Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlTidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin April 2005

Notiser o kommentarer

Den medicinska sjukdomsläran. - Mailat: Sorg över Barnomsorg - Kampen för bättre folkhälsa - Undernärda barn blir våldsamma ungdomar! - Poliovaccin, HIV och Apor - Tidig dagisstart - Förtidspensionärerna ökar mest bland 60-talisterna - Konflikträdsla på arbetet -Korta åsikter från en utlänning - Minskat överskott i pensionssystemet - Var femte fyraåring är överviktig - 15-åring dog efter fotbollsmatch - Coop får inte använda sällskapsspel - Ljug mer - Studio Ett om Läkemedelskonsumtionen - Ökad barnadödlighet i världen - Alla talar om rehabiliteringen - ANH: pressmeddelande 5 april 2005 - Radio om HIV - Även påven är emot kondomer - inga Amish med autism - Radio om vacciner: - Förfalskad forskningsrapport - Bilavgaser - Ät inte flygande hundar! - Kodmeddelande - Äldre har dåligt vaccinationsskydd - Ingefära kan hjälpa mot graviditetsillamående - FN manar till totalförbud mot kloning - Allt fler européer super ihjäl sig - Hel generation barn kan få förkortad livslängd av fetma - Kurt Winberg Nielsen - Dödsbringande virus distribueras - Spanska sjukan under luppen - Logisk snabbkurs om biverkningsrapporter för läkare

Tema: Får vi be om största möjliga tystnad.....


Det är nu ett par år sedan SIEM först försökte föra upp den kommande oljekrisen som en folkhälsofråga på dagordningen. (Se bl a http://www.klokast.se/Nyhet/Aug03.html ) Vi var långt ifrån först med detta - se t ex http://www.gunnarlindgren.com som f n har en förträfflig informationssamling i frågan - men i dagspress, TV och politiska sammanhang lyser ännu den kommande oljekrisen helt med sin frånvaro, för att inte tala om i de vardagliga samtalen på de flesta arbetsplatser. Trots att den globala energisituationen ger ett enkelt och tydligt mönster för ett annars svåröverblickbart internationellt maktspel, så föredrar media och inhemska politiker att tiga ihjäl eller sprida förvillelser.

De enkla fakta är trots allt

- att den globala ekonomin i dag strukturerats utifrån en global marknad och byggts på förutsättningen att billig energi ska stå till förfogande i närmast obegränsad omfattning för produktion, distribution och konsumtion av förnödenheter

- att det globala förrådet av billig energi nu sinar samtidigt som efterfrågan kraftigt ökar, och att ingen ersättning står till buds

- utan billig energi ingen s k ekonomisk tillväxt - och stora försörjningsproblem för livsförnödenheter - men i stället svåra strukturella problem med politisk oro i släptåg

- att en snabb övergång till mer lokal småskaligare produktion och distribution av livsförnödenheter krävs om inte akuta bristsituationer ska uppstå på många håll i världen, inte bara bland de två tredjedelar av befolkningen som redan vant sig vid att sakna det mesta.

- att etablerade politiska och industriella maktcentra på alla sätt försöker motverka just sådan lokal och regional självförsörjning. Att utveckla och förstärka en central kontroll över världens ekonomiska resurser är för dem viktigare än människors välfärd och överlevnad.
Det totala tigande som massmedia och politiker ägnar sig åt i dessa frågor kan endast mätas sig med tigandet om den moderna medicinens sabotage av folkhälsa och överlevnad.

...ty snart börjar den verkliga föreställningen

De hymlande cirkusdirektörerna och deras kassörer kommer då att ha rymt fältet , medan akrobater och clowner bryter nacken från murkna trapetser, lejonen kalasar på de närmaste åskådarna medan en vettskrämd publik flyr mot utgångarna där de fåfängt försöker kräva pengarna tillbaka.

De som engagerat sig i mänsklighetens stora frågor har numer flytt allt vad politiska organisationer heter, och lämnat det partipolitiska fältet fritt för hämningslösa opportunister och karriärister, vilka endast med radergummin och fiffel lyckas upprätthålla illusionen av folklig förankring.

När tlllgången på petroleum och petroelumbaserad konstgödning ströps svalt tre miljoner nordkoreaner ihjäl i brist på livsmedel. På motsvarande sätt tillgrep Pol-Pot-regimen i Kambodja välkänt barbariska metoder för att söka säkerställa livsmedelsproduktionen i sitt ekonomiskt totalisolerade land utan egna energitillgångar. I stället för att tillvarata de grymma pedagogiska effekterna av detta försöker massmedia och politiker inbilla oss att sådana samband mellan energi och överlevnad endast gäller i kommunistiska diktaturer. Ändå visar enkla kalkyler att om oljan dras bort från livsmedelsproduktionen krävs det med dagens metoder och kosthållning 3 veckors mänskligt arbete för att åstadkomma en enda dags livsmedelsförsörjning (exemplet hämtat från USA).

Likväl används begreppet ”ekologiskt hållbart samhälle” som politisk marknadsföring för partier som saknar all beredskap för sådana scenarios, och bygger sina strategier på evig s k ekonomisk tillväxt baserad på billig energi . Politikermisstron har ännu inte på långa vägar nått den nivå som sakförhållandena motiverar.

( För dem som idisslar tanken på att kärnkraft skulle ge lösningen på framtidens energiproblem kan bl a följande notis vara värd uppmärksamhet

Plutonium hittat i barnens tänder Brittiska barn har plutonium i tänderna. För första gången medger nu den brittiska regeringen att orsaken är läckor från ökända upparbetningsanläggningen Sellafield, som dumpar avfall i Irländska sjön. Undersökningen gjordes på tänder från 3.000 barn. Samtliga visade spår av plutonium - även hos barn i Skottland och Nordirland. Barn som bodde i närheten av Sellafield hade mer än dubbla mängden, skriver Observer. Aftonbladet text-tv Publicerad: 2003-11-30 )

I polemik med det medicinska etablissemangets befängda sjukdomslära har vi länge hävdat att det moderna och växande ohälsopanoramat främst avspeglar förgiftningar och näringsbrister, till största delen skapade av kemisk industri och storskalig livsmedelsförsörjning. En insiktsfull bok av överläkare Jenny Reimers finns att hämta på
http://www.gunnarlindgren.com/maten1ny.pdf Uppenbarligen finns det personer med så stark integritet och förmåga till överblick, att inte ens läkarutbildning biter på deras kvaliteter. Reimers analys av den mänskliga organismens naturgivna näringsbehov leder till krav på en revolution inom livsmedelsförsörjningen, men också till insikten att planeten är svårt överbefolkad.

Med dagens politiska system kan man knappast ha några förhoppningar om att behövliga förändringar kommer till stånd genom demokratiskt fattade och genomförda beslut. ( I detta avseende delar jag alltså inte
Gunnar Lindgrens förhoppning om FN:s ingripande )

I stället kan det visa sig att energikrisen kommer att rätt brutalt framtvinga en global omställning av olika försörjningssystem. Man kan dock knappast räkna med att detta med automatik utmynnar i humana, småskaliga och ekologiskt hållbara livsstilar, risken är nog större för hårdnande diktaturer, hisnande ekonomiska klyftor och ren folkutrotning. Detta ställer i dag större krav på den enskildes insikt och engagemang än de flesta tidigare situationer i världshistorien

Sådana utsikter säljer man inga lösnummer på, och vinner inga röster på. Så vi kan nog vänta oss färggranna avledande mediaspektakel och största möjliga tystnad i sakfrågorna ett litet tag till. Innan Big Brother och Robinson bryter loss på allvar.

Trädet april 2005

Ulf Brånell


MOTGIFT v 16

Den medicinska sjukdomsläran.

Läkarvetenskapen idisslar fortfarande tesen att den exploderande vågen av autism i många välvaccinerade länder skulle vara uttryck för genetiska faktorer (och naturligtvis inte ha orsakats av de snabbt växande barnvaccinationsprogrammen). Den medicinska sjukdomslärans logiska kullerbyttor illustreras av nedan, av SIEM lätt omskrivna, rättsintyg från en sk medicinsk expert.

Intyg

Jag har inte själv undersökt M ,men det framgår av bilder och film att han bara har ett ben, pedis monoextremitis. Det är ställt utom allt tvivel att M bara har ett ben, han haltar svårt på just det sätt barn med pedis monoextremitis gör. Vi har lång och god erfarenhet av pedis monoextremitis. Om pedis monoextremitis vet vi praktiskt taget allt. Bl a vet vi att de flesta, nästan alla, fall av pedis monoextremitis har förlorat det andra benet p g a att de gått på landminor.

Därför drar jag slutsatsen att även M gått på en landmina, och därför drabbats av pedis monoextremitis. Att föräldrarna uppger att det saknas landminor i hans hemtrakt väger därvid lätt mot den samlade läkarvetenskapens erfarenhet.

Dr Rotten, medicinsk expert.

Med hjälp av sådan logik kan läkarvetenskapen godtyckligt uppfinna, avskaffa och förklara vilka sjukdomar som helst på ett skenbart s k vetenskapligt sättt. Godtycket är dock inte större än att verksamheten ständigt avkastar goda inkomstmöjligheter för läkarskrå och medicinsk industri - t ex som ”experter” på denna gallimatias. Se även artikeln om Amish autistiska barn längre fram i magasinet!

Mailat: Sorg över Barnomsorg

>Hej Ulf. Jag har under en ganska lång period med spänd förväntan läst dina
>sidor varje vecka. Efter dagens mail vill jag verkligen tacka dig för att du
>också uppmärksammat det här med dagishysterin. Jag är själv pedagog och har
>således arbetat inom skola, barnomsorg i ganska många år.Jag har nu lämnat
>detta skrå efter att ha stångat min panna blodig under många år. Jag har
>också valt att inte offra mina egna barn på narcissismens altare utan jag
>låter dem växa i sin egen takt hemma.Jag kan nämna att mina tre barn väldigt
>sällan är sjuka och vållar naturligtvis ifrågasättande från läkare och
>lärarskrå.(Barn idag som inte ständigt har infektioner är egentligen sjuka
>enligt många lärare) Jag har också uppmärksammat att i mina ögon så är
>väldigt många av pedagogernas egna barn ofta sjuka och föräldrarna, alltså
>lärarna, lyckas tjata till sig både antibiotika och halsmandeloperationer
>utan att blinka.Jag kan nämna att jag känner mig inte trygg att jag måste
>överlämna, ett stort antal timmar ,mina barn till dessa människor som saknar
>självinsikt och använder barnen till att bekräfta sig själva. Så TACK för
>att du med klarsynthet och analytisk förmåga förmedlar dina egna tankar. MVH
>Therese Karlsson Torrskog Bengtsfors


Kampen för bättre folkhälsa
I TV5 har de senaste veckorna Jamie Olivers kamp för bättre skolmat i engelska skolor väckt respekt. Lärarna finner att barnen har blivit lugnare och mer koncentrerade och skolsköterskorna som tidigare delade ut astmasprayer på eftermiddagen har plötsligt blivit arbetslösa, när ungarna fått riktig mat i stället för att utfordras med industriavfall.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_9434058.asp
http://www.feedmebetter.com
http://www.themeatrix.com/

Kändiskocken Oliver har naturligtvis inte varit främmande för moderna marknadsföringskonster - tribal marketing, branding etc - i sitt ädla syfte . Detta svärd är emellertid tveeggat, kemikalieindustrin använder samma poppiga metoder för att förgifta ungarna och få dem att ”övervinna sin kortisonrädsla” , se http://www.astma.com/7_myter_om_astma/ Att de kan slippa sina anfall genom att äta bättre, sägs naturligtvis inte ett ljud om på denna snuskiga sida, utan ansvarig avsändare (först av epostformuläret kan man räkna ut att det egentligen är AstraZeneca som står bakom denna s k hälsoinformation..

Vad vi behöver vaccinera ungarna mot är inte barnsjukdomar, utan marknadsförare och läkare. Ett äpple om dagen håller doktorn borta.

Undernärda barn blir våldsamma ungdomar!
http://www.newstarget.com/006194.html
A new study published in the American Journal of Psychiatry shows that children who experience malnutrition exhibit strikingly increased behavioral disorders and aggressive behavior as they grow older. The study looked at children between the ages of eight and 17 years, and found some rather shocking statistics about their behaviors. Children who suffered certain nutritional deficiencies demonstrated a shocking 41% increase in aggression at age eight. At age 17, they demonstrated a 51% increase in violent and antisocial behaviors. And the only difference is their diet. It's all about the foods they were eating and the nutrients they were missing.


SIEMs kommentar : Men det medicinska etablissemanget finner det mer lönsamt att trycka s k antidepressiva medel i ungarna, än att satsa pengarna på riktig skolmat - eller ve och fasa: vitaminer och mineraler. Se också Janne Larssons artikel om Prozac och skolskjutningar längre fram

Poliovaccin, HIV och Apor
Hej Ulf. Var inne på läkemedelsverket hemsida för att läsa om några lagar...
http://www.mpa.se/index.shtml
Hittade där:
Angående poliovaccin och apnjureceller 14 april 2005
I ett SVT-program lördagen den 9 april gavs intrycket att de poliovacciner som används idag tillverkas i celler som tas direkt från apnjurar. Detta stämmer inte för de poliovacciner som numera används i Sverige.

”För de poliovacciner som numera används i Sverige ”...- man medger alltså indirekt att det har varit så. Vidare:
http://www.mpa.se/observanda/obs05/050414_poliovaccin_svt.shtml
"Veroceller är en kontinuerlig cellinje som ursprungligen kommer från en apa (1962), men som sedan dess odlats i laboratorium helt utan apor."
Neoplasmaodling? Samma metod som cancerceller växer på!

Dom är för sköna.

Jesper Brännmark,
cert. massör, dipl. homeopat
www.alternativ1.se

.
SIEMs kommentar: Grunden för den medicinska dementimaskinen är denna gång en film som presenteras på http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33551&a=364781
där det pinsamma sambandet mellan poliovacciner och HIV-virus återigen förs fram. Somliga saker tål uppenbarligen inte dagljuset. Någon större klarhet runt HIV-virusets upphov och egentliga egenskaper har inte skapats sedan SIEM förre gången granskade frågan i http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
vilket är belysande nog.


MOTGIFT v 15


"Tidig dagisstart det bästa för de allra flesta barn"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=400165&previousRenderType=6

Långtidsundersökning: 70 procent av dem som börjat på dagis före ett års ålder har en mycket positiv utveckling. För de allra flesta barn är det bra att börja tidigt i barn- omsorgen. En undersökning bland 16-åringar visar att hela 70 procent av dem som börjat på dagis före ett års ålder har en mycket positiv utveckling när det gäller skolbetyg, anpassning och social kompetens. Bara 38 procent av dem som varit hemma som små barn har haft motsvarande framgångar. 15 procent av dem som börjat tidigt i barn- omsorg har en negativ utvecklingsgång mot 52 procent bland hemmabarnen. Det skriver professor emeritus Bengt-Erik Andersson, som följt en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder.

Forskarsamhället är i dag tämligen överens om att det kan vara bra för små barn att riktigt tidigt börja i barnomsorg, om den håller god kvalitet. Inte minst svensk forskning visar detta. Jag har i min egen forskning följt en grupp barn från deras första levnadsår upp till 25 års ålder. En del av dessa barn började på dagis eller hos dagmamma, som var de vardagliga benämningarna på förskola och familjedaghem, redan efter ett halvt års ålder. Andra började mellan ett och två års ålder och en tredje grupp startade efter två års ålder. Ytterst få började efter tre års ålder. Slutligen hade vi en grupp som var hemma, med föräldrarna hela tiden.

Dessa grupper av barn har alltså följts och bedömningar av deras utveckling har gjorts när de var åtta, tretton och sexton år. När de var 25 år har vi tagit reda på hur det har gått för dem i samhället. Vad fann vi då?

Våra första resultat, som grundades på lärarnas bedömningar av barnen när de var åtta år, förvånade de flesta, även oss forskare. Det visade sig nämligen att de barn som började i barnomsorg före ett års ålder klarade sig kunskapsmässigt bättre i skolan än övriga barn och dessutom var deras skol-anpassning betydligt bättre än övriga barns. ...


SIEMs kommentar: Detta är ett paradexempel på forskningsidioti och skråanknuten propaganda som annars vanligen bara förekommer inom medicinen. ( Kritiken nedan grundas på de uppgifter som framförs i artikeln, samt på radiointervju 8/4 med forskningsledaren.)

1) För att vetenskapligt kunna uttala sig om orsak-verkan-samband krävs att man kan konstanthålla alla relevanta variabler utom en (den förment ”orsakande” variabeln). Det enda sättet att göra detta är genom kontrollerade experiment. I ett experiment som ska studera dagisvistelsens betydelse måste man alltså för ett antal barn slumpmässigt avgöra om och när de ska börja i dagis. Det torde vara svårt att få föräldrarna att gå med på.

Det har man inte heller gjort i denna studie, utan man har rätt och slätt utgått från vilka familjer som på sjuttiotalet velat och lyckats få in sina ungar på dagis eller ej, trots dåtidens barnomsorgsköer och ofta långa resor till dagis. Det borde bl a vara rätt självklart att många föräldrar som hyste oro för sina barns utveckling - mer eller mindre grundad - på den tiden inte såg det som självklart att få dem in på dagis så tidigt som möjligt. ”Barncentrerade” föräldrar på den tiden ansåg det vara värdefullt att få en barnomsorgsplats för sina barn. Denna barncentrering bör naturligtvis ha haft fler effekter på barnet än just själva barnomsorgsplaceringen.

Ett krav för att överhuvudtaget få barnomsorg var vid denna tid att man hade förvärvsarbete. Barn till arbetslösa föräldrar hamnade alltså automatiskt i ”hemma-kategorin”. Att barn från hem med längre arbetslöshet i de flesta avseenden kan misstänkas tillhöra de underpriviligierade är en självklarhet i alla samhällsvetenskapliga sammanhang. Dock inte här, naturligtvis.

2) Skickligt blandar B A i redovisningen ovan ihop ”barn i förskola” med ”barn hos dagmamma”. Placering hos dagmamma var under sjuttiotalet i många kommuner det främsta eller enda alternativet för de yngsta barnen, eftersom sk spädbarnsavdelningar var kostsamma och sällsynta. Valet av dagmamma kunde ofta ske inom släkten eller grannskapet, och utan krav på pedagogisk utbildning överhuvud taget. Men om barnet har trivts hos dagmamma blir det i BA:s artikel ett bevis för förskolepedagogikens välsignelser (Se artikelrubriken).

3) Åttaårsuppföljningen har utgått från ”lärares bedömningar” . Det är inte underligt att barn som sedan tidig ålder är institutionsanpassade får högre skattningar av institutionens föreståndare: de är vana vid att göra saker som läraren, de har den typ av kunskaper som lärare värdesätter, väntar sig umgås med andra på det sätt som institutionsreglerna föreskriver, och uppvisar inte udda åsikter, värderingar och vanor. Många andra aspekter på barns och människors utveckling hamnar dock helt utanför en sådan bedömning.

Det är inte heller att undra över att den som vinner lärarens uppskattning har fler positiva bedömningar och bättre betyg att se fram mot, ofta också ett liv med mer belöningar. Men detta visar inte dagisvistelsens kvalitet för mänsklig utveckling utan lärarskråets maktställning över medborgarna.

4) Av de ursprungligen 128 barnen har ca 25% ( = ca 30 barn) sorterats ur undersökningen under årens lopp. (uppgift från radiointervju) Detta bortfall är bara det tillräckligt för att resten av resultaten ska vara otillförlitliga. Eftersom man påstår sig ha följt minst fyra barnkategorier (med avseende på tidpunkt för barnomsorgsstart) kan då varje kategori knappast innehålla mer än 25 barn. . Av dessa har ett okänt antal i själva verket varit placerade i familjedaghem - alltså just ”inom hemmets väggar”, ehuru ett annat hem än sitt eget /möjligen mormors eller svägerskans/. I synnerheet torde detta gälla de barn som tidigast placerades i barnomsorg. Skattningsskillnaden mellan dessa barn och ”hemma-gruppen” sägs vara den mellan 70% och 38%, dvs 32% = 7-8 barn .

5) Artikeln avslutas snärtigt med ” Den viktigaste uppgiften vi alla har är att övertyga våra kommunalpolitiker om att den bästa satsningen för framtiden som en kommun kan göra är att behålla en hög kvalitet i barnomsorgen. ” Rapporten kan alltså ses som en direkt och vilseledande partsinlaga för pedagogskrået. Enligt radions uppgifter är forskningsledaren också f d rektor på lärarhögskolan i Sthlm. Det gör rapporten mer begriplig. (Se mars-magasinet) Måtte ministern skynda sg n är det gäller reformeringen av dessa.

Kanske ska det påpekas att SIEMs kritik ovan endast avser den usla vetenskapliga standarden i artikeln. Vad gäller barnomsorgskvalitet och -form finns det mycket mer att säga.

"Förtidspensionärerna ökar mest bland 60-talisterna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=402092&previousRenderType=6
40-talisterna arbetar allt mer och allt längre, visar Socialförsäkringsutredningen. Den minskande sysselsättningsgraden i Sverige beror inte på att de äldre lämnar arbetslivet för gott vid allt lägre ålder. Tvärtom arbetar 40-talisterna allt mer och allt längre. I stället har det skett en alarmerande ökning av sjukfrånvaron och framför allt förtidspensioneringarna bland 50- och 60-talisterna. Ökningen var nästan 50 procent bland 35-54-åringarna under de tio åren mellan 1994 och 2004. Det visar nya siffror från Socialförsäkringsutredningen. En 35-årig förtidspensionär kan kosta försäkringen fem miljoner kronor. Då är samhällets produktionsförlust oräknad.
...
Siffror som tagits fram i Socialförsäkringsutredningen visar att det är de medelålders och yngre, främst i åldern 35-55 år, som har börjat förtidspensioneras i en förskräckande takt. ...I åldersgrupperna 35-54 år ökade sjukfrånvaro- och förtidspensionsfrekvensen med nästan 50 procent på de tio åren mellan 1994 och 2004!

Förvisso är de flesta förtidspensionärerna alltjämt i 60-årsåldern, men ökningen bland de yngre är alarmerande. Den statsfinansiella konsekvensen är att en 45-årig förtidspensionär ska försörjas av sjukförsäkringssystemet i tjugo år, mot en 60-årig "bara" i fem. Ökningen i antalet yngre förtidspensionärer märks än så länge inte så mycket i de årliga budgetarna, men den utgör en väldig - och ännu oredovisad - ökning i statens skuldbörda.

Det finns sannolikt flera orsaker till denna samhällsekonomiskt skadliga och på det personliga planet säkerligen ofta tragiska utveckling. Ett orosmoment och en möjlig delförklaring är den starkt växande alkoholkonsumtionen. Alkoholskador är det sista kvardröjande tabut i diagnosdiskussionen. Bakom snabbt växande psykiska och diffusa diagnoser kan dölja sig en hel del alkohol.

En annan sannolik delförklaring är den långsiktiga konsekvensen av de svåra påfrestningar som drabbade arbetande i samband med lågkonjunkturen i 1990-talets början. Effektivitetskraven skärptes på arbetsplatserna. Hotet om uppsägning hängde i luften för många. Kanske var fyrtiotalisterna redan i början av 1990-talet tillräckligt gamla och garvade för att klara krisen bättre. De satt säkrare i sadeln. Betecknande är att arbetslösheten år 1994 bland 50-åringar bara var drygt hälften så hög som i arbetskraften totalt.

Förhoppningsvis är det så att ännu yngre generationer, de som inte upplevt 1990-talet som vuxna, kommer att vara friskare och återgå till högre sysselsättningsgrader. Det är den arbetsmarknad, samhällsekonomi och socialförsäkring som leder dit vi behöver.
...
ANNA HEDBORG
Ordförande Socialförsäkringsutredningen
HANS OLSSON
Utredningssekreterare


SIEMs kommentar. Ingenting i artikeln tyder dock på att Socialförsäkringsutredningen kommer att servera denna sällsynt goda cigarr. Myndighets- och utredningsapparaten liknar mest en rastlös och senil åldring, med knapp ledsyn,, dålig hörsel, ständigt lallande om sina ungdomsminnen, och med stora svårigheter att tolka nya intryck. Man förmår inte inse att folkhälsopanoramat har drastiskt förändrats under senare delen av förra seklet, och att de gamla lösningarna inte är några lösningar alls, utan delvis bidrar till att skapa dagens ohälsa. I stället tar man fram sina gamla pokaler och putsar dem ytterligare en gång - arbetsmiljön , nykterhetsvården - och blandar dem med fromma förhoppningar om att saker och ting ska lösa sig genom tidens gång.

Vi får väl i alla fall vara glada att Anna Hedborg nu slutat nynna den vanliga visan om att ”det blir allt fler äldre”, som förklaring till folkhälsokollapsen. Som SIEM ett antal gånger pekat på är problemet inte de äldre, utan att hälsan bland de yngre och medelålders håller på att haverera, under trycket av allt intensivare vård- och rehabiliteringsåtgärder. Men att morötterna blir klena där geten är trädgårdsmästare är tydligen omöjligt att begripa. ( I klartext: När skolmedicinen får ta hand om folks sjukdomar blir de bara sjukare )

Kanske är det ofint att påminna om att de sextiotalister som i dag toppar ohälsoligan också är den första dagis-generationen. /Jmf den inledande notisen ovan i veckans Motgift/. Det finns alltså fler aspekter att ta hänsyn till när det gäller att värdera barnomsorgen efter än bara ”lärarens uppskattning”.

Konflikträdsla på arbetet ökar risk för sjukskrivning"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=401604&previousRenderType=2
Ny studie: Nio procent av sjukskrivningarna kan undvikas genom öppnare arbetsklimat.


SIEMs kommentar: Uppfinningsdomen är enorm när det gäller att servera gamla lösningar och förklaringar till nya problem. Att förklara nio procent av sjuktalen är ju alltid något, även om de stier med hundratals procent... Sen gäller det bara att visa att arbetsklimatet var öppnare förr, när man titulerade varandra på arbetsplatsen och anställningstryggheten var noll. Annars har ju studien ingen relevans alls för de stigande sjuktalen.

Korta åsikter från en utlänning om den svenska rehabiliteringen.

Rehabilitering i Sverige är inte lönsamt och den ska bort. I alla fall rehabilitering som den är idag är absolut inte någon lösning till Era återkommande problem med långtidssjukskrivningar.

Jag har köpt min rehabiliterings behandlingar sedan 1999 med både bättre och sämre effekter. Men jag har i alla fall prövat mig fram. I dag lever jag fortfarande. Ganska lyckligt och det ända jag bekymrar mig för är hur länge till kan jag fixa pengar till att fortsätta.

Nyligen hade jag fått en deltidsanställning. När mina skulder för tidigare rehabiliteringsinsatser bli betalda – kanske har jag råd att fortsätta mina behandlingar och inte bli tvingen till dem som finns i den svenska myndighetens regi. (offentligt finaserade)

Kulturella skillnader finns – inte minst inom vården. Rehabiliteringen är inte enbart för att göra mig frisk och påskynda min återkomst till arbete. Rehabiliteringen – den effektiva och önskade – kan fördröja mina hälsoförsämringar och ge mig hopp om ett aktivt och tillfredställande liv. Trots sjukdomen.

Men det klart – rehabiliteringen kostar. Köper man åtgärder enbart för att snacka sig fri från ansvaret – då är den nog som forskarna skriver Rehabiliteringen ofta bortkastade pengar.
Skulle de som borde ansvara för kostandseffektiv rehabilitering se till att köpa kvalitet istället – då kan jag garantera Er att återkomst till arbete och livet i övrigt är ett faktum.

Dem små resurser som finns för rehabiliteringsåtgärder fördelas på ett mycket underligt sätt.
Nyligen gav regeringen 1,6 miljarder kronor till arbetslösa sjukskrivna. För alla svenska län där man delar pengar mellan Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassorna. I Region Skåne har man fått 65 850 000,- kr. Oj – vad mycket man skulle kunna rehabilitera för det.

Men vänta lite – Du arbetslöse sjuke. Du ska få ca 590 kr per månad för att bli rehabiliterad för. Det är det som är kvar efter att myndigheterna har tilldelat sig själv resurser för nyanställning och annat.

Vi har ingen annan väg än att själv agera i högre och högre utsträckning. Och rehabilitera och vårda oss själva. Rehabilitering är nödvändigt och önskvärd. Bara om rehabiliterings servicenivå och kortare och kortare insatser inte leder till att påstående ”rehabilitering är sjukframkallade” blir det ledande sanningen. /
Elisabeth i Helsingborg - rehabiliterings expert för kronisk sjuka

Minskat överskott i pensionssystemet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=594358
Överskottet i pensionssystemet har minskat kraftigt de senaste åren på grund av arbetslöshet och att fler är sjukskrivna. Från ett överskott på 218 miljarder kronor 2001, var överskottet nere på 9 miljarder kronor 2004 enligt en granskning som SVT:s Rapport gjort. Om tillgångarna i systemet fortsätter att minska och det blir underskott, sänks pensionerna. Vid ett kraftigt överskott kan pensionerna istället höjas.

SIEMs kommentar: Folkhälsohaveriet ska alltså bekostas av ålderspensionärerna, ty de har ingen möjlighet att försvara sig mot ytterligare plundring. Vi har ett överlägset bättre förslag: Låt folkhälsohaveriet bekostas genom neddragna politiker-arvoden och myndighetslöner. Då ska ni se att det blir åtgärder!

Var femte fyraåring är överviktig
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593432
Landets första kartläggning av fyraåringars längd och vikt visar att var femte fyraåring är överviktig. Hälften av alla överviktiga fyraåringar riskerar att bli feta som vuxna. (P1 Kropp & Själ)


SIEMs kommentar: Ska det snart vara slutsnackat om bristande skolgymnastik, datorvanor eller ungdomars allmänna lättja som orsak till fetmaepidemi och folkhälsohaveri? Det som pågår är undernäring och folkförgiftning!

15-åring dog efter fotbollsmatch
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593441
En 15-årig pojke avled efter en träningsmatch i fotboll i Norrköping på söndagen.
...Vad pojkens död beror på är inte klarlagt. 15-åringens död är det fjärde kända dödsfallet bland unga idrottare i år.


SIEMs kommentar
: Vi ser fram mot hur Anna Hedborg tänker bekämpa barnfetman genom kraftåtgärder mot dålig arbetsmiljö. Hon kan väl ändå inte våga släppa ut ungarna på fotbollsplan för att ta livet av sig genom motion? Eller våga erkänna att de främsta orsakerna till dagens ohälsa inte är riktigt de hon trott?

Coop får inte använda sällskapsspel
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=593876
Marknadsdomstolen förbjuder butikskedjan Coop att vid marknadsföring av ekologiska varor använda det webbbaserade sällskapsspelet Änglamarksgården, som enligt domen misskrediterar de lantbrukare som inte är Kravanslutna.
....


SIEMs kommentar:
Kampen mot näringstillskott och giftfritt odlad mat är välorganiserad och utnyttjjar de märkligaste mediala, ekonomiska och juridiska trick. Coop friades tidigare efter långt processande dock för den omtalade reklamfilmen för Änglamark där en servitör erbjuder kroggästerna en dusch bekämpningsmedel på maten, en film som jordbrukarorganisationer ville förbjuda av samma anledning. Skulle man förbjuda Volvo göra reklam för sina produkter, som genom sin blotta existens ju misskrediterar Saab och Fiat? Är alltså alla produkter på marknaden lika bra? När tänker marknadsdomstolen i så fall göra nåt åt alla sk experter som sprider okunniga fördomar och idiotier omkring näringstillskott, naturmedel och naturlig läkekonst?

Ljug mer
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1454998,00.html

SIEMs kommentar: Lögner är alltså allmänt accepterat och systematiska inom det offentliga livet,. Det som inte är accepterat är konspirationsteoretiker - folk som påstår att ljugandet är systematiskt.

Studio Ett om Läkemedelskonsumtionen
http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/studioett.htm
I radioprogrammet Studio Ett den 12 April granskades läkemedelskonsumtionen. Äldre äter för mycket medicin och många skulle bli friskare utan läkemedel, visar flera undersökningar.

I programmet medverkade Britt Andersson vars far övermedicineras i ett äldreboende. I början av programmet redovisade hon en lång lista på mediciner som henns far får och har fått:
"Dels är det betablockerare och blodförtunnande. Sen är det då anti-depressvia och neuroleptika och sömnmedel förstås. Och sen är det en och annan penicillin och flera olika sorter är det av neuroleptika och antidepressiva."
Britt Andersson är allt annat än tacksam för att hennes far medicineras på detta sätt. Istället är hon djupt orolig för hur medicinerna påverkar hennes far. ...


SIEMs kommentar: Läs och prenumerera på 2000-talets vetenskap, den blir bara bättre och bättre.


MOTGIFT v 14


Mars-magasinets tema ”Det medicinska fiaskot får ett par uppföljande notiser här:

Torsdag 7 april 2005 SVT 2: 20:00 Ramp om historia (21:00)
UR. Folkhemmets baksida. Mellan 1930- och 1970-talet placerades de icke-önskvärda på institutioner, där de utsattes för elchocker, steriliseringar och lobotomi. Lisbet östman bodde i över 20 år på mentalsjukhus. Text-tv 299. Även i SVT1 8/4, 19/4 och 20/4. [6587]


Ökad barnadödlighet i världen
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=590697
Varje år dör drygt en halv miljon kvinnor under förlossningen eller graviditeten och 10,6 miljoner små barn, de flesta av orsaker som hade kunnat undvikas. Det skriver WHO i en ny rapport.

Rapporten visar också att situationen blivit värre sedan 1990-talet, trots medicinska framsteg.

.... De vanligaste dödsorsaker för barn under fem år är lunginflammation, diarré, malaria, mässling och aids och bland gravida kvinnor är osäkra abortmetoder en vanlig dödsorsak.

Det finns enkla sätt att få ner dödstalen med hjälp av till exempel vaccinationer, antibiotika, myggnät, och saltlösningar mot uttorkning.Nu vädjar WHO om nio miljarder dollar om året till barn- och mödrahälsovård......

SIEMs kommentar: Situationen blir värre trots medicinska framsteg, säger man . Varför man då ska satsa på mer vacciner och antibiotika i stället för dränering av myggträsk, boendestandard, livsmedels- och vattenförsörjning, etc är obegripligt. Om det finns rent dricksvatten behöver man inte vänta in att folk drabbas av diarreer och uttorkning, för att sen ge dem saltlösning. Fast leverantörerna av vaccin, antibiotika och saltlösning lär gnugga sina händer.

För att bygga upp den basala levnadsstandarden i dessa länder krävs framför allt slut på de ständiga krigen om diamanter, olja, mineraler och andra naturresurser. Dessa krig skulle inte kunna pågå utan acceptans från just de rika länder som skickar ”hjälpen”. Om krigen kan få ett slut så kommer spädbarnsdödligheten att minska. Det kommer vitrockarna att räkna som ett nytt ”medicinskt framsteg”. De verkliga segrarna skriver historien.

Alla talar om rehabiliteringen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=397471&previousRenderType=8

Rehabilitering förlänger sjukskrivningstiden, och ju längre sjukskrivningstiden blir, desto mindre är chansen att återgå i arbete. Därmed blir denna så omhuldade lösning en del av problemet.
....

Tanken med rehabilitering är att individen ska återgå i arbete efter avslutat sjukfall. Men, visar forskarna, det resultatet uppnås avsevärt bättre i gruppen som inte rehabiliteras. Och det i princip oavsett vilka typfall och rehabiliteringsinsatser man studerar.

Det här beror inte på att rehabilitering skulle vara sjukdomsframkallande, även om man kan fundera över om inte "klientifiering" och övertagandet av individens ansvar också spelar in i hur människan ser på sig själv och sin förmåga.
....


SIEMs kommentar: Den vanliga logik som tillämpas när medicinska åtgärder utvärderas är:
”Det ser ut som en anka, det låter som en anka, det smakar som en anka, men det är naturligtvis ingen anka”. Eller som det formuleras ovan ”Det här beror inte på att rehabilitering skulle vara sjukdomsframkallande.”

ANH: pressmeddelande 5 april 2005
EG-domstolens chefsjurist anser kosttillskotts-direktivet olagligt enligt eg-grundlagen


Mycket uppmuntrande nyheter möter idag de miljoner EU-konsumenter som väljer att använda kosttillskott. Som resultat av den banbrytande utmaningen av den omdiskuterade Kosttillskottsdirektivet i EG-domstolen, framfört av the Alliance for Natural Health - ANH, har Generaladvokaten Geelhoed, chefsjuristen vid EG-domstolen, givit omfattande stöd till fördel för ANH.

Vad betyder detta? Chansen har ökat för konsumenter som vill fortsätta ta de kosttillskott som de anser vara bra för sin hälsa. Motståndet mot det föreslagna EU-direktivet har varit omfattande och nu är det möjligt att konsumenten, trots alla motsättningar, kommer att vinna. Detta kan liknas med nutidens David och Goliat.

Klockan 9.30 idag i Luxembourg, sammanfattade Generaladvokaten sina åsikter:


* Kosttillskottsdirektivet överträder proportionalitetsprincipen - en av EG-grundlagens principer.
* Det tar inte tillräcklig hänsyn till kraven om rättsligt skydd, rättslig säkerhet och en sund administration.
* Direktivet är därmed, ogiltigt enligt EU-lag.

Det bör betonas att Generaladvokatens åsikter inte är samma sak som ett domslut. EG-domstolen lämnar sannolikt sitt besked i juni i år. Men till 80 % följer domstolen Generaladvokatens rekommendation.

Om rekommendationen godkänns upphävs förbudet som skulle träda i kraft 1 augusti i år. Förbudet gäller alla vitamin- och mineralformer som inte finns med på den sk "Positivlistan" då den anses vara illegal. Kontentan är att Positivlistan anses vara för snäv, restriktiv och baserad på för svag forskningsgrund.

På så sätt undviker man de helt orimliga situationerna som det föreslagna Kosttillskottsdirektivet skapar. Till exempel skulle syntetiskt tillverkat selen bli tillåtet enligt Positivlistan, men inte den naturliga formen som finns i t ex paranötter. De syntetiska formerna av E-vitamin (som ofta används i de rapporterade studier som fått negativa resultat) skulle tillåtas medan de naturliga och hälsosamma formerna skulle ha förbjudits.

Ett enastående ögonblick för the Alliance for Natural Health

ANH representerar en EU-bred organisation vars målsättning är att säker forskning och bra lagar används i reglering som påverkar den naturliga hälsovårdsindustrin.

Tillgång till kosttillskotten som konsumenten anser sig behöva, har nu ökat. Om Generaladvokatens rekommendationer bekräftas av EG-domstolen representerar detta tre års fast engagemang och hårt arbete hos ANH och dess många supportrar över hela världen.

"'Det är lovvärt av Generaladvokaten genomskådat Kosttillskottsdirektivets bristfälliga vetenskapliga grund idag," säger Dr. Robert Verkerk, VD för the Alliance for Natural Health. " Detta är en stor dag för de tiotals miljoner konsumenter som har en brinnande tro på fördelarna av naturlig och förebyggande hälsovård."

David C. Hinde, Solicitor and ANH Legal Director, tillägger: "Denna rekommendation är avgörande. Vi vill att Kosttillskottsdirektivet ska göra det som den ämnades för - att skapa en "frihamn" för kosttillskott så att de inte klassas som läkemedel. Vi är optimistiska att EG-domstolen kommer att godkänna Generaladvokatens rekommendationer."

Stödjer säkra kosttillskott

ANH stödjer många av direktivets fördelar och stödjer förbud mot livsmedel och kosttillskott som är uppenbarligen farliga för konsumenten, något som även existerande livsmedelslagar gör idag. Det är dessutom inte rationellt enligt grundprinciper gällande forskning, att klassa en ingrediens som farlig utan att först ta hänsyn till doseringen, något som inte funnits med ibland de villkor för införsel av ett näringsämne på Positivlistan.

ANH menar att bättre system bör tillämpas. Till exempel en "Negativlista" over ingredienser vars dokumentation bevisar en hälsorisk. Kosttillskottsdirektivet föreslår ett förbud mot alla ingredienser som tillverkare inte har råd att registrera på grund av EU-kraven av en omfattande och dyr dokumentationsprocess. Nu kommer näringsämnen som varit en del av vår kost i tusentals år, men som numera finns mindre av i dagens kost, att få finnas kvar i form av kosttillskott. Ett exempel är ämnet bor som saknas i Sveriges jordar och förebygger benskörhet men som inte finns med på Positivlistan.

"Det finns ett direkt samband mellan kroppens näringsstatus och hur starkt immunförsvaret är. Kosttillskott är en viktig näringsgrund för hälsa. Det är näringsämnena i kosten som bygger kroppen och hälsan, men eftersom dagens kost till 75% består av tomma kalorier är kosttillskott en nödvändighet. Därför välkomnar jag detta beslut. Vi måste sätta människors hälsa och välbefinnande i första rummet.," tillägger Sanna Ehdin, fil dr, immunolog och författare till Den självläkande människan.

Ingrid Franzon, näringsmedicinare och kampanjansvarig för ANH i Sverige påpekar att "Miljön är ett hälsoproblem idag. Jorden, fisk och djurbestånd drabbas men även vi människor. Kroppen behöver vitaminer och mineraler för att fungera och en del av den funktionen är att bli av med de miljögifter som den överbelastas med. Näringsmedicin är relativt nytt och är i många avseende lösningen på hälsoproblem som orsakas av miljön. Detta ligger bakom utvecklingen av kosttillskott och stöds av tusentals studier. Det är inte läge att begränsa tillgången till näringsämnen till ett begränsat antal syntetiska ämnen, som de som finns på Positivlistan. Dagens rekommendation stödjer framtidsutveckling."

Jörgen Åswärd, representant för Kommittén för Alternativ Medicin - KAM säger. "När nu regeringen bestämt sig för att införa ett register för yrkesverksamma alternativmedicinare skulle ett förbud mot se mycket konstigt ut. Det skulle indirekt se ut som ett yrkesförbud för något som regeringen är med och sanktionerar. Det finns tusentals yrkesverksamma alternativmedicinare I Sverige som rekommenderar och använder toppmoderna kosttillskott för sina patienter. Om dessa näringsformer tillåts kan vi fortsätta att erbjuda våra patienter de hälsofrämjande lösningar som de söker. Ett förbud skulle förbjuda våra verktyg."

Peter Wilhelmsson, ägare till Alpha Plus, vittne i ANH-målet och svensk distributör av kosttillskott menar att: "Om Kosttillskottsdirektivet trätt i kraft som tänkt skulle vi fått omformulera över hälften av våra produkter - men till skillnad från många andra företag har vi inte omformulerat ännu eftersom vi förväntar en seger för ANH. EU Kommissionen bör nu även ta hänsyn till hur lagen drabbar den yrkesverksamma alternativmedicinaren och spjutspetsföretagen inom branschen. Det är de som utvecklar den näringsmedicinska framtiden".

Överläkaren Bo Jonsson säger: "Utifrån en helhetsbedömning och aktuell forskning är det klart att bra kosttillskott kan vara en betydelsefull del i både behandling och prevention av många sjukdomar tillsammans med lämplig kost och andra livstilsrekommendationer."

"Det finns mycket forskning som visar att vitaminer och mineraler, ffa i naturligt förekommande former har stor betydelse för vår hälsa, säger företagsläkaren Bertil Dahlgren. "För mej som rehabläkare med huvuduppgift att få människor tillbaka till hälsa och arbetsförmåga igen är det värdefullt att också kunna ge råd om kostillskott. Att införa restriktioner beträffande möjligheterna att ordinera tillskott skulle kunna leda till sämre möjligheter för rehabilitering och för att minska sjukskrivningar och sjuktal."

Ewa Björkeson från Kusin Vitamin i Stockholm berättar: "Äntligen har vi hopp om att få fortsätta att erbjuda de produkter som våra kunder frågar efter och vill ha. Alternativet var att ersätta bra och efterfrågade produkter med kosttillskott av en sämre kvalitet."

Framtiden för innovativa hälsoprodukter är säkrad

Detta är bara början för the Alliance for Natural Health. Regler och lagar från EU omvandlas till lagar som kan komma att påverka hela världen genom Codex och WHO. Utan att ens behöva motivera påstådda hälsofaror, och utan minsta hänsynstagande när det gäller nytta, så har säkerhetsrisker påståtts ligga till grund för en begränsad tillgång av naturliga livsmedel - kosttillskott.

"Men kosttillskott är bland de säkraste saker som går att stoppa i munnen - säkrare än mat, säger Dr Robert Verkerk. 'Vid dagens minskning av vitamin- och mineralhalterna i våra livsmedel och en lavinartad ökning av degenerativa sjukdomar som hjärtkärlsjukdom och cancer, är detta en väldigt viktig sak att kämpa för D. Thomas (2003) A study on the mineral depletion of the foods available to us as a nation over the period 1940 to 1991, Nutrition and Health, 17: 85-115. [1]."

David Hinde tillägger " Alliance for Natural Health fortsätter att kräva att reglering av hälsofrågor grundar sig på säker forskning och bra lagar."

Radio om HIV
Hejsan alla! Lyssna till denna intelligenta intervju med Chrsitine Maggiore och Liam Scheff som berör HIV/AIDS frågarna på dess rätta punkter. Intervjun med dem börjar först efter 30 min, så ni kan flytta fram markören 30 min fram så slipper ni slöpratet. These people are the real heroes...det är det enda jag kan säga. Tack Gode Gud för dem!!!

Med kärlek Katarina Olli

....
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/index.php
under Earth 101 Tuesday, April 19, 2005 10:00 AM
This link should enable you to listen on realplayer:
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/pls.php?mp3fil=2412
and this should download it as an MP3:
http://www.kpftx.org/archives/kpftsignal/mp3/050419_100002htji.MP3

Även påven är emot kondomer
http://groups.msn.com/Condomfactsandfiction
Ska detta vara skydd mot HIV-infektion, så som de medcinska myterna påstår?

Varför finns det nästan inga Amish med autism? Beror det på att de inte vaccinerar sina barn?
http://www.washtimes.com/upi-breaking/20050321-115921-9566r.htm
http://washingtontimes.com/upi-breaking/20050417-052541-5549r.htm

LANCASTER, Pa., April 18 (UPI) -- Part 1 of 2. Where are the autistic
Amish? Here in Lancaster County, heart of Pennsylvania Dutch country, there
should be well over 100 with some form of the disorder.

I have come here to find them, but so far my mission has failed, and the
very few I have identified raise some very interesting questions about some
widely held views on autism.

The mainstream scientific consensus says autism is a complex genetic
disorder, one that has been around for millennia at roughly the same
prevalence. That prevalence is now considered to be 1 in every 166 children
born in the United States.

Applying that model to Lancaster County, there ought to be 130 Amish men,
women and children here with Autism Spectrum Disorder. Well over 100, in rough terms.
.....
So far, from sources inside and outside the Amish community, I have identified three Amish residents of Lancaster County who apparently have full-syndrome autism, all of them children.

A local woman told me there is one classroom with about 30 "special-needs" Amish children. In that classroom, there is one autistic Amish child. Another autistic Amish child does not go to school. The third is that woman's pre-school-age daughter. If there were more, she said, she would know it.....


Radio om vacciner:
To listen to the Promo of VaxTalk, go here:
http://poisonevercure.150m.com/vaccines/sound/KIRBYpromo.mp3
All VaxTalk programs are posted here:
http://poisonevercure.150m.com/vaxtalk.htm

Förfalskad forskningsrapport upprör i USA
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=598221
I USA misstänks forskare för att medvetet ha förvanskat fakta i en rapport om slutförvaringen av kärnavfall. Precis som i Sverige diskuterar amerikanerna möjligheten att ta hand om sitt radioaktiva avfall djupt nere i urberget. Men nu misstänks forskare för att medvetet ha förvanskat fakta i en rapport om den planerade slutförvaringen i Yucca-berget utanför Las Vegas....


SIEMs kommentar:
Beställda forskningsresultat förekommer alltså inte bara inom medicinen, utan även inom andra områden som påverkar mänsklighetens överlevnad. Ett gott skäl att låta sunt förnuft och försiktighetsprinciper styra beslut om sådana frågor. Och vad säger sunda förnuftet oc h försiktighetsprinciperna då ? Tja.. om du är fullt nykter och ändå osäker.... Låt Bli!

Bilavgaser ökar risken för hjärtinfarkt kraftigt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=404729&previousRenderType=6

Den som bott på Hornsgatan i 30 år löper väsentligt högre risk att plötsligt dö i hjärtinfarkt än den som varit bosatt på landet. Svenska forskare kan nu visa på ett direkt samband mellan luftföroreningar och akut hjärtdöd.

Det har länge varit känt att stress, rökning och osund kost ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Nu visar det sig att även vår boendemiljö har stor betydelse. ...


SIEMs kommentar
: I mars-magasinet analyserade vi levnadsstandardens stora betydelse för folkhälsan, notisen ovan ger ytterligare bekräftelse och exempel på detta. (Luftföroreningar utgör inget måttpå levnadsstandard, men förmåga att skydda sig mot luftföroreningar gör det! ) Det som däremot inte har någon större betydelse ( i vart fall positiv) för hjärt-kärlsjukdomarna är kolesterol- och blodtryckssänkande kemikalier som läkare i dag prackar på folk.

Ät inte flygande hundar!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=335396

Försök på apor bekräftar det som forskare tidigare har misstänkt: ett bekämpningsmedel som i Sverige har använts mot bladlöss kan orsaka Parkinsons sjukdom.

För några år sedan rapporterade forskare från amerikanska Emroy University i Atlanta att råttor som utsattes för bekämpningsmedlet rotenon utvecklade tecken på den fruktade och obotliga nervsjukdomen. Nu har försöken upprepats och gett liknande resultat på apor, vilket tyder på att sambandet gäller också för människans del.

- Apors hjärnstruktur liknar människans mycket mer än vad råttors hjärnstruktur gör, säger forskaren Timothy Greenamyre i en kommentar till resultaten som presenteras vid den pågående hjärnforskningskonferensen i San Diego i USA.

Rotenon är ett bekämpningsmedel som länge betraktades som helt ofarligt för både människa och miljö. Det användes mot skadeinsekter, men är numera bara godkänt för att döda smittade fiskar eller kräftor i kommersiella odlingar.

Parkinson drabbar ungefär en procent av alla människor över 65 år. Sjukdomen kännetecknas av tilltagande skakningar, stelhet och talsvårigheter. Det finns en viss ärftlig risk, men i de flesta fall är orsaken okänd. Vid sjukdomen dör de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin....

SIEMs kommentar: I månaden har det populära näringstillskottet Spirulina hamnat ordentligt i blåsväder. http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2005-04-06&Artikel=590041
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage____11423.aspx vilket som vanligt medför en rad oroliga mail och telefonsamtal.

Sakförhållandet tycks vara

1) att vissa kottepalmer på ön Guam står med rötterna i blågröna alger, sk cyanobakterier, vilka visats innehålla små mängder av ett ämne (BMAA) som misstänks ha neurotoxiska effekter
2) att kottarna från dessa palmer tycks anrika och koncentrera detta giftiga ämne
3) att de flygande hundar som lever på dessa kottar därmed också får en högre koncentration av PAAM
4) att flygande hundar används som människoföda av befolkningen
5) att befolkningen tycks uppvisa en högre frekvens av neurologiska sjukdomar - t ex Parkinson - vilket då kan misstänkas bero på BMAA.

Mot detta resonemang har vi i dag inte så mycket att invända. Problemet är vilka praktiska slutsatser man kan dra i dagsläget: Ska man avråda från konsumtion och i så fall av vad?

- av flygande hundar?
- av palmkottar?
- av den typ av blågröna alger som finns på Guam?
- av alla blågröna alger, även Spirulina, där BMAA i vart fall ännu ej ens konstaterats?
- av alla djur som lever på blågröna alger,
- av alla växter som lever i närheten av blågröna alger, eller lever på sådana djur och växter ...?

Eftersom BMAA alltså uppenbarligen anrikas i näringskedjan borde det rimligen vara mer riskabelt att förtära havsfisk, skaldjur, musslor etc, som kan misstänkas ha utnyttjat cyanobakterier som föda. Några larm eller indragningar av sådana matvaror har vi inte sett diskuteras. Att bland alla dessa misstankar välja ut just Spirulina som måltavla för medial uppmärksamheten är emellertid självklart, mot bakgrund på den nu väl inarbetade politiskt-mediala kampanjen mot kosttillskotten.

Därmed kan man ju också avleda uppmärksamheten från andra infallsvinklar på samma problem - nämligen hälsokonsekvenserna av Östersjöns allt tätare algblomningar och ansvaret för dem
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=405052&previousRenderType=2
Den svenska regeringen har ju tidigare slagits för att Östersjöfisk ska undantas från EU:s gränsvärdesbestämmelser för andra miljögifter, det vore ju väldigt opassande att nu lägga BMAA-problemet som lök på Östersjölaxen. Ofarligare att diskutera Spirulina, det drabbar ju bara hälsokostarna.

Aftonbladet - som annars lydigt deltar i skallet på kosttillskotten - hann dock inte riktigt med i svängarna denna gång. Även solen har sina fläckar: :-)
http://www.aftonbladet.se/halsa/0011/11/spirulina.html

Vad hade då denna kommentar med notisen om rotenon och Parkinson att göra? Ja - att det börjar bli alltmer uppenbart att den moderna vågen av neurologiska sjukdomar egentligen utgör ett förgiftningsproblem, skapat av kemisk industri och industriellt förorsakad ekologisk obalans, medan läkarvetenskapen som vanligt försökt att skära pipor i vassen genom en bisarr sjukdomslära och lika bisarra behandlingsmetoder.

Kodmeddelande till aktivister
http://www.organix.com/Dirty-Dozen.htm
E104,
E133
E110
E122
E124
E132
E951
E954
E950
E621
E211
E220

Äldre har dåligt vaccinationsskydd
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=329022
Många äldre har för dåligt vaccinationsskydd mot sjukdomar som stelkramp, difteri och polio. Därför behövs nationella riktlinjer för vaccinationer av äldre, liksom det idag finns barnvaccinationsprogram. Det säger smittskyddsläkaren i Stockholm, Åke Örtqvist...
...
Bara drygt hälften av 30-talisterna är vaccinerade mot difteri och bland dem som födde före femtiotalet saknar många att fullgott skydd mot både difteri och stekramp.

– Det finns ju då ett antal stelkrampsfall varje år. Faktiskt drabbar det oftast den äldre kvinnan som håller på och påtar i sin blomkruka och skadar sig. Inte den som får en stor skada ute på en trafikplats.

SIEMs kommentar. Studera själv statistiken över den förskräckliga stelkrampsepidemi som grasserar genom att klicka på http://gis.smittskyddsinstitutet.se/MAPAPP/build/21-137000/table/Tetanus_swe_year_all.html
För att inte tala om difteri-explosionen:
http://gis.smittskyddsinstitutet.se/mapapp/build/11-101000/table/Diphtheria_swe_year_all.html
OBS att dessa siffror härrör från en befolkning som enligt Åke Örtqvist har ett dåligt vaccinationsskydd. Vad skulle vi inte vinna på en massiv vaccinationskampanj för äldre?

Ingefära kan hjälpa mot graviditetsillamående
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=589225
Ingefära tycks kunna hjälpa mot graviditets-illamående och påverkar inte barnet i magen. Enligt en genomgång av studier på området som Reuters refererar kan ingefära och även vitamin B6 minska det illamående som många gravida drabbas av....


SIEMs kommentar. Nu är det dags att säga ajö till julpepparkakorna. De kommer framöver att regleras som läkemedel och säljas på recept, om vi förstår EU:s strävanden rätt. Finns det ingen kaka som hjälper mot byråkratisk idioti? Smällkarameller kanske?

FN manar till totalförbud mot kloning
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=573121
FN:s generalförsamling röstade under tisdagen nej till kloning. (pressens bild)
Under tisdagen antog FN:s generalförsamling en deklaration som uppmanar världens länder att förbjuda alla former av kloning. Beslutet som i flera år splittrat FN:s medlemsstater var långt ifrån enhälligt.

Det var en splittrad generalförsamling som under tisdagen fattade sitt beslut. Med 84 av medlemsländerna för ett totalt förbud, 34 emot och 37 länder som avstod röstades den nya deklarationen mot kloning igenom.


SIEMs kommentar: Sveriges officiella hållning är ju att FN-beslut krävs och ska följas. Får se....

Allt fler européer super ihjäl sig
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=403459&previousRenderType=6

Över en halv miljon människor super ihjäl sig i Europa årligen och dödsfallen blir allt fler. "Det är hårresande", säger folkhälsominister Morgan Johansson som har med sig WHO i kampen mot alkoholskadorna.

600.000 människor dog i Europa 2002 till följd av alkoholkonsumtion, visar nya siffror som presenterats vid en WHO-konferens i Stockholm. Det är en ökning med 15 procent sedan 2000.
...

Hel generation barn kan få förkortad livslängd av fetma
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=402249&previousRenderType=6
Mer än var femte sjuåring i Stockholm är överviktig eller fet. Dagens skolbarn blir den första generation i Sverige som lever kortare än sina föräldrar. Det anser Sveriges ledande expert på barnfetma.
....
Fetma och övervikt bland sjuåringar i Stockholms län har ökat från 8,5 till 21 procent sedan 1989
.

SIEMs kommentar: ”Sveriges ledande expert på barnfetma” anser dock tydligen fortfarande att lösningen ligger i fettsnål kost och mera motion. Vi får alltså se fram mot en alltmer växande och expertledd fetmaepidemi.

"Regeringen bromsar regler om näringsriktig skolmat"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=406626&previousRenderType=2
Förslag att skolmåltiderna ska följa svenska näringsrekommendationer borde inte anses upprörande, skriver professor på övervikt. ....

Socialstyrelsen utreder äldres mat
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=596357
Kvalitén på mat till äldre ska utredas av Socialstyrelsen. Det gäller maten som de äldre får av hemtjänsten och äldreboenden.
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson anser att många äldre har anledning att vara missnöjda med den maten.
Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för tillsyn när det gäller mat till äldre och att undersöka om det behövs tydligare regler för mathållningen.
En första rapport ska vara klar senast 1 april nästa år.
Närmare 200 000 äldre i Sverige får sin mat levererad till hemmet eller äter på kommunernas äldreboenden.


SIEMs kommentar: Näringsfrågorna i den storskaliga livsmedelsproduktionens tidevarv hanteras politiskt som en äldrefråga, en skolfråga, en fetmafråga eller vad som helst utom en fråga om folkhushåll och biologi. En anledning är väl - förutom det som berörs i månadens ledare ovan - bl a att man lyckats poltitiskt ”skriva fast sig” i t ex EU-direktiven om kosttillskott, där företrädare för de flesta partier ville göra det olagligt att påstå att en allsidig kost inte i allmänhet skulle ge tillräckligt med näringsämnen. Därmed förhindras effektivt varje kritisk utanförstående granskning av den förda livsmedelspolitiken!

Skolskjutningen i USA - Prozac igen

Prozac fanns med också vid den senaste vansinniga skolskjutningen [1] [2]. Washington Times skriver idag: "Tonåringen som i raseri utförde dödsskjutningarna vid en högstadieskola i Minnesota gick på Procaz, vilket gör att det nu finns ytterligare en person på listan över ungdomar som begått liknande brott medan de gick på antidepressiva medel eller andra 'stämningshöjande' medel."

Listan börjar, som framgår av artikeln i Washington Times, bli mycket lång!

Psykiatriker och läkemedelsbolag skyller på "den underliggande depressionen". Släktingar till den 16-årige Weise håller inte med. De säger att Weise alltid haft en bra relation till sin farfar (som var den första person Weise sköt): "... det var aldrig några allvarliga gräl eller hårda ord mellan dem." De misstänker det antidepressiva medlet som Weise fick och säger: "Hans medicindos hade ökats en vecka tidigare.." [3]

FDA tvingades i höstas gå ut med kraftiga varningar om utskrivningen av antidepressiva medel till barn och ungdomar. Man skrev: "Alla pediatriska patienter som behandlas med antidepressiva medel, på olika indikationer, bör iakttas nog efter tecken på klinisk försämring, självmordsbenägenhet, och andra ovanliga förändringar i beteende, speciellt under de första veckornas behandling, eller då dosen ändras, till att vara högre eller lägre." ("All pediatric patients being treated with antidepressants for any indication should be observed closely for clinical worsening, suicidality, and unusual changes in behavior, especially during the initial few months of a course of drug therapy, or at times of dose changes, either increases or decreases.") Man varnade också för att "uppkomst av ängslan, agitation, panikattacker, sömnsvårigheter, irritation (aggressivitet), impulsiivitet, akatisi (rastlöshet), hypomani, och mani har rapporterats hos vuxna och pediatriska patienter som behandlats med antidepressiva medel ..." http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIlabelChange.htm

Det svenska Läkemedelsverket tycker dock att Prozac ska bli ett godkänt läkemedel för svenska barn. Myndighetens informationsansvariga, och tillika främsta förespråkare för antidepressiva medel, professor Björn Beerman (i tidningen Läkemedelsvärlden) och experten Jane Ahlqvist Rastad (Läkartidningen nr 6 2005) hoppas få ut Prozac på den svenska "barnmarknaden" inom kort. Ahlqvist Rastad säger: "En ansökan om godkännande av fluoxetin [Prozac] för behandling av depression hos barn och ungdomar är dock under utredning inom EU-samarbetet. Sannolikt kommer vi således inom en snar framtid att ha tillgång till ett SSRI-medel som godkänts på denna indikation."

Janne Larsson janne.olov.larsson@telia.com
skribent

[1] School shooter took mood-altering drug (THE WASHINGTON TIMES, March 25)
"The teen who went on a deadly shooting rampage at a Minnesota high school Monday was on Prozac, adding to the list of youths involved in similar crimes who were taking antidepressants or other mood-altering medications."
http://washingtontimes.com/national/20050324-114419-5312r.htm


[2] Red Lake shooter's bleak portrait of reservation life was accurate (Pittsburgh Post Gazette, March 25)
"The last time he saw a mental health professional at Red Lake hospital was on Feb. 21, she said. She remembers the date because it was the same day he refilled his prescription for 60 milligrams a day of Prozac, which he had been taking since last summer."
http://www.post-gazette.com/pg/05084/477380.stm

[3] Relatives: Did meds play a role? (Star Tribune, March 25)
"Jeff Weise had "a good relationship" with the grandfather he shot and killed on Monday as prelude to his deadly assault on students and others at Red Lake High School, according to relatives who are struggling to understand what might have pushed the teenager from sometimes bizarre behavior to mass murder and suicide....
"They wondered, too, about medication he was supposedly taking for depression, and a recent increase in his prescribed dosage...
"The daughters said Jeff loved his grandfather, and his grandfather loved him," Cook said. "There had never been any serious differences or harsh words between them...
"They were surprised by all of this, but they were stunned he would shoot his grandfather...
"His medication dosage had been increased a week earlier..
"Studies have linked Prozac and similar antidepressants to a greater risk of suicidal thoughts and behavior in kids. In October, the Food and Drug Administration revised the drugs' packaging to warn health professionals that they should closely monitor young patients when an antidepressant is prescribed or the dose is changed."
http://www.startribune.com/stories/462/5312255.html

SIEMs kommentar:
se även notisen ovan: Undernärda barn blir våldsamma ungdomar!
http://www.newstarget.com/006194.html

Kurt Winberg Nielsen, grundlæggeren af biopatien
, døde d.11. december på Filippinerne omgivet af sin familie. Mindeordene er skrevet af biopat Marianne Palm og barndomsvennen, religionshistoriker Lars Steen Larsen

Kurt, vi kunne ikke komme til din begravelse på Filippinerne, og som vi kender dig, ville du også med din helt egen humor og særlige mimik bestemt takke nej til en højtidelig krans og dybe alvorsord. Men du slipper ikke for at blive mindet for din genialitet. Ingen som dig kunne få store videnskabelige biomedicinske principper gjort enkle og gennem din første bog ”Biologisk Regeneration” lære høj og lav, sund og usund, hvordan vi kan skabe et bedre liv med enkle principper indenfor ernæring, biologisk medicin og naturlige behandlingsmetoder. Ingen kunne som dig forene det bedste fra Østen og Vesten og vise os, at selvom de to verdener tilsyneladende var modsætninger i både teori og praksis, så kunne netop du lære os, at det umulige blev gjort muligt, og med en entusiasme og generøsitet dele ud af dine evner til klienter og alle dine studerende på Biopatskolen, som du grundlagde i 1981. I mange år praktiserede du på Trianglen på Østerbro, og folk valfartede fra hele Europa for at få del af din viden og din praktiske måde at opstille enkle løsninger og endog til mennesker med alvorlige sygdomme. Os, der kender dig, ved, at du aldrig følte dig som noget særligt, og lige så god du var som biopat, lige så elendig var du til alt, der havde med penge at gøre. Du knoklede fra morgen til midnat og tømte gerne lommerne til de forarmede sjæle, der kom forbi. På Filippinerne gav du rundhåndet ud til naboens børn, til forældreløse i projekter, så de alle kunne komme i skole og få mad og tøj - og til dine mange venner derude, når det kneb for dem - mens du fortsatte dit arbejde i Biosym, som du grundlagde sammen med din søn, Kim, i 1986. Du var genial som biopat, genial som skribent, og du gik aldrig på kompromis med kvalitet. Kom der ny forskning indenfor fedtsyrer eller andre næringsstoffer eller var nogen uenige i dine synspunkter, var du på plads med din til tider kradse pen. Og hvis vi andre ikke havde lært at argumentere for vores synspunkter inden, skulle vi nok få det lært, hvis vi overhovedet skulle vække genlyd hos dig. I de sidste mange år på Filippinerne holdt du øje med forskningen fra nær og fjern, kunne gennemskue dårlig og god forskning og gav behandlere i Danmark en enestående chance for at være opdateret med den nyeste viden uden at glemme, at det hele i bund og grund handler om, hvilke metoder der var til vores klienters bedste. Du var også en livsnyder og i dit fulde es, når du var sammen med venner i Danmark, på Filippinerne, eller når de danske venner besøgte dig derude. Og så berigede du os med en utrolig glæde, varme, gæstfrihed, generøsitet og oplevelser kombineret med afslappende samtaler og intellektuelle dyster, så man havde en energi, der ville noget, når man vendte hjem.

Du var en pioner i Danmark og vi vil altid respektere, ære og mindes dig.


Dödsbringande virus distribueras
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=594532
Personalen på laboratorier världen över har nu fullt upp med att förstöra det influensavirus som skickats ut till 4000 laboratorier i världen. Viruset liknar det som dödade fyra miljoner människor i världsepidemin asiaten för 50 år sedan....


SIEMs kommentar: Den naturliga spridningen av influensavirus fungerar tydligen inte tillräckligt snabbt och effektivt för att befrämja vaccinindustrins intressen.

Spanska sjukan under luppen
Vaccinspridda och laboratorieframställda sjukdomar har gamla anor.
http://archives.tcm.ie/irishexaminer/2003/05/08/story265526733.asp
http://www.whale.to/vaccine/sf1.html

Logisk snabbkurs om biverkningsrapporter för läkare
http://www.redflagsdaily.com/my_opinion/2005_apr12.html


*****************************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

**************ANNONS*******************

BIONASE  hjälper ofta där inget annat hjälpt
Hösnuva - vid pollen, hästar, husdjur , damm osv - kan behandlas i hemmet med snabba och goda resultat. 
Revolutionerande och dokumenterad  metod  - läs här och  här !
Köp din egen  BIONASE  för 1095:- inkl moms och porto genom att sätta in pengarna på KGST AB:s  pg 176 88 -3
Ange namn och adress på talongen.
 
*****************************

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn!
e http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni