Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlJanuari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005
 
April 2005
Maj 2005
Juli 2005
Aug 2005
Sep 2005
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Oktober 2005

Notiser o kommentarer

Sanningsministeriet i arbete -Spelet kan börja! - WHO varnar  - Fågelinfluensan har funnits i hundra år - Experter vill mildra oro för fågelinfluensa - Sverige kan få egen vaccinfabrik - Sätt sprätt på lagren! - Vaccinvarning - ”Vi hade klarat oss bättre utan vaccin”  - The swine flu fiasco - Immunity sought as avian flu shadow approaches  - Fågelmord eller folkmord? - Få svenskar vaccineras mot influensa - Brist på vaccin vid influensaepidemi - Multiple sclerosis and hepatitis B vaccination - Unexplained cases of sudden infant death- Fallstudier av  vaccinorsakad autism, - 77 miljoner till världens barn - Silently, Malawi begins to starve - Tre miljoner akut nödställda  i Pakistan - GPs to stop prescribing antidepressants - Mail om den märkliga vården - Kultur som laxermedel- Kemikalier från datorer i ungas blod - Inte bara mat i mun - Mail från bråkig Sten Sture - Kritiskt förlag  - Underbar berättelse-   15 vanliga knep att ljuga med forskning - Prostataföljetongen -  Antallet af kronisk syge danskere eksploderer  - Heart Surgeons are Liars - Mail om egenvård - Mineraloljor ökar risken för reumatism - Homeopati och ovetenskap - Kosttillskott i EU - ur askan i elden -   Mail från ANH  - Radiodoktoren gik rettens vej - Jordbrukets kemikalieanvändning ökar - Kemikalielag riskerar bli kompromiss -EU-parlamentet skärper kemikalielagen - Svårt att stoppa kemikalier i jordbruket - IVF embryos - Kvinnor nekas dyr cancermedicin - Orsakar jästsvamp känslig tarm? - Sjukvårdsparti - Att handskas med osäkerhet  - Politiska beslut bakom ökade sjuktal - Svårt få hjälp efter långtidssjukskrivning - Life After Aspartame -Study links aspartame with cancers - Grapefruktkärnor farliga med Waran -  Mammografi från 40 års ålder - Läkares extra ersättning granskas - Vaccin ger skydd mot cancer - Facket kritiserar president Mbeki - Sydafrikanska AIDS-behandlare tar till orda-  Apotekens roll  - Läkare kritiserar Apotekets hälsocoacher -Vart ska du åka på semester? - "Psykisk ohälsa vanligaste sjukdomen bland kvinnorna"- Official: babies do best with mother - Mineraloljor ökar risken för reumatism - Ekologisk medicin - Junk food to be banned - Äldre klarar vardagen trots försämrad hälsa-

Tema: För Säkerhets Skull


Hot säljer. Hot och faror ökar puls och blodtryck, skärper sinnena, stegrar nyfikenhet, lust och förmåga till aktivitet.

Hot fördummar. Dess måltavla är den primitiva reptilhjärna som reagerar endast med enkla reflexer, och saknar förmåga till eftertanke och källkritik. Reptilhjärnan är mottaglig endast för de enklaste av alla budskap - vart man kan fly och vem man kan angripa. När varken angrepp eller flykt tycks meningsfulla för att ta oss bort från den uppmålade faran kortsluts den helt och producerar endast osammanhängande strunt.

Vill man mana folk till handling så ska man alltså låta dem förstå att de är hotade. Att själv hota dem är däremot ingen god idé. Risken är nämligen uppenbar att de då antingen sjappar eller går till angrepp mot en själv. Långt mer effektivt är att uppmåla hot som kommande från nån annanstans, och där man själv kan erbjuda en säker eller i vart fall trolig frälsning, en trygg hamn i en osäker värld.

Hot ger makt , genom hot kan man påverka folks handlande, få dem att göra som man vill.. Man får dock inte själv framstå som ett hot, hoten måste se ut att komma från någon annanstans.

Den makt man kan uppnå på så sätt vilar alltså inte på ens egen styrka, utan på folkets egen världsbild, tro och förväntningar, dess inbyggda föreställningar om var riskerna finns och var tryggheten kan sökas. Kan man manipulera folkets världsbild då behöver man inte så mycket morötter, piskor och giljotiner för att genomdriva sin vilja.

Det främsta problemet och hindret är dock att människor inte bara har en reptilhjärna, utan även mer utecklade tankeförmågor, vilka alltså måste lamslås för att strategin ska fungera. Om de utmålade hoten inte är tillräckligt allvarliga och akuta för att reptilhjärnan ska ta över, så kan spridandet av förvirrande, självmotsägande och sakligt obegripliga budskap vara ett annat effektivt sätt att lamslå folks tankeförmåga.

Maktens grundelement är alltså

a) en logiskt osammanhängande världsbild baserad på
b) ett antal utifrån kommande hotbilder, risker och angreppsmål
c) ett antal ”säkra hamnar” för tillit och tillflykt,
d) Den Stora Hemligheten - nämligen att det är makthavarna själva som till stor del kontrollerar och regisserar hotbilderna, och därmed hela skådespelet. Hemligheten kräver stänigt ökande informationskontroll, censur, förtiganden, och mörkläggningar .

Genom dessa element ges den enskildes handlande och tankevärld en fast struktur - han vet nu vad han ska sträva efter och vad han ska undvika, vem han ska lita på och vem han ska misstro, osv. När hotbilderna väl är inlärda krävs så småningom enbart en antydan för att den enskilde väl intränade reflexer ska utlösas, Individen identifierar sig då helt med det han har lärt sig, och uppfattar den som angriper detta tankesystem som sin egen personlige fiende.

Med hjälp av detta enkla schema kan man studera såväl politiska partier, internationella och etniska konflikter, terroristjakter osv. Men schemat är lika användbart för att analysera den medicinska sjukdomslära som i dessa dagar skärper sitt järngrepp över folket - med fågelinfluensa, cancerscreening, vaccinationskampanjer, kolesterolhysteri likväl som många enskilda ”diagnoser”.

I denna jordmån växer de logiska paradoxerna och det politiskt korrekta får ersätta sanning och rimlighet”....Det som partiet anser vara sanning är sanning. Man kan inte se verkligheten annat än genom partiets ögon. Det är vad ni måste lära er, Winston. Det kräver en viljeansträngning, ett slags självutplånarlde. Ni måste ödmjuka er innan ni kan bli frisk.
Han dröjde ett ögonblick för att ge Winston tillfälle att fatta vad han hade sagt. - Minns ni att ni skrev i er dagbok: "Frihet är friheten att säga att två gånger två är fyra"?
- Ja, sade Winston.
O'Brien höll upp sin vänstra hand med baksidan mot Winston; fyra fingrar var utsträckta och tummen gömd bakom dem.
- Hur många fingrar håller jag upp?
- Fyra.
- Och om partiet säger att det inte är fyra utan fem - hur många är det då?
- Fyra.
Ordet övergick i en flämtning av smärta. Nålen på visartavlan hade flugit upp till femtiofem. Svettdroppar trängde ut över Winstons hela kropp. Luften silade in i hans lungor och utstöttes i form av stönanden som han inte kunde hejda hur hårt han än bet ihop tänderna. O'Brien iakttog honom med de fyra fingrarna alltjämt utsträckta. Han drog tillbaka spaken. Denna gång dämpades smärtan endast obetydligt.
- Hur många fingrar, Winston?
- Fyra.
Visaren gick upp till sextio.
- Hur många fingrar, Winston?
- Fyra! Fyra! Vad kan jag säga annat? Fyra! Visaren måtte ha stigit igen men han såg inte på den. Det stora stränga ansiktet och de fyra fingrarna dominerade hela hans synkrets. Fingrarna reste sig för hans ögon som väldiga, halvt utsuddade, dallrande pelare, men de var otvivelaktigt fyra.
- Hur många fingrar, Winston?
- Fyra! Sluta, sluta! Hur kan ni fortsätta så här? Fyral Fyra!
- Hur många fingrar, Winston?
- Feml Fem! Fem!
- Nej, Winston, det hjälper inte. Ni ljuger. Ni tror fortfarande att det är fyra. Hur många fingrar?
- Fyra! Fem! Fyra! Hur många ni vill! Sluta bara! Plötsligt satt han uppe med O'Briens arm kring axlarna. Han hade kanske varit medvetslös några sekunder. De band varmed han varit fastgjord hade lossats. Han frös, han skälvde i hela kroppen, tänderna skallrade, warna rullade utför hans kinder. Ett ögonblick klängde han sig .fast vid O'Brien som ett litet barn och kände sig egendomligt tröstad av den kraftiga armen kring sina a,xlar. Han hade en känsla av att O'Brien var hans beskyddare, att smärtan var något som kom utifrån, från någon annan källa, och att det var O'Brien som skulle rädda honom från den.
- Ni lär långsamt, Winston, sade O'Brien milt.
- Det kan jag väl inte hjälpa? snyftade han. Jag kan ju inte göra något åt det jag ser framför ögonen. Två och två är fyra. - Ibland, Winston. Ibland är det fem. Ibland är det tre. Ibland är det alltsammans på en gång. Ni måste försöka bättra er. Det är inte lätt att bli frisk...” (Ur Orwell: 1984 )


När vi nu fostras att frukta terrorister mer än läkare (trots att enbart den amerikanska sjukvården kräver fler oskyldiga liv än två Twin Towers i veckan), när några döda fåglar i media tränger undan tiotusentals frysande människor på Pakistans bergssluttningar och miljontals svältande afrikanska barn, och när tiotusentals symtomfria människor köar för att stympas och förgiftas ”för säkerhets skull”....så speglar detta ett maktspel, där förnuft och tankeförmåga lamslås på såväl individuell som kollektiv nivå. Sedan lögner accepterats som grund för ”förebyggande krig” och människor berövats frihet och egendom på grundval av hemliga anklagelser, är det helt stilenligt att godtycklig övervakning och kontroll av oskyldiga medborgare nu också blir reguljära metoder för offentlig maktutövning. Det sakligt sett meningslösa och demonstrativa massdödandet av djur ”för vår säkerhets skull” förbereder oss nu mentalt för den dag då i stället människor måste elimineras på samma sätt, på det att vi ska känna oss säkra. Historiens lärobok tycks märkligt oläst i dessa dagar.

Det sagda är ingalunda anledning till maktlös förtvivlan. Tvärtom visar detta hur ömtålig och sårbar den offentliga illusionen är - den uthärdar inte en enda avvikare, ett enda sanningens ord, innan den börjar krackelera. Inte ens ett barn får antyda att kejsaren är naken,. Maktens män är därför pinsamt beroende av de maktlösas samarbete och acceptans, att den maktlöse accepterar och använder maktens tänkesätt och begrepp för att döma sig själv. O´Brien är lika mycket situationens fånge som Winston, fjättrad av tankesätt som han tror vara hans egna, och han är lika skör som Pontius Pilatus: ”-Vad är sanning?

Den verkliga makten ligger därför hos var och en av oss, i vår vägran att acceptera idioti och i vårt envetna sökande efter sanning. Det kanske inte lämnar så omedelbara och synbara resultat som vi skulle önska - men det är inte så lätt att bli frisk...:-) För säkerhets skull får vi väl skratta åt hoten så länge.

Trädet oktober 2005
Ulf Brånell

Sanningsministeriet i arbete
http://www.sbu.se/www/SubPage.asp?CatID=13&PageID=310

SIEMs kommentar: Salige Staffan Lindén ritade en gång en liten trumpetblåsande häroldstolle som förkunnade att ”Kunglig skolöverstyrelsen låter kungöra att en ny lyckad försöksverksamhet inom kort kommer att påbörjas!” Staffans stolle står uppenbarligen modell även för medicinsk utvärdering, t ex när det gäller vacciner. När SBU ska granska barnvaccinerna börjanr man alltså med att författa en uppsats om vaccineringens förtjänster samt tillsätter en expertgrupp med välkända vaccinpropagandister.

Syftet är alltså att under 2006 få producera ytterligare en rapport i massmedia som ska säga att ” ytterligare en studie visar att vaccinerna är effektiva och saknar biverkningar”.

Därmed kan man helt strunta i t ex de 1100 svenskar som hittills undertecknat vaccinuppropet , se
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Vi manar: Skriv under uppropet! Maila , ring och skriv till projektkansliet och begär att vaccinkritiker ska få delta i arbetet, om dess resultat ska förtjäna något förtroende, t ex:

SBU, P. O. BOX 5650, SE-114 86 Stockholm, SWEDEN
http://www.sbu.se/www/index.asp

Nina Rehnqvist, PhD
Executive Director SBU, Professor
rehnqvist@sbu.se
+46 8-412 32 24

Anneth Syversson
Project Assistant
syversson@sbu.se
+46 8-412 32 39

Juliette Säwe, MD, PhD
Project Director
sawe@sbu.se
+46 8-412 32 31

Vad händer dem som talar klartext om vaccinskadorna?
I'm Being Driven Out Says Second Expert to Link Autism and Jabs
http://campaignfortruth.com/Eclub/241005/CTM%20-%20vaccine%20damage.htm
A former government adviser who has controversially linked infant vaccines to autism in children claims she is the victim of a disciplinary action "witch-hunt".
The child psychologist Lisa Blakemore-Brown believes that her outspokenness has made her enemies in the pharmaceutical business and in the Government...

SIEMs kommentar: Detta är det öde som tidigare drabbade dr A Wakefield, och som drabbar var och en inom den stats- och industri-kontrollerade vetenskapen som vågar avvika från den officiella synen. Så spännande det ska bli att läsa om vad SBU kommer fram till...;-)

Spelet kan börja!

Manus rörande fågelinfluensan verkar nu vara klart: Efter att under flera år ha varnat och varnat för för en exploderande fågelinfluense-epidemi, kan medicinintressena konstatera att sjukdomen ännu inte tycks ta tillfredställande fart bland människor. Man säger sig då veta att fågelinfluense-viruset (som av allt att döma funnit i tusentals år) just i dessa dagar kommer att mutera så att den kan spridas från människa till människa.

Samtidigt pågår ett intensivt laboratoriearbete för att konstruera ett fågelinfluensavirus med önskade egenskaper för ”forskningsändamål”, och med det påstådda syftet att ett vaccin ska tas fram så att ”vi är förberedda”. I samband med att detta offentliggörs antyder man också riskerna att ”terrorister” ska komma över och sprida detta nya, laboratoriekonstruerade virus.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=470320&previousRenderType=6

Så är alltså scenen förberedd: Om man till slut får fart på epidemien så är detta väntat och förutsett av den medicinska vetenskapen, som varnat för det under många år,men inte fått tillräckligt med pengar . Skulle det senare kunna visas att epidemin orsakas av just de laboratorievirus man nu tar fram, så kan man skylla detta på terrorister, vilket man ju också varnat för. (Minns mjältbrandsterrorismen i USA efter 9-11!)

Spelet kan börja. Vinnaren är redan korad.

WHO varnar för 150 miljoner döda i ny pandemi
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=468181&d=554
Hur många riskar att dö i ett globalt utbrott av fågelinfluensan? Skattningarna från FN, som ligger i täten i kampen mot den fruktade sjukdomen, går starkt isär. En expert inom WHO som varnat för 150 miljoner döda fick mothugg av sina egna på fredagen.


SIEMs kommentar: WHOs omdöme vad gäller hälsovård visas väl redan av alla meningslösa och skadliga vaccinkampanjer bland hungriga och svältande barn.

Fågelinfluensan har funnits i hundra år
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=25717&a=473205&lid=puff_472743&lpos=lasMer

Experter vill mildra oro för fågelinfluensa
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=715853

Det finns ingen större risk att fågelinfluesan ska föras till Sverige nu i höst genom flyttfåglar. Sannolikheten för enstaka fall är betydligt större i vår när fågelstråken tar andra vägar. Det anser den expertgrupp som Jordbruksverket tillsatt, efter sitt första möte.


SIEMs kommentar: Med visshet kan vi förutse den mediala s k självkritik som kommer att följa efter galenskapen med fågelinfluensan. Likt bikten syftar den mest till att återställa massmedias självförtroende och självbild så att man med gott samvete kan utnyttja även nästa tillfälle till synd.

Sverige kan få egen vaccinfabrik
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=469324
Sverige har utmärkta möjligheter att bygga en vaccinfabrik för att möta ett eventuellt influensahot.
Underkapacitet på vaccinproduktion råder i världen och fler anläggningar för att tillverka vaccin behövs, enligt Läkemedelsindustriföreningens vd Richard Bergström.
-Och då ska vi slåss för att få en fabrik till Sverige, säger han. ...


Sätt sprätt på lagren!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=473648&previousRenderType=6
”Som DN skrev i söndags har Sverige gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka den svenska beredskapen. Problemet är bara att det kommer att uppstå en stor brist på vaccin.
Något fågelinfluensavaccin finns inte. I stället förlitar man sig på vanliga årliga influensvaccin. Världsproduktionen är i dag runt 300 miljoner doser. Det skulle räcka till att vaccinera fem procent av världens befolkning. När socialstyrelsen i februari i år presenterade sin beredskapsplan lovade folkhälsominister Morgan Johansson att alla svenskar ska vaccineras om det blir en influensaepidemi. Vid en panepedemi skulle man behöva vaccinera hela befolkningen, sannolikt två gånger, och det skulle alltså behövas runt 18 miljoner doser bara i Sverige.”


Vaccinvarning
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1592187,00.html
...
The deadly strain of bird flu that killed 60 people in Asia has spread to the fringes of Europe, officials confirmed yesterday. British scientists said the virus found in Turkish poultry was the H5N1 strain that health experts fear will mutate into a human disease that could kill millions of people worldwide. The results of similar tests on dead birds from Romania are expected today.
Last night, British health officials called for the elderly and children in high-risk groups to seek out the winter flu jab, effectively urging the inoculation of more than 10 million British pensioners and approximately 1million children.

The fear is that flu sufferers who come into contact with avian flu could act as a catalyst for the virus to mutate. An official said: "We recommend seasonal vaccination for all those over 65 or all those who suffer from ailments that put them at higher risk from flu such as asthma, diabetes or serious heart or lung conditions."
The EU health commissioner, Markos Kyprianou, urged countries to stockpile antiviral drugs to prepare for a future pandemic. He said the commission was proposing to set aside ¤1bn (£680m) to help make and distribute antivirals and new vaccines....SIEMs kommentar: Affärsidén bakom fågelinfluensan framträder allt tydligare. Fågelinflunsan har funnits bland Asiens miljarder människor under oöverskådlig tid, de senaste tre åren tycks sextio människor ha dött till följd av den. Sannolikt har fler dött av inflammerade skoskav. Vi förutsätter att WHO och EU omgående utlyser ett påbud att hela världen må gå barfota. Lika bra vi vänjer oss, när medicinmaffian har plundrat oss färdigt lär vi inte ha råd med skor.

Det är en lång svensk politisk tradition att genom stora offentliga upphandlingar stödja den egna industrin inom vad man tror vara ”framtidsbranscher”. Det har vi sett med Volvo (bilar) , Bofors (vapen) , Saab (flygplan) , Telia/Ericsson (IT) , och under senare år läkemedelsindustri och bioteknikföretag. Spåren förskräcka. Svenska folkets egna behov får anpassas till de industripolitiska planerna. Kavla upp ärmarna, gott folk, här ska det vaccineras!
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=468429


”Vi hade klarat oss bättre utan vaccin”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/9910/28/influensa2.html
Saab Training Systems i Huskvarna erbjöd sina anställda influensavaccin för några år sedan: – Påfallande många av de 80 som vaccinerade sig blev trots vaccineringen sjuka, berättar personalchefen Börje Persson.
...Flera i personalen blev sjuka när de fick influensavaccin.

The swine flu fiasco
http://www.whale.to/vaccines/kalokerinos13.html
In 1976 I was working in the far north of Australia amongst Aborigines. I observed, in one community of only a few hundred people, when they were given the flu vaccine ... six men died suddenly soon afterwards. They were not all 'old’. One was in his early twenties. A few weeks later, in another community I found that individuals with heart or potential heart problems or diabetes were particularly likely to drop dead soon after being given the vaccine.

Obviously, there was a problem with some batches of the flu vaccine....

SIEMs kommentar: Se f ö artiklar och notiser om influensavaccinernai magasinen oktober 2002 och oktober 2003, då bl a flera dödsfall efter vaccinering rapporterades.

Immunity sought as avian flu shadow approaches

http://www.thehill.com/thehill/export/TheHill/Business/101205_vaccine.html
By Jim Snyder
Rising worry about a bird-flu pandemic is reviving drug-company hopes for legal protections to produce vaccines.
The debate once centered on preparations for a terrorist attack that released deadly strains of anthrax or smallpox. But the administration and lawmakers are now rushing to prepare for a global flu outbreak that medical experts say is almost sure to happen.
The Senate already has approved an amendment offered by Sen. Tom Harkin (D-Iowa) that added $3.9 billion to the military spending measure to prepare for the flu. The money will be used to stockpile medications to combat the flu.
Lobbyists from pharmaceutical companies say a critical component of any effort is immunity from lawsuits if a vaccination causes harm. Without new legal safeguards, pharmaceutical companies are unlikely to produce vaccines, a business that offers little reward but a lot of risk, lobbyists say.


SIEMs kommentar:
Den enda vaccinförmedlade immunitet som man kan vara säker på är alltså tillverkarnas skydd mot skadeståndsanspråk - den immuniteten garanterar politiska beslutsfattare.

Fågelmord eller folkmord?
http://www.healthliesexposed.com/articles/article_2005_10_14_2714.shtml
...With the revelations and assertions advanced herein, the public is forewarned against this physician assisted mass murder best termed "iatrogenocide." This genocidal imposition is expected to serve mainly economic and political depopulation objectives.

Få svenskar vaccineras mot influensa
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=702213

På måndag i nästa vecka drar årets influensavaccinering i gång. Men det är få svenskar som vaccineras mot influensa, visar en rapport som gjorts på uppdrag av världshälso- organisationen WHO. Det kan innebära att Sverige får svårt att få tillräckligt med vaccin vid ett större influensautbrott.
Svårt att få vaccin vid storepidemi
Att så få vaccineras är bekymmersamt, tycker Annika Linde som är tillträdande statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet. Hon tycker att det verkar råda något slags viking-mentalitet i Sverige och de andra nordiska länderna.
– Det förefaller som om det finns någon sorts gemensamt koncept, och det skulle kunna vara viking-andan, att ”vi är så stora friska och starka, vi klarar det här, vi behöver inte vaccinera oss.”....
Men att få svenskar vaccineras kan enligt Annika Linde leda till att onödigt många insjuknar och måste ligga på sjukhus eller i värsta fall dör. Men på sikt finns också risken att det blir svårare att få tillräckligt med vaccin till nästa stora influensaepidemi.
– Om det så småningom blir ett jättelikt influensautbrott över världen, när det då väl kommer vaccin kommer produktionskapaciteten vara ganska liten. Då räknarvi med att man kommer att få köpa av det nya vaccinet i förhållande till hur mycket man har använt i fredstid, så att säga, säger Annika Linde.


Brist på vaccin vid influensaepidemi
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=701783
Det kan bli svårt att få fram tillräckligt med vaccin i Sverige vid en världsomfattande influensaepedemi.
Det beror på att den mängd vaccin länderna får köpa bygger på hur mycket som konsumerats tidigare, och konsumtionen av influensavaccin i Sverige är lågt jämfört med övriga västvärlden, enligt en rapport från Världshälsoorganisationen.
Minst konsumerar Norge, därefter kommer Sverige, skriver tidningen Dagens Medicin.
Den 3 oktober inleds årets nationella influensavaccinering här i landet.


SIEMs kommentar: Till alla andra idiotiska argument för att vaccinera sig läggs nu ett nytt, annu stolligare än de tidigare, som omgående pumpas ut genom massmedia: Även om vaccinet inte gör nån nytta, och kanske t o m är skadligt, så ska vi ändå vaccinera oss för att vara så goda kunder till läkemedelsindustrin att vi får tilldelning av nästa vaccin, som kanske gör bättre nytta. Hur mycket betalar vaccinindustrin till dessa s k experter som lyckas hålla näsan framme i massmedia?

Chicken Race

http://www.mercola.com/2005/oct/25/avian_flu_epidemic_is_a_hoax.htm

Rumsfeldt tjänar storkovan ppå Tamiflu?

http://www.mercola.com/2005/oct/25/rumsfeld_to_profit_from_avian_flu_hoax.htm

Multiple sclerosis and hepatitis B vaccination:
Adding the credibility of molecular biology to an unusual level of clinical and epidemiological evidence - Yannick Comenge a, Marc Girard b,*

Summary In spite of a huge number of reports of severe hazards after injection of hepatitis B vaccine (HBV), the issue is regularly raised that no mechanism is available for the development of central demyelinating disorders such as multiple sclerosis (MS). A number of convergent facts, however, suggests that the manufacturing process could introduce HBV polymerase as a contaminant, and then trigger an auto-immune process against myelin in some vaccinated subjects. Of great significance, this hypothesis is likely to give the missing link to account for the considerable body of clinical and epidemiological evidence documenting that, for a drug used with a preventive purpose, HBV has an unusual potential to induce central neurological disorders amongst others unwanted side-effects.


SIEMs kommentar. Få saker lan förvåna oss mindre. Varför skulle inte HBV-vaccin kunna skada nervsystemet när andra vacciner gör det?

Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15908063&dopt=Citation

....We report six cases of sudden infant death that occurred within 48h after hexavalent vaccination. At post-mortal examination, those cases showed unusual findings, especially in the brain and in laboratory tests. Crude calculations of local epidemiology are compatible with an association between hexavalent vaccination and unusual cases of sudden infant death. If confirmed in systematic studies, our findings would have potentially serious clinical implication

SIEMs kommentar: Se föregående kommentar.

Fallstudier av vaccinorsakad autism,
http://www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20050921-12580300-bc-ageofautism.xml

SIEMs kommentar. En sak kan vi dock vara säkra på: Ingen av ovanstående rapporter om vaccinskadeverkningar kommer att beaktas av SBU:s s k vaccinprojekt - utan en massiv folklig protest mot propagandamakarna!77 miljoner till världens barn
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=713959
När den nationella insamlingen till barn i världen avslutades på lördagskvällen hade radiolyssnare och tv-tittare skänkt 77 miljoner kronor.
I Sorsele kommun i inre Norrland var man som mest givmild – statistiskt sett. Nästan 55 kr per invånare kom därifrån.
Skärgårdsborna på Öckerö utanför Göteborg följde tätt efter.
Bakom insamlingen stod SVT, Radiohjälpen och andra hjälporganisationer.


Silently, Malawi begins to starve
http://www.guardian.co.uk/famine/story/0,12128,1595431,00.html
With food supplies running out, charities warn that huge and immediate aid is needed


Tre miljoner akut nödställda i Pakistan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=476633

SIEMs kommentar: Svårigheterna att få fram resurser till angelägna ändamål är stora: Svält , jordbävningar, andra naturkatastrofer och krig skapar miljontals offer och ständigt måste akuta vädjanden, tiggaraktioner, pop-galor och TV-jippon genomföras för att få in några pengar som kan användas åt att lindra nöden.

Samtidigt känner den enskilde medborgaren ofta sin hjälpförmåga begränsad. Han betalar inte sällan halva sin inkomst i skatt och större delen av hans övriga inkomster måste han disponera på ett sätt som möjliggör morgondagens överlevnad.

Därför har SIEM ett enkelt förslag. Låt festgalor, insamlingar och TV-jippon finaniera t ex politikerarvoden, EU-byråkrati, press-stöd, vapenindustri, terroristbekämpare och medicinska förmyndare, Nobelfester jämte många andra egennyttiga och samhällsfinansierade projekt som utan saknad kan städas ut ur skattefinansieringens trygga bo! Använd i stället skattemedlen för att värna mänskligt liv och anständighet.

Då kanske vi kan se världens folk i ögonen igen - för att inte tala om hur roliga TV-program vi skulle få, t ex när våra ministrar ska sjunga ihop till sina reseräkningar till Bryssel. ”Göran Persson - five points, cinq points

GPs to stop prescribing antidepressants blamed for suicidal feelings in under-18s
http://society.guardian.co.uk/socialcare/story/0,7890,1579893,00.html
· Pills to be phased out for up to 40,000 children
· New treatments to include exercise and counselling
...
Doctors were yesterday told to stop giving antidepressants to children and people under 18, because of the risks that the pills will make them feel suicidal.
The new NHS guidance marks a watershed in the treatment of children's mental health. It shifts the focus sharply away from the psychiatric drugs that around 40,000 children are thought to be taking for depression, anxiety and other problems. Children with mild depression should be given advice on diet and exercise, the guidance tells GPs. Those with moderate and even severe depression should be offered a three-month course of counselling...


SIEMs kommentar. Det var inte länge sedan svenska ungdomsläkare snyftade i massmedia om hur de stackars ungdomarna inte fick tillräckligt med lyckopiller utskrivna. När ska dessa läkemedelsindustrin propagandister tvingas ta ett personligt ansvar? Är straff- och åtalsfrihet inbyggd i den vita rocken?

Mail om den märkliga vården

Hej Ulf!

Här är ett par intressanta artiklar, som du kanske kan använda dig utav.:

Svd 051020; Bröstcancerkur kan ge lungcancer:
....
Man inser hur farligt det är att bli sjuk:

"- När vi strålbehandlar patienter ger vi ofta väldigt höga doser i syfte att ha ihjäl cancerceller. Men vid lägre doser kan det hända att cellerna inte dör utan skadas och därför muterar, förklarar Hall."

"Forskarna förespråkar även mer individualiserade behandlingar och hoppas på bättre verktyg att avgöra tumörers aggressivitet - så att tung strålning enbart ges till patienter som verkligen behöver den."

Vilka skulle det vara som behöver "tung strålning", är det de som ändå inte går att göra någonting åt och därför inte skulle påverka statistiken för behandlingsformen negativt?

Svd: 051019; Säpo får bryta vårdsekretess:
.
Det är skillnad på folk och folk:

"Sjukvårdspersonal ska bryta tystnadsplikten om Säpo begär ut uppgifter om patienter som hotat politiker eller kungafamiljen. Det föreslår regeringen inom kort, erfar SvD."

"I framtiden ska därför hälso- och sjukvårdspersonalen vara skyldig att, på begäran, även lämna ut vissa uppgifter om "personliga förhållanden". Det kan handla om hur en patient sköter sin medicinering, den övriga behandlingen eller om han eller hon har beviljats permission."

Medicin skall alltså i fortsättningen ses som ett exempel på ofarlighet, och inte på att risken för brott ökar!?


SvD 051002; Kritiken växer mot dyra cancermedel:
...
" Ett länge efterlängtat genombrott - eller orimligt dyra preparat som bara förlänger livet några månader?"

"En läkemedelsindustri i kris med det schweiziska läkemedelsföretaget Roche i spetsen har redan inlett sin propaganda för att slå fast att de nya preparaten är utomordentliga och väl värda sitt höga pris. Marknadsföringen för okänt antal miljoner har dragit igång.
Kampanjen innehåller de vanliga pr-ingredienserna: presskonferenser anordnade av pr- företag med mer eller mindre dolda agendor, bearbetning av medierna, debattartiklar av ledande läkare/forskare och patientorganisationer, diverse utspel."

"- Det är inte särskilt svårt att genom skåda pr-strategin, säger Carsten Rose, verksamhetschef vid cancerkliniken i Lund och den kanske starkaste kritikern av de nya preparaten. Nu handlar det om att med alla till buds stående medel trumfa igenom det populistiska rättviseargumentet: varför ska svenska cancerpatienter få sämre vård än italienska? Varför ska de bästa medicinerna undanhållas oss i Sverige? Säg den politiker som kan värja
sig mot de anklagelserna."

SvD 051020; Dyr cancermedicin i nya studier:

http://www.svd.se/ssi/artikelmeny/print/print.asp?path=/dynamiskt/inrikes/did_10814645.asp&mvarCategoryName=inrikes&logo=%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fsys%2Fhuvuden%2Finrikes%2Egif%22+width%3D%22300%22+height%3D%2221%22+alt%3D%22Inrikes%22+border%3D%220%22%3E

"Nya rapporter visar att en viss typ av bröstcancer framgångsrikt kan bekämppas med det nya läkemedlet Herceptin."

"I Europa visar det sig att över 84 procent av de behandlade kvinnorna var besvärsfria efter ett år mot 77 procent av de obehandlade, rapporterar Dagens Nyheter. I USA var siffrorna 87 respektive 75 procent."

Man menar att man är framgångsrik med att redovisa skillnader i Europa på på 84-77=7 % efter ett år. Är det det som menas framgångsrikt och hur är det med långtidseffekten?

Hälsningar Michael PetterssonKultur som laxermedel
”...Kultur ska göra nytta. Kulturen är starkt offentligt finansierad, och politiker vill att pengarna ska göra nytta. ..:” (Ur morgonens kultnyheter P1 14 oktober

SIEMs kommentar: Ytterligare en anledning att vara misstänksam mot proffessionella kulturarbetare med statlig lön? Vems ärenden går de?

Kemikalier från datorer i ungas blod
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=708020
Inte riskfritt famför datorn.
Människors blod innehåller ett stort antal miljögifter, som vi får i oss via vanliga vardagsprodukter. Det visar en undersökning, som har gjorts av Världsnaturfonden i tolv EU-länder. Över hundra ämnen har undersökts hos vanliga tre generationer kvinnor.

Kerstin Diab tillhör mellangenerationen i den svenska delen av undersökningen.
– Det jag tycker är skrämmande är det långsiktiga perspektivet. Om man tänker på den unga generationen vet man inte vad det bär med sig. Det finns inte tillräcklig kunskap om effekterna, säger Kerstin Diab.
Mormorsgenerationen har flest undersökta ämnen i blodet. Det handlar om sedan länge förbjudna bekämpningsmedel och ämnen som PCB och DDT.


Inte bara mat i mun
Hej Ulf, Är prenumerant på Motgift, Undrar om ni tagit upp detta: Det framkom nyligen vid en undersöking av 3 generationer Mormor-mor-dotter av WHO att den yngsta generationen (dotter) innehöll mest "nya gifter". Dessa var t.ex Flamskyddsmedel och s.k. ämnen från Non-stick beläggningar i kastruller, steckpannor.... Äldsta generationen hade mest "gamla gifter" typ DDT, PCB

Åtminstone vi använder nu enbart kastruller o rostfritt stål. Går man till en affär är ju största delen av kastruller o stekpannor belägda med teflon eller liknande. Detta äter vi sedan delvis upp då denna yta så småningom åldras och lossnar. Antar även att det kontinuerligt avges lite från denna yta p.g.a. slitning, värme.

Detta har jag länge misstänkt - mätkligt att det tar så länge innan "de som sitter högre upp" börjar se samband.


Mvh/ Johan

Mail från bråkig Sten Sture

Hej, Ulf! Jag bråkar med dietister och bantningsläkare efter bästa förmåga. Här är mitt senaste inlägg:
http://www.ekuriren.se/ekuriren/standard_artikel.php?id=397594&avdelning_1=107&avdelning_2=203
Må bra och kämpa på! / Sten StureKritiskt förlag

http://www.kospublishing.com/

Underbar berättelse
Här kommer en underbar berättelse genom Paul Taylor i England.

Stephen Hawking den kände fysikern har överlevt i nära 40 år trots sin sjukdom motor neurone disease (MND) ett tillstånd som leder till döden, oftast 14 månader efter att diagnosen ställts. En artikel som handlar om Hawking publiserades i the British Medical Journal juni 2002. Det påpekar att det ovanliga är inte han överlevt så länge utan att sjukdomen verkar ha mer eller mindre "bränt" ut. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/324/7352/1478

Det visar sig att Professor Hawking utökar sin kost med ett dagligt intag av kosttillskott, zink, tran, folsyra, B-vitaminkomplex, B12, C- och E-vitamin. Han äter också en kost som är fri från gluten och matolja och undviker snabbmat. Den traditionella vården har bidragit med passiv bröstkorgs fysioterapi, samt passiv och aktiv fysioterapi för alla leder och muskelgrupper. Men när artikeln skrevs tog han inte del av någon form av behandling och ingen vård från någon läkarspecialist. Intressant nog säger Hawking själv att MND kan orsakas av olika saker. "Kanske min variant beror på en nedsatt förmåga att kunna absorbera vitaminer" säger Hawking.
Med vänliga hälsningar Ingrid, ANH15 vanliga knep att ljuga med forskning

Från: MayDay [mailto:ttm@mayday-info.dk]
Skickat: den 18 oktober 2005 21:29
Till: MayDay!
Ämne: A cheat's guide to clinical trials-15 tricks pharma companies use to get the right results
For Your Information

Kind regards,

Tamara Theresa
----------------------------------------------

Thursday, October 13, 2005

A cheat's guide to clinical trials: 15 tricks pharma companies use to get the right results

There's an excellent article in this month's Internal Medicine journal by Dr Ian Scott, of the Princess Alexandra Hospital in Brisbane. He describes the top 15 tricks used to skew the findings or interpretation of clinical trials. He cites them as examples to watch out for, but his list could also be used as a cheat's manual for any drug company clinical trial designer. Let's have a look at them:

1. Generalise your findings from an unrepresentative group.

Example: The RALES trial showed spironolactone helped in heart failure - but practice showed that this wasn't the case for anyone with renal failure or mild LV dysfucntion [who were not included in the trial].

2. Find a dodgy comparator.

Example: Compare high dose Lipitor with less potent doses of Pravastatin, as in the recent TNT study.

3. Use a surrogate end point, not a clinically important one.

Example: If you have an expensive anti-Alzheimer's drug, show it makes some differences to cognitive function and then claim this will result in less need for institutionalisation, reduced disability, fewer deaths or adverse events, lower carer burden and decreased health-care costs. A recent trial of donepezil shows it doesn't.

4. Always emphasise the relative rather than absolute benefits.

Example: Treating patients with moderate to severe hypertension will prevent more strokes (ARR = 8%; NNT = 12) than treating mild hypertension (ARR = 0.6%; NNT = 166), even though the relative risk reduction for antihypertensives is identical (40%) for both groups.

5. Emphasise statistical significance and play down effect size.

Example: An Australian trial in 6000 patients found that ACE inhibitors were beter than diuretics in elderly hypertensive patients. The much more powerful ALLHAT trial didn't.

6. Dig deep - there's always good news in subgroup analyses.

Example: Pfizer's Praise trial of amlodipine found a highly significant survival benefit in a non-ischaemic paient subgroup. Not seen in subsequent studies.

7. De-emphasise harmful effects - or even better, don't measure them at all.

Example: Vioxx and cardiovascular risk - why did it take four years to show this? So much for post marketing surveillance.

8. Composite end points can show anything if you try.

Example: The UKPDS trial of intensive glycaemic control found a significant benefit on "first diabetes-related events" but this was made up of 21 end points. Most of this effect comprised reduction in retinal photocoagulation, with no changes in diabetes-related deaths and all-cause mortality.

9. Clinician-initiated end points can mean anything.

Example: Endpoints like revascularisation procedures and initiation of dialysis are arbitrary, proxy endpoints that may vary with the environment and may not reflect the natural history of the disease.

10. Secondary endpoints may save the day.

Example: The ELITE I trial of elderly patients with heart failure using either losartan or captopril found no difference in renal function as the primary end-point. An unexpected decrease was seen in the secondary end-point of all-cause mortality favouring losartan, not confirmed by subsequent trials.

11. Conflated trials: aggregate the data, confuse the punters.

Example: the PROGRESS study was in effect two trials, with patients in one arm randomised, according to clinician preference, to perindopril plus indapamide or perindopril alone. The separate results for each trial showed perindopril alone had no outcome effect, a result de-emphasised in several interpretations of PROGRESS results recommending perindopril be initiated post-stroke.

12. It's a class effect!

Example: Class effcts of ACE inhibitors in patients with stable cardiovascular disease and preserved left ventricular function? Not according to mixed results from HOPE, EUROPA, and PEACE studies.

13. Do an equivalence trial with fuzzy margins

Example: The INJECT trial of thrombolytics.

14. Sponsored trials have sunny summaries.

Example: "The inconsistencies in data analysis and reporting suggests to us a biased attempt to present ESSENCE in a positive light. Four of 7 authors and 4 of 7 members of the trial executive committee were, or had previously been, drug company employees; the trial executive chairman and the lead author both received company research grants; and the company's research and development centre undertook data co-ordination."

15. Negative trials never see daylight.

Examples: Glaxosmithkline's latest Serevent data on paradoxical bronchoconstriction. A prospective follow up of 126 trials submitted to the ethics committee of a major Sydney tertiary hospital, those with significantly positive results were more likely to be published (85 vs 65% over 10 years), and be published earlier (median time to publication 4.8 years vs 8.0 years) than trials showing nil effect.

posted by Michael Lascelles at 10:29 AM

http://pharmawatch.blogspot.com/2005/10/cheats-guide-to-clinical-trials-15.html

----
Tamara Theresa Mosegaard
www.mayday-info.dk
www.valget-er-dit.dk

SIEMs kommentar: Jämfört med denna avrättning av den medicinska vetenskapen är SIEMs artiklar - t ex /siem/vetenskapskritik.html närmast vördsamma. Vi för väl försöka skärpa oss.

Prostataföljetongen

Prostatacancer är oftast en beskedlig, odramatisk och långdragen historia som avslutas genom att patienten dör i hög ålder och av andra skäl. En väsentlig anledning till att det propageras för tidig undersökning, upptäckt och behandling av prosttacancer är just att man påstår sig vilja hindra att den sprider sig till kringliggande vävnader, t ex ändtarmen.

Vi har tidigare under året i ett antal Motgift o magasin följt den beklämmande statistiken över medicinsk behandling av prostatacancer i PSA-provens tidevarv:. Sammanfattningsvis: tre gånger fler patienter diagnosticeras med prostatacancer, strålas och opereras och kasteras - men lika många dör som för tjugofem år sen. ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Vi har pekat på att de vanliga biopsierna - vävnadsproverna i prostatan - är långt ifrån ofarliga, och i bl a visats kunna sprida cancerceller i kroppen och bidra till snabb tumörtillväxt. .Den vanliga medicineringen mot prostataförstorng har därtill visat sig orsaka just prostatacancer. Dagens Medicin 13/4 2005 innehöll en notis som en trogen läsare försett oss med: En studie visar att den vanliga strålbehandlingen vid prostatacancer dessutom nästan fördubblar risken för ändtarmscancer.

Den medicinska prostatastrategin är alltså helt misslyckad ur patienternas synvinkel, och skapar än mer sjukdom och lidande. Hur uttrycker då medicinska forskare detta? Jo , t ex (som i DM-artikeln): ”studien belyser att allt fler patienter överlever sin primära cancersjukdom och att läkare därför behöver fokusera mer på att förebygga och tidigt upptäcka cancersjudkom som kan relateras till behandlngen”! Mera av samma sorts strategi, alltså!

Undra på att folk blir allt sjukare.

Antallet af kronisk syge danskere eksploderer


http://www.mayday-info.dk/521.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&cHash=2487d5bd95

1,8 millioner danskere lider af en kronisk sygdom og tallet ventes at vokse med yderligere knap 400.000 i løbet af de næste syv år. Det fremgår af oplysninger, som direktør Finn Kamper-Jørgensen, direktør på Statens Institut for Folkesundhed, fremlagde på et årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.
 
Det drejer sig om sygdomme som diabetes, rygerlunger, dårligt hjerte og gigt. Stigningen skyldes dels at disse sygdomme især rammer ældre over 65 år, og at denne aldersgruppe er i kraftig stigning, dels at konsekvenserne af danskernes storforbrug af cigaretter, fed mad og mangel på motion nu for alvor viser sig i sygdomsstatistikkerne.
 
Udviklingen er ifølge eksperter så alvorlige, at det er nødvendigt at foretage ændringer i det danske sundhedsvæsen for at sikre en ordentlig behandling af de kronisk syge, uden at de offentlige udgifter eksploderer.
 
”Vi kan ikke køre videre på den traditionelle måde med at indlægge folk gang på gang for at undersøge og behandle dem. Vi bliver nødt til at finde nye og mindre omkostningskrævende tiltag for at hjælpe kroniske syge. Ellers vil en stadig større del af bruttonationalproduktet blive spist op af sundhedsvæsenet”, siger Finn Kamper-Jørgensen.


SIEMs kommentar: Ett besynnerligt land där förbudsivrarna mot naturmedel tycks ha fria händer, samtidigt som hälsoeliten efterlyser ”mindre omkostningskrævende tiltag for at hjælpe kroniske syge” . Nåja, den officiella dumheten i Sverige ligger inte långt efter.

Heart Surgeons are Liars
från Bloggen http://www.allmarketersareliars.com/ Hälsn Tony


Dr. Nortin Hadler, professor of medicine at UNC knows what he's talking about. He's spent the last thirty years examining the stats associated with various medical interventions... and he's written up some of his results in the Journal of the American Medical Association. He's got a new book out, and some of the takeaway is startling.

It turns out that bypass surgery (which is incredibly expensive, quite risky and leads half of the patients to suffer depression and a third to have measurable memory loss) does no good at all. None.

In one study, half the angina patients waiting for surgery got nothing but a cut in the chest--no surgery. The other half had the surgery. The results? The placebo group enjoyed the same improvements as those that had the "real" surgery.

Of course, if surgery works--even pretend surgery--it's real. It turns out that something as examined and life-threatening as heart surgery is no different than a wine glass or an iPod. It's the way you feel, not what is really happening.

So, if it's so obvious, why do we still cut so many people open? Because of worldview. Hey, it's your heart. You better do everything you can to protect yourself. Take no chances. Cut no corners. That's the story we desperately want to hear. I predict it'll take at least 20 years before bypasses go away.
(for those considering bypass surgery: I'm not a doctor. I don't even play one on TV. I haven't done all the research, and I'm naturally hyperbolic. Consider this a grain of salt.)


http://www.discover.com/issues/jun-05/departments/discover-dialogue/

SIEMs kommentar: Läs författarintervjun, som avlivar kirurgiska myter på löpande band!


Mail om egenvård

Hej Ulf.
Det går att själv ta hand om sin hälsa och man behöver definitivt inte äta allopatiska mediciner. Jag har nyss kommit hem från ett besök hos vår kommunala hjärtspecialist. För en vecka sedan togs en massa blodprov och nu fick jag resultaten. De bekräftade det som jag själv anat nämnligen att min självvårdskur gjort mig frisk.
För några år sedan drabbades jag första gången av hjärtflimmer och hamnade på akutmottagningen. Efter ett oändligt väntande sövdes jag och man försökte att få mitt hjärta att återgå till normalrytm med elchocker - utan resultat. Så småningom återgick dock rytmen till normal helt spontant sades det. Det här hände tre olika gånger med några månaders mellanrum (sista gången vägrade jag att låta dem försöka med el) och så efter ett tag gjordes en grundlig undersökning av hjärtat med ultraljud och belstnings-EKG. Varken ultraljud eller EKG avslöjade något som helst fysiskt fel på hjärtat. I samband med sjukhusvistelserna togs alltid en massa blodprov och jag röntgades också varje gång. Det framkom att jag hade höga kolesterolvärden och läkarna skrev ut "vermin" och "lipitor". Efter att jag på internet hittat en massa varningar om biverkningar vägrade jag att ta "lipitor". I stället beslöt jag att försöka sänka kolesterolvärdena genom att ändra diet för jag mådde faktiskt dåligt.
Jag började med att minska sockerintaget till en fjärdedel. Först smakade varken kaffe och te lika gott som tidigare men ganska fort blev jag van. Läskdrycker, glass och sötsaker undvek jag också ganska konsekvent men unnade mig dock en och annan öl till maten. Så småningom gick jag in för en egen variant av kolhydratfattig kost och slängde ut margarier och dåliga oljor ur kylskåpet och övergick till riktigt smör och olivolja (virgin) till matlagningen. Har också tagit 5 gr (5000mg) .c-vitamin dagligen + aminosyror och mineraltillskott ända sen januari 2005.
Jag gick ner nio kilo i vikt och väger numera (sedan ett drygt halvår) strax under 87kg (är 182,5 lång och har fyllt 65).
För ett knappt år sedan var jag i verkligt dålig kondition och trodde att jag aldrig mer skulle orka utföra ett hyggligt dagsverke. Senaste maj månad blev jag erbjuden en större lägenhet. Lägenheten behövde helrenovering och eftersom jag hade blivit så mycket friskare beslöt jag att ta emot erbjudandet och själv göra reparationerna (det var mitt yrke före pensioneringen). Jobbet gjorde jag under juni månad och orkade t.o.m vissa dagar jobba 12 - 16 timmar. Förnyade alla ytor i hela lägenheten om 65m2 bytte köksskåp och fuktsanerade badrummet, allt detta på en och en halv månad - ensam.

Vid läkarbesöket i dag tittade doktorn på mig med nyfiket intresse och berättade att mina nuvarande blodvärden till alla delar är helt o.k. Kolesterolet hade gått ner från 7,8 till 6,4 och framför allt hade LDL-värdet (det farliga) gått ner från 5,2 till 4,41.
Alla andra värden var också inom ramarna för ok.
Sedan förra veckan har jag också börjat "tvätta mitt innanmäte" och dricker nu ca 4 liter kranvatten dagligen. Har blivit av med muskelvärk och mår också bättre och bättre för var dag som går. Skall så småningom försöka få tag på "levande vatten" och antar att effekten blir ännu bättre sen.

Frisk pensionär från Finland


Mineraloljor ökar risken för reumatism
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=87357


Homeopati och ovetenskap

Läkemedelsindustrin produkter är gjorda av kemikalier medan homeopati är frekvensmönster. Kemikalier i läkemedel fungerar oftast som att sätta ett betongblock över vägen och stoppa trafiken - homeopati är ett radiomeddelande som ger information om möjlig lösning av ett problem.I första fallet blir trafikanterna- cellerna- påtvingade en "lösning" utan alternativ, dvs stå stilla, i andra fallet kan de välja den väg de själva anser vettigast.
Att förklara homeopati i kemiska termer är som att förklara radioutsändning i termer av kemiska förändringar i luften.. och kalla det vetenskap...
En levande kropp är inte en kemisk fabrik, som många tror. Den nya kvantfysiken har fler ledtrådar till vad en levande varelse är, ett kvantfysiskt kaossystem...en tiodimensionell skapelse som hela tiden ändras.. ständigt omskapas i varje sekund...med ett enormt utbyte av information genom fyra huvudkanaler, kemiskt-elektriskt i nervsystemet, kemiskt i hormonsystem (med elstart från hypotalamus mm), med millimeter-vågor 30-100 Gigahertz inom bindvävsmatrixens meridiansystem, med flerdimentionella energikvanta i aurasystemet. När det gäller meridiansystemetets millimetervågor finns massor med forskning gjord under ca 50 år i Ryssland och ett flertal nya tekniska uppfinningar som kan påverka detta- läs artiklar i t.ex. 2000-talets vetenskap.

Alla dessa informations- och styr-system är i första hand baserad på fysik- biofysik. Detta är ett ämne som är synnerligen styvmoderligt (faderligt..!) behandlat i Sverige. Forskning som Nordenströms om hur svaga elektriska strömmar kan påverka bröstcanscertumörer går ej att finna hos Karolinska institutet. Har dock träffat hans forskarassistent Irena som bekräftar resultat som i dag ligger till grund för giftfri cancerbehandling av vissa tumörsorter- i JAPAN!
Man kommer att få ge med sig även i Sverige, människan är i första hand en biofysisk varelse som resulterar i kemiska reaktioner... redan i grundskolan fick jag lära mig att för att en kemisk reaktion ska äga rum så måste de fysiska-energimässiga förutsättningarna vara uppfyllda...och energi i form av vågformer, energikvanta kan ge dessa förutsättningar.. homeopati är ett sätt att skapa den informationen.. men det måste passa som nyckeln i låset om man ska få rätt reaktion!
För att systemet sen ska fungera måste det finnas byggmaterial till den ständigt pågående ombyggnadsarbetet och för mycket skräp på arbetsplatsen kan orsaka allt från förseningar till rena explosionerna beroende på skräpets art och mängd...och dåligt byggmaterial, dålig näring , kommer att påverka resultatet..naturligtvis!
Glädjande nog så har i alla fall QXCI-SCIO systemet uppmärksammats även av svenska forskare.. en liten grupp på Karolinska är nyfikna på den ryska forskningen, kvantfysiska system mm i samarbete med bl.a. KAM:s fysiker Fredrik Lubbing . Men vi får se vad det kan leda till, någon stor budjet lär de ju inte få...när kemiföretagen inte betalar.

Åter igen till homeopati- den fungerar på djur oxå, var är placeboeffekten? Att man tar i djuret oftare, då homeopati ges ofta i akuta skeden och därmed ger den healing? (oops, det finns ju inte heller..även om ryska forskare visat att det är millimetervågor)
Varför blir djuren friska om man hittar rätt medel om det inte fungerar? Varför kan man fortfarande läsa djurhomeopati i LRF:s regi på vissa håll i landet? För att bönder är dumma i huvudet och satsar på icke fungerande olönsamma saker?
Med homeopati minskar man antalet dyra veterinärräkningar och slipper karens på mjölk och kött...passar utmärkt även i KRAV-besättningar.

Avslutar med en egen erfarenhet. Jag föder upp hundar som hobby, mellan o dvärgpudlar sen nästan tjugo år tillbaka. Årets kull med mellan blev en pärs.. min tik behagade klämma ur sig 9 valpar.. Jenny är endast 36 cm hög och var tjock som en basketboll... fertiliteten är det inget fel på (kan det vara nåt matte petat i henne?)...men valparna blev små då hon födde lite tidigt..fick ju knappt plats. Så vi fick stödmata tre st varannan timme dygnet runt och de två klenaste dog. En liten hane är dock en kämpe och bestämde sig för att vara med. När man matar en nyfödd, försvagad valp så kan den först inte suga alls utan det är droppvis med pipett som gäller. Att få i 4-5 ml per mål tar 15-20 minuter per valp... går det för fort kan de få upp mjölk i nosen och i värsta fall så får man bakterieväxt i tårkanalens avrinning som går mellan näshåla och öga. Någon gång under dessa trötta dygn hade det i alla fall hänt, det som inte fick hända. Han fick ögoninflammation under det stängda ögonlocket, en varansamling som bara växte. Jag har hört om det i två fall tidigare, i båda fallet blev ögat förstört av trycket.
Naturligtvis hände det under en söndag. Ringde till Blå Stjärnans jour för att höra om de hade nåt att komma med.. inget svar.
Hade dåligt om homeopati hemma men fick tag på en kollega. Hon hade Bellis 304 hemma mot inflammation, vilken min sambo inhandlade åt mig. Läste in valpen i min QXCI-maskin och gick in i homeopatiprogrammet. Blandade en varm åtta av Bellis och ställde på QX:ens frekvensplatta, letade upp "den homeopatiska kniven" Myristica , behandlade med det frkvensmönstret i D6 och läste över en kopia en i Bellis-lösningen. Detta fick valpen några droppar av först varje kvart, sen varje o varannan timme under natten. På morgonen hade ögonlocket spruckit upp, ett pyttlitet hål i ögonvrån, en hel vecka före normal tid..och varet rann ut. Jag kund försiktigt spola med ögonvatten, vi fortsatte med Bellis 304 och inflammationen läkte ut. Ögat blev helt normalt!
Jag kan garantera att en valp på 6 dagar inte har en aning om placeboeffekter...! Och att förtida ögonöppning inte hör till det jag kopplar till placebo...

Konstaterar till sist: att låta kemister kolla upp effekten av homeopatiska medel är som att låta en kemist koka ihop en fungerande mobiltelefon, utan att använda frekvenser...
Homeopatin tillhör frekvens / kvantmedicinen och det är det mest spännande fältet inom medicin just nu och för framtiden.. det handlar om instruktioner HUR kroppens delar ska samarbeta.. men precis som med en dator så gäller det att ge rätt instruktioner för att få rätt resultat och att alla program går inte att köra på alla modeller av datorer... hårdvara och mjukvara måste samarbeta väl för bästa resultat. Ett företag, en familj eller en kropp kan inte fungera bättre än den kommunikation som finns inom systemet..

Biopat Ruth Säveholm, Henån

Kosttillskott i EU - ur askan i elden
http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_213.pdf
From the frying pan into the fire of the ‘Precautionary Principle’ and ‘Risk Assessment’
by Bert Schwitters

In this article, Bert Schwitters, Dutch author and businessman, describes in intimate detail how the EU plans to remove some of the most effective natural products from the market, through the misuse of the Precautionary Principle. He uses his insight to the complex range of scientific and legal issues that have developed following his 25-year sojourn with the European food supplements industry. During the 1980s, Bert helped to lay the foundations for the Dutch Association of Natural Products Manufacturers (NPN). His company, International Nutrition Company (INC), sponsors the HAN Research project, which is reviewing independently the entire framework of EU and international food supplements regulation. INC, dedicated this scientific research project to the Alliance for Natural Health. Bert wrote this article for the Alliance on personal title.


Mail från ANH
http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/nhanes01-02.htm
En omfattande studie utfört av USA:s Center for Disease Control (CDC) har granskat amerkikanernas matvanor och jämfört dessa med det föreslagna dagliga näringsintaget (DRI - Dietary Reference Intakes) som motsvarar svenska RDI. Studien visar att 93 procent får i sig för litet E-vitamin genom kosten. 56 procent för litet magnesium, 44 procent för litet A-vitamin, 31 procent för litet C-vitamin, 14 percent för litet B6-vitamin och 12 procent beräknas ha zinkbrist. Tjejer från nio år uppåt lider brist på fosfor, tiamin (B1-vitamin), järn och protein. Med andra ord lider de av näringsbrist.
Nyheten är en skandal med tanke på att DRI och RDI anses av näringsexperter endast vara en överlevnadsdos. Rapporten står i skarp kontrast mot påståenden om att man får i sig all den näring som man behöver genom kosten!

Ja det var något att tugga på!!
Med vänliga hälsningar
Ingrid Franzon ANH

\
Radiodoktoren gik rettens vej for ytringsfrihed - og sejrede!

Læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, bedre kendt som "radiodoktoren" og foredragsholder, fik sidste år en bøde på 10.000 kroner for at fremhæve kosttilskuds gavnlige virkninger på internettet. Han nægtede dog at betale, kørte sagen videre i retten, og blev i september 2005 frifundet.

Omkring 100 tilhørere var mødt op i retssalen fredag den 16. september 2005 for at støtte den populære sundhedsfortaler, der - naturligvis - blev frifundet.

Modparten, Fødevareregionen under Fødevarestyrelsen, havde ellers mulighed for at anke dommen indtil den 30. september 2005, men da regionen ikke har benyttet denne mulighed, er sagen fra i dag endelig afgjort:

Danmarks borgere har fortsat frihed til at fortælle andre om kosttilskuds gavnlige virkninger.

Carsten Vagn-Hansen mødte op i Kriminalretten i Vejle den 9. september 2005 og rettens frifindelse faldt den 16. september. Forsvareren var Susie Ekstrand fra Lett Advokatfirma.

Fødevarestyrelsens kosttilskudslovgivning har siden efteråret 2004 dikteret, at hvis et kosttilskud har lindrende, forebyggende eller helbredende virkning, skal det registreres som et lægemiddel. Fødevarestyrelsens restriktive lovgivning har taget forskud på den kommende lægemiddellov, der skaber problemer for harmløse kosttilskud, der har lindrende, forebyggende eller helbredende virkninger.

Fødevarestyrelsen kontrollerede i december 2004 mere end 150 websites, der havde at gøre med kosttilskud og alternativ behandling, og i den anledning blev radiodoktorens websites tjekket af Fødevarestyrelsens specialenhed: Kosttilskudsgruppen, hvorefter Fødevareregion Vejle meldte lægen til Lægemiddelstyrelsen for såkaldt "ulovlig anprisning".

Han blev idømt en bøde på 10.000 kr. for at have fortalt om de gavnlige virkninger af henholdsvis mikroorganismer, sødemidlet Stevia, den grønne "lykkepille" hyperikum og glykoernæring på internettet.

Carsten Vagn-Hansen, der hele tiden har været økonomisk uafhængig af både kosttilskuds- og lægemiddelproducenter, har af principielle grunde nægtet at betale bøden og i stedet ønsket at få sagen afgjort ved retten, fordi han ønskede at gøre opmærksom på, at den restriktive lovgivning burde ændres. Han mente, at det var ulogisk, at man godt må sælge kosttilskud, men at man ikke må fortælle om, hvordan de virker, også selvom virkningen kunne dokumenteres.

Sagen har fået en vigtig principiel betydning for ytringsfriheden i Danmark, fordi den slår fast, at fødevarestyrelsen ikke har lov til at forbyde danske borgere at fortælle andre om kosttilskuds sundhedsmæssige virkninger.

Carsten Vagn-Hansen var ellers parat til at føre sagen videre til højere instanser, fx Menneskerettighedsdomstolen i Haag, om nødvendigt.

MayDay bakkede op om Carsten Vagn-Hansen, fordi vi mente, at bøden var et urimeligt overgreb på en borgers ytringfrihed. Vi synes, det er meget beklageligt, hvis sagen har været medvirkende til, at radiodoktoren i juni 2005 blev afskediget som radiodoktor fra Danmarks Radio.

Mange vil nu savne at høre Carsten Vagn-Hansen stemme i DR, fordi han har været den mest populære og modige fortaler for naturlig sundhed og helsefrihed, der ovenikøbet offentligt har turdet tale den i Danmark så magtfulde lægemiddelindustri imod.

Men Carsten Vagn-Hansen glæder sig meget over rettens afgørelse, som nu giver ham tid til de mange, kommende fjernsynsprogrammer på TV-kanalen DK4, hvor han som sundhedskonsulent skal stå for et én-times program om ugen, hvor folk med helbredsproblemer kommer i studiet.

Du kan læse flere detaljer om Carsten Vagn-Hansen retssag på www.dsgnet.dk/Sites/Underskriftindsamling/Formular/Dom-i-Carsten-Vagn-Hansen-sagen.pdf og om den generelle kosttilskudssituation på www.valget-er-dit.dk - eller under MayDays Temaer på www.mayday-info.dk Kosttilskud / Urter.

3.10.2005


__________________________________

Tamara Thérèsa Mosegaard
MayDay
Borgerrettighedsbevægelse
Nej til GMO-Kampagnen
Sekretariat:
Rundforbivej 2, Trørød
2960 Vedbæk
Telefonavis: 4565 0633
Tlf.: 7020 7770 (aften: 4499 8898)
Fax: 4565 0599
ttm@mayday-info.dk
www.mayday-info.dk
mayday@valget-er-dit.dk
www.valget-er-dit.dk

Jordbrukets kemikalieanvändning ökar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=718634
Trots politiska beslut om att minska användningen av kemikalier så ökar beroendet av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Samtidigt som beroendet ökar finns det fortfarande en stor brist på kunskap om kemikaliernas effekter på hälsa och miljö.
....
Den nya kemikalielagstiftning som håller på att förhandlas fram inom EU lär inte heller bidra till att minska riskerna, befarar Peter Bergkvist. Försiktighetsprincipen, alltså att misstanken om att ett ämne är skadligt ska räcka för att stoppa det, har haft en stark ställning i Sverige. Men den principen har inte alls samma tyngd inom EU.
– Vi märker att de produkter som vi tidigare sett allvarligt på och förbjudit har man inom EU accepterar fullt ut. Där har argument som försiktighetsprincipen inte varit så bärkraftiga, säger Peter Bergkvist.


SIEMs kommentar:
Svenska jordbrukare hävdade att Änglamarks reklamfilm hävdade utgjorde illojal konkurrens eftersom kemikalieanvändningen minskade även i det vanliga jordbruket. Vi ska väl inte bli så förvånade över att detta visar sig vara påhitt. Det är många intressen som vill smuggla undan verkligheten. 

Kemikalielag riskerar bli kompromiss
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=714618
EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso är i Sverige för att bland annat diskutera förslaget till en ny kemikalielag i EU. Den svenska kommissionären Margot Wallström har i ett brev anklagat Barroso för löftesbrott. Men det brevet ville Barroso inte prata om.
Barroso tiger om kritiskt brev
– Jag tänker inte kommentera brevet. Om det är till mig personligen, vill jag inte kommentera det offentligt, sade EU-kommissionens ordförande.

SIEMs kommentar. Numera har frågan om vår gemensamma livsmiljö blivit ett personligt mellanhavande mellan ett fåtal personer i den beslutande eliten, som vanliga människor inte bör lägga oss i.

EU-parlamentet skärper kemikalielagen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=706411
Europaparlamentets miljöutskott röstade på tisdagen igenom en tuffare kemikalielagstiftning i EU. Den nya lagstiftningen har väckt häftig debatt och skarpa motsättningar mellan miljöorganisationer och industri.

SIEMs kommentar Så här ser glättade EU-nyheter ut. Ju mer man läser denna notis desto mindre klok blir man på vem som fattat vilket beslut och i vilken riktning beslutet gick, och framför allt om rubriken har täckning i artikeln. Det är väl viss skillnad på utskott och parlament?

Svårt att stoppa kemikalier i jordbruket
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=718902
Miljöministern är oroad över att hon och hennes kollegor kommer att upprepa historiska misstag vad gäller kemikalier i jordbruket. Lena Sommestad säger till P1:s Kaliber att Sverige kämpar i motvind inom EU när det gäller att minska bruket av bekämpningsmedel.

Till exempel är okunskapen enorm vad gäller den mängd olika medel som är i omlopp.
– Det rör sig om 30 000 kemikalier ungefär, de allra flesta vet vi ingenting om, säger Lena Sommestad.
Svårt uppnå giftfri miljö
Trots politiska beslut om att minska kemikaliebruket, ökar användningen i Sverige. Miljöministern tror att målet om en giftfri miljö kommer att bli oerhört svårt att nå.
När bekämpningsmedlet Hormoslyr användes ymnigt på 60- och 70-talet i jordbruket beskrevs det som ett undermedel. Sedan visade det sig cancerframkallande och totalförbjöds.
Blundar för risker
Experter på området som Kaliber pratat med, säger att vi blundar för liknande risker idag, och att den ”försiktighetsprincip” som varit grundläggande i svensk kemikaliepolitik, håller på att urholkas. Och miljöministern håller med.
– Det finns fog för den oron i den diskussion som pågår idag på EU-nivå. Vi driver från svensk sida väldigt starkt att det som ska avgöra om ett ämne får användas, det är de egenskaper ämnet har, man ska inte behöva bevisa att det också har haft effekter på människors hälsa till exempel, utan det ska räcka med de inneboende egenskaperna.


SIEMs kommentar:
Detta var lite lättare att förstå. Men genom motstridiga och obegripliga budskap i media så håller man allmänheten utanför, vilket väl är det viktiga i detta sammanhang.


IVF embryos found to carry higher than expected genetic defects

http://society.guardian.co.uk/health/news/0,8363,1595303,00.html
· Even eggs from younger women show damage
· Call for routine screening to reduce miscarriages

A series of groundbreaking studies has found that embryos created in fertility clinics contain far more genetic defects than previously thought, even if they are created from eggs donated by young, healthy women.
The discovery, which has alarmed fertility specialists, suggests that routine screening of embryos for defective DNA before they are implanted could dramatically reduce rates of miscarriage and multiple pregnancy....


Kvinnor nekas dyr cancermedicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=476573&previousRenderType=6
Två vetenskapliga studier visar nu att läkemedlet Herceptin halverar antalet återfall av en viss typ av bröstcancer. Men en del kliniker har begränsat användningen av läkemedlet eftersom det anses vara för dyrt.

Orsakar jästsvamp känslig tarm?

http://www.nymedicin.com/news/2005/10/14/Orsakar_jastsvamp_kanslig_tarm.html
Jästsvamp och särskilt candida albicans är vår vanligaste sjukdomsframkallande svamp. Dess roll vid infektion av personer med brister i immunförsvaret är välkänt men vad som kanske är mindre känt är att candida på senare tid också ansetts vara involverad i sjukdomar som IBS Irritabile Bowel Syndrome eller känslig tarm.
..... Gruppen som fick aktiv behandling fick signifikanta förbättringar när det gällde centralnervösa symtom som trötthet, utbrändhet, stämningssvängningar, ångest och gråtattacker, minnessvårigheter, yrsel, svårighet att fatta beslut och depression.


SIEMs kommentar: Därmed var väl det mesta som sägs på /siem/kost.html vetenskapligt bevisat.

Sjukvårdsparti satsar på plats i riksdagen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=475007&previousRenderType=6
Elva lokala missnöjespartier tog i helgen ännu ett steg mot att starta ett nytt, nationellt parti: Sveriges sjukvårdsparti. - Vi följer inga ideologiska dogmer. Sakfrågorna är viktigast för oss och vi strävar efter att vara pragmatiska, säger Kenneth Backgård, psykolog och trolig partiledare.
 
Det är glesbygdsbornas och pensionärernas vrede över den i deras tycke avlägsna och svårtillgängliga sjukvården som är den nya partibildningens främsta kraftkälla. Den gav de elva lokala sjukvårdspartierna drygt 130 000 röster i det senaste landstingsvalet, och det räcker med dubbelt så många röster för att de ska klara fyraprocentsspärren och ta sig in i riksdagen.


Att handskas med osäkerhet - om det medicinska paradigmets omöjligheter och AIDS
http://davidcrowe.ca/SciHealthEnv/ManufCertainty.html
David Crowe
“Tests indicate that you have a 90% chance of being infected with a deadly virus. There is a 50% probability that it will cause disease within the next 10 years, and a possibility that it never will. If you take the drugs that I offer, there is a significant risk that you will experience a great decline in your quality of life, and a possibility that the drugs will kill you.”
Although it might be the truth, you are unlikely to hear a doctor saying this, because neither the doctor nor the patient can deal with the uncertainty that it admits.


Politiska beslut bakom ökade sjuktal
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=714300
Att sjukfrånvaron ökade kraftigt i slutet av 90-talet var till stor del en följd av den ekonomiska krisen och olika riksdagsbeslut. Enligt en ny forskningsrapport från Arbetslivsinstitutet blev följden att ett framgångsrikt system för rehabilitering av sjukskrivna havererade.

– Att antalet sjukskrivna ökar har inte att göra med en epidemi eller att befolkningen har en ökad tendens att missbruka sjukförsäkringen. Det har mer att göra med att det avancerade arbetet med problemlösning vid svåra sjukfall på arbetsplatserna kollapsade några år innan sjuktalen åkte i höjden...

SIEMs kommentar: Något kan detta ha betytt, men förklaringen har rätt begränsat värde: Sjuktalen hade stigit år från år under lång tid innan anpassningsgrupperna avskaffades, och den ökade ohälsan är också lätt att dokumentera bland barn o ungdom som aldrig varit aktuella för anpassningsgrupper över huvudtagget. Den viktiga slutsatsen kan vi dock hålla med om: Ökade resurser till sjukvården leder sannerligen inte till minskad sjuklighet.

Svårt få hjälp efter långtidssjukskrivning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=705595
Försäkringskassan har problem med samordningen av hjälpen till de långtidssjukskrivna så att de kan komma tillbaka till jobbet. Antalet personer som är långtidssjukskrivna fortsätter därför att öka.

 
SIEMs kommentar. Uppnbarligen är en ny myt under tillverkning - nämligen att det är bristen på rehabiliteringsinsatser som som svarar för de ökande sjuktalen. Man får väl då snabbt gömma undan den utredning som för nåt år sedan visade att ju mer rehabiliteringsinsatser patienterna utsattes för, desto sämre blev deras utsikter att återvända till arbetsmarknaden...

Äldre klarar vardagen trots försämrad hälsa
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=478240&previousRenderType=6
Äldres hälsa har försämrats. Det tyder både svenska och internationella studier på. Men trots att de tycks vara sjukare klarar de äldre det dagliga livet bättre än förr.
 
Ökande meddellivslängd och alltfler friska år att se fram emot. Den ljusa bilden har länge målats upp av äldreforskare. På de senaste par åren har bilden grumlats något.

EN STUDIE av de äldstas hälsa, Sweold, visade häromåret att hälsan försämrats, för en del till och med kraftigt på tio år.

- Vi var förvånade, säger Mats Thorslund, professor vid äldreforskningscentrum, ARC, i Stockholm. Samma trend gick igen både när de äldre själva skattade sin hälsa och när de utförde olika slags tester. ...

Fler än förr uppger att de har lättare besvär, enligt vissa undersökningar anger fler också att de har svårare sjukdomar. Fler än tidigare anger också att de har flera krämpor samtidi
gt.

SIEMs kommentar: Inte heller detta torde kunna skyllas på indragna anpassningsgrupper. Men det är klart - den ökande medicinska uppmärksamhet som de äldre utsätts för måste ju sätta sina spår. Senast såg vi uppgiftern på att de äldre på servicehus tar i genomsnitt nio olika läkemedel. Det klarar nog inte ens laboratorieråttor.

Life After Aspartame
 http://www.mercola.com/2005/oct/20/life_after_aspartame.htm

This article first appeared in the September 2005 issue of The Ecologist, Volume 35, No.7.
Aspartame should never have reached the marketplace. But even if the authorities were to remove it from sale tomorrow, how much faith should consumers place in the other artificial sweeteners on the market?....

Life After Aspartame
There is not a single artificial sweetener on the market that can claim, beyond all reasonable doubt, to be safe for humans to consume. Saccharin, cyclamate and acesulfame-K have all been show to cause cancer in animals. Even the family of relatively benign sweeteners known as polyols, such as sorbitol and mannitol, can cause gastric upset if eaten in quantity.


Study links aspartame with cancers
http://society.guardian.co.uk/health/story/0,7890,1581641,00.html

..The rats were studied for nearly three years, until the end of their natural lifespan; most studies last about two years. Six different dose levels were tested against a control group not given aspartame. The National Toxicology Programme of the US National Institutes of Health convened a pathology working group to provide a second opinion on the interpretation of some of the cancerous lesions observed by the Ramazzini researchers, and helped with the statistical evaluation of data.
The Italian scientists concluded that aspartame is a "multipotential carcinogen", causing a dose-related increase in leukaemias and lymphomas in female rats, and a dose-related increase in incidence of cancer and its precursors in the kidney (renal pelvis and ureter) as well as tumours in the peripheral nerves, in particular in cranial nerves.

SIEMs kommentar. De nya kostråd som myndighetsapparaten börjat leverera talar nu inte bara om fettsnål utan även om sociersnål mat. Ska det ta tjugofem år till innan man börjar propagera för naturlig och näringsrik mat utan färgämnen, sötningsmedel och livsmedelskosmetika? - Dvs sådan mat som svenska folket åt av fri vilja innan myndigheterna började med sina ”råd”. (PS Läs gärna origrinalartikeln ovan och observera den rubrik som redakttionen valt! )

Grapefruktkärnor farliga med Waran
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=468389&lid=puff_468384&lpos=lasMer
Den som äter den blodförtunnande medicinen Waran ska se upp med produkter som innehåller grapefruktkärnextrakt, varnar Läkemedelsverket.


SIEMs kommentar
. Se hellre upp med Waran som brukar svara för de allvarligaste läkemedelsbiverkningarna i statistiken

Mammografi från 40 års ålder
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=713318
Om två år - 2007- kommer kvinnorna i Västra Götaland att börja kallas till mammografi från 40 års ålder. Dessutom ska det bli bättre kvalitet på bröstundersökningarna, enligt sjukvårdspolitikerna i regionens hälso- och sjukvårdsutskott.
Igår torsdag berättade vi att åldersgränsen i Västsverige idag är 45 år trots Socialstyrelsens rekommendation att börja kalla kvinnor till mammografi för att upptäcka bröstcancer från 40 års ålder
.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=712112

SIEMs kommentar. Trots många års träget mammograferande ligger dödligheten i bröstcancer stilla. Men många fler får sina liv förstörda av diagnoser, oro, stymponingar och förgiftningar. Se siffrorna i http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Läkares extra ersättning granskas
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=467709&lid=puff_467717&lpos=lasMer
Reglerna ska skärpas för läkare som genomför tester av nya läkemedel på sina patienter, så kallad klinisk prövning. Det uppger Aktuellt.

Läkarförbundet välkomnar granskningen
Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting vill granska de avtal som ger läkarna en del av ersättningen i stället för att pengarna går till sjukvården. I dag kan läkare skriva privata avtal med Läkemedelsindustrin och på så sätt tjäna extra pengar på arbetstid. Förra året betalade läkemedelsindustrin ut 4 miljarder kronor för klinisk prövning.

SIEMs kommentar. Det är inte alla förunnat att kunna extraknäcka på arbetstid. Vem vill då stöta sig med uppdragsgivaren genom att lämna obehagliga undersökningsresultat? Vad säger institutet mot mutor? Och vad säger patienterna? Svar: de har oftast ingen aning.

Vaccin ger skydd mot cancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=470729&previousRenderType=6

Framgångsrika försök ge resistens mot virus som angriper livmoderhalsen.
 
Det första vaccinet som kan motverka cancer är på väg ut på marknaden. Det ger motståndskraft mot två former av humant papillomavirus, som orsakar dödlig livmoderhalscancer.
 
Humant papillomavirus, HPV, är en grupp virus som kan orsaka vårtor, kondylom och cancer. Farligast är fjorton varianter som ger upphov till cancer på livmoderhalsen.

Mot de två vanligaste av dessa, HPV 16 och 18, har läkemedelsföretaget Merck Sharp&Dohme utvecklat ett vaccin. Vid en konferens organiserad av Infectious Diseases Society of America i San Francisco presenterar företaget i dag delresultaten från en studie som visar att vaccinet skyddar kvinnorna till 100 procent.

I STUDIEN deltar närmare 12.000 kvinnor i åldern 16-23 år, varav cirka 845 kommer från Sverige. Ungefär hälften av alla kvinnor vaccinerades i tre omgångar. Ingen av dessa uppvisade några tecken på cancer efter två år. I kontrollgruppen fick däremot 21 kvinnor cellförändringar på livmodertappen.
.....


SIEMs kommentar: Om svensk cancerstatistik skulle gälla för (se tabellen nedan) borde i undersökningsgruppen om 12000 kvinnor 16-23 år högst en tiondels kvinna kunna diagnosticeras med livmoderhalscancer. Att ingen i den vaccinerade gruppen uppvisade tecken på cancer är alltså inte särskilt märkvärdigt. Inte heller i den ovaccinerade gruppen hittade man tydligen någon livmoderhalscancer, däremot ”cellförändringar”. ( Hur många ”cellförändringar” man hittat i den vaccinerade gruppen nämns försiktigtvis inte.) Och hur relevanta cellförändringarna är för framtida cancerutveckling har inte heller undersökts.


diagramI själva verket är det så att ”En stor andel av avvikelser i livmoderhalsen återgår till det normala om de lämnas obehandlade. Screening skall därför absolut inte påbörjas före 20-års åldern och i många länder sannolikt inte före 30-års åldern.http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/genetics/cancer_screening_sv.pdf)

Artikelns påstående att de vacciner man under en kort tid prövat på 16-23-åringar har någon skyddande effekt mot livmoderhalscancer, är alltså en spekulation i oro och önsketänkande. En lönsam spekulation, förvisso, och till lönsamheten bidrar okunniga och okritiska journalister. Men läkemedelsindustrin är väl en god kund hos DN.

Socialstyrelsen sammanfattar den officiella bilden och motiveringen för vaccineringen.

....
Genital HPV är mycket vanlig; uppskattningsvis får omkring 70–80 pro-
cent av alla kvinnor infektionen någon gång under sin livstid. Oftast blir
kvinnor infekterade redan tidigt efter sin sexuella debut. För de allra flesta
läker infektionen ut, utan att ge några symtom över huvud taget. De flesta
utvecklar immunitet mot infektionen, men hos ett fåtal dröjer sig viruset
kvar, vilket kan orsaka cancer. (105)
Eftersom nästan all livmoderhalscancer föregås av en infektion med ge-
nitalt HPV av cancerframkallande typ (106), innebär det att det kan bli möj-
ligt att förebygga livmoderhalscancer med vaccin.

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1AE60B4B-3CA8-4C73-BA29-CE1262BEB809/3574/20051125.pdf

Naturligtvis kommenterar man inte att denna beskrivning av sammanhangen är ihålig som en schweizerost: Nästan alla kvinnor bär på viruset och har förvärvat immunitet mot det. Det fåtal som drabbas av cancer gör det oftast högt upp i åldrarna, de är knappast ”nysmittade”; utan istället måste deras immunsförsvar ha fått sig en ordentligt knäck. De har tidigare varit immuna, men har alltså av någon anledning förlorat sin motståndskraft och immunitet. På vad sätt vaccinförmedlad immunitet skulle stå sig bättre än den naturliga immunitetren i denna situation ... tja det får man grubbla över bäst man vill.

Men tidningsrubriken blev ju rätt, och det var ju det som var viktigt. Och den räcker ju för att skrämma tonåringarna till ständiga vaccinationer och underlivskontroller.

Facket kritiserar president Mbeki
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=701450
Sydafrikas president har förrått sitt folk och frihetskampen genom sitt svek och misslyckade ledarskap när det gäller aids. Den anklagelsen riktar Sydafrikas LO-ledare mot regeringen, men får som mothugg svaret att kritiken är ”förvirrad och osaklig.”...


SIEMs kommentar: Om den nykoloniala kampanjen mot Mbekes hälsopolitik har vi skrivit flera gågner tidigare. Konstigt vore det om den inte utnyttjades även inrikespolitiskt. Men denna gång har vi också hittat en länk till förespråkarna för Mbekes HIV-AIDs-policy:

Sydafrikanska AIDS-behandlare tar till orda

http://www.powertothepeople.co.za/
We don’t mind being called the quacks. But what we do mind and what hurts is that so many people are suffering and dying unnecessary, that so many children are being orphaned, just because the press and the media keeps blocking this wellness information out. Instead of doing their own investigation, instead of coming to see for themselves, they keep ignoring this Wellness Program.
 
You have to ask yourself the question: Why would any person in her right mind take the kind of abuse that she and we have been taking for the last couple of years? The only answer I can give you is because we know our program works … Nothing can convince us otherwise.

 

Apotekens roll
Hej Ulf I PC för alla nr 9 - 05 läser jag en artikel skriven av helena.distner@idg.se - om läkemedelsverkets Björn Beerman som säger att det är "livsfarligt" att köpa piller på nätet. Köp istället på apoteket - säger han!!!!! Sedan poängterar hon att läkemedelsverket är en statlig myndighet, vilket väl betyder att det är dom vi ska lyssna till. Ett "statligt verk utan skrupler" - det har vi ju många bevis för. Därför inger de ingen tilltro. mvh Maini

Läkare kritiserar Apotekets hälsocoacher
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=701331
I måndags började Apoteket med personliga hälsocoacher. På 150 av landets 900 apotek kan man nu få rådgivning om läkemedel och hjälp att testa sitt blodtryck. Man hoppas att satsningen ska ge bättre kunskaper om läkemedel. Men läkarna är kritiska till satsningen.
”Apoteket är rädda för att mista monopolet”
....coacherna kan göra mer skada än nytta, säger förbundsordförande Eva Nilsson-Bågenholm.
Hon tror att de nya tjänsterna mest är ett sätt för Apoteket att locka till sig fler kunder.
– Jag tror att Apoteket är lite rädda för att mista monopolet och gör nu allt för att profilera sig. Det som är anmärkningsvärt är att man gör det som ett statligt bolag, för våra skattepengar. Det här gagnar inte folkhälsan. ...

SIEMs kommentar. Apoteken får alltså förbereda sig på den tid då EU slaktat läkemedelsmonopolet och de ska utförsäljas på fria marknaden, som Telia eller den ryska oljeindustrin under Jeltsin. Då gäller det att vara fräsch,. konkurrenskraftig och marknadsanpassad. Och naturligtvis att försöka behålla det statliga monopolet på hälsomarknaden, så att inga otäcka alternativare hittar en nisch att leva på.

Vart ska du åka på semester?
http://travel.guardian.co.uk/news/story/0,7445,1585144,00.html
...Tourism is a huge industry - the third largest globally after oil and narcotics - employing hundreds of millions of people worldwide. While it benefits some, its impact on local economies and the social and environmental fabric is often disastrous. Tourists like to wear the kind of clothes they wear at home, often flouting norms of decency in the host country. They stay in rooms that are palatial by local standards, and five-star luxury resorts exclude locals from beaches. Tourists' consumption of electricity and other resources is many times that of locals. The trickle-down effect mostly fails to trickle down - the bulk of tourist profits in many developing nations ends up leaving the country. And while corporations like KFC, Starbucks and McDonald's colonise Kuta's main drag, how can local restaurants compete with the pull of multimillion-dollar ad spends and brand recognition? Local businesses go broke and families fall into poverty.

"Psykisk ohälsa vanligaste sjukdomen bland kvinnorna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=469879&previousRenderType=6
Nu undersökning från Folkhälsoinstitutet: Utvecklingen är speciellt ogynnsam bland unga kvinnor och invandrare.
 
De psykiska sjukdomarna är den största enskilda orsaken till ohälsa bland kvinnorna. Bland männen kommer psykisk ohälsa på andra plats efter hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar nya siffror från Folkhälsoinstitutets årliga rapport, som i dag överlämnas till regeringen. Undersökningen visar att personer som utsätts för kränkning löper två till tre gånger större risk att drabbas av psykisk ohälsa, skriver Statens folkhälsoinstituts generaldirektör Gunnar Ågren.

SIEMs kommentar: Det mest olycksbådande är strävan att låta sjukvården ägna sig åt allt mer s k förebyggande insatser. Vem minns inte Socialstyrelsens kampanj ”Socialstyrelsen vill att du äter 6-8 brödskivor om dagen”? Alltmer tyder på att den var startskottet för den svenska s k fetmaepidemien. Hur ska en så ologisk och självmotsägande och hycklande verksamhet kunna förebygga psykisk ohälsa, man bara undrar?


Official: babies do best with mother

http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1583072,00.html

One of the longest and most detailed studies of UK childcare has concluded that young children who are looked after by their mothers do significantly better in developmental tests than those cared for in nurseries, by childminders or relatives.
The study on children from birth to three will reignite the controversy over the best way to bring up young children. It found babies and toddlers fared worst when they were given group nursery care. Those cared for by friends or grandparents or other relatives did a little better while those looked after by nannies or childminders were rated second only to those cared for by mothers.


SIEMs kommentar: Det blir nog svårt för detta forskarteam att få nya anslag. Mer politiskt inopportuna forskningsresultat är svårt att åstadkomma. Skulle verkligen kärlek vara viktigare än utbildning och legitimation?

Mineraloljor ökar risken för reumatism
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=87357

Exponering för mineraloljor ökar risken för att insjukna i reumatoid artrit. Det visas i en svensk studie från Karolinska Institutet.

Studien gjordes i södra och mellersta Sverige där eventuell yrkesexponeringen för mineraloljor undersöktes hos alla nydiagnosticerade manliga patienter med reumatoid artrit (RA). Tidigare har ett samband mellan mineraloljor och ledbesvär visats på råttor.

Av 407 män med RA hade 135 exponerats för mineraloljor i hög utsträckning inom sitt arbete. De jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 486 män utan RA.

Resultaten visar att exponering för mineraloljor var associerat med en 30 procent ökad risk att utveckla RA. Man kunde också visa att risken skiljer sig mellan patienter med olika typer av RA. Sambandet med exponering för mineraloljor fanns bara för patienter med RA av typen positiv för reumatoid faktor (RF+) alternativt positiv för anti-citrullin (CP+). Däremot syntes inget samband för patienter negativa för RF eller CP.

En möjlig förklaring till sambanden kan vara att mineraloljorna på ett ospecifikt sätt stimulerar immunsystemet och därigenom sätter igång inflammatoriska processer som kan drabba lederna.Ekologisk medicin- en ny syn på hälsa och sjukdom

Artikel av Christian Fabien, Uddevalla, ursprungligen införd i sommarnumret av Hypophysis 2005

Hej alla läsare!

Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar.

Jag har ett tag letat efter kurser i näringslära men fann istället en Internetbaserad brevkurs i ekologisk medicin som vänt upp och ned på mitt sätt att se på sjukdom, hälsa och sjukvården. Jag har fått en helt annan förståelse för hur kroppen fungerar vilket ger mig mycket trygghet och tillit till att kroppen gör det bästa den kan i alla lägen. Här nedan försöker jag ge en mycket kort översikt om vad ekologisk medicin innebär.

I ekologisk medicin utgår man från att kroppen kan ses som en jättecell vars uppgift är att skapa och upprätthålla energi. Med detta syfte har kroppen en inre miljö där den hela tiden strävar efter balans. Den inre miljön skyddas mot yttre påverkan genom främst hud, tarm- och lungväggarna. Dessa skyddsmurar kan samtidigt både släppa in näringsämnen och skicka ut gifter. Till sin hjälp har kroppen skade- och läkningsmekanismer. En skadereaktion uppstår då kroppen identifierar ett eller flera skadliga ämnen som kommit in i den inre miljön, t ex blodbanan. I detta läge drar kroppen ned ämnesomsättningen och aktiverar immunsystemet för att oskadliggöra det skadliga ämnet. Vi kan känna igen detta som en förkylning. Vi blir frusna och trötta. Läkningsreaktionen däremot innebär att ämnesomsättningen ökar liksom näringsintaget så att eventuella skador kan repareras. Ett enkelt exempel på detta är när vi skrapar huden med en nagel. Området blir först blekt då skadereaktionen inträffar. Ämnesomsättningen till de skadade cellerna dras då ned för att skydda mot ytterligare skador. När kroppen uppfattar att skadan är över inleds läkningsreaktionen då ämnestillförseln ökar, området svullnar och blir röt. Visste du att inflammationer och infektioner ofta är kroppens sätt att läka och reparera skador?

Av detta resonemang kan vi förstå att kroppen till stor del är upptagen av att dels ta upp näring och dels oskadliggöra och göra sig av med gifter. Med gifter i detta sammanhang menas främmande ämnen eller ämnen som är kända men som hamnar på fel ställe där de åstadkommer skada. Utifrån de mest utsatta cellernas situation handlar och reagerar kroppen helt ändamålsenligt i syfte att säkerställa energiproduktionen.

Istället för att ställa oss den sedvanliga frågan om vad det finns för botemedel mot våra symptom, ska vi enligt ekologisk medicin istället fråga oss vad kroppen försöker förmedla via sitt handlingssätt. Detta förändrade synsätt ger enligt min uppfattning ett mycket bättre utgångsläge där vi istället för att söka efter symptom och bot försöker förstå kroppens signaler och hjälpa den att läka sig själv.

Kursen har gett mig en väldig trygghet och acceptans för vad som pågår i kroppen. Detta i sig tror jag gynnar ett gott immunförsvar och därmed påskyndar kroppens egen läkning i positiv riktning. Trots att jag genomgått hela kursen återvänder jag nästan varje vecka till olika kursavsnitt. Kursen är utmärkt som uppslagsverk när jag stöter på personer i min omgivning med olika sjukdomstillstånd.

Jag har saknat möjligheten till diskussioner med andra kursdeltagare. Eftersom synsättet är så totalt annorlunda och mycket kontroversiellt i många stycken, hade det varit bra med diskussioner för att lättare ta till sig innehållet. Jag har inte deltagit i några helgseminarier för de har varit alltför dyra och svårtillgängliga rent geografiskt. Däremot har jag gått på ett endagsseminarium som gett oerhört mycket. Brevkursen kostar 1950:- inkl. Moms och då ingår allt kursmaterial via Internet, svar på inlämningsuppgifter och lärarkontakt via e-post.

Kursen är upplagd av Ulf Brånell, biopat och mannen bakom SIEM, Svenska institutet för ekologisk medicin. Mer information om kursen och andra frågor i ämnet återfinns på:

http://www.klokast.se/

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar!

Christian Fabien
Uddevalla


Junk food to be banned
http://www.sky.com/skynews/article/0,,30000-13445944,00.html
Sweets, chocolates and fizzy drinks are to be banned from school vending machines in a bid to promote healthier eating.
Education secretary Ruth Kelly says tough new rules on school meals will be in place next September.

Under the plans vending machines will have to stock items such as milk, bottled water and fresh fruit. Cheap burgers and sausages will be banned from canteen menus and new nutritional standards brought in.

Ms Kelly and Tony Blair marked the initiative by dropping in on a breakfast club at St Bartholomew's School in Brighton.
The initiative comes the week before the School Meals Review Panel delivers its report.

The panel was set up after a campaign to improve school dinners by TV chef Jamie Oliver.
Ms Kelly told Sky News: "We always had a challenge to raise the profile of healthy eating and that's what Jamie has helped to do."
**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni