Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007 
         Aug 2007 Okt 07   Nov 07
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin December  2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  på http://www.klokast.se )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Inte ett ord

I Radio Sjuhärad presenteras ibland intressanta klassiska böcker - ett lovvärt avbrott i det lokala flödet av skval och skvaller. I dag var det dags för Orwells ”1984”, en anledning att spetsa öronen lite extra. Vilka politiskt korrekta uppfattningar kan man i dag vänta sig om denna klarsynta och inträngande analys av åsiktsmonopol och mediadiktatur, med så många paralleller till dagens värld?
Jo, naturligtvis att ”vi ska vara tacksamma att vi har det så bra som vi har det i dagens samhälle, och har sluppit Orwells fantasier” (citerat ur minnet)

Naturligtvis inte ett ord om att Orwells analys hade sina rötter i efterkrigstidens England och Labourparti, där kampen mot det Tredje Riket just höll på att avlösas av det Kalla Kriget, och där den tidigare alliansen med Sovjet och kommunistiska motståndsrörelser snabbt måste förnekas och historien snabbt behövde skrivas om. Inte ett ord om hur kampen mot imaginära och demoniserade fiender styr dagens samhälle i väst och öst, och används som förevändning för avskaffande av mänskliga rättigheter och verklighetsförfalskning. Inte ett ord om hur t ex SvD:s Maria Abrahamsson kunde påkalla folklig tacksamhet för Bushs systematiska lögner, när han drog världen i krig mot Irak.

Och naturligtvis inte ett ord om att Oceaniens folkmassor i 1984 själva uppfattade sig leva i de bästa av världar, beskyddade och försörjda av Storebror. Vad kan vi vänta av en lokalradio?

För några månader sedan åhörde jag en liknande tacksamhetslitania i brittisk TV , där temat var att vi nu borde skatta oss lyckliga över att Hitler förlorade kriget: Hur skulle Europa annars ha sett ut i dag? Det som emellertid aldrig antyds är att en liknande tacksamhetslitania skulle ha framförts i dagen TV även om Hitler hade vunnit kriget. Ordvalet hade kanske varit lite annorlunda, men det underliggande budskapet detsamma: Låt oss skatta oss lyckliga för att judehotet avvärjts, att våra inre fiender så framgångsrikts bekämpats och att rasens enhet bevarats inför vår ärorika framtid!

Jag har smugglat undan doktor Henrik Bergs Läkarebok från 1933, som skydd och försvar mot Sanningsministeriets härjningar i våra dagar. Dr Berg kan inte tjäna som facit i varje fråga, men refererar ofta intressanta fakta som i dag undertrycks: Han anser t ex att ”fakta talar ett tillräckligt tydligt språk; Enligt statistiken från åtskilliga sjukhus visar sig dödligheten betydligt mindre vid homeopatisk mot vid allopatisk (ds skolmedicinsk) behandling. ...I Krimkriget dogo i det homeopatiska kolerahospitalet omkring 1/3 av de sjuka, i det allopatiska omkring 2/3

Om mässlingen, för vilka dagens läkare varnar och prånglar ut skadliga vacciner säger dr Berg bl a:
” Denna vanliga barnsjukdom undgås knappast av någon människa. Den är i våra dagar jämförelsevis ofarlig,och i alla händelser, om den rätt behandlas, hos ett förut starkt barn en ganska oskyldig sak. Om den däremot vanvårdas eller behandlas oriktigt, kan den bliva ödesdiger genom följdsjukdomar, som antingen uppträda omedelbart eller längre fram i tiden.
I forna dagar var mässlingen en mycket fruktad farsot. På de tider, då vattenbehandling av feber var okänd (sorgligt nog tro än i dag de flesta människor, att just vid mässling det ej går att använda vattenbehandling) och då bloduttömning (genom åderlåtning m. m.) var ett suveränt medel att sänka temperaturen, grasserade mässlingen så väldeligen, att den anställde härjningar, som påminde om koleran” (Läs mer om detta på /siem/barnsjukdomar.html )

Så gick det till när farfar var ung, och så såg alltså verkligheten ut bakom dagens medicinska standardfras att ”före vaccinernas tid dog barn ofta i mässlingen”. Sanningen var och är att de då som nui alltsomoftast i stället dog eller skadades av den medicinska behandlingen. Och sanningsministeriet såg då som nu till att skyffla igen spåren.

Trädet januari 2008


Ulf Brånell


"Upphaussat cancervaccin svek mot kvinnors hälsa"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=738201
Ny expertstudie i dag om skydd mot livmoderhalscancer: Vilseledande marknadsföring av nya cancervacciner är ett oerhört svek mot svenska kvinnor och riskerar att skapa nya hälsorisker. Starka förväntningar har knutits till två nya vacciner mot vissa typer av virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Trycket är stort på Socialstyrelsen att införliva dessa vacciner i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men en expertstudie som presenteras i dag visar att kunskapen är alltför otillräcklig och osäker för att man ska dra någon slutsats om vaccinernas förebyggande effekt mot cancer....

SBU konstaterar att det i dag inte går att säga i vilken omfattning en allmän barnvaccination mot de två HPV-typerna kan förebygga framtida cancerfall eller rädda liv.

SIEMs kommentar: SBU:s kritik är närmast identisk med den analys som SIEM publicerat under de senaste åren. Sent ska syndarna vakna. Man nämner ändå inte de misstänkta biverkningar och dödsfall som följt i Gardasils spår, och där den officiella granskningen ännu inte lett till några resultat

Under veckan har minister Maria Larsson också meddelat att det blir ingen svensk vaccinfabrik - en annan av läkemedelslobbyns käpphästar i fågelsinfluensans hovfölje, vilken vi ofta raljerat över.. Vi gratulerar regeringen till åtminstone ett vettigt beslut.

Vaccin-affärerna har demonstrerat att det inte går att skilja på ”medicinsk information” och ”läkemedelsindustrins propaganda”. Vill du undvika att gå på medicinska blåsningar - som politiker eller patient - kan det vara klokt att läsa SIEMs magasin. (Använd sökmotorn som finns t ex på http://www.klokast.se/siem !

Var tionde privatläkare misstänks för fusk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=738093
Stockholms läns landsting misstänker var tionde privatläkare för fusk. Kostnaden beräknas till dryga 50 miljoner kronor och landstinget har nu polisanmält en privatläkare för bedrägeri, skriver Dagens Medicin.

Barnläkarförening vill stoppa TV-serie
http://www.aap.org/advocacy/releases/jan08elistonerelease.htm
January 28, 2008
              
CHICAGO - The American Academy of Pediatrics (AAP) is demanding ABC cancel the opening episode of “Eli Stone” scheduled for Thursday, January 31. As reported in The New York Times, the episode features a lawyer who argues in court that a vaccine caused a child’s autism. While the show includes statements that science has refuted any link between autism and vaccines, the episode’s conclusion delivers a contrary impression; the jury awards the mother $5.2 million, leaving audiences with the destructive idea that vaccines do cause autism.
“A television show that perpetuates the myth that vaccines cause autism is the height of reckless irresponsibility on the part of ABC and its parent company, The Walt Disney Co.,” said Renee R. Jenkins, MD, FAAP, president of the AAP. “If parents watch this program and choose to deny their children immunizations, ABC will share in the responsibility for the suffering and deaths that occur as a result. The consequences of a decline in immunization rates could be devastating to the health of our nation’s children.”

SIEMs kommentar: Läkarskrået bevakar svartsjukt massmedia, och allt som kan rubba glorian ovanför den vita rocken attackeras. Ett gott samvete är den bästa huvudkudden, heter det, men tydligen sover man rätt dåligt.

Här tilldelar man ABC ansvaret för barn som insjuknar och dör pga att deras föräldrar får intryck att vacciner är skadliga och därför avstår. Då är det väl rimligt att läkarskrået och deras medialakejer tar på sig ansvaret för för tidigt födda barn och missfall, pga att deras mödrar under många år intalats att det är onödigt med vitamintabletter. ( Jmf http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html ) För att inte tala om alla de politiska företrädare som med envisheten hos en drucken papegoja hävdat tillräckligheten hos ”en allsidig kost”.

Folsyra halverar risk för tidig födsel
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1864227
Risken att föda sitt barn för tidigt kan mer än halveras om den blivande mamman äter b-vitaminet folsyra, året innan hon blir gravid. Detta enligt en stor amerikansk studie.
Amerikanska forskare har följt drygt 38 000 gravida
Det är de allra tidigaste födslarna som minskar mest när mammorna får folsyra, visar studien.
– Det är de som är de mest komplicerade fallen och också medför mest komplikationer så det är oerhört angeläget om man lyckas hindra det, säger professor Hugo Lagercrantz, som är expert på för tidigt födda barn.


En miljon irakier dödade sedan 2003
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1864234
Mer än en miljon irakier har dödats sedan USA invaderade landet 2003, det sägs i en ny undersökning från ORB, ett av Storbritanniens ledande opinionsinstitut.
Institutet har intervjuat drygt 2 000 irakier om dödsfall i familjen och med det som grund beräknar ORB att uppemot 1,1 miljon irakier avlidit till följd av kriget.
Forskare vid amerikanska Johns Hopkins-universitetet, som använt en liknande metod, kom i höstas fram till ett dödstal på drygt 600 000.
Men hur många som dödats i Irak är en kontroversiell och svårbedömd fråga. Det vanligast citerade institutet, Iraq Body Count, redovisar maximalt 88 000 dödsoffer.

SIEMs kommentar: Mot amerikansk utrikespolitik skyddar inga vacciner. Och siffrorna kan skilja tiofalt, beroende på vem som räknar. När ska medicinen få sina egna oberoende kroppräknare? Då kanske vi kan få svart på vitt om t ex vacciner och vitaminer


Bildt: Ökande matpriser hotar freden
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1854547
Priserna på livsmedel stiger i sådan snabb takt att de är på väg att hota stabiliteten i fattiga länder och det problemet är oroande, anser utrikesminister Carl Bildt, som har diskuterat frågan under det pågående världsekonomiska mötet i Davos.
"Livsmedelspriserna skapar instabilitet i sköra länder"
På bara några månader har matpriserna gått upp med mellan 20 och 30 procent och det råder en matpriskris, säger Carl Bildt.

Ökat bistånd minskar inte fattigdomen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1864182
Biståndet till fattigdomsbekämpning har inte ökat, trots att det ska prioriteras, enligt FN:s millenniemål.....Det visar en rapport från den kristna biståndsorganisationen Diakonia, som presenteras på torsdagen.
– Den viktigaste slutsatsen är att vi globalt ser en ökning av biståndet, men det används inte till fattigdomsbekämpning. Allt mer av ökningen stannar i givarländerna, som gör ökningarna, säger Bo Forsberg generalsekreterare för Diakonia.


Fusk och bedrägeri
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8670
”....tyder på att läkemedelsföretagen selektivt publicerar studier med positivt utfall. De 31 procent av studierna som av FDA hade bedömts som negativa eller diskutabla hade inte publicerats. Detta innebär i praktiken att antidepressivas effekt enligt tillgänglig litteratur framstår som 32 procent bättre än vad den egentligen är enligt läkemedelsmyndighetens kompletta material.”

SIEMs kommentar: Spar denna notis för att användas när någon vill slå dig i huvudet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Medicinens goda anseende i allmänhetens ögon beror till stor del på undertryckt information, inte på sakliga meriter.

Sötningsmedel hamnar i sjöarna
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1862965

En ny studie visar att sötningsmedlet sukralos, som används i olika livsmedel, är mycket stabilt i miljön..... Så har vi hittat att det sukralos som kommer till reningsverken går rakt igenom och fortsätter ut i miljön, säger Britta Hedlund som arbetar med övervakning av miljögifter på Naturvårdsverket.
Det faktum att ämnena inte bryts ner, vad innebär det?
– Det innebär att de finns kvar i vattenmiljön under en längre tid och att de kan spridas.
Högsta halterna finns utanför Henriksdal i Stockholm, men höga halter av sukralos har också hittats i exempelvis Bollebygd, Karlstad och Trosa. Tillverkaren av sukralos uppger själv att ämnet är stabilt och långlivat. Det kan vara bra från produktsynpunkt, men dåligt för miljön. Varningsklockorna ringer för ämnen som bryts ner mycket långsamt i naturen.
– Det är ett varningstecken i sig att vi släpper ut kemikalier som finns kvar i vattenmiljön under en längre tid.

SIEMs kommentar: Hurra för löjtnant Schiller, som pest i vattnet spiller”, skaldade Hasse Alfredsson i sin travesti på Fänrik Ståls sägner. Löjtnant Schiller kan i dag bedriva sin verksamhet genom att gå på toaletten. Tekniken gör ständiga framsteg.

VM-fotboll kan öka hjärtbesvär
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1864376
Spänningen under fotbollsmatcher kan bli så stor att den utlöser hjärtbesvär. Det visar studier som tyska forskare gjorde under fotbolls-VM i Tyskland sommaren 2006.
De fann att det var betydligt fler hjärtpatienter, som las in på sjukhus under de dagar som det tyska landslaget spelade match än under andra dagar.
Studien publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.
Samtidigt konstaterar forskarna att fler faktorer än stress kan ha bidragit till ökningen av akuta hjärtproblem under VM, som brist på sömn, konsumtion av skräpmat, högt alkoholintag och rökning.

SIEMs kommentar: Dags att ompröva föreställningarna om idrottens hälsosamhet?

Om kaffe och annat bränsle

Jag är född strax efter andra världskriget, en period under vilken fortfarande kafferansonering gällde. Under kriget hade dock det rått brist på flertalet konsumtionsvaror, som då omfattades av ransonering. Varje medborgare hade alltså fått ett antal kuponger, vilka berättigade till inköp av 100 g smör, bröd, kött osv, och hade att överlämna dem i samband med inhandlandet. Hade man gjort slut på sina kuponger, fick man vara utan, eller dricka cikoria.

Även om man raljerade med ransoneringssystemet, och en och annan försökte fuska - var händer inte det? - så tycks knappast någon ha ansett att systemet var onödigt, eller att det borde ersättas av ”marknadskrafterna”. Var och en kunde lätt inse att marknadskrafternas spel skulle ha inneburit att många skulle blivit helt utan viktiga varor, medan andra kunnat överkonsumera långt över sina egna behov, och vissa skulle kunna tillskansa sig helt omotiverade och oförtjänta vinster. Det sunda förnuftet och en praktisk solidaritet talade för att ransonering, lika för alla, var ett vettigt sätt att möta en allmän brist på vissa varor och tjänster. Systemet var i sin tur också närmast självkontrollerande - eftersom var och en visste hur stor den allmänna ransonen var, drog ”överkonsumenten” snabbt blickar, uppmärksamhet och misstänksamhet till sig. Hur många av dagens pensionärer som skulle svultit ihjäl redan under beredskapsåren om endast pengarna och inte ransoneringskorten fått bestämma, vet bara de själva.

Idag växer insikten om att mänsklighetens uttag och förstörande av viktiga naturresurser vida överstiger naturens förmåga att återskapa dessa resurser. Märkligt nog tycks ”klimathotet” nu ha vunnit praktiskt taget all uppmärksamhet, medan risken att t ex råvarubrist, kemisk förgiftning eller radioaktiv eller magnetisk strålning ska ta livet av oss eller våra oumbärliga medvarelser på detta klot framförs mer sällan. Likväl utgör även detta en bristsituation, som måste mötas på ett eller annat sättet.

I dag diskuteras dock uteslutande ”marknadsanpassade” lösningar av politiska organ och institutioner. Miljöavgifter, energiskatter, handel med utsläppsrätter och andra avlatsbrev framställs som det yttersta måttet på politisk handlingskraft. Det sunda förnuft och den praktiska solidaritet som utformade beredskapstidens krispolitik för sjuttio år sedan lyser i dag med sin frånvaro. I stället väntar oss nu en bisarr ”miljöfördelningspolitik”, som låter den urkonservative Heidenstams travesteras:

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér
att utsläppsrätt heter pengar.

Jmf http://www.sub.su.se/national/kglob39.htm

Ännu finns tid att lägga om kursen. Men inget tyder på att så kommer att ske. I stället cementeras den globala och nationella orättvisan under högtidligt proklamerande av goda föresatser medan svarta barn svälter i hjäl i allt snabbare takt.

Trädet januari 2008


Ulf Brånell


Fattiga betalar de rikas miljöförstöring
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1845283

Fattiga länder får betala ett högt pris för de rika ländernas miljöförstöring och nu har forskare för första gången satt siffror på det här i kronor och ören.

Johan Rockström, chef för miljöforskningsinstitutet Stockholm Resilience Center kommenterar studien. – Fattiga länder som orsakar i storleksordningen 10 -13 procent av växthusgasutsläpp tar någonstans 30 procent av kostnaden. Det vill säga att den obehagliga sanningen bekräftas i den här studien, vår välfärd i de rika länderna i världen, däribland Sverige, sker på bekostnad av fattiga länder i världen.

SIEMs kommentar: Denna ojämlikhet mellan vem som får bära bördorna, och vem som inhöstar förtjänsterna, gäller inte bara klimatfrågorna, utan hela miljöförstöringsproblemet, där både kemiska och radioaktiva sopar exporteras till fattiga länder med korrumperade regimer. En internationell ”utjämningspolitik” där fattiga nationer kompenseras ekonomiskt hjälper föga så länge de nationella regimerna och eliterna ( i både i- och uländer) regelmässigt är präktigt korrumperade.

Den enda effektiva globala utjämningspolitiken är att till varje pris skydda de naturliga miljöresurserna så att människor kan finna en tillfredställande och långsiktig bärgning i sin närmiljö.


Ökat etanolintresse hot mot barn i Afrika
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1843335
Undernäringen bland barn i Afrika riskerar att öka med minst fyra procent bara på grund av den ökande etanolanvändningen. Det visar en ny studie som livsmedelsinstitutet IFPRI i Washington har gjort.


Biobränslet etanol, som slog försäljningsrekord i Sverige förra året, gör det svårare för fattiga familjer i världens utvecklingsländer att hitta mat för sin överlevnad.  
Om de rika länderna i världen fullföljer de planer som finns nu på en ökad användning av biobränsle, framför allt etanol, kommer undernäringen bland barn i Afrika öka med minst fyra procent.

Undernäring vanlig dödsorsak bland barn
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1836353
Varje år dör 3,5 miljoner barn under fem år till följd av undernäring. Värst är situationen i tropiska Afrika och Sydasien.
Undernäring svarar för mer än en tredjedel av antalet dödsfall bland barn, visar flera forskningsstudier som idag torsdag publiceras i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet.
Undernäring är ofta en indirekt orsak. Barnen dör på grund av hämmad tillväxt eller dålig motståndskraft mot sjukdomar.


SIEMs kommentar:
Under tiden subventioneras etanoldrivna bilar med tiotusentals kronor av stat och skattebetalare.

Sverige vill ha fördelar i EU:s klimatpaket
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1847713
...

Centerpartiets europaparlamentariker Lena Ek är engagerad i skogsfrågor och anser att Sverige missgynnas av att biobränslen som tillverkas av jordbruksprodukter får stöd medan det inte finns för biobränslen från skogsbruket.
– Det är klart att för oss är det jättekonstigt att man bara får det för åkermark och inte för det man producerar i skogen. Det är ju också en viktig produkt och en viktig nyckel i miljödiskussionen, säger Lena Ek.
....
Ta hänsyn
Ett annat område som det väntas diskussion om är hur låginkomsttagare ska skyddas från allt för tunga bördor i fråga om höga energipriser som ju blir följden av klimatåtgärderna. Framför allt inom Europaparlamentet finns det röster som kräver att större hänsyn m
åste tas till de mindre bemedlade européerna, när man gör upp hur klimatåtgärderna ska betalas.

SIEMs kommentarer: Sent ska syndaren vakna.  Hur t ex de mindre bemedlade afrikanerna och asiaterna ska klara av det, det är  också en gåta.  Ska man kompensera de ihjälsvultna barnen med mera kontantutbetalningar till korrumperade regimer, som stoppar pengarna i egen ficka??


Autismsymptom dämpas med feber

http://www.alltombarn.se/halsa/autismsymptom-dampas-med-feber-1.6067

Att barn blir lite allmänt avslagna när de har feber vet alla. Det blir även autistiska barn, men nu visar forskning att autistiska barn dessutom på ett positivt sätt minskar sina symptom under och strax efter feber.

“Autismsymptom dämpas med feber”

Autistiska barn kan ibland upplevas som irriterade och hyperaktiva. Men inte när de har feber, skriver International Herald Tribune. Och förklaringen är inte bara att barnet blir allmänt slött av febern.

Forskare vid Kennedy Krieger Institute i Baltimore bad föräldrar till 30 barn med autism att studera barnens beteende vid sjukdom med feber. De flesta föräldrarna rapporterade förbättringar av autismsymptomen så fort barnen fick 38 graders feber eller mer.


Test av ny cancerbehandling
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1842992
En helt ny form av cancerbehandling kommer att börja testas på människor, och det är forskare från Karolinska Institutet i Solna som ligger bakom.
Det handlar om att få cancerceller att självdö och det är ett exempel på den nya målinriktade cancerbehandling som väntas komma mer och mer under de närmaste åren

SIEMs kommentar: Varför riktas forskarintresset alltid mot ”nya” cancerbehandlingar, och inte mot gamla som redan visat sig fungera? (Svar: därför att nya behandlingar kan patenteras och generera miljardinkomster genom att erbjudas ett fåtal patienter - i motsats till gamla behandlingar som vilar på billiga och naturliga hjälpmedel ) Se t ex http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=533 med bra information om laetril-behandling ( B17) .Hur länge ska myndigheter och medicinmaffia få undanhålla folk information av detta slag, och förvägra sjuka människor rätt till behandling efter eget val?

Canceröverlevarna blir allt fler

Sedan vi publicerade boken Oddsen till Trots (http://www.klokast.se/Odds ) har vi observerat att allt fler berättelser om ”inortodoxa” canceröverlevare rapporteras mer och mer offentligt - trots det kraftiga motståndet mot att diskutera alternativ cancervård även inom hälsorörelsen självt - tex på Hälsans Hus i Stockholm. . Medan t ex tidningen Hälsa undviker ämnet och talar i tungor hittade vi häromveckan emellertid ett överraskande reportage i Femina, om kvinnor som besegrat cancern på sitt eget sätt. I veckan kom också ett brev från Emma G ”...jag undrar om du behöver en happy happy story som ackompanjemang till din föreläsning?” Läs hennes historia (Word-dokument) på http://www.klokast.se/Nyhet/2008/Anticancerbrevet.doc
Fler överlevare framträdde på SIEMs välbesökta cancerseminarium i söndags. Nästa cancerseminarium äger rum i Göteborg den 13 april!

Cancer drugs found in tap water

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/01/13/eachems113.xml

Britain's tap water should be monitored for powerful medicines after traces of cancer and psychiatric drugs were detected in samples, a report has warned.
The 100-page statement, commissioned by the drinking water watchdog, the Drinking Water Inspectorate (DWI), reveals that pharmaceuticals are finding their way into the water supply despite extensive purification treatments used by water companies.
Trace levels of bleomycin, a cancer chemotherapy drug, and diazepam, a sedative, have been found during tests on drinking water, the report reveals.


SIEMs kommentar:
Att få distribuera cancerframkallande gifter med dricksvattnet - det måste ju vara läkemedelsindustrins våta dröm. Nu är den verklighet.

Nytt test för prostatacancer
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=1836596
Ett nytt gentest i form av ett blodprov kan snart komma att komplettera det osäkra PSA-testet och ge tydligare prostatacancerdiagnoser. Det finns fem kända genvarianter som var för sig ökar risken för sjukdomen med ett par procentenheter, men om man har en kombination av generna så ökar risken mycket mer.

SIEMs kommentar. Det är lönsammare att räkna ut vem som kommer att drabbas än hur de ska slippa att drabbas. Det kallas marknadsanalys.

Nya rön: Sorkfeber kan smitta via kyssar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=735031
Nyss var det vedertaget att sorkfeber inte kunde smitta mellan människor. Men nu har en forskargrupp i Umeå funnit smittan i mänsklig saliv, och jobbar vidare utifrån teorin att kyssar kan föra smittan från en person till en annan.


SIEMs kommentar: Kyss alltså ingen som kysser sorkar!

Få bakterier vid graviditet kan ge barnet eksem
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=735507
Torftig bakterieflora hos den gravida kvinnan ökar risken för att hennes barn ska drabbas av allergier. För få bakterietyper tycks ge överkänsligt immunförsvar, visar ny svensk forskning.

- Men i dag har många kvinnor en bakterieflora som domineras av dåliga bakterier. Barnen får inte de bakterier som behövs för att immunsystemet ska utvecklas.

Den nya studien ger stöd åt den så kallade hygienhypotesen, som är en tänkbar förklaring till att allergierna ökar i västvärlden. Enligt hypotesen utsätts vi för allt färre bakterier och det leder till att vårt immunförsvar blir överkänsligt.


SIEMs kommentar: Kan alltså allergierna bero på sjukvårdens fanatiska bekämpande av våra mikroorganismer med vacciner och antibiotika?
 

Drug Approved. Is Disease Real?

http://www.nytimes.com/2008/01/14/health/14pain.html?_r=1&em&ex=1200805200&en=9621ecd8436c3b4b&ei=5087%0A&oref=slogin
Fibromyalgia is a real disease. Or so says Pfizer in a new television advertising campaign for Lyrica, the first medicine approved to treat the pain condition, whose very existence is questioned by some doctors.

For patient advocacy groups and doctors who specialize in fibromyalgia, the Lyrica approval is a milestone. They say they hope Lyrica and two other drugs that may be approved this year will legitimize fibromyalgia, just as Prozac brought depression into the mainstream.
But other doctors — including the one who wrote the 1990 paper that defined fibromyalgia but who has since changed his mind — say that the disease does not exist and that Lyrica and the other drugs will be taken by millions of people who do not need them.

SIEMs kommentar:   Numera är det inte patientens utsikter som bedöms hoppfulla, utan medicinernas.  Och det som marknadsförs är främst sjukdomar, inte mediciner.  Sedan väl sjukdomsbegreppet är etablerat säljer medicinen sig själv. 


Saco sågar a-kassa för alla
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=734167

Regeringen kommer inte att lägga fram något förslag om en obligatorisk a-kassa. Den bedömningen gör Sacos ordförande Anna Ekström två veckor innan utredningen ska vara klar.
 
Den borgerliga regeringen har gjort stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen i syfte att stödja arbetslinjen:
Medlemskap i a-kassan har blivit dyrare.
Det har blivit svårare att kvalificera sig för ersättning från a-kassan.
Ersättningen har sänkts.

Nästan 400.000 personer har lämnat sin a-kassa.
Regeringen vill göra medlemskap i a-kassan obligatoriskt för alla som arbetar. Hur det ska gå till utreds av Sören Öman.
 
AV SACO-FÖRBUNDENS 600.000 medlemmar har 60.000 lämnat a-kassan AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa. Detta trots att det är den billigaste att vara med i. Anna Ekström tror inte att det går att tvinga in dem i systemet igen.

-?Det här är vuxna människor som har fattat ett välinformerat och självständigt beslut att lämna a-kassan. De vill inte betala för en försäkring som har blivit både sämre och dyrare. Det måste respekteras.

A-kasseutredare får nya instruktioner
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1846658
Regeringen vill att alla ska vara med i arbetslöshetsförsäkringen, att den ska vara obligatorisk och inte frivillig som idag. Det betyder att drygt en miljon människor, som inte är försäkrade idag, ska in i arbetslöshetsförsäkringen. Hur det ska gå till och vem som ska driva in avgifterna, utreds just nu, men utredaren kommer att få nya instruktioner av regeringen och mer tid på sig.

SIEMs kommentar: I augustimagasinet 2007 skrev vi att ”Verkligheten börjar komma i fatt vår kommentar i januarimagasinet i år : Alliansregeringens s k socialpolitik vilar på konsten att skjuta sig i båda fötterna samtidigt. Vi kan redan skönja hur arbetslöshetsförsäkringen skjuts i sank och allt fler avgiftsbetalare lämnar skutan, varefter regeringen kommer att få välja mellan en helt skattefinansierad försäkring och ett helt obefintligt skydd mot arbetslöshet, vilket i sin tur skulle utgöra en total bromskloss vid allt förändringsarbete inom företagen - och därmed nya ”hot mot jobben”. I slutet av denna återvändsgränd måste väljare, som lovats stora skattesänkningar, övertygas om att skattevägen finansiera en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ska bli intressant att se hur detta ska gå till.” Vi har denna vecka i TV hört Sven Erik Littorin oja sig över just detta nyligen insedda problem, Sverige har förvandlats från sociapolitisk experimentverkstad till lekstuga. Vänta bara! ”

Följetongen går vidare och regeringen liknar nu mest en tusenfoting med hagelgevär.

Medicinlager riskerar bli för gammalt
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1847830
Läkemedel för 200 miljoner kronor kan komma att märkas om med ett nytt bäst-före-datum. Det gäller antivirusläkemedlet Tamiflu, som Socialstyrelsen har byggt upp ett stort lager av, som en förberedelse för en eventuell pandemi.
Alla EU-länder köpte in ett beredskapslager
Tiden då medicinen går ut närmar sig och de stora reserverna riskerar att bli oanvändbara.
Anders Tegnell är chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.
– Den frågan som är kärnfrågan, som står kvar, det är ju vem som är ansvarig för eventuella biverkningar av medlet om man använder det efter utgångsperioden. Det är det ansvaret som någon måste ta.
När rädslan för fågelinfluensan och en pandemi var som störst för något år sen köpte Socialstyrelsen mellan två och två och en halv miljon doser av läkemedlet Tamiflu. Ett beredskapslager som finns utspritt över landet på ett antal hemliga platser, till hands ifall det värsta skulle inträffa. Kostnaden för staten var drygt 200 miljoner kronor.
Huvudbry för Socialstyrelsen
Men redan om två år, 2010, går delar av läkemedelslagret ut. Bäst-före-datum passeras och det här vållar huvudbry för Socialstyrelsen, som formellt äger medicinerna

Pneumokockvaccin för alla barn
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1832725
Socialstyrelsen föreslår att alla barn ska erbjudas vaccination mot pneumokocker som kan ge allvarliga infektioner, bland annat hjärnhinneinflammation. I så fall skulle alla spädbarn kunna börja vaccineras i höst.

Måndagens besked välkomnas av Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i föreningen Barnplantorna som arbetar för döva barn. Hon vill att man ska vaccinera också äldre barn.  – Det är absolut idé att vaccinera alla barn under fem år. Vi kommer inte att nöja oss med det här beskedet utan vi hoppas att Socialstyrelsen fattar beslut om att ”vaccinera i kapp”, säger honBarnplantornas verksamhetsberättelse 2006:
http://www.barnplantorna.se/UserFiles/file/pdf/Verksamhetsberattelse_2006.pdf

Den ökade omfattningen på Barnplantornas verksamhet medför att Ann-Charlotte  Gyllenram och Christina Ryberg är fortsatt arvoderade på heltid.
.....
Barnplantorna har också givet ut en informationsbroschyr ”Pneumokocker – vaccinera mot onödigt lidande ”- till alla barnavårdscentraler, vaccinationscentraler, smittskyddsläkare, ÖNH-  avdelningar etc. Broschyren finns även att ladda ned och/eller beställa via  Barnplantornas hemsida.  ..Broschyren gavs ut med finansiellt stöd från Wyeth AB. ... I samarbetet ingick även finansiellt stöd till utgivning av en informationsbroschyr om Barnplantorna.


WYETH AB
http://www.wyeth.se/(S(1ov0r1vzjpqhoyrlzfghx245))/Default.aspx?PagId=14

Wyeth är ett av världens ledande, forskningsinriktade läkemedelsföretag. Vi fokuserar på att utveckla nya, innovativa läkemedel

.. • Wyeth har ca 50 000 anställda över hela världen.
• 6 000 arbetar med forskning och utveckling av läkemedel och vacciner i 40 länder


SIEMs kommentar: Ett läkemedelsföretag sponsrar en förening, vars heltidsarvoderade företrädare propagerar för företagets produkter. Föreningen organiserar barn med cochlea-implantat, men gör sig i massmedia till talesman för Sveriges alla barn. Sveriges ”oberoende” radio vidarebefordrar propagandan utan granskning.

Var kommer barnen in? sjöng Hanson de Wolfe United för många år sedan. Borde spelas oftare.


"Vaccinera barnen mot pneumokocker"
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article292897.ece
Hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker är en barnläkares mardröm. Att vaccinera spädbarnen skapar ett fullgott skydd...Hur många bebisar hinner insjukna, dö eller bli handikappade under denna utdragna väntan? / Salomon Schulman & Tomas Sveger

Kommentar av Alan Rees:

Salomon Schulman och Tomas Sveger vill skydda barn mot hjärnhinneinflammation genom att vaccinera dem mot pneumokocker. Vårt eget barn drabbades av hjärnhinneinflammation. Han är numera gravt handikappad, autistisk och saknar talförmåga. Men hans hjärnhinneinflammation orsakades av just vaccinationerna han fick

De senaste hundra åren har det nämligen skett en enorm ökning av hjärnhinneinflammation (tidigare en mycket sällsyn sjukdom) i takt med ökad vaccinering. Det står till och med i vaccintillverkarnas produktinformation att hjärnhinneinflammation uppstår efter vaccinering, men läkarna vägrar vanligtvis att erkänna att vacciner kan orsaka hjärnhinneinflammation (och någon ersättning för de drabbade är det naturligtvis inte tal om). I stället skyller man på diverse mikroorganismer.

Först la man skulden på Haemophilus Influenzae typ B och Hib-vaccinering ingår i det svenska vaccinationsprogrammet numera. Men hjärnhinneinflammation har ökat ändå. Och då lägger man skulden på ännu en mikroorganism: pneumokocker. Ett forskarteam i Finland rapporterade en ökning sedan 1993 av invasiv pneumokockinfektion och kommenterade dess samband med minskningen av Hib enligt följande: "…våra resultat visar att försvinnandet av Hib-infektioner i barnen åtföljs av en ökning av bakteriella pneumokockinfektioner. En liknande ökning har rapporterats i Philadelphia. Det är frestande att spekulera över ett troligt orsakssamband mellan ökningen av pneumokockinfektioner och försvinnandet av Hib-infektion."

Vad man inte kommer att spekulera över är sambandet mellan vaccinering och hjärnhinneinflammation, trots att dessa listiga organismer besvärar bara de vaccinerade (inte de ovaccinerade), och slår alltid till efter vaccinering (inte före). Pneumokockvaccinering är, med andra ord, värdelöst kvacksalveri - och dyrt. Schulman och Sveger skriver om "det facila priset på 1500 kronor", men som Socialstyrelsen skriver på sin hemsida: "De två vacciner som för närvarande är föremål för Socialstyrelsens bedömning (pneumokock- respektive HPV-vaccin) medför - var för sig - en kostnad som överstiger vaccinpriset för hela det existerande barnvaccinationsprogrammet."

Och när varken Hib- eller pneumokockvaccinering hejdar ökningen av hjärnhinneinflammation förmodar jag att Schulman och Sveger kommer att föreslå vaccinering mot en tredje eller fjärde eller en femte mikroorganism och fortsätta att blunda för att orsaken är just själva vaccinationsprogrammet. Det är fullständigt korkat att ge spädbarn ett vaccin mot hjärnhinneinflammation som själv kan orsaka just hjärnhinneinflammation! Frågan är om Schulman och Sveger tror på sin egen propaganda. Läkarna är väldigt ivriga att vaccinera spädbarn, men är inte alls angelägna att visa oss andra att vaccinerna i fråga är ofarliga. I en artikel British Medical Journal har jag uppmanat läkare att låta sig själva vaccineras med barnvaccinerna så att de kan visa omvärlden att de tror på produkten och inte är rädda för hjärnhinneinflammation: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/330/7483/112-d#93670

Hittills har inte en enda läkare i hela världen nappat på erbjudandet, men det är möjligt att vare sig Schulman eller Sveger läser BMJ. Dock läser de (och Region Skåne) Sydsvenska Dagbladet och då upprepar jag mitt erbjudande här och på svenska. Region Skåne bör absolut inte slösa bort mina skattepengar på pneumokockvaccinering innan de har pratat med undertecknad och andra vaccinoffer och innan Schulman och Sveger har visat skåningarna, genom att låta sig vaccineras enligt villkoren i BMJ, att de är beredda att löpa samma risk som de vill utsätta alla skånska spädbarn för.

Alan Rees


SIEMs kommentar: Nu på åttonde året: /siem/vaccinationsskador.html
Behöver du mer argument: Anmäl dig till något av Alan Rees´vaccinseminarier, se nedan

Generation RX

http://www.kanariefaglarna.com/node/13

Generation RX är en splitterny dokumentärfilm som granskar användningen av psykofarmaka för barn och tonåringar mellan åren 1980-2007. Under dessa år ökade marknadsföringen av hälsovård och psykofarmaka direkt till kund och i samband med detta ökade användningen av ADHD-läkemedlet Ritalin. Filmen Generation RX illustrerar hur barnen hamnat i en helt ny västerländsk kultur. Producenten Kevin Miller ställer frågan till internationellt kända personer inom medicin, etik, journalistik, och den akademiska världen:
– Har vi tillåtit våra barn att bli offer för dålig eller korrupt vetenskap där vinst är den främsta drivkraften?
Etik, eller bristande etik, är filmens centrala temaDo antihistamines make allergies worse?
http://www.nature.com/news/2008/080111/full/news.2008.436.html
Medicated mice react more to bee stings than non-medicated mates.
Taking antihistamines can be a great way to fight off an allergic attack. But new research suggests it also might also make the next attack come on stronger.


SIEMs kommentar: Medicinens utveckling under tvåhundra år?:
”Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
Som gör mig för i morgon sjufalt värre,
Men hjälper mig i dag på mina ben!"

Ur Runeberg: ”Döbeln vid Jutas”

Norsk kritikk av ryggbehandling
http://www.forskning.no/Artikler/2007/desember/1198235615.7
"Over 80 prosent av det som publiseres av forskning om smertestillende legemidler ved muskel- og skjelettlidelser er finansiert og kontrollert av industrien.
– Effekten av paracetamol og betennelsesdempende medisiner ved ukompliserte muskel- og skjelettsmerter er i beste fall liten, og ofte på linje med placebo, sier Bjordal, og legger til:
– Vi vet at effekten av paracetamol mot slitasjegikt i knærne er så liten at de fleste pasienter ikke vil merke noen forskjell. Dette er for dårlig til at disse medikamentene kan anbefales som førstevalg til alle med slike smerter."
------------------
SIEMs kommentar:   Det  är svårt  att finna områden där den medicinska vården  är bevisat effektiv:  bypassoperationer, knäoperationer, och nu ryggbehandling har redan visats vara föga bättre än placebo .  Skillnaden mot s k kvacksalveri tycks främst vara utövarnas inkomstnivå och anställningstrygghet.

 Skolmassakrer och antidepressiva skrev vi om för några veckor sedan. Se följande video som understryker sambanden:
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/1/3/antidepressants-and-violence.aspx
(Videon är svår att direktlänka till, men publicerades på Mercolas site den 3 jan)
---------------

Virus i hjärnan kan orsaka schizofreni
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=729586
Virus i hjärnan ökar risken att drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar. Det visar en studie på drygt en miljon svenska barn - den mest omfattande som hittills har gjorts
.
 
SIEMs kommentar:   Den medicinska  forskningen kännetecknas bl a av att man helst uttalar sig i tvärsäkra och svepande ordalag om saker man inte vet och inte har studerat.  Slutsatsen av denna rapport säger man vara:  "Det här visar hur viktigt det är att vaccinera och se till att barn inte får de här infektionerna" .    Naturligtvis har forskarna överhuvudtaget inte studerat vaccinernas   effekter, och om de ifrågavarande virusarna verkligen hindras eller rent av sprids via vaccinationer.   ( Se gärna t ex /siem/vaccinationsskador.html  med länkar )
De tidigaste universiteten hade bara fyra fakulteter, främst den medicinska och den teologiska.  Därav kan vi förstå att tro var viktigare än vetande - då som nu.
 
Vårt behov av vård:
Novembermagasinets ledare (http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Nov07.html ) handlade om hur vårt sociala nätverk tunnas ut och berövas allt fler funktioner, vilka i stället övertas (eller rättare sagt erövras) av psykologiska och medicinska experter.  Några aktuella exempel på vårdimperialism att fundera över:

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1815542
http://www.forskning.no/Artikler/2007/desember/1198155370.01
http://www.sr.se/cgi-bin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1815861
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1815277
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1815542Till socialminister Göran Hägglund (/från Janne Larsson/
 
Bäste Göran,
 
Jag läste precis ditt skriftliga svar om våld och skador från psykofarmaka.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV12508&nr=508
 
En sak står fullständigt klart: Dina rådgivare har gett dig falska uppgifter; beskrivningen av Läkemedelsverkets exemplariska uppföljning av skadeverkningar var något av det mest vilseledande jag sett på länge.
 
Som utgångspunkt för mitt korta svar nedan har jag tagit Läkemedelsverkets agerande i fallet med ADHD-drogen Strattera. Jag tror att de flesta som läser nedanstående kan hålla med om att din spökskrivares ord klingar osmakligt tomma.
 
Den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA leder "säkerhetsarbetet" runt ADHD-drogen Strattera i Europa. Det svenska Läkemedelsverket ger - eller förväntas ge - med jämna mellanrum kommentarer om de Periodic Safety Update Reports (PSURs) som utarberbetas av MHRA.
 
Visste du att det för Strattera redan för över två och ett halvt år sedan (till september 2005) till Eli Lilly inkommit rapporter om, vad det engelska läkemedelsverket beskrev som a "large number of psychiatric reactions"? Närmare bestämt var det 10 988 sådana reaktioner.
 
Visste du att amerikanska FDA redan i början av 2006 (utifrån data upp till juni 2005) kom fram till att ADHD-droger (som Strattera) skapat psykoser och mani hos barn som inte tidigare visat några sådana tecken, vid normala doser; ”hos den överväldigande majoriteten av fallen (grovt räknat 90 % överlag) hade patienten inte någon tidigare historia av liknande tillstånd”. I översynen tog man också upp aggressioner och våldsbeteende, och skrev att ”en stor majoritet (80 till 90 % överlag) av patienterna som identifierats i denna översyn hade ingen tidigare historia av sådana händelser”. Effekterna skapades med andra ord av ADHD-drogerna. För Strattera hade det rapporterats 992 fall av aggression eller våldsbeteende och 360 fall av psykos eller mani fram till september 2005.
(FDA, Report, 3 mars 2006, http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf ) När man läser dessa siffror ska man veta att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar antas rapporteras av läkare.
 
I det svar som dina rådgivare utarbetat åt dig heter det: "Läkemedelsverket ansvarar för att se till att läkemedel under hela sin livscykel är effektiva och säkra, såväl före godkännande som under användning. Syftet med säkerhetsuppföljningen är att snabbt kunna identifiera nya och allvarliga biverkningar av läkemedel." 
 
Får jag referera till att det i den ovanstående FDA-rapporten - utgiven mars 2006 -  står att den presenterar: compelling evidence for a likely causal association between each of these four drugs [Strattera/amphetamine drugs] and treatment emergent onset of signs and/or symptoms of psychosis or mania, notably hallucinations, in some patients.” (s. 17)
 
Jag refererar till ditt svar igen: "Om nya rön någonstans i världen visar att ett läkemedel som redan är i bruk kan ha hittills okända skadeverkningar, går ett larm ut som når ansvariga myndigheter över hela världen. Läkemedelsverket förmedlar snabbt informationen till förskrivare och till apotek i Sverige."
 
Oj, oj säger jag. Så fel det kan bli. Utifrån den ovanstående rapporten varnas föräldrar, "förskrivare och apotek" i USA i produktbeskrivningen för Strattera för följande: Emergence of New Psychotic or Manic Symptoms, sidan 7: “Treatment emergent psychotic or manic symptoms, e.g., hallucinations, delusional thinking, or mania in children and adolescents without a prior history of psychotic illness or mania can be caused by atomoxetine at usual doses. If such symptoms occur, consideration should be given to a possible causal role of atomoxetine, and discontinuation of treatment should be considered.” (betonat här) (FDA, Approved label Strattera, http://www.fda.gov/cder/foi/label/2007/021411s019lbl.pdf ) Och den här texten har funnits sedan augusti 2006 (label 29 augusti 29, 2006, http://www.fda.gov/cder/foi/label/2006/021411s018lbl.pdf )
 
Men du/din spökskrivare skrev att "hittills okända skadeverkningar" ger "ett larm" och att Läkemedelsverket "snabbt" förmedlar informationen. Får jag föreslå att du tittar i FASS om Strattera http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20050629000022&DocTypeID=6 . Hittar du något om de tydliga bevisen för att Strattera kan orsaka hallucinationer eller mani hos barn i vanliga doser? Hittar du något på Läkemedelsverkets hemsida http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/StartPage____3.aspx ? Nej det gör du inte.
 
Det som står i ditt svar är helt enkelt inte sant (det ovanstående är bara ett exempel på hur illa ställt det är).
 
Du kan läsa hela historien nedan, om (får jag kalla den för) den kriminella ineffektiviten och fördröjningen i att berätta för föräldrar och läkare om de allvarliga skadorna av Strattera.
 
Den länkade historien är ett brev till chefen för MHRA med en hel del "inside information" om sveket mot föräldrar och läkare - och naturligtvis mot barnen. Se Öppet brev till Kent Woods på http://jannel.se/letter.mhra.strattera.jan08.pdf 
 
Som du kan läsa i detta har det till maj 2007 inkommit 23 132 rapporter med 58 048 skadeverkningar om Strattera. Du kan i brevet också läsa om - och i länkat dokument i detalj titta på - alla de fall där den uppkomna skadan försvunnit när Strattera tagits bort - vilket visar på ett stort antal fall där Strattera har ett orsaksmässigt samband med den uppkomna skadan.
 
När du läst brevet skulle jag vilja ha ett svar av dig: Anser du att den beskrivning du gör i ditt svar stämmer överens med Läkemedelsverkets hantering av de skador som barn bevisligen får av ADHD-drogen Strattera?
 
Janne Larsson
skribent
 
(Snöbollsgränd 22
129 45 Hägersten)


---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni