna, säger Bengt-Göran Ericsson, toxikolog på livsmedelsverket. Livsmedelsverkets generaldirektör Bertil Norbelie håller med: Det här kommer att få effekter för konsumenterna, säger han.

<***>


Utländsk mat
I sin vädjan till regeringen skriver styrelsen: "De besparingar som planeras för 2002 kommer att få allvarliga konsekvenser för arbetet med säkra livsmedel."
Förra året gjorde livsmedelsverket närmare 3 000 kontroller av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. I år kommer antalet att minska med 700.
De största problemen har vi med importerade livsmedel. 3,4 procent av den utländska maten hamnade över gällande gränsvärden, säger Arne Andersson, statsinspektör och ansvarig för bekämpningsmedelskontrollen.

<***>

FAKTA/Farliga livsmedel
Här är några vanliga livsmedel och vilka bekämpningsmedel de kan innehålla, samt de skador de kan orsaka.

Vindruvor:
Monokrotofos (insektsmedel).
Symptom och skador:
Påverkar centrala nervsystemet. Svettning, huvudvärk, svaghet,
trötthet, sluddrigt tal, medvetslöshet, koma, förlamning.

Bakpotatis:
Klorprofarm (antigroddmedel).
Symptom och skador: Blodets förmåga att transportera syre minskar. Andfåddhet.

Paprika:
Metiokarb (insektsmedel), fenbutatin oxid (kvalstermedel) och metamidofos (insektsmedel).
Symptom och skador:Svettning, huvudvärk, kräkningar, diarréer, medvetslöshet, koma.


SIEMs kommentar:
När det gäller att reglera vuxna människors användning av ofarliga näringspreparat - då finns det pengar, då kan man inte lita på konsumentens informerade val. Det ena EU-mötet efter det andra kan ägna sig åt detta. Men när det gäller att stoppa otvetydig förgiftning av våra livsmedel - då saknas det pengar. Och någon varningstext för bekämpningsmedel lär vi heller inte få se.

Gifter är nyttigt. Liksom Okunnighet är styrka. Frihet är slaveri. (George Orwell)


Om att luras och skrämmas
Radio Sjuhärad meddelar i nyheter och reportage 22 januari att en naturläkare i Borås luras och skräms. Han har nämligen meddelat Radio Sjuhärads reporter att hon hade för mycket salt och för lite kalium i kroppen. Patienter har också fått veta att de har dålig cirkulation och förkalkningar, vilket enligt radion är helt felaktigt. Hans bedömningar vilar inte på vetenskap och beprövad erfarenhet, fnyser reportern. Naturläkaren erbjuder t o m sina patienter att köpa preparat. av honom, vilket måtte bevisa vilken lurendrejare han är.

Att låta sin hälsa undersökas är alltid en knepig historia. Men enkel logik bör rimligen råda: Vill man veta vad mamma tycker frågar man mamma. Vill man veta vad doktorn anser går man till doktorn. Vill man veta vad en naturläkare anser går man till honom. Vill man inget höra ska man inte fråga nån.

Vill man alltså veta vad doktorn säger om ens cirkulation och förkalkningar går man alltså till doktorn, inte till naturläkaren. Vill man höra popmusik går man inte till operan och klagar över repertoaren. Sen är det naturligtvis en annan sak om operan påstått sig spela hårdrock, då har man anledning att bli besviken.

Det tycks dock i våra media anses rimligt att en person som söker råd och hjälp i hälsofrågor har så nedsatt omdöme, är så lättlurad, lättskrämd och totalförvirrad, att han därmed är ur stånd att förstå information, ingå avtal, bedöma priser och prestationer, och därför bör vara helt ansvarsbefriad för vad han gör och säger osv. Detta ställer i sin tur så extrema krav på terapeuten att denne kan anklagas för oetiskt uppträdande vad han än gör eller säger.

Någon enstaka gång kan detta vara riktigt - patienten är då helt vettskrämd. Oftast är detta resultatet av skolmedicinsk skräckpropaganda om cancer eller något annat motsvarande tillstånd. Men i normalfallet finns ingen anledning omyndigförklara patienten när han går till en alternativmedicinsk mottagning, lika lite som det statliga Systembolaget omyndigförklarar sina kunder när de vill ingå köpavtal om betydligt mindre nyttiga varor för att döva sin ångest.

Naturläkaren har alltså anledning tro att den som söker honom vill få just hans bedömning av sina hälsoproblem och vad som bör göras åt dem. Om inte - vem är det då som luras?

Alternativmedicinaren skulle inte ägna sig åt sin verksamhet om han anser att den reguljära sjukvården har den bästa lösningen på hälsofrågorna. I så fall skulle patienten knappast heller behöva söka alternativ vård. Alternativmedicinarens verksamhet vilar inte på "vetenskap och beprövad erfarenhet" i vart fall inte i samma mening som den reguljära sjukvården. Om så vore fallet vore det ingen alternativ medicin. Just av denna anledning är det förbjudet för andra än läkare att utge sig för att vara läkare - patienten ska veta vem han har att göra med.

Tyvärr kan lanseringen av begreppet "komplementär" medicin under senare år ha skapat förvirring omkring detta, och spridit föreställningen att även fria terapeuter är skyldiga att följa den ständigt skiftande praxis som Socialstyrelsen anger. Även bland hälso- och sjukvårdens politiker och journalister tycks vanföreställningen råda att .Socialstyrelsen skulle ha tillsyn över landets kloka gubbar, häxor, siare och alternativmedicinare - vilka alla dras över en kam. Så är det inte, även om Socialstyrelsen kanske skulle önska detta.

Om läkarna verkligen botade dem som sökte hjälp så skulle ingen människa gå till nåt "alternativ". . Men nu är det rätt många som går till nån annan. Naturligtvis vill starka krafter förbjuda och misskreditera alternativen. SIEM ska här ge ett enkelt recept för hur den reguljära sjukvården ska lyckas utrota alternativmedicinen: Det är bara att se till att patienterna blir varaktigt friska. Vem skulle gå till alternativen om den vanliga sjukvården gjorde dem friska? Kanske har man insett detta, och därför numer söker införliva alternativmedicinens oskadliga behandlingsmetoder i en "komplementär" tandlös variant.

Vad gäller att skrämmas finns en viktig distinktion: Att grundlöst och opåkallat låta påskina att en patient lider av något närmast obotligt och som är plågsamt och dyrt att behandla och har dyster prognos - det är att skrämmas. Att på förfrågan påstå att någon har vissa problem, men att dessa är fullt möjliga att åtgärda - det kan vara korrekt eller ej, men kan knappast vara att skrämmas. I så fall är ett rött trafikljus också att skrämmas: - Om du fortsätter så här kan du bli påkörd!

Har reportern möjligen varit på mammografi nån gång? Där går det till så här:

"Av de kvinnor som för första gången deltar återkallas cirka 3 procent för en kompletterande bildtagning. Ibland måste den kombineras med ett stickprov i bröstet. De flesta får efter detta besked om att undersökningarna var normala, men cirka 1 procent måste gå vidare till kirurgisk provtagning. Av dem har majoriteten en tidigt upptäckt bröstcancer. " (DN- artikel 13 jan)

Därtill kommer enligt Sjönell m fl att de flesta på så sätt upptäckta bröstcancrar tycks vara godartade och skulle inte behöva opereras. De elakartade kan man ofta inte bota.

Tala om att skrämmas och luras ?

Vad gäller "åderförkalkning" så fick jag i grundskolan lära mig att den startar i sjuårsåldern. Om reportern saknar förkalkningar så är hon allså antingen en medicinsk sensation, eller i barnbidragsberättigad ålder. Radio Sjuhärad vet säkert vilket som gäller.

"Naturläkarens ordinationer har i vissa fall varit rent skadliga för personerna, och hans råd felaktiga ". "Naturläkaren NN som diagnostiserar sina patienter på ett mycket tvivelaktigt sätt" skriver Radio Sjuhärad på sin web-sida, utan att man får någon som helst uppgift om vem som svarar för radions egna bedömningar. Eftersom Radio Sjuhärad tydligen med säkerhet kan uttala sig om vilka diagnoser som är rätt och fel så måste väl lyssnarna få utnyttja denna sällsynta kompetens. När är Radio Sjuhärads medicinska mottagning öppen?

Radio Sjuhärads flerdagars reportageserie avslutas med en debatt om alternativmedicinen, där faktiskt olika synpunkter får komma till tals. Upptakten blev inte riktigt den radion tänkt sig när den första lyssnaren ringer upp för att tala om att han efter åratals fruktlös behandling på urologen fått ordning på sina njurstensproblem efter sju dagars homeopatisk behandling.
Nåväl - reportaget följs senare upp av P1 Konsument, på ett sätt som föranlett SIEM att göra en anmälan till Granskningsnämnden

Naturligtvis förekommer oetiskt handlande, oskicklighet, klanteri, oskälig vinningslystnad och vilseledande marknadsföring inom alternativ- eller komplementärmedicinen. Sådana problem låter sig dock inte lösas genom schablonåtgärder typ auktorisering, obligatorisk utbildning i skolmedicin eller andra dumheter. Krav på mångårig utbildning och legitimation från Socialstyrelsen har hittills inte hindrat att hela skolmedicinen utvecklats i oetisk riktning. När reguljär vårdpersonal dessutom säljer lik och plågar nittofyraåringar torde allmänheten torde inte falla i hänförd beundran. Alternativmedicinen bör nog hämta sina etiska förebilder på annat håll.

En öppen allmän debatt och vaksam "konsumentupplysning" när det gäller medicin och alternativmedicin är nog det bästa vi kan hoppas på. Det är alltså helt rimligt och angeläget att media kritiskt granskar dess marknadsföring - och inte bara vidarebefordrar den legitimerade vårdens ständiga gnäll över otillräckliga resurser. Men debatten och medias engagemang bör rimligen vila på godtagbara och rimliga principer samt i vart fall elementära kunskaper omkring det man säger sig vilja granska.

Många bäckar små

Det är emellertid svårt att utbilda den som inte vill eller tror sig behöva därför att han/hon redan vet allt som behöver vetas. . SIEMs förslag i sammanhanget kan vara att öka journalisternas efterfrågan på kunskaper. Vi kan alla bidra till detta genom att protestera mot partisk och okunnig journalistik.

Vi uppmanar därför surfare och läsare att konsekvent reagera på dålig journalistik genom insändare, kontakter med redaktioner, eller anmälningar till granskningsnämnden för Radio och TV. Skicka en kopia på din protest till SIEM, så sprids den via SIEMs mail, och kan användas och inges också av andra. Så här kan det se ut.

Anmälan till Granskningsnämnden

30 januari fm sänder Konsument P1 inslag med anledning av anmälan om AH AB marknadsföring, varvid NNs namn nämns vid flera tillfällen. I inslaget intervjuas en fd patient och en läkare, som alla har starkt negativa synpunkter på AHs verksamhet, och utpekar hans verksamhet som närmast lagstridig.

En anledning till att verksamheten skulle vara lagstridig som anges, är att GH skulle ha behandlat cancer. Det exempel som anförs avser att han behandlat en kvinna som för ett tiotal år sedan haft cancer, men vid besöket av sig själv och läkare tydligen anses botad från denna. Att detta skulle anses vara i strid mot behandlingsförbudet mot cancer kan inte ens denna partiska reporter tro på fullt allvar.

I programmet anges av reportern också att AH.s verksamhet inte utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, och därmed ska vara olaglig. Något sådant krav på alternativmedicinsk verksamhet finns inte angivet i lag eller författning, detta är alltså en klart osaklig uppgift.

Något genmäle från NN kan inte höras i programmet, inte heller ges någon förklaring på inom vilka ramar alternativmedicinsk verksamhet faktiskt är tillåten i Sverige.

Av dessa anledningar anser jag att inslaget strider mot bestämmelserna om saklighet och opartiskhet. U B

Granskningsnämnden för radio o TV har webadress
www.grn.se


Subject: Mammografi
From: "Vanja Karlsson" <wanjakarlsson@hotmail.com
To: <siem@klokast.se
Date sent: Wed, 30 Jan 2002 13:36:55 +0100

Hej Ulf. Jag har just lyssnat på Radio Örebro ett program som heter rakt på sak. Nu mobiliseras verkligen alla krafter efter Göran Sjönells inlägg i debatten. Frågan i programmet var "hur ska man kunna nå de som inte kommer när samhället kallar till mammografi? Två damer medverkade i "debatten" som endast gick ut på hur man ska kunna "tvinga" fler att gå på mammografi genom INFORMATION!

När jag då ringde och påpekade att frågan var ju om det är med sanningen överensstämmande att tusentals räddats från bröstcancer genom mammografi som den unga kvinnliga "reporten" sagt och blev då i princip "kastad luren i örat", alltså de lade snabbt på.

Sedan kom då "reporterns" sammanfattning av "debatten" och hennes slutliga förslag till att lösa problemet.-" Om man då inför OBLIGATORISK mammografi så har man ju möjlighet att nå de kvinnor som av okunskap inte svarar på kallelsen!!!!"

Frågan är hur man ska kunna lösa problemet med unga okunniga mediaarbetares oproportionerligt stora makt genom att de kanske ovetande går i ledband och inte har kunskap att kunna sålla det som de åläggs att göra. Det är mycket farligt !! Hälsn.Vanja Karlsson

I Decembermagasinet

tog en insändare upp en "naturterapeut", vars agerande han var misstänksam mot.
SIEM har tydligen inte varit tillräckligt varsam vid redigeringen eftersom en annan insändare anser sig kunna identifiera terapeuten. Jag själv vet dock inte vem terapeuten är, och tänker inte heller publicera mer uppgifter som ev kan hjälpa någon annan att göra det.

Syftet med SIEMs kommentar i detta ärende var inte att stämpla eller ta ställning emot den ena eller andra terapeuten eller hans metoder. Vi har inte möjligheter eller som syfte att följa någons arbete på det sätt som i så fall skulle krävas. Däremot har kommunikationen terapeut-patient uppenbarligen helt havererat i detta fall, och misstron blivit kompakt.

Syftet var däremot att mana osäkra patienter att inte "acceptera vad som helst", och att utnyttja sitt sunda förnuft och omdöme - så som denna brevskrivare gjort.
Inom skolmedicinen kan man inhämta "second opinion" vid dramatiska tillstånd och krävande behandlingsförslag, det kan vara bra inom alternativmedicinen också. Dessutom kan det vara av allmänt intresse att veta vilka formella regelverk som gäller.

Vi har dock alltså fått mail från personer som ansett sig veta vilken terapeut det gäller, och som själva har stort förtroende för honom och hans kunnande. Vilket meddelas på detta sätt.

Placeboeffekten kan bevisas
SVT TEXT 112 Fre 08 Feb 09:55:39

Svenska forskare har fotograferat
placeboeffekten i hjärnan, skriver DN
i dag. Det som tidigare ofta ansetts
som geschäft kan därmed vederläggas.

"Sockerpillers" inverkan på smärta har
tidigare diskuterats. Nu har hjärn-
forskaren Martin Ingvar på Karolinska
sjukhuset i Solna på bild visat att
hjärnan kan reagera på sådana piller
och tron att medlet ska hjälpa.

Bilderna avslöjar att en spruta med
saltvatten kan påverka samma delar i
pannloben som om en person får smärt-
stillande medel. <***>

SIEMs kommentar: Nyhetsspråket kräver korta formuleringar. Men ibland blir hjärngröten outhärdlig: " Det som tidigare ofta ansetts som geschäft kan därmed vederläggas. "???
Vad är det som ansetts som geschäft ( tyska: "affär, butik") ? Svenska forskare? Fotografering? Placeboeffekt? Hjärnan? Sockerpiller? Saltvatten? Och på vad sätt har något av "detta" vederlagts, dvs motbevisats?

Nåväl - till ordningen: Forskare visar nu att människor kan tro sig både smärtfria och eventuellt friska om de utsätts för verkningslösa medel. Men om folk blir smärtfria är medlen alltså inte verkningslösa. Man kan inte ens säga att medlen är kemiskt eller neurologiskt verkningslösa, eftersom verkningarna kan iakttas på bildskärmen.

Den faktor som då tycks vara viktigare än medlet är patientens egen tro och hennes förväntningar. Javisst, att påverka patientens förväntningar är en viktig del av all verklig läkekonst. Detta har man tidigare undvikit att beakta inom medicinen, utan det upptäcks nu som en "nyhet, som tvingar till en rad omtolkningar, bl a eftersom man inom skolmedicinen ofta duschar patienten i negativa prognoser och kemisk exorcism. Inte minst måste man fråga hur ofta skolmedicinska åtgärder "botar" främst genom att patienten tror på dem - t ex operationer, strålning och förgiftning.

En annan tanke är att homeopatiska sockerpiller av läkare brukar betecknas som lurendrejeri, men alltså kan ha positiva funktioner. Men forskarna vet nu att tron nu betyder allt och sockerpillrens innehåll intet. Bläcket har inte hunnit torka i forskningsrapporten innan man ånyo vet precis hur allt förhåller sig. Att lyssna på vad homeopater själva anser sig veta i ärendet - det är det dock sista man skulle göra.

Många patienter har bitter ångrat att de tidigt i sin sjukhistoria uppsökt den högteknologiska sjukvården. Den medicinering och övriga behandling de då fick gav ofta så mycket nya skador, att de helst av allt önskat sig tillbaka till utgångsläget. Logiken i att "låta undersöka sig för att utesluta att det kan vara något farligt" är alltså falsk. Det vore då betydligt mer förnuftigt att så långt möjligt använda oskadlig egen- och alternativvård, även om effekterna ibland kan skyllas på "placebo". Få patienter har skadats av placebobiverkningar.

Och vad gäller betydelsen av förväntningar och tro - vad kan ge bättre illustration till frågan än förlossningsvården? :

För ett antal år sedan diskuterades i riksdagen svenska kvinnors rätt till smärtlindring vid förlossning. Politiker som behöver bli omvalda kan knappast motsätta sig skräckslagna kvinnors panikslagna rop på skydd, alldeles oavsett t ex vilka verkningar smärtstillande medel vid födseln kan ha på den uppväxande väljarkåren. Då - ack huru länge sedan - framställdes debatten som en kamp mellan å ena sidan ädla politiker och å andra sidan konservativa och kvinnohatande läkare, som gömde sig bakom falska "barnets-bästa"-argument.

Högteknologiskt kontrollerade förlossningar - inklusive olika former av bedövning och förgiftning - har numera närmast blivit huvudregel. Se www.klokast.se/siem/Grav.html Dess verkligt "smärtlindrande" effekter ifrågasätts dock rätt ofta. Därför kvarstår nu frågan om kvinnan över huvud taget ska behöva medvetet medverka under förlossningen om hon inte vill eller vågar - dvs om kejsarsnitt ska vara en rätt för alla eller ej, eller rättare sagt om gratis kejsarsnitt ska vara en sådan rätt.

Allmänhetens växande okunskap om människokroppen används på många sätt för att öka konsumtionen av medicinska tjänster, inte minst inom förlossningsvården. Ett par intressanta inlägg hittar vi i Aftonbladet under månaden som gått: Några klipp ur dem:

En mamma med erfarenhet

I genomsnitt två gånger under sin livstid har kvinnor möjligheten att få uppleva en riktigt omtumlande resa i kroppens egen verklighet som kan stärka självförtroendet och förankra sexualiteten. Ofta går kvinnan i stället försvagad ur erfarenheten eftersom stelbenta förlossningsrutiner forcerat och rubbat processen. Hon minns den som en mardröm. Och denna mardröm späs på av alla blivande mammor som blint men högljutt rusar mot operationsbritsen för att passivt bli förlösta av (vanligtvis) en uniformerad karl.
Fy, så osexigt!

Unni Drougge
Författare och mamma till fem barn
Publicerad: 2002-02-03

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,128539,00.html

En kontroversiell barnmorska


" Marietta Thunström, som jobbat många år inom förlossningsvården men i dag har gått över till hemförlossningar, menar att kejsarsnittstrenden måste stoppas.
För att göra det krävs en flerstegsraket. Först måste förlossningsvården fungera, så att kvinnor känner trygghet. För det andra behövs bättre utbildning i barnafödande.

"Hur kroppen funkar vet man inte"

- Man kan i dag ha mycket goda kunskaper i juridik och andra teoretiska ämnen. Men hur kroppen fungerar vet man inte, det märker jag på alla konstiga frågor, säger hon.
Hon vill sätta förlossningsutbildning på skolschemat och tycker man ska börja redan på lågstadiet. Viktigt är att kunskapen och diskussionen varvas med studiebesök.
- Man kan visa filmer om förlossningar för sjuåringar, filmer utan blod och vrål.
- Också små flickor måste fatta att födsel är en naturlig process.
<***>
- Syskon som varit med en förlossning, som ser att det är naturligt, jag tror inte att de flickorna blir rädda för att föda."


http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,128609,00.html

Boende nära soptipp ger risk för kromosomskador
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,126288,00.html
Farligt för miljön - och barnen.

GÖTEBORG. Närhet till en tipp för miljöfarligt avfall ökar risken att foster drabbas av kromosomskador. Det visar en stor brittisk studie, skriver Göteborgs-Posten.
De som lever inom tre kilometers radie från avfallsplatsen löper 40 procent större risk att få barn med kromosomskador som till exempel Downs syndrom.
Inga svenska dumpningsplatser för miljöfarligt avfall ingår i studien. Länsstyrelserna i Sverige har uppskattat att här finns 38 000 dumpningsplatser, 26 000 har identifierats och 4 000 klassats i rikskategorier. Vid nästa årsskifte ska hela Sverige ha inventerats, enligt Naturvårdsverket. Saneringsarbete ska vara igång överallt inom ytterligare två-tre år.

SIEMs kommentar: Som av en händelse dyker denna sedan tidigare välkända studie upp i mediaströmmen samtidigt med att kejsarsnittsdebatten rasar. Den som undrar över varför barn numera allt oftast tycks vara drabbade av konstiga störningar i nervsystem, immunförsvar och tarmfunktion, behöver inte leta länge efter tänkbara orsaker.

Att leda hypoteser om "tänkbara orsaker" till bindande vetenskapliga bevis - i kamp med en hel kemisk industri och sjukvårdsapparat som tjänar på förgiftningen - kan emellertid ta tid, och många årskullar hinner offras på petimetervetenskaplighetens altare innan åtgärder kan vidtas. Det krävs helt andra beslutsregler vad gäller förbud mot gifter än dem som används i dag. Kan man bojkotta misstänkta terrorister utan bevis och i förebyggande syfte, bör man kunna lyfta ut misstänkta kemiska ämnen utan överdrivna samvetskval.
Hormontillskott ger sämre hälsa
Kvinnor som äter könshormoner i klimakteriet har sämre fysisk och psykisk hälsa. Orsaken kan vara läkares överförskrivning av östrogen men också biverknings- eller överdoseringsproblem. <***> .
Fyra av tio kvinnor i studien hade någon form av hormonbehandling. Sämst mådde de kvinnor som åt både progesteron och östrogen. Publicerad: AB 2002-02-19


Sex på japanska

TOKYO. Nyttigare fläsk lovar japanska forskare, som har lyckats frambringa små spenatgrisar. Grisarna har alltså försetts med spenatgener, och det är första gången någon lyckats få fram däggdjur med grönsaksgener, meddelar Kinki-universitetet stolt. Forskarna placerade spenatgenerna i ett befruktat ägg och implanerade därpå ägget i "fostermamman". Sedan kom de små kultingarna, hur friska som helst. TT-Reuters Publicerad: 2002-01-25

SIEMs kommentar: Genteknikens försvarare brukar lena i truten påstå att genmodifiering är något som redan pågått i tusentals år, där egenskaper hos husdjur och grödor förädlats genom naturlig avel och förökning.

Låt oss därför bidra till dessa eminenta forskares biologiska kunskaper och hjälpa dem tolka sina studier av grisar och spenat: Det grisarna har gjort med spenaten under naturliga omständigheter utgör INTE någon parningsakt. De har faktiskt ätit den, hur grymt det än låter . (Därvid använder grisen den andra ändan på kroppen, den med tryne, inte den med knorr på )


Walter Lööf polisanmäls inte för sin hemliga bandupptagning.

Ända till sent i går kväll övervägde Kommunals ordförande att polisanmäla Walter Lööf som avslöjade vanvården av sin 94-åriga mor med hjälp av en hemlig bandinspelning.
Men nu gör förbundet en helomvändning.
- Det blir ingen polisanmälan, säger förbundsordförande Ylva Thörn.
B A , Kommunals ordförande i Jönköping, gick i går ut i radio och sa att förbundet övervägde att polisanmäla den hemliga bandupptagningen.

"Det är en kränkning"
- Vi upplever det som en kränkning av våra medlemmars integritet. De ska inte behöva bli avlyssnade under arbetets gång, sa Andersson.

..
Publicerad: 2002-01-26 AB

SIEMs kommentar: Notisen citeras för att illustrera hur långt skråtänkande kan gå, och hur mänsklig anständighet kan åsidosättas om man upplever sig hotad. Någon avgörande skillnad mot det fattighus Astrid Lindgren en gång beskrev står inte att finna. Utbrändheten är naturligtvis stor också bland landets kommandoror. Emil är dock numera kommunalråd och visar sig sällan till Stolle-Jockes försvar.

Även om dörren sluts om patienter och gamlingar kan obehagligheter fortfarande tydligen sippra ut . Enklast vore en lag mot att förbjuda all kritik av vården. Att anhöriga tar hem sina gamlingar för att de ska slippa den kommunala "omsorgen" tycks bli allt vanligare, och det går ju lättare att acceptera. Bara de inte kräver att få tillbaka de skattemedel de betalar. De får väl vara glada om de inte blir polisanmälda.

Låg utbildning fara i äldrevården


SVT TEXT 109 Lör 26 Jan 09:29:10

Att gamla människor kränks inom
äldreomsorgen beror bland annat på att
personalen saknar vårdutbildning.

-Att äldre får både verbala och
fysiska slängar tror jag händer varje
dag. Det är en konsekvens av att vi
håller på att köra äldreomsorgen i
botten, säger Mats Thorslund professor
i äldreomsorg till Svenska Dagbladet.

En sammanställning från Kommunförbun-
det visar att 42 procent av perso-
nalen i äldreomsorgen är outbildad.
- När personalen är slutkörd och inte
vet hur den ska behandla äldre, blir
det lätt fel, säger Thorslund.

SIEMs kommentar: Så var det sagt : Samhällsutvecklingen har nu gått dithän att människor behöver särskild utbildning för att inte förgripa sig på dem som är svagare. Den utbredda mobbningen inom det allmänna skolväsendet ger väl inte tillräcklig utbildningsbakgrund, kan man ana.

Psykiatrins kränkningar är mycket värre än åldringsvårdens (t ex Gislaved)
From: "Henrik Andersson" <henrik_a@swipnet.se
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se
Date sent: Mon, 28 Jan 2002 19:20:58 +0100

Nyligen förolämpades och hotades en 93-årig kvinna på ett äldreboende i Gislaved, vilket fick stor uppmärksamhet i media runt om i Sverige. Socialminister Lars Engqvist lade hela ansvaret för det inträffade på personalen.

Självklart skall patienter och äldre på sådant boende behandlas humant, korrekt och med respekt. I och med det inträffade sattes fokus på förolämpningar och hot och det är bra, men är inte detta bara toppen av ett isberg om man även innefattar vad som hänt på våra psykiatriska kliniker? Har själv haft kontakt med flera personer som varit placerade där och berättelserna innehåller mycket grövre händelser som hot, tvång och våld. Falksa anklagelser och felaktiga journaler andra exempel. Det tycks vila en stämning av förtryck, som också innefattar att patienterna skall hållas på mattan i en allmän underdånighet. Har också träffat en kvinna som blivit våldtagen av en läkare.

Patienternas rättssituation är ytterligt svag. Man kan nästan alltid använda en utfärdad diagnos eller psykisk sjukdom som ursäkt för olika "åtgärder". Och vem på utsidan lyssnar och verkligen respekterar en person som berättar om sådana övergrepp och som redan blivit starkt stämplad av en diagnos? Diagnosen kan på detta sätt faktiskt vara något som går emot personens egna intressen.

I konsekvensens namn borde media även intressera sig för detta område. Henrik

Likhandel chockar Polen DN 020129

I Polen kallas de "skinnjägare", de sjukvårds- och begravningsbyråanställda som bokstavligen handlat med lik och dessutom tros ha mördat patienter för att bättra på affärerna.

Skandalen rullades upp för en vecka sedan av Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza. Sedan dess har regeringen beordrat en snabbutredning och president Aleksander Kwasniewski har offentligt uttryckt chock och bestörtning.

<***>
Tidningens omfattande grävarbete inleddes sedan en nybliven änkling för några månader sedan kontaktat redaktionen. Mannens hustru hade hastigt avlidit i hemmet. Blott en halvtimme efter att tillkallad ambulanspesonal konstaterat dödsfallet och lämnat bostaden ringde en begravningsentreprenör på dörren och erbjöd sina tjänster.

När tidningen började forska i saken visade det sig att läkare och ambulanspersonal i flera fall gjort upp avtal med begravningsentreprenörer. De ivrigt konkurrerande begravningsfirmorna betalar "tipspengar", upp till 1.800 zloty (motsvarande drygt 4.700 kronor) för varje lik de får reda på. Eftersom staten bidrar med 4.000 zloty för varje medborgares begravning - oftast spenderas betydligt mer - gör entreprenörerna profit trots den förhållandevis generösa mutan.
Tidningen hävdade dessutom att ambulansmän med vett och vilja maskat under utryckningar för att öka möjligheten att de sjuk- eller olycksdrabbade skulle avlida. Det har också förekommit att ambulanspersonal avsiktligt gett patienter överdoser och sålt informationen om dödsfallen till begravningsentreprenörer.
<***>

När den oberoende Tysklandsbaserade organisationen Transparency International nyligen listade Polens mest korrupta yrkesgrupper hamnade läkarna på en föga smickrande förstaplats, före trafikpoliserna.

SIEMs kommentar: Att yrkesmoralen inom sjukvården skulle vara så högtstående att den inte behöver bevakas - det är alltså inte alldeles självklart. Om låg inkomstnivå är en orsak till korruption, då borde Percy Barnevik nu garanterat vara den mest okorrumperade tjänsteman världen skådat. Han kunde då behövas som patientombudsman.

Märkliga garantier

"Forskning på stamceller kan framgångsrikt öka möjligheterna att bota svåra sjukdomar. Regeringen har därför en positiv grundinställning till den nya biovetenskapen och biotekniken. Det är dock nödvändigt att forskningen är etiskt försvarbar och har god acceptans och starkt stöd hos medborgarna. "

Lars Engqvist Thomas Östros
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=129&a=246544

SIEMs kommentar: Vad kan inte med lite god vilja antas "framgångsrikt öka möjligheterna att bota svåra sjukdomar" - och därigenom förvärva regeringens positiva grundinställning? Möjligen alternativ medicin? Möjligen egenvård med mineraler och vitaminer - det som EU vill sätta P för?

Med tanke på vad den nya biovetenskapen och biotekniken hittills har åstadkommit vad gäller praktiskt användbarhet - och jämfört med de pengar som lagts ned - så borde det vara uppenbart t o m för regeringen att berget fött en råtta. Den verkliga bakgrunden till den genetiska hetsjakten skisseras bättre i nästa notis:

Fattiga länder blir de rikas bioslavar
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,108177,00.html

<***>.
Tänk dig världen som lag Syd och lag Nord.
Lag Syd är världens fattiga länder, lag Nord är de rika länderna.
Vid de stora öråden, som vi kan kalla WTO, lyckas lag Nord införa regler som gör att lag Syd tvingas betala till lag Nord för att utnyttja sina egna växter.
Plötsligt upptäcker lag Syd att lag Nord håller på att göra dem beroende av grödor som tvingar dem att köpa dyra kemikalier av lag Nord. De har blivit lag Nords bio-slavar.
Studenten Jon Weman skriver i dag om verklighetens grymma globala Robinson.

Bioteknikindustrin kan anklagas för mycket, men inte för brist på visioner.
Vad sägs om en framtid där hela vetenskapliga forskningsområden är privat egendom? Där bönder måste spruta sina grödor med en patentbelagd kemikalie för att de skall överleva? Där lokalsamhällen i tredje världen förbjuds att fritt använda traditionella läkeörter? Är det denna märkliga framtid som stora svenska kapitalintressen har investerats i?
I mars 2000 köpte Pharmacia upp Monsanto, världens näst största jordbruksföretag. I november skapades branschens största, Syngenta, genom en sammanslagning av AstraZenecas och schweiziska Novartis jordbruksdivisioner. Gamla Astras andel i Syngenta kontrolleras av Wallenbergs bolag Investor.
De är marknadsledande i en bransch som redan kännetecknas av mycket stor koncentration: fem företag (Du Pont, Aventis, Monsanto, BASF och Syngenta) kontrollerar t ex över 70 procent av världsmarknaden för bekämpningsmedel. De flesta bolagen ägs i sin tur av de mäktiga multinationella läkemedelsföretagen, "Big Pharma" världens mest lönsamma industri.
1998 drog jordbruksföretagen på sig massiv kritik när den s k "Terminatortekniken" avslöjades. Den beskrev genetiskt modifierade frön, vilka växer upp till plantor i som sin tur är sterila. Det skulle beröva jordbrukarna alla möjligheter att spara sitt eget utsäde från år till år.

Den indiska samhällsdebattören Dr Vandana Shiva uttrycker det så här: "Indiska bönder sår sina frön med en bön 'låt dessa frön växa upp och bli en del av naturens eviga, heliga cykel, frö till planta till frö'. Men Monsantos direktörer ber 'låt fröna dö på sädesaxen så att vår profit kan växa'."
Den gången fick företagen backa. Men bara ett år senare varnade forskningsstiftelsen RAFI för att Terminator II nu närmar sig.
Organisationen hade uppmärksammat en serie patent på grödor vars egenskaper kan slås på och av med hjälp av patenterade kemikalier. Syngenta har bland annat utvecklat växter, vilka måste tillföras en kemikalie för att återfå sin naturliga motståndskraft.

Vandana Shivas organisation Navdanya har gjort upp en lista över traditionella läkeörter som multinationella företag lagt beslag på. <***>.
Ofta är frågan om stöld eller inte mer subtil. Genom årtusenden har bönder förädlat fram en enorm mångfald av ris, vete, soja, majs och andra grödor. Det materialet har företagen använt utan att betala för det till att skapa patenterade varianter. Dessa är det däremot förbjudet att spara, förädla vidare eller byta med andra odlare.
En talesman för MASIPAG, en filippinsk bondeorganisation: "De kallar en risvariant för "sin" för att de satt in en eller två gener i en växt som har tiotusen av dem. Det här innebär att förneka oss våra rättigheter, vårt kulturella arv, att ta något ovärderligt från oss. " Vandana Shiva igen:
"Vi ser nu kolonialismen i repris. Vår biologiska mångfald skall vara en "resurs" fri att ta för sig av. Sedan får vi köpa tillbaka patenterade produkter till höga priser... Samhällen i Syd kan snart finna sig själva i den absurda situationen att de tvingas betala för att utnyttja sina egna läkeväxter."
<***>.
Jon Weman AB Publicerad: 2001-11-22

SIEMs kommentar: Läs gärna JW:s utomordentliga inlägg i dess helhet på
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,108177,00.html

Den intensiva jakten på genetisk information, som vi många gånger skrivit om i SIEMs magasin, har till stor del utlösts genom en vansinnig juridik, som möjliggör patentering av biologiskt liv, livsyttringar och livsfunktioner. Denna juridiska reglering har utlöst en febril biologisk kolonialism, där företagens önskedröm är att kamma in licensavgifter från varje levande varelse, baserade på det blotta faktum att de utnyttjar vissa gener.

Denna genetiska skattjakt som bokstavligen går över barnlik bekostas dessutom till stor del av skattepengar och motiveras med obevisade hälsofördelar, vilka dock garanteras av regeringens lojala talesmän..

Jon Weman påstår att vi har ett val. Vi ser fram mot att han snarast preciserar detta val, så vi vet hur vi ska rösta i höst.

Närmast i förbifarten skisserar Weman hur de stora läkemedelsföretagen samtidigt framställer mängder av cancerframkallande miljögifter. För den som inte trodde sådant kunde vara möjligt tar vi ett exempel i högen på denna framsynta marknadsplanering.

Monsanto förlorade PCB-mål i Alabama DN 020222

Från TT-Reuters

NEW YORK. Svensk-amerikanska Pharmacias dotterbolag Monsanto och det avknoppade bolaget Solutia dömdes på fredagen att betala skadestånd till dem som drabbats av bolagens PCB-produktion 1935-71.

Det amerikanska jordbruksteknikbolaget Monsanto och det avknoppade kemibolaget Solutia, dömdes på fredagen till att betala skadestånd till dem som drabbats av farlig PCB-produktion. Beslutet fattades av en jury i en delstatlig domstol i Alabama, USA.

Monsanto är sedan två år ett dotterbolag till Pharmacia, som äger 85 procent av aktierna. Men sedan i november förra året förbereder Pharmacia en utförsäljning av jordbruksdelen av Monsanto och tidigare i år uppgav bolagets informationsdirektör Marianne Hjertstrand att utgången av PCB-målet mot Monsanto inte kommer att beröra Pharmacia ekonomiskt.
<***>.

PCB var under efterkrigstiden ett utbrett bekämpningsmedel inom jordbruksindustrin. Det visade sig senare ge upphov till en rad allvarliga sjukdomar, bland annat fortplantningsskador, leverskador och cancer.

SIEMs kommentar: När läkemedelsföretag gör folk sjuka för att därefter sälja läkemedel till dem, är det väl inte konstigt om Läkemedelsverk gör det samma:

Subject: Avslöjande om Läkemedelsverkets skandalösa försumlighet
From: "JAN LARSSON" <janne.larsson@mbox307.swipnet.se

Läkemedelsverket har förhindrat fakta om
amfetaminbehandlingens
biverkningar från att nå allmänheten ...

Se pdf-fil (Acrobat Reader krävs) http://www.klokast.se/Nyhet/JLfeb02.pdf

Janne Larsson, skribent
Snöbollsgränd 22, 1tr
129 45 Hägersten


Flamma stolt .?

FN har i månaden berövat ett antal fattiga och skuldsatta länder deras rösträtt. USA som fortfarande har störst skuld till FN får emellertid behålla sin rösträtt och sitt extrema inflytande på världsorganisationen, och får diktera hur svenska medborgare hanteras i Sverige.

CITATET:
"Det är skam, det är fläck på Sveriges banér
att medborgarrätt heter pengar"
Verner von Heidenstam

"Psykiatrin skapar psykisk ohälsa" 020204 DN DEBATT

En allt större andel av resurserna inom psykiatrin styrs smygande över från verkligt sjuka till individer som inte borde finnas inom den psykiatriska vården
. Psykiatrin uppfinner ständigt nya sjukdomstillstånd. Människor förleds att uppfatta normala reaktioner som psykiatriska. Dessa otyglade tillämpningar av nya diagnoser, som på falska premisser lockar allt fler människor in i psykiatriska sjukdomsfållor, urholkar det redan dåliga förtroendet för psykiatrin. Det skriver Håkan Eriksson, som bland annat skrivit flera läroböcker i ämnet klinisk neuropsykologi.

Kan man föreställa sig en normal sjukvårdsorganisation som skapar ohälsa? Egentligen inte, men det finns faktiskt en vårddisciplin med den bisarra konsekvensen - nämligen psykiatrin.

De senaste decenniernas utveckling har emellertid inneburit en enorm expansion av sjukdomsbegrepp och vidgning av den psykiatriska ämbetssfären. En allt större andel av samhällets psykiatriska resurser styrs smygande över från verkligt sjuka till individer med dubiösa diagnoser - till patienter som förr helt enkelt inte fanns inom psykiatrin och som knappast borde finnas där. Detta sker genom att nya diagnoser ständigt tillkommer - diagnoser som genom medial suggestion förleder människor att uppfatta egentligen normala mänskliga reaktioner som psykiatriska.

<***>.

Psykiatrins säregna uppfinningsrikedom beror på flera olyckliga omständigheter. Den är en "folkvetenskap", det vill säga i ständig medial växelverkan med krafter i samhället runt omkring. Detta medför att diagnostiska nymodigheter snabbt når och anammas av lekmän och att grupper utanför psykiatrin kan forcera fram ny psykiatrisk begreppsbildning och praktik.
Det notoriskt svaga kunskapsläget utgör jordmån för en mängd tankemässigt svårförenliga psykiatriska skolbildningar. Dessa må innebära mångfald, men de har framför allt orsakat sekterism, som försvårar eller omöjliggör vettig kommunikation mellan psykiatrins olika läger.

Psykiatrins akademiska gryt ger stora möjligheter för ogenomtänkta hugskott att snabbt vinna genklang och bli omsatta i klinisk praktik. Och dumheten upprepar sig ständigt: man tror på fullt allvar att diagnoserna betecknar sjukdomstillstånd som finns på riktigt.

Politikerna uppvisar en slående flathet . Tillfrågad om de av utbrändhet orsakade sjuktalen svarar exempelvis Ingela Thalén alltid att regeringen måste ta initiativ till att ändra strukturer i arbetslivet ..<***>.

Håkan Eriksson

SIEMs kommentar: Mycket av Erikssons insiktsfulla analys av psykiatrin är tillämpbart på medicinen som helhet. Vilka dörrar och plånböcker öppnas inte när professorer börjar mumla om nya behandlingsmöjligheter ? De största förtjänstmöjligheterna ligger inte i att bota sjuka, utan i att pracka på friska människor medel som ska hindra dem från att bli sjuka. Marknaden i form av människor med rädsla för att bli sjuka är enorm och konsumenten lämnar sällan in reklamationer.

PSA-testet värdelöst för att diagnosticera prostatacancer

http://www.infobeat.com/articles4/news_health_5_020402.html

Journal of Urology presenterar en rapport som visar att PSA-testet inte skiljer mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer, och är "kliniskt värdelöst". Därigenom får många patienter en aggressiv cancerbehandling helt i onödan.

Sjukvården är inte längre en rättighet AB 2002-02-05
Det har hänt mig som så många andra i Stockholm: Jag gjorde ett tappert försök att ringa min vårdcentral på Södermalm. <***>. Jag köade tjugo minuter varefter jag fick beskedet att min husläkare, som jag fick mig tilldelad på måfå för ett antal år sedan, hade privat telefonkö och inte kunde nås via växeln.

Vården, en gång ett välfärdssamhälles stolthet, har upphört att vara en rättighet! Och då talar vi inte om hjärtbyten och levertransplantationer, som vi kanske inte kan kräva obegränsat, utan om primärvård och ordinär kirurgi till exempel. Ingen skriker högt. Vårdpersonalen sjukskrivs med bedrövelsen målad i ansiktet. Slut är slut.
Man tar slut av att missbrukas i en organisation som inte åstadkommer det den ska åstadkomma.

Jag kan inte låta bli att förundra mig, ja, jag förundrar mig faktiskt oerhört över att det inte råder revoltstämningar i landet.

Att få komma till doktorn när man sjuk är en fråga som val vunnits och förlorats på en gång i tiden - på stenåldern. I det moderna Sverige suckas det bara.
I det moderna Sverige spränger sjukförsäkringskostnaderna statsbudgeten bland annat för att var femte offentliganställd, var femte anställd inom den sektor demokratin i princip borde ansvara för, är långtidssjukskriven. <***>.
Kan det vara så att de hårt slitna människorna ändå inte anser sig ha några alternativ medan de friska, starka och välbärgade vänder sig till en socialdemokrati på vandring högerut?

Yrsa Stenius AB 2002-02-05

SIEMs kommentar : Ja, när maktelitens figurer drabbas personligen, då får insikterna om vårdapparaten värde och kan publiceras. Men fram till dess kallas det okunnig propaganda och förtal av den gemensamma sektorn.

Vaccinationerna hettar till

From: "Camilla Christoffersson" <
ca.christoffersson@telia.com
To: <
siem@klokast.se

Hej Ulf
Vill först o främst tacka för en underbar sida med mycket goda råd. Tack vare era vaccinationsdebatter är min nu 1 åriga flicka ovaccinerad, hon har 3 äldre syskon som är fullvaccinerade (tyvärr) båda pojkarna har varit sk. öronbarn med ständiga antibiotikakurer. Trots att hon utsätts för så mycket olika smittokällor (2 av barnen bor hos sin pappa varannan vecka, där har de en 1,5 årig bror som varit sjuk ofta sen han var 5 mån.) har hon hållt sig frisk till hon blev 1 år, fick då feber o ögoninfl. blev ordinerad penicillin efter 5 dagar då hennes öron var röda, avstod o använde vitlöksklyftor i plåster i 3 nätter o näsdroppar, sedan var hon bättre, idag är hennes öron bra. Läste era sidor om penicillin och det kändes skönt att slippa ge henne det.
.
Med vänliga hälsningar Camilla Christoffersson

Du får gärna använda mitt mail, det behöver inte vara anonymt.


Är vaccinet eller mässlingen värst?

"De resultat som presenterades visade att mässling är en sjukdom som ger efterföljande bakteriella öroninflammationer hos upp till nio procent och lunginflammation hos upp till sju procent av de drabbade."
http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?version=20200&title=F%F6rst%E5elsen+f%F6r+vaccinationer+riskerar+att+minska&hilight=98

SIEMs kommentar: Båda Camillas pojkar var öronbarn. Om de hade fått mässlingen ( i stället för vaccin) så hade "sannolikheten" för öroninflammation varit 9% i stället för 100% .???

Ger vaccinerna verkligen skydd mot sjukdom?
http://www.whale.to/m/gunn.html

Påssjukan ökar efter 15 års MMR-vaccinering
http://news.independent.co.uk/uk/health/story.jsp?story=119242

Astra Zenecas vinst ökade till 45 miljarder kronor år 2001
http://www.dagensmedicin.se/

Glaxo profits rise 16% to 16m a day

GSK's vaccine sales rose 10% last year to 948m, including revenue of 3m from the MMR jab for measles, mumps and rubella. Mr Garnier expressed astonishment at the debate in Britain surrounding the vaccine's possible link to autism: "We don't see that in other countries."
http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4356432,00.html


T o m på Hawaii ökar autismen i samband med vaccination:
http://www.familiesfornaturalliving.org/stories/autism.htm

Inte många litar på den officiella informationen om vacciner:
http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,653080,00.html

Myndigheter varnar för dansk mässlingepidemi
[Dagens Medicin]
Ett mässlingutbrott har rapporterats från ett geografiskt begränsat område på norra Jylland i Danmark. Sju ovaccinerade barn i åldrarna två till elva år har smittats de senaste fyra veckorna. Enligt uppgift från Smittskyddsinstitutet är vaccinationstäckningen i Danmark 84 procent bland barn under två år <***>. .
Smittskyddsmyndigheterna i Danmark befarar att det är risk för en epidemi och har uppmanat föräldrar att försäkra sig om att deras barn har ett fullgott skydd.<***>.

SIEMs kommentar: Så här går det till. Sju fall av barnssjukdom används för att skrämma upp föräldrar via media. Nyheten är att det är rusning efter vaccinationer. Men att rapportera om vaccinationsskador, det är inte lika intressant. Det finns ingen anledning att vara rädd för barnsjukdomar. Förr anordnades mässlingspartyn så att alla ungarna i kvarteret skulle "få del".

Något senare inlöper följande notis:

Mässlingsutbrott i Köpenhamn SydsvD
14 februari 2002

Efter debatt om skador avstår många föräldrar i både Danmark och Sverige från att vaccinera sina barn.

KÖPENHAMN. Ett mindre utbrott av mässling på Norra Jylland har spridit sig till Köpenhamn. Därmed har 23 barn smittats.
Tre barn i Köpenhamn har hittills blivit sjuka i mässling. Ett barn som smittats i Ålborg tog med sig smittan till ett sjukhus i Köpenhamn där två andra barn blivit smittade.
Utbrottet startade i november i fjor då en nioårig flicka blev inlagd på sjukhuset i Ålborg. Hon hade smittats när hon var på semester i Filippinerna.
Inget av de smittade barnen hade fullt vaccinationsskydd. Hälften av dem är under två år.
Två av barnen hade bara hunnit få en vaccindos.
Vaccinet är heltäckande först när man blivit vaccinerad två gånger.


SIEMS kommentar:

Uppgifterna i artiklen om barnens vaccinationsstatus är som vanligt helt förvirrande.

"Två av barnen hade bara hunnit få en vaccindos " Hade alltså de övriga fått flera vaccindoser - och ändå blev de sjuka? Men två vaccinationer ska ju ge fullt skydd?.

Uppenbarligen finns ingen panik med att vaccinera spädbarn - de får mässlingen i alla fall. Den andra dosen ges ju som regel vid 4-5 års ålder.

Antivaccinationsinfo: http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?version=36091&title=F%E4rre+f%E5r+vaccin+mot+m%E4sslingen&hilight=12

Inga bestående kramper efter vaccination
[2001-08-30 13:14] http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?version=21556&title=Inga+best%E5ende+kramper+efter+vaccination&hilight=37

Trippelvaccination mot DTP (difteri, stelkramp och kikhosta) eller MPR (mässling, påssjuka och röda hund) ökar risken för feberkramper på kort sikt. Men inga bestående men sågs i en amerikansk studie.

<***>.

Totalt omfattades 679 942 barn, varav hälften vaccinerats mot DTP och en femtedel mot MPR. Barn som haft feberkramper efter vaccination följdes upp för att kartlägga bestående kramper och andra neurologiska handikapp.

DTP-vaccination ökade risken för feberkramper endast samma dag vaccinationen gavs. MPR-vaccin ökade risken för kramper under dag 8-14 efter injektionen. I en grupp av 100 000 vaccinerade barn uppskattades att 6-9 barn riskerade feberkramper efter DTP-vaccination. Motsvarande för MPR-vaccination var 25-34 barn.

Inget av vaccinen ökade risken för kramper utan feber.

När man följde upp barnen som fått feberkramper efter vaccination sågs inga skillnader jämfört med barn som fått feberkramper utan vaccination. De vaccinerade barnen hade inte högre risk att drabbas av störd neurologisk utveckling.

SIEMs kommentar:
Som alltid måste man läsa dessa övertygande propagandaartiklar med tungan rätt i mun. Vad är det då man till slut säger sig ha visat i studien? Jo:

" När man följde upp barnen som fått feberkramper efter vaccination sågs inga skillnader jämfört med barn som fått feberkramper utan vaccination."

Feberkramper är tecken på en hjärnpåverkan, t ex vid hjärnhinneinflammation. Kramperna är i sig inte skadliga, men ett tecken på att skada har inträffat. Det forskarna säger sig ha funnit är att de barn som fått hjärnskada av vacciner inte är mer skadade än barn som fått hjärnskada på annat sätt

Även den mest inbitne vaccinförespråkare med en gnutta moral och anständighet kvar i kroppen måste fråga sig vad syftet är med att sprida sånt här i media. Tänk om någon skulle läsa mer än rubriken?!

Med samma logik kan vi försäkra läsarna att det är helt ofarligt att låta hugga av sig huvudet med en yxa. Inget tyder nämligen på att man då dör snabbare än om man blir av med huvudet på något annat sätt.

Man kan tydligen t o m forska och skriva tidningsartiklar efteråt

Se även http://www.mercola.com/2002/feb/20/fever_treatment.htm

Vaccinskräck i Storbritannien DN 020206
Föräldrar har slutat vaccinera sina barn i rädsla för att trippelvaccinet MPR leder till autism. Resultatet kan bli en mässlingsepidemi.

Mässling blir politisk stridsfråga Av Kari Molin

LONDON. Risken ökar för en brittisk mässlingsepidemi. Elva fall har bekräftats hittills. Rädsla för att trippelvaccinet MPR orsakar autism har lett till att allt fler barn saknar skydd. Vaccinet har nu blivit en politisk stridsfråga.

Skräckhistorier sprids i brittiska medier om att vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund kan orsaka autism och allvarlig tarmsjukdom. Föräldrar till autistiska barn framträder och berättar om att de misstänker just MPR-vaccinet.

I södra London har elva barn insjuknat i mässling. Inget av barnen hade fått MPR-vaccint. Ytterligare ett tjugotal, de flesta i London men några även på annat håll i landet, misstänks ha fått sjukdomen.

Enligt det brittiska hälsovårdsdepartementet krävs det att 95 procent av barnen vaccineras för att säkert undvika mässlingsepidemier. I vissa områden vaccineras nu endast 65-70 procent av barnen, genomsnittet är drygt 82 procent.

Flera tidningar har drivit rena kampanjer mot vaccinet. De har även krävt att premiärminister Tony Blair ska avslöja om hans yngste son Leo blivit vaccinerad - men paret Blair vägrar eftersom de anser att det är en privatsak.

Oroliga föräldrar vill nu att deras barn i stället ska få vaccin mot varje sjukdom separat i stället för trippelvaccinet. Problemet är att många fler injektioner krävs och att vaccinet mot exempelvis enbart mässling inte alls är lika säkert.

En del föräldrar har till och med rest över Engelska kanalen med sina barn eftersom "singelvaccin" är svårt att få i Storbritannien. Ett fåtal brittiska läkare ger mässlingsvaccin, men det är dyrt.

Den brittiska regeringen har satsat på stora informationskampanjer för att motverka rädslan. Där understryks att det inte finns några som helst vetenskapliga belägg för att MPR-vaccinet orsakar sjukdomar.

<***>.


Enstaka forskare har tidigare hävdat att det kan finnas ett samband mellan MPR och autism.
En ny studie visar nu på en möjlig länk mellan mässlingsvirus (inte MPR-vaccinet) och en form av tarmsjukdom.
http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=273&a=247559&f=index.html

SIEMs kommentar
Uppenbara nya försök till blåljugande. " En ny studie visar nu på en möjlig länk mellan mässlingsvirus (inte MPR-vaccinet) och en form av tarmsjukdom."

Detta är ingen "ny studie" , detta är gammalt, och det som en gång fick debatten om MPR att blossa upp. Och läs noga!!!:

Man avfärdar nu kritiken mot vaccinet med motivet att det är just mässlingvirus som orsakar tarmsjukdom (naturligtvis inte vaccinet - vilket innehåller detta virus)

Men så sent som dec 2000 påstod SMI att vaccinet var ofarligt eftersom just mässlingvirus INTE kan orsaka tarmsjukdom.

Se t ex www.klokast.se/siem/Smivacc.html dec 2000 :
"Ur Smittskyddsinstitutets skrift: : "Kan mässlingsvirus i MPR-vaccinet förorsaka kronisk tarmsjukdom och autism? Svar: Nej. Frågan har väckts av en engelsk forskargrupp som 1994 ansåg sig ha bevis för att mässlingvirus skulle kunna leva kvar och förorsaka senare kronisk tarmsjukdom. I en senare undersökning hävdar samma grupp att flera av deras patienter också utvecklat autism och andra beteendestörningar efter MPR-vaccination. Gruppens rapporter har lett till omfattande undersökningar för att kunna bekräfta eller dementera det påstådda sambandet. Flera oberoende undersökningar under de senaste åren talar för att mässling inte bidrar till utveckling av kroniska inflammationer i tarmen. Även den grupp som först hävdade att man funnit tecken på mässlingsvirus i tarmvävnad från patienter med kronisk tarm inflammation, har i en senare undersökning med känsligare metodik inte funnit arvsmassa från mässlingsvirus i tarmbiopsier från samma typ av patienter. De först rapporterade fynden tolkas som artefakter, dvs. att metoden gett felaktiga resultat. Den biologiska kopplingen mellan mässlingsinfektion/vaccination, tarmsjukdom och följande autism saknar således grund . "


Skräckskildringar - från vilken sida?

DN påstår också att engelska media genomsyras av skräckskildringar av MMR, och att regeringen tvingas till reträtt. (Att autismen ökat tiofalt under det senaste decenniet är inget DN- tycker motiverar någon rädsla?)

"Flera tidningar har drivit rena kampanjer mot vaccinet. De har även krävt att premiärminister Tony Blair ska avslöja om hans yngste son Leo blivit vaccinerad - men paret Blair vägrar eftersom de anser att det är en privatsak."

http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?p=DNet&d=273&a=247559&f=index.html

Den som denna dag söker i engelsk press - t ex www.Mirror.co.uk - finner 17 neutrala eller MMR-förespråkande artiklar och försvarstal, samt en mer tveksam insändare, inte en enda "skräckskildring" . (som vanligt). Varifrån får föräldrarna denna vaccinnegativa information, månntro? Inte är det från läkare och massmedia i alla fall .Månne sanningen själv tränger sig på?

"Oroliga föräldrar vill nu att deras barn i stället ska få vaccin mot varje sjukdom separat i stället för trippelvaccinet. Problemet är att många fler injektioner krävs och att vaccinet mot exempelvis enbart mässling inte alls är lika säkert."

Alltså medger sjukvården nu att det finns mer eller mindre säkra - alltså mer eller mindre osäkra - vacciner. Alltså kan man mäta och jämföra säkerheten hos olika vacciner. Skulle vi andra då kunna få siffrorna på säkerheten hos olika vacciner, i stället för dessa allmänna försäkringar om deras oskadlighet? Dessutom vore det intressant att få reda på vari problemet ligger med att "många fler injektioner krävs"?

Piteåtidningen - http://www.pitea-tidningen.se/index.php?artikel=31282 -
har under åren 1999-2001 lyckats finna fem påstådda dödsfall i Europa till följd av mässlingepidemier, dvs 2-3 /år. Det framgår dock inte om de döda barnen var vaccinerade eller ej.

Hur många barn dödas eller skadas av vacciner under motsvarande tid i Europa? I vart fall har en av SIEMs surfare tidigare rapporterat om ett otvetydigt sådant dödsfall, som dessutom inte ens diagnosticerats eller rapporterats som vaccinskada av läkare, och alltså inte kan finnas med i statistiken. Vi har tidigare också rapporterat om ett fall där två läkare varnats för att de ej kunnat diagnosticerat kikhosta hos ett spädbarn.

Naturligtvis är detta toppen på isberg. Uppenbarligen är även diagnos- och rapporteringssystemen mycket godtyckliga och osäkra. Det finns därför inget sakligt utrymme för kategoriska påståenden av det slag som sjukvården ägnar sig åt.

Sju mässlingfall i Danmark och elva i Storbritannien - det är underlag för stora rubriker. Visst verkar mediakampanjerna väl samordnade?

Men SIEM får också fler och fler kontakter från dem som är beredda att driva sina barns vaccinationsskador till domstol. Visst har myndigheter och företaget hittills oftast kunnat muta sig till tystnad från de drabbade, men undantagen blir som sagt allt fler.

Alan Rees kamp för ett anständigt liv åt sin vaccinskadade son Magnus kan du följa på
www.klokast.se/Nyhet/Reesfeb02.pdf

Informationen är på engelska, och där finns många utomordentliga tips på fler informationskällor för den som inte nöjer sig.

Vaccin kan skydda mot slaganfall DN 020212
Kerstin Hellbom

Influensavaccin skyddar sannolikt mot slaganfall. Att vaccinet skyddar mot hjärtinfarkt är tidigare känt, men nu kommer studier som visar att det även kan skydda mot hjärninfarkt, den mest vanliga formen av slaganfall...

SIEMs kommentar: Det är viktigt med marknadsföring och kundanpassning. Nästa års influensavaccin kommer även att skydda mot nageltrång , skoskav och olycklig kärlek samt ge gratis färdtjänst under resten av livet.. Kritisk journalistik är ju så tråkigt.


SIEMs tips till föräldrar som är villrådiga i vaccinationsfrågan:

Du bör vara medveten om att du hela ditt liv fostrats att "tro på" vissa saker om t ex vaccinationer och sjukdom. Mycket av det du finner på SIEMs site stämmer inte med vad du trodde du visste förut. Det är helt naturligt att du blir osäker om hur du ska göra.

Som du märker kan du inte "ändra åsikt" om vaccinationer utan att ompröva din syn på såväl sjukvårdsapparaten i stort som på medias roll i vårt samhälle. Dessutom måste du i så fall ändra uppfattning om vad "trygghet" är. Men ingen annan kan ändra din uppfattning eller fatta beslut åt dig.

Du kan tycka att detta är alldeles för mycket information och alldeles för svårt att sätta sig in i och värdera. Helst skulle du kanske låta någon annan bestämma vilka vaccinationer du ska låta ge dina barn. Det har du rätt att göra - men skulle du göra på samma sätt när det gäller att köpa en ny bil?
Vad kräver du för att lita på någon när det gäller ditt barns hälsa?

Skulle du acceptera och lita på någon som

1) hänvisar till uppgifter du själv inte kan eller får kontrollera
2) ständigt ändrar sina uppgifter och argument
3) själv ser till att du inte kan kontrollera de uppgifter han lämnar
4) kommer med argument och bevis som omöjligen kan vara giltiga
5) åberopar konstigare och konstigare argument och byter ämne när han möter sakliga invändningar
6) kommer med nya okontrollerbara påståenden varje gång du motbevisar hans tidigare påståenden
7) utan argument avvisar obekväm forskning som felaktig, men bekväm forskning som "riktig"
8) som själv bestämmer vilka skador som ska rapporteras och vilka skaderapporter som ska godkännas eller underkännas
9) som själv skulle kunna genomföra vetenskapligt korrekta studier av vaccineringseffekter och vaccinskador men i stället kommer med en mängd skruvade, felaktiga och osammanhängande studier och tabeller ( Se t ex http://www.klokast.se/siem/MMR.PDF )
10) försöker ge dig dåligt samvete om du inte "lyder"

Skulle du köpa en begagnad bil av en sådan försäljare?

Läshänvisning om vacciner, främst kikhosta och MMR-vaccinering

/siem/vaccinationer.html
/siem/vaccinationsskador.html
http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html
http://www.klokast.se/siem/MMR.PDF (Acrobat Reader behövs)
http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Aug00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Dec00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Jan01.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt01.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Dec01.html
http://www.klokast.se/siem/Stelkrampsbroschyr.html
http://www.klokast.se/siem/Poliobroschyr.html
http://www.klokast.se/siem/Foredr.html
/siem/massling.html
http://www.klokast.se/siem/Difteri.html
/siem/vaccinering.html
http://www.klokast.se/siem/Foraldraber.html


FBI: Statsanställd bakom mjältbrandsbrev DN 020225
Från TT-Reuters-DN
..
Tidningens källor säger att den utpekade finns bland ett 50-tal forskare som haft teknisk möjlighet att framställa den typ av mjältbrandsbakterier som fanns i de brev som sändes till New York, Connecticut, Florida och Washington. Washington Times citerar Barbara Hatch Rosenberg, som sitter i ledningen för arbetet i USA med biologiska vapen.
..
En fransk vetenskapsman, Olivier Lepick, skrev i tidningen Libération 7 februari att USA har funnit källan till mjältbrandsangreppet i sina egna laboratorier, men skjutit upp det officiella erkännandet eftersom ett angrepp på Irak förbereds med motiveringen att det landet kanske framställer förbjudna vapen.

Med tanke på omfattningen av verksamheten i de amerikanska laboratorierna drar Lepick slutsatsen att USA är på väg att själv skaffa sig kapacitet att använda biologiska vapen vid angrepp mot andra länder.


Det skulle strida mot förbudet mot biologiska vapen, som uttrycks i en konvention från 1972. Den har undertecknats av USA. Det skulle också förklara varför USA i december 2001 hastigt drog bort sin delegation från förberedelserna till en ny och starkare formulering av 1972 års konvention, skriver Lepick.

SIEMs kommentar: En god påminnelse om att inte gå på medias och makthavares officiella hyckleri och propaganda. De verkliga hälsofarorna är ofta makthavarna själva.

Sverige har börjat masstesta får

SVT TEXT 114 Ons 23 Jan 13:23:30

I januari inleddes en masstest av får
i Sverige för att se om de har sjuk-
domen scrapie. 6 000-8 000 får ska
testas.

Orsaken är risken att får ska kunna
smittas av och sprida galna ko-sjukan,
BSE, som kan ge människor den dödliga
hjärnsjukdomen Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom, skriver Dagens Nyheter.

<***>..

SIEMs kommentar : Det har varit lugnt rätt länge om BSE nu. Men det bör påpekas att BSE-bakgrunden gör att tex britternas förtroende för de hälsovårdande myndigheternas uttalanden och försäkringar är kört i botten, också när det gäller t ex vaccinationer. Man litar helt enkelt inte på myndigheterna längre. Som synes av notisen ovan kan det vara befogat att misstro den lugnande information som sprids för att rädda affärerna. I tio år har vi hört att detta är vetenskapligt omöjligt. NU är det möjligt.

Blandade länkar
Det är valår i år - undrar du vart pengarna tar vägen?
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,129694,00.html

Silikonrumpa?
http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,129286,00.html
Marianne Hestsveen förstorade sin bak med silikon. Resultatet blev en vätskefylld böld och ett köttsår som inte ville läka.
Silikonimplantaten gjorde mitt liv till en mardröm, säger hon.


The corruption of Tony Blair
http://www.observer.co.uk/comment/story/0,6903,651583,00.html

Medicinsk korruption?
http://bmj.com/cgi/content/full/324/7334/383/a
http://dyna.drrath.com/news-system/read.phtml?conf=02&typ=read&id=1010

Politisk korruption - Är Tony Blair själv köpt av vaccinindustrin?
http://www.scotlandonsunday.co.uk/index.cfm?id=185742002

Inflammationshämmande mediciner orsakar epidemi av hjärtsvikt?
http://www.mercola.com/2000/jul/2/nsaids_heart_failure.htm

Föräldrar hamnar i fängelse när deras barn dör av vaccinering?
http://www.familiesfornaturalliving.org/stories/vaccjail.htm

mammografi - inte bara en svensk fråga
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A22282-2002Feb16.html


******************ANNONSER************
Må bra av dig själv. Lär dig hantera enkla energiverktyg.
www.zyxcess.com

**********************************
Må bättre med QLink. Motstå stress, öka din energi!
Skydda dig mot skadlig elektromagnetisk strålning med QLink!
http://www.qlink-scandinavia.com <http://www.qlink-%20scandinavia.com/ >
*****************
SU JOK FÖR HUSBEHOV
En modern behandlingsform, lätt att lära sig, med stora utvecklingsmöjligheter.
Ring 0708-18 24 57 eller läs mer på http://www.sujok.nu/husbehov.pdf
********************
FengShui - ettårig utbildning 2002 på svenska, examination av Roger Green.
European School of Feng Shui, 0225-80198,
email: fengshuisweden@swipnet.se, http://home.swipnet.se/fengshuisweden
***********************
GULDGRUVA med information om hälsa, alternativmedicin, recept, mm
E-bokhandel specialiserad på praktiska hälsotips (engelska)
http://hop.clickbank.net/?siem1/chetday

****************************
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
FALKÖPINGSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Västergötland och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
****************************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus! Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
*****************************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
JUST NU: Kudde på köpet vid köp av Tempurmadrass!
Maila för information: tempur@klokast.se
*****************MERA TIPS ***********
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************

OM SIEM


SIEM - Svenska Institutet för Ekologisk medicin - återfinns på Internet -

http://www.klokast.se/siem

Där hittar du också mycket annan information, argument och utbildning för en oskadlig, ekologisk medicin.
SIEM är en del av Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB.

Detta nyhetsmagasin är ursprungligen utformat för publicering på Internet, varför denna utskrivna variant kan innehålla otydligheter. Det du håller i handen är en PDF-version som kan hämtas ned och skrivas ut från Internet Läs gärna nyhetsbreven även på Internet. Där finns länkar till ytterligare information som inte kan lämnas här.

Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni