SIEMs Månadsmagasin April 2002

omarbetat av upphovsrättsskäl 2004, uteslutna partier markerade med <***>

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December 2000

Januari 2001- Februari 2001 - Mars 2001 - April 2001 - Maj 2001 - Juni 2001 -Juli 2001 - Aug 2001 - Sep 2001 - Okt 2001 - Nov 2001 - Dec 2001 -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002

UTSKRIFTSVERSION AV DETTA MÅNADSMAGASIN

" Under krigsåren visade Sverige en påfallande politisk flathet mot dåvarande supermakt, en flathet som gav många goda affärstillfällen. Då spreds devisen En Svensk Tiger. Numera verkar den gamla tigern både blind och döv, och luktar dessutom ruttet. Men smådjur får nog fortfarande akta sig..."

Nyhetskommentarer, mm


Skuld och oskuld - Är självmordsbombarna terrorister? - USA vill bomba bin Ladin i Pakistan - Bok pekar ut ny adel - S-kritiker petad från riksdagslista - För höga dioxinvärden i tio fiskoljor - Subject: Om vitamindirektivet - Kalktablett minskar risken för infarkt - Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten - Manipulerbar tinnitus - efterlysning ! - Kosmetika och annat elände - Hårfärg kan vara hälsofarlig - Kvicksilver i vacciner och annorstädes - Den sjuka notan: 120 miljarder kr - "Fördubblad sjukfrånvaro bland yngre" - Tsunami-våg av autism väller fram - Barns ohälsa - Brevväxling med journalister om vaccin - - Mera brev till journalister om vaccin - Persson lovar vårdgaranti - Läkare misstänkt för bluffpatienter - Subject: min mammas cancer - Subject: Urinvägsinfektioner - Journalistetikens brister - Nevirapine fungerar -. men hur? - Tips om läkemedelsprövningar som går snett - FRITT HELSEVALG - Acrylamid igen - Allergimedicin kan ge missbildning

Ledare: En svensk tiger

För trettiofem år sedan satt många klistrade vid TV och radio i samband med det välbekanta gisslandramat på Norrmalmstorg. Dramat har senare gett namn åt det sk Stockholms- eller Norrmalmstorgssyndromet - där den maktlösa och skräckslagna gisslan till slut tar parti för och solidariserar sig med sin despotiske kapare.

Det psykologiska motivet för denna reaktion är enkelt: Kaparen är den ende som tycks kontrollera situationen, han är den ende som har makt medan alla andra är maktlösa. Endast Makten representerar möjlighet till räddning, alltså kan gisslan överleva endast genom att hålla sig till kaparen, vad som än händer. De för överlevnaden ändamålsenliga känslorna växer fram ur den yttre situationen: lojalitet och förståelse för förtryckaren, kanske t o m förälskelse.

Media och forskare har sedan dess försökt få oss att tro att Norrmalmstorgssyndromet är en sällsynt extremreaktion hos överspända unga kvinnor. Men så är det ingalunda. För den som seriöst studerar maktens struktur och medel i vårt samhälle framstår det i stället som en normalreaktion och en naturlig del av det offentliga livet - både i politiken, på arbetsplatsen och t ex i sjukvården. Endast Norrmalmstorgssyndromet kan förklara den blinda lojalitet som många partimedlemmar, medborgare, arbetstagare, mediakonsumenter, kunder och patienter visar mot sin överhet också då den demonstrerar okunnighet, maktfullkomlighet och arrogans.

Också den flathet och servilitet som våra media, ministrar och politiska organ i dag visar inför stormakters brutala kränkningar och förakt mot allt vad mänskliga rättigheter heter får här också en rimlig - om än föga hedervärd - förklaring.

När Sveriges Radio berättar att Powell ännu inte lyckats åstadkomma vapenvila mellan parterna i Mellanöstern vet man inte om man ska skratta eller gråta. Det tog ju lång tid innan man fick vapenvila i konflikten mellan Hitler och judarna också . Samma dag avgår f ö holländska regeringen efter att dess delaktighet i massakern i Srebrenica inte längre går att dölja. Folkmord får kallas folkmord först några år efteråt, och efter det att man vet vem som vann.

Medlöperiet kan dock inte skyllas på rädsla. Rädsla skärper nämligen sinnena, gör en mer vaksam och alert. Men när man blundar och stoppar fingrarna i öronen för att slippa höra andras skrik, då handlar det inte om rädsla, utan om feghet eller än värre - att man kalkylerar med att själv tjäna på andras olycka. I efterhand kan man säga jag visste inte, vi var inte säkra på vad som hände och inrätta museum över offren.

Under krigsåren visade Sverige en påfallande politisk flathet mot dåvarande supermakt, en flathet som gav många goda affärstillfällen. Då spreds devisen En Svensk Tiger. Numera verkar den gamla tigern både blind och döv, och luktar dessutom ruttet. Men smådjur får nog fortfarande akta sig.

Det är viktigt att ha en korrekt uppfattning om hur vårt samhälle styres, och med vilka motiv beslut fattas och information sprids. Annars kan man få för sig t ex att EUs begränsningar av näringstillskott har seriösa motiv. En del talesmän har ju förmågan att låta övertygande och se uppriktiga ut. Det är genom sådana förmågor man kan bli politiker eller stjärnförsäljare. Vetenskapliga undersökningar visar att den som är ledare i en grupp också har störst förmåga att ljuga övertygande.

Anders Isaksson, känd journalist, har i dagarna utkommit med en bok om den politiska adeln i Sverige. Han sätter här fingern på det som alla vet men ingen tycks tala om, speciellt inte i våra anpassliga massmedia - t ex att ministerämbeten tycks gå i arv i samma familjer - exemplen Bodström och Leijon - och att en säker väg till höga ämbeten är att vara god vän eller släkt med höga politiker. Dvs lojalitet går före kompetens - Norrmalmstorgssyndromet i akademisk tappning.

Föräldrar klagar i telefonväkteri SR 17 april över att politiker inte förstår barns behov. Men om föräldrar förstod politikers behov skulle de inse hur lönlöst det är att vänta sig att politiker ska beakta barns behov . Politiker övertygar föräldrar om att avstå sin tid och sina pengar till politiker. Sen används dessa resurser på saker som politiker tycker är viktigt, medan föräldrarna får allt mindre tid och möjligheter att ta hand om sina barn. (Detta sagt och skrivet av en som i många år på heltid tjänat politiker, och som skrivit mer än en barnomsorgsplan. )

" EU:s parlamentariker vill ha högre lön Inrikesnyheter från SVT Text 16 apr 2002

EU:s 626 parlamentariker vill ge sig själva en rejäl löneförhöjning till 78 200 kronor i månaden. Det innebär nästan en fördubbling för de svenska ledamöterna,
<***>. Men det kan bli ännu mer pengar, eftersom parlamentets lagutskott vill att alla ska få en gemensam EU-skatt på 17 procent i stället för att som i dag beskattas av sina respektive länder. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt säger till TT att han tycker att förslaget är pinsamt. "

Det är val i år och den sk valdebatten pågår. Men så länge yrkespolitikerna själva får bestämma dagordningen kommer verkligheten att se ut så här, medan man försöker skylla allt ont på andra partier. Om det politiska systemet låter maktlystnad och girighet vara avgörande för valet av styrande i samhället - då blir det som det blir.

Den som ville bli vald till kejsare eller senator i det gamla romarriket hade att hålla folket med bröd och skådespel. Skådespelet är i dag rätt beklämmande, och brödet synnerligen näringsfattigt och mögligt. Åtminstone det som serveras åt vanligt folk.

Men i kännedom om Norrmalmstorgsyndromet räknar Göran Färm, Marit Paulsen och övrig överhet säkert med att bli omvalda i alla fall. Fan ser till de sina, är ett folkligt uttryck med visst berättigande.

En tysk fransysk visit

I skrivande stund böljar emellertid den politiska upprördheten over Le Pens framgångar i Frankrike. Vi skrev i marsmagasinet om demokratins verkliga fiender. Det vi skrev besannas fortare än nån kunnat ana: När demokrati utövas på det sätt som sker i EU framstår andra tänkbara styrelseskick som mindre dåliga.

Medias analys av det som sker är som vanligt beklämmande. Le Pens budskap är till stor del ett uppror mot det politiska etablissemanget, som han betecknar som korrupt och illegitimt. Denna uppfattning har i sig inget att göra med rasism, utan kan delas av en bred skara icke-rasistiska väljare - kanske t o m främst av dem. Men genom att konsekvent beteckna Le Pens rörelse som högerextremistisk trots att dess främsta stöd tycks ligga hos den franska arbetarklassen, lyckas media och politiker som vanligt undgå att dra några förnuftiga slutsatser.

I slutomgången ska på så sätt det franska folket pressas till att solidarisera sig med en sittande president , mot vilken anklagelserna för olika "affärer" haglat, men som lyckats på ett teflonartat sätt undå och hindra alla undersökningar om vad som egentligen försigår i palatset - i närmast total parallell med den tidigare tyske kanslern Kohl, som med knapp nöd lyckades slingra sig ur korruptionsåtalet. Sammantaget har dessa två figurer grundlagt den EU-apparat som nu försörjer och göder politiker av Göran Färms och Marit Paulsens dignitet.

Sanningen är dock att när skillnaden mellan vanliga politiker och odemokratiska populister blir allt svårare att se för blotta ögat , när demokratins påstådda försvarare och dess fiender är lika som bär - då öppnas dörren för LePen, Berlusconi, Haider.osv: Hur ska t ex anständiga politiker kunna påstå sig utgöra garanter för mänskliga rättigheter efter den USA-ledda hämndgalenskap som de iscensatt efter 11 september - eller efter t ex de sanslösa frihetsinskränkningar som besluten om näringstillskotten innebär?

Hur ska folk kunna se skillnad mellan rasistiska krav på flyktingstopp och anständiga flyktingstopp, mellan realpolitik och cynism, mellan terrorism och statsterrorism, mellan koncentrationsläger och Guantanamo, mellan rasistiska ghetton och ockuperade flyktingläger, mellan apardheid, etnisk rensning och israelisk säkerhetspolitik, mellan medlöpare till nazister och medlöpare till stormakter, mellan terroristbekämpning och rättslöshet?

" Den självrannsakan som följer på det franska skräckvalet kommer att ställa frågor om partiernas representativitet, om avståndet mellan eliten och folket, splittringen främst inom vänstersfären och om att högerextremismen tillåtits dominera dagordningen: lag och ordning, terroristkamp och invandrarfientlighet. Viktiga diskussioner. Ändå, varje väljare har ett individuellt ansvar. Medlöperi med demokratins fiender, ovilja att åtminstone ta ansvar för att bekämpa rasism och fascism är att undandra sig medborgaransvar.

Också medierna måste pröva sin roll. Detta eviga malande om politikens tråkighet, om de demokratiska kandidaternas gråa gubbighet fungerar som ammunition åt politiska äventyrare och våldsverkare som Le Pen. Vad vi såg i går var också ett sammanbrott för den franska vänstern och slutet för en hederlig, seriös och ambitiös politiker, Lionel Jospin.
<***> I ett vidare perspektiv sätts hela EU-projektet i gungning, De värden som Unionen representerar undergrävs med alltmer hotfull framgång av en framvällande nationalism, främlingsfientlighet och förakt för demokrati och politik. "
( http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,157898,00.html )

Aftonbladet förnekar sig alltså inte som talesman för den politiska klassen: Det är naturligtvis de enskilda väljarnas fel att fascismen breder ut sig - inte okunniga, folkföraktande partipolitikers. Det tidningen möjligen kan anklaga sig själv för är tydligen att inte ha gjort tillräckligt färgstarka och roliga reportage om etablerade politiker.

Aftonbladet har alltså mage att anklaga vanliga medborgare för medlöperi med demokratins fiender, medan Europas samlade politiker och massmedia tandlöst bugar inför amerikanskt och israeliskt massdödande och kränkningar av mänskliga rättigheter, samtidigt som de skamlöst försöker stoppa fickorna fulla.

Detta är Aftonbladets eget bidrag till det framvällande föraktet för demokrati och politik i Europa.

Amnesty anklagar USA för fångövergrepp SVT Text 15 apr 2002

USA:s krigsmakt utsätter fångar i Afghanistan och på Kuba för över grepp. Det skriver Amnesty International i en rapport till USA:s regering. USA:s metod att "ta vad som passar" ur Genevekonventionen är oacceptabel, eftersom man därmed misslyckas med att respektera grundläggande mänskliga rättigheter,
<***>. Människorättsorganisationen begär åter att få tillstånd att besöka fångar i Afghanistan och på Guantanamobasen på Kuba. En begäran i januari om att få besöka dem ledde ingenstans, uppger Amnesty.

Advokatsamfundet varnar för terrorlag 16 apr 2002 SVT Text

Advokatsamfundet är kritiskt till EU:s terrorlagar. Om riksdagen antar EU:s ramlag om terrorism finns risk för att Sverige tvingas utlämna personer för gärningar som inte är straffbelagda i Sverige. Det skriver Advokatsamfundets genera sekreterare Anne Ramberg på DN debatt. Enligt Ramberg är det oklart om exempelvis djurrättsaktivister kan komma att definieras som terrorister. Regeringen har föreslagit att EU:s rambeslut kring terrorism ska antas.
<***> .

Låt oss åtminstone samla ihop till en vit käpp åt den svenska tigern, som en förtida utbetalning av valårets utlovade vårdgaranti...


Rovdjur

Återigen kan jag höra frågan: -Varför behandla dessa politiska frågor i ett magasin som handlar om ekologisk medicin?

Svaret måste tydligen upprepas: Därför att medicin alltsedan stenåldern främst handlat om att överleva allvarliga hot och skador.

Första åtgärden är då att identifiera och undvika tänkbara hot - t ex skydda sig mot tigrar och andra rovdjur. Då måste du veta hur rovdjuren ser ut, var de finns, hur de tänker, och vad de lever på:

- Dig!


Trädet april 2002-04-23

Ulf Brånell

Skuld och oskuld (ur SIEMs Krigsmagasin efter den 11 september 2001)

Det är bisarrt att höra personer med anspråk på att inneha politiskt omdöme hänvisa till "USA:s rätt till självförsvar". Man har uppenbarligen inte fattat att det pågående kriget håller på att cementera och fördjupa en förtroendeklyfta mellan stora delar av jordens befolkning, med konsekvenser för många århundraden framåt, och med mobilisering av allt intensivare känslor och allt extremare handlingar på båda sidor. I en sådan konflikt mellan två parter som är intimt beroende av varandra, och där båda förfogar över katstrofala medel, är det ingen idé att utkräva hämnd, eller diskutera vem som har rätt till hämnd på vem. Fortsatt hämndtänkande och politisk trångsynthet kan lätt hota mänsklighetens överlevnad.

Vi kan ta upp massbeställningar på gravstenar med texten "Vi hade i alla fall rätt till hämnd!". De lär gå åt.

(http://www.klokast.se/Nyhet/Okt01B.html )

SIEMs kommentar i dag: I dag kan vi se hur Israel snabbt utnyttjade den moraliska öppning för hämndaktioner, som det internationella samhället lämnade efter den 11 september. Det är beklämmande att höra den som då oförblommerat stödde USA nu med krokodiltårar i ögonen beklaga utvecklingen i Mellanöstern, och skylla på att man inget kan göra. Samma argument hördes under Förintelsens tid - dvs den som pågick under Hitlers tid, inte under Sharons. Äreminnena och museerna över Förintelsens offer torde snart behöva byggas ut med ett rejält annex för palestinier och afghaner. Särbehandling med hänsyn till ras och religion är nämligen förbjuden i Europa. Uppenbarligen behöver våra ministrar påminnas om detta.

Är självmordsbombarna terrorister? http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,152464,00.html

Sniper säger: Tycker du att självmordsbombarna är terrorister?? Göran Persson säger: Ja, det tycker jag, därför att deras syfte är att sprida fruktan bland oskyldiga människor.


SIEMs kommentar: enligt vår statsminister är det alltså inte handlingen utan syftet att sprida fruktan, som skapar terrroristen. De som väljer en mördarregim att styra sitt land är dessutom oskyldiga människor - utom i Afghanistan eller Palestina förstås, där får de skylla sig själva. Detta tål att grubbla över. Vem är då skyldig? Och om man väljer dumskallar till att styra sitt land? Och om dumskallarna sprider fruktan? Är man mindre rädd för bomber uppifrån? Är man mindre rädd för stridsvagnar än för gatubombare?

USA vill bomba bin Ladin i Pakistan Utrikesnyheter från SVT Text 15 apr 2002 USA vill genomföra bombräder i de pakistanska bergen på gränsen till Afghanistan, skriver tidskriften Time. USA tror att Usama bin Ladin har sökt skydd i de otillgängliga bergen och har därför bett om Pakistans tillstånd för luftangrepp, uppger Time. Den pakistanske presidenten Pervez Musharraf sägs dock tveka. bin Ladin misstänks ligga bakom attentaten 11 september i fjol, som krävde omkring 3 000 liv i USA. bin Ladin tros ha undgått USA:s vedergällning och lyckats fly ur Afghanistan trots ansträngningarna att spåra honom.

SIEMs kommentar:

"We seek him here, we seek him there,
those frenchies seek him everywhere,
Is he in heaven? Is he in hell?
That damned elusive Pimpernel! "

(För den generation aldrig fick se "Röda Nejlikan" på film o tv - läs boken! )

Bok pekar ut ny adel DN Av Thomas Hall

Framväxten av en hel kår av yrkespolitiker har förändrat samhället så genomgripande att det behövs en debatt om det demokratiska styrets utveckling. Det menar författaren och journalisten Anders Isaksson i en ny bok.

På några årtionden har antalet förtroendevalda politiker dalat från 250.000 till 40.000. Samtidigt har 3.000 personer politiken som levebröd.

- Det är helt klart att politiken blivit ett yrke och en karriärväg. Och politikerklassen har skaffat sig adelns eller nomenklaturans typiska kännetecken - med ett eget förläningssystem och en egen arbetsmarknad där släkt- och familjeförbindelser är en merit, menar Anders Isaksson .

<***> Exemplen på politiska släkt- och familjeband i Anders Isakssons bok är ofta hämtade från socialdemokratin, men fenomenet finns i alla partier.
<***>

I och för sig är det inget ovanligt vare sig med kärlek på jobbet eller att barn väljer samma yrke som sina föräldrar, konstaterar han.
- Skillnaden är att detta handlar om ett demokratiskt system där alla, i teorin, ska ha samma möjlighet att nå styrande poster. - Ju fastare yrkespolitikerna konstituerar sig som grupp, desto större blir förutsättningar för ett missnöje.

SIEMS kommentar: Se månadens ledare ovan.

S-kritiker petad från riksdagslista SVT text 7 april 2002

Den socialdemokratiska politikern Kerstin Alnebratt, som nyligen hoppade av kommunpolitiken i Göteborg i protest mot den grabbiga ledarstilen, har petats ner från en säker riksdagsplats på partilistan inför höstens val.

Det skedde under en distriktskonferens i helgen där Alnebratt kritiserades för att ha framfört sina synpunkter i pressen i stället för internt.


SIEMs kommentar: Ljuga går bra. Vara okunnig går utmärkt. Men att kritisera bossen, det går inte bra. Så ska man alltså locka ungdomar in i politiken. Varför tror ni de står med plakat och gatsten?


För höga dioxinvärden i tio fiskoljor SVT text 8 april 2002
Fiskoljekapslar innehåller ofta för höga halter av miljögifter, visar en irländsk studie som presenteras i Svenska Dagbladet. Endast fem av de femton oljor som finns på marknaden klarar EU:s gränsvärden för dioxiner. Lägst halter och klart under gränsvärdet har det svensktillverkade Eskimo-3. Resultaten stämmer överens med en tidigare studie av Greenpeace. Men professor Tom Saldeen vid Uppsalas universitet vill ändå inte avråda från användning av fiskolja
<***>.

SIEMs kommentar: Med sådan rubriksättning försöker media göra den tilltagande miljöförgiftningen till ett argument för att undvika näringstillskott - medan det sakliga sammanhanget är det omvända: Förgiftning ökar behovet av essentiella näringsämnen. Argumentnöden har ingen lag och media ingen anständighet.

Mineraler och vitaminer

From: "Jytte Bengtsson"
Subject: Re: Om demokratins fiender SIEMs Månadsmagasin Mars 2002

Hej Ulf! Kan den här sidan vara en hjälp i diskussionerna om vitaminer och mineralers "hälsovådliga inverkan"?
http://www.contox.se/oxidanter/oxidanter.htm Med vänlig hälsning

SIEMs kommentar: Siten innehåller en rad forskarrön som belyser hälsofrämjande effekter av olika näringsämnen. Tomatsås får nog snart köpas på apoteket mot recept.

Mera länkar om vitaminer o mineraler:

http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2002/04/04_vitam1.html http://www.KmMutants.org

Subject: Om vitamindirektivet
From: Conny Uggla" <conny.uggla@bredband.net>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Date sent: Thu, 4 Apr 2002 22:15:18 +0200

Hej Ulf !

Jag fick just svar på mailet jag skickade till Göran Persson angående vitamindirektivet. Som du kan se så var Margareta Winberg inte speciellt intresserad av att kommunicera utan skickade bara ett standardiserat svar som inte vare sig bemötte eller besvarade några av mina frågor eller påståenden. Elak som jag är skickade jag ett svar med ett antal näsvisa frågor. Om du har något sort register över vad politikerna sagt i denna sak så kan du ju lägga in detta om du vill. Ju mer kommunikation ju bättre är det eftersom som du så riktigt påpekade i dina kommentarer i månadsbrevet så strider olika politikers svar mot varandra och ger därför ytterligare ammunition för den som vill ställa till besvär i denna fråga. Och det vill man ju.

Må så gott!

Conny Uggla

--------------------------------------
Brev från Conny Uggla till Göran Persson
From: jo.registrator@agriculture.ministry.se
To:
conny.uggla@bredband.net
Sent: Thursday, April 04, 2002 1:43 PM Subject: EU:s vitamindirektiv, dnr Jo2002/859/Info

Hejsan Göran!

Du vet, som mångårig konsument av vitaminer och mineraler har jag ju haft väldigt god möjlighet att sätta mig in i huruvida hälsotillskott fungerar eller inte. Dessutom har jag själv intresserat följt med i det som skrivs angående näringslära och läst ett antal böcker i ämnet. Att man säger att "experter" tvistar om huruvida det är bra eller ens överhuvudtaget nödvändigt med hälsotillskott tar jag som en fruktansvärd nedvärdering och förolämpning av det jag själv har observerat när det gäller förbättringar i min egen och andra människors hälsa.

Jag är fullständigt nöjd med innehållsdeklarationen på de produkter jag använder och jag känner dessutom inte till någon som dött av vitaminer och mineraler.

Däremot känner jag till att ca 200 000 personer/år dör i USA p g a biverkningar från vanliga mediciner.

Staten sparar ca 25 miljarder kronor per år i sjukhuskostnader genom att människor själva förebygger sjukdomar genom olika hälsopreparat.

Säkerhetsaspekten han helt enkelt inte vara sann eller så är någon förd bakom ljuset av Läkemedelsbolagen som jag råkar veta har lobbyat fram denna reglering under ett antal år efter att först ha misslyckats att införa samma slags reglering i USA. Detta har alltså skett bakom kulisserna och inte varit känt av de konsumenter som alltså nu skall skyddas från vitaminer och räddas över till läkemedel som bla a ibland har biverkningar i form av dödsfall.

Näst steg är ju sedan en reglering av örtmediciner och homeopatimedel. Hur kommer det sig att man i normala fall viftar bort effekterna av hälsoprodukter som humbug men nu plötsligt så är det livsfarligt att äta vitaminer och hälsotillskott men det är inte alls farligt att droga ned människor med hjälp av s k "lyckopiller" som medför oåterkalleliga fysiska förändringar i hjärnan och dessutom ibland självmord och mord som små subtila biverkningar.

Och Amfetamin är det ju OK att ge till barn, babisar och skolungdomar och det är ju inte alls farligt. Men vitaminer är alltså mycket farligare att låta konsumenterna bestämma över än att läkare lättvindigt skriver ut psykofarmaka ???

Har jag förstått det hela rätt? Tacksam för svar även om jag inte tror jag får något. Jag tycker nämligen att den förklaring som givits är till för mindre vetande personer och jag och många andra tillhör inte dem.

För att få s k "expertråd" i detta område bör man nu inte gå till Läkemedelsverket som med Björn Beerman i spetsen fightas hårt för att vi skall konsumera mera läkemedel. Stridsropet är: "Vetenskap och beprövad erfarenhet" och med detta argument så förkastar man alltså en oerhörd mängd kunskap inom näringslära och hälsotillskott. Dessutom förringar man de personer som lyckats bli friska genom kosttillskott istället för genom traditionell vård.

Du Göran, är detta någon sorts utrotningskampanj där ni planerar att reducera egenvården till noll och intet och döma dem som själv vill handha sin egen hälsa till sjukdom, misär och en för tidig död?

Här finnes inte plats för någon av de värderingar som Socialdemokraterna en gång stod för, dvs att värna om individen. Man behöver inte värna om Läkemedelsbolagen - de värnar mer än tillräckligt om sig själva.

Tänk om Göran! Det här kommer inte att gynna partiet inför valet!!!

Hälsningar Conny Uggla

Brev från Margareta Winberg till Conny Uggla

Hej Conny,

Tack för ditt e-brev om bl.a. kosttillskott som du skickat till Göran Persson. Eftersom frågan sorterar under Jordbruksdepartementet kommer svaret från mig.

Sverige röstade den 27 september ja till förslaget om kosttillskott (Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott) för att vi ansåg att det var ett bra förslag, eftersom kosttillskott i dag är ett icke-harmoniserat område. Sverige saknar i dag nationella regler om kosttillskott. Europaparlamentet röstade den 13 mars ja till förslaget.

Det primära syftet med direktivet är att ge konsumenterna säkra produkter. För att garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna och underlätta deras val måste de produkter som släpps ut på marknaden vara säkra och förses med sakenlig och korrekt märkning. Reglerna för märkning av kosttillskotten kommer att underlätta för konsumenterna att göra ett bra val. Att införa regler som värnar om konsumenternas säkerhet ser vi som mycket positivt.

Direktivet säger även att maximi- och minimihalter för vitaminer och mineraler per av tillverkaren rekommenderad dagsdos skall fastställas. Alltför höga doser av vitaminer och mineralämnen kan leda till skadliga effekter, vilket innebär att man ibland måste fastställa säkra maximihalter för dessa i kosttillskott. Dessa nivåer måste vara sådana att normal användning av produkten inte medför någon risk för konsumenten. Minimihalter måste också fastställas så att konsumenten försäkras om att produkten verkligen innehåller signifikanta mängder av vitaminer och mineralämnen. Även detta är något som vi anser vara viktigt ur konsumentsynpunkt.

Endast sådana vitaminer och mineralämnen som utvärderats och befunnits lämpliga för användning i kosttillskott får användas vid framställning av sådana produkter. Detta betyder att i stort sett alla produkter som i dag finns på marknaden även fortsättningsvis kommer att kunna säljas. Något förbud i stor skala för kosttillskott är det alltså inte fråga om.

Produkter med vitamin- och mineralhalter som understiger de specificerade minimihalterna får enligt vår bedömning fortfarande säljas, men de får inte kallas kosttillskott. Som för alla livsmedel gäller ett generellt ansvar för tillverkaren att garantera produkternas säkerhet. Reglerna kommer dessutom att göra det svårare för oseriösa företag att etablera sig på marknaden, vilket kommer att gynna konsumenterna.

Direktivet innehåller ingenting som tyder på att vitamin- och mineralpreparat i fortsättningen endast kommer att kunna säljas per recept. Det handlar inte heller om naturmedicin, utan enbart om kosttillskott som säljs som livsmedel. Det är viktigt att understryka skillnaden mellan kosttillskott och naturläkemedel. Beträffande övriga substanser i kosttillskotten, t.ex. aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer och växt- och örtkoncentrat kommer nationella regler att gälla fortsättningsvis, eller fram till dess att särskilda bestämmelser beslutats även för dessa substanser.

Som nämns ovan saknas det i dag särskilda regler för kosttillskott i Sverige. I och med att kosttillskott lyder under samma regler som övriga livsmedel får man till exempel inte lov att märka preparaten med några medicinska påståenden utan att detta först godkänts av Läkemedelsverket. Preparatet räknas då inte längre som livsmedel utan som (i tillämpliga fall natur-)läkemedel.

Med vänlig hälsning Margareta Winberg

Brev från Conny Uggla Till Margareta Winberg

Hej Margareta!

Tack för ditt svar som dock inte hanterade några av alla mina farhågor.

Om det möjligen går för sig så skulle jag vilja ställa några frågor angående det du här framför?

Du säger att det primära syftet med direktivet är att ge konsumenterna säkra produkter och därigenom garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna.

Får jag då vara så fräck att jag frågar vad som föranleder detta. Har det på något sätt visat sig att konsumenterna farit illa av kosttillskott och därför behöver få sin valmöjlighet beskuren för sitt eget skydd???

Vad är det som tyder på att konsumenterna skulle behöva skyddas? Vad är beviset för detta?

Alltför höga doser av vitaminer och mineralämnen kan leda till skadliga effekter, säger du. Var finns beviset för detta???

Var finns de stora vetenskapliga undersökningarna som har gett adekvata bevis för detta? Nu menar jag inte en enda undersökning eller ett fåtal med litet underlag. NORMAL användning av vitaminer och mineraler har jag aldrig hört ge några som helst skadliga effekter för konsumenten, inte ens med klart högre doser än de som RDI anger.

Däremot har jag förstått att ett högt dagligt intag av bl a vitamin C ger ett fullgott skydd mot beläggningar i blodkärlen och på så sätt avsevärt minskar hjärt- och kärlsjukdomar. De undersökningar som utförts har dock aldrig hittat in i den medicinskt etablerade litteraturen eftersom inte läkemedelsbolag vill bekosta dessa undersökningar på bekostnad av den lönsamma tillverkningen av kolesterol- och kalciumdämpande läkemedel som ju ändå i slutänden inte leder till någon bot.

Om ett kosttillskott genom praktisk erfarenhet visat sig ha förebyggande och botande effekter skall det alltså kallas för ett naturlåkemedel!!! Vem är det då som bibringar detta välgörande ämne till konsumenten? Det måste väl ändå vara en läkare, och i så fall så skriver denne läkare ut medlet på recept, eller???

Alltigenom denna sorglustiga historia har jag aldrig ens sett en enda naturläkare få uttala sig. Varför inte då det ju trots allt är naturläkaren som är den sanne experten på vitaminterapier?

De s k experter som sedemera skall avge sitt omdöme om maxi-och minimihalterna i vitaminerna, vilka anknytningar har dessa personer till läkemedelsbolagen?

Jag vet ju redan att Läkemedelsverket och K I helt styrs av Läkemedelsbolagen. Hur objektiv kan då denna utredning bli?

Hur gick det förresten med den obligatoriska s k konsekvensutredning som egentligen skall göras innan ett sådant här direktiv klubbas igenom. I ett sådant skall väl också de som drabbas av direktivet komma till tals. Eller?

Jag hoppas på att få ett svar på mina frågor.

Med vänlig hälsning Conny Uggla

Kalktablett minskar risken för infarkt (MOTGIFT v 18 ) Inrikesnyheter från SVT Text 15 apr
En kalktablett om dagen kan förbättra kolesterolnivåerna och minska risken för hjärtinfarkt och slaganfall. <***>. Kvinnor som fick ett gram kalktillskott om dagen under ett år förbättrade nivån av "goda" HDL-kolesteroler med sju procent och minskade "onda" LDL-kolesteroler med sex procent, fann forskare vid Auckland Medical School. Denna förändring av balansen mellan onda och goda kolesteroler kan minska infarktrisken med 20-30 procent, säger professor Ian Reid som lett studien.

SIEMs kommentar: Detta tillhör de nyheter som EU-parlament, Göran Färm och Marit Paulsen m fl önskar förbjuda. Följ debatten om näringstillskotten i SIEMs månadsmagasin! Vi kräver sänkta gränsvärden för politisk stupiditet!

Dramatisk minskning av näringsinnehållet i maten http://www.ehdin.com/aktuell_info.html#news&views

"Tyska forskningsresultat från Schwarzwald Sanatorium i Obertal har konstaterat att matens innehåll av vitaminer och mineraler i frukt och grönsaker har minskat mycket mellan 1985 och 1996. (Källa: Foodwire)

I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68 procent, B-vitaminen folsyra med 52 procent och magnesium med 35 procent. I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 procent. I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, magnesium med 13 procent och vitamin B6 med 92 procent. I jordgubbar fann man 14 procent lägre halt kalcium och 67 procent mindre vitamin C. Äpplen innehöll 80 procent mindre vitamin C, men ti gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 och 20 procent respektive."

SIEMs kommentar: Marit Paulsen och andra EU-parlamentariker tycker att vi ska äta rätt mat i stället för att gnöla om våra kosttillskott. (Se föregående magasin ). Det blir bl a fem gånger så många äpplen, sju ggr så många bananer och tre ggr så mycket broccoli och spenat , osv bara för att kompensera tio års kvalitetsförsämring..


Manipulerbar tinnitus - efterlysning! From: "Claes M" <claesmalmstrom@telia.com> To: <siem@klokast.se>

Hej!

Vad är manipulerbar tinnitus? Vad orsakar denna typ av tinnitus? Jag kan påverka min tinnitus, bl a genom att bocka mitt huvud i sidled, spänna senorna i halsen mm.

Jag vill dels komma i kontakt med motsvarande patienter och dels få mer ingående information om orsak och behandling.

Mvh Claes 46

SIEMs kommentar: Skriv alltså till Claes !

Kosmetika och annat elände

From: "Irene To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Subject: SV: MOTGIFT och Tips från SIEM v 14 2002
Date sent: Sat, 30 Mar 2002 10:34:18 +0200

Tack Ulf för veckans motgift! Det här har jag funderat på länge, om alla tillsatser i kosmetikan. Våra barn får från första början hudvård av sina nyblivna mammor som vill så väl...men de tänker inte på att de smörjer sina barn med mineraloljor som är en restprodukt från petrokemin, överskott från oljeindustrin!!! Alla allergier har för mig ett samband och det är dessa produkter som används på barnen som är den gemensamma nämnaren, huden är ett organ på kroppen lika viktig som njurar, lever osv. Täppes huden till med dessa produkter kan inte huden fungera som ett organ längre, du får astma och allergier...det här är vad jag har kommit fram till. Jag har en dotter som är känslig för pollen och dun + att hon tidigare var känslig för nästan allt, hon var ett böjvecksbarn ansåg doktorn och skrev ut kortisonsalva!!! Men efter att ha utbildat mig inom holistisk ansiktsvård har jag förstått att problemet var allt sk-it

Nu till oss vuxna kvinnor som tror och vill tro att antirynkmedel är svaret på vår önskan att inte åldras, tyvärr orsakar dessa krämer en microinflammation i underhuden, varpå rynkan försvinner en stund men i långa loppet så irriteras huden och till slut så kan vi inte använda krämen mer för vi blir flammiga och fjälliga i huden, det kan ta 2 månader upp till några år men förr eller senare reagerar huden. Det bästa för oss är att lära oss av antiken där kvinnorna använde sig att dyrbara vegetabiliska oljor och eteriska oljor i hudvården, nackdelen är att de inte är lika hållbara som dagens flaskor som kan stå i skåpen i åratal utan att härskna - bara det är en varningsklocka... Det är bara så att rökningen och överdriven användning av koffein och alkohol är lika med åldrad hud i förtid och en titt på mamma och mormor kan ge en viss vink om hur vi ska se ut när vi åldras.
Irene , med.fotv.spec. och aromaterapeut

Hårfärg kan vara hälsofarlig DN Publicerad 21 apr 2002 21:34

Hårfärgningsmedel innehåller en mängd starka kemikalier. Många är kraftigt giftiga i koncentrerad form. Andra är allergiframkallande och några misstänks vara cancerframkallande. Ett vanligt hårfärgningsmedel kan innehålla så mycket som 30-50 olika substanser. DN Konsument har i samarbete med Consumer Content låtit AB Kemi & Miljö granska vilka hälsoeffekter hårfärgernas ingredienser har

Hur stora är då hälsoriskerna för den som färgar håret ofta?

Några kemikalier som man vet är cancer- eller allergiframkallande förbjöds för ett antal år sedan, som vissa röda färgämnen som tillhör gruppen aromatiska aminer. Men fortfarande ingår en rad andra aromatiska aminer i de hårfärgningsmedel som säljs i de flesta större dagligvaruaffärer och i kosmetikabutikerna.

Enligt en uppmärksammad undersökning på University of Southern California är risken för urinblåsecancer dubbelt så hög för kvinnor som färgar håret minst en gång per månad jämfört med kvinnor som inte färgar håret alls. Undersökningen omfattade även frisörer som arbetat tio år eller längre i yrket. Här fann man att risken för urinblåsecancer var fem gånger större än för andra personer.

Denna undersökning har ifrågasatts av bland andra branschorganisationen Kemisk-tekniska leverantörförbundet. <***>
En undersökning vid yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund har påvisat att kvinnliga frisörer har svårare att bli gravida än andra kvinnor och riskerar att föda tillväxthämmade barn med låg födelsevikt //Eva-Maria Bengtson

SIEMs kommentar: Tidigare har vi i Månadsmagsinen Sept-okt 2001 haft en diskussion om henna , som hårfärgningsmedel

Kvicksilver i vacciner och annorstädes
Date sent: Wed, 27 Mar 2002 20:03:06 +0100
From: rees <rees@pp.sbbs.se>
Subject: Hg - dynamit

Här är saijten om kvicksilver och stämmningar i USA. Många artiklar och länkar. Advokaten jag pratade med är Claire Bothwell (Waters & Kraus). Ni hittar hennes statement på saijten. /Alan

http://www.altcorp.com/thimerosal.htm

Den sjuka notan: 120 miljarder kr

Ännu en patient rullar in på akutmottagningen.
Svenska folket blir allt sjukare - i år beräknas sjukskrivningarna kosta samhället 120 miljarder kronor. Sjukdomar kostar samhället dubbelt så mycket som räntan på statsskulden. Var sjätte svensk mellan 18 och 65 år lever på sjukbidrag, förtidspension eller sjukpenning. Förra året var 400 000 sjukskrivna - 304 000 saknade arbete. -

- Vi är sjuka för nästan en halv miljard om dagen. I år blir slutnotan 120 miljarder.

Det sjuka Sverige orkar snart inte längre. Fler svenskar är hemma från jobbet på grund av sjukdom än av arbetslöshet. Förra året var 400 000 personer sjukskrivna, vilket kan jämföras med de 304 000 som saknade arbete. Och det finns ingenting som tyder på en vändning i det som varje dag kostar samhället 482 miljoner kronor.

- Dagens sjuktal är fruktansvärt höga och närmar sig vad samhället mäktar med. Kurvorna måste brytas som det ser ut i dag, säger Kenth Pettersson, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. <***> Irene Wennemo, ekonom på LO, befarar att hela det svenska välfärdssamhället hotas. - Pengarna försvinner till passivt stöd till dem som är sjukskrivna i stället för att förbättra välfärdspolitiken, säger hon. Ett brett lager av samhällets beslutsfattare, forskare och debattörer instämmer . Lena Mellin Publicerad: 2002-04-03 AB


SIEMs kommentar: Den offentliga och politiska diskussionen om ohälsoproblemen är parodisk. Man kan inte bestämma sig för om den växande ohälsan är ett ohälsoproblem, ett socialförsäkringsproblem, ett arbetsmiljöproblem, ett moralproblem eller inget problem alls. Det beror på att olika intressegrupper försöker utnyttja frågan för sina egna syften, och därför definiera problemet så att det passar den egna organisationens syften. Varför folk är sjuka ger man däremot fan i.

"Fördubblad sjukfrånvaro bland yngre" DN Deabtt Publicerad 19 apr 2002 00:05

Det är kraftigt ökande ohälsa bland de yngre som till stor del ligger bakom de skenande kostnaderna för sjukskrivningarna, visar nya siffror från Arbetsmiljöverket som presenteras på DN Debatt.

Ändrad inriktning på folkhälsoarbetet efter nya siffror från Arbetsmiljöverket:

Det är ohälsa bland de yngre som till stor del ligger bakom den galopperande ökningen av sjukfrånvaron. Ohälsotalet för anställda under 30 år har mer än fördubblats sedan 1990. Mest bland yngre män med 112 procent. För män över 50 år har ohälsan däremot minskat och bland äldre kvinnor är ökningen liten. Hittills har medelålders kvinnor i offentlig tjänst utpekats som främsta orsaken till kostnadsökningarna. Men de nya siffrorna om de yngres ohälsa visar att andra motåtgärder än de som hittills diskuterats måste prövas. Det skriver Arbetsmiljöverkets chef Kenth Pettersson, som leder samtalen med arbetsgivarna och facket om ökad hälsa i arbetslivet. -------

Den som följer den allt mer intensiva debatten om ohälsan och dess skenande kostnader, får lätt intrycket att det är medelålders kvinnor, företrädesvis anställda i offentlig sektor, som till övervägande del står för ökningen. En närmare granskning visar att det inte är så. I stället är det, kanske en aning överraskande, de yngre som till stor del bidrar till den kraftiga ökningen. Därmed är det en hel del andra frågor och lösningar som måste diskuteras, än de som hittills dominerat.

Det som jag jämför är ohälsotalet, alltså antalet dagar under vilka det utgått ersättning från socialförsäkringarna. Det omfattar således bland annat sjukpenningdagar och förtidspensioneringar, men inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. Ohälsotalet har beräknats sedan 1990, vilket är ett rimligt jämförelseår med tanke på konjunkturförhållandena.

Visserligen ansåg många redan då att ohälsotalet var alldeles för högt. Men om man jämför ohälsotalet 2001 med 1990 finner man ändå att det ökat med 112 procent, alltså mer än en fördubbling, för dem som är yngre än 30 år. Värst är utvecklingen för unga män, 120 procent, medan motsvarande tal för unga kvinnor är 104 procent. För män mellan 50 och 59 år ser vi en minskning med 8 procent och för män mellan 60 och 64 år är minskningen ännu större - 14 procent. För kvinnor mellan 50 och 59 år är ökningen 10 procent, alltså långt under genomsnittet på 32 procent för alla. För ännu äldre kvinnor, de mellan 60 och 64 år, är ökningen bara 1 procent. Ungefär en tredjedel av hela ökningen av ohälsotalet sedan 1990 beror på ökningen för de yngre. Utan denna ökning skulle kostnadsökningen för ohälsan bara varit ungefär två tredjedelar av den vi ser i dag. (Källa: RFV, SCB och egna beräkningar.)

Det är svårt att finna några tecken på försämringar i arbetsmiljön som skulle kunna förklara en så dramatisk ökning av sjukfrånvaron för yngre.

Hur mycket av detta kan förklaras av en faktisk försämring av hälsotillståndet? Vilken betydelse har det att många av 1990-talets försämringar drabbade barnfamiljer och ungdomar hårt? Ställer de yngre så stora krav på sina egna prestationer att de inte orkar leva upp till dem? I vilken mån måste vi leta efter förklaringen i andra faktorer? Kan detta vara följden av attitydförändringar? Flyr yngre från ett arbetsliv vars villkor de inte accepterar i stället för att försöka förbättra förhållandena? Tycker allt fler yngre att det är acceptabelt att vara sjukskriven när jobbet inte är så kul? Har yngre en annan gräns för vad som är ett någorlunda normalt tillstånd och vad som är sjukdom? Har vi alla flyttat denna gräns? Sannolikt måste förklaringen sökas i alla dessa faktorer och flera andra.

Trots att vi ser en förbättring av ohälsotalen för män över 50 år och en relativt begränsad ökning för kvinnor i samma ålder, är det ett faktum att vi blir sjukare med stigande ålder. De stora 40-talistgrupperna medför en höjning av genomsnittsåldern för befolkningen i arbetsför ålder, en demografisk förändring som förklarar ytterligare en tredjedel av ökningen av ohälsotalet. Desto viktigare blir det då att ha villkor som gör det möjligt att behålla äldre i arbetslivet.

Endast en tredjedel beror på att ohälsotalet ökat för medelålders kvinnor, den grupp som debatten mest handlat om. På denna punkt har vi nog kommit längst när det gäller att finna orsakerna till och lösningarna på problemen.

Det är lätt att missuppfattas när man ifrågasätter etablerade förklaringar. Jag anser dock att det är absolut nödvändigt att försöka göra en korrekt analys om vi ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Många tycker säkert att man fokuserar för mycket på individen och för lite på förhållanden i arbetslivet och i samhället. Självklart finns det en rad förhållanden i arbetslivet som leder till ohälsa. Under alla de många samtal jag haft under de senaste månaderna, inom ramen för trepartssamtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om ökad hälsa i arbetslivet, har ingen förnekat arbetslivets betydelse för hälsosituationen.

Det är dock fel att hävda att all ohälsa beror på förhållanden i arbetslivet. Ingen kan, med bibehållen trovärdighet, påstå att vårt sätt att leva i övrigt saknar betydelse för vår hälsa. Självklart mår vi sämre av tobaks- och alkoholmissbruk och av övervikt, precis som av brist på motion. Men jag vill hävda att många av lösningarna kan genereras av arbetslivet. Även i dessa livsstilsfrågor kan arbetslivet bidra positivt. Även hur samhället fungerar i övrigt, när det gäller sjukvård, omsorg, kommunikationer och annat, har naturligtvis betydelse för vårt hälsotillstånd och hur vi mår på jobbet.

När kostnaderna för ohälsan ökar med 25 miljoner kronor om dagen, och förra året uppgick till totalt 120 miljarder, är det naturligt att söka och längta efter en snabb och enkel lösning. Jag tror dock att det är väldigt viktigt att göra en noggrann analys av situationen och noga överväga vilka åtgärder som sätts in.

Parternas medverkan och ansvar i denna process är av avgörande betydelse. Det är på den enskilda arbetsplatsen man kan göra förändringar, som snabbt leder till förbättringar. Det handlar om ledarskap och om att ha systematik i arbetsmiljöarbetet. Det handlar också om arbetsorganisation och delaktighet. Ledningen måste inse att det finns stora lönsamhetsintressen i en minskad ohälsa. Detta gäller både sett med företagsekonomiska och samhällsekonomiska ögon. Det finns många exempel på starkt förbättrad lönsamhet som en följd av satsningar på arbetsmiljöområdet. Parterna är de bästa bärarna av detta budskap. Goda exempel finns i både privat och offentlig verksamhet, både i stora och små företag.

Cirka 120.000 människor är långtidssjukskrivna och har varit det mer än ett år. Många av dessa kommer att bli förtidspensionerade. Denna grupp uppgår för närvarande till 445.000 personer. Sammantaget är det över 800.000 personer i arbetsför ålder som inte arbetar på grund av sjukskrivning eller förtidspension.

Är det rimligt att tro att så många helt saknar arbetsförmåga. Ska vi inte hjälpa alla dessa tillbaka till arbetslivet? Vi har en sedan länge väl etablerad arbetslinje i arbetsmarknadspolitiken. Varför har vi inte samma synsätt inom hälsopolitiken? Läkarkåren och berörda myndigheter måste fråga sig om sjukskrivning är den rätta medicinen vid många av de aktuella diagnoserna. Vilar detta på vetenskap och väl beprövad erfarenhet? Vad krävs för att rehabilitera denna stora grupp tillbaka till arbetslivet? Vi vet att detta är svårt och vi måste prioritera att stoppa inflödet till långa sjukskrivningar.

Företagshälsovården kan ha en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi måste dock komma ihåg att mycket av kunskapen om arbetsmiljöproblemen och lösningarna av dessa redan finns hos de anställda och arbetsgivaren. Det gäller att bygga ett system för att ta till vara denna kunskap, alltså att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är också viktigt att inse att stora satsningar på företagshälsovård under kort tid, kan leda till problem i sjukvården. Det är samma grupper som behövs i företagshälsovården, sjuksköterskor och läkare, som vi redan har brist på i vården. Även på detta område är det viktigt att noga överväga vilka satsningar som ska göras.

Tyvärr finns det inte en enda lösning på de problem vi har när det gäller ohälsokostnaderna. En rad åtgärder måste vidtas. Ska vi lyckas vända utvecklingen krävs mångas engagemang. Det kräver också samförståndslösningar, både mellan arbetsmarknadens parter och så långt möjligt politiskt. Problemet är så stort att det krävs en folkrörelse för ökad hälsa.

Kenth Pettersson

SIEMs kommentar: Hur man än vänder sig har man ändan bak: Antingen man vill hävda att ohälsan är ett arbetsmiljöproblem , ett sjukförsäkringsproblem, ett vårdresursproblem eller ett moralproblem, så sticker obehagliga fakta ut genom hål i säcken.

- Även egna företagare och högre tjänstemän visar ökade sjukskrivningssiffror, alltså kan knappast den allmänna orsaken vara dålig arbetsmiljö och maktlöshet på arbetet


- Ju längre folk är borta från arbetet ju svårare tycks det vara för dem att återvända till arbetslivet. Om det vore arbetsmiljön som gjorde dem sjuka så borde de väl i stället tillfriskna när de slipper arbeta?

- Ohälsotalen ökar kraftigast för de yngre åldersgrupperna , som alltså arbetat betydligt kortare tid än de äldre. Detta rimmar dåligt med tanken att det skulle vara arbetsmiljön som med automatik gör folk sjuka.

- Även barn och ungdomar visar alarmerande utbrändhetssiffror redan innan de gjort entré i arbetslivet. Beror det också på arbetsmiljön - och i så fall vilken? Och kan verkligen barn och ungdomar som inte har sjukpenning påverkas av karensdagar och sjukskrivningsregler?

- Bland de sjukaste och de med kortast livslängd finns läkare och sjukvårdspersonal. Otilllgängligt och bristande vård kan knappast vara huvudorsaken... Och var vårdresurserna verkligen större förr, när folk var friskare?

- Till stor del faller den ökande ohälsan inom områden som regleras av politiska beslut. Är verkligen mera politisk reglering lösningen på problemen?

osv osv osv

Den enda hållbara förklaringen till den växande ohälsan är den som alla debattörer undviker, eftersom ingen av de sk debattörerna har något att tjäna på den - nämligen en med åren tilltagande undernäring och allmän lågdosförgiftning som drabbar varje generation med snabbt ökande styrka. Läs /siem/giftbroschyr.html

Tsunami-våg av autism väller fram
Date sent: Fri, 19 Apr 2002 13:49:32 +0200
From: rees <rees@pp.sbbs.se>

California Department of Developmental Services rapporterar att under de första 92 dagarna i år upptäcktes 812 nya fall av autism nivå 1. Under 80-talet låg nivån på ca 100 nya fall om året, under året 1994 upptäcktes 722 nya fall, alltså en mångdubbling . Nu under första kvartalet 2002 konstateras alltså ytterligare en mångdubbling - nio nya fall om dagen, sju dagar i veckan.( SIEMs översättning)

SIEMs kommentar: Arbetsmiljön? Sjukskrivningar? Ånej: Läs http://www.klokast.se/siem/MMRE.html

Barns ohälsa

Nyhetsmorgon TV1 15 apr : Barnen blir tröttare, fetare, ser för mycket på TV, Barndiabetes ökar, minskande vaccinering. Barnläkare Hugo Lagercran intervjuas: "Det är framför allt en fråga om personal vi måste satsa på barnläkare och sköterskor och på högre löner" Reportern ber honom inte ens veta hut.

http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=129&a=257491

Artikeln tyder på att barnläkarna vill avsäga sig allt ansvar för att barns hälsa försämras. Försämringen beror på allt utom den sjukvård som ges.

Brevväxling med journalister om vaccin

From: Qvarnström Annika <annika.qvarnstrom@scania.com> To: "'siem@klokast.se'" <siem@klokast.se> Subject: vaccination Date sent: Tue, 2 Apr 2002 18:10:27 +0200

Hej Ulf

Jag skickade ett mejl till reportern på aftonbladet som gjort Reportaget om mamman som "vägra" vaccinera sitt barn jag skickar mitt mej och hennes svar till dig <<Re vägrar vaccinera.txt>>

mvh Annika Qvarnström ps vill du ta in detta så har du min tillåtelse ds ---------------------------

Från: Mary Mårtensson [mary.martensson@aftonbladet.se] Skickat: den 18 mars 2002 14:22 Till: Qvarnström Annika Ämne: Re: vägrar vaccinera

Hej Annika!

Tack för ditt mejl! Enligt den statistik som jag fått från Smittskyddsintitutet så är dödligheten i mässlingen minst en på tusen. Man kan också få hjärninflammation, lunginflammation m.m. Mvh Mary Mårtensson ---------------------

Qvarnström Annika wrote:

Hejsan

Jag läste din artikel i af söndagen den 17 mars om mamman som vägrade att vaccinera sitt barn och har lite funderingar om detta.

Hur kan man vägra något som sägs vara frivilligt? När hade vi i Sverige senast en dödlig mässlingsepidemi? Hur många dog? Hur många av dessa var vaccinerade?

Visst blir man nonchalerad av sjukvården för inte ens de som jobbar inom sjukvården vet vad som finns i ett vaccin så de kan inte garantera att det är ofarligt. Jag personligen tror inte att friska barn drabbas utan vidare av att bara sitta bredvid en smittad person. OM nu komplikationerna är så enormt mycket större vid sjukdomen än av vaccinationen så borde ju alla vi som tillhör generationen innan vaccinationen ha en massa i bekantskapskretsen med skador av sjukdomen eller dödsfall (själv vet jag ingen som dött eller skadats av mässlingen.)

I nästa stycke står det att det inte är farligt att vaccinera det ger inte autism. Vilka är då skadorna man kan få eftersom man kan få skador även om det nu är farligare med sjukdomen.
Det finns idag för få som vågar kritisera vaccinationerna oftast är det de som arbetar med alternativmedicin och avfärdas av skolmedicinen som inte tillförlitliga.

Det är pengar som styr även läkemedelsindustrin. Skulle vaccinationsskador erkännas skulle läkemedelsindustrin få betala miljardbelopp i skadestånd till drabbade.

I Järna utanför Södertälje finns det antroposofer(vet inte om det stavas så) och de vaccinera inte sina barn. För några år sedan hade de en "mässlingsepidemi" men jag tror inte att det var någon som dog däremot har jag för mig att det var vaccinerade barn som också drabbades.

Skriv gärna mer om detta viktiga ämne men inte all denna skrämselpropaganda då blir det ingen saklig debatt och det är just saklig debatt som läkemedelsindustrin vill slippa.

mvh Annika Qvarnström

Mera brev till journalister om vaccin

Date sent: Tue, 23 Apr 2002 10:57:22 +0200 From: rees <rees@pp.sbbs.se> Organization: Privat To: magnusson erik <erik.magnusson@sydsvenskan.se>

ang: din artikel lördag 020420

Det är smärtsamt nog att vara förälder till ett barn som har skadats eller dödats av vacciner, men det gör ännu mer ont när journalister helt okritiskt skriver ut vaccintillverkarnas propaganda. Nedan, eller som bilaga, får du en hel del information, men några kommentarer på din artikel är på plats:

Inget vaccin skyddar mot sjukdomar. De ökar risken för sjukdomen, som placebo-kontrollerade studier har visat. Mässlingsepidemier har ägt rum sär mer än 99 % av befolkningen är vaccinerad (Corpus Christi, Texas, 1972, till exempel). Mässling är ingen farlig sjukdom, det är skolmedicinens behandling av sjukdomen som är farlig, som studier i Afghanistan och Etiopien har visat. Tvärtom: mässling är bra för kroppen. Om du inte får mässling, löper du ökad risk för cancer, hudsjukdomar och kroniska sjukdomar senare i livet (dansk studie).

Polio orsakas av sprutor, i synnerhet vacciner. Dess rätta namn är Provocation Poliomyelitis (se artikel i BMJ 1943). Efter poliovaccineringskampanjer i Oman, Hong Kong och Namibia, till exempel, ökade antalet fall av polio med över 300 %, men de drabbade fick nya diagnoser: guillan-barre syndrom, kinesisk förlamning, eller något annat vad som helst, men inte polio! Kampanjen var givetvis en stor succe.

Jag, och andra familjer som har drabbats av vacciner, är tacksam om du kan ringa mig när du har läst materialet.

De drabbade ska väl också komma till tals.

Alan Rees

Länk http://www.mercola.com/2002/apr/20/hepatitis_b.htm

SIEMs kommentar: Se också Alan Phillips klassiska artikel på /siem/vaccinering.html och http://www.jabs.org.uk (engelsk föräldrasite)

********** Ryggproblem -läs : http://www.nycopia.se/if/sfom/Debatt.htm http://w1.500.telia.com/~u50011857/ ***********

Persson lovar vårdgaranti

DN 020403 Statsminister Göran Persson är redo att införa en nationell vårdgaranti för alla, kanske redan från den första januari nästa år. Det ska betraktas som ett vallöfte, säger Göran Persson till Göteborgs-Posten (GP).

Socialdemokraterna har hittills hållit en låg profil i frågan om en nationell vårdgaranti, ett förslag som förts fram av de borgerliga partierna. Men nu säger Persson så här:

- Ja, jag är beredd att under kommande mandatperiod tillföra resurser så att vi når upp till en meningsfull vårdgaranti i hela landet. Men då måste de stora landstingen, som Stockholm, Skåne och Västra Götaland ta sin del av ansvaret för finansieringen, säger Göran Persson till GP.

Vårdgarantin skulle enligt Persson utformas efter modellen "noll, sju och nittio dagar". Det innebär att en patient direkt ska komma i kontakt med en vårdcentral. Inom sju dagar ska patienten ha fått träffa en läkare och inom nittio dagar ska han eller hon ha fått den behandling eller operation som krävs.

- Vi vill också ha en nationell vårdgaranti och jag tror att Landstingsförbundet kommer att ta ställning för en vårdgaranti på sin kongress. Svårigheten blir att finansiera garantin, men vi får väl ta den stegvis, säger Göran Persson.

Persson säger också att han kan tänka sig att ge försäkringskassan ökade möjligheter att köpa vård i stället för att betala ut sjukpenning.


SIEMs kommentar: Den föreslagna reformen kommer att låta läkemedelsindustrin och sjukvårdsindustrin slå klorna också i sjukförsäkringspengarna. Därigenom klarar sig politikerna ur privatiseringsdiskussionen, folkhälsan försämras ytterligare, och bördan läggs på de fattigaste som nu inte ens får sjukpeng till sin fortsatta försörjning,

Kräv hälsogaranti i stället för vårdgaranti!

Läkare misstänkt för bluffpatienter 020408 DN Från TT

En privatläkare i Stockholm <***> ska ha lurat till sig miljonbelopp i ersättning genom att ha hittat på patienter och patientbesök.

- Det gäller åtminstone 1000 patienter som uppenbarligen inte har besökt honom, säger Maria Jakobsson, jurist på Socialstyrelsen, till Metro. Läkaren riskerar fängelse i upp till två år och att få läkarlegitimationen indragen.


SIEMs kommentar:
Tanken att den s k sjukvården anpassas för att ge utövarna maximala intäkter är alltså inte alldeles gripen ur luften.

Nursing Home Residents Get Flu Despite Getting Flu Shot
http://www.mercola.com/2002/apr/10/flu_outbreak.htm

Subject: min mammas cancer MOTGIFT V 17
To: <siem@klokast.se Date sent: Thu, 11 Apr 2002 12:01:19 +0200

Jag vill tacka för all den information jag har fått ta del av via er sida. Detta var verkligen vad jag behövde läsa. Min mor fick diagnosen cancer i tolvfingertarmen för 8 månader sedan. Läkarna öppnade henne och stängde igen lika snabbt. De gav henne två - åtta veckor kvar att leva. Hon lever än idag och det som har hjälpt henne är örtextrakt från en naturläkare från vårt hemland Jugoslavien. Läkarna skrattade åt oss när vi berättade att vi skulle prova det.

Hon dricker fortfarande örtextrakten och lever i stort sätt som vanligt. Den värk hon har går över på en till två alvedon. Ingen morfin används. Det låter osannolikt men det är sant och läkarna bara kliar sig i huvudet. De har aldrig skådat något liknande säger de bara. Samtidigt vet jag att de förväntar sig att deras diagnos snart ska ge sig till känna. De bara väntar på att hon ska gå bort, men det kommer inte hända. Jag vet och naturläkaren vi använder vet. Det räcker!

Er sida är den första jag har stött på som talar om cancergåtan ur ett helt annat perspektiv än allt annat jag har läst hittills. Det jag läst via er sida om Dr. Ryke Geerd Hamers upptäckt verkar mycket logiskt och jag är övertygad om att all läkning måste ske inifrån med kroppens eget immunförsvar. Jag har levande bevis på det. mvh V

SIEMs kommentar:
Läs http://www.klokast.se/Cancerbroschyr.html med länkar!

Subject: Urinvägsinfektioner
Date sent: Sat, 13 Apr 2002 10:59:23 +0300

Hej! Jag vill bara tipsa andra som besväras med återkommande urinvägsinfektioer. Jag har oxå varit en bland dem, men har nu varit frisk i över 2 år. Äppelcidervinäger (1 tsk i ett glas ljummet vatten, morgon och kväll ) är hjälpen. Öka dosen så fort du få`" känningar "en tid. Hälsningar Annika

Journalistetikens brister
From: "Ingemar Ljungqvist" <kwameingemar@hotmail.com
Från: Olle Blomkvist
Datum: mån 15 april 2002 kl 14.06.59 (Europe/Stockholm)
Till: journalist@list.sjf.se
Ämne: TV4 fälld för smyginspelningar

Idag blev protokollet från Journalistförbundets yrkesetiska nämnds behandling av ett TV4-inslag offentligt. TV4:s Helena Brunkman fälls för en serie smyginspelningar. Brunkman verkar ha blivit en ofrivillig föregångare till Ursäkta röran! (vi bygger om).

Men redan innan yrkesetiska nämndens behandling av TV4-inslaget gjorde den lilla tidskriften 2000-talets Vetenskap - http://www.klokast.se/sara - en reportage som de kallade "Häxjakt i TV4:s tappning".

Föremålet för TV4:s inslag var Anette Kozica, som driver en alternativbehandlingshem i Helsingborg. "Om du inte ställer i TV4 kommer jag att se till att du får ett helvete", sa Brunkman till Anettte Kozica, framgår av artikeln i 2000-talets Vetenskap. Du kan nedan läsa först Yreksetiska nämndens protokoll från idag och sedan inklippt hela artikeln ur 2000-talets Vetenskap.

Helena Brunkmans förmåga att jaga upp skåneåklagaren Sven-Erik Alhem som lovade att Anette Kozicas verksamhet skulle bli föremål för rättslig prövning kom på skam. Utredningen lades ned på ett tidigt stadium då något brottsligt inte kunde styrkas. Det kanske stämmer till eftertanke för journalister att på det sättet försöka få medvind med hjälp av åklagartyckande. Läs och tyck själv Hälsningar Olle

Ur yrkesetiska nämndens protokoll idag:

6 C. 906/2001 Helena Brunkman, TV4, anmäld av Annette Kozica (behandlat på deras möte 23 februari i år) Fredrik Axelsson (TV4) deltar ej i detta ärende på grund av jäv.

Anette Kozica har anmält Helena Brunkman för aggressivt uppträdande och smygbandning i samband med ett TV-reportage om Anette Kozicas alternativa behandlingsformer mot cancer.

Reportaget kretsade kring en cancersjuk person, som behandlades av Anette Kozica och som senare avled. Helena Brunkmans uppträdande har enligt Anette Kozica varit så bryskt att hon inte velat ställa upp på en intervju. I sitt svar till nämnden skriver Helena Brunkman att hon handlat korrekt gentemot Anette Kozica och vid upprepade tillfällen gett henne möjlighet att bemöta kritiken, men att Anette Kozica avböjt att medverka i TV4.

Bakgrunden till fallet: I början på sommaren år 2001 smygbandades Anette Kozica av TV4 i Göteborg. En reporter utgav sig för att vara privatperson och intresserad av hennes behandlingsmetod. Efter samtalet informerades dock inte uttryckligen Anette Kozica om bandningen och i vilket syfte den skett. Bandningen ingick som ett led i reportern Helena Brunkmans granskning av Anette Kozica och hennes behandlingsmetoder. På hösten, ett par månader efter bandningen, sändes det första av flera reportage i TV4 riks och TV4 Göteborg samt TV4 Öresund om Anette Kozica och den numera avlidne cancerpatienten. Under den tiden hade Anette Kozica inte konfronterats med smygbandningen. Det var först i samband med sändningen som hon enligt egen uppgift blev varse att hon bandats i smyg några månader tidigare.

Helena Brunkman bekräftar i samtal med nämndens sekreterare att Anette Kozica inte uttryckligen konfronterats med bandningen, men att hon ändå varit medveten om bandningen. I Helena Brunkmans inlaga till nämnden framgår att smygbandning ägt rum vid minst tre tillfällen, varav två per telefon.

Nämnden tar del av två av TV4:s inslag, som Helena Brunkman ställt till nämndens förfogande, och diskuterar huruvida yrkesreglerna 7, 8 eller 10 kan vara tillämpliga. Vidare diskuteras huruvida det är etiskt korrekt att starta en granskning av Anette Kozicas verksamhet med en smygbandning istället för att öppet be henne om en intervju.

Nämnden enas om att pröva fallet utifrån paragraf 8: Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. Nämndens bedömning: Omständigheterna visar att Anette Kozica inte uttryckligen konfronterats med smyginspelningen och inte getts möjlighet att kommentera densamma. Nämnden anser att inspelningar i smyg måste tillämpas restriktivt och att bandande personer ska konfronteras med sina utsagor. Inget tvivelsmål ska uppstå om en dylik bandning i efterhand.

Nämnden beslutar: ATT klandra Helena Brunkman för att ha handlat i strid med yrkesregel nummer 8 samt att även tillskriva hennes arbetsledare Nils Hansson i frågan. Anledningen är att Nils Hansson, i egenskap av redaktionschef, varit inblandad i uppläggningen av reportaget. Det yttersta ansvaret bär dock Helena Brunkman.

Reservation mot beslutet: Martin Dyfverman anmäler avvikande mening och reserverar sig mot beslutet enligt följande: Helena Brunkman bör även klandras för att ha börjat sin research med en smygbandning. Dold inspelning får endast användas som en allra sista utväg, om personen vägrar att ställa upp, om frågan är av sådant allmänintresse att metoden är försvarbar samt att andra vägar att skaffa informationen inte finns. I det aktuella fallet hade Anette Kozica redan marknadsfört sin omdiskuterade metod i flygblad. Jag anser att det under dessa omständigheter är förödande för journalisters trovärdighet gentemot intervjupersoner att använda sådana metoder.


SIEMs kommentar: Läs artikeln om Anette Kozica ur 2000-talets Vetenskap: Prenumerera! All info på http://www.klokast.se/SARA

Nevirapine fungerar -. men hur? MOTGIFT V 16
From: "DR. JENS JERNDAL" <paradocs@intercom.es>
To: "LIFE EXPANSION UNIVERSITY" <paradocs@canaldirecto.com>
Subject: LIFE OR DEATH?? Nevirapine does work - but how?
Date sent: Mon, 1 Apr 2002 23:45:01 +0100 Utdrag ur brev från dr Jens Jerndal MOTGIFT v 15

Nevirapine, också kallat Viramune, är den drog som AIDS-drog-lobbyn vill tvinga den Sydafrikanska regeringen att ge havande kvinnor för att minska överföringen av HIV-virus från moder till barn, trots att denna drog inte har godkänts i USA för detta ändamål, och inte har bevisats säker under några som helst omständigheter, allra minst under graviditet.

Läs nedan vad tillverkaren själv säger om denna drog: .

Denna livsfarliga drog ska alltså skrivas ut till gravida kvinnor på grundval av ospecifika antikroppstester som inte bevisar infektion av vare sig HIV eller andra viruis, varken hos mor eller barn. Positiva testresultat kan avspegla mer än 60 olika medicinska tilllstånd, bl a havandeskap, vaccination,. influensa, hepatit, tunberkulos, malaria, parasitangrepp etc . och som om detta inte vore nog finns det inga bevis för att HIV-virus verkligen orsakar AIDS

Mer info på :
www.virusmyth.com, www.aliveandwell.org ..

"VARNING

Svår, livshotande och ibland dödlig leverförgiftning, inkluderande hepatit, hepatisk nekros och leversvikt har rapporterats bland patienter som behandlats med VIRAMUNE i vissa fall efter kort tids behandling. Patienter med tecken eller symtom på hepatit måste omedelbart bli medicinskt utvärderade och avrådas från fortsatt behandling med VIRAMUNE.

Svåra, livshotande och ibland dödliga hudreaktioner har inträffat hos vissa patienter som behandlats med VIRAMUNE. Detta har inkluderat fall av Steven- Johnssons syndrome, toxisk epidermal nekros och överkänslighet kännetecknad av eksem, konstitutionella fynd och organdysfunktion. Patienter som utvecklar tecken eller symtom på svåra hudreaktioner eller överkänslighet måste snarast avbryta behandlingen med VIRAMUNE

De första 12 behandlingsveckorna är en kritisk period under vilken behandlade patienter måstre intensivövervakas för att upptäcka potentiellt livshotande leverförgiftning eller hudreaktioner. .. "

'Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 2001, Viramune (Nevirapine)


Tips om läkemedelsprövningar som går snett.
From: Jan.Klyve@sas.no
Subject: Must READ! LIFE mag article
Date sent: Thu, 18 Apr 2002 15:27:00 +0200

http://www.time.com/time/covers/1101020422/ mvh Jan

FRITT HELSEVALG - EN MENNESKERETT?

FRITT HELSEVALG forsvarer din rett til å velge!

Som medlem i Fritt Helsevalg støtter du arbeidet for friheten til å velge i spørsmål som angår din helse.

Fritt Helsevalg er en ideell og uavhengig forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre forbrukerne et bredt tilbud av behandlingsformer samt tilgang på kosttilskudd, farmasøytiske legemidler og andre preparater som kan bidra til å forebygge sykdom, bedre helsen eller lindre sykdommer som ikke kan helbredes.

Fritt Helsevalg ble startet i 1996 av Dag Viljen Poleszynski og Jens Veiersted, i samråd med Alexander Schauss, en av grunnleggerne av Citizens for Health (CFH) i USA. CFH ble startet av en gruppe mennesker som var overbevist om at god helse er en menneskerett som bare kan sikres ved at folk fritt kan velge sin egen vei til helse. Fritt Helsevalg jobber etter de samme prinsippene som CFH, som blant annet arbeider for folks rett til fritt å kunne kjøpe ufarlige og helsebringende kosttilskudd. Vi er også i ferd med å bygge opp et kontaktnett med likesinnede og liknende organisasjoner i Norden, resten av Europa og verden for øvrig. Målet er å samle helsebevisste og engasjerte enkeltmennesker i et globalt nettverk som ikke bare kan forhindre at tilgangen på naturprodukter begrenses, men også å få vedtatt internasjonale kvalitetskriterier for deres effekt og å stadig utvide tilbudet av naturmidler som kan bidra til bedre helse.

Vi håper å engasjere unge og gamle fra alle lag i samfunnet til å arbeide for retten til å gjøre egne, selvstendige valg som angår egen helse, basert på fri tilgang på informasjon om forskjellige behandlingsformer.

FRITT HELSEVALG vil arbeide for at du skal kunne:

Fritt velge din terapeut fra den medisinske retningen du selv foretrekker. Motta den behandlingen du selv ønsker, enten den er basert på skolemedisin eller naturmedisin og/eller andre ukonvensjonelle metoder og midler. Kjøpe vitaminer, mineraler, urter og andre kosttilskudd i de dosene du selv ønsker, uten dagens restriksjoner, men med full informasjon om deres virkninger. Kjøpe naturlige næringsmidler fremstilt uten bruk av sprøytemidler, hormoner eller antibiotika. Drikke rent vann uten gift og skadelige kjemikalier. Få informasjon om næringsmidler har vært strålebehandlet eller genmanipulert. Få fremlagt all informasjon som påvirker din rett til å velge uten offentlig sensur.

Som medlem av Fritt Helsevalg vil du være med på å forme helsetilbudet i framtiden.

Vi vil:

Hjelpe deg til å velge naturlige veier til god helse Fremme samarbeidet mellom leger og naturterapeuter for å utvide den enkeltes selvstendige helsevalg Sende ut nyhetsbrev minst to ganger i året med opplysninger om nye lover og forskrifter, omtale av bøker, artikler og forskningsresultater innen naturmedisin og skolemedisin Drive aktiv lobbyvirksomhet i Stortinget og sette i gang underskriftskampanjer og/eller andre aksjoner for et friere helsevalg og en mer demokratisk lovgivning Få utført juridiske vurderinger og analyser av lovforslag og forskrifter som angår din helse Arrangere foredrag og kurs med nasjonale og internasjonale eksperter innen helse Bygge opp et kontaktnett innen media for å sikre pressedekning av våre standpunkter

FRITT HELSEVALG Postboks 19, 2016 Frogner www.FrittHelsevalg.org e-post: minhelse@jippii.no Kontaktperson Jan Klyve, e-post jan.klyve@sas.no , tel 6481 6744 (dagtid) og 6382 6012 (privat) (Ny e-postadresse kommer med den nye nettsiden) Bankkonto 0532 10 88491 Årskontingenten er NOK 200.00


Acrylamid igen

I dagarna sänds chockvågor genom media och vetenskapliga kretsar, utifrån det nya fyndet att starkt cancerframkallande acrylamid i höga doser visats kunna uppstå vid uppvärmning av kolhydrater - och alltså förekommer i rikliga mängder i t ex stekt potatis, bröd, chips, pommes frites osv - dvs ingår i den svenska normalkosten.

Efter den första chocken måste det sunda förnuftet ändå börja göra sig gällande och granska den sk bevisföringen:

Acrylamidens cancerframkallande egenskaper har fastställts närmast uteslutande genom råttförsök. Huruvida dessa råttförsök verkligen är gilitga för människor kan inte på förhand avgöras. Man brukar emellertid räkna på det sättet inom vetenskapen, men egentligen råder total osäkerhet om detta.

Man har därtill följt uppkomsten av acrylamid vid matberedningen. Däremot vet man inte vilka andra kemiska ämnen som kan uppstå parallellt och eventuellt medverka i eller motverka de skadliga egenskaper man tror att acrylamiden kan ha för människor. Inte heller vet man vilka egenskaper hos människans egen matsmältning, ämnesomsättning och immunförsvar som kan modifiera eller neutralisera acrylamidens effekter i människokroppen. Om acrylamiden från kolhydraterna under verkliga förhållanden höjer cancerfrekvensen bland människor - det kan man alltså inte ha någon säker vetenskaplig mening om.

I denna vetenskapliga osäkerhet skymtar emellertid ett verkligt problem om vilket det inte råder någon osäkerhet:

Om man förbigår acrylamidhalten i normalkosten - då kan man knappast förbjuda och reglera andra ämnen vars cancerframkallande effekt fastställts på samma sätt, och som då framstår som betydligt ofarligare än acrylamiden. En rad misstänkta, förbjudna och cancerframkallande ämnen måste släppas fria - eftersom det inte är nån idé att reglera dem när vi inte kan stoppa den akrylamid som samma mätmetoder utpekar som mångfalt farligare!!!

Detta är emellertid inte ett biologiskt problem utan ett byråkratiskt. Likheten inför lagen omformas till en likhet inför en vetenskap som är blind och döv - och t ex inte kan skilja mellan råttor och människor, mellan provrör och kroppar. Larmet om akrylamiden kan alltså snabbt få förnuftsvidriga och destruktiva konsekvenser för folkhälsan. Men mycket forskningspengar kommer att kunna pumpas ur skattebetalarnas fickor.

Vad säger då sunda förnuftet?

- Jo att det finns många goda skäl att avstå från chips, pommes frites mm i kosten, alldeles bortsett från acrylamiden. För den som strävat efter en hälsosam kost med ledning av den traditionella naturmedicinen, ger de nya fynden inte argument för några större kostomläggningar.

- Att hela det s k vetenskapliga systemet för riskbedömningar är vilseledande, vilket SIEM många gånger understrukit. Mångtydiga djurförsök och renodlade laboratorieprov sysselsätter mycket folk till föga praktisk nytta, och ger resultat som kan användas helt godtyckligt - något vi senast sett i samband med EU-byråkraternas desperata kamp mot näringsmedlen. Medel som traditionellt använts utan kända skador under århundraden eller årtusenden förbjuds och regleras, medan helt nyuppfunna kemiska molekyler sprids ohämmat i vår miljö och i våra kroppar eftersom vetenskapliga bevis saknas för deras farlighet.

Svagheterna i den s k vetenskapliga riskprövningen är bl a

- att urvalet av vilka kemiska ämnen, som överhuvudtaget studeras är godtyckligt.
- att resultaten av djurförsök inte med säkerhet kan överföras på människor
- att vetenskapligt korrekta försök på människor i regel inte kan göras, varken praktiskt eller av etiska skäl
- att kombinations- ackumulerings- och långtidseffekter vid olika typer av exponering inte kan studeras, antalet kritiska frågeställningar blir alltför stort för att vara hanterligt. Laboratoriemiljön misslyckas med att spegla den komplexa verkligheten.
- att gränsvärdeslogiken är bisarr, och beaktar t ex inte att ämnen i låga doser undgår att utlösa biologiska försvars- och avvärjningsreaktioner i kroppen, och därför kan t o m åstadkomma större långsiktiga skador än samma ämne i hög dos.

Ett sätt att lamslå folks sunda förnuft är ordlekar av typ "bevis för skadlighet saknas och därför måste vi tillåta" - "bevisen för oskadlighet saknas och därför måste vi reglera". Detta är ett område för vetenskapliga och politiska kullerbyttor, som vi ofta sett i EU-sammanhang. Det enorma utrymme för godtyckliga bedömningar som detta skapar utnyttjas naturligtvis av starka intressenter - framför allt kemi- och läkemedelsindustrin.

Den praktiska riskbedömningen av olika kemiska ämnen borde därför inte anförtros åt vetenskap och industri , utan åt det sunda förnuftet Media och myndigheter gör emellertid sitt yttersta för att lamslå den vanlige medborgarens sunda förnuft och självbevarelseinstinkter, t ex genom obegripliga och högljudda larm som inte kan överföras till några rimliga skyddsåtgärder, och som man inte ens själv verkar ta på praktiskt allvar - inte ens forskarna själva tänker avstå från att äta chips, enligt radiodebatten 24 april. Så småningom tänker medborgaren "bara ett nytt larm", när nästa hälsofara presenteras - vilket verkar vara precis vad som är meningen.

Någon kan undra vad industri och politiker har att vinna på plötsliga larm som framtvingar regleringar och förbud i produktionen. Svaret är överraskande enkelt: Varje bransch består av ett fåtal stora och finansiellt starka företag - samt ett otal mindre producenter med mindre stabil ekonomi och lokala marknader.. Krav på snabba och stora omställningar slår ut de mindre och svagare företagen som inte har resurser att anpassa sig - och kvarlämnar större marknader och förtjänstmöjligheter för de stora. På så sätt bidrar de ibland välregisserade medialarmen till koncentrationen av makt och kapital. Vilket nog också är precis vad som är meningen.

Den etablerade forskningen om orsakerna till cancer har sedan länge råkat in i en återvändsgränd, framför allt när det gäller kosten som orsaksfaktor. De laboratorieresultat man tidigare dragit stora växlar på - t ex uppkomsten av cancerframkallande ämnen i hårdstekt mat - har inte kunnat bekräftas genom epidemiologiska studier. Trots långvarig och dyrbar forskning famlar man alltmer i mörkret.

Detta famlande i mörker är självvalt, eftersom man från början uteslutit de verkligt verksamma orsaksfaktorerna - ackumulerade och kombinerade miljögifter - framför allt syntetiska, systematiskt skolmedicinskt sabotage av kroppens självreparationsförmåga samt psykiska trauman. (Se /siem/cancer.html
m länkar )

I detta mörker kommer nu akrylamidfynden som en lysande från himlen, för att rädda ett föråldrat och improduktivt synsätt och forskningsparadigm. Ännu en tid kan man utverka pengar till provrör, råttor och gränsvärdesbyråkrater, innan man blir nedröstad av verkligheten självt. Och på detta ofruktbara paradigm hänger inte bara Livsmedelsverkets och Marit Paulsens ställning och anseende, utan också det mesta av cancerbehandling och läkemedelsindustrins investeringar i cellgifter och strålningsutrustning.

Så undra på att Livsmedelsverket hade bråttom med sin presskonferens. Forskningspengar skulle ju fördelas i veckan.

(Pengar till normal livsmedelskontroll, t ex av bekämpningsmedel, saknar man ju sedan länge, men det är ju inte så viktigt ? F n är ju COOP stämt på fem miljoner i böter för att ha visat sin reklamfilm med mannen som sprutar gift över maten. Detta berättade vi om i magasinet april 2001. Sådana risker ska man tydligen inte åtgärda, de ska tystas ned med lagens hjälp. )

Emellertid kan vi i den på larmet följande debatten urskilja ytterligare ett par intressanta inomvetenskapliga infallsvinklar: Trots att man anser sig väl känna till de cellbiologiska riskerna med akrylamid och andra cancerogena ämnen har det varit omöjligt att bekräfta dem vid epidemiologiska undersökningar - dvs vid studier av olika befolkningsgrupper över tid. Detta säger man beror på att "epidemiologiska undersökningar" är ett mycket okänsligt instrument för att fastställa sådana hälsorisker. Inte desto mindre anser "vetenskapen" att ett par ytterst bristfälliga epidemiologiska undersökningar utgör tillräckliga motiv för att frikänna MMR-vaccinet från alla anklagelser om att orsaka autism. ( Se http://www.klokast.se/siem/MMRE.html ) Tydligare kan inte utrymmet för vetenskapligt godtycke belysas.

Läs också http://www.klokast.se/siemGiftbroschyr.html /siem/vetenskapskritik.html http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html Månadsmagasinen under 2002 ang kosttillskotten och EU

Hur kan man tjäna pengar på cancer och cancerbehandling? Utmärkta framtidsutsikter .?!?
www.commercializing-tumor-antigens.info
www.competitive-landscape-gene-therapy.info
www.emerging-cancer-therapeutics.info
www.cancer-immunotherapy-beyond-monoclonals.info
www.year2001-achievements-cancer-vaccine.info

Allergimedicin kan ge missbildning
Inrikesnyheter från SVT Text 26 april

Läkemedelsverket varnar för att fyra vanliga mediciner mot allergi möjligen kan ge missbildning på pojkfoster om medlen äts under graviditeten. De receptfria Clarityn, Clarityn-S och Versal samt det receptbelagda Aerius kan öka risken att urinröret på pojkar mynnar på undersidan av penis. En operation rättar till missbildningen. Vid samkörning av register har verket funnit att förekomsten av missbild- ningen ökade trefalt om mammorna tagit medicinerna under graviditeten. -Det kan bero på slump eller mätfel, säger Ingemar Persson på verket till DN.


SIEMs kommentar: Till skillnad från ackrylamiden baseras detta larm alltså på undersökning av verkliga förhållanden. Emellertid är missbildningsrisken bara en liten del av biverkningarna hos dessa preparat som ofta betraktas som oskyldiga.

******************ANNONSER************
FengShui - ettårig utbildning 2002 på svenska, examination av Roger Green.
European School of Feng Shui, 0225-80198,
email: fengshuisweden@swipnet.se, http://home.swipnet.se/fengshuisweden
***********************GULDGRUVA med information om hälsa, alternativmedicin, recept, mm E-bokhandel specialiserad på praktiska hälsotips (engelska)
http://hop.clickbank.net/?siem1/chetday
****************************
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du
genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!
********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
*********************************
FALKÖPINGSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Västergötland och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
****************************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus! Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
*****************************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
JUST NU: Kudde på köpet vid köp av Tempurmadrass!
Maila för information: tempur@klokast.se
*****************MERA TIPS ***********
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni