Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlJanuari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005
 
April 2005
Maj 2005
Juli 2005
Aug 2005
Sep 2005
Okt 2005
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin November 2005

Notiser o kommentarer

Nej läkare kan inte inse, -Stora skillnader i prostatabehandling -Mammografi räddningen mot bröstcancer - Struntar i mammografi -Alkohol och östrogen - Polio ska vara utrotad nästa år -"Människor har fått upp ögonen" - Är selenbrist orsak till bl.a aids - Selen, Geologi och hälsa! - problem med strålen. -EU och örterna - Läkemedelsverkets egentliga uppgift -Fågelflunsans syften - Avian flu: the pandemic that will never be - Sverige satsar på modernt vaccin - Influensavaccinet är slut - Tamiflu bakom dödsfall i Japan? - Kinesernas nya livsstil gör dem sjuka- Rekordförsäljning av Tamiflu - Inopererade mikrochips - Chip designed for quick flu identification - Kontroversiell övervakning - Operation för sondmatning görs i onödan - Vaccinationskampanj - Vaccin-information - Sjuk vård - Chattat om amalgam - Ericsson och Nokia förlorade - Skillnader i cancerbehandling - Månadens bok - Kikhosta - november 2005 - Sjukhus opererar farligt feta barn - Dangerous Side Effects of Gastric Bypass - Patientskador ur ett ersättningsperspektiv - självdöda djur - The asthma plague - Astmapatienter väljer bort medicin - Asthma jab could save lives - Rat study helps - Nya anklagelser mot USA - Lejon för tortyr - Många amerikaner är för tortyr - Bush ville bomba Al Jazeera - UK wartime torture camp - Affärsman åtalas för massakern i Halabja - Snuvad på pensioneringen? - Allt fler barn lider av tinnitus - Läkares övertid - konsumentforskning om vacciner - Pakistan: Barn ska vaccineras - Nytt malariavaccin skyddar barn - Cancermedel hjälper reumatiker - Gillbergs medarbetare åtalade - Bill Gates hyllar Nuder -
Svensken äter alldeles för mycket salt - Kongressman Paul talar klartext - Läkemedelsverket anklagas - Kvicksilverkalkulatorn - Vem skövlar regnskogarna? - Kyotoavtalet riskerar bli ett fiasko -


Ledare: De vanliga frågorna


Rätt ofta dimper det ned mail av följande typ:

....min stora fråga just nu är att jag varit och tagit prov på prolaktin värde när jag var till gynekologen för att ta cellprov. Det visade sej då att det var förhöjt. Nu vill han skicka mej på en magnetröngen av hypofysen. Själv så är jag ju inte så sugen att utsätta mej för strålningen. Har du några bra förklaringar till vad man själv kan göra för att sänka det värdet?

....
Jag fick ett lätt ryggskott i helgen och var hos en kiropraktor idag. Hon behandlade mig och upptäckte dessutom en djupt liggande fettknöl... Hon ville skicka en remiss för ryggvävnadsprov, för att undersöka denna knöl. Jag sade att jag skulle kontakta vårdcentralen själv. Jag undrar bara först om sådana här djupa fettknölar kan vara farliga...
....

Andra vanliga frågor handlar på motsvarande sätt om blodtrycks- och kolesterolvärden, PSA-prover, sköldkörtelprover osv. Ofta är mailen skrivna mitt under oroliga och sömnlösa nätter.

De flesta naturliga kroppsliga processer har en naturlig variation - de varierar mellan höga och låga värden också i en frisk normalpopulation och hos friska individer över tid. Att ett mätvärde är onormalt - i betydelse avviker från genomsnittet - betyder inte att det är ett tecken på att det är nåt inbyggt fel i kroppen. Tvärtom fastställs genomsnittet eller ”normalvärden”just genom enkla statistiska beräkningar: Om endast 5 av 1000 personer har högre värden än X så är högre värden än X ”onormala”, oavsett om dessa personer är sjuka eller friska ( och oavsett om deras sjukdom beror på deras mätvärden eller ej).
En puls på 140 är naturligtvis statistiskt onormal, men kan vara fullt frisk om den uppmätts under en stark fysisk eller psykisk påfresning. Detta är så självklart att man vanligen standardiserar mätningen till ”vilopuls”; vilket ändå inte utesluter att personen kan vara utsatt för stark psykisk påfrestning, och reagera normalt på denna, genom t ex stresshormoner som påverkar hjärtfrekvensen.

I den uppsjö av olika mätningar som i dag är möjliga, är de yttre och inre sammanhang som ligger bakom t ex höga eller låga sköldkörtelvärden, hypofyshormonvärden, blodtrycksvärden, enzymvärden, närings- och toxinvärden osv mycket otillräckligt kända. Man har därför inga redskap att avgöra om det är situationen som är påfrestande eller om kroppen reagerar inadekvat. Om man tar ”ovanliga” värden som tecken på sjukdom så betyder det i stället per definition och på förhand att man sjukförklarar t ex 5 personer av 1000.

Det betyder också att om man låter 1000 helt friska människor vardera ta 100 mätprover, så kommer rimligen ungefär 100 av dessa friska personer bli klassade som ”misstänkt sjuka”, genom antingen för höga eller för låga mätvärden. Skulle man - vilket Gud förbjude - öka antalet prover till 500 st, så skulle 500 personer av 1000 friska kunna framstå som sjuka, utan att vara det. Men de kan bli!

Diagnoschocker, kronisk oro och emotionell stress tillhör de erkänt mest ohälsosamma faktorer man kan utsätta en människa för. Undersökningar och provtagningar låter oskyldiga, men kan i praktiken innebära ständiga fysiska och kemiska skador - allt från kontrastmedel, narkos och förebyggande medicinering till biopsier och titthålsoperationer. Eftersom kunskaperna om kropp och hälsa i praktiken är så begränsade - och inom skolmedicinen ofta direkt felaktiga och förnuftsvidriga - hamnar den friske inte så sällan i en Kafka-liknande värld av återkommande processer och utredningar utan definitiva besked åt något håll, som berövar honom alltmer av hans livsglädje, livskvalitet och hälsa. Är han ordentligt inskolad i medicinsk mytologi ( vilket de flesta är) vågar han naturligtvis inte göra det enda raka; ta mod till sig, hoppa ned från undersökningsbordet, slita åt sig sina kläder, fräsa att ”det här sköter jag bättre själv” och gå hem.
Bland det farligaste man kan ta sig för är alltså att låta läkare /eller andra/ ta prover och undersöka hit och dit för att se om de hittar nåt som kan misstänkas vara onormalt. Ju fler prover man tar desto fler möjligheter att hitta nåt finns det, och det skapar oro och anledning till fler prover, och allt fler möjligheter till skador i form av förgiftningar, operationer, prover eller rätt och slätt stigande oro.

I tidigare magasin ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Maj05.html) har vi konstaterat att den moderna medicinen diagnosticerar allt fler, behandlar allt fler, men lika många tycks dö som tidigare (trots att den förbättrade levnadsstandarden borde ha medfört förbättrad överlevnad av helt andra skäl än medicinska). Den praktiska slutsats som kan dras är :

OM man ska ta några prover överhuvudtaget så ska det vara för att man har KLARA symtom och besvär, och misstänker nåt allvarligt fel JUST PÅ DET SOM PROVERNA AVSER, och inget annat. Och OM man bestämmer sig för att ta prover så¨ska man I FÖRVÄG ha tagit BESTÄMD ställning till de olika alternativa resultat som kan tänkas komma ut av det hela, vad man är beredd att göra i det ena eller andra fallet. Ty risken är uppenbar att man kommer att utsättas för starka påtryckningar och stor tidspress om något kritiskt mätvärde skulle visa oönskade siffor. Man ska VÄGRA att ta del av provsvar på en massa annat som man inte frågat efter, och som inte är relaterade till besvär man tydligt upplever.

Man bör också vara medveten om att legitimerad sjukvårdspersonal begår tjänstefel om de inte tar initiativ till undersökningar och prover som ur ”medicinsk synpunkt” anses vara motiverade, alldeles oavsett om de personligen anser dem vara omotiverade,  meningslösa eller riskabla. Skulle det senare visa sig att ett sådant prov hade varit motiverat i något enstaka fall, kan deras yrkesbana vara i fara. Kort sagt har de betalt för att hitta fel på dig. Det händer numera allt oftare att även ”komplementära” terapeuter upplever sin uppgift på samma sätt.

Det enda man då själv kan göra är att välja vad och vem man utsätter sig för.

Trädet nov 2005


Ulf Brånell

Surfarkommentar: Nej läkare kan inte inse, dom ser bara - -

Om 5 dör av 50 diagnosterade så är det 10 %
Om 5 dör av 200 diagnosterade så är det 2,5 %

Om 5 dör och man inte klarar eller vill göra något åt det så gäller det att rätt eller fel-diagnostera fler fall för då har den fantastiska sjukvården sänkt dödsfallen från 10 till 2,5 %.
Sifrorna bara räkneexempel (ej statistik) men innebörden visar väl varför bättre diagnosmetoder är viktiga och så kan man ju tigga mer pengar med motivering att sänkt dödsfallen pga prostacancer från 10 till 2,5 %. Wov ! Men hjälper det, det är ju inga framsteg bara fortfarande samma gamla
Kemoterapi och samma gamla Strålning. / Ej mattegeni


Stora skillnader i prostatabehandling
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=730447

En studie om hur vanligt det är att prostatacancer upptäcks och behandlas visar att de regionala skillnaderna är stora, skriver tidningen Dagens Medicin. I län med universitetssjukhus söker vården mer aktivt efter tumörer och behandlar dem. I Skåne upptäcktes 215 fall av prostatacancer per 100 000 män under åren 2000 och 2001. I Gävleborgs län upptäcktes bara 124 fall Siffrorna var låga också i bland annat Södermanland, Jönköping, Kronoberg och Gotland. Överläkare Per Stattin i Umeå säger till Dagens Medicin att skillnaderna hör ihop med att universitetssjukhusen använder sig av så kallat PSA-test i jakten på tumörer.


SIEMs kommentar: Sjukligheten beror alltså mer på sjukvården än på patienterna. Simma lugnt!

Mammografi räddningen mot bröstcancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=722746
Mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med 45 procent. Det är resultatet av en mycket omfattande studie som kommer att publiceras i den ansedda medicinsk tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and prevention inom kort.
v
I studien har forskarna tittat på 500.000 kvinnor 13 år innan dom allmänna hälsokontrollerna infördes och 500.000 kvinnor 13 år efter.
– Jag har forskat om bröstcancer i decennier men är ändå entusiastisk över de enastående resultaten. 45 procent färre svenska kvinnor dör i bröstcancer tack vare tidig diagnos kombinerad med behandling i tidigt stadium, säger Laszlo Tabár, överläkare vid Falu lasarett.
– Det här är ett stort genombrott i cancerforskning överhuvudtaget. Att dödligheten minskar med 45 procent är enormt stort, fortsätter Tabár.

SIEMs kommentar: Om något är för bra för att vara sant så är det oftast inte heller det. Folkhälsoutredningen visade tvärtom att dödligheten i bröstcancer legat stilla under den senaste tjugofemårsperioden ( Se http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html ) . För säkerhets skull går man också ut med braskande rubriker och notiser långt innan någon har en chans att läsa artikeln (...kommer att publiceras ..inom kort) . Alltid lurar det någon, t ex de redaktioner som tycker att detta var värt en plats i nyhetsflödet utan att ens kunnat granska underlaget.. Medicinsk journalistik och hovmåleri tycks ofta vara samma konstart. Vilken Goya!

Struntar i mammografi
http://www.sr.se/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=729188
Två av tio kvinnor i Kronoberg struntar i att gå på mammografiundersökning trots att en tidig upptäckt av bröstcancer kan vara avgörande.
- Kanske är de rädda eller så tror de att bröstcancer inte drabbar just dom, säger Marie-Louise Jimson som är ansvarig för mammografin i länet.
För att få fler att kontrollera sina bröst tror Marie-Louise Jimsson att det måste till fler informationskampanjer.
Varje år upptäcks mellan 60 och 65 fall av bröstcancer i Kronoberg.


Alkohol och östrogen utgör cancerrisk

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=479586&lid=puff_479614&lpos=lasMer
Kvinnor som tar östrogentillskott bör undvika alkohol. Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska institutet i Solna efter en studie av nästan 52.000 kvinnor, som inleddes 1987.
Forskarna har funnit ett samband mellan östrogenberoende bröstcancer - den vanligaste bröstcancerformen - och kombinationen av alkohol och det kvinnliga könshormonet.
-Kvinnor som måste ta hormontillskott bör undvika alkohol för att inte ytterligare öka bröstcancerrisken, säger forskargruppens ledare, professor Alicja Wolk, till Reuters.
..Tidigare rapporter
Många kvinnor som tagit östrogen mot klimakteriebesvär har upphört med detta sedan 2002, då rapporter kom om ökad risk för hjärtinfarkt, slaganfall, bröstcancer och andra farliga sjukdomar.
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland världens kvinnor. En miljon nya fall upptäcks varje år och sjukdomen tar 400 000 liv årligen enligt statistik från International Agency for Research on Cancer i Lyon i Frankrike.
Det finns fler viktiga riskfaktorer bakom bröstcancer: arv, tidig pubertet, sent klimakterium, fetma och barnlöshet.

....
SIEMs kommentar: Risken för att inte låta undersöka sig i tid trumpetas minsann ut. Däremot talar man i regel tyst om risken med att gå till doktorn för att låta undersöka sig, och därvid pådyvlas t ex östrogen ”för säkerhets skull”, vilket drabbat åtskilliga patienter. När folk dricker alkohol vet de vilka risker de tar - men inte när de tar läkarutskrivna mediciner. Och i artikeln försöker man skyffla över orsakerna till bröstcancer på alkoholen i stället för östrogenet, trots att östrogensambandet är mer välbelagt. Även kombinationen av dricksvatten och östrogentillskott orsakar då cancer, enligt samma absurda logik. Vad gäller arv, klimakterium och barnlöshet som orsaksfaktorer är det inte mycket den enskilda kvinnan kan göra själv för att minska risken. Däremot kan hon utan risk avstå från läkarens receptblock.

Evening Primrose Oil Fights Breast Cancer
 http://www.mercola.com/2005/nov/19/evening_primrose_oil_fights_breast_cancer.htm

Gamma-linolenic acid (GLA), the essential omega-6 fat that is found in evening primrose, black currant seed, and borage oil, can inhibit the action of the cancer gene Her-2/neu. This gene is responsible for almost 30 percent of all breast cancers.
40-Fold Increase in Effectiveness
When cancer cells that overexpress the Her-2/neu gene are treated with GLA, it not only helps suppress the cancer-causing gene, but also causes up to a 40-fold increase in response to the drug Herceptin (trastuzumab), which is used as part of breast cancer treatment. GLA also selectively affects cancer cells without damaging normal cells.

SIEMs kommentar: Sådan information måste naturligtvis spridas på alternativ-siter och inte inom sjukvården. Den kan ju undergräva folks intresse för mamografi och stympande operationer, och minska deras tilltro till den medicinska propagandan mot näringsämnen.

Polio ska vara utrotad nästa år
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=486921&previousRenderType=1
Nästa år kommer sjukdomen polio att vara utrotad från jordens yta. Det förutspår en expertkommitté från WHO som har till uppgift att övervaka arbetet med att eliminera virussjukdomen.

....- Så länge poliovirus cirkulerar fritt finns alltid risken för ett utbrott i poliofria områden. Vaccinerade personer kan smittas utan att märka det och bära med sig smittan till andra länder, säger Oliver Rosenbauer. Därför är det viktigt att fortsätta vaccinera barn i alla länder, även där sjukdomen inte längre finns....


SIEMs kommentar: Rubriken påminner oss om den klassiska militärhistorien:

Löjtnanten: - 91:an! Inom fem muinuter ska era skor vara blanka så jag kan spegla mig i dem!
91:an: - Tack, löjtnant!

Om även vaccinerade personer kan bära på smittan kan vi inte förstå hur man ens teoretiskt kan räkna med att ”utrota” sjukdomen genom vaccinering. Verkligheten är som vanligt en helt annan än dikten, om än inte särskilt underbar. I USA - där statistiken möjligen kan vara något mer utförlig än i utvecklingsländer - har ju dessutom vaccineringen självt visat sig utgöra orsak till praktiskt taget alla fall av diagnosticerad polio.

"Människor har fått upp ögonen"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=486371&previousRenderType=6
Människor har fått upp ögonen för att influensa är en allvarlig sjukdom. Det är bra. Men det är ändå alldeles för få i Sverige som vaccinerar sig, anser DN:s Karin Bojs.


SIEMs kommentar: China-TV har fått en allvarlig konkurrent. En mer propagandistisk och okritisk artikel är svårt att hitta utanför Pekings Dagblad. DNs reporter kastar alla hämningar och vägleder den dumma allmänheten genom att tala om att vacciner är harmlösa och vad som är bras att göra. Människor har uppenbarligen inte alls fått upp ögonen. (Jmf ChinaTV http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=42503


Insänd artikel: Är selenbrist orsak till bl.a aids - cancer - hepatit - m.m ?

Jag har nyligen ”på nätet” läst boken ”What Really Causes Aids” av Harold D Foster (www.hdfoster.com).

Författaren är engelsman och numera bosatt i Canada. Han har studerat geografi och geologi och avlagt examina vid London University och verkar sedan 1967 som professor vid University of Victoria. Han har skrivit inemot tvåhundra artiklar och dessutom ett antal böcker främst gällande begränsning av katastrofskador men också om kroniska sjukdomar och människans åldrande.

I nuläget är AIDS den sjukdom som skördar de flesta offren globalt sett - ca 5000 dör i sjukdomen vareviga dag. WTC -attacken den 11.9. 2001 krävde knappt 4000 liv och var en engångsföreteelse.
Om Foster har rätt, vilket verkar sannolikt, och smittan sprider sig men nuvarande hastighet kommer aidsoffren år 2015 att vara en miljard människor - en verklig pandemi.
Vid sina observationer, sedda med geologens ögon, har Foster kommit fram till att om jordmånen i ett land är selenfattig så är sjukdomar som just hiv-aids, cancer, hepatit. tbc, hjärt- och kärl-sjukdomar m.fl. vanligare än inom selenrika områden. Allmänt bekant är väl att AIDS är mest utbrett i de södra delarna av Afrika (söder om ekvatorn) och att antalet HIV-smittade ligger någonstans mellan 25 och 30 miljoner individer inom regionen.
Som ett helt avvikande exempel står enligt Foster landet Senegal. Senegal ligger strax söder om ekvatorn, till största delen på gammal sjöbotten och jordmånen är synnerligen rik på selen vilket gör att säd och växter i allmänhet också är rika på selen. Befolkningen i landet har samma levnadsvanor som i grannländerna men trots detta har ytterst få senegaleser blivit hiv-smittade, än mindre insjuknat i aids. I procent räknat är skillnaderna markanta.
Kina klyvs av ett selenfattigt bälte från jättelandets nordöstra hörn ner mot dess sydvästra. Inom detta bälte är Gulsot, Herpes. HIV, AIDS och hjärt- och kärl-sjukdom mera allmänt förekommande än i landet i övrigt. Liknande regionala skillnader förkommer också i både Europa och Nordamerika med indikationer på samma resultat gällande sjukdomsfrekvenser. Vi här uppe i norden är också utsatta eftersom våra jordar enligt Foster är selenfattiga..
Att selenbrist är orsak till HIV anser Foster att står utom tvivel. Däremot är det inte klart att HIV i sig är orsak till AIDS. HIV d.v.s. ett nedsatt immunförsvar bäddar väg för alla de sjukdomar som AIDS innefattar och som i sin förlängning tar livet av den som drabbats.
Fosters bok är mycket välskriven och läsvärd och enligt mitt förmenande otroligt noggrann med uttömmande och omfattande referensförteckningar.
Foster ger i boken en ganska klar förteckning över de mineraler, vitaminer och kosttillskott han anser vara viktiga då det gäller att bygga upp sitt eget immunförsvar.

För egen del har jag efter att ha läst boken gått in för att betrakta selen som det viktigaste av mina kosttillskott. Jag kommer att fortsätta att ta mina 4000 - 6000mg C-vitamin samt alla de övriga mineralerna, aminosyrorna och vitaminerna också, sen får olika ”prostituerade” professorer påstå precis vad de vill i kvällstidningarna. / Lars R Sonck

Boken finns på http://www.hdfoster.com/WhatReallyCausesAIDS.pdfSelen, Geologi och hälsa!
Det är med intresse jag läser veckobladen från Siem. I senaste veckobrevet, Motgift v 47, fastnade jag för en insänd artikel av Lars R Sonck: Är selenbrist orsak till bl.a aids - cancer - hepatit - m.m ?
För vidare studier kring för global förekomst och utbredning av selen, tungmetaller och andra grundämnen och dessas betydelse för folkhälsan och utbredning av folksjukdomar, vill jag här hänvisa intresserade läsarna till följande hemsida:
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/nyheter/nyheter-2005/bok_medicinsk-geologi.html

och till det nyligen utgivna referensverket "Essentials of Medical Geology" , huvudredaktör Olle Selinus. I boken ges flera detaljerade exempel på hur den naturliga miljön kan påverka människors hälsa. Ett exempel från Sverige är radon i jord och berg. Andra uppmärksammade exempel är arsenik i dricksvatten och tungmetaller som kadmium, bly och kvicksilver i jord och berg. Men även en naturlig brist på vissa ämnen i marken kan utgöra en hälsorisk. Detta gäller till exempel selen och jod.

Olle Selinus, som av Naturvetarförbundet utsetts till årets geolog och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att initiera forskningscentra runt om i världen kring Medical Geology, höll vid jubileumsceremonin igår kväll i Uppsala en mycket uppskattad föreläsning över ämnet medicinsk geologi.
/ Mvh Håkan Modig


Ett tips till alla fullvuxna män som drabbats av problem med strålen.

I början av Januari 2005 besökte jag vår hälsocentral, bland annat för mina problem med trycket vid urinering. Jag fick en burk "Omnic" som skulle hjälpa. Tog plikttroget de små pillren i en dryg veckas tid, men problemet fortsatte.
Något senare började jag av helt andra orsaker regelbundet ta stora mängder C-vitamin 2000 - 3000mg tre gånger dagligen, sammanlag 6000 - 9000mg. Efter bara några dagar märkte jag att strålen blivit kraftigare och jag behövde inte heller springa på toaletten lika ofta som förr. Berättade för några bekanta i min egen ålder (65 i maj) om vitaminernas positiva inverkan på mig och dessa berättade snart om samma resultat - bättre tryck och färre toalettbesök efter att de också börjat ta stora mängder C-vitamin.. Förr var jag tvungen att stå bredbent övanför skålen annars nådde strålen inte fram. Numera står jag precis som för tio - femton år sedan och strålen når minsann fram.
För en dryg månad sedan läste jag igenom Joel Wallach;s föredrag "Döda Läkare Ljuger Inte" igen en gång. Han berättar att koppar-Cu är viktigt för bl.a hudens elasticitet - man blir t.ex. mindre rynkig.
Eftersom jag hade en burk i mitt medicinskåp beslöt jag att igen börja ta mina kopparpiller i den för ett och ett halvt år sedan rekommenderade dosen i hopp om att också urinblåsan skulle bli mer elastisk. Kuren, hade då blivit på hälft, Mycket riktigt, strålen blev efter ett tag om möjligt ännu bättre.
Jag har för ett drygt år sedan blivit ultraljudsundersökt och samtidigt togs psa-prov. Godartad prostataförstoring, var diagnosen då och nu i september togs psa-provet på nytt och visade att jag åtminstone inte har prostatacancer.
Jag har nämnt om mitt experiment för "skolmedicinare" (hälsocentralläkaren) som menar att det inte kan hjälpa att ta C-vitamin vid den här typen an besvär. Min erfarenhet är att det minsann hjälper. Jag har också umder de senaste veckorna börjat dricka tillräckliga mängder vatten (minst tre liter om dagen) men jag behöver inte springa mer än förr på toaletten. Däremot har strålen blivit betydligt kraftigare.
Dock är detta inte någon rekommendation, bara ett tips baserat på egen erfarenhet.


/Pensionärsgubbe från Finland.

SIEMs kommentar: Vill du själv pröva en C-vitaminkur kan du köpa 250 g syreneutral Natriumascorbat ( bättre lämpat för att ta i större doser än t ex askorbinsyra och bruspulver) genom att sätta in 300:- på SIEMs pg 1 76 88 - 3 . Glöm inte namn o postadress!

Efter kosttillskotten - nu gäller det EU och örterna

Nu när EU:s direktiv om humanläkemedel har trätt i kraft, omfattar den även traditionella läkeörter. I England undersöker man nu källor för "illegala mediciner" bland de cirka 6 000 affärer där man säljer traditionella läkeörter. Här behandlas allt mellan eksem och övergångsbesvär. Men industrin, trots tilltagande popularitet, är oreglerad. Radio Five Live har upptäckt att 67 av dessa källor är misstänkta. http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4429414.stm

Ingrid Franzon Ordförande NMTF

Läkemedelsverkets egentliga uppgift
”Vill vi fortsätta att... stödja företag som Astra och många mindre företag inom läkemedelsbranschen måste Läkemedelsverket fortsätta att expandera” säger Läkemedelsverkets talesman.
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10431


Fågelflunsans syften
Allt fler händelser i dessa dagar ser ut som tankar. Sedan buggning, hemliga husrannsakningar, hemliga fängelser och godtyckliga frihetsberövanden accepterats under politikers hycklande försäkringar om att detta handlar blott om ett litet antal extremister av värsta slag kommer de franska upploppen väl sända som himlen. Nu skapas argument och lagar för att ytterligare begränsa fri- och rättigheter för allt fler och allt större grupper, med allt fler motiv.

Det betyder inte att de franska upploppen nödvändigtvis satts igång av franska regeringsagenter och konspiratörer. Men sociala klyftor fungerar som tryckkokare, så småningom exploderar de. Och att den franska politiken är mer lyhörd för jordbrukare än muslimska ungdomar har väl länge varit uppenbart. Som man sår får man skörda. Även om makthavarna helst vill trampa ned skörden.

Tony Blair har med envisheten hos en drucken papegoja hävdat att de engelska bombattentaten inte haft något att göra med Irakkriget. Slutsatsen blir att han måste anse att de har att göra med de inhemska sociala klyftorna. Som vanligt har makthavarnas utrop ”Stoppa Våldet” ett ohörbart tillägg ”- men bevara förtryck och orätttvisor!”

Det börjar dessutom bli allt tydligare att paniken runt fågelinfluensan har tydliga befolkningspolitiska syften (vilket vi påpekade för flera månader sedan). Det gäller bl a att omvandla hundratals miljoner självförsörjande asiatiska bönder till lättrörlig industriarbetskraft - ett gigantiskt proletariat som kommer att ställa alla marxistiska profetior i skuggan av verkligheten.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=727049 Tro inte att Europa kommer att bli opåverkat av detta!

Avian flu: the pandemic that will never be
http://thedoctorwithin.com/index_fr.php?page=articles/avian.php

...Historical context is certainly relevant: avian flu is right on schedule, with the winding down of the post 9/11 smallpox vaccine and SARS vaccine programs. [6] In these two instances, appropriate hysteria was whipped up, billions were spent, and magically - poof! - both threats disappeared.
Nature abhors a vacuum - new funding requires new threats - ergo, we need avian flu to take up the slack. As for marketing, it's already in place. Why change a successful sales strategy? In the fall of 2005, the identical techniques by which SARS and smallpox vaccine terrorized the American psyche were trotted out again, this time to sell avian flu:
• create hysteria by incessant media ops, painting a picture of Armageddon; short on science, long on unsupported overstatement and stock phrases that are repeated and repeated.
• a constant stream of predictions from "scientific" sources who have done no new actual studies, but instead re-interpret old material
• offer a solution, an expensive solution involving unproven old medicines and untested new ones
• spend the money
• never mention the threat again


Sverige satsar på modernt vaccin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=482308&previousRenderType=6
Sverige ska inte satsa på gamla ägg, utan på modern cellteknik när landet drar i gång en egen produktion av influensavaccin. Det rekommenderar Socialstyrelsen regeringen, trots att tekniken ännu inte är fullt utvecklad.

Om en extra dödlig influensa-pandemi bryter ut är Sverige sårbart, eftersom vi inte har en egen vaccintillverkning. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utredning som i går lämnades till regeringen. Sker detta i vinter kommer Sverige bara att kunna köpa in cirka fyra miljoner doser vaccin. Men eftersom varje person behöver dubbla sprutor krävs 18 miljoner doser för att skydda hela befolkningen.


Influensavaccinet är slut
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=730761
Lagren av det vanliga influensavaccinet är i stort sett slut i både Sverige och hos de stora tillverkarna i Europa. Trots att det har distribuerats betydligt fler doser i år jämfört med tidigare år har efterfrågan varit större än man räknat med.

Tamiflu bakom dödsfall i Japan?
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=486009&lid=puff_485957&lpos=lasMer
Biverkningar av antivirusmedlet Tamiflu kan ha orsakat två dödsfall bland ungdomar i Japan under de två senaste åren. Det skriver tidningen Mainichi och nyhetsbyrån Kyodo.

Hälsodepartementet varnar nu för att Tamiflu kan leda till "onormalt beteende" och hallucinationer - något som också står på förpackningarna.
En av ungdomarna kastade sig framför en lastbil, medan den andra föll från nionde våningen. Det första fallet har utretts av tillverkarens distributör, som inte kan utesluta att medicinen låg bakom den avlidnes beteende.
De två ungdomarna fick Tamiflu mot influensa. Ingen av dem hade tidigare uppvisat några tecken på psykiska problem innan de tog medicinen.


Kinesernas nya livsstil gör dem sjuka
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=737586
Medan fågelinfluensa och hiv/aids-situationen i Kina uppmärksammas mycket i medierna är det mer tyst om diabetes och andra kroniska sjukdomar som ökar i landet i alarmerande takt. De ligger idag bakom 80 procent av alla dödsfall.
Situationen är värre än i USA
Bakom ökningen ligger framför allt en ändrad livsstil
Vägg i vägg i Peking ligger de – snabbmatställena, kaféerna, de ständigt nya krogarna med fet västerländsk mat som serveras med söta läskedrycker. Gatorna fylls med allt fler bilar, cyklarna blir färre. Denna ändrade livsstil har bidragit till att öka antalet diabetessjuka i landet till 23 miljoner.
...

SIEMs kommentar:
Man pkan tillägga att den traditionella kinesiska medicinen till stor del ersatts med västerländsk. Det är inte vi som har anledning att vara rädda för asiatiska sjukdomar, det är asiaterna som har anledning att vara rädda för den västerländska livsstilen.

Rekordförsäljning av Tamiflu oroar läkare
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=731636
Försäljningen av influensamedicinen Tamiflu i Sverige mångdubblades i oktober månad samtidigt som den fruktade fågelinfluensan nådde Europa, visar siffror från Apoteket. Över 50 000 dygnsdoser såldes under oktober.
...
’– Här har det försålts en väldig massa medicin som ligger till ingen nytta och när influensan kommer om någon månad finns en klar risk att människor som skulle behöva medicinen blir utan. Det är både beklagligt och skrämmande hur kortsiktigt vi människor ibland handlar när vi rycks med i någon slags masspsykos, säger Per Erik Åbom.

SIEMs kommentar. Hyckel, hyckel, hyckel av smittskyddsläkare som vanligt. . Det är inte ”vi människor” som handlar kortsiktigt, utan ”vi läkare och makthavare” som skrämmer upp folk till atthandla på ett sätt som gynnar oss själva. Har man mage att skylla vanligt folk för den gigantiska mediala och medicinska kampanj (WHO : 150 miljoner döda väntas) så borde man vända sig till en magspecialist.

Inopererade mikrochips - nu i samarbete med satelliter
http://www.stoppa-storebror.se/aktuellt.htm

I en pressrelease har det offentliggjorts att det globala satellitkommunikationsföretaget Orbcomm har ingått ett samarbete med VeriChip Corporation, ett företag som tillverkare mikro-radiosändare av typ RFID avsedda att opereras in i människor. De två företagen ska tillsammans "utveckla och marknadsföra nya tillämpningar för militärt bruk, säkerhet och hälsovård".

Chip designed for quick flu identification
http://news.xinhuanet.com/english/2005-11/08/content_3749101.htm

    LOS ANGELES, Nov.7 (Xinhuanet) -- A novel "Flu Chip" has been developed to determine the genetic signatures of specific influenza strains from patient samples within hours, US scientists reported on Monday.
    This achievement, expected to be in use in laboratories within a year, may help world health officials combat the predicted flu epidemics by making it easier for more laboratories to swiftly identify severe flu strains, the researchers said.
    Scientists from the University of Colorado at Boulder, who invented this Flu Chip, also planned to make the genetic sequences of different flu strains freely available to interested researchers.


SIEMs kommentar. Sen är säkert den våta drömmen att inoperera ett ”diagnostik-chip” på varje medborgare vid födseln. För säkerhets skull vill man säkert också programmera hans konsumtionsvanor och politiska beteende i samma chip, så att den stackars medborgaren inte riskerar att fatta tokiga beslut.

Operation för sondmatning görs i onödan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=724556
Trots att patienter med sväljsvårigheter inte behöver sondmatning via en så kallad peg, en slang genom bukväggen till magsäcken, kan de ändå få en inopererad för att passa in i sjukvårdssystemet.

Enligt personal inom Stockholms läns landsting kräver nämligen kommunerna att patienterna ska ha en sådan sond för att sjukhem och äldreboende ska ta emot dem.
– Det är ofta ett problem för oss här inom slutenvården att få iväg patienten till ett sjukhemsboende utan att patienten har en peg som hemkommunen kräver, säger Eva Samolov som är chefsjuksköterska ....ingreppet kan ge komplikationer och vara ett onödigt trauma för många äldre patienter.

SIEMs kommentar: Om det nu var nån som trodde att folk inte tvingas till operation pga samhällets önskemål, så kan det ju vara bra att påminnas om verkligheten . Denna svenska motsvarighet till omskärelse äger alltså rum på långvården.

Kontroversiell övervakning på väg manipuleras igenom
http://www.atomer.se/bbb/manadsbrev/bbb-11-05.html
...Den 13 december är det omröstning i parlamentet, och många ledamöter känner inte till att man frångår den vanliga tågordningen med omröstning vid två tillfällen med diskussion däremellan. Nu avgörs saken redan vid den första och enda omröstningen, vilket gör att ”data retention” kan komma att röstas  igenom av misstag. DÄRFÖR: skicka ett email på engelska till alla parlamentsledamöter och uppmana dem att rösta NEJ till ’data retention’! Adresserna finns i bilagan – mera info längst ned. Ditt mail HAR betydelse...

SIEMs kommentar:
Det där med demokrati behöver väl inte vara så noga när det gäller en god sak, t ex att bekämpa terroriste...eller dem som kan misstänkas vara det....eller bli det... eller misstänkas bli det....eller har kopplingar till dem som kan misstänkas bli det... eller kan misstänkas komma att få kopplingar tilll dem som kan misstänkas bli ......

Här dödar fågelinfluensan en cell

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=483764&previousRenderType=6
Fotografen Lennart Nilsson har försökt i över ett halvår att få tag på viruset H5N1 som orsakar den dödliga fågelinfluensan. Men det har varit mycket svårt. Det amerikanska laboratorium som Karolinska institutet brukar samarbeta med har inte velat släppa i väg några prover av det farliga viruset.

TILL SLUT LYCKADES Lennart Nilsson få ett prov från Världshälsoorganisationen, WHO. Virusstammen kommer från Hongkong. Just detta virus har smittat och dödat inte bara tiotusentals fåglar, utan också två människor: en far och hans dotter. De dog för två år sedan.
Pernilla Petersson, som är biomedicinsk analytiker, har odlat viruset i Smittskyddsinstitutets säkerhetslaboratorium. Därefter har hon avdödat viruset och gett preparaten till Lennart Nilsson. Han har kämpat i många dagar vid sitt svepelektronmikroskop - djupt nere i en källare på Karolinska institutet.

SIEMs kommentar: Enligt artikeln är de virus Lennart Nilsson fått att arbeta med "avdödade", dvs det man brukar säga att virus i vaccinpreparat är. Beter sig avdödade virus på det sätt man beskriver, månntro? (I övrigt berättar bilderna just ingenting, allt beror av vilken tolkning man ger det man ser.)

Vaccinationskampanj för att locka äldre invandrare
http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=729129
Jönköpings län är bäst i landet på att få äldre och andra riskgrupper att vaccinera sej mot influensan. Men invandrarna saknas i de stora skaror som kommer för att ta en spruta.
I Värnamo prövas därför nya sätt att nå ut till den här stora gruppen. Det välkomnas av Per-Erik Åbom, som är smittskyddsläkare i länet. Sedan tidigare är ju Jönköpings län bäst i landet på att få folk att vaccinera sej mot influensan, men det faktum att invandrarna saknas i de stora skaror av äldre som strömmar till för att få sin årliga spruta mot influensan, det har länge bekymrat inte minst de sjuksköterskor som sköter vaccineringen...


Vaccin-information i mängder (engelska)

http://www.azavenue.com/kelly/organizations.htm

Sjuk vård
http://www.skrackisar.se/


Chattat om amalgam på SVT efter Fråga doktorn 2005-10-24

Som gäst och sakkunnig uppträdde Björn Klinge, som presenteras såhär på SVT:s hemsida:
Björn Klinge är professor i parodontologi vid Odontologiska institutionen vid KI. Björn Klinges ämnesområde är tandlossning, men forskar även på sambandet mellan sjukdomar i munnen och den allmänna hälsan.

Personer:
Suzanne Axell, SA
Gunilla Hasselgren, GH
Björn Klinge, BK

SA: Ska man ha det eller ska man inte ha det?

GH till BK: Ja, vad är det som är bra och dåligt?

BK: Ja, alltså, ska man ha amalgam ska man ha det i munnen, den saken är klar. Och det är väl så att amalgam är ett mycket bra tandlagningsmaterial. Samtidigt som det är sagt, så är det klart att det finns människor som inte mår bra av amalgamet på olika sätt. Och det finns naturligtvis också en miljöfråga som är väldigt viktig när det gäller hur amalgamet så att säga senare tas om hand när vi inte finns längre. Men grundkonceptet faktiskt är att vi har inte så bra ersättningsmaterial för amalgam. Dom plaster som i dag ersätter amalgamet är inte riktigt lika bra hållbarhetsmässigt, och dom har inte riktigt samma egenskaper, dom håller inte lika länge som amalgam. Det finns guldersättning man kan göra, man kan ersätta amalgamet med porslin, men om man just i tandläkarsituationen ska laga en tand med det vi kallar plastiska fyllningsmaterial, så är amalgamet, har varit, en väldigt viktig del, och nu, av då miljöskäl så anser man att det inte ska finnas kvar i arsenalen längre, och då i stället använder vi plastmaterial, och som sagt, dom plastmaterialen är inte riktigt i alla stycken fullgoda ersättare. Vi hoppas på en utveckling inom plastmaterialsidan.

SA: Det lär bli diskussion om det där, den saken är klar.Kommentar av Per Dahlén:
Redan vid FRN-konferensen i Stockholm 971120 fick deltagarna veta att tandläkarhögskolan i Zürich hade slutat undervisa om användning av amalgam 1992-93. Anledningen var inte riskerna, utan att de nya materialen vid det laget hade blivit överlägsna amalgamet i olika avseenden, inte minst estetiska (Krejci och Dietschi i FRN Report 99:1). Senare har jag hört att undervisningen i Sverige också påverkats av framstegen på materialområdet, men hur mycket kan jag inte säga.

Det låter egendomligt att en aktiv professor i dag hävdar att amalgam är ett mycket bra material. Att fyllningarna har en mycket ful och tråkig färg fick patienterna förr i tiden stå ut med. För att fylla en kavitet med amalgam måste man forma en håla som vidgas innanför öppningen tillräckligt mycket för att fyllningen inte skall falla ut. Amalgam fäster nämligen inte vid tandben. Detta innebär större förlust av friskt tandben. Efter längre tid har korrosionsprodukter bildats i den öppetstående spalten mellan fyllning och tandben. Korrosion innebär bl a en volymökning, vilket ganska ofta leder till att tanden spricker och fyllningen lossnar. Till dessa nackdelar kommer det ständiga läckaget av kvicksilver och andra metaller, som hos känsliga individer kan ge mer eller mindre allvarliga reaktioner. Liksom vid biverkningar av läkemedel går reaktionerna oftast tillbaka om tillförseln avbryts.

Inga främmande material som lämnas kvar i kroppen är helt fria från biverkningar hos känsliga individer. Utvecklingen av icke-metalliska material har redan kommit långt, och det som kunde sägas i Zürich för mer än 10 år sedan borde i dag även kunna sägas i Sverige. / <pdalen@swipnet.se

SIEMs kommentar: Det finns mer pålitlig information om amalgam än SVT;s s k experter t ex /siem/amalgam.html eller http://www.kvicksilver.org


Ericsson och Nokia förlorade i USA – masstämning väntar?
http://www.dagensps.se/artikel.asp?articleID=13340
Mobiltelefontillverkarna fick inte igenom sitt stoppförslag i den amerikanska högsta domstolen. Tillverkarna ville stoppa stämningar från konsumenter relaterade till sjukdomsrisk från strålning från mobiltelefoner, enligt Bloomberg News. Bland tillverkarna som stod bakom förslaget märktes bland annat Nokia, Motorola och Ericsson.
       
Högsta domstolens beslut öppnar för en masstämning, en så kallad class action, mot mobiltelefontillverkarna att gå vidare. En grupp konsumenter i Louisiana kräver att varje användare ska tillhandahållas ett headset för att minska strålningen.
       
Analytiker uppger till Bloomberg News att beslutet kan öppna för mass stämningar i mångmiljon klassen mot mobiltelefontillverkarna från människor som drabbats av cancer.


SIEMs kommentar:
Allt oftare söker industrin skydd från politikerna, mot att behöva ta ansvar för sina produkter - vaccin, läkemedel, mobiltelefoner . Om du kliar mig på ryggen så kliar jag dig. Men det går inte alltid hem i domstolarna. Ska vi gissa på att det kommer en ny lagstiftning i stället där mobil-industrin får carte blance, precis som vaccinindustrin?

Skillnader i cancerbehandling får patienter att söka vård utomlands

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=724555
Det spelar stor roll var man bor när man ska behandlas mot cancer. Behandlingens kvalitet, till exempel vilka läkemedel som används och hur långa väntetiderna är, varierar över landet och i Europa och det är bakgrunden till att alltfler patienter söker vård utomlands.
....
– Vi ser väl redan i dag en oroande tendens att cancerpatienter söker vård utanför sitt hemland eller utanför sin region därför att de inte får tillgång till nya effektiva läkemedel. Det är oroande att den här gruppen av patienter måste söka vård långt borta från sitt hem och sina anhöriga.
– Dessutom är det patienter som har relativt goda ekonomiska förutsättningar, så det motverkar en demokratiskt fördelad cancersjukvård med likartad tillgång till de nya, på vissa områden revolutionerande behandlingsmetoderna, säger Nils Wilking, docent och forskare vid Karolinska institutet.


SIEMs kommentar: Sällan ser man väl annars medicinindustri och läkare propagera för jämlikhet i levnadsförhållanden, t ex inkomster och levnadsstandard.

Månadens bok
http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/ME-CFS_pol/ZERO%20RISK.pdf

Kikhosta - november 2005
Smittskyddsinstitutet använder uppenbarligen SIEMs broschyr /siem/kikhosta.html som avskräckande exempel på felaktig information i HBV- och vaccinfrågan. Man har bl a på
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/9511/soderstrom.pdf

”tillrättalagt” en del av SIEMs påståenden . För säkerhets skull har man dock inte delgett SIEM denna enpartsdialog, eller uppmanat oss att gå i svaromål. Detta gör vi i stället nedan. Läsaren kan sedan gärna själv bedöma trovärdighet och grund för SMIs resp SIEMs påståenden,

Punkt 1 ) KG: ”Det anses omöjligt att fastställa virusförekomst i blodet, eftersom virus-DNA
regel endast förekommer i levern. ”

SMI: Hepatit B virus DNA kan påvisas och kvantifieras i blod med PCR analys som är en rutinmetod på de flesta virologiska laboratorier

SIEMs kommentar 2005 : SIEMs artikel är skriven i slutet av 90-talet. PCR som rutinmetod rapporteras först 2003: ”...Nya molekylärbiologiska metoder – polymerase chain reaction – PCR – som är en snabb metod för påvisande av annars svårodlade agens, har införts på KS och HS
som rutinmetod”. (2003)
http://www.hsn.sll.se/MPA/Arsrapporter%202003/ÅR_Medicinsk%20Service_03.pdf
Den skolmedicinska syn på HBV som refereras och kritiseras i SIEMs artikel, grundas alltså i allt väsentligt på studier från en tid då PCR ej var allmänt tillgängligt.

Punkt 2) KG: ”Risk för akut hepatit ( de flesta barn till smittade mödrar utvecklar inte akuta symtom): gissningsvis 20% -mycket högt räknat. En alternativ siffra för "artificiell smitta" är 1-4%!

SMI: 90% av barn till högsmittsamma mammor blir smittade, ca 20% till lågsmittsamma, endast ett fåtal får akuta symtom men virus kan mätas i blod. De allra flesta får en kronisk infektion!

SIEMs kommentar: Ingen motsägelse i sak: De allra flesta mammor är lågsmittsamma. ”Smitta” är inte detsamma som akuta symtom, SMI definierar ”kronisk infektion” i praktiken som laboratoriemässigt konstaterade antikroppar i blodet. Men hur allvarligt är detta? Jmf t ex ” Kronisk hepatit B har ofta ett okomplicerat naturalförlopp som inte kräver behandling
http://www.rav.nu/metoder/hbv/hbv_resistens_metoder.htm

Punkt 3) KG ”5-10% av dem som drabbas akut antas undergå ett kroniska förlopp under det följande livet : 7,5%*20% =1,5% risk för kronisk utveckling Därtill kommer att ovanstående risksiffror baseras på undersökningar där en stor del av populationen tillhört etniskt och genetiskt för HBV mycket mottagliga grupper, och sannolikt överskattar risken för ett europeiskt barn med lägre genetisk mottaglighet.”

SMI: ”90 % av barn som smittas i samband med förlossningen får en kronisk infektion. Etnisk och genetisk mottaglighet??? ”

SIEMs kommentar: SMI är eller spelar okunnig: Se t ex:
” Many manifestations show that host genetic factors have important effect on the susceptibility to HBV, for example, previously epidemiological study showed that the response after infection of HBV was different in different persons or ethnics” ”...the IL-10 -1082 G allele was associated with preventive efficacy to HBV intrauterine infection.”
http://www.cmj.org/information/full.asp?id=2217

I övrigt ingen motsägelse i sak så länge kronisk infektion definieras som laboratoriemässigt konstaterade antikroppar (eller virus) i blodet. Men den för patienten viktiga frågan - som ligger till grund för om han ska låta sig vaccineras eller ej - är ju om denna förekomst av virus och/eller antikroppar i praktiken är orsak till allvarliga komplikationer, De många fall (refererade ovan) av ”artificiell smitta” där komplikationerna uteblivit, talar sitt tydliga språk.

Punkt 4 ) KG ”Siffran kan jämföras med den betydligt mer säkerställdarisken för allvarliga biverkningar av behandlingen under det första året -minst 8% ”

SMI: 1/1000 –1/10.000

SIEMs kommentar: FASS anger (oftast underskattade) biverkningsrisker för en mängd olika tillstånd. Om man anger t ex risken till 1 på 1000 för ett 30 olika biverkningar så utgör risken för att drabbas av NÅGON av dessa biverkningar i själva verket 30 på 1000 = 3 %. Om den bedömda behandlingen ges flera gånger ökar också den sammanlagda risken för varje behandling : 3% +3%+3% osv. Det är på denna realistiska grund som SIEMs uppskattning om 8% ovan grundas.

F:ö Kopplingen mellan t ex MS och HBV-vaccin avfärdas av SMI, men inte av oberoende forskare:
”..In spite of a huge number of reports of severe hazards after injection of hepatitis B vaccine (HBV), the issue is regularly raised...... for a drug used with a preventive purpose, HBV has an unusual potential to induce central neurological disorders amongst others unwanted side-effects..:”
Comenge Y, Girard M. Multiple sclerosis and hepatitis B vaccination:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=16176857&dopt=Citation


Sjukhus opererar farligt feta barn
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=479577&lid=puff_479580&lpos=lasMer
Nu tar landets barnfetmaläkare till krafttag för att få ned vikten hos tonåringar med hälsofarlig övervikt. Ett 40-tal barn i åldrarna 14-18 år som väger 100-150 kilo kommer att erbjudas magsäcksoperation mot fetma.
Operationen gör det omöjligt att äta för mycket. Fyra svenska sjukhus deltar i studien, som ska pågå ett år.
-Det kan verka radikalt att operera så unga människor men det är faktiskt betydligt mer riskfyllt att låta dem fortsätta leva med sin fetma, säger barnläkare Claude Marcus på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge....


Dangerous Side Effects of Gastric Bypass Surgeries
http://www.mercola.com/2005/nov/3/dangerous_side_effects_of_gastric_bypass_surgeries.htm
Two new studies indicate that gastric bypass surgery could have severely dangerous side effects, including severe hypoglycemia (low blood glucose level) and even death.
...
At the same time, other research has uncovered a higher-than-expected risk of death following surgery for obesity, even among younger patients. In a study of more than 16,000 subjects, more than 5 percent of men and nearly 3 percent of women aged 35 to 44 were dead within a year of the surgery....

SIEMs kommentar:: Claude Marcus uttalande att ” det är riskfyllt att låta dem fortsätta leva..:” får en klarare innebörd när man får dödligheten efter operationerna klart för sig. De unga patienterna och deras föräldrar torde dock inte få några oroande besked före operationen i alla fall.

Patientskador ur ett ersättningsperspektiv
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003194/
Salenlid, Lena. (2001), Patientskador ur ett ersättningsperspektiv, Göteborg, Department of Law

Uppsatsen beskriver de två system som finns för ekonomisk kompensation vid felbehandling inom sjukvården: patientskadeersättning och skadestånd Tonvikten ligger på ett rättssociologiskt plan, hur fungerar det i verkligheten? I uppsatsen ingår ett flertal intervjuer med personer som arbetar med dessa ärenden. Några domstolsavgöranden redovisas också samt även några avgöranden från Patientskadenämnden. Slutsatsen blir att möjligheten till ekonomisk kompensation är begränsad. Den fiktiva patient som jag följer genom uppsatsen står i slutändan besviken och förvirrad. Många gånger får han ingen ekonomisk kompensation p g a de olika begränsningarna i respektive lag och därmed inte heller den upprättelse som kanske var det han sökte hela tiden. Uppsatsen utmynnar i några enkla förslag vad man skulle kunna göra åt detta.

SIEMs kommentar : Avhandlingen finns på http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003194/01/200137.pdf
Var och en som anser sig felbehandlad och skadad av vården bör läsa den som orientering innan han bestämmer sig för att gå vidare! Joseph Heller måste ha blivit inspirerad av svensk sjukvårdsjuridik.

Organ från självdöda djur kan åter bli tillåtet som råvara i kosmetika i EU.
 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=484001&previousRenderType=6
För några år sedan blev kadaver efter självdöda djur förbjudna som råvara med hänvisning till risken för spridning av en mänsklig variant av galna kosjukan, en hjärnsjukdom som påminner om Creutzfeldt Jakobs sjuka. Förbudet gäller såväl livsmedel som djurfoder sedan slutet av 1990-talet och i kosmetika efter en rapport år 2000. EU-kommissionen föreslår undantag från förbudet för kosmetika, skriver Svenska Dagbladet. Förbudet kom sedan det blivit känt att organ som bräss, hjärnsubstans, mjälte och moderkaka var råvaror i kostsamma anti-rynkkrämer.


SIEMs kommentar: Anti-rynkkrämerna har tydligen varit så effektiva att det inte finns en enda hjärnvindling kvar på EU:s beslutande nivåer,

The asthma plague
http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,1627517,00.html
There are millions of asthma sufferers in the UK. But doctors still don't know what causes it - or even what, precisely, it is. Sarah Boseley reports on an epidemic for our times

One reason asthma is so difficult to tackle head on is that it's so very badly understood. It is not a new disease: Hippocrates named asthma after the Greek for "difficult breathing". But we still can't really agree on what it is, and, bizarrely, everyone has asthma differently. We can't be sure what causes it, and we don't know why the rates are going up. Only one thing is clear: the causes of this worldwide epidemic lie in our western lifestyle. Somehow, we have brought this on ourselves...
.

Astmapatienter väljer bort medicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=486988&previousRenderType=8
Bara en mindre del av alla vuxna med astmabesvär använder de inflammationsdämpande läkemedel som rekommenderas, visar en internationell studie.
 
Nära 9.000 vuxna i Europa, Asien och Australien ingår i studien, varav drygt 500 i Uppsala.
- Våra resultat talar för att det förekommer en omfattande underbehandling av astma, säger docent Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik, huvudansvarig för studien, till Upsala Nya Tidning.
...
Christer Janson efterlyser mer forskning kring varför patienterna inte vill ha den behandling som ger bäst effekt.

SIEMs kommentar. Förklaringen torde vara uppenbar, och framgå av Guardian-artiokeln: Medicinen begriper sig inte på astma överhuvudtaget, och det inser de flesta patienter efter ett tag. Vad som är ”bra” effekt eller inte, borde rimligen patienten och inte läkaren bedöma. Och de flesta patienter röstar med fötterna, tack o lov.

Asthma jab could save lives and cut hospital admissions
http://society.guardian.co.uk/health/story/0,7890,1636001,00.html
Up to 10,000 Britons with severe asthma could soon benefit from an injected treatment launched today. The small but significant group of patients is thought to be responsible for many of the 69,000 hospital admissions and 1,400 deaths caused by the condition each year.

SIEMs kommentar: Kom och köp konserverad gröt, allting går att sälja med mördande reklam.

Rat study helps scientists catch up with the Atkins diet
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,3605,1637373,00.html
Finally, a scientific explanation for why eating endless steaks on the Atkins diet helps people lose weight: the masses of extra protein send messages to the brain to stop eating.
"The current findings provide an answer to the question of how protein-enriched meals decrease hunger and reduce eating, unsolved up to now," said the researchers in a paper published today in Cell Metabolism...
But his ideas have never held up experimentally - except for one. "It is well known that protein feeding decreases hunger sensation and subsequent food intake in animals and humans," said Gilles Mithieux of the University of Lyon, one of the authors of the new research.

SIEMs kommentar: Kort sagt har vetenskapen börjat komma fram till att folk äter mindre när de blivit mätta, än när de är hungriga. Så invecklade förhållanden kräver mycket medicinsk forskning att bringa ordning i.

Nya anklagelser mot USA i Irak
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=483621&lid=puff_483661&lpos=lasMer
USA använde fosforgranater mot civila under offensiven mot Falluja i fjol, enligt en dokumentär som sändes av det italienska tv-bolaget Rai i kväll.
Anklagelsen bygger på bilder av sönderbrända lik och på vittnesmål från den fd marinkårssoldaten Jeff Englehart som tjänstgjort i Irak.
-Vit fosfor dödar utan urskillning, allt inom 150 meter, sade han.


USA anklagas för att ha använt lejon för tortyr.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=735525
I USA har en ny bisarr tortyraffär gett bränsle till kongressförslaget om tortyrförbud. Amerikanska soldater hetsade hungriga lejon mot irakiska fångar, hävdar några före detta fångar med hjälp av den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU.
..
– Omedelbart efter att de tagit bort huvan såg jag lejonen rätt framför mig, säger Thahee Sabbar.


Många amerikaner är för tortyr
SVT UTRIKES Publicerad 17 november
Nära hälften av amerikanerna, 46 procent, accepterar tortyr mot misstänkta terrorister i syfte att få ut information. Det visar en enkät som Pew Research Center gjort. Av de 2.006 tillfrågade anser 15 procent att tortyr ofta är befogad, och 31 procent att den är det ibland. 32 procent motsatte sig helt tortyr...

SIEMs kommentar; Så viktiga opinionsundersökningar måste ju självklart publiceras, så att makthavarna vet vilket svängrum de har. Skräm upp folket bara, så glömmer de allt vad mänskliga rättigheter heter. Och så att våra pojkar i Irak” vet att de har folket bakom sig.

Bush ville bomba Al Jazeera
http://www.mirror.co.uk/news/tm_objectid=16397937%26method=full%26siteid=94762%26headline=exclusive%2d%2dbush%2dplot%2dto%2dbomb%2dhis%2darab%2dally-name_page.html

SIEMs kommentar. Är det inte enklast att lagföra Bush och Saddam vid samma rättegång? Anklagelserna är väl ungefär desamma.

Revealed: UK wartime torture camp

http://www.guardian.co.uk/secondworldwar/story/0,14058,1640957,00.html
The British government operated a secret torture centre during the second world war to extract information and confessions from German prisoners, according to official papers which have been unearthed by the Guardian. More than 3,000 prisoners passed through the centre, where many were systematically beaten, deprived of sleep, forced to stand still for more than 24 hours at a time and threatened with execution or unnecessary surgery.

SIEMs kommentar. Konstigt, Såna läger har vi inte sett någonstans i alla de hundratals filmer från andra världskriget som prånglats ut från Hollywood.

Affärsman åtalas för massakern i Halabja
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=737559
I Nederländerna åtalas på måndag en affärsman misstänkt för att ha levererat ingredienser till irakiska kemiska vapen.
Vapnen användes under Saddam Husseins tid vid makten vid massakern i den kurdiska staden Halabja i norra Irak 1988, då över 5 000 människor dödades.
Affärsmannen åtalas för medhjälp till folkmord och blir den första som åtalas för attacken mot Halabja, säger Philip Grant vid människorättsorganisationen Trial Watch i Schweiz.
Halabjamassakern ingår också i åtalet mot Iraks förre president Saddam Hussein.


SIEMs kommentar: Vem levererar material till de amerikanska krigsförbrytelserna månntro? Kommer de också att få kalla fötter?

Snuvad på pensioneringen? - Don´t worry, be happy!
http://money.guardian.co.uk/news_/story/0,1456,1647133,00.html
Raising the retirement age to 67 needn't mean lost dreams - it could, in fact, be a lifesaver

Allt fler barn lider av tinnitus
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=485163&lid=puff_485177&lpos=lasMer
Antalet skolbarn som drabbas av tinnitus ökar kraftigt. Drygt 60 proc av sjuåringarna säger att de har eller har haft ringningar i öronen. För sju år sedan var andelen 12 procent.
......
Överläkare Kajsa-Mia Holgers säger till Dagens Nyheter att det oftast rör sig om tillfällig tinnitus, men att ökningen ändå är alarmerande. Hon tror att mer stress och buller pga större klasser ligger bakom ökningen.

SIEMs kommentar: På min tid i skolan drabbades vi alla av ringningar i öronen både när lektionen började och när den slutade. Tyvärr är det nog inte så enkelt att det handlar om bullerskador. Tinnitus är rätt ofta tecken på kroniska öroninflammationer (efter många antibiotikabehandlingar) eller nedsatt vitalitet överhuvudtaget. I sjuårsåldern!!! Sjukvården är härvid inte en del av lösningen utan en del av problemet!

Läkares övertid ofta olaglig och riskfylld
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=732696
Svenska läkare jobbar för mycket. P1-programmet Kaliber kan på söndagen avslöja att läkare systematiskt arbetar mer övertid än vad lagen medger. Men de som är ytterst ansvariga har inte brytt sig om att ta reda på vilken säkerhetsrisk trötta läkare innebär.
Men att det påverkar patientsäkerheten är uppenbart...Kalibers granskning visar att över tusen av landets sjukhusläkare jobbar mer än 200 timmar övertid per år, vilket är gränsen enligt arbetstidslagen...

SIEMs kommentar: Och när ska man införa alkolås på den vita rocken?

Europeisk konsumentforskning om vacciner
http://www.vaccinatieschade.be/efvvwebsite/e2.html

Our research was based on approximately 1000 cases of individuals ranging from birth to 75 years of age and, for the Belgian, British, French and Dutch components, covered a six-year period (from 1999 to 2004). The Spanish research covered 12 years (1987-2004). Most of the pathologies testified by the respondents had not been recognised or acknowledged as post-vaccinal complications and had consequently not been reported to the pharmacovigilance services.
The patients all admitted that from the very beginning, they had suspected a vaccination to be the cause of their symptoms, but the medical profession did not monitor them and denied any cause and effect link. Most of the patients complained that their doctors had treated them with disregard and scorn, even to the point of ridicule, refusing to accept that a vaccine could have been responsible for the often poorly defined ailments they were experiencing (see attached letters pg 57).
The following points are worth noting, among others, as significant:

• Most of the time, especially in the case of heavy pathologies, the onset of symptoms was gradual: the degradation would start with a few minor changes which the patient would tend to dismiss. Things then got worse after a booster vaccine.
• The greater the dose of the vaccine, the worse the ailment.
• Multiple vaccines tend to complicate the situation making it difficult to blame any one particular component.
• The complexity of the ailments observed would tend to indicate the emergence of a whole new health catastrophe in our society: vaccine-triggered diseases.


SIEMs kommentar: När läkemedelsindustrri och myndigheter vägrar att bedriva seriös forskning om vaccinernas skadeverkningar så måste alltså konsumenterna själva sluta sig samman. Folket mot den medicinska makten, alltså. Patienter i alla länder förenen eder!

Pakistan: Barn ska vaccineras
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=486045
I dag inleddes ett omfattande vaccinationsprogram för de jordbävningsdrabbade barnen i Pakistan. Cirka 1,2 miljoner barn ska vaccineras mot mässling, polio, difteri och stelkramp.

SIEMs kommentar:
Det är svårt att skänka pengar till lidande människor utan att medicinmaffian är framme och kapar åt sig. Vi trodde att vi var säkra på att de pengar vi skänkt till Pakistan skulle användas till mat, kläder och husrum, men då underskattade vi vitrockarna.

Nytt malariavaccin skyddar barn

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=488006&previousRenderType=6
Ett nytt vaccin skyddar små barn mot malaria i åtminstone ett och ett halvt år. Det halverar antalet allvarliga malariafall. Malaria dödar i dag en människa var 30:e sekund, och de allra flesta är barn.

FORSKARE FRÅN Spanien och Mozambique har testat 2.000 barn på mellan ett och fyra år. Hälften fick tre doser vaccin och hälften fick lika många sprutor utan effekt.

Barnen bor i malariahärjade områden på landet i södra Mozambique, i distriktet Manhica. Redan efter sex månader visade studien goda resultat, och nu visar en uppföljning efter 18 månader att effekten håller i sig.

- De oöverträffat goda resultaten bekräftar att det är fullt möjlighet med ett effektivt vaccin som hjälper till kontrollera malariapandemin, som dödar mer än en miljon människor om året, säger studiens ledare Pedro Alonso från universitet i Barcelona.

I DEN GRUPP SOM hade fått vaccin var risken att drabbas av malaria 35 procent lägre än i den ovaccinerade gruppen. De riktigt allvarliga malariafallen var bara hälften så många i den vaccinerade gruppen.

SIEMs kommentar: Medcinmännen räknar alltså med att det ska finnas medel att vaccinera miljontals afrikanska barn var 18:e månad. Men det är för dyrt med myggnät, naturvård, rent vatten och neem, som redan är bevisat effektiva medel mot malariaspridning. De svartaste meicinmännen finns inte i mörkaste Afrika.

Cancermedel hjälper reumatiker
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=488287&previousRenderType=6
Svårt sjuka reumatiker kan få hjälp av ett läkemedel mot lymfkörtelcancer. Läkemedlet bromsar reumatikernas galopperande immunförsvar.
 
ETT LÄKEMEDEL SOM egentligen används mot lymfkörtelcancer kan få morgonstelheten och smärtan att gå tillbaka hos ledgångsreumatiker. Det visar en studie som presenteras på onsdagen vid en reumatologikongress i San Diego.

I studien deltog totalt 520 patienter som tidigare hade blivit behandlade med de modernaste läkemedlen mot ledgångsreumatism utan att bli hjälpta. Hälften fick dropp med cancerläkemedlet rituximab, som säljs under namnet Mabthera. Den andra hälften fick bara vanlig saltlösning i sitt dropp.

I gruppen av reumatiker som fick läkemedlet mådde fem gånger fler påtaglig bättre efter behandlingen - svullnaden och smärtan gick ned.


SIEMs kommentar.
Ett viktigt steg för att vända på tankarna är att beteckna reumatiker som ”svårt sjuka”. Genom detta begrepp slutar man nämligen att sikta på att de ska bli friska, i stället accepterar man allt som kan ”lindra” för ögonblicket, oavsett dess konsekvenser på längre sikt. Morfin lindrar också.

Gillbergs medarbetare åtalade
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=733180
Tre medarbetare till professor Christopher Gillberg vid Göteborgs universitet åtalades på måndagen för att ha förstört hans forskningsmaterial om damp.
Enligt åklagaren har de under tre dagar i maj ifjol gemensamt och i samråd förstört materialet.
Det handlar om den så kallade Göteborgsundersökningen, som två personer, enligt flera domar i kammarrätten i Göteborg skulle få ta del av.


SIEMs kommentar:
Enligt förhandsuppgifter kommer de åtalade att åberopa hjärnsläpp.

"Ett kreativt sätt att rädda livet på miljontals barn" - Bill Gates hyllar Nuder
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=42493&a=487302&lid=puff_487302&lpos=lasMer
Microsoftgrundaren Bill Gates hyllar Sverige och Pär Nuder i ett personligt brev. Det är svenskt bistånd som fått Gates att skicka det känslosvallande tackbrevet till den världsförbättrande svenska finansministern.
.......
Pär Nuder är omvittnat briljant på allt han tar sig för. Kreativa biståndsmodeller och livräddning på miljontals barn i utevcklingsländer är bara några av Nuders specialiteter. Finanspolitik i absolut högsta världsklass är en annan.


SIEMs kommentar: Internationell miljö - och hälsopolitik har alltmer utvecklats till ett sätt för starka intressegrupper att plundra skattebetalare och välgörenhetsorganisationer. De östersjömiljarder som efter expertutredningar lagts på att bekämpa kväveutslöpp tycks närmast kastade i (Öster-)sjön. På samma sätt kommer om några år AIDs- och vaccinmiljarder att ha visat sig ineffektiva för att befordra hälsan bland fattiga människor, Nya uppfinningsrika Raskenstammare står då på kö för att uppvakta regeringar och parlament med blommor och välsignelsebringande projekt. China-TV tydliggör vad som ofta smusslas med.

Svensken äter alldeles för mycket salt
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=483742
Svenskarna sätter i sig allt mer salt, i genomsnitt två teskedar per dag mot rekommenderade en. Nu planerar Livsmedelsverket en stor kampanj för att halvera saltintaget, skriver SvD

SIEMs kommentar: Vitaminer, näringsämnen, salt och vatten tillhör det farligaste man kan stoppa i sig, om vi ska tro den medicinska forskningen. De 50 000 kemikalier som EU släpper igenom genom de urvattnade REACH-beslutet är dock inte bevisat och tillräckligt farliga, så därför behövs inga notiser eller varningar rörande dem. Varning för medcinsk information!

Kongressman Paul talar klartext
http://www.house.gov/paul/congrec/congrec2005/cr111005.htm
...FDA bureaucrats are so determined to frustrate consumer access to truthful information that they are even evading their duty to comply with four federal court decisions vindicating consumers’ First Amendment rights to discover the health benefits of foods and dietary supplements.

FDA bureaucrats have even refused to abide by the DSHEA section allowing the public to have access to scientific articles and publications regarding the role of nutrients in protecting against diseases by claiming that every article concerning this topic is evidence of intent to sell a drug.
Because of the FDA’s censorship of truthful health claims, millions of Americans may suffer with diseases and other health care problems they may have avoided by using dietary supplements. For example, the FDA prohibited consumers from learning how folic acid reduces the risk of neural tube defects for four years after the Centers for Disease Control and Prevention recommended every woman of childbearing age take folic acid supplements to reduce neural tube defects. This FDA action contributed to an estimated 10,000 cases of preventable neutral tube defects!

The FDA also continues to prohibit consumers from learning about the scientific evidence that glucosamine and chondroitin sulfate are effective in the treatment of osteoarthritis; that omega-3 fatty acids may reduce the risk of sudden death heart attack; and that calcium may 1 reduce the risk of bone fractures....


SIEMs kommentar: Sett ur ett europeiskt perspektiv är den amerikanska kulturen ofta rätt motsägelsefull Å ena sidan tillåter den en imperialistisk och folkföraktande utrik,es-, militär- och handelspolitik. Å andra sidan tillåter den ofta en inifrån kommande mer frätande själv- och systemkritik än vad mer s k humanitärt inriktade stater, typ Sverige, tycks kunna kosta på sig Eller har Sverige fått egen senator Paul i Jan Lindholm nedan?


Läkemedelsverket anklagas för att gå industrins ärenden
Ur Dagens Medicin 16/11

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=So382

Miljöpartiets sjukvårdspolitiske talesman Jan Lindholm anklagar Läkemedelsverket för att gå läkemedelsindustrins ärenden, i stället för att värna samhällsekonomin och människors hälsa.

- Nonsens, svarar Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.

Attacken mot myndigheten för Jan Lindholm fram i en riksdagsmotion, där han kräver att dagens finansiering av Läkemedelsverket avskaffas.

Läkemedelsverket finansieras till 95 procent genom avgifter som företagen betalar. Dels är det ansökningsavgifter för nya produkter, dels årsavgifter för produkter som redan finns ute på marknaden.
....
Läkemedelsverket bör i stället finansieras genom statliga anslag och genom att regeringen inför en punktskatt på läkemedel, föreslår Jan Lindholm.

Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan avvisar påståendet att myndigheten ”propagerar” för läkemedel, han påtalar att verket tar ut samma avgifter för naturläkemedel och att avgiftsfinansieringen är det vedertagna sättet att finansiera läkemedelsmyndigheter på i andra EU-länder.

- Det är rimligt att den industri som använder sig av en viss samhällsservice också betalar för den. Vi fattar också mängder av beslut som går emot läkemedelsbolagen, säger han.


SIEMs kommentar: Då är det väl rimligt också att polisen får klämma sina löner ut tjuvar och banditer, för att inte tala om ur fortkörare och svartarbetare. Då kanske de inte skulle vara så ”jävla slöa..:” Lärarna får väl plocka barnen på deras fickpengar och läkarna plundra de sjuka....., tja det kanske är så det funkar?

Kvicksilverkalkulatorn
http://www.nvic.org/calc.htm

Vem skövlar regnskogarna?
http://www.mirror.co.uk/news/latest/tm_objectid=16398404%26method=full%26siteid=94762%26headline=eu%2ddestroying%2dforests%2dof%2dpoor%2dcountries%2d%2d%2dwwf-name_page.html
EU countries are helping destroy major forests in poorer countries through massive imports of illegal timber, the conservation group WWF said on Tuesday.

Kyotoavtalet riskerar bli ett fiasko
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=737603
Kyotoavtalet, som skrevs under 1997 för att minska de miljöskadliga utsläppen, hotar att bli ett fiasko för de länder som har skrivit under avtalet. Enligt FN:s nya sammanställning stiger utsläppen snarare än minskar.

SIEMs kommentar: Med tanke på alla spaltmil och protokoll som skrivits i Kyoto-avtalets efterföljd torde då dess främsta betydelse ha varit att bidra till skogsskövlingen. På samma sätt har vi fått lära oss att det är stor skillnad mellan vilka pengar som utlovas till hjälpinsatser av politiker, och vilka pengar som faktiskt kommer på bordet. Men löften, propaganda och illusioner är ju värdefullare politisk valuta än verkliga åtgärder. Resultatet blir dock att vanligt folk får leva i en värld av Potemkinkulisser... i den mån de alls överlever.
******************************

**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni