SIEMs Månadsmagasin Dec 2002

överarbetat 2004, uteslutma partier markerade med <***>

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002 -Jun 2002 - Jul 2002 - Aug 2002 - Sep 2002 - Okt 2002- Nov 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Nyhetskommentarer

Ny livsstil gav mer än Xenical -Om 3G-master från Miljöcentrum - Skolmedicinens självmål i allergifrågan - Dagisbakterier undersöks - Privata sjukförsäkringar allt dyrare - Sjukskrivningarna måste minska i hela landet - Allt fler går till jobbet när de är sjuka - Vår egen urin - ett utmärkt läkemedel! - Toni dog av värktabletter - Receptfria läkemedel – Så farliga är dina mediciner - Rohypnol bakom många våldsbrott - Förkylnings-medicin kan ge hjärnblödning - Subject: Nyheterna TV4 1/12 2002 - "Enskilda svaga mot statens övergrepp" - EU på väg godta genmat - USA hotar slå tillbaka med kärnvapen - Försämrade rysk-irakiska relationer - Massmedia ett nytt vapenslag? - Man sa inte emot Figge - Kolmårdens elefanter hotas av avlivning - Fråga den här doktorn i stället! - Folsyra minskar fosterskada - "Köp inte odlad norsk lax!" - Tji gaddar som behandling? - USA:s militär vaccineras mot smittkoppor - Bush vaccinerad - En hälsosam studie i brott - "Svenskarna saltförgiftade" - Spädbarn och kuvöser - Är klimatförändringarna medvetet framkallade? - Nytt i SIEMs bibliotek:

Ledare: Jeopardy - pengarna eller livet?

Frågesport kan ju tyckas vara ett oskyldigt nöje. Många är mycket roade av att tävla med TV:n gäster, och försöka vara först med svaret:

- Mannen bakom relativitetsteorin ?
- Vem bildade svenska akademien?
- Virus som orsakar AIDS ?


osv. Spänningen ökar naturligtvis om det står pengar på spel, och den kittlande möjligheten att bli miljonär på sin förmåga att avge ”korrekta svar” står ju numera öppen för den som håller sig välinformerad. Somliga tycker inte om frågesport, eftersom den påminner dem alltför mycket om foilkskolans kunskapskontroll, som kunde hånflina åt den senfärdiga, distraherade eller den som aldrig fick en lugn stund för läxläsning bland skrikande småsyskon och tjatande föräldrar. De som har ljusare minnen av sin skolgång kan i avsaknad av närvarande lärare själva belöna sina frågesportsvar med tyst ”duktig flicka!”.

Ofta diskuteras vad våldet i TV kan åstadkomma. Sällan hör vi dock indignerade riksdagsmän ta itu med Jeopardy eller ”På Spåret”. Det borde dock ske, ty som så ofta är det här den dolda läroplanen, inte den öppna, som är verksam. I vårt frågesportsamhälle gäller det nämligen att prestera färdigpaketerat standardiserat ”vetande” så reflexmässigt och snabbt att alla kan vara övertygade om att ingen egen tankeverksamhet ligger bakom, utan endast väl intränade ryggmärgsreflexer - som dock lämnar den svarande hjälplös inför oväntade följdfrågor:

- Vem var mannen bakom relativitetsteorin ? - Einstein
- Hur kan du vara säker på att han var först? ---??????

- Vem inrättade svenska akademien? - Gustav den III:e
- Vilken nytta gör den då - ????

- Virus som orsakar AIDS ? - HIV
- Vad menar du då med ”orsak”? -?????


Frågesporten mäter alltså vår förmåga att okritiskt insupa. memorera och återge standardbudskap, framför allt dem som efter myndighets godkännande sprids via massmedia och utbildningsväsende. Detta, får vi lära oss , är den högsta form av vetande som är öppen för vanligt folk. Att bedöma argument, mytbildning och ekonomiska intressena bakom påstått vetenskapliga påståenden eller värdera nyttan av kungliga beslut, det ligger per definition utanför deltagarens uppgift.

Komplementet till frågesporten finner vi i det mediala ”till-tyckeriet” gärna publicerat under t ex en rubrik som ”folkets röst”. Med en mikrofon under näsan ska representanter för allmänheten omgående tycka till angående EMU, Irakkrig, friskolor eller äldreomsorgens resurser, ja eller nej, för eller emot, fortfarande naturligtvis utan att behöva ta ställning till en rad följdfrågor. Tyckeriets extrema hemland är naturligtvis USA, där en stor majoritet f n tycks vara ”för” krig mot Irak, utan att ens kunna återfinna landet på en världskarta.

Både frågesporter och tilltyckande anges ofta vara ”folkliga” gräsrotsinslag i massmedia. Syftet med detta är naturligtvis att utmåla folket som halvidioter, utan förmåga till högre intellektuella prestationer än apmässig inlärning, samt att mäta effektiteten i den massmediala propaganda som ska styra våra konsumtions- och tankevanor.

Det är grodår i år

I god konkurrens med Jeopardy som folkuppfostrare så har nu även konungen av Sverige hållit sitt jultal, ”
Det kommer inga stekta sparvar flygande om Du inte själv bemödar Dig om att göra Ditt bästa! ” citerar vi. Detta alltså uttalat av en som själv måste ha bemödat sig så tidigt att han redan vid födseln var garanterad hög ställning och goda inkomster. Till råga på eländet år efter år anses han tillhöra svenska folkets mest beundrade personer. Möjligen är uttalandet ett desperat försök att ändra på detta, genom att i stället för stekta sparvar erbjuda flygande slemmiga grodor genom etern.

Falskt som vatten

I månaden har vi även till slut fått bekräftat att Sverige under neutralitetsåren hade militärt USA-beskydd och samarbete och att Sovjet därmed haft fullgoda motiv att skjuta ned de svenska plan som försvunnit över Östersjön. Amerikanska kärnvapenbestyckade ubåtar kränkte under sextiotalet svenska vatten, får vi nu också veta - i syfte att här finna bra avskjutningsplatser för robotar mot Sovjet. Detta trots alla neutralitets-försäkringar, som den svenska regeringen utfärdat.

Vi har också fått bekräftat att SÄPO med glatt bistånd från frivilliga och politiska angivare lagstridigt under långa tider fört sina åsiktsregister, vars användning och syften vi bara kan ana. Och detta under totalt förnekande från ansvariga makthavare. Och när Ingvar Carlsson i dag intervjuas om detta anser han att regeringens handlande till fullo försvaras av det dåvarande ”hotet från Sovjet”. Frågan om svenska folkets egen demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet samt demokratiska rättigheter väger då lätt.. Om chefen är dum måste man väl få spöa kärringen, är logiken. Vilken nytta man ändå har av elaka diktatorer utomlands, om inte de i Sovjet räcker till så får väl Saddam duga!

Dessa s k nyheter - jämte mycket annat - är emellertid inte särskilt nya. Fram till på sistone har de emellertid oftast i massmedia betecknats som ”
illasinnade och verklighetsfrämmande konspirationsteorier”, vars upphovsmän och spridare borde sakna medborgerligt förtroende.

Ordvalet i dagens notiser är lika bedrägligt falskt som politiken. ”
Sverige hade beskydd av USA” säger man nu . På samma sätt kan dock Sovjet anse sig ha beskyddat Sverige mot en eventuellt amerikansk ockupation. Den svenska försvarspolitikens officiellt uttalade syfte var dock att vi skulle upprätthålla vår självständighet och avvisa angrepp mot vårt territorium - oavsett varifrån och från vem. Detta är nu helt sopat under mattan.

Någon ny och allmän sanningslidelse inom maktapparaten behöver vi alltså inte frukta. Men inför nästa steg i den svenska utrikespolitiken måste historien skrivas om, och då måste vissa frågor upp i ljuset. För att det planerade steget in i utrikespolitiska och militära allianser, samt NATO-medlemskap ska kunna framstå som så litet att det inte är något steg alls, bör vi nämligen ha en historieuppfattning som säger att t ex ”
vi ju redan har varit med i NATO sedan länge , även om vi inte har låtsats om det, så det blir ingen skillnad mot förut”. Så räddar man hem den folkomröstningen också. ( Även detta är naturligtvis f n en illasinnad och verklighetsfrämmande konspirationsteori - som kommer att bekräftas först om några årtionden när det är politiskt lämpligt.)

Den mer sedelärande och allmänna lärdom som vi måste dra är att våra makthavare ljuger som hästar travar när de tycker det behövs. Den enskilde som i angelägna frågor förlitar sig på auktoritativa uttalanden från makthavare är alltså illa ute - antingen nu det gäller hur han ska placera sina sparpengar eller planera sin pension, vilka livsmedel, läkemedel, vacciner etc som är farliga eller ej. När räkenskapens dag kommer, finns ingen du kan utkräva ansvar av - men än dig själv. I bästa fall kan du räkna med att få en ursäkt, men det är långt ifrån säkert också det.

Goda ursäkter

Vi har ibland påpekat att i den politiska världen är en god ursäkt guld värd - mycket bättre än infriade löften. Att infria löften och förpliktelser är ofta dyrt, och kan också reta väljargrupper, En god ursäkt , däremot, kostar inga pengar, retar ingen och kan användas om och om igen. Kan man välja mellan att infria löften och att komma med goda ursäkter, så blir det alltså gärna en ursäkt,

Det svenska prisläget ligger fortfarande 20% över EU:s säger man nu. Detta bör vara ett starkt skäl att gå med i valutaunionen EMU, för att stärka konkurrensen, påstår politiker och ledande tjänstemän. Man låtsas inte om att just prisläget åberopades som ett viktigt argument för att gå med i EU för ett antal år sedan.. Men sen vi gick med i EU har alltså ingenting förbättrats härvidlag. Vore det inte ärligare att säga åt väljarkåren att ”
Vi ljög förut, och eftersom det gick bra så ljuger vi igen! Massmedia behöver vi inte vara rädda för, de vill också gå med i EMU, därför kan vi sprida bilka lögner vi vill, och spekulera i att väljarna har dåligt minne och är lättlurade”

Den goda ursäkten för de uteblivna prissänkningarna är alltså nu att ”vi ännu inte är med i EMU”. Vad kommer ursäkten att bli när vi väl är där?


Rutinfrågor

Vi måste se över våra rutiner” när det gäller val inom arbetarkommunen, säger Stockholms socialdemokrater, när det visar sig att den inre demokratin manipulerats på ett farsartat sätt . När myndigheter och politiker beslås med fusk, bedrägeri, brott och lögner - då heter det att ”vi måste se över våra rutiner”. Och med detta låter sig folket nöja. Men hur är det med svenska folket självt då - när vi skriver fel i självdeklarationen, kör ihjäl en gamling på övergångsstället, hämtar sjukpenning eller a-kassa fast vi inte har rätt till det, och avslöjas: Kan vi klara oss med att ”jag ska se över mina rutiner!” Inte då, folk borde inse att helt olika regler gäller för vanligt folk och för makthavare. Folk får betala böter eller sätts i fängelse och blir av med körkortet redan vid första försök.

Förr hade vi ett skattefrälse - en adlig elit undantagen från skydligheten att betala skatt. Frälset gäller i dag också de flesta former av skyldigheter och ansvar, om förövaren är eller är tillsatt av politiker, och man åberopar sina privilegier med hjälp av formuleringar som denna,. Men repliken ” vi måste se över våra rutiner” borde i stället betraktas som försvårande omständighet: ”
Oj då - har ni satt sånt här i system och gör det på ren rutin?!?!”

Undvik upprepning!

En annan favorit i repris är repliken att ”
vi ska se till att detta inte upprepas!”: Vi har hört den när det gäller Scandinavian Star, Estonia, Palmemordet, neurosedynkatastrofen, kronans fall i början av 90-talet, Hallandsåsen, osv samt nautrligtvis otaliga missgrepp och enskilda myndighetsövergrepp av typ Osmo Vallo. De som ska se till att ”detta” - vad det nu är - inte upprepas är makthavare med stort anseende och hög lön, som brukar motiveras med stor kompetens.

Repliken är lärorik och instruktiv, eftersom den belyser hur den offentliga myndighetsapparaten i realiteten styrs - liksom de flesta andra stora organisationer. Detta kräver en liten utvikning i beslutsteori:

Det finns olika metoder att komma fram till beslut i en organisation, t ex

a)
Rationalistiska beslut: Man försöker väga organisationens målsättningar mot de uppoffringar som krävs: nyttan ställs mot kostnader, möjligheter vägs mot risker, gärna med matematiska, kvantifierbara metoder, och man fattar beslut vid den tidpunkt då det är rationellt att göra det, t ex med hänsyn till behovet av förberedelser, framförhållning, reesursutnyttjande osv. De flesta organisationer försökre inbilla omvärlden att det är så här man fattar beslut. Det gör man av olika anledningar sällan eller aldrig i praktiken. EN vanlig anledning är att man inte kommer överens, och att den interna maktbalansen inom organisationen kräver att man tar hänsyn till motstridiga viljor. Då övergår man till att fatta


b )
Marginalistiska beslut; Man fattar de beslut som man kan enas omkring, ( eller i vart falll fått en majoritet för), vid den tidpunkt som omständigheterna medger, oavsett om det är rationellt eller ej. Ofta fattas beslutet därmed för sent, eller blir onödigt kostsamt eller ineffektivt och kan inte genomföras . (”Vi beslutar att köpa för fem öre blandad frukt, dock högst tre meloner” ”Vi ska lägga ned kärnkraften om tjugofem år eller senare, om det är möjligt och om det då visar sig finnas bra altenativ, och om ingen har nåt emot det då ”)

c)
Traditionalistiska beslut: Man fattar beslut som dikteras av rädsla för att upprepa begångna misstag. ”Vi ska aldrig mer köpa IT-aktier / lita på Björn Rosengren/ ladda ett kärnkraftverk ”, ”Så har vi aldrig gjort förut”.

Olika sätt att fatta beslut ställer olika krav på beslutsfattarna. Rationalistiska beslut kräver att man har goda kunskaper, förutseende och kurage. Marginalistiska beslut kräver att man har diplomatisk talang och uthållig förhandlingsförmåga Traditionalistiska beslut kräver att man har hög ångestnivå och gott minne, däremot räcker det med mycket måttlig begåvning och föga kunskaper för övrigt. Det räcker att man kan känna igen sånt som påminner om begångna misstag, och gör på ett annat sätt denna gång. (Inte så sällan blir det värre denna gång, men då blir det ett nytt misstag, som vi kan lova att inte upprepa..)

När beslutsfattare lovar att ”
vi ska se till att detta inte upprepas” har vi alltså alla anledning att dra öronen åt oss. Det skvallrar om att organisationen styrs av traditionalistiska beslut. En babian eller råtta kan lätt lära sig att förutse och undvika det som gjorde ont. Vad vi borde kräva av våra beslutsfattare är något högre begåvningsnivå än så - förmåga att förutse katastrofer och problem som ännu inte har inträffat.

Svenska folket kanske borde se över sina rutiner. .

Här ska ni se grabbar som kan frysa!

Det verkar som om vi ska få frysa i vinter. Nu ska Barsebäck avvecklas, men då råder elbrist säger politiker och energibolag. Kraftbolagen klagar över att energipriserna har varit för låga för att tillåta utveckling av nya energikällor. Men elen har sannerligen inte varit billig för konsumenterna: i tjugo år har vi betalat allt högre energiskatter, med hänvisning till att kärnkraften ska avvecklas, och vi måste spara och utveckla nya energikällor. Vart tog våra pengar vägen?
Det gamla kommunalarbetarskämtet har kanske fog för sig:
- Arbeta på nu gubbar, så att ni inte fryser!
- Här ska du se grabbar som kan frysa!


Demokrati på kung Görans villkor

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=90370&previousRenderType=6

”Redan på lördagsmorgonen sade Göran Persson i en intervju i TV 4 att ett nej i folkomröstningen är ett nej, men att Sverige inte kan leva med det. - Man får komma tillbaka och diskutera frågan med svenska folket, sade Göran Persson, som inte kunde ange hur lång tid ett nej skulle gälla.”

Någon ”förtroendefråga” tänkte Göran Persson dock inte ställa - Dvs om han förlorade i denna viktiga fråga tänkte han minsann inte av den anledningen lämna makten, utn i stället utnyttja sin ställning för att hindra folkets uttryckta vilja från att få genomslag. De flesta massmedia och samhällsdebattörer - med ett par undantag - neg och bockade inför detta. alla hade julfirandet att tänka på.

Vi läser dock i tidningarna efter jul att en majoritet av svenska folket vill avskaffa monarkin. De kanske är trötta på Kung Göran och vill införa demokrati i landet.

Vem har råd med yttrandefrihet?

Ett litet rabalder utbröt i början av månaden då RFSLs informationsbroschyrer visade sig innehålla knarkliberala inslag. Folkhälsoiinstitutet slog näven i bordet och talade om att ”
ska det vara på detta viset blir det minsann inga pengar”, och vad vi har förstått så har RFSL trots skäggmumlande slagit till reträtt. Tillfälliga övertramp och anfall av dåligt omdöme förekommer i alla läger, och är ingen stor sak. Det som är principiellt intressant att lägga märke till ur allmänhetens synpunkt är att

När du får information som utger sig vara från en frivillig organisation, så kan det mycket väl vara någon annan som bestämt vad som ska och får stå där!

Att utforma och trycka broschyrer, göra videosnuttar och annat som ska synas i det massmediala vimlet - det är dyrt! Naturligtvis är det meningslöst att lägga föreningens pengar på att föra ut sådan information som allmänheten redan överöses med, t ex av stat, kommun och kommersiella intressen .. Ska man lägga pengar på en föreningstidning, göra en broschyr etc, så bör det rimligen vara för att föra ut synpunkter och information som penningstarka intressen INTE sprider, kanske rent av vill tiga ihjäl. Men samtidigt är det som sagt dyrt.

Naturligtvis är det då ur föreningens synpunkt frestande att begära anslag, sponsring och stöd till sin verksamhet och sin informationsverksamhet. Frågan är bara från vem - och på vilka villkor.

Läkemedelsföretagen uppger att deras starkasta målgrupper och samarbetspartners är läkare och patientföreningar. För några månader sedan visade det sig att Astma- och Allergiförbundet märkvärdigt intimt samverkade med och sponsrades av Astra Zeneca i sin medlemsinformation.

Att dölja den egentliga avsändaren är ofta viktigt i effektiv reklam och samhällsinformation. Att få produktreklamen att framstå som ett experttips, ett råd från en väninna, en väl förborgad hemlighet för de invigda, en norm bland kollegor, osv - det tillhör reklambranschens standardtrick. Och alltså i ökande utsträckning även myndigheternas.

Det är självklart att den som av hälso- eller andra skäl finner sig tillhöra en minoritet, har ett intensivt behov av kunskaper - men också av samhörighet. En förening av personer i samma situation har naturligtvis för honom en viktig förtroendeställning - de vet hur det är, eller borde i vart fall veta det. Men den broschyr du får av dem kan alltså vara finansierad, initierad och censurerad av både myndigheter och företag som lever på såna som dig - och alltså kan tänkas ljuga som travande hästar, när det passar dem.

Vi har fortfarande yttrandefrihet i Sverige. Men inget hindrar stat, kommun och företag att överrösta eller köpa ut den som säger något som inte passar dem. Så slå vakt om de oberoende röster du fortfarande kan finna i mediavimlet! Så får vi alla ett ännu bättre GOTT NYTT ÅR!

Trädet december 2002

Ulf Brånell

Ny livsstil gav mer än Xenical
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=153000
Överviktiga som får bantningsmedlet Xenical minskar mindre i vikt än den som lägger om sina livsvanor. Det visar en unik studie gjord av landstinget i Kronobergs län bland närmare 200 överviktiga, en studie som också visar att det är svårt att överhuvudtaget komma åt fetma.

Dietisten Anette Bjurman tror att orsaken bland annat är för stor tilltro till mediciner.

–Så är det ju. Vi griper ju kanske efter genvägar och så här, men läkemedel är ju inte lösningen på det här utan det behövs ju flera terapier för att bemästra det här svåra, komplexa området, säger Anette Bjurman.
...
Ett av problemen var att få orkade fullfölja den tvååriga studien. Av de 100 som höll ut ett år var det bara en fjärdel som gick ner mer än 10 procent i vikt, och till slut hade 3 av 4 avbrutit försöket. En orsak tror Anette Bjurman är att det är svårt att ha tålamod med något så långsiktigt som att ändra sitt livsmönster. Det är lättare att lockas av till synes snabbare lösningar som mediciner eller bantningskurer.
.../ Ekots Daniel Rundqvist och Anne Marchal, SR Kronoberg

SIEMs kommentar: Vårdens ambitioner övergår nu till att ”stödja dem som lider av fetma”. Framför allt gäller det att undvika att definiera problemet som vad det ofta är - ett förgiftningsproblem. Man tjänar nämligen mer på att förgifta folk än på att avgifta dem. Se /siem/giftbroschyr.html för andra infallsvinklar.


Om 3G-master från Miljöcentrum

Björn Gillbergs Miljöcentrum (<http://www.miljocentrum.se/>) har nyligen lagt ut två korta och välskrivna dokument på sin hemsida som beskriver det juridiska läget när någon blir negativt berörd av att en 3G-mast skall byggas eller har byggts i närheten av bostaden. Enloigt dessa ska det finnas goda möjligheter att få skadestånd för bl a sänkt fastighetsvärde. Den som upplåter mark åt en 3G-mast kan också i princip bli skadeståndsskyldig. Oro över effekten av strålningen skall också vara skadeståndsgrundande. Se
http://www.miljocentrum.se/ovrigt/3G-juridiska_fakta.pdf
http://www.miljocentrum.se/ovrigt/3G-allmant.pdf

Om detta är juridiskt hållbart kan det få stor betydelse under det närmaste året, då 3G-utbyggnaden skall forceras och industrilobbyn ser ut att ha duperat flertalet av landets kommuner.

Skolmedicinens självmål i allergifrågan bekräftas i en DN-artikel 1 dec 2002:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=82810&previousRenderType=6
"Läkare dömer ut sjukvårdens uppmaningar till föräldrar:"Allergiråd ökar risken för allergi"
Sjukvården delar ut farliga råd om hur föräldrar ska förebygga allergier hos sina barn. Den renlighetsmani som uppmuntras på sjukhus, barnavårdscentraler och apotek riskerar att öka antalet barnallergiker. Dessutom ger råden många föräldrar dåligt samvete helt i onödan. Familjerna uppmanas att städa noga när det snarare är överdrivet nit på området som ska undvikas. Helt ovetenskapligt är det också att utmåla kortare amningstid som en risk i sammanhanget eller att hävda att rökning i hemmet orsakar allergier. Det skriver läkarna och forskarna Agnes Wold och Ingegerd Adlerberth...:"

SIEMs kommentar: Sjukvården slår vilka kullerbyttor som helst för att slippa erkänna faktum - att de moderna allergierna i allt väsentligt är ett förgiftningssymtom, som orsakats av sjukvården självt. Därför är det helt i sin medicinska ordning att sprida olika motstridiga råd och felaktig information, som leder uppmärksamheten till något annat än vacciner, antibiotika, skräpkost och livsmedelstillsatser. Läs /siem/allergi.html

I denna notis utmålas t ex
renlighetsmanin som en sjukdomsframkallande faktor. I nästa notis är det den bristande hygienen som är problemet. Hur länge ska denna vitrrockande galenskap få terrorisera svenska folket med råd och föreskrifter?

Dagisbakterier undersöks
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=160486
Hygien och infektioner på daghem ska undersökas av smittskyddsinstitutet bl a för att minska antibiotikaresistensen hos bakterier. Undersökningen ska b la ta reda på hur lokalernas utformning och barngruppernas storlek påverkar sjukdomsspridningen.
Det skriver Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning.
Barn som går på förskola löper sju gånger större risk att drabbas av infektioner än barn som är hemma. Liknande studier som gjorts i Finland har visat att förbättrade hygienrutiner på daghemmen minskade barnens infektioner med nio procent.

SIEMs kommentar: Rubriker är värda miljarder. Vem sätter dem? Nyheten är här uppenbarligen att bakterierna ska undersökas. Tack snälla myndigheten!
Att barn bevisligen blir sjuka av den samhälleliga omsorgen, det nämns i förbigående. Låt oss inte störa förvärvsfrekvensen, frånvaron från arbetet är stor som den är.

En gång talade man om massmedia som den tredje statsmakten, vars uppgift skulle vara att kritiskt granska myndigheterena. I dag utgör de stora media ett femte vapenslag - jämte armén flottan, flyget och säkerhetspolisen - när det gäller att försvara de nationella intressena, så som den härskande eliten uppfattar dem.

En räkneövning slutligen: Sjukligheten ökar sju ggr för barn som går på dagis: Om det från början var 100 sjuka barn i årskullen så blir de 700 efter att ha börjat dagis. Bättre hygienrutiner förbättrade läget i Finland med 9 procent , säger 63 barn. Återstår 637 barn som fortfarande är sjuka. Vem bryr sig om och utreder dem då?

Privata sjukförsäkringar allt dyrare
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=152910

Det blir allt dyrare med privata sjukförsäkringar. Efter nyår höjer de flesta försäkringsbolagen sina premier med mellan 20 och 75 procent. Anledningen är de senaste årens kraftiga ökning av antalet långtidssjukskrivna. Totalt berörs 1,5 miljon svenskar som har en privat sjukförsäkring för att få högre ersättning efter tre månaders sjukdom än de 80 procent som försäkringskassan betalar.

Sjukskrivningarna måste minska i hela landet (MOTGIFT )
2002-12-04 http://www.rfv.se/
De insatser som är nödvändiga för att nå målet om halverade sjukpenningdagar måste gälla alla branscher och alla kommuner i hela landet. Det visar en ny studie om regionala skillnader i sjukskrivningen som RFV och Samhällsgeografiskt Miljöcentrum presenterar idag.


SIEMs kommentar: Om man har intresse för snömos är RFVs nya rapport en guldgruva. (den finns att hämta som pdf-fil på rfv:s webplats ).

Syftet med en utredning är att försöka hitta meningsfulla skillnader i de data man har. Om norrlänningar är sjukare än sörlänningar kan man t ex kanske misstänka att det finns sjukdomsframkallande faktorer i Norrland som inte finns i Sörland. Men bara KANSKE.

Utredarna irrar dock runt i sina enorma datamängder utan att hitta några meningsfulla skillnader någonstans. Alla förändringar och skillnader man kan hitta visas lätt vara skensamband, och beror på statistik- och regelförändringar. Folk bara blir sjukare, överallt, i alla yrken, åldrar, civilstånd och branscher. ”
Samtidigt pekar de flesta hälsoindikatorer i Sverige på en ständigt förbättrad hälsa” suckar utredarna uppgivet.

Detta vore stor komik om det inte handlade om så allvarliga saker. Folk förgiftas av den industri som skulle skapa välfärd och av den sjukvård som skulle göra dem friska. Samma sjukvård producerar ”hälsoindikatorer” som ser till att verkligheten döljs i latinska dimmor. Sen kan utredare i tusental gräva bäst de vill, de hittar ändå inget.

Om våra barbariska förfäder sägs det att de kastade orkeslösa och onyttiga gamlingar utför en ”ättestupa”. Troligen är detta - som så mycket annat - mest myter och förtal. Men i vår tid lurar vi mängder av fullt friska människor i alla åldrar utför en kemisk ättestupa, som förvandlar dem till mänskliga vrak och vårdpaket. Tydligen dröjer det ytterligare några år innan man vågar offentligt erkänna och ta i detta. Och arbetsmarknaden för folkhälsoutredare ser ut att förbli gynnsam ett tag till.

Som ett litet tips till utredarna: Norrlänningar är i statistiken sjukare än sörlänningar, och så har det varit mycket länge. Det beror inte på att det är mer ohälsosamt att bo i Norrland, inte heller på att folket där har så ohälsosamma vanor. Det beror på att Norrland mest är avfolkningsbygder, folk flyttar därifrån därför att det är svårt att försörja sig, utbilda sig och träffa en partner där man bor. Dvs : dom som kan och behöver flytta, de flyttar - men dom som inte kan flytta , eller inte behöver flytta de stannar kvar. Dvs: bland de kvarboende finns det fler sjuka som inte kan flytta och fler som inte behöver flytta för sin försörjning. Så slipper ni ägna tio miljoner till åt att utreda självklarheter.

Och så blir det lite svårare att undvika sanningen. Ty som Sherlock Holmes sade ”
När man uteslutit allt som omöjligen kan vara sant, då måste det återstående innehålla sanningen, hur otroligt det än verkar!”

Allt fler går till jobbet när de är sjuka
SR 07.42 | måndag 2 december 2002
Det är inte bara sjukfrånvaron på den svenska arbetsmarknaden som är hög. Också sjuknärvaron - det vill säga att man går till jobbet trots att man är sjuk stiger kraftigt, visar siffror från Arbetslivsinstitutet.

Enligt undersökningen går varannan svensk går ibland till jobbet fast hon eller han är sjuk och allt fler gör det väldigt ofta. Uppgifterna oroar professor Gunnar Aronsson vid Arbetslivinstitutet. Han säger att hög sjuknärvaro i förlängningen leder till hög sjukfrånvaro.

SIEMs kommentar: Den kritiske läsaren uppmärksammar den totala villrådigheten när det gäller sjukdom och hälsa. Både sjukfrånvaron och sjuknärvaron är problem, och myndigheterna sätter sig i en situation där de med stora insatser försöker förvandla pest till kolera. Redan vädjar t ex sjukvårdsledningen i Västra Götaland till personal som känner sig sjuk att stanna hemma, för att inte sprida mer smitta på arbetsplatsen...

På samma sätt utser sjukvården - som vi kommenterat i föregående notis - både ”
renlighetsmanin” och ”den bristfälliga hygienen” som orsaker till barnens dåliga hälsostatus. Intensiva åtgärder krävs och mycket pengar kostar detta snömos, men inga problem löser man.

Ryck skägget av jultomten och auktoriteten av skolmedicinen!

Vår egen urin - ett utmärkt läkemedel!
artikel för SIEM av Adam Bonet. adambonet@yahoo.com

Många har klassat urinterapi för kvacksalveri och vidskepelse, dock är detta så långt ifrån sanningen som det bara kan vara, detta är bevisat både i praktiken och med hjälp av allehanda forskning i ämnet. Om urinterapins positiva verkningar kan miljontals patienter, naturopater, läkare, apotekare, professorer och forskare från världens fem kontinenter vittna om. Urinterapi eller Amaroli som det heter på sanskrit har använts i över än 5.000 år och i nuvarande stund dricker flera miljoner dagligen sin urin över hela världen. Om inte vår urin är en slaggprodukt, vilket vi alla blivit lärda sedan barnsben, vad är det då? Det är hög tid att vi reder ut begreppen lite. Vår egen urin är så långt ifrån en slaggprodukt som man bara kan komma, tvärtom, vår urin är förmodligen det mest effektiva läkemedel som finns! Låt oss ta en granskande blick på vår egen urin, för att klara upp de frågetecken som säkerligen uppstått hos läsarna. Låt oss börja med vad forskarna har kommit fram till.
Fortsättning; se http://www.klokast.se/siem/Bonet.htmlToni dog av värktabletter
Expressen 1 dec 2002
LONDON–STOCKHOLM. Toni Gowland, 17, hade tandvärk och tog vanliga värktabletter.
Nu är hon död.
Varje år dör mellan 25 och 30 svenskar för att de använt värktabletter fel.
–Vi kan inte tro att hon är död, säger Tonis pappa.
....
Obduktionen visade att hon dog av paracetamolförgiftning.
Toni Gowland dog av paracetamolförgiftning bara 17 år gammal.Ingen vet hur många tabletter hon tagit. Alvedon, som innehåller paracetamol, är den mest sålda receptfria värktabletten i Sverige.
Sedan 1969 har elva svenskar fått så allvarliga biverkningar av medlet att de dött, enligt läkemedelsverkets register. Men antalet dödsfall är mycket större – överdoseringar rapporteras inte till myndigheten.

Studier som Giftinformationscentralen tidigare gjort visar att mellan 25 och 30 svenskar dör årligen efter att ha överdoserat paracetamol eller acetylsalicylsyra som finns i vanliga receptfria värktabletter.
–Bara för att de här medlen är receptfria är de inte ofarliga.
.....
SIEMs kommentar: Läkemedelsverket har väl viktigare saker att stå i än att informera om sånt här.

Receptfria läkemedel – 1 283 fall av biverkningar
Expressen 1 dec 2002

Dödsfall, eksem, kräkningar, diarré, klåda.
Svenskarnas 20 populäraste mediciner har över tusen biverkningsfall.
–Det är toppen av ett isberg, säger läkaren Qun Ying Yue på läkemedelsverket.

...
Allergimedicinen Clarityn har genererat flest rapporter – främst psykiska problem. De smärtstillande medlen Alvedon, Treo, Ipren och Panodil har de allvarligaste biverkningarna – sedan 1969 har tjugo personer avlidit....
Av Anna Bäsén

Så farliga är dina mediciner
Expressen 1 dec 2002

Rapporterade biverkningar av de 20 receptfria läkemedel som svenskarna lade mest pengar på under det första halvåret 2002:

Alvedon
Smärtstillande och febernedsättande. 237 rapporter om biverkningar sedan 1969. Vanligast är lever- och gallproblem, hudbesvär och problem med urinvägarna. Sålde för 109 miljoner.

Treo
Smärtstillande och febernedsättande. 66 rapporter om biverkningar sedan 1973. Vanligast är hudbiverkningar som eksem och problem med mag- och tarmkanalen. Sålde för 91 miljoner.

Nicorette
Rökavvänjningsmedel. 35 rapporter om biverkningar sedan 1981. Absolut vanligast är hudbesvär som eksem och klåda. Sålde för 83 miljoner.

Ipren
Inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. 81 rapporter om biverkningar sedan 1988. Vanligast är hudproblem samt lever- och gallbesvär. Sålde för 65 miljoner.

Nicotinell
h Rökavvänjningsmedel. 77 rapporter om biverkningar sedan 1991. Vanligast är hudproblem som eksem och nässelutslag. Sålde för 63 miljoner.

Nezeril
Mot nästäppa. 67 rapporter om biverkningar sedan 1968. Vanligaste biverkningarna är nästäppa och psykiska problem – som sömnrubbningar. Sålde för 30 miljoner.

Clarityn
Allergimedel. 302 rapporter om biverkningar sedan 1989. Vanligast är biverkningar som aggressivitet, nedstämdhet och irritation. Sålde för 29 miljoner.


Panodil
Smärtstillande och febernedsättande. 96 rapporter om biverkningar sedan 1976. Vanligast är påverkan på lever eller galla. Fem dödsfall. Sålde för 27 miljoner.

Otrivin
Mot nästäppa. 30 rapporter om biverkningar sedan 1984. Vanligast är luftvägsbiverkningar som nästäppa. Sålde för 27 miljoner.

Vitamineral
Vitamin- och mineraltablett. Sex rapporter om biverkningar sedan 1987. Vanligast är hudbiverkningar. Sålde för 26 miljoner.

Losec Mups
Halsbränna, magsår. 68 rapporter om biverkningar sedan 1998. Vanligast är hudproblem som eksem och buksmärtor och kräkningar. Sålde för 21 miljoner.

Nasin
Mot nästäppa. Fyra biverkningsrapporter sedan 1994. Gav exempelvis nästäppa och och hål i näsans mellanvägg. Sålde för 20 miljoner.

Novalucol
Mot halsbränna. Tre biverkningsrapporter sedan 1978. Gav för mycket kalk i blodet, utslag och svullna ögonlock. Sålde för 16 miljoner.

Fludent
Fluortabletter mot karies. 17 biverkningsrapporter sedan 1986. Gav bland annat diarré och myrkrypningar. Sålde för 15 miljoner.

Pevaryl
Mot svampinfektioner. 25 biverkningsrapporter sedan 1978. Gav bland annat eksem, klåda, allergi och feber. Sålde för 14 miljoner.

Ibumetin
Antiinflammatoriskt, smärtstillande och febernedsättande. 49 biverkningsrapporter sedan 1985 – exempelvis eksem och svullnad. Sålde för 14 miljoner.

Nikotugg
Rökavvänjningsmedel. Inga rapporterade biverkningar. Sålde för 13 miljoner.

Livostin
Allergimedel. Tolv rapporter om biverkningar sedan 1991. Gav exempelvis trötthet, irritation och hudproblem. Sålde för 12 miljoner.

Zantac brus
Mot halsbränna och magsår. Sex biverkningsrapporter sedan 1986. Gav exempelvis huvudvärk, yrsel och allergichock. Sålde för 12 miljoner.

Zyrlex
Allergimedel. 102 biverkningsrapporter sedan 1990. Orsakade bland annat trötthet, nedstämdhet, aggressivitet och hudproblem. Sålde för 11 miljoner.
Källa: Läkemedelsverket och ApoteketRohypnol bakom många våldsbrott
Expressen 2 december 2002
<***>

* I april förra året blev en 17-årig pojke ihjälslagen med en träpåk i södra Stockholm. Flera av pojkarna som slog ska ha varit påverkade av Rohypnol och alkohol.

* Den 19-åring som sköt ihjäl 16-årige Nicola Vasmatzis på en toalett i Bromma gymnasium missbrukade Rohypnol. Han dömdes till åtta års fängelse för mord.

* Föraren som mejade ner Rebecca Harrsjö, 27, på ett övergångsställe i Aspudden hade Rohypnol och heroin i kroppen. Kvinnan är i dag rullstolsbunden och svårt hjärnskadad.

* Jytte Nielsen blev 62 år. Hon kördes ihjäl av en bilist utanför sjukhuset i Helsingborg år 2000. Mannen var påverkad av Rohypnol när han körde dödsbilen.

* Påverkade av Rohypnol och alkohol beslöt sig männen att råna en annan man på hans svärdsamling. Det slutade med att de stack ett antikt svärd i hans mage flera gånger.
”De verkade fullständigt likgiltiga över vad de gjorde med mig”, berättade offret i förhör.
* Den 19-årige mannen tog Rohypnol, LSD och amfetamin. Sedan sköt han ihjäl en 46-årig man med en avsågad älgstudsare. 19-åringen hade tidigare dömts för grov misshandel och olaga hot.

* Den 43-årige mannen injicerade knark och proppade i sig Rohypnol. Sedan torterade han en 27-årig kvinna och tvingade henne att bli hans sexslav. Han åtalades senare för sextortyren.


SIEMs kommentar: När väl beroendeframkallande ”läkemedel” blivit inarbetade då skapar de sin egen marknad och sprids fortsättningsvis helt utan läkarrecept.. Det gällde tobak, kokain, heroin, amfetamin, anabola steroider och nu t ex rohypnol. Hundratusentals rohypnol smugglas nu till Sverige och göder både kriminella ligor och läkemedelksindustrin. , Naturligtvis tillverkas även dessa av samma företag som säljer sina produkter via Apoteket. Pengar luktar inte. Och Apoteket är

Vad gör Läkemedelsverket? Svar: Sover dåligt om nätterna för att folk äter röd solhatt. Läs novembermagasinet om detta!

Förkylnings-medicin kan ge hjärnblödning
http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?d=10&a=1525

I USA har myndigheterna uppmanat läkemedelsbolagen att ta bort det farliga ämnet - men i Sverige fortsätter försäljningen.
- Det här känner läkare och patienter inte till, hävdar läkaren Jaan Suurküla.
Ämnet som ökar risken för hjärnblödning heter fenyl-propanolamin och finns i två mediciner som säljs i Sverige, Rinexin och Rinomar. Preparaten skrivs ut vid nästäppa och har använts av hundratusentals svenskar.
...

Tonade ner varningen

I Sverige tonade läkemedelsverket ner den amerikanska varningen men uppmanade läkarna att vara extra försiktiga med medicinerna.
Jaan Suurküla, specialist i invärtesmedicin från Vårgårda, tycker att läkemedelsverket reagerat för slappt.
- Vid något så bagatellartat som nästäppa vill man inte ha någon risk alls. Därför borde patienterna informeras om det här.
Han tror inte att många läkare minns läkemedelsverkets uppmaning från hösten 2000.
- Det kommer så många notiser. Vilken läkare har tid att läsa alla dem? Det var bara en av många notiser och inte förstärkt på något sätt, säger Jaan Suurküla.
.. Av CHRISTIAN CARRWIK


SIEMs kommentar: LÄS DETTA NOGGRANT: ”
Det kommer så många notiser. Vilken läkare har tid att läsa alla dem?” Detta skildrar alltså det medicinska system, till vilket svenska skattebetalare anförtrott sin hälsa, sina liv och sina pengar. Rättare sagt: det system som deras sk förtroendemän byggt upp för att skänka dem illusionen om garanti för liv och hälsa - i utbyte mot pengar. Men i praktiken är det alltså viktigare för detta system att distribuera ut kemikalier till fok än att upplysa om deras giftighet - man kan ju inte ha tid med allt...

Läkemedelsverket tycker alltså inte det är så noga om deras varningar om bevisligen farliga läkemedel når fram till svenska läkare, än mindre till allmänheten. Men när det gäller naturliga örtpreparat - ty röd solhatt och glukosamin - då räcker det med teoretiska farhågor för att verkets tjänstemän ska sova dåligt om nätterna. (Se föregående magasin)

Subject: Nyheterna TV4 1/12 2002
Mail från Ruth Säveholm, snart Biopat , medicinkvinnan@telia.com

Barnmisshandel..Shaken baby syndromet avslöjas av skiktröngen på spädbarns hjärnor...
Otåliga och stressade föräldrar mishandlar sina barn genom att skaka barnen kraftrigt och orsaka hjärnskador.”


1. Långt ifrån alla fall är barnmisshandel. Viera Sheibner har försvarat många föräldrar i England som varit anklagade för att skaka sina barn till döds. I dessa fall har vacciner med påföljande andningsuppehåll och hotande plötslig spädbarnsdöd varit den verkliga grundorsaken. Föräldrar har förvisso försökt skaka liv i sina barn, ovetande om hur man lämpligen beter sig vid vaccininducerat andningsstopp... kurs borde medfölja vaccination...innan vaccination! 

2. Stråldoserna vid skiktröngen, hur många skadas av dessa när man nu infört detta som rutinundersökning?

”AIDS i Sydafrika.... de snälla läkemedelsbolagen har erbjudit bromsmediciner nästan gratis med Sydafrikas regering vägrar ta emot hjälpen....”
Alla som är medlemmar i SARA har helt andra fakta. Det är inte läkemedel som saknas, det finns inhemska, afrikanska örtmediciner som hjälper till mycket lägre kostnad - 2000-talets vetenskap hade en artikel. Det finns många substanser som ökar immunförsvaret, viktigast är dock en god näringsstatus. I USA har alternativa terapeuter haft framgång med stora doser Noni, något som kan växa tex på kanarieöarna. Även den örtmedicinska serien Seven Forest hade en komposition mot AIDS men med dagens regler mot kombinerade örtmediciner är dess framtid oviss.
Nej, läkemedelsföretagen vill ha fler och gratis försökspersoner....och stoppa de naturliga alternativen! Och TV 4 hjälper gärna till....

"Enskilda svaga mot statens övergrepp"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=84761&previousRenderType=5

Jurister startar stiftelse för att hjälpa medborgarna att hävda grundläggande fri- och rättigheter:
Få demokratiska länder har lika mycket som Sverige ignorerat frågan om hur enskilda människors grundläggande fri- och rättigheter skall skyddas. Utsatt för offentligt maktmissbruk står den lilla människan mycket ensam och svag. Statliga ombudsmän som JO och JämO har politikerna, inte individerna, som uppdragsgivare. Därför startas nu stiftelsen Centrum för rättvisa, som skall ge juridiskt och ekonomiskt stöd till enskilda som kommit i kläm. Den presenteras av styrelseordföranden Tore Wiwen-Nilsson och verkställande ledamoten Gunnar Strömmer.
..

EU på väg godta genmat
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=157457
EU är på väg att ändra reglerna för import av genförändrad mat. Det kan i förlängningen innebära att amerikanska företag får sälja genförändrade livsmedel i Europas butiker.


SIEMs kommentar: Kvällen innan presenterar TV (minns ej vilken kanal) samma nyhet som att ”EU inför världens hårdaste lag mot genmanipulerade matvaror”: Den rubriken var väl mums för Måns, vilka fältbiologer kan väl göra motstånd mot ett sådant förslag?

Nyhetsrubrikerna avgör ofta hur nyheten tas emot, om det blir folklig acceptans eller protest. Det borde vara lika viktigt att kontrollera journalister och redaktioners omutbarhet som revisorers och ministrars. Nånting stinker vidrigt från TV-redaktionen. Kan det vara ett parti ganmanipulerade tomater?


USAs industriintressen tar hem spelet mot ett menlöst EU, vilket vi kommenterat i några notiser förut. Det är också visat att ”manipulerade” geners spridning i naturen inte går att kontrollera. Bara media-rubrikerna blir rätt så blir allting rätt. Allting går att sälja med mördande reklam, sjöng man för femtio år sedan.

Om några år får väl TV uppslag till nya underhållningsprogram som uppföljning till Småstjärnorna : ”Vem har de roligaste ungarna---?” Kalle Fiskstjärt eller Karin Potatisnäsa? Domare blir Margot Valström.


USA hotar slå tillbaka med kärnvapen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=86772&previousRenderType=1
Om USA eller dess allierade utsätts för massförstörelsevapen förbehåller sig USA rätten att slå tillbaka med "överväldigande styrka" med "alla tillgängliga medel". Det skriver USA i ett dokument.
...
Ordalydelsen tolkas allmänt som att USA inte drar sig för att använda kärnvapen mot ett land som attackerar med till exempel kemiska eller biologiska vapen...


SIEMs kommentar. Vad var det nu kriget mot terrorismen skulle bespara oss?

Försämrade rysk-irakiska relationer
Dagens Eko 12.31 | söndag 15 december 2002
Förhållandet mellan Ryssland och Irak har försämrats de senaste dagarna. Och det sedan Irak har sagt upp ett kontrakt värt närmare 40 miljarder kronor till ett ryskt oljebolag. Sannolikheten ökar därmed att Ryssland kan komma att ställa upp på ett krig mot Irak.

SIEMs kommentar:
Sällan har det så tydligt framgått att kriget i Irak handlar om kontrollen över Mellanösterns oljetillgångar, inte om att bekämpa otrevliga och våldsbenägna regimer.

Massmedia ett nytt vapenslag?

Styrelsen för psykologiskt försvar - en myndighet som tidigare spelat en tveksam roll i svensk historia - har lagt fram en märkligt avslöjande rapport om svenska massmedias roll i samband med Kosovokriget: Vi citerar:

"
Medierna världen över och i synnerhet medierna i de rika länderna har olika avtal för utbyte och försäljning av material sinsemellan...Forskningen slår tämligen entydigt fast att de amerikanska medierna i dessa situationer främst ser det som sin uppgift att sluta upp bakom presidenten...Tillspetsat uttryckt förändras det krigförande landets medier från kritisk granskande, tredje statsmakt till ett fjärde vapenslag vid sidan av armén, flottan och flyget. "

SIEMs kommentar:
De stora svenska massmedias roll som "nytt vapenslag" är aktuell inte bara när det gäller USAs olika krig i världen, utan också vad gäller andra industripolitiska intressen - t ex när det gäller folkhälsofrågorna. Det tillhör fortfarande olycksfallen iarbetet på redaktionerna om man skulle våga beröra t ex vaccinationernas biverkningarna, eller den tveksamma effekten av de flesta skolmedicinska behandlingar.

I rapporten från Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF uppmanas svenska medier också att vara mer kritiska till krigsnyheter som kommer via medier i USA. Varför SPF klagar särskilt på svenska massmedia är dock en gåta. Där har man åtminstone då och då fått se kritiska krönikor och kommentarer till den amerikanska krigspolitiken. Men från den svenska regeringen hörs inte annat än applåder, senast när Göran Persson i Ekots lördagsintervju efterlyste ett kort och effektivt blixtkrig mot Irak - och samtidigt avskaffade den svenska demokratin, genom att helt sonika förklara att om folket röstar fel i EMU-frågan, så kommer den att få rösta om, tills den ger upp och röstar som han vill. Vem försvarar oss mot den svenska regeringen?

Mot en sådan bakgrund förefaller det viktigt att medierna och kanske särskilt nyhetsredaktionerna
inom etermedierna utvecklar strategier för hur mediematerial från länder som är indragna i krig ska hanteras. Våra kontakter med ledande medieföretag i Norge och Sverige tyder inte på att någon sådan medveten strategi existerar idag.”

Ur ”
Kosovokonflikten, medierna och medlidandet” Stig Arne Nohrstedt Birgitta Höijer Rune Ottosen Kan laddas ned från http://www.psycdef.se/

SIEMs kommentar: Det betyder att nyheterna slutar vara nyheter och blir informationskrigföring mot befolkningen - dvs oss själva. Syftet är inte att informera oss, utan att styra oss, få oss att stödja, tycka, rösta, köpa, handla på det sätt som redaktionerna vill. Vem utser då redaktionerna? Ja, debatten om Eric Fichtelius lär ju vara avslöjande:

Man sa inte emot Figge
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=90547&previousRenderType=6

Journalistisk etik. Erik Fichtelius var erfaren och respekterad - därför drunknade alla antydningar till intern kritik mot hans hemliga intervjuprojekt med statsministern. Nu växer ångern och bitterheten i TV-huset.

Kolmårdens elefanter hotas av avlivning SR P1
De två sista elefanterna på Kolmårdens djurpark hotas av avlivning. Orsaken är att en av dem har reagerat positivt för tuberkulossmitta. En krisplan för att rädda livet på elefanterna arbetas nu fram av parkens ledning.

SIEMs kommentar: Rädda elefanterna! Vi rapporterade för några veckor sen om sambandet mellan tuberkulos och brist på arginin, som ju finns i jordnötter. Här är nu idealiskt läge för ett storskaligt djurförsök som för ovanlighetens skull bör bli angenämt för de berörda försöksdjuren!.

Inget svenskt stopp för flamskyddsmedel
SR P1 05.00 | måndag 16 december 2002
Det ser inte ut att bli något förslag om att förbjuda bromerade flamskyddsmedel i Sverige. Regeringen har i flera sammanhang aviserat att man vill förbjuda dessa giftiga medel och har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka om Sverige kan gå före EU. Utredningen anser att det är bättre att EU går fram med frågan gemensamt. (Ekot)

... Flamskyddsmedel används som brandskydd i de flesta datorer och andra elektroniska produkter, i textilier, i bilar och byggmaterial. ..
Men flera av de här ämnena misstänks vara cancerframkallande, hormonstörande och är giftiga framför allt för vattenlevande djur. Studier visar bland annat på skadad fortplantning hos kanin och råtta. En svensk undersökning visade att personer som arbetat med att demontera datorer hade 65 gånger högre halter i blodet av flamskyddsmedel än en kontrollgrupp.....Ingrid Gustavsson


SIEMs kommentar: Dessa ämnen är synnerligen misstänkta i samband med en del akuta hudsymtom och elallergi. Eftersom de förekommer i varor som ofta inte alls uppfattas som miljöfarliga - t ex möbeltyger - är det ofta svårt att spontant räkna ut vad det är för miljöfaktor man drabbats av. Och naturligtvis är det stilenligt att EU möter denna typ av lömska kemikalier så kraftlöst och ineffektivt som möjligt. Man får väl spara krafterna till de verkligt väsentliga farorna - dvs om folk skulle börja sätta i sig näringämnen och örtpreparat som konkurrerar med läkemedel från Bayer, Hoechst och Roche. Se /siem/oppet-brev.html om de europeiska traditionerna sedan Tredje Rikets dagar.

Fråga den här doktorn i stället!
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,238946,00.html
Magnus Nylander är medicine doktor och expert på näringsfrågor och träning.

Vilken effekt har vitamintillskott?

Hur ser du på senare forskning som pekar på att vitamintillskott inte hade nämnvärd effekt?
 Kan vi inte kan tillgodogöra oss kosttillskott? Måste få i oss vitaminer via maten för att få nytta?
 Finns det bra forskning som visar att tillskott med exempelvis vitamin C och E eller selen har effekt på sjukdomar samt är hälsobringande?


Svar:
Den forskning som pekar på liten effekt av vitamintillskott rör sig om ett fåtal studier med påtagliga svagheter. Vitamintillskott tas som regel upp bra i tarmen och häver brister snabbare än enbart kostråd.
 Man behöver inte få i sig vitaminer med maten för att få nytta av dem, men ta gärna vitaminer med kosttillskott tillsammans med mat.
 Det finns omfattande forskning som visar att tillskott med bland annat E- och C-vitamin är hälsobefrämjande, sjukdomsförebyggande och i flera fall kan "bromsa" sjukdomar.
 Vitaminer utgör livsnödvändiga mikronäringsämnen. Skulle man ha en total brist på ett enda vitamin dör man.
 Vid ett för lågt intag av  vitaminer uppträder brister med nedsatta cellfunktioner. Tillräckliga intag av flera B-vitaminer är till exempel en förutsättning för en riktig energiomsättning.
 A-vitamin är nödvändigt för till exempel slemhinnor och ögon.
 Flera vitaminer har cellskyddande funktioner.
Inget vitamin kan ersätta ett annat och alla vitaminer har en direkt eller indirekt samverkan.
 För att veta vilket vitaminstatus man har krävs provtagning med speciella analyser. Jag finner ofta mikronäringsämnesbrister.

SIEMs kommentar: "Kändisarnas vitaminuppror lyckades inte" skrev Aftonbladet i mars detta år, när EU beslutat hårdreglera näringstillskotten på ett sätt som miljontals europeer protesterat mot. Då gällde det att försvara partiets okunniga och oheliga allianser med läkemedelsmaffian. Det mest maktfullkomliga inlägget i debatten hade då en f d A-pressjournalist och numera EU-parlamentariker som upphovsman. AB försökte då få det att låta som om det var en handfull kändisar som skickat en halv miljard email till politiker.

Men nu låter skällan annorlunda. I läkarspalten kan Aftonbladet nämligen inte behandla läsarna som röstboskap. Ty de som läser läkarspalten är ofta själva pålästa och kunniga - och ju mer erfarenhet de har av sjukvården desto mer skeptiska är de. Då kan man inte vifta bort dem längre. Då kryper sanningen fram. Men den har en lång väg att krypa innan den når de politiker AB försöker marknadsföra åt väljarna Och Aftonbladet stryker läsarna medhårs i läkarspalten medan man mästrar dem på i notiser och artiklar.

Folsyra minskar fosterskada
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=89904&previousRenderType=6

Folsyra i livsmedel halverar antalet barn med fosterskador på ryggmärgen. Kanadensiska forskare rekommenderar nu andra länder att följa deras exempel.

Sedan 1998 har man i Kanada tillsatt B-vitaminet folsyra i bland annat vetemjöl. Åtgärden visar sig nu vara mycket effektiv, enligt en studie som på fredagen publiceras i medicintidskriften Lancet.
Joel Ray som lett studien säger att man kan förhindra fler neuralrörsdefekter, som ryggmärgsbråck, genom att tillsätta folsyra i livsmedel, än om man endast informerar fertila kvinnor om att de bör ta kosttillskott i form av folsyratabletter.
Ryggmärgsbråck är en allvarlig fosterskada som ofta kräver upprepade kirurgiska ingrepp och ger ett livslångt handikapp.
- Därför rekommenderar vi andra länder att införa folsyra som livsmedelstillsats ..
- Jag har under många år försökt få Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att agera i den här frågan, säger The-Hung Bui. Hur länge ska svenska kvinnor vänta innan myndigheterna vidtar åtgärder?
.....

SIEMs kommentar: SIEM har sedan 1997 försökt sprida den information till gravida kvinnor om folsyra, som våra sk hälsovårdande myndigheter i det längsta försöker hålla inne med. (Se /siem/graviditet.html ) Men berikning av vissa livsmedel med enstaka näringsämnen är ett uselt alternativ till fullgoda livsmedel med allsidigt näringsinnehåll och utan giftbelastning. Ska man åstadkomma det senare krävs en annan livsmedelspolitik - och då måste EU göra 180° kursändring. Så vi får räkna med att under överskådlig framtid söka kryssa oss fram mellan näringsbrister och förgiftningsrisker i livsmedelsaffären. Och får EU bestämma ska vi inte ens kunna komplettera med effektiva kosttillskott.

"Köp inte odlad norsk lax!"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=87798&previousRenderType=5

Enligt flera undersökningar finns det minst tre giftiga ämnen i varje undersökt, odlad lax från slumpmässigt utvalda försäljningsställen. PCB, DTT, och dioxinhalterna i odlad lax är mycket högre än de i vildlaxen. Vi har frågat den norska laxodlingsindustrin om vad det foder som laxarna matas med innehåller. Vi har inte fått något svar, skriver Petru Dima.

SIEMs kommentar:
Nåja, här kan vi ju inte skylle på EU, eftersom Norge fortfarande står utanför. Men livsmedelsproduktionens ekonomiska villkor är ganska internationella. Ska man producera livsmedel för en världsmarknad, då för man inte vara blödig med vad som ingår i maten: Den ska vara billig i tillverkning, och kunna transporteras långt och lagras länge.

Tji gaddar som behandling?
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,242094,00.html
Publicerad: 2002-12-21

Under många år fanns det en teori inom läkarvetenskapen om att reumatisk värk orsakades av bakterier. Patienter som hade kronisk ledgångsreumatism fick därför i förebyggande syfte, för att hindra infektioner i munnen, alla sina tänder utdragna.   Behandlingsmetoden blev standard strax efter andra världskriget slut och praktiseras fram till början av 1960-talet.
  Studier visade då att reumatiker som fick alla sina tänder utdragna inte blev ett dugg bättre än de som fick behålla sina tänder.../
Thomas Gustafsson

SIEMs kommentar: Att - som i artikeln - schablonmässigt beteckna behandlingen ovan som ”felbehandling” är nog att göra det lätt för sig. Men den teori om NICO som vi presenterade i SIEMs novembermagasin har gamla anor . Artikeln ovan beskriver dock den dåvarande behandlingen på ett otillfredställande sätt. Det bör i vart fall vara omotiverat och meningslöst att i största allmänhet dra ut tänderna på reumatiker. Om man däremot kan konstatera en kronisk käkbens- och tandrotsinflammation så måste den ofta saneras på ett eller annat sätt, för att det kroniska tillståndet ska kunna vändas. Vissa terapeuter hävdar med emfas att utdragning och kirurgiska åtgärder är nödvändiga, andra menar att t ex en homeopatisk korrekt behandling kan få bukt med praktiskt taget vad som helst.

Men behandlingsåtgärder förtjänar alltid grundliga överväganden när det handlar om stora kostnader och oåterkalleliga ingrepp. SIEM har under åren fått både kritiska och entusiastiska mail när det gäller genomgripande tand- och käksaneringar i samband med svåra kroniska lidanden. Den ”sunda förnuftssyn” vi själva står för innebär att man när man är osäker börjar med att pröva enkla, billiga och oskadliga åtgärder, för att först när sådana utömts och visat sig otillräckliga ger sig på dyrare och mer komplicerade åtgärder, speciellt om de är förknippade med risker. Vi lämnar dock gärna utrymme för mer synpunkter och erfarenheter i samband med detta.

USA:s militär vaccineras mot smittkoppor
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=87526&previousRenderType=6

NEW YORK. Efter att ha slitit med frågan under lång tid har president Bush nu beslutat om en plan för smittkoppsvaccinering för att skydda USA: s befolkning mot bioterrorattacker. Vaccinering blir obligatorisk för militären.

SIEMs kommentar; SMITTKOPPSHOTET ÄR EN BLUFF !!! Gissa vem som tjänar på hysterin! Läs om hur sjukdomens verkliga orsaker och hur den botas:
http://www.klokast.se/siem/Smittkoppor.html


Bush vaccinerad i händelse av biologiskt angrepp

USA:s president George W Bush blev på lördagen i egenskap av överbefälhavare för den amerikanska krigsmakten vaccinerad mot smittkoppor. Enligt en talesman för Vita huset mådde presidenten bra och visade inga tecken på biverkningar efter sprutan.
För en dryg vecka sedan offentliggjorde Bush planer på att låta vaccinera soldater samt personal inom hälsovården och räddningstjänsten mot smittkoppor som en förberedelse för ett eventuellt angrepp mot Irak...


SIEMs kommentar:
I en annan artikel - som överhuvudtaget inte verkar kommenteras i svensk press - meddelas att den amerikanska kongressen godkänt ett förslag som i praktiken befriar vaccintillverkare från de skador deras vacciner kan åstadkomma. Varför nu en sådan lagstiftning kan behövas är en gåta, edftersom vaccinerna i regel garanteras ofarliga.. Under lång tid tyckets överhuvudtaget ingen veta vem som lagt fram förslaget, och hur det kunde klubbas igenom utan debatt. Vita Huset tycks vilja hemligstämpla viktiiga dokument i en pågående rättegång, där föräldrar till vaccinskadade barn stämt vaccintillverkaren Eli Lilly , och där frågan gäller kvicksilverinnehållet i vaccinerna. Se t ex
Sneak terror bill clause saves drugs giant
http://www.jabs.org.uk/pages/home/home.html

Så om George Bush drabbas av vaccinskador så får han väl ta det med en klackspark. Om nu någon överhuvudtaget skulle märka nåt, förstås.

En hälsosam studie i brott
http://www.svd.se/dynamiskt/Kultur/did_3731996.asp
Hälsovetarna råder oss ofta att sänka intaget av kolesterol, men en stor undersökning i Värmland visar på samband mellan lågt kolesterolvärde i blodet och kriminalitet. En rad studier visar också att aggressiviteten i fängelser sjunker hos interner som fått piller med multivitamin.

SIEMs kommentar:
Näringsämnen kan alltså vara ett alternativ till både kolesterolsänkande och till psykofarmaka. Det visste VI förut - men inte våra EU-politiker som vill reglera bort näringstillskotten med argument som "det kan aldrig vara nyttigt att..". Det kan det visst.
Däremot är det inte nyttigt att ge politiker mer att säga till om än vad de har förstånd till.

Men det viktiga för politiker är nog inte vad som är nyttigt, utan vem som får tjäna hur mycket pengar på folks hälsa. Patentmediciner ger ju bättre förtjänster, bättre skatteunderlag och därmed bättre arvoden till politiker."Svenskarna saltförgiftade"


Svenskarna äter mest salt i Europa, fem till sex gånger mer än dagsbehovet. Vi kan sägas gå omkring kroniskt saltförgiftade. Priset är att högt blodtryck blir allt vanligare. En halvering av svenskarnas saltintag skulle kunna eliminera hälften av fallen av högt blodtryck.
<http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=86556&previousRenderType=2>

SIEMs kommentar: Intressant är att denna artikel skrivs av en läkare, men först när han gått i pension, och alltså inte längre kan tystas av myndigheterna. När tänker Marit Paulsen och Göran Färm börja reglera folks saltkonsumtion? Inte då.....

Spädbarn och kuvöser (Motgift v 49)

När Saddam Hussein invaderat Kuwait spreds i tidningarna den fruktansvärda berättelsen om hur irakiska soldater lyft spädbarn ur kuvöserna på de kuwaitiska sjukhusen, för att lämna dem att dö. Denna historia utgjorde ett oemotståndligt argument för nödvändigheten att med våld ingripa mot en sådan bestialisk diktator.

Kväveoxid används vid vården av för tidigt födda, rapporterar TV-nyheterna i en glimt fredag 21 nov 2002 . För tio år sedan använde man industrigas för ca 1500 kr tuben, men för några år sedan registrerades kväveoxiden som läkemedel och har nu patenterats. Så nu kostar en behandling 100 000, förutom att sjukhusen tvingas köpa ny utrustning. Detta har inte sjukvården råd med, klagar läkare, som tvingas hårdransonera vilka barn som ska få hjälp och inte. Det kostar pengar att utveckla läkemedel, försvarar sig AGA.

Så går det när man går på läkemedelsindustrins argument, dvs strävan att förklara allt som befrämjar mänsklig hälsa som läkemedel: Patentering, reglering och prishöjningar gör att hälsa reserveras för de penningstinna, samtidigt som den industriella folkförgiftningen sätter allt djupare spår i folkhälsan.
Detta är vad vi har snart har att vänta när det gäller hundratals normala vitaminer, mineraler och andra näringsämnen, när EU-regleringar och Läkemedelsverk har fullgjort sina uppgifter. Det tidigare oreglerade Glucosamin har redan ökat i pris med 300% sedan det blev läkemedel.

Historien om Saddams soldater och kuvöserna avslöjades för något år sedan som ren krigspropaganda. Det ”oberoendet vittnet” till händelserna var i själva verklet dottern till Kuwaits USA-ambassadör. Sanningen är istället alltså att det är svenska industrier som slänger spädbarnen ur sina kuvöser. Få se om det utlöser någon USA-invasion härstädes.

Dr Raths avslöjanden om hur de tyska - numera internationella - kemi- och läkemedelsjättarna planerade och utnyttjade Hitlers koncentrationsläger har nu funnits att tillgå på SIEMs site under flera år. (/siem/oppet-brev.html ) Ingen forskare kan klaga på källhänvisningarna.
Läs gärna också om John Rockefellers roll i detta : (engelska) http://www.educate-yourself.org/fc/
Men i svenska tidningar och media nämns inte ett ord. Det finns alldeles för mycket annonspengar att gå miste om, och karriärer som kan gå i stöpet, om man knystar.

Så naturligtvis kommer också kväveoxiden att av media och politiker behandlas som en anslagsfråga för landstingen, medan kosttillskotten blir en sak för kvacksalverilagstiftningen och de stigande ohälsotalen en fråga om nedskärningar i socialförsäkringssystemet. Det finns det ju sömnmedel och smärtstillande att tillgå om sanningen blir alltför plågsam. Och ett nytt krig mot Saddam ska ju snart proklameras, och då har ju journalistkåren mycket annat att stå i.

Det är nog tur att AGAs grundare Gustaf Dalén blev blind. Han hade nog inte velat se vad hans livsverk kom att användas till. För femtio år sedan framhölls han i skolfilmerna som en svensk hjälte. Numera kan man lämpligen använda honom för att skrämma små barn.

Mycket små.

Är klimatförändringarna medvetet framkallade?

http://www.skp.se/rp_2000/nr_9/7.htm

Nytt i SIEMs bibliotek:

http://www.klokast.se/siem/Titan.html
http://www.klokast.se/siem/Smittkoppor.html
http://www.klokast.se/siem/Bonet.html
**********ANNONSER***************

Kost-tilskuddet som leger - ut fra dokumentasjon - anbefaler i bruk!
Besøk vår hjemmeside http://www.magnor.mypharmanex.com
Se også mulighetene for å jobbe med internationalt produktutvalg i særklasse
www.hornnes.gpnworld.com

**********************************

Använd högkvalitativa produkter (kosttillskott, hud-hårvård, hemrengöring m.m.)
och tjäna pengar på det!
Titta på www.naturesonline.com/aktiv

**********************************

DEN MÖRKASTE TIDEN ÄR HÄR !
Låt dig inte påverkas! Läs om ljusbehandling och årstidsbunden depression på
http://www.klokast.se/MSL/

**********************************

Cirkulations- och Nervbanemassage är en helhetsterapi som Du kan lära Dig steg för steg. Du kan börja att tillämpa metoden redan efter Steg 1 &endash; och utbilda Dig till Diplomerad och Certifierad CNM-terapeut genom att välja till flera steg. Utbildningen är godkänd av SFKM (Skandinaviska förbundet för Komplementär medicin).

Kurspris: 1.000:-/kursdag inklusive moms, utbildningsvideo och kompendium.

Kommande kurser;
CNM I i Trollhättan den 31/1-2/2
CNM II i Umeå den 7-9/3
CNM II i Trollhättan den 28/2-2/3
CNM III i Trollhättan den 3-6/4
CNM I på Ulvön (i Bohuslän) den 2-4/5
CNM II på Ulvön den 13-15/6
CNM I på Ulvön den 15-17/8
CNM II i Trollhättan den 12-14/9
CNM I, II och III v 42 och 43 på Cypern *)
CNM III i Trollhättan den 20-23/11

*)Begär prospekt för Cypernkurserna.
VÄLKOMMEN MED DIN FÖRFRÅGAN/ANMÄLAN Till LIVSLUSTAN Tfn 0520-42 89 87
E-post livslustan@livslustan.se Hemsida www.livslustan.se
**********************************

MSM (organiskt svavel) och Kolloidalt Silver - de två så viktiga men ofta
bortglömda mineralerna. Lär dig mer om hur
du kan dra nytta av dessa viktiga ämnen på http://www.ion-silver.com -
ledande svensk leverantör av MSM och Kolloidalt Silver! Vi söker fler
återförsäljare! Utnyttja våra generösa startpaketerbjudande med sveriges
lägsta priser! Kontakta oss!

**********************************

Är det mesta du fått lära dig om vår tidigaste historia ett falsarium?
BOHUSMYSTERIET har äntligen kommit från tryckeriet!
http://www.klokast.se/Myst/

********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
/siem/oronljus.html
Vi får förfrågningar från patienter över hela landet som söker terapeuter på sin hemort.! Hör av dig med adress och telefonnummer!

**********************************

URRP!? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning ?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

LADDA BATTERIERNA!
Sov gott på Tempur! Pröva i 30 dagar!
http://www.klokast.se/Tempur/

**********************************

"TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT! "
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
Oumbärlig för terapeuter och dig som sliter med envisa hälsoproblem.
NU OM FIBRO OCH LEDPROBLEM: Nyskrivet avsnitt.

**********************************

Terapeuter och hälsokostbutiker! Bli återförsäljare för Firma Vitals breda sortiment av kvalitativa hälso-produkter! Bra förtjänstmöjligheter och god service. Registrerat företag krävs. Se www.vital.o.se eller maila din postadress direkt till :firma.vital@swipnet.se för mer information.

************TALPROGRAM - ***

Talprogram är ett utmärkt sätt att utnyttja datorn. Vila ögonen, och lyssna när du kan och vill! Du har väl upptäckt vårt talprogramsbibliotek på
http://www.motgift.nu ?

Du behöver Real Player som är ett gratisprogram, finns på http://www.real.com

**********VIDEOPROGRAM***********

För första gången finns exakta bilder som visar hur kvicksilver förstör nervceller. Se

http://movies.commons.ucalgary.ca/showcasetv/mercury
Quicktime 4.1 el senare krävs, liksom bredbandförbindelse (filerna är stora)

Mer videolänkar på http://www.motgift.nu

********************************

HAR DU TID ATT HJÄLPA TILL?
SIEMs Magasin och MOTGIFT behöver ideella krafter, t ex Översättning, inläsning av material för web-radio , illustrationer, bildmaterial - eller vad du själv tycker behöver förbättras!

****************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni