Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005
 
April 2005

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Maj 2005

Notiser o kommentarer

Europeisk varning för läkemedel mot depression - Östrogen bakom 3 400 cancerfall - Ny studie om hormonbehandling - Kombinerad hormonbehandling medför högre risk för bröstcancer - Vad orsakar Alzheimers sjukdom? - Läkemedelsindustrin och patientföreningarna - Funkar det?!? - Belfast homeopathy results - Om aspartam - Konsten att besluta sig i vaccinfrågan - Mail ang Existens - Änglar - finns dom? - Antidepressiva till barn - Livräddning vid stroke och hjärtattack. -  Kosttillskott - ett bättre alternativ mot AIDS - Vart syftar Codex-arbetet -  Kan du lita på tidningen? - Maud Olofsson pressades - Risker med vatten - En av tre forskare misstror inte FDA - Kan media vara opartiska? - Två unga pojkar avled på fotbollsplan - Unga dör av hjärtfel även utanför idrotten - Kom och köp nya hälsoflugan! - Subject: Xenicalskada - Aids-läsning- Är livsmedelsektorn lika korrumperad - PROSTATAOPERATION ELLER EJ? - Forskare varnar äldre för värktablett - - Hot Dog? -www.storebror.se - Om orsaker - Faller du för TBE-propagandan? - Information från ANH

Tema: Törs du åka Blå Tåget?.....
BlaTagb


Denna månads magasin fortsätter oförtrutet med marsmagasinets argumentation: Den moderna sjukvården undersöker, diagnosticerar och bedhandlar allt fler - men lika många /eller fler/ patienter som förut dör.

Förhållandet visar att antingen är sjukvårdens verksamhet helt kontraproduktiv, eller också ökar sjukligheten lavinartat av yttre omständigheter , varför sjukvården endast genom extrema insatser lyckas hålla dödligheten på samma nivå som tidigare. ( I det senare fallet måste man naturligtvis fråga sig vilka dessa yttre omständigheter kan vara, och varför inte vårdresurserna läggs på att i första hand klara ut och åtgärda dem.)

Parallellt med detta hävdar våra politiska företrädare och de flesta av deras lakejer i utredningsväsendet att svenska folket i själva verket är allt friskare, och att de stigande sjuktalen bara avspeglar folkets snabbt ökande oärlighet och sjunkande arbetsmoral. Om denna sk förklaring vore korrekt borde och rimligen också övrigt småtjuveri och bedrägeri ökat lavinartat, vilket det finns få belägg för.

De som som trots denna hemkokta soppa lyckas hålla sig vid liv, hälsa och arbetsförhet erbjuds i stället glädjen att genom skatter och avgifter få finansiera läkare, sjukfuskare och i nattmössan yrande politiker, samt deras i ledband sovande mediaredaktioner.

Denna månad har vi gjort en djupdykning i prostatacancerns tragikomiska irrgångar (se nedan) . Diagnoserna har tredubblats medan dödligheten är konstant. Antalet män som PSA-undersökts, biopserats, legat sömnlösa i veckotal i väntan på besked osv torde vara långt större - kanske tio gånger fler än på sjuttiotalet. Till vilken nytta då? Till det medicinska skråets förstås.

Varför ägnar vi oss då så mycket åt skolmedicinens fiaskon, i stället för att belysa alla ”positiva” alternativ ? Borde vi inte skriva om morgondagg och fågelsång, aromaterapi och frigörande andning, resonansterapi, homeopatiska blomsterdroppar och QRS? Jo, inget av detta ska på något sätt förringas, men vår erfarenhet visar att så länge folk sätter sin tilltro till domedagspräster - i svarta eller vita rockar spelaer ingen roll - så får läkande livskrafter föga utrymme. Beväpnade med en verklighetsfrämmande sjukdomslära och sjukligt kontrollbehov över saker de inte begriper, lyckas skolmedicinens företrädare ta livsgläde och förtröstan ur allt fler, och förvandla deras liv till en ängslig väntan mellan provtagningarna och otåligt stampande i vårdköer - helt i onödan. Den som i undran över sin kropp och sina symtom sökt läkare finner sig ofta plötsligt ha hamnat på ett medicinskt Blå Tåg, som i hisnande fart för honom genom ett fasansfullt landskap av mordiska prognoser, oväntade komplikationer, stympande ingrepp och gastkramande utredningsprocesser.

De som inte ramlar av, utan tar sig levande genom utgången är så tacksamma att överhuvudtaget ha överlevt att de sällan orkar kritiskt granska och värdera resans egentliga kvaliteter.

Detta medicinska Blå Tåg är emellertid en osunt lönsam hantering för skrå, affärsmän och politiker. Och besökarna sväljer ofta rena lögner och uppenbara falsarier, bara de framförs av tillräckligt ”trovärdiga” cirkusdirektörer med piska och megafon.

Så ser det ut på vårt glittrande medicinska nöjesfält, där nyfikna förstagångsbesökare trängs med omtumlade berg-och-dal-baneåkare och olycksoffer från pariserhjulet. Det spunna sockret har dock i regel tagit slut, och besökarna skockas allt tätare runt chokladhjul och tombola, där högsta vinsten är att komma ut med livet i behåll.

Mot denna skräckinjagande medicinska sjukdomslära ställer SIEM ett annorlunda synsätt på kropp, själ och hälsa, vars huvuddrag skisseras på
http://www.klokast.se/siem , följs upp i talrika artiklar på vår website och i vår utbildning.

Jämfört med Blå Tåget kan vi inte erbjuda så många rasslande benrangel, hålögda gastar, stönande kedjefångar, blodiga offer faststpända på tortyrbänkar eller sprakande neonskyltar. Och ska du åka måste du hjälpa till att trampa och styra. Men chansen att du kommer fram dit du tänkt dig är nog lite större.

Trädet imaj 2005


Ulf BrånellI Marsmagasinet visade vi hur ett antal ohälsoindikatorer under de senaste årtiondena stigit i höjden, samtidigt som sjukvårdsinsatser och medicinering ökat. Här plockar vi några studier i högen som visar att det är just sjukvårdens egna insatser som drivit på ohälsan, bl a förskrivningen av anntidepressiva medel samt hormonbehandling ev klimakteriebesvär.

Europeisk varning för läkemedel mot depression
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=407637
Antidepressiva, så kallade SSRI-preparat, ska inte användas mot depression hos barn och unga, varnar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

SSRI-preparat har varit omdiskuterade under en längre tid, efter ett brittiskt larm om ökad självmordsrisk hos barn och unga som behandlats med sådana preparat. EMEA baserar sin varning på en ny utredning som gjorts av den europeiska läkemedelsnämnden CHMP. Den slår fast att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är vanligare hos barn och unga som vid kliniska försök tagit SSRI-preparat, än hos dem som fick sockerpiller...


Östrogen bakom 3 400 cancerfall
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9585630.asp
Nästan vart femte fall av bröstcancer hos medelålders svenska kvinnor under 1990-talet kan kopplas till hormonbehandling under klimakteriet. Oftast handlar det om östrogen i kombination med gulkroppshormon. Av totalt 18 916 fall av bröstcancer bland 50-64-åriga kvinnor uppskattas 3 440 ha denna förklaring.
...


Ny studie om hormonbehandling av klimakteriebesvär och risk för återfall i bröstcancer
http://info.ki.se/article_se.html?ID=3379
Enligt en färsk studie från Karolinska Institutet, som publiceras den 6 april i tidskriften Journal of the National Cancer Institut, kan det finnas ett samband mellan de doser av gulkroppshormon som används tillsammans med östrogen vid hormonbehandling av klimakteriebesvär och risken för återfall i bröstcancer.
 
År 1997 påbörjades två randomiserade studier i Sverige, HABITS-studien (Hormonal Replacement Therapy—Is It Safe?) och Stockholmstudien. I båda studierna undersöks effekterna av hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer i ett tidigt stadium.

HABITS-studien, som i slutändan omfattade 345 bröstcancerpatienter, avbröts i förtid i december 2003, när forskarna vid en medianuppföljning på endast 2,1 år fann att risken för återfall i bröstcancer hos kvinnor som fick hormonbehandling var 3,3 gånger högre än risken bland de kvinnor som inte fick någon behandling.
.......


Kombinerad hormonbehandling medför högre risk för bröstcancer än singelhormonterapi
http://www.nymedicin.com/news/2000/01/27/Kombinerad_hormonbehandling_medfor_hogre_risk_for.html
Catherine Schairer och kollegor vid National Cancer Institute har funnit att kvinnor med pågående hormonbehandling för menopausala besvär har högre risk för att få bröstcancer än kvinnor som endast tar östrogen....


Vad orsakar Alzheimers sjukdom?

http://www.nymedicin.com/news/2005/04/25/Vad_orsakar_Alzheimers_sjukdom_Forskare_letar_eft.html

Den klassiska teorin säger att s k Neuritiska plack som återfinns i hjärnorna av personer som drabbats av Alzheimers sjukdom också orsakar sjukdomen. Men nu tror forskare att placken istället skyddar mot sjukdom.

Huvudkomponenten i placken är ett protein som heter tau som man tror är ansvarigt för att nervceller dör. Placken återfinns i alla hjärnor hos äldre men mycket mer hos personer som har Alzheimers sjukdom.

Men det observerade sambandet mellan plack och sjukdom är inte ett absolut säkert tecken på att placken verkligen är ansvariga för Alzheimers sjukdom. Ett argument mot att sambandet gäller är att nervceller som har plack kan överleva i mer än 20 år.

Flera studier visar att plack uppstår i senare delen av sjukdom, årtionden efter oxidativ stress, och kan vara ett sätt att minska den oxidativa stressen. ...


SIEMs kommentar: Återigen ett fall av vad vetenskapen ”tidigare trott”, trots att det utgetts för att vara vetande. Knuten är att det finns mängder av möjligheter att nedbringa oxidativ stress, med kost, livstil och giftfrihet, vilket patienterna inte upplysts om, utan i stället trattats fulla med sk bromsmediciner, som i stället ökat giftbelastningen. Dessutom visar notisen att skolmedicinen inte ens förmår skilja externa skadliga faktorer från kroppens försvars-reaktioner mot skador. Att bygga klinisk praktik på sådan okunnighet kan bara leda till ständiga katastrofer. Vilket det gör.

----------
Tyst min mun får du socker ! inledde vi förra motgiftet med. Vad socker kan ställa till med fick vi en färsk sammanställning av på
http://www.mercola.com/2005/may/4/sugar_dangers.htm

Läkemedelsindustrin och patientföreningarna
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=213696
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=605893

SIEMs kommentar:
SIEMS läsare borde inte bli överraskade av uppgifterna att många patientföreningar i själva verket sitter i knäna på läkemedelsindustrin. Detta har vi diskuterat i magasinen t ex december 1999 och
december 2002. Problemet är emellertid inte bara läkemedelsindustrins dolda inflytande, utan även myndigheterna. Vilka bidrag skulle en patientförening få som skulle t ex drista sig driva en skadeståndsprocess mot staten?

Funkar det?!? - Belfast homeopathy results
http://www.newscientist.com/channel/space/mg18524911.600
MADELEINE Ennis, a pharmacologist at Queen's University, Belfast, was the scourge of homeopathy. She railed against its claims that a chemical remedy could be diluted to the point where a sample was unlikely to contain a single molecule of anything but water, and yet still have a healing effect. Until, that is, she set out to prove once and for all that homeopathy was bunkum.

In her most recent paper, Ennis describes how her team looked at the effects of ultra-dilute solutions of histamine on human white blood cells involved in inflammation. These "basophils" release histamine when the cells are under attack. Once released, the histamine stops them releasing any more. The study, replicated in four different labs, found that homeopathic solutions - so dilute that they probably didn't contain a single histamine molecule - worked just like histamine. Ennis might not be happy with the homeopaths' claims, but she admits that an effect cannot be ruled out.

So how could it happen? Homeopaths prepare their remedies by dissolving things like charcoal, deadly nightshade or spider venom in ethanol, and then diluting this "mother tincture" in water again and again. No matter what the level of dilution, homeopaths claim, the original remedy leaves some kind of imprint on the water molecules. Thus, however dilute the solution becomes, it is still imbued with the properties of the remedy.

You can understand why Ennis remains sceptical. And it remains true that no homeopathic remedy has ever been shown to work in a large randomised placebo-controlled clinical trial. But the Belfast study (Inflammation Research, vol 53, p 181) suggests that something is going on. "We are," Ennis says in her paper, "unable to explain our findings and are reporting them to encourage others to investigate this phenomenon." If the results turn out to be real, she says, the implications are profound: we may have to rewrite physics and chemistry.

Med vänliga hälsningar!
/Jeff’

Om aspartam

Kemikalieindustrin har på olika sätt mobiliserat för att försvara aspartamet mot de alltmer besvärande forskningsfynden och uppgifterna, sk greenwashing, grönmålning. Man försöker förringa aspartamets giftighetr och jämställa de mängder av t ex formaldehyd och träsprit som bilads vid nedbrytningen med t ex vad som kommer från vanlig frukt. En värdefull granskning av industrins argument har en engagerad surfare /Patrtik/ hittat på http://www.ethicalinvesting.com/monsanto/markle.shtml


Konsten att besluta sig i vaccinfrågan:

Utdrag ur mail från vaccinerande förälder (vidarebefordrat till SIEM) :

.. vi har ägnat en viss tid och möda åt att granska argument för och emot (vaccinering) , och vi fattade vårt val i enlighet med en trovärdighetsbedömning. Någon annan utväg såg vi inte, eftersom vi inte hittade någon information som var definitivt konklusiv åt endera hållet.
.....
Vi beslöt oss för att vaccinera dem fullt ut... Vi tyckte inte att dina farhågor lät övertygande, fast vi kände oss osäkra. Och vi tog hänsyn till artiklar där det fanns uppgifter om risker för framtida mässlingepidemier och om hur dessa troligen skulle leda till dödsfall för en del barn.....

....Det som fick oss att misstro dina farhågor var att en del av de sajter vi kollade, som innehöll argument mot vaccinering, visade sig ha röriga framställningar, ett otal hänvisningar hit och dit och en hel del associativa resonemang istället för enbart koncisa framställningar. Dessutom misstror vi antroposofi och sådana personer som hysteriskt bannlyser allt som framställs syntetiskt eller i fabriker och i laboratorier, medan de haussar upp de s.k. naturmedlen....”.


SIEMs kommentar: Brevskirvaren (liksom många andra) tänker i följande banor:
"Jag måste fatta beslut i sakfrågan ( är vacciner effektiva och oskadliga eller ej?) . Eftersom det inte går att bedöma själva sakfrågan får jag bedöma något annat i stället. Detta "något annat" kallar jag parternas trovärdighet, och detta begrepp definierar jag inte vidare. När jag nu anser mig ha bedömt parternas (odefinierade) trovärdighet så har jag kommit fram till att part A har störst trovärdighet, och beslutar alltså i sakfrågan så som de rekommenderar. "

Denna tanke är inte särskilt originell. I själva verket har part A (skolmedicinen) (vaccinförespråkare) redan insett att det är så här folk tänker, och därför regisserat situationen så att den enskilde ska hamna just där brevskrivaren hamnat.

Denna regi innebär bl a

* - att man sedan länge spritt uppfattningen att endast medicinskt legitimerad personal är kunnig i frågor rörande hälsa och sjukdom, och att andra som uttalar sig i medicinska frågor i princip är opålitliga kvacksalvare vars motiv och kunnande är djupt tveksamma
* - att kunskap i medicinska frågor ska presenteras och formuleras på ett sätt som synes ansluter till akademiska vetenskapliga normer, medan de ska vara förvirrande och obegripliga för allmänhet och "icke intierade" (ofta även för medicinarna själva)
* - att grunddata i sakfrågorna (dvs om vaccinernas effekter och säkerhet) medvetet mörklagts, så att relevanta och obestridliga vetenskapliga jämförelser ej kan göras, dvs sakfrågan inte kan tveklöst klaras ut.
* - att "icke politiskt korrekt" information i vaccinfrågorna tigs ihjäl, eller endast referas på ett lätt angripbart sätt

M a o har skolmedicinen sedan längre grundlagt och spritt en uppfattning om vad "trovärdighet" i medicinska frågor är, en uppfattning som de flesta (även brevskrivaren) insupit och godtagit . Denna uppfattning innebär i princip att vad företrädare för den vetenskapliga medicnen påstår är trovärdigt, vad andra påstår, eller vad som påstås på annat sätt än vad medicinen godtar, är inte trovärdigt. När brevskrivaren använder sig av dessa "trovärdighetskriterier" så kommer han naturligtvis fram till just det han kommit fram till.

Brevskrivaren tror sig alltså ha ägnat åt självständigt tänkande, medan han i själva verket bara följt det väl upplagda och snitslade spåret. Nu mailar han för att tala om hur duktig han varit när han tänkt alldeles själv. ...

Det bisarra i brevskrivarens sätt att resonera är att sakfrågan måste bedömas vetenskapligt , medan frågan om parternas trovärdighet bäst bedöms med odefinierade begrepp, emotionella argument och osystematiska iakttagelser. Om han i stället systematiskt hade använt andra trovärdighetskriterier så hade han naturligtvis kommit fram till helt andra slutsatser.

Exempel på vad som kunde påverka sådana trovärdighetskriterier kunde vara

* Om ena parten har ett massivt övertag vad gäller tillgång till personal, pengar och informationskontroll, och ändå inte kan tillfredställande klara ut sakfrågan, utan i stället ofta kan beslås med rena lögner och vilseledande påståenden, kan detta vara belastande för deras trovärdighet,
* Om ena parten tjänar massivt med pengar och inflytande på sin uppfattning, medan den andra sidan ägnar sig åt frågan under personliga och ekonomiska uppoffringar, så kan detta påverka parternas trovärdighet
* Om man ska använda vissa kriterier - t ex "guilt by association" (samröre med t ex antroposofer eller "röriga" skribenter" ) - för att bedöma parterna så bör båda sidorna granskas i detta avseende, inte bara den ena. Även samröret med andra förhatliga grupper kan vägas in på lämpligt sätt - t ex miltärmakter, storfinansgrupperingar, diktaturstater, etc.
* Om den ena sidan främst består av personer som tidigare omfattat den andra sidans uppfattning men med tid och erfarenhet kommit fram till en annan uppfattning (renegater) så kan denna nya uppfattning vara mer välgrundad, än den som hävdas av personer som aldrig haft någon annan uppfattning än den de skaffade sig första gången de kom i kontakt med frågan.
* - osv

Mail ang Existens (Se TV-tablån ovan)

Hej Ulf! Jag klipper in min till, Existens redaktion, skickade email om programmet. Vill gärna delge dig... MBH/Bo

*****
Hej! (existens)
Underbart med ett program som handlar om livsåskådning.
Programtiden trettio minuter ger förutsättningar för ytlighet om inte en stark fokusering görs.
Nu inför den 30 april är jag lite besviken över att det bara är Universitet och Svenska Kyrkan som medverkar från Sverige.
Jag vill dock säga att Filosofen Torbjörn Tännsjö, är intressant och banbrytande.
Men jag har här några exempel på personer ni kunde tillfrågat om medverkan. Thomas Di Leva, Rune Östensson, Anne Külper, Carl Johan Calleman, Peter Elmberg, Anna Bornstein, LEHA.se, Helena Steiner-Hornsteyn m fl som om jag får tid på mig kan ta fram. Det känns som om ni vill hålla er i "boxen" dvs inom ramen för rotsystemets etablerade och tillåtna tankesvär? Det gör i och för inget annat än att sådd skall skördas och att jag hade velat se lite mer banbrytande uppfattningar. Men det beror på att jag är lite för otålig, ursäkta mig.

Här är min förståelse om den upplevelse Tsunamivågen gav oss:
Sammanfattning; Gud är allt och vi alla levande väsen är en del av gudomen, ALLT som ÄR. Vi har valt och medverkat till skapelsen. Vi är skapelsen. Allt som sker är bestämd avsikt. Det finns inget ont. Det finns det goda och det obehagligt goda. Vi växer genom lidandet, med växa avses växandet till ett väsen i permanent nästakärlek, för att födas i anden igen. Alla väsen är på avsedd plats och i avsett tillstånd och allt är alltid mycket mycket gott och helt enligt den gudomliga planen.
Att skylla på Gud är inte möjligt eftersom vi är "Gud", är ett med Gud, ingen kan skylla på någon annan heller eftersom vi alla är en och speglar oss i varandra.

Förklaringar; Vi (Gud) har skapat bl a livs och naturlagar, en av dessa är lagen om sådd och skörd. All sådd skall skördas förr eller senare. Den lagens processer är inte ens Gud (vi) avsedda att hindra, avbryta eller ändra. Vi varkan kan eller vill hoppa över stegen i väsendets kosmiska spiralkretslopp. Tänk efter, varför skulle vi avbryta och plötsligt bli Gudar igen. Det är som att säga till 3-åringen vill du bli lika gammal som farfar igen, nu på en gång?
Reinkarnationen med kretsloppsprinciperna är en nödvändig faktor om man vill förstå den djupare orsaken till vår livssituation och våra upplevelser. Den är nyckeln till en världsbild som förklarar hur alla våra livserfarenheter ingår i ett stort, meningsfullt och logiskt sammanhang.

Not... hur många människor avbokade resan till Kao Luk, medvetet efter signaler eller budskap i drömmar eller i dagsmedvetande, undrar jag?

Kram/Bo, ps ser fram emot programmet och att få älska det som det är***ler***.


Änglar - finns dom?
http://www.faith-restored.com/billing3.htm

... No longer can Man unwisely and greedily use up all of the Earth's minerals and energy giving materials. New sources of energy will be found and developed because of the need. So in a way, a new beginning. When others begin to see this truth and realize that the survival of all is connected to the survival of all of Earth, then a true consciousness will begin to develop. A consciousness of open hearted decision makers, thinking of and considering the good of all.

Many problems can be solved with only some thoughtful action. Many of the diseases are due to the creation of synthetic drugs or medicines. When Man attempts to solve a problem, he usually creates many more problems. There is already within your Earth realm all that is needed to maintain the health and vitality of it's residents. No need to tamper or change a working system

SIEMs kommentar;
Vi är oftast rätt kallsinniga till s k kanaliserade budskap. Men när änglarna är så rättframma och klarsynta som på Mike Hopkins site, förtjänar de sannerligen en plats i Motgift, där ingen diskrimineras p g a sin härkomst.

Antidepressiva till barn – Läkemedelsverkets nya svek

Förfalskade varningarna från den europeiska läkemedelsmyndigheten

Den 25 april gick den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) i ett pressmeddelande ut med kraftiga varningar om antidepressiva medel.

I de nya varningarna säger myndigheten att antidepressiva medel inte ska ges till barn och ungdomar (”should not be used in children and adolescents”), som fått beteckningen depression, eftersom de ökar risken för självmordstankar och -handlingar. De ökar också risken för fientlighet (aggression och ilska). ALLA förpackningar med ”lyckopiller” ska nu innehålla kraftiga varningar om dessa risker. EMEA skriver också att ”läkare och föräldrar kommer att få information om att dessa produkter inte ska ges till barn och ungdomar”. 1 TT presenterade nyheten under kvällen den 25 april som: ”Antidepressiva, så kallade SSRI-preparat, ska inte användas mot depression hos barn och unga, varnar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.”

Detta ska gälla alla länder i EU – med undantag av Sverige? I Sverige finns nämligen en grupp högre tjänstemän på Läkemedelsverket och en samling barnpsykiatriker som inte alls accepterar dessa varningar om antidepressiva medel.

Det svenska Läkemedelsverket förmedlade inte ovanstående budskap till läkare och allmänhet; man förvanskade EMEAs pressmeddelande. På Läkemedelsverkets hemsida hänvisade man till pressmeddelandet och skrev att det i detta stod: ”CHMP [läkemedelsnämnden inom EMEA] framhåller att läkemedlen inte är godkända för behandling av depression hos barn och ungdomar. Av det skälet kan de ej generellt rekommenderas vid detta tillstånd.” (Betonat här.)2 Eftersom ”kan ej generellt rekommenderas” betyder att inte alla barn bör få medlen – men många – och något helt annat än ”ska inte användas”, var texten på Läkemedelsverkets hemsida antingen ett misstag eller en medveten förfalskning. Det visade sig vara en förfalskning. Ett påpekande om felet till författaren av texten, Jane Ahlqvist-Rastad, fick som svar att man på myndigheten diskuterat saken men inte fann någon anledning att ändra formuleringen.

I tidningen Dagens Medicin framträdde Ahlqvist-Rastad den 27 april och gjorde då följande remarkabla uttalande: ”Som läkemedelsmyndighet kan man inte rekommendera att ge läkemedel på icke godkända indikationer. Men vi vet att det finns ett behov av behandling, och vi kan inte låtsas som om de situationerna inte finns.” 3 (Betonat här.) Och detta ”behov av behandling” ska således tillfredsställas genom att psykiatriker, med Läkemedelsverkets stöd, ska få skriva ut antidepressiva medel som saknar positiv effekt (utöver placeboeffekten) men som medför ökad risk för självmord och fientligt beteende (förutom alla andra biverkningar de ger)!

Läkemedelsverket ger genom Ahlqvist-Rastads agerande ytterligare ett gott exempel på de manipulationer och institutionella misslyckanden som under en lång tid varit ordningen för dagen i området. Världens mest ansedda medicinska tidskrift Lancet skrev på ledarplats i april 2004:

”Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat [nya antidepressiva medel] vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt.” 4 (“The story of research into selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) use in childhood depression is one of confusion, manipulation, and institutional failure. Although published evidence was inconsistent at best, use of SSRIs to treat childhood depression has been encouraged by pharmaceutical companies and clinicians worldwide.”)

För att förstå bakgrunden till de senaste manipulationerna – och varför tjänstemän på Läkemedelsverket anser att de är rättfärdigade – måste man förstå att den ökade självmordsrisken vid behandling med antidepressiva medel har framställts som något positivt, som ett tecken på att ”medicinen” fungerar som den ska!! Professor Björn Beerman på Läkemedelsverket och det vetenskapliga rådet på myndigheten, professorn i barn- och ungdomspsykiatri, Anne-Liis von Knorring är två av de personer som betytt mest för att över 10 000 svenska barn och ungdomar ska utsättas för de risker som EMEA varnat för.

Anne-Liis von Knorring uttalade sig i Läkartidningen i början av 2004 – strax efter det att den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA förbjudit utskrivning till barn av alla antidepressiva medel utom ett. Hon tyckte att larmrapporterna om biverkningar var överdrivna och sade: ”Den här sortens biverkningar ingår ofta vid behandling av depressioner genom att behandlingen leder till att patienten får ork att ta sig för saker som depressionen tidigare förhindrade. Såsom att skada sig själv.” 5 Professor Beerman framträdde i Aftonbladet, i samband med att en av de helt friska försökspersonerna i en av Eli Lillys studier av det antidepressiva medlet Cymbalta tagit livet av sig. Han förklarade effekten av ”lyckopiller”: Att deprimerade människor kan bli självmordsbenägna av sina mediciner är välkänt… Ofta är det ett tecken på ett tillfrisknande, att medicinen fungerar… 6

Utifrån en sådan teori skulle således de antidepressiva medel som är ”bäst” på att framkalla fientliga tankar och handlingar (mot personen själv och andra) också vara de som är att rekommendera. De har verkligen visat att de fungerar, att de lett till att barnen fått ”ork att ta sig för saker som depressionen tidigare förhindrade”, att barnen ”visat tecken på tillfrisknande”. I denna teori förvandlas allvarliga biverkningar till tecken på ”medicinens” goda effekt – det är aldrig pillren det är fel på, det är alltid barnen och deras ”underliggande depression” som får skulden.

Därför förfalskar Läkemedelsverkets tjänstemän varningarna från den europeiska myndigheten, och därför har man förhindrat att de varningar som utgått från andra läkemedelsmyndigheter når läkare och allmänhet.

Det brittiska MHRA förbjöd, som tidigare sagts, utskrivning av alla antidepressiva medel utom ett, i slutet av 2003. 7 Det svenska Läkemedelsverkets respons på det kom i form av det vetenskapliga rådet Anne-Liis von Knorrings uttalande i Läkartidningen om överdrivna larmrapporter och att vi i Sverige hade en underförskrivning av antidepressiva medel till barn. I samma nummer av tidningen kunde man läsa artikeln Läkemedelsverket inväntar EU-rekommendationer om SSRI. Myndigheten tänkte inte förbjuda utskrivning av några antidepressiva medel till barn och man tänkte inte ge ut några mer varningar.

Under 2004 gick expertgrupper inom det amerikanska FDA igenom alla de kliniska studier som fanns om antidepressiva medel till barn (samma studier som MHRA tagit del av). Som del av denna undersökning hölls också offentliga utfrågningar där bland annat föräldrar till de barn som drabbats av biverkningar från de antidepressiva medlen framträdde.

Den 2 februari 2004 berättade mer än 60 familjer från olika delar av USA inför FDAs advisory committee om hur deras barn råkat ut för skador av de antidepressiva medlen. Föräldrar berättade om hur deras barn förändrades drastiskt strax efter det att de började ta pillren; hur de blev aggressiva, självmordsbenägna eller våldsamma mot andra människor; flera föräldrar berättade om hur deras barn tagit livet av sig som ett resultat av dessa reaktioner på de antidepressiva medlen.

Som bekant har FDA under de sista åren fått kraftig kritik för dess intima samarbete med läkemedelsindustrin (under 2004 har detta kulminerat i kongressförhör om bland annat skandalen runt antidepressiva medel till barn och Vioxx-katastrofen). FDA har tidigare, som det svenska Läkemedelsverket, sopat all kritik mot antidepressiva medel under mattan. Men efter mötet i februari 2004 fick man för första gången medge att resultaten från de kliniska studierna tydde på en ökad självmordsrisk, man utfärdade preliminära varningar, trots att det amerikanska psykiatrikerförbundet protesterade. 8

Den brittiska tidskriften Lancet var dock kritisk till FDAs svaga agerande och skrev i den ovan nämnda ledarartikeln Depressing Research att FDA ”underlåtit att agera på lämpligt sätt med den information som man försetts med, att dessa mediciner var både ineffektiva och skadliga för barn”. 4 (Betoning tillagd.) (“…have failed to act appropriately on information provided to them that these drugs were both ineffective and harmful in children”.)

Den expertgrupp som FDA hade tillsatt att se över förskrivningen av antidepressiva medel till barn fortsatte sitt arbete och den 15 september 2004 lade man fram resultatet. Man rekommenderade då att alla antidepressiva medel skulle förses med en ”black box-varning” om ökad risk för självmordsbenägenhet – den allvarligaste nivån av varningstext. Robert Temple, chef för FDAs avdelning för utvärdering av mediciner, citerades av BBC – och förklarade att varningen gällde alla antidepressiva medel (även Prozac, som det brittiska MHRA gjort undantag för i sitt förbud): ”Jag tror att vi alla nu anser att det finns en ökning i självmordstankar och -handlingar, som är gemensam för alla dessa mediciner.” (“I think we now all believe there is an increase in suicidal thinking and action that is consistent across all the drugs.”) 9

Den 15 oktober publicerades varningen på FDAs hemsida, I denna stod bland annat följande: ”Det har fastställts ett orsakssamband för antidepressiva medel när det gäller att skapa självmordsbenägenhet hos pediatriska patienter [barn].” (“A causal role for antidepressants in inducing suicidality has been established in pediatric patients”.) 10 (Den varningen gällde ALLA antidepressiva medel – även det i USA, före denna översyn, för barn godkända Prozac.) FDA hade alltså tvingats överge hållningen att den ökade självmordstendensen var ett resultat av barnens ”underliggande depression” – man fick medge att den orsakades av de antidepressiva medlen i sig.

Under tiden hade det svenska Läkemedelsverket fullt upp med att förklara att man inte tänkte göra någonting med anledning av den brittiska (MHRA) och den amerikanska (FDA) översynen.

Man ville vänta och hänvisade i alla sammanhang till EMEAs utredning.

Genom sin försummelse att agera självständigt och förbjuda utskrivning av ”ineffektiva och skadliga” antidepressiva medel gjorde man sig skyldig till ett brott mot den för myndigheten fastslagna huvuduppgiften: ”Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.” 11


Under 2005 har det stått alltmer klart att Läkemedelsverkets Beerman och Ahlqvist-Rastad förstått att man även i Sverige snart måste utge varningar om självmordsrisk, fientlighet och svåra abstinenssymtom. Man har tagit sitt hopp till att lyckas driva igenom en ansökan om att Prozac ska ges till barn – och har därigenom tänkt att all uppmärksamhet ska riktas på ett uttalande om att ”ny forskning” visat att detta medel ger mer nytta än skada. Huvudnyheten skulle bli att ”vi nu har ett godkänt SSRI-läkemedel för behandling av barn”, och varningarna för andra medel skulle hamna i skymundan. Den ”nya forskning” som svenska barnpsykiatriker och Läkemedelsverket lyfter fram var dock redan känd och utgiven (den 18 augusti) när FDA tvingades utfärda sin ”black-box-varning” (den 15 oktober) för ALLA antidepressiva medel; 6 av de 11 författarna till studien hade tidigare fått anslag från Eli Lilly, tillverkaren av just Prozac 12, 13, och det var mer än dubbelt så stor risk för självmordstankar och -beteende i den grupp som fick Prozac jämfört med gruppen på placebo. Och Läkemedelsverket vill godkänna detta medel för barn!!

Pressmeddelandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) kom som en kalldusch för Läkemedelsverket och för de barnpsykiatriker som i åratal fört fram att antidepressiva medel är ”säkra och effektiva”.

I pressmeddelandet om att översynen av antidepressiva medel till barn och ungdom var klar stod bland annat att:

· antidepressiva medel inte ska ges till barn och ungdomar,

· en varning om ökad självmordsrisk och fientlighet hos barn som får antidepressiva ska inkluderas i produktinformationen om dessa medel – dessa varningar gäller ALLA antidepressiva medel, inklusive Prozac,

· starka varningar om dessa risker ska utfärdas till läkare och föräldrar över hela EU.

I långt över ett år har Läkemedelsverket sagt sig invänta den europeiska läkemyndighetens översyn. Och när denna nu blivit klar är det första man gör att förfalska EMEAs pressmeddelande och sammanfatta det med att antidepressiva medel ”kan ej generellt rekommenderas” till barn och ungdomar! Och inte tänker man nu gå ut med varningar till svenska läkare och föräldrar! I stället ska man hålla ett expertmöte på myndigheten (3 maj) och hoppas ”kunna ge ut en sammanfattning av kunskapsläget på området inom några månader”. 3

Men visst – varför ska man förbjuda medel som ökar risken för självskadligt beteende och fientlighet. Det är ju trots allt bara tecken på att medicinen fungerar!

Janne Larsson, skribent janne.olov.larsson@telia.com

1. EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf

2. Läkemedelsverket, Observanda, Läkemedel mot depression hos barn – ny bedömning av den europeiska läkemedelsnämnden, 25 april 2005, http://www.mpa.se/observanda/obs05/050425_depressionbarn.shtml

3. Dagens Medicin, EU varnar för antidepressiva, 27 april 2005

4. Editorial; Depressing research; Lancet 2004; 363: 1335, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673604160807/fulltext

5. Läkartidningen, Ökad försäljning av SSRI-preparat till barn trots rapporterade risker, 1-2, 2004, http://www.lakartidningen.se/content_0401/pdf/11_12.pdf

6. Aftonbladet, ”Självmordstankar – tecken på tillfrisknande”, den 23 mars 2004, http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,451839,00.html

7. MHRA, Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) in children and adolescents with major depressive disorder, 10 december 2003, www.mhra.gov.uk/news/2003.htm#ssri,

8. Washington Post, FDA Links Antidepressants, Youth Suicide Risk, 3 februari 2004,

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A7008-2004Feb2&notFound=true

9. BBC, Prozac raises child suicide risk, september 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3656110.stm

10. FDA, Labeling Change Request Letter for Antidepressant Medications, 15 oktober 2004, http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIlabelChange.htm

11. Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets verksamhet, http://www.mpa.se/om_verket/verksamheten.shtml

12. Lenzer J, Specialists challenge claims that fluoxetine plus talk therapy works best for depressed adolescents. BMJ 2004; 329:529.

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/extract/329/7465/529

13. Public Citizen, http://www.cspinet.org/integrity/index.html (sök på Marks och på Emslie – studiens främsta författare).Livräddning vid stroke och hjärtattack.

Stroke. Är det en stroke?
Det är ibland svårt att konstatera en stroke. Tråkigt nog betyder okunnigheten här ofta katastrof. Offret kan få svåra hjärnskador då omgivningen inte kan känna igen symtomen på en stroke.
Läkarna säger nu att en åskådare kan konstatera en stroke och rädda liv genom att söka svaret på följande tre frågor:
1. Be offret att le!
2. Be offret att lyfta båda armarna!
3. Be offret att säga en enkel mening!
Om han eller hon har svårigheter med någon av dessa tre uppgifter kalla omedelbart på räddningstjänsten och beskriv symtomen för dem.
Efter att ha upptäckt att en grupp av icke medicinskt kunniga frivilliga kunde identifiera svagheter i ansiktet, i armarna eller i talförmågan så uppmanade forskarna allmänheten att lära sig dessa tre frågor. De presenterade sina slutsatser vid årsmötet för "The American Stroke Association" i februari 2005. Allmän användning av denna test kan resultera i snabb diagnos och behandling av stroke och kan hindra hjärnskador.

Självhjälp vid hjärtattack.
En hjärtspecialist säger att om lO personer lär sig nedanstående kan du vara säker på att rädda åtminstone ett liv.
Låt oss säga att du är ensam på väg hem i din bil efter en hård arbetsdag, du är trött och frustrerad. Plötsligt upplever du svår smärta i bröstet som börjar sprida sig ut i din arm och upp i käken. Du är bara några kilometer från närmaste sjukhus. Tyvärr vet du inte om du kan klara dig ensam ända fram. Du vet inte hur du skall bete dig.

Hur klara sig ensam vid en hjärtattack:
Eftersom många är ensamma vid en hjärtattack bör man veta att utan hjälp har en person vars hjärta börjar slå oregelbundet och som börjar känna sig svag bara omkring lO sekunder på sig innan han eller hon förlorar medvetandet.
Men, dessa offer kan hjälpa sig själva genom att hosta upprepat och kraftfullt. Ett djupt andetag bör tas före varje hostning, och denna måste vara djup och lång, som när man försöker hosta upp slem djupt nerifrån bröstet. En djupandning och hostning måste upprepas varannan sekund utan uppehåll tills hjälp anländer, eller tills hjärtat upplevs arbeta normalt. Djupandning bringar syre ned i lungorna och hostningarna trycker på hjärtat och håller blodet i cirkulation. Trycket på hjärtat hjälper det också att återfå normal rytm. På detta sätt kan hjärtattackoffer ta sig till sjukhuset.

Not: Ovanstående är en översättning av ett mail som på uppmaning sprids i USA.
/Bengt SjöbergKosttillskott - ett bättre alternativ mot AIDS än cellgifter

Dr Raths argumentation är övertygande, och visar också vart industriintressenas kampanj mot kosttillskotten egentligen syftar:
http://www.dr-rath-foundation.org.za/open_letters/open_letter_no_censorship.htm

Vart syftar Codex-arbetet med koszttillskotten egentligen ?
http://www.quackpotwatch.org/opinionpieces/codexwash.htm

Kan du lita på tidningen?
http://www.post-gazette.com/pg/05130/501996.stm

Vi har tidigare sagt att ”Att leta efter information i veckopressen är som att leta efter nåt ätbart på en soptipp”. Man hittar sällan nåt användbart, vet inte var det kommer ifrån, vad det innehåller och inte varför det hamnat där det är. Stor anledning till försiktighet, alltså. Samma princip tyck gälla även den medicinska fackpressen: En stor del av de medicinska artiklarna i ärevördiga facktidskrifter visar sig vara vinklade, vridna och närmast förfalskade för att bli bättre marknadsargument för läkemedelsindustrin.

Maud Olofsson pressades i Gallerian
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=414434&previousRenderType=3

Sjukskrivningarna är ett sätt för socialdemokraterna att dölja att det inte finns några jobb på glesbygden. Det var en av de saker som centerledaren Maud Olofsson sade när hon frågades ut av ledarskribenten Niklas Ekdal och DN-läsare i Gallerian på torsdagen.
.....
Vad tror du att det beror på att sjuktalen har ökat så snabbt?

- I mina hemtrakter har sjukförsäkringssystem blivit ett sätt för socialdemokraterna att dölja att det inte finns några riktiga jobb. Och i storstäderna har det skett en attitydförändring, ungdomar säger att "det kan vara okej att leva på systemet".

SIEMs kommentar:
Uppenbarligen sjukskriver sig vanligt folk enbart för att hjälpa (s) att dölja sitt politiska misslyckande. I alliansens värld är de sjuka alltså inte sjuka på riktigt, utan bara socialdemokratiska femtekolonnare. Det blir nog andra bullar efter valet.

Risker med vatten
Vatten är förutsättningen för allt liv, även för bakterier och parasiter. 80 procent av alla sjukdomar i utvecklingsländerna är vattenburna och orsakar 90 procent av barnadödligheten där. Situationen är ytterst självförvållad. Anhopningar av människor åstadkommer avfall i sådana mängder att miljöns naturliga kapacitet att rena vatten överskrids. Genom förstörelse av eller överuttag ur rena vattentäkter sinar dessa och istället utnyttjas orena täkter.
 http://www.alternativ.nu/handbok/ekologi/vatten.html

SIEMs kommentar: Det kan inte sägas mycket klarare: Folkhälsa och barnadödlighet har inte mycket med sjukvård att göra, utan med grundläggande välfärdsanordningar, Dit hör inte läkemedelsindustrin.

En av tre forskare misstror inte FDA.
http://www.motherjones.com/news/feature/2005/05/david_graham.html
. In 2002, about one in five FDA scientists told federal investigators that they felt pressure to approve drugs despite reservations about safety and efficacy. Two-thirds said they lacked confidence that the agency adequately monitors drug safety after approval.

SIEMs kommentar: Eftersom svenska Läkemedelsverket oftast anser sig sakna resurser för egna analyser, så lutar de sig rätt ofta på FDA, t ex när det gäller aspartamet. Artikeln om hur ”whistleblowers” inom FDA tystas är därför relevant också för den svenska publiken.

Kan media vara opartiska?
http://www.motherjones.com/news/feature/2005/05/snowed.html

Then as now, a prime tactic of the fossil fuel lobby centered on a clever manipulation of the ethic of journalistic balance. Any time reporters wrote stories about global warming, industry-funded naysayers demanded equal time in the name of balance. As a result, the press accorded the same weight to the industry-funded skeptics as it did to mainstream scientists, creating an enduring confusion in the public mind. To this day, many people are unsure whether global warming is real.

Journalistic balance comes into play when a story involves opinion: Should gay marriage be legal? Should we invade Iraq? Should we promote bilingual education or English immersion? For such stories an ethical journalist is obligated to give each competing view its most articulate presentation and roughly equivalent space.

But when the subject is a matter of fact, the concept of balance is irrelevant....

Ultimately, however, the responsibility for the failure of the press lies neither with the carbon lobby nor with newsroom culture or even the commercialization of the news. It lies in the indifference or laziness of hundreds of editors and thousands of reporters who are betraying their professional obligation to their readers and viewers.


Två unga pojkar avled på fotbollsplan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1352&a=415584&previousRenderType=2
Två unga pojkar avled på måndagen i samband med fotbollsspel. På Älvsjö idrottsplats segnade en 13-åring ned. I Malmö avled en 11-åring sedan han fått en boll i bröstet.

SIEMs kommentar: De medfödda hjärtfelen blir allt fler om vi ska förstå expertisen rätt. Vi som läst Agatha Christie litar dock inte på experterna, och satsar i stället på t ex aspartam eller ”oskyldiga” läkemedel. Undrar hur många små negerpojkar som är kvar när expertisen själv börjar förstå rätt.

Unga dör av hjärtfel även utanför idrotten
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=417250&previousRenderType=6
"De flesta har dött i vila eller vid normal daglig aktivitet."

Umeå. Sex unga idrottare har i år drabbats av plötslig hjärtdöd. Dödsorsaken är lika vanlig utanför idrotten men då uppmärksammas den inte, enligt Aase Wisten vid Umeå universitet.

Hon har studerat 181 fall av plötslig hjärtdöd bland unga under åren 1992-1999. De drabbade var mellan 15 och 35 år. - De flesta har dött i vila eller normal daglig aktivitet. Det är därför jag tror att man missar mer än man vinner på att screena idrottare, säger Aase Wisten, som är doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

En sådan massundersökning har diskuterats efter att två pojkar tidigare i veckan dog när de spelade fotboll. Aase Wistens studie visar att många av de unga som dött inte hade haft några symtom alls före dödsfallet. De skulle därför inte ha upptäckts även om de gått igenom en EKG-undersökning.

Ett tiotal olika hjärtdiagnoser kan ligga bakom dödsfallen. Vissa av dessa har dock varningssignaler som ska tas på största allvar.

- Ett sådant symtom är svimning. Det behöver inte alls vara något allvarligt men läkare måste utesluta att det handlar om en bakomliggande hjärtsjukdom, säger Aase Wisten.

Även bakom diffusa symtom som uttalad trötthet efter någon infektion kan farliga hjärtförändringar dölja sig. Tävlingsidrottare var inte vanligare än andra i gruppen som avled plötsligt, men de som tävlingsidrottade dog oftare under fysisk aktivitet och hade oftare olika typer av hjärtsjukdomar.

I en del fall visade obduktionen sjukliga förändringar i hjärtat, exempelvis åderförkalkning i hjärtats kranskärl eller hjärtmuskelsjukdom med förändrade muskelväggar i hjärtat. I cirka 20 procent av fallen syntes inga sjukliga förändringar på hjärtat......

SIEMs kommentar: Utan att detta på något sätt kommenteras i artikeln punkteras här mycket av den medicinska mytologin runt idrottarnas död. ”Sjukliga förändringar” utgör inte medfödda hjärtfel. Avsaknad av sjukliga förändringar tyder inte heller på medfödda hjärtfel.. De flesta har varit symtomlösa före dödsfallet, inga undersökningar skulle ha visat på deras benägenhet att dö knall o fall. Om medicinarna får råda blir det väl som med autism-epidemin - vi får vänja oss.

Kom och köp nya hälsoflugan!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&a=415891&previousRenderType=8

Det är vår förhatliga lillebror reklamen som format vår uppfattning om vad god och dålig hälsa är. Jane Magnusson får en bild av hur vi hamnat där vi hamnat.

Begreppet hälsa är tämligen urvattnat. Man vet inte vad det betyder. Är det att banta? Kvällstidningarnas hälsobilagor får det att förefalla så - de handlar nästan uteslutande om bantning och kan lansera en ny metod varje vecka, precis då förra veckans börjat kännas sisådär.

Subject: Xenicalskada
Följande mail från en av SIEMs surfare, vars historia vi tidigare har berättat (http://www.klokast.se/Nyhet/Aug01.html) , har vi fått tillåtelse att publicera här , Se även
Caritas hemsida http://home.swipnet.se/suffering/
Hennes brev ger en utmärkt bakgrund till att förstå vad EUs direktiv om kosttillskott etc egentligen handlar om och kan innebära för enskilda.

From "CARITA" <carita.ovelius@tele2.se>
Date: Sun, 15 May 2005 18:20:45 +0200
To: info@karolinska.se
Att: Chefsläkare Hans Vallin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Efter att jag 1999 skadades av Xenical (home.swipnet.se/suffering) har jag träffat 60 läkare i Sverige p.g.a. den här skadan.Ingen har kunnat hjälpa mig, ingen har kunnat lindraeffekterna och ingen har kunnat förklara vad som händer imin kropp. Därför tvingades jag själv studera och läsa om reaktionerna. Sedan har jag vid läkarbesök själv suttit och förklarat för läkarna vad det är som händer.

Jag lämnades ensam och övergiven åt mitt öde. Jag kunde längre inte äta normalt, jag vandrade av och an på nätterna och baddade ansiktet med isbitar från frysen. Jag sov med en blöt handduk intill mig så att jag nattetid, när jag vaknade av bränningarna, kunde badda ansiktet. Jag gick överallt omkring med en blöt handduk i väskan av samma orsak. Jag låg stilla när hjärtat bara rusade iväg och försökte lugna mig för att slippa hjärtstillestånd. Veckor i streck under nästan 6 år har jag varit isolerad med ett skrämmande ansikte och outhärdliga smärtor. Inte
en enda läkare brydde sig och ingen klinik (jag var på många) ville veta av mig. Den ena anledningen var att ingen kunde hjälpa mig, så ingen ville ”stupa” på uppdraget. Den andra var att jag hade haft den dåliga smaken att anmäla min skada. Ingen ville stå upp mot läkemedelsindustrin! En enda gång ringde en läkare och frågade hur jag mådde, men anledningen var att han ville låna mina bilder.

Mina symtom gick i skov – precis som vid en autoimmun sjukdom. De klingade aldrig av utan efter varje behandling med kortison, antihistaminer och kortisonsalvor tilltog problemen.

I februari i år (2005) hade jag haft anafylaktiska reaktioner ett halvår i streck. För att inte totalt avskärma mig från hela samhället, blev jag tvungen att ta till kortison (djävulens bländverk) som tillfälligt lindrade besvären – för att sedan öka ännu mer. Det var t.o.m. så att jag inte var hjälpt av kortisonet på det sätt som är meningen – utan det var en av kortisonets biverkningar jag hade nytta av. Jag fick också veta att jag inte kan operera min utåtskelning för då kommer attackerna mot ögonen att öka och jag riskerar att bli blind. Om jag dessutom intar för mycket kortisontabletter ökar riskerna för grå starr (jag har ett par släktingar som fått det efter längre tids kortisonbehandling). Alltså skulle jag antingen bli blind av grå starr eller så skulle jag bli blind efter en operation av grå starr, vilket skulle möjliggöra attacker mot det öga jag ser med. Så fick jag veta att jag i framtiden inte kan opereras om jag får grå starr. Trumhinnorna i mina öron var dessutom
rödsprängda på samma sätt som ögonvitorna. Jag var också svullen inne i öronen.

Jag har tillåtit en hel del människor och organisationer att låna mina bilder för att visa anafylaktisk chock. Kravet har varit att inte sätta dem i direkt samband med allergi mot föda, djur och natur. Mitt i min första anafylaktiska chock bad jag min man stanna och så gick jag in i en affär och köpte en filmrulle till kameran innan vi åkte vidare till akuten. Eftersom jag visste att jag inte hade den minsta lilla allergi, kände jag på mig att detta är något som måste dokumenteras. Vid utbildning av militärläkare i USA har man varit särskilt tacksam, eftersom man här är intresserad av just anafylaxier orsakade av läkemedel och/eller vaccinationer. I fortsättningen kommer jag kräva att man rent ut talar om att detta är en läkemedelsbiverkan om man vill få tillstånd att visa bilderna. Ännu värre är att det inte ens finns någon hjälp vid denna typ av anafylaxi! Svullnar man i halsen, dör man även om man snabbt kommer in på akuten.

I februari i år (2005) hade jag inflammerade kinder, stenhårda och stora som meloner. Min äldste son som sett alla andra grymma utseenden jag haft under de här 6 åren, bara skrek rätt ut när han såg mig: ”Vad f-n är det som händer nu?”

Då av en ren till fällighet får en av världens allra skickligaste läkare, den finske Matti Tolonen, docent i medicin, verksam vid universitetskliniken i Helsingfors, se min hemsida. Eftersom han i Finland redan skrivit om Xenicalets andra risker och hotats med stämning av Roches advokat, bad han om tillstånd att få publicera min hemsida i en hälsotidning i Finland, vilket också gjordes i April 2005. (Att Finland är det näst minst korrupta landet i EU framgår helt klart). Roche hade erbjudits att kommentera texten innan men avböjde p.g.a. att mitt fall, som de påstod, ännu inte var slutfört i Sverige.

På det ödmjukaste sätt skrev Matti Tolonen till mig att han tror att han kan hjälpa mig på nytt. Han förklarade att jag hade inflammationscytokiner, speciellt en särskild interleukin, i kroppen p.g.a. Xenical. Dessa orsakar minst lika svåra inflammationer och allergier än histaminer (som jag ju trots anafylaxier inte har). Han förordade först och främst stora doser med ett särskilt KOSTTILLSKOTT,utvecklat av honom själv – och vad händer? JAG TILLFRISKNAR!!

Huruvida jag hade en autoimmun sjukdom eller inte är väl också något som starkt måste ifrågasättas! Det är väl närmast så att det är läkemedelsindustrin själva, med läkarnas hjälp, som orsakar flera olika former av autoimmuna sjukdomar! Utan den minsta ironi skulle jag vilja uppmana er att öppna en klinik för läkemedelsskadade. Jag är övertygad om att den kommer att bli välbesökt.

Vilken skam för läkemedelsindustrin och hela den svenska
läkarkåren!

Och nu kommer en hel del att få riktigt kalla fötter, för hur ska ni kunna hjälpa läkemedelsindustrin att komma över detta ämne, så att de genom att tillföra det kemiska och syntetiska substanser, skall kunna kalla det för läkemedel och göra det verkningslöst- som ni lyckades med glucosamin?

Med vänlig hälsning
Carita Övelius

Aids-läsning
Bok för gratis nedladdning (engelska)
http://www.hdfoster.com/WhatReallyCausesAIDS.pdf

Är livsmedelsektorn lika korrumperad av industriintressen som sjukvården?

http://www.mercola.com/2005/may/19/food_pyramid.htm


PROSTATAOPERATION ELLER EJ?
http://content.nejm.org/cgi/content/short/352/19/1977
http://www.nymedicin.com/news/2005/05/12/Tidig_prostataoperation_minskar_risk_for_metastas.html

Som vi visade i mars-magasinet har under de senaste trettio åren antalet diagnoser av prostatacancer flerdubblats, medan dödligheten i sjukdomen legat konstant. Se (och begrunda) bilden på

http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar0515.jpg

Fr a är det PSA-proverna som har medfört att betydligt fler män i dag får diagnos och behandlas, - ändå är det lika mångs som dör. Detta är naturligtvis ett besvärande faktum för cancersjukvården. Men det är ju ändå media-bilden som räknas och som påverkar patienter och politiker. Obehagliga fakta bekämpas därför bäst genom att dränkas i annan mer glättad information. Sålunda har i månaden pumpats ut en stort uuppslagen undersökning, där canceretablissemanget presenterar bevis för att man är på ”rätt väg”.

Undersökningens sammandrag presenterades i den ansedda tidskriften NEJM, och har sedan dess refererats i pressen runt om i världen, med avsedd rubriksättning.. Av sammanfattningen att döma såg studien för ovanlighetens skull ( när det gäller klinisk medicinsk forskning) vara rätt omsorgsfullt och hederligt upplagd, varför SIEM betalade inträdesavgiften ( ca 100:-) för att få tillgång till rapporten i dess helhet. ( Just det, så fungerar informationsförsörjningen inom medicinen, betalar du inget får du bara läsa på förpackningen och har små chanser att hitta falluckorna och bedöma trovärdigheten).

Korrekt studie - dåliga tolkningar

Bortsett från de vanliga felkällorna och förtigandena kvarstår intrycket av en ganska exemplariskt genomförd studie. Det som är mindre exemplariskt är emellertid resultatrtolkning och relevans:

Av en uttagen försöksgrupp om 695 män med diagnosticerad prostatacancer i olika stadier, vilka alla uppgetts ha accepterat deltagande i försöket, slumpades två grupper ut till operation, resp ”vänta-och-se”-behandling: 347 för operation och 348 för ”vänta-och-se”-metoden, (vilket för de flesta under lång tid innebar avsaknad av behandlingsåtgärder). Så långt brukar undersökningen refereras korrekt i massmedia.

Den totala skillnaden i dödlighet mellan dessa grupper över en tioårsperiod var 23 personer, och avsåg personer som var under 65 år vid diagnosen. SIEMs granskning syftar bl a till att klarlägga om denna skillnad är reell och säkerställd, eller om det kan finnas felkällor som kan ligga bakom.

Det framgår vid noggrann läsning att alla deltagare i studien hade genomgått biopsier, åtskilliga hade biopserats flera gånger (man plockar då bitar om 20*4 mm ) en del hade genomgått sk transurethral resection . Deras prostatakörtlar måste enbart av denna anledning vara åtskilligt sargade och ärriga av ”undersökningarna”. Skillnaden mellan en sargad men kvarsittande och en helt borttagen prostatakörtel är svårbedömd - vad utgör den värsta skadan?.

Av de 347 som uttogs till operation uteslöts 23 pga lymfnodsmetastaser och vad gäller ytterligare 21 kom operation inte till stånd av andra (oredovisade) orsaker . Endast drygt 300 opererades alltså. Därtill fick 110 patienter hormonbehandling och 29 strålbehandling. Totalt dog 86 personer under perioden, varav 30 av prostatacancer.

Av de 348 som togs ut till”vänta-och-se”-gruppen kom ändå 43 st att opereras, 177 utsattes för hormonbehandling och 38 för strålbehandling. Totalt dog 103 personer under perioden, varav 50 av prostatacancer.

Detta visar att studien inte handlat om att utvärdera en viss behandling , utan om att jämföra EN uppsättning av medicinska åtgärder med EN NÅGOT ANNORLUNDA uppsättning av medicinska åtgärder! Studien har på inget sätt visat att medicinsk diagnostik och behandling överhuvudtaget förbättrar patientens livskvalitet eller livslängd jämfört med t ex ingen diagnostik och behandling alls!

Argumenten för ”avvikelserna” från det fastställda experimentschemat ( t ex att ge hormonbehandling, operera de som inte skulle opereras osv) är skenbart naturliga: Det vore inhumant att lämna patientens smärtor och besvär obehandlade, och därför ”gör vi vad vi kan”. Underförstått är att dessa patientens smärtor och besvär beror på den icke opererade tumören, ev med metastaser. I själva verket ställs patienten ofta in på att vänta sig smärtor, och efterfråga smärtlindrande åtgärder redan långt i förväg då smärta befaras men inte är aktuell. Emellertid har alla dessa patienter också redan utsatts för ingripande och skadliga medicinska åtgärder - t ex biopsier, transurethrala resektioner, osv - vilka också riskerar att ge besvär och smärtor därefter.

Dessa tidiga och ingripande undersökningsåtgärder kan också ha gett anledning till senare användning av smärtstillande medel, hormonbehandling och strålning. Det kan ju faktiskt vara så att en radikaloperation av prostatan är mindre skadlig än återkommande biopserande och provtagande, jämsides med hormoner, strålning, smärtstillande medel, etc. Och det är ju dessa två alternativ som studien har jämfört!

- Doktorn, jag har så ont i min hand,
- Vi får väl se, jag skär av två fingrar och undersöker dem för att se om det är nåt fel på handen.....
.....
- Doktorn, jag har fortfarande ont i det som är kvar av min hand
- Hmm, tydligen får vi ta bort hela handen..

Eller på medicinskt språk: Biopsier kan orsaka metastasering

”....Several months (an average of 12.86 months) after perineal needling of the cancerous prostate for the purpose of obtaining tissue for biopsy, a tumor nodule becomes clinically evident in the subcutaneous tissue of the perineum, at the site of the needling in 0.34% of the cases.” Källa: se http://www.karlloren.com/biopsy/p34.htm#1

(OBS att dessa rapporterade fall endast härrör från spontanupptäckta fall under den närmaste tiden efter biopsi. Med en tioårig uppföljning, återkommande biopsier mm torde åtskilligt fler fall kunna upptäckas där biopsin direkt orsakat metastasering och tumörspridning. Därtill kommer alltså övriga vävnadsskador med åtföljande smärta o besvär, i sin tur motiverande ytterligare medicinska behandlingar och undersökningsprocedurer. Sådana överväganden redovisas dock överhuvudtaget inte i den nu aktuella studien)

Rapporten konstaterar att skillnaden i dödlighet mellan de olika försöksgrupperna inte är särskilt stor (23 personer) . Den faktiska anledningen till denna skillnad är inte heller självklar, man måste alltså beakta b l a

- skillnad i operationsfrekvens mellan grupperna (87% mot 12%)
- skillnaden i hormonbehandlingsfrekvens (32% mot 51%)
- skillnaden i strålbehandlingsfrekvens (8% mot 11%)
- andra oredovisade skillnader i behandlingen , t ex smärtstillande medel, fortsatta biopsier under uppföljningstiden (gäller främst den icke-opererade gruppen ) osv

Rapportförfattarna drar hedersamt nog inte heller några större växlar på den ringa skillnaden i faktisk dödlighet, men betonar i stället (den betydligt större) skillnaden i tumörtillväxt och metastasering mellan grupperna som starkare argument för radikaloperation.

Problemet med detta argument är dock att det förutsätter vad som skulle bevisas. Tumörens storlek och förekomsten av metastaser är nämligen ingenting som behöver bekymra patienten om dessa faktorer inte leder till besvärliga symtom eller förkortad livslängd. Och studien bidrar överhuvudtaget inte med några bevis för att ett sådant samband föreligger.

Att tumörspridning och - tillväxt kan orsakas av medicinska undersökningsmetoder (biopsier, ofta upprepade) nämns naturligvis inte, inte heller att radikaloperation då bara innebär att man minskar skadorna av tidigare medicinska ingrepp.

Diagnoschocken

Studien har faktiskt sökt hantera informationen till patienten inför studien på ett förtjänstfullt och medvetet sätt. Det man dock inte kan påverka är all den information som patienten utsätts för utanför detta informationssamtal - dvs den informationsmiljö som patienten lever i i samhället i övrigt,, och som avgör hur han tolkar den nya information han får. Dr Hamer ( /siem/hamer.html ) har ju visat hur cancer utvecklas i samband med emotionella kriser, och förvisso utgör cancerdiagnos en allvarlig kris för den enskilde. Att dels få en allvarlig diagnos, dels uppleva sig inte få någon egentlig behandling för detta, trots allt man anser sig veta genom kvällstidningarna , kan vara en mardröm för den enskilde. En ”radikaloperation” kan då ge en stor emotionell lättnad, alldeles oavsett dess biologiska konskevenser.

Generaliserbarhet och relevans?

Utan att svara på de viktigaste frågorna så utgör studien ändå en värdefull illustration: Den som undrar över hur det kan komma sig att fler och fler diagnosticeras och behandlas, medan dödsfallen är oförändrade, och detta samtidigt som den medicinska apparaten anser sig göra ständiga framsteg, får här viktiga pusselbitar.

Närmast i förbigående nämner utredningen att det första urvalet av patienter INTE skett pga PSA-screening, utan genom vanliga öppenvårds-procedurer (dvs vanliga år 1989) , där patienterna i första hand själva sökt vård med anledning av olika symtom, som fått läkaren att misstänka prostatacancer.. I dag , 2005. ställs emellertid diagnosen prostatacancer oftast efter närmast rutinmässiga PSA-prover, och betydligt fler personer får alltså diagnosen (jmf diagrammet ). Det går alltså därför överhuvudtaget inte att generalisera studiens ”kunskap” om patienterna 1989 till ”prostatacancerpatienter” 2005. Ändå är det just detta som i praktiken kommer att ske i massmedia och sjukvård.

Kanske är det i dunkelt medvetande om detta som studiens huvudförfattare avslutningsvis visar en viss tveksamhet till att omgående införa radikaloperation som standardbehandling. Av denna tveksamhet finns dock föga kvar när studien manglats via massmediaredaktioner och medicinjournalister.

Slutsatser för den enskilde

Cancerpatientens dilemma avhandlar vi på /siem/cancer.html . De siffror som finns ger inte någon förnuftsmässig grund att utsätta sig för vare sig screening, biopsier eller andra utredningar i syfte att fastställa en cancerdiagnos. Har man väl gjort det så börjar ett tåg rulla, med snabbt ökande hastighet och med en sträckning där avstigningsstationerna ser allt dystrare ut. Alternativen finns främst innan man stiger på tåget, inte sedan tåget fått upp farten.

Ökad prostatabehandling ofta utan resultat
http://www.tv4.se/visa/?ID=384818
Kostnaderna för test och behandling av prostatacancer ökar trots att hälsoresultaten är osäkra, enligt en färsk doktorsavhandling från Linköpings hälsouniversitet

- Jag tror att man ska styra testerna och behandlingarna till de grupper som får någon vinst av det. Om man måste välja borde det bli yngre män i 50- till 55-årsåldern som får elakartad prostatacancer. Det gäller även personer som är i riskzonen då sjukdomen finns i släkten, säger hälsoekonomen Karin Sennfält till Östgöta Correspondenten.

En huvudorsak är att sjukdomen som upptäcks hos patienter som närmar sig 70-årsåldern inte hinner sprida sig och bli livshotande. Ofta avlider patienten av någon annan orsak innan dess.

- Jag vill inte säga att all behandling har varit onödig. Framförallt symtomlindrande behandling har lett till ökad livskvalitet hos patienter, säger Sennfält till ÖC.


SIEMs kommentar: Tydligare kan man väl inte räkna med att det ska sägas: Den medicinska cirkusen runt diagnos, provtagning och behandling av prostatacancer gör mer skada än nytta. Och ska man värdesätta ”ökad livskvalitet av symtomlindrande behandling”, bör man väl också värdesätta den livskvalitet det innebär att få leva i fred utan någon cancerdiagnos alls.

Forskare varnar äldre för värktablett
SVT texttv INRIKES Publicerad 20 maj

Forskare varnar för att rutinmässigt ge gamla människor acetylsalicylsyra som skydd för hjärtinfarkt. Ämnet, som finns i värktabletter som Magnecyl, kan i stället öka risken för mag- och hjärnblödning, enligt ny forskning. Ett australiensiskt forskarlag har ställt hypotetiska diagnoser efter att ha jämfört uppgifter från 20.000 män och kvinnor mellan 70 och 74 år. De fann att ca 1.300 av dem skulle drabbas av mag- eller hjärnblödningar jämfört med ca 760 som skulle undgå infarkt. Studien presenteras i dag i British Medical Journal.


SIEMs kommentar: Trombyl är det vanligaste använda preparatet för detta ändamål i Sverige. Att det skulle fördubbla risken för blödsningar har vi ingen anledning att betvivla,. Däremot kastar dn sista raden i notisen en egendomlig skugga över den medicinska journalistiken: Tänk att SVT-redaktionen är så på hugget att den redan ppå publiceringsdagen hinner läsa och granska hela studien, för att sedan bedöma dess kvalitet, nyhetsvärde och intresse för publiken. För visst är det väl så som det måste gå till på en nyhetsredaktion?

Viss självkritik förekommer bland medicinjournalistiken
http://www.nymedicin.com/news/2005/05/20/Ar_svensk_medicinsk_journalistik_detsamma_som_PR_f.html

HOT DOG?

Tips på vad göra när man ser varm hund i bil (Mailat av Irene M)
Om man ser en hund i en varm bil kan man SMS: a bilnumret till: 71456 så kommer det uppgifter om bilägaren i mobilen. Lättare att sedan ringa nummer-upplysningen och få fram ett telefonnummer eller om man är på någon utställning eller affärscentrum etc att få dem att ropa upp ägarnamnet (inte bara bilnr).

Varmt i bil
Kl 08.30, yttertemp: 14°C, skugga = Temp i bil: 19°C
Kl 09.30, yttertemp: 18°C, skugga = Temp i bil: 38°C
Kl 10.30, yttertemp: 20°C, blandat = Temp i bil: 47°C
Kl. 11.15, yttertemp: 20°C, sol = Temp i bil: 58°C
Kl 12.00, yttertemp: 23°C, sol = Temp i bil 62°C
Kl. 13.30, yttertemp: 22°C, sol= Temp i bil 85°C


Duktig vovve!
http://www.expressen.se/index.jsp?a=287151

www.storebror.se

Vi har fått ett politiskt klimat där det anses acceptabelt, eller till och med nödvändigt, att använda modern teknik för alltmer långtgående övervakning av människor.

Vissa föreslagna åtgärder strider till och med mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och innebär väsentliga faror för personlig integritet, frihet, rättssäkerhet och demokrati. Parallellt vidtar företag alltmer långtgående åtgärder för att i lönsamhetshöjande syfte samla in detaljerad personinformation om sina kunder.

Teknik är bra. IT är fantastiskt. Men det ska användas klokt – allt som går att göra är inte lämpligt att göra. Övervakning behövs - i viss utsträckning. Men det får vara måtta. Polisiär effektivitet kan inte tillåtas bli ständigt prioriterat över alla andra värden i ett samhälle. Tillämpa digital övervakning mot dem som misstänks för grova brott - inte mot hela befolkningen.Om orsaker
http://www.google.com/url?sa=U&start=20&q=http://www.anst.uu.se/e/lajoh623/Orsaker.pdf&e=9707

Faller du för TBE-propagandan?

Vaccineringskampanjerna kör igång inför sommarens fästingplåga. DU har väl läst om TBE-vaccineringens egentliga för- o nackdelar i http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Apr04.html ?

Information från ANH

Dear Ulf,

Do you want the Alliance for Natural Health to continue fighting for your right to choose natural healthcare? If you do, then we need urgent funding to continue successfully challenging adn shaping regulation in Europe and beyond. The Alliance is YOUR envoy. It can only be as effective as YOU want it to be.

ANH has achieved remarkable things. But the European Food Supplements Directive is only the beginning. There is a raft of other legislation and guidelines in the pipeline that seriously threaten natural healthcare.

“This is a serious organisation with serious challenges to address that is in need of serious funds. It’s supported by many doctors. But it also needs the support of consumers – they are the ones who drive this. To negotiate and modify all this legislation requires experts in science, nutrition and law. Inevitably this costs money.”
Dr Damien Downing, a medical doctor and one of the UK’s leading practitioners in nutritional medicine.

“ANH has existed to date on a shoestring and with the plethora of global regulation in the wings it will not be able to continue to be effective on this basis. The ANH is neither selling or buying anything. But we – the manufacturers and the consumers – are. It’s our fight. It is our house that is on fire and it is down to all of us to ensure that we help ANH to help us.”
Greg Watts, Managing Director, Ultralife

“Just because ANH has achieved initial success with its challenge to the Food Supplements Directive many people simply assume that it is a well-funded and well-resourced organisation. The ANH is NOT a rich, well-funded organisation. It is amazing what it has achieved with such a small team of dedicated people, many working in a voluntary capacity, who have given up their own time and in many cases, given up secure, well-paid jobs to fight for this cause."
Adrian Shaw, IKON Associates, PR ! advisers to ANH

Where do funds need to be spent?

* Cost of administration and core staff needed to run a global campaign organisation
* Legal fees, to challenge and positively shape bad and unjustified legislation and ensure that it is based on good science and good law, using the world’s leading European lawyers
* Groundbreaking technical, scientific and legal work on global legislative threats
* Professional public affairs lobbying and public relations campaigns

PLEASE REMEMBER THAT ANH IS AN ORGANISATION ENTIRELY FUNDED BY DONATIONS
HELP THE ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH TO HELP YOU

PLEASE MAKE A DONATION NOW by doing one of the following:

* Click here which will take you to the on-line donation section of the ANH website
* Call the ANH donation hotline 0870 701 5555 from the UK or +44 870 701 555 from outside the UK (open 9.00am to 8.00pm GMT, Monday to Friday)
* Send a cheque made payable to “Alliance for Natural Health” to this address:
ANH Campaign Fund, 16 The Mount, Guildford, Surrey GU2 4HS. Sterling, US dollar and Euro cheques accepted.
* UK Partners are encourage to set up a regular monthly donation by standing order. Click here to download standing order mandate, complete and forward to your bank.

The ANH team thanks each and everyone of you for your support.

Below, we explain in more detail the current status of the key regulatory threats that need to be addressed as well as the key initiatives that the ANH is currently undertaking.

As you know, we are in the middle of probably the most crucial period in medical freedom of choice that the world has yet seen.

Ever tighter regulation in a variety of areas affecting natural health products, manufacturers, bioenergy devices, practitioners and almost all points in the supply chain relating to provision of natural health products and services, threaten our future ability to rely on natural methods of healthcare. It is the totality of regulation that is the main problem – and remember, what we see now by way of the EU Food Supplements Directive and global Codex Guidelines on Vitamin and Mineral Food Supplements, modelled largely on the Food Supplements Directive – is just the beginning of a much bigger plan to regulate natural health.

The regulations affecting food or dietary supplements hit us from three main angles: they threaten ingredients that will be allowed to be used in products, they threaten the dosages of those ingredients and they threaten what can be said about the products (health claims). ANH is working very hard to make positive gains on all these fronts.

The ANH doesn’t in principle have a problem with regulation. However, what we do have a problem with is bad legislation. And amazingly, bad legislation seems to be rather central to the plan. It is the result of compromise after compromise and it is filled with flawed science. Even more remarkably, as we had thought, it now appears that even the EU Food Supplements Directive may be invalid under EU law. We will of course need to await the European Court of Justice ruling which is now only a few weeks away.

Many people are suffering regulation overload. There is a battery of EU Directives and Regulations affecting natural health coming through the pipeline, there is also Codex, as a series of guidelines affecting, initially, vitamin and mineral products and health claims, and, there are possible changes to the US’s liberal DSHEA regime in the wings.

If there’s one thing we would ask you not to do, it is to become apathetic and defeatist in your attitude. It might be a David and Goliath battle that we find ourselves amidst, but, as Margaret Mead, the great anthropologist said, “Never believe that a few caring people can't change the world. For, indeed, that's all who ever have.”

This is a critical time for action – and the more involved you become, the more chance we all stand.

ANH is a funded entirely by voluntary donations. Most of the funds that have allowed us to do what w! e have done for the last three years have come from you, the consumer. It is the consumer that forces change more than any other party. If we stop demanding cheap, synthetic vitamins, or dangerous drugs, there will be no demand for them. We, the consumer, are responsible for creating the demand.

Below we list some of the key activities with which we are involved now, and we would welcome any support you feel you are able to give us on any or all of these.

Key project activity

Some of the key projects we are presently working on are:

* Response to FAO/WHO Expert Panel meeting (meeting in Geneva, Switzerland, 2-6 May 2005). These scientists have been considering various risk assessment systems as well as discussion documents submitted by 16 organizations including the ANH (we advised that a thorough reworking of risk assessment science was badly needed because the existing models were based on poor science. Download our submission by clicking here. We are expecting the report from the FAO/WHO Panel imminently, which we will be responding to as a group of leading scientists and doctors worldwide.
* Preparation of a proposal to the European Commission and Council of Ministers which we will submit on receipt of the ruling from the European Court of Justice, in relation to our challenge of the EU Food Supplements Directive. We are presently working on this submission and seeking a wide swathe of support from the European food supplement industry.
* ANH is presently preparing its comments for European Parliament discussion to be held on 25 May 2005 on the Nutrition & Health Claims Regulation report.
* Dr Rob Verkerk will be presenting at the 12th International Symposium on Functional Medicine (24-28 May 2005) in Palm Springs, California. The ANH will also be exhibiting at the Symposium (stand sponsored by Metagenics, US brochures sponsored by Allergy Research Group) and will be seeking to develop a petition of scientists and doctors present at the Symposium who will oppose the pharmaceutical and environmental toxin-based risk assessments being proposed by health authorities in the US and Europe, as well as by Codex. Refer to the ANH article for background.
* ANH is working with the US-based National Health Federation (http://www.thenhf.com) and others to inform a number of governments as to the deficiencies in the Codex Guidelines on Vitamins and Minerals. Unless the existing guidelines and proposed risk assessment systems are altered, the ANH is advising governments to not support ratification of the Codex Guidelines on Vitamins and Minerals during the forthcoming meetings in Rome (4-9 July 2005). Since Codex guidelines are voted for on a one-vote-per-country basis, and because consensus is required (defined in this case as the “absence of sustained opposition”), we believe that working with developing countries with long-standing traditional medicinal cultures to help them appreciate the sense in voting “no” in Rome in July, will be a more effective way of sta! lling the existing guidelines and likely risk assessment systems. This is likely to be more valuable than trying to shift country delegations from the richer, western countries that appear to be fully committed to Codex in its current form. Just as the Advocate General in the European Court of Justice has found flaws in the EU Food Supplements Directive, the National Health Federation has now pointed out apparent procedural problems with the Codex guidelines.
* ANH has been involved in the development of a US-based coalition, the Coalition for Health Freedom, that is working to provide a unified, coherent and pro-health freedom position which opposes the current Codex Alimentarius guidelines. The Coalition was spawned following a meeting in Washington DC, coordinated by the American Association for Health Freedom. Watch this space!
* ANH and executive director Dr Rob Verkerk have been coordinating with Kevin Miller (www.welltv.com), who is making a film on Codex. Kevin is well known as the film director who made the documentary Let the Truth Be the Bias in the early 1990s, which helped awaken the US public with regard to the DSHEA (Dietary Supplement Health & Education Act) campaign on the lead up to its passage in 1994. Without the huge response by the public, including the largest influx of letters received in the history of the US Congress, DSHEA would not have been the liberal system that it now is. But Codex, probably more than any other factor, seriously threatens DSHEA – and Kevin’s new film is set to really wake people from their 11-year slumber. A short version of the film is expected to be ready in less than one month and will be distributed widely. Anyone who can help with distribution, as well as with fundi! ng, should contact Kevin Miller directly at kevinmiller@welltv.com.
* We are working on the development of further strategic legal challenges. More information on this will be released in due course. This work is focused on benefiting the future of natural healthcare, not only in western countries, but also in countries in Asia, Africa and South America that have very long-standing traditions of herbal and natural medicine. Under the ‘Codex risk assessment microscope’, many of these traditions would be unlikely to fair well. In their place, the regulators seem content to offer a diet of western pharmaceutical drugs known to be by far the most hazardous group of substances commonly ingested by humans. We are firmly of the view that a series of strategic legal challenges are required to ensure that the future of natural healthcare is secured worldwide.
* On-going PR and media campaign, being coordinated by IKON Associates in the UK. As of January 2005 we have commissioned a UK-based PR consultancy to help ANH and its supporters get its message out. This includes dealing with negative spin in the media that is so often based on misrepresented or flawed scientific research. Communication about the threats to natural medicine, as well as the importance of the campaign against these threats, is now a very high priority.

Interview with Dr Rob Verkerk

For those of you requiring background on the EU situation, you might find it useful to download an interview of Rob Verkerk carried out by Louise McLean of Zeus Information Services, which was conducted during the recent Natural Trade Show in Brighton, UK. The interview is now on the ANH website. Click here to read it.

We encourage you to circulate this mailshot to your contact base.

Please encourage as many people as you know who value their freedom of choice in health as well as their ability to continue to use natural products to support good health.

Sign up as Partner or Member via our website – and receive regular mailshots updating you on the campaign.

Many thanks for your support.

In health, naturally.

The ANH team.

CONTACT
Email: info@alliance-natural-health.org
Tel. +44 (0)1252 371 275
Campaign Administrator: Isobel Bradley


*****************************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf


© SIEM apr 2005 , Ulf Brånell, KGSTAB Frälsegården 52026 TRÄDET tel 0515 51420
siem@klokast.se, www.klokast.se, sid #/22


Det är nu ett par år sedan SIEM först försökte föra upp den kommande oljekrisen som en folkhälsofråga på dagordningen. (Se bl a http://www.klokast.se/Nyhet/Aug03.html ) Vi var långt ifrån först med detta - se t ex http://www.gunnarlindgren.com som f n har en förträfflig informationssamling i frågan - men i dagspress, TV och politiska sammanhang lyser ännu den kommande oljekrisen helt med sin frånvaro, för att inte tala om i de vardagliga samtalen på de flesta arbetsplatser. Trots att den globala energisituationen ger ett enkelt och tydligt mönster för ett annars svåröverblickbart internationellt maktspel, så föredrar media och inhemska politiker att tiga ihjäl eller sprida förvillelser.

De enkla fakta är trots allt

- att den globala ekonomin i dag strukturerats utifrån en global marknad och byggts på förutsättningen att billig energi ska stå till förfogandei närmast obegränsad omfattning för produktion, distribution och konsumtion av förnödenheter

- att det globala förrådet av billig energi nu sinar samtidigt som efterfrågan kraftigt ökar, och att ingen ersättning står till buds
- utan billig energi ingen s k ekonomisk tillväxt - och stora försörjningsproblem för livsförnödenheter - men i stället svåra strukturella problem med politisk oro i släptåg
- att en snabb övergång till mer lokal småskaligare produktion och distribution av livsförnödenheter krävs om inte akuta bristsituationer ska uppstå på många håll i världen, inte bara bland de två tredjedelar av befolkningen som redan vant sig vid att sakna det mesta.
- att etablerade politiska och industriella maktcentra på alla sätt försöker motverka just sådan lokal och regional självförsörjning. Att utveckla och förstärka en central kontroll över världens ekonomiska resurser är för dem viktigare än människors välfärd och överlevnad.
Det totala tigande som massmedia och politiker ägnar sig åt i dessa frågor kan endast mätas sig med tigandet om den moderna medicinens sabotage av folkhälsa och överlevnad.
...ty snart börjar den verkliga föreställningen

De hymlande cirkusdirektörerna och deras kassörer kommer då att ha rymt fältet , medan akrobater och clowner bryter nacken från murkna trapetser, lejonen kalasar på de närmaste åskådarna medan en vettskrämd publik flyr mot utgångarna där de fåfängt försöker kräva pengarna tillbaka.

De som engagerat sig i mänsklighetens stora frågor har numer flytt allt vad politiska organisationer heter, och lämnat det partipolitiska fältet fritt för hämningslösa opportunister och karriärister, vilka endast med radergummin och fiffel lyckas uprätthålla illusionen av folklig förankring.

När tlllgången på petroleum och petroelumbaserad konstgödning ströps svalt tre miljoner nordkoreaner ihjäl i brist på livsmedel. På motsvarande sätt tillgrep Pol-Pot-regimen i Kambodja välkänt barbariska metoder för att söka säkerställa livsmedelsproduktionen i sitt ekonomiskt totalisolerade land utan egna energitillgångar.

I stället för att tillvarata de grymma pedagogiska effekterna av detta försöker massmedia och politiker inbilla oss att sådana samband mellan energi och överlevnad endast gäller i kommunistiska diktaturer. Ändå visar enkla kalkyler att om oljan dras bort från livsmedelsproduktionen krävs det med dagens metoder och kosthållning 3 veckors mänskligt arbete för att åstadkomma en enda dags livsmedelsförsörjning (exemplet hämtat från USA).

Likväl används begreppet ”ekologiskt hållbart samhälle” som politisk marknadsföring för partier som saknar all beredskap för sådana scenarios, och bygger sina strategier på evig s k ekonomisk tillväxt baserad på billig energi . Politikermisstron har ännu inte på långa vägar nått den nivå som sakförhållandena motiverar.

( För dem som idisslar tanken på att kärnkraft skulle ge lösningen på framtidens energiproblem kan bl a följande notis vara värd uppmärksamhet

Plutonium hittat i barnens tänder Brittiska barn har plutonium i tänderna. För första gången medger nu den brittiska regeringen att orsaken är läckor från ökända upparbetningsanläggningen Sellafield, som dumpar avfall i Irländska sjön. Undersökningen gjordes på tänder från 3.000 barn. Samtliga visade spår av plutonium - även hos barn i Skottland och Nordirland. Barn som bodde i närheten av Sellafield hade mer än dubbla mängden, skriver Observer. Aftonbladet text-tv Publicerad: 2003-11-30 )

I polemik med det medicinska etablissemangets befängda sjukdomslära har vi länge hävdat att det moderna och växande ohälsopanoramat främst avspeglar förgiftningar och näringsbrister, till största delen skapade av kemisk industri och storskalig livsmedelsförsörjning. En insiktsfull bok av överläkare Jenny Reimers finns att hämta på
http://www.gunnarlindgren.com/maten1ny.pdf Uppenbarligen finns det personer med så stark integritet och förmåga till överblick, att inte ens läkarutbildning biter på deras kvaliteter. Reimers analys av den mänskliga organismens naturgivna näringsbehov leder till krav på en revolution inom livsmedelsförsörjningen, men också till insikten att planeten är svårt överbefolkad.

Med dagens politiska system kan man knappast ha några förhoppningar om att behövliga förändringar kommer till stånd genom demokratiskt fattade och genomförda beslut. ( I detta avseende delar jag alltså inte
Gunnar Lindgrens förhoppning om FN:s ingripande )

I stället kan det visa sig att energikrisen kommer att rätt brutalt framtvinga en global omställning av olika försörjningssystem. Man kan dock knappast räkna med att detta med automatik utmynnar i humana, småskaliga och ekologiskt hållbara livsstilar, risken är nog större för hårdnande diktaturer, hisnande ekonomiska klyftor och ren folkutrotning. Detta ställer i dag större krav på den enskildes insikt och engagemang än de flesta tidigare situationer i världshistorien

Sådana utsikter säljer man inga lösnummer på, och vinner inga röster på. Så vi kan nog vänta oss färggranna avledande mediaspektakel och största möjliga tystnad i sakfrågorna ett litet tag till. Innan Big Brother och Robinson bryter loss på allvar.

Trädet april 2005

Ulf Brånell


MOTGIFT v 16

Den medicinska sjukdomsläran.

Läkarvetenskapen idisslar fortfarande tesen att den exploderande vågen av autism i många välvaccinerade länder skulle vara uttryck för genetiska faktorer (och naturligtvis inte ha orsakats av de snabbt växande barnvaccinationsprogrammen). Den medicinska sjukdomslärans logiska kullerbyttor illustreras av nedan, av SIEM lätt omskrivna, rättsintyg från en sk medicinsk expert.

Intyg

Jag har inte själv undersökt M ,men det framgår av bilder och film att han bara har ett ben, pedis monoextremitis. Det är ställt utom allt tvivel att M bara har ett ben, han haltar svårt på just det sätt barn med pedis monoextremitis gör. Vi har lång och god erfarenhet av pedis monoextremitis. Om pedis monoextremitis vet vi praktiskt taget allt. Bl a vet vi att de flesta, nästan alla, fall av pedis monoextremitis har förlorat det andra benet p g a att de gått på landminor.

Därför drar jag slutsatsen att även M gått på en landmina, och därför drabbats av pedis monoextremitis. Att föräldrarna uppger att det saknas landminor i hans hemtrakt väger därvid lätt mot den samlade läkarvetenskapens erfarenhet.

Dr Rotten, medicinsk expert.

Med hjälp av sådan logik kan läkarvetenskapen godtyckligt uppfinna, avskaffa och förklara vilka sjukdomar som helst på ett skenbart s k vetenskapligt sättt. Godtycket är dock inte större än att verksamheten ständigt avkastar goda inkomstmöjligheter för läkarskrå och medicinsk industri - t ex som ”experter” på denna gallimatias. Se även artikeln om Amish autistiska barn längre fram i magasinet!

Mailat: Sorg över Barnomsorg

>Hej Ulf. Jag har under en ganska lång period med spänd förväntan läst dina
>sidor varje vecka. Efter dagens mail vill jag verkligen tacka dig för att du
>också uppmärksammat det här med dagishysterin. Jag är själv pedagog och har
>således arbetat inom skola, barnomsorg i ganska många år.Jag har nu lämnat
>detta skrå efter att ha stångat min panna blodig under många år. Jag har
>också valt att inte offra mina egna barn på narcissismens altare utan jag
>låter dem växa i sin egen takt hemma.Jag kan nämna att mina tre barn väldigt
>sällan är sjuka och vållar naturligtvis ifrågasättande från läkare och
>lärarskrå.(Barn idag som inte ständigt har infektioner är egentligen sjuka
>enligt många lärare) Jag har också uppmärksammat att i mina ögon så är
>väldigt många av pedagogernas egna barn ofta sjuka och föräldrarna, alltså
>lärarna, lyckas tjata till sig både antibiotika och halsmandeloperationer
>utan att blinka.Jag kan nämna att jag känner mig inte trygg att jag måste
>överlämna, ett stort antal timmar ,mina barn till dessa människor som saknar
>självinsikt och använder barnen till att bekräfta sig själva. Så TACK för
>att du med klarsynthet och analytisk förmåga förmedlar dina egna tankar. MVH
>Therese Karlsson Torrskog Bengtsfors


Kampen för bättre folkhälsa
I TV5 har de senaste veckorna Jamie Olivers kamp för bättre skolmat i engelska skolor väckt respekt. Lärarna finner att barnen har blivit lugnare och mer koncentrerade och skolsköterskorna som tidigare delade ut astmasprayer på eftermiddagen har plötsligt blivit arbetslösa, när ungarna fått riktig mat i stället för att utfordras med industriavfall.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_9434058.asp
http://www.feedmebetter.com
http://www.themeatrix.com/

Kändiskocken Oliver har naturligtvis inte varit främmande för moderna marknadsföringskonster - tribal marketing, branding etc - i sitt ädla syfte . Detta svärd är emellertid tveeggat, kemikalieindustrin använder samma poppiga metoder för att förgifta ungarna och få dem att ”övervinna sin kortisonrädsla” , se http://www.astma.com/7_myter_om_astma/ Att de kan slippa sina anfall genom att äta bättre, sägs naturligtvis inte ett ljud om på denna snuskiga sida, utan ansvarig avsändare (först av epostformuläret kan man räkna ut att det egentligen är AstraZeneca som står bakom denna s k hälsoinformation..

Vad vi behöver vaccinera ungarna mot är inte barnsjukdomar, utan marknadsförare och läkare. Ett äpple om dagen håller doktorn borta.

Undernärda barn blir våldsamma ungdomar!
http://www.newstarget.com/006194.html
A new study published in the American Journal of Psychiatry shows that children who experience malnutrition exhibit strikingly increased behavioral disorders and aggressive behavior as they grow older. The study looked at children between the ages of eight and 17 years, and found some rather shocking statistics about their behaviors. Children who suffered certain nutritional deficiencies demonstrated a shocking 41% increase in aggression at age eight. At age 17, they demonstrated a 51% increase in violent and antisocial behaviors. And the only difference is their diet. It's all about the foods they were eating and the nutrients they were missing.


SIEMs kommentar : Men det medicinska etablissemanget finner det mer lönsamt att trycka s k antidepressiva medel i ungarna, än att satsa pengarna på riktig skolmat - eller ve och fasa: vitaminer och mineraler. Se också Janne Larssons artikel om Prozac och skolskjutningar längre fram

Poliovaccin, HIV och Apor
Hej Ulf. Var inne på läkemedelsverket hemsida för att läsa om några lagar...
http://www.mpa.se/index.shtml
Hittade där:
Angående poliovaccin och apnjureceller 14 april 2005
I ett SVT-program lördagen den 9 april gavs intrycket att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

”För de poliovacciner som numera används i Sverige ”...- man medger alltså indirekt att det har varit så. Vidare:
http://www.mpa.se/observanda/obs05/050414_poliovaccin_svt.shtml
"Veroceller är en kontinuerlig cellinje som ursprungligen kommer från en apa (1962), men som sedan dess odlats i laboratorium helt utan apor."
Neoplasmaodling? Samma metod som cancerceller växer på!

Dom är för sköna.

Jesper Brännmark,
cert. massör, dipl. homeopat
www.alternativ1.se

.
SIEMs kommentar: Grunden för den medicinska dementimaskinen är denna gång en film som presenteras på http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33551&a=364781
där det pinsamma sambandet mellan poliovacciner och HIV-virus återigen förs fram. Somliga saker tål uppenbarligen inte dagljuset. Någon större klarhet runt HIV-virusets upphov och egentliga egenskaper har inte skapats sedan SIEM förre gången granskade frågan i http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
vilket är belysande nog.


MOTGIFT v 15


"Tidig dagisstart det bästa för de allra flesta barn"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=400165&previousRenderType=6

Långtidsundersökning: 70 procent av dem som börjat på dagis före ett års ålder har en mycket positiv utveckling. För de allra flesta barn är det bra att börja tidigt i barn- omsorgen. En undersökning bland 16-åringar visar att hela 70 procent av dem som börjat på dagis före ett års ålder har en mycket positiv utveckling när det gäller skolbetyg, anpassning och social kompetens. Bara 38 procent av dem som varit hemma som små barn har haft motsvarande framgångar. 15 procent av dem som börjat tidigt i barn- omsorg har en negativ utvecklingsgång mot 52 procent bland hemmabarnen. Det skriver professor emeritus Bengt-Erik Andersson, som följt en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder.

Forskarsamhället är i dag tämligen överens om att det kan vara bra för små barn att riktigt tidigt börja i barnomsorg, om den håller god kvalitet. Inte minst svensk forskning visar detta. Jag har i min egen forskning följt en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder. En del av dessa barn började på dagis eller hos dagmamma, som var de vardagliga benämningarna på förskola och familjedaghem, redan efter ett halvt års ålder. Andra började mellan ett och två års ålder och en tredje grupp startade efter två års ålder. Ytterst få började efter tre års ålder. Slutligen hade vi en grupp som var hemma, med föräldrarna hela tiden.

Dessa grupper av barn har alltså följts och bedömningar av deras utveckling har gjorts när de var åtta, tretton och sexton år. När de var 25 år har vi tagit reda på hur det har gått för dem i samhället. Vad fann vi då?

Våra första resultat, som grundades på lärarnas bedömningar av barnen när de var åtta år, förvånade de flesta, även oss forskare. Det visade sig nämligen att de barn som började i barnomsorg före ett års ålder klarade sig kunskapsmässigt bättre i skolan än övriga barn och dessutom var deras skol-anpassning betydligt bättre än övriga barns. ...


SIEMs kommentar: Detta är ett paradexempel på forskningsidioti och skråanknuten propaganda som annars vanligen bara förekommer inom medicinen. ( Kritiken nedan grundas på de uppgifter som framförs i artikeln, samt på radiointervju 8/4 med forskningsledaren.)

1) För att vetenskapligt kunna uttala sig om orsak-verkan-samband krävs att man kan konstanthålla alla relevanta variabler utom en (den förment ”orsakande” variabeln). Det enda sättet att göra detta är genom kontrollerade experiment. I ett experiment som ska studera dagisvistelsens betydelse måste man alltså för ett antal barn slumpmässigt avgöra om och när de ska börja i dagis. Det torde vara svårt att få föräldrarna att gå med på.

Det har man inte heller gjort i denna studie, utan man har rätt och slätt utgått från vilka familjer som på sjuttiotalet velat och lyckats få in sina ungar på dagis eller ej, trots dåtidens barnomsorgsköer och ofta långa resor till dagis. Det borde bl a vara rätt självklart att många föräldrar som hyste oro för sina barns utveckling - mer eller mindre grundad - på den tiden inte såg det som självklart att få dem in på dagis så tidigt som möjligt. ”Barncentrerade” föräldrar på den tiden ansåg det vara värdefullt att få en barnomsorgsplats för sina barn. Denna barncentrering bör naturligtvis ha haft fler effekter på barnet än just själva barnomsorgsplaceringen.

Ett krav för att överhuvudtaget få barnomsorg var vid denna tid att man hade förvärvsarbete. Barn till arbetslösa föräldrar hamnade alltså automatiskt i ”hemma-kategorin”. Att barn från hem med längre arbetslöshet i de flesta avseenden kan misstänkas tillhöra de underpriviligierade är en självklarhet i alla samhällsvetenskapliga sammanhang. Dock inte här, naturligtvis.

2) Skickligt blandar B A i redovisningen ovan ihop ”barn i förskola” med ”barn hos dagmamma”. Placering hos dagmamma var under sjuttiotalet i många kommuner det främsta eller enda alternativet för de yngsta barnen, eftersom sk spädbarnsavdelningar var kostsamma och sällsynta. Valet av dagmamma kunde ofta ske inom släkten eller grannskapet, och utan krav på pedagogisk utbildning överhuvud taget. Men om barnet har trivts hos dagmamma blir det i BA:s artikel ett bevis för förskolepedagogikens välsignelser (Se artikelrubriken).

3) Åttaårsuppföljningen har utgått från ”lärares bedömningar” . Det är inte underligt att barn som sedan tidig ålder är institutionsanpassade får högre skattningar av institutionens föreståndare: de är vana vid att göra saker som läraren, de har den typ av kunskaper som lärare värdesätter, väntar sig umgås med andra på det sätt som institutionsreglerna föreskriver, och uppvisar inte udda åsikter, värderingar och vanor. Många andra aspekter på barns och människors utveckling hamnar dock helt utanför en sådan bedömning.

Det är inte heller att undra över att den som vinner lärarens uppskattning har fler positiva bedömningar och bättre betyg att se fram mot, ofta också ett liv med mer belöningar. Men detta visar inte dagisvistelsens kvalitet för mänsklig utveckling utan lärarskråets maktställning över medborgarna.

4) Av de ursprungligen 128 barnen har ca 25% ( = ca 30 barn) sorterats ur undersökningen under årens lopp. (uppgift från radiointervju) Detta bortfall är bara det tillräckligt för att resten av resultaten ska vara otillförlitliga. Eftersom man påstår sig ha följt minst fyra barnkategorier (med avseende på tidpunkt för barnomsorgsstart) kan då varje kategori knappast innehålla mer än 25 barn. . Av dessa har ett okänt antal i själva verket varit placerade i familjedaghem - alltså just ”inom hemmets väggar”, ehuru ett annat hem än sitt eget /möjligen mormors eller svägerskans/. I synnerheet torde detta gälla de barn som tidigast placerades i barnomsorg. Skattningsskillnaden mellan dessa barn och ”hemma-gruppen” sägs vara den mellan 70% och 38%, dvs 32% = 7-8 barn .

5) Artikeln avslutas snärtigt med ” Den viktigaste uppgiften vi alla har är att övertyga våra kommunalpolitiker om att den bästa satsningen för framtiden som en kommun kan göra är att behålla en hög kvalitet i barnomsorgen. ” Rapporten kan alltså ses som en direkt och vilseledande partsinlaga för pedagogskrået. Enligt radions uppgifter är forskningsledaren också f d rektor på lärarhögskolan i Sthlm. Det gör rapporten mer begriplig. (Se mars-magasinet) Måtte ministern skynda sg n är det gäller reformeringen av dessa.

Kanske ska det påpekas att SIEMs kritik ovan endast avser den usla vetenskapliga standarden i artikeln. Vad gäller barnomsorgskvalitet och -form finns det mycket mer att säga.

"Förtidspensionärerna ökar mest bland 60-talisterna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=402092&previousRenderType=6
40-talisterna arbetar allt mer och allt längre, visar Socialförsäkringsutredningen. Den minskande sysselsättningsgraden i Sverige beror inte på att de äldre lämnar arbetslivet för gott vid allt lägre ålder. Tvärtom arbetar 40-talisterna allt mer och allt längre. I stället har det skett en alarmerande ökning av sjukfrånvaron och framför allt förtidspensioneringarna bland 50- och 60-talisterna. Ökningen var nästan 50 procent bland 35-54-åringarna under de tio åren mellan 1994 och 2004. Det visar nya siffror från Socialförsäkringsutredningen. En 35-årig förtidspensionär kan kosta försäkringen fem miljoner kronor. Då är samhällets produktionsförlust oräknad.
...
Siffror som tagits fram i Socialförsäkringsutredningen visar att det är de medelålders och yngre, främst i åldern 35-55 år, som har börjat förtidspensioneras i en förskräckande takt. ...I åldersgrupperna 35-54 år ökade sjukfrånvaro- och förtidspensionsfrekvensen med nästan 50 procent på de tio åren mellan 1994 och 2004!

Förvisso är de flesta förtidspensionärerna alltjämt i 60-årsåldern, men ökningen bland de yngre är alarmerande. Den statsfinansiella konsekvensen är att en 45-årig förtidspensionär ska försörjas av sjukförsäkringssystemet i tjugo år, mot en 60-årig "bara" i fem. Ökningen i antalet yngre förtidspensionärer märks än så länge inte så mycket i de årliga budgetarna, men den utgör en väldig - och ännu oredovisad - ökning i statens skuldbörda.

Det finns sannolikt flera orsaker till denna samhällsekonomiskt skadliga och på det personliga planet säkerligen ofta tragiska utveckling. Ett orosmoment och en möjlig delförklaring är den starkt växande alkoholkonsumtionen. Alkoholskador är det sista kvardröjande tabut i diagnosdiskussionen. Bakom snabbt växande psykiska och diffusa diagnoser kan dölja sig en hel del alkohol.

En annan sannolik delförklaring är den långsiktiga konsekvensen av de svåra påfrestningar som drabbade arbetande i samband med lågkonjunkturen i 1990-talets början. Effektivitetskraven skärptes på arbetsplatserna. Hotet om uppsägning hängde i luften för många. Kanske var fyrtiotalisterna redan i början av 1990-talet tillräckligt gamla och garvade för att klara krisen bättre. De satt säkrare i sadeln. Betecknande är att arbetslösheten år 1994 bland 50-åringar bara var drygt hälften så hög som i arbetskraften totalt.

Förhoppningsvis är det så att ännu yngre generationer, de som inte upplevt 1990-talet som vuxna, kommer att vara friskare och återgå till högre sysselsättningsgrader. Det är den arbetsmarknad, samhällsekonomi och socialförsäkring som leder dit vi behöver.
...
ANNA HEDBORG
Ordförande Socialförsäkringsutredningen
HANS OLSSON
Utredningssekreterare


SIEMs kommentar. Ingenting i artikeln tyder dock på att Socialförsäkringsutredningen kommer att servera denna sällsynt goda cigarr. Myndighets- och utredningsapparaten liknar mest en rastlös och senil åldring, med knapp ledsyn,, dålig hörsel, ständigt lallande om sina ungdomsminnen, och med stora svårigheter att tolka nya intryck. Man förmår inte inse att folkhälsopanoramat har drastiskt förändrats under senare delen av förra seklet, och att de gamla lösningarna inte är några lösningar alls, utan delvis bidrar till att skapa dagens ohälsa. I stället tar man fram sina gamla pokaler och putsar dem ytterligare en gång - arbetsmiljön , nykterhetsvården - och blandar dem med fromma förhoppningar om att saker och ting ska lösa sig genom tidens gång.

Vi får väl i alla fall vara glada att Anna Hedborg nu slutat nynna den vanliga visan om att ”det blir allt fler äldre”, som förklaring till folkhälsokollapsen. Som SIEM ett antal gånger pekat på är problemet inte de äldre, utan att hälsan bland de yngre och medelålders håller på att haverera, under trycket av allt intensivare vård- och rehabiliteringsåtgärder. Men att morötterna blir klena där geten är trädgårdsmästare är tydligen omöjligt att begripa. ( I klartext: När skolmedicinen får ta hand om folks sjukdomar blir de bara sjukare )

Kanske är det ofint att påminna om att de sextiotalister som i dag toppar ohälsoligan också är den första dagis-generationen. /Jmf den inledande notisen ovan i veckans Motgift/. Det finns alltså fler aspekter att ta hänsyn till när det gäller att värdera barnomsorgen efter än bara ”lärarens uppskattning”.

Konflikträdsla på arbetet ökar risk för sjukskrivning"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=401604&previousRenderType=2
Ny studie: Nio procent av sjukskrivningarna kan undvikas genom öppnare arbetsklimat.


SIEMs kommentar: Uppfinningsdomen är enorm när det gäller att servera gamla lösningar och förklaringar till nya problem. Att förklara nio procent av sjuktalen är ju alltid något, även om de stier med hundratals procent... Sen gäller det bara att visa att arbetsklimatet var öppnare förr, när man titulerade varandra på arbetsplatsen och anställningstryggheten var noll. Annars har ju studien ingen relevans alls för de stigande sjuktalen.

Korta åsikter från en utlänning om den svenska rehabiliteringen.

Rehabilitering i Sverige är inte lönsamt och den ska bort. I alla fall rehabilitering som den är idag är absolut inte någon lösning till Era återkommande problem med långtidssjukskrivningar.

Jag har köpt min rehabiliterings behandlingar sedan 1999 med både bättre och sämre effekter. Men jag har i alla fall prövat mig fram. I dag lever jag fortfarande. Ganska lyckligt och det ända jag bekymrar mig för är hur länge till kan jag fixa pengar till att fortsätta.

Nyligen hade jag fått en deltidsanställning. När mina skulder för tidigare rehabiliteringsinsatser bli betalda – kanske har jag råd att fortsätta mina behandlingar och inte bli tvingen till dem som finns i den svenska myndighetens regi. (offentligt finaserade)

Kulturella skillnader finns – inte minst inom vården. Rehabiliteringen är inte enbart för att göra mig frisk och påskynda min återkomst till arbete. Rehabiliteringen – den effektiva och önskade – kan fördröja mina hälsoförsämringar och ge mig hopp om ett aktivt och tillfredställande liv. Trots sjukdomen.

Men det klart – rehabiliteringen kostar. Köper man åtgärder enbart för att snacka sig fri från ansvaret – då är den nog som forskarna skriver Rehabiliteringen ofta bortkastade pengar.
Skulle de som borde ansvara för kostandseffektiv rehabilitering se till att köpa kvalitet istället – då kan jag garantera Er att återkomst till arbete och livet i övrigt är ett faktum.

Dem små resurser som finns för rehabiliteringsåtgärder fördelas på ett mycket underligt sätt.
Nyligen gav regeringen 1,6 miljarder kronor till arbetslösa sjukskrivna. För alla svenska län där man delar pengar mellan Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassorna. I Region Skåne har man fått 65 850 000,- kr. Oj – vad mycket man skulle kunna rehabilitera för det.

Men vänta lite – Du arbetslöse sjuke. Du ska få ca 590 kr per månad för att bli rehabiliterad för. Det är det som är kvar efter att myndigheterna har tilldelat sig själv resurser för nyanställning och annat.

Vi har ingen annan väg än att själv agera i högre och högre utsträckning. Och rehabilitera och vårda oss själva. Rehabilitering är nödvändigt och önskvärd. Bara om rehabiliterings servicenivå och kortare och kortare insatser inte leder till att påstående ”rehabilitering är sjukframkallade” blir det ledande sanningen. /
Elisabeth i Helsingborg - rehabiliterings expert för kronisk sjuka

Minskat överskott i pensionssystemet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=594358
Överskottet i pensionssystemet har minskat kraftigt de senaste åren på grund av arbetslöshet och att fler är sjukskrivna. Från ett överskott på 218 miljarder kronor 2001, var överskottet nere på 9 miljarder kronor 2004 enligt en granskning som SVT:s Rapport gjort. Om tillgångarna i systemet fortsätter att minska och det blir underskott, sänks pensionerna. Vid ett kraftigt överskott kan pensionerna istället höjas.

SIEMs kommentar: Folkhälsohaveriet ska alltså bekostas av ålderspensionärerna, ty de har ingen möjlighet att försvara sig mot ytterligare plundring. Vi har ett överlägset bättre förslag: Låt folkhälsohaveriet bekostas genom neddragna politiker-arvoden och myndighetslöner. Då ska ni se att det blir åtgärder!

Var femte fyraåring är överviktig
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593432
Landets första kartläggning av fyraåringars längd och vikt visar att var femte fyraåring är överviktig. Hälften av alla överviktiga fyraåringar riskerar att bli feta som vuxna. (P1 Kropp & Själ)


SIEMs kommentar: Ska det snart vara slutsnackat om bristande skolgymnastik, datorvanor eller ungdomars allmänna lättja som orsak till fetmaepidemi och folkhälsohaveri? Det som pågår är undernäring och folkförgiftning!

15-åring dog efter fotbollsmatch
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593441
En 15-årig pojke avled efter en träningsmatch i fotboll i Norrköping på söndagen.
...Vad pojkens död beror på är inte klarlagt. 15-åringens död är det fjärde kända dödsfallet bland unga idrottare i år.


SIEMs kommentar
: Vi ser fram mot hur Anna Hedborg tänker bekämpa barnfetman genom kraftåtgärder mot dålig arbetsmiljö. Hon kan väl ändå inte våga släppa ut ungarna på fotbollsplan för att ta livet av sig genom motion? Eller våga erkänna att de främsta orsakerna till dagens ohälsa inte är riktigt de hon trott?

Coop får inte använda sällskapsspel
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593876
Marknadsdomstolen förbjuder butikskedjan Coop att vid marknadsföring av ekologiska varor använda det webbbaserade sällskapsspelet Änglamarksgården, som enligt domen misskrediterar de lantbrukare som inte är Kravanslutna.
....


SIEMs kommentar:
Kampen mot näringstillskott och giftfritt odlad mat är välorganiserad och utnyttjjar de märkligaste mediala, ekonomiska och juridiska trick. Coop friades tidigare efter långt processande dock för den omtalade reklamfilmen för Änglamark där en servitör erbjuder kroggästerna en dusch bekämpningsmedel på maten, en film som jordbrukarorganisationer ville förbjuda av samma anledning. Skulle man förbjuda Volvo göra reklam för sina produkter, som genom sin blotta existens ju misskrediterar Saab och Fiat? Är alltså alla produkter på marknaden lika bra? När tänker marknadsdomstolen i så fall göra nåt åt alla sk experter som sprider okunniga fördomar och idiotier omkring näringstillskott, naturmedel och naturlig läkekonst?

Ljug mer
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1454998,00.html

SIEMs kommentar: Lögner är alltså allmänt accepterat och systematiska inom det offentliga livet,. Det som inte är accepterat är konspirationsteoretiker - folk som påstår att ljugandet är systematiskt.

Studio Ett om Läkemedelskonsumtionen
http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/studioett.htm
I radioprogrammet Studio Ett den 12 April granskades läkemedelskonsumtionen. Äldre äter för mycket medicin och många skulle bli friskare utan läkemedel, visar flera undersökningar.

I programmet medverkade Britt Andersson vars far övermedicineras i ett äldreboende. I början av programmet redovisade hon en lång lista på mediciner som henns far får och har fått:
"Dels är det betablockerare och blodförtunnande. Sen är det då anti-depressvia och neuroleptika och sömnmedel förstås. Och sen är det en och annan penicillin och flera olika sorter är det av neuroleptika och antidepressiva."
Britt Andersson är allt annat än tacksam för att hennes far medicineras på detta sätt. Istället är hon djupt orolig för hur medicinerna påverkar hennes far. ...


SIEMs kommentar: Läs och prenumerera på 2000-talets vetenskap, den blir bara bättre och bättre.


MOTGIFT v 14


Mars-magasinets tema ”Det medicinska fiaskot får ett par uppföljande notiser här:

Torsdag 7 april 2005 SVT 2: 20:00 Ramp om historia (21:00)
UR. Folkhemmets baksida. Mellan 1930- och 1970-talet placerades de icke-önskvärda på institutioner, där de utsattes för elchocker, steriliseringar och lobotomi. Lisbet östman bodde i över 20 år på mentalsjukhus. Text-tv 299. Även i SVT1 8/4, 19/4 och 20/4. [6587]


Ökad barnadödlighet i världen
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=590697
Varje år dör drygt en halv miljon kvinnor under förlossningen eller graviditeten och 10,6 miljoner små barn, de flesta av orsaker som hade kunnat undvikas. Det skriver WHO i en ny rapport.

Rapporten visar också att situationen blivit värre sedan 1990-talet, trots medicinska framsteg.

.... De vanligaste dödsorsaker för barn under fem år är lunginflammation, diarré, malaria, mässling och aids och bland gravida kvinnor är osäkra abortmetoder en vanlig dödsorsak.

Det finns enkla sätt att få ner dödstalen med hjälp av till exempel vaccinationer, antibiotika, myggnät, och saltlösningar mot uttorkning.Nu vädjar WHO om nio miljarder dollar om året till barn- och mödrahälsovård......

SIEMs kommentar: Situationen blir värre trots medicinska framsteg, säger man . Varför man då ska satsa på mer vacciner och antibiotika i stället för dränering av myggträsk, boendestandard, livsmedels- och vattenförsörjning, etc är obegripligt. Om det finns rent dricksvatten behöver man inte vänta in att folk drabbas av diarreer och uttorkning, för att sen ge dem saltlösning. Fast leverantörerna av vaccin, antibiotika och saltlösning lär gnugga sina händer.

För att bygga upp den basala levnadsstandarden i dessa länder krävs framför allt slut på de ständiga krigen om diamanter, olja, mineraler och andra naturresurser. Dessa krig skulle inte kunna pågå utan acceptans från just de rika länder som skickar ”hjälpen”. Om krigen kan få ett slut så kommer spädbarnsdödligheten att minska. Det kommer vitrockarna att räkna som ett nytt ”medicinskt framsteg”. De verkliga segrarna skriver historien.

Alla talar om rehabiliteringen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=397471&previousRenderType=8

Rehabilitering förlänger sjukskrivningstiden, och ju längre sjukskrivningstiden blir, desto mindre är chansen att återgå i arbete. Därmed blir denna så omhuldade lösning en del av problemet.
....

Tanken med rehabilitering är att individen ska återgå i arbete efter avslutat sjukfall. Men, visar forskarna, det resultatet uppnås avsevärt bättre i gruppen som inte rehabiliteras. Och det i princip oavsett vilka typfall och rehabiliteringsinsatser man studerar.

Det här beror inte på att rehabilitering skulle vara sjukdomsframkallande, även om man kan fundera över om inte "klientifiering" och övertagandet av individens ansvar också spelar in i hur människan ser på sig själv och sin förmåga.
....


SIEMs kommentar: Den vanliga logik som tillämpas när medicinska åtgärder utvärderas är:
”Det ser ut som en anka, det låter som en anka, det smakar som en anka, men det är naturligtvis ingen anka”. Eller som det formuleras ovan ”Det här beror inte på att rehabilitering skulle vara sjukdomsframkallande.”

ANH: pressmeddelande 5 april 2005
EG-domstolens chefsjurist anser kosttillskotts-direktivet olagligt enligt eg-grundlagen


Mycket uppmuntrande nyheter möter idag de miljoner EU-konsumenter som väljer att använda kosttillskott. Som resultat av den banbrytande utmaningen av den omdiskuterade Kosttillskottsdirektivet i EG-domstolen, framfört av the Alliance for Natural Health - ANH, har Generaladvokaten Geelhoed, chefsjuristen vid EG-domstolen, givit omfattande stöd till fördel för ANH.

Vad betyder detta? Chansen har ökat för konsumenter som vill fortsätta ta de kosttillskott som de anser vara bra för sin hälsa. Motståndet mot det föreslagna EU-direktivet har varit omfattande och nu är det möjligt att konsumenten, trots alla motsättningar, kommer att vinna. Detta kan liknas med nutidens David och Goliat.

Klockan 9.30 idag i Luxembourg, sammanfattade Generaladvokaten sina åsikter:


* Kosttillskottsdirektivet överträder proportionalitetsprincipen - en av EG-grundlagens principer.
* Det tar inte tillräcklig hänsyn till kraven om rättsligt skydd, rättslig säkerhet och en sund administration.
* Direktivet är därmed, ogiltigt enligt EU-lag.

Det bör betonas att Generaladvokatens åsikter inte är samma sak som ett domslut. EG-domstolen lämnar sannolikt sitt besked i juni i år. Men till 80 % följer domstolen Generaladvokatens rekommendation.

Om rekommendationen godkänns upphävs förbudet som skulle träda i kraft 1 augusti i år. Förbudet gäller alla vitamin- och mineralformer som inte finns med på den sk "Positivlistan" då den anses vara illegal. Kontentan är att Positivlistan anses vara för snäv, restriktiv och baserad på för svag forskningsgrund.

På så sätt undviker man de helt orimliga situationerna som det föreslagna Kosttillskottsdirektivet skapar. Till exempel skulle syntetiskt tillverkat selen bli tillåtet enligt Positivlistan, men inte den naturliga formen som finns i t ex paranötter. De syntetiska formerna av E-vitamin (som ofta används i de rapporterade studier som fått negativa resultat) skulle tillåtas medan de naturliga och hälsosamma formerna skulle ha förbjudits.

Ett enastående ögonblick för the Alliance for Natural Health

ANH representerar en EU-bred organisation vars målsättning är att säker forskning och bra lagar används i reglering som påverkar den naturliga hälsovårdsindustrin.

Tillgång till kosttillskotten som konsumenten anser sig behöva, har nu ökat. Om Generaladvokatens rekommendationer bekräftas av EG-domstolen representerar detta tre års fast engagemang och hårt arbete hos ANH och dess många supportrar över hela världen.

"'Det är lovvärt av Generaladvokaten genomskådat Kosttillskottsdirektivets bristfälliga vetenskapliga grund idag," säger Dr. Robert Verkerk, VD för the Alliance for Natural Health. " Detta är en stor dag för de tiotals miljoner konsumenter som har en brinnande tro på fördelarna av naturlig och förebyggande hälsovård."

David C. Hinde, Solicitor and ANH Legal Director, tillägger: "Denna rekommendation är avgörande. Vi vill att Kosttillskottsdirektivet ska göra det som den ämnades för - att skapa en "frihamn" för kosttillskott så att de inte klassas som läkemedel. Vi är optimistiska att EG-domstolen kommer att godkänna Generaladvokatens rekommendationer."

Stödjer säkra kosttillskott

ANH stödjer många av direktivets fördelar och stödjer förbud mot livsmedel och kosttillskott som är uppenbarligen farliga för konsumenten, något som även existerande livsmedelslagar gör idag. Det är dessutom inte rationellt enligt grundprinciper gällande forskning, att klassa en ingrediens som farlig utan att först ta hänsyn till doseringen, något som inte funnits med ibland de villkor för införsel av ett näringsämne på Positivlistan.

ANH menar att bättre system bör tillämpas. Till exempel en "Negativlista" over ingredienser vars dokumentation bevisar en hälsorisk. Kosttillskottsdirektivet föreslår ett förbud mot alla ingredienser som tillverkare inte har råd att registrera på grund av EU-kraven av en omfattande och dyr dokumentationsprocess. Nu kommer näringsämnen som varit en del av vår kost i tusentals år, men som numera finns mindre av i dagens kost, att få finnas kvar i form av kosttillskott. Ett exempel är ämnet bor som saknas i Sveriges jordar och förebygger benskörhet men som inte finns med på Positivlistan.

"Det finns ett direkt samband mellan kroppens näringsstatus och hur starkt immunförsvaret är. Kosttillskott är en viktig näringsgrund för hälsa. Det är näringsämnena i kosten som bygger kroppen och hälsan, men eftersom dagens kost till 75% består av tomma kalorier är kosttillskott en nödvändighet. Därför välkomnar jag detta beslut. Vi måste sätta människors hälsa och välbefinnande i första rummet.," tillägger Sanna Ehdin, fil dr, immunolog och författare till Den självläkande människan.

Ingrid Franzon, näringsmedicinare och kampanjansvarig för ANH i Sverige påpekar att "Miljön är ett hälsoproblem idag. Jorden, fisk och djurbestånd drabbas men även vi människor. Kroppen behöver vitaminer och mineraler för att fungera och en del av den funktionen är att bli av med de miljögifter som den överbelastas med. Näringsmedicin är relativt nytt och är i många avseende lösningen på hälsoproblem som orsakas av miljön. Detta ligger bakom utvecklingen av kosttillskott och stöds av tusentals studier. Det är inte läge att begränsa tillgången till näringsämnen till ett begränsat antal syntetiska ämnen, som de som finns på Positivlistan. Dagens rekommendation stödjer framtidsutveckling."

Jörgen Åswärd, representant för Kommittén för Alternativ Medicin - KAM säger. "När nu regeringen bestämt sig för att införa ett register för yrkesverksamma alternativmedicinare skulle ett förbud mot se mycket konstigt ut. Det skulle indirekt se ut som ett yrkesförbud för något som regeringen är med och sanktionerar. Det finns tusentals yrkesverksamma alternativmedicinare I Sverige som rekommenderar och använder toppmoderna kosttillskott för sina patienter. Om dessa näringsformer tillåts kan vi fortsätta att erbjuda våra patienter de hälsofrämjande lösningar som de söker. Ett förbud skulle förbjuda våra verktyg."

Peter Wilhelmsson, ägare till Alpha Plus, vittne i ANH-målet och svensk distributör av kosttillskott menar att: "Om Kosttillskottsdirektivet trätt i kraft som tänkt skulle vi fått omformulera över hälften av våra produkter - men till skillnad från många andra företag har vi inte omformulerat ännu eftersom vi förväntar en seger för ANH. EU Kommissionen bör nu även ta hänsyn till hur lagen drabbar den yrkesverksamma alternativmedicinaren och spjutspetsföretagen inom branschen. Det är de som utvecklar den näringsmedicinska framtiden".

Överläkaren Bo Jonsson säger: "Utifrån en helhetsbedömning och aktuell forskning är det klart att bra kosttillskott kan vara en betydelsefull del i både behandling och prevention av många sjukdomar tillsammans med lämplig kost och andra livstilsrekommendationer."

"Det finns mycket forskning som visar att vitaminer och mineraler, ffa i naturligt förekommande former har stor betydelse för vår hälsa, säger företagsläkaren Bertil Dahlgren. "För mej som rehabläkare med huvuduppgift att få människor tillbaka till hälsa och arbetsförmåga igen är det värdefullt att också kunna ge råd om kostillskott. Att införa restriktioner beträffande möjligheterna att ordinera tillskott skulle kunna leda till sämre möjligheter för rehabilitering och för att minska sjukskrivningar och sjuktal."

Ewa Björkeson från Kusin Vitamin i Stockholm berättar: "Äntligen har vi hopp om att få fortsätta att erbjuda de produkter som våra kunder frågar efter och vill ha. Alternativet var att ersätta bra och efterfrågade produkter med kosttillskott av en sämre kvalitet."

Framtiden för innovativa hälsoprodukter är säkrad

Detta är bara början för the Alliance for Natural Health. Regler och lagar från EU omvandlas till lagar som kan komma att påverka hela världen genom Codex och WHO. Utan att ens behöva motivera påstådda hälsofaror, och utan minsta hänsynstagande när det gäller nytta, så har säkerhetsrisker påståtts ligga till grund för en begränsad tillgång av naturliga livsmedel - kosttillskott.

"Men kosttillskott är bland de säkraste saker som går att stoppa i munnen - säkrare än mat, säger Dr Robert Verkerk. 'Vid dagens minskning av vitamin- och mineralhalterna i våra livsmedel och en lavinartad ökning av degenerativa sjukdomar som hjärtkärlsjukdom och cancer, är detta en väldigt viktig sak att kämpa för D. Thomas (2003) A study on the mineral depletion of the foods available to us as a nation over the period 1940 to 1991, Nutrition and Health, 17: 85-115. [1]."

David Hinde tillägger " Alliance for Natural Health fortsätter att kräva att reglering av hälsofrågor grundar sig på säker forskning och bra lagar."

Radio om HIV
Hejsan alla! Lyssna till denna intelligenta intervju med Chrsitine Maggiore och Liam Scheff som berör HIV/AIDS frågarna på dess rätta punkter. Intervjun med dem börjar först efter 30 min, så ni kan flytta fram markören 30 min fram så slipper ni slöpratet. These people are the real heroes...det är det enda jag kan säga. Tack Gode Gud för dem!!!

Med kärlek Katarina Olli

....
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/index.php
under Earth 101 Tuesday, April 19, 2005 10:00 AM
This link should enable you to listen on realplayer:
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/pls.php?mp3fil=2412
and this should download it as an MP3:
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/mp3/050419_100002htji.MP3

Även påven är emot kondomer
http://groups.msn.com/Condomfactsandfiction
Ska detta vara skydd mot HIV-infektion, så som de medcinska myterna påstår?

Varför finns det nästan inga Amish med autism? Beror det på att de inte vaccinerar sina barn?
http://www.washtimes.com/upi-breaking/20050321-115921-9566r.htm
http://washingtontimes.com/upi-breaking/20050417-052541-5549r.htm

LANCASTER, Pa., April 18 (UPI) -- Part 1 of 2. Where are the autistic
Amish? Here in Lancaster County, heart of Pennsylvania Dutch country, there
should be well over 100 with some form of the disorder.

I have come here to find them, but so far my mission has failed, and the
very few I have identified raise some very interesting questions about some
widely held views on autism.

The mainstream scientific consensus says autism is a complex genetic
disorder, one that has been around for millennia at roughly the same
prevalence. That prevalence is now considered to be 1 in every 166 children
born in the United States.

Applying that model to Lancaster County, there ought to be 130 Amish men,
women and children here with Autism Spectrum Disorder. Well over 100, in rough terms.
.....
So far, from sources inside and outside the Amish community, I have identified three Amish residents of Lancaster County who apparently have full-syndrome autism, all of them children.

A local woman told me there is one classroom with about 30 "special-needs" Amish children. In that classroom, there is one autistic Amish child. Another autistic Amish child does not go to school. The third is that woman's pre-school-age daughter. If there were more, she said, she would know it.....


Radio om vacciner:
To listen to the Promo of VaxTalk, go here:
http://poisonevercure.150m.com/vaccines/sound/KIRBYpromo.mp3
All VaxTalk programs are posted here:
http://poisonevercure.150m.com/vaxtalk.htm

Förfalskad forskningsrapport upprör i USA
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=598221
I USA misstänks forskare för att medvetet ha förvanskat fakta i en rapport om slutförvaringen av kärnavfall. Precis som i Sverige diskuterar amerikanerna möjligheten att ta hand om sitt radioaktiva avfall djupt nere i urberget. Men nu misstänks forskare för att medvetet ha förvanskat fakta i en rapport om den planerade slutförvaringen i Yucca-berget utanför Las Vegas....


SIEMs kommentar:
Beställda forskningsresultat förekommer alltså inte bara inom medicinen, utan även inom andra områden som påverkar mänsklighetens överlevnad. Ett gott skäl att låta sunt förnuft och försiktighetsprinciper styra beslut om sådana frågor. Och vad säger sunda förnuftet oc h försiktighetsprinciperna då ? Tja.. om du är fullt nykter och ändå osäker.... Låt Bli!

Bilavgaser ökar risken för hjärtinfarkt kraftigt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=404729&previousRenderType=6

Den som bott på Hornsgatan i 30 år löper väsentligt högre risk att plötsligt dö i hjärtinfarkt än den som varit bosatt på landet. Svenska forskare kan nu visa på ett direkt samband mellan luftföroreningar och akut hjärtdöd.

Det har länge varit känt att stress, rökning och osund kost ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Nu visar det sig att även vår boendemiljö har stor betydelse. ...


SIEMs kommentar
: I mars-magasinet analyserade vi levnadsstandardens stora betydelse för folkhälsan, notisen ovan ger ytterligare bekräftelse och exempel på detta. (Luftföroreningar utgör inget måttpå levnadsstandard, men förmåga att skydda sig mot luftföroreningar gör det! ) Det som däremot inte har någon större betydelse ( i vart fall positiv) för hjärt-kärlsjukdomarna är kolesterol- och blodtryckssänkande kemikalier som läkare i dag prackar på folk.

Ät inte flygande hundar!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=335396

Försök på apor bekräftar det som forskare tidigare har misstänkt: ett bekämpningsmedel som i Sverige har använts mot bladlöss kan orsaka Parkinsons sjukdom.

För några år sedan rapporterade forskare från amerikanska Emroy University i Atlanta att råttor som utsattes för bekämpningsmedlet rotenon utvecklade tecken på den fruktade och obotliga nervsjukdomen. Nu har försöken upprepats och gett liknande resultat på apor, vilket tyder på att sambandet gäller också för människans del.

- Apors hjärnstruktur liknar människans mycket mer än vad råttors hjärnstruktur gör, säger forskaren Timothy Greenamyre i en kommentar till resultaten som presenteras vid den pågående hjärnforskningskonferensen i San Diego i USA.

Rotenon är ett bekämpningsmedel som länge betraktades som helt ofarligt för både människa och miljö. Det användes mot skadeinsekter, men är numera bara godkänt för att döda smittade fiskar eller kräftor i kommersiella odlingar.

Parkinson drabbar ungefär en procent av alla människor över 65 år. Sjukdomen kännetecknas av tilltagande skakningar, stelhet och talsvårigheter. Det finns en viss ärftlig risk, men i de flesta fall är orsaken okänd. Vid sjukdomen dör de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin....

SIEMs kommentar: I månaden har det populära näringstillskottet Spirulina hamnat ordentligt i blåsväder. http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2005-04-06&Artikel=590041
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage____11423.aspx vilket som vanligt medför en rad oroliga mail och telefonsamtal.

Sakförhållandet tycks vara

1) att vissa kottepalmer på ön Guam står med rötterna i blågröna alger, sk cyanobakterier, vilka visats innehålla små mängder av ett ämne (BMAA) som misstänks ha neurotoxiska effekter
2) att kottarna från dessa palmer tycks anrika och koncentrera detta giftiga ämne
3) att de flygande hundar som lever på dessa kottar därmed också får en högre koncentration av PAAM
4) att flygande hundar används som människoföda av befolkningen
5) att befolkningen tycks uppvisa en högre frekvens av neurologiska sjukdomar - t ex Parkinson - vilket då kan misstänkas bero på BMAA.

Mot detta resonemang har vi i dag inte så mycket att invända. Problemet är vilka praktiska slutsatser man kan dra i dagsläget: Ska man avråda från konsumtion och i så fall av vad?

- av flygande hundar?
- av palmkottar?
- av den typ av blågröna alger som finns på Guam?
- av alla blågröna alger, även Spirulina, där BMAA i vart fall ännu ej ens konstaterats?
- av alla djur som lever på blågröna alger,
- av alla växter som lever i närheten av blågröna alger, eller lever på sådana djur och växter ...?

Eftersom BMAA alltså uppenbarligen anrikas i näringskedjan borde det rimligen vara mer riskabelt att förtära havsfisk, skaldjur, musslor etc, som kan misstänkas ha utnyttjat cyanobakterier som föda. Några larm eller indragningar av sådana matvaror har vi inte sett diskuteras. Att bland alla dessa misstankar välja ut just Spirulina som måltavla för medial uppmärksamheten är emellertid självklart, mot bakgrund på den nu väl inarbetade politiskt-mediala kampanjen mot kosttillskotten.

Därmed kan man ju också avleda uppmärksamheten från andra infallsvinklar på samma problem - nämligen hälsokonsekvenserna av Östersjöns allt tätare algblomningar och ansvaret för dem
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=405052&previousRenderType=2
Den svenska regeringen har ju tidigare slagits för att Östersjöfisk ska undantas från EU:s gränsvärdesbestämmelser för andra miljögifter, det vore ju väldigt opassande att nu lägga BMAA-problemet som lök på Östersjölaxen. Ofarligare att diskutera Spirulina, det drabbar ju bara hälsokostarna.

Aftonbladet - som annars lydigt deltar i skallet på kosttillskotten - hann dock inte riktigt med i svängarna denna gång. Även solen har sina fläckar: :-)
http://www.aftonbladet.se/halsa/0011/11/spirulina.html

Vad hade då denna kommentar med notisen om rotenon och Parkinson att göra? Ja - att det börjar bli alltmer uppenbart att den moderna vågen av neurologiska sjukdomar egentligen utgör ett förgiftningsproblem, skapat av kemisk industri och industriellt förorsakad ekologisk obalans, medan läkarvetenskapen som vanligt försökt att skära pipor i vassen genom en bisarr sjukdomslära och lika bisarra behandlingsmetoder.

Kodmeddelande till aktivister
http://www.organix.com/Dirty-Dozen.htm
E104,
E133
E110
E122
E124
E132
E951
E954
E950
E621
E211
E220

Äldre har dåligt vaccinationsskydd
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=329022
Många äldre har för dåligt vaccinationsskydd mot sjukdomar som stelkramp, difteri och polio. Därför behövs nationella riktlinjer för vaccinationer av äldre, liksom det idag finns barnvaccinationsprogram. Det säger smittskyddsläkaren i Stockholm, Åke Örtqvist...
...
Bara drygt hälften av 30-talisterna är vaccinerade mot difteri och bland dem som födde före femtiotalet saknar många att fullgott skydd mot både difteri och stekramp.

– Det finns ju då ett antal stelkrampsfall varje år. Faktiskt drabbar det oftast den äldre kvinnan som håller på och påtar i sin blomkruka och skadar sig. Inte den som får en stor skada ute på en trafikplats.

SIEMs kommentar. Studera själv statistiken över den förskräckliga stelkrampsepidemi som grasserar genom att klicka på http://gis.smittskyddsinstitutet.se/MAPAPP/build/21-137000/table/Tetanus_swe_year_all.html
För att inte tala om difteri-explosionen:
http://gis.smittskyddsinstitutet.se/mapapp/build/11-101000/table/Diphtheria_swe_year_all.html
OBS att dessa siffror härrör från en befolkning som enligt Åke Örtqvist har ett dåligt vaccinationsskydd. Vad skulle vi inte vinna på en massiv vaccinationskampanj för äldre?

Ingefära kan hjälpa mot graviditetsillamående
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=589225
Ingefära tycks kunna hjälpa mot graviditets-illamående och påverkar inte barnet i magen. Enligt en genomgång av studier på området som Reuters refererar kan ingefära och även vitamin B6 minska det illamående som många gravida drabbas av....


SIEMs kommentar. Nu är det dags att säga ajö till julpepparkakorna. De kommer framöver att regleras som läkemedel och säljas på recept, om vi förstår EU:s strävanden rätt. Finns det ingen kaka som hjälper mot byråkratisk idioti? Smällkarameller kanske?

FN manar till totalförbud mot kloning
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=573121
FN:s generalförsamling röstade under tisdagen nej till kloning. (pressens bild)
Under tisdagen antog FN:s generalförsamling en deklaration som uppmanar världens länder att förbjuda alla former av kloning. Beslutet som i flera år splittrat FN:s medlemsstater var långt ifrån enhälligt.

Det var en splittrad generalförsamling som under tisdagen fattade sitt beslut. Med 84 av medlemsländerna för ett totalt förbud, 34 emot och 37 länder som avstod röstades den nya deklarationen mot kloning igenom.


SIEMs kommentar: Sveriges officiella hållning är ju att FN-beslut krävs och ska följas. Får se....

Allt fler européer super ihjäl sig
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=403459&previousRenderType=6

Över en halv miljon människor super ihjäl sig i Europa årligen och dödsfallen blir allt fler. "Det är hårresande", säger folkhälsominister Morgan Johansson som har med sig WHO i kampen mot alkoholskadorna.

600.000 människor dog i Europa 2002 till följd av alkoholkonsumtion, visar nya siffror som presenterats vid en WHO-konferens i Stockholm. Det är en ökning med 15 procent sedan 2000.
...

Hel generation barn kan få förkortad livslängd av fetma
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=402249&previousRenderType=6
Mer än var femte sjuåring i Stockholm är överviktig eller fet. Dagens skolbarn blir den första generation i Sverige som lever kortare än sina föräldrar. Det anser Sveriges ledande expert på barnfetma.
....
Fetma och övervikt bland sjuåringar i Stockholms län har ökat från 8,5 till 21 procent sedan 1989
.

SIEMs kommentar: ”Sveriges ledande expert på barnfetma” anser dock tydligen fortfarande att lösningen ligger i fettsnål kost och mera motion. Vi får alltså se fram mot en alltmer växande och expertledd fetmaepidemi.

"Regeringen bromsar regler om näringsriktig skolmat"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=406626&previousRenderType=2
Förslag att skolmåltiderna ska följa svenska näringsrekommendationer borde inte anses upprörande, skriver professor på övervikt. ....

Socialstyrelsen utreder äldres mat
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=596357
Kvalitén på mat till äldre ska utredas av Socialstyrelsen. Det gäller maten som de äldre får av hemtjänsten och äldreboenden.
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson anser att många äldre har anledning att vara missnöjda med den maten.
Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för tillsyn när det gäller mat till äldre och att undersöka om det behövs tydligare regler för mathållningen.
En första rapport ska vara klar senast 1 april nästa år.
Närmare 200 000 äldre i Sverige får sin mat levererad till hemmet eller äter på kommunernas äldreboenden.


SIEMs kommentar: Näringsfrågorna i den storskaliga livsmedelsproduktionens tidevarv hanteras politiskt som en äldrefråga, en skolfråga, en fetmafråga eller vad som helst utom en fråga om folkhushåll och biologi. En anledning är väl - förutom det som berörs i månadens ledare ovan - bl a att man lyckats poltitiskt ”skriva fast sig” i t ex EU-direktiven om kosttillskott, där företrädare för de flesta partier ville göra det olagligt att påstå att en allsidig kost inte i allmänhet skulle ge tillräckligt med näringsämnen. Därmed förhindras effektivt varje kritisk utanförstående granskning av den förda livsmedelspolitiken!

Skolskjutningen i USA - Prozac igen

Prozac fanns med också vid den senaste vansinniga skolskjutningen [1] [2]. Washington Times skriver idag: "Tonåringen som i raseri utförde dödsskjutningarna vid en högstadieskola i Minnesota gick på Procaz, vilket gör att det nu finns ytterligare en person på listan över ungdomar som begått liknande brott medan de gick på antidepressiva medel eller andra 'stämningshöjande' medel."

Listan börjar, som framgår av artikeln i Washington Times, bli mycket lång!

Psykiatriker och läkemedelsbolag skyller på "den underliggande depressionen". Släktingar till den 16-årige Weise håller inte med. De säger att Weise alltid haft en bra relation till sin farfar (som var den första person Weise sköt): "... det var aldrig några allvarliga gräl eller hårda ord mellan dem." De misstänker det antidepressiva medlet som Weise fick och säger: "Hans medicindos hade ökats en vecka tidigare.." [3]

FDA tvingades i höstas gå ut med kraftiga varningar om utskrivningen av antidepressiva medel till barn och ungdomar. Man skrev: "Alla pediatriska patienter som behandlas med antidepressiva medel, på olika indikationer, bör iakttas nog efter tecken på klinisk försämring, självmordsbenägenhet, och andra ovanliga förändringar i beteende, speciellt under de första veckornas behandling, eller då dosen ändras, till att vara högre eller lägre." ("All pediatric patients being treated with antidepressants for any indication should be observed closely for clinical worsening, suicidality, and unusual changes in behavior, especially during the initial few months of a course of drug therapy, or at times of dose changes, either increases or decreases.") Man varnade också för att "uppkomst av ängslan, agitation, panikattacker, sömnsvårigheter, irritation (aggressivitet), impulsiivitet, akatisi (rastlöshet), hypomani, och mani har rapporterats hos vuxna och pediatriska patienter som behandlats med antidepressiva medel ..." http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIlabelChange.htm

Det svenska Läkemedelsverket tycker dock att Prozac ska bli ett godkänt läkemedel för svenska barn. Myndighetens informationsansvariga, och tillika främsta förespråkare för antidepressiva medel, professor Björn Beerman (i tidningen Läkemedelsvärlden) och experten Jane Ahlqvist Rastad (Läkartidningen nr 6 2005) hoppas få ut Prozac på den svenska "barnmarknaden" inom kort. Ahlqvist Rastad säger: "En ansökan om godkännande av fluoxetin [Prozac] för behandling av depression hos barn och ungdomar är dock under utredning inom EU-samarbetet. Sannolikt kommer vi således inom en snar framtid att ha tillgång till ett SSRI-medel som godkänts på denna indikation."

Janne Larsson janne.olov.larsson@telia.com
skribent

[1] School shooter took mood-altering drug (THE WASHINGTON TIMES, March 25)
"The teen who went on a deadly shooting rampage at a Minnesota high school Monday was on Prozac, adding to the list of youths involved in similar crimes who were taking antidepressants or other mood-altering medications."
http://washingtontimes.com/national/20050324-114419-5312r.htm


[2] Red Lake shooter's bleak portrait of reservation life was accurate (Pittsburgh Post Gazette, March 25)
"The last time he saw a mental health professional at Red Lake hospital was on Feb. 21, she said. She remembers the date because it was the same day he refilled his prescription for 60 milligrams a day of Prozac, which he had been taking since last summer."
http://www.post-gazette.com/pg/05084/477380.stm

[3] Relatives: Did meds play a role? (Star Tribune, March 25)
"Jeff Weise had "a good relationship" with the grandfather he shot and killed on Monday as prelude to his deadly assault on students and others at Red Lake High School, according to relatives who are struggling to understand what might have pushed the teenager from sometimes bizarre behavior to mass murder and suicide....
"They wondered, too, about medication he was supposedly taking for depression, and a recent increase in his prescribed dosage...
"The daughters said Jeff loved his grandfather, and his grandfather loved him," Cook said. "There had never been any serious differences or harsh words between them...
"They were surprised by all of this, but they were stunned he would shoot his grandfather...
"His medication dosage had been increased a week earlier..
"Studies have linked Prozac and similar antidepressants to a greater risk of suicidal thoughts and behavior in kids. In October, the Food and Drug Administration revised the drugs' packaging to warn health professionals that they should closely monitor young patients when an antidepressant is prescribed or the dose is changed."
http://www.startribune.com/stories/462/5312255.html

SIEMs kommentar:
se även notisen ovan: Undernärda barn blir våldsamma ungdomar!
http://www.newstarget.com/006194.html

Kurt Winberg Nielsen, grundlæggeren af biopatien
, døde d.11. december på Filippinerne omgivet af sin familie. Mindeordene er skrevet af biopat Marianne Palm og barndomsvennen, religionshistoriker Lars Steen Larsen

Kurt, vi kunne ikke komme til din begravelse på Filippinerne, og som vi kender dig, ville du også med din helt egen humor og særlige mimik bestemt takke nej til en højtidelig krans og dybe alvorsord. Men du slipper ikke for at blive mindet for din genialitet. Ingen som dig kunne få store videnskabelige biomedicinske principper gjort enkle og gennem din første bog ”Biologisk Regeneration” lære høj og lav, sund og usund, hvordan vi kan skabe et bedre liv med enkle principper indenfor ernæring, biologisk medicin og naturlige behandlingsmetoder. Ingen kunne som dig forene det bedste fra Østen og Vesten og vise os, at selvom de to verdener tilsyneladende var modsætninger i både teori og praksis, så kunne netop du lære os, at det umulige blev gjort muligt, og med en entusiasme og generøsitet dele ud af dine evner til klienter og alle dine studerende på Biopatskolen, som du grundlagde i 1981. I mange år praktiserede du på Trianglen på Østerbro, og folk valfartede fra hele Europa for at få del af din viden og din praktiske måde at opstille enkle løsninger og endog til mennesker med alvorlige sygdomme. Os, der kender dig, ved, at du aldrig følte dig som noget særligt, og lige så god du var som biopat, lige så elendig var du til alt, der havde med penge at gøre. Du knoklede fra morgen til midnat og tømte gerne lommerne til de forarmede sjæle, der kom forbi. På Filippinerne gav du rundhåndet ud til naboens børn, til forældreløse i projekter, så de alle kunne komme i skole og få mad og tøj - og til dine mange venner derude, når det kneb for dem - mens du fortsatte dit arbejde i Biosym, som du grundlagde sammen med din søn, Kim, i 1986. Du var genial som biopat, genial som skribent, og du gik aldrig på kompromis med kvalitet. Kom der ny forskning indenfor fedtsyrer eller andre næringsstoffer eller var nogen uenige i dine synspunkter, var du på plads med din til tider kradse pen. Og hvis vi andre ikke havde lært at argumentere for vores synspunkter inden, skulle vi nok få det lært, hvis vi overhovedet skulle vække genlyd hos dig. I de sidste mange år på Filippinerne holdt du øje med forskningen fra nær og fjern, kunne gennemskue dårlig og god forskning og gav behandlere i Danmark en enestående chance for at være opdateret med den nyeste viden uden at glemme, at det hele i bund og grund handler om, hvilke metoder der var til vores klienters bedste. Du var også en livsnyder og i dit fulde es, når du var sammen med venner i Danmark, på Filippinerne, eller når de danske venner besøgte dig derude. Og så berigede du os med en utrolig glæde, varme, gæstfrihed, generøsitet og oplevelser kombineret med afslappende samtaler og intellektuelle dyster, så man havde en energi, der ville noget, når man vendte hjem.

Du var en pioner i Danmark og vi vil altid respektere, ære og mindes dig.


Dödsbringande virus distribueras
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=594532
Personalen på laboratorier världen över har nu fullt upp med att förstöra det influensavirus som skickats ut till 4000 laboratorier i världen. Viruset liknar det som dödade fyra miljoner människor i världsepidemin asiaten för 50 år sedan....


SIEMs kommentar: Den naturliga spridningen av influensavirus fungerar tydligen inte tillräckligt snabbt och effektivt för att befrämja vaccinindustrins intressen.

Spanska sjukan under luppen
Vaccinspridda och laboratorieframställda sjukdomar har gamla anor.
http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2003/05/08/story265526733.asp
http://www.whale.to/vaccine/sf1.html

Logisk snabbkurs om biverkningsrapporter för läkare
http://www.redflagsdaily.com/my_opinion/2005_apr12.html


*****************************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

**************ANNONS*******************

BIONASE  hjälper ofta där inget annat hjälpt
Hösnuva - vid pollen, hästar, husdjur , damm osv - kan behandlas i hemmet med snabba och goda resultat. 
Revolutionerande och dokumenterad  metod  - läs här och  här !
Köp din egen  BIONASE  för 1095:- inkl moms och porto genom att sätta in pengarna på KGST AB:s  pg 176 88 -3
Ange namn och adress på talongen.
 
*****************************

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn!
e http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni