Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Augusti 2006


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Med och utan alternativ

I fokus för SIEMs verksamhet finns begreppet Alternativ Medicin. I ett antal artiklar och ledare har vi undersökt vad dettra egentligen står för, och vilka förutsättningar som finns för utövande av denna konstart. En kort summering av våra argument;

Eftersom den konventionella, industristyrda, skolmedicinen generellt skapar mer hälsoproblem än vad den löser, så behövs alternativ - något, annat, något i stället för. Självklart menar vi då inte komplement, utsmyckningar och accessoarer till traditionella medicinska stympningar och förgiftningar, utan ett helt annat synsätt på hälsa och sjukdom (vi kan kalla det ekologisk medicin), som låter oss förstå varför sjukdom uppträder, och förser oss med oskadliga och naturliga medel för att förebygga och åtgärda hälsoproblem.

Vi har i SIEMs grundkurs försökt skissera grunderna för ett sådan ekologiskt synsätt på hälsa och sjukdom. Enkelt uttryckt är den medicinska sjukdomsläran felaktig och fördummande: Det som medicinen kallar sjukdomar utgör som regel kroppens logiska och oftast ändamålsenliga reaktioner på olika former av skador - fysiska, kemiska, psykiska , etc. Den egentliga medicinska huvuduppgiften är att undvika att sådana skador uppkommer och i andra hand att hjälpa dem att läka. Men att på skolmedicinskt vis bekämpa ”sjukdomar” innebär alltsomoftast att man i stället bekämpar den friska kroppens naturliga reaktioner med allt mer skadliga och ingripande åtgärder.

Läkning av skador kräver att man inte skadar den skadade ytterligare. Att förena ”alternativa” åtgärder med traditionella medicinska åtgärder är därför vanskligt för att inte säga omöjligt,. Tyvärr tycks detta vara det huvudspår som dagens s k komplementärmedicin följer.

Detta ekologiska synsätt är logiskt och oftast effektivt vid behandling av ohälsa. Det innebär dock inte att det är idag praktiskt möjligt eller överkomligt i varje tänkbart sammanhang. Med den maktställning som skolmedicinen tillägnat sig i dagens samhälle genom lagstiftning, medial propaganda och offentlig resursfördelning, är det ofta svårt att överhuvudtaget finna något alternativ alls. I vart fall saknas de praktiskt överkomliga alternativen oftast för den som mest och akut skulle behöva dem: För den fortfarande hjälpligt friske är ”alternativmedicinens bud” rätt enkla; Det handlar om att inte skada kroppen genom olämplig livsstil, föda, medicinska åtgärder osv, och att i första hand pröva oskadliga och enkla åtgärder mot de hälsoproblem han drabbas av. Men för den som är allvarligt skadad och i obestridligt behov av omfattande hjälp och omvårdnad är alternativen däremot i praktiken få eller inga, och osäkerheten stor och genuin.

Existensen av alternativ utgör inget självändamål. Att alternativmedicinska alternativ ofta saknas skulle vara lättare att leva med om monopolsjukvården verkligen återställde hälsan hos sina patienter. Det som döljer sig under etiketten ”vetenskap och beprövad erfarenhet” visar sig emellertid i praktiken ofta utgöras av systematiska manipulationer, godtycke, rena affärstrategier och propagandatricks, mer syftande till att stärka det medicinska skrået och dess industrier, än till att värna patienternas hälsa. De totala effekterna på folkhälsan av denna verksamhet är inte självklart positiva och framför allt inte proportion till resurserna,. ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html )

Det är skrattretande hur politiker verkar låtsas tro att skattefinansiering utgör en garanti för att konsumenternas intressen gynnas och inte producenternas. I dagens hälsovårdssystem ger skattefinansieringen av skolmedicinen i stället ett skydd mot effektivitetskontroll.. Medicinen är i dag skyddad mot oberoende och utanförstående granskning på ett sätt som saknar motsvarighet inom någon annan sektor i samhällslivet.

När nu läget är som det är, och sjukligheten fortsätter att öka i takt med de resurser som plöjs ned i den offentliga vården, är det viktigt att fortsätta tala klartext - men också att inte ställa ut orealistiska förhoppningar hos dem som vänder sig till ”alternativen”: Det är viktigt att markera att dagens ”alternativa medicin” i stora stycken främst utgörs av teoretiska tankesystem, förklaringsmodeller, och ledtrådar för egenbehandling för den som som själv är beredd att axla sitt behandlingsansvar. Däremot saknar alternativmedicinen oftast färdiga vårderbjudanden och behandlingspaket.med en rimlig grad av säkerhet och bevisad effektivitet. Detta beror inte på att de alternativmedicinska teorierna och modellerna skulle vara sämre än de skolmedicinska , utan därför att de systematiskt bekämpas av starkare intressen.

En officiellt omhuldad myt är att alternativmedicinen generellt försöker undkomma krav på effektivitetskontroll och utvärdering, medan skolmedicinens metoder är vetenskapligt och minutiöst bevisade och utprövade. . Sanningen är som vanligt ljusår ifrån myterna. De fåtaliga studier som överhuvudtaget jämfört alternativa och konventionella behandlingsmetoder är oftast omsorgsfullt utformade för att förhindra olämpliga resultat, och deras massmediala behandling noga tillrättalagd.
Hur ska man överhuvudtaget vetenskapligt kunna testa och jämföra ett alternativmedicinkst paradigm när det råder ett skolmedicinskt behandlingsobligatorium?

Många alternativmedicinska intressenter har i många år kämpat för att få rättvisa utvärderingar till stånd, utan skymt av framgång och framför allt utan att deras positiva behandlingsresultat fått erkännande och spridning.

Alternativmetodernas ofta bristfälliga dokumentation är alltså fullt förklarlig - men inte heller i sig något bevis för deras effektivitet. För att motverka läkemedelsindustrins och läkarskråets samhällsfarliga monopol vore en helt fristående myndighet för medicinsk utvärdering önskvärd, Föga är dock vunnet om den skulle bemannas med forskare i den medicinska karriären, snarare skulle kompetent personal från t ex riksrevisionsverket vara lämpliga.

En av de viktigaste alternativmedicinska insatserna i dag är därför att gräva fram, granska och offentliggöra svagheter, lögner och missförhållanden inom den monopoliserade vården. Folkets tolerans av ineffektivitet, slöseri och maktgalenskap är nämligen inte oändlig. Endast en fortsatt mörkläggning av vårdens egentliga effekter kan hindra att den offentliga skolmedicinska vårdapparaten kollapsar. Den medicinska omvälvning som nalkas, när mörkläggningen minskar är att jämföra med sovjetstatens sammanbrott. Bäva månde då de som vunnit makt och ställning på att lova folket vård i stället för hälsa.


Trädet augusti 2006

Ulf Brånell


PC Jersild ger inblick i läkarrollen
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_13323845.asp

...Under några månader på 1960-talet som vikarierande underläkare på Karolinska sjukhusets psykavdelning tog PC Jersild själv det lugnande medlet Librium för att orka med jourtjänstgöringen.

– Jobbar man lördag förmiddag till måndag morgon på en akutklinik för psyksjuka är det svårt att sova när man måste. Man är uppe i varv och vet inte vad som kommer att hända i nästa sekund. Jag tog Librium för att dämpa mig, men slutade när jag inte längre behövde ligga jour. Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade fortsatt den tjänstgöringen. Jag kom snabbt över på socialmedicin och forskning och där slapp man sådant.

PC Jersild menar att läkare måste gå igenom en sorts själslig härdning för att lära sig reglera sitt medlidande.

– Blir det för mycket står man inte ut. Blir det för lite blir man cynisk. Det är en svår balansgång där man riskerar att trubbas av. Svårigheten är att visa medkänsla utan att tappa sin yrkesroll.

Den utpräglade läkarrollen jämför han under sin studietid nästan med en teaterskola. Han funderade på att döpa memoarerna till Anatomiska teatern. Förlaget högg direkt men själv ångrade han sig....

SIEMs kommentar: De bästa uppslagen refuseras vanligen av förlaget. Här blev det tvärtom författaren som backade ut. Kanske skulle Lars Norén vara lämpad att ta upp tråden....?

Bråttom bråttom -  Fågelinfluensan har det motigt
  SVT TextTV 26 juli 2006                                                                         
  Thailand Det första dödsfallet i   fågelinfluensa på över sju månader har  konstaterats i Thailand. En 17-årig  pojke från landets norra del har dött  sedan han smittats av H5N1-viruset av  en av sina stridstuppar.            
 
       
SIEMs kommentar:   I veckan trummades det också ut att  det första vaccinet mot fågelinfluensa var färdigt för prövning.  Det gäller att det hinner ut på marknaden innan den s k epidemien helt självdött och finansiärerna dragit öronen åt sig.

Transfetter värst för hjärtat

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=540829&previousRenderType=3
Små gulliga, knapriga kex som ska glädja barnen genom att föreställa Kalle Anka och andra Disneyfigurer. Företaget Viktväktarnas mikropopcorn. McDonalds pommes frites och friterade kycklingbitar.Det är några svenska produkter som innehåller industriellt framställda transfetter.
 
De danska motsvarigheterna innehåller däremot nästan inga transfetter, för i Danmark är industriellt framställt transfett förbjudet sedan två år.

-    Det finns ju väldigt bra bevis för att transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, säger Steen Stender som är professor och överläkare vid Gentofte Amtssykehus i Danmark.

...
SIEMs kommentar.   Och - som vi påpekat i tidigare notiser och magasin - gör Livsmedelsverk och skolmåltidsrekommendationer fortfarande  ingen skillnad på mättat fett och härdat fett.

06-07-28 Bruce's mantra går i graven 
  
http://www.kanariefaglarna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=40          
"Vi får i oss allt vi behöver genom kosten" har varit Åke Bruce’s mantra i åratal. Detta trots information om att jordarna i England, USA och Tyskland saknar näring. Saknar jorden näring leder det naturligtvis till näringsfattiga livsmedel. Livsmedelsverket har stått fast vid sin övertygelse trots att logiken påstått annat. Nu har polletterna börjat trilla ned.

Det var Svenska Dagbladet som först släppte "bomben" om att Sverige har problem med näringsbrist. Holger Kirchman från SLU berättade i SvD’s intervju att han är helt säker på att en stor del av svenska folket lider av näringsbrist. Han säger att det går helt enkelt inte att täcka behovet med en vanlig kost utan att få i sig alldeles för mycket kalorier. Ja då var det sagt. Men vad finns det för alternativ?...

SIEMs kommentar:   Så börjar alltså långsamt det självklara perspektiv på näringsfrågorna som bl a SIEM slagits för under alla år,  ta sig in i forskningsvärlden och därefter långsamt långsamt kanske in i myndighetsvärlden.  Hur många ungar och vuxna ska dessförinnan ha drabbats av kostorsakade  hälsoproblem  - och hur många producenter av naturriktiga livsmedel ska ha fått slå vantarna i bordet?  Öka takten!

Kvicksilverhalten i fisk granskas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=563207&previousRenderType=8
Livsmedelsverket har beslutat att inleda en omfattande granskning av mängden kvicksilver i fisk. Samtidigt ses också kostråden för fisk över.
 
NÄSTA ÅR inleds en riksomfattande granskning av mängden kvicksilver i abborre, gädda, gös, lake, ål och stor hälleflundra, skriver Upsala Nya Tidning.

– Någon liknande undersökning har inte gjorts på många år, säger Håkan Johnsson.
Undersökningen ska genomföras tillsammans med kommunerna, som har tillsynsansvaret för livsmedels om säljs i butiker.

Fisk är den vanligaste källan till exponering av kvicksilver. Mest känsliga är foster och spädbarn och därför är kostråden för fisk särskilt viktiga för kvinnor som väntar barn.

Gränsvärdet för kvicksilver i gädda och ål är 1 milligram per kilo och 0,5 milligram för de andra fiskarterna.


Fosfater i tvättmedel kan förbjudas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=911572
Regeringen vill förbjuda fosfater i tvätt- och rengöringsmedel och gav nyligen Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett sånt förbud. Motivet är att rädda Östersjön från övergödning.

...Tvättmedelsbranschen med en total omsättning på fyra miljarder årligen, menar att regeringen flörtar med miljöopinionen


Lögn, förbannad lögn och journalistik...

Vilket är bluffens pris? Och vem bär ansvaret för att bluffen är möjlig? Efter avslöjandet om de fejkade kändisintervjuerna som publicerats i bland annat Aftonbladet finns det mycket att diskutera. Även om tidningen bara vill lägga locket på.

"Jag ljög och ljög - och sedan ljög jag ännu mer. Jag ljög om var jag varit, jag ljög om hur jag fått fram information. Jag ljög om hur jag skrev artikeln. Och det var in ga vardagliga vita lögner, det var rena fantasier, föralskade in i minsta detalj."
Nej, det är inte den norske fuskaren Björn Benkow som skrivit det där. Istället är det hämtat från den bok, "Burning Down My Master's House", som Jayson Blair skrev efter det att han avslöjats med att ha fabricerat ett stort antal artiklar i New York Times.

http://www.svd.se/dynamiskt/blogg/did_12676000.asp?id=1849

SIEMs kommentar: Just detta fall av journalistisk förfalskning är inte så intressant. Mer intressant är de förfalskningar som aldrig avslöjas. Som vi ofta påpekat utgör hela den medicinska journalistiken - och tidksriftsutgivningen - en medial gråzon, starkt påverkad av kommersiella intressen och heliga paradigm. De gånger någon vågar ta i detta utbreder sig snabbt en generad tystnad i samhällsdebatten.

Fågelvirus främst i saliv °© inte i bajs
http://sydsvenskan.se/sverige/article176623.ece
Den aggressiva varianten av fågelinfluensa finns främst i fåglarnas saliv °© inte i avföringen som man tidigare trott.°© Det här minskar smittrisken ytterligare, säger Annika Linde, chef för avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet.


Nytt dödsfall av fågelinfluensa i Thailand
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=911042
I Thailand har ytterligare en människa dött av fågelvirus, det andra dödsfallet på bara två veckor. Nu ökar oron för att viruset ska mutera till en form som sprids mellan människor.


Få utlovade bidrag mot fågelvirus till FN
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=911408
Bara en liten del av de pengar som utlovats i kampen mot fågelinfluensan har nått FN som fördelar pengarna. I-länderna har bara donerat 331 miljoner av utlovade 1,9 miljarder dollar.


SIEMs kommentar:
Den sk hotbilden blir alltså än mer diffus . Frågan är om luften inte helt hunnit gå ur fågelflunsan innan pengarna utbetalats och Morgan Johanssons vaccinfabrik ska invigas - dvs om fågelflunsan snabbt blir lika bortglömd som SARS ? Då kan vi nog se snabbt fram mot nästa forskaruppfunna sjukdomslarm - skam den som ger sig, och att skrämma skiten ur skattebetalare är en lönsam bransch.

Fosfater i tvättmedel kan förbjudas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=911572
Regeringen vill förbjuda fosfater i tvätt- och rengöringsmedel och gav nyligen Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett sånt förbud. Motivet är att rädda Östersjön från övergödning.


Kvicksilverhalten i fisk granskas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=563207&previousRenderType=8
Livsmedelsverket har beslutat att inleda en omfattande granskning av mängden kvicksilver i fisk. Samtidigt ses också kostråden för fisk över.
 
NÄSTA ÅR inleds en riksomfattande granskning av mängden kvicksilver i abborre, gädda, gös, lake, ål och stor hälleflundra, skriver Upsala Nya Tidning.

– Någon liknande undersökning har inte gjorts på många år, säger Håkan Johnsson.
Undersökningen ska genomföras tillsammans med kommunerna, som har tillsynsansvaret för livsmedel som säljs i butiker.


Fisk är den vanligaste källan till exponering av kvicksilver.

Dåligt fett i svenskt kött
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13389010.asp

Fettet i biffkött har blivit mindre hälsosamt sedan uppfödarna gått över till kraftfoder. Djur som får gräs och grovfoder fram till slakt höjer andelen eftertraktat omega-3-fett upp till 25 gånger, visar svensk forskning
...

- Tyvärr tittar man bara på själva flödet i produktionen och inte på vad som är bra för hälsan hos människor och djur, säger Jana Pickova.

Hon nämner att andelen mättat fett medvetet ökats för att förenkla maskinell styckning. Kött med fast fett är enklare för en robot att såga.

SIEMs kommentar:
På samma sätt är näringsinnehåll och omega-tre-fettsyror i vild fisk - makrill, sill, vild lax m m - överlägset i kvalitet och mängd, jämfört med odlad fisk, uppfödd på kraftfoder. Verkligheten är alltså att våra oumbärliga näringskällor förgiftats, och att ersättning allt mer saknas. Något som t ex Livsmedelsverket noggrannt undviker att berätta för konsumenterna.

Mirakel för oss alla!
http://www.firethegrid.com
Ett hoppfullt budskap och fantastisk musik!

Vad bjuder du på om du får oväntat besök?
www.geocities.com/meetetnow/
Svenskspråkigt Word-dokument: http://www.geocities.com/meetetnow/ET_message_se.doc

Läsarnas föreslagna länkar:
http://www.vagbrytarenstockholm.se/lankar/index.htm
http://www.neilcherry.com/
http://www.psrast.org/mobileng/mobilstarteng.htm
http://www.radiationresearch.org/
http://www.canceractive.com
http://www.microwavenews.com/
http://www.ceasefirecampaign.org/mo/en.html


Bara två av fem amerikaner tror på evolution
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=564362&previousRenderType=6
Tron på utvecklingsläran är stark i Sverige och de nordiska länderna. Här tror fyra av fem att den är sann. I USA tror bara två av fem på teorin och andelen minskar.
 
 
DET UTBREDDA amerikanska avståndstagandet från evolution är unikt för västvärlden. En jämförande undersökning av amerikaner, japaner och européer visar att bara turkarna är mer avogt inställda. Det skriver två amerikanska och en japansk forskare i veckans Science.

Undersökningen baseras på en serie amerikanska undersökningar från 1985 och framåt, samt japanska data från 2001 och europeiska data från 2005.

Under de senaste tjugo åren har andelen amerikaner som ställer sig tveksamma till evolution ökat kraftigt, från 7 procent till 21 procent. Samtidigt har både andelen som accepterar evolutionen och andelen som tar avstånd från den minskat.

I Sverige tror över 80 procent av befolkningen att evolutionen är sann, och tillsammans med Danmark har vi den minsta andelen tveksamma.

ORSAKEN TILL evolutionsteorins svaga ställning i USA är att vetenskapen har blivit så politiserad, skriver forskarna. Grunden till politiseringen är det faktum att attityder till religion spelar en stor roll i USA, och har blivit slagträn i den politiska debatten.

Den religiösa högern har starkt inflytande, och driver opinion för att skolundervisningen ska framställa Bibelns skapelseberättelse som den sanna förklaringen till livets uppkomst.

Det finns också en stark opinion i motsatt riktning, för att stärka vetenskapens roll i undervisningen. I Europa, där kyrkan i allmänhet har accepterat skapelseberättelsen som en symbolisk berättelse, är motsättningen mellan religion och vetenskap inte alls lika utbredd.

Dessutom går inställningen hand i hand med en dålig kunskap om modern biologi. Färre än hälften av alla amerikaner vet vad dna är för något.

 
SIEMs kommentar: Det här med tro och vetande är inte lätt. Föredrar man att tro sig veta framför att veta sig tro? Föredrar man teorier eller verkligheten? Uppenbarligen är Darwins teori just en teori, enligt artikeln.
Darwinisterna gör det dock enkelt för sig genom att utmåla en bokstavstrogen ultrahöger som enda alternativa paradigm. Den s k nya genetik som blottlagt fenomen som inducerad genetisk labilitet och reversibelt informationsflöde i cellen, ger pusselbitar för betydligt mer sofistikerade resonemang, där själva skapelsen av en art får tillskrivas det ekologiska systemet självt. Läs gärna om den s k nya genetiken på http://www.klokast.se/Nyhet/Jun00.html

Kvinna felaktigt dödförklarad på äldreboende i Tanumshede
http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?Artikel=914487
En 84-årig kvinna har blivit felaktigt dödförklarad på ett äldreboende i
Tanumshde. Hennes son brukar hälsa på sin mor på äldreboendet Hedegården, och en dag fick sonen syn på ett brev addresserat till kvinnans dödsbo. Efter kontakt med Skatteverket i Uddevalla undersöktes saken och man kom fram till att någon på hemmet måste ha rapporterat dödsfallet till en läkare.


Anmälningar inom vården ökar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=914405
Under det senaste året har antalet Lex Sarah-anmälningar om missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen ökat. Men trots att alla anställda är skyldiga att slå larm om brister och vanvård görs fortfarande väldigt få anmälningar inom den privata omsorgen.

Detta är allvarligt tycker Christina Gustavsson, som arbetar på sociala enheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län.
– Med så mycket människor som det här handlar om, både personal och klienter, så händer det saker och ting då och då, det gör det i den kommunala verksamheten, så måste det ju rimligen göra i den enskilda också. Och då kan man ju verkligen undra också av vilka skäl man inte har några anmälningar.

Lex Sarah-anmälningarna har ökat i de flesta delarna av landet. Ekot har ringt runt till samtliga länsstyrelser och 11 av de 17 som har sammanställt fjolårets anmälningar rapporterar en ökning. Totalt handlar det om 1 288 anmälningar, vilket är 15 procent fler jämfört med 2004.
Anmälningarna handlar oftast om dåligt bemötande, stölder och brister i tillsynen av de äldre. Det kan också röra sig om fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp.


Passiv rökning kan leda till missfall
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=914759
Risken för missfall för passiva rökare är mycket större än vad man tidigare trott. En studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att var fjärde kvinna som fått missfall utsatts för tobaksrök utan att själv vara aktiv rökare.


Fetare mage med transfett

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13418040.asp
Industriellt transfett ger en fetare mage än det enkelomättade fett som finns i oliv- och rapsolja. Apor som i en amerikansk forskarstudie matades med transfett fick betydligt mer av det farliga äppelformade bukfettet.

Nytt vaccin mot fågelflunsa - Glaxo Flaxo?
http://www.mercola.com/2006/aug/12/another_bird_flu_scam.htm

Effektiva mediciner mot spelberoende?
http://www.mediekritik.nu/?1362

Läkemedelsreklam via medicinjournalister
http://www.mediekritik.nu/?526

Begravna hundar i familjehem?
http://www.peace.se

Trevligt på söndag?
Tack för de fina nyhetsbreven.
Jag har ett litet tips om öppet hus hos Maja Malmgren
i hennes lerhus söndagen 20/8 kl. 11.00-16.00 samt
även lite annat som försäljning av bröd, hantverk, mjölksyrat och ullprodukter /LL
http://www.ullomull.se

Passiv rökning kan leda till missfall
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=914759
Risken för missfall för passiva rökare är mycket större än vad man tidigare trott. En studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att var fjärde kvinna som fått missfall utsatts för tobaksrök utan att själv vara aktiv rökare.

Anmälningar inom vården ökar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=914405
Under det senaste året har antalet Lex Sarah-anmälningar om missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen ökat. Men trots att alla anställda är skyldiga att slå larm om brister och vanvård görs fortfarande väldigt få anmälningar inom den privata omsorgen.

Kvinna felaktigt dödförklarad på äldreboende i Tanumshede
http://www.sr.se/cgi-bin/vast/nyheter/artikel.asp?Artikel=914487
En 84-årig kvinna har blivit felaktigt dödförklarad på ett äldreboende i Tanumshde. Hennes son brukar hälsa på sin mor på äldreboendet Hedegården, och en dag fick sonen syn på ett brev addresserat till kvinnans dödsbo

Bara två av fem amerikaner tror på evolution

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=564362&previousRenderType=6
Tron på utvecklingsläran är stark i Sverige och de nordiska länderna. Här tror fyra av fem att den är sann. I USA tror bara två av fem på teorin och andelen minskar.


Gröten som sätter fart på magarna
http://www.tv4.se/nyheter/482133.html
Bättre aptit, minskade sömnproblem och inget behov av att använda laxermedel. Hemligheten bakom de vårdboendets friska åldringar heter Pajalagröt.

PAJALAGRÖT

(1 liter färdig gröt, 4-6 personer)

1/2 dl linfrön
1/2 dl russin
1/2 dl katrinplommon, hackas i små bitar
1/2 dl aprikoser, hackas i små bitar
1/2 tsk salt
7 dl vatten
1 dl havrekli
2 dl fiberhavregryn

Lägg alla ingredienser utom havrekli och havregryn i blöt på kvällen. Tillsätt morgonen därefter havrekli och havregryn och koka blandningen i 3-5 minuter under konstant omrörning. Tillsätt eventuellt mer vatten om konsistensen så kräver. Den färdiga gröten kan förvaras flera dagar i kylen och värmas i mikrovågsugnen

Forskning tillgänglig för alla?
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=913738
Vetenskapsradion har i veckan rapporterat om starka krafter inom vetenskapsvärlden som vill att forskningens resultat ska vara fria och tillgängliga för alla via Internet. Det här är något som bland annat skulle ge utvecklingsländer större forskningsmöjligheter.
För att forskare i fattigare länder ska kunna konkurrera med resursstarkare länder behöver de tillgång till färska forskarrön. Men eftersom det är så dyrt att prenumerera på vetenskapliga tidskrifter så ligger de länderna hopplöst efter i kunskapsinhämtningen.
....
Men Per Olsson, som är överbibliotikarie på Karolinska institutet och skarp kritiker till de forskare som förespråkar att forskningsresultat ska finnas gratis på Internet, tror att det finns betydligt mer akuta problem för fattiga forskare.
– Det som inte är löst är till att börja med elektricitetsfrågan. Om de inte har ström hela dagarna så har de inte heller tillgång till det som förmedlas genom ström, nämligen Internet.

SIEMs kommentar:   Med sådana argument kan vi avskaffa  allemansrätt och fria folkbibliotek också.  Alla har inte förmåga att röra sig i naturen och alla kan inte läsa. Och varför ska luften vara gratis när det finns folk som har svårt att andas?  


Alliansen vill lagstifta om fritt vårdval
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=913454
De borgerliga partiledarna vill lagstifta om möjligheten till fritt vårdval. Det innebär att patienter som inte får vård inom tiden för vårdgarantin ska ha laglig rätt till vård i annat landsting.

SIEMs kommentar:  Falsk marknadsföring som vanligt.  Något fritt vårdval är svårt att tala om så länge endast skolmedicinsk behandling kommer i fråga. Visst är det ett framsteg om man får köpa sin Coca Cola i vilken kiosk som helst, men att kalla detta för "fritt dryckesval" är att ta i.

Cost of water shortage: civil unrest, mass migration and economic collapse
http://www.guardian.co.uk/water/story/0,,1851712,00.html
Analysts see widespread conflicts by 2015 but pin hopes on technology and better management

Cholera may return to London, the mass migration of Africans could cause civil unrest in Europe and China's economy could crash by 2015 as the supply of fresh water becomes critical to the global economy. That was the bleak assessment yesterday by forecasters from some of the world's leading corporate users of fresh water, 200 of the largest food, oil, water and chemical companies.
Analysts working for Shell, Coca-Cola, Procter & Gamble, Cargill and other companies which depend heavily on secure water supplies, yesterday suggested the next 20 years would be critical as countries became richer, making heavier demands on scarce water supplies.

In three future scenarios, the businesses foresee growing civil unrest, boom and bust economic cycles in Asia and mass migrations to Europe. But they also say scarcity will encourage the development of new water-saving technologies and better management of water by business.
The study of future water availability, which the corporations have taken three years to compile, suggests water conflicts are likely to become common in many countries, according to the World Business Council on Sustainable Development, which brought the industrial groups together.


Rivalitet om vattnet leder till konflikter
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=923714
Många befarar att framtidens krig kommer att handla om vatten, inte om olja eller territorier. För tillgången på vatten minskar i Mellanöstern, i Afrika och i Asien. På Världsvattenveckan som just nu pågår i Stockholm diskuteras vattenresursernas betydelse för fred och säkerhet.
Världens vattenresurser minskar
– Vi lever i en värld där vattenresurserna minskar och minskade vattenresurser leder till ökad rivalitet om vattnet, säger Kevin Watkins på FN:s utvecklingsprogram, UNDP.
Krig om vatten är en av framtidens hotbilder. Just strävan efter att kontrollera och säkra vattentillgången kan ge upphov till konflikter.


SIEMs kommentar: Vi har i många andra sammanhang kommenterat den brännande vattenfrågan, se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Aug03.html och http://www.klokast.se/Stenarv.
Det är paradoxalt och upprörande lärorikt att CocaCola Co tycks vara mer intresserade och ha större av dessa framtidsfrågor än de flesta svenska politiker.

Äldrevården kollapsar utan de anhöriga
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=566009&previousRenderType=6
Det allra värsta är det dåliga samvetet. Jag vet att han helst vill hem igen. Det säger Maj-Britt Sandlund när vi knackar på hos maken Gunnar Johansson på sjukhemmet Krusbäret i Halmstad.


ADHD och amfetamin till fångar  -  Nya avslöjanden om Norrtäljeprojektet  ,
Janne Larsson   
                                 
http://jannel.se/Norrtaljeprojektet.pdf
ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten fick underkänt av både Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Det var oetiskt och ovetenskapligt. En närmare titt i de dokument som drogprojektet grundas på avslöjar än mer om det vansinniga experimentet.

I mängder av tidningsartiklar har det under de sista åren dykt upp påståenden om att ”forskning visat” att många fångar och missbrukare ”har ADHD”.

Hur denna ”forskning” går till och vad den grundas på har vi inte fått veta.

Men vi får en bra uppfattning om hur det faktiskt går till i dokumenten om Norrtäljeprojektet – ett projekt där de runt 250 fångarna på Norrtäljeanstalten skulle preliminärundersökas för ADHD och där 30-40 av dem (skrivna i Stockholm) skulle väljas ut för amfetaminbehandling (med preparatet Concerta) [1].

Hur många fångar skulle inte känna igen sig om de fick höra att ADHD innebär att: man har svårt att planera sin tillvaro, komma i tid, sköta sin ekonomi och hålla ordning; och att humör och känslor kan vara svåra att styra?

Finns det någon enda fånge som tycker att motsatsen stämmer in på det liv de fört utanför fängelsemurarna: lätt att planera sin tillvaro, lätt att komma i tid, inga problem med att sköta sin ekonomi eller hålla ordning, eller med att ha humör och känslor under kontroll?

Och finns det någon enda människa överhuvudtaget som inte tycker sig ha en släng av ADHD om de får veta att ”tillståndet” bland annat innebär: ”Ibland kan det vara ganska lätt att koncentrera sig, t. ex. om man gör något som känns roligt och stimulerande. Men det kan vara mycket svårare att göra saker som uppfattas, som tråkiga och enformiga.” Vem kan inte skriva under på att det är mycket svårare att göra saker som är tråkiga och enformiga än saker som är roliga? (I den neuropsykiatriska världen är alltså detta ett ”symtom”.)

Och vad skulle man som fånge tycka om man efter denna information om vad ADHD innebär, också får veta att ”Risken att hamna i missbruk och kriminalitet är ökad hos en del personer med obehandlad ADHD”?


Mörk statistik på aids-konferens
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=919786
På lördagen avslutades i Toronto, Kanada, den största aids-konferensen någonsin. 20 000 människor samlades i en vecka för att diskutera spridningen av hiv och aids i världen. I år är det 25 år sedan hiv-viruset blev känt.
 
Det var en mörk statistik som presenterades av doktor Anthony Fauci, från USA:s Institut för allergier och infektionssjukdomar. 65 miljoner människor har drabbats av hiv under de senaste 25 åren. 25 miljoner har dött och närmare 40 miljoner bär på viruset eller har utvecklat sjukdomen.
Varje år dör tre miljoner människor och fyra miljoner blir smittade. Pandemin är inte under kontroll.

 
SIEMs kommentar:  Nästan all nyhetsförmedling om AIDS och HIV handlar i dag om enorm penningrullning och kampanjer.   De grundläggande frågorna är dock fortfarande vetenskapligt obesvarade, medan skatte- och biståndsmedel strömmar ner i läkemedelsindustrins fickor. Se SIEMs tidigare artiklar i ämnet , t ex Janine Roberts: http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf
Massmedias totala bojkott av icke-ortodoxa ståndpunkter i Aids-frågan illustrreras t ex av följande notis;

Sydafrika kritiseras för sin aidspolitik

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=919075
Den sydafrikanska regeringens hållning i aidsfrågan är fortfarande omdiskuterad. Citroner och afrikansk potatis är hälsoministeriets kostråd, vilket kritiserades på aidskonferensen i Toronto i Kanada.

Amalgamfyllinger ikke roten til alt ondt
http://www.forskning.no/Artikler/2006/august/1154951414.88

En medisinsk metodevurdering utført av Kunnskapssenteret, gir ingen klare bevis for at amalgamfyllinger er årsaken til helseplager hos enkelte pasienter.

apporten som Kunnskapssenteret har gjort er basert på litteraturgransking med en ekstern utredningsgruppe.
I alt 17 studier av tilstrekkelig kvalitet ble inkludert i denne medisinske vurderingen. Det ble ikke funnet kontrollerte studier som omhandler effekten av å fjerne amalgamfyllinger.
De fleste av studiene i Kunnskapssenterets metodevurdering dreier seg om oppfølging av pasienter etter utskifting av amalgamfyllinger.
Disse omhandler lokale symptomer eller sår eller andre endringer i munnslimhinnen.
To studier er rent eksperimentelle studier på personer uten symptomer eller andre helseplager.
Utredningsgruppen fant ingen gode studier som vurderer om det kan være en sammenheng mellom amalgamfyllinger og spesifikk sykdom.
....

Utredningsgruppen konkluderer med at kvaliteten på de inkluderte studiene om effekten av utskifting av amalgamfyllinger er lav.
Seniorforsker i Kunnskapssenteret Lise Lund Håheim har vært prosjektansvarlig for rapporten om helseeffekter ved å skifte ut amalgamfyllinger. (Foto: Ellenor Mathisen)

Hovedpunktene fra studiene er at såkalte kontaktlesjoner i munnen, det vil si sår i munnslimhinnen som er i nær kontakt med amalgamfylling, forsvinner i stor grad når man fjerner amalgamet i tennene.
Ved lesjoner som strekker seg utover eller utenfor kontaktområdet i munnslimhinnen, var effekten av å fjerne fyllingene mindre tydelig.
Pasienter som mente at de hadde store plager av sine amalgamfyllinger rapporterte om færre plager etter utskiftingen, men de hadde fortsatt flere plager enn kontrollgruppen.


SIEMs kommentar: Litteraturstudier är populära sätt att ”forska”, ty då slipper man lyfta rumpan från stolen. Att kvaliteten på de valda rapporterna är låg gör absolut inget, ty risken att de då ska leda till bestämda slutsatser är liten. Framför allt slipper man då erkänna att amalgam ger allvarliga skador på vissa personer, ty ”det är inte bevisat” . Nej, hur skulle någonting alls kunna bevisas med sådana arbetsmetoder?

Brist på influensavaccin i höst
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=567753&previousRenderType=6
På grund av problem med tillverkningen kommer leveransen av influensavaccin att dröja i år. Även tillgången på vaccin väntas bli mindre än tidigare år meddelar Smittskyddsinstitutet i ett nyhetsbrev.
 
DET HAR VARIT stora problem med tillverkningen av influensavaccin i år. En av de virusstammar som ska ingå i vaccinet har vuxit dåligt och man har därför inte kunnat få fram tillräckligt med färdigt vaccin snabbt nog. Problemet har lösts på olika sätt. En del fabrikanter har trots den dåliga tillväxten försökt odla fram eget material. Andra valde i stället att börja om på nytt med en virusstam med bättre tillväxtförmåga. De har lyckats få fram vaccin på båda sätt, men det har tagit längre tid än vanligt.

Trots det så säger Smittskyddsinstitutet att alla landsting bör ha fått sina leveranser till slutet av oktober och den nationella startdagen för influensavaccination har beräknats till den sjätte november. Datumet kan emellertid komma att variera mellan de olika landstingen eftersom vissa kan komma att få vaccinet tidigare än andra.


SIEMs kommentar:
Nationella startdagen för influensavaccinering” kommer väl snart att sättas ut i almanackan och jämställas med kräft- och surströmmingspremiär. För övrigt kan vi konstatera att ”Brist påinfluensavaccin” är en mediarubrik som återkommer under åren betydligt oftare än t ex ”brist på mat och vatten” . Vilket säger mer om mediavärlden än om den verkliga världen.

Smittskyddsinstitutet varnar för frysta hallon
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=567791&previousRenderType=8
Djupfrysta hallon från utlandet kan göra dig svårt magsjuk. Nu varnar Smittskyddsinstitutet för de importerade bären. Sedan 2000 har elva utbrott orsakade av det så kallade caliciviruset rapporterats, där hallon i någon form ingått i måltiden.

- Långt ifrån alla fall rapporteras in och detta är bara yttersta toppen av isberget. Det är därför vi tycker att det är viktigt att gå ut med en varning, säger Yvonne Andersson.


SIEMs kommentar
: Smittskyddsinstitutet varnar för hallon men inte för influensavaccin: Nu är frågan: är det vanligare att man äter hallon eller att man vaccinerar sig mot influensa?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/9910/28/influensa2.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,375872,00.html

och/eller sök om ”influensavaccin” på http://www.alternativtorget.se/Bibliotek.html

Ny metod kan bota anorexi
http://www.sr.se/cgi-bin/uppland/nyheter/artikel.asp?Artikel=923845
En ny psykologisk metod för att bota patienter med ätstörningen anorexia nervosa ska för första gången i världen användas i ett försök i Sverige.
Metoden är en variant av så kallad kognitiv beteendeterapi.
-Man lär sig bland annat att skapa distans till sina negativa tankar och känslor i stället för att förändra dem, säger Thomas Parling, psykolog vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet till Upsala Nya Tidning.


SIEMs kommentar: Metoden ska användas för första gången i världen. Ändå ”vet” rubriksättarna redan att den kan bota anorexi. Det gäller att ha tumme med redaktionen. Jämför gärna med den behandling alternativverksamheter kan påräkna i massmedia.

Ylva Johansson tveksam till Apotekets nya nätsatsning
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=567945&previousRenderType=6
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är tveksam till att statliga Apoteket startar med e-handel av receptbelagda läkemedel på måndag. Hon ifrågasätter om säkerheten kan garanteras.
 
PÅ MÅNDAG startar Apoteket försäljning av receptbelagda läkemedel via internet och telefon. Alla läkemedel, utom narkotikaklassade och sådana som kräver kylförvaring, kommer då att kunna beställas hem till postlådan. Under förutsättning att receptet är elektroniskt lagrat hos Apoteket.

SIEMs kommentar: När rohypnol och andra droger flödar över gränserna och internet lamslås av spam om billiga (receptbelagda) läkemedel, undrar man hur många kameler en vårdminister kan svälja utan att aptiten på myggor försvagas. Problemet med Apoteksbolagets verksamhet innebär nog inte i att de ägnar sig åt det de skall (dvs tillhandahålla receptbelagda läkemedel under kontrollerade former) , utan att de ägnar sig åt så mycket de inte skall: propaganda för läkemedelsindustrin och dessutom söker lägga under sig allt mer av naturmedelsmarknaden. Utrymmet för självständiga alternativ-verksamheter (och därmed alternativ information till konsumenten) blir på så sätt allt mindre.

New call for ban on junk food ads
http://politics.guardian.co.uk/publicservices/story/0,,1858279,00.html
Health charities today renewed calls for a ban on the advertising of junk food to children as new government research predicted rising obesity in the next few years.
More than 12 million adults and 1 million children will be obese by 2010, according to a forecast published today by the Department of Heath.
The growing obesity crisis is expected to cause thousands more people to suffer related diseases like cancer, heart disease and type 2 diabetes.


Hizbollah försöker vinna sympatier
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=920200
Hizbollah försöker att vinna libanesernas sympatier genom att stödja återuppbyggnaden av Libanon.
Återuppbyggnaden har börjat i Libanons huvudstad Beirut. Hittills är det Hizbollah som stått för uppbyggnaden, och milisen försöker att ta tillfället i akt för att vinna sympatier bland libaneserna


SIEMs kommentar:
Den som vill tro att vi har en saklig och opartisk nyhetsförmedling har en tuff uppgift. Vi har i veckor och månader fått oss till livs västländernas alla dramatiska och fruktlösa humanitära insatser för att evakuera flyktingar, medla, vädja om eldupphör och få fram hjälpsändningar till de drabbade . Vi kan inte minnas en enda mediarubrik där motiven för dessa i stort sett ineffektiva åtgärder ifrågasatts. Men när Hizbollah praktiskt och effektivt ingriper så är det alltså inte skillnaden mot det internationella samfundets hjälp- och tandlöshet som uppmärksammas i våra statskontrollerade media. I stället är den praktiska hjälpen ett lömskt försök att skära pipor i vassen. Hur mycket pipor som västmakterna själva försökt skära i den vass där Moses hittades, det nämner man inte med ett ord.

”Hizbollahs hjälpinsats splittrar Libanon”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=925074
Hizbollah gick snabbt in med hjälp till återuppbyggnad.
Givarkonferensen i Stockholm riskerar att bli ett spel för gallerierna, om man bara diskuterar pengar och infrastruktur och undviker de politiska frågorna. Det säger Bo Forsberg som är generalsekreterare för biståndsorganisationen Diakonia...
Regeringen har varit mycket långsammare, det är mycket mer byråkrati och administration. Hizbollah gör PR-vinster på det sätt man har hanterat situationen. Det olyckliga är att det splittrar Libanon. Libanons regering har inte legitimitet när en rörelse som Hizbollah plötsligt tar egna initiativ och driver en egen linje. Det splittrar landet istället för att ena det, säger Bo Forsberg.


SIEMs kommentar. Hizbollah lyckas sätta fingret på en kärnfråga i den västerländska samhälssuppfattningen: Är samhället/staten till för människornas skull eller människorna till för statens/samhällets ?

Uppenbarligen skulle det varit bättre enligt vissa västerländska tänkare om dessa människor fått stå utan hjälp, skyddslösa och lämnade åt svält och död, än att de fick hjälp av ”fel” organisation. Uppenbarligen är en mängd andra saker viktigare för västerländskt fostrade diplomater och byråkrater än att nödlidande människor får hjälp. Och uppenbarligen är det allvarligare att en artificeill statskonstruktion ”splittras” än att massor av människor lämnas utan mat och husrum Sådana tankar vidarebefordras villigt och kritiklöst av SR.

Det är inte att undra på om västmakterna betraktas med ökande skepsis i stora delar av världen. Och den Barmhärtige Samariten gör bäst att begära asyl i EU, innan han blir terroriststämplad. Det är tydligen hög tid för en ny översyn av Nya Testamentets texter, så att inte olämpliga idéer får fäste i församlingarna. Där glorifieras ju också allvarliga brott mot kvacksalverilagstiftningen.

Inte lätt att välja alternativt
http://www.kanariefaglarna.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=1&Itemid=40
Fler och fler uppsöker alternativmedicinare när det gäller hälsan. Frågan vi alla undrar över är vilka partier har förstått vikten av alternativ medicin? Vilket parti kommer att underlätta för Svensson att få de önskade alternativmedicinska behandlingarna.
Nätverket Kanariefåglarna har skickat medlemmarnas frågor till alla Sveriges politiska partier. Kolla hemsidan regelbundet, så får du se när svaren trillar in - hittils från Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Riskfyllt att gå i förtid
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=568197&previousRenderType=6
Nu är det bevisat att förtidspensionering i sig är skadligt. En ny forskningsstudie visar att risken att dö i förtid är sju gånger högre för dem som blir tidigt förtidspensionerade än för dem som inte pensioneras.
 
FORSKARNA TROR att det är den sänkta självkänslan och bristen på sammanhang som leder till den ökade dödligheten....

SIEMs kommentar: Säkert ett populärt forskningsresultat i socialpolitiska kretsar. Nu kan man neka sjuka människor deras nödtorft, med hänvisning till deras eget bästa. Vetenskap? Pyttsan:

Dödigheten i åldrarna under 65 år är i vårt land överlag mycket låg, i många åldersgrupper långt under 1 %/år. Det krävs alltså inte stora skillnader i absoluta tal för att skillnaderna mellan förtidspensionärer och övriga ska bli stora. Minsta brist i utredningsverktyg och matchningssystem kan direkt slå igenom i stora virtuella skillnader.

Enligt utredningen är ”överdödligheten” störst bland de yngsta förtidspensionärerna, vilket starkt talar emot att det vore själva förtidspensioneringen som i sig är skadlig. De äldre förtidspensionärerna borde ju då ha varit utsatta för den skadliga förtidspensionen under längre tid, och borde då rimligen vara mer skadade än de yngre,

Analysen av den s k verkningsmekanismen lyser också med sin frånvaro, och ersätts med spekulationer om självkänsla etc, vilken naturligtvis inte ens har undersökts i studien Inte heller de traditionella dödsorsakerna redovisas i studien, Naturligtvis saknas också helt data och analys av den - enligt oss - helt avgörande faktorn: nämligen användning av förskrivna och illegala droger, särskilt antidepressiva medel, med erkända risker för suicidökning. Undersökningsmetoden (s k befolkningsstudie) är i själva verket helt olämplig för att belysa frågan om förtidspensionernas effekt. Ett minimikrav är ju att man undersöker vilken roll legal och illegal drogkonsumtion, läkemedelsbiverkningar, självmord och drogrelaterade trafikolycksfall spelar för den ökade dödlighet man påstår sig ha funnit. En sådan undersökning skulle emellertid rikta det obehagliga sökarljuset på de medicinska aktörernas eget agerande . . .Då skulle samma gamla vanliga verklighet uppdagas som vi finner i andra sammanhang: ju mer medicinska insatser desto mindre rehabilitering och desto större sjuklighet och död. ( Se bl a http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html )

Hoten ökar mot försäkringskassan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=925267
I Västerbotten ska Försäkringskassans handläggare som gör hembesök utrustas med larm. Orsaken är att hoten mot handläggarna har ökat efter avslag på sjukpenning.
2004 anmälde fem handläggare att de utsatts för hot, 2005 var siffran tolv anmälda hot, skriver Västerbottens-Kuriren. Både dödshot och hot om att spränga Försäkringskassans lokaler i luften har framförts...

SIEMs kommentar: Inte verkar det vara nåt större problem med självkänslan bland de sjuka i Västerbotten i alla fall. Man får väl försöka kväsa dem med förtidspensioner,

Skrota ordet astma, säger läkartidning
http://sydsvenskan.se/kropp/article180419.ece
Ordet astma är felaktigt och missledande och borde därför avskaffas, skriver läkartidningen The Lancet i ett temanummer om allergier och astma.

STOCKHOLM. Att astma inte är en enda sjukdom är läkare ense om. Det består i stället av ett komplex av symtom, alla med olika ursprung och karaktärer. Därför borde begreppet astma skrotas skriver den ansedda brittiska tidningen i en ledare.
Och mycket återstår att lära om de tillstånd som finns i begreppet.

Symtomen varierar från väsande andning till hosta och andningssvårigheter. Grundorsaken till dessa symtom är inflammation i luftvägarna. Däremot är det oklart vad som utlöser inflammationen och varför en del människor får den men andra inte.

Troligen är det flera skilda mekanismer som vållar inflammationen och människor reagerar på olika sätt på behandling.
"I stället för att förvirra forskare, läkare och patienter ytterligare är det inte dags att ta sig ur ett skenbart enhetligt namns tvångströja? undrar The Lancet.

SIEMS kommentar: Den tankemässiga oredan kan nå sådana höjder inom den medicinska sjukdomsläran att man kan tvingas skrota alltför belastade begrepp. Vi har (magasinet april 2005) använt begreppet ”pedis monoextremitits” för att illustrera det vansinniga medicinska tankemönstret.

Färre svenska barn drabbas av allergier
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=924805
Sverige har sedan tidigare en hög andel astma och allergi bland barn. Men nu visar en ny studie av barn och tonåringar i Linköping, att ökningen av astma tycks plana ut.

SIEMs kommentar: Så vi kan läsa denna typ av notiser i den trygga förvissningen att medicnen inte vet vare sig vad astma eller allergi är för något och vad det beror på. Hur man då kan mäta det och påstå att det ökar eller minskar, tja.....( Se t ex /siem/allergi.html )

******************************
DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat

********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni