Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Augusti  2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  i våra veckomail )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Alternativ information om alternativ medicin


Vården och de ”förebyggande” insatserna byggs ut men allt fler tycks bli sjuka. Antalet konstiga sjukdomar blir allt fler, men det blir allt svårare att få sin ohälsa diagnosticerad, botad eller ens erkänd. Allt fler kastas ut ur försäkringssystemen i stället för att botas eller tillfriskna.

Åtskilliga börjar ifrågasätta vad som egentligen ligger bakom. Många vill veta mer om ”alternativ medicin”, när de inte fått hjälp av den konventionella. Men den information de möter i massmedia är oftast ytligt snömos, tillrättalagt av fnysande ”medicinska experter” - som inte vill se alternativ till sin egen ”expertis”, och som dukar upp de märkligaste historier om alla faror som hotar inom alternativmedicinen

SIEM har sedan tio år erbjudit information och utbildning om alternativ medicin på Internet. Nu vill vi gå vidare i andra former än via datorn. På våra planerade ENDAGSEMINARIER runt om i landet kan du nu få betydligt djupare information, dialog och kontakter.

Alternativ medicin handlar inte bara om behandlingsmetoder, inte om hur de vackra ska bli vackrare och de friska friskare, så som pressen gärna utmålar det i sina ”hälso- och skönhets”-bilagor. Främst ger nämligen alternativmedicinen obekväma förklaringar till VARFÖR VI BLIR SJUKA!

Vi vill presentera synsätt och kunskaper som dagens mediavärld och myndigheter gärna tystar ner - men som kan vara livsviktiga för dig, dina närmaste och inför vår gemensamma framtid.

Under årens lopp har SIEM alltmer utvecklat ett växande nätverk av personer med ett brinnande personligt engagemang och djupt kunnande om olika folkhälsofrågor, ett kunnande de ofta förvärvat till ett högt personligt pris. Det är en del av dem du möter på våra seminarier, som föreläsare, arrangörer och deltagare. Antingen du är frisk, sjuk, förälder, anhörig, behandlare, politiker eller bara nyfiken är vår målsättning att du ska få många nya tankar - och kanske nya vänner.

Du får mer information om de olika seminarierna på http://www.klokast.se/kurs , som ständigt kommer att hållas aktuell. Du kommer också att kunna anmäla dig genom att köpa entrebiljett i vår shop www.klokast.com Redan nu kan du preliminät kryssa för följande dagar i din almanacka:

HÖSTEN 2007
14/10 Stockholm: SIEMs endagskurs i ekologisk medicin /Ulf Brånell
11/11 Göteborg: SIEMs endagskurs i ekologisk medicin /Ulf Brånell
25/11 Stockholm: Att vaccinera eller ej - det är frågan../Alan Rees

VÅREN 2008
20/1 Stockholm: Bokstavsbarn och lessna barn- måste de förgiftas?/Harald Blomberg
27/1 Malmö: SIEMs endagskurs i ekologisk medicin
/Ulf Brånell
10/2 Göteborg: Bokstavsbarn och lessna barn- måste de förgiftas? /Harald Blomberg
17/2 Att överleva cancer - eller cancervården? /Ulf Brånell
2/3 Malmö: Strålande Hälsa? /Kalle Hellberg
9/ 3 Göteborg: Strålande Hälsa? /Kalle Hellberg
6/4 Stockholm: Strålande Hälsa? /Kalle Hellberg
13/ 4 Göteborg: Att överleva cancer - eller cancervården? /Ulf Brånell
20/4 Malmö : Att överleva cancer - eller cancervården? /Ulf Brånell
27/4 Stockholm: SIEMs endagskurs i ekologisk medicin /Ulf Brånell
18/5 Malmö : Bokstavsbarn och lessna barn- måste de förgiftas? /Harald Blomberg
18/5 Göteborg: Att vaccinera eller ej - det är frågan../ Alan Rees
25/5 Stockholm: Att vaccinera eller ej - det är frågan../Alan Rees

Vi hoppas på lite sikt också kunna ge seminarier på andra större orter där intesse finns, och deltagarantalet kan beräknas bli tillräckligt. Kan du tänka dig att fungera som lokal arrangör och biljettförmedlare så hör av dig, vi har intressanta erbjudanden till dig! Vill du hjälpa till att sprida upp affischer och program på platser och till människor där du tror de skulle uppmärksammas? Maila oss på siem@klokast.se , så skickar vi!

Välkommen!

Trädet/ Stockholm/ Göteborg/
Malmö - eller där du vill!


Ulf Brånell


”Operation bästa metoden mot fetma”

basunerar massmedia ut i veckan, och denna gång synes de verkligen ha på fötterna: En svensk och en amerikansk undersökning visar kraftigt minskad dödlighet hos kraftigt överviktiga som opererats. Nu måste de väl ha täppt till munnen på alla primitiva naturlöäkare och oroskorpar....??

Tja...

Trumpetandet baseras sig alltså på två olika undersökningar. Ingen av dem lever upp till elementära vetenskapliga krav för att fastlägga orsaksamband (experiment) och definitivt inte sk dubbelblindstudie-krav (vilka brukar ställas för godkännande av t ex naturpreparat).. I stället utgör de ett slags pseudoexperiment med matchade grupper (en metodik med många fallgropar vilka vi inte kan gå in på här) . Studierna kan i korta drag kan beskrivas så här: (http://www.medpagetoday.com/PrimaryCare/WeightManagement/tb/6480)
Den svenska undersökningen jämförde 2010 patienter som opererats 1987-2001, (37-60 år, BMI 34-40 ) med 2037 matrchade ”icke opererade” (vilka fick ”annan behandling än operation” . Operationerna var av olika slag. Efter en genomsnittlig uppföljningstid om 10,9 år hade 101 opererade och 129 icke-opererade dött. 129/101 betyder att dödligheten alltså var 29% lägre i den opererade gruppen, säger man.

Den amerikanska undersökningen baseras på 7925 personer som opererats i Utah, USA, och jämförts med 7925 personer tagna ur körkortsregistret med motsvarande bakgrundsdata (dvs BMI, ålder o kön, vad vi förstår) . Här har vi överhuvud taget inga garantier att de båda grupperna var jämförbara med varandra i andra relevanta avseenden. Rimligtvis bör t ex de som inom det amerikanska sjukförsäkringssystemet har råd att söka behandling och betala för en operation, ha en socialekonomiskt bättre situation än genomsnittet, måhända också en större medvetenhet om hälso- och livsstilsfaktorernas betydelse, en större benägenhet att söka och få hjälp vid andra hälsoproblem osv.

Även denna undersökning tycktes det behövas ca 70 operationer för ett räddat liv under de första sju åren. Visssa dödsorsaker var vanligare i den opererade gruppen , andra mindre vanliga., Men rörande de 69 personernass fortsatta öde får vi lika lite veta som i den svenska studien.

Om nu verkligen hela skillnaden i dödlighet skulle bero på operationen, så måste man alltså operera 70 patienter ( 2010/29, 10 000/136 ) ) för att en enda ska räddas från en förtida död. Det borde då vara intressant att också ägna en liten tanke åt hur de övriga 69 överlevande patienternas liv påverkas av operationen: Detta framgår inte annat än att de uppges ha ”gått ned i vikt”, med upp till 25 % (http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1553668). Det är inte så märkligt eftersom deras nya magvolym inte tillåter mer än 700-1400 kcal födointag per dag - mot tidigare kanske 4-5000.mnDetta alltså under en tid på i genomsnitt 10,9 år.

Vad lever de på när matsäcken är slut?

Men vad händer sedan? Under de första elva åren förbrukade de opererade alltså en betydande del (kanske allt) av sin medhavda matsäck, i form av övervikt. Överslagsmässigt kan det handla om 25-50 kilo på elva år = 3-5 kilo/år. Vad ska de då leva av under de långa år som återstår när matsäcken är slut och övervikten förbrukad? De 700-1400 kcal som de kan tugga i sig efter operationen, och som inte räcker ens som katastrofhjälpsportion? ”-Hittills har det gått bra” sa han som föll från sextionde våningen när han passerade den trettionde.

Här ser vi det taktiska i att presentera utvärderingen efter 7-11 år, inte efter 30... Här ser vi också det taktiska i att fokusera på dödlighetssiffrorna - dvs på de döda, inte på de 4000 levande. Och här ser vi varför man bedömer ”lyckosamheten” i det att operationerna lyckats nedbringa vikten hos de opererade. Konstigt vore det väl annars, sågar man av fötterna på folk så får de svårt att springa. Med samma medicinska bedömningsgrund borde detta alltså vara en utmärkt behandling mot hyperaktivitet. (Tipsa för Guds skull inte nån medicinsk forskare i karriären om detta! )

Ska man ändå acceptera både undersökningarnas data finner vi stöd just för denna farhåga: ”Dödlighetsvinsten” till de opererades fördel minskar nämligen snabbt med åren: Efter sju år (den amerikanska undersökningen) var vinsten 40%, efter elva år (den svenska) har siffran minskat till 29%. Hur stor är den efter femton, tjugo, trettio år? Förvandlas den t o m till förlust efter ett antal år? Frågan är viktig, ty de personer det gäller var inte vid särskilt hög ålder vid operationen. Än viktigare blir frågan naturligtvis om man överväger att operera barn och ungdomar, vilket nu propageras för.

"The question as to whether intentional weight loss improves life span has been answered, and the answer appears to be a resounding yes." utbrister en av de ansvariga forskarna, Dr. Bray, och visar därmed alltså sin bottenlösa okunnighet i elementär statistik. Huruvida den genomsnittliga livslängden i försöket har förändrats åt ena eller andra hållet kan överhuvudtaget inte bedömas innan samtliga opererade och icke-opererade har avlidit, dvs inte bara den dödes utan även de 69 hittills överlevandes livslängd fastställts.

Annan behandling:

Vad gäller den svenska studien anger man uttryckligen att de ”icke opererade” naturligtvis erhållit varierande ”annan behandling”, som i artikeln anges vara verkningslös. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=683786 (”Konventionell behandling mot fetma på svenska vårdcentraler har däremot ingen effekt alls.”) Detta kan man naturligtvis inte veta, framför allt inte genom den studie som beskrivits, bl a eftersom man inte undersökt någon grupp alls som sluppit medicinsk inblandning i sitt hälsotillstånd. Att detta påstående inte har stöd i studien borde t o m Karin Bojs ha insett. ¨

Minns ni för övrigt den stora lanseringskampanjen för Xenical - det undergörande viktminskningsmedlet , som höjdes till skyarna för ett par år sedan efter en lyckad PR-kampanj där de stora massmedia lät sig ledas vid nosen som en tam oxe.
http://www.roche.se/files/html_pages/images/bildarkiv/Xenical-Sa-fungerar-viktmin.pdf Detta medel tillhör alltså det som nu, ett par år senare i samma media , klassas som verkningslöst. Medicinska sanningar tycks vara mer kortlivade än en jaktpilot över Pearl Harbour, när det begav sig, och journalister låter sig skuffas som får från ena hörnet till den andra, utan att ställa besvärande frågor. Inom medicinjournalistiken tycks den erforderliga utbildningen främst handla om hovnigning.

I vart fall har alltså ”jämförelsegruppen” utsatts för den vanliga kanonaden av kolesterolsänkare, Xenical, blodtryckssänkare, aptitdämpare, diabetes- och hjärtmediciner, osv, som brukar bestås kraftigt överviktiga patienter. Däremot har den opererade gruppen sannolikt, i takt med att vikten minskat, sluppit allt mer av detta kemiska fyrverkeri. Uppenbarligen är denna behandling mindre effektiv för att minska vikt och dödlighet under de första åren, än operationerna, - men hur är det med dess giftverkningar? Kan det rentav vara denna skillnad i medicinering som svarar för skilnaden i dödlighet mellan de två grupperna, så att de som medicinerar mera också dör fortare, medan den som opereras och minskar i vikt också slipper allt mer ”förebyggande” fast giftiga mediciner? Man kan misstänka, ana - men studierna ger i sig ingen belysning eller svar på detta. Detta begränsar naturligtvis deraas giltighet ytterligare på ett sätt som ingen verkar låtsas om vare sig i forskar- eller mediavärlden.

Etiska funderingar:

I den svenska studien dog 1 patient av 400 direkt som följd av operationen. Detta försvaras enligt medicinsk logik med att ungefär 7 av 400 i stället överlever de första elva åren. Om denna matematik ensam kan avgöra den etiska frågan - då öppnas nya intressasnta möjligheter i den sk organbristens spår: En (1) frisk person torde nämligen ha tillräckligt med organ (hjärtan, lungor, lever, nmjurar, osv ) för att rädda livet på minst 7 andra personer, med funktionsodugliga organ. Etiskt vore det då helt i sin ordning att slakta honom, på det att 7 andra må leva. Etiskt OK?

Vad är fetma?

I själva verket är fetma inte ett tillstånd med en orsak, utan många olika tillstånd, beroende på många olika störningar i kroppen, vilka i sin tur tar sig uttryck i många olika symtom, varav ett råkar vara fetma. På samma sätt kan man t ex få ont i foten av olika anledningar; t ex fysiskt våld, infektion, inflammation, förgiftning, osv. .Det går därför att på förhand säga att det enda som hjälper mot ALLA former av ont i foten är att ta bort foten. (Man kan sedan ha fortsatt ont, men inte i den foten i alla fall ).

Om man inte besvärar sig med att analysera vem som lider av vilken typ av fetma, och varför, så kan man också förhand säga att det inte finns ett enda medel som hjälper alla, mer än just kanske operation ( om detta sen ska betrtaktas som hjälp är en definitionsfråga. ) .

De båda undersökningarna är noggrannt upplagda för att man inte ska förledast till konstruktivt tänkande, utan hamna just i denna slutsats: det finns inget annat som hjälper alla. Detta syfte är alltså så självskrivet att man glömt att göra det vetenskapliga grundjobb som skulle krävas för att visa det,. Syftet avslöjas i stället när dessa obevisade påståenden fvramförs som ”slutsatser” redan i rubrikerna utan att det finns några relevanta data i studierna att åberopa.

Alternativ behandling

Ingen kunde väl vänta sig att alternativa, orsaksinriktade behandlingar - t ex avgiftning (http://www.klokast.se/siem/Avg.html ) eller kostomläggning efter andra principer än dem som redan gjort en hel generation överiviktig ( Se t ex Skaldeman ) - skulle prövas i en studie av detta slag. Ty det uppenbara syftet är att övertyga varje fet person att någon annan hjälp än operation kan inte finnas och kommer aldrig att finnas. Läkarskrået gnuggar händerna.

----------

Sök i SIEMs sökmotor efter tidigare nyheter om Xenical, eller läs om riskfaktorer på t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Okt04.html
----------------


Ett blad från munnen.

Naturligtvis beror sjukskrivningarna på sjukpenningens storlek. Om sjukpenningen vore noll kronor funnes det inte en människa som vore sjukskriven. Om sjukpenningen var 10 000:-/dag så vore varenda människa sjukskriven så långt det stod i hans makt. Om sjukpenningen varierar däremellan, så följer självklart sjukskrivningstalen med uppåt och nedåt. Är sjukpenningen tillräckligt hög så stannar folk hemma i oträngt mål, är den tillräckligt låg så släpar sig folk till jobbet även om de är sjuka. Att låtsas att gränserna mellan sjuk och frisk är ”fixa” är naturligtvis bedrägeri. Därför går det alltid att anklaga folk för ”fusk” om man så önskar. Värre är det att bevisa saken - ( Se t ex http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=586034&previousRenderType=6
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=647039

Vad är kostnaderna för sjuknärvaron?

Sjuknärvaron är dock ofta farligare än sjukfrånvaron: smittorisker , olycksfall i trafik och på arbetsplatser, risker för förvärrat hälsotillstånd hos de sjuka osv. Det senare har väl så mycket nackdelar som det förra. Vill man försäkra sig om att sjukpeningen ligger på en ”lagom” nivå så måste man rimligen söka uppskatta även kostnaderna för sjuknärvaron, inte bara sjukfrånvaron. Vill man ”höja gränsen” för egenvård av sjuka barn så får man också räkna med snörvliga, sjuka och orkeslösa ungar i skola, dagis och fritidsverksamheter, och eventuellt också dödsfall till följd av detta.

Detta ser vi dock inga tendenser till i dagens s k socialpolitiska debatt. I stället vilar debatt och utredningar på det orubbliga antagandet att sjuklingar är fuskare, frågan är bara vad fusket kostar. Och detta ologiska och primitva synsätt har fått vind i seglen under alliansregimen, som ständigt försöker berömma sig för klarsyn, förnuft och effektivitet.

Förnuftsvidrig politik

Ett lika förnuftsvidrigt synsätt präglar synen på de arbetslösa, som nu redan från första dagens arbetslöshet ska tvingas lämna familj och bostad och ”flytta dit jobben finns”. Ty där jobben finns saknas redan allt oftare överkomliga bostäder, sedan hyresrätterna sålts ut. och nu kräver höga insatser och god kreditvärdighet - en önskedröm blott för många arbetslösa. Logik och förnuft? Icke.

Medan man idisslar ”marginaleffekter” i form av anständiga a-kassenivåer, som ”hindrar” arbetslösa från att ta jobb, inför man - utan att låtsas om det - än mer dramatiska marginaleffekter för den som står med ena benet i sjukskrivningen och det andra benet på arbetsmarknaden: Ska han/hon riskera att bryta sjukskrivningen och omedelbart hamna inför tvånget att flytta från hus och familj? Logik och förnuft? Icke.

Dimrådåer som döljer den verkliga agendan

Det politiska oförnuftet visar att alliansregimen har sin främsta agenda inte i en förnuftig hantering av sjuka och arbetslösa. I stället är syftet uppenbarligen att till varje pris klämma pengar ur den offentliga penningpåsen. Därmed kan stora summor i stället kan delas ut till de redan besuttna, för vars försörjning den egna kroppens arbetsförmåga spelar en blygsam roll.

Girigheten som styrmedel

Detta är inte sagt som någon förolämpning av borgerliga politiker (inom vilket parti de nu må befinna sig) . Dessa hyllar ju öppet girigheten som den främsta drivkraften för mänskligt beteende. Ty främst snöd penninglust tycks ju enligt dem förmå människor till arbete och deltagande i samhällslivet. Endast penningbrist och nöd kan ju - enligt den borgerliga ideologin - förmå simulanterna att kravla sig ur sin Kronblomssoffa och ställa sin arbetskraft till allmänt förfogande, endast rejäla löneskillnader kan förmå dem att göra sitt bästa på den arbetsplats de uppehåller.

Debatten visar i stället att alliansregeringen håller flaggan högt och är konsekvent lojala mot den egna ideologin. Ty om de anser att penningsträvan är den främsta drivkraften för människor att arbeta, så måste penningsträvan ju också vara den främsta drivkraften bakom politiskt arbete. Och har de besuttna genom träget politiskt arbete erövrat den politiska makten så gäller det ju att plundra statskassan så mycket man kan och så länge man kan, på vems bekostnad de än må ske. Att göra något annat vore ju att förneka den egna tron, att såga av den gren man sitter på, att svära i Mammons kyrka.

Vådan av ekonomiska styrmedel

En forskare vid Luleå Högskola /namnet och artikeln har tyvärr försvunnit i arkivet / tog för en tid sedan upp en verkligt relevant fråga i dagens politik. Hans tanke var att ekonomiska styrmedel för att få folk att handla på ett visst sätt lätt blir kontraproduktiva, därför att de underminerar andra styrmedel än ekonomiska.

I vardagslivet - i vart fall förr i världen - styrdes nämligen människors beteende av många olika faktorer: inte bara den ekonomiska förtjänsten, utan också t ex moraliska och religiösa motiv, Och även de ekonomiska faktorerna kan värderas på helt olika sätt - på kortare, medellång eller längre sikt. Varje människa har sin egen mix av egen-. och oegennyttiga motiv för sina gärningar för att t ex gå till arbetet, ta hand om sina barn, deklarera sina inkomster för skatteverket, omhänderta sina sopor, bevara sin närmiljö och undvika klimatpåverkan osv.

Samhällets regelsystem ger möjligheter att straffbelägga /ekonomiskt eller med frihetsberövanden/ eller belöna olika beteenden, och dessa möjligheter utnyttjas också av lagstiftande församlingar, dvs politiker. Detta innebär enkelt uttryckt att man gör samhälleligt önskvärda handlingar egennyttiga, dvs att den enskilde ska tjäna på att göra som samhället (eller egentligen : makthavarna ) önskar. Därigenom befrias den enskilde också från att välja mellan moraliska och snävt egoistiskt motiverade handlingar. Det samhällelligt önskvärda är också det privat lönsamma,

Sällan nämner någon att oegennyttiga handlingar därigenom förvisas till en undantagstillvaro: När människor motiveras att lyda lagen endast för att undgå straff, tar hand om sina barn för att därigenom kunna utkvittera högre ersättning, söker bli friska för att inte behöva svälta ihjäl, osv - då undermineras också de mer komplexa moraliska strukturerna i samhället och i våra relationer till varandra.

Skamliga hemligheter

Vill du verkligen själv bli vårdad av någon som därigenom främst söker tjäna pengar eller undgå straff och förvisning? Vill du förklara för dina barn, att tack vare den höjda föräldrapengen tyckte du det var mödan värt att lära känna dem medan de var små? Eller att lille Simon nog inte kommit till världen alls, om inte kommunen infört flerbarnsrabatt på dagistaxan? Vill du förklara för din gamla mamma att hon hade nog fått invänta döden övergivet klämmande på en trähand på sjukhussängen, om det nu inte varit så¨att försäkringskassan erbjudit dig två månaders betald ledighet för att sitta där ?

Så ser de relationer ut, som formas i ett samhälle där de ekonomska styrmedlen dominerar. Vill vi verkligen ha föräldrar, barn, anhöriga och grannar som präglas av ett sådant tänkande? Vill vi verkligen själva präglas av det?

De yttersta konsekvenserna

Syftet med de ekonomiska styrmedlen är ju att påverka människors tänkande - och därmed deras beteende. En oundviklig effekt av detta är ju att människor upplever det mer och mer legitimt, mer och mer moraliskt, att ständigt handla så att det gynnar den egna plånboken. Det blir därmed närmast en mänsklig och samhällelig skyldighet att vara tillräckligt rik, och därmed demonstrera för omvärlden vilken samhällsnyttig och lojal medborgare man är. Och omvänt blir fattigdom också en social stämpel, reserverad för dem som inte betett sig på det sätt som samhället önskar, något de naturligtvis har sig själva att skylla för.

Människor må ha röstat för ett sådant synsätt i allmänna val. Man må ha tillsatt en regering som anser sig ha mandat att genomföra en sådan politik, Det må vara olönsamt och t o m förödande att motsätta sig och kritisera detta. Naturligtvis räknar jag t ex med ett antal ilskna uppsagda prenumerationer och kunder efter denna ledare. Men vad hjälper det en människa att vinna några prenumeranter om hon förlorar sin själ? Det är värre för dem som har kvarnstenar om halsen att frukta ( Mark 9:42 )

Trädet juli 2007

Ulf BrånellSjukskrivningarna blev längre när ersättningen blev högre
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1459127
När arbetsgivarna började betala ut en extra kompletterande sjukersättning för de längre sjukskrivningarna ökade antalet sjukdagar med nästan en arbetsvecka i genomsnitt. Samtidigt ökade kostnaderna för hela sjukförsäkringen kraftigt.

Detta har två forskare kommit fram till i en rapport som publiceras på tisdagen.
- Sjukfallen blev i snitt nästan fem dagar längre, säger en av forskarna, Patrik Hesselius vid Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering vid Uppsala universitet, IFAU.

Regeringens kalkyl för a-kassa spricker
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1458645
Regeringens kalkyl om att få in 10 miljarder kronor på höjningen av a-kasseavgiften riskerar att spricka. Den bedömningen gör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som på regeringens uppdrag analyserat regeländringarna inom arbetslöshetsförsäkringen.

SIEMS kommentar. Verkligheten börjar komma i fatt vår kommentar i januarimagasinet i år : Alliansregeringens s k socialpolitik vilar på konsten att skjuta sig i båda fötterna samtidigt. Vi kan redan skönja hur arbetslöshetsförsäkringen skjuts i sank och allt fler avgiftsbetalare lämnar skutan, varefter regeringen kommer att få välja mellan en helt skattefinansierad försäkring och ett helt obefintligt skydd mot arbetslöshet, vilket i sin tur skulle utgöra en total bromskloss vid allt förändringsarbete inom företagen - och därmed nya ”hot mot jobben”. I slutet av denna återvändsgränd måste väljare, som lovats stora skattesänkningar, övertygas om att skattevägen finansiera en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ska bli intressant att se hur detta ska gå till.” Vi har denna vecka i TV hört Sven Erik Littorin oja sig över just detta nyligen insedda problem, Sverige har förvandlats från sociapolitisk experimentverkstad till lekstuga. Vänta bara!

Äldre ska massundersökas för cancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1547973
Stockholms läns landsting blir först i landet med att massundersöka äldre personer för att upptäcka cancer i tjocktarm och ändtarm, kolorektalcancer.
- Det finns internationella och svenska studier som visar att med tidig upptäckt av tumören kan man minska dödligheten i sjukdomen med mer än 20 procent , säger biträdande

Bra matvanor minskar återfall i cancer
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1537400
Dåliga matvanor brukar utmålas som en stark orsak till att tjocktarmscancer uppkommer, och nu visar en ny studie att valet av mat också kraftigt påverkar risken för återfall. Frukt, grönsaker, fisk och ljust kött skyddar mot återfall i tarmcancer. (Vetenskapsradion)

Förbjudet att kalla ekomat nyttigare än annan mat
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=680735
Ekologisk mat tros skydda bättre mot en rad allvarliga sjukdomar. Det visar allt fler studier. Ändå får inte ekomat marknadsföras som nyttigare än annan mat.

SIEMs kommentar: Visst finns det system i galenskapen: Cancer ska bekämpas med scanning, strålöning och cellgifter, och folk måste skyddas mot den farliga ekomaten, även om denna skulle skydda dem mot cancer. Myndigheter och giftspridare kliar ryggen på varann. Ni minns väl Konsums reklamfilmer som förbjöds för att de visade verkligheten?
(Se notisen t ex i http://www.klokast.se/Nyhet/Nov02.html

Att införa allmän scanning - av samma slag som mammografin - är särskilt begåvat sedan mammografin allt tydligare visar sig i själva verka bidra till att öka cancerincidensen,.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?orig_db=PubMed&db=PubMed&cmd=Search&defaultField=Title%20Word&term=J%20Natl%20Cancer%20Inst[jour]%20AND%2099[volume]%20AND%201152[page]%20AND%202007[pdat]

Hårdare regler för utbrända får vänta
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=680569
Det blir inga hårdare regler för utbrända i oktober. Både Socialstyrelsen och regeringen backar. "Det är självklart att Socialstyrelsen ska få längre tid att arbeta med de här frågorna", säger socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrson (m).

SIEMs kommentar: Uppenbarligen missade byråkraterna att ministern själv, enligt tidningsuppgifter, hade egen erfarenhet av utbrändhetssyndromet. Det gäller att veta var man har beslutsfattarna.

Att fly det onda
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=681994

DET KOM ETT BREV. Avsändaren var Urban Bengtson, distriktsläkare i Östergötland. Han skrev hur han nu efter att ha utbildats i sjukskrivningskonsten får allt svårare att uthärda tillståndet i Sverige:

"Jag säger inte detta därför att jag vet hur det skall vara utan därför att jag inte längre orkar vara tyst!!"

Jag träffar honom och psykiatrikern Åsa Kadowaki för ett samtal om passivitet, inlärd hjälplöshet och inställningen att allt obehagligt ska undvikas. Och hur summan av allt detta sjukligfierar friska människor som egentligen reagerar normalt i belastande situationer.

- Människor blir förvånade när vi säger att det går att gå igenom ångesten i stället för att fly undan den, berättar Urban Bengtson.

- Först har du situationen, sedan reaktionen och därefter valt beteendet. Situationen och den automatiska, känslomässiga reaktionen kan du i det läget inte göra något åt, men beteendet kan man välja, säger Åsa Kadowaki.

Att undvika en obehaglig situation ger en kortsiktig vinst i form av uteblivet obehag, men medför i gengäld en större känslighet för liknande situationer i framtiden. Att göra tvärtom ger motsatt resultat. Det som till en början framkallade mycket ångest blir successivt mindre och mindre obehagligt. För att bli trygg måste man först klara av att vara rädd.

Det här är grunden för kognitiv beteendeterapi. I den får människor steg för steg närma sig det som skrämmer dem.

-Konstigt, konstaterar Urban Bengtson, spindlar ska man titta på men chefer och arbetsplatskonflikter ska man undvika.

Åsa Kadowaki berättar att det är en minoritet, bara ett par procent, av de fall hon kommer i kontakt med som konsultpsykiatriker i primärvården som har en allvarlig psykisk sjukdom. Resten har varit med om en upplevd kränkning, en personlig förlust eller en besvikelse. Att i det läget sjukskriva är att bekräfta och förstärka symtomen - utan att göra något åt det utlösande problemet. Om man i stället hanterar problemet, försvinner också symtomen....

SIEMs kommentar: Det svenska uttrycket ”må” bra eller dåligt, lär härledas ur ”må”=mäkta=förmå. Att må dåligt är att vara maktlös, att inget förmå.. Det är därför en gåta varför follk som mår dåligt söker sjukvård. Inom sjukvården tycks såväl anställda som patienter uppleva maktlösheten värre än på de flesta andra ställen.

Unga kvinnor lider mest av ensamhet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1545249
Unga kvinnor lider mest av ensamhet, visar en stor undersökning från statliga Folkhälsoinstitutet. Risken att drabbas av oro, ångest och psykisk ohälsa ökar kraftigt för den som har få sociala kontakter, enligt undersökningen, och unga kvinnor drabbas hårdast.

Det säger Per Carlson, forskare på statliga Folkhälsoinstitutet.
- Det är inte så att unga kvinnor skulle vara mer ensamma än andra grupper, men de som faktiskt är ensamma i den gruppen, de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande i betydligt större utsträckning än andra grupper, säger han.

SIEMs kommentar: Om nu samhälsdebatten håller på att rycka utbrändhet och maktlöshet ur medicinarnas händer, så kanske ensamheten kan bli ett nytt strategiskt affärsområde?

Hjärtmedicin kan öka risk för dödlighet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1539669
Hjärtmedicinen Digoxin, som ofta används vid behandling av förmaksflimmer, ökar risken för att patienten ska dö om medlet används länge.
I en svensk studie med 60 000 patienter, som medicinerades under lång tid, ökade dödligheten med 40 procent i gruppen som drabbats enbart av förmaksflimmer, skriver Upsala Nya Tidnings nätupplaga.

SIEMs kommentar: Sådana här nyheter brukar komma lagom till att gällande läkemedelspatent går ut, och att det är dags att med pukor och trumpeter presentera efterföljaren till det medel som nu sätts ifråga. Vi får väl se....

Sydafrikas regering stäms för hiv-strategi
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1539330
Sydafrikanska aktivister tänker stämma Sydafrikas regering för den hiv-strategi som den för, och för att man avskedat vice hälsoministern.
Aktivisterna vill att domstolen ska tvinga hälsodepartementet att låta vårdinrättningar i hela landet behandla hiv-smittade mammor och barn med läkemedel.

SIEMs kommentar:
Kort: http://www.youtube.com/watch?v=mQHXsmaxCiQ
Längre: http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf

Utredningar om bidragsfusk ökar stort
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1547976
Antalet utredningar om misstänkt fusk ökar stort hos Försäkringskassan. Under årets första fem månader gjordes nästan 2 800 polisanmälningar om misstänkt fusk. Det kan jämföras med knappt 1 800 under hela förra året uppger SVT:s Rapport.
Det misstänkta fusket är störst när det gäller tillfällig föräldrapenning. Där leder var tredje utredning om brott till polisanmälan.

SIEMS kommentar: Under sextiotalet vandes vi demonstranter att i massmedia kategoriseras på väl valda sätt, t ex som ”kriminella, homosexuella och kommunister” . I massmedia skanderas nu i stället ”Bidragsfuskare av alla slag, förenen eder!” : sjuka, förtidspensionärer och älgjägare som tar barnledigt - det är tydligen samma pack. Redaktioner och byråkrater vet väl vems ärenden man ska gå.

Viktnedgång tecken på alzheimer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1548081
Kvinnor som kommer att få Alzheimers sjukdom börjar tappa vikt redan minst ett decennium innan de får diagnos för sjukdomen, det framgår av en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Neurology.

SIEMs kommentar: Konstaterandet är intressant, men förklaringarna kan vara flera. Att avmagring är ett klassiskt uttryck för näringsbrist och förgiftning nämner man försiktigtvis inte i artikeln - ty sjukvårdens egen roll när det gäller att åstadkomma sådant, tål inte att synas i sömmarna.

Den slutliga lösningens administratörer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=679102
Människor som har gått in i väggen ska helst inte sjukskrivas en enda dag. Det är innebörden av Socialstyrelsens nya riktlinjer till läkarkåren som nu är klara. "Vi räknar med att det kommer att bli kontroversiellt", säger projektledare Jan Larsson.

Så länge får du vara sjukskriven
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=679096

"Socialstyrelsen nedvärderar våra osynliga stressjukdomar"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=680306
Hård läkarkritik: Utsatta lämnas åt sitt öde när staten sparar pengar på vård med låg status. Socialstyrelsen väljer en omänsklig linje när den sätter stressjukdomar på undantag. Huvudskälet till de nya riktlinjerna att inte tillåta sjukskrivning för dessa sjukdomar beror på att denna typ av ohälsa är dyrbar för samhället. Att nedvärdera stressrelaterade problem enbart för att denna ohälsa inte syns utanpå kroppen är cyniskt och inhumant. Målet om en respektfull vård för alla är hotad i vårt land. Det skriver Jörgen Herlofson. Han är psykiatriläkare och specialist på stressjukdomar samt huvudansvarig för de kriterier för utmattningssyndrom som Socialstyrelsen ställt sig bakom.

http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=30021&categID=21

http://www.expressen.se/kronikorer/1.796663/debatten-som-g-l-omdes

SIEMS kommentar: Vi kommenterade för någon vecka sedan hur språket utarmats till den grad att begreppet ”frisk” likställts med ”icke sjukskriven”: Sanningsministeriets arbete framskrider: Det känns tryggt att den svenska demokratin utrustats med byråkrater och hantlangare, så lojala mot makthavarna att de är beredda att verkställa ”den slutliga lösningen” såväl av sjukskrivningsfrågorna, som av judefrågor och andra problem, utan att besväras av opassande hämningar. Allt för att frigöra statens pengar så att skatten kan sänkas och förmögenheter överföras till de mer välbeställda.

Hanteringen gör det också övertydligt att sjukdomar inte är strikta vetenskapliga begrepp. I stället utgörs de ofta av politiska konstruktioner, vars egenskaper manglas fram vid förhandlingsbord i stället för vid sjuksängar och i laboratorier. Det uttjatade begreppet att ”sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” innebär alltså egentlgen att sjukvård ska bedrivas på makthavarnas villkor - inte nödvändigtvis på patienternas. De läkare som trots allt upplever sig som patienternas företrädare råkar allt värre i kläm, vilket framgår i debatten, men de flesta tyck tiga.

Organhandeln blomstrar världen över
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=679777
Kinesiske Paul Lee, egyptiske Karam och turkiske Hakan har något gemensamt: de har deltagit i organhandel. Brist på organ i rika länder driver svårt sjuka att resa till länder med stora ekonomiska klyftor - som Kina, Pakistan, Turkiet, Egypten, Colombia och Filippinerna - för att köpa en förlängning av livet.

SIEMs kommentar: De traditionella kriminella branscherna drog-, vapen-, och människohandel håller alltså på att kompletteras med en fjärde. Uppenbarligen skapar den högteknologiska medicinen mer problem i världen än vad den löser.

Magnetkamera ser bröstcancer bättre
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=679757
Mammografi med röntgen missar hälften av tumörerna som magnetkameran hittar, visar en studie med 7 000 kvinnor.
...
Cancerfondens forskningschef Bengt Westermark medger att en massundersökning blir dyr men säger att det är enda sättet att finna bevis.

MR kan också finna ännu fler ofarliga förändringar i bröstet än röntgen, förändringar som kan orsaka onödiga operationer.

SIEMs kommentar: Vetenskapens framsteg kan se ut hur som helst. 1999 (/siem/cancer.html) rapporterades framsteg som innebar att man kunde nedbringa antalet behandlingsvärda prostatatumörer, så att många patienter slapp behandling, Här rapporterar man som ett framsteg att man kan öka antalet upptäckta bröstcancertumörer, fast man inte vet vilka som egentligen borde behandlas och inte. Vad far gör är alltid rätt, hur dumt det än är.

Dubbla budskap om folsyra och cancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1528044
En ny svensk studie visar att ett högt intag av B-vitaminet folsyra minskar risken för bröstcancer. Men samtidigt finns annan forskning som visar motsatsen, att folsyra kan öka tillväxten av cancertumörer....

I den nya studien har 12 000 kvinnor följts under 10 år. Kvinnorna har fått svara på frågor om sina kostvanor och forskarna har sedan kunnat dra slutsatsen att de kvinnor som hade ett högt intag av folsyra hade betydligt mindre risk att drabbas av bröstcancer.
Men annan forskning pekar åt rakt motsatt håll, att högt folsyreintag tvärtom ökar risken för cancer. Göran Hallmans, professor i näringsforskning vid Umeå universitet, säger att folsyra har en dubbel effekt.
- I ett normaltillstånd när vi har normala slemhinnor så skyddar det mot cancer men när väl förstadiet till cancer har uppkommit så stimulerar det till tillväxt. Problemet är att i den äldre befolkningen, över 50 års ålder, så kanske nästan hälften av befolkningen har förstadier till tjocktarmscancer, prostatacancer och kanske på samma sätt för bröstcancer.
- Så det här är egentligen ett jätteproblem. Det är som att välja mellan pest och kolera, säger Göran Hallmans.
...
Fördelarna och nackdelarna med höjt intag av folsyra gör att frågan är svår för Livsmedelsverket. Men Göran Hallmans på Umeå universitet tror inte att Sverige kommer att införa folsyreberikning av mjöl.
- Vi kan helt enkelt inte berika vårt mjöl för att ge det till en hel befolkning utan vi måste hitta riktade åtgärder där fertila kvinnor får tillgång till folsyra på ett annat sätt, säger Göran Hallmans.

Folsyra motverkar bröstcancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=678747
Kvinnor som äter mycket folsyra löper halverad risk att få bröstcancer. Det visar en stor svensk studie. Inom kort väntas Livsmedelsverket fatta beslut om mjöl ska berikas med folsyra.
.....

Som DN tidigare berättat visade dock en amerikansk studie att mycket höga intag av folsyra kan öka risken för cancer. Detta beror evetuellt på att folsyran får små, inaktiva tumörer att växa fortare samtidigt som den skyddar friska celler.

SIEMs kommentar. Som vanligt kommer de verkligt intressanta medicinska frågorna med i bisatserna: När hörde ni senast talas om existensen av ”små inaktiva cancertumörer”? All diagnostik och all scanning (och annan medicinsk information) brukar ju utgå från att varje upptäckt cancertumör omedelbart måste avlägsnas, bekämpas, ty annars kommer den att ta livet av sin innehavare. Vem har hört att ”vi har hittat cancertumör hos dig, men den är liten och inaktiv, så därför gör vi ingenting.”? Cancermyterna blir allt fler och allt tätare.

SIEM har sedan många år påpekat vikten av folsyretillskott för gravida kvinnor, något Socialstyrelsen ännu inte orkar bekväma sig till (/siem/graviditet.html ). Hela den offentliga diskussionen om folsyra har kommit på avvägar genom att man fokuserat på frågan om folsyreberikning av mjöl. Åtskilliga människor hamnar därmed också utanför uppmärksamheten, eftersom de pga t ex gluten- eller annan känsklighet undviker mjölprodukter. Vad myndigheterna tydligen till varje pris vill undvika är att rekommendera folsyra som kosttillskott, något som skulle riskera att legitimera näringstillskotten överhuvudtaget. Den hycklande och oärliga propaganda som myndigheter och läkare fört mot tillskotten, skulle då avslöjas för vad den egentligen är - ett bedrägeriförsök riktat mot allmänheten (Läs t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html (där Benjamin Caballero frankt påstår att ”han inte känner till en enda sjukdom som kan förebyggas med en multivitamintablett.”) )

Svenska sädesfältscirklar, levande att se!
http://cropcircles.vingar.se/akersberga-2007-08.htm

Ekotomater ger bättre skydd mot sjukdomar
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16674523.asp
Ekologiskt odlade tomater innehåller mer hälsosamma flavonoider än de som odlats konventionellt, visar en stor amerikansk studie. Skillnaden växte under de tio år som försöken pågick. Flavonoider är växtkemikalier som anses skydda mot hjärtsjukdomar men även mot cancer och demens.

SIEMs kommentar: Myndigheter, industri och forskare förtuger gärna i det längsta att en stor del av våra livsmedel fram till femtiotalet odlades med metoder som i dag skulle kallas ekologiska. Det innebär alltså att folkhushållets livsmedel näringsmässigt utarmats kraftigt sedan dess, förutom att konsumtionen av bekämpningsgifter etc ökat. Många naturligt inriktade dolare och hälsoaktörer har ssedan länge påpekat detta, och mötts av den vanlgia offentliga propagandan att ”det är inte bevisat att...”. De försiktiga applåderna från EU mfl när bönder nu söker övergå till KRAV-odling, sker i smyg för att inte den stora skandalen ska vara uppenbar: att modern industriodling har utarmat och förgiftat våra livsmedel under årtionden. Det finns nämligen stor risk att detta avslöjande på sikt också leder till att luften går ur den sk globaliseringstanken när det gäller livsmedel.

Mer antidepressiva medel till unga
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=666697
Utskrivningen av antidepressiva läkemedel till ungdomar mellan 15 och 19 år har fördubblats sedan millennieskiftet. Det framgår av Apotekets försäljningssiffror.

- I USA har man utfärdat varningar för att skriva ut för mycket antidepressiva eftersom det finns risk för att självmordstankar hos patienterna ökar. Däremot finns det inga belägg för att antalet självmord ökar, säger Björn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska sjukhuset.

ANTALET DEPRESSIONER hos den svenska befolkningen har ökat stadigt sedan 1980-talet. Dessutom har debuten för depression krupit ned i åldrarna.

Fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen.

- En förklaring är den ökade hormonnivån hos kvinnor efter puberteten, säger Anne-Liis von Knorring, professor i barn- och ungdomspsykiatri ...

SIEMs kommentar. I radions barndom talade man föraktfullt om ”mikrofonställ” , dvs okritiska journalister som lättmakthavarna orera helt ostört, utan att behöva beakta logiska motsägeler eller grundläggande fakta. Denne journalist låter kända drogförespråkare blanda fakta i en helt egen gröt: T ex: Självmordstankarna ökar (liksom - försöken) men de genomförda självmorden ökar inte....
Nähä.. kan det möjligen bero på att folk numera fått lära sig att drogerna ökar självmordsrisken, och därför bevakar patienterna bättre?

(Använd SIEMs sökmotor och sök på t ex ”självmordsförsök” eller ”Knorring” för att hitta tidigare notiser och artiklar om detta! )


Sol minskar risk att få vissa cancertyper
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1452819
Människor i soliga länder som har haft hudcancer löper hälften så stor risk som svenskar som har haft hudcancer att drabbas av andra cancersjukdomar. Det visar en stor studie där bland andra forskare från Karolinska Institutet medverkar.

SIEMS kommentar: Den sk läkarvetenskapens klåfingrighet när det gäller att tala om för folk hur de ska leva har sina baksidor. Rätt ofta får man backa och påstå motsatsen. ”Orsaken till att risken minskar är oklar men kan enligt forskarna bero på att solen gör att kroppen producerar mer skyddande D-vitamin.” fortsätter artikeln. Tidigare har vi sett kalkyler över hur många människor som får cancer pga solande. Nu vill vi se kalkyler över hur många som får cancer därför att de följar läkarråd. Det borde vara lärorikt.

Penpal
Arade Kloka Gubben & Sanslösa Tanten .
Jag heter Yuriy Gerasymenko .I live in Ukraine.I'm looking for penpals in acupuncture from Sweden. Hope to hear from you.
Hej da. yuriy@company.com , yuriyakt@yahoo.com

Neurologiska skador och astma flerdubbelt vanligare bland vaccinerade barn
Nästan varje vecka uppmärksammas opinionssiffrorna för de politiska partierna i svenska media. Siffrorna grundar sig på de större opinionsinstututens enkäter, i regel genomförda per telefon. Endast i undantagsfall visar dessa opionssiffor sig avvika mer än marginellt från varandra och från de valresultat de avser att simulera.

Med samma metodik har ett av de större amerikanska opinionsinstituten genomfört en undersökning av det kontroversiella sambandet mellan autism och vaccinationer, och publicerat resultatet i en av USAs mest prestigefyllda tidningar för beslutsfattare! Undersökningen genomfördes på uppdrag av en av USAs större frivilligorganisationer för autismdrabbade barn m fl , se http://www.generationrescue.org/

Se annonsen ;
http://www.generationrescue.org/pdf/070626.pdf

Läs om undersökningens metodik och resultat:
http://www.generationrescue.org/survey.html

Inte bara innehållet utan också formerna för detta arbete är intressant att kommentera och dra lärdom av: För att få publicitet för undersökningsresultatet tvingades alltså Generation Rescue att använda insamlade medel för annonsering i pressen, studien tycktes i sig sakna nyhetsvärde nog för att få nämnvärt redaktionellt utrymme. Däremot lyckades man - märkligt nog -få ett någorlunda seriöst inslag i FoxTV, vilket dock (som obligatoriskt) avrundades av en läkare som utan närmre motivering avfärdade alltihop.
http://www.fox6.com/news/local/story.aspx?content_id=e2e68f36-a524-494f-9346-514a2b3e836e

Något referat eller ens omnämnande av denna undersökning har vi ännu inte sett i svenska massmedia. Vi håller en liten slant på att den dag DN, radion eller TV tvingas uppmärksamma saken kommer den massiva tyngdpunkten att ligga på intervjuer med läkare med kritiska synpunkter på undersökningsmetodik och resultat. Förslag till politiskt korrekt rubrik t ex :”Omtvistad amerikansk undersökning låter påskina samband mellan vacciner och autism” .

Den eventuella framtida presentationen kommer inte med en rad andas om att GR:s undersökning genomförts med samma metodik som t ex de svenska opinionsundersökningar som massmedia ständigt åberopar i sin nyhetsrapportering., och vars giltighet regelbundet bekräftas genom allmänna val. Massmedias och medicinmaffians nyväckta intresse för forskningsmetodik kommer inte heller på något sätt att riktas mot de studier som under de senaste åren åberopats för att oskyldigförklara och grönmåla vaccinerna, och där SIEMs egna granskningar varit den enda svenskspråkiga kritik som stått att finna ens på Internet.. Se t ex
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html

http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html
(På denna länk redovisas kritiken mot den s k danska studie, som för ett par år sedan sades ha motbevisat sambandet mellan autism och MMR-vaccin,. Denna hårda kritik (som bl a senare i sak bekräftats genom publicering i Journal of American Physicians and Surgeons ) bör alltså ha varit välkänd för de läkare, byråkrater och politiker som under senare år åberopat den danska studien ( t ex den intervjuade läkaren i Fox.TV--inslaget ovan )

Nåväl, vad är det då GR-undersökningen visar?

Man ringde under hösten 2006 upp 11817 hushåll med ett eller flera barn mellan 4 och 17 år, totalt 17674 barn. Samma urvalsgrund och undersökningsmetod används av USAs eget hälsodepartement, för att uppskatta autismfrekvens på nationell nivå, se http://www.cdc.gov/od/oc/media/transcripts/ASDMMWRfactSheet.pdf

Men till skillnad från de statliga undersökningarna tillfrågades föräldrarna i GR:s undersökning också om barnen var vaccinerade eller ej, och om eventuella neurologiska diagnoser (ADHD, autism, Aspberger etc) På detta sätt vaskade man bl a fram 991 helt eller delvis ovaccinerade barn, som en viktig jämförelsegrupp.

Resultatet av denna undersökning redovisas på
http://www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf

Den enklaste /och statistiskt mest säkerställda / resultatsammanfattning som kan göras är att
av de 553 helt ovaccinerade barnen hade 10 % någon diagnos medan 26% av de 8642 helt vaccinerade barnen hade någon motsvarande diagnos. När det specifikt gäller diagnosen autism var det mer än dubbelt så vanligt att äldre (11-17 år) vaccinerade pojkar hade autism jämfört med ovaccinerade pojkar i samma ålder. (Antalet ovaccinerade flickor i undersökningen var väsentligt lägre och medgav inte motsvarande jämförelser ) .

Skillnaderna mellan grupperna är så stora att det är närmast omöjligt att något specifikt metodfel eller förbiseende skulle ha kunnat åstadkomma den. Förvisso är denna undersökning inte ett formellt bevis för att vaccin orsakar autism, men ett övertygande indicium på att vaccinerna inte kan frikännas från denna misstanke. I stället kräver all anständighet att sambanden undersöks djupare, och att tidigare ”frikännande” studier granskas kritiskt och metodologiskt grundligare än tidigare.

Nu är detta undersökningsresultat inte någon isolerad tillfällighet.. I april 2005 rapporterade Washington Times om att den ovaccinerade Amish-befolkningen i USA också uppvisade extremt låga autism-siffror, jämför med övriga USA: (http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Maj05.html )

Med tanke på alla de forskare i karrären, medicinska myndigheter och politiska prominenser ( t ex Tony Blair) som gått i godo för vaccinernas ofarlighet, och på den massiva förföljelse som mött vaccinkritikerna ( t ex dr Andrew Wakefield ) väntar nu en intressant tid av nedtystanden och bortförklaringar. Vi väntar också på de juridiska spetsfundigheter som t ex Hovrätten över Skåne och Blekinge kan behöva ta till om de ska avvisa Alan Rees överklagande i Magnusmålet (tidigare refererat i http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Maj07.html

Anmäler vården för felaktigt besked
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1460870
En man från Ulricehamn anmäler Borås Lasarett till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, efter att fått ett felaktigt besked om att hans mamma var döende.
Mannen skriver i anmälan att modern kördes akut in med ambulans till Borås lasarett - efter ett par timmar flyttades hon till intensivvårdsavdelningen.
Sonen åkte hem men blev kontaktad några timmar senare med beskedet om att modern var döende och att all vård skulle avslutas. Kvinnan vaknade sedan upp dagen efter och nya prover gjordes. Under kvällen påbörjades behandling.

SIEMs kommentar: I Ulricehamnstidningen några dagar senare framgår att den 83-åriga mamman åter är hemma, omtumlad men pigg. Nu kan SIEM emellertid med säkerhet påstå att detta inte är något undantagsfall. Vi kommer senare i år att publicera ytterligare fall från samma sjukhus, där ”livsförlängande och botande åtgärder” inställts, på grundval av felaktiga diagnoser. Rädda dina anhöriga - lita inte på läkardiagnoserna! är vår kärva uppmaning.

Förening för barn i vår tid.
Påminnerom vår nystartade förening, http://www.nyatidensbarn.se som behöver allt stöd den kan få för att växa vidare
och kunna påverka och göra skillnad för barn och unga. Skicka gärna vidare till alla som kan tänkas vara intresserade. Mvh / Lisa

Många sanningar på litet utrymme
http://www.newstarget.com/021922.html
Promoters of conventional medicine claim that all the drug marketing, FDA approvals, surgical procedures, chemotherapy and all other treatments are based on "hard science." The term "science" is invoked with hilarious frequency: Science journals, science-based medicine, proven medical science and so on. As you might have guessed, however, there's surprisingly little genuine science to be found in the common practice of conventional medicine. Rather, what passes for "science" today is a collection of health myths, half-truths, intellectual dishonesty, self delusion, fraudulent reporting and wishful thinking.....

SIEMs kommentar: Som efterrätt föreslås SIEMS aprilmagasin http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Apr07.html
Angående stämningsansökan mot Eli Lilly för dess illegala hantering av den psykiatriska drogen Zyprexa
http://jannel.se/data.EliLilly.Zyprexa.pdf

Statsåklagaren i delstaten Montana i USA har stämt Eli Lilly för de skador läkemedelsbolagets psykiatriska drog Zyprexa åsamkat delstatens invånare [1] (stämningsansökan i sin helhet: http://jannel.se/montanalilly.pdf ).

Det utförliga innehållet i denna stämningsansökan ska i nedanstående skrivelse jämföras med förhållandena i Sverige.

Det är förvånande att svenska åklagare inte gjort som delstaten Montana och minst 7 andra delstater i USA - tagit itu med den illegala och dödliga verksamheten runt Zyprexa. Den brottsliga verksamheten i Sverige är i stort sett densamma som i USA, även om den delvis tar sig andra uttryck. Det är min förhoppning att åklagarmyndigheten genom att bibringas denna information inleder en egen undersökning av de lagbrott som beskrivs nedan.....

Hur är det egentligen med autism och MMR-vaccineringen?
New health fears over big surge in autism
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,2121521,00.html

· Experts 'concerned' by dramatic rise
· Questions over triple jab for children
....
The number of children in Britain with autism is far higher than previously thought, according to dramatic new evidence by the country's leading experts in the field.
A study, as yet unpublished, shows that as many as one in 58 children may have some form of the condition, a lifelong disability that leads to many sufferers becoming isolated because they have trouble making friends and often display obsessional behaviour.

Seven academics at Cambridge University, six of them from its renowned Autism Research Centre, undertook the research by studying children at local primary schools. Two of the academics, leaders in their field, privately believe that the surprisingly high figure may be linked to the use of the controversial MMR vaccine. That view is rejected by the rest of the team, including its leader, the renowned autism expert, Professor Simon Baron-Cohen.

SIEMS kommentar: Sanningen kryper allt närmre ett erkännande.

Olika välmående klyver landet
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=670832
Sverige är i hög grad ett delat land. De rikaste och mest välmående kommunerna finns främst i västra och södra Sverige. Det står sämre till med norra Sverige....
Kommuner med höga ohälsotal har därmed svårare att åstadkomma ekonomisk utveckling, det finns ett "starkt samband mellan ohälsa och svag lokal ekonomi", skriver rapportens författare. De försöker reda ut vad som kommer först ohälsa eller låg ekonomisk tillväxt?

Friskare folk i sydvästra Skåne
http://www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?artikel=1487222
Människor är betydligt friskare i sydvästra Skåne än i resten av länet. Man är dessutom friskare i stora städer med ung befolkning än i små kommuner med mycket industriarbetsplatser.

Sjukfrånvaron sjunker i hela landet
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=671884
Värnamo är landets friskaste kommun - och Överkalix är den sjukaste. Det visar Folksams årliga hälsoindex, grundat på sjukfrånvaron bland kommunens anställda.

SIEMs kommentar: Nyspråket är nu fullt infört i de flesta media: Sjuk=sjukfrånvarande, frisk=ej sjukfrånvarande. Åtstramade sjukersättningsregler kan därigenom göra sjuka människor friska, något som tidigare krävt läkekonst, men som nu alltså kan skötas med ena handen av finansdepartementet. Genom att beröva orden deras innebörd hindras vi t o m att tänka politiskt mindre korrekta tankar.

"....Förresten var det inte ens falsarium, tänkte han när han justerade välståndsministeriets siffror. Han ersatte bara en meningslöshet med en annan. Det mesta av det material som han sysslade med saknade all kontakt med den verkliga världen, till och med den kontakt som en direkt lögn innebar. Statistiken var lika fantastisk i sin originalversion som i sin tillrättalagda version. Ofta förutsattes att man skulle skapa den av intet. Välståndsministeriets prognos beträffande skotillverkningen hade exempelvis räknat med en produktion av 145 millioner par under ett kvartal. Den verkliga produktionen uppgavs till 62 millioner. Men när Winston skrev om prognosen satte han siffran till 57 millioner för att ge möjlighet till det vanliga påpekandet att kvoten hade överskridits. Hur som helst var 62 millioner inte närmare sanningen än 57 eller 145 millioner. Antagligen hade inga skor alls tillverkats. Ännu sannolikare var det att ingen visste hur många som hade tillverkats, för att inte tala om att ingen brydde sig om det. Det enda man visste var att för varje kvartal publicerades astronomiska siffror beträffande skor, medan kanske halva Oceaniens befolkning gick barfota. Och så var det med alla slags registrerade fakta, stora som små. Allting gled undan i en skuggvärld där till slut även dagens datum hade blivit osäkert. (Ur Orwell: 1984 ) "

Det är inte heller då svårt att inse varifrån inspirationen kommer till kravet på en timmes daglig idrott, framfört på: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=671799

"...."Smith!" skrek den argsinta rösten ur telescreenen. "6979 Smith W! Just ni ja! Böj er ner! Bättre går det! Ni försöker inte. Mer, mer! Det är bättre, kamrat! Stå nu lediga allihop och se på mig."

Kallsvetten bröt plötsligt ut över hela Winstons kropp. Han ändrade inte sin outgrundliga min. Aldrig visa förskräckelse! Aldrig visa oviljal En enda blinkning kunde förråda en. Han stod och såg på medan instruktrisen höjde armarna över huvudet och med anmärkningsvärd precision och effektivitet - utan att det egentligen kunde kallas graciöst - böjde sig fram och stack första fingerleden under tårna.

"Så, kamrater! Så vill jag se er göra det. Se på mig en gång till. Jag är trettionio år och har fått fyra barn. Titta nu!" Hon böjde sig åter ner. "Ni ser att jag inte böjer knäna. Det kan gå för er allihop bara ni vill", tillade hon och rätade på sig. "Varenda människa under fyrtiofem år kan mycket väl röra sina tår. Alla kan vi inte få privilegiet att slåss vid fronten, men vi kan åtminstone hålla oss i form. Kom ihåg våra gossar på Malabarfronten! Och sjömännen på de flytande fästningarna! Tänk på vad de måste stå ut med. Försök nu igen! Det är bättre, kamrat, det är mycket, mycket bättre", tillade hon uppmuntrande.: (Ur Orwell: 1984 ):"

Fortfarande kan man dock höra en och annan förnuftets röst:

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1488218

Men kraven på mer idrott i skolan för att minska barnfetman ifrågasätts av docent Michael Sjöström vid Karolinska Institutets enhet för Folkhälsa.
- Fetman som sådan behandlas inte primärt med fysisk aktivitet. Det handlar om att ändra matvanorna och det är en väldigt liten del av en viktnedgång som kan kopplas till aktiviteten som sådan. Det är en argumentation som bygger på bristande sakkunskaper... Dessutom kan de flesta de studier som gjorts inte styrka att mer skolidrott gör barnen mer aktiva.
- De säger att av 15 till 20 projekt så har 80 procent inte kunnat påvisa någon effekt på barnens aktivitets- och matvanor.
Deprimerat i syd
Närmare var tredje Sydeurope har varit eller är deprimerad. Det är betydligt fler än i norra Europa där 20 procent är eller har varit deprimerade. Orsaken är sociala och kulturella skillnader, enligt en studie som nyligen presenterades vid en internationell psykiatrikongress i Göteborg. (FL-Net)

SIEMs kommentar: Vykorten från Medelhavet brukar kommentera det sorglösa livet i södern, så välbehövligt för oss tråkiga nordbor. Vi borde dricka mera vin och spela mera boule, så blir vi gladare, har vi förstått. Tills nu...

C-vitamin i stort sett verkningslöst
http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,1126675,00.html

Vitamin C är värdelöst som skydd mot förkylning. Det visar en ny studie.
...
Lindrar marginellt
Forskarna fann att vitaminet hade viss effekt i att lindra förkylningens symptom och minska sjukdomens varaktighet. Dessa fördelar var dock så små att forskarna nu ifrågasätter vitaminets effekt.
- Förkylningens längd minskade med åtta procent hos vuxna och 13 procent hos barn, säger Harri Hemila på Helsingfors Universitet.
...
Resultaten avviker på en punkt. Bland testpersoner som utsattes för extrema fysiska påfrestningar hade de som fick c-vitamin dubbelt så stor chans att klara sig undan förkylningen. De testerna utfördes på maratonlöpare, skidåkare och soldater som tränade i vintermiljö.
Forskarna kunde också slå fast att det inte finns någon reell risk att överdosera vitaminet. Bland de testpersoner som tog över 1 000 miligram c-vitamin om dagen fick bara 5,8 procent några biverkningar.

SIEMs kommentar: Om sådana effekter kallas ”verkningslösa” vad ska man då säga om blodtryckssänkande och kolesterolsänkande medel och andra av läkemedelsindustrins patentprodukter?` Men de säljs ju av tunga annonsörer då gäller det att ha en smidig nyhetsvärdering. förstås. Att försöket därtill (som vanligt) testar minsta tänkbara doser av näringsämnen, i stället för verkligt verksamma mängder kommenteras inte heller. ( 1000 mg/dag ligger visserligen över de medicinskt fastställda ”dagliga behoven” men är ändå betydligt under rejält verksamma doser. Biverkningarna utgörs i regel uteslutande av tillfälligt lös mage )


Feta vänner gör dig tjock
http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,1127452,00.html
Smittsamt med extra kilon kring magen. Dina vänner påverkar din vikt. Nära vänskap är en viktigare faktor för viktökning än gener och livsstil, visar ny forskning från Harvard.

SIEMs kommentar: ”Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga vem du är!”, var förr ett talesätt. Tydligen inte utan visst fog. ”Säg mig vem du umgås med, så ska jag säga hur stor du är!”
kanske får bli en uppdaterad formulering.

Lönekrav och goda exempel (mailat)
Nu är klagovisorna från Svenskt Näringsliv igång om löneavtalen med vd Urban Bäckström och eko.prof. Lars Calmfors, enligt DN ledare 070715. Som vanligt undviks sanningen om de stora lönepådrivarna, löner över sjuttiofemtusen i månaden. Det är avsaknaden av reglerade maxlöner som är "samhällskroppens" problem inte minimilönerna.
Men hur skall vi få de "starka" att reglera sig själva inom maxlöner för att rädda samhällsekonomin?
Hur mycket kan Urban Bäckström och Lars Calmfors sänka sina löner? Då värdesäkras minimilönerna och nya krav på höjda minimilöner minskar i motsvarande grad. En ledare skall "gå först i ledet" det är en uråldrig sanning som inte kan smitas förbi.
Kollektivavtal för chefer inom "näringslivet" och "offentliga sektorn" med maxlöner satta av folket vore bra medicin för samhällsekonomin. För chefer är väl lika angelägna om en bra samhällsekonomi som arbetaren? / Kram Bo Wennström

SIEMs kommentar: Vi saxar ur minnet Lennart Fricks (?) korta dikt ”Omoral bör alltid klandras - inte min, men alla andras! ”!

Roligt mail ?!

Hej! Jag tänkte bidra med en rolig historia som kan passa in på ditt jobb. Den är tagen ur serien Elvis i tidningen Metro:

- Såg ni TV-reklamen igår kväll? Den om antidepressiv medicin.
- Nä
- "Känner du att du inte får ut det mesta av dagen? Är du hämmad, blyg, deprimerad eller bara lite hängig?"
Och sen värsta brakskitrösten som förklarade att deras lyckopiller var lösningen, samtidigt som en varningstext med minst 50 möjliga biverkningar rullade förbi lite diskret. Allt från huvudvärk, muntorrhet och yrsel till diarré och hjärtbesvär. Typ, "Jag sket på mig och fick en hjärtattack, men jag var verkligen lycklig när jag gjorde det!".
- He He He!

Mvh Ingemar

Sjukhussjukan sprids utanför vården
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1501249
Sjukhussjukan, MRSA, sprids nu även utanför sjukhusen. Dessutom drabbas allt fler unga människor av smittan.
Tidigare var det mest äldre människor med nedsatt immunförsvar, som blev sjuka, och smittan spreds huvudsakligen inom vården eller äldreomsorgen.

Cancerbehandling kan ge - cancer
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,66008435_852__,00.html
Kvinnor som överlevt bröstcancer och är rökare löper två till tre gånger så stor risk som andra att drabbas av lungcancer. Skälet är att de strålbehandlats - något som både kan bota och orsaka cancer. - Det är fascinerande att samma behandling - joniserande strålning - botar, förebygger och samtidigt orsakar cancer, säger professor Per Hall vid Karolinska institutet till TT.

SIEMs kommentar: Att kalla detta förhållande ”fascinerande” är något som endast en läkare skulle kunna komma på.

Dödlighet vid hjärtinfarkt kan halveras
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1499087
Sjukhuset i Karlstad har på kort tid halverat dödligheten i hjärtinfarkter. Framgångarna beror till stor del på att man börjat arbeta med så kallad PCI-verksamhet, att hjärtinfarktpatienter behandlas med hjälp av ballongvidgning.

SIEMs kommentar Vi letar förgäves i de olika artiklarna om detta efter rådata: Ena av medicinens käraste statistiska manipulationer är nämligen att blanda upp tidigare ”tunga” fall med nytillkommande lättare och misstänkta fall, för att därefter visa att ”den genomsnittliga prognosen” har blivit mycket ljusare. Så nu vill vi gärna veta om möjligen antalet infarktpatienter från området kraftigt ökat samtidigt som deras genomsnittliga prognos förbättrats. Men se, här står ingen information att få i de artiklar vi sett. Kan läsekretsen hjälpa till?

Sjukvården missade bruten arm
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1499320
En kvinna i Halmstad anmäler nu ortopedkliniken på Boråslasarett till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Kvinnan gick med bruten arm i 14 dagar. Hennes skadade arm behandlades enbart för en armbågsled som hoppat ur. När gipset sedan togs av upptäcktes att även armen var bruten.

SIEMs kommentar: För något år sedan utmärkte sig Borås Lasarett genom att hamna på bottenplats när Sveriges Yngre Läkare värderade landets olika sjukhus. Ett antal nyheter och iakttagelser vi gjort på senare tiden tyder på att Borås Lasarett från denna plats fortfarande kravlar sig nedåt i listan.

Djursjukdomar blir allt vanligare
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1493044
I framtiden kan antalet djursjukdomar som drabbar Sverige öka.
På kort tid har både grissjukdomen PRRS, sälpest och ett misstänkt fall av galna ko-sjukan drabbat Sverige och samtidigt rapporteras om nya fall av fågelinfluensa i Europa.
Orsakerna är flera - den ökade globaliseringen gör att smittor sprids, miljöförstöringen försämrar djurens immunförsvar och fattigare länder har inte råd att bekämpa smittorna på ett effektivt sätt.

P-piller kan bidra till samlagssmärtor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1489587
P-piller kan vara en av många orsaker till vestibulit, eller samlagssmärtor. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet Danderyds sjukhus som är gjord bland 150 kvinnor.

Pfizer inför rätta för läkemedelstester
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1490857


Till frågan om dr Wakefield,

För ett antal år sedan slog denne engelske läkare larm om att autismdrabbade barn ofta tycktes ha mässlingvirus från vaccinationsstammar i sin tillika dysfunktionella tarm - en indikator på att det då nyligen införda MMR-vaccineet kunde misstänkas ha obehagliga biverkningar. Sedan dess har han utsatts för en intensiv kampanj och nedtystningsförsök, vilka vi ofta berättat om i SIEMs spalte, däremot har dessa frågor nästan aldrig berörts i andra svenskspråkiga media. Nu börjar det dock röra på sig - naturligtvis är det i första hand smutskastningen av dr Wakefield som vidarebefordras, inte hans argumnent:

Surfarbrev: ”Hej Ulf Har du sett:
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_16235249.asp

”....Förhören väntas pågå i 15 veckor. GMC:s undersökning gäller dock inte huruvida Wakefieldrapporten är riktig, utan huruvida han och hans två kolleger brutit mot etiska principer när de genomfört studien som omfattade mycket små barn....”

(Jmf gärna http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1490857 även kommenterad nedan. Vi har naturligtvis inte hört att Pfizer utsatts för några etiska förhör av skråets organisationer. )

Ett annat surfarbrev vidarebefordrar emellertid en annan sida av saken, till dr Wakefields försvar. Det finns knappas någon riks i att svenska massmedia skulle ta upp denna;

I am a Canadian Barrister (lawyer in U.S. terms) and also the mother of two children with autism, aged 12 and 10. I will testify before any court that these children have been dramatically helped with the biomedical approach advocated by Dr. Wakefield. The videos shown by Dr. Wakefield and his associates mirror my two children. It was his talk in
Chicago in May 2006 which led me to change their diet after so many medical professionals and therapists had told me that was not necessary. The change of diet has changed our lives. My daughter stopped her dangerous head banging/bashing in only a few weeks on the diet - after having done that for nine years! She also potty trained herself - after we had unsuccessfully tried everything every professional had ever recommended. Quite simply, she could not be potty trained for medical reasons - not behavioural or sensory causes.
It was Dr. Wakefield - and the DAN Doctors who advocate his approach - who helped us save our children. Also, both my children have been repeatedly hospitalized for immune disorders - with their immune systems attacking them for no clear reason such as Lupus. With the change in their diet, their immune systems have calmed right down and we have not had an episode since we started the healthier diet. It should be noted that their diet was not unhealthy before we followed Dr. Wakefield's recommendations. Their diet did, however, contain gluten and casein as most children's do. We had put the
children through all of the traditional allergy tests and were told tha the children were fine with gluten and casein. However, after listening to Dr. Wakefield and the other DAN doctors at the Chicago One Conference last year, we had their blood tested and found they had a real problem with antibodies to gluten and casein in their system. We can not stress enough how much all of our lives have been improved by Dr. Wakefield and his colleagues who recognize that autistic children are medically ill - not just behavioural. I would also like to stress that I have never understood Dr. Wakefield to say that vaccines per se are
wrong or should not be given. Dr. Wakefield and his colleagues have simply advocated for a more responsible approach to vaccinations - single dose without any added garbage such as dangerous preservatives. Having witnessed the immune problems experienced by my two children, I can assure you that autism and challenged immune systems go hand in hand for
many of these children. Clearly, single dose vaccines are much safer for immune compromised children. This is not rocket science and it is not radical medicine - it is common sense and it is helping many children with autism. ..”

Läkemedelsstudier ger vårdpersonal extrainkomster
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1507394
Vårdanställda i södra Älsvborg har erbjudits en belöning från ett läkemedelsföretag om de hittar patienter som lämpar sig för läkemedelsstudier. Genom att leta i journaler på fritiden kan läkare och sjuksköterskor tjäna upp till 3 000 kronor per patient de hittar som sedan väljer att delta i en studie.
SIEMs kommentar: Man måste nog vara ett svårt fall för ögonkliniken för att inte se på vems villkor sjukvården bedrivs.

Medicinska avlatsbrev: Knivman friad p g a medicinering
http://www.ut.se/uploaded/template/asp/ut_artikel_mall.asp?version=316151
4-åringen som stack sin kniv i en man på restaurang Pluto i december förra året, friades i måndags av Borås tingsrätt.
Sinnesundersökning visade att han led av en tillfällig sinnesförvirring, på grund av medicinintag och alkohol. Rätten ansåg att gärningen saknade uppsåt.
Det var i mitten av december i fjol som den åtalade 34-åringen från Ulricehamn, till synes utan anledning, stack sin kniv i en man som han mötte i trappan på restaurang Pluto. Han anhölls sedermera misstänkt för försök till mord. Endast tillfälligheter gjorde att offret överlevde attacken med målsägandes stilettkniv.
34-åringen häktades senare, men yrkade hela tiden att han inte mindes något av händelsen. Dett på grund av en blackout som han förmodade härstammade från hans medicinintag av bland annat tabletter mot depression. ...
Igår föll domen där tingsrätten ogillar åtalet med motiveringen att den målsägande på grund av sitt medicinintag, i kombination med alkohol, sömnbrist och stress, vid gärningen led av en allvarlig psykisk störning. Han har upplevt sig förföljd och bar kniven som skydd, enligt egen utsago. Däremot visade den påföljande sinnesundersökningen att han vid tiden för undersökningen inte led av någon allvarlig psykisk störning. Detta gör att rättspsykiatrisk vård inte kan komma på fråga. Rätten hade därefter att bedöma huruvida den tillfälliga sinnesförvirringen var i någon mån självförvållad. Rätten menade att så inte varit fallet, eftersom 34-åringens alkoholintag varit relativt lågt. Däremot spelade medicineringen en central roll, tillsammans med sömnbrist och stress. Därför menade rätten att den misstänkte saknat uppsåt till gärningen, varför man ogillade åtalet.
....
Enligt offrets advokat, Carl Gustaf Nyman, överväger de nu om de skall överklaga domen.
- Min klient är naturligtvis besviken. Han blev ju nästintill mördad och så händer ingenting. Nu ska han behöva stöta på mannen på stan, vilket ju blir jobbigt.

SIEMs kommentar: Domen utgör ett otillbörligt gynnande av läkemedelsindustrin, eftersom dess produkter nu utsetts till juridiskt bindande avlatsbrev. I vår tid när ”säkerheten” på flygplatser och andra offentliga miljöer hårdgranskas och SÄPO efterforskar blivande terrorister i skolan, och folk berövas sin rörelsefrihet under åratal på lösa terroristmisstankar är det orimligt att medicinbrukare ska få utgöra allvarliga säkerhetsrisker, utan att ens behöva bära straffansvar.

En tänkbar lösning att förskrivande läkare övertar straffansvaret för vad hans förgiftade patienter ställer till. Det är orimligt att konsekvenserna av den s k behandlingen helt ska bäras av tillfälligt förbipasserande. I detta fall led ju inte gärningsmannen heller av någon ”allvarlig psykisk störning”, varför behovet av medicinering är än mer obegripligt.

För att helt stoppa den statsfinansierade medicinförgiftningen är väl inta att tänka. Det är alltför många som lever på den.

Socialt utsatta mer olycksdrabbade
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1505450
Socialt utsatta människor dör oftare i olyckor än de som har det bättre ställt. Det handlar till exempel om personer med missbruk eller andra problem, skriver Svenska Dagbladet.

SIEMs kommentar: Den gamla sanningen bekräftas åter: ”Hellre rik och frisk än fattig och sjuk”.. Den politiska strävan att t ex göra sjuk- och arbetsllöshetsförsäkringen mera ”försäkringsartad” innebär naturligtvis att de socialt utsatta själva får bära en större del av sina högre kostnader, medan de välbeställda slipper finansiera olycksfåglarna. Det bör i sin tur betyda att de socialt utsatta blir ännu mer utsatta och därmed ännu mer utsatta för olyckor. Att de redan är sjukare än andra vet vi ju redan tidigare. Intelligent socialpolitik i ett av världens rikaste länder. Vi påminns om Stig Dagermans sista epistel innan han tog livet av sig. Han hade väl genomskådat hyckleriet:

"Lagen har sina blottor.
Hund får de fattiga ha.
De kunde väl skaffa sig råttor,
som är skattefria och bra.

Nu sitter folk i små stugor
med dyrbara hundkreatur.
De kunde väl leka med flugor,
som också är sällskapsdjur.

Kommunen bara betalar.
Det måste bli slut på, ity
att annars köper de valar,
fruktar herr Åleby.

Något måste beslutas:
Hundarna skjuts! Inte sant?
Nästa åtgärd: De fattiga skjutas,
så spar kommunen en slant."


Astma på arbetsplatser ökat problem
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=1503586
Våra arbetsplatser bidrar till fler fall av astma än forskarna tidigare känt till. Det visar en stor europeisk studie i 13 länder, däribland Sverige. Så mycket som en fjärdedel av de nyupptäckta astmafallen kan relateras till kemikalier och irriterande ämnen som används i arbetslivet.
- Vi ser att 25 procent av de nya fallen kan hänföras till yrken, och det är högre än vad vi har väntat oss, säger Manolis Kogevinas, verksam vid forskningscentret för miljöepidemiologi i Barcelona, och huvudansvarig för den nya studien.
Astma ökar i västvärlden
Omkring tio procent av alla som bor i Sverige har någon form av astma, en obehaglig sjukdom som orsakar pipande andnöd och ibland också hosta.
Antalet fall av astma ökar i västvärlden, men orsaken är oklar. Ärftlighet spelar viss roll, men också luftföroreningar och kemikalier kan bidra....

SIEMs kommentar: Inom allt fler sektorer av medicinen sticker de idiotiska ärftlighetsteorierna upp snoken Som framgår bl a av denna artikel syftar de till att dra uppmärksamheten från konkreta och påtagliga hälsofaror i miljön, och att ge acceptabla skenförklaringar till skolmedicinens hjälplöshet inför konkreta hälsoproblem. När det gäller ”allergiska” sjukdomar, se gärna /siem/allergi.html där vi citerar vi Sveriges Barnläkare:
”- Vi måste ödmjukt konstatera att våra råd varit verkningslösa. De har inte haft någon mätbar positiv effekt på folkhälsan. Tvärtom har allergierna hela tiden ökat, säger överläkare Sören Wille vid barnmedicinska kliniken i Helsingborg. ....

....Problemet är i grund och botten att ingen säkert vet vad som är en bra allergiprofylax.....”
”Genetiska orsaker” har alltmer blivit en förkortning av ”inget att göra nåt åt” eller ”något vi inte vet eller vågar erkänna orsakerna till och inte vet vad vi kan göra något åt, men ändå vill hävda oss vara experter på

Dock tål dessa teorier ofta inte dagens ljus, dvs en kritisk granskning:

Good Nutrition Can Overcome Bad Genes
http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Good-Nutrition-Can-Overcome-Bad-Genes-30299.aspx

Scientists in New Zealand are dispelling the common myth that obesity is caused by “bad genes.” In what is referred to as a breakthrough discovery, scientists from Auckland University's Liggins Institute have discovered that genetic pre-disposition to obesity can be reversed through good nutrition in early childhood.
Framför allt har ärftlighetsteorierna på senare tid penetrerat de medicinska lycksökarnas favoritområde - psykiatrin - där inga som helst praktiskt användbara resultat krävs i utbyte mot skattepengarna. En förnämlig vetenskaplig granskning av en rad av senare tids ihåliga ärftlighetsteorier - om ADHD, autism etc - finns på http://www.jayjoseph.net/MissingGene.html (engelska)

Statiner från vaggan till graven
http://v.mercola.com/blogs/public_blog/What-Happens-When-Your-Cholesterol-Goes-Too-Low--30116.aspx

People who take statin drugs to lower their cholesterol as much as possible may have a higher risk of cancer, according to a meta-analysis of over 41,000 patient records from 23 statin drug trials.

The analysis raises concerns about how low cholesterol levels should actually go. Researchers found one extra case of cancer per 1,000 patients with the lowest levels of LDL (low-density lipoprotein) cholesterol, the so-called “bad” cholesterol, compared to patients with higher LDL levels.

Past studies have found an increased risk of Parkinson's disease among people with extra-low cholesterol. Meanwhile, statin drugs may cause damage to the liver and muscles.

SIEMs kommentar. i julimagasinet 2003 citerade vi vetenskapsradion:
-----
”<***>
Kolesterolsänkande mediciner som kallas statiner toppar apotekens försäljningsstatistik. Förra året sålde de för nära en och en halv miljard kronor.

<***> Men det saknas studier som kan visa på nyttan med storskalig användning av kolesterolsänkarna. En avhandling vid Lunds universitet visar att man måste behandla hundratals för att en av dem ska få hjälp. Det säger professor Arne Melander, chef för stiftelsen NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

-Om man tar de individer som har ett förhöjt kolesterolvärde kan man behöva behandla ett par hundra för att undgå ett dödsfall eller en hjärtinfarkt, säger Arne Melander.

...
<***> i dag vet man inte hur kroppen i längden mår av en sådan behandling. Kanske skulle förändrade levnadsvanor kunna ge en mer gynnsam effekt på kolesterolvärdena än piller, till betydligt lägre kostnader för samhället och patienterna, säger Arne Melander. Men läkemedelsjättarna satsar miljardbelopp på marknadsföringen av statiner. Långt mer än vad stat och landsting kan lägga på utvärderingen av dem. Det råder en stor obalans, säger Arne Melander.

Stor marknadsmöjlighet
-Den blir särskilt påtaglig när det gäller medel som statiner, eftersom det är en så väldigt stor marknadsmöjlighet. Förebyggande medel som statiner ska ju ges kanske livet ut, och kanske till 10-20 procent av befolkningen om man driver det riktigt hårt, säger Arne Melander.”
-----
Att det varit svårt att belägga statinernas positiva verkningar has kanske den enkla förklaringen att de inte har några:

" Risken för hjärt-kärlsjukdom kan alltså minskas med statiner. Däremot visade det sig att den totala dödligheten inte påverkades (2,3). En skillnad var dock att dödsorsaken i allt mindre utsträckning var hjärt-kärlsjukdomar och i allt större utsträckning självmord och s k våldsam död (konsekvenser av riskhandlingar, trafikolyckor, mm)."
http://www.janusinfo.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=1629

Nu visar det sig därtill att statinerna riskerar att vara Parkinson- och cancerframkallande i ungefär samma omfattning som de (obevisat) påstås kunna förebygga infarkter. Dessa gifter vandrar alltså samma tröstlösa stig som de flesta andra patenterade läkemedel: Från mirakelrykte till totalförbud när de mörklagda biverkningarna inte längre går att dölja. Men vinstmiljarderna stannar hos industrin.

Kosttillskott kan vara cancerframkallande
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1504659
Livsmedelsverket varnar för ett parti kosttillskott av märket Tegreen 97 som sålts via internet.

SIEMs kommentar: Tydligen är detta endast en liten del av ett större problem som skisseras i notisen nedan.

Organic Food, with a Side of Pesticides
http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Organic-Food--with-a-Side-of-Pesticides-29968.aspx
In 2005, China's organic food exports totaled $350 million--more than double compared to the year before. But questions about whether or not its really organic is on the rise.

This is especially true after the numerous, recent scandals over tainted food products, deadly pet food ingredients, toxic toothpaste and fake medicines made in China.

SIEMs kommentar (fortsättning) : Alltmer pekar på att kampen för organiskt odlade livsmedel i praktiken innebär kamp för lokalt odlade livsmedel. Eftersom detta i sin tur innebär en totalkonfrontation med globaliseringsideologin kan vi förutse mängder av förvirrande turer, munkavlar och informationsförbud, meningslösa ”kvalitetsmärkningar” och annat byråkratiskt jox, ägnat att slå vakt om en fortsatt global koncentration av makt och pengar inom livsmedelsindustrin. Vad vi tvingas stoppa i oss skiter man väl i.

Näringsexpert:
- Det finns bara en sorts mat som är dålig, det är den mat som är förgiftad.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1060&a=674875
SIEMS kommentar: Då väntar vi oss att Livsmeddelsverket skaffar de resurser man alltid påstår sig sakna, för att kontrollera matens innehåll av bekämpningsmedel och andra industriprodukter.


Imperialistisk medicin

Gomorron Sverige 2 aug: Nyblivne professor i ”integrativ medicin” Martin Ingvar intervjuas. Vi kan dra slutsatsen att hans ämne ”Integrativ medicin” på inget sätt kommer att ge företrädare för ”alternativmedicinska metoder” någon ljusning. Det handlar inte om att ge akupunktur,homeopati etc någon vetenskaplig prövning eller acceptans, utan om att förbättra mottagandet inom sjukvården så patienterna upplever sig mer nöjda.

Dr Ingvar är också beredd att dra en lans för de ”placebo”-effekter som han anser försummade inom skolmedicinen (och som han själv forskat på. Dvs: skolmedicinen anser sedan sjuttiofem år att mänskliga hälsofrågor kan reduceras till fysiologiska och kemiska faktorer, varför också den medicinska behandlingen innebär att patienten utsätts för fysiologiska och kemiska faktorer, som då ( i teorin) ska orsaka återställd hälsa. Om detta synsätt ändå i framtiden skulle visa sig vara åt pepparn, och i stället det holistiska perspektivet triumfera, kommer skolmedicinen likväl att fortsätta anse sig vara expert på hälsofrågor, ty då har man inkorporerat detta perspektiv inom den ”integrativa medicinen”, utan att för den skull behöva bry sig om den holistiska medicinens övriga metoder och principer.

Varför inte kalla det imperialistisk medicin i stället? Det vore i vart fall en ärlig varudeklaration.

Smal läsk kan göra dig tjock
http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=168
Lightläsk ökar risken för övervikt och diabetes lika mycket som vanlig läsk. Det visar en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Circulation. En forskargrupp från Boston har undersökt kopplingen mellan läskdrickande och metaboliskt syndrom, ett samlingsbegrepp för olika åkommor som diabetes, högt blodtryck, kraftig övervikt och dåliga kolesterolvärden. ungefär 6.000 medelålders män och kvinnor undersöktes och intervjuades regelbundet under fyra år.

Sugar in the morning sugar in the evening, sugar varenda da
Tänk så¨mycket sugar det finns i USA
http://www.aftonbladet.se/vss/matovin/story/0,2789,1129914,00.html

Hans råttor fick cancer
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,1131520,00.html
ÅT ASPARTAM - BLEV SVÅRT SJUKA Doktor Morando Soffritti ledde den sju år långa studien vid Ramazzini-institutet i Bologna. 1 900 råttor ingick i studien som visar övertygande siffror på att i den grupp råttor som ätit aspartam hade en mycket högre andel njur-, urinvägs- och lymfcancer.
...
Men Efsa hade en rad invändningar. Bland annat mot att man använt sig av metoden att låta råttorna leva en hel livstid. Sjukdomarna uppstod med stigande ålder, tyckte Efsa, och inte på grund av aspartamet. Den höga andelen cancerfall var inte heller överförbar på människor, ansåg Efsa.
Men vilka satt i kommittén som granskade studien?

Branschen betalar
Två av ledamöterna, Herman Koeter och Susan Barlow, jobbar eller har jobbat åt organisationen Ilsi som stöder forskning runt om i världen.
Men de som bekostar Ilsis verksamhet är bland många andra Pepsi, Coca-Cola, Monsanto, Nutra-Sweeet och Procter &Gambler. Händelsevis både tillverkare av aspartam och användare av detsamma
.

SIEMs kommentar: För en gångs skull en kritisk artikel i Aftonbladet, som kan irritera dess annonsörer.

En patient som ingick i en klinisk studie av ett genterapiläkemedel har avlidit i USA.
Nu granskar amerikanska FDA alla liknande studier.
http://www.nyteknik.se/skrivut.aspx?article=51636

SIEMs kommentar: Det är alltså orättvist att påstå - vilket vi gjort - att försöken med genterapi hittills varit resultatlösa.

P-piller kan bidra till samlagssmärtor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1489587
P-piller kan vara en av många orsaker till vestibulit, eller samlagssmärtor. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet Danderyds sjukhus som är gjord bland 150 kvinnor.

P-piller ökar risk för bröstcancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1518945
P-piller ökar risken för bröstcancer avsevärt - för de kvinnor som har anlag för sjukdomen. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Arv påverkar prognos för bröstcancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=673978
Att kvinnor med bröstcancer i släkten löper förhöjd risk att själva insjukna är känt. Nu visar en svensk studie att även risken för att dö i sjukdomen är ärftlig.

SIEMs kommentar: Det är så här som den nya ärtflighetsforskningen ska användas: som vi påpekade i föregående motgift: dra uppmärksamheten från konkreta och påtagliga hälsofaror i miljön, och att ge acceptabla skenförklaringar till skolmedicinens hjälplöshet inför konkreta hälsoproblem.” Särskilt angeläget är detta så klart när det handlar om hälsofaror som läkemedelsindustrin själv förorsakar.

Till frågan om dr Wakefield,

För ett antal år sedan slog denne engelske läkare larm om att autismdrabbade barn ofta tycktes ha mässlingvirus från vaccinationsstammar i sin tillika dysfunktionella tarm - en indikator på att det då nyligen införda MMR-vaccineet kunde misstänkas ha obehagliga biverkningar. Sedan dess har han utsatts för en intensiv kampanj och nedtystningsförsök, vilka vi ofta berättat om i SIEMs spalte, däremot har dessa frågor nästan aldrig berörts i andra svenskspråkiga media. Nu börjar det dock röra på sig - naturligtvis är det i första hand smutskastningen av dr Wakefield som vidarebefordras, inte hans argument:

Surfarbrev: ”Hej Ulf Har du sett:
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_16235249.asp

....Förhören väntas pågå i 15 veckor. GMC:s undersökning gäller dock inte huruvida Wakefieldrapporten är riktig, utan huruvida han och hans två kolleger brutit mot etiska principer när de genomfört studien som omfattade mycket små barn....

(Jmf gärna Pfizer inför rätta för läkemedelstester
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1490857
Vi har naturligtvis inte hört att Pfizer utsatts för några etiska förhör av skråets organisationer. )

Ett annat surfarbrev vidarebefordrar emellertid en annan sida av saken, till dr Wakefields försvar. Det finns knappas någon riks i att svenska massmedia skulle ta upp denna;
----
Är med i en Yahoo group om Autism och klipper ur ett inlägg/ JF
***************

I am a Canadian Barrister (lawyer in U.S. terms) and also the mother of two children with autism, aged 12 and 10. I will testify before any court that these children have been dramatically helped with the biomedical approach advocated by Dr. Wakefield.

The videos shown by Dr. Wakefield and his associates mirror my two children. It was his talk in Chicago in May 2006 which led me to change their diet after so many medical professionals and therapists had told me that was not necessary. The change of diet has changed our lives. My daughter stopped her dangerous head banging/bashing in only a few weeks on the diet - after having done that for nine years! She also potty trained herself - after we had unsuccessfully tried everything every professional had ever recommended. Quite simply, she could not be potty trained for medical reasons - not behavioural or sensory causes.

It was Dr. Wakefield - and the DAN Doctors who advocate his approach - who helped us save our children. Also, both my children have been repeatedly hospitalized for immune disorders - with their immune systems attacking them for no clear reason such as Lupus. With the change in their diet, their immune systems have calmed right down and we have not had an episode since we started the healthier diet. It should be noted that their diet was not unhealthy before we followed Dr. Wakefield's recommendations. Their diet did, however, contain gluten and casein as most children's do. We had put the children through all of the traditional allergy tests and were told that the children were fine with gluten and casein. However, after listening to Dr. Wakefield and the other DAN doctors at the Chicago One Conference last year, we had their blood tested and found they had a real problem with antibodies to gluten and casein in their system. We can not stress enough how much all of our lives have been improved by Dr. Wakefield and his colleagues who recognize that autistic children are medically ill - not just behavioural.

I would also like to stress that I have never understood Dr. Wakefield to say that vaccines per se are wrong or should not be given. Dr. Wakefield and his colleagues have simply advocated for a more responsible approach to vaccinations - single dose without any added garbage such as dangerous preservatives. Having witnessed the immune problems experienced by my two children, I can assure you that autism and challenged immune systems go hand in hand for many of these children. Clearly, single dose vaccines are much safer for immune compromised children. This is not rocket science and it is not radical medicine - it is common sense and it is helping many children with autism. ..”
"Jagannath Chatterjee" <jagchat01@yahoo.com>


Pfizer inför rätta för läkemedelstester
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1490857

I Nigerias huvudstad Abuja börjar på fredagen rättegången mot Pfizer, ett av världen största läkemedelsföretag. Ord står mot ord när Nigeria stämmer Pfizer på nästan 50 miljarder kronor för att för tio år sedan olovligen ha använt barn som försökskaniner till ett nytt läkemedel.
...
Att ta fram ett nytt läkemedel är en komplicerad process som tar många år där preparatet testas mot expertgrupper och etiska kommittéer. Haskins vill inte svara på hur Pfizer fick lov att komma till Nigeria så fort, mitt uppe i en epidemi, och enligt vilka regler de arbetade. Han hänvisar till de bevis som Pfizer komma lägga fram i rättegångssalen i Abuja.

Läkare anmäls efter knivdåd
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1520337
En läkare har anmälts till socialstyrelsen sedan han skrivit ut antidepressiva medel till en man i 25 års åldern. Mannen knivhögg en person på en resturang i Ulricehamn för drygt ett år sen under påverkad av flera antidepressiva medel.
25-åringen åtalades för mordförsök men friades eftersom han ansågs som tillfälligt sinnesförvirrad.
Nu anmälen en privatperson läkaren som skrev ut preparaten - det handlar enligt rätten om mycket höga doser av preparat som kan leda till aggressivitet.

SIEMs kommentar: Anmälan är gjord av en av SIEMs läsare av föregående Motigft, där fallet presenterades. Vår policy är inte att peka ut eller förfölja enskilda läkare och göra dem till personliga syndabockar för den moderna medicinens systemfel. Ändå är det viktigt att principfrågan granskas av rättsliga myndigheter: Att skam går på torra land när det gäller psykiatrins droger, det visste vi förut, men han ska i vbart fall inte kunna klättra i berg utan att det uppmärksammas!

"Nitiska säkerhetsinspektörer river våra barns kojbyggen"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=677403
Experter på barns lekmiljö slår larm: Nya krav på säkerhet går före barnens utveckling och hälsa. Lekplatser tas bort med hänvisning till nya säkerhetskrav. Att barn bygger egna kojor accepteras inte. Lekredskap ska vara besiktade, fabrikstillverkade och säkerhetskontrollerade. Särskilda besiktningsföretag inspekterar och godkänner. Det nya säkerhetstänkandet går ut över barnens utveckling och hälsa....

SIEMs kommentar: Vi ironiserade över regleringsbyråkraternas hypokondriska förhållningssätt redan när EU började svartlista svenska badplatser för ett par år sedan. Föga anade vi då att den institutionella hypokondrin och säkerhetstänkandet redan nått barnens lekplatser. Fy på dig Usama!

GM crops fail to deliver benefits to Africa
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?area=/breaking_news/breaking_news__business/&articleid=260937

Ten years after the first significant planting of genetically modified (GM) crops there are no apparent benefits for consumers, farmers or the environment, a report made public on Tuesday said.

The Johannesburg-based African Centre for Biosafety and Friends of the Earth Nigeria, based in Lagos, said that despite the promises of the biotech corporations there had been no impact on hunger and poverty.

The 100-page report "Who benefits from GM crops? Monsanto and its corporate driven genetically modified crop revolution" concludes that the increase in GM crops in a limited number of countries has largely been the result of the aggressive strategies of the biotech industry, rather than the consequence of benefits derived from using GM technology. ...

SIEMs kommentarer: Troligen har vi här en av årets minst mediakommenterade notiser. Många vackra myter om fattigdom och teknisk utveckling slaktas elegant i denna artikel, och därmed avslöjas också bioteknikkrämarnas försäljningssvada för vad den är. Ett antal anpassliga och orerande utveckliingsoptimister borde få skamligt blossande röda kinder - fast det kräver förstås en gnutta anständighet. Tyvärr är det en ännu större bristvara i dessa sammanhang än mat och vatten.

Brittiskt mul- och klövvirus identifierat
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1519029

I Storbritannien har djur på fler gårdar testats för mul -och klövsjuka, efter utbrottet på en gård i Surrey i sydöstra England. Samtidigt tror sig myndigheterna ha spårat smittkällan.
....
Finns i vaccin
När analyserna blivit klara av vilken virusstam det rör sig om i det aktuella fallet, har det visat sig att virustypen normalt sett inte finns hos djur. Istället är det en virustyp som används i vaccin.
I närheten av den drabbade farmen finns ett laboratorium som arbetar med just den virustypen i vaccin, och det laboratoriet pekas nu ut som trolig smittkälla. Om det verkligen är så betyder det enligt experterna en slags lättnad; då kommer inte smittan att spridas lika lätt.

SIEMs kommentar: Så var väl våra farhågor bevisade: att vaccinstrategin lika väl kan hjälpa till att sprida smittorna. Vi är tacksamma att de senaste regeringarnas planer för en en fågelvirusvaccinfabrik i Sverige hittills försinkats. Låt oss slippa fler vaccinfabriker och äntligen få en utvärdering av vad de breda barnvaccinprogrammen hittills ställt tilll med!

Djursjukdomar blir allt vanligare
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1493044
I framtiden kan antalet djursjukdomar som drabbar Sverige öka. På kort tid har både grissjukdomen PRRS, sälpest och ett misstänkt fall av galna ko-sjukan drabbat Sverige och samtidigt rapporteras om nya fall av fågelinfluensa i Europa. Orsakerna är flera - den ökade globaliseringen gör att smittor sprids, miljöförstöringen försämrar djurens immunförsvar och fattigare länder har inte råd att bekämpa smittorna på ett effektivt sätt.

SIEMs kommentar: Verkligheten överträffar rätt ofta dikten: Detta publiceras alltså nästan samtidigt som mul-och kluvsjukan bryter ut i England, troligen spridd från en vaccinfabrik. På vad sätt ”fattiga länder” skulle vara betjänta av att bekämpa smittorna på samma sätt som de rika, kan man undra.

Om läkemedelsföretaget får bestämma:
Olika former av unipolär och bipolär sjukdom
http://www.lilly.se/terapiomraden/bipolar/allm_former.html
Depression och mani handlar i grunden om en förskjutning i stämningsläget. För att skilja dessa tillstånd från ”vanlig” glädje och sorg använder man uttrycket affektiv sjukdom. Med detta menas tillstånd som innehåller de typiska symtomen och som innebär ett påtagligt lidande eller en nedsatt förmåga att fungera socialt. Eftersom sjukdomens natur innebär växlingar mellan de olika polerna, har det visat sig att det ökar förståelsen - och förutsättningarna att ge rätt behandling - om även stämningssvängningar som i sig inte är så uttalade ändå räknas med i helhetsbeskrivningen. Då får vi en beskrivning av dessa tillstånd som blir mer mångfacetterad:...

Vid unipolär sjukdom har man endast haft depressioner och aldrig, inte heller under inverkan av antidepressiv medicin, varit uppvarvad eller energisk på ett sätt som avviker från ens normala tillstånd. Hypomana eller maniska reaktioner som enbart uppträder efter behandling med antidepressiva läkemedel eller ECT innebär alltså att personen ändå anses ha en bipolär sjukdom.

SIEMs kommentar: Vi har av en drabbad patient uppmärksammats på denna fantastiska medicinska s k logik: Alltså: Om en person har normalt stämningsläge men reagerar med mani på läkemedel, så är han likväl sjuk. (Manin anses då vara ett uttryck för grundsjukdomen och inte för läkemedelsbiverkan,) Den gamla cyniska kommentaren ”En frisk patient är en otillräckligt undersökt patient” måste snart modifieras: till att ”en frisk patient är en otillräckligt medicinerad patient”. Hur kan folkvalda och förnuftiga byråkrater stå ut med sånt här utan att slå larm?

Regeringsplaner för psykiatrin ligger fast
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1512709
Den nuvarande regeringens planerade insatser på psykvården påverkas inte av Socialstyrelsens rapport som visar att den förra regeringen satsning på 700 miljoner inte har lett till någon förbättring för patienterna. Socialminister Göran Hägglund tänker hålla fast vid sin strategi.

SIEMs kommentar: Vi behöver alltså inte ta tillbaka en stavelse i föregående veckas motgift att inom psykiatrin ”krävs inga som helst praktiskt användbara resultat i utbyte mot skattepengarna”.

Mail om Statineländet i vårt grannland:

Hei! Sitter å leser litt om kolestrol på dine sider og tenkte at kanskje du er interessert i å lese om hva som skjer i Norge.

Nedenfor kan du lese om at myndighetene(statens legemiddelverk) i Norge forbyr salg av rød ris fordi det virker kolestrolsenkende. I stedet må folk kjøpe syntetiske legemidler og at dette blir sett på som en bra tendens! Gå også inn på www.Varsleren.com og les mange gode artikler. Meld deg på du også for å motta nyhetsbrev.

Ha en fortsatt fin dag. / Agnethe Eriksen

Subject: Økt salg av kolesterolsenkende midler - Legemiddelverket kjempefornøyd.

Dagbladet forteller i sin artikkel av 26.07.07, Selger mer kolesterolmedisiner, at salget av kolesteroldempende preparater har i løpet av fire år økt med over 100 prosent.

- Vi ligger på verdenstoppen i å behandle pasienter med kolesterolsenkende medisiner, sier hjertespesialist og avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Dagsavisen. Dette omtaler han som en "bra" tendens.

Sterk økning i medikamentbruk
I fjor fikk over 360.000 innbyggere kolesterolsenkende medikamenter. De to medikamentene Simvastatin og Atorvastin står for nesten hele omsetningen av kolesterolmedisiner her i landet. Totalsalget av disse to medikamentene har siden 2003 økt med over 100 prosent, ifølge tall fra Apotekforeningen.

SLV har bidratt aktivt til medikamentenes økte omsetning
Som omtalt i Varslerens artikkel SLV forbyr rød ris, forbød Statens legemiddelverk 16.02.07 to kosttilskudd som senker kolesterolet hos folk. Som SLV sa det selv: "Produktenes statininnhold og medisinske egenskaper vil være det samme som det for tilsvarende godkjente legemidler."

Ergo var dette konkurrerende produkter, og en fjerning av disse har ført til at folk med høyt kolesterol ikke lenger har kunnet kjøpe kosttilskudd som senker kolesterolsenkende, men heller må holde seg til de delvis syntetiske bestselgerne til legemiddelindustrien.

360.000 innbyggere på kolesterolsenkende medikamenter??!
Hvis vi trekker fra barn og unge voksne, som neppe er i en risikogruppe, virker ikke 360 000 nordmenn på kolesterolsenkende tiltak litt vel overdrevet? Vi lar være med å komme inn på diskusjonen om hvorvidt kolesterolsenkende midler er bra eller ikke. Artikler om emnet kommer i fremtiden.

I mellomtiden gratuleres i det minste SLV med utmerket markedsstimulerende tiltak som kommer legemiddelselskapene til gode gjennom å forby konkurrentene!
...
SIEMs kommentar: Även svenska och danska läkemedelsverk springer ärenden åt läkemedelsindustrin, det är inga nyheter. När det gäller kolesterol är dock frågan om inte hela ambitionen att till varje pris och på varje sätt ”sänka kolesterolhalten” är så tveksam att den bör helt utmönstras. Motion och balanserad kosthållning är i sig goda saker, som inte behöver motiveras med tvetydigare argument.

Mediciner fick liten flicka att hallucinera
http://sydsvenskan.se/malmo/article254774.ece
...
Det var de första dagarna i juni som den treåriga flickan med luftvägsinfektion och hög feber behandlades med de välkända preparaten Lepheton och Desentrol. Lepheton dämpar hosta, vidgar luftrören, är slemhinneavsvällande och svagt lugnande. Dessutom fick hon Desentrol som innehåller ett antihistamin som motverkar och dämpar allergiska symtom. Preparatet verkar också lugnande och har en svagt slemlösande effekt.

Vid tredje behandlingen drabbades flickan av svåra hallucinationer och trodde att det kröp spindlar över hela kroppen....

SIEMs kommentar: Uppenbarligen mycket lugnande preparat.....

EU tvingar fram läkemedelstester på barn
http://sydsvenskan.se/sverige/article255454.ece
Alla mediciner ska testas på barn innan de får användas. Läkemedelsindustrin har tidigare dragit sig för de komplicerade och dyra testerna. Nu ska EU tvinga dem att göra studierna

Industrin oroas av etiska problem
http://sydsvenskan.se/sverige/article255455.ece
Läkemedelsindustrin välkomnar de nya reglerna. Men ser samtidigt etiska svårigheter med att testa mediciner på barn.

SIEMs kommentar. Artiklarna pekar på en del märkligheter. Märkligast är dock att industrin inte upplever några etiska problem i massförsök med schablonmässigt utprovade barnvacciner - t ex Gardasil, som vi tidigare berättat om. Inte heller har man några etiska betänkligheter i att låta publicera rent skamligt förfalskade rapporter för att styrka vaccinernas ofarlighet ( se t ex http://www.klokast.se/siem/MMRE.html , http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html Kan det möjligen ha att göra med vinstpotentialen?


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

© SIEM aug 2007 , Ulf Brånell, KGSTAB Frälsegården 52026 TRÄDET tel 0515 51420
siem@klokast.se, www.klokast.se, Sid #/27---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni