Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlJanuari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005
 
April 2005
Maj 2005
Juli 2005

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Augusti 2005

Notiser o kommentarer

Filosofi och psykologi hotade gymnasieämnen - Läkemedelsindustrins okända lagar - - Läkemedelsverket vill se ökat missbruk av amfetamin - - Tages klassiker om sannolikheter - ’Mailat om läkemedelsindustrin - Mailat om möjligheter - Mailat från Olle : Hjälper medicinen? - Hungriga och törstiga barn - Barn i Burma hårt drabbade av undernäring - Mammor i Niger försöker rädda sina barn - - Vattenfrågan - vår tids kanske största skandal - Bättre än vaccin och läkemedel? - Zink kan rädda livet på miljoner barn - FN-tjänsteman erkänner mutor - The Big Idea - Hälsan påverkas av farfars matvanor - Svenskarna blir allt fetare - Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi - Resistenta insekter överlever bättre - Motståndskraftig bakterie i svensk kyckling - Britain's organic food scam exposed - Patientskadeförsäkring - en lugnande försäkring? - 15 Ways the Auto Industry Would Change if it Operated Like Drug Companies - Doctors Cause Diabetics to D.I.E. - Alzheimer kan spåras 10 år tidigare - Beware private tests, BMA warns - Urintest ger besked om hjärtbesvär - "Många läkare är inte medvetna om riskerna" - Svenskarna äter mer lugnande än någonsin - Var tionde svensk har sömnproblem - Miljardsmäll för Merck - Dold sjukdom kan orsaka fosterskador - Ökad risk för adhd med rökande moder - Unika bärselar gör att för tidigt födda slipper kuvös - "Ge aldrig barn under två år mat som innehåller sesamfrön" - ”Metoder mot dyslexi är humbug” - ADHD-program förbättrar inlärning - Alla tioåringar ska få kikhostevaccin - Nytt vaccin mot barndiabetes testas - Nytt virus som drabbar barn upptäckt - Vaccin ökar inte infektionsrisken visar ny studie - Tuberkulosvaccin kommer inte att skydda de värst drabbade - Umeåforskare rör om i Darwingrytan - Bush stöttar teori mot Darwins lära - Seattle think tank behind 'intelligent design' push - Big names pushing for intelligent design - Ångest har blivit största hotet mot svensk folkhälsa - Psykiatrin missar självmordspatienter - - Norska sjukhus rapporterar inte om alla självmord - Norsk undersøgelse langer ud efter GlaxoSmithKline - Nekad psykvård kan utlösa våldsbrott- Alternativa behandlingsformer utvärderas - Kritik mot register för alternativmedicin - ”Läkare i Sverige sjukskriver för ofta” - Mailat om vitaminer - Vitamin tablets' value questioned - Placeboeffekten ger verklig smärtlindring - Stark mat - rena medicinen - Curry spice may protect against cancer - En miss från forskare väcker frågan om förtroendet för både forskare och journalister - Echinacea ineffektivt - Echinaceados för låg i studie som inte visar effekt - University of Virginia "Drug Whores" attack Echinacea... - Take with a pinch of sodium chloride - Längre sjukskrivningar - - Minskat antal långtidssjukskrivningar - Folkpartiet vill ha minister mot fusk - Minskade utgifter för ohälsan i Sverige - Östgötska ejderungar dör en mystisk död - Dr Gormander - Canary bird recovers from mobile phone mast exposure - - Skärpt kontroll av tamfåglar i Sverige - Katastroftillstånd i Malaysia - Clinical trial of SARS virus vaccine begins in China - Giftiga ogräsmedel åter i butikerna - - Strid om avloppsslam vid Hornborgasjön - - Terroristhörnan - Till minnet av Robin Cook - Svårt hålla mer än en sak i huvudet?Tema: Livsodugliga korsningar


Om man korsar en daggmask med en igelkott vad får man då? - Taggtråd. Om man korsar en amerikansk jurist med en direktör i handelskammaren, vad får man då ? - Kanske en artikel i SvD.
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_10334126.asp
Försiktighet till döds är den utmanande rubriken, men de exempel som ges handlar inte om ”försiktighetsprincipen” i sig, utan om att författaren är missnöjd med hur folk beter sig - t ex när det gäller medicin och ekologiska livsmedel. Folks beteende låter sig nämligen inte alltid helt manipuleras av sk vetenskaplig statstikexercis och den strukturering av deras beslutssituationer som författarna önskar. Likt goda politiker vill författaren i stället välja sig ett nytt folk.

.... Han redovisar statistik från den sommar för några år sedan som av medierna i USA döptes till "hajsommaren" efter ett antal hajattacker i Florida. Av statistiken framgår entydigt att det inte var fler attacker detta år än något annat - ändå ändrade massor av människor sina semesterplaner och badade mer återhållsamt. Sunsteins trovärdiga förklaring är att dessa människor var blinda för den låga sannolikheten att bli attackerad av en haj, eftersom en hajattack för dem vore en så fruktansvärd händelse. Den mycket låga sannolikheten överskuggas helt av tanken på hajens tänder som sluter sig över ett ben eller över bröstkorgen, den plötsliga smärtan och försvinnandet i havsdjupet...

Mjäkigt och blödigt känslotänkande styr alltså badarens beteende. Den ideala badaren skulle - enligt författaren - i stället göra en matematisk avvägning av de aktuella riskerna, och därefter besluta sig i frågan. Men .....vilken fråga är det egentligen fråga om ?

- Att ta semester? Semesterresans mål? Hur länge man är borta? Hur man transporterar sig till semestermålet? Vad man ägnar sig åt på semestern och hur länge? Vilka familjemedlemmar som följer med? Vad man lägger sina pengar på? Om man badar under semestern? Vilka vatten man väljer att bada i när man väl är på plats? Osv - Vad gäller frågan?

Börjar vi bena upp den enskildes faktiska beslutsituation det allra minsta, så finner vi alltså att frågan om badande i hajvatten är endast en av ett närmast oräkneligt antal beslut som måste bakas ihop till ett semesterpaket som tillgodoser alla familjemedlemmars intressen och möjligheter. Redan före hajattackerna föredrog säkert mer än 90% av amerikanerna att tillbringa sin eventuella semester nån annanstans än i Floridas badvatten, deras semesterplaner och badande påverkades rimligtvis inte alls. Inför detta faktum är det artikelförfattaren själv som ”är blind för den låga sannolikheten” att folks semesterplaner skulle påverkas av hajattackerna.

En hel del av denna 90%-iga majoritet ägnar sig dessutom åt - statistiskt sett - betydligt farligare semestrar an badande, t ex bil- och mc-åkande, överätande, alkohol och osäker sex, riskfaktorer som är väl kända Somliga väljer tvärtom sysslor där riskerna framstår som det centrala - bergsklättring, skydiving, djupdykning osv. Det är därför svårt att hävda att folks semesterplaner i största allmänhet präglas av överdriven och irrationell försiktighet. För att göra detta till ämne för en bok och tidningsartikel gäller det att hitta ”rätt vinkling”.

Och den politiskt korrekta vinklingen är uppenbart att blåsa liv i och hylla föreställningen om ”economic man”, dvs den rationelle beslutsfattare som på grundval av tillgänglig kunskap fattar det (för honom själv) i varje situation maximalt gynnsamma beslutet. I ekonomisk teori är det ofta möjligt att dölja många av begreppets svagheter, men när ”rational man” nu framförs i full frihet i vardagslivets olika skiften framstår han som skrattretande livsoduglig, en mediamanipulatörernas våta dröm.

I vardagslivet är nämligen själva beslutssituationen oklar och kan definieras på mångahanda sätt, målsättningarna bakom och restriktionerna för vårt handlande är ständigt oklara och växlande, beslutsfattarna många och skiftande, beslutsreglerna under ständig omförhandling, och beslutsfattarnas information om verkligheten ofullständig, skiftande och ofta medvetet manipulerad av utomstående. När vi beslutar måste vi ta samtidig hänsyn till faktorer på mycket kort och mycket lång sikt, inte bara till osss själva, utan till kända och okända andra i vår omedelbara omgivning, men också på lång sikt och framtida generationer. Hur kan man fatta ”rationella beslut” under sådana omständigheter?

Vari ligger överhuvudtaget det rationella i att åka till Florida för att bada? Vad är det som ska uppnås så effektivt som möjligt och till så låga kostnader, uppoffringar och risker som möjligt? Och hur ska riskerna beräknas rationellt? Ska man endast beräkna risken för att mista livet, eller även (vilket är vanligare) riskerna för att mista t ex en fot eller hand eller en anhörig? Är en hand mer värd än en fot eller än en anhörig? Bör man beakta riskerna med att i stället stanna på stranden och ev få brännskador och solsting, eller riskerna med att stanna hemma och eventuiellt drabbas av ett bombdåd i tunnelbanan? Bör man överväga omoraliska handlingar med stora förtjänstmöjligeter men där upptäcktsrisken är noll? Hur ska ”rational man” egentligen tänka?

Svaret är att ”rational man” är en propagandistisk idiotkonstruktion utan eget liv. ”Rational man” springer rakt fram på en fotbollsplan, för att därmed tillryggalägga maximal distans på kortast möjliga tid. Däremot har han ingen aning om var bollen finns eller vad spelet går ut på. På semestern sitter han hela dagen på hotellrummet dränkt i broschyrer och prislistor för att klarlägga det fördelaktigaste lunch-, middags-, bad- och disco-erbjudandet, men när han är klar har alla de andra försvunnit på beachen och han får gå ensam.

Som recept på lyckosamt beslutsfattande och attraktiv livsstil är ”rational man” i praktiken en ömklig figur utan perspektiv, livsåskådning, karisma eller självkännedom. Hur kommer det sig då att han så ofta åberopas som föredöme för vanligt folk?

Som så ofta måste vi gå bakom kulisserna, för att se vem som drar i trådarna till denne marionett, och där ska vi finna en hord av marknadsförare, mediaredaktörer, populärvetenskapare och börsyuppies, som alla lever på att manipulera vårt politiska och ekonomiska beteende. Genom att från vår tidigaste ålder låta denne statistikens Pinochio arrangera och tillrättalägga våra beslutssituationer, och genom massiva mediala insatser och s k utbildning prägla in dem i vårt medvetande kan de förvandla oss till manchuriska kandidater , och fortsättningsvis hårdstyra vårt beteende utan att behöva tillgripa fysiskt våld. Efter inskolning räcker det med att vi får höra nyckelord som ”rationellt”, ”effektivt” , ”vetenskapligt bevisat” för att vi ska falla i hypnos och ge upp eget tänkande och följa anvisningarna - eller i vart fall skamset slinka undan med en generad ursäkt.

I stället bör vi försöka handla förnuftigt. Vårt förnuft tillåter oss nämligen att frigöra oss från den beslutssituation som manipulatörerna tillhandahåller, för att själva skaffa oss en uppfattning om läget, själva definiera vad frågan egentligen gäller, och vad som är förnuftigt att göra, och ta hänsyn till alla de faktorer som vi finner viktiga, inte bara de som går att översätta i t ex ekonomiska termer. Vårt sunda förnuft påminner oss om att många andra påverkas av vad vi gör, om våra egna begränsningar och om att den information vi får ofta är osäker, tillrättalagd och manipulerad, vårt förnuft låter oss göra vissa rationella bedömningar utan att för den skull bli slav under dem.

När förnuftiga människor i många fall väljer ”naturliga alternativ” , t ex ekologiska livsmedel eller kemikaliefri behandling, beror det alltså inte i första hand på nån romantisk föreställning om att naturen är god, så som artikelförfattaren försöker utmåla saken. Naturen är kanske inte alltid god i våra ögon, men varför skulle vi lita mer på varor och information från folk som lever på att skinna och manipulera oss, än på den natur som i vart fall skänkt oss livet?

En annan vinkling på ”hajsommaren” hade alltså kunnat vara hur massmedia utan saklig grund kan påverka och manipulera allmänhetens beteende. Fokus skulle då hamna på den mediala apparatens makt inte på folkets irrationalitet. Men när vi hör yuppies och amerikanska advokater ondgöra sig över våra påstått irrationella riskbedömningar när det gäller ekologiska och naturliga produkter, utan att med ett ord kritisera dagens politiskt korrekta riskbedömningar vad gäller t ex läkemedel, världssvält eller terroristdåd - då vet vi vad det är för figurer vi har att göra med. Och vem som drar i trådarna.

Trädet augusti 2005

Ulf Brånell

Filosofi och psykologi hotade gymnasieämnen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=450127&previousRenderType=6
Ämnena filosofi och psykologi riskerar att försvinna i den nya gymnasieskolan. Just nu utreder Skolverket en sammanslagning av ämnena med religionsundervisningen.

Bertil Törestad är ordförande i Humanistiska föreningen, vilken är en av Skolverkets remissinstanser.

Han tvivlar på att många lärare är kompetenta att undervisa i ett brett religionsämne där både psykologi och filosofi ingår. - Viktiga komponenter som kritiskt tänkande, logik och begreppsanalys kommer att hamna i bakgrunden om ämnena slås samman, säger han.

SIEMs kommentar: Vem kan sörja att Skolverkets undervisning i kritiskt tänkande går i graven? I http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html har vi till eftervärlden räddat illustrationer av denna byråkratis märkliga pedagogiska gärning, vi citerar :
” Det är viktigt att skilja på webbplatser med faktainnehåll och webbplatser
med debattinlägg, synpunkter, propaganda och så vidare. Du har nytta av
båda typerna i skolan, fast på olika sätt. Webbplatser hos till exempel
myndigheter och etablerade organisationer kan ses som "fakta"platser. Man
kan utgå ifrån att de beskriver sin verksamhet på olika sätt och att det de
säger är "sant" ur den speciella myndighetens/organisationens synpunkt.
Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är
förvanskad…”

Myndigheter och etablerade organisationer sprider alltså - enligt skolverket - objektiva fakta och sanningar, till skillnad mot andra, som kan ha en "subjektiv" syn på verkligheten. - Så skönt att det finns en objektiv sanning att lära ut, och att myndigheterna redan känner till och sprider den. Vilket bra land vi lever i.
Eftersom kritiskt tänkande alltså enligt skolverket innebär att man alltid ska lita på att myndigheterna talar sanning och har rätt , kan det inte rimligen behövas någon utförligare undervisning i just detta ämne.

Läkemedelsindustrins okända lagar MOTGIFT v 33
http://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/laws_of_the_pharmaceutical_industry.htm
övers rogerfinanceumuse@yahoo.com
Vad styr läkemedelsbranschens affärer med sjukdomar?
Det ligger inte i läkemedelsindustrins intresse att förebygga de vanliga sjukdomarna - Tvärtom, att underhålla och utöka sjukdomspanoramat är en förutsättning för tillväxten inom läkemedelsbranschen.
John Le Carre, författare:
"Min bok verkar vara rena sömnpillret jämfört med läkemedelsindustrins verklighet ".

1) Läkemedelsbranschen drivs av aktieägarnas vinstintresse. Att förbättra mänsklighetens hälsa är inte industrins drivande kraft.
2) Den farmakologiska läkemedelsbranschen skapades på konstgjord väg. Den är strategiskt utvecklad under ett helt århundrade av samma finansiella sfärer som kontrollerar den globala olje- och kemikalieindustrin.
3) De enorma vinster som görs inom läkemdelsbranschen beror på patent på nya preparat. Patenten gör det möjligt för tillverkaren att egenmäktigt bestämma hur mycket man vill tjäna på sina varor.
4) Läkemedelsbolagens marknad är människans kropp - Men bara så länge den inte tillfrisknar. Att bibehålla och utöka antalet sjuka människor är en självklar förutsättning för tillväxt inom läkemedelsbranschen.
5) Huvudstrategin för att nå detta mål är att ta fram preparat som enbart döljer symptom. Sjukdomen och dess orsak botar eller undanröjer man inte. Detta förklarar varför de flesta receptbelagda mediciner inte har någon bevisad effekt utan enbart är riktade mot symptom.
6) För att ytterligare expandera sin farmakologiska marknad letar läkemedelsbolagen oavbrutet efter nya användningsområden för de preparat de redan har till försäljning. Ett exempel är Bayer's smärtstillande piller Aspirin som tas av 50 miljoner friska amerikaner under illusionen att det hjälper mot hjärtattack.
7) En annan huvudstrategi för att skaffa en större marknad är att orsaka nya sjukdomar med hjälp av läkemedel. Även om läkemedlen bara döljer symptom på kort sikt så orsakar de flesta utskrivna läkemedel genom sina långsiktiga biverkningar en mångfald av nya sjukdomar. Till exempel ökar alla kolesterolsänkande läkemedel risken för cancer - men bara efter att patienten tagit preparatet ett antal år.
8) Kända livsfarliga biverkningar från receptbelagda läkemedel är den fjärde vanligaste dödsorsaken i de industrialiserade länderna. Det är bara hjärtattack, cancer och stroke som är vanligare. (Journal of the American Medical Association, April 15, 1998). Men det är ingen överraskning att läkemedlen är så farliga. Patent på läkemedel ges i huvudsak för nya syntetiska, konstgjorda molekyler. Alla syntetiska molekyler uppfattas av kroppen som ett gift och belastar dess avgiftningssystem, dvs de organ i kroppen som ansvarar för avgiftning. Kroppens avgiftningssystem överbelastas regelbundet vilket resulterar i en epidemi svåra och faktiskt dödliga biverkningar.
9) Framkallande och utbredning av sjukdomar ökar efterfrågan på vård, men preventiva behandlingar och arbete med sjukdomars orsaker minskar bolagens lönsamhet. Därför undviks eller rent av förhindras dessa av läkemedelsbranschen.
10) Värst av allt, utrotandet av sjukdomar är av sin natur helt oförenligt med läkemedelsindustrins intressen. Om man utrotar sjukdomar som nu anses som potentiella marknader för läkemedel så förstör man miljarder av investerade dollar och förintar till slut hela industrin.
11) Vitaminer och andra effektiva naturliga hälsoterapier som optimerar cellernas ämnesomsättning hotar läkemedelsbolagens affärer med sjukdomar. De är ett hot eftersom de inriktar sej på den cellulära orsaken, själva roten till det onda, i dagens vanliga sjukdomar. Och dessa naturliga medel kan inte patenteras,
12) Under de drygt hundra år som läkemedelsindustrin existerat har det största hotet mot investeringarna i denna bransch varit detsamma: vitaminer och andra livsviktiga näringsämnen.
13) Vitaminer och alla andra effektiva behandlingsmetoder som förebygger sjukdomar står i rak motsatts till läkemedelsindustrins affärer med sjukdomar.
14) För att skydda den strategiska utvecklingen, och därigenom tillväxten av sina investeringar, mot effektiva, naturliga metoder som inte går att patentera har läkemedelsindustrin under mer än hundra år använt de mest samvetslösa metoder:
(a) Undanhålla information som kunnat rädda liv. Det är exempelvis helt oacceptabelt att så få idag vet att den mänskliga kroppen inte kan producera C-vitamin eller Lysine. Dessa ämnen har en nyckelroll för att förebygga sjukdomar samt för bindvävens stabilitet.
(b) Baktala naturliga behandlingsmetoder. Det vanligaste sättet är genom globala PR-kampanjer som organiserats av läkemedelskartellen. Man försöker sprida lögner om att naturliga ämnen är farliga, trotts de använts i tusentals år.
(c) Få till stånd lagförbud mot att sprida information om naturliga behandlingsmetoder. För att uppnå detta har läkemedelsindustrin manövererat fram sina lobbyister till politiska positioner med stor makt.
15) Läkemedelsbranschens affärer med sjukdomar är det största bedrägeriet i mänsklighetens historia. Man erbjuder patienterna produkten hälsa men levererar motsatsen:nya sjukdomar och dödsfall.
16) Läkemedelsindustrins överlevnad är beroende av att med alla medel få bort effektiva naturliga behandlingar. Fler och fler har nu börjat inse ovanstående fakta. Man väljer därför oftare de naturliga behandlingsmetoderna trots att dessa motarbetas ekonomiskt, politiskt och medialt av den kombinerade kraften hos världens största investmentindustri.

Läkemedelsverket vill se ökat missbruk av amfetamin
artikel av Janne Larsson augusti 2005

Missbruket av amfetaminpreparat som Ritalina och Concerta är praktiskt taget obefintligt i den svenska skolan. Det finns nästan ingen bytes- eller försäljningsverksamhet av dessa piller på de svenska skolgårdarna. Det är inte alls som i USA.

Det här vill Läkemedelsverket ändra på. Myndigheten vet sedan 60-talet att när man ökar tillgången på legalt utskriven narkotika så ökar man också missbruket. Och ökat missbruk är slutprodukten av den kampanj - Säg JA till droger! - som myndigheten startat i samarbete med läkemedelsbolag och kända psykiatriker.

Ett viktigt JA kom när Läkemedelsverket den 12 juli i år meddelade att man släpper ut Ritalina på marknaden igen [1]. Det hade då varit förbjudet i 37 år - det drogs in efter missbrukskatastrofen i mitten av 60-talet.

Det här viktiga genombrottet i kampanjen tillkännagavs bara sju dagar efter det att en stor undersökning om missbruket av receptbelagda medel publicerats i USA [2]. I den amerikanska undersökningen kunde man läsa att en av tio tonåringar, eller närmare bestämt 2,3 miljoner, hade provat Ritalina eller andra legalt utskrivna amfetaminpreparat. De hade köpt pillren eller bytt till sig dem av andra ungdomar som fått dem utskrivna av läkare ”mot ADHD”.

Men på svenska skolgårdar finns det nästan inga amfetaminpreparat att köpa eller byta till sig. Den kända drogförespråkaren och läkaren Björn Kadesjö var tvungen att konstatera det i Socialstyrelsens skrift om ADHD. Han skrev att det är ”något vi inte har några rapporter om i Sverige” [3]. Men tack vare det arbete som bland annat Kadesjö och Läkemedelsverket lagt ner kommer vi snart att få höra om denna försäljningsverksamhet också på svenska skolgårdar.

Joseph Califano, ordförande vid det center vid Columbiauniversitetet som gjort undersökningen om missbruket i USA, gav i en intervju två skäl till missbruksepidemin: ”medicinerna är vitt spridda” och ”det finns den här idén om att det inte är så farligt” (som marijuana eller ecstasy) [4].

Amfetaminpreparat, som Ritalina, har inte varit ”vitt spridda” i Sverige - läkare och läkemedelsbolag har helt enkelt inte tillåtits ge ut pillren till barn och vuxna. Därför har vi inte på många år haft något egentligt missbruk av legalt utskriven centralstimulantia i landet.

Det här vill Läkemedelsverket alltså ändra på. Det ska bli lätt att skriva ut narkotika till barn och vuxna. Det går inte att hålla fast vid de gamla restriktionerna när läkemedelsbolag och psykiatriker vill att 10 000-tals barn och vuxna ska ges beteckningen ADHD och med den amfetamin och andra personlighetsförändrande droger (som Eli Lillys nya ”ADHD-medicin” Strattera).

Del av kampanjen Säg JA till droger är också att sprida ”den här idén om att det inte är så farligt” med amfetamin och andra droger. Att säga JA till Ritalina, efter det att medlet varit indraget i 37 år, är förstås att ge mycket tydliga signaler om att det inte är så farligt. Dessutom har Läkemedelsverkets specialistläkare i området ADHD, Lars-Olof Janols, gjort klart att det inte finns några allvarliga skadliga effekter vid ”amfetaminbehandling”. ”Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas”, anser Janols [5]. Hans kollega, psykiatriker Gunilla Thernlund, anser att amfetamin i medicinsk mening inte är beroendeframkallande - till skillnad från exempelvis kaffe [6]! Och, säger hon, det är ”ju bara att sätta ut [medicinen]… om biverkningarna blir för besvärande”. Det speciella med Janols och Thernlund är att de sköter det ”kvalitetsregister” under Socialstyrelsen i vilket bland annat skadliga verkningar av amfetamin ska registreras. Det är som alla förstår ingen större risk att några sådana registreringar blir gjorda.

Läkemedelsverkets timing för publiceringen av godkännandet av Ritalina var perfekt. Det behövdes verkligen ett klart budskap om att ”det inte är så farligt” vid just den tidpunkten. Den 29 juni hade nämligen en grupp under det amerikanska läkemedelsverket FDA tillkännagivit att man skulle göra en större översyn av de skadliga effekterna av amfetaminpreparaten. Man varnade också för att Concerta kunde ge ”självmordstankar, hallucinationer och våldsamt beteende”, hjärtkomplikationer och psykotiskt beteende [7], [8]. Det blev också extra viktigt för svenska Läkemedelsverket att vara tydlig om hur ofarligt det är med amfetamin eftersom den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten tidigare under året förbjudit det vanliga amfetaminpreparatet Adderall XR. Det hade framkommit att 20 personer som tog ”medicinen” lidit en plötslig död, orsakad av hjärtskador. 14 av de 20 var barn. Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten skrev att man ”dragit in försäljningstillståndet för produkten på grund av säkerhetsinformation om sambandet med plötslig död, hjärtrelaterade dödsfall, och hjärnblödningar bland barn och vuxna som tog de vanliga rekommenderade doserna av Adderall…” [9]

Men, som kända amfetaminförespråkare brukar säga - alla mediciner har ju biverkningar. Föräldrarna till de barn som dött av de skadliga effekterna - som enligt Läkemedelsverkets experter inte finns - tyckte nog inte att det var så enkelt som att bara ”sätta ut [medicinen]… om biverkningarna blir för besvärande”.

Allt bruk av narkotika - förutom vid svåra smärttillstånd - är att betrakta som missbruk. Att tygla friska barn med amfetamin och andra droger är inget annat än ett kemiskt övergrepp. Att ge missbrukare amfetamin ”i låga doser” och kalla det drogfri behandling är ett grovt bedrägeri - ett sätt att överföra skattebetalarnas pengar till läkemedelsbolag, som med psykiatrikers hjälp ser till att missbrukare blir fast i ett livslångt narkotikabruk.

Men nu väntar Läkemedelsverket med spänning på de första rapporterna om försäljning av Ritalina och Concerta på de svenska skolgårdarna. Man vill ha en bekräftelse på att kampanjen verkligen lyckats.

Janne Larsson skribent janne.olov.larsson@telia.com

Referenser
[1] Läkemedelsverket, Läkemedelsmonografi, Ritalin, 12 juli 2005,
http://www.mpa.se/mono/ritalin.shtml
[2] CASA, Center for Addiction and Substance Abuse, More than 15 million Americans Abuse Opioids, Depressants, Stimulants; Teen Abuse Triples in 10 Years, 7 juli 2005.
[3] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002.
[4] NBS News, Report: 15 million abuse prescription drugs, 11 juli 2005, http://msnbc.msn.com/id/8545351/
[5] Janols, Allvarliga biverkningar har ej kunnat påvisas, SvD 9 november 1999.
[6] Thernlund, artikel i Dagens Medicin, 5 december 2000.
[7] CBS News, FDA Looks Into ADHD Drugs, 29 juni 2005, http://www.cbsnews.com/stories/2005/06/29/health/main705183.shtml
[8] Medpage Today, FDA Says It Plans Label Changes for Concerta and Ritalin, 29 juni 2005, http://www.medpagetoday.com/Psychiatry/AttentionDeficitDisorder/tb/1294
[9] Health Canada, Advisory, 9 februari 2005,
http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/warnings/2005/2005_01.html

Tages klassiker om sannolikheter
http://hem.passagen.se/krisa/tdsan.html

’Mailat om läkemedelsindustrin mm MOTGIFT v 34
Tack för ett mycket intressant inlägg om läkemedelsindustrin. Vi som arbetar med friskvård kan ju ibland känna motvinden och uppförsbacken. men vi står inför ett paradigmskifte. allt fler börjar få upp ögonen./agneta
----
Hej! Tack tack för sidan, jag blir så glad att flera ser genom bedrägeriet. döda läkare ljuger inte!
MVH Solveig
----
Hej! Nu skriver jag till dig igen och klagar på den sk. Hälsokosthandeln? Där kan man bl.a på Life butikerna köpa Tuggummin med Aspartam och allehanda ingredienser som inte ha r i en Hälsokostaffär att göra. Den luckerativa marknaden på allt som är "nyttigt" breder ut sig inom denna handel. Där kan man köpa Choklader med hög kakaoprocent, det är ju nyttigt för hjärtat och blodet hör man, ät minst 100 g Cacao om dagen om du har högt blodtryck. En luckerativ marknad som sagt, kilopriset på cacao ligger runt 400 - 500 kr! Allt går att kränga så länge det är "nyttigt" vad kommer härnäst? Inget ont om hälsokosthandeln för den har betytt mycket för folks hälsomedvetande, men det får inte bli som inom Apoteket. Där det hela började med små folkliga och på erfarenheter därifrån byggda lanthandelsapotek. När egennyttan kommer i kläm tummar även hälsokostbranchen på folkhälsan för sin överlevnads skull kränger man Aspartamtuggummin, lightläsk, nyttig choklad med rövarpriser mm. När jag går in i en hälsokostaffär vill jag känna trygghet och veta att jag blir seriöst bemött, tyvärr försvinner den tryggheten mer och mer idag.
mvh Kjell G. Holmsten - Örebro

Mailat om möjligheter
Det är härligt hur många möjligheter ni belyser - både att tänka på själv och att hitta i andra delar i samhället! TACK! Christina

Mailat från Olle : Hjälper medicinen?
Hej Ulf, jag såg i Svensk Bokhandels (adlibris.se) höstboksnr reklam för följade bok, den behöver rimligtvis lite mothugg kan jag gissa… Mvh olle

Boktitel: Hjälper medicinen?Författare: Bodil Jönsson
Förlag: Brombergs bokförlag AB
….
Titeln är ännu ej utkommen

Beskrivning:
Tack vare utvecklingen inom läkemedelsområdet kan många i dag botas från sjukdomar som förr var dödliga, andra kan slippa en helt förlamande ångest och åter andra kan få ett liv utan smärta.

Läkemedel är en självklar del av livet och kommer att bli det än mer framöver. Men vi vill alla få ut så mycket gott som möjligt av dessa. Varje dag tar vi i Sverige cirka 12 miljoner dygnsdoser läkemedel, men bara varannan människa följer läkarens ordination. Resultatet blir både uteblivna effekter och onödiga biverkningar. Det skapar mycket lidande och kostar samtidigt orimligt mycket pengar. En möjlighet att komma åt detta är att patienten själv känner och får - ett större ansvar och att samspelet mellan ordinerande läkare och patient fungerar så bra att medicinen tas som avsett.

Medicinering kommer inte bara till sin rätt genom diagnos och ordination och behandling det krävs att man som patient också själv är med. Det är den människa som har inifrånperspektiv på sin sjukdom som kan uppfatta effekterna av medicinen och det är hon som vet vad hon vill uppnå. Det finns områden där patienten är expert, områden som kan vara väl så viktiga som de medicinskt objektiva och naturvetenskapligt mätbara.

Författarna riktar alltså inte uppmärksamheten på diagnoser och ordinationer utan på hur sjukdomen upplevs av den som drabbats och på användningen av mediciner och vad man som patient har för tro på den. Spelar det någon roll vilken mening man tillskriver medicinen? Vilka bieffekter är man beredd att acceptera om medicinen hjälper det mest primära? Kan man själv och de närmaste medverka till att den medicinska säkerheten ökar?

Stefan Carlsson har ägnat hela sitt liv åt hälso- och sjukvård. Han är VD på Apoteket AB.
Eva Fernvall kommer också från hälso- och sjukvårdssektorn och har i 12 år varit ordförande för Vårdförbundet. Också hon är nu verksam inom Apoteket AB.

Bodil Jönsson är professor i rehabiliteringsteknik på Lunds tekniska högskola.

SIEMs kommentar: Att döma av formuleringarna handlar det - som vanligt - om att hitta nya och uppfinningsrika sätt att skylla på patienten om han inte blir frisk av de ökande sjukvårdsinsatserna . "det krävs att man som patient också själv är med ?


Barn i Burma hårt drabbade av undernäring
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=668959
En tredjedel av barnen i Burma är kroniskt undernärda och många andra är för svaga för att kunna gå i skolan, rapporterar FN:s matprogram WFP.

Undersökningar visar att undernäringen bland barn i vissa områden är mellan 60 och 70 procent, bland annat i gränstrakterna där etniska grupper för en väpnad kamp mot den styrande militärjuntan.

Mammor i Niger försöker rädda sina barn
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=663834

Den akuta bristen på mat i Niger hotar även grannländer som Burkina Faso, Mali och Mauretanien. Sammanlagt är åtta miljoner människor i Västafrika drabbade. Till Niger börjar hjälpen nu långsamt strömma till, men situationen är fortfarande desperat.

- Det är svårt för mig att beskriva hur det ser ut på en klinik där det ligger 300 gravt undernärda barn. Intensivvårdsavdelningarna på klinikerna är ständigt fulla, säger Johanne Sekkenes, chef för Läkare utan gränsers hjälpinsatser i Niger.

Vattenfrågan - vår tids kanske största skandal"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=452637&previousRenderType=2
Fyra miljarder människor har en vattenstandard som motsvarar Sveriges under medeltiden. Vattenfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar då över en miljard medmänniskor fortfarande saknar säker tillgång till dricksvatten. Uppskattningsvis dör 5,6 miljoner människor årligen till följd av vattenrelaterade sjukdomar. Men varje investerad dollar i vattensektorn resulterar i en samhällsekonomisk vinst på mellan 3 och 34 dollar, skriver Anders Berntell och Johan Kuylenstierna vid Stockholm International Water Institute.


Bättre än vaccin och läkemedel?
http://www.engadget.com/entry/1234000890054889/

SIEMs kommentar:
Detta blir nog ingen större försäljningssuccé. Hur skulle den medicinska biståndsmaffian kunna tjäna några pengar på detta?

Zink kan rädda livet på miljoner barn
SVT UTRIKES Publicerad 23 augusti
Regelbunden medicinering med zink minskar dramatiskt riskerna för spädbarn i utvecklingsländer att dö av lunginflammation och diarrésjukdomar. En studie av 1.621 spädbarn i Bangladesh visar att dödligheten i den grupp barn som fick en dos på 70 milligram zink i veckan var 85 procent lägre än i jämförelsegruppen, skriver den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dog två miljoner barn under fem år i lunginflammation mellan år 2000 och 2003. Diarrésjukdomar kräver ytterligare 1,9 miljoner barns liv varje år.


FN-tjänsteman erkänner mutor
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=431000
Skandalen kring FN:s Olja mot mat- program växer. Nu erkänner en tidigare högt uppsatt FN-tjänsteman, Alexander Yakovlev, sig skyldig till att ha tagit emot flera miljoner kr i mutor.

FN:s olja mot mat-program inrättades 1996. Det lanserades för att minska vanliga irakiers lidande under de FN-sanktioner som infördes efter invasionen av Kuwait 1990.Programmet tillät Saddam Husseins Irak att sälja olja under FN:s överinseende och köpa mat, medicin och andra förnödenheter för pengarna. Intäkterna från försäljningen - mångmiljardbelopp, sattes in på ett konto kontrollerat av FN. Olja mot mat-programmet avslutades i november 2003. Omkring 90 procent av Iraks drygt 26 miljoner invånader var tidigare beroende av programmet.
....
Yakovlev greps i New York i går men frigavs senare mot borgen. Om han döms riskerar han upp till 20 års fängelse för mutbrottet. Han anklagas också för andra ekonomiska brott.
I söndags lämnade den förre chefen för Olja mot mat-programmet, Benon Sevan, världsorganisationen. En oberoende utredningsgrupp anklagade honom i går för korruption. Åtal ska väckas.

SIEMs kommentar: Nej. Det kan väl ingen begära att FN-byråkraterna ska ägna sig åt världssvält och vattenkatastrofer. De har väl viktigare saker att tänka på

The Big Idea
By Red Flags Columnist, Celia Farber
http://www.redflagsdaily.com/farber/2005_aug10.php

On the night of the presidential election last November, I went to a few events and taverns here in New York to eavesdrop and collect impressions. To rattle people's expectations - and counter the sea of glum, despairing faces I knew I would encounter at midnight - I wore a knee-length, silver-sequined Carolina Hererra waistcoat, (a gift from a friend whose journalism career has been much more lucrative than mine) and a straw cowboy hat.

My last stop was the legendary east-side joint known as Elaine's. There, I met a UNAIDS official, who was well spoken and intellectually acute. He was from Trinidad, from a wealthy family, and had hair-raising tales about the culture of the United Nations too profane to repeat. At one point, I decided to say what I was thinking, flat out, and see what happened.

“Are you aware that the figures your organization puts out about HIV and AIDS are pure fiction?” I asked, looking right at him.

“Pure fiction, absolutely,” he confirmed, almost bemusedly, as he swirled the ice in his whiskey glass.

“Why do you do it?” I asked.

“Money,” he said. “It's all about fundraising. High figures bring in money.”

After a few more moments of conversation, I thanked him for his candor, paid my bar bill, and left. I walked home that night balancing this information on the palm of my hand like a rare butterfly…..

Hälsan påverkas av farfars matvanor

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=429033

Vår hälsa påverkas av vad våra farföräldrar åt som barn, enligt en undersökning som forskare vid Umeå universitet har gjort.

Om farföräldrarna hade mycket mat vid tiden strax före puberteten drabbas barnbarnen i högre grad av diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Deras liv blir också kortare.
-Det var alltså bättre om farfar svalt, säger professor Lars Olov Bygren, en av forskarna som gjort undersökningen. Forskningen tyder på att arvet är könsbundet och överförs från farfar, via pappa, till barnen.
Forskarlaget har följt 320 individer som fötts i Överkalix 1890, 1905 och 1920 och deras barn och barnbarn.Svenskarna blir allt fetare
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=427368

Svenskarna blir allt fetare och fettvarningar varvas med förmaningar om att äta mindre socker. Ändå åt vi ungefär lika mycket socker för 50 år sedan och fettintaget har till och med minskat sedan dess.


Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=1750
I Sverige kom nyckelhålsmärkningen 1989, och det var vid denna tidpunkt som svenskarnas övervikt började öka snabbare. Kan det finnas ett samband?


Resistenta insekter överlever bättre
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=673253
Insekter som är resistenta, alltså motståndskraftiga, mot bekämpningsmedel är genetiskt bättre rustade för att överleva även i giftfria miljöer. Det här visar en litet överraskande studie som gjorts på myggor som besprutats med DDT.
Upptäckten förvånade forskarna, eftersom de tidigare trott att en mutation som gjort en insekt resistent automatiskt skulle medföra en nackdel för insekten.
Mutationer, alltså förändringar i den genetiska koden, är för det mesta skadliga och gör det svårare för individen att överleva. Men vissa mutationer - som till exempel en genetisk förändring för bekämpningsmedelsresistens - kan i vissa miljöer göra att individen klarar sig bättre än andra, och därmed sprider sina gener vidare. Men forskarna trodde att även sådana mutationer samtidigt innebar en slags hälsokostnad.

Motståndskraftig bakterie i svensk kyckling
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=450898&previousRenderType=6
Var tredje svensk slaktkyckling bär på en bakterie som tål den enda formen av antibiotikum som kommer åt sjukhussjukan. Ökningen har varit enorm. Ingen vet varför.

SIEMs kommentar: Kan dessa två notiser ha nåt samband månntro? Det får vi väl veta om femtio år.

Britain's organic food scam exposed
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1553438,00.html

Britain's organic food revolution was facing its first serious test last night after an Observer investigation revealed disturbing levels of fraud within the industry.
Farmers, retailers and food inspectors have disclosed a catalogue of malpractice, including producers falsely passing off food as organic and retailers failing to gain accreditation from independent inspectors. The findings raise concerns that consumers paying high premiums for organic food are being ripped off.
The revelations follow what is believed to have been the UK's first concerted investigation into organic food fraud by trading standards officers…

Patientskadeförsäkring - en lugnande försäkring?
http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003194/01/200137.pdf

15 Ways the Auto Industry Would Change if it Operated Like Drug Companies
http://www.mercola.com/2005/aug/18/15_ways_the_auto_industry_would_change_if_it_operated_like_drug_companies.htm

Doctors Cause Diabetics to D.I.E.
http://www.mercola.com/2005/aug/16/doctors_cause_diabetics_to_die.htm
Thus, type 1 diabetics taking two, three, and even 10 times the insulin that they ought to and that is necessitated by following current medical dietary recommendations, ultimately become desensitized, resistant, to the insulin that they are taking. They become both insulin deficient, and insulin resistant caused by DIE.
It is especially a disgrace that insulin-resistant diabetics (the vast majority of diabetics) become worse by following current medical recommendations and treatment. This is a disease that is reversible, and in many cases curable by paying attention to decades of metabolic science (as revealed in books such as "The Rosedale Diet" and the "Total Health Program").


Alzheimer kan spåras 10 år tidigare
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=665937
Tidiga tecken på Alzheimers sjukdom går att spåra upp till tio år innan sjukdomen bryter ut. Det hävdar forskare på Karolinska institutet.
....Azheimers är en smygande sjukdom, och det är bra att veta vad som händer också innan en person har fått diagnosen.
Tidiga tecken kan ge bättre behandling Dessutom kan tidiga tecknen bidra till att sjukdomen upptäcks snabbare. Något som är väsentligt om den i framtiden ska kunna behandlas.
Men Lars Bäckman menar att så länge som det inte finns nån bra behandling mot Alzheimers sjukdom, så kan en tidig diagnostisering ställa till med etiska problem....

Beware private tests, BMA warns
http://www.guardian.co.uk/life/science/story/0,12996,1555130,00.html

They are meant to reassure the worried and ease the fears of the anxious. But the current obsession with private health screening - Britons spend £65m a year on tests, x-rays and scans - may be doing more harm than good.
A British Medical Association report says many health checks are not just unnecessary, but are potentially dangerous and cause false alarms........"So people may end up having lung surgery, thinking they had lung cancer picked up. But actually, they wouldn't have suffered at all from lung cancer in their lifetime."
The report, Population Screening and Genetic Testing, released yesterday, also highlighted how exercise electrocardiograms in healthy people and mammograms in young women were likely to yield misleading data and even lead to unnecessary surgery...

Urintest ger besked om hjärtbesvär
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=450962&previousRenderType=6
Ett enkelt urinprov kan ge besked om vem som behöver behandlas mot hjärt- och kärlsjukdom i förebyggande syfte. Människor som har förhöjda halter av äggvita i urinen löper nämligen mer än tre gånger högre risk än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och för tidig död. DET GÄLLER ÄVEN om personerna verkar helt friska och om halterna av äggvita är ytterst måttligt förhöjda…

SIEMs kommentar: I marsmagasinet http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html visade vi hur olika scanningtester normalt resulterar I kraftigt ökade diagnoser och behandlignar, medan dödligheten förblir I stort oförändrad. Lönsam hantering för medicnmännen, men en katastrof för många som får sin livskvalitet underminerad. Uppfattningen delas numer av vetenskapen, t ex BMA. Men uppfinningsrikedomen är enorm, nya tester och nya sjukdomarr ger nya förtjäsntmöjligheter.

"Många läkare är inte medvetna om riskerna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=447333
Det är vanliga läkare som står för den största delen av överförskrivningen av narkotikaklassade läkemedel, enligt experter. Ändå är tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen helt inriktad på att jaga de få "knarkläkare" som avsiktligt skriver ut för stora mängder narkotika.

- Problemet är att man alldeles för lättvindigt ger människor farliga mediciner mot vanliga livsproblem, säger Sonja Wallbom, ordförande i Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende.

Svenskarna äter mer lugnande än någonsin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=447331
Under det första halvåret i år tog svenskarna nästan sjuhundratusen doser lugnande medel och sömnmedel. Per dag. Trots riskerna har användningen av medlen ökat kraftigt i mer än tio år.

Var tionde svensk har sömnproblem
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=433517
Mer än var tionde svensk lider av allvarliga sömnproblem, enligt sömnforskare. Den enda bevisat effektiva behandlingen är kognitiv beteendeterapi, men bristande resurser gör att bara ett fåtal får behandlingen, uppger DN.

Miljardsmäll för Merck
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=452237&previousRenderType=6
En jury i Angleton, Texas, dömde på fredagen Merck att betala 229 miljoner dollar (1,8 miljarder kronor) i skadestånd för att den amerikanska läkemedelstillverkaren varit oaktsam under utvecklingen och marknadsföringen av värktabletten Vioxx....
Domen anses vägledande för ytterligare 4.200 stämningar mot Merck för påstådda skador till följd av Vioxx-användning sedan läkemedlet drogs in i september i fjol.

Dold sjukdom kan orsaka fosterskador
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=430479

Oupptäckt glutenintolerans hos en gravid kvinna kan medföra att fostret föds för tidigt, har låg vikt och hämmad utveckling.

Det här visar en stor svensk kartläggning. Den troliga förklaringen är för dålig näringstillförsel, rapporterar Svenska Dagbladet.
..
'
Gluten är ett protein i vete, råg och korn (inte havre) som personer med glutenintolerans, även kallat celiaki, inte tål. Omkring en av hundra svenskar har celiaki.

Vid celiaki bildas en inflammation som gör att luddet i tunntarmen slätas ut. Slemhinnan skadas vilket leder till att tarmen får svårt att ta upp näring.

Celiaki är en kronisk sjukdom som kan debutera i alla åldrar. Vanliga symtom är trötthet, viktminskning, diarré och dålig tillväxt. För att ställa diagnos måste en provbit tas av tunntarmens slemhinna.

Celiaki behandlas med glutenfri kost under resten av livet. Det tar omkring två till tre år för inflammationen att läka men vanligtvis mår patienten bättre redan efter ett par månader.
....
Ökad risk för adhd med rökande moder
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=427415
Kvinnor som röker under graviditeten löper tre gånger så stor risk att föda barn som får koncentrationssvårigheter, enligt en undersökning som gjorts vid Århus universitet.

Fostret utsätts för relativt höga koncentrationer av nikotin om modern röker. Detta skadar receptorerna för signalsubstansen dopamin, som är nödvändig för hjärnans utveckling.

Unika bärselar gör att för tidigt födda slipper kuvös
http://www.sr.se/uppland/nyheter/artikel.asp?artikel=669347
Unika bärselar på Akademiska sjukhuset i Uppsala gör att för tidigt födda barn inte behöver ligga i kuvös. Med hjälp av bärselarna kan föräldrarna bära sina barn dygnet runt.

Den urgamla metoden att ha nyfödda barn intill kroppen har fått en renässans. Det kallas för kängurumetoden och har kunnat införas på akademiska sjukhuset tack vare nya lokaler och allteftersom tiden gått använder man metoden med allt större självförtroende.

"Ge aldrig barn under två år mat som innehåller sesamfrön"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=443635&previousRenderType=2
Sesam kan orsaka allvarliga allergier med följder som medvetslöshet och kvävningstillstånd, skriver barnläkaren Salomon Schulman. Under de två senaste decennierna har sesam seglat upp som ett av de farligaste allergiska födoämnen vi har. Sesam finns i många livsmedel, i kosmetika, såsom läppstift, fuktkrämer och parfymer, men även i läkemedel. Vi måste kräva entydiga innehållsförteckningar där förekomst av sesam rapporteras, skriver Salomon Schulman.
SESAM KAN FRAMKALLA FARLIGA ALLERGIER. Det förvånar säkert många eftersom dessa frön har betraktats som hälsokost och tillskrivits läkande egenskaper beträffande cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och magsår. Kärnorna innehåller välgörande vitaminer, fleromättade fetter och är en viktig kalkkälla.

”Metoder mot dyslexi är humbug”
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=670751
En marknad med alternativa behandlingsmetoder för barn med dyslexi har uppstått. Men många av metoderna döms ut som ren humbug av forskare, bland annat det företag som påstår att en timmes behandling kan bota barn från dyslexi.
Så här låter det när vi ringer ett av företagen som uppger att de kan bota barn med läs- och skrivsvårigheter.
Det står på er hemsida om en pojke som gick från att vara dyslektiker till att vara normalt läsande på en timme. Fungerar verkligen det här?
- Jag körde en föreläsning i Stockholm och där gjorde jag två demonstrationer på scen. Bägge två blev bättre på att läsa. Det tog en timme.
Vad kostar det?
- En normalsession är på 1 500 kronor.
”Inget talar för metoderna”
I dag finns en uppsjö bolag som via internet marknadsför alternativa behandlingsformer, allt ifrån massage till jonglering, och intag av olika vitaminer. Men bland dyslexiforskarna är skepsisen stor inför det här.
- Det är uppenbart att en del av de metoder som föreslås har inget som talar för sig i termer av vad vi vet idag, gängse teorier om läs- och skrivsvårigheter, säger Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap på Stockholms universitet.
- Utifrån den bedömningen kan man säga att en del av de här metoderna har karaktär av undermedel, för att inte säga humbug.

SIEMs kommentar: Som f d anhörig till en dyslektiker kan jag meddela att det enda den lnadstingsstyrda rehabiliteringen för ett antal år sedan kunde erbjuda var just jonglering med bollar . Men om icke skattebetalda aktörer erbjuder det samma är det kvacksalveri.. Vad far gör är alltid rätt.

ADHD-program förbättrar inlärning
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=430813
Forskare på KI har tagit fram ett program som hjälper barn med diagnosen ADHD att koncentrera sig. Positiva resultat märks också på inlärningen.

Under fem veckor får barnen träna en halvtimme om dagen med det datorspelsliknande programmet. 39 av 43 förbättrade sig i läsförståelse och matematik motsvarande ett normalt skolår, enligt forskarna, rapporterar SVT:s Rapport.

SIEMs kommentar: Simsalabim, Två¨notiser = en händelse som ser ut som en tanke.

Alla tioåringar ska få kikhostevaccin

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=670753
Alla tioåringar ska vaccineras mot kikhosta. Inför skolstarten uppmanar Socialstyrelsen skolhälsovården att ge eleverna kikhostevaccin i samband med att eleverna vaccineras mot stelkramp och difteri.
Orsaken är att det kikhostevaccin som ges när barnet är ett år inte är tillräckligt.
- Vaccinet ger inte ett skydd upp i skolåldrarna utan barnen där kan få kikhosta trots att de är vaccinerade som småbarn. Därför behöver man det här extra skyddet, säger Anders Tegnell, chef på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
...Kikhostevaccin har varit en omdebatterad fråga i Sverige. Efter diskussioner om biverkningar upphörde den allmänna vaccineringen i slutet av 1970-talet. 1996 kom ett nytt vaccin och numera vaccineras alla barn vid tre tillfällen under det första levnadsåret.
Föräldrar positiva
Socialstyrelsen rekommenderar nu skolhälsovården att den vaccinationen kompletteras med ytterligare en dos i samband med att tioåringar får en spruta med difteri- och stelkrampsvaccin.
...Kostnaden för den utökade vaccineringen beröknas bli 26 kronor per barn och år. Men det är en summa som kommunerna tjänar in snabbt, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen.
- Det här vaccinet liksom alla andra vacciner är extremt kostnadseffektiva för samhället. De besparingar man gör i form av mindre sjukfrånvaro och mindre sjukvård kommer med råge att täcka utgifterna.

SIEMs kommentar: Kikhostevaccin-stolleriet har vi följt i magasinen allsedan http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
Det måste vara lönsamt att sälja vacciner: Är de effektiva så är det ett bra försäljningsargument. Är vaccinerna ineffektiva så får man sälja ännu fler, ty då ”behöver barnen fler vacciner” Så ser det medicinska tänkandet ut. Hade man inte avskaffat lobotomin, förresten?

Nytt vaccin mot barndiabetes testas

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=665871
Forskare i Linköping låter nu ett sjuttiotal barn med typ-1 diabetes, så kallad barndiabetes, testa ett vaccin som ska hejda sjukdomens utveckling.
Enligt Östgöta Correspondenten har vaccinet tidigare använts på vuxna med goda resultat. Studien, som inleddes i våras, ska pågå till hösten 2006.

Nytt virus som drabbar barn upptäckt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=452997&previousRenderType=6
Svenska forskare har hittat ett tidigare okänt virus som orsakar nedre luftvägsinfektion hos barn. På sikt skulle upptäckten kunna leda till nya vaccin och andra behandlingsmetoder.

Vaccin ökar inte infektionsrisken visar ny studie
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=448357&previousRenderType=6
Vaccinerade barn löper inte högre risk att få infektionssjukdomar än ovaccinerade barn. Det visar den största studien hittills.
….
DEN NYA DANSKA studien blåser nu bort de misstankar som har funnits kring barnvaccinernas koppling till infektionssjukdomar.
Forskarna använde två olika register över 805.000 danska barn för att se hur ofta de besökte sjukvården för till exempel lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.
De fann inga belägg för att vaccinerade barn skulle drabbas av infektionssjukdomar oftare är de ovaccinerade.
Det danska vaccinationsprogrammet är väldigt likt det svenska med exakt samma vacciner.
-?Därför kan resultatet appliceras på svenska förhållanden, säger Harald Heijbel.
Studien publiceras i dagens nummer av tidskriften Journal of the American Medical Association.

SIEMs kommentar: Det kan ifrågasättas om det längre är meningsfullt att leverera en intellektuell kritik av vaccinstudierna, vilka alltmer liknar de ceremoniella mässor, tillrättalagda för de rätttroendes blinda dyrkan och psalmsång. Alltför stora ekonomiska intressen står på spel för att ens uppenbara bedrägerier ska medges. Men i alla fall:

- att studera “hur ofta barnen besökte sjukvården” som ett mått på deras infektionsbenägenhet är naturligtvis idioti. Besöksfrekvensen avslöjar naturligtvis lika mycket eller mer föräldrarnas ängslan för sina barn och förtroende för sjukvården. Inte minst torde föräldrar med ovaccinerade barn omgående per telefon rådas att söka läkarvård vid farhågor, medan föräldrar till febriga men nyvaccinerade barn får höra att “det är normalt och går nog över av sig själv”:
- eftersom vaccinprogrammet går ut på att skydda barnen mot infektionssjukdomar är det väl synnerligen märkligt att man inte redovisar att de vaccinerade barnen var mycket friskare än de ovaccinerade?
- De verkliga farhågorna rörande vaccineffekterna handlar I dag mer om neurologiska skador, inte om lunginflammation och blodförgiftning. Hjärninflammationer till följd av vaccinering är ofta subakuta och ger oftast symtom först i efterhand.

Med samma logik kan vi avfärda alla spekulationer om att arsenik skulle kunna vara farligt. Flera studier har visat att arsenikätande svenska barn nästan aldrig får malaria, i vart fall inte oftare än de som inte äter arsenik.

Tuberkulosvaccin kommer inte att skydda de värst drabbade
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=668460

Flera forskargrupper arbetar på att ta fram ett vaccin mot tuberkulos, en sjukdom som dödar två miljoner människor om året, å de främst i de fattigaste delarna av världen. Men nu varnar engelska forskare att de här vaccin som håller på att tas fram nu, inte kommer att skydda de som verkligen behöver det. Vi hör
- De nya vaccin som tas fram i dag kommer att misslyckas på exakt samma sätt som de gamla vaccinen misslyckades, det säger professor Graham Rook vid University College London och en av forskarna bakom varningen.
Han menar att vaccin som tagits fram här i västvärlden, är anpassade till oss, och våra immunsystem. Men människor som bor i utvecklingsländerna kring ekvatorn, de utsätts för många fler parasitinfektioner och bakterier än vad vi gör. Därför har de ett annorlunda immunsystem, och därför kommer inte vaccinet att fungera lika bra på dem.


Umeåforskare rör om i Darwingrytan
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_5742136.asp
Tre Umeåforskare har gett upphov till en internationell debatt om huruvida förvärvade icke-genetiska egenskaper kan gå i arv. I en studie har de funnit samband mellan kostvanor och sjukdomar hos efterföljande generationer.

Bush stöttar teori mot Darwins lära
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_10294104.asp
WASHINGTON I åtskilliga delstater i USA utmanas utvecklingsläran med framgång och nyligen fick de krafter som vill lyfta fram en motteori i skolundervisningen, 'intelligent design'', stöd från högsta ort, president George W Bush.

Seattle think tank behind 'intelligent design' push
http://seattlepi.nwsource.com/local/237499_evo22.html

When President Bush plunged into the debate over the teaching of evolution this month, saying "both sides ought to be properly taught," he seemed to be reading from the playbook of the Discovery Institute, the conservative Seattle think tank that is at the helm of this newly volatile frontier in the nation's culture wars.
The institute's Center for Science and Culture has emerged in recent months as the ideological and strategic backbone of the skirmishing over science in school districts and state capitals across the country.
Financed by some of the same Christian conservatives who helped Bush win the White House, the organization's intellectual core is a scattered group of scholars who for nearly a decade have explored the unorthodox explanation of life's origins known as intelligent design.
"We are in the very initial stages of a scientific revolution," said the center's director, Stephen Meyer, 47, a historian and philosopher of science recruited by Discovery after he protested the punishment of a professor who criticized Darwin in class.


Big names pushing for intelligent design
http://www.sciencedaily.com/upi/?feed=TopNews&article=UPI-1-20050821-10022200-bc-us-evolution.xml
WASHINGTON, Aug. 21 (UPI) -- President Bush and a conservative think tank are pushing a debate over intelligent design's inclusion in public classrooms, The New York Times reports.
Science and Culture is the leader in promoting the theory that contradicts Darwin. Intelligent design claims life is too complicated to be caused by evolution and must be the creation of a higher power.
The institute is funded by conservatives and has hired a public relations firm known for success in Washington

Ångest har blivit största hotet mot svensk folkhälsa
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10309882.asp
Andelen ångestfyllda svenskar har nästan fördubblats på tio år. Var femte svensk upplever i dag stark oro och ångest. Djupgående ångest har blivit ett större hot mot folkhälsan än rökning, åtminstone bland män.

Det visar en samkörning av uppgifter från Statistiska Centralbyråns pågående undersökning av svenskarnas levnadsvanor, den så kallade ULF-studien och data från epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.
Studien som publiceras i Septembernumret av tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health visar att djupt ångestfyllda och nervösa män löper nio gånger så hög risk att begå självmord inom en femårsperiod som psykiskt friska män. För ångestbenägna kvinnor är självmordsrisken tredubblad.
Oroliga män har också 50 procents högre risk att drabbas av hjärtsjukdom.
Att riskerna är högre för män kan förklaras av att män i allmänhet drar sig för att söka vård, särskilt om de lider av psykiska problem.

SIEMs kommentar: Forskningen firar nya framsteg. Vi hade väl alla trott att det var lugna och harmoniska män som tog livet av sig.
Att psykiska symtom, ångest och oro, är vanliga förgiftningssymtom, inte minst bland personer som sätts på blodtrycks- och kolesterolsänkande mediciner nämner man försiktigtvis inte.

Psykiatrin missar självmordspatienter
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=673054
Att inte göra tillräckligt för att hindra psykiskt sjuka från att begå självmord. Det är den vanligaste orsaken till att läkare fälls av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
- Han hade självmordstankar. Vi sökte vård för honom, han kom till sjukhus och satt i samtal fredag eftermiddag med läkaren och fick gå hem. På lördagsmorgonen hoppade han från sin balkong och tog sitt liv, berättar Lena Ringmar, före detta sambo med Peter från Stockholm, som sökte läkarvård för att han var deprimerad.

Norska sjukhus rapporterar inte om alla självmord
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=669461
Dubbelt så många norrmän har begått självmord i psykiatrin än vad sjukhusen rapporterat.
Det befaras ha lett till en svaghet i det förebyggande arbetet mot självmord.
Trots att sjukhusen är ålagda att rapportera in självmord till myndigheterna, har de i många år slarvat med det, skriver tidningen Aftenposten.
Under första halvåret tog mellan 30 och 40 människor sina liv när de var inlagda på psykiatriska kliniker eller var under behandling.

Norsk undersøgelse langer ud efter GlaxoSmithKline
http://borsen.dk/650.76774

Medicinalgiganten GlaxoSmithKline beskyldes for at gøre deprimerede endnu mere deprimerede.
16 studier foretaget i Norge og offentliggjort i BMC Medicine Journal viser, at GlaxoSmithKlines antidepressive medicin har en direkte forbindelse til øget forekomst af selvmord hos voksne patienter.
Man har længe kunnet påvise, at antidepressive medikamenter kan øge forekomsten af selvmord hos børn. Men det er noget nyt, at det også skulle have denne bivirkning hos voksne.
En undersøgelse fra Oslo Universitet viser, at der blandt de patienter, der benyttede sig af GlaxoSmithKlines antidepressive medikament Paxil, var en forekomst af syv selvmordsforsøg.
Blandt de patienter, som i stedet benyttede sig af den virkningsløse præparat placebo, var der kun ét enkelt selvmordsforsøg.

Nekad psykvård kan utlösa våldsbrott
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=676003
Att vara psykiskt sjuk och förgäves ha sökt läkarhjälp kan i sig självt öka risken för att begå våldsbrott. Det visar en ny studie från Centrum för våldsprevention på Karolinska institutet.
Händelsen vid en tunnelbanestation i Stockholm i maj 2003 är ett exempel på hur en psykiskt sjuk person tar till dödligt våld strax efter att han nekats läkarhjälp för sina psykiska besvär.

SIEMs kommentar: Tidningsreferaten är ofta väl tillrättalagda. I regel handlar våldsbrotten inte om att man ”nekats läkarhjäl”, utan om att man har fått den i form av läkemedel, bla Rohypnol . På sä sätt kan man upprätthålla illussionen om att mer vård skulle lösa problemen, I själva verket har de psykiska problemen ofta uppstått eller permanentas genom droger, legala eller illegaliserade ( efter en tids användning inom den sk vården) . Sen kan medicinen helt avsvära sig ansvaret för de ”psykiskt sjuka missbrukare” man själv prioducerat.

Alternativa behandlingsformer utvärderas
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=664306

Rekordstor donation möjliggör forskningscentrum för alternativa behandlingsformer på Karolinska Institutet.

Sveriges första forskningscentrum för alternativa behandlingsformer ska öppnas på Karolinska Institutet. Det är tack vare en privat donation från en amerikansk affärsman och hans svenska hustru som det här nya centrat kan byggas.
Centret ska vetenskapligt utvärdera alternativa behandlingsformer, som till exempel healing, akupunktur och örtmedicin, för att dessa behanldingsformer ska kunna integreras i den västerländska naturvetenskapligt baserade medicinen.
Centret blir till form av ett nätverk där forskare från olika institutioner på KI kan medverka, och det ska ledas av en professor i integrativ medicin, en tjänst som ännu inte är tillsatt.
Enligt prorektor Hans Forssberg så är intresset stort för alternativa behandlingsformer, och därför behöver de utvärderas. Centret beräknas öppna 2006.

SIEMs kommentar: Alternativet till skolmedicin ska alltså bli mera skolmedicin, Om detta har vi skirvit mycket i tidigare magasin. Är du fortfarande blåögd om din ev framtid som alternativmedicinare så bör du nog ta dig några minuter att studera denna fråga.

Kritik mot register för alternativmedicin
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=672818
Läkarförbundet kritiserar regeringens och miljöpartiets planer att inrätta ett register för godkända utövare av alternativa behandlingsformer.

Läkarförbundet menar att registret kan uppfattas som ett godkännande av ovetenskapliga behandlingsmetoder och att det därför är ett hot mot rättsäkerheten.
- Det finns en risk att man med det här registret sanktionerar den typen av verksamhet och invaggar patienten i falsk trygghet att det här är en säker och beprövad metod, säger Eva Nilsson Bågenholm är ordförande för Läkarförbundet.

”Läkare i Sverige sjukskriver för ofta”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=668349
Svenska läkare sjukskriver alldeles för lättvindigt, tycker arbetsmarknadsminister Hans Karlsson. Han vill därför ta fram riktlinjer för hur lång tid läkarna ska få sjukskriva sina patienter.

- Jag tycker det är ett ganska dåligt sätt att uttrycka det, att det skulle vara läkarnas ansvar att sjukskrivningarna har ökat, säger läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

Mailat om vitaminer MOTGIFT v 33

Vitaminerna och kosttillskotten har också varit på tapeten inom EU - där de rört om i grytan. Det återstår att se om vi får lov att använda dessa utan recept. Och det är definitivt inte av omtanke om oss de fattar sådana beslut. Som jag tidigare nämnde får vi ju inte själva avgöra vad som är bäst för oss - det vet STOREBROR mycket bättre, och självklart med en högre profit. /Maini S

SIEMs kommentar: Vi har tidigare under årens lopp pekat på hur en rad mäktiga intressen verkar för att det enda alternativet till skolmedicin i framtiden ska heta mer skolmedicin. Utvecklingen framskrider alltså planenligt. Tänk vad nytta de pengarna annars kunde ha gjort .
Vi manar dig som skriver testamente : I stället för Cancerfonden; Tänk på blommor!

Mail om MOTGIFT v 34
Hej Ulf! Vilket motgift, nästan helt i min smak.***ler***
Jag delar "i stället för cancerfonden" men endast levande blommor och konstblommor, inte snittade dvs dräpta blommor, jag vill inte manifestera döden med att utöva den dräpande pricipen, läst och förstått i Martinus bok "Bisättning"
Människan både vet och inte vet vad hon gör på detta stadium.
Det finns inget fel eller rätt bara olika val och alla dessa val (sådd i tanken) får konsekvenser i form av beställda gåvor. Då är det inte upp till oss att döma varandra för vi skall älska varandra som vi ÄR och acceptera processen, ta eget ansvar för mina bidrag i andan "göra så gott jag kan". Vi lär oss och förändringen är konstant även om det tillsynes inte ser så ut i eländesdansen. Men jag ser mycket av skapelsens skönhet varje dag, det är bara lyssna och betrakta naturen, här och nu.
Sammanfattning: snittbommor inte rätt eller fel, men utövande av den dräpande principen och konsekvenser därefter, som jag sår får jag skörda. det är ju ingen större uppoffring att sluta med snittblommor.
Jag har själv skrivit ett vitt arkiv efter boken bisättningen bland annat. Är du intresserad kan jag sända dig det för dig personligen.
Jag älskar och stödjer dina budskap och har vidarebefordrat dina buskap till många vänner.
Kram/Bo

Vitamin tablets' value questioned
http://society.guardian.co.uk/health/news/0,8363,1542998,00.html

A multivitamin tablet a day will not keep the doctor away, according to the latest study to question the value of supplements.
Taking the pills for a year appears to have no effect on over-65s, say Aberdeen University researchers. At least a quarter of older people are thought to take nutritional supplements.
Researchers divided 910 men and women who did not normally take supplements into two groups - one taking a combined multivitamin and multimineral tablet each day, the other dummy pills.
They report in today's British Medical Journal that 12 months later there had been no significant difference in visits to GPs, reported infections or quality of life.


Placeboeffekten ger verklig smärtlindring
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=678758
Amerikanska forskare har visat att placeboeffekten, den effekt som uppstår av att vi tror att vi får smärtlindring, inte bara handlar om inbillning utan att den faktiskt sätter igång hjärnans egna smärtstillande endorfiner.

- Det är väldigt viktigt att veta att vi upplever det vi tror att vi kan uppleva. Det betyder också att vi kan motreglera obehag. Det är ingen tillfällighet att föräldrar har lärt sig att det hjälper faktiskt mot smärta på små barn att blåsa om man har slagit sig, säger Martin Ingvar, är hjärnforskare vid Karolinska Institutet......

SIEMs kommentar: Läkekonst kan alltså inte bara vara kemi,. Kravet på behandlingsmetioders ”dokumenterade effektivitet” genom dubbel-blind-studier där varken patient eller terapeut vet vilken behandling som ges, är alltså befängt, och ger sällan ledtrådar till vad som i praktiken fungerar och inte. Men sådana funderingar vågar man nog inte ägna sig åt på KI:

Stark mat - rena medicinen
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=435609
Chilipeppar, vitlök och wasabisenap kan vara framtidens medicin. Nu har en grupp svenska forskare kartlagt vad som händer i kroppen när vi äter stark mat.

En medicinsk forskargrupp vid Lunds universitet har tillsammans med forskare i San Fransisco och en grupp lundakemister kartlagt vad som händer när vi får en vitlökskick.

Påverkar smärtnerven
När vi äter vitlök startar en hel rad av händelser i munnen, ryggmärgen och hjärnan. Det aktiva ämnet i vitlök, allicin, binder till en receptor i smärtnerven och öppnar en så kallad jonkanal, som utlöser en rad reakitioner i kroppen.

Senap och chilipulver fungerar på liknande sätt. Alla tre är cokså gamla beprövade medicinalväxter. Aztekerna i Mexiko lär ha använt chilipeppar för att lindra tandvärk och senapsplåster har använts mot reumatiska besvär och ledinflammationer.

Ett av skälen till de tre medicinalväxternas mångsidiga effekter kan vara att de nerver de påverkar finns i hela kroppen, även i luftvägar, magtarmkanal och urinblåsa där de har en kontrollerande funktion, skriver forskargruppen i ett pressmeddelande.


Curry spice may protect against cancer
http://society.guardian.co.uk/health/story/0,7890,1545275,00.html

Scientists hope they are unravelling the secrets of how a prime curry ingredient helps protect against cancer. They have found the active agent in turmeric, the spice that colours and flavours many Asian meals, can block a cancer-promoting protein.


En miss från forskare väcker frågan om förtroendet för både forskare och journalister

http://www.nymedicin.com/news/2005/08/15/En_miss_fran_forskare_vacker_fragan_om_f.html
Förra året i oktober månad publicerade den så prestigefyllda Cochranesamarbetet en felaktig forskningsöversikt som visade att hälsosajter på Internet var skadliga för användarna. Trots att studien drogs tillbaka hade media redan hunnit sprida det felaktiga budskapet.

Den felaktiga slutsatsen av forskarnas översikt publicerades av bl a Tidningarnas Telegrambyrå, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, och Nymedicin.
Hur kunde misstaget hända? Enligt två nyligen gjorda analyser i tidskriften Journal of Medical Internet visas att forskarna gjorde misstag i tolkandet av deras data samt att man samlade ihop 22 enskilda studier som var alltför olika sinsemellan. Själva forskningsöversiktens mål var otydlig och problematisk vilket bl a ledde till att man förbisåg vissa studiers resultat.
Noggranna forskare upptäckte mycket snart misstagen vilket gjorde att översikten snabbt drogs tillbaka eftersom resultaten var det motsatta; interaktiva hälsosajter var hälsofrämjande för vissa patientgrupper.


Echinacea ineffektivt
http://www.nymedicin.com/news/2005/08/01/Echinacea_utan_effekt_vid_forkylning.html
En ny stor och noggrannt utförd studie visar att naturläkemedlet Echinacea (röd solhatt) inte har effekt vid förkylning.

Echinacea marknadsförs som ett naturläkemedel vid förkylning. Marknadsföringen bygger på ett antal positiva små studier med dålig design som sponsrats av företag.
För att fastställa om Echinacea verkligen är verksam vid förkylning infekterade forskare 339 frivilliga med ett förkylningsvirus i näsan. Man gav tre olika preparat samt placebo både för att förebygga förkylning och som behandling.
Det var ingen skillnad mellan försöks- och kontrollgruppen när det gällde att förebygga eller behandla förkylningen.

Echinaceados för låg i studie som inte visar effekt

http://www.nymedicin.com/news/2005/08/12/Echinaceados_for_lag_i_studie_som_inte_visar_e.html
Ledande amerikansk organisation för medicinala växter, American Botanical Council, kritiserar studien som visar att Echinacea inte har effekt vid virusinducerad förkylning.


University of Virginia "Drug Whores" attack Echinacea...
http://www.quackpotwatch.org/opinionpieces/echinaceahit.htm
Opinion by Consumer Advocate Tim Bolen
Thursday, August 4th, 2005
I had a good laugh this last week. The University of Virginia Medical School showed the world how easy it is for "Big Pharma" to buy the appearance of science, from a University, with their so-called "Echinacea study."
Then the New England Journal of Medicine (NEJM) ran a pompous editorial on the subject by one of the best known, and laughable, CRACKPOTS in the US, Wallace Sampson MD.
Then the New York Ad agency (the one that runs the "quackbusters" ), sent out, to every media outlet
in the US and Canada the story that "Echinacea had been discredited."
(Insert laughter here)
I love it when "Big Pharma" does something this dumb - and traceable back to them. It shows how weak, and afraid of the US "health" movement, they really are.

SIEMs kommentar: De ovanstående notiserna visar vilket totalt gungfly den medicinska journallstiken vadar i. Det händer nästan aldrig att studien bakom ett pressmeddelande sakligt granskas på redaktionen. Än mindre sker det någon effektiv s k kollegial granskning, om inte starka ekonomiska intressen vill döda ett forskningsresultat. Då sker det i form av allmänna anklagelser som ges stort utrymme i pressen . Minns vad som hände t ex A Wakefields forskning om vacciner som orsakar barnautism.

Take with a pinch of sodium chloride
http://www.guardian.co.uk/life/science/story/0,12996,1551209,00.html
Our adverts now come laden with a dazzling array of scientific claims - from 'unique amino complexes' to 'revolutionary moisture formulas', it seems we can't buy anything unless it has the approval of boffins. But what does any of it mean? Margaret McCartney examines the suspect science that we swallow, apply and absorb every day


Längre sjukskrivningar
I SVT:s Aktuellt på torsdagen sa arbetsmarknadsminister Hans Karlsson att han tycker att svenska läkare sjukskriver alltför slentrianmässigt och att han tycker att det är konstigt att svenska läkare sjukskriver sina patienter längre tid än läkare utomlands.
Läkarförbundet tillbakavisar kritiken och Eva Nilsson Bågenholm tycker att ansvaret för de höga sjukskrivningstalen inte enbart ligger hos läkarna.
Ekonomiskt ansvar
Förbundet tycker till exempel att sjukvården borde tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för sjukskrivningarna, ett förslag som också framförts till Hans Karlsson.

Minskat antal långtidssjukskrivningar

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=676239
Antalet långtidssjukskrivningar fortsätter att sjunka. I juli sjönk den sammanlagda frånvaron per person och år, det så kallade ohälsotalet, för första gången på tre år till under 42 dagar. Målet är att minska ohälsotalet till 37 dagar till slutet av 2008.
En förklaring till att långtidssjukfrånvaron minskar är att medvetenheten om sjukskrivningarnas effekter har ökat hos både läkare, arbetsgivare och enskilda, enligt Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg.
Samtidigt får också färre i Sverige sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension
.

Folkpartiet vill ha minister mot fusk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=452691&previousRenderType=6
GÖTEBORG. Bekämpa fusket och minska vårdköerna i stället för att försämra sjukersättningen. Tillsätt en antifusk-minister. Målet är att spara 16 miljarder under 2008.
Om det inte lyckas kan även sänkta nivåer diskuteras. Detta enligt folkpartiledaren Lars Leijonborg. På söndagen lade han fram en kompromiss som han hoppas ska ena den borgerliga alliansen.


Minskade utgifter för ohälsan i Sverige
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29174&a=429299

Mellan juni 2004 och juni i år har det så kallade ohälsotalet minskat med 0,9 till 42,0. Det motsvarar nästan 5 miljoner färre dagar med ersättning från sjukförsäkringen i Sverige.
Ohälsotalet är ett mått på den totala sjukfrånvaron som ersätts från sjukförsäkringen.
Det visar antalet utbetalda dagar under en 12-månadersperiod med sjukpenning, rehabiliterings- penning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år.

Ohälsotalet ligger generellt över riksgenomsnittet i landets nordligaste län medan sjukskrivningarna kostar minst i Stockholms och Jönköpings län.

Försäkringskassans mål är att det totala ohälsotalet för riket ska ner till 37,0 dagar i slutet av år 2008
.

SIEMs kommentar: Numer har alltså försäkringskassan fått ansvaret för folkohälsan, som därmed förvandlats till en administrativ - inte biologisk - fråga, ungefär som skatteåterbäringen. Sen får folk må som de vill. Du sköna nya värld.

Östgötska ejderungar dör en mystisk död
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=664029
En mystisk ejderdöd har drabbat Östergötlands skärgård. Trots att tusentals ejderpar häckar, så finns det nästan inga ungar. Ingen vet varför nästan alla ejderungarna dör.


Dr Gormander
om 3G och folks överdrivna rädsla för att förlora några hjärnceller
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,687703,00.html

Canary bird recovers from mobile phone mast exposure
http://www.emfacts.com/weblog/index.php?p=175

The following message from Frans van Velden suggests some very interesting “community based” research that could be done by community groups such as “Mast Sanity” in the U.K. and “Tower Sanity” in Australia, just to name two.
Example:
In schools, homes and workplaces that have WiFi (WLAN) systems installed. Install a caged canary in the same room to see what happens over a period of weeks. Then shield to cage for the same amount of time, as well as equal time moved well away from the area. This could make for an excellent school project for school science classes. Several previous messages on this list have mentioned high-school innovative science projects. If you know of a school that might be interested, pass it on!
And why not similar for wireless office spaces. Perhaps in Australia the OH&S people at the ACTU could invest in some canaries.
And canaries are a lot cheaper than a spectrum analyzer!

SIEMs kommentar: Visst är kanariefåglar billigare än spektrum-analysatorer! Det gäller nog t o m ejdrar.

Skärpt kontroll av tamfåglar i Sverige
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=676490
Övervakningen av tamfåglar skärps nu i Sverige för att man i ett tidigt skede ska kunna konstatera om de bär på den fågelinfluensa som brutit ut i Ryssland.

I Sverige kommer man att ta prover på ett ökat antal fåglar. Andra europiska länder går ett steg längre och ska kunna förbjuda till exempel hönsfarmare att ha sina djur i det fria
.

SIEMs kommentar: Enligt djurskyddslagen ska djur i fångenskap ha utrymme för sina naturliga levnadsvanor. Minkar ska t ex ha möjlighet att simma och jaga. Kanske man kan få inhysa hönsen på de annars nedläggningshotade minkfarmarna, när de ändå inte kan få gå lösa.


Katastroftillstånd i Malaysia
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=671618

I Malaysia råder katastroftillstånd efter att stora områden av landet i flera dagar varit insvepta i en smog. Myndigheterna har uppmanat invånarna att hålla sig inomhus eftersom luften anses direkt hälsovådligt.

En brunaktig dimma har lagt sig som en filt över stora delar av Malaysia. Till de värst utsatta områdena hör huvudstaden Kuala Lumpur med omgivningar.
Sikten i området är på sina håll bara ett par hundra meter.
Luften direkt hälsovådlig
....
Orsaken till det brunaktiga dis som lagt sig över landet är att röken från en rad omfattande skogsbränder i grannlandet Indonesien blåst in över Malaysia.
Värre än vanligt
Det har inträffat flera gånger tidigare, men i år är det betydligt värre än vanligt....

Clinical trial of SARS virus vaccine begins in China
http://news.xinhuanet.com/english/2005-08/06/content_3317084.htm
BEIJING, Aug. 6 -- A SARS vaccine developed by a Beijing-based inspection and quarantine body is now being tested in clinical trials.
According to an official with the Beijing Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, its vaccine for SARS (severe acute respiratory syndrome) has been approved by government authorities, and is ready for the patent application process.

SIEMs kommentar: Vi har tidigare pekat på sambandet mellan luftföroreningar och luftvägssjukdomar. Detta gäller inte bara Asiens märkliga influensa-, fågel- och SARS-virus, utan också t ex det svenska kikhosteområdet runt västkustens raffinaderier.

Giftiga ogräsmedel åter i butikerna http://www.sr.se/skaraborg/nyheter/artikel.asp?artikel=664958
Det är fritt fram att spruta gift i våra trädgårdar igen. Regeringens försök att stoppa hushållen från att använda de giftiga ogräsbekämpningsmedlen har misslyckats eftersom EU-regler hindrar begränsningen. Och nu finns det gott om gift på hyllorna igen.

Det är ogräsmedel som innehåller ämnet glyfosat som ställer till det när det hamnar i privatpersoners händer. Användningen av medlen har ökat med nästan det dubbla på mindre än tio år och Kemikalieinspektionen flyttade förra året upp dessa bekämpningsmedel en miljöklass. Det innebär att medlen bara får användas i yrkesmässigt bruk.

Strid om avloppsslam vid Hornborgasjön

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=670082
Många års arbete vid Hornborgasjön riskerar att gå förlorat, när marken nära sjön täcks och övergöds med tjocka lager slam från kommunala reningsverk. På en så kallad viltåker i närheten av Hornborgasjön ligger ett halvmetertjockt lager slam.

SIEMs kommentar: När det biologiska avfallet från människor inte längre kan återföras som näring till naturen, då är det bara en tidsfråga innan vår livsmiljö är förintad.

Terroristhörnan
Efter Madriddåden i mars 2004 skrev vi så här i
http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Mar04.html
En proffessionell brottutredning koncentrerar sig - liksom varje deckarroman - på frågorna om motiv, möjlighet, tillfälle och bevisning. Medan de indicier som pekar på ETA och Al Qaida är svaga och motstridiga, finns det en annan möjlig misstänkt
- med bevisligt starkt motiv
- med god tillgång till den kompetens och utrustning som krävts
- med utomordentliga möjligheter inte bara att begå attentatet, utan också undkomma utan upptäckt
- som flerfaldiga gånger i historien befunnits skyldig till likartade brott.
Det är nämligen väl dokumenterat hur förödande bombdåd vid förra sekelskiftet iscensattes av den spanska polismakten självt för att kunna skyllas på anarkister. Dessa av poliser (i maskopi med ledande politiker) arrangerade bombdåd tjänade som argument för förstärkt repression och fascistering av hela landet, en polarisering som så småningom ledde fram till det spanska inbördeskriget. (se t ex Gerald Brendan klassiska bok ”The Spanish Labyrinth” :( cit: ” gangsters were taken into the pay of the Government, the anarchists were provoked or egged on and the police themselves laid bombs at the doors of peaceful citizens in an endeavour .. ”) Då - ( som nu? )- var dessa arrangerade bombdåd framför allt riktade mot att misstänkliggöra nationalistiska rörelser i landets norra delar - då Katalonien - och möjliggöra en militär och polisiär upprustning.
De sålunda misstänkta borde kunna sökas i kretsar inom den spanska polis- och miltärmakten med rötter i och före Francotiden, och med en politisk fasad i Partido Populars utmarker.
Som av en händelse har vi så småniungom funnit följande undanstoppade notiser

The Spanish interior ministry says it is investigating reports that two suspects in the 11 March Madrid train bombings were police informants.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3670627.stm

Bomb squad link in Spanish blasts
THE man accused of supplying the dynamite used in the al-Qaeda train bombings in Madrid was in possession of the private telephone number of the head of Spain's Civil Guard bomb squad, it emerged yesterday.
http://avantgo.thetimes.co.uk/services/avantgo/article/0,,1150429,00.html

Fransk rapport varnade för Londondåden
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=663525
Terrornätverket al-Qaida förbereder ett angrepp mot Storbritannien, skrev den franska säkerhetspolisen i en rapport strax före terrorattentaten i London den sjunde juli, uppger tidningen Le Figaro.
Enligt rapporten skulle angreppet verkställas av aktivister inom den stora gruppen pakistanier i Storbritannien.
I rapporten utpekades också pakistanier i Frankrike som riskgrupp som borde övervakas.


Saudis warned UK of London attacks
http://www.guardian.co.uk/attackonlondon/story/0,16132,1544264,00.html

Saudi Arabia officially warned Britain of an imminent terrorist attack on London just weeks ahead of the 7 July bombings after calls from one of al-Qaeda's most wanted operatives were traced to an active cell in the United Kingdom.


Ingen koppling mellan bombdåden i London
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=433243
Bombmännen i London den 7 och 21 juli verkar inte ha haft någon koppling till varandra, och talet om planerande hjärnor bakom terrorn är rena spekulationer. Det är slutsatserna i den brittiska terrorutredningen.

-Huvudpunkten är att händelserna inte var sammankopplade. De verkar som att de var fristående, snarare än organiserade av något ont geni, säger en källa till tidningen The Independent.
...
- Allt prat om "mister Big" och al-Qaidas onda genier ser i dagsläget ut att komma från ett filmmanus. Det kan så klart förändras om nya uppgifter kommer, men det ser alltmer ut som att dessa människor jobbade på egen hand. Det hade vi inte väntat oss, säger en poliskälla.

Ingen experthjälp
Grundteorin är nu att de fyra bombmännen den 7 juli, som tog med sig 52 människor i döden, agerade som en sammansvetsad grupp, utan att behöva experthjälp utifrån.
.....
Scenariot att de första större självmordsdåden i Västeuropa inte direkt kan kopplas till al-Qaida eller andra globala terrorkonspirationer lugnar dock inte utredarna.

- Det är oroande att ingenting syntes på underrättelseradarn. Det finns troligen andra som vi inte känner till där ute någonstans, säger en av The Independents källor.


SIEMs kommentar: Underrättelseradarn fungerade alltså oavsett vad ”källorna” försöker göra gällande. Muslimska ledare har också förklarat att de tidigt varnat polisen för ett par av de ungdomar som sägs legat bakom attentaten, utan att detta lett till några ingripanden, något som av andra polisexperter betecknas som oförsvarligt.
Uppenbarligen räcker nuvarande underrättelsesystem väl till för att ge myndigheterna information om planerade attentat . Kanske har man redan alltför god information? Blairs och Bodströms syfte med att begränsa olika medborgerliga friheter måste alltså vara andra.

Worse than the disease
http://politics.guardian.co.uk/terrorism/comment/0,15935,1543704,00.html
...
Let us be clear that the most compelling objection to several of the proposals made by the prime minister yesterday is not that they intrude upon the human rights of every single resident and citizen of this country, although they certainly do that. Instead, the foremost objection is that these measures would have done nothing to stop the first and most deadly wave of suicide bombing on London's transport network on July 7. ...

Stay calm, the government says, in a mad panic itself
http://politics.guardian.co.uk/comment/story/0,9115,1539337,00.html
Proposed new anti-terrorist laws will be counterproductive

Politicians tell the public who travel on public transport to remain calm and carry on normal life. Yet the response from politicians and police to terrorist attacks in London is one of panic and hysteria. Already one innocent man has been shot dead. Armed police roam the streets, and innocent people are being arrested and searched at gunpoint. Worse still, police have produced a "shopping list" of new legislation to be rushed in, and the leaders of all three main political parties have already agreed to much of it in a cosy chat in Downing Street without any parliamentary involvement.

Mosque chairman sparks fresh row
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/west_midlands/4126688.stm
A Muslim leader says there are "similarities" between new powers to tackle Islamist extremism and Hitler's demonisation of the Jews.

Judges on trial in Booth v Blair
http://www.guardian.co.uk/attackonlondon/story/0,16132,1537673,00.html

Tony Blair yesterday denied he faced a domestic rift after his lawyer wife Cherie warned that an excessive response to the terrorist threat could undermine "our most deeply held values".
Ms Booth said during a lecture in Kuala Lumpur that senior judges should defend individual rights against the decisions of the majority - public opinion as well as politicians - to help educate people about "the real meaning of democracy".
At the same time, her husband told a monthly press conference in Downing Street that claims made by judges in the Belmarsh case, that the government was a bigger threa
t to liberty than terrorism, would not be uttered now. "I think the mood on this thing has changed."

Bodström vill avlyssna utan klar brottsmisstanke
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=445109&previousRenderType=6
Avlyssning utan klar brottsmisstanke. Det väntas justitieminister Thomas Bodström föreslå i ett nytt lagförslag i höst. I dagsläget kan telefonavlyssning ske om det finns konkreta brottsmisstankar. Nu vill Thomas Bodström att det ska bli enklare utföra telefonavlyssning.


Iraqis protest over police brutality

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/20AAF6C7-6357-4140-899F-3382CEA2FA6A.htm
Hundreds of Iraqis are demonstrating in Baghdad for a second day against alleged police brutality and arbitrary arrests.
The demonstration, called by the Iraqi Islamic Party, followed Friday prayers and was staged outside the Green Zone, a heavily protected area which is home to the Iraqi US-backed government, the US army and the US embassy.

The zone was the site of the Iraqi republican palace, built in the 1960s.

Protesters, who included many women, carried banners urging the authorities to respect human rights and acted out scenes depicting Iraqi soldiers torturing a Muslim cleric.


SIEMs kommentar: Den västerländska demokratin utbreder sig alltså planenligt I Irak. Låt oss minnas SvD:s Maria Abrahamsson som I radio uppmanade oss att vara tacksamma mot George Bushs lögner som gjorde det politiskt möjligt att invadera Irak.

Till minnet av Robin Cook
Robin Cook som nyligen avled lämnade Blairs regering 2003 i protest mot att Storbritannien gick i krig mot Irak. Han blev 59 år.
http://www.rense.com/general67/govb.htm
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=449702&previousRenderType=1

Svårt hålla mer än en sak i huvudet?
http://info.uu.se/press.nsf/pm/endast.en.idC94.html

*****************************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf


**************ANNONSER***************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni