Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Februari 2006

Notiser o kommentarer

<> Vid Jultomtens skägg - Kina vill stoppa aids - I kolonialismens kölvatten - Nigeria drabbat av flera kriser -Heroin från Afghanistan - Heroinets väg - Yttrandefriheten vidgas? - Förintelseförnekare riskerar fängelse - Erektil dysfunktion - Män får allt sämre kondition - Stress på arbetet - Felaktiga hjärtdiagnoser - Fuskforskare anklagas för förskingring - Exprofessor anklagas - Yttrandefriheten vidgas? - Islamister tystas - Svagt vetenskapligt stöd - Fettsnålt minskar inte risk för sjukdom - Välj Bregott framför Becel - Livsstil påverkar prostata - Diabetes hotar att knäcka sjukvården - Hälften vet inte om att de har diabetes - Antibiotikum kan skada levern allvarligt - Hjärtmedicin fördubblar risk för stroke - Tusentals svenska patienter dör i onödan - Waldorfbarn hade lägre allergirisk - Gillberg fälld även i hovrätten - SSU-bas gripen vid krogbråk - stoppa-storebror.se/- De som gräver en grop åt andra.. - Fattiga hämtar inte ut sin medicin. - 100 000-tals vuxna drabbade av ADHD - ADHD-industrin: Mera droger till barn och vuxna - ADHD-kommentar - Upprörd brevväxling om ADHD - 51 patienter som fått ADHD-mediciner dog" - Åldersgräns på läkemedel utreds - Prozac igen- Mera brev om ADHD - Fler sätt att ta livet av barn - Antidepressiva medel kan ge fosterskador - Barn struntar i cykelhjälmen - Nya råd om plötslig spädbarnsdöd - Undangömd läkekonst - Piller får dig att glömma - För komplicerat? Don´t worry - be happy! - Nytt vaccin mot influensa på väg - Alzheimers sjukdom genetiskt orsakad? - Former science chief: 'MMR fears coming true' - Aspartamuppror i New Mexico! - Fuskforskare anklagas för förskingring - Fuskforskare i Oslo lämnar forskningen - Tusentals dör av kemikalier i arbetet - Sammanbrott hotar om kemikaliepolitik - EU-kommissionen sänker ribban - EU tvingas tillåta gengrödor - Sverige tar strid mot färgämnen i godis - Antibiotika i osten? - Läkemedelsverkets "oberoende" experter arbetar för börsbolag - Tortyrbilder från Irak chockar västvärlden - ”Det kan inte hända här....” - Allt fler överlever cancer - Grönsaker - Mindre gift i urin hos miljövän - Bekämpningsmedel kan ge nervsjukdom - Ny medicin mot krypningar i benen - Elkänslighet - Läkemedelsrester i Viskan - Forskare oeniga om nytta av kväverening - Kalk och D-vitamin ökar risk för njursten - USA förbereder angrepp mot Iran - Den verkliga krigsorsaken - Fler nya jobb med svagare las - Gravida uppmanas att äta fisk - Brev från kritisk surfare - Okommenterade länktips

TIPS: Använd vår sökmotor (som finns på t ex
http://www.klokast.se/ för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!Ledare: Nittiotre år efter TitanicSom vanligt under valår har jag blivit kontaktad av ett antal små politiska partier (dock ej FI ) , med förhoppning om stöd eller att jag ska ”ställa upp på listan”: Som vanligt har jag vänligt men bestämt förklarat att jag avstår från partipolitiskt engagemang, inte därför att jag saknar erfarenhet av politiskt arbete, utan därför att jag har det. Inte alltid tas detta väl upp, varför frågan kan förtjäna att belysas även lite mer publikt, t ex här i månadens ledare.

- Tänk om alla skulle göra så, är t ex en invändning. - Vem skulle då ägna sig åt politik? En gammal etisk regel säger ju att ”du ska handla så att du önskar att ditt handlande upphöjdes till allmän lag”. Om man emellertid har erfarenhet av lagstiftnings- och tillämpningsarbete vet man dock att ju fler regler som skapas desto fler problem. Till detta vill jag inte bidra. Må var och en göra som han har huvud till, och själv värdera vad jag har att säga, utan att bekymra sig om min eventuella auktoritet, mitt eventuella föredöme eller avskräckande exempel.

Det större etiska problemet är att ens engagemang kan sprida intrycket att partipolitiskt arbete kan lösa mänsklighetens angelägna problem, och därmed förleda andra till samma sak. I själva verket har de flesta partipolitiskt aktiva som enda uppgift att sprida just denna föreställning bland andra, genom s k valarbete. Föreställningen tycks dock inte delas av de drygt nittio procent av svenska folket vars bidrag till partilivet möjligen utgörs av röstande på valdagen samt av att de tvingas betala skatt till partistöd.

Av någon anledning utmålas partipolitiskt arbete ofta som en ”demokratisk skyldighet”. På samma sätt ansågs det för hundra år sedan vara en skyldighet att gå i kyrkan om söndagarna. Det borde emellertid vara lätt att inse att de avgörande hoten mot mänsklighetens överlevnad och välfärd utvecklas ganska ostört av (positiva) politiska ingripanden och stolta offentliga deklarationer. Om vår överlevnad skulle bero av politikens problemlösningsförmåga vore nog läget helt hopplöst.

Som tur är finns det vakna och engagerade människor utan egna maktambitioner De vill påverka sin värld utan att först svära slavisk lojalitet till ideologier och hierarkier från en annan värld. De flesta finner dock rätt snart att partipolitiken därvidlag är en återvändsgränd, och att nyutsedda ledare snabbt liknar de gamla.

Ledningens problem är nämligen inte folkets. Så sent som i höstas kunde vi -hundra år efter Titanic - studera hur befälet på en grundstött färja sökte lösa situationen genom att bjuda passagerarna på fri sprit (troligen Whisky on the rocks... )

På samma sätt tycks vi på denna planet befinna oss på en atomdriven atlantångare utan ratt och roder, med fyllefest på kommandobryggan och på snabb väg mot ekologisk katastrof och undergång Att då lägga nåt större arbete på att utse nya högavlönade kaptener och styrmän är inte meningsfullt. Det är mer meningsfullt att väcka de medpassagerare som fortfarande är hjälpligt nyktra, lokalisera flytvästar och livbåtar, samla förråd, bedriva simundervisning samt rycka sladden ur de megafoner som öronbedövande vrålar att allt är under kontroll och ingen anledning till oro. Men då kan man inte låta sig styras av alltför många lojaliteter mot fylltrattarna.


Träder Februari 2006

Ulf Brånell

Vid Jultomtens heliga Skägg!


Den västerländska självbilden

När Karl Marx en gång myntade uttrycket ”Religionen är ett opium för folket”, så uppfattade allmänheten knappst opium som någon hälsosam välsignelse. Framför de inre ögonen såg man i stället hålögda, utmärglade opiumrökare, sammanträngda i kvävande hålor, med liv och familj i ruiner, och med blott en enda lidelse i blicken - att komma över nästa rus. Den magre opiumrökande kinesiske kulin, på såriga fötter framför sin rickshaw på Shanghajs bakgator, eller skeppad i lastrum som billig bulkarbetskraft till utskeppningshamnar och industrier för s k kolonialvaror, var en avskräckande sinnebild för moraliskt, fysiskt och ekonomiskt förfall, som tilltalade det senare adertonhundratalets europeer,

Att likna den förhatliga religionen med t ex alkohol, hade nog utgjort en mindre slagkraftig propaganda, under den tidiga industrialism där alkoholen i Europa spelade en liknande roll för proletariatet, som opiet gjorde för det asiatiska. Attityden mot ymnigt alkoholbruk har däremot sedan tidigt varit generös inom den europeiska arbetarrörelsen, vilket vi har färska exempel på från svensk politik. Avskräckande exempel bör helst hämtas på längre avstånd.

Till den västerländska självbilden hör naturligtvis att man noggrant undviker frågan om hur det kom sig att opiet kunnat förvandla så många av adertonhundratalets kineser till mänskliga vrak. Till skillnad mot många andra märkliga farsoter har det kinesiska opiummissbruket nämligen en historiskt oomstridd bakgrund,. Sanningen är emellertid så uppenbar och föga smickrande för västerlandet, att den enda utvägen är att helt ”glömma bort” den, (ungefär som i dag med fångarna på Guantanamo eller Saddams massförstörelsevapen alltså):

Kolonialismens recept: a lot of drugs, but no sex or rock´n roll

Kolonial utplundring med hjälp av vapen och droger har många av oss sen barndomen lärt sig hylla genom en evig medial ström av eldvattenbegivna indianer och dristiga cowboys. I takt med att indianerna tog slut vidgades dock kolonialmakternas ambitioner.

Det kinesiska hovet hade under det tidiga adertonhundratalet slängt ut ett antal brittiska handelsattachér som hade propagerat för att Kina borde öppna sina hamnar för handel. (Dåtidens antiglobaliseringsmotstånd om man så vill...) Vid denna tid var Kina redan världsekonomins gigant, men kineserna ansåg helt enkelt att västerlandet inte hade något av värde att erbjuda dem i utbyte mot deras förfinade kinesiska produkter.

Det handlade alltså om två problem i britternas ögon: dels att man inte hade mycket utbytesvaror att komma med, dels att kineserna vägrade släppa in dem. (Likheten med dagens tredjevärlden-ekonomier som söker komma in på västerlandets livsmedelsmarknad är alltså slående...)

Den brittiska strategin att möta dessa handelshinder var enkel och ganska oraffinerad: I sina indiska kolonier odlade man redan opium till husbehov, och denna produktion kunde enkelt och billigt utökas. Opiets beroende-framkallande egenskaper var väl kända, och om man kunde förmå kineserna att börja använda opium, så kunde man därefter disponera en utbytesvara, med stark och stigande efterfrågan, med vars hjälp man kunde ”utveckla” handeln på Kina. Därmed vore det första problemet ur världen - bristen på utbytesvaror för handel. När det gällde att lösa problem nummer rvå hade man redan trumf på hand : mångåriga krig mellan kolonialmakterna hade försett den brittiska s k försvarsmakten med en överlägsen vapenarsenal och krigföringsförmåga.

Genom ökande opiumsmuggling (där britter och amerikaner spelade huvudrollen) framtivingades allt kraftigare ingrepp från kinesiska myndigheter, och sedan dessa en dag 1839 konfiskerat och bränt upp ett ovanligt kraftigt beslag om 30 000 tunnor råopium i Kantons hamn, gick britterna till militärt angrepp. Det följande sk opiumkriget ödelade mycket av det dåvarande kinesiska välståndet, och förvandlade både Kinas befolkning och naturtillgångar till s k kolonialvaror, och bla Hongkong hamnade under brittiskt styre.

Att den kinesiska historien därefter präglats av en viss skepsis mot västerländskt inflytande kanske ter sig mer naturligt i medvetande om denna bakgrund. Man behöver blott nämna det senare s k boxaruppropet,, vilket i svensk folkmun skildrats med de mustiga raderna

”I Kina bor kineserna med långa bamburör
Dom sticker missionärerna i ändan så dom dör”.


Den mytologiska ”Gula Fara” som sedan dess med jämna mellanrum hemsöker västerländska politiker i deras nattmaror bör alltså närmast ses som ett ännu inte helt dövat samvetes febriga projektioner. I övrigt tycks dock inte historien väcka till moralisk klarsyn eller botgöring. Snarare kan vi i dag finna att ”hut går hem” och ”svinhugg går igen”, Dvs - gick det en gång, så går det nog en gång till, men gamla oförrätter glöms inte i brådrasket.

Den globala fattigdomens upphovsmän

Sjukdom, drogmissbruk och krig är de stora fattigdomsgeneratorerna på vår jord. Dessa genererar nöd och därmed en omedgörlig efterfrågan på förnödenheter, som är just det bränsle den globala världsekonomin lever av. I första hand riktas den köpkraftiga efterfrågan naturligtvis då mot droger och vapen. Det är därför inte förvånande att världsekonomins karriärister och storebröder alltsedan opiumkrigets dagar ser som en viktig uppgift att anstifta oroligheter, bedriva krig, sälja vapen, sprida droger och skräck för sjukdomar. Det gynnar ju affärerna, och gör att man också ur de fattigaste länder kan pressa en ström av bl a guld och diamanter. ( Just sådana tillgångar möjligör ju maximal koncentration och skydd av den ackumulerade rikedomen.) Om affärerna är legala eller illegala spelar här ingen större roll för resultatet. Att världens politiska och militära oroshärdar också i dag är centra för handel med droger, vapen, guld och diamanter illustrerar tydligt de verkliga sambanden.

Rikedomens upphov

Den växande västliga rikedomen är till största delen frukten av ett ihärdigt och uppfinningsrikt plundrande av råvaror och arbetskraft från vad som nu kallas Tredje Världen. Dennas tidigare relativa välstånd förvandlades med hjälp av kolonialtidens kanon- och slavskepp snabbt till misär, och maktlöshet. De ekonomiska och kulturella effekterna av detta har sedan dess knappast mildrats genom genom västmakternsas ”nationsbyggande” insatser i kolonierna, godtyckligt hopfösande olika folkspillror inom linjalritade nationsgränser, av- och tillsättande av regeringar, bulvankrigföring och godtyckligt tillägnande och utdelande av landområden, osv.

Till detta hör att man betraktar det som självklart att fattiga palestinier med sin mark och sitt liv ska betala för västvärldens förbrytelser mot judarna. Att Jesus var palestinier och offrades för världens synder, visar dock hur snillrikt västerlandet förmår utnyttja historiens lärdomar när det passar. Men om västmakternas s k rättskänsla vore konsekvent skulle ett motsvarande landområde i Centraleuropa nu överlåtas till en nyinrättad etniskt segregerad, till tänderna beväpnad och atombombsförsedd palestinsk stat., vaktad av arabiska s k fredsmäkare, ständigt hutande åt den bortkörda europeiska befolkning som fått packa ihop sig i grannländerna bäst de kunnat.

Inte heller denna verklighet tål den västerländska pompösa självbilden idag att kännas vid. I stället dyrkar man sin kapitalistiska ekonomi, sin s k demokrati och frihet, och tillskriver dessa sina vördnadsbjudande institutioner sin ekonomiska och militära framgång, - och naturligtvis inte ett hänsynslöst rövande och överutnyttjande av planetens tillgångar.

Den västliga yttrandefriheten innebär inte att allt får sägas, något som rättegången mot pastor Green kan vittna om, utan att det opassande i regel kan överröstas av starkare mediala megafoner. Lågmälda protester är då meningslösa, endast rejäla mängder blod och våld har tillräckligt underhållningsvärde för att med säkerhet hamna på förstasidorna.

Det är inte så förvånande att också synen på yttrande- och pressfrihet kan vara annorlunda för dem som levt hundratals år under det koloniala hyckleriets diktatur. Erfarenheten att västerländska massmedia i frihetens namn tjänar sina herrar genom att underblåsa motsättningar, hetsa till krig, överrösta legitima krav och protester, locka till drogmissbruk och sprida skräck för osynliga sjukdomar väcker nog mer misstänksamhet än vördnad. Någon moralisk överhöghet torde västliga media ha svårt att åberopa mot dem som varit utsatta för detta.


Vårt selektiva minne

Intresset ljuger inte, heter det. Men det har en god förmåga att glömma det som inte passar, titta åt annat håll och inte vilja förstå. När europeiska tidningar nu smädar den tredje världens heligaste man och hans skägg, så gör man det i fullföljd av en månghundraårig kolonial och rasistisk tradition,. som man behändigt och yrvaket nog inte för ögonblicket vill låtsas om. Det har sällan varit så tydligt att massmedia övergått från sin traditionella uppgift att skildra världshändelserna, till att själv provocera fram medialt intressanta (dvs blodiga och säljande) världshändelser som stått på den egna agendan. Synen på vilket skydd som media ska ånjuta påverkas naturligtvis av detta.

Jyllandspostens redaktör menar nu att ”om han vetat konsekvenserna för landet så skulle han inte publicerat bilderna.”. Hans uppfattning om tryckfrihet är alltså att den ska underordnas de egna nationella intressena, uppenbarligen samma uppfattning som t ex Sveriges Israelsambassadör har när han saboterar konstverk på Moderna Muséet. - På vad sätt skiljer denna uppfattning sig principiellt från de islamska protesterna,? kan man undra. Skulle någon i dag komma på att försvara Hitlers hetstal, eller ens s k telefonmobbing, med argumentet att det är önskvärt med en bred yttrandefrihet. Den frihet som ständigt behöver försvaras är de svagas, de mäktiga har alltid haft den.

Samma omhuldade åsikts- och yttrandefrihet hindrar naturligtvis inte heller att islamska imamer utvisas ur Storbrittanien för sina yttrandens skull, att tyska invandrare från muslimska länder förhörs om sina politiska uppfattningar, eller att svenska skolbarn sätts under SÄPO-övervakning p g a misstänkta åsikter.

När vi hör den brittiske utrikesministern mana det nyvalda Hamas att som civiliserade människor ”välja förhandlingar och inte våld”, så bör vi också minnas samme minister propagera för våldets väg mot Saddam, medan Saddam själv i CNN-intervjuer förgäves vädjade om förnuft och förhandling. Och när Laila Freivalds håller upprörda brandtal om arabiska länders skyldighet att skydda västerländska ambassader mot vandaler, så hör vi naturligtvis inte ett ord om nedbrända svenska moskéer och vilka skyldigheter som därvidlag borde åvila den svenska staten..

Och när en företrädare för Tredje Världen - t ex Sydafrikas presiden Thabo Mbeke - offentligt uttalar misstro mot den västerländska trosbekännelsen om HIV-AIDS, då utbryter internationell mobbning, hot om indragna biståndsmedel och en samlad storm i den sk fria världens massmedia. Motsvarande händelser har vi sett även t ex när det gäller poliovacciner i Uganda och Nigeria.

Den västerländska s k åsikts- och yttrandefriheten gäller som sagt inte alla och inte alla frågor. Ty Mbekes motstånd mot AZT och mullornas mot poliovaccinet spelar i dag samma principiella roll som kinesernas kamp mot den brittiska opiumsmugglingen. Detta medan opiet blommar i det ”befriade” Afghanistan som aldrig förr, och nya välsignelsebringande preparat väller ut över världen i en aldrig sinande ström från Hoechst, Bayer, BASF Mecks, Glaxos och de andras laboratorier, medan smittskyddsexperterna röjer väg och förbereder marknaden med prognoser och domedagsprofetior.

Och när vi så finner att västvärldens s k bistånd till befolkningen i fortfarande delvis diamant- och guldstinna länder allt mer tycks handla om västerländska läkemedel med påstått skydd mot lika påstådda sjukdomar - AIDS; SARS och mänsklig fågelflunsa - så kan vi i historiens ljus finna märkligt bekanta mönster. Sedan Marx dagar har dock opiet numera blivit den verkliga religionen för folket och Gud nåde den som skymfar drogfabrikanternas heliga dogmer, och rycker skägget av det västerländska hyckleriets profet.

Sjukdom och hälsa

Den västerländska synen på sjukdom och hälsa har alltså båda fötterna djupt i den jordmån som beskrivits ovan. Frågor om människors välmående, välstånd, arbetsförmåga och tillgång till droger har oupplösligt blandats samman med önskan att härska över och manipulera dem. Det nyfikna och medkännande intresset att vilja förstå och kunna hjälpa har ersatts av strävan att kontrollera, utnyttja och profitera. I denna strävan har politiska och ekonomiska makthavare funnit varandra, och utvecklat en sk vetenskaplig medicin vars huvuduppgift allt mer blivit att hjälpa makteliten utplundra folket genom kemiska marionettrådar och mentala fiktioner. I detta värv har man benäget bistånd av såväl myndigheter som massmedia, till den grad att vanligt folk i dag ofta är så förvirrade att de inte vet sig vara sjuka eller friska utan att inhämta expertintyg i frågan.

Insikter och kunnande som inte kunnat utnyttjas på detta sätt, har förvisats till s k alternativ medicin, vilken ofta i praktiken vilar på österländska traditioner - ytterligare en anledning att den ofta ringaktas och förtalas.

Vi har ofta i SIEMs spalter påvisat den sk vetenskapliga sjukdomsläran skrämmande galenskaper. Den logik som trots allt finns i galenskapen är att också den den ständigt tjänar sina verkliga syften, dvs sina herrars intressen. Den som söker lösning på sina egna hälsoproblem, eller trots allt när en obändig önskan att vilja förstå och hjälpa, kommer obevekligen att hamna i detta medicinska spindelnät, och det kan ta lång tid innan han byggt upp så mycket egen erfarenhet och kurage att han vågar skåda bakom medicinens tomteansikte, kan slita trådarna och ta personlig ställning och ansvar. Vår förhoppning är att dessa rader ska underlätta och tidigarelägga den tiidpunkt då han/hon förmår göra detta.

Kina vill stoppa aids
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=794630
Kina har för första gången utfärdat riktlinjer om hur spridning av hiv och aids ska förhindras. Lokala kinesiska myndigheter ska se till att det ska gå att testa sig gratis. Alla fattiga och gravida kvinnor som är hiv-smittade ska inte behöva betala för bromsmediciner.
SIEMs kommentar: 250 år har gått sedan opiumkriget, och bedrägeriet funkar fortfarande.

I kolonialismens kölvatten:
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=799623
Projektet Götheborg är unikt på så sätt, att ett historiskt skepp har byggts på gammalt sätt och är det första som verkligen seglar över öppna havet.

Slutmålet är Kina vars handel, då som nu, är eftertraktad. I Kina har en hel stad byggts upp för att välkomna ostindiefararen. Det blir kapten Peter Kaaling, som stod på kajen när fartyget la till, och som skall slutföra resan.
– Det är väldigt spännande nu.


SIEMs kommentar: Segraren skriver historien, heter det. På vad sätt Kinas gränser en gång öppnades för handel, är numera glömt också av de flesta kineser.

Nigeria drabbat av flera kriser
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=799527
Afrikas folkrikaste stat, det oljerika Nigeria, drabbas av den ena allvarliga krisen efter den andra. Fågelinfluensan har nått landet och den viktiga oljeexporten har drabbats genom rebellattacker mot oljeindustrin. På lördagen krävde allvarliga kravaller i norra Nigeria 16 människoliv när muslimer attackerade kristna.


Utvecklingen i Nigeria följs i dagarna noga av de stora internationella nyhetsbyråerna. Landet är viktigt, inte bara genom att vara Afrikas folkrikaste stat. Landet har dessutom relativt stora energitillgångar både olja och naturgas. USA och Kina är bland de största kunderna.


SIEMs kommentar: Händelser som ser ut som tankar är ofta just det.

Heroin från Afghanistan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=799596
Årets opiumskörd i Afghanistan ser ut att bli rekordstor, trots allt tal om narkotikabekämpning. Afghanistan är världens största producent av opium, som används för att göra heroin. Det mesta av heroinet som säljs i till exempel Sverige har sitt ursprung i Afghanistan.

Heroinets väg
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=799397

Stora mängder heroin kommer in i Sverige varje år. Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån finns det mellan 1,5 och 2 ton heroin i landet. Tullverket och polisen för en ojämn kamp mot knarkligorna. Förra året beslagtogs bara 14 kilo..... Det mesta kommer från Baltikum, Polen och Holland och en stor del kommer in över Öresundsbron.

Heroinet kommer däremot framför allt från Afghanistan, antingen via Turkiet och forna Jugoslavien upp genom Europa, eller tvärs igenom Ryssland som tros ha blivit en allt vanligare väg.


Yttrandefriheten vidgas?

http://www.nymedicin.com/news/2006/02/17/Den-amerikanska-lakemedelsmyndigheten-tillater-viss.html

SIEMs kommentar: Heliga män och symboler får fritt smädas, men gud nåde den som påstår att nånting annat än kemikalier är hälsosamt.

Islamister tystas
http://politics.guardian.co.uk/terrorism/story/0,,1710761,00.html
Extremist Muslim groups who "glorify" terrorism are likely to be banned in Britain as early as this summer after Tony Blair yesterday overcame his second backbench rebellion this week to impose new laws designed to clamp down on the celebration of terrorism in speech, placards or on the internet...


Förintelseförnekare riskerar fängelse
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=522846&previousRenderType=6
Den engelske historikern David Irving riskerar tio års fängelse när han i dag ställs inför rätta i Wien. ..han har gjort sig känd för att förneka att förintelsen av judar under andra världskriget skulle ha ägt rum, skriver BBC

SIEMs kommentar: Yttrandefriheten har som synes sina gränser. Men de som ljuger om varför alltfler barn blir autistiska, allergiska och diabetiker, de hamnar minsann inte i fängelse.

Erektil dysfunktion
http://www.nymedicin.com/news/2006/02/17/Man-med-erektil-dysfunktion-har-hogre-risk-for.html
Män som drabbas av erektil dysfunktion har högre risk för att drabbas av hjärtattack, stroke och angina, enligt en studie publicerad i Journal of American Medical Association (JAMA)

Forskarna rekryterade 9457 män som hade tidigare randomiserats till placebogruppen i en annan studie, the Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT).

Männen var 55 år gamla eller äldre och följdes upp med tester var tredje månad i mellan 1994 och 2003.
....

85 procent av deltagarna hade ingen hjärtkärlsjukdom i början av studien. Av dessa hade 47 procent (3816 män) erektil dysfunktion. Bland resten, 4247 män, utan erektil dysfunktion i början av studien drabbades 57 procent (2420 män) av detta tillstånd efter fem år. Efter beräkningar fastslogs att dessa män hade 25 procent högre relativ risk att drabbas av hjärtattack, stroke, Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) och angina. Risken var än högre för män med erektil dysfunktion i början av studien, 45 procent högre relativ risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

SIEMs kommentar: Enkel huvudräkning visar också att nästan tre män av fyra i sextioårsåldern har ”erektil dysfunktion”. Genom att utmåla detta tillstånd som onormalt och sjukligt kan läkemedelsnissarna skapa en god marknad. Som prognosticerande faktor för hjärtsjukdom kan det dock inte ha nämnvärt värde. De förebyggande åtgärderna torde vara desamma antingen man har erektil dysfunktion eller inte - och dessa åtgärder bör definitivt inte ha med ökad läkemedelskonsumtion at göra.

Hjärtsjukdomar kostar EU miljarder
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=544571
Hjärtsjukdomar är det största hälsoproblemet inom EU. 2003 kostade hjärtåkommor EU-länderna sammanlagt 169 miljarder euro, nästan 1.600 miljarder kronor, uppger Reuters.

Män får allt sämre kondition
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=794497
Kvinnors kondition blir allt bättre medan det motsatta gäller för männen som dessutom blir allt mer överviktiga. Det framgår av en undersökning vid Idrottshögskolan i Stockholm.

Stress på arbetet kan bidra till hjärtkärlsjukdom och diabetes
http://www.nymedicin.com/news/2006/02/17/Arbetsstress-kan-leda-till-hjartkarlsjukdom-och.htmlsera här

SIEMs kommentar: Den rimliga slutsatsen kan i stället vara att överdriven belastning och dålig näringsstatus leder till mängder av stressymtom, varav erfektil dysfunktion är ett, hjärt- och kärlsjukdom ett annat. Denna tolkning áv fakta gynnar dock inte läkemedelsbolag och medicinintressen, t ex genom försäljning av blodtrycks- och kolesteolsänkare, varför den sällan får utrymme i media. Inte heller nämner man att Viagra tar livet av allt fler män - både äldre och yngre:

http://psa-rising.com/medicalpike/vaigracardiodeaths031500.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1535201.stm

Felaktiga hjärtdiagnoser

http://society.guardian.co.uk/health/news/0,,1701261,00.html

Fairfield Hospital, Bury. 1,000 letters have been sent to patients who may have been given false results of ultra sound heart scans. Photograph: Warren Smith/PA
 
Up to 1,000 patients may have been wrongly diagnosed with heart problems due to mistakes made by a temporary technician at an NHS hospital, it was revealed last night...


Fuskforskare anklagas för förskingring
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=789708
Den sydkoreanske stamcellsforskaren Hwang Woo-Suk som avslöjats med att ha hittat på sina uppmärksammade forskningsresultat anklagas nu för förskingring i mångmiljonklassen...


Exprofessor anklagas för omfattande forskningsfusk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=516534&previousRenderType=6

Kopierade artiklar, påhittade patentansökningar, tveksamma djurförsök och andra försök som inte ägt rum. En forskningsgrupp som
Det är statliga Vetenskapsrådets expertgrupp som nu offentliggjort en av de mest omfattande forskningsfuskskandalerna inom svensk forskning. Dagens Nyheter avslöjade i april 2004 att det misstänkta forskningsfusket anmälts och skulle utredas.

Tre experter har på rådets uppdrag granskat anklagelser om fusk av en överläkare som tvingats avsluta sin tjänst som professor vid Karolinska institutet (KI).

Experternas dom är hård....’

SIEMs kommentar: I januarimagasinet skrev vi apropos ett annat fuskfall att ”Det går inte att hävda att forskningsfusk är sällsynta undantagsföreteelser. I stället måste journalister och beslutsfattare lära sig betrakta varje medicinskt påstående eller forskningsresultat med misstänksamhet och skepsis. ( I stället för att omgående börja kasta miljardbelopp i gapet på de medicinska intressen som skriker högst, vilket nu är regel. ) För att inte tala om att patienterna bör akta sig noga, noga. ” Vägen dit är lång för många journalister.

Fuskforskare i Oslo lämnar forskningen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=798370
En omstridd cancerforskare i Norge, som fuskat med sina resultat, har lämnat sina forskningsuppdrag. Mannen är sjukskriven i väntan på granskning.

"Svagt vetenskapligt stöd"
http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?version=100267&title=%22Svagt+vetenskapligt+st%C3%B6d+f%C3%B6r+Livsmedelsverkets+kostr%C3%A5d%22+&openmenu=true
Vår granskning av de officiella kostråden från Livsmedelsverket visar att dessa vilar på svag vetenskaplig grund. Våra erfarenheter från kliniskt arbete är också tydliga - dagens kostråd bidrar inte till att minska det tilltagande fetmaproblemet, skriver tolv personer som arbetar med feta patienter

SIEMs kommentar: Detta betyder att större delen av de senaste trettio årens skattefinansierade kostrådgivning, och ”hälsovård” har saboterat folkhälsan, inte främjat den. Spåren är övertygande: Ju mer medicinska experter och ju mer sjukvård desto sjukare och fetare folk. (Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html )
.
Fettsnålt minskar inte risk för sjukdom
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=519688&previousRenderType=6
Att bara minska på mängden fett påverkar inte sjukdomar som cancer eller hjärtkärlsjukdom. I stället handlar det om att öka de goda fetterna och minska de dåliga.


SIEMS kommentar:
Sen gäller det bara att utröna vilka fetter som är bra och dåliga. Karion Bojs kommentar är riktigt anständig :” Den nya undersökningen visar att svenska Livsmedelsverket ligger hopplöst efter. Verket predikar just precis det råd som nu har visat sig meningslöst: "minska totaltintaget av fett". ” Hur många skattemiljarder har använts - och används fortfarande - för att propagera för skadliga matvanor, och därefter ”behandla” den uppkomna ohälsan med s k sjukvård.? De stora kvackarna i detta land har lön av stat och kommun! Och till hur stor del har dessa ”misstag” inom forskning och myndigheter i själva verket frammanats och finansierats av margarin- och annan lindustriintressen?

Välj Bregott framför Becel
http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/becel.htm

Myten att hjärt-kärlsjukdomar beror på ett högt intag av mättat fett har nu övertygande avfärdats. Mjölkfett utgörs främst av mättat och enkelomättat fett och framstår inte som hälsofarligt.

I stället kopplas hjärt-kärlsjukdomar till metabola syndromet* och ett överintag av fleromättade omega-6-fettsyror från fröoljor. De skadar via metabolisk bildning av eikosanoider och oxidation av LDL.

Bland bordsmargarinerna utmärker sig Becel genom ett särskilt högt innehåll av omega-6-fett. Andra margariner som Lätta och Milda har nu en hög andel mättat fett och en låg andel omega-6.

Bregott har med hänsyn till nuvarande kunskapsläge en hälsomässigt fördelaktig sammansättning. Det består av mjölkfett och en mindre del rapsolja med mycket enkelomättat fett.

Trots dessa förhållanden påstår sig Becel arbeta för friskare hjärtan tillsammans med Hjärt-Lungfonden. Becel har också under lång tid framställts som bättre än mjölkfett i Unilevers reklamskrifter.
....

SIEMs kommentar: På en marknad där begreppet ”hälsosamt” är värt miljarder, är konsumentens enda överlevnadschans att bygga upp en egen kunskap och ett kritiskt förhållningssätt. Kunskap är dock långt ifrån vi får lära oss i skolan och i Jeopardy - förmågan att okritiskt upprepa vad vi har hört någon med ”auktoritet” påstå.

Diabetes hotar att knäcka sjukvården
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=539216&lid=puff_539212&lpos=lasMer Sjukvårdens kostnader för patienter med typ2-diabetes, sk åldersdiabetes, ökar så mycket att de på sikt riskerar att knäcka sjukvårdens ekonomi. Det uppger SVT:s Rapport.

Hälften vet inte om att de har diabetes
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=518173&previousRenderType=6
Forskare med ny studie föreslår att allmän diabeteskontroll införs för riskpersoner.
Var tionde svensk 64-årig kvinna har diabetes, men bara hälften känner till det visar en ny svensk studie. Bland de friska har var sjunde dessutom ett förstadium till diabetes. Nu vill läkare kontrollera alla i riskzonen.

SIEMs kommentar: Sååå begåvat - dvs om sjukvården kunde bota diabetes. Men det är ingen risk.

Vi har aldrig varit friskare – ändå är miljontals sjuka
http://sydsvenskan.se/sverige/article143331.ece

Flera miljoner svenskar bär i dag på en eller flera sjukdomsdiagnoser – åtta miljoner om alla skulle få var sin. Läkarna och sjukvårdspolitikerna vet det. Läkemedelsindustrin, patientorganisationerna och den medicinska forskningen vet det.
Snart är det bara du som inte vet att du är sjuk.


Allt yngre drabbas av anorexi
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=536891&lid=puff_536877&lpos=lasMer
Debutåldern för ätstörningssjukdomen anorexi har blivit lägre. I dag söker sig tio-, elva- och tolvåringar till landets specialistmottagningar. Minst 250.000 svenskar är i dag drabbade av sjukdomarna anorexi och bulimi.

SIEMs kommentar:
Vi kommenterade vårdstrategin för anorexin för ett par månader sedan. Genom att definiera allt lindrigare och vardagligare tillstånd som sjukliga kan man snabbt skruva upp sjuklighet och anslagsanspråken.

Partiklar inomhus kan vara skadliga
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=798952
Partiklarna i luften inomhus kan påverka vår hälsa påtagligt. Riskerna är särskilt stora för barn, gamla, rökare och personer med hjärt-lungsjukdom eller diabetes. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Men att sätta gränsvärden är inte aktuellt.

Livsstil påverkar prostata
http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?article=36107

Ändrade kost- och levnadsvanor kan bromsa utvecklingen av prostatacancer tidigt i sjukdomsförloppet. Det anser en grupp amerikanska forskare som presenterar sina rön i septembernumret av tidskriften Journal of Urology.

I studien undersökte forskarna från University of California, San Francisco, USA, 93 män där en biopsi av prostatakörteln hade påvisat cancer.

Deltagarna hade dessutom själva valt att inte genomgå sedvanlig behandling för sjukdomen.

Forskarna delade in deltagarna i två grupper där den ena fick tydliga riktlinjer om att ändra sin livsstil, medan den andra gruppen inte fick några sådana anvisningar. De som uppmanades att ändra sin livsstil fick bland annat övergå till vegankost, främst bestående av frukt, grönsaker, korn och baljväxter, tillskott med soja, vitaminer och mineraler. De deltog även måttlig konditionsträning, samt yoga. De fick delta i en stödgrupp och fick kostråd av en dietist.

Studien visar att ett år efter studiens inledning hade den grupp som förändrade sina kost- och livsvanor minskat halterna av prostataspecifikt antigen, PSA, med 4 procent, samtidigt som halterna hade ökat med 6 procent i kontrollgruppen. Det fanns också en direkt koppling mellan sänkningen av PSA och graden av livsstilsförändring.

Forskarna anser att resultaten stärker uppfattningen om att ändrade kost- och levnadsvanor kan hjälpa till att bromsa utvecklingen av prostatacancer tidigt i sjukdomsförloppet. Forskarna fortsätter att följa patienterna för att bedöma effekterna av förändrad livsstil när det gäller sjuklighet och dödlighet.


Antibiotikum kan skada levern allvarligt
http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?article=38762&title=Antibiotikum+kan+skada+%3Cbr%3Elevern+allvarligt&hilight=13
Produktinformationen för antibiotikumet Ketek måste förses med en varning om att allvarliga leverreaktioner kan vara en biverkan av preparatet. Det beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA i dag, fredag.
....
På grund av inrapporterade fall av allvarlig leversjukdom som misstänks ha en koppling till Ketek har nu EMEA gjort en genomgång av kända rapporter om allvarlig leverpåverkan....

Hjärtmedicin fördubblar risk för stroke
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=782061
Ett av de vanligaste preparaten som används vid hjärtoperationer har visat sig öka riskerna kraftigt för njursvikt och stroke. Det är preparatet Trasylol som tillverkas av läkemedelsjätten Bayer, preparatet används för att förhindra kraftig blodförlust vid hjärtoperationer....

Tusentals svenska patienter dör i onödan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=517240&previousRenderType=6
Felbehandlingar, bristande information och dålig hygien på sjukhusen gör att tusentals patienter dör varje år. Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund vill nu att misstagen registreras på nätet så att patienterna kan jämföra sjukhusens kvalitet.

Slutsatserna bygger på en studie i USA som visat att cirka 98.000 personer varje år dör på sjukhusen till följd av misstag som hade kunnat undvikas, skriver Svenska Dagbladet. Om samma förhållanden skulle visa sig finnas i Sverige, skulle motsvarande dödssiffra uppgå till 4.000 personer. Den uppskattningen gör Socialstyrelsen som nu har beslutat sig för att göra en egen kartläggning...


SIEMs kommentar:
Läkemedel är ett märkligt slags gifter, vilka endast av sjuka människor tål. ( Och ofta inte ens de). Det är den mytologi som behärskar modern s k sjukvård. Hellre låter jag mig dras genom ett ihåligt träd.

Waldorfbarn hade lägre allergirisk
http://www.dagensmedicin.se/Article.jsp?version=98647&title=Waldorfbarn+hade+lâ¥gre+allergirisk+
Vissa delar av den antroposofiska livsstilen kan minska risken för allergier bland barn. Det visar bland andra svenska forskare som presenterar sina rön i tidskriften Journal of Allergy & Clinical Immunology.

Studien omfattar 6630 barn i åldern 6 till 13 år från fem europeiska länder, däribland Sverige. 4606 barn gick i skolor med antoprosofisk inriktning, medan övriga barn inte gjorde det och därmed utgjorde en referensgrupp.

SIEMs kommentar: Den obefintliga autismen hos Amish-kulturen i USA tog vi upp i http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Apr05.html. De gemensamma egenskaperna hos Amish och Waldorf-livsstilarna är framför allt att barnen slipper vaccineras och att ”modern medicin” utnyttjas så sparsamt som möjligt,


Gillberg fälld även i hovrätten
http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=791493
Christopher Gillberg inför tingsrätten
Den omstridde professorn Christoffer Gillberg fick idag sin dom om tjänstefel fastställd av Hovrätten för Västra Sverige. Orsak är att han vägrat att följa ett antal kammarrättsdomar som säger att hans forskningsmaterial ska lämnas ut för granskning.
Även den avgående rektorn för Göteborgs Universitet Gunnar Svedberg fick sin dom fastställd. Båda döms till dagsböter.


SSU-bas gripen vid krogbråk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=517065&previousRenderType=6
Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) ordförande Anna Sjödin greps tidigt på söndagsmorgonen misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter ett bråk på en restaurang i centrala Stockholm. Själv uppger Anna Sjödin att hon misshandlats med batong av en av vakterna.

SIEMs kommentar; En händelse som ser ut som en tanke är att tre dagar efter att Anna Sjödin som en ropandes röst i den politiska öknen tagit till orda mot att justitieministern förvandlar Sverige till en polisstat , så sitter hon själv i finkan.

http://www.stoppa-storebror.se/

Teknik är bra. IT är fantastiskt. Men det ska användas klokt – allt som går att göra är inte lämpligt att göra. Övervakning behövs - i viss utsträckning. Men det får vara måtta. Polisiär effektivitet kan inte tillåtas bli ständigt prioriterat över alla andra värden i ett samhälle. Tillämpa gärna digital övervakning mot dem som misstänks för grova brott - men inte mot hela befolkningen.

De som gräver en grop åt andra...
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4709756.stm
Mr Karamanlis announced tough new measures for the telecoms industry
Greek Prime Minister Costas Karamanlis has announced tough new rules for mobile phone operators in his country.
It follows revelations that the mobile phones of the prime minister and other high-ranking officials were tapped for more than a year.


Fattiga hämtar inte ut sin medicin.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=522748&previousRenderType=6
65 procent av personer med ekonomiska svårigheter led av en långvarig sjukdom och var femte person av dessa avstod från att hämta ut medicinen från apoteket....

Resultaten visar att många personer med ekonomiska svårigheter har svårt att få läkarbehandling och även när de lyckas att få läkarkontakt så fullföljer de inte alltid behandlingen, på grund av ekonomiska begränsningar. ..


SIEMs kommentar: Så här går det till när eliten ska föra över ytterligare pengar till en ineffektiv vårdapparat. Till detta syfte låter man utföra lämpliga utredningar och skriva lämpliga artiklar. Ändå kan man inte hindra att verkligheten skymtar bakom dimridåerna. Rådata ur undesökningen är nog inte direkt förfalskade. Men de bör i stället tolkas på följande sätt:

Kronisk sjukdom leder i vårt samhälle snabbt till fattigdom. I själva verket kan alltså bortåt 65% av fattigdomen hänföras till kronisk sjukdom . När den fattige ska använda sina små slantar prioriterar han inte mediciner, utan lägger pengarna på saker som han anser är viktigare för hans välbefinnande. (Det gör han rätt i eftersom medicinerna sällan botar, utan tvärtom gör honom sämre )

Byråkraternas avslutning är jämmerlig: ”Folkhälsopolitikens målsättning att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor kan inte lyckas utan jämlikhet i vården.” Det kan den visst. Vården gör inte folk friskare, utan sjukare. Vill man uppnå en bättre folkhälsa bör man i stället sätta kniven i en uppblåst, självöverskattande och imperialistisk mediacinsk vårdapparat, och i stället med krafttag sanera medborgarnas kemiska miljö och öka deras självbestämmande. Men i stället vill byråkrater och politiker göra de fattiga fattigare, för att i stället stoppa deras pengar direkt i fickorna på medicinska institutioner och läkemedelsbolag.

Elitens arbetsformer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=523361&previousRenderType=6
..Hur kan kända och profilerade journalister sluta sig samman i hemliga rum och ingå lojalitetspakter med människor de är satta att granska och inte med sina uppdragsgivare och sin publik? Hur ställer sig universitetsvärlden och sjukhusen till att etablerade psykologer och forskare medverkar till hat och hån när kärnan i deras verksamhet vilar på humanistiska ideal? ...


100 000-tals vuxna drabbade av ADHD
http://expressen.se/index.jsp?a=516480
Hundratusentals vuxna i Sverige har adhd - utan att veta om det.
- Bland vuxna är mörkertalet väldigt mycket större än bland barn, säger Björn Kadesjö, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg....

ADHD-industrin: Mera droger till barn och vuxna
Kommentar av Janne Larsson::
Av någon anledning missade Expressen nästan allt som var journalistiskt intressant i sina idag publicerade ADHD-artiklar. Däremot fick man med allt som för läkemedelsbolag och biologisk psykiatri var marknadsföringsmässigt intressant.

Tänk att man kunde missa ”scoopet” att ”de långa utredningsköerna och alla dem som inte får medicin” i själva verket är en PR-strategi uttänkt av läkemedelsbolag som Eli Lilly, Janssen-Cilag och Shire! En strategi som ska leda till att sjukvårdens resurser och skattebetalarnas pengar investeras i läkemedelsbolagens ”ADHD-mediciner”.

Tänk att man missade att nämna att ”undersökningen om alla dem inte får hjälp och medicin” var beställd och betald av Eli Lilly

http://jannel.se/lilly-attention/avtal_lilly_linkoping.PDF och att den dessutom var uttänkt av läkemedelsbolaget. Den var ett led i bolagets ansträngningar att förbättra sin konkurrenssituation på ADHD-marknaden. Bolaget sade sig inte vilja lämna ut idén bakom undersökningen: ”Orsaken till detta är att bolaget anser att konkurrenter skulle finna uppdragets upplägg och metodik intressanta, och att den kunskapen hos dem skulle innebära att konkurrenssituationen skulle rubbas till bolagets nackdel.”

http://jannel.se/lilly-attention/beslut_linkoping_lilly.PDF Visst var det synd att Expressen missade att göra en analys av (den roliga) artikeln om hur läkemedelsbolaget Shire, med stöd av den världsbekanta ”ADHD-forskaren” Biederman, trummade ut att den sammanlagda personliga förlusten för ”dessa personer” (med ADHD) enbart i USA var 77 miljarder dollar – 590 miljarder kronor (590 000 000 000) – om året!! Tänk vad bra för politiker att få veta att de kan investera 77 miljarder dollar i ”tidig upptäckt” och psykiatriska droger utan att det egentligen kostar något alls. Alla investeringar är ju att se som en ren samhällsekonomisk vinst. Det kan inte vara ofta som politiker får chansen att spendera skattepengar på ett så vinstgivande sätt!

http://www.businessweek.com/technology/content/may2005/tc20050524_1270_tc024.htm

Riktigt tragiskt var det att man missade att nämna att Björn Kadesjö, den stora auktoriteten som man lutar sig emot i artikeln, är betald av Eli Lilly för att marknadsföra bolagets ”ADHD-medicin” Strattera i Sverige. Kadesjö leder just nu en ”klinisk prövning” av Strattera, som ska hålla på tills medlet är godkänt av Läkemedelsverket. Eli Lilly investerar 3 200 000 kronor i denna ”prövning”

http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf Det är ingen risk för att Kadesjö i media ska berätta om några skadliga effekter av Strattera. Han har nämligen i början av förra året skriftligen lovat Lilly att hålla tyst. Han ska om någon ställer frågor, ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande”http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.05.pdf Det här är heller inget nytt för Kadesjö, som redan 2002 skrivit på ett liknande tysthetslöfte med läkemedelsföretaget http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.02.pdf . Under sina uppdrag för Socialstyrelsen, som alltså bland annat innefattade att ta fram riktlinjerna för skolhälsovården och en ”kort kunskapsöversikt” om ADHD (2004) har Kadesjö sålunda varit bunden av tysthetslöften om Strattera. Man kan fråga sig om Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell visste om det när hon presenterade den av Kadesjö författade ”kunskapsöversikten” om ADHD våren 2004. Varför begärde aldrig Socialstyrelsen att Kadesjö redovisade sina nära bindningar till läkemedelsindustrin? Till råga på allt är Kadesjö också ”kvalitetsansvarig” för Eli Lillys utbildningar om ADHD i Sverige http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html

Och tänk att Expressen inte kände till att den ”patientförening” (Attention), som man hänvisar till fått minst 1 000 000 kronor (900 000 i direkt bidrag, 100 000 för enkätundersökningen) till sin ”informationsverksamhet” av Eli Lilly för 2004-2005

http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf

Och visst borde väl Expressen ha tagit reda på en del om den narkotika (amfetamin) som pushas så hårt i artikeln. Föreningen Attention har ju också tidigare fått chansen att göra reklam för narkotika till barn och vuxna (Experternas svar på frågor om ADHD, Expressen 31 januari 2001). Då sade man om dosen som barnen fick: ”Det handlar om en hundradels dos ungefär och den behöver inte ökas.” Det ska alltså handla om en hundradel av den dos som missbrukare tar. Det måste kännas skönt för föräldrar att veta att barnen får så lite – knappt något alls!

Tyvärr är det inte sant. Vi kan låta Läkemedelsverkets bisarra och konfidentiella beslutsunderlag vid godkännandet av drogen Ritalina (från 2004) berätta. I detta diskuterar man hur mycket narkotika man kan ge en 6-åring som väger 20 kilo. Man skriver: ”… maximidosen är 60 mg dagligen (för en 6-åring som väger 20 kilo skulle det innebära ett maximum på 3 mg/kg)”. http://jannel.se/ritaanm/60mg.rita.PDF Det här skulle för vuxna, som kanske väger 60-80 kilo, motsvara en dos på 180-240 mg.

Om Expressens redaktion inte har subjektiv verklighet på effekten av en sådan dos kan jag tala om att ni skulle bli mycket höga om ni petade i er den mängden! Törs man rekommendera en test? Kanske skulle det innebära ”ett skydd” mot framtida information om "narkotikabehandling" av barn. Det bör i sammanhanget nämnas att följande definitioner gäller (enligt rapporten Farlighetsbedömning av narkotika från åklagarmyndigheten, december 2005): ”En rusframkallande dos (”missbruksdos”) räknas såsom den dos som hos en naiv (icke-tillvand) person framkallar ett märkbart rus i form av en tydlig förändring i sinnestillståndet” (s 4). ”En missbruksdos [av amfetamin] anses ligga mellan 0,1 och 0,2 gram” (s 27).

http://www.aklagare.se/nyweb3/Filarkiv/rattspm_2005_17_farlighetnarkotika.pdf

Tyvärr missade Expressen också de faktiska skadeverkningarna som amfetaminet har på barn och vuxna http://www.breggin.com/Newstimulants.pdf Inte heller fick man med något om det missbruk som blivit följden i USA av den legala langningen av narkotika: en av tio tonåringar, eller närmare bestämt 2,3 miljoner, har provat Ritalina eller andra legalt utskrivna amfetaminpreparat för att bli höga. CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005. http://www.casacolumbia.org/absolutenm/templates/PressReleases.asp?articleid=397&zoneid=56; i artikeln fanns inte heller något om den nyligen publicerade stora oberoende översynen av alla undersökningar om ”ADHD-mediciner”; en översyn i vilken man kom fram till: ”Inga bevis för att de mediciner som används för att behandla ADHD är säkra vid längre tids behandling”; inga goda bevis på positiv effekt på skolresultat och sociala prestationer. (Drug Effectiveness Review Project, ADHD final report – text, september 2005 http://www.ohsu.edu/drugeffectiveness/reports/final.cfm)

Men som Expressen så fint säger: ”Vi har den här gången valt att skriva om adhd utifrån socialstyrelsens kunskapsöversikt” och ta upp en viss kritik ”nämligen mot att många inte blir hjälpta”.

Och då kan man förstå att inget av det ovanstående får plats.

Hälsningar

Janne Larsson, skribent/lärare


ADHD-kommentar av Alan Rees

Mycket märklig artiel om “vuxen adhd”. Journalister bör alltid kontrollera sina källor. Kan man räkna med en mer kritisk artikel som uppföljning? Många menar att “vuxen adhd är en påhitt av Kadesjö & co så att de kan tjäna pengar när de ordinerar giftiga amfetaminliknande kemikalier som “medicin”. Björn Kadesjö, Bruno Hägglöf och Christopher Gillberg är mutade av läkemedelsbolaget Eli Lilly, vilket framkommer i den bifogade skrivelsen. De har skrivit på löften om att hålla tyst om de skadliga effekterna av Strattera. De har heller inte till de barn de prövat medlet på givit den varning som den europeiska läkemedelsmyndigheten krävt ska utfärdas - att Strattera kan skapa fientlighet och emotionell labilitet. Behandlingen har skett under 2004-2005.

Har deras patienter inte fått veta detta har de inte gett sitt informerat samtycke och behandlingen och experimentet är olagligt enligt Nürnberg-Konventionen (som Sverige har skrivit under).

Christoffer Gillberg är en ökänd brottsling och strimlare av bevismaterial som upprepade gånger har anklagats för fusk och mutbrott. Nyligen dömdes han av Göteborgs tingsrätt:

http://sydsvenskan.se/sverige/article109953.ece

Niels Guldberg är mutad av läkemedelsbolaget Janssen-Cilag, vilket framkommer i den bifogade skrivelsen. Han har skrivit på löften om att hålla tyst om de skadliga effekterna av Concerta. Han har heller inte till de vuxna han prövat medlet på varnat för de allvarliga förgiftningseffekter som medlet kan ge - vilket framgår av FASS-texten, och som förstärktes av FDAs uttalande den 30 juni i år: ”synhallucinationer, självmordsbenägenhet, såväl som aggressivitet eller våldsbeteende” (”visual hallucinations, suicidal ideation, psychotic behavior, as well as aggression or violent behavior”) FDA, Statement on Concerta and methylphenidate, 30 juni 2005. Har hans patienter inte fått veta detta har de inte gett sitt informerat samtycke och behandlingen och experimentet är olagligt enligt Nürnberg-Konventionen.

Istället har Guldberg offentligt gått ut med följande falska propaganda om sin prövning av Concerta: "Förhoppningsvis kan det leda till att många tusen vuxna svenskar äntligen får tillgång till medicin som kan underlätta deras liv oerhört." Behandlingen har skett 2005.

Dessa läkare har således vilselett sina patienter, de har undanhållit de allvarliga skadliga effekterna av Strattera och Concerta, de har bortförklarat de förgiftningsskador som patienterna tillfogats med att dessa skador bara är ett utslag av patienternas psykiatriska tillstånd, och de har mutats av Eli Lilly och Janssen-Cilag till att vilseleda patienter och myndigheter.

Behandlingen skedde i Kadesjös och Gillbergs fall i Göteborg; i Hägglöfs fall i Umeå; i Guldbergs fall i Malmö.


Alan Rees

SIEMs kommentar. Att leta efter information i kvällspressen är som att leta mat på en soptipp. Man kan hitta vad som helst och ingen vet var det kommer ifrån, det mesta har tveksamt näringsvärde. En snabbsökning på Expressens site visar inte någon direkt redaktionell linje när det gäller ADHD ; utan att det tycks vara enskilda journalister som kan ta ut svängarna helt efter eget tycke. Desto viktigare tycks det bli för allmänheten att få varudeklaration på de enskilda journalister som driver en propagandistisk och okritisk linje. Vem äter middag med vem, vem åker på konferenser betalda av vem? Sådant finner vi dock sällan uppgifter om i kvällspressen. DN:s Karin Bojs och Expressens Lilly Hallberg tycsk vara två av dem som slåss om Gunilla Myrbergs efterlämnade översteprästinnemantel..
http://www.expressen.se/index.jsp?pagenr=1&d=1190&q=ADHD&search_type=1

Upprörd brevväxling om ADHD


Hej Ulf! Jag blir så arg!! min son har ad-hd o ritalina har öppnat en helt ny värld för honom och oss som familj! Nu kan vi umgås som "vanlig" familj i det sociala umgänget med andra familjer utan att dom tycker att: Han är ouppfostrad ungdj..... som jag som mamma inte tar "tag i". Slipper även att höra gliringar och han är destruktiv vilket dagis sa till mig många gånger förr. Sorry att du fick mitt "kräkande" men jag var bara tvungen att skriva detta. mvh XN
------
Hej! Att "vara tvungen" att ge utlopp för sin ilska kan vara ett problem. Kan det också vara din sons? M v h SIEM/Ulf
-------
Nej, inte nu längre... ,men vad jag inte accepterar är "normala" folks reaktioner o kommetarer hela tiden. Han är en helt normal pojke med begränsningar. (och tro mig:efter alla turer på B U P så förnekar jag absolut inte hans problematik men kan bli väldigt ledsen fortfarande att människor int bryr sig om att titta på hela o inte bara på hans yta. mvh XN
--------
Hej igen! Den bild du ger här (och som jag har full förståelse för) gör det ändå omöjligt för mig att förstå din ilskna reaktion till försvar för Ritalina-behandling, med tanke på de ( i o f s mörklagda) risker den inrymmer. M v h SIEM /Ulf
--------
Hej igen! Nu måste jag fråga: Har du egen erfarenhet? O vilka risker talar du om då? mvh XN
----------
Ja, jag har egen erfarenhet. Men vitsen med att lära sig läsa och skriva är att man ska kunna använda sig av även andras erfarenheter. Om du måste fråga "vilka risker då" undrar jag faktiskt hur noga du studerat frågan. Klipper en artikel av Janne Larsson nedan,
M vh Ulf
------------------
Tjenare! Jag läste och pratade med många med erfarenhet av ritalina innan han fick det. Men det var 2002 och något om dödsfall har jag inte hört om. Plötslig vuxendöd ja men inga tabl, el dyligt var tydligen med i de sammanhangen. Sen så pratade vi om detta också i samband med mentalträning o den basala kroppskännedomen och inget sådant sas då. Men nu kan jag förstå ditt ifrågandesättande du hade på mig, för dödsfall har jag aldrig hört om, det kan jag lova!!!!!!!!!!!!!!!!! mvh XN
------------------------
OK, då tjänade det nåt till att jag inte gav mig för din ilska. Mvh SIEM/Ulf


"51 patienter som fått ADHD-mediciner dog"
From: "Janne Larsson"


”FDA rapporterar att 51 patienter som fått ADHD-mediciner dog” – Reuters, 8 februari 2006

”Ritalina och annan centralstimulantia för Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD] bör ges starkast möjliga varningar om att de kan vara kopplade till ökad risk för död och skada…” – Associated Press (AP), om råden från FDAs expertkommitté, 9 februari 2006.

”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas.” – Läkemedelsverkets specialistläkare, psykiatriker Lars-Olof Janols; ”Säkerheten av Ritalina har under decennier av bruk blivit klart fastställd.” – Läkemedelsbolaget Novartis;

Den 8 februari släppte FDA den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten om amfetaminpreparat, dödsfall och livshotande skadeverkningar. FDA-rapporten, som är från april 2004 berättar, som Reuters återgav, om 51 rapporter om dödsfall i samband med behandling med ”ADHD-mediciner” (Adderall, Ritalina, Concerta etc).

I tillägg till dessa 51 dödsfall kan man i FDA-rapporten läsa om ytterligare 30 dödsfall vid Ritalinabehandling, från åren tidigare än 1999. Sammanlagt berättar alltså FDA-rapporten om 81 dödsfall. (Man har då tagit bort alla de rapporter där flera droger samtidigt fanns med i bilden och de dödsfall som inträffat i samband med missbruk av amfetaminpreparat.)
(Rapporten: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202B1_05_FDA-Tab05.pdf )

Kate Gelperin vid FDAs Office of Drug Safety betonade den möjliga underrapporteringen av allvarliga skadeverkningar och sade: “Får FDA in 10 procent av faller, 20 procent? Ingen vet…” Undersökningar från Sverige har visat att 9 av 10 allvarliga skadeverkningar inte anmäls till Läkemedelsverket, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=295506

Experternas krav på starkast möjliga varningar har tagit FDAs ledning på sängen. FDA, har liksom det svenska Läkemedelsverket år efter år upprepat att amfetamin är ”säkert och effektivt”. FDAs ledning har som Läkemedelsverkets expert psykiatriker Lars-Olof Janols om amfetamin hävdat: ”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas.”

Läkemedelsverkets, psykiatrins och läkemedelsbolagens lögner har genom den nu offentliggjorda FDA-rapporten äntligen avslöjats. Barnen, som i många fall får vad som för vuxna (med större kropp) motsvarar en missbruksdos av amfetamin, utsätts för mycket allvarliga faror.

Läkemedelsverket släppte ut Ritalina på marknaden den 15 juni 2005. I myndighetens utredning finns ingenting om risken för plötslig död och för andra allvarliga skador. Men informationen i FDA-rapporten som tillkom redan den 27 april 2004, måste ha varit känd för det svenska Läkemedelsverket när man godkände Ritalina. Varför hemlighöll man dessa uppgifter? Svaret är uppenbart: Om man i sin utredning tagit med dessa skulle man aldrig ha kunnat godkänna Ritalina!

Allmänheten i Sverige får sin information från läkare som är knutna till läkemedelsindustrin – samma industri som trots alla dödsfall vid amfetaminbehandling fortsätter att säga att pillren är ”säkra och effektiva”. Landstingen hämtar i sin tur data från dessa läkare och från Läkemedelsverket. Allmänheten får då den propaganda som man kan hitta på Uppsala läns eller Stockholms läns landstings webbsidor (”information” som man också kan läsa när Expressen säljer droger till folket). ”Medicineringen består för både barn och vuxna av behandling med centralstimulerande medel i mycket låga doser. Mängder av studier har visat att det har synnerligen god effekt på kärnsymtomen vid adhd och att biverkningarna är få och obetydliga.” (Uppsala) Den effektiva behandlingen med ”amfetamin eller Ritalina, i mycket små icke-beroendeframkallande doser” eller med Strattera ”utan allvarligare biverkningar”. (Stockholm). Informationen på webbsidorna är hämtad från Björn Kadesjö – som skrivit Socialstyrelsens rekommendationer om ADHD, från Agneta Hellström och psykiatriker Henrik Pelling – alla med mycket intima kopplingar till de läkemedelsbolag som tillverkar de droger som pushas!

Här får man garanterat inte läsa något om det som egentligen varit känt sedan många år – amfetaminbehandling av barn har lett till dödsfall och allvarliga skadeverkningar.

Ska våra politiker nu satsa på ännu mer droger till barnen?

Janne Larsson
skribent

(En polisanmälan av Läkemedelsverkets grundlagsstridiga godkännande av Ritalina inlämnades den 3 februari, http://jannel.se/Ritalina.LV.pdf Informationen ovan om att Läkemedelsverket också mörklagt data om dödsfall i samband med amfetaminbehandling ska tillföras denna anmälan.)
Åldersgräns på läkemedel utreds
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=797865
Regeringen ska utreda om det behövs en åldergräns för vissa receptfria läkemedel. Bakgrunden är uppgifter om att ungdomar av olika skäl överdoserar smärtstillande medel och laxermedel för att till exempel berusa sig.’

SIEMs kommentar: Men naturligtvis är Ritalina undantaget, där finns inga mkissbruksrisker enligt forskare och myndigheter....?

Skolskjutningen i USA - Prozac igen
Skrivet av Janne Larsson, skribent
http://politiken.biz/prosac.htm
Prozac fanns med också vid den senaste vansinniga skolskjutningen [1] [2]. Washington Times skriver idag: "Tonåringen som i raseri utförde dödsskjutningarna vid en högstadieskola i Minnesota gick på Procaz, vilket gör att det nu finns ytterligare en person på listan över ungdomar som begått liknande brott medan de gick på antidepressiva medel eller andra 'stämningshöjande' medel."
Listan börjar, som framgår av artikeln i Washington Times, bli mycket lång!
Psykiatriker och läkemedelsbolag skyller på "den underliggande depressionen". Släktingar till den 16-årige Weise håller inte med. De säger att Weise alltid haft en bra relation till sin farfar (som var den första person Weise sköt): "... det var aldrig några allvarliga gräl eller hårda ord mellan dem." De misstänker det antidepressiva medlet som Weise fick och säger: "Hans medicindos hade ökats en vecka tidigare.." [3]Mera brev om ADHD

Hej! Frågor gällande son på 12 år med ADHD-diagnos mm: Påbörjad medicinbehandling med Ritalin och Concerta vilket känns FEL!!. Skolarbetet har blivit mer koncentrerat och uppmärksammat men i hemmamiljö upplever vi en låsningseffekt (stillasittande vid dator hela dagen och gärna dygnet om så vore möjligt!), ingen social samvaro och utsättningseffekt som är kaotisk (aggressivitet, sömnbrist, näringsbrist, kontaktsvårigheter). Äter mycket lite, söker socker i alla dess former, pasta etc. Svårt att somna och trött på morgnarna. Svår att nå och går ej att förhandla med vad gäller mat.
Svårt med kost och vikt (har alltid varit väldigt kräsen med mat), sockerbehovet, sociala svårigheterna, aggressivitet och sömnsvårigheter.
...
Tacksam för ev svar kring vilka möljigheter som finns kring alternativa behandlingsmetoder. /mvh OC

-----

Hej!

Steg 1 torde vara att skaffa sig kontroll över situationen och barnets levnadsvanor, utan det kommer varje behandlingsförsök att gå i stöpet. Det handlar alltså om att klara ut vem som bestämmer när det gäller mat, sängtider, fritidssysselsättning osv, och täppa till hål och undanflyktsmöjligheter. Ofta utgör omgivningen - skolpersonal och förståsigpåare - större problem än barnet. Föräldrabalken är inte avskaffad, även om skolor och läkare ofta låtsas det.

Steg 2 är kostomläggning där det gäller att rensa kosten från snabba kolhydrater och livsmedelstillsatser, samt tillse att kosten innehåller rikliga näringsämnen, främst omega3-fettsyror.

Steg 3 handlar om genomföra ett tillskotts- och behandlingsprogram som syftar till avgiftning.

Steg 4: Här finns också olika sensoriskt inriktade terapier att pröva, typ Vestibularis mm.

M v h SIEM/Ulf
”Mobiltelefon och dator mobbarnas nya vapen”
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=521449&previousRenderType=6
Bris nya årsrapport: Ångestdämpande medicin allt vanligare bland unga.
Mobbarna använder den nya tekniken för att förnedra sina offer, visar den nya årsrapporten från Barnens rätt i samhället, Bris. I fjol kontaktade mer än 700 barn och ungdomar Bris för att berätta om hur de trakasserades via sms, e-post, hemsidor och chattsidor....Samtidigt blir de unga som äter ångestdämpande mediciner allt fler. Nästan 500 av dem som kontaktade Bris i fjol berättade att de tar olika former av mediciner och tabletter för att orka leva, skriver Bris generalsekreterare Göran Harnesk och presschefen Gunnar Sandelin.
SIEMs kommentar: ..:”för att orka leva”..sic!. I själva verket tycks självmordsrisken i stället öka för de ungdomar som tar ”olika former av mediciner och tabletter för att orka leva”: Detta betraktar läkare som ett friskhetstecken! Då är det väl ett friskhetstecken att de orkar mobba varann också...? Ur strikt medicinsk synvinkel, förstås. Gud bevare våra barn för läkare och för lättlurade generalsekreterare, som inte kan skilja prblemskapare från problemlösare.

Fler sätt att ta livet av barn
http://www.mercola.com/2006/feb/2/yet_another_way_drugs_can_kill_your_kids.htm
According to a new CDC report, unintentional access to pharmaceutical drugs (whether prescription or over-the-counter) accounted for more than 1.3 million incidents of accidental chemical or substance exposure in 2003 alone.
More than 42 percent of those exposures involved children under age 6, based on reports from poison control centers.

An analysis of exposures from 2001-03 data collected via hospital emergency departments found more than 50,000 children were treated annually for accidental exposure to medications. 72 percent of these cases involved kids between ages 1 and 2.


SIEMs kommentar: Varje vecka får jag ett antal kontakter från föräldrar som oroar sig för stelkramp eller andra ”vaccineringsbara” sjukdomar, några uppger sig ligga sömnlösa i oro över vad som kan hända när man inte slaviskt följt vårdcentralens vaccinprogram. ( De senaste fem åren har en säger en person i Sverige drabbats av stelkramp, och dessutom överlevt) Men det händer inte att folk ringer och frågar om hur de ska förvara sina läkemedel, om vådan av pillerätande under graviditeten, hur man lär sina ungar att simma eller hur de ska förmås ha hjälm på sig, trots att dessa barnadödare är mångfalt större an vaccineringsbara barnsjukdomar. Men det är ju så tråkigt med ständig tillsyn och tjat, kanske enklare med en spruta eller ett piller.

Antidepressiva medel kan ge fosterskador
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=520014&previousRenderType=6
Gravida kvinnor som använder antidepressiva läkemedel av typen SSRI ökar risken för att deras barn inte ska klara av att få syre efter förlossningen, visar en ny studie. Svenska Läkemedelsverket ser allvarligt på fynden.


Barn struntar i cykelhjälmen
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=538458&lid=puff_538464&lpos=lasMer
Bara 45 procent av barn mellan sex och 15 år följer cykelhjälmslagen och använder hjälm till och från skolan, visar ny statistik. Det är en ökning med bara 8 procent sedan 2004, skriver Svenska Dagbladet.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=523418&previousRenderType=6

Nya råd om plötslig spädbarnsdöd
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=538329&lid=puff_538312&lpos=lasMer
Svenska barnläkarexperter kommer nu med nya råd om plötslig spädbarnsdöd. Det viktigaste budskapet är att föräldrarna inte ska ha barnet i samma säng och att det är bra med napp.
-Men eftersom plötslig spädbarnsdöd sällan inträffar under första levnadsmånaden kan barnet ligga i mammans säng och vänta med napp tills amningen har kommit i gång, säger professor Hugo Lagercrantz till TT.


SIEMs kommentar: Genom att ständigt förändra spädbarnsvården uppnår man bl a att det är svårt att göra jämförelser över tid. T ex att bedöma effekterna av nya vacciner och vaccinerings-principer, antidepressiv och annan medicinering av mödrar, osv..

Fluor i mjölken

Hej Ulf!
Vad säger du om denna artikeln: Vetenskapsradion-Vetenskap i Sveriges Radio P1: "Fluor i mjölken på förskolan testas för att stärka barnens tänder"

"Allt fler barn får hål i tänderna. Nu provas i Västerbotten ett nytt sätt att bryta trenden: Trehundra förskolebarn ska serveras mjölk preparerad med fluor och nyttiga bakterier."

Är det detta som kallas vetenskap, att servera försvarslösa barn fluor i mjölk?
Flour är väl i denna form en skadlig förening, som man borde undersöka vetenskapligt hur den påverkar mänskliga organismer?

Vore det inte bättre att man såg till att de inte åt godis och lärde dem att äta riktig mat istället?! /Med vänlig hälsning MP

SIEMs kommentar: SIEMs artikel och länkarna på /siem/fluor.html står sig fortfarande. Undvik såväl fluor som flugor i mjölk och medicin.

Undangömd läkekonst - ozon och väteperoxid

 
Under julhelgen 2005 surfade jag en hel del på nätet, främst på sådana sidor som behandlar alternativ hälsovård. Jag får numera nyhetsbrev från flere olika källor bl.a naturligtvis ”SIEM” men dessutom ”wddty”och ”dr Mercola” m.fl.
Jag läste också Martin Walkers bok ”The Brave New World Of Zero Risk” om det politiska etablissemangets prostitution inför läkemedelsindustrin – rekommenderas varmt.
Vid något tillfälle kom jag in på ”Douglas William Campbell” och hans bok om användandet av ”väteperoxid” (H2O2) som behandlingsmetod. I boken finns otaliga fallbeskrivningar vid vilka man uppnått helt otroliga tillfrisknanden när man använt väteperoxid både intravenöst, injicerat i muskulaturen och vid intag oralt samt naturligtvis som antiseptikum. (bl.a HIV, Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, och såväl bakterie som virus infektioner).  
Senare har jag också ”hittat” Ed McCabe – ”Mr OXYGEN”.
Efter att ha läst Campbells bok skrev jag en kort fråga (på en av diskussionsspalter här i Finland). ”Finns det någon som känner till väteperoxidbehandling av sjukdomar”.
Döm om min förvåning när jag nästan omedelbart fick svar och det visade sig att den som svarat är en verklig expert på området. Han heter Miika Sallinen och studerar vid Helsingfors Universitet med kemi som huvudämne, men avser att så småningom bli medicinare. Han har gjort en omfattande undersökning om just ozon och väteperoxid som behandlingsformer och varit i kontakt med praktiskt taget alla de institutioner och enskilda forskare runt hela världen som vetenskapligt forskar kring den här frågan.
Han har år 2004 gett ut boken ”Otsoni- ja vetyperoksidihoidot – tuntematonta lääketiedettä” – kunde i översättning bli ungefär ”OZON OCH VÄTEPEROXID - en okänd del av läkarvetenskap”. Boken omfattar 444 sidor och referensernas antal ligger vid 350.
Han berättar i boken att man bl,a vid universitetet i Nizcny Novgorod i Ryssland kommit på flera olika sätt att använda ozongas och väteperoxid som behandlingsformer. Forskning sker också i Italien, Tyskland, Japan, Egypten, Indien och i sydamerika men längst har väl tillsammans med ryssarna, kubanerna kommit. M.a o länder var ”Big Pharmas” inflytande inte är så stort.
Man har botat infektioner i slidan hos kvinnor genom att ”skölja” slidan med ozongas. Tarminfektioner har behandlats på liknande sätt genom att ”skölja” tarmen (via ändtarmen) med ozongas.
Autohemoterapi (kan väl liknas vid dialys – i det här fallet syrsättning av blodet) har dock visat sig vara det effektivaste sättet att tillföra syre till blodomloppet. Förhidrar anaerobiska (syrekänsliga) virus och bakterier att föröka sig. Också cancerceller är anaerobiska och t.ex strålningsresultaten blir betydligt bättre då man använt ozonlösning eller väteperoxid parallellt med strålningen. Det finns t.o.m  fall då  tumörer helt försvunnit på kort tid när man injiserat ozon eller väteperoxid direkt i tumören.
Det mest uppmuntrande med behandlingarna har varit det faktum att syrgas i dess olika former visat sig vara effektiv behandlingsform vid otroligt många av de sjukdomar som drabbar oss människor. Utrymmet här räcker inte till för att räkna upp alla men några får plats. Hiv Aids, Hjärt- och kärl-sjukdomar, Cancer, Ögonsjukdomar, Gulsot hepatit, ledbesvär, diabetes, sårläkning och inom tandvård.
 
En fallbeskrivning från tandvården:
En infekterad tand isolerades (i munnen)  och behandlades med ozon. Infektionen lättade exeptionellt fort och till tandläkarens förvåning mineraliserades tanden (hålet självläkte) spontant. Det tekniska förfaringssättet finns beskrivet i boken om än inte i detalj.
 
Varför är då inte ozonets och väteperoxidens medicinska värde inte mer noterat i läkarkretsar. Som författaren konstaterar är det ingen som vill satsa på forskning eftersom  varken syre eller väteperoxid kan patenteras. Därför går det inte att göra profit på resultaten. Författaren Miika Sallinen tar upp den här frågan i ett separat kapitel och belyser det på basen av egna erfarenheter vid sin jakt på information. På universitetsbiblioteket i Helsingfors finns bara en branchtidning som överhuvudtaget berör de här frågorna och på Internet finns största delen av informationen på antingen ryska eller spanska.
Från de institutioners sida som är mer eller mindre lierade med ”Big Pharma” har man gjort allt för att förhindra spridningen av den här sortens kunskap. Man har tillockmed ”bevisat” att terapierna i fråga är farliga genom att använda antingen för stora eller för små mängder ozon eller väteperoxid  i sina ”forskningar”. För stora mängder är naturligtvis farliga och för små mängder är naturligtvis verkningslösa – m.a.o ozon och väteperoxid tigs ihjäl – så länge det nu går.
/
 Lars R Sonck, Helsingfors
 
Barn som ovetande försökskaniner
http://society.guardian.co.uk/health/news/0,,1700069,00.html
Around 90% of drugs used to treat newborn babies have not been tested on the young, a report by a House of Lords committee reveals today.
Drugs such as morphine, the thyroid drug thyrozine, and some anti-epileptic drugs are used even though they are unlicensed for use on children. Half of all medicines given to children - including some asthma inhalers - have never been tested for this age group.

SIEMs kommentar: Ja det är bäst att försöka på dem som inte kan försvara sig. Föräldrarna litar ju tyvärr på doktorn.

Piller får dig att glömma
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,1701033,00.html
Imagine being plagued with bad memories, images of such terrible trauma - an accident or an instance of abuse - that they produce an uncontrollable emotional reaction. Now imagine being able to wipe away the pain of those memories.

SIEMs kommentar: Naturligtvis försöker de flesta forskare omgående översätta sina rön till läkemedel som kan säljas med höga profiter. Vi räknar med att Morgan Johansson snabbt kommer att föranstalta om fri utdelning av desa piller till allmänheten, särskilt under valår.

Men det hindrar inte att de underliggande samband man funnit är synnerigen intressanta, och öppnar möjligheter både för avancerad manipulation av människor och för oskadliga och effektiva sätt att hjälpa människor med trauman. De mekanismer man studerat ger tänkbara neurologiska förklaringar till och möjlighet att förstå åtskilliga förbryllande psykiska fenomen.

För komplicerat? Don´t worry - be happy!
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,1711859,00.html
Here's a suggestion for the next time you need to make a complicated decision: stop thinking. According to a new study, thinking too hard about a problem leads to poor choices - difficult decisions are best handled by our unconscious minds.


Nytt vaccin mot influensa på väg
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=787125
En forskargrupp i USA har tagit fram ett genetiskt vaccin som skulle kunna vara verksamt mot flera olika typer av influensavirus, som till exempel fågelviruset H5N1 som smittar mellan fåglar och människor. Det skriver den medicinska tidskriften The Lancet.
Vaccinet är inte skräddarsytt för någon speciell influensa, men framkallar ändå ett kraftigt immunförsvar hos de infekterade möss som testats.
.....
– Vi kan skydda möss från oändligt många mänskliga sjukdomar just nu, men det svåra är att ta steget från möss till människor, säger , säger statsepidemiolog Annika Linde.


Alzheimers sjukdom genetiskt orsakad?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=519273&previousRenderType=6
Alzheimers sjukdom beror till 80 procent på genetiska faktorer. Det visar en ny studie av 12.000 svenska tvillingpar. Men forskarna menar ändå att det finns all anledning att försöka förebygga sjukdomen.
- En god miljö kan försena debuten, säger professor Nancy Pedersen som hållit i studien.

 
Läkemedelsverkets grundlagsstridiga godkännande av narkotikan Ritalina  
http://jannel.se/Ritalina.LV.pdf 

Former science chief: 'MMR fears coming true'
http://www.mailonsunday.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=376203&in_page_id=1774

A former Government medical officer responsible for deciding whether medicines are safe has accused the Government of "utterly inexplicable complacency" over the MMR triple vaccine for children.
Dr Peter Fletcher, who was Chief Scientific Officer at the Department of Health, said if it is proven that the jab causes autism, "the refusal by governments to evaluate the risks properly will make this one of the greatest scandals in medical history".


Aspartamuppror i New Mexico!
http://www.freenewmexican.com/news/38994.html
New Mexico is at the most serious crossroads in its history, as the strongest pro consumer protection bill ever to be presented to the New Mexico Senate and House is now before your Committee.

Senate Bill 654 would ban an incontrovertibly proven neurotoxin and carcinogen, the artificial sweetener Aspartame, which is metabolized as several toxins, particularly methanol which is then assimilated as formaldehyde. This product should never have been approved by the FDA, and to the FDA’s credit, approval was turned down from 1966 to 1981, when the approval process was usurped by the President of G.D. Searle at that time, Donald Rumsfeld. He got his own crony, Dr. Arthur Hull Hayes, appointed by President Reagan as FDA Commissioner and within a few days, the 16 years of FDA refusal to approve aspartame/methanol/formaldehyde was overturned, and approval was granted...


Tusentals dör av kemikalier i arbetet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=787967
I många utvecklingsländer är användningen av kemikalier dåligt reglerad. Bristen på kontroll leder enligt FN:s arbetsorganisation ILO till att 340 000 människor dör varje år till följd av yrkesmässig exponering för kemikalier. 50 000 barn dör årligen av förgiftning.


Sammanbrott hotar om kemikaliepolitik
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=790141
Slutförhandlingarna i om en global kemikaliestrategi riskerar att helt bryta samman. Förhandlingarna skulle ha avslutats i Dubai på måndagen, men flera latinamerikanska länder har gått samman i en kraftig protest, riktad framför allt mot USA.


EU-kommissionen sänker ribban för bekämpningsmedel
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=801144
”Det är mycket, mycket bekymmersamt” säger miljöministern

EU tvingas tillåta gengrödor

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=519724&previousRenderType=6
EU:s förbud mot import av genmodifierade grödor och matvaror bryter mot internationella handelsregler. Det kom världshandelsorganisationen WTO fram till på tisdagen.
 
WTO:S beslut, som än så länge bara är preliminärt, kommer efter klagomål gentemot EU från Argentina, Kanada och USA, som alla tre är stora odlare av genmodifierade grödor.


Sverige tar strid mot färgämnen i godis
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=520034&previousRenderType=6
Sverige tar upp kampen i EU mot azofärgämnen i maten. Livsmedelsverket får på torsdagen i uppdrag av regeringen att ta fram nya, strängare förslag för användningen av livsmedelstillsatser.
 
Azofärgämnen, som mest förekommer i godis och läsk, kan orsaka nässelfeber och astma hos överkänsliga personer. I Sverige var dessa färgämnen förbjudna tills vi gick med i EU. Då blev vi tvungna att godta EU:s mindre stränga regler. Något eget nationellt förbud tilläts inte. EU ansåg att krav på innehållsmärkning var tillräckligt.


SIEMs kommentar: Vad går upp mot detta i frågaom konsumentbedrägeri? Här har svenska politiker lagt stora krafter på att övertyga folk om att gå in i EU av miljöskäl, för att ”miljöfrågorna har inga gränser”. Sedan visar det sig att medlemskapet i stället hindrar miljöskydd och tillåter spridning av allt mer skit. Inom politiken finns varken ångervecka eller reklamationsrätt. Känn dig blåst!

Borgerliga vill ha fritt val för patienter och äldre
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=791574
Patienter ska fritt få välja var de ska behandlas och av vilka läkare och äldre fritt få välja sitt boende. Valfrihet är det genomgående temat i den borgerliga alliansens välfärdsrapport som presenterades i dag.
Vill öka brukarnas inflytande
– Patienter och äldre har blivit väldigt mycket objekt i Sverige i vård och omsorg i dag. Vi vill ta makt från politiker och profession och ge till de enskilda patienterna och äldre, säger kristdemokraten Maria Larsson, ordförande i den borgerliga alliansens välfärdsgrupp.


SIEMs kommentar: Varför inte låta folks självbestämmande också inrymma alternativ vård? (Jag skrev inte komplementär!” Varför ska jjust förgiftning och stympning av sjuka subventioneras av skattemedel?

Antibiotika i osten!
http://www.sverigeskonsumentrad.se/start.asp?sida=6117
Många ostar doppas fortfarande i antibiotika för att förhindra mögel. Detta trots att mejeribranschen lovat att det i våras skulle vara utfasat.
– Det är oacceptabelt att det fortfarande existerar. Det är både onödigt och riskfyllt på lång sikt att tillsätta antibiotika i maten. Och uppenbarligen går det att göra ost utan att använda natamycin, konstaterar generalsekretare Jan Bertoft.
Sveriges Konsumentråd kräver nu att natamycin stoppas som tillsats i livsmedel, eftersom det långsiktigt ökar risken för resistens mot antibiotika hos människor.


Läkemedelsverkets "oberoende" experter arbetar för börsbolag

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=520862
Två så kallade oberoende experter inkallade till ett möte med Läkemedelsverket bidrog till att myndigheten inte drog in en hårt kritiserad produkt. Men en genomgång visar att båda experterna har nära kopplingar till Nobel Biocare som tillverkar produkten.
 
I förra veckan kallade Läkemedelsverket till ett viktigt möte. Ämnet var det svenska världsdominerande tandimplantatsbolaget Nobel Biocares nya produkt Nobel Direct. Produkten har kritiserats för att den kan ge allvarliga tandbensskador i 30 procent av fallen. Mötet gällde om verket skulle dra in produkten.

På ena sidan satt två professorer och två tandläkare från Sahlgrenska akademin i Göteborg som forskar kring implantatet och som varnat för riskerna. På andra sidan satt fyra tandläkare från Nobel Bicare som hävdade att deras forskning visade på inga nedbrytningsproblem....

Fångar dör i amerikansk fångenskap
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=544563&lid=puff_544579&lpos=lasMer
98 fångar har dött i amerikanskt förvar i Irak och Afghanistan sedan 2002, enligt en rapport som organisationen Human Rights First publicerar i dag.

Tortyrbilder från Irak chockar västvärlden
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=408357
De hårresande bilderna på hur irakier torteras och förnedras av amerikanska soldater i det gamla ökända Abu Ghraib-fängelset, strax väster om Bagdad, väcker chock och förfäran i västvärlden. Arabiska medier ser dem i stället som bevis för det de redan anser sig veta - USA-arméns omoral.

”Det kan inte hända här....”
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=538357&lid=puff_538367&lpos=lasMer
En anställd inom handikappomsorgen i Nässjö stängdes av från sitt jobb när hon anmälde att kränkande foton på en patient cirkulerat på en personalfest. ... Bilderna visade en äldre, psykiskt funktionshindrad kvinna liggande på golvet endast iförd bh, blöjor och nätbyxor...

SIEMs kommentar: Den svenska vårdens Abu Ghraib ligger tydligen i mörkaste Småland.

Allt fler överlever cancer
http://expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?a=76984
Den som drabbas av cancer i dag lever fyra år längre än den som drabbades på 60-talet. Bäst prognos har barn som får cancer, 85 procent av barnen lever efter fem år. Motsvarande siffra för 40 år sedan var 35 procent.

SIEMs kommentar: Då borde väl den totala dödligheten i cancer i landet också ha minskat? Men det verkar den inte ha gjort! Hur kommer detta sig månntro? Se /siem/cancer.html samt http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Grönsaker

http://www.kommunstatistik.konsumentverket.se/Documents/PM/ekologiska_och_konventionella_gronsaker_PM2003_06.pdf

Mindre gift i urin hos miljövän

http://www.radron.se/templates/news____5979.asp
Den som äter ekologiskt producerade livsmedel har betydligt lägre halter av bekämpningsmedel i urinen än den som äter vanlig mat. Det visar den första nordiska studien över hur vi exponeras för bekämpningsmedel i maten.

SIEMs kommentar: Obehagliga nyheter för Spannmålsodlarna, och andra tunga intresseorganisationer som vill stoppa fingrarna i öronen mot ekologiska argument. Kanske vi kan få se den omstridda Änglamarksreklamen i repris nu?

Bekämpningsmedel kan ge nervsjukdom
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8347671.asp
Försök på apor bekräftar det som forskare tidigare har misstänkt: ett bekämpningsmedel som i Sverige har använts mot bladlöss kan orsaka Parkinsons sjukdom...För några år sedan rapporterade forskare från amerikanska Emroy University i Atlanta att råttor som utsattes för bekämpningsmedlet rotenon utvecklade tecken på den fruktade och obotliga nervsjukdomen. Nu har försöken upprepats och gett liknande resultat på apor, vilket tyder på att sambandet gäller också för människans del. Se också:
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=628412

SIEMs kommentar:
Inte bara Parkinsson utan även polio sätts alltmer i samband med exponering för bekämpningsmedel. Se nyligen överarbetade http://www.klokast.se/siem/Poliobroschyr.html

Ny medicin mot krypningar i benen
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,65329482_852__,00.html
Det första läkemedlet mot så kallade restless legs, myrkrypningar i benen, blir sannolikt godkänt i Europa i höst. Läkemedlet, Requip, godkändes av USA:s hälsovårdsmyndighet häromveckan, skriver Dagens Medicin.

Tidigare har det enbart varit godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom.

Myrkrypningar är en neurologisk sjukdom som påverkar känsel och motorik. Tio procent av svenskarna uppskattas vara drabbade, skriver TT.


SIEMs kommentar: Detta är en säker affärsidé från IG Farben och dess efterföljare: Förgifta folk så de blir sjuka, sen säljer man mer gifter som de tror att de blir friska av. . Medicinska och byråkratiska lakejer hjälper till med diagnoser, prognoser och marknadsföring.

Elkänslighet kan bero på nervobalans
http://archive.corren.se/archive/2005/5/31/i74u8h4kv36zox4.xml?category1=1096984640-2&
En obalans i det autonoma nervsystemet kan orsaka elkänslighet. Forskare vid Arbetslivsinstitutet har utsatt elkänsliga för flimrande ljus, ljudpulser, olika mentala tester och fysisk belastning. Sammantaget reagerar elkänsliga starkare än andra på yttre faktorer vilket tyder på att deras autonoma nervsystem är mer känsligt, skriver institutets populärvetenskapliga magasin Elektromagnetiska fält i arbetslivet.
Det autonoma nervsystemet är kopplat till bland annat hjärtats slag, blodtryck, kroppstemperatur och mag- och tarmfunktioner.


SIEMs kommentar: Indicierna hopar sig att den allt vanligare elkänsligheten befrämjas av olika kemikalier i vår miljö..


Läkemedelsrester i Viskan
http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/nyheter/artikel.asp?Artikel=796453
Det läcker rester av hormonet östrogen från reningsverket i Borås. Jämfört med reningsverket i Skene, är reningen klart sämre i Borås. I Viskan utlopp finns också klara halter av blodtryckshämmande och värkhämmande mediciner. Det här visar en färsk undersökning av läkemedelsrester vid reningsverken i Skene och Borås.’

SIEMs kommentar: Nu lär väl Västgötarna snart bli friskast i landet, Låga blodtryck och ingen värk.... Fast allt fler hermafroditer....

Forskare oeniga om nytta av kväverening
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=797214
Algblomning i Östersjön.
....i sin slutrapport är forskarna alltså inte överens om hur viktigt det är med kväverening i kustområdena. En del svenska forskare har hävdat att den stora satsningen på kväverening som inleddes på nittiotalet har varit ett slöseri med resurser till ingen nytta.

SIEMs kommentar. Denna lilla akademiska oenighet handlar om hur många miljarder i skattemedel kastats i sjön under senare år. Och då är de Perssonska Östersjömiljarderna inte ens medräknade. (http://www.sr.se/Gotland/nyheter/artikel.asp?artikel=422187)
Minns gärna detta ett valår när det ”saknas pengar” till mer angelägna behov. Den enes nöd den andres bröd....

Kalk och D-vitamin ökar risk för njursten
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=797256
Den vanligaste behandlingen för minskad benskörhet hos äldre kvinnor innebär samtidigt en ökad risk för njursten, visar en amerikansk studie. Ett tillskott av kalcium och vitamin D, har en viss effekt när det gäller höftledsfrakturer, men den skyddar inte mot andra benbrott. Studien har gjorts på mer än 36 000 kvinnor mellan 50 och 79 år. Den publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.


SIEMs kommentar: De allvarligare ( och fåtaliga) fallen av benskörhet har ofta en hormonell orsak - kraftigt förgiftade (ofta av läkemedel) sköldkörtlar som inte kan reglera kalkupptaget ur kosten. Att överkalka sådana patienter (i stället för att acvgifta dem) har sina risker, och det har man upptäckt. Nu ska man använda forskningsresultatet för att skrämma allmänheten för att äta mineraler och vitaminer, är det väl tänkt.

USA förbereder angrepp mot Iran
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=523082&previousRenderType=6
Samtidigt som diplomater möts i Moskva och Bryssel för att i sista stund försöka nå en kompromiss om det iranska kärnkraftsprogrammet kommer allt fler uppgifter om planer på en USA-ledd militär operation för att hindra Iran från att skaffa sig en atombomb.

Den verkliga krigsorsaken - den iranska oljebörsen
http://politiken.biz/iranska_oljeborsen.html
Den egentliga orsaken till den anglo-amerikanska besattheten att vilja attackera Iran har ingenting att göra med de obefintliga kärnvapenanläggningarna utan det handlar om det planerade öppnandet av den iranska oljebörsen - den första internationella börsen sedan 1945 där köpare och säljare av olja kan göra upp sina affärer i andra valutor än US-dollars och i detta fall handlar det främst om euro.


"Fler nya jobb med svagare las och tvåårsgräns för a-kassan"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=522579&previousRenderType=6
Miljardkostnaderna för arbetslösheten sätter stopp för nya investeringar, skriver Jan Edling och Jan Nygren. Begreppet "full sysselsättning" existerar inte längre. Arbetsmarknadspolitiken är i dag ett socialpolitiskt instrument, inte ett verktyg som matchar arbetslösa mot lediga jobb. Kostnaderna för den dryga miljon svenskar som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade är 121 miljarder kronor om året. För att få fart på arbetsmarknaden, minska kostnaderna och öka investeringarna måste vi införa en bortre parentes för a-kassan på två år och luckra upp lagen om anställningstrygghet, las...


SIEMs kommentar:
Nog blandar man väl mycket äpplen och päron i denna kompott. Grundtanken tycks vara alltför enkel: Ut med simulanterna, bara!


Gravida uppmanas att äta fisk
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=542664&lid=puff_542648&lpos=lasMer
Gravida kvinnor bör äta fisk. Det anser forskare vid den stora forskningskonferensen AAAS, som pågår i St Louis i USA, skriver Svenska Dagbladet.

Nuvarande restriktioner bör tas bort, menar de, främst för att riskerna med miljögifter i fisk inte är bevisade och för att fördelarna med de nyttiga fettsyrorna omega 3 måste beaktas. Omega 3 stimulerar, enligt forskarna, fostrets hjärnutveckling. De hänvisade också till tre undersökningar av barn till mödrar som åt mycket fisk. Ingen av dessa undersökningar visade några negativa effekter hos barnen.

SIEMs kommentar. Grundfrågna handlar väl inte om gravida ska äta fisk eller ej, utan om hur i herrans namn livet i havet ska överleva och hur folk ska kunna ta mat ur haven i många generationer framöver....Konferensen ägde som sagt rum i USA och dominerades väl av näringsexperter typ Benjamnin Caballero (läs http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html om denne mans ställning och djupa kunskaper )

Brev från kritisk surfare med anledning av Caballero:

Kollade just upp NY Tmes artikeln som AB artikeln byggde på. (Ibland hoppas jag att jag skall kunna hitta att du förvränger så jag kan ge upp den hemska kampen mot status quo) Men det var rätt återgivit:

Dr. Benjamin Caballero, a member of the Food and Nutrition Board at the National Academy of Sciences and the director of the Center for Human Nutrition at Johns Hopkins University.: Dr. Caballero also does not take vitamins. "There is no disease I know of that is prevented by multivitamins," he said.

Och alla undersökningar som presenterades var så odetaljerat, utan hänvisning. Sidorna pryddes med annonser frö något PFIZER medicin. Jäklar. Jag får nog stanna kvar på samma sida av barrikaden som dig. Vilket läge! /JF

Okommenterade länktips


http://pcforalla.idg.se/ArticlePages/200601/23/20060123183544_PFA003/20060123183544_PFA003.dbp.asp

http://www.medicalveritas.com/pages/1/index.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4661402.stm


Okända djur
http://www.netaddict.se/pivot/media?mediafile=lochness.wmv


Ledproblem?
http://www.netaddict.se/pivot/media?mediafile=flexible.wmv


**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni