Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Juni  2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Myror och Människor

Bortförklaringarnas vetenskap.

Tvister i ett modernt demokratiskt samhälle måste ofta avgöras den rättsliga vägen. När det handlar om medicinska frågor möter den enskilde emellertid då ofta en Rättvisans Gudinna som inte blott har ögonen förbundna, utan också är neddrogad och bakbunden av vitrockade tjänare.

Denna månad upplåter vi ledarplatsen åt Eva Cayts. Hennes berättelse är lärorik på många sätt. Inte minst visar den hur den moderna medicinen i praktiken fungerar som en bortförklaringarnas vetenskap, tätt lierad med andra mäktiga intressen - precis som i Ove Carlsons kamp rörande benzodiazepinskador, Alan Rees kamp när det gäller vaccinskador och i många andra fall som under årens lopp rapporterats till SIEM.

Är det till denna godtyckliga hantering svenska folket ska ställa sin tillit när det gäller att förbättra folkhälsan, och fatta livsavgörande beslut om den enskilde - dvs en dag just Dig!??

Rädde sig då den som rädde kan.

Trädet juni 2007

Ulf Brånell


Myror och människor
/  av Eva Cayts


Jag har pga andra människors slarv drabbats av två kroniska åkommor. Här kommer händelsebeskrivningen som är en eländig historia om inkompetens, likgiltighet och cynism. Undrar om den hade gått i samma hjulspår om jag varit man istället för kvinna 50+ ?

Bakgrund (Kursivt=märkligheter i historien.)
Det här är vad som hänt mig sedan jag flyttade in i en lägenhet i Bålsta hösten 2001, där jag även driver min enskilda firma.

Kortversion:
Veckan innan jag flyttar in finns extremt stora mängder Myrr utspritt i lägenheten utefter alla golvlister. Enl. beräkning ca 30 kg. Bevittnades av mig och väninna. Medlet ska enligt förpackningen användas utomhus !

Börjar hosta redan första natten och ögonen blir röda och irriterade och jag nyser ovanligt mycket. Pga det sover jag inte på flera veckor och söker läkare (Dr. HF, som har samma hyresvärd som jag). Har då även börjat tappa hår, har diarrér och kräkningar (en med blod), lila läppar, mikroblödningar i huden över levern och feber som varar i 5 månader. Under den tiden blir jag nästan helt vithårig. Får vit fläck på halsen och brun fläck på bröstet. Den privata läkaren nonchalerar min teori om myrpulvret och antyder ngt om min ålder (52).

Här ifrågasätter jag om en allmänläkare verkligen inte bör känna igen en akut förgiftning ? Särskilt som patienten själv namnger giftet. En liten tur på Internet hade förklarat hela den blandade symtombilden. Jag får nu hostmedicin som förlamar flimmerhåren (vars uppgift är att föra upp slem och annat från luftrören) och gör att giftet, bundet till täljstenstalk, får fri lejd ända ner i de minsta luftrörsförgreningarna. Men jag sover bättre!

Hyresvärden hävdar att det inte alls är ovanligt att man är känslig för den ständigt susande ventilationsanläggningen om man aldrig bott i hus med sådan innan. Och det har jag ju inte, så jag avvaktar.

Då myrorna fortfarande kryllar i lägenheten ombeds jag vända mig till Anticimex, som hyresvärden har kontrakt med. De kommer, konstaterar att jag har hund och vägrar behandla med annat än myrdosor, för cypermetrin är för giftigt. Myrorna finns dock kvar till dec. 2005, då jag ”siliconar” runt rör och golvlister i mitt förråd.
En möjlig anledning till myrinvasionen (stora flygmyror och små svarta myror) kan möjligtvis vara den stora, intorkade blodpöl, som hittades under kyl/frys, när jag fick nya sådana (myrstigarna gick dit). Det var hur äckligt som helst och man undrar vad som hänt i den här lägenheten innan jag fick den. Man funderar ju på om någon blivit mördad här.

Märkliga nervsmärtor i fingrarna dyker upp (jan. 2002) Häftiga svettningar i medellinjen minst en gång i timmen. Får lymfsvullnad på halsen (2002 ). Hjärtklappning (2002) och blir tungandad (2003). Nu hade det börjat bli trångt i luftrören. I den här vevan upptäcker min väninna lilafärgade ådernät på min rygg mitt för lungorna och på kinderna. Går oförklarligt upp 8 kg i vikt första året och 7 kg nästa år. Jag som alltid varit normalviktig. Tror först att hormonerna spökar (jag är ju i den åldern :), men hormontest 2004 visar inga låga nivåer. Idag vet jag att myrgiftet lagras i fettvävnad, utsöndras via njurar och påverkar perifera nervsynapser.

Då jag i 22 år jobbat med bl.a. integrativ medicin ( i botten lärare och talpedagog), vidtar jag under hela tiden åtgärder såsom, ögon-,näs-,tarmsköljningar, äter antioxidanter och tillför syre i olika form, samt kör olika avgiftningskurer. Promenerar 30-90 min./dag med min hund. Undviker numer uppförsbackar och trappor som tar musten ur mig, ger andnöd, hjärtklappning, panik mm. Jag undrar om jag varit vid liv utan alla egenåtgärder.

Söker kontinuerligt läkare, men alla traditionella tester ( visar bara det de mäter och för problem som ligger utanför det ”vanliga”, som min förgiftning, finns tydligen inga tester eller alternativ och tydligen ingen tillräckligt nyfiken eller innovativ läkare, som vill ”knäcka nöten”) visar värden som en 20-åring. Och när de ”vanliga” testerna är bra avstannar allt. Läkarna klurar inte vidare på problemet, utan jag måste ånyo beställa tid, få remiss med ny väntetid osv. Risken finns att man hinner dö innan rätt diagnos ställts. Via sex läkare och massor av remisser hit och dit, kommer jag så småningom ( efter många mer eller mindre otrevliga undersökningar) till AS och får diagnosen KOL (tilltäppning i luftrör) och hyperreaktivitet (extrem överkänslighet. Ej att förväxla med allergi) efter sammanlagt 3,5 år!!!

Cypermetringiftet bryts, vet jag nu, ner till acetylcholinesteras, som ökar halten av acetylcholin, vilket är en signalsubstans, som öppnar cellerna för stimulerande ämnen. Detta torde vara förklaringen till de häftiga reaktionerna på allt från kemikalier, värme, kryddor, mat, E-medel , stresshormoner inklusive det cortison jag fick av läkarna,( som pga hyperreaktiviteten gav mig alla ”biverkningar” som går att läsa i FASS). Detta var dock före hyperreaktivitetstestet, men hade de beaktat min egen beskrivning av eländet, borde de aldrig ens ha satt in cortison. Varför lyssnar inte läkare mer på sina patienters beskrivningar?

Nu är det dessutom försent att anmäla läkare 1 till HSAN (ska göras inom 2 år (borde vara 2 år efter ställd diagnos). Det var verkligen inte mitt fel att det i den svenska sjukvården tog 3,5 år att få en diagnos.

Blir rätt chockad, då jag aldrig rökt eller vistats i dammiga miljöer. Börjar igen fundera över myrmedlet, vilket jag släppt, då ingen har lyssnat på vad jag sagt. Någonstans tror man ju att ”expertisen” ska veta bäst.

Börjar nu (mars-05) läsa på om Myrr och finner att alla akuta symptom stämmer med det gift (Cypermetrin) som ingår i Myrr och de kroniska stämmer med de symptom som inandning av själva pulvret (täljstenstalk) kan ge. Talken bestrår till ca 56% av kisel (ger silicosis-stendammslunga).
Förmodligen har pulvret dammsugits upp och de små partiklarna har blåst igenom filtret och fastnat på väggar och tak, där de sedan, i draget från ventilationen singlat ner i mat, dryck, sängkläder mm. Och varje gång jag själv dammsög virvlade jag åter omkring det. Hade läkare nr. 1 varit vaken hade lägenheten kunnat saneras efter några månader och luftrören räddas.
Eller var det månne så att han inte vågade, då min hyresvärd även var hans?
AS gör en massa tester (allergi, astma, antitrypsin, gentest), för att hitta någon annan rimlig förklaring, vilket inte lyckas. Jag är inte allergisk mot någonting, har inga gener som kan förklara problematiken. Inte heller saknar jag det ämne som kan ge liknande besvär. Astma är det inte, då jag kan andas ut och cortison inte hjälper.

Min hund uppvisar liknande symtom, trötthet, irriterade ögon, nysningar, svullna lymfknutor (2003) på bröstet. Bortopererade (nov.2006. ) knutor godartade enlig de test BioVet kan göra. Man kan inte testa för cypermetrin eller kisel..

Jag anser att mitt liv är rejält decimerat, då min livskvalitet är försämrad pga. andningsproblem, syrebrist och ständig trötthet, som även fått konsekvenser vad det gäller arbetskapacitet och försörjning. Jobbar sedan 2004 ca 16 tim. per månad, istället för de 45 jag gjorde tidigare. Har flyttat hem min praktik, då det inte längre är ekonomiskt försvarbart att hyra lokal. (Har 75 % sjukpension pga en whiplashskada 1996. Bortsett från den var jag helt frisk, innan detta hände. Obs! whiplash är en skada, ej en sjukdom!) KOL är irreversibelt och 35-50% av de som andats in denna täljstenstalk utvecklar dessutom cancer i strupe, lungor eller bröst. Dessa framtidsutsikter ger mig ångest och gör mig mycket uppgiven och deprimerad, även om jag utåt håller skenet uppe.

Att jag drabbats så hårt beror nog på två faktorer.

1. Mängden av Myrr i lägenheten. Uppskattningsvis 30 kg.
2. Att jag vistats större delen av dygnet hemma.

Kvarvarande besvär:

Ögon - alltid röda, rinner vid kyla, vind, partiklar. Sköljer med saltlösning och använder smörjande ögondroppar.

Näsa - oftast tät, snarkar, nyser av bla. kryddor, pollen, rök, dieselavgaser och andra mikropartiklar. Näsan rinner i kyla och vid partikel-retning. Sköljer med saltlösning+olja.

Hals - lättretad, hostar om minsta dammkorn hamnar på bakre svalgväggen. Gurglar med saltlösning.

Luftrör -krampar vid inandning av ovan nämnda partiklar + parfymer, avgaser, kemikaliedofter (färg, bensin, diesel, olja, terpentin mm.) Tvingades byta bil till en med air-kondition för att överhuvudtaget kunna andas i värmen förra sommaren. Inget cortisonpreparat( Symbicort,Asmanex, Atrovent) hjälper, utan jag andas singlettsyre och koksaltångor. Har ca halverad andningskapacitet.

Mage - hinner knappt svälja en tugga av något med kemikalier (estrar, klorider, sulfiter, aspartam, fosfater utmärker sig mest), förrän pulsen rusar, hjärtat slår så hårt att omgivningen både ser och hör. Detta pågår oftast ca 2 tim., då jag är helt kraftlös och inte kan göra någonting.

Tarm - när eländet når tarmen blir det knip och sprutdiarré. Alla slemhinnor som kom i kontakt med giftet verkar överreagera, medan de för min ålder känsliga dito mår alldeles utmärkt. :

Har även blivit känslig för mejeriprodukter, malt, säd, stimulerande kryddor, drycker, mat, stresshormoner, ljus, ljud, dofter, smaker. Ja, hela systemet verkar rusa.

En vanlig dag

Är kroniskt utmattad.
Sover dåligt pga tät näsa och snarkning som uppstått efter slemhinnekontakten med Cypermetrin. Vaknar ofta med känsla av otillräcklig syresättning. Hjärtat kompenserar genom att bulta extra, varvid det är svårt att somna om.

Börjar därför dagen med att andas singlettsyre i 30 min.
Tränar lite stillsamt i ca 20 min.
Duschar, sminkar mig och äter frukost, vilket tar ca 1 tim.
Nu har jag ofta blivit helt slut igen och nickar till framför morgonnyheterna.
Andas mer syre.

Sedan jobbar jag ca 1-1,5 tim.
Vilar
Äter lunch

Promenerar med hunden. Ca 1-2 ggr per vecka går jag med stavar. På slät mark kan jag gå
i ganska rask takt, men minsta uppförslut (liksom trappor) ger tryck över bröstet, rejält hög puls, samt andningssvårigheter, ibland med ångestattack.

Nu måste jag sova middag i ungefär en timme.
Någon dag i veckan har jag en klient på eftermiddagen mellan 16.00-17.00.

Här är min dag slut och jag orkar sällan göra något annat än vila, se på Tv eller i bästa fall läsa något. Nickar ofta till och upplever att hjärnan bara stänger av.
Jag är inte sömnig eller vanligt trött, utan glider liksom bara in i en dimma.
Orkar inte ta mig för något eller umgås med folk, varpå en viktig del av livskvaliteten försvunnit. Dagarna känns mest som en överlevnads- och transportsträcka.
Innan förgiftningen hade jag flera kvällsengagemang och möten med vänner per vecka.
Känner mig nedstämd till sinnet och märkligt uppskruvad i nervsystemet.

Andas mer syre.

Lägger mig vid 23.00 Har sällan svårt att somna, men sömnkvaliten är som sagt inte så god numer.

Att hitta ren mat, utan gifter, besprutningsmedel eller E-medel är ett heltidsjobb och ofta måste jag åka långt för att köpa ekologiskt. Dyrt och tröttsamt blir det också.

Jag var livrädd att det snabbväxande, kliande ”födelsemärket”, (förut den släta ljusbruna fläcken på bröstet) mitt över lungan och den hårda knöl som bildats där lymfsvullnaden förut fanns på halsen, skulle vara cancer.

Har fått svar på biopsin av födelsemärket, som visade ovanliga cellförändringar. I dagsläget borttagen. Ville kolla den för cypermetrin och täljstenstalk, men det låg utanför klinikens budget och ingen kunde hänvisa till lämplig instans. Har inte hittat ett enda lab som kan göra analys av formalinfixerad biologik vävnad.

Har även tid för biopsi av lymfknutan på halsen.

Det känns inget vidare att ha drabbats av något så allvarligt, där jag ännu inte kan överblicka konsekvenserna pga något andra gjort, förbisett eller inte gjort Jag som själv varit närmast ett hälsofreak och miljöaktivist i 30 år.

Bayer och Anticimex hävdar att medlet inte ska användas inomhus pga av sin giftighet.

Här är vad som hänt sedan jag fick diagnoserna..
(Kursiv text = de konstigheter jag utsatts för i detta ärende).

Har först nu förstått att hyresvärden försökt förhala det hela. Se nedan.

Så fort jag förstått vad jag drabbats av och läst på om Myrr (febr.-05), vänder jag mig till Hyresvärden. LS tillstår att de spridit giftet och lovar skicka en skadeståndsblankett och kolla upp om de kan leasa en allergidammsugare åt mig.

Inget händer. Efter tre veckor blir jag uppringd av kommunens miljöinspektör (ÅL) , som efter samtal med hyresvärden (som dessutom själv raljerat över kvinnor i min ålder och sköra slemhinnor, när jag tidigare berättat om problemen, puh!) påstår att 1) Inget fel begåtts, 2) Att jag inte kunnat få mina besvär så fort (mina 3,5 år x 20 tim./dygn = ca 13 arbetarår. Det tar 5-15 år att utveckla en KOL/stendammslunga), 3) Att det inte finns några paragrafer som reglerar Myrranvändning (själv tycker jag miljöbalkens försiktighetsprincip torde gälla).

Ingen blankett kommer och LS är plötsligt omöjlig att få tag på. Jag försöker regelbundet i ca 4 mån. Lämnar meddelanden via sekreterare, men hör inget. Kanske tänkte man att miljöinspektörens ”information” skulle avskräcka mig.

Hyresvärden erbjuder sig inte att sanera lägenheten, rensa ventilationen, sätta dit allergifilter eller erbjuder annan lägenhet. Sanerar själv efter bästa förmåga (whiplash, ensamstående) och tejpar inkanalerna. Köper själv allergidammsugare (snäll försäljare delade upp betalningen på ett halvår, utan ränta). Efter dessa åtgärder försvinner gradvis 11 av cypermetrinsymtomen.

Skriver till Vd för Håbohus och ber om ett samtal. Inget svar, bara tystnad.

Kontaktar nu (juni-05) Hyresgästföreningen i Uppsala, där jag är medlem. Beskriver snabbt mitt ärende, men ombeds vänta till augusti, då den jag talar med (LB) ska ersättas av annan jurist (BC). Får tid i början av augusti, då jag och vän (PM) förklarar problemet för BC och JP. De har veckan innan fått ett brev från mig för att vara bekanta med ärendet. De säger att de avråder från stämning, utan tycker att det i första hand ska tas med hyresvärdens försäkringsbolag. Inte ens där kan de hjälpa mig, utan ber mig kolla upp om jag har försäkring som täcker advokathjälp. De ska utverka skadeståndsblanketten, samt undersöka skäligt ersättningsbelopp.

Får under tiden ett intyg från (okt.-05) Arbets-och Miljömedicin, (GW), sorterande under AS i Uppsala, som är en sammanställning av alla prover som tagits, samt ett ytligt studium av liknande fall utomlands. Ett dödsfall. Ingen sammanfattning på begriplig svenska, som medicinskt okunnig jurist kan ha nytta av. Ber om ett förtydligande (dec.-05). Det kom nu i dec.2006 och det blev man inte mycket klokare av.

Under tiden hör jag inget från hyresgästföreningen. Mailar 4-5 gånger och får intetsägande svar. I mars har ingenting hänt, trots mail och telefonsamtal. Ingen skadeståndsblankett efter ytterligare ett halvår ????? De hade tillgång till hela ärendet, alla journaler, alla telefonnummer och namn, samt information om hur sjukdomarna urholkat min ekonomi. Som jurister borde de också ha varit kunniga angående preskriptionstider.

Tjugonde mars hämtar jag pärmen och går till advokat (EG). Hon formulerar en polisanmälan om miljöbrott, brott mot miljöbalken, alt. vållande till miljöförstöring, alt. miljöfarlig kemikalieanvändning, mentar inte upp vållande till kroppsskada, varpå miljöåklagare KM, väljer att inte ta upp målet (april-06). Vid telefonsamtal fräsor hon:-- Vad är du ute efter? Pengar eller….? Inte visste jag att man kunde få betalt i natura.

Nu är jag trött på allt strul och ringer hyresvärden från skyddat nummer…och se, som genom ett trollslag får jag LS på tråden och redan nästa dag har jag den blankett jag väntat på i 14 månader och som hyresgästföreningen inte klarat av att utverka. Vems ärenden går de egentligen?

Jag jobbar nu med att samla in vittnesuppgifter och skriva ihop en begäran om överprövning. Går ånyo till advokaten (juni-06) för att få till ett skäligt/rimligt skadebelopp. Hon ägnar dock 1,5 tim. till att formulera om min skrivning och undrar om jag vill vänta medan hon skriver rent det hela. Det vill jag inte, utan vi kommer överens om att hon ska maila den. Jag väntar den samma kväll eller åtminstone morgonen därpå, men icke.

Ringer efter några dagar och får av sekreteraren veta att hon är i rätten. Jag ber henne hälsa att det är bråttom, för jag vill ha in överprövningen före semestrarna, vilket jag även sagt vid vårt möte. Inget händer…jag ringer igen efter några dagar och får veta att min advokat gått på semester!! Jag skickar då in min egen skrivning/skadeståndsblankett mm. till Håbohus och överprövningen till Åklagarmyndigheten. Nio veckor senare kommer materialet från advokaten !

Ringer efter någon vecka upp Länsförsäkringar, för att försäkra mig om att hyresvärden skickat in papperen. Det hade dom, men de var inte försäkrade där vid myrrutspridningen, så papperen hade gått vidare till Svenska Brand. Den jag talar med säger:- Men du har ju redan gjort en skrivelse. Fattar inte just här vad det innebär. Troligen har hyresvärden på ett tidigt stadium skickat in mitt brev adresserat till Vd:n eller så är det historiebeskrivningen till hyresgästföreningen som de sett. Och mig som det i allra högsta grad berör har ingen meddelat !

Den 16 augusti svarar Överåklagare Sven-Erik Alhem att visserligen hade man kunnat ta upp det som vållande till kroppsskada, men nu hinner man inte göra en förundersökning innan preskriptionstidens utgång. De hade 2 mån. på sig, alla fakta, telefonnummer, ja..allt och ansåg sig inte hinna! Jag skickade ju in handlingarna i tid. Hade inte hyresgästföreningen strulat hade det funnits ett år och 3 veckor kvar. Skriver till mitt ombud och klagar, vilket föranleder denne att ringa mig på en söndag och skylla ifrån sig. Någon rimlig förklaring till försumligheten går ej att få ut av hans hackande och stammande.

Ser på nätet att SNF försökt få Cypermetrin förbjudet, då det är giftigt i så små potenser att det inte ens är mätbart. Cypermetrin är ett nervgift. Jag har lovat att de får använda mitt fall, för att driva sitt ärende, men än har ingen lyft ett finger.

Inget hörs från hyresvärden. Blir tipsad om ett ombud, Tony Kronevi, som är expert på gifter ( vetr.med.dr., toxikolog, patolog, teralog mm.) och vi skickar rek.brev till alla berörda.(Håbohus, Miljökontoret, Åklagarmyndigheten, Bayer, Försäkringsbolag och Giftinformationscentralen. De markerade svarade) Får göra ett test och pricka i alla symtom jag har och har haft. Då visar det sig vid en analys att 35 symtom stämmer med Cypermetrinet, varav 24 är kvar. 9 stämmer med täljstenstalk, varav 9 är kvar. Det här var skönt att se, för så nonchalant som jag behandlats rakt igenom detta ärende, av alla möjliga började man ju undra om inte andra trodde mig vara inbillningssjuk. Faktum är att Tony Kronevi är den ende som verkligen ställt upp för mig, trots att han har fullt upp med att hjälpa många andra i liknande situationer. Hans kunskaper är en värdefull tillgång i inventeringen av miljörelaterad ohälsa, såväl inom- som utomhus.

Ringer försäkringsbolaget (okt.-06), som för länge sedan meddelat Håbohus att ingen försäkring täcker detta. Frågar varför jag inte fått veta något, men de anser att det är försäkringstagarens uppgift att informera mig. Nu börjar jag förstå att Håbohus hela tiden vetat (sedan våren 2005) att de inte haft en gällande försäkring (därav försäkringsmannens förvånade utrop om min tidigare berättelse) och gjort allt för att dra ut på tiden, så allt ska hinna preskriberas. Har månne hyresgästföreningens omotiverade nollhandläggning något med detta att göra?

Annan miljöinspektör (DL) ringer upp mig och vill veta vad som hänt. Berättar och ber honom ålägga hyresvärden att låta någon ta prov i ventilationskanalen, då nysandet och snorandet återkom, när ventilatiosfilterbytarmannen (24 mars.2006) tog bort min tejpning.

Han återkommer med svaret att Håbohus inte hällt Myrr i ventilationen, vilket jag aldrig påstått (fast tipset är intressant. Är det månne det de gjort?). Ringer upp och förklarar att han missuppfattat mig och att min nuvarande hyperreaktivitet kan reagera på lite vad som helst och ber ånyo om en provtagning. Han hävdar då att man inte kan göra så, utan man måste i förväg veta vad man söker.( Det anser inte killarna på ventilationssaneringstestfirman). Dessutom säger han att mina grannar, enligt Håbohus, inte har mått dåligt.????? Mig veterligt har heller de inte bott hos mig eller haft massiv myrsanering i sina lägenheter. Hur som helst verkar det som kommunens miljöförvaltning håller kommunens hyresbolag om ryggen och låter den lilla människan lida och betala.

Plötsligt (okt-06) får Tony Kronevi ett brev från Håbohus ombud (BL, SABO), där de bestrider alltihop. Motiveringen är, att Bayer sagt, att anledningen till att det inte står på Myrrförpackningen att det inte ska användas inomhus (det står att det ska användas utomhus ), är att medlet är verkningslöst inomhus!! RIDÅ !!

Jag må vara trött, äldre, kvinna och förgiftad, men hjärndöd är jag inte !

Varför i hela, hejsan hoppsan väljer då någon att hälla ut 30 kg, inomhus verkningslöst myrgift, JUST INOMHUS ? Tyder inte detta om något på att man inte läst bruksanvisningen för medlet (skyldighet enl. miljöbalken). Sedan kan man ju konstatera att det var synd att man glömde att tala om för de tiotusentals myror som låg döda i myrmedelssträngarna, att det inte fungerade inomhus. Hur korkade svar ska man behöva höra? Det här gäller min hälsa och mitt fortsatta liv! Det här är kränkande!( Hade jag läggning åt det paranoida hållet hade jag säkert i detta läget trott på en komplott, där alla involverade tillhör en hemlig orden, som gillar att plåga livet ur folk.) :

När jag anmält hyresgästföreningen och haft en sanslös mailkorrespondens, där de försökte bortförklara sitt nollagerande, slutade det med att de skriver till Hyresnämnden i Västerås för förlikning. Naturligtvis kommer inget svar, utan i mellandagarna får jag själv ringa upp, för att få veta att Håbohus inte alls är intresserade.

Visst står det i någon EU-förordning att alla medborgare har rätt till rättslig prövning av sin sak, oavsett ekonomi? Min har genom detta elände blivit noll.

Jag är helt utmattad av syrebrist, oro inför framtiden och alla nonchalanta bemötanden. Oron utsöndrar stresshormoner, som kilar in i nervcellerna genom alla de extraportar som cypermetrinnedbrytningen skapat, genom en höjning av acetylcholinreceptorerna (se sid 1). Detta gör att hjärtat bultar, som vid en akut chock och det blir mycket svårt att fokusera. Detta brev tog mig flera timmar att skriva och pga det för mig erbarmligt känsliga ämnet rusade systemet hela tiden.

Livskvaliteten är ordentligt nedsatt, då jag inte orkar umgås med folk, utan all energi går till försörjning, egenvård och hushåll. Före förgiftningen höll jag en till två gånger i månaden både kurser och föredrag, samt umgicks med vänner. Förutom hundpromenaderna är jag idag i stort sett bara i min lägenhet. Den ofrivilliga isoleringen påverkar humöret väsentligt och många tårar har det blivit.

Kan man ha mer ”otur” med betalda handläggare än detta?
Har varit hos kurator (ES), då jag tänkte att det måste vara något i min personlighet, röst, mimik mm., som gör folk avogt inställda. Hon begriper ingenting, utan tycker att jag är både klar och tydlig i min kommunikation. Möjligtvis är jag för godtrogen och tror på det folk säger och förstår inte omedelbart att andra kan ha en dold agenda.

Dessutom är frågan så mycket större än bara mig.

Är detta ett vanligt förfarande med nervgifter…inomhus ?
Hur många till har drabbats i Håbo…i Sverige….i EU….i världen?
Ska det få spridas i vår natur över huvud taget (används även i skogsbruket)?
Är det Bayer som brustit i information eller någon servicekille som inte varit läskunnig?

Ja, säkert finns många fler frågeställningar.
Ska en medborgare överhuvudtaget kunna bli så här rättslös/chanslös
och få sin hälsa förstörd?
Hade denna nonchalans drabbat mig om jag var man ?
Hade det hänt om jag var barn, syster, dotter till någon av alla dem
som haft mitt öde i sina händer?
Troligen inte.

Egentligen känns det här som ett fall för Kalla Fakta, Uppdrag granskning eller Insider, men jag är en person som inte önskar uppmärksamhet för min egen person (vid föredragen är det ämnet som är fokus), då jag egentligen föredrar personlig integritet och att verka i bakgrunden. Har ofta valt att kliva åt sidan, då jag ansett att lugn och ro varit mer värda än den vinst en strid har kunnat ge.

Tyvärr tvingar denna situation mig att ompröva min ”bekvämlighetszon” och komma ut i verkliga livet och ”fajtas” med de som av någon anledning landat på poster, där man ska handskas med sjuka, ledsna, utmattade och nödställda medborgare.

.
Eva Cayts,
Dalgården 9,
74632 Bålsta,
0171-51153,
eva.cayts@lnctv.com

”Antidepressiva medel ökar benskörhet”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1445891
Moderna antidepressiva läkemedel kan urholka skelettet. Det visar två nya amerikanska studier bland äldre kvinnor och män som publiceras i medicintidskriften Archives of Internal Medicine.
...

Läkare ska anmäla misstankar om biverkningar av en medicin till Läkemedelsverket, men det sker i alltför sällan. Läkarna har inte tid, menar Beerman. Istället får patienterna själva söka ersättning hos läkemedelsförsäkringen. Totalt är det omkring 700 personer som gör det varje år. En tredjedel av dem får ersättning. Det går inte att få uppgift om hur många ärenden som handlar om just biverkningar av benzodiazepiner.
SIEMS kommentar: Kan systemfelet illustreras tydligare?  Man vräker ut mediciner och kemikalier som skadar folk.  Den som ansaer sig skadad får själv söka kompensation och rättelse, och hamnar då  det medicinsk-juridiska  myrträsk som Eva Cayts beskriver i månadens ledare .   Är det att undra på att den förgiftningsorsakade sjukligheten  växer samtidigt som de officiella  sjuktalen måste  friseras allt hårdare  av försäkringskassans byråkrater?  

Patient fick rätt i skiljenämnd om lugnande mediciner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1433309
Läkemedel med bensodiazepiner, som Sobril och Tranzilen, kan ge långvariga biverkningar. Det slås för första gången fast i en skiljedom om ersättning för läkemedelsskada. Efter 15 års kamp är Ove Carlsson från Herrljunga nöjd med beskedet.

SIEMs kommentar: Möjligheterna att få ersättning vid läkemedelsskada går via
skadeståndslagen, produktansvarslagen och läkemedelsförsäkringen. För att få skadestånd krävs att man kan bevisa vårdslöshet, vilket nästan aldrig går - ty förgiftningen är satt i medvetet system. Produktansvarslagen ersätter inte skador som t ex anges i FASS, vilket i många fall är en närmast heltäckande karta. Läkemedelsförsäkringen drivs och betalas av läkemedelsföretagen själva, ungefär som Läkemedelsverket. Mycket riktigt har Ove Carlsson fått driva detta fall till skiljenämnd för att få rätt mot Läkemedelsförsäkringen. Vi gratulerar! Se hans hemsida på http://evoca.info/ som innehåller mycket matnyttig information om detta problem

Ingen nytta med fästingtest
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1446220
Apoteket har börjat sälja ett fästingtest där man kan undersöka om en fästing bär på borreliabakterien eller inte.
Men smittskyddsläkaren i Västra Götaland, Peter Ulleryd, tycker att testet är onödigt.
- Jag har svårt att se nyttan med det, säger han

Malaria

http://dahlgren.kund.dalnet.se/tallmogarden/biverkn.htm

SIEMs kommentar:
Denna avsomnade sida innehåller fortfarande ett par bra länkar för den som funderar på att ta s k malariaförebyggande mediciner under semester i varmare länder.

Läkare glömde blanda vaccin i sprutor
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=664735
Nio personer kan ha utsatts för risken att smittas av den dödliga sjukdomen gula febern. En läkare i Stockholm har med all sannolikhet missat att blanda vaccin i sprutor som skulle skydda mot sjukdomen.


Enligt smittskyddsinstitutet är gula febern en virusorsakad leversjukdom som sprids via myggor.

Dödligheten ligger på 20-50 procent och något läkemedel mot viruset finns inte.
 
- Det stämmer att flera personer kan ha råkat ut för detta, bekräftar doktor Ridha Hadfi på Hötorgets läkarpraktik.

SIEMs kommentar: Att ta onödiga risker därför att man förlitar sig på vacciner är rena dumdristigheten. Var noga med insektsmedel, kläder och myggnät, såå hjälper det mot mycket, inte bara gula febern och malaria.

Hopp om vaccin mot alzheimers
http://www.expressen.se/halsa/1.733444
Ett vaccin mot alzheimers kan vara en verklighet om ett par år.
Just nu ingår 60 svenska patienter i en testgrupp. Dr Wolfgang Renner, chef för schweiziska Cytos som utvecklat vaccinet, är hoppfull.
- Jag är glad att kunna berätta att vaccinet har blivit väl tolererat, sade han på en konferens i Zurich, enligt Daily Mail


SIEMs kommentar
: Sådana sk nyheter (dvs fromma förhoppninga) får spaltkilometer. Det får däremot inte notiser av följande slag - för dem som inte andäktigt vill invänta laboratorieforskningens eventuella resultat

Medelhavskost minskar Alzheimer-risk
(länken utgått, notisen citerad i http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Apr06.html )
Den som håller en strikt diet av medelhavskost löper 40 procent mindre risk att drabbas av alzheimer än andra, enligt en amerikansk studie.
Forskare vid Columbia-universitetet har följt 2.258 äldre New York-bor under fyra år. Under den tiden drabbades 262 av deltagarna av demenssjukdomen, skriver Svenska Dagbladet.
De som åt en kost med mycket fullkorn, fibrer, baljväxter, frukt, nötter, olivolja, yoghurt och fisk löpte 40 procent mindre risk att drabbas av sjukdomen än de som slarvade mest, enligt Annals of Neurology.

 
Zyprexa och diabetes - mörkläggs av FDA?
http://www.countercurrents.org/pringle190607.htm

SIEMs kommentar: Inte bara skräpkost behöver ligga bakom diabetesepidemin.

Misstro mot Astra Zeneca
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=664524
Trots flera jättelika förvärv har Astra Zenecas vd David Brennan inte övertygat aktiemarknaden. Sedan köpet av amerikanska Medimmune för 106 miljarder har börsvärdet fallit med över 55 miljarder kronor. Nu pekas bolaget ut som måltavla för riskkapitalbolag.

SIEMs kommentar: Det är nu flera år sedan vi uppmanade pensionssparare och andra att undvika läkemedelsaktier - inte bara av altruistiska skäl. Den annalkande kollapsen gör också bolagen mer och mer desperata i sin marknadsföring och sina utfästelser om framtida mirakulösa preparat (med mörklagda biverkningar). Allmänheten varnas för vad de kan ta sig till - se bara bluffarna runt SARS och fågelinfluensan, som räddat boksluten för en tid framöver.

Motgift mot GARDASIL

För ett par veckor sedan kom började dagspressen publicera helsidesannonser för Gardasil - vaccin mot HPV /Humant Papillomvirus/, vilket i sin tur påstås ligga bakom livmoderhalscancer. Eftersom inga som helst kritisk granskning görs på redaktionell plats - annonsintäkterna är ju värdefulla - så ägnar vi lite extra utrymme åt Gardasil och dess syskon här.

Studien avbrutits - Gardasil alltför effektivt
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1241453

På onsdagen hålls presskonferenser i både Uppsala och Malmö om det nya vaccinet mot livmoderhalscancer för unga kvinnor. Nyheten sägs vara att den stora studien av vaccinets effektivitet har avbrutits, eftersom vaccinet visat sig vara så effektivt och säkert.
De ovaccinerade flickorna i kontrollgruppen ska nu också vaccineras, en del redan på själva presskonferenserna.


SIEMs kommentar: Detta är en marknadsföringsklassiker inom läkemedelsindsutrin. Här låtsas man att man kan säkerställa effekterna av vaccinet genom några månaders försök. - trots att de påstådda förebyggande effekterna torde ligga tjugo år fram i tiden eller mer. Tidplanen är avslöjande: De helsidesannonser som dök upp senare torde ha varit producerade redan innan försöket avbröts. De myndigheter som ska granska säkerheten hos nya läkemedel gör inte sitt jobb, och spelar rysk roulette med ungdomar. . Så är Läkemedelsverket också betalt av läkemedelsindustrin. Uppenbarligen förlitar man sig helt på amerikanska FDA; vars roll och korruptionsnivå granskas i den film vi tipsade om i förra veckans motgift.

Vilseledande information om HPV-vaccin
http://www.dagensmedicin.se/debatt/2007/06/12/landstingenochindustringor/index.xml

Varken landstingen eller industrin tar sitt ansvar i frågan om HPV-vaccinet Gardasil. Läkemedelsföretaget undanhåller information och förvränger sanningar i sin reklam till allmänheten. Landstingsdirektörernas hållning gör att allmänheten inte får tillgång till den vaccination som den har rätt till, skriver tre debattörer
...just vacciner sedan länge tycks stå utanför det generella förbud som finns mot marknadsföring direkt mot allmänheten verkar det vara det fritt fram för helsidesannonserna i dagspressen

SIEMs kommentar: I denna artikel sätter författarna fingret på den vilseledande information som prånglas ut i helsidesannonserna om Gardasil. Men kritiken är mer än lovligt otydlig och slätstruken,

SIEM gjorde en kort genomgång av Gardasil- argumenten i oktobermagasinet 2005,  http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Okt05.html , varur vi saxar :

I själva verket är det så att ”En stor andel av avvikelser i livmoderhalsen återgår till det normala om de lämnas obehandlade. Screening skall därför absolut inte påbörjas före 20-års åldern och i många länder sannolikt inte före 30-års åldern.http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/genetics/cancer_screening_sv.pdf)

Artikelns påstående att de vacciner man under en kort tid prövat på 16-23-åringar har någon skyddande effekt mot livmoderhalscancer, är alltså en spekulation i oro och önsketänkande. En lönsam spekulation, förvisso, och till lönsamheten bidrar okunniga och okritiska journalister. Men läkemedelsindustrin är väl en god kund hos DN.

Socialstyrelsen sammanfattar den officiella bilden och motiveringen för vaccineringen.
....
Genital HPV är mycket vanlig; uppskattningsvis får omkring 70–80 pro-
cent av alla kvinnor infektionen någon gång under sin livstid. Oftast blir
kvinnor infekterade redan tidigt efter sin sexuella debut. För de allra flesta
läker infektionen ut, utan att ge några symtom över huvud taget. De flesta
utvecklar immunitet mot infektionen, men hos ett fåtal dröjer sig viruset
kvar, vilket kan orsaka cancer. (105)
Eftersom nästan all livmoderhalscancer föregås av en infektion med ge-
nitalt HPV av cancerframkallande typ (106), innebär det att det kan bli möj-
ligt att förebygga livmoderhalscancer med vaccin.

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1AE60B4B-3CA8-4C73-BA29-CE1262BEB809/3574/20051125.pdf

Naturligtvis kommenterar man inte att denna beskrivning av sammanhangen är ihålig som en schweizerost: Nästan alla kvinnor bär på viruset och har förvärvat immunitet mot det. Det fåtal som drabbas av cancer gör det oftast högt upp i åldrarna, de är knappast ”nysmittade”; utan istället måste deras immunsförsvar ha fått sig en ordentligt knäck. De har tidigare varit immuna, men har alltså av någon anledning förlorat sin motståndskraft och immunitet. På vad sätt vaccinförmedlad immunitet skulle stå sig bättre än den naturliga immunitetren i denna situation ... tja det får man grubbla över bäst man vill.
Sedan detta skrevs 2005 har nästan inget kritiskt material publicerats på svenska, och tiden har ännu inte räckt till för något större översättningsarbete från den engelskspårkiga debatten. Och följande artiklar har naturligtvis inte någon vågat andas ett ord om: (mer än SIEM, förstås, vi nämnde dem i http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Jul06.html )

Vanlig svensk alg skyddar mot cancer
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,857080,00.html 
En i svenska vatten vanlig rödalg, karragentång, har visat sig vara långt mer effektiv mot uppkomsten av det cancerframkallande papillomviruset HPV än alla hittills kända preparat.

Rödalg
http://www.positivenation.co.uk/issue76/treatment/treatmentnews/treatmentnews76_7.htm
SIEMS kommentar: Inte nog med att denna alg tycks motverka HPV-infektioner, utan också skydda mot t ex  HIV-smitta. En verklig katastrof för det medicinska etablissemanget om rönen skulle visa sig stämma. 

En annan artikel kommenterade vi i http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Nov06.html

Ska jag vaccinera min dotter mot cancer?
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200610/31/20061031155403_Icak543/20061031155403_Icak543.dbp.asp?iPageId=7

Nu är det här – vaccinet mot cancer i livmoder-halsen. Vad gör vi föräldrar? Vaccinerar döttrarna så fort som möjligt? Vi reder ut begreppen.

Vaccinet är registrerat för att ges mellan åldrarna 9 och 26 år. Ju yngre man är då man vaccineras, desto bättre blir immunsvaret.

Fakta - livmoderhalscancer
• Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i åldern 15–44 år.
• Varje år insjuknar cirka 500 kvinnor i Sverige i livmoderhalscancer.
• Ungefär 200 kvinnor dör av sjukdomen.

HPV-virus
70 procent av alla fall av livmoderhalscancer är orsakade av HPV, humant papillomvirus. Det ger vårtor i och kring könsorganen, men också i munhåla och svalg.
• Det finns ett hundratal kända vårtvirus, en del orsakar vanliga hand- och fotvårtor och är helt ofarliga. Men ungefär 5 virus-varianter är av högrisktyp som kan gömma sig i slemhinnan och ge upphov till cancer många år senare.

Före sexpremiären
• HPV sprids genom oskyddat sex. Därför ska vaccin ges till flickor före sexdebuten.
• Smittspridningen sker främst i åldrarna 17 till 20 år.
• 7 av 10 vuxna som haft sex har haft en HPV-infektion, många gånger helt utan symtom.

Oftast läker infektionen ut av sig själv.
I ett andra steg kan det bli aktuellt att vaccinera pojkar, eftersom de kan vara smittbärare av papillom-virus.

Var & hur
Vaccinet finns på apoteken men recept krävs. Fråga husläkaren eller på vaccinationscentralen.
500 kvinnor drabbas av cancer i livmoderhalsen i Sverige varje år. 200 av dem dör.
Men nu finns ett vaccin som kan förhindra uppåt 70 procent av fallen, de som orsakas av det så kallade papillomviruset (HPV). Vaccinet ska helst ges till flickor före sexdebuten, eftersom HPV sprids genom oskyddat sex....


Henriks kommentar:
nu går det fort... det gäller att följa debatten/marknadsföringen....
det är "säkert": experterna tvekar själv inte att vaccinera sina barn....den enda frågan är om man ska vaccinera NU och betala mycket eller vänta tills det blir "gratis" eller kanske "billigare"

SIEMs kommentar:
Som vanligt ikläder sig journalisten/journalistiken en rent propagandistisk roll. Den kritiska och granskande journalisrollen har helt ersatts av marknadsförarens. Exempelvis presenterar man sina ”fakta” på ett sätt som låter läsaren tro att 200 svenska kvinnor 15-44 år årligen dör i livmoderhalscancer. Man förleds också att tro att ”immunsvaret” skulle betyda praktisk skyddseffekt mot cancerformen, vilket ingalunda är bevisat.

Läs "faktarutan" igen och jämför med http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Okt05.html där vi vi lämnat bakgrundsdata och statstik så att du själv kan bedöma denna läkemedelsindustrins nya kassakossa! ( Där finner du t ex att dödligheten i denna sjukdom bland kvinnor i dessa åldersgrupper i själva verket ligger mellan 1-4/100 000 och år (sannolikt främst rör invandrade kvinnor för vilka ett svenskt vaccineringsprogram inte skulle spela någon praktisk roll. )
...
Vi förutser att man inom några år kommer att meddela att detta nya vaccin kräver en ”boosterdos” så där vartannat år. På så sätt hinner man klämma mer pengar ur korthuset innan det rasar, dvs visar sig praktiskt helt ineffektivt och ha i dag okända skadeverkningar.
Engelskspråkig kritik av Gardasil

http://www.texaseagle.org/torch/NewTorch/2-2007Torch.pdf

”...First of all, there is no proof that the HPV vaccine will prevent cervical cancer. 90% of women who contract the HPV virus clear it on their own. For these women, the vaccine offers NO benefit and only exposes them to risks. The incubation period for the virus is 20 years and the average age of women diagnosed with cervical cancer is 50 years old, but the vaccine was only tested for 4 years in 16-26 year olds. Considering that the vaccine manufacturer admits the duration of immunity from the vaccine is unknown, no claims to proof of cervical cancer prevention should be made.

Secondly, there are significant safety questions that seriously undermine any presumed benefit. Disclaimers printed on the manufacturer’s package insert state that the vaccine has not been tested for it's own ability to cause cancer, and the effect on a woman’s reproductive capacity is unknown. The FDA's Vaccine Adverse Events Reporting System has already received 82 reports of serious adverse events following HPV vaccination since its approval last June. Each girl receiving all three HPV vaccine doses will be directly injected with 675 mcg of aluminum. Preliminary research shows that mice injected with aluminum manifested symptoms associated with Parkinson's Disease, Lou Gehrig's Disease and Alzheimer's.

Finally, the high cost of this vaccine - about $450/person for the series or roughly $73 million to vaccinate Texas 6th grade girls only – brings home the point that we should be making policy choices that are most likely to achieve the greatest health benefits with the most efficient use of finite resources. The vaccine does nothing to address other significant cervical cancer risk factors like smoking, HIV or Chlamydia infection, diet/obesity, long-term use of oral contraceptives, multiple pregnancies, low socioeconomic status, age, family history, race/ethnicity, or a mother who took the hormonal drug DES. ”


Mycket riktigt börjar nu biverkningsrapporterna strömma in - eller rättare sagt ”läcka ut”: Se t ex
http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,21783101-5000106,00.html
” Imagine if every AFL player was vaccinated with a new flu drug and within hours, 26 of them had collapsed.
Imagine what would happen if five of them had to be taken to hospital and two admitted.
There would be an immediate official inquiry and there is every chance the drug would be shelved until answers were found.
Now, come back to reality.
What happens when young girls report nasty side effects, including collapse, numbness and temporary paralysis after being vaccinated with the latest wonder drug, Gardasil?
Not much, and nothing at all with a sense of urgency.
Why not?”

http://www.honesthuman.com/?p=396
”Unfortunately, this was inevitable. The adverse events reports on the HPV vaccine are starting to flood in. Garadsil was just released on the market a few months ago and already 82 serious adverse events have been reported. It’s been estimated that the federal database only receives reports of anywhere from 1 in 10 serious reactions or deaths to 1 in a 100. (The former Commissioner of the FDA, Dr. David Kessler, said in 1993: “Only about one percent of serious events are reported.”) So we can safely assume that there have already been at least a thousand girls who have had severe reactions. Maybe more. Unfortunately, this is only the beginning.”


Men naturligvis tycker inte svenska massmedia att sådant är intressant att rapportera om. De har ju sioa helsidesannonser för Gardasil att tänka på. Skönt klirr i kassan.

Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation
http://www.vll.se/Default.asp?lngStructureID=1&lngMenuId=2397&lngId=265363
Varje år hittas allvarliga cellförändringar hos 3000 svenska kvinnor i cellprovskontrollerna. Men även efter det att kvinnorna opererats löper de dubbelt så stor risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med andra kvinnor. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

SIEMs kommentar: Dena beskedliga annons antyder att hela den medicinska föreställningen om cancer, i synnerhet livmoderhalscancer, har en tveksam verklighetsbakgrund: Om cancern utvecklas därför att några enstaka celler ”blir tokiga” och sedan sprider sig - varför hjälper det då inte att man avlägsnar de tokiga cellerna?

Fagra löften och hermeliner
...
Om Sverige inför allmän vaccination mot pneumokocker hos små barn skulle det kosta 157 miljoner kronor varje år med det vaccin som finns i dag. Men samtidigt skulle sjukvårdskostnaden minska med 343 miljoner kronor. Det hävdas i en rapport som tagits fram på uppdrag av Wyeth...
...

http://www.dagensmedicin.se/ledare/2007/06/12/vaccinspararkostnaderforsj/index.xml

SIEMS kommentar: DM:s chefredaktör återger helt kritiklöst förespeglingarna från vaccinets marknadsförare. För säkerhets skull begränsas tidningens ”kommentarfunktion” till ”personer som i sin yrkesroll vill tillföra synpunkter och ny kunskap i ämnet” Så det inte kommer några katter bland hermelinerna.

Kommentar om Wyeth (mailat)

Sakkunniga utredare eller huur?:

Du skrev: ”Om Sverige inför allmän vaccination mot pneumokocker hos små barn skulle det kosta 157 miljoner kronor varje år med det vaccin som finns i dag. Men samtidigt skulle sjukvårdskostnaden minska med 343 miljoner kronor. Det hävdas i en rapport som tagits fram på uppdrag av Wyeth...”

Förkortat referat:
Enligt Peter Rost’s bok ”Sjuka pengar” sid 157 fick Wyeth böta 30 miljoner dollar. Wyeth’s största problem var dock att de måste avsätta 21,1 miljarder dollar till ett förlikningsavtal sedan deras bantningspreparat Pondimin och Redux dragits in.

/ Beundrare av Socialstyrelsens utredningar


Ouija-bord blir kommunikationsstandard inom sjukvården (mailat)

Min fru behöver en Gula Feber stämpel för en resa i Afrika. Jag kollade i Fass: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19940408000036&DocTypeID=7&UserTypeID=2

Jag bifogar ett klipp därifrån (jag har fetstilsmarkerat några ställen):

Andra biverkningar som ibland har rapporterats vid användning av STAMARIL innefattar:

Svullna körtlar

Allvarliga allergiska reaktioner som kan innefatta hudutslag, klåda eller nässelutslag i huden, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, svälj- eller andningssvårigheter och förlust av medvetandet.

Symptom som påverkar hjärna och nerver har uppkommit inom en månad efter vaccinationen och har i vissa fall varit dödliga. Dessa innefattar hög feber med huvudvärk och förvirring, trötthet, stel nacke och inflammation i hjärn- och nervvävnader. Ibland har anfall, rörlighetsbortfall i delar eller hela kroppen, eller mer lokala rörlighets- och känselsvårigheter har upptäckts.

Symptom som kan likna gula feberninfektion och som vanligen uppkommer inom 10 dagar efter vaccinationen, kan vara dödliga. Det börjar vanligtvis med trötthet, feber, huvudvärk, muskelsmärta och ibland lågt blodtryck. Det kan sedan övergå till en allvarlig muskel- och leversjukdom, minskat antal av vissa blodceller som leder till ovanliga blåmärken eller blödning och ökad risk för infektioner och förlust av normala njur- och lungfunktioner.

Om några biverkningar blir värre
eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Alltså om du får värre biverkningar än döden bör du kontakta läkare

SIEMs kommentar: För att kontakta sjukvården efter att man har avlidit får man väl använda ouija-bord eller kvalificerat medium. När är sjukvårdens ouija-bord öppet för inkommande meddelanden?

Mail: När får jag vara med och besluta om mina behandlingar och medicineringen ?

Helsingborg 2007-06-12

Jag bor i Skåne.
”Femklövern” här i mitt landsting deklarerar ständigt för patientens inflyttande och deras ambitioner att öka antalet vårdgivare med större utrymme åt integrativ medicin - och då får jag välja. Man skriver till och med om Vårdvall modellen.
Trevligt - tyckte jag. Kanske någon förändring till en smärtpatient som förgäves i flera år försökte argumentera för egen hälsa och effektiva behandlingsmetoder.

En fullständigt oförståndligt och för min del , motstånd för allt som HAN - läkare, subjektivt bedömer som oventenskapligt här i Skåne. En obegränsat likgiltighet för mina behöv och min välbefinnande. Skulle jag kunna kalla det som maktmissbruk ?

Framför ett nytt försök att argumentera för bättre hälsa - läser jag genom mina ”papper” sedan året 2003.
En kronisk smärtpatient som har testat allt för att lindra smärta. Jag vet , inte allt är dokumenterat, att jag reagerar med starka biverkningar mot nästan alla sedvanliga smärtstillande läkemedel inkl varmvattenbasäng som är flitigt rekommenderat för smärtpatienter. Men läkarna vägrade att anteckna i journalen biverkningar jag pratade om. Det är såå fint att simma i inomhus basäng med varmvatten. Klor - det är väl inga bekymmer med det eller hur ?
Allt min upplevelse baserad erfarenhet gör inte mycket för beslutsfattare i ett effektivt samarbete med landstings anställda trogna läkare.
Jag kan inte ta sedvanliga tvångs förslagna av landsting smärtstillande läkemedel.
Jag kan inte ta varmvattenbasäng mot mina smärtor.
Men jag reagerar positivt, ”överaskande” positivt, på utvärtes behandlingar typ omslag och kroppsbehandlingar.
Dokumenterade positiva effekter ”glöms” bort och rapporter ligger gömda i deras djupa byrålådor eller avfallskartonger.
Mina landstingsanställda läkare körde hård.
Genom ständigt upprepande typ: ” vi har backat upp henne i mycket stor utsträckning med bassängträning” - och jag var inte extremt tacksam utan reagerade med kroniska luftrörsbesvär och utslag samt oläkta sår på händerna.
Smärta kommer tillbaka och anledning till det är: ”hon satt ut de mediciner hon tidigare hade”. Att jag fick chansen att sluta med alla inskrivna smärtstillande, lugnande, antidepresiva och liknade räddade mitt liv - det är jag säkert på.
Men landstingsanställda läkare fortsätter: ”medicinjustering” ( dvs går tillbaka till det gamla, sedvanliga) kan bidra till förbättringar”.
Kan jag gå lös från den korkade profeten - tänkte jag.
Nej, säger sjukvårdens administratörer - det går inte.
En förnyad medicinsk bedömning enl. samma läkare som ovan, behövs inte.
Jag kan inte går till en annan läkare och avhämta hans utlåtande. Så är det enl gällande regler för second opinion. Det är DIN läkare, skriver administratörer, som bedömer om andras utlåtande behövs.
Maktutövning ?
Det är han, den landstingsanställde läkaren som måste bedöma sin egen ställningstagande som oklart och utan entydiga medicinska ställningstagande för att jag skulle kunna gå till andra läkare för second opinion.
Och det gör han inte så klart. Erkänna sina egna fel ?
I dag - sommaren 2007 - både den landstingsansällde läkare och den trogna hälsostrateger har slutat. I alla fall jag kan inte varken se dem eller höra längre.
Men under sina aktiva verksamhets perioder inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården hade de skadat flera smärtpatienter - de har gjort fruktansvärd illa mig i alla fall.
Det har kostat enormt mycket arbete och onödigt lidande för att kunna slutligen få tillgång till andra än sedvanliga här i Skåne behandlingar och läkemedel.
En av de dåvarande sjukvårdspolitiker här i min Distrikt har skrivit om tidigare ”ovanliga” beslut fattade av hennes kolleger och som hon definitivt inte tyckte om. ”Det beviljandet var att se som ett rent undantag från sjukvårdsdistriktets egentliga uppdrag” - och det var inte senare än sommaren 2006.

Vi har idag nya politiker och nya häslo- och sjukvårds administratörer. Det nya har kommit.
”Femklöven” i Region Skåne lovar placera patienten i centrum.
Kan hända att även kronisk smärtpatienter får sin rätta platsen där - jag menar i Centrum.
Det är patientens behöv som ska styra verksamheten - man ska öka antalet vårdgivare och ge större utrymme åt integrativ medicin. Man till och med skriver om en ny model Vårdval för oss alla patienter där vi får verkligen välja de mest effektiva för oss vårdgivare. Jag ska inte tvingas längre att käka upp läkemedel för miljarder med det ända tydliga effekter - att jag mår dåligt efteråt.
Jag ska inte konsumera vården trots att jag vet att den inte hjälper mig ett dugg.
Det är bara frågan om jag vågar lita på dessa fina deklarationer eller om jag ska fortsätta kämpa ?

Elisabeth


Problem med nya tänder vanligare än väntat
http://sydsvenskan.se/skane/article246582.ece
Att ersätta förlorade tänder med implantat är inte så okomplicerat som det ofta framställs. Sexton procent av patienterna i en ny studie råkade ut för svåra infektioner i munhålan, med benförlust som följd.

PÅMIMNNELSE:

Rädda Moder Jord!
Världsomfattande meditation under en timme som kommer att vara den 17 juli 2007 klockan 11:11 på Greenwichtid, I Sverige blir det 12:11. http://www.firethegrid.org/swe/home-fr-swe.htm !. Kram/Bo, www.lovedepartment.com


Märkliga vaccineffekter
http://www.nyteknik.se/art/50901
Forskare vid Statens smittskyddsinstitut har tagit fram en vaccinkandidat mot tbc, byggd på ett helt nytt sätt. Deras förhoppning är att den ska fungera mer effektivt än dagens tbc-vaccin.

- Problemet med dagens vaccin är att det inte fungerar i de områden där det verkligen behövs, där 95 procent av tbc-fallen finns, säger Andrzej Pawlowski, som är forskare vid Smittskyddsinstitutet.
Skyddseffekten är bra i till exempel Norden, men obefintlig i Östeuropa, Afrika och Sydostasien. Det kan bero på att bakterier i miljön gör att vaccinet förlorar sin skyddseffekt.”

..
Henriks kommentar "Tuberkulos (Tbc) sprids vanligen när människor bor trångt och mörkt och har det svårt. ...I Sverige upphörde den allmänna vaccinationen 1975..."
http://www.sos.se/fulltext/114/2002-114-63/2002-114-63.htm

Den goda skyddseffekten i Norden beror alltså inte på att folk i Norden inte bor trångt och inte mörkt och har det svårt... Skyddseffekten av det fantastiska vaccinet i Norden är i själva verket så himla bra så man inte ens behöver vaccinera....

SIEMs kommentar: När någon försöker hålla fast vid myter, trots att de inte stämmer med verkligheten, då kommer de festliga bortförklaringarna. Myterna om vaccinernas välsignelse är seglivad, så bortförklaringarna blir allt festligare. Vaccinerna fungerar nu bäst i frånvaro av bakterier... jojo.  

En riktigt bra långfilm när biograferna sommarstängt:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2502546838698762400&q=PRESCRIPTION%2BFOR%2BDISASTER

Infektioner i vården växande hot
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=658266
Vårdrelaterade infektioner och resistenta bakterier är det största epidemiologiska hotet mot EU:s befolkning. Men i Sverige finns ännu ingen nationell översyn av vårdrelaterade infektioner.
 
PÅ TORSDAGEN presenterar EU-organet Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, i Solna sin första rapport om smittsamma sjukdomar i EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Enligt rapporten drabbas årligen ungefär tre miljoner EU-medborgare av vårdrelaterade infektioner och av dem avlider 50.000. Urinvägsinfektion (28 procent), luftvägsinfektion (25 procent) och infektioner i samband med kirurgi (17 procent) är vanligast.

I kombination med meticillinresistenta gula stafylokocker, MRSA, bedömer ECDC att vårdrelaterade infektioner är det mest allvarliga hotet bland smittsamma sjukdomar.


SIEMs kommentar: Jo, du läste rätt: ”Det största epidemiologiska hotet mot EU:s befolkning! ” 50 000 döda/år bara i EU. Men förra årets stora pandemischlager i massmedia och myndighetssverige var fågelinfluensan. Det gäller att ha sinne för proportioner - och sinne för vad medicinmaffian anser lämpligt att slå på trumman för. Annars blir det inga annonsintäkter.

Pfizer stäms på 50 miljarder kronor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1407118
Regeringen i Nigeria har stämt det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer och på motsvarande nästan 50 miljarder kronor.
För 10 år sedan dog 11 barn och många fick bestående hjärnskador, sedan de behandlas med antibiotikia från Pfizer, som inte godkänts. Pfizer förnekar anklagelserna och säger att den nigerianska regeringen var fullt informerad om att det rörde sig om ett läkemedelstest. Tidigare har enskilda nigerianer stämt läkemedelsbolaget i en amerikansk domstol men inte lyckats få rätt.

SIEMs kommentar: Man bör erinra sig den nigerianska misstänksamheten mot poliovaccineringen under senare år (Använd SIEMs sökmotor ovan för att ta fram dtt antal notiser om detta (skriv t ex ”Nigeria+polio” i sökrutan. ) !  Den vilar på dystra erfarenheter av internationell läkemedelsindustri.   Men internationella media inledde då omgående samma typ av mobbingkampanj mot Nigeria, som tidigare mot Mbeke och andra, som vägrat underkasta sig den internationella medicinmaffians påbud.

Oddsen på spelmarknaden för att Nigerianerna ska få ut en enda krona i ersättning är dock rätt höga, vad vi förstått.  Och det är väl inte säkert att de drabbade barnen får ut så mycket om det nu skulle bli någon ersättning.  Korruptionen i Nigeria är legendarisk - men även den inhemska kampen mot korruptionen! 

<>Även Pfizers försvartal är gripande:   Man anser alltså det självklart att  en regering (oavsett hur korrumperad den är)  har full rätt att medge eller utföra livsfarliga experiment på sina medborgare.  Det är inte svårt att följa spåren tillbaka till koncentrationslägren, läs /siem/oppet-brev.html

Vart tog de  s k mänskliga rättigheterna vägen?

– Leger undervurderer placeboeffekten
http://www.forskning.no/Artikler/2007/mai/leger_undervurderer_placeboeffekten

Leger må bli flinkere til å gi positive signaler til pasienter fordi disse utløser forventninger som kan avgjøre om pasientene blir friske, mener Bjørn Wormnes, førsteamanuensis i psykologi.
...
– Hovedpoenget er at det kognitive i behandlingen er mye viktigere for å gi håp enn det som tidligere har vært antatt, sier Wormnes.
– Dette betyr ikke at leger skal lyge for sine pasienter om deres situasjon, men tilbakemelding som ”vi skal gjøre alt for at du skal bli frisk” og ” du kan faktisk bli frisk” er ofte avgjørende for sykdomssituasjonen til pasienten.
– I ytterste konsekvens kan dette være med å avgjøre hvorvidt en person overlever, sier han...


SIEMs kommentar: Denna ”brist” inom skolmedicinen är ingalunda sliumpmässig eller en följd av försummelser i medicinsk utbildning o praxis. Det skolmedicinska paradigmet vilar nämligen till stora delar just på att underminera patientens tillförsikt, rått uttryckt skrämma skiten ur honom, så att han blir tillräckligt foglig och lättmanipulerad för att underkasta sig en vettlös behandling och orimlig sjukdomslära.

Detta är i sin tur nödvändigt för att man ska kunna upprätthålla centrala myter, på vilka den medicinska maffian kan profitera. t ex omkring cancerbegreppet. Vem skulle acceptera cytostatika- och strålbehandling med alla dess skadeverkningar, om man inte var närmast skrämd från vettet? Och vem skulle bli skrämd från vettet om man inte blivit itutad att inga andra utvägar finns, och att tioden snabbt håller på att rinna ut?

Undra på att alternativa synsätt och behandlingar till varje pris måste bekämpas och förbjudas.

Av artikelns konstaterande lär endast bli ytterligare några ryggdunkar åt tillräckligt tappra, lydiga och av vården genomförgiftade patienter.

Läs gärna
/siem/cancer.html - helst innan du behöver.

Växter ger smartare smärtmediciner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1404108
Vitlök, chili och senap finns i var och varannan maträtt men de är också nya ledtrådar till bättre smärtbehandling med mindre biverkningar. Forskare i Lund har kartlagt hur växter påverkar kroppens smärtsystem och öppnar upp de kanaler som leder smärtsignaler till hjärnan.


SIEMs kommentar: Vad artikeln - och forskarna - inte nämner är möjligheten att undvika vissa födoämnen kan kupera smärtan. Fältet är alltså öppet för den som själv vill utforska vad detta rön kan innebära, vi behöver inte vänta på laboratorieresultat. /Själva har vi funnit att  t ex kaffe kraftigt kan förstärka obehagen vid t ex tandvärk./ Läsarnas kommentarer och erfarenheter omkring detta mottas med   intresse!

En av tre nyopererade har farligt ont
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1400007
Det är farligt att ha ont, och därför måste sjukvården bli bättre på att minska smärtan för nyopererade patienter. Det visar en ny svensk studie.

Narkosläkare Åsa Rudin har tagit fram en metod som före operation kan avgöra vem som kommer få särskilt ont.
– Det är viktigt, både för deras egen skull, att det är besvärligt och att man lider om man har ont, men också att det är viktigt att minska komplikationerna och minska bekymret med långvarig smärta, säger hon.

Smärta innebär risker
Var tredje nyopererad patient har så ont att det bedöms som farligt. Varannan får långvarig smärta


SIEMs kommentar: Det torde vara rutin att nyopererade lever på samma sjukhusmatsedel som alla andra. Sjukvården kan alltså inte skylla på brist på patienter om man vill utröna kostens beetydelse för smärtupplevelsen. Skyll hellre på bristande vilja och förstånd.


---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni