Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007 
         Aug 2007 Okt 07   Nov 07    Dec 07  Jan 08
Feb 08
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Mars  2008


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  på http://www.klokast.se )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Rätten till vår död - eller till vårt liv?

I mitten av 1970-talet var debatten om dödshjälp intensiv. Den kända författarinnan Berit Hedeby, dömdes till fängelse för att ha hjälpt en svårt förlamad person att ta sitt liv. På senare tid tycks dock debatten om denna etiska fråga närmast avstannat, åtminstone i massmedia. Mängden svårt kroniskt sjuka personer har knappast minskat sedan 70-talet, så det minskade intresset kan inte bero på att frågan saknar aktualitet för dem som närmast berörs. Däremot avsatte 70-talsdebatten troligen ett så kraftigt moraliskt fotavtryck i den svenska folksjälen att ingen därefter vågat ta upp Berit Hedebys fallna mantel.

Än mer remarkabelt är emellertid det sätt som vår förestående död i dag används mot oss själva:

Ska jag ta en medicin som får mig att må dåligt men som påstås förlänga livet? Ska jag acceptera en fetmaoperation med oåterkalleliga verkningar, som har visats minska dödligheten bland överviktiga? Osv. Numera besvaras sådana frågor närmast mekaniskt med en hänvisning till ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, där det yttersta vetenskapliga kriteriet på behandlingsframgång är att ”överlevnadstiden” kunnat förlängas.

För inte så länge sedan rapporterade vi (http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Aug07.html ) om studier som visar att man behöver operera 70 överviktiga personer för att en (1) ska få en mätbar livstidsförlängning. Motsvarande förhållanden gäller inom t ex cancervården ( där 50 personer måste behandlas med cytostatika för att en (1) ska få en mätbart längre livslängd), hjärt-kärl-sjukvården (där siffrorna över hur många medicinätare som krävs för att någon ska överleva mätbart längre varierar mellen tio och tiotusentals). Frågan om vilken behandling man ska välja anses ändå därmed helt och slutgiltigt vetenskapligt klarlagd. Måhända så, men detta avslöjar att formellt vetenskapliga argument bör spela en synnerligen begränsad roll för våra viktigaste beslut här i livet.

Sällan har nämligen i sådana studier andra aspekter än överlevnadstid fått spela någon större roll vid utvärderingen. Att den ”vetenskapligt grundade” behandlingen ofta medför nedsatta livskvaliteter är troligen så känt att det inte ens behöver studeras. Vanliga biverkningar i form av depression, oro, impotens, illamående, klåda, drabbar betydligt fler än det fåtal som ”vinner” på behandlingen, och föranleder ju ytterligare medicinkonsumtion - och klirr i läkemedelsindustrins kassor. Inte heller har vi sett vilken livskvalitet som vidlåder de ”extra levnadsår” som den vanskliga behandlingen slutligen tillför: aktiva och vitala år eller existens som ”vårdpaket” och fokus för ständiga dödshjälpsdiskussioner? Vilket värde ligger i att vinna något levnadsår genom att under många år tvingas kraftigt inskränka sitt liv och vitalitet, och därmed minska även de risker vardagslivet normalt innehåller?

Det makabra i hanteringen framgår av att flertalet av dem som behandlas på detta sätt tidigare inte har lidit av några egentliga symtom . I stället har de ofta - till följd av myterna om den ”tidiga upptäcktens” välsignelser - låtit sig undersökas ”för säkerhets skull”, och därefter råkat in i en cirkel av oroande provtagningar och påstått förebyggande behandlingar med föga bevisad reell effektivitet, men med säkerställda skade- och biverkningar.

Det yttersta argumentet för denna märkliga hantering är ju att den tidiga upptäckten ska leda till en behandling, som innebär att liv bevisligen kan räddas och förlängas. Ja, kanske - men till vilket pris och med vilka ”kringkostnader” och skadeverkningar? De statistiska argumenten skärskådas sällan i massmedia, än mindre av de politiker som är satta att råda över hälso- och sjukvården. I stället förvandlas allt fler friska och vitala personer för resten av sitt liv till oroliga och halvsjuka pillertrillare i den sköra förhoppningen att på så sätt hålla liemannen på avstånd ytterligare en liten tid, en förhoppning som vetenskapligt bevisligen grusas för de allra flesta.

Så - när doktorn föreslår den vetenskapligt bevisade och beprövade behandlingen: Vet att du ändå har ett val, oavsett vad hans ”vetenskapliga” argument anger, och att dina argument förtjänar väl så stor respekt och hänsynstagande både av honom och av andra som anser sig berörda. Förvisso är det så som vi bäst hävdar livets okränkbarhet.


Trädet mars 2008

Ulf Brånell

<>Kostexperter stoppas efter risk för jäv
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=751422
’Socialstyrelsens expertgrupp som utreder nya kostråd till diabetiker har starka kopplingar till livsmedelsindustrin. Risken för jäv gör att Socialstyrelsens nya generaldirektör stoppar gruppens arbete.


SIEMs kommentar:
Ack, om det bara vore inom kostområdet som jäviga personer fått styra myndighetsverksamheten....Janne Larssons egen websida innehåller alltmer och allt bättre material om ADHD, DAMP och den massiva korruption som präglar myndigheternas hantering av medicinering vid dessa problem. Läs på http://www.jannel.se!

Klonmat godkänd

http://ga3.org/campaign/clone_pledge?rk=0pXvIrFqlR45E
Despite scant data, congressional action demanding further research and over 150,000 public comments in opposition, FDA approved the sale of meat and milk from cloned animals yesterdaay


Mobiltelefon ökar cancerrisken
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/18/nphones118.xml
People who use a mobile phone for hours a day are 50 per cent more likely to develop mouth cancer than those who do not talk on them at all, new research has shown.
The study also suggests that mobile users who live in rural areas may be at an increased risk of cancer because handsets need to emit more radiation to locate fewer antennas

SIEMs kommentar: Vi påminner åter om SIEMs seminarium om vår elektromagnetiska miljö den 6 april i Huddinge. Det handlar om hälsofaror, där myndigheterna tiger som muren och inte en varning utfärdas. Samtidigt översköljs vi av hälsovarningar mot bra mycket ofarligare och sällsyntare hot.

Vaccinföretag misstänks för dråp
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/2/23/vaccine-companies-investigated-for-manslaughter.aspx
A formal investigation has been launched by French authorities against two managers from drug companies GlaxoSmithKline and Sanofi Pasteur. A second investigation for manslaughter has also been opened against Sanofi Pasteur MSD.
The investigations are in response to allegations that the companies failed to fully disclose side effects from an anti-hepatitis B drug used between 1994 and 1998


Kampen mot vitaminerna

http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=15&art_id=vn20080314060323560C781201
Vitamin entrepreneur Matthias Rath had never sold a single bottle of his products in South Africa, the Cape High Court was told on Thursday. His advocate, Dumisa Ntsebeza, said the products could not be classed as medicines as the Treatment Action Campaign (TAC) claimed.

The TAC is seeking an order compelling the government to act against what it says is Rath's illegal distribution of the products in black townships and his claim that they can reverse the course of Aids. It also wants a halt to what it says are illegal clinical trials conducted on recipients of the vitamins.


SIEMS kommentar: De sk läkemedel som allmänt används vid HIV/AIDS har inte vetenskapligt kunnat bevisas vara till någon nytta. ( Se Janine Roberts artikel om bl a detta http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf ) För att ändå prångla ut dem på marknaden använder sig läkemedelsindustrin av bulvan-organisationer som basunerar ut myter, som man inte vågar framföra i läkemedelsinformation och marknadsföring. Dessa bulvanorganisationer ser som en av sina huvuduppgifter att bekämpa varje annat synsätt och varje annan behandling. Förföljelsen av dr Raths verksamhet i Sydafrika har nu tagit så absurda proportioner att också den mest trohjärtade medicinentusiast borde begripa att dra öronen åt sig.

Kikhostevaccinet fungerar inte - och är dessutom farligt!
http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=1960&end=1980&view=yes&id=2335#newspost
News that the incidence of whooping cough has trebled deserves to be taken with a pinch of salt. The rise is almost certainly an artefact of the publication of an Medical Research Council Study, Harnden et al, in the British Medical Journal in 2006. The study pointed out that whooping cough/pertussis was proliferating in children of school and, and warned doctors not to overlook the diagnosis even if the children had been vaccinated:

"For school age children presenting to primary care with a cough lasting two weeks or more, a diagnosis of whooping cough should be considered even if the child has been immunised. Making a secure diagnosis of whooping cough may prevent inappropriate investigations and treatment." [1]

While not challenging the vaccination policy the study echoed the findings of Prof Gordon Stewart as reported by Neville Hodgkinson in The Spectator last year, in his article 'What killed Sally Clark's child:

"Yet the DTP vaccine they both received can unquestionably cause alarming and occasionally life-threatening reactions in susceptible babies. The pertussis (whooping cough) component, made from whole cells of the microbe, has been especially implicated as a cause of permanent brain damage and death. The evidence was spelled out in an unpublished 150-page report to the Department of Health by Dr Gordon Stewart, emeritus professor of public health at the University of Glasgow and a world authority on vaccine safety.

"Professor Stewart's report, first submitted at the request of the chief scientist in 1983 and updated in 1998 and 2006, also shows that, unlike the other vaccines, pertussis is ineffective — there has been widespread recurrence of whooping cough in fully vaccinated children in Europe and the USA. For these reasons several countries, including West Germany, Italy and Japan, removed it from their infant vaccination schedule. The report calls on the UK to do the same." [2]

.....

Även data omkring mässling och mässlingvaccinering är mörklagda
http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=1960&end=1980&view=yes&id=2348#newspost

Medicinerna kan döda
http://www.realtid.se/ArticlePages/200803/19/20080319105610_Realtid230/20080319105610_Realtid230.dbp.asp
Biverkningar efter blodförtunnande medicin är en av de största dödsorsakerna i Sverige.
Mer än tre procent av alla dödsfall i Sverige sker på grund av biverkningar från mediciner. Det visar en undersökning som offentliggjorts i tidningen British Journal of Clinical Pharmacology.

Farmakologen Anna Jönsson som är huvudförfattare till undersökningen menar att det finns ett stort mörkeltal bland antalet dödsfall som sker på grund av medicinska biverkningar.
..

Öppet brev om HPV-vaccin
http://www.friskatag.net/nyhetsbulletin.aspx?id=20

Det finns enligt SBU starka påtryckningar på Socialstyrelsen att godkänna HPV vaccin. Man kan ju fråga sig vem som lobbar och trycker på. Det är i alla fall inte barnen och det är dem det gäller.

SIEMs kommentar: Här finns en utmärkt sammanställning av alla de frågor man har anledning att ställa om HPV-vaccineringen. Svaren lyser däremot med sin frånvaro - det enda ljuset i mörkret.

Adhd kan bli ett hinder för att ta körkort
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1944792
Trafikolyckor där unga män är inblandade kan bero på adhd och liknande problem. Nu införs nya regler för den typen av sjukdomar i Vägverkets medicinska krav för innehav av körkort.


SIEMs kommentar:
Hör och häpna, o Svenska Folk! De nya reglerna tycks i själva verket innebära att personer med neurologiska störningar därtill måste vara drogpåverkade (med Ritalin eller Concerta, t ex) för att få köra bil. Vem företräder allmänhetens intressen när Vägverket lagt sig platt för läkemedelsindustrins intressen? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=750670

Fortsätt att jobba, sa Försäkringskassan

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2015947.ab
Till sist kunde Jan Lundstedt, 55, varken stå eller sitta längre stunder.  Men Försäkringskassan tyckte ändå han borde fortsätta jobba.
De diskuterade till och med om han inte kunde ligga och arbeta


SIEMS kommentar:
Det Tredje Rikets hantlangare försvarade sig med att de bara följde regler och gjorde som de blev tillsagda. Nürnbergrättegången underkände deras argument., och visade att var och en kan åläggas ett individuellt ansvar för vad han gör . Måtte försäkringskassor och migrationsverk ha detta i minne, även om de tror att Gud Fader själv är representerad i alliansregeringen.    Matt 25:44-46  .

AP probe finds drugs in drinking water
http://news.yahoo.com/s/ap/20080309/ap_on_re_us/pharmawater_i
A vast array of pharmaceuticals — including antibiotics, anti-convulsants, mood stabilizers and sex hormones — have been found in the drinking water supplies of at least 41 million Americans, an Associated Press investigation shows.

To be sure, the concentrations of these pharmaceuticals are tiny, measured in quantities of parts per billion or trillion, far below the levels of a medical dose. Also, utilities insist their water is safe.
But the presence of so many prescription drugs — and over-the-counter medicines like acetaminophen and ibuprofen — in so much of our drinking water is heightening worries among scientists of long-term consequences to human health.

SIEMs kommentar: ”What have they done to the rain?” sjöngs det redan på sextiotalet, men då handlade det om atomvapen förstås. Nu har regnet nått grundvattnet.

NU är det erkänt: MMR-vaccin framkallar autism
http://www.webmd.com/brain/autism/news/20080306/vaccine-autism-debate-heats-up?ecd=wnl_nal_030608

March 6, 2008 -- Federal officials say a Georgia girl is entitled to compensation from a federal vaccine injury fund because she developed autism-like symptoms after receiving childhood vaccines in 2000.
Hannah's father, Jon, tells WebMD he was not surprised by the compensation decision.

"When you are talking about the courtroom versus science, the burden of proof is different," Poling says. "(But) we showed there was a plausible mechanism. We showed that an injury occurred shortly after her vaccination. Her growth curve went flat for months."
The government has not said that childhood vaccines cause autism; rather, officials conclude that the vaccines given to the girl in 2000 aggravated a pre-existing condition -- a mitochondrial disorder -- that then manifested as a regressive neurological disease with some symptoms of autism spectrum disorder.


Favorit i repris
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/9955/2008-131-7.htm
”Årets lägesrapport visar hälso- och sjukvården dels internationellt, dels ur ett medborgarperspektiv. Sverige utmärker sig genom bra resultat i överlevnad i cancer och hjärtinfarkt, hög medellivslängd och låg spädbarnsdödlighet, men också genom korta vårdtider, få vårdplatser och brister i tillgängligheten”

SIEMs kommentar: Just dessa myter om cancer- och hjärtkärl-överlevnad samt medellivslängd slaktade SIEM redan 2005, se http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Vårdcentraler missar svagas vårdbehov
Vårdcentralerna är dåliga på att ta hand om resurssvaga personer. Därför får lågutbildade och utlandsfödda sämre vård. Det slår Socialstyrelsen fast i en rapport.
.......
Den svenska sjukvården är bra i en internationell jämförelse, utom på en punkt. De resurssvaga grupperna har svårare att komma i kontakt med vården och in i systemet för behandling.
Situationen har blivit sämre de senaste åren, skriver Socialstyrelsen.

SIEMS Kommentar: Man försöker ge sken av att orsaken till att fattiga också är sjuka, är att de inte förstår, och inte har råd att utnyttja tillräckligt med sjukvård. Sanningen är att den som har pengar och god levnadsstandard också har resurser att skydda sig mot olika hälsorisker och överbelastningar, och kan välja mellan de behandlingsalternativ som faktiskt finns. Den fattige får däremot hugga sin ved och skotta sin snö själv, får ta de farligaste jobben, har inte råd att stanna hemma när han är krasslig och är hänvisad till den samhällsfinansierade förgiftningscentralen vid sjukdom.  Förvisso får han mindre del av denna "vård", men det är inte därför han är sjukare.  Ingen har visat att man blir friskare ju  mer sådan "vård" man får.    Men verkligheten är tabu i svensk medicinjournalistik.

Register ska skräddarsy hjärtbehandling
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1937179
Universitetssjukhuset i Lund blir först i världen med att kartlägga hjärtpatienternas gener. Anledningen är att medicineringen bara hjälper knappt var tionde hjärtpatient....

Sverige har ett av världens främsta register på patienter som drabbats av hjärtsjukdom och genom att koppla ett genetiskt register till de existerande registren får sjukvården en unik möjlighet att förbättra behandlingen, minska dödlighet och biverkningar av mediciner som visar sig vara verkningslösa.
– Om vi känner till arvet så kan vi individualisera behandlingen och ge patienten en skräddarsydd vård.


SIEMs kommentar: Vill man få veta hur den ”beprövade medicinen” faktiskt fungerar så bör man läsa reklamen för nya mediciner. Här fick vi svart på vitt att kolesterol- och blodtryckssänkarna ”hjälper” knappt var tionde patient. De övriga får äta medicinen för statistikens skull

Alltfler unga använder magsårsmedicin
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1937125
Användandet av Losec och liknande magsårsmediciner ökar kraftigt bland barn och unga. Det visar siffror från Apoteket. Samtidigt finns en oro från läkarhåll för att medicinering inte löser de grundläggande problemen.

Försäljningen av magsårsmediciner som Losec ökar stadigt, uppgången var runt 10 procent totalt sett till alla åldergrupper under förra året.
Men bland barn och ungdomar är alltså ökningen ännu större. Tydligast gäller det åldern 15-19 år där uppgången det senaste året var en bit över 20 procent.


Broccoli ger evig ungdom, eller nästan
http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-study-reports-broccoli-may-46578.aspx

Barnfetma kan vara orsakad av virus
http://www.alltombarn.se/halsa/barnfetma-kan-vara-orsakad-av-virus-1.8309
Ett vanligt förkylningsvirus kan ligga bakom vart tionde fall av barnfetma. Det visar amerikansk forskning, rapporterar TT.

Fetma hos barn kan vara orsakad av ett vanligt förkylningsvirus, Ad-36, rapporterar TT.

I USA har en stor studie med 500 personer visat att feta människor oftare har antikroppar mot viruset än normalviktiga eller överviktiga. 30 procent av de feta i studien hade antikroppar medan endast elva procent av de normal- eller överviktiga hade det.

– Nästa år eller året därpå hoppas jag att vi har ett vaccin på gång, säger forskaren Richard L. Atkinson, som just nu besöker en konferens om barnfetma i Malmö, till TT.


Vaccin framtaget mot högt blodtryck
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=749635
Ett nytt vaccin kan ersätta läkemedel mot högt blodtryck. Hundratusentals svenskar kan vara aktuella för vaccinet, som kan bli verklighet om fem år.
 
- DET HÄR ÄR EN helt ny behandlingsstrategi mot förhöjt blodtryck och oerhört intressant. Det är första gången man reducerar ett överaktivt system i kroppen på det här sättet, säger Ola Samuelsson, som är docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Närmare 1,8 miljoner svenskar har förhöjt blodtryck. I dag behandlas sjukdomen ofta med kärlvidgande läkemedel.

SIEMs kommentar: Läkemedelsindustrins verkligt våta dröm ligger fortfarande runt hörnet.: Ett allmänt vaccineringsprogram mot sunt förnuft, Det skulle avlägsna de sista hindren för dess expansion

Pfizer låg bakom Temomätning
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=750163
Torsdagen den 24 januari 2008 vaknar stockholmarna återigen till ett larm om en okänd ångestsjukdom på löpsedlarna. Stockholm City är ensamma om nyheten: En halv miljon svenskar, var femte kvinna, lider av "den okända psykiska sjukdomen GAD".

Mest är det kvinnor under 30 som drabbas, skriver tidningen.

De nya siffrorna bygger på en färsk Synovate/Temo-mätning. I artikeln nämns inte att den undersökningen var beställd och betald av läkemedelsföretaget Pfizer, som våren 2006 fick sitt epilepsipreparat Lyrica godkänt för behandling av diagnosen generaliserad ångest, GAD.

Stockholm City intervjuar docent Christer Allgulander om den okända sjukdomen och tidningen intervjuar en patient, som börjat ta ett nytt läkemedel mot GAD. Läkemedelsföretaget Pfizer tillhandahåller samtidigt kursen "GAD 60 minutes" i samtliga landsting, en kostnadsfri fortbildning för läkare, där bland andra docent Allgulander lär specialister, allmänläkare och sjuksköterskor att ställa diagnosen GAD.

Försäljningen av Pfizers epilepsimedicin Lyrica har exploderat de senaste åren, från 17 miljoner kronor under 2005 till 123 miljoner kronor 2007. Samtidigt har försäljningen av Wyeths Efexor fortsatt öka och slutade 2007 på 293 miljoner kronor.Glädjande medel mot depression
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=750158
Sedan början av 1990-talet har det sålts antidepressiva mediciner för 14 miljarder kronor i Sverige.   Av dessa har tio miljarder betalats med skattepengar.

Försäljningen av Pfizers epilepsimedicin Lyrica har exploderat de senaste åren, från 17 miljoner kronor under 2005 till 123 miljoner kronor 2007. Samtidigt har försäljningen av Wyeths Efexor fortsatt öka och slutade 2007 på 293 miljoner kronor.


SIEMs kommentar. Ja, i varje fall blir aktieägarna väldigt glada av sådana  medel.


Sjukdom till salu
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=750165
Lanseringen av nya läkemedel kan ibland göra fler sjuka - inte färre. Med pr-kampanjer och gratiskurser för läkare om nya sjukdomar vidgar läkemedelsföretagen sina marknader. I den nya boken "Pillret" skildrar DN-medarbetaren Ingrid Carlberg de antidepressiva medicinernas historia. 


Könshormon inte bakom prostatacancer
http://sydsvenskan.se/kropp/article297114.ece
I en stor studie vid Umeå universitet kullkastas tidigare sanningar om manliga könshormoners betydelse för risken att drabbas av den allra vanligaste cancerformen.

Att prostatacancer orsakas av höga halter av manliga könshormoner i blodet har länge ansetts som en självklarhet. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute visar forskare i Umeå nu att detta inte stämmer.

Forskarna analyserade blodprov från nära 3 900 män som senare fått diagnosen prostatacancer och jämförde dessa med blodprov från drygt 6 400 friska män. Inget samband hittades dock mellan blodnivån av olika könshormoner och risken för prostatacancer.

Umeåforskarna anser att resultaten innebär att forskningen kring prostatacancer nu måste inriktas på nya frågor, exempelvis om nivån av könshormoner i själva prostatakörteln är betydelsefull eller om det finns andra hormoner som ökar risken för prostatacancer.

Färre nya fall av prostatacancer
http://sydsvenskan.se/kropp/article297419.ece
Statistiken presenteras i en rapport från Nationella prostatacancerrregistret. Där framgår att antalet nya fall 2006 var knappt 9 300 mot cirka 10 000 två år tidigare.

Det har blivit allt vanligare att medelålders män testar sig för prostatacancer utan att ha några symptom. Därmed har också åldern bland dem som får diagnosen sjunkit. Dessutom upptäcks fallen på ett tidigare stadium än tidigare..... De allra flesta tumörer som upptäcks efter PSA-tester är små och har liten förmåga att växa.
– Risken att dessa små tumörer så småningom dödar patienten är liten, men den är inte noll. Vad som händer i dag är att vi behandlar allt fler män, och att fler botas, men till priset av att ganska många män får behandling med biverkningar ”i onödan”. Problemet är att vi ännu inte vet säkert vilka som behöver behandlas och vilka som kan följas med enbart kontroller, säger Pär Stattin.

SIEMs kommentar:  Så kontentan av vetenskapens rön är att vetenskapen  tidigare inte bara haft uppåt väggarna fel, utan under många år också rådbråkat och plågat en mängd män i onödan:  Den hittills förhärskande tesen att cancern måste upptäckas "så tidigt som möjligt" innebär i själva verket att en mängd män med oskyldiga tumörer utsatts för kastrering och plågsam behandling utan att detta torde ha förlängt deras liv. ( Att behandlingen skulle innebära höjd livskvalitet är ännu svårare  att hävda.)   Den förödmjukande kemiska eller fysiska kastrering behandlingen inneburit, tycks också i ljuset av dagens vetande ha varit omotiverad. Värdet av denna sk behandling  kunnat insättas "så tidigt som möjligt" kan knappast anses positivt.

Den vetenskapliga  sanning som därmed kvarstår som obestridlig är att den vetenskapliga sanningen ständigt förändras,  att dess värde ständigt överdrivs och (i vart fall inom medicinen)  ofta omsätts i åtgärder med tveksamt värde för patienten.  Det bästa råd vi kan ge den patient som känner sig tveksam inför den diagnos och den behandling han föreslagits är därför ofta att avvakta ett tag, så att den vetenskapliga sanningen hinner förändras.  Kanske är därför  en "så sen upptäckt som möjligt"  bättre än den tidigaste.

Omstridda färgämnen i barnmediciner
http://sydsvenskan.se/kropp/article304616.ece

Flera läkemedel som ges till barn innehåller starka färgämnen – ämnen som har kopplats till beteendestörningar och hyperaktivitet.

Klarröda och apelsingula pigment används för att göra medicinerna mer lockande för barn. Problemet med de så kallade azofärgerna, som var förbjudna i Sverige fram till EU-inträdet, är att de kan ge allergiska reaktioner och möjligen också skapa beteendestörningar hos barn, har flera studier visat.
– Azofärger i läkemedel borde förbjudas omgående. Det är ju självklart att preparat man ska bli friskare av inte ska innehålla något som kan göra en sjuk, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, till Råd & Rön.

Tidningen har granskat läkemedlen på den svenska marknaden, och hittat azofärger eller färgämnet E 104 i drygt 120 mediciner, varav många är avsedda för barn.

Din deodorant kan orsaka cancer och sterilitet!
http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=37439&categID=305
 
Din deodorant, tandkräm och hudkräm kan innehålla ämnen som orsakar cancer och sterilitet. Det visar en ny rapport från Miljöförvaltningen i Malmö.

Arbetet med rapporten "Nya gifter - nya verktyg" startade när Miljöförvaltningen i Stockholm hittade miljöfarliga ämnen på sjöbottnar där reningsverken har sina utsläpp. Nu vill Miljöförvaltningen i Malmö samarbeta med kollegorna i Stockholm för att ta fram en kampanj och skärpt lagstiftning mot gifterna som främst finns i våra badrumsskåp. I kombination med en ny studie som visar på ett samband mellan miljögifter och beteendestörningar som ADHD är det hög tid att ha koll på vad man får i sig på andra sätt än via maten.

Norska allmänläkare tveksamma till HPV-vaccinering
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/02/28/norska-lakare-tveksamma-ti/index.xml
Samtidigt som det i Sverige råder i stort sett enighet om vikten av att införa vaccinering mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet, varnar läkare i vårt västliga grannland för förhastade beslut.
.......
– Vi anser det vanskligt att anta att okända negativa effekter på lång sikt inte existerar, samtidigt som det antas att okända positiva effekter av vaccinering föreligger, säger Gisle Roksund, ordförande i Norsk forening for allmenmedisin, till norska Dagens Medicin.

Dålig effekt av antidepressiva
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/02/26/dalig-effekt-av-antidepres/index.xml
En ny metaanalys visar att SSRI-preparat mot depression är långt ifrån så effektiva som många studier ger sken av.
...
Det är forskare från USA, Storbritannien och Kanada som har analyserat resultaten av samtliga kliniska studier av SSRI-preparat, sammanlagt 35 stycken , som inkommit till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.   Resultaten av analysen, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos Medicine, visar att skillnaderna i effekt mellan placebo och de aktiva preparaten är i praktiken försumbar.

"Verkningslösa antibiotika dödligt hot även i Sverige"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=748025
Läkare slår larm om bakterieresistens: Det dröjer inte länge innan patienter i Sverige dör för att antibiotika inte längre fungerar. I flera länder fungerar antibiotika allt sämre på grund av deras överdrivna användning. Även i Sverige har vi nödgats lägga in patienter till exempel med blåskatarr på sjukhus för att bakterierna bara har kunnat bekämpas med ett enda antibiotikum som måste ges intravenöst. I de värsta fallen finns inget antibiotikum som kan slå ned en resistent bakteriestam. Infektioner håller åter på att bli dödliga sjukdomar. Därför måste den måttlösa utspridningen av antibiotika upphöra, stora forskningsresurser sättas in på att ta fram nya antibiotika och infektionssjukvården prioriteras. Det skriver sex ledande infektionsläkare vid fyra universitetssjukhus.
 
SIEMs kommentar:  Många sjukvårdsanställda rapporterar om att det numera inte är läkarna som prackar antibiotika på patienten, utan patienterna som kräver att få det. Arbetet med att vägra patienterna medicin är nu väl så betungande som att få de motvilliga att ta det.  

De sjukvårdsansvariga  må därmed noggrannt besinna följderna av att introducera mediciner och behandlingsmetoder på den sk marknaden:   När väl allmänheten  utsatts för den medicinska propagandan är det svårt att  ändra kurs, också efter det att   långsiktiga skador  visat sig.  Inte bara antibiotika, utan amfetamin mot ADHD, antidepressiva, kolesterolsänkande medel, osv som nu pumpas ut från våra vårdcentraler kommer  att skapa intressanta arbetsuppgifter för framtidens skadereglerare och utredare.  

Den ihåliga officiella inställningen till läkemedelsindustrin är att den måste tillåtas göra rejäla vinster för att ha råd att investera i   morgondagens läkemedel.  Därför får den också ganska ohämmat bearbeta allmänheten genom skrämselpropaganda och allsköns förespeglingar, vilket i sin tur riktar en ohanterlig efterfrågan mot den skattefinansierade sjukvården.   Några  flagranta exempel under senare år är Xenical,  HPV-vaccinering och fetmaoperationer.   Men när skadeverkningarna längre fram ska betalas finns inga pengar kvar, ty de är då utdelade till aktieägarna. 

Men antibiotikan har ju gjort nytta under den tid den fungerat?!  Har den?  Antibiotikans existens har starkt bidragit till att utveckla en modern medicin som kunnat åsidosätta grundläggande biologiska och ekologiska  naturlagar,  och förvandlat läkekonst till droghandel.   (På samma sätt innebar utvecklingen av narkosmetoder, att allmänheten utsattes för en uppsjö av kirurgiska ingrepp av mycket tveksamt värde för den enskilde, ingrepp vars värde under senare år alltmer kommit att ifrågasättas (blindtarms- och gallblåseoperationer,  osv))  . Samtidigt  har patienters och allmänhetens  naturliga immunförsvar kunnat undergrävas, och kunskaperna om naturligare  läkemetoder närmast utrotats.  Om antibiotikan nu måste utmönstras lämnar den därför  en värre situation efter sig än om den överhuvudtaget aldrig uppfunnits.  Döbeln vid Jutas kan därmed uppfattas som den moderna medicinens sanna profet:

"Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
Som gör mig för i morgon sjufalt värre,
Men hjälper mig i dag på mina ben!"
http://runeberg.org/fstal/1r.html

Må denna strof bli lika självklar  på Apotekets pillerburkar, som  de obligatoriska varningarna på cigarettpaketen.

Den ökade cancerrisken efter  hormonbehandling kvarstår under lång tid
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/04/AR2008030401919.html
TUESDAY, March 4 (HealthDay News) -- An increased risk of breast cancer lingers after a woman stops taking combination hormone replacement therapy, a new study shows.

The finding, published in the March 5 issue of theJournal of the American Medical Association, was based on data from the landmark Women's Health Initiative (WHI). That trial was halted abruptly in 2002, when it was discovered that postmenopausal women taking combination hormone therapy (estrogen plus progestin) had a higher risk of cardiovascular disease, stroke, blood clots and breast cancer.

Gunnar Lindgrens nyhetsmail denna vecka  (http://www.gunnarlindgren.com )

1. Slammets svanesång
2. Kost och hälsa - D-vitaminer, Mättade fetter och Behandling av diabetiker
3. Radioaktiva gaser släpps ut från kärnkraftverken och misstänks påverka klimatet

---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni