Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006 
Augusti 2006  September 2006
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Oktober 2006


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Att vara nöjd

I årets augustimagasin skrev vi bl a följande:

" I dagens hälsovårdssystem ger skattefinansieringen av skolmedicinen i stället ett skydd mot effektivitetskontroll.. Medicinen är i dag skyddad mot oberoende och utanförstående granskning på ett sätt som saknar motsvarighet inom någon annan sektor i samhällslivet. ...För att motverka läkemedelsindustrins och läkarskråets samhällsfarliga monopol vore en helt fristående myndighet för medicinsk utvärdering önskvärd, Föga är dock vunnet om den skulle bemannas med forskare i den medicinska karriären, snarare skulle kompetent personal från t ex riksrevisionsverket vara lämpliga..:"
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Aug06.html
Döm alltså om vår häpnad när följande nyhet kablas ut två månader senare:

Ny myndighet ska granska sjukvården
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13908699.asp

"Den borgerliga alliansregeringen vill inrätta en ny myndighet som ska granska sjukvården och äldrevården. Socialstyrelsen är för involverad i utvecklingen av svensk sjukvård för att klara en oberoende granskning, anser socialminister Göran Hägglund (kd).

I regeringsförklaringen skriver statsminister Fredrik Reinfeldt att en oberoende granskningsmyndighet ska inrättas. När SvD träffar kd-ledaren Göran Hägglund på hans nya arbetsrum på socialdepartementet är han ytterst kritisk mot Socialstyrelsen när han ska förklara varför det behövs en ny myndighet.

- Vi vill ha en uppgradering av kvalitetskontrollen och granskningen av sjukvården. Det måste bli ett tydligare fokus och en mer aktiv redovisning av hur det ser ut. Och det kan vi bara få om det blir en mer oberoende tillsyn. Socialstyrelsen är för delaktig i vården för att klara det, säger han.

Vilka ska svara för den nya oberoende tillsynen?

- Det vet jag inte ännu, men det ska naturligtvis vara personer med ett stort kunnande om sjukvården. Det ska vara en helt ny verksamhet, helt oberoende där man inte har några anknytningar till sjukvården även om man kanske haft det tidigare. Man kan jämföra med riksrevisionen, säger Göran Hägglund.
......"

När Ingvar Kamprad intervjuades i radio för ett par år sedan illustrerade han sin arbetsmoral genom följande lilla anekdot: "När vi hade gjort några riktigt bra affärer så sa vi i styrelsen att "Nu kan vi vara nöjda! Nu ska vi vara riktigt nöjda! En hel minut ska vi vara nöjda.... men sedan ska vi inte vara nöjda längre..."

Men just nu är vi mycket nöjda.

Trädet oktober 2006

Ulf Brånell

Några brev till SIEM, som härmed vidarebefordras till den nya sjukvårdsgranskande myndigheten

Helsingborg 2006-10-21

Hej Ulf Hur en patient skulle kunna argumentera mot "vetenskap och beprövad erfarenhet" som erbjuds inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård " Hjälp !!!

Tyckte verkligen om Karl Drucker orsakssammanhang teori och det att upprepade tester inte nödvändigtvis behövs för att kunna bevisa påstående. Men Du och många andra i Sverige vet att en patient har ofta ingen utväg än att bara lyda beslutsfattare genom hälso- och sjukvården som uppför sig precis enl Dina beskrivelse. Gång på gång hamnar en enskild patient som i för sig redan genom sina sjukdomar ( svaga sidor) befinner sig i underläge, ändå djupare i beroendeställning av de som bestämmer. Trevligt nog handlar det alldeles för ofta om pengar.

Har jag råd dvs egna pengar då kan jag sköta min ohälsa på ett sätt som jag själv kallar vetenskap och beprövad. Och då är det självklart att jag inte slösar bort mina pengar på oändligt upprepade tester och experiment. Det att må bättre ska inte handla om att "sysselsätta" mig med ständigt nya uppdrag. Jag verkligen vill må bättre. Och då mer än gärna går jag på Karl Drucker teori. När jag märker att behandlingar eller läkemedel har hjälpt, jag mår bättre och kan till och med följa heliga svenska arbetslinjer ( börja jobba igen) då är det verkligen inte nödvändigt att observera " ett stort antal" fall till för att fastslå orsakssammanhangen. Det är som han skriver: bort kastat tid som inte tillför något nytt kunskap om vad som har orsakat förbättringen.

Men eftersom jag har begränsade ekonomiska resurser och inte alltid kan själv finansiera min hälso- och sjukvård, hamnar jag om och om igen i offentliga hälsostrateger händer. När jag argumenterar för min vetenskap och beprövad erfarenhet då mina hälsostrateger ger mig igen chans att kunna argumentera. Jag kan inte heller "höja rösten" " eftersom då är det ingen av dem som lyssnar. Ett beslut från hälso- och sjukvårdsadministratörer går inte att överklaga. Sådan är lag i Sverige. Det gäller "take it or leva it".

Jag skulle uppskatta mycket Din hjälp " hur ska jag argumentera " Mina läkare ( inte alla) och jag själv anser vara i behov av ett bestämt sätt att rehabilitera mig för att kunna behålla min nuvarande arbetsförmåga. Rehabiliteringen som borde även kallas underhållande vård innehåller både behandlingar och en del läkemedel. Här i min Landsting betraktas både behandlingar och läkemedel ( antroposofiska) som ovetenskapliga och utan beprövad erfarenhet. Som sådana måste dessa bli finansierade av mig själv. Vid ett tillfälle 2002 har en annan "mandat" av politiker beslutat att finansiera rehabiliteringen av det offentliga. Man motiverade med biverkningar som var då dokumenterade samt behöv till arbetsåterkomst. Fina, slutliga effekter var mycket väl dokumenterade och skickade både till skeptiska läkare och administratörer. Behandlingstider var korta och läkare rekommenderade fortsättningen för att kunna behålla den nyvunna arbetsförmåga.

Men offentliga beslutsfattare genom hälso- och sjukvården har slingrat sig i från ansvaret. Man skrev till mig att förbättringar är glädjande. Men samtidigt det är "ju alternativa" " skriver en av köpta läkarna och administratörer fortsätter " som sådana måste Du själv finansiera det. Tex genom att delta i kursverksamheten. Rapporten om förbättringar har man gömt långt djupt i alla byrålådor och skåp. Jag fick inte heller publicera det i lokala tidningar eftersom då "lovade" strateger att " Du aldrig mer får det. Och tänkt hur många patienter vill ha liknande"".

Jag lånar pengar, finansierar själv och fortsätter. Det är väl min hälsa och min vilja att kunna arbeta. Arbetsförmåga höjs, sjukskrivningar minskar och jag mår mycket bättre. Egna resurser tar slut. Anställning och möjligheter att själv tjäna för fortsatta behandlingar dröjer. Jag kan inte låna mer pengar och vänder mig igen till det offentlig finansierade hälso- och sjukvård. Och där är samma svar som förut. "Nämnden för Nordvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt ersätter endast kostnader för vård och behandling som står i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet". Och man avstyrker min begäran om ersättning.

Ibland får jag också goda råd att sluta rehabilitera mig och i stället börja arbeta på riktigt. För att jag ska vara ändå mer övertygad om det rätta i deras beslut föreslår man vistelse och rehab. enl deras egna "vetenskapliga och erfarenhets beprövade" modeler. Att jag har en dålig erfarenhet av det, misslyckade tester och inga alls vetenskapliga kunskaper att just denna rehabilitering är bra för min ohälsa - nonchalerar man. Det är väl inte " vetenskapligt" och dessutom man kan väl pröva en gång till.

Why not " Även om jag har misslyckas tidigare. Det kan väl hända att det som inte var bra för min hälsa för fem månader sedan ( jag tänker mest på biverkningar av alla smärtstillande, antidepressiva och sömnmedel) är bra för mig just nu. Så fortsätt att pröva glatt och snällt. Omständigheterna är förändrade. Det är som i Karl Drucker exempel " bilen kör över marken. Men det var kanske vinter och soligt dag. Nu är det höst och det regnar " så kör om och om igen för att bevisa orsakssammanhangen. Brist på logik och dessutom mycket förnedrande. Och det är min hälsa " inte bilen vi pratar om.

I juli 2006 var jag tvungen igen av ekonomiska skäl att avbryta både behandlingar och intag av mina antroposofiska läkemedel. Var på väg till en ny anställning. Mycket god form tack vare just behandlingar och antroposofiska läkemedel. Förbättringen dokumenterad så klart. Det dröjde med en ny anställning. Tyvärr. Dröjde för länge och när i mitten av september började jag arbeta på nytt så visade sig efter bara två veckor att jag inte kan fortsätta. Hela min jag ropade efter min förlorade vård. Jag borde absolut inte avbryta. Men jag hade inga resurser för att kunna köpa den. Distriktsläkare beklagade och jag är sjukskriven igen. Min goda form rasar ner och ohälsa är ett faktum. Jag väntar på pengar för att kunna ta upp ingen både behandlingar och läkemedel. Pengar dröjer och jag fortsätter sjukskrivningen.

Det är också frågan om hur lång tid det tar med både behandlingar och läkemedel innan jag bli bra igen. Under tiden kan jag bli sjukskriven " Nej " läkare i distriktet tycker att jag kanske ska försöka arbeta ändå. Kanske några timmar i veckan. Hur" " tänker jag. Med all som kronisk obehandlat smärta innebär och med dagliga kontakter med patienter" (jag arbetar deltid hos en sjukgymnast) Kanske med en ny omgång av smärtstillande och lugnande medel. Men dessa har gjort mig illa tidigare. Ja " det spelar inte så stor roll. Det är nya smärtstillande som finns på marknaden och dessa har inga biverkningar. Det är bara att pröva sig fram. Men " svara jag " jag har väl hittat det som inte har farliga biverkningar för min del. Ja " är svaret. Men Du har inte råd för dessa. En trevligt ond cirkel eller hur"

Tänker igen söka ersättnings möjligheter hos min Landsting. Dessvärre kan tänka mig samma svar igen: "Du tar det vi anser är vetenskapligt eller sluta klaga." Det roliga i det hela är att en av mina läkare som anser antroposofiskt inriktad rehabilitering är vetenskapligt och berövad, skrev till hälsostrateger här i Skåne och frågade på vilket sätt rehabilitering förslagen av strateger är "vetenskapligt eller beprövad" i jämförelse med dem behandlingar han själv anser är nyttiga för min hälsa. Svaret var ekonomiskt i stället. Behandlingar man föreslår här i Skåne är lokala och den andra är ovetenskapligt eftersom det inte finns någon "vårdavtal" i grunden. Inte med Region Skåne i alla fall.

Jag tycker hälso- och sjukvårds strateger kan slinga sig nästan hur lätt som helst. Och dessutom det är deras klara mål: jag ska vara sysselsatt och inte ha tid att tänka eller klaga. Jag måste pröva om och om förslagna behandlingar här i Skåne och visar sig att jag inte är nöjd (som dessutom är enbart min subjektiva uppfattning) kan jag väl alltid klaga hos Förtroendenämnden. (en till helt verkningslös nämnd). Att klaga där leder ingenstans " men det tar min tid och kanske man lyckas tysta ner mig för ett år eller två. Mina strateger erbjuder mig både vård och rehabilitering. Dessutom vetenskapligt eller hur " det bästa möjliga" Frågan om kvalitet " ja, den är viktigt, men då måste en patient ha råd att finansiera hälso- och sjukvården själv.
Elisabeth Konstigt smärt patient i Skåne

Brev om Alternativmedicin

Nu ska healing, akupunktur och liknande bli rumsrent, enligt en tidningsnotis. Karolinska institutet har nämligen erhållit en donation på 43 miljoner från en amerikan med svensk bakgrund. Då är det bara att hoppas att inte Läkemedelsindustrin lägger sin näsa iblöt i även denna process.

Det måste väl svida enormt i deras giriga skinn om de skulle få laglig konkurrens från alternativmedicinen - att inte heller kunna gå till ”pappa i EU” och beklaga sig. Med kännedom om denna industris tidigare fasoner i alternativbranschen säger min intuition att här blir det återigen ett medicinkrig.

Vi har ju sedan tidigare erfarenhet av läkemedelsindustrins suspekta agerande då de ex.vis genom att dupera EU-parlamentet kunde lyfta bort ett hälsokostpreparat - Glukosamin - från hälsokosthandeln till APOTEKEN - där det blev dubbelt så dyrt.

Läkemedelsindustrin producerar mediciner - inte som gör oss friska - utan endast håller oss vid liv. Det säger ju sunda förnuftet att de inte vill tillverka en produkt som gör oss friska - då skulle ju denna giriga industri rasa ihop. De fungerar ungefär som ett datavirus - de går in i EU-systemet och duperar detta parlament, vilket tycks vara lätt som en plätt.

Vitaminerna och kosttillskotten har också varit på tapeten inom EU - där de rört om i grytan. Det återstår att se om vi får lov att använda dessa utan recept. Och det är definitivt inte av omtanke om oss de fattar sådana beslut. Som jag tidigare nämnde får vi ju inte själva avgöra vad som är bäst för oss - det vet STOREBROR mycket bättre, och självklart med en högre profit.

Så det är bara för oss europeiska lydstater att tills vidare tråda omyndighetsdansen ........
.....

Maini Sand

Det är synd om dietisterna....

Hej Ulf.. lite till veckobrevet mm.-.

TV3:s du är vad du äter är för populärt! Anna Skipper har för goda resultat och trampar dietisterna på tårna: Hon har ingen av samhället legitimerad utbildning så att hon kan uttala sig om de här sakerna, säger Elisabeth Rothenberg, ordförande för Dietisternas riksförbund.

Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset: säger ”Medicinska åkommor behandlas med produkter som inte har någon dokumenterad effekt. Bland annat uppges alger vara avgiftande och tofu vara kolesterolsänkande.”

(Att en näringsfysiolog inte vet att tex clorella-alger är en del i avgiftning från tungmetaller! Kvicksilver har annars en halveringstid i kroppen på ca 19 år och är ett nervgift som lagras i njurar och hypofys! Tofu innehåller i alla fall inget kolesterol och kan därför användas för att minska på produkter med kolesterol... Dr Juneby föreslår olivoljekur för kolesterolsänkning men det finns ju andra leverstödjande medel oxå... stattiner är det definitivt inte (det som används i kolesterolsänkande "mediciner")

Vidare ”.. Deltagarna utsätts för behandlingar som ska rensa ut gifter ur kroppen. Detta klarar kroppen själv med hjälp av njurarna och levern. ”

(Under förutsättning att organen är i god vigör och inte utsatta för tungmetaller mfl tuffa gifter, inte minst kemiska "läkemedel" och livsmedelstillsatser samt att personen har tillräckligt intag och upptag av de näringämnen som ingår i lever fas1 och 2 (avgiftningsprocesserna) , bara då stämmer detta påstående! DVS personer med ett extremt bra kosthåll som lever ett ostressat liv i god, ren miljö och ej är födda av en mor med amalgamfyllningar.....)

*"Vivaplastpåsar" kan rena kranvatten på klor. Svenskt kranvatten är så rent att kroppen inte har några problem att klara av det.”

( Egentligen behövs det mer än så...lufta gärna vattnet genom att slå det mellan två kannor 8-10 ggr utomhus ,det tar bort klor och virvlar vattnet. Många brunnar ute på landsbygden har ett dåligt vatten, bakterier, jordbruksgifter, radioaktivitet både uran och radon.... och på tok för lågt pH som bidrar till bla urkalkning och inflammationer! Vattnet går definitivt att göra bättre i det flesta fall. Lite mera nyanserat, Tack!)
Suck!

Om dietisterna hade bättre kunskaper än de alternativmedicinska näringsterapeuterna så behövde vi inte kasta ut dyra, egenhändigt skattade pengar på privata utbildningar för att kunna stötta våra klienter. Om diestister kunde lära ut god kosthållning och motion och inte föreslå tex margariner i kosten så skulle jag hänvisa dit... om de inte hade mantrat "omväxlande kost ger all nödvändig näring", "kostillskott är inte nödvändigt", "basallergiteorin- vad är det för trams?"
Jag tycker att alla dietister borde genomgå en alternativmedicinsk näringsterapeutisk utbildning som komplement till sin utbildning!

Har blivit kallad till en husvagn i en grusgrop för att hjälpa en elallergiker, gissa om jag kommer att ge kostråd... var har alla dietister varit i de tio år som denna kvinna har varit sjuk?. Och varför använder de inte kinesologi / bioresonansmätning för att upprätta en personligt uppbyggande diet? Man måste inte förstå allt i detalj för att använda en metod eller grej, vet du alltom din bil? Huvudsaken är att det fungerar! Heja Anna Skipper, ser fram emot att se dig ta dig an Skara-Bert nästa torsdag!

Läs hela artikeln i Expressen: http://www.expressen.se/index.jsp?a=707328

Biopat Ruth Säveholm ruth@framtidsmedicn.nu

Uppföljning av Fallet Solveig
Se för bakgrunden http://www.2000taletsvetenskap.nu/special/sonja.htm

Eslöv oktober 2006

Till Solveigs samtliga läkare Växjö.

Det är nu drygt 7 år sedan min lillasyster Solveig gick med personal från sitt boende till dr. Lars Nilsson på Tåbelunds vårdcentral i Växjö, och blev allvarligt skadad av ett för snabbt neuroleptikabyte. Det så snabba bytet från Cisordinol till Zyprexa fick förödande konsekvenser för både Solveig och mig. Lars Nilsson hade inte den blekaste aning om vad han gjorde. Ändå gjorde han det!!!

Efter allt arbete med och för Solveig har vi nu kommit så långt att Solveig till sist fått ett drägligt liv igen, dock inte ett så bra liv som det hon hade innan medicinskadan. Biverkningarna blev svåra.
Min CD ”Berättelsen om Solveig” låg ute på SIEMs hemsida under ett år. Det var då jag kom i kontakt med många andra i liknande situation som vår.
Det ligger fortfarande en artikel om Solveig på ”www.2000taletsvetenskap.nu” och på grund av den får jag kontakt med många människor, till vilka jag måste sända en kopia av CDn ”Berättelssen om Solveig”. Det är nog nu ett hundratal CD som jag har kopierat och sänt ut till privatpersoner runt om i landet, några till Norge. Jag ser mig nu nödsakad att starta en hemsida med hela berättelsen om Solveig och om hur det gick sedan, för att minska mitt så mödosamma arbete med detta. Då kan jag också svara på ev.frågor.

Solveig kastades ju ut från Växjö med en diagnos ”frontallobsdemens” konstaterad av ”specialisten” Kent Turesson vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Denna demens har Solveig idag helt tillfrisknat från. Visst är det fantastiskt! Hon är mig veterligt den första människa i världen som har tillfrisknat från en sådan sjukdom!

Solveig kom till Malmö, vilt skrikande, kraftigt avmagrad och fastbunden i en rullstol i januari 2003. Medföljande bilder visar hennes fruktansvärda situation då.
I augusti samma år efter en lång kamp mot psykiatri Nordöst och dr Jadwiga L. (hon är numera verksam inom psykiatrin vid Lunds universitetssjukhus) som bara sade ”åh, det är många som äter lika mycket mediciner som Solveig” (hon hade en diger medicinlista med sig från Växjö, utfärdad av Kent Turesson vid Sahlgrenska sjukhuset) fick vi äntligen kontakt med Neuropsykiatrin i Malmö.

Här konstaterade man att Solveig led av polyfarmaci!!! Många mediciner sattes ut och efterhand som detta gjordes började Solveig att långsamt vakna upp!
När Akineton togs bort upphörde hennes yrsel och de svåra fallen, när Lamictal togs bort upphörde hennes ”skrikmönster”, hon började ju skrika när hon fick Neurontin vilket ju är samma sak som Lamictal. Visste man inte det? Det tog man fasta på i Malmö.

Det är så, har jag fått veta, att läkare inte vill trampa varandra på tårna genom att ta bort något preparat som föregående läkare ordinerat och sätter hellre in nya preparat för att dämpa biverkningar av föregående o.s.v. o.s.v. Till sist har man tappat all överblick. Råkar man vara utvecklingsstörd har man inget reellt värde och alla tillstånd betraktas som normala oavsett hur mycket de har förändrat personen. Att förvandla en god och glad person som reste själv med bussen mellan Växjö och Malmö, till en vilt skrikande ”idiot” som sitter fastbunden i rullstol, på bara tre månader! Allt är ”normalt” och acceptabelt om personen ifråga är utvecklingsstörd! Sedan kan det ju alltid passa att skylla på ”en för tidigt kommande demens”, som man säger att utvecklingsstörda ofta råkar ut för!
Detta har varit en fruktansvärd fasa att uppleva för oss anhöriga. Det var ju så här man experimenterade med dessa människor under kriget på 40-talet i Tyskland!

En ung modig överläkare i Malmö vågade trampa tidigare kolleger på tårna och Solveig fick på så sätt livet tillbaka. Hennes namn vill jag inte uppge här av hänsyn till henne.

Idag har Solveig nästan helt kommit tillbaka, men mycket av hennes språk har försvunnit.
Hon har sin dagverksamhet och sina fritidsintressen och hon verkar att trivas bra igen. Hon har inte längre någon hjälm därför att yrseln är borta. Logoped är återinsatt och Solveig har nu börjat med data på dagverksamheten. Data skulle hon ha börjat med redan i januari 1999 om inte dr Lars Nilsson och Margareta Falk då satt stopp för det med medicinbytet. Sömnstörningarna går dock inte att få rätsida på. Solveig sover 2 dygn och är vaken 2 dygn i ett sträck. Det får vi leva med. Det byttes ju neuroleptika inte bara en gång. Först från Cisordinol till Zyprexa på vårdcentralen, sedan, på St.Sigfrids sjukhus från Zyprexa till Cisordinol, därefter till Zyprexa igen för att sedan än en gång gå tillbaka till Cisordinol. Man kan enligt min mening inte slamra med grytlock på utvecklingsstörda människors receptorer. Man ”spelade boll” i Solveigs hjärna!

Medicineringen är idag tillbaka på ruta 1: 18mg Cisordinol/dygn och 5mg Sorbril/dygn och
ingen Akineton.
Det har varit en 7 år lång, onödig och fasansfull resa både för Solveig och för mig.

Idag tror jag att ingen läkare skulle våga byta en neuroleptika så tvärt på en person som är utvecklingsstörd, vilket ju betyder att det redan innan finns en hjärnskada. Det visste Paul Glenstrup vid St Sigfrids sjukhus också, men det kollegiala skyddet var viktigare.
Av en annan läkare fick jag veta att man kan komma tillbaka efter en sådan skada som ett så snabbt neuroleptikabyte kan medföra. Detta tycks Solveig nu vara på god väg med.
Ingen läkare jag har talat med här skulle heller våga göra en sådan sak som ett så snabbt neuroleptikabyte.
Detta måste ske långsamt och under noggrann kontroll. Så säger man i Malmö.

Bemötandet från läkarna på St Sigfrids sjukhus har också varit under all kritik, Paul Glenstrup, Klas Vallmin, med flera. Man tycks inte där ha förstått vad man gjorde. Margareta Falk fattade heller ingenting. Hon hänvisade bara till den fantastiska reklamen för Zyprexa! Göran Magell som var Solveigs läkare visste inte alls vad han skulle göra. Han pratade bara om annat boende och att vi fick ”köpa” Solveig som hon var. Men han visste inte vad det skulle vara för boende. Själv betraktades jag som mindre vetande av samtliga läkare.
Inte heller Ulrika Hansson, som var sjuksköterska och föreståndare på Solveigs boende vid Backagården i Växjö, varken förstod eller reagerade.
Hon konstaterade bara att ”vi känner att vi inte längre kan möta Solveig”.
Vem kunde det då?

Idag känner jag mig faktiskt långt ifrån mindre vetande!

Ingenstans har jag kunnat få stöd för att HSANs bedömning om”Vetenskap och beprövad erfarenhet” var rätt. Man har helt enkelt inte vetat vad man bedömde. Det har ju visat sig nu.
-Att vi inte har fått någon ersättning tar vi med en klackspark. Det får nästan ingen annan i det här landet heller för sina av läkemedelsindustrin förstörda liv. Vi ger inte upp för det.

Solveig förlorade sitt hem, sina kamrater, ja hela sitt vardagliga trygga liv, och kom omtöcknad till Malmö. Hon fattade då absolut ingenting.

Det är nog så att det var Akineton som skulle prövas att utsättas. Det var ju yrsel som Solveig led av, ingen psykos! Hon mådde ju till att börja med bra mentalt! Hur kunde man då börja laborera med psykosmediciner?

Jag fortsätter att slåss för rättvisa åt Solveig och alla andra som löper risk att råka så illa ut, som hon gjorde efter ett enda besök på sin vårdcentral.
Det är mitt mål, att ingen mer skall råka ut för samma så hårda prövning. Alla är dock inte lika starka som jag tycks ha blivit. Kan jag bara rädda en enda från detta fasansfulla som hände oss är jag nöjd.

Medföljer som bilagor: CDn ”Berättelsen om Solveig”, Bilder på Solveig när hon kom till Malmö, på Solveig idag, samt en artikel från Läkemedelsvärlden av Kurt Furberg om Zyprexa och dess skador som döljs.
Allt kommer också att finnas på min hemsida tillsammans med vissa journalhandlingar från vårdcentralen Tåbelund i Växjö, Sahlgrenska sjukhuset och St Sigfrids sjukhus.

Vad har man nu uppnått med detta medicinska experiment utöver vårt onödiga lidande?
Hur kunde Solveig överleva så många års medveten förgiftning av så många läkare?

Sonja O-Alfredsson (syster till Solveig)
Rudolf Jonassons väg 16
24136 Eslöv mail: klara1945@hotmail.com
tel: 0413-14546 mob: 0706-445815

Brev om dubbelblindhet

Skattefinansierad vård " som man har lärt mig här i Skåne, heter: den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, är mitt ständigt återkommande tankar.

Jag är en patient som frågar innan jag käkar upp det man vill jag ska. Och som sådant betraktas som högst besvärligt av både politiker och administratörer här i Skåne. Men det är väl så för många som inte accepterar vissa myter och allmänna påstående. Det är vad jag har tänkt efter att ha läst Dina "beprövade trix". Vad den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Skåne köper för mig och offererar som sjukvård är så klart vetenskapligt och beprövad. Vad som är vetenskapligt och ovetenskapligt är nog samma som konst och okonst och kanske tolkningsfrågan. Men jag får ta det eller inte klaga. Det är offentligt, skattefinansierad och ingen tvingar mig att förbruka.

Om vetenskapliga behandlingar eller läkemedel inte funkar för min del anser jag som en ekonom är ett stor ekonomisk förlust för samhälle. Det mest pseudoekonomiska argument sjukvårdspolitiker använder idag är: 3,5% av befolkningen använder 50% av sjukvårdskostnader. Jag har hört också att det är 3% av sjukvårdens besökare ( inte befolkningen) som använder 50% av sjukvården. Det är faktisk nästan samma skrämmande siffror. En grupp som har större vårdbehov än andra, mycket sjuka patienter med flera sjukdomar samtidigt eftersom vetenskapligt och erfarenhets beprövande läkemedel och behandlingar har inte hjälp dem. De har inga pengar kvar att kunna själv köpa annat vård/läkemedel som hjälper och ger nytta. De måste då återkomma om och om igen till vetenskap och beprövad erfarenhet som offereras av offentligt finansierad vård " även om den är fullständigt onyttigt för dessa patienter.

Och det är det som kostar samhälle enorma summor " miljarder årligen till vilken nytta" Vi ohjälpta patienter konsumerar 50% av den offentliga vetenskapliga hälso- och sjukvården. Fantastiska, statistiska studier borde tolkas med en nypa verkligheten" Och det som Du skriver om undersökningar och orsak/verkan förhållande. Behövs det enorma mängder av undersökningar/experimentet/deltagare, randomiserade eller andra högst vetenskapligt belagda studier för att hitta en fungerande för min del behandling eller läkemedel" Även om jag efter flera års letande finner både läkemedel och behandlingar som gör mig gott och fungerar, minskar sjukskrivningen och bidrar till att jag inte konsumerar längre den offentligt finansierade, vetenskapliga vården " visar sig att jag inte kan fortsätta. Anledningen är att efter att jag har betald den högsta i Europa skatten, har jag inte råd att finansiera mina behandlingar eller läkemedel själv av det som jag har kvar. Vetenskapliga och beprövade enl. dagens sjukvårdspolitiker behandlingar och läkemedel finns tillgängliga " att dessa inte funkar för mig har väl inte så stor betydelse i denna sammanhang. Hälsningar från Skåne Elisabeth

Cancertest-vägran kan ge dyrare vård"
Hej Ulf!

Hittade en artikel i Västerbottens-kuriren:

"Cancertest-vägran kan ge dyrare vård" http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=83732
"Tyskar som inte testar sig för cancer men sedan får sjukdomen kan få betala dubbelt så mycket för sin vård. Tanken ingår i regeringens förslag på ny vårdpolitik, och väcker våldsam debatt."

Ett nytt sätt att få oss att underkasta oss undersökningar och behandlingar vilket kanske kan få några svenska politiker att haka på?

Kanske man kunde utveckla det hela med att införa ett tillägg?
Att de som försöker verka till att hälsoproblem i grunden reds ut och som ger bestående resultat utan hjälp av läkemedelsindustrins symptomlindrande kemikalier kan räkna med fri vård och kanske också en liten ersättning. De bidrar också till att öka på kunskapen och gör så att fler kan hindras att råka ut för liknande hälsoproblem.
Detta kräver också att den s.k. vetenskapen är fri från egenintressen och har ett övergripande mål för verksamheten, att få oss att må så bra som möjligt.

Hälsningar
Michael Pettersson

Läkare varnas för smärtsam operation
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=580273&previousRenderType=8
...Läkaren i nordvästra Skåne opererade kvinnan trots att bedövningen var otillräcklig.
Kvinnan grät och skrek när hon fick en polyp på livmodern bortopererad.
...
Kvinnan skrev i anmälan till nämnden att läkaren ignorerade henne och sade att "de flesta brukar inte känna något". HSAN konstaterar att smärtlindringen var otillräcklig och att gynekologen också uppfattat att det var så. ...

SIEMS kommentar: Somliga saker måste man vara expert för att inte förstå, t ex vad denna berättelse säger om dagens sjukvård, dess syn på människor och ”vetenskap”.

Smärtfri med hjälp av metadon
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13831168.asp
Efter 16 år känner sig Therese Hardewid äntligen smärtfri. Hon tillhör en ny och växande grupp patienter som får det omstridda läkemedlet metadon mot en kronisk smärta som till slut kom att dominera hela tillvaron.

SIEMs kommentar: Och med sådana artiklar lyckas massmedia hjälpa till att sprida efterfråan på narkotika som en patentlösning för allehanda kroniska smärttillstånd. Denna drogpropaganda har vitt spridda rötter:

Marijuana may stave off Alzheimer's
http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/10/05/pot.alzheimers.reut/index.html
WASHINGTON, (Reuters) -- Good news for aging hippies: Smoking pot may stave off Alzheimer's disease. New research shows that the active ingredient in marijuana may prevent the progression of the disease by preserving levels of an important neurotransmitter that allows the brain to function.

SIEMs kommentar: Tja, så kan man väl också se det: Genom att slå ut hjärnfunktionen från början minskar man kanske försämringstakten fortsättningsvis.

Fugleinfluenza i svin
http://ing.dk/article/20061010/BIO/110130035
To svin på den indonesiske ø Bali er smittet med fugleinfluenza

Eksperter verden over er bekymrede, efter at to balinesiske svin er smittet med fugleinfluenza. Det er den farlige variant, H5N1, der har hoppet fra fugle til svin. Problemet er, at svin rent genetisk ligner mennesker meget og derfor kan smittes med mange af densamme sygdomme. Ifølge Landbrugsavisen er frygten, at virus vil mutere i svinene og gøre den i stand til at smitte mennesker.

SIEMs kommentar: Använd sökmotorn i veckomail för att se våra tidigare kommentarer om fiaskot med fågelinfluensan.

School uniformity
http://www.theecologist.org/archive_detail.asp?content_id=621
The exuberance of childhood celebrated in books such as Just William is now frowned upon as inappropriate behaviour, resulting in more and more children being prescribed behavioural drugs. Rachel Ragg investigates

William, 10, has just added smashing his neighbour's greenhouse to his extensive list of crimes.

Other recent misdemeanours include breaking into an artist's studio, turning his sister's best hat into a plant-pot, almost blinding his aunties with a catapult, defacing school text-books, and locking a particularly awful relative in a shed.

This particular William is, of course, Richmal Crompton's Just William, back in the days when such behaviour was put down to 'boyish high spirits', and merited a hefty slipper on the backside from Father. But what would happen to 'Just William: the 2006 re-make'?

SIEMs kommentar: Inte bara depression, utan även många andra sinnestillstånd och beteendeavvikelser medikaliseras och förvandlas till ”läkemedelsbehov”. Lönsam bransch, men ohälsosam.


Miljonslöseri på preparat mot benskörhet
http://sydsvenskan.se/kropp/article189344.ece
Ungefär 79 000 svenska kvinnor under 80 år tar regelbundet preparat som ska förebygga benskörhet. Det kostar ungefär 30 miljoner kronor om året. Problemet är att behandlingen inte har effekt på kvinnor i de åldrarna.

SIEMs kommentar: Exemplet visar tydligt idiotin bakom det skolmedicinska tänkesättet, jämfört med t ex det ekologiska. Det borde vara självklart att att den som inte lider brist på D-vitamin och kalcium inte befrämjas av extra tillskott, medan den som lider av sådan brist har nytta av det. Itakt med att näringsbristerna ökar med åldern så får näringstillskott allt större betydelse.
En granskning av den internationella vaccinationsstrategin
http://www.proliberty.com/observer/19990302.htm

Från vaccinindustrins inre cirklar
http://www.whale.to/v/rapp.html

Flickor äter bättre men mår sämre
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,68131982_852__,00.html
Svenska ungdomar äter bättre. De röker och dricker mindre. Men ändå mår de allt sämre. Det visar en undersökning om skolbarns hälsovanor från Statens folkhälsoinstitut.

Konsumtionen av tobak, alkohol och narkotika har minskat. Läsk och godis ersätts av frukt och grönsaker. Samtidigt ökar ohälsan, särskilt bland unga flickor.

SIEMs kommentar: Däremot äter flickorna betydligt mer antidepressiva medel än förr. ( SE t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar06.html ) Jämfört med det är nog t o m snask och läsk nyttigt.

Läkemedelsföretag utpressar regeringar
http://scientific-misconduct.blogspot.com/
"Documents obtained by the Guardian under Freedom of Information legislation reveal that": The world's biggest drug company, Pfizer, warned ministers that it could take its business elsewhere. "Pfizer ... noted that there is complacency in some quarters of Whitehall regarding their continued investment in the UK," the minutes of the meeting record." That sounds like blackmail to me.

A memo also reports the summing-up of the view of Johnson & Johnson: "NICE should take into account what the companies see as the overwhelming views of patients, carers and clinicians on the efficacy of the drugs." "Pfizer asked for more public support from the government for a robust pharmaceutical industry in the UK."

Bristol-Myers-Squibb director of external affairs stated "companies want to invest in countries with a 'favourable environment.'"

Fler stoppas från att bli blodgivare
http://sydsvenskan.se/kropp/article188000.ece
Homosexuella män kommer inte att släppas in i blodgivarbussarna. Socialstyrelsen backar från planerna på att göra Sverige till världens första land där homosexuella får lämna blod.
°© Vi väntar nog med förändringen. Vi har lyssnat på landstingen, som vill utreda det ytterligare, säger Johan Carlson.
Landstingens främsta invändning är att läkemedelsföretagen kanske får för sig att sluta köpa blodplasma av landstingen om homosexuella män får ge blod. Det är en verksamhet som är värd 70 miljoner kronor om året.
....

Henriks kommentar: Inte för att jag på något sätt vill få någon att avstå från att göra bra saker...
men alltså vänta nu... var inte anledningen till att man ska gå att lämna blod, att blod så väl behövs inom sjukvården...
....jasså, sjukvården får in 70 miljoner årligen från läkemedelsföretagen på blod...
vad har man det till där?
bloody business eller ?
Och just det, det har ju hänt förr att man använt blod som inte varit så bra, för att man inte känt till det som inte varit bra... osv...
<>
Ny hjärtbehandling kan vara farlig
http://sydsvenskan.se/kropp/article187996.ece

En ny behandling för att minska risken för förträngningar i blodkärlen kan i stället öka risken för plötslig död, varnar flera framstående hjärtläkare.

Stockholm. De så kallade läkemedelsstentarna har varit hett omdebatterade i internationella medicintidskrifter på sistone. En stent är ett litet rörformat metallnät som kan sättas in i ett blodkärl efter exempelvis en ballongvidgning för att minska risken för nya förträngningar i kärlet. En ny typ av stent kom ut på marknaden i slutet av 2002. Den utsöndrar låga doser av bland annat celldelningshämmande läkemedel, som ytterligare minskar risken för nya förträngningar.

Problemet är att den samtidigt, på några års sikt, verkar öka risken för så kallade stenttromboser som ofta ger mycket allvarliga biverkningar - plötslig död eller omfattande hjärtinfarkt. Flera framstående hjärtläkare varnar för just detta i tidskriften Läkartidningen. Uppskattningsvis är risken två till tre gånger så stor vid användning av läkemedelsstentar jämfört med vanliga metallstentar, skriver exempelvis docent Peter Eriksson, överläkare vid hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus.
....
Som ofta när det gäller nya behandlingsmetoder är det vetenskapliga underlaget svajigt. ...De nyare stentarna är dessutom mycket dyrare än de äldre...

SIEMs kommentar: Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”är, som vi ofta påpekat, synnerligen töjbart. Expertgodtycke är ett jämförbart begrepp

Gunnar Lindgrens Nyhetsbrev oktober
innehåller intressanta inslag

1. Min resa till Damaskus
2. Kampen mot fettsnål/kolhydratrik kost
3. Becelreklam i vita rockar
4. Konsumentorganisation anmäler Becel
5. Docent Uffe Ravnskov om myten om kolesterolets farlighet
6. Insändare om fetma och operation i läkartidningen Dagens Medicin
7. Ny bok om Mat och Hälsa
8. Ny bok om ett liv efter oljan
9. Hur ett land kan överleva en oljekris
10. Efter Oljetoppen
11. Aspartam kan användas som gift mot myror

Prenumerera på http://www.gunnarlindgren.com

Hälften av akutpatienterna felbedömda
http://sydsvenskan.se/sverige/article187774.ece
Nästan hälften av patienterna på svenska akutmottagningar får sina sjukdomstillstånd felbedömda. Patienter som borde få träffa läkare genast kan få vänta i timmar....
Blodprov avslöjar farlig graviditet
http://sydsvenskan.se/kropp/article187752.ece

Det finns en genetisk förklaring till havandeskapsförgiftning, enligt ny svensk forskning. Ett blodprov kan i framtiden visa om en gravida kvinna riskerar att drabbas, hoppas forskare.
...Biomedicinskt centrum i Lund har i flera år analyserat gener och protein i friska och sjuka moderkakor. Resultatet tyder på att mötet mellan moderns och barnens gener i moderkakorna avgör huruvida modern riskerar havandeskapsförgiftning, skriver Svenska Dagbladet.
Kunskapen om sambandet mellan HLA-genen och inflammationen i moderkakan kan i framtiden leda till tidigare upptäckt av havandeskapsförgiftning - kanske kan den också bidra till att utveckla en behandling av sjukdomen.

HENRIKS kommentar: Från avslöjar och finns till kan, hoppas, tyder, kan och kanske... :-)

Mystisk sjukdom i Panama
http://sydsvenskan.se/kroppa/article187750.ece
Panamas hälsodepartement har utfärdat en nationell epidemivarning sedan en mystisk sjukdom dödat minst sex människor. Andra har blivit svårt sjuka med hög feber, diarréer och förlamningar.

HENRIKS kommentar: Sex döda. Ny pandemi... För att den uppstår i PANama ?

Hur mycket vaccin tål vi?
http://sydsvenskan.se/sverige/article188086.ece
- Det är en bra fråga. Det finns sannolikt en gräns för det, säger Anders Tegnell.
Det finns det definitivt. Men han är inte ett dugg intresserad av svaret. Vaccinskadade barn är helt ointressanta och någon ersättning är det inte tal om - om man inte vidtar rättsliga åtgärder förstås.
http://w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10056591
/Alan Rees
<>
Vaccintillsatser
...
http://web.archive.org/web/20050302111602/http://www.cdc.gov/nip/publications/pink/Appendices/A/Excipient.pdf


HENRIKS kommentar: Länge letat efter detta Alltid skönt med kött på benen så att säga.


Röda bär hämmar cancerceller
http://www.sr.se/cgi-bin/blekinge/nyheter/artikel.asp?Artikel=972492

I en ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet har forskarna funnit ett klart samband mellan mängden antioxidanter i jordgubbar och den cancerhämmande effekten.
Jordgubbar kan nämligen hämma cancercellernas delning.
..
Hur det kommer sig att jordgubbarna hindrar cancercellerna från att dela sig är inte klarlagt, men forskarna misstänker att det är gubbarnas antioxidativa effekt som bland annat skyddar cellernas DNA från att oxideras.

Allt mer gifter i svenska vatten
Halterna av bekämpningsmedel i svenska bäckar och åar ökar dramatiskt, visar en ny rapport från Naturvårdsverket. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) har sedan 2002 tagit prover i ett antal bäckar och åar runtom i Sverige.

Halterna av fler än 20 bekämpningsmedel överskred i ett eller flera prov den gräns när djur eller växter i vattnet kan skadas. Svenska Världsnaturfonden (WWF) säger att det på sikt kan hota hela ekosystemet.
Aftonbladet text-tv
Publicerad: 2006-10-16-

Vi bor vid vattenskyddsområde, där har åkrarna sprutats med Round up, helt legalt... och våra myndigheter säger att det behövs inga vattenrenare, Sverige har ett av världens renaste vatten.. hur länge till? Jag renar mitt vatten!
Biopat Ruth Säveholm ruth@framtidmedicin.nu

Gifter från impregnerat trä sprids i naturen
http://www.sr.se/cgi-bin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?Artikel=972588
Systemet för att ta hand om miljöfarligt impregnerat trä fungerar inte och därmed sprids miljögifterna krom och arsenik i naturen. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Mer bekämpningsmedel i bäckarna
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=972107
Växter och djur i svenska bäckar och åar riskerar i allt större utsträckning att skadas av bekämpningsmedel. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket, skriver Svenska Dagbladet.
Förra året visade provtagning på 20 bekämpningsmedel i så höga halter att växter och djur kan skadas, jämfört med 13 året innan.

Eksporterte omstridt vaksine
http://pub.tv2.no/TV2/magasiner/dokument2/article771764.ece
Samtidig som norske myndigheter utbetalte erstatninger til vaksineofrene, ble den samme vaksinen eksportert til New Zealand og brukt på små barn. - For å si det svært forsiktig er det å utsette hundretusenvis av små barn for et gigantisk eksperiment, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk.

Janne Larsson: Angående legal narkotika mm

Nedan ( http://jannel.se/Report.INCB.pdf ) finns en kopia av en rapport till International Narcotics Control Board (INCB). Den tar upp de brott mot internationella konventioner som kommer att lägga grunden för ett omfattande missbruk av legalt utskriven narkotika, och skapa mängder av livstidspatienter för psykiatrin och läkemedelsindustrin, i Sverige och Norge.

Rapporten ger också data om de drogexperiment som pågår i Norge i strid med Nürnbergkodexen (som tar upp regler för medicinska experiment på människor) och som planeras i Sverige, med stöd av Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren Anders Milton.

Rapporten tar upp också upp hur europeiska psykiatriker (med Christopher Gillberg som Sveriges representant), finansierade av läkemedelsbolag, arbetar på att utnyttja ”personliga kontakter” i ”Europakommissionens topp” för att ta över all missbruksvård och kriminalvård - och förvandla dessa områden till projekt för utdelning av amfetamin och metadon.

Att Norge är en världsledande nation i förskrivningen av narkotika till barn och vuxna - och att Sverige nu snabbt rör sig upp mot toppen - kan härledas till att ledande myndigheter, i Sverige Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, har brutit mot FN:s Convention on Psychotropic Substances; accepterat och åstadkommit det som INCB tog upp år 2001 [5, nedan]: “loose regulation, unreliable estimates and information regarding medical needs, aggressive marketing techniques and improper or even unethical prescription practices as the main reasons for the oversupply of such controlled substances as benzodiazepines and various amphetamine type stimulants. Easy availability leads to overconsumption of such substances, either in the form of drug abuse or by fuelling a culture of drug-taking to deal with a variety of non-medical problems.”

Janne Larsson

Vacciner - varor på marknaden, men inte vilka som helst
http://www.freemarketnews.com/Analysis/134/6198/high.asp?wid=134&nid=6198
Vaccines, at least currently, are not about free markets at all. Each massive, government mandated program, at least in the United States, is levered painfully into place with an ever increasing amount of background noise. Mercantilism has a long and colorful history in Western judicial history - however, it well may be that when the smoke clears and the current Big Pharma model is revealed to be levelled and ruined, the tradition of mercantilism itself may be a casualty. It is one thing to start wars for profit. It is another to innoculate one's own citizens with increasingly debiliting remedies.

Dropp kopplat till cp-skada
TT Publicerat 17 oktober 2006 16:52
Värkstimulerande dropp är en gemensam nämnare för många förlossningsrelaterade cp-skador.
Överläkare Sophie Berglund granskar fallen där det finns misstankar om felbehandling.
- Det är en väldig överanvändning i den här gruppen, säger hon till TT.
....
Användningen av oxytocin har ökat kraftigt och varierar mycket mellan olika sjukhus. Ulf Hanson, vetenskapligt råd i gynekologi och obstetrik för Socialstyrelsens räkning, uppskattar att det används vid hälften av förlossningarna.

Under de 91 granskade förlossningarna med konstaterad felbehandling har mammorna i många fall fått sådant dropp trots tecken på syrebrist hos barnet.
.....
Igångsatt förlossning riskfaktor
SVT Text Fredag 20 okt 2006
När en förlossning sätts igång med hjälp av hormoner på medicinsk väg, fördubblas rent statistiskt risken att modern drabbas av så kallad fostervattensemboli. Det visar en studie..i medicintidskriften The Lancet.

Emboli uppstår när fostervatten sugs från livmodern in till mammans blodomlopp. Kanadensisk studie visade 180 fall av fostervattensemboli. I 24 fall gick mammans liv inte att rädda.

SIEMs kommentar: Läs gärna SIEMs (ibland utskällda) graviditets-broschyr på /siem/graviditet.html

26 döda av giftig hostmedicin i Panama
SVT Text Fredag 20 okt 2006
Minst 26 människor i Panama har dött till följd av en giftig hostmedicin. Tiotals svävar mellan liv och död på sjukhus.

Förkylningsmedel kan ge livsfarliga biverkningar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=581746&previousRenderType=6
Läkemedelsverket varnar nu för att naturläkemedel som innehåller echinacea, röd solhatt, kan orsaka allvarliga biverkningar. Ansikte och svalg kan svullna upp, något som i värsta fall kan leda till döden.

Odlad lax nyttigaste fisken
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=581472&previousRenderType=6
Alla borde äta en till två portioner havsfisk varje vecka. Det visar amerikanska forskare i en stor genomgång. Nyttan är enormt mycket större än riskerna och nyttigast av alla fiskar är den odlade laxen.

SIEMs kommentar: Om denna forskning är korrekt mmåste det ses som en mycket god nyhet, Tidigare har rapporterats att det stora inslaget av kraftfoder i fiskodlingarna utarmat omega-3-innehållet.Deprimerade får inte medicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=578920&previousRenderType=6
Deprimerade svenskar får inte den läkemedelsbehandling som de borde få. En undersökning i Jämtland visar att tre av fyra deprimerade var utan behandling.
...
Endast 17 av de 62 personer som, efter läkarundersökning, befanns vara deprimerade bland cirka 1.400 utfrågade jämtlänningar hade någon antidepressiv behandling.

- Det här visar att bilden som ofta lyfts fram att för många får antidepressiva läkemedel inte stämmer alls. Tvärtom är det en underbehandling i Sverige, säger Göran Isacsson.....
------

Depression - en könsfråga?
http://forska.vr.se/Tidigare+nummer/Visa+ett+tidigare+nummer/Detalj+tidigare+nummer/?contentId=4241&issueContentId=4240
.....
Det rådde stor enighet om att kvinnors livsvillkor är förklaringen till varför så många fler kvinnor är deprimerade. Huvudparten av den forskning som bedrivs om depressioner är dock inriktad på biologiska förklaringar och finansieras av läkemedelsbolagen i syfte att ta fram nya mediciner. Resultatet blir en överförskrivning av SSRI-preparat och att främst kvinnors problem medikaliseras, framhöll exempelvis Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin i Lund. Hon menade att den kliniska forskningen är i kris.....

Ett annat perspektiv: Melankoli eller depression?
http://www.peterenglund.com/textarkiv/melankoli_depression.htm
...Den stora utställning om melankolin i konsten, som gått först i Paris och nu i Berlin, visar hur förbluffande snabbt ett uråldrigt begrepp bara kan lösas i blå rök. Ända sedan antiken hade idén om melankolin varit en viktig del av den västerländska kulturen. Redan hos Hippokrates finns en definition av fenomenet som i stort sett står sig ända fram till Freud, och som alltså noga skiljer på sorg, kopplad till trista men oundvikliga fenomen som just personlig förlust, och melankoli, som alltså beskrivs som nedstämdhet utan uppenbar orsak. Dock - och detta är viktigt - fanns det en uppenbar ambivalens i attityden till detta fenomen. Melankolikern var förvisso en lidande människa, men det var också en människa som i sina plågor bar frön till storhet, ja genialitet. (Inte undra på att romantikerna hyllade detta tillstånd.)

Så kommer 1900-talet, och begreppet utraderas, av den medicinska vetenskapen, av nya begrepp. Som depression. Problemet är bara, att melankoli och depression inte är utbytbara begrepp. Depression är något helt och hållet ont; det saknar melankolins speciella dubbeltydighet, och paradoxala aura av förfining. Där melankolikern hade en möjlighet i sin smärta, är den deprimerade bara dess offer - och objekt för specialisthjälp.....

SIEMs kommentar: Det är alltså rimligt att ifrågasätta om depression generellt ska anses vara en sjukdom, utan kanske i stället ett normaltillstånd under vissa perioder av livet. (Vad ska man då säga om påklistrad glättighet vid djupa personliga förluster? ) Att tala om ”underbehandling” utan att precisera vad man räknar som ”depression” och varför, är obluga försäljningsknep. Allmänheten varnas.


Forskningsbidrag till studie om barnallergi
http://www.sr.se/cgi-bin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?Artikel=962798
När studien om barnallergi inleddes vid LiU deltog 145 gravida kvinnor.
En studie om omega 3-fetter och barnallergi vid Linköpings Universitet har fått 1,4 miljoner kronor i forskningsbidrag från Ekhagastiftelsen.

I den nu pågående studien vill man klarlägga om ett tillskott av omega 3-fetter under senare delen graviditeten och den första amningstiden, kan påverka förekomsten av allergier hos barnen.
När undersökningen påbörjades fick hälften av 145 gravida kvinnor i Östergötlands och Jönköpings län kapslar med fiskleverolja dagligen från den 25:e graviditetsveckan och fram tills barnet var tre månader gammalt. Den andra hälften av kvinnorna fick kapslar utan omega 3-fetter.
När barnen har fyllt två år nästa höst kommer en första uppföljning som avser utvecklingen av eksem att göras...


SIEMs kommentar: När för en gångs skull ett ur naturmedicinsk synpunkt relevant forskningsprojekt startas sker det naturligtvis med så små resurser och undersökningspopulationer att eventuellt obekväma resultat enkelt kan viftas bort som ”statistiskt osignifikanta”, om det skulle behövas. Jämför 1,4 miljoner kr med vad läkemedelsindustrin kan lägga på bordet om det skulle knipa.


Brandkåren räddar liv vid hjärtstopp
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=961084
Överlevnaden för personer som får hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholmsområdet har ökat kraftigt sedan brandbilarna utrustats med så kallade defibrillatorer, det vill säga apparater som kan häva ett hjärtstopp. Genom projektet Salsa, Saving Lives in Stockholm Area har överlevnaden ökat markant.

- Förut överlevde ungefär 15 människor per år och numera ligger överlevnadssiffran kring 45 personer per år, säger professor Mårten Rosenqvist, hjärtläkare vid Södersjukhuset.

SIEMs kommentar: Om sifforna är korrekta torde defibrillatorer kunna göra mer åt hjärtdödligheten än den samlade förskrivningen av blodtrycks- och kolesterolsänkare i landet.


USA uppmanar EU att påskynda godkännandet av genmodifierade produkter
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/5393528.stm
Bl a vill man saluföra morötter, vars fortplantningsmekanismer förändrats och som därför kan fungera som mänskliga organbanker, har vi hört...;-)

Om Mänsklighetens Välgörare
http://www.mercola.com/2006/sep/28/makers_of_lipitor_also_made_chemical_biological_weapons.htm

hej ulf, denna får du inte missa...

”Long before they began making Lipitor, Pfizer was one of many pharmaceutical and chemical companies that developed military weapons, according to a fascinating report written more than four decades ago and now available from The Memory Hole.
The report discusses the company's (then called Chas. Pfizer & Co., Inc.) research to create incapacitating agents that produced such effects as:
¤ Muscle fatigue
¤ Pain
¤ Vomiting
¤ Retrograde amnesia
Some of the substances tested by Pfizer under the program were strychnine, amphetamines, pentobarbital sodium, mescaline, carbochol, caffeine, nicotine, and LSD.”


Utbredd ohälsa bland läkare
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13766489.asp

Nästan var tredje läkare känner sig utbränd, lika många har haft självmordstankar. Trakasserier och mobbning är också vanligt, visar en enkät om arbetsmiljön på Karolinska universitetssjukhuset.

- Det är naturligtvis allvarligt. Men jag är inte förvånad, tyvärr är mönstret detsamma i hela västvärlden, säger Ann Fridner, forskare och projektledare, till tidningen.

Sämst tycks de kvinnliga läkarna må: var tredje kvinnlig läkare är emotionellt utmattad jämfört med var femte man. Däremot dominerar männen bland dem som känner likgiltighet inför arbetet, vilket är en annan dimension av utbrändhet.

Studien bekräftar också att läkare är en yrkesgrupp med förhöjd självmordsrisk: var tredje - något fler män än kvinnor - svarar att de någon gång funderat på att ta livet av sig. ...

SIEMs kommentar: Vi påminner om diskussionen angående överdödligheten och den korta livslängden bland läkare, som fördes i http://www.klokast.se/Nyhet/Jan02.html

Vaccintillsatser - äntligen:
hej ulf,...jag har länge letat efter någon slags "officiell" källa till vilka olika tillsatser som finns... och tror jag hittat den..

http://web.archive.org/web/20050302111602/http://www.cdc.gov/nip/publications/pink/Appendices/A/Excipient.pdf

Alltid skönt med kött på benen så att säga.
hälsningar Henrik

Drabbad av HIV - eller av sjukvård?
http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_13781173.asp
hej ulf,
artikeln vill väl väl kanske på vissa sätt, och uppmärksamma aids-hiv-bromsmediciner på annat sätt.
men ändå, läsvärt på många sätt...drabbad av sjukvården på alla sätt och vis. cynisk business bland läkemedelsbolag....långsiktiga effekter, kortsiktiga preskriptionstider.
att han dessutom troligen lidit av skadar av bromsmedicer och annat framkommer förstås inte...
hälsningar Henrik


Barnvaccin kan även skydda vuxna
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=953579
Alla barn ska vaccineras om smittskyddsinstitutet får som de vill.
Smittskyddsinstitutet vill att alla barn bör vaccineras mot inflammationsbakterien pneumokocker. Men bakom rekommendationen ligger inte bara motivet att skydda barnens hälsa - lika viktiga är de nya rapporter som visar att vaccinationerna mot barn kan ge ekonomiska vinster när de indirekt skyddar även vuxna från att bli sjuka.
- Om man vaccinerar små barn försvinner bakterierna från samhället och risken att smittas minskar även för äldre - till exempel för riktigt gamla där dödligheten kan vara så hög som upp emot 30 procent. Och det gör att man nu i flera länder menar att man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv till och med tjänar pengar på att vaccinera barnen, säger Leif Gothefors som är professor i pediatrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och ledamot i smittskyddsinstitutets grupp för vaccinationsfrågor.

SIEMS kommentar: Borde inte journalister rimligen ha kapacitet att ifrågasätta förnuftsvidriga påståenden? Och att efterlysa saknad information - tex biverkningar och risker med den föreslagna vaccineringen?

Mail om spenat utan prickar from over there

Hejsan Ulf,

Med en effektiv och omfattande E Coli varningskampanj i media fick FDA forst bort all den Kaliforniska biodynamiska spenaten sedan ovrig spenat...

...i en pytteliten notis haromdagen namdes ett E Coli vaccin man spekulerade i kunde bli en del av det allmanna obligatoriska vaccination programmet...

...E Coli varningen och dess timing ser jag bl a som en del av forarbetet for att marknadsfora detta vaccin och fa med det under det allmanna vaccinationsparaplyet...

...blir det folja John effekt som vanligt i Sverige?

...intressant att observera hur det svenska vardsystemet och svensk medicin i stor utstrackning ar baserad pa internationella pressreleaser...att riktningen i stor utstrackning styrs av vad som kommer flytande pa AP och Reuters...

...du stallde fragan i Nyhetsbrvet nyligen: Ar vi verkligen sa har korkade? Det ar en ytterst berattigad fraga och svaret pa fragan ar tyvarr fortfarande ytterst nedslaende...

...ditt arbete med att hoja medvetenhetsnivan hos manga intelletuellt valdtagna och desinformationsterroriserade manniskor ar av stort samhallsvarde...

Basta Halsningar,
ACV

SIEMs kommentar: Vi som är konspiratoriskt lagda kan alltså ana att halländsk spenat är i farozonen för smittskyddsinstitutets nästa attack. Hoppas att grönkålen får leva till jul i alla fall - halländsk långkål anbefalles!
Spenatterrorismen fortsätter

Hejsan Ulf,

...Nu tar man i med hardhandskarna aven mot de Kaliforniska salladsodlarna...
...sadan verksamhet kommer i fortsattningen att krava registrering hos FDA...
"And last month, a final ruling requiring all manufacturers to register with the FDA was approved. The new law will allow the FDA to quickly locate food processors in the event of deliberate or accidental contamination of the food supply.

...ja det galler att skydda oss mot folk som medvetet och avsiktligt odlar spenat i syfte att skada andra...antar att det ar det vi menar med BIOTERRORISM...
...tror det lutar at att en e coli kampanj och marknadsforing sasmaningom blir en EU fraga...ecoli oppnar mojligheten for alla mojliga olika intressanta handelsrestriktioner att anvandas vid behov...
...kanske har Monsanto redan ecolihammande spenatfron patenterade...
...ar det kampen mellan godkanda licensierade och registrerade storodlare och de mindre producenterna som skonjar sig...
...samma model som nar fagelinfluensan slar ut sjalvforsorjande smabonder och gor om dem till fabriksarbetare som koper sin kyckling istallet...

...en effektiv start pa marknadsforingen av ett kommande ecoli vaccin skulle vara lagstadgad tvangsvaccinering av vissa grupper som sysslar med livsmedelshantering...
...kanske blir det EU's insatsstyrkor ikladda full teatralisk skyddsmundering a la Ebola for full medial effekt som slar till mot de hallandska spenatodlarna...
...sjalv tror jag att luftlandsatta trupper gor sig bast pa internationell TV...och ordentlig snurr i kassakistorna till "forskning" och vaccininkop av nationalstaterna pa skattebetalarnas bekostnad...
...tror att en fabrik i Sverige for tillverkning av ett ecoli vaccin skulle ligga mycket mer i tiden an Morgan Johansson's fagelinfluensavaccinfabrik som vid det har laget ter sig som tamligen passe...

Basta Halsningar

ACV

Mera spenat

Hejsan Ulf,

...Nu ar FBI inkopplat pa de Kaliforniska spenatodlarna...
...blir det SAPO i Sverige som kommer att hantera de Hallandska spenatodlarna...eller satter man in miltar som mot fagelinfluensan?
...kanske en massiv insats med militara specialforband kan losa detta problem...
Basta Halsningar, ACV


Feds issue search warrants in spinach probe
http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/living/health/15678149.htm

o Statement from Natural Selection Foods (PDF)
Agents of the FBI and FDA this morning executed two search warrants on two Salinas area companies in connection with last month's outbreak of E. coli, the United States Attorney's Office announced.
....
 


******************************
DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat

********************************************

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni