SIEMs Månadsmagasin Aug 2002

Överarbetat 2004 m h t upphovsrätt. Uteslutna partier markerade med <***>

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002 -Jun 2002 - Jul 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Vanligt vaccin för barn kan ge autism - Kikhostevaccineringen är inte effektiv - Rapport från BVC - Polisanmäl barnvaccinering! - Fel användning av läkemedel dyrt för samhället:- - Beställning - Apotekens kredit missbrukas - Anmälan till Granskningsnämnden - Universitetens dolda krafter - Professor avlönad av två margarinbolag - Subject: björkticka - Mobilsamtal riskfritt för råttor - Mobiltelefonen ökar risken för cancer i hjärnan. - Hjärnceller bildas efter slaganfall - Blod kan sprida galna ko-sjukan - "Demens tickande kostnadsbomb" - Hjärngympa- motverka demensen - Olust ökar sjuktalen - Regeringens program mot sjukskrivningar - Kosttillskotten - Bruna molnet hotar Asiens klimat - Kraftigt oväder på västkusten -
Fisk fångad i Stockholm är giftig - Ingen vits dricka extra vatten - Inkonsekvens om drogen amfetamin - Blodtrycksbrevväxling - Stockholm tar krafttag mot fetmaepidemin - Hjärtligt TIPS - Inkonsekvens om drogen amfetamin - Blir det några åtgärder mot mobbing eller ej?

Ledare: Om Semmelweiss och andra galningar

En ofta berättad historia om skolmedicinens makalösa framgångar är den om den österikiske läkaren Semmelweiss som införde aseptiska rutiner vid förlossningar.

Scenen är artonhundratalets Wien: Barnsängsfebern grasserar vid Wiens sjukhus, och man har enligt legenden en barnsängsdödlighet om 30-40%. Läkarna är överbelastade och springer från den ena avdelningen till den andra.

Då kommer Semmelweiss på att det kanske kan vara ohälsosamt för patienten att läkarna går direkt från obduktionssalarna med allsköns orenlighet, direkt till förlossningsavdelningen. Han inför - under stort moststånd - rutinen att alla måste tvätta händerna innan de besöker hans avdelning. Och simsalabim sjunker dödligheten dramatiskt. Aseptiken är uppfunnen - den som ligger bakom den fasad vi i dag är van att se av vita rockar, munskydd och långärmade handskar.

Detta är alltså den historia de flesta av oss fått höra både en och flera gånger. Men den verkliga historien slutar inte där. Den verkliga historien börjar inte ens där denna berättelse börjar:

Medicinhistoriker vill gärna låta oss tro att denna barnsängsdödlighet var normal i mänsklighetens historia fram till att detta medicinska framsteg gjordes. Ingalunda. Förlossningar har under historien som regel skett i hemmet och assisterats främst av jordemödrar, kvinnor med lång erfarenhet av egna och andras födslar, men utan skolmedicinsk utbildning. Ingen statistik visar att dödligheten bland mödrar och barn då var särskilt betydande, eller skulle nämnvärt skilja sig från t ex hemmafödslar i dag.

I stället var den extrema dödligheten och barnsängsfebern under artonhundratalet en direkt följd av att skolmedicinen ”tagit befälet” över denna naturliga mänskliga process, och att allt fler förlossningar nu skedde på sjukhus. Förutsättningar för detta medicinska maktövertagande hade ju skapats under de föregående seklernas utotning av häxor och andra folkmedicinskt kunniga personer, en jakt som skett i samförstånd mellan religiösa och världsliga makthavare, och där det medicinska skrået i Sverige som annorstädes var en starkt pådrivande inkvisitor.

I brist på jordemödrar och av makthavare intalade att förlossningen var en syndig och farofull straffprocess (”i smärta ska du föda dina barn!”) skickade alltså Wienarna sina kvinnor till sjukhuset för att alltsom oftast dö på kuppen. Vi kan undra var proteströrelserna då höll hus, i dag kan ju en enkel dagisnedläggning föranleda en skog av protestplakat. Och om dåtidens wienare var så totalt likgiltiga för smärta, liv och död att de godtog denna dödlighet - då borde de väl också varit likgiltiga för eventuella straff för upproriska protester. Men om några samfällde protester mot det medicinska barbariet berättas icke. I sin historielöshet och okunnighet litade man uppenbarligen på vad läkare berättade för dem - att barnsängsfebern var en naturlig och ofrånkomlig pina som alltid hade förföljt mänskligheten.

Uppenbarligen hade man helt accepterat att detta var det normala, det av Herren påbjudna straffet för otillåtet äppleätande i Edens lustgård. Endast Herren kunde i sin outsinliga nåd erbjuda frälsning från detta. Och på detta sätt kunde såväl präster som läkare i samförstånd och med högt samhälleligt anseende (samt goda inkomster ) bedriva slakt på kvinnor och barn.

Det är alltså i detta åsiktsklimat som Semmelweiss ”får en god idé”, nämligen att tvätta händerna innan han assisterar förlossningar. Om någon tror att han efter detta blir uppvaktad med blommor av sjukhusledningen, så är han kvalificerad för avdelningen för sinnessvaga. I stället är det just på denna avdelning som Semmelwess själv hamnar och får sluta sina dagar.

Motståndet inom den sk läkarvetenskapen mot Semmelweiss påbud att tvätta händerna mellan obduktioner och förlossningar är nämligen kompakt, varken argumenterande eller undersökningar hjälper. Först efter Semmelweiss utstötning ur det medicinska samfundet, sinnessjukförklaring och död samt mikroskopets allmänna introduktion vinner aseptiken insteg i den medicinska vardagen.

Det som följer under årtiondena därefter är en aseptikens diktatur, där mödrar, fäder och barn åtskiljs av hermetiska väggar av glas, vita rockar och munskydd, där läkare i nåder bestämmer när och vem som i nåder ska få ha kontakt med moder och barn i samband med förlossningen. Det ska dröja många år innan de medicinska effekterna av denna nya separation i samband med födelsen ska klaras ut, och en mer anständig praxis införas.

Men lärdomen är enkel: Makt går före kunskap. En medicinsk upptäckt kan accepteras endast om den vidmakthåller eller förstärker skråets makt över allmänheten.

Så om någon undrar vad som händer i dag - med t ex vaccinationsfrågorna - så är det rätt enkelt att förstå. Enstaka oppositionella läkare - tex Wakefield - står på tur för att berövas sin legitimation och sinnessjukförklaras. Därigenom skräms de övriga till tystnad. Allmänheten intalas att autism, ADHD och allergier är naturliga syndastraff, som det gäller att lära sig leva med. Det är därför också helt logiskt att åklagare saklöst vägrar att utreda Allan Rees polisanmälan - om vaccination är barnmisshandel. Därmed inte sagt att det är acceptabelt - läs hans brev nedan!

Makthavares taktik är i princip enkel att förstå. Det första steget utgörs av totalt förnekande och obrottslig sammanhållning mellan alla myndigheter som skulle kunna ingripa, starka straff och uteslutning för dem som ”medger” något. Steg två består av att den som inte ger sig förklaras som ”rättshaverist”, galen, omdömeslös, och stöts ut. Därigenom blir allt vad han fortsättningvis gör och säger ett uttryck för sjukdom och galenskap, den som ens lyssnar på honom dokumenterar därigenom sitt dåliga omdöme.

”Rättssystemet skapar "haverister"
CITAT UTGÅR PGA UPPHOVSRÄTT, se
http://www.svd.se/dynamiskt/Idag/did_2574333.asp (fler läsvärda artiklar om rättshaveriet som fenomen finns här)

Vad far gör är alltid rätt, brukar man säga. Och det är alltså inskrivet i lagen. Den bildade allmänheten bör vara ytterst medveten om att de ”larm” som når ut i mediabruset alltså i regel redan har passerat många censurvallar och dementiapparater.

I skrivande stund inlöper uppgifter - denna gång t o m i svenska vanligtvis välkontrollerade tidningar, men naturligtvis inte ett ljud i etermedia - att sambandet mellan MMR-vaccinering och autismepidemin nu bevisats genom DNA-test. (AB 25 aug) Denna nyhet kommer naturligtvis strax att officiellt dementeras, liksom varje annat obekvämt forskningsresultat. Processen är densamma som vid sk demokratiska folkomröstningar, t ex i Sverige och Danmark: om folket röstar fel ur makthavarnas synvinkel så får de rösta igen. Och obekväma forskningsresultat utlöser naturligtvis mera forskning, tills forskarna kommer fram till rätt resultat. (Ett bra forum att löpande följa nyhetsflödet är http://www.jabs.org.uk dock engelskspråkig )

Det viktigaste är dock att alltfler föräldrar på detta sätt tvingas genomskåda mytbildningen. det sätt på vilket våra officiella sanningar formas. Det öppnar nämligen för att man mer använder sitt sunda förnuft än hundögd auktoritetstro vid livsviktiga beslut.

Många av oss kan uppleva att vi lever i en surrealistisk värld - där läkare misshandlar barn och poliser skjuter obeväpnade och förfalskar bevis allt medan rättsväsendet gäspar och mörklägger, där sjukskrivningsiffrorna skjuter i höjden samtidigt som utredare försäkrar att folkhälsan är stabil medan man kräver stora satsningar på företaghälsovård och rehabilitering, där läkemedelsindustrins hantlangare tävlar om att förgifta oss och våra barn osv. Och mitt i detta bedrivs en sk valrörelse där röster köps alltmer ohöljt cyniskt - vill du ha högre lön rösta på vpk, vill du ha högre familjebidrag ska du rösta på kds, osv. Överbuden hopas, och alla talar i munnen på varann, ingen verka lyssna, ingen verkar tänka.

Vi har hört alltihop många gånger förut fast nu går mediasvängen allt fortare och allt vulgärare. Tanken går till den gamla vevgrammfonen som stod på drängkammaren, och där fjädern var trasig och där visorna gick allt fortare och allt bluddrigare och hacken i skivan allt fler. Till slut hoppade grammofonarmen av och det blev tyst.

I tystnad uppstår tillfälle till reflektion och eftertanke. Men detta angelägna mänskliga behov lär inte våra makthavare tillgodose, hur vi än röstar. Det får var och en själv ta ansvar för.

Trädet augusti 2002

Ulf Brånell

Vanligt vaccin för barn kan ge autism
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,197437,00.html
......
Ett nytt DNA-test har visat ett direkt samband mellan autism och vaccin mot vanliga barnsjukdomar.
  Enligt läkare har en tioåring som drabbats av autism fått sjukdomen efter en vaccininjektion.
   Enligt News of the World lider Angus Kyle, 10, av ett "ihärdigt mässlingsvirus".
  De hänvisar till brittiska läkare som menar att viruset, som sägs utlösa autism hos vissa barn, har identisk DNA med vaccinet mot mässling, röda hund och påssjuka som givits till miljontals barn.
  
Hittade samband
  Angus Kyle, från Inverness i Skottland, fick vaccinet när han var 15 månader gammal och föräldrarna såg en förändring i hans beteende redan efter några månader. Vid fyra års ålder diagnostiserades han som autistisk.
  En professor i Dublin har på föräldrarnas uppmaning DNA-testat Angus Kyles virus och vaccinet mot barnsjukdomar och kunnat etablera ett samband.
  - Enda kontakten Kyle haft med mässlingen är genom vaccinet, säger Angus mamma Shelia Kyle till tidningen.
  
Färre vaccinationer
  Även i Sverige har antalet mässlingsvaccinationer sjunkit drastiskt de senaste åren efter rädsla för biverkningar.
<***>
Johan Edgar Publicerad: 2002-08-25



Kikhostevaccineringen är inte effektiv
http://62.17.153.131/action.asp?id=17808&news_id=ireland (engelska)

SIEMS kommentar: Det klassiska argumentet att vaccinering utrotar sjukdomen om bara tillräckligt många vaccinerar sig (tillräckligt hög vaccineringsgrad) , är enbart av denna anledning lögnaktigt. Med den dåliga effektivitet som vaccineringen har kan alltså ”immuniseringsgraden” hos befolkningen aldrig nå upp till de 96-98% som ofta sägs kräva för att sjukdomarna ska utrotas ”härimmunitet”. Det finns då ingen anledning för någon att låta vaccinera sig av samhällslojalitet.

Rapport från BVC

Hej! På BVC blev jag inte tillfrågad om min son som då var tre månader skulle vaccineras utan jag blev beordrad att nu var det dags.

Inte alls sa jag då och det hävdade jag varje gång vi var där. BVC fortsatte att tjata och tog så till hårdhandskarna. - Stelkramp, sade den kvinnliga barnläkaren och spände ögonen i mig, det får man bara en gång. Jag blev så chockad ( över fräckheten att hota mig att det skulle vara mitt fel om mitt barn dog i stelkramp, det skulle ju även vara mitt fel om han fick hjärnskador om jag bestämt att han skulle vaccineras eftersom inte läkemedelsbolagen tar ansvar när detta händer) att jag bara stirrade på henne. Sedan köpte jag boken "Vaccinationer - fördelar och nackdelar" av Jackie Swartz på Vidarkliniken så nu har jag ordentliga källor att hänvisa till när jag pratar alternativ till vaccinering på BVC. För det är ju så det fungerar; skolmedicinen ifrågasätter mig och min kunskap och kräver vetenskap, (VETSKAP det är däremot något helt annat!) men när jag ifrågasätter deras kunskap och det de predikar, blir jag betraktad som en idiot. Det vet väl alla att doktorn har rätt. Amen.

Alltså, det gäller att läsa allt man kan och minnas alla källor och hänvisningar så man har svar på tal. Varsågod att publicera - hej från Pia Jansdotter.


Polisanmäl barnvaccinering!

Alan Rees polisanmälan, som vi tidigare rapporterat om, av den vaccinerande barnöverläkaren i Skåne har av åklagare lämnats utan åtgärd. Men kampen går vidare:

Massanmälning av Flodmark - få till stånd en rättslig prövning av
vaccinationens laglighet.


Jag är tacksam om så många som möjligt anmäler Flodmark. Det är bara att
kopiera min anmälan i ett eget mejl som ni sedan skickar, med eget namn och
adress, till polisen och åklagaren där ni bor (se rosa sidorna för e-post
adressen till polisen respektive åklagaren).

Alan Rees rees <rees@pp.sbbs.se>
Anmälan finns på http://www.klokast.se/Nyhet/Polisrees.html

Fel användning av läkemedel dyrt för samhället:
"10 miljarder slösas bort" http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=40299&previousRenderType=5

Den svenska läkemedelsnotan är i år nära 30 miljarder kronor. Många patienter bestämmer sig dock för att inte ta den utskrivna medicinen eller klarar inte av att följa läkarnas ordinationer. Om medicinerna användes på ett korrekt sätt skulle 10-15 miljarder kronor kunna sparas per år. Det behövs en bättre samsyn mellan vårdgivare och patienter, skriver Thomas Ihre, ordförande i Svenska läkaresällskapet, och J Lars G Nilsson, ordförande i Stiftelsen Nepi.
....

Många läkemedel används under lång tid för att förebygga framtida sjukdom. Det gäller till exempel behandling av högt blodtryck, höga blodfetter och åldersdiabetes. Följsamhet till ordinationerna, det vill säga hur patienten tar medicinen, är viktig för att man skall nå den botande, lindrande eller förebyggande effekten av ordinerade mediciner.

....
Ett större problem är att patienterna inte följer vårdgivarens ordination. Det innebär att de bestämmer sig för att inte ta den utskrivna - och ofta uthämtade medicinen. Patienterna är inte motiverade att följa ordinationerna. Vid förebyggande långtidsmedicinering är vanliga orsaker till oföljsamhet att man känner sig frisk, att man är rädd för att ta medicin eller ofta att man får biverkningar.
Vi har nu fått nya kunskaper och insikter som gör att patienternas följsamhet avsevärt kan förbättras. Det handlar om att skapa en samsyn om behandlingen mellan vårdgivare (läkare, sjuksköterska och farmaceut) och patient.
<***>

Från och med hösten 2002 och framöver kommer ett program med information, seminarier och forskning att genomföras för att läkare, sjuksköterskor och farmaceuter skall bli medvetna om betydelsen av samsyn och kunna nå den vid varje patientmöte./Thomas Ihre J Lars G Nilsson

SIEMs kommentar: Storebror skärper tonen - nu jävlar ska folk förgiftas, antingen de känner motvilja eller inte, ”samsyn” ska uppnås med patienten , och det betyder inte att medicinen ska ändra sitt förhållningssätt inte, utan att patienten ska foga sig. Under hot om förlust av sjukpenning eller pension, eller att hamna i ”onåd” på sjukhuset får man förmoda.

Att det vetenskapliga underlaget för påståendena om läkemedelskonsumtionens ”förebyggande effekter” är skruvat och snedvridet , antingen det gäller blodtrycksmediciner, kolesterolsänkande eller vacciner, det spela mindre roll. Att en stor del av sjukdomspanoramat ugörs av läkemedelsskador spelar heller ingen roll. Giftpropagandan ska ut med brösttoner, och vitrockig auktoritet.

Folk kan ofta själva avgöra om de mår bättre eller om de blir botade från sin sjukdom. De flesta läkemedelskonsumenter blir det inte, utan drabbas av större lidanden efter en tids förgiftning. Därför är folk med all rätt misstänksamma mot sin medicin, men saknar i regel alternativa behandlingsmöjligheter Detta alltså när det gäller mediciner som utger sig för att lindra eller bota. Annorlunda är det med ”förebyggande” medicinering:

Ingen människa kan själv avgöra om hon ”skulle ha blivit allvarligare sjuk om hon inte tagit medicinen” eller ej. Den förebyggande läkemedelskonsumtionen är därför ett strategiskt viktigt område för läkemedelsindustrin, där man kan agera utan att patienterna har något att säga till om, eller behöver lyssnas på. Här kan man pracka på folk obegränsat med gifter, utan hinder av att patienterna mår sämre av den. Allt man behöver är en tabell över statistiska sannolikheter. Dessutom finns ingen övre gräns för behovet av förebyggande mediciner - vilka olika tillstånd kan inte behöva ”förebyggas” ? - och marknaden är sannerligen lovande.

Att hela det resonemang om ”sannolikheter” som medicinska prognoser vilar på är rangligare än ett korthus belyste vi i Januarimagasinets diskussion. Men vad hjälper sunt förnuft gentemot dem som är vana att tala maktspråk?

Gud bevare patienterna! Läkarna gör det inte.

Beställning

Apropå januarimagasinet och dess diskussion om de ”sannolikt verkningslösa preparat” som vi tillhandahåller, vidarebefordrar vi utdrag ur ett mail:



Hej!
Det är lite kris... Min Lactobacteria Bulk håller på
att ta slut....Jag reser bort på tisdag så burkarna MÅSTE komma innan
dess...Går det att ordna? Håller tummarna!
P.S. Detta är första sommaren på tolv år som jag
kunnat leva normalt. Min pollen-allergi är som
bortblåst, känns som ett mirakel... VG


Och utt annat brev från en öronljusterapeut.

En kund jag hade för en tid sedan hade fått höra av frugan att hans snarkningar hade reducerats kraftigt efter sina två öronljusbehandlingar. Han kom tillbaka för någon vecka sedan tillsammans med sina två vuxna döttrar som också ville prova på..”

Apotekens kredit missbrukas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=45691&previousRenderType=6

Apoteket har stora problem med alla som skaffar sig läkemedel utan att betala - medicin för nästan 100 miljoner kronor har hämtats ut under de senaste åren.
<***>

Öka pressen på de skyldiga "Kräver hårdare tag. "I alla andra sammanhang måste man stå för det man köper, varför ska det inte vara så på apoteket?" frågar sig Per Kulling, chef på apoteket Enhörningen i Stockholm.
.....

SIEMs kommentar:
Vem lurar vem? Det som kallas läkemedel är egentligen gifter. Folk tror sig bli friska, men blir alltmer förgiftade. Är det bedrägeri att bedra bedragaren? Är det hederligare missbruka människors förtroende än att missbruka kreditsystem?

Anmälan till Granskningsnämnden

I lunchekot P1 12 30 23 aug rapporterar Willy Silberstein om dispyten mellan EU och USA rörande om genmanipulerad mat ska accepteras som livsmedelshjälp till Södra Afrika. Reportern tydliggör problement inledningsvis med en liknelse att ”brandkåren diskuterar vilka slangar som ska användas medan huset brinner”, och återknyter till denna liknelse i slutet av reportaget.

Att spridandet av genmanipulerade grödor i näringskedjorna kan ha fullkomligt oöverskådliga ekologiska konsekvenser, och att detta kan göra EUs motstånd mot sådan sk hjälp mycket berättigat, berörs inte i reportaget. Att USA på detta sätt maktpolitiskt räknar med att ställa världen och EU inför fullbordat faktum i denna fråga berörs inte, inte heller att tillgången på icke-genmanipulerade livsmedel är god, om man skulle vilja lindra nöden i Afrika på okontroversiellt sätt. Det är sakligt sett lika berättigat att likväl använda liknelser av typ ”brandkåren diskuterar om man ska spruta vatten eller bensin över lågorna”: En mängd andra vinklar på samma intrikata problem undviks också, ej heller erbjuds någon annan part att kommentera frågan.

Den använda likinelsen samt upplägget i övrigt innebär reportaget ensidigt tar ställning för USA:s syn på den aktuella frågan, och att reportaget därmed är partiskt./
Ulf Brånell


Professor avlönad av två margarinbolag
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=40556&previousRenderType=1

Livsmedelsverkets kolesterolexpert får lön av två margarinbolag. Han figurerar i kokböcker i egenskap av oberoende expert och låter sig fotograferas i tidningar tillsammans med margarinbolagens produkter.

SIEMs kommentar: Behövs egentligen någon kommentar? Margarin- och läkemedelsindustrin förenas i sin meningslösa kamp mot kolesterolet, till stor förtjänst för sig själva men till kostnad av liv och hälsa för många patienter. Se http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Subject: björkticka

Hej!
Har fått ett tips från Estland att där använder man björkticka eller utväxt från björk till bl a att bota prostata-besvär med. Från arkeologiska fynd har man sett att människor använde sig av denna svamp som botemedel bla för inälvsmask. Har du någon annan information? (Man kokar alltså te på den torkade svampen.) MVH E

SIEMs kommentar: Rapporter och synpunkter från läsekretsen emottas!

Mobilsamtal riskfritt för råttor (Motgift v 35 )
http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,178979,00.html
WASHINGTON. Mobiltelefoner förefaller inte orsaka cancer - i varje fall inte hos råttor.
  Det visar en amerikansk studie där råttor utsattes för höga doser av strålning av samma typ som från mobiltelefoner.
   I studien ingick 480 råttor som utsattes för två olika slags strålning i fyra timmar om dagen fem dagar i veckan under två års tid.
<***> Vi hittade inga statistiskt märkbara ökningar av någon tumörtyp jämfört med kontrollgruppen, sade projektledaren professor Joseph Roti.
  - Den slutsats jag kan dra av arbetet så här långt är att den största risken med mobiltelefoner är att prata medan man kör bil, tillade han.
  Studien är en av många som under de senaste åren har försökt klarlägga om mobiltelefoner ökar cancerrisken. Den har bekostats av mobiltelefonindustrin.
TT-AFP
http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,178979,00.html
SIEMs kommentar: Detta måste vara lugnande besked för alla de oroliga råttor som hört av sig till SIEM. Samtidigt kan vi rapportera att forskning visar att kostrådgivning och hälsoupplysning inte har några som helst positiva effekter för hälsan. Det visar åtskilliga djurförsök där man informerat råttor om riskerna med rökning och hög kolesterolhalt. Den grupp råttor som fick information rökte och åt nästan precis lika mycket ohälsosam mat som den grupp som inte fått någon information alls.

Samtidigt pekar dock andra djurförsök på - denna gång på aborrar - att det är ohälsosamt att befinna sig ovanför vattenytan mer än några minuter i taget. Försök på fåglar visar att man kan överleva fritt fall på tusentals meter, samt bereda en fullgod spädbarnskost på mask och insekter. Nya sensationella möjligheter öppnar sig dagligen genom djurförsök, men ökade forskningsanslag krävs naturligtvis om vi ska behålla vår internationella konkurrenskraft.

Mobiltelefonen ökar risken för cancer i hjärnan.

Helsingborgs Dagblad 21 augusti 2002 http://tidning.hd.se/21/hd0061.htm

STOCKHOLM. Statistiskt säkerställt är att användare av det 10 år gamla NMT-systemet drabbas säger forskarna.
Resultaten ifrågasätts av en rad experter.
Till exempel ökar risken att få cancer i hörselnerven med 350 procent visar studien som omfattar 1617 patienter i Mellansverige och Göteborgsområdet. Drygt 1400 har svarat på forskarnas frågor.
- Det är den största studien någonsin inom det här området, säger professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.
Studien kommer att presenteras för 1 600 experter på en stor konferens i Maastricht på fredag.

<***>- Det är en samstämmig internationell expertis som i olika studier kommit fram till att riskerna är extremt små eller helt obefintliga, säger Hans Wiksell professor i kliniska applikationer av elektromagnetiska och akustiska vågrörelser vid Karolinska Institutet i Stockholm.
- Resultatet har varit känt en tid och materialet har synats av bland andra telefontillverkaren Motorola i samband med en skadeståndsprocess i USA, säger Mild.
I den nu aktuella undersökningen anser forskarna det vara statistiskt säkerställt att de som använder en NMT-telefon löper 30 procent högre risk att drabbas av hjärntumör än kontrollgruppen. Framförallt gäller det risken att drabbas av tumör i tinningloben där riskökningen är 2,5 gånger eller 250 procent.
- De pekar på ett samband mellan mobiltelefonanvändande och cancer, men har inte lyckats visa de nödvändiga mekanismerna bakom sambandet för att det ska bli trovärdigt, säger Hans Wiksell.
Han uppmanar därför forskarna att visa att resultaten kan upprepas i nya oberoende studier.
<***>
Undersökningen har också försökt ta reda på riskerna med att använda de nyare GSM-telefonerna eller de allt populärare trådlösa telefonerna i hemmet. Där har man inte hittat några säkerställda samband.
-Men GSM har bara använts under fem år års tid. Vi kan ändå se tendenser som visar på liknande risker. Vi ser en ändå en ökningsfrekvens på 33 procent av tumörer på den sida av huvudet som varit närmast telefonen, säger han.
-Det är lätt att säga att något är farligt. betydligt svårare som forskare att garantera att något är ofarligt. Jag kan inte ens säga att det är helt ofarligt att dricka hallonsaft, säger Hans Wiksell och fortsätter.
-Skulle det gå att bevisa de här forskarnas resultat är det i Nobelprisklass och få stora konsekvenser för utvecklingen av mobiltelefonin, vi anser det helt ofarligt. TT


SIEMs kommentar: Den ”rad av experter” som ifrågasätter studien består tydligen av Hans Wiksell . Å andra sidan uppträder han flera gånger. Av http://home.swipnet.se/~w-22229/ framgår att han tillhör den växande grupp av adjungerade, dvs externt utnämnda., professorer som vi berörde ett par notiser ovan. Professor i akustik och elektromagnetism alltså, inte i medicin.

- De pekar på ett samband mellan mobiltelefonanvändande och cancer, men har inte lyckats visa de nödvändiga mekanismerna bakom sambandet för att det ska bli trovärdigt, säger Hans Wiksell. ”

Som mobiltelefonanvändare kan du alltså dra en lättnadens suck. Eftersom du inte känner till verkningsmekanismen bakom tumörerna i detalj blir du tydligen inte heller sjuk..

Undra på att råttorna kan hålla sig friska. Och att forskning är sjukdomsframkallande.

Hjärnceller bildas efter slaganfall
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=41411&previousRenderType=6
Efter ett slaganfall kan hjärnan reparera sig själv. Nybildade nervceller vandrar till den skadade delen och ersätter de förstörda nervcellerna, visar studier av två svenska forskargrupper.

För knappt fem år sedan trodde forskarna att förstörda nervceller inte kan förnyas och att hjärnsjuka endast hade begränsade möjligheter att tillfriskna.
I dag är bilden en helt annan sedan två svenska forskargrupper lyckats bevisa att våra hjärnor bär på de reservdelar som behövs för att ersätta förstörda nervceller av alla slag.
...
Marcus Lillkvist

SIEMs kommentar:
Detta har vi tidigare rapporterat om, eftersom detta fynd strider mot allt vad medicinen ”tidigare trott” och lärt ut under de senaste hundra åren. Sedan återstår att utröna om hjärnan kan hämta sig också efter långvarig skolmedicinsk utbildning. Nästa notis tyder på att man har anledning vara pessimistisk.

Blod kan sprida galna ko-sjukan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=41799&previousRenderType=5
Galna ko-sjukan smittar genom blod. Slutsatsen bygger på djurstudier men kan vara förklaringen till att flera britter har dött efter att ha fått blod från personer som lider av den mänskliga varianten av sjukdomen.
...
Den mänskliga varianten av galna ko-sjukan, variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, har hittills kostat 115 britter livet.
...
Den befarade massepidemin har inte brutit ut, men nu ökar oron igen. Tidigare trodde forskarna att nötkött var den enda smittvägen.
<***>
Rapporten kommer att publiceras i tidskriften Journal of General Virology i november, men den har redan släppts fri på grund av det omvälvande innehållet.
De brittiska myndigheterna reagerade direkt. Sjukhusen drar ned på användningen av blod, man funderar på att förbjuda brittiska blodmottagare att någonsin ge blod och i stället ersätta förlusten med ökad blodimport.
Socialstyrelsen i Sverige följer utvecklingen noggrannt.
- Men det finns ingen anledning att rusa iúväg och vidta några åtgärder, säger Eva Lithander, biträdande chef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet..../
Marcus Lillkvist

SIEMs kommentar: ”Det finns ingen anledning att rusa iväg och vidta några åtgärder” säger alltså Socialstyrelsen, Möjligen av den anledningen att varje tänkbar begränsad åtgärd skulle vara hopplöst ineffektiv, medan varje effektiv åtgärd skulle sätta stopp för en stor andel av skolmedicinens vanlgia ”behandlingsrepertoar” - många blodprodukter måsta avvaras, många operationer omöjliggöras, osv. Att det knappast finns några operationer vars hälsonytta är vetenskapligt bevisad rapporterade vi om i tidigare magasin, men det väger lätt i detta sammanhang. Här handlar det om viktigare saker än folkhälsan, nämligen läkarskråets framtidsutsikter.

Och eftersom CJS har en långsam utveckling så kan man skjuta på alla nödvändiga insikter ett tag till, precis som när det gäller vaccineringarna. Det går så länge det går, och under tiden tjänar man pengar.


"Demens tickande kostnadsbomb"
DN 6 augusti 2002 01:25

Alla parter måste inse allvaret, ta till vara de resurser vi har för att hantera detta annars mycket obehagliga framtidsscenario, skriver professor Bengt Winblad och docent Anders Wimo i dagens debatt.
Vården och omsorgen av dementa är en tickande kostnadsbomb. Varje år kostar vården av dementa 40 miljarder samtidigt som 20.000 personer nyinsjuknar. Politikerna talar vackert om äldreomsorgen, men tycks i enighet vilja tiga ihjäl ett mycket obehagligt framtidsscenario. Det behövs en nationell samling kring äldrevården med forskningen som en av hörnstenarna, skriver professor Bengt Winblad och docent Anders Wimo.

I dag finns cirka 135.000 personer med demenssjukdom i Sverige. År 2010 har antalet ökat till mer än 150.000. År 2030 är de cirka 210.000. Så ser prognoserna ut om inget dramatiskt framsteg sker i behandlingen av demenssjukdomar. Varje år nyinsjuknar mer än 20.000 personer i någon form av demenssjukdom.
Samtidigt kommer den andel av befolkningen som skall skapa det samhällsekonomiska utrymmet för vård och omsorg att minska, både i relativa och absoluta termer
<***>

SIEMs kommentar: Diagnosmetoderna för CJS är tveksamma och underutvecklade. Sedan slutet av nittio-talet har SIEM pekat på att många sk demenser i praktiken kan vara odiagnosticerade fall av mänsklig galna-ko-sjuka. Specifika diagnoser är dock inte allt, och gör att man kanske inte ser skogen för alla träd.

Skogen - den utgörs i detta fall av att alltfler både barn, vuxna och gamla i vårt samhälle drabbas av ”oförklarliga eller ärftliga” hjärnskador och neurologiska dysfunktioner, antingen det nu kallas autism, ADHD, utbrändhet, utmattningsdepression, Alzheimers, CJS eller demens. Goda företrädare för läkarskrået - som artikelförfattarna - ser naturligtvis detta som tillfälle att utvinna ytterligare resurser till vården. SIEM ser det som anledning att ifrågsätta den allt djupare folkförgiftning som det medicinska skrået ägnar sig åt.


Hjärngympa- motverka demensen - övning för engelskspråkiga!


http://reimari.saunalahti.fi/~jylppy69/colours.gif


Långtidssjukskrivningar (Motgift v 32)
Olust ökar sjuktalen, DN

En allt äldre befolkning är en viktig orsak till de skenande sjuktalen, enligt en ny rapport. Men slutsatserna är för enkla, anser Jan Rydh, som tidigare utrett sjukskrivningarna.

På måndagen presenterade regeringens AHA-utredning, Analys av Hälsa och Arbete, sitt delbetänkande som visar hur hälsan och ohälsan utvecklats de senaste tio åren bland Sveriges yrkesverksamma befolkning. Utredarna har bland annat försökt hitta orsakerna till att dubbelt så många är långtidssjukskrivna nu som 1997.
De har gått igenom de sju vanligaste förklaringarna och kommit fram till att det finns två orsaker som väger tyngre än de övriga.
Den första är att den stora gruppen 40-talister nu kommit upp i 55-60-årsåldern och börjar få ålderskrämpor. Eftersom de är så många påverkar det statistiken.
- En stor del av de äldres sjukdom kan förklaras av demografi, säger Anna Hedborg, som är generaldirektör för Riksförsäkringsverket och särskild utredare i AHA-utredningen.
Att så många 40-talister finns i sjukförsäkringsstatistiken förklarar hon med att den hårda belastningen på försäkringskassorna har gjort att många inte blivit förtidspensionerade trots att de aldrig kommer att återvända till arbetslivet.
- Förtidspensionerna ligger oförändrade och därför har hela ökningen skett i sjukförsäkringen, säger hon.
Den andra förklaringen är mer sammansatt men går i huvudsak ut på att sjukskrivning blivit ett vanligare sätt att försöka lösa olika problem. Allt fler vill ha medicinska förklaringar till varför de känner sig trötta och håglösa, har sömnproblem och känner olust inför att gå till jobbet.
<***>

- Antalet sjukskrivna varierar väldigt mellan olika arbetsplatser och därför spelar det stor roll om det är tillåtet att vara lite skröplig på jobbet, säger Anna Hedborg.
Det är fler kvinnor än män som är långtidssjukskrivna och den vanligaste orsaken är värk i rygg, armar och ben. Men lättare psykiska sjukdomar som oro och depression är de diagnoser som ökar mest. Särskilt stor är ökningen bland kvinnor i åldern 30-49 år.
- Det är det mest alarmerande. Om de tidigt definierar sig som sjuka och det visar sig i en ökning av förtidspensionerna är vi illa ute, säger Anna Hedborg....

<***>
-.../
Maria Crofts


SIEMs kommentar:
Mycket underhållande. Förklaringen till att sjukskrivningarna ökar är att förtidspensionerna ”stått stilla” (vilket dessutom inte är sant) .. Och fyrtiotalisterna har blivit äldre (tidigare generationer i arbetslivet har uppenbarligen inte åldrats men det är som alltid mest synd om fyrtiotalisterna).

Dessutom får vi lära oss att det är normalt att vara trött, håglös, ha sömnproblem och känna olust inför att gå till jobbet, vara ledsen och orolig. Problemet är att folk vill ha medicinska förklaringar på detta , och vill bli sjukskrivna. Detta ska i sin tur lösas genom att det blir tillåtet att vara skröplig på arbetet,.

Så går det när man ska skriva utredningar utifrån politiska önskemål i stället för efter verkligheten. Då blir man tvungen att hävda dumheter och sälja ”lösningar” som ingen kan tro på.

Den verkliga utbrändhetshärden är vårdapparaten själv. Där ska vi alltså framöver möta ledsna, oroliga, sömnlösa, olustiga, trötta och håglösa människor med gifter och operationsknivar, och med ansvar för patienternas liv och lem, som tvingas vara på arbetet trots att de själva anser sig vara sjuka. Det kommer säkert bli ett lyft för folkhälsan.

Hur kommer det sig förresten att folk är olustiga, lessna och oroliga i ett land där man har det så bra?

Måtte valet vara över snart så folk inte är så hysteriskt rädda för att sanningar ska sippra ut .

Folkhälsan har kanske i absoluta tal inte försämrats dramatiskt - men sjukdomspanoramat har förändrats: Tidigare seklers ohälsa till följd av svält, dålig hygien, råttor, loppor, dåliga bostäder, fysiskt tunga arbeten osv har ersatts av en snabbt ökande miljö- och läkemedelsförgiftning. En oförändrad folkhälsa är därför tecken på en hotande katastrof.

Regeringens program mot sjukskrivningar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=42425&previousRenderType=6

Huvudpunkterna i programmet är: ekonomisk stimulans till de arbetsgivare som förbättrar arbetsmiljön, ökat arbetsgivaransvar för de anställdas rehabilitering, förstärkt företagshälsovård och en gemensam målsättning för sänkta sjuktal.

DNs huvudledare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=45601&previousRenderType=5
Regeringen har tagit fram ett program för att bromsa sjukfrånvaron. Men hur väl passar egentligen lösningarna ihop med förklaringarna till varför sjukfrånvaron dubblerats på fem år? Kan det verkligen bero på administrativa brister?
.....

SIEMS kommentar: Å ena sidan har folkhälsan inte försämrats. Å andra sidan måste arbetsgivarnas ta större ansvar för den växande ohälsan, ökade satsningar göras på företagshälsovården och ökade rehabiliteringsinsatser göras. Undra på att demensen tilltar i detta land .

Kosttillskotten:

Går det att klassa vitaminer som doping? Alla medel är tillåtna när det gäller att främja undernäringen, och skapa en god marknad för symtomlindrande läkemedel.
Se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=42060&previousRenderType=2

Bruna molnet hotar Asiens klimat
SVT text 12 aug 2002

Ett stort brunt moln av föroreningar
orsakar torka, översvämningar och
dämpar solljuset över stora delar av
Asien, visar en FN-studie.

Det bruna molnet orsakar torka i de
nordvästra delarna av Asien och mer
regn i Sydostasien.

<***>

Molnet är ett resultat av dramatiskt
ökad förbränning av fossila bränslen i
fordon, industrier samt utsläpp från
miljontals vedspisar, heter det.


Kraftigt oväder på västkusten
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=40554&previousRenderType=6
Katastroflarm utlyst på Orust
Sverige. Katastroftillstånd utlystes på Orust på västkusten i går kväll efter att häftiga regn orsakat översvämningar i källare och på vägar. Befolkningen uppmanades via radion att hålla sig inomhus eftersom de riskerade att dras med av vattenströmmarna

SIEMs kommentar: Redan på nittonhundratrettiotalet beskrev Viktor Schauberger den miljökatastrof som skulle bli följden av kalhuggningar, vattenreglering och en naturfientlig teknik - klimatstörningar, översvämningar, oväder, torka, svält. FNs Sydafrikakonferens om ”hållbar utveckling” visar i dagarna att de globala problemen när det gäller energi och vatten sedan dess ökat, inte minskat och att de internationella makthavarna när det gäller detta är ointresserade av förändring.

(Se även t ex http://www.snf.se/verksamhet/vattenkraft/miljokonsekvenser.htm )
Men Schauberger beskrev också principerna för en naturlig energi- och vattenförsörjning. Se vattenskolan på http://www.levandevatten.nu

Fisk fångad i Stockholm är giftig
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=49164&previousRenderType=6
Forskare vid Stockholms universitet avråder från att äta fisk som fångats vid centrala delar av Stockholms vattenvägar. Nyligen utförda undersökningar av biologiska effekter, biomarkörer, visar att abborre drabbats av kraftig påverkan av miljögifter.

SIEMs kommentar: Tur att Stockholm hunnit avveckla vattenfestivalerna. Det vanliga skrytet om världens renaste huvudstad skulle kanske resulterat i magplask.

Ingen vits dricka extra vatten
Publicerad 12 augusti 2002 22:25
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=44104&previousRenderType=6

Friska människor behöver inte tvinga i sig extra mycket vatten för hälsans skull. Vattenkurerna saknar vetenskapligt stöd.
- Säkert är bara att man blir extra kissnödig, säger den amerikanske njurmedicinaren Heinz Valtin.

Några extra glas vatten hjälper mot allt från röksug till cellulliter, om man får tro hälsotidningarnas råd. I USA lyder stridsropet minst åtta glas vatten per dag, motsvarande nästan två liter.
- Jag har inte hittat något vetenskapligt stöd för den rekommendationen i den vetenskapliga litteraturen, säger Heinz Valtin, nyligen pensionerad fysiologiprofessor vid Dartmouthuniversitetet i den amerikanska delstaten New Hampshire.
<***>. Han har sökt genom elektroniska databaser, bläddrat i bibliotek och intervjuat experter på området. Ingenstans har han hittat några belägg för att måttligt fysiskt aktiva personer som lever i tempererat klimat blir ännu friskare om de dricker mer vatten.
Däremot poängterar han att människor som har njursten och vissa andra sjukdomar behöver tänka på att dricka mycket.
<***>- Det räcker att lita på sin törst. Ska man ut och träna och svettas är det ingen nackdel att dricka i förväg. Men är man frisk säger törsten till när det är dags att dricka, säger Heinz Valtin.
Han har blivit kontaktad av människor som säger att stora mängder vatten hjälper mot migrän och andra besvär.
- Då ska man förstås fortsätta att dricka mycket. Min poäng är att friska människor inte har någon anledning att gå omkring och ha dåligt samvete för att de borde dricka mer.
Heinz Valtin publicerar sina slutsatser i det senaste numret av tidskriften American Journal of Physiology. /Per Snaprud


SIEMs kommentar:
Vatten är en viktig del av avgiftningen - den ofta enda verksamma behandlingen vid ohälsa. (Se http://www.klokast.se/siem/Avg.html ) Det medicinska etablissemanget är nu tillräckligt skakat av vattenkurerna för att sätta i gång dementiapparaten. Bättre stämmai bäcken än i ån. Risken är ju att folk blir för friska. ”Saknar vetenskapligt stöd” är den vanliga tramsformuleringen. Var och en med minsta hum om sk medicinsk vetenskap vet att vetenskapligt stöd är mycket dyrt att skaffa, och forskningsinvesteringar görs bara där det finns stora förtjänstmöjligheter, dvs i regel på patenterbara gifter, inte på billiga naturprodukter som vatten, vitaminer och mineraler. Obekvämt vetenskapligt stöd - som t e x när det gäller sambanden MMR-vaccin och autism eller mobiltelefoner- går i det längsta att vifta eller dementera bort. Och naturligtvis nämner rapporten inte ett ord om att vatten kan ha radikalt olika kvalitet, och att hälsoeffekterna av olika vattenkvaliteter i hög grad kan variera - så att t o m fisken blir sjuk av det!.
Men det lär bli svårt för EU att förbjuda vattendrickande på samma sätt som man reglerar bort näringstillskotten och utarmar livsmedlen. Vi kommer dock sannolikt att få se fler försök att förgifta och försämra vattnet i stället .

Se http://www.levandevatten.nu

Inkonsekvens om drogen amfetamin (Motgift v 34 )
Sportskotillverkaren m m Adidas kommer att dra in sponsorpengar till elitcyklisten Jan Ullrich. Det inträffade är en konsekvens av att han ertappades med spår av amfetamin i kroppen. Ullrich blev fälld och avstängd för doping. Detta enligt riksmedia (SvD) den 1 augusti.

Med viss regelbundenhet görs amfetaminbeslag hos smugglare eller missbrukare med kännbara straff för de inblandade. Olika grupperingar och myndigheter i samhället har således gjort mycket klart att preparatet inte är önskvärt. Trots det ordineras det i ökande utsträckning inom vården för ADHD-barn på mycket tveksam grund. (Diagnosen inte minst är ifrågasatt även inom läkarkåren). Inkonsekvensen är tydlig och mycket få reagerar. Varför?

/L Andersson


SIEMs kommentar: Föräldrar som erbjuds amfetaminbehandling av sina barn bör naturligtvis få fullständig information om vad behandlingen får för konsekvenser för deras barn, både på kort och längre sikt. - om nu någon skulle våga lämna sådan information. SIEM har redan för åratal sedan publicerat nödrop från personal på behandlingshem som får ta emot missbruaknde barn vars missbruk grundlagts mede läkarförskriven amfetamin.


Blodtrycksbrevväxling

Hej Ulf!

I november förra året inträffade en händelse som sedermera lett fram till en avsevärt försämrad livskvalitÎ för mig.

Under ett föräldramöte i min sons skola fick jag en plötslig och relativt våldsam yrsel. Denna avtog inte under kvällen och fanns även kvar påföljande morgon. Besökte därför vårdcentralen och fick besked om att mitt blodtryck var för högt - mättes flera gånger och låg som högst på 170/100.

Fick Tenormin lägsta dos och började använda denna. Det visade sig dock att det inte gick att träna på det sätt jag ville med Tenormin. Jag "gick in i väggen" orkesmässigt pga att medicinen höll nere hjärtfrekvensen. Fick då byta till Atacand - även det lägsta dos.

Nu började en liten cirkus. Jag mådde inte bra och tyckte mig känna en massa underligheter kring min hjärtverksamhet. Kontaktade min läkare igen och en massa prover började tas; EKG, 24 tim EKG, 24 tim puls, 5 dagars puls osv. Kontentan av det hela var att jag befanns vara fullt frisk, blodtrycket låg nu (med medicinens hjälp?) på 140/80. Detta var i april i år.

Av lite olika anledningar - framförallt för att jag fortfarande inte mådde speciellt bra - beslöt jag mig i maj att träffa en ny läkare. Provtagning hos denne visade att mitt blodtryck nu åter var 170/100 varför denne läkare genast beordrade en ny medicin; CoAprovel. I början mådde jag inte alls bra av denna medicin och ringde därför och konsulterade läkaren som kom med vissa lugnande besked.

Återbesök i juli visade att blodtrycket nu låg på 150/100 vilket inte ansågs tillfredställande och historien bara rullar på.

Sedan några veckor tillbaka har jag upplevt märkligheter i vänster arm. Det känns som överansträngda muskler, men smärtan vandrar mellan skuldran och underarmen och smärtor i vänsterarmen ska man ju vara lite vaksam på, eller?

Jag antar att mitt höga blodtryck beror på
något och det är det jag vill komma åt. Min önskan är att avsluta medicinering och definitivt inte öka på till kraftigare doser, men jag kan inte själv hitta argumenten för detta och jag vet inte vad det får för konsekvenser.

Mitt allmäntillstånd förutom ovanstående är att jag är vältränad för min ålder (45) och mår som bäst av hög aktivitet. Jag har ett diskbråck, men har lärt mig hantera detta och ser det numer inte som något större hinder. Jag röker, snusar och dricker alkohol - men oftast i måttliga mängder. F n röker jag typ 3 cigaretter om dagen. Normalt födointag i övrigt.

Det "lustiga" med alltihop är att det första besöket på vårdcentralen i november förra året nu känns som en skiljelinje. Innan mådde jag i stort sett väldigt bra - efter har jag vid fler och fler tillfällen mått väldigt dåligt. Därav de inledande orden.

Hoppas att du kan ge mig några goda råd och tackar för dessa på förhand. Vänligen Pelle E

Hej !

Egentligen finns allt jag kan säga på http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Hela det medicinska resonemanget runt blodtryck är alltså felaktigt och ologiskt, och med bloctrycksmedicinering riskerar man att ställa till just sånt som i ditt fall. (Jag är tacksam om jag kan få använda ditt brev - anonymt om du vill - som tydligt exempel på vad som händer...?)

Jag uppfattar alltså dina efterföljande problem som i stort sett läkemedelsorsakade. Den ursprungliga störningen - yrseltilllfället - behöver inte ens ha berott på blodtrycket. Det kan ha handlat om en mer tillfällig yttre giftpåverkan som kroppen bemött genom att tillfälligt justera upp trycket. I vårt samhälle är det mer regel än undantag att vi utsätts för sådana giftpåverkningar i vår miljö, hos tandläkare, i livsmedel etc. Blodtrycket är också mycket känsligt för te x nervositet, förväntningar och mätmetoder, som du tydligen har märkt.

Behandling: Snabb nedtrappning av mediciner, http://www.klokast.se/siem/Avg.html men framför allt att bygga upp motståndskraften mot ologiska medicinska resonemang, /kurs

Besök gärna en naturterapeut för att få en koll av näringsstatus och ev giftbelastning, ev förbättra tarmfunktion och andra oskadliga behandlingsmetoder.

M v h SIEM/Ulf


Stockholm tar krafttag mot fetmaepidemin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=45058&previousRenderType=6
Antalet feta och överviktiga personer har fördubblats på tio år. Nu hoppas Stockholms läns landsting få stopp på utvecklingen genom att samla kommuner, stat och näringsliv till krafttag mot fetmaepidemin.

Levnadsvanorna är nyckeln till problemet, slår landstinget fast i den handlingsplan som presenterades i dag. Mer motion och bättre kost minskar riskerna <***> / Torbjörn Tenfält

SIEMs kommentar: TV-blänkare i samma ämne antyder att man kommer att lansera Xenical som förebyggande medel mot diabetes typ 2, vilken även den sägs vara relaterad till fetma. Att den explosiva fetman ofta är ett förgiftningssymtom och att Xenical kan ha extrema giftverkningar, det får vi inte reda på.
Se
/siem/giftbroschyr.html

Hjärtligt TIPS

I ett läsartips som uppges ursprungligen komma från From "Health Cares", Rochester General Hospital via Chapter 240s Newsletter får vi följande råd (översatt av SIEM):

Om du drabbas av hjärtattack kan detta vara det som skiljer liv från död:

Du sittrer i bilien på vägen hem och drabbas av svåra bröstsmärtor, som börjar stråla ut i vänster arm. Hjärtat har stannat. Du är ensam, och klarar kanske inte vägen till sjukhuset. Du kan ha tio sekunder på dig innan du förlorar medvetandet. Ingen annan hjälp eller hjärt-lung-räddningsmaksini närheten. Vad gör du?

Ta ett djupt andetag och HOSTA KRAFTIGT! Igen! Och igen! Sammanpressningen och utvidgningen av bröstkorgen håller uppe blodcirkulationen och ger hjärtat massage och stimulans till att återfå rytmen.
På så sätt har du god chans att behålla medvetandet och livhanken tills du hinner komma under vård.

Förhoppningsvis kommer du aldrig att få någon nytta av detta råd. Men sprid det till så många som möjligt!

Synpunkter mottas!

Inkonsekvens om drogen amfetamin ( MOTGIFT v 34)
Sportskotillverkaren m m Adidas kommer att dra in sponsorpengar till elitcyklisten Jan Ullrich. Det inträffade är en konsekvens av att han ertappades med spår av amfetamin i kroppen. Ullrich blev fälld och avstängd för doping. Detta enligt riksmedia (SvD) den 1 augusti.

Med viss regelbundenhet görs amfetaminbeslag hos smugglare eller missbrukare med kännbara straff för de inblandade. Olika grupperingar och myndigheter i samhället har således gjort mycket klart att preparatet inte är önskvärt. Trots det ordineras det i ökande utsträckning inom vården för ADHD-barn på mycket tveksam grund. (Diagnosen inte minst är ifrågasatt även inom läkarkåren). Inkonsekvensen är tydlig och mycket få reagerar. Varför? /L Andersson


SIEMs kommentar: Föräldrar som erbjuds amfetaminbehandling av sina barn bör naturligtvis få fullständig information om vad behandlingen får för konsekvenser för deras barn, både på kort och längre sikt. - om nu någon skulle våga lämna sådan information. SIEM har redan för åratal sedan publicerat nödrop från personal på behandlingshem som får ta emot missbrukande barn vars missbruk grundlagts mede läkarförskriven amfetamin.

Blir det några åtgärder mot mobbing eller ej?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=47773&previousRenderType=5
...

Rädda Barnen anser att en skärpning av skadeståndsansvaret för mobbningsskador kan medföra att framtida fall av mobbning förhindras. Ett mer långtgående ansvar för kommunen vid mobbningsskador borde kunna innebära en ökad fokusering på problemet och ökade medel till förebyggande antimobbningsarbete.
Det finns flera argument varför det är rimligt att kunna ställa krav inte bara på att åtgärder sätts in, utan också på att dessa åtgärder faktiskt leder till avsett resultat, det vill säga att mobbningen faktiskt upphör:

* Grundskolan är obligatorisk. Barnen är tvingade att närvara, då måste vuxenvärlden också ta ett stort ansvar.
* Barn är känsligare för störningar i sin utveckling och har svårare att värja sig mot mobbare än vuxna.
* Det är betydligt svårare att byta skola än att byta arbetsplats, och på många mindre orter är det dessutom omöjligt.
* Barn och ungdomar har helt andra tidsperspektiv än vuxna. För en tioåring är en termin evighetslång, medan tre månader kan kännas kort för en vuxen.

Besked om nya åtgärder mot mobbning skulle ha kommit inom ramen för Skollagskommittén redan i våras. Nu är utredningen senarelagd och besked väntas först i december, det vill säga efter valet. Men frågan om hur Sveriges största arbetsplats, den som inget barn i skolpliktig ålder kan undvika att gå till, hanterar mobbning kan inte vänta till efter valet.
Därför kräver Rädda Barnen besked av våra folkvalda: vill ni sätta press på kommunerna att vidta effektiva förebyggande åtgärder mot mobbning? Vill ni skärpa skadeståndsansvaret för mobbningsskador så att barn har möjlighet att få ekonomisk upprättelse när kommunen inte lyckats stoppa mobbning?
Ola Andersson, Fredrik Malmberg

SIEMs kommentar: Blir någon förvånad? Mobbing drabbar inte bara den mobbade utan också de passiva åskådarna, vars moral urholkas genom att de är för fega för att ingripa. En utbildningsminister som aningslöst själv berättar att han stillatigande bevittnat mobbning under sin skoltid - varifrån skulle han få mod och handlingskraft att ta obekväma beslut?

*************ANNONSER***********

Köp nya Huskurer och helhetsterapi! inb. 392 sidor, med bl.a 27 intervjuer
om alternativ medicin av Gunilla Boman. Pris 250 kr inkl. moms. Info om
boken se http://www.solrosforlag.se . Ring 021-12 90 76 el gebe@solrosforlag.se

*****************’

ÄG DITT LIV, DIN KRAFT, DIG SJÄLV.
Höstens program klart. Även privata konsultationer.
http://www.zyxcess.com/

*********************************

TEMPUR UNIVERSITY - Lär dig sova!
CD-serie i samarbete med fil dr L E Uneståhl
6 olika CD-skivor för God Sömn, Avslappning och
a) Hälsa
b) Stresshantering
c) Sömnträning
d) Självförtroende
e) Frihet från Rökning
f) Idealvikt
Pris: 290:-/st inkl moms och porto
Se http://www.klokast.se/Tempur/Tempuniv.jpg
Beställ genom att sätta in summan på pg 1 76 88 -3
Glöm ej ange namn o adress på talongen, samt vilken/vilka CD du vill ha!
För extra snabb leverans: faxa pg-kvittot till 0515 51412
Returrätt enl lag av obruten förpackn.
TIPS: Ett perfekt komplement till annan alternativbehandling!
Köp hela serien till din praktik!
Kloka Gubben AB tel 0515 51420.

**********************************

TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs

**********************************

URRP?? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/

**********************************

VATTENSKOLA! Läs om vattnets märkliga egenskaper!
Använd dig av dem vid egenvård, naturmedicinsk behandling och odling!
http://www.levandevatten.nu

**********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
LÄS "MÅ BRA" maj 2002 - STOR ARTIKEL OM ÖRONLJUSBEHANDLING!

**********************************

2000-talets vetenskap - tidningen som talar när andra tiger
http://www.klokast.se/SARA

*********************************
Vaccinationsskada?
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!

Se http://www.klokast.se/siem/Foredr.html för presentation.

**********************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet Öronljus



Eksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni