Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars - Apr

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN
Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Maj 2004
Notiser o kommentarer

Alkoholpolitiken - Inte bara Systembolaget - Tips om Kilen! - Färg i mat gör barn oroliga - Mediciner bakom skånska sjukdomar - Death By Medicine - Sjukvårdens risker och nytta? - Varför minskar dödligheten när läkarna strejkar? - Mail om krig och politik - Mail om tandlagningsmaterial - Vaccineringskampanjerna är farsartade - Kikhostan har ökat kraftigt - Mailat om spanska läkare - SIEMs JURIDISKA FRÅGELÅDA - Mailat om SIEM - Djurliv - Mailat om SIEM - Vild Dans....! - Lite befolkningslära - Cancerfonden - Läkare riskerar åtal för mutbrott - Reklam för mediciner påverkar läkare - Polio Test - Mindre tid med mamma - Bottle-fed babies - Borås lasarett bekämpar benskörhet - Exponering av lustgas - Var tredje kvinna väljer ryggbedövning - Ju högre röntgendos, desto sämre intelligens - Smarta bakterier - Prozac in Pregnancy - Ljusbehandling mot graviditetsdepression - Trädgårdsarbete hjälp för långtidssjukskrivna - Stillasittande jobb och prostatacancer - bekämpningsmedel hos amerikaner - Written in the stars - Mera mail om politik - De fattiga betalar kampen mot terrorn - Aschberg   bluffar  


Ser Storebror dig - eller struntar han bara i dig?!


Enligt Dagens medicin 21 april har regeringen tillsatt en utredare för att utarbeta ett förslag till ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin,. Förhoppningen är, enligt notisen, att skapa dialog mellan alternativmedicinen och skolmedicinen

På SIEMs site har vi under ett antal år hävdat en alternativmedicinsk syn på näringsfrågor, vacciner, läkemedel, elektromagnetisk strålning osv. I detta arbete har vi kontakt med tusentals av alternativmedicinens terapeuter och patienter. I SIEMs läsekrets finns också åtskilliga journalister och aktiva politiker. Ännu har vi dock inte en enda gång citerats, än mindre tillfrågats av Socialstyrelse, politiska vårdorgan eller massmedia, eller ens av de organisationer som påstår sig organisera alternativmedicinare i Sverige. Däremot har vi ofta kunnat citera skriftväxlingar mellan alternativmedicinare, myndigheter och politiska representanter i olika frågor, där alternativa synpunkter viftats bort utan reella argument (Se t ex ett mail längre fram i detta magasin om bekämpningsmedel i livsmedel.)

Det är politiskt bekvämt att göra alternativmedicin till en fråga om olika exotiska behandlingsmetoder och deras utövare. Men den alternativa medicinen handlar inte bara - eller ens främst - om behandlingsmetoder, utan om alternativa förklaringar till varför folk bliir sjuka, och till varför folkhälsan håller på att haverera, under allt intensivare skolmedicinska insatser. Dessa alternativa förklaringar göms i dag effektivt undan från allmänheten, så att strypgreppet på skattebetalarna kan upprätthållas. (Läs gärna
Oktobermagasinet 2003 om det fallit i glömska! )

Det påstådda syftet med registret är naturligtvis ett försök att slå blå dunster i ögonen på godtrogna terapeuter. I själva verket är tanken på sikt naturligtvis att ytterligare kringskära möjligheterna till alternativmedicinsk behandling, samt underlätta jakten på alternativ-häxor.

Tanken att en dialog mellan skol- och alternativmedicinen /eller komplementär-medicinen för den delen / skulle utgöra nåt större bidrag till folkhälsan är dock befängd redan från början., Möjligen kan den bidra till några utvalda terapeuters status och intäkter. Skulle en sådan dialog minska mängden förgiftningar och stympningar i den medicinska vården? Knappast.

Den medicinska sjukvården gör oss nämligen sjukare
bl a genom att

- sprida ett skräckinjagande och mystifierande synsätt på kroppen, livet, hälsa och sjukdom. Detta synsätt gör oss benägna för ohälsosam livsföring, handla i panik vid ohälsa och att därvid ha förkärlek för destruktiva behandlingsmetoder. Vi blir därmed lätta offer för allehanda medicinska affärsideer och bondfångarkonster

- förfalska, vilseleda om och mörklägga resultatet av medicinska åtgärder.

- ge information som får oss att tro oss vara sjuka och i behov av behandling, trots att vi inte är det

- ge information som avfärdar och ringaktar förnuftiga och oskadliga hälsovårdande åtgärder som ”
ovetenskapliga”

- avsiktliga och oavsiktliga förgiftningar och stympningar i påstått förebyggande eller botande syfte.

- vårdslöshet vid genomförande av farliga åtgärder inom medicinsk vård och omvårdnad

Exemplen på och argumenten för detta omfattar nu tusentals sidor på SIEMs site. Likväl är det politiskt-mediala ointresset för frågan kompakt.

Vi kan ur månadens forskningsskörd hämta bl a

- att invandrare sjukskriver sig mindre än andra
- att de ökade sjukskrivningskostnaderna beror på att sjukperioderna blir allt längre,
- att chansen att återvända till arbetslivet minskar ju mer rehabiliteringsinsatser man utsätts för

Allt detta styrker SIEMs tes att sjukvården själv är främsta orsak till den försämrade folkhälsan. Forskningsresultaten är därmed lätta att förklara: Många invandrare kommer från länder med mindre utbyggd sjukvård och har ofta sluppit utsättas för t ex de vaccinationskampanjer och antibiotikakurer som är standard för svenska barn , Den som är sjukskriven blir också utsatt för allt mer sjukvård ju längre han är sjuk. Ju mer intensivt han bevakas och behandlas (”rehabiliteras” ) med på medicinska synsätt grundade insatser, desto sjukare blir han också.

Politikerna är maktlösa inför vårdapparaten:

Politiker och utredare hävdar ofta att den ökande sjukligheten inte är någon sjuklighet alls, utan bara en snabbt ökad dålig arbetsmoral. De påstår alltså att de läkare som undersöker, sjukskriver, pensionerar och behandlar inte kan skilja på sjuka och friska patienter! Hur kan de då samtidigt anse att en sjukvård som inte kan skilja på friska och sjuka ska ha monopol på att göra sjuka patienter friska ? Hur kan då samma politiker då ge samma läkare monopol på all sjukvård och lägga en stor del av skattepengar på sjukvård? Tala om att sätta bockar till trädgårdsmästare!

Sanningen är tyvärr att den politiska apparaten för sin existens och legitimitet gjort sig så beroende av att ”tillhandahålla vård och omsorg” att den inte klarar av den behövliga omprövningen av sjukvårdens mål och metoder.

Något register över alternativmedicinare ändrar inte på detta. Vad som verkligen behövs är en dialog mellan alternativmedicin och politiker med djupt känt ansvar för framtiden, som kan frigöra sig från sitt institutionella vård- och läkemedelsberoende.

Vi manar därför: Upprätta i stället ett register över ansvariga och modiga politiker som är beredda att ompröva skolmedicinens roll i vårt samhälle! Ett sådant register kan i dag inte bli särskilt arbetskrävande att föra.


Trädet maj 2004

Ulf Brånell

Alkoholpolitiken

ger bra exempel på samma politiska maktlöshet: I en radiointervju ui veckan myntade alkoholforskaren Eckard Kühlhorn begreppet ”
verbala förebyggande åtgärder”. Han menade - fullt korrekt - att EU-anslutningen innebar dödsstöten för den traditionella restriktiva svenska alkoholpolitiken (och m a o att EU-förespråkarna som inför valet lovade oförändrad alkoholpolitik, ljög som hästar travar). Det som återstår för politikerna när nu EU-regler och skattekonkurrens medför sänkta alkoholpriser och lättillgänglig sprit är just ”verbala förebyggande åtgärder” - dvs löst prat när maktlösheten är total. Vi får se allt mer sådana verbala förebyggande åtgärder också på hälsoområdet, i takt med den allt tandlösare politiken inför det medicin-industriella sjukvårdsmonopolets spridning av kemikalier och GMO.

Inte bara Systembolaget
utan också Apoteket hotas av EU. http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=419918
Det vore SIEM främmande att försvara Apoteksbolaget, men den reglerade läkemedelsförsäljningen Men Apoteket har ändå utgjort en liten spärr mot folkförgiftningen, ungefär som den reglerade alkoholförsäljningen bromsat spritkonsumtionen.

Men med sedvanlig offentligkapitalistisk logik har Apoteksbolaget sökt utvidga sin monopolskyddade marknad genom att sälja naturprodukter, skönhetsmedel och andra produkter som annars hotat att ge olika konkurrenter nåt att leva på. EU:s marknadsekonomiska logik får då naturligtvis en måltavla - och snart kan droger och gifter flöda fritt över landet. Ingen vettig människa kan väl mena att detta är i allmänhetens intresse? I stället utgör det vägröjningsarbete åt de industrier som tillverkar droger och kemikalier. Men allmänheten får betala kalaset i form av alltfler drogpåverkade galningar och ökande vårdkostnader. Någon politisk motkraft går inte att skönja.

Hur ska det gå till att föra en demokratisk öppen debatt och opinionsbildning om allvarliga samhällsfrågor, när de politiska partiapparaterna och media gör sig döva och blinda inför allmänintresset? EU har alltmer blivit för Europa vad Bush har blivit för USA. När får Europa sin Michael Moore?


Tips om Kilen!

Hej Ulf, Vill informera dig om Kilens nyhetsbrev (maj-juni) - innehåller mycket av värde.
Såg också att man refererade till en artikel ur Läkartidningen där en läkare(!) uppmärksammat verkningarna från Aspartam. Kilen tar nu också emot biverkningsrapporter från exempelvis Aspartam. Bra att sprida och få personer som märkt av sådana att rapportera.
 

Länk http://www.kilen-institutet.se/index.htm
 samt ftp://212.37.16.67/ftp/pdf/KR2-04.pdf
Hälsningar Janne

Färg i mat gör barn oroliga
http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=1-AV_ID=321623,00.html

Konstgjorda färgämnen och konserveringsmedel i födan kan påverka små barns beteende negativt. De kan bli mindre uppmärksamma, mer rastlösa och mer impulsiva än om de äter mat utan tillsatser.

Det visar resultaten av en brittisk studie, som i dag tisdag publiceras i facktidskriften Archives of diseases in childhood.
"Våra fynd talar för att det går att uppnå en klar minskning av överaktivt beteende hos barn genom att ta bort konstgjorda färgämnen och natriumbensoat från deras föda", skriver professor John Warner vid University of Southampton och hans kollegor.
... De färgämnen som ingick i josen i den brittiska studien är tartrazin, para-orange, azorubin och nykockin. Efter flera års förbud för sådana azo-färger är de sedan slutet av 1990-talet är de åter tillåtna att använda i de flesta livsmedel i Sverige
...
SIEMs kommentar:
Återinförandet av vissa livsmedelstillsatser sker efter EU-beslut, precis som t ex det beryktade bekämpningsmedlet parakvat. (Det senare kommenterade Margot Wallström med att ”Sverige är ju inte tvunget att använda parakvat bara för att det godkänts!” ) Att färgämnen och livsmedelstillsatser är misstänkta vid ADD-symtom etc har SIEM rapporterat om sedan länge t ex på /siem/add.html. Men Margot Wallström och hennes EU-gelikar har väl fullt upp med att bli återvalda, inte kan man väl begära att de ska begripa vad de beslutar om också...?
Mediciner bakom skånska sjukdomar
http://www.ystadsallehanda.se/Article.jsp?version=119736
En fjärdedel av alla patienter som kommer in akut till Skånes sjukhus har någon form av läkemedelsrelaterade problem utöver den primära orsaken till att de sökt vård. Närmare 20 procent av alla inneliggande patienter över 65 år gör det på grund av den medicin de tar.
Det visar färska siffror från Läkemedelsrådet Region Skåne. Rådet uppskattar kostnaderna för vård på grund av läkemedel till mellan 1 och 3 miljarder kronor per år....

Death By Medicine
http://campaignfortruth.com/Eclub/230304/CTM-cancer%20death%20by%20medicine%20frames.htm
En svidande genomgång av otaliga studier med tonvikt på amerikanska förhållanden., som visar hur sjukvården utvecklats till en av de största hälsofarorna.

The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5)


Sjukvårdens risker och nytta?

Allt fler tidigare vanliga medicinska åtgärder överges eller begränsas för viss tid eller permanent utan att ersättas med annan behandling. Ex: TBC-vaccinering, operationer av gallblåsor, blindtarmar, knän, hormonbehandling, mm. Många sk medicinska framsteg innebär att man påstår sig mera exakt kunna avgöra vem som behöver opereras/medicineras eller ej, av en patientgrupp som tidigare sin helhet utsatts för en riskfylld behandling. Detta är i praktiken ett erkännande av att dessa behandlingsmetoder egentligen inte hade något värde, eller att deras skadeverkningar varit större än deras nytta. De har alltså bidragit till att skapa sjuklighet, i stället för att skapa hälsa. Hur stor del av dagens medicinska åtgärder kommer i framtiden utmönstras på samma sätt?

Varför minskar dödligheten när läkarna strejkar?

http://www.mercola.com/2004/may/26/doctors_death.htm


Mail om krig och politik
Hej. Varför lägger du dig i politiken? Det är ju tydligt att du inte är insatt- utan bara tycker till. Det kan i sin tur kasta en skugga över övriga verksamheten,- är det också något du bara "tycker till om"? Vänligen BJ.

Svar 
Hej! Vad menar du? Skulle det vara förbehållet de "insatta" att ha synpunkter som kan anses vara politiska? Vem menar du är insatt nog för att få lägga sig i politiken?
Ej svar.
SIEMs kommentar till brevväxlingen i efterhand: Fokus för SIEMs intresse är folkhälsa och alternativmedicin. Grunden för vårt engagemang i detta är att hälsa är en naturlig mänsklig rättighet och möjlighet, som måste grundas på ekologiska förutsättningar. Hälsa är alltså inte främst en fråga för medicinska experter, kemiska laboratorier eller en välfärdsresurs som ska ”fördelas” genom politiska organ.

Föreställningen att hälsofrågorna kan åtskiljas från s k politik utgör dock ett hot mot såväl folkhälsan som alternativmedicinen. Naturligtvis påverkar politiska beslut direkt både folkhälsan och alternativmedicinen. Men politiska myter och dimridåer tillåts också att definiera frågor om hälsa och sjukdom på ett förnuftsvidrigt sätt, och därmed göra de egentliga problemen olösliga. ( tydliga exempel som analyserats på vår site är begrepp som välfärdssjukdomar, ohälsa i arbetslivet, komplementär medicin, osv ) Att visa på och undergräva politiska myter och dimridåer är därför ett nödvändigt pedagogiskt arbete.

De senaste årens politiska utveckling kan ge fler användbara lärdomar: Var och en har kunnat följa hur t ex den svenska och europeiska politiska apparaten gjort sig blind, döv och handlingsförlamad i samband med den internationella sk terroristjakten, vilket lämnat oss i en situation där världsfred och mänskliga rättigheter närmast dagligen kränks och hotas. Varför skulle vi tilltro samma politiska apparat klokhet, moraliskt oberoende förutseende och ansvarstagande när det gäller folkhälsofrågor?

Därför tänker vi också fortsättningsvis ”lägga oss i politiken”.

Mail om tandlagningsmaterial.

När jag var till tandläkaren med barnen sist så hade de till min stora fasa 2 hål var. Och sköterskan ville både röntga och beställa tid för lagning.

Och själv så känner jag mig mycket skeptisk till att lägga in främmande material i mina barns munnar. Varpå jag frågade sköterskan om vad tandlagningsmaterialet bestod av. Den frågan hade hon nog aldrig fått förut för hon gick ut i korridoren och var borta i 15 min.

På papperet som hon hade kopierat kunde jag läsa att lagningsmaterialet till 95 % bestod av aluminiumsilikat. Jag insåg då att detta sannolikt inte är speciellt bra att bygga in i tänderna.

Vi fick tid för återbesök där vi skulle gå igenom tandläkarens utrustning.

Inför detta besök hade jag pratat med andra som menade att man kan låta bli alldeles att laga barnens hål, att kariesangreppen tom kan läka ihop av sig självt (om rätt förutsättningar ges)

Därför framförde jag dessa synpunkter. Till slut förstod tandsköterskan att jag helst ville slippa alls att laga. Då sa hon att vi kan kolla med tandläkaren om det kanske går att bara slipa, så att det blir lättare att hålla rent.
Vid besök nr 3 träffade vi tandläkaren som slipade lite på lilla killens karieshål, så att det ska bli lättare att hålla rent. Stora killen som hade två små hål ville ej öppna munnen alls den dagen, och då sa tandläkaren bara att det var inga problem, utan vi får en ny tid om ett år så får vi se hur det har utvecklats då.Plötsligt var det inte alls bråttom, vi kunde tom vänta ett helt år tills vi skulle kolla nästa gång!

Intressant att se att det finns ett alternativ till lagning när man väl efterfrågar det.

För det första som de säger är ju, oj de har hål och det måste vi laga. Annars händer det och det och det…….
Undrar hur många tänder som lagas i onödan…
Och hur många operationer som görs i onödan….

 Tvåbarnsmor


MOTGIFT V 19 Vaccineringskampanjerna är farsartade


Sedan starten 1997 har SIEM hävdat att och visat hur vaccinkampanjerna utgör rena bedrägerier, att deras skyddseffekt är obevisad och deras skadeverkningar systematiskt mörkläggs. De utgör i själva verket ett av de sätt som sjukvårdsapparaten aktivt framkallar sjuklighet hos befolkningen. I April-magasinet 2004 visade vi - med hjälp av uppgifter hämtade från Smittskyddsinstutet och FASS - hur den TBE-vaccinering sjukvården nu slår på trumman för i själva verket mångdubblar sjukligheten.

Den som tror att det är vaccineringen som ligger bakom att den förr vanliga kikhostan numera är relativt sällsynt , rekommenderas en nyläsning av i vart fall diagrammen på http://www.klokast.se/Nyhet/Vaccin0303.pdf 1996 återinfördes dock barnvaccinering mot kikhosta i Sverige, efter att pga visade skadeverkningar och ineffektivitet ha legat i malpåse ett antal år.

I julimagasinet 2000 kunde vi rapportera om att kikhostan i landet - enligt Smittskyddsinstitutets egna rapporter - efter fyra års träget vaccinerande hade ÖKAT. Detta föranledde naturliigtvis ingen annan åtgärd än att Smittskyddsinstitutet försökte sudda ut spåren genom en ny statistikomläggning - för vilken gång i ordningen går inte att hålla rätt på. Men kikhostevaccineringen fortsatte givetvis, ty än fanns pengar för sjukvårdsapparaten att tjäna på att korrumpera barns immunförsvar.

Den som i detalj vill följa turerna runt detta finner notiser, artiklar och hänvisningar i SIEMS månadsmagasin Juli 2000 samt oktober, november och december 2001.

Bl a genom statistikomläggningen har det därefter varit svårt att löpande följa farsen omkring kikhostan, bortsett från de vanliga smånotiserna som släpps ut för att upprätthålla vaccinmoralen bland landets bakomljusetförda föräldrar. Den 3 maj finner vi emellertid en förstasidesrubrik i GP:

Kikhostan har ökat kraftigt - Smittskyddsenheten oroad
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=163582
".. Under de första månaderna i år har ett 80-tal barn i Göteborgsområdet drabbats. - Det är oroväckande att så måriga spädbarn drabbas. De ska ju vara skyddade av vaccinationsprogrammet, säger Peggy Österberg vid smittskyddsenheten i Västra Götaland.
...
I ett samarbete med Smittskyddsinstitutet följs nu alla insjuknade spädbarn noggrant. Det har visat sig att ungefår hälften av barnen hade smittats av sina äldre, vaccinerade syskon, där vaccinet troligen klingat av. Andra hälften smittades av ovaccinerade barn och vuxna.
....
Under barnets första år ges tre sprutor: vid tre, fem och 12 månader."


Med andra ord: trots tre sprutor under första levnadsåret tycks vaccinet "klinga av" både bland de nyvaccinerade spädbarnen och deras äldre syskon. Det är detta "avklingande" som SIEM benämner "obevisad skyddseffekt": Här visas svart på vitt att vaccinerade barn blir sjuka och smittar vaccinerade barn, likaväl som ovaccinerade barn och vuxna. Varje normalt begåvad människa borde då inse att vaccinet inte skyddar mot kikhosta, och aldrig har gjort. Men normalbegåvning förekommer uppenbarligen inte inom medicinsk verksamhet. Artikeln fortsätter nämligen;

"Följdfrågan blir, vad gör vi nu? Förmodligen är vaccinet bra men man kan behöva lägga till en extra spruta för femåringarna, säger Peggy Österberg.

...Det är dags att överväga nästa mål med vaccinationerna, säger Rose-Marie Carlsson, överläkare vid avdelningen för immunologi och vaccinologi på Smittskyddsinstitutet.
....Hittills vet man att de allra flesta spädbarn som får kikhosta är under sex månader, och har ibland bara fått en eller ibland två doser. Socialstyrelsen är den myndighet som fastställer rekommendationer för vaccinationerna, och frågan om ytterligare en spruta har lyfts till dem vid flera tillfållen.
..
Beslut om utökning dröjer - En del saker talar för att komplettera kikhostevaccinet. Men det är en stor apparat för hela samhället och kostnaderna är enorma"


Kostnader för den ene är intäkter för den andre. Och de är tydligen enorma. Uppenbarligen behöver man överväga nya mål för vaccineringen, ty det gamla målet - att förebygga kikhosta - kan man uppenbarligen inte nå.

”Det är upprörande att en del väljer bort vaccinationer!”
får en förälder utbrista som avslutning på denna GP-artikel med dess brutala avslöjanden av vaccinernas ineffektivitet. En mer halsbrytande illustration till den förblindande vaccin-propaganda som pumpas ut via massmedia och sjukvård är svårt att åstadkomma.

Eftersom vi följt den här farsen i ett antal år vet vi på förhand vad nästa absurditet kommer att bli - nämligen att statistiken förklaras för opålitlig, och inget att bry sig om. Och det är den naturligtvis, enligt smittskyddsinstitutets egna uppgifter, om man letar länge nog:

"Incidensen rapporterad kikhosta varierade kraftigt mellan landstingen: från 1,3 fall per 100 000 i Blekinge till 35,2 per 100 000 i Jämtland. De landsting som hade de högsta incidenstalen ligger spridda över landet – Kalmar, Västra Götaland, Dalarna och Jämtland, medan angränsande områden ofta haft en betydligt lägre incidens. Detta talar emot att siffrorna speglat en successiv geografisk spridning från landsting till landsting. Snarare kan det vara uttryck för att det förelegat
en kraftig och varierande underrapportering av kikhosta i många landsting."
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2843

Denna helt opålitliga statistik kan dock användas när det passar - för vaccinpropaganda. Den som vill finstudera smittskyddsinstitutets statistiska tabellverk bör dock hålla ovanstående i minnet - samt minnas att kikhostan 1996 (samtidigt med vaccininförandet) förvandlades till en anmälningspliktig sjukdom, Den läkare som därefter valde att diagnosticera den hostande ungen som kikhostig , i stället för att välja en förkylningsdiagnos, drog på sig åtskilligt extraarbete - ett av många sätt att försäkra sig om den statistik man önskade.

Slutligen: Att kikhostevaccinet i praktiken saknar skyddseffekt är alltså uppenbart. Det hade naturligtvis varit önskvärt attmer kvantitativt beräkna vaccinets skadeverkningar, åtminstone med de grova metoder, grundade på FASS; som vi använde vad gäller TBE-vaccinet i SIEMs aprilmagasin. Emellertid står inte kikhostevaccinet längre att återfinna på www.fass.se

Av någon anledning,...

Mailat om spanska läkare

Hej Ulf. När jag läser om att det ska komma folk från andra länder för att deska ta hand om de gamla så erinrar jag mig en tant 92 år på äldreboendet där jag jobbade en sommar. De sa på nyheterna att vi skulle få spanska läkare hit till Sverige. Heja sa hon hur ska det gå då måste vi väl får lära spanska först. Det är aldrig för sent att lära något nytt eller hur.Det upplever jag med dina nyhetsbrev också . Häslningar Ann-Louise

****************NYHET**********

SIEMs JURIDISKA FRÅGELÅDA

Många av SIEMs surfare har frågor som berör det rättsliga området - sjuka hus, behandlingsskador, ansvarsfrågor osv. För den som drabbats av skador är det ofta livsviktigt att det går att fastställa det ekonomiska ansvaret, om han ska kunna få någon verklig hjälp i sin situation. Som abonnent hos SIEM kan du nu maila direkt till advokat Claes Blåe för en första juridisk bedömning av dina problem. Vissa frågor och svar kommer att återges i SIEMs Magasin - naturligtvis efter att detta godkänts av dig som brevskrivare.

Maila till claes.blae@advokaternaalfredson.se
http://www.advokaternaalfredson.se

********************************

MOTGIFT V 20 Mailat om SIEM

Ang den läsare som ville avsluta prenumerationen pga den i dennes tycke "nedlåtande ton" i dina artiklar. Måste bara tala om att själv finner jag dina texter och observationer ytterst träffsäkra och mycket humoristiskt skildrade! Tack Ulf!
Hälsningar Anita Palm
 

Mailat om SIEM

Den som tror att det finns ett enkelt svar på alla frågor har antagligen inte förstått frågorna.
Och den som inte ser att det finns brister i alla resonemang (eftersom alla människor och situationer är unika) har inte tittat efter ordentligt.

Du verkar tro att allt kan förklaras med dina teorier, från hypofystumörer till förstoppning. "Gifter". Vet du till exempel att Belladonna, som du rekommenderar mot akne, är giftigt? Att hjärtmedicinen digitalis kommer från fingerborgsblomman, och är ett kopiöst potent gift?
Att det är lika farligt att falla ner från en klippa på en stenig strand som att bli överkörd av en bil?

Inte allt som är från "naturen" (dvs oprocessat av människan) är nyttigt.

Dessutom är dina resonemang på hela websidan pinsamt ovetenskapliga. Du, om någon, använder retorik och feltolkningar för att göra din poäng.
Jag vet att inte alla "vetenskapliga" studier är väl utförda. Men för att man ska kunna ta dig och dina teorier på allvar, krävs det ju att du får till fakta ordentligt. Du kan ju inte bara häva ur dig anklagelser om hur vetenskapspersoner använder statistik för att bevisa att "gifter är ofarliga", när du i nästa mening bevisar att du inte har en enda aning om hur vetenskapliga studier bedrivs. Det är skrattretande.

Nyckeln till vetenskap ligger i att inse att man själv inte har alla svar, och att man inte kan förkasta saker man inte förstår. Om du verkligen skulle ha alla de svar du verkar tro att du har (eller i alla fall utger dig för att ha), så skulle jag förvänta mig att dina teorier vore de förhärskande i världen. Om du kunde bota allt du påstår dig kunna bota, så skulle väl någon ha märkt det, tror du inte?

Anledningen till att naturmedicinen inte är "accepterad", som skolmedicinen är, är att naturmedicinen inte fungerar för det stora flertalet människor. Och flertalet vill ha mer beprövade metoder när de verkligen behöver hjälp, inte någon avfärdande förklaring om att det är "gifter" som orsakar problemen.

MVH AZN


SIEMs kommentar: Såna här brevsvar visar att SIEMs site verkligen lyckas. Här framstår vulgärvetenskapens argument utan minsta intellektuella förklädnad, och nakenheten är faktiskt rätt pinsam. Vi minns valtalarens stödanteckning ”Argumenten dåliga - höj rösten! ”

Mailet ger oss emellertid en utmärkt grund att gå igenom några av grunderna för kritiskt tänkande, samt de vanligaste debattknepen för att tysta en kritiker.

1a) Pådyvla kritikern uppfattningar som han inte har och inte har gett utryck för; t ex åsikterna
- att ”allt” kan förklaras med hans teorier
- att Belladonna och Digitalis är ofarliga att konsumera. (Homeopatiska förtunningar av sådana medel är dock kemiskt inaktiva och saknar giftverkan)
- att det är ofarligt att falla ned från en klippa
- att allt från naturen är nyttigt

1 b) Angrip därefter dessa uppfattningar, ( som inte hävdas av någon) och demonstrera därmed hur förnuftig och pålitlig du själv är

Det finns vetenskapliga discipliner där man är mer förtrogen med (korrekt) vetenskapliga metoder än medicinen. Där kan man inhämta att människans organism har utvecklats under miljontals år inom jordens specifika ekosystem. Därvid har denna organism. - liksom andra levande varelsers - kommit i kontakt med olika naturligt förekommande ämnen, lärt sig utnyttja en del, överleva en del, och utveckla starka varnings-, avvärjnings- och försvarsmekanismer mot andra som har skadeverkningar på kroppens inre funktion, dvs naturliga gifter . Dessa försvarsmekanismer mot naturliga gifter fungerar även i dag, under förutsättning att dessa gifter förekommer i den form där de uppträtt i ekosystemet och organismen s a s kunnat bli förtrogen med dem. Vår kropp reagerar oftast på dessa naturliga genom lukt, smak, kräkningar osv, och lyckas därmed oftast avvärja förgiftningar fråmn giftiga växter, mikroorganismer och naturligt förekommande andra substrat.

Genom kemisk ”renframställning” där olika kemiska ämnen tas ur sitt naturliga sammanhang befrias också många giftiga ämnen från sina illa doftande och smakande grannar. På så sätt kan t ex ruttnande kadaver förvandlas till lukt- och smaklösa ”aminosyror”, liksom naturligtvis starka växt- och svampgifter koncentreras och serveras i neutral förpackning. Därmed kan de slinka förbi kroppens inbyggda och under årtusenden inlärda försvarsmekanismer. Det betyder inte att de därmed förlorat sina skadeverkningar.

På dylika dekokter bygger skolmedicinen av i dag sin verksamhet, liksom på sin tid Lucretia Borgia. För att inte allmänheten ska inse vad det handlar om måste dess marknadsförare först sprida en idiotiserande och okunniga floskler, av det slag som återfinns i mailet ovan, följd av reklam där dessa gifter tillskrivs magiska och undergörande egenskaper.

Det ligger i sakens natur att gifter av detta slag snabbt råkar i vanrykte, sedan folk får erfarenhet av dem. Men så länge medicinare och apotekare tillåts fortsätta detta bondfångeri kommer folk att bli sjukare av den behandling som de hoppats bli botade av, och snabbt rikta sitt hopp mot nästa patentgift som presenteras för den hänförda (och lönsamma) marknaden.

2) Använd motsatta kriterier för att bedöma olika sidor, t ex:
Nyckeln till vetenskap ligger i att inse att man själv inte har alla svar, och att man inte kan förkasta saker man inte förstår. ”

”Om du kunde bota allt du påstår dig kunna bota, så skulle väl någon ha märkt det, tror du inte?”

”Anledningen till att naturmedicinen inte är "accepterad", som skolmedicinen är, är att naturmedicinen inte fungerar för det stora flertalet människor. ”

”Men för att man ska kunna ta dig och dina teorier på allvar, krävs det ju att du får till fakta ordentligt. Du kan ju inte bara häva ur dig anklagelser ..”
Dvs: Å ena sidan ska man akta sig för att uttala sig om saker man inte undersökt noga. Å andra sidan vet brevskrivaren redan - och utan undersökning - att ingen av mina tusental patienter har märkt sig ha ”blivit botad” och att ”naturmedicinen” utan undantag inte fungerar.

De voluminösa undersökningar, rapporter, notiser och referenser som SIEM presenterar, och som visar att i vart fall skolmedicinen inte heller fungerar och dessutom har betydande skadeverkningar, kommenteras naturligtvis inte. Brevskrivaren åberopar inte ens en enda referens, undersökning eller ens ett korrekt citat. Likväl anser hon det SIEM som ”häver ur sig” vara anklagelser utan fakta. (Ett annat väl intränat debattknep går ut på att jämföra skolmedicinska och alternativmedicinska metoder som om de verkade på jämställda villkor, vad gäller resurser, personal, lagstiftning, utbildning osv vilket ju i sig är så grundfalskt att det nog inte behöver kommenteras vidare här.)

3) Låtsas som om att det kritikern påstår är så självklart felaktigt, att det inte ens behövs några motargument: Och flertalet vill ha mer beprövade metoder när de verkligen behöver hjälp, inte någon avfärdande förklaring om att det är "gifter" som orsakar problemen.”

SIEM hävdar dock med åtskilliga redovisade fakta som underlag att de s k vetenskapliga ”beprövade” metoderna snarare gör folk sjukare. SIEMs användning av ”giftbegreppet” utgör inget avfärdande, utan ger snarare konkreta riktilinjer för behandlingen - dvs avgiftning (se http://www.klokast.se/siem/Avg.html ) . Att som skolmedicinen åberopa opåverkbara orsaker till sjukdom - genetiska orsaker, smitta av okända mikroorganismer , ”utslitning” osv och förorda ätande av ”bromsmediciner” som påstås göra den oundvikliga försämringen långsammare - det är däremot att avfärda patienten. Men detta förtjänar inte ens en saklig diskussion, anser brevskrivaren, som helt satsar på att läsaren inte ska inse hur argumentationen är uppbyggd.

Slutkommentar: Effekten av en sådan självmotsägande argumentation som vi finner i mailet är ofta att läsaren blir förvirrad. Han är inte övertygad om det riktiga i det han läst (hur skulle han kunna vara det, det ena strider ju mot det andra? ) , men han tycker sig plötsligt inte längre vara så säker på sin egen sak som han kanske tidigare var. Och det är just detta som är meningen med sådan argumentationsteknik: Genom att förvirra åhöraren för man honom ur slag, och handlingsobenägen. Därmed har man satt det sunda förnuftet ut spel, och öppnat för allehanda former av emotionell argumentering - när man är osäker styrs man av rädsla och då är det tryggast att hålla tyst och göra som auktoriteter och majoriteter säger.

SIEM tar in kritiska mail av flera anledningar. Vi söker nämligen inte övertyga läsaren genom att tala maktspråk, hänvisa till vår obestridda auktoritet, majoritetens åsikt, eller genom att förlöjliga de personer som kritiserar oss. Vi försöker rikta oss till läsarens sunda förnuft, inte till hans rädslor eller flockinstinkter. Det vi söker sätta fokus på är fakta, tankemönster, argument, även om vi ibland polemiskt skärper tonen. Den som identifierar sig med självmotsägande tankemönster och felaktiga föreställningar känner sig då ofta personligt angripen. Det kan vi inte göra mycket åt, men eftersträvar ingalunda.

Vi har inget att vinna på att tysta en faktabaserad diskussion, förtiga, hemlighålla eller föra folk bakom ljuset. Kritiska mail kan ha en positiv funktion om de kan ge bränsle för och utveckla läsarens egen tankeförmåga - hans beredskap att vända, vrida och genomskåda de argument och attityder han möter omkring sig. De påstått kritiska mail som i själva verket bara utgörs av hån och fnysningar, tillhör dock den traditionella mobbing-arsenalen, saknar intellektuellt värde och publiceras vanligen ej.

Anledningen att många i dag har ett kritiskt förhållningssätt till skolmedicinen är inte att de är vidskepligt lagda och har svaga förståndsgåvor, vilket etablissemanget gärna vill låta påskina. Anledningen är oftare att dessa har personliga erfarenheter - inte sällan påbyggda med mångåriga självstudier - som visar att skolmedicinens pompösa anspråk inte svarar mot verkligheten. Utrymmet för sådana kättare i samhället är inte stort. En del söker sig till sk alternativ /eller värre: komplementär / medicin, som ju i praktiken inte har tillgång till ett uns av de resurser som skolmedicinen disponerar, men ändå - till skolmedicinens stora förtret - lyckas åstadkomma en del nytta.

Läs mer om vetenskapsteori på http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html

Grunden för allt som kallas vetenskap är tankarnas lagar -logiken. Logik är regler för hur man kan och får hantera begrepp - tankens verktyg. Ett vetenskapligt system som inte bygger på logik är ingen vetenskap och inget system över huvud taget. Aristoteles formulerade några av logikens mest fundamentala lagar, vilket ligger till grund t ex för matematiken ännu i dag.

Av logikens grunder framgår enkelt t ex vilka bevis som behövs för att ett påstående ska vara vetenskapligt korrekt.

Påståendet ”minst en katt har fyra ben” kräver t ex att man har minst en observation av något som omfattas av begreppet katt, samt att denna katt åtföljs av fyra enheter av något som kan klassificeras som ”ben”. En sådan observation brukar inte vara alltför svår att åstadkomma.

Svårare är det att vetenskapligt bevisa påståendet ”alla katter har fyra ben”, vilket ju är det samma som att påstå att ”det finns inga katter med tre eller färre ben, ej heller finns det katter med fem eller fler ben”. Rimligen måste man tillägga att det aldrig funnits ej heller aldrig kommer att finnas sådana katter. För att vetenskapligt bevisa detta påstående räcker det uppenbarligen inte att studera ett antal lättfunna katter i min närhet. Ett vetenskapligt bevis kräver faktiskt - och logiskt - att jag undersöker jordens fyra hörn och dammsuger dem på allt som kan kallas för katter, och omsorgsfullt prövar hur många ben var och en av dessa har. Först efter detta lindrigt sagt mödosamma arbete, och försedd med åtskilliga klösmärken, kan jag vara berättigad att hävda att påståendet ”alla katter har fyra ben” är vetenskapligt belagt.

Alternativet till detta påfrestande arbete är att justera mina begrepp - tankens verktyg. Om jag t ex definierar begreppet ”katt” så att det endast omfattar fyrbenta djur med päls och jamande läte, kan jag bespara mig åtskilliga jorden-runt-resor och klösmärken. Jag kan då från min länsstol bekvämt påstå att ”alla katter har fyra ben”, och att detta är vetenskapligt visat. Omgivningen kan då falla i beundran över min beläsenhet och världsomspännande kunskap om katter, oftast utan att ana att de utsatts för ett bondfångarknep äldre än den s k vetenskapen. Och om någon enstaka individ nu skulle komma dragande med en jamande varelse med endast tre ben, kan jag nu enkelt avfärda honom med att denna pälsklump inte räknas som katt, ty den har ju inte de erforderliga fyra benen.

Anständigheten och logikens lagar säger därför att de begrepp man använder för vetenskapliga påståenden måste noggrant definieras. De påståenden man gör måste tydligt grundas på begreppsdefinitioner och på vetenskapliga observationer av verkligheten, och man måste tydligt ange hur och vad. Ty i det ena fallet lutar man sig på sina begrepp, i det andra fallet lutar man sig på ett antal observationer. I båda fallen ska det därför vara möjligt för utomstående bedömare att bedöma om man har stöd för sina påståenden eller ej, t ex om man verkligen gjort de omfattande observationer av katter som krävs för att påstå att de alla har fyra ben - eller om man definierat begreppet katt på ett speciellt sätt, och är konsekvent i användningen av detta begrepp. ( Ett ”fyrbent” kattbegrepp innebär t ex att katten förvandlas till en ny och okänd djurart i det ögonblick jag opererar bort ett av dess ben ).

Det nu sagda torde vara självklart för flertalet förnuftiga människor, åtminstone efter en stunds eftertanke. Anledningen till att dessa tankens - och bevisföringens - lagar åter måste sättas på pränt är de bondfångarknep som är så vanligt förekommande inom den s k vetenskapen. Det tycks nämligen vara mer regel än undantag att s k vetenskapsmän i massmedia och på annat sätt uttalar sig föraktfullt och nedsättande om ting de inte studerat, och i detta åberopar sin vetenskapliga auktoritet. Antingen saknar de därmed det kunnande om vetenskapens, tankens och logikens lagar som de rimligen borde ha, eller också söker de fullt medvetet föra allmänheten bakom ljuset. I båda fallen utgör detta bondfångeri, så som Svenska Akademins ordlista definierar dem:

BOND-FÅNGARE. [efter t. bauernfänger] person som lockar oerfarna landtbor (l. andra, enfaldiga l. lättrogna personer) i ngn snara, t. ex. berusar dem l. spelar falskt med dem o. utplundrar dem

Djurliv

Vi kan förstå djuren och de kan förstå vissa av våra signaler, men kan vi prata med dem? Nej, det tror inte professor Per Jensen. Han förkastar helt de så kallade djurpratarna som säger sig kunna kommunicera med olika djur telepatiskt. En dyr bluff, konstaterar han.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programid=1322

SIEMs kommentar:
Professorn ger i programmet underbara exempel på hur han själv anser sig veta allt som behöver vetas om något han aldrig undersökt - t ex djurpratare. Verkliga vetenskapare vet av sig själva.

Mailat om SIEM:

Hej Ulf! Dina nyhetsbrev som ifrågasätter systemet är alltid välkomna  -  men risken är ju att bli påhoppad - som synes. Du behövs! AZN  - som skrev så nedsättande om dina kommentarer i dessa  - är uppenbarligen en av de många hjärntvättade som Rockefellerimperiet - Läkemedelsindustrin har vilselett.
 
Denna industri började med att dupera EU-parlamentet med att naturmedlen och kosttillskotten behövde kontrolleras. Och så blev det!  De lyckades med konststycket att få naturmedlet Glukosamin över till Apoteket - och förbjöds därmed att säljas i hälsokosthandeln. Detta preparat var ett
för bra medel mot ledvärk och utan biverkningar,  som ju de flesta värktabletter man får på Apoteket har.
Nu finns istället detta preparat - med annat namn: Artrox-Glukosamin  -  och dubbelt så dyrt på Apoteket.
 
Läkemedelsverkets mediciner är beprövade, säger AZN.  Ja, det vill jag lova!  De testas  - får man anta - först på möss och sedan på människor. Nu har det kommit ut en ny blodtrycksmedicin som testas på gamla människor med högt blodtryck.  Den har så svåra biverkningar att människor slås ut helt.  Jag har en god vän som använder den medicinen, som påverkar balanssinnet så att patienten ramlar omkull både inne och utomhus, vilket skapar rädsla för att ens våga gå ut över huvud taget. När patienten sedan försökte göra ett uppehåll fick hon 
abstinensbesvär med darrningar och illamående. Medicinen heter Cozaar.
 
Rockefellerimperiet/Läkemedelsindustrin är (ö)kända för att misskreditera både naturläkare och konkurrerande naturmedicin  -  när de först borde sopa rent framför egen dörr.
Har AZN inte hört talas om neurosedynet  - en medicin som testades på gravida kvinnor på 60-talet. Idag lever dessa barn som handikappade utan armar och ben.
Och denna medicin var vetenskapligt utprovad! 
 
Därför är det glädjande att dr Matthias Rath har modet att anklaga Rockefellerimperiets ansvariga för Brott mot mänskligheten till den Internationella Domstolen i Haag. En fantastisk man som vågar ifrågasätta världens största läkemedelsmaffia.
 
Hör och häpna  - denna (ö)kända industri är Rådgivare åt regeringen i läkemedelsfrågor  -  läste jag någonstans på IT.    Mvh  MC 
  
MOTGIFT v 21 - Vild Dans....!

Europas fattigaste och mest krigshärjade länder lade i år genom vild och livsglad dans och sång beslag på schlagertävlingens främsta positioner. Vårt eget land - med betydligt mer utbyggd hälso- och sjukvård - erövrade en hedrande sjätteplats med ett hjärtknipande stycke, med rötter i folklig tradition och titeln ”Det gör ont...” , framfört av en trettioåttaårig kvinna, stödd på ett specialanpassat mikrofonstativ. Rykten gör gällande att Ipren-knodden redan ligger i högträning hos Bert Carlsson inför nästa års festival.

Glädestrålande låter dock Riksförsäkringsverket meddela att årets sjukskrivningssiffror och ohälsotal är något lägre än fjolårets. Att detta beror på regelåtstramningar - bl a den sk tredje sjuklöneveckan - får dock en undanskymd plats bland kommentarerna. Den politiska avsikten är ju att de något minskande sjukutgifterna ska kunna extrapoleras i prognosarbetet, så att ytterligare ett års statsbudget ska kunna förhandlas fram utan politisk kollaps. Vad som händer med den verkliga folkhälsan är inte något som tycks intressera de folkvalda. De har ju sina val och sina arvoden att tänka på:

Lite befolkningslära:

Att förtidspensioneringarna ökar kraftigt får t ex föga rubriker. Det senaste året har 73 000 nya förtidspensionärer tillkommit, en siffra som inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. ( En årskull nyfödda i vårt land motsvarar omkring 100 000 personer.) Den betyder att under ett enda år pensioneras ungefär tre fjärdedelar av en årskull p g a ohälsa.

M a o: Under ett års tid föds en årskull, samtidigt som en årskull pensioneras bort av åldersskäl. Men under samma år förtidspensioneras alltså också 3/4 årskull av hälsoskäl . Enkelt uttryckt tillkommer alltså en årskull och vi förlorar nästan två årskullar - per år!

Och detta under det att alltmer pengar satsas på sjukvård, företagshälsovård, läkemedel och s k rehabilitering, och man ständigt inför allt hårdare prövningar och regelskärpning för sjukförmånerna.

Man brukar räkna årskullarna 18-65 år som arbetsföra, sammanlagt 47 årskullar alltså, som kan utföra det arbete som behövs. I stora drag får vi i dag räkna bort fem årskullar som är förtidspensionerade, tre årskullar motsvarar dem som är sjukskrivna kortare tid, en som är föräldraledig, tre som är arbetslösa och tre som är under högre utbildning: Återstår alltså 32 årskullar som kan försörja resten - eller borde kunna.... Men av dessa 32 förvärvsarbetande årskullar förlorar vi av hälsoskäl alltså nästan en varje år! Med denna utveckling kommer det inom femtio år inte att finnas en enda arbetsför person kvar i detta land!
Långt dessförinnan kommer dock mer än 100% av BNP att ha betalats ut till den s k hälso- och sjukvårdens olika organ och företag, med det enda synliga resultatet att sjukligheten ökar än snabbare. Att några politiker dessförinnan ska ha vaknat till liv och orkat dra i nödbromsen, det vågar vi inte hoppas på.

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____78315.asp
http://www.rfv.se/press/pm/2004/pm_04_16.htm
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=414941
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=266250&previousRenderType=2
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html


Cancerfonden
har i veckan utsatts för Uppdrag Gransknings nyfikenhet. Naturligtvis kan man undra vart alla pengar tar vägen. Läs också SIEMs avslöjande granskning av media- och maktapparaten Cancerfonden i http://www.klokast.se/Nyhet/Jan03.html

Läkare riskerar åtal för mutbrott
SVTTEXT Publicerad 16 maj
Flera läkare riskerar åtal för mutbrott för sina kontakter med läkemedelsindustrin. Överåklagare Christer van der Kwast inledde i veckan flera förundersökningar.

-Jag har fått förstärkning från Rikskriminalen ..säger van der Kwast till Svenska Dagbladet.

Han betecknar relationerna mellan läkare och läkemedelsföretagen som en gråzon som nu ska genomlysas....Reklam för mediciner påverkar läkare
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=416461
Läkemedelsföretagens reklam styr vilka mediciner läkarna skriver ut, visar en studie gjord av den statliga stiftelsen NEPI, som arbetar för att läkemedel ska användas bättre.
NEPI:s chef Arne Melander säger att marknadsföringen påverkar läkarna att skriva ut dyra mediciner med liten effekt. 
....

Rapportförfattarna har tittat på annonser för läkemedel, för att ta reda på vad industrin satsar på. Annonserna är en liten, men synlig del av industrins flermiljardsatsning varje år på utbildning och reklam, som tvinnas samman med, resebidrag och middagar för läkare. 

Det som industrin marknadsför, det säljer mer, trots att det kan vara sämre och dyrare, enligt rapporten.
....

SIEMs kommentar: Det är lätt att inse att marknadsföringen av enskilda läkemedel ofta går rakt emot patienternas och allmänhetens intressen. Andra medicinska områden är svårare att genomlysa, trots att etiken är ungefär densamma: Vilka sjukdomar och patientgrupper föranleder läkmedelsindustrins intresse, t ex? Hur mycket pengar får man lägga ned på en cancersjuk jämfört med en spetälsk? Hur värderas nyttan av jämfört med riskerna med medicinska insatser ( tänk t ex på TBE-vaccineringen , Aprilmagasinet i år) Osv.

'Our Polio Test Was Conclusive' - Dr Haruna Kaita
http://allafrica.com/stories/200403080104.html

SIEM har några gånger uppmärksammat den misstänksamhet mot polio-vaccinationerna som vuxit fram i några afrikanska länder, och som viftats bort som vidskepelse i västerländska massmedia och medicinska organ. Här redogör en afrikansk forskare för den forskning som lett fram till vaccinmotståndet.

Mindre tid med mamma för småbarn
SR onsdag 5 maj 2004
De minsta barnens tid med sin mamma har minskat med upp till två timmar om dagen under de senaste tio åren, enligt Statistiska centralbyrån.

Minskningen är störst för ensamstående mammor med barn upp till fem år. Barnens tid med sammanboende mammor har minskat med en och en halv timme per dag.

Att barnen vistas mindre tid med sin mamma beror enligt SCB dels på utbyggd barnomsorg, dels på att papporna tagit över en del av omsorgen.

I en undersökning häromåret sa ändå 85 procent av barnen att de hade lagom mycket tid med föräldrarna medan 10 procent ville ha mer tid med föräldrarna.

SIEMs kommentar. Det sker i vårt samhälle snabbt många och stora förändringar av livsstil och levnadsvanor, som påverkar framför allt barnens hälsa. Vi har tidigare bl a pekat på snabba förändringar av amningsvanor, gluteninnehåll i tilläggskosten, vaccinprogram, men en mängd andra miljöförhållanden bör också beaktas; mediakonsumtion, exponering för elektromagnetisk strålning, livsmedelstillsatser osv. som också förändras mer eller mindre från det ena året till det andra. Kort sagt utgör våra barn försöksråttor i en mängd storskaliga experiment, som det aldrig kommer att gå att utvärdera. När resultatet av den samlade försöksverksamheten väl visat sig, är det försöksråttorna själva som får ta hand om konsekvenserna.

Bottle-fed babies 'face higher risk of heart death'
http://society.guardian.co.uk/health/story/0,7890,1216517,00.html

Decades of bottle-feeding babies may have left a costly legacy, in both human and financial terms, of a generation of adults at higher risk of death and disability from heart disease and stroke than they should be, according to research published today.

The paper, published in the Lancet, one of the world's leading medical journals, establishes beyond doubt that breastfed babies become healthier adults.

The study, which has run for 20 years, found that babies given breastmilk became adults with cholesterol levels on average 14% lower than bottle-fed babies.

Breastfeeding babies, say the authors, could save many lives. A 10% reduction in cholesterol would cut cardiovascular disease by a quarter. At present it affects 10.7% of the UK population, which is more than 5 million people. It could reduce deaths by 13-14%, saving over 30,000 lives a year in this country alone.

SIEMs kommentar: Att flaskmaten - och reklamen för den - haft oöverskådligt negativa konskevenser i länder med bristfällig hygien och vattenförsörjning har tidigare stått klart. Men även i-ländernas befolkning är drabbad ( se bl a t ex /siem/glutenintolerans.html ) Men i pressen rapporteras f n mer om en svårt undernärd Ölandsbaby, som enbart fått bröstmjölk och dessutom ”alternativ vård”. Notiser - som ovan - som visar att bröstmjölk är den bästa barnfödan har betydligt svårare att ta sig fram i dagspressen. Kvinnobröst är nämligen sämre reklamköpare i pressen än Nestle och Findus.

Borås lasarett bekämpar benskörhet
SR torsdag 6 maj 2004

Nu ska Borås Lasarett arbeta hårdare för att motverka benskörhet. Sedan 50-talet har antalet frakturer orsakade av benskörhet tredubblats i Sverige. För att motarbeta den trenden invigdes igår en ny benskörhetsmottagning i Borås.

Varje år uppstår 70 000 frakturer orsakade av benskörhet. Den drabbade vållas mycket smärta och lidande, och vården av skadorna kostar samhället stora summor pengar. Framförallt är det äldre kvinnor som ligger i riskzonen för att drabbas.  Med hjälp av en ny maskin, som mäter bentätheten, kan Borås lasarett nu lättare upptäcka vilka personer som lider av benskörhet.
1000 mätningar om året kommer man att hinna med...


SIEMs kommentar: Mycket ska man höra innan öronen /eller benen/ ramlar av. Under de femtio år som antalet frakturer pga benskörhet har tredubblats har alltså svenska kvinnor samtidigt proppats fulla med östrogenpreparat - med den medicinska motiveringen att detta skulle förebygga benskörhet. På så sätt har den medicinska intelligentian lyckats öka inte bara benfrakturerna, utan också bröst- och underlivscancer. På så sätt fullgör sjukvården sin uppgift att skapa maximal sjuklighet hos svenska folket. Vi påminner om http://www.klokast.se/Nyhet/Osteo.html

Exponering av lustgas kan vara farlig
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=409616

Lustgas kan vara en hälsofara för personal som arbetar inom förlossningsvården. Nygjorda mätningar visar att barnmorskor och undersköterskor på flera sjukhus i landet utsätts för alldeles för höga halter av gasen. (P1 Vetenskapsradion)

Arbetsmiljöverket hotar stoppa användning av lustgas
...
– Vi fick signaler om att man mådde dåligt med huvudvärk och koncentrationssvårigheter eftr att man hade jobbat på förlossningen. Men när man hade jobbat på andra avdelningar så mådde man bra, säger Birgitta Linder, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Ökad risk för missfall
Mätningar av luften i förlossningssalarna i Karlstad visade att lustgashalten som personalen utsattes var tre gånger högre än de tillåtna värdena.

Siffrorna oroar med tanke på att långvarig exponering visat sig kunna orsaka skador på både lever och nervsystem och att det ökar risken för missfall.
...

SIEMs kommentar: Sjukvårdens egen blindhet för de förgiftningar man utsätter patienterna för, har ett pris som också får betalas av personalen självt, något vi diskuterade i januarimagasinet 2002 :

Trots att läkare vet allt som finns att veta om friskvård, och anser sig ha självskriven auktoritet på friskvårdens område, ägnar de sig uppenbarligen åt friskvård mindre än någon annan. ”Jag är världsmästare på golf, men spelar aldrig själv…” Det är denna arroganta självöverskattning som den aktuella veckans ”motgift” sköt in sig på. Den kulan visste var den tog.

Förvisso är sjukvårdens miljö skadlig - men för både personal och patienter. Skadorna består främst i de gifter och den skadliga behandling man utsätts för. Exempelvis narkosläkare - som ju har högst dödlighet - är starkt utsatta för de bedövningsmedel som man ger patienter. På samma sätt har tandsköterskor och tandläkare varit mycket utsatta för kvicksilverskador - av det kvicksilver man deponerar i patienternas tänder.

Naturligtvis går många läkare på skråets egna myter, och behandlar sig själv och varann enligt skolmedicinska teser. De har dessutom nära till vården, vilket har sitt pris. (”Vi har väldigt bra läkemedel, och det kanske är svårt för människor att ändra det sätt de lever på , när man har ett piller som effektivt motverkar de symtom man har.. ” Cecilia Lindgren, chef för Socialstyrelsens Läkemedelsbyrå i TV1-intervju 28 nov 2001 i en kommentar till att ettåringar ges Losec mot stress. )

Även stress och oro är skadliga miljöfaktorer. Dessa faktorer är emellertid en integrerad del av den moderna skolmedicinens arroganta människosyn, profithunger, kultur och föreställning om sin egen betydelse.

Lustgasens effekter blir emellertid uppenbara på personalen. Myten om att förgiftning i låga doser är ofarlig gör att dess risker för mödrar och barn inte ens undersöks. Se /siem/graviditet.html

Var tredje kvinna väljer ryggbedövning
http://www.sr.se/cgi-bin/vasterbotten/program/artikel.asp?ProgramID=1067&artikel=241873
Det blir allt vanligare med ryggbedövning som smärtlindring vid förlossningar i Sverige. Den trenden stämmer även in på Västerbottens län där en tredjedel av alla kvinnor som födde barn under 2001 valde smärtlindring med ryggbedövning, eller epiduralblockad som det egentligen heter. ...
Fördelen med den nya typen av ryggbedövning är att kvinnan kan vara uppe och röra på sig under förlossningsarbetet. En tunn plastslang läggs in mellan kotorna i ryggen och sedan injiceras bedövningsmedel, oftast blandat med nåt morfinliknande preparat.
....

Två bedövningsformer som minskat kraftigt är bäckenbottenbedövning och sprutor med morfinliknande ämnen som petidin. 1980 var det 80% av kvinnorna som fick bäckenbottenbedövning - tjugo år senare är det mindre än 10% som väljer den bedövningsformen. En förklaring till att bedövningen minskat är att man upptäckt att kvinnorna kan få svårare att styra utdrivningen av barnet, det är svårare att känna hur hårt man kan krysta när underlivet är bedövat.

Smärtlindring i form av morfinliknande ämnen får inte ges för nära själva födelsen, då kan barnet vara påverkat och få svårare att andas. För tjugo år sedan fick varannan barnaföderska petidin eller liknande, nu bara 6-7%.


SIEMs kommentar: Praxis förändras löpande, olika gifter introduceras och tas ur bruk, allteftersom deras skadeverkningar blir omisskännliga, men de ersätts snabbt med nya mirakelmedel. På så sätt skiljer sig inte förlossningsvården från övrig allopatisk medicin, Genom konstlade metoder och ingrepp i förlossningsarbetet ökar risken för ”komplikationer”, och genom denna ökade risk skräms de blivande mödrarna till att kräva allt mer övervakning, kontroll, lindring och ingrepp. Vad barnen vill får vi emellertid inte reda på förrän långt efteråt.
Enligt beskrivningen ovan används alltså fortfarande ”morfinliknande preparat” vid upp till 35-40% av förlossningarna , medan man sprider föreställningen att detta bruk närmast avskaffats. Se /siem/graviditet.html

Ju högre röntgendos, desto sämre intelligens

I en studie BMJ 2004:328:19 ingick 3098 pojkar som före 18 månaders ålder bestrålades mot hemangiom (storkbett) i huden, på Karolinska sjukhuset under åren 1930-1959. Den genomsnittliga stråldosen var för dem med hemangiom i skalpen 147 mGy, Genomsnittet för alla i stuiden var 52 mGy. Under mönstringen vid 18-19 års ålder testades deras kognitiva förmågor.

I alla sociala klasser gick en lägre del av de pojkar vars hjärnor fick minst 100 mGy tuill gymnasiet, jämfört med dem som fick högst 20 mGy. Bland dem som fick mer än 250 mGy gick endast 17 % till gymnasiet jämfört med 33% för dem som fick högst 20 mGy, Inlärningsförmåga och förmågan att föra logiska resonemang vid mönstringen var sämre ju högre stråldos pojkarna hade utsatts för. /Enligt Dagens medicin 11 feb 2004 /

SIEMs kommentar: Vi har tidigare (aprilmag 2001 ) refererat beräkningar som visar att ca 2-300 svenskar årligen får cancer p g a röntgenundersökningar. Sifforna avfärdades då - som nu -med att nyttan av undersökningarna säkert överväger skadan. Denna avfärdande kommentar brukar användas när det gäller de flesta medicinska insatser - tänk t ex på vacciner - trots att man aldrig undersökt de samlade skadorna - och i det längsta tänker undvika att göra det. Bit för bit får vi i bästa fall långt efteråt veta vad vi har fått betala - t ex i form av dummare barn och mer cancer. Och ju dummare barn desto dummare blir nästa föräldrageneration förstås - och därmed ännu mindre fifrågasättande inför den medicinska sakkunskapen.
Smarta bakterier står emot mediciner
SR torsdag 6 maj 2004
Den onödiga användningen av antibiotika måste minska för att stoppa utbredningen av de resistenta bakterier som står emot all slags medicin. Idag, torsdag, samlas experter från hela världen i Stockholm.
...

Den okontrollerade användningen av antibiotika i världen mot allt från skrubbsår till tandvärk, oroar nu experter och läkare.

Bakterierna som från början slogs ut av läkemedlen, utvecklar nu undan för undan nya metoder för att stå emot antibiotikan. Det kan komma att visa sig att bakterierna har blivit smartare än vetenskapsmännen, för än så länge finns inget riktigt effektivt motmedel.

Om läkemedelsindustrin skulle hitta en ny medicin, riskerar även den att snabbt bli obrukbar om den används lika frikostigt som dagens....

Ett exempel är den fruktade MRSA-bakterien som finns ungefär en procent av alla stafylokockinfektioner i Sverige.
..

SIEMs kommentar: Bakteriella infektioner får ordentligt fäste i kroppen under tre omständigheter:

- god tillgång på skadade eller döda celler och vävnadsrester i kroppen, t ex efter en fysisk skada eller förgiftning
- nedsatt immunförsvar hos den enskilde, ofta resultatet av näringsbrister, giftupplagringar, korrumperade immunprocesser tex efter bortoperation av viktiga immunförsvarsorgan etc
- skadade barriärer varigenom bakterierna får tillträde till blodbanan - t ex skadad tarmvägg, lungepitel, öppna sår i hud och slemhinnor etc.

Skolmedicinen har under många år gärna skapat sådana förutsättningar hos den enskilde, genom operationer, förgiftningar, nonchalans inför näringsfrågor mm . De oundvikliga följderna - i form av allvarliga infektioner (varför inträffar de särskilt å sjukhus...?) - har man trott sig /påstått sig/ kunna behandla genom antibiotika, men genom sådan behandling har man ofta bara skjutit problemen framför sig.
Sedan Semmelweiss - under hårt motstånd från läkarkåren - lyckades introducera hygieniska principer i förlossningsvården har uppmärksamheten på ”smitta” ökat väsentligt. Begreppet smitta har dock i regel kommit att fokusera på överföring av speciella mikroorganismer. Men hygienrutiner - handtvätt etc - hindrar också överföring av döda celler och vävnadsrester, på vilka mikroorganismerna kan överleva, en faktor som kan ha väl så stor betydelse som själva ”organismöverföringen”.

Genom att fokusera på ”smitto”-frågan har man under ett antal år kunnat smuggla undan den långt större frågan - att sjukvårdens insatser systematiskt undergräver grundhälsan hos sina patienter. De ökande sjukhusinfektionerna är blott ett av de sätt på vilket vi kommer att få betala notan för denna livsfarliga sjukvård. Se f ö www.klokast.se/siem/mordarbakterier.html

Prozac in Pregnancy Toxic to Fetus
http://www.mercola.com/2004/may/15/pregnancy_prozac.htm
 
Women who take the popular antidepressant Prozac while pregnant might negatively affect the development of their babies.

Researchers found some of the consequences included babies that were born lighter and sleepier than normal. Respiratory problems were another reported consequence. A report revealed that the effects of taking the drug were more likely to happen in utero exposure during the late stages in gestation.
....
SIEMs kommentar: Ytterligare en påminnelse om riskerna med de underbara LYCKO-piller som läkare under flera år propagerat för. Vem blir inte lycklig av att förgifta sina ofödda ungar?

Ljusbehandling mot graviditetsdepression
http://www.mercola.com/2002/may/4/light_therapy.htm
Bright-light therapy may be an effective treatment for depression in pregnant women. The availability of an easy-to-use, potentially non-toxic antidepressant -- light therapy -- in pregnancy is a clinically attractive option....

SIEMs kommentar: Se gärna http://www.klokast.se/MSL/ Men även brist på B-vitaminer och särskilt folsyra kan spela in när det gäller graviditetsdepressioner.
Trädgårdsarbete hjälp för långtidssjukskrivna
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=420283
Grön rehabilitering för långtidssjukskrivna har blivit allt vanligare. Lungt trädgårdsarbete och vistelsen i den gröna miljön har visat sig ha en läkande funktion för utmattningsdeprimerade.
....
SIEMs kommentar: Ett annat giftfritt och bra recept, farligt för lyckopillren, snällt mot barnen. Nu måste läkemedelsverket snabbt slå larm om det farliga trädgårdsarbetet! Kratta på recept, kanske?

Stillasittande jobb och prostatacancer
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=416735
Män med stillasittande jobb löper betydligt högre risk än män som rör mycket på sig i arbetet att drabbas av prostatacancer. Det visar forskning vid Karolinska institutet som omfattar 670 000 män.

SIEMs kommentar: Den bakomliggande faktorn är sannolikt att stillasittande befrämjar förstoppning och dålig tarmfunktion, vilket i sin tur med tiden gärna ger prostataproblem, Se http://www.klokast.se/siem/Blas.html och /siem/kost.html

****************NYHET**********

SIEMs JURIDISKA FRÅGELÅDA

Många av SIEMs surfare har frågor som berör det rättsliga området - sjuka hus, behandlingsskador, ansvarsfrågor osv. För den som drabbats av skador är det ofta livsviktigt att det går att fastställa det ekonomiska ansvaret, om han ska kunna få någon verklig hjälp i sin situation. Som abonnent hos SIEM kan du nu maila direkt till advokat Claes Blåe för en första juridisk bedömning av dina problem. Vissa frågor och svar kommer att återges i SIEMs Magasin - naturligtvis efter att detta godkänts av dig som brevskrivare.

Maila till claes.blae@advokaternaalfredson.se
http://www.advokaternaalfredson.se

********************************

Mailat: Rapport från USA Höga halter av bekämpningsmedel hos amerikaner

Hej Ulf
! Jag skickade ett brev till livsmedelsverket. .Jag fick svar, även om man inte brydde sig om att kolla den rapport jag skrev om.... Här får du brevväxlingen. Hoppas att den kan vara intressant Vänliga hälsningar Johnny Hansson

Ämne: 5:1447 Rapport visar att många amerikaner har höga halter bekämpningsmedel i kroppen

"Many U.S. residents carry toxic pesticides in their bodies above government assessed “acceptable” levels. Chemical Trespass: Pesticides in Our Bodies and Corporate Accountability, makes public for the first time an analysis of pesticide-related data collected by the Centers for Disease Control and Prevention in a study of levels of chemicals in 9,282 people nationwide (2,644 of whom were tested for pesticides)." Länk:
http://www.panna.org/campaigns/docsTrespass/chemicalTrespass2004.dv.html

Man kan ju undra hur det står till med halterna av bekämpningsmedel hos svenska medborgare . Det kanske vore läge för en undersökningn av hur det ligger till. Livsmedelsverket kanske skulle titta på den här rapporten . Sedan kanske ni skulle vara mer ödmjuka och sluta att påstå att de gifter som finns i vår mat inte är något att bry sig om. Bryr ni er om en sådan här rapport.?

Det gäller ju amerikaner, men det torde nog inte vara så stor skillnad i exponering av pestisider jämfört med här i Sverige. Vad vet ni på Livsmedelsverket om hur det står till med exponeringen av svenska medborgare. Finns det svenska undersökningar av mängden gifter i våra kroppar?

Vad säger ni om den här rapporten som jag hänvisar til? Jag vet att man vid undersökningar av foster hos råttor har upptäckt skador från mycket små mängder av pesticider. Tar ni hänsyn till att ett foster kan vara extremt känsliga för vissa ämnen under en kort period när ni sätter era gränsvärden. Tar ni hänsyn till att det kan finnas kombinationseffekter när man intar en coctail av olika kemikalier? Nu önskar jag att få ett svar av någon på myndigheten
Vänliga hälsningar Johnny Hansson
Svar från Livsmedelsverket

Det är svårt att uttömmande svara på Dina frågor och påståenden. Riskvärderinar görs utifrån vetenskapligt material, alltså sådant som finns publicerat i vetenskaplig litteratur. Den vetenskapliga litteraturen följs kontinuerligt. Riskvärderingar görs ofta i samarbete mellan olika länder i internationella samarbetsorgan. Deras rapporter publiceras som regel. Riskvärderarna är utan undantag välutbildade inom toxikologi. Livsmedelsverket har en toxikologisk enhet vars toxikologer deltar i det internationella utvärderingsarbetet. Just vad Du nämner om kombinationseffekter och fosters extrema känslighet är faktorer som penetreras särskilt noga. Med hänsyn till den mångfald av rapporter som finns är det svårt att kommentera någon enskild. Du hittar information om pesticider och undersökningar på Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se. Vänliga hälsningar Per Mattsson Upplysningen


SIEMS kommentar:
Vi kommenterade förra månaden en annan undersökning som visade att EU-parlamentariker innehöll rejäla mängder miljögifter . Barn och kvinnor tycks enligt den amerikanska studien här vara mest utsatta för bekämpningsmedlen. Ett enda bolag - Dow Chemical - svarar för 80% av de chlorpyrifos-produkter som man funnit i de undersökta personernas kroppar. Någon som tror på ett kraftfullt politiskt ingripande mot förgiftningen?

I Magasinet juli 2001 redovisade vi en notis om att åtskilliga svenska vattenverk levererar vatten med rester av bekämpningsmedel. Se även http://www.klokast.se/Carbonit/

Written in the stars
http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,1218934,00.html
Millions may pore over their daily star signs, but scientists have always dismissed astrology as a load of old bunk. Now, a British astronomer has said that there might be something in it after all. Could the planets really control our fates? ....

SIEMs kommentar: The stars control your destiny - but how about the stripes?

Mera mail om politik

Hej Ulf ! Hoppas du läser mitt svar.och förstår att jag har en annan åsikt. Men kanske ändå inte i grunden. Vem vet ?
1. Sedan NÄR har någon i något krig följt FN och eller - Genevekonventioner ??? Om ni vet detta, skriv och berätta. Så ska jag göra kors i taget här hemma.  
2. Varför fokuserar alla fega ankdamsägare ( Sverige bl.a ) på HELT FEL saker HELA tiden ??? Men när det gäller att göra nåt åt det som man skriker om, så springer man snabbt å gömmer sig med svansen mellan bena. Precis som du sa : Sverige är det stora LILLA landet " HELT UTAN sjukdomsinsikt " där ingen säger nåt annat än bakom ryggen på vederbörande bl.a Persson, Rumsfield eller Blair.Eller rentav du själv.
Och till sist :
VARFÖR GLÖMMER ALLA ALLTID alla de människor som Saddam mördat och stympat ??? ( 100 000 -tals )  Till det säger jag bara : Fy för alla kärlekslösa individer som inte tänker på dem som verkligen behöver vårt stöd, nämligen folket i Irak , Nordkorea, Afghanistan m.m. Och för att inte snacka om alla här hemma som man vägrar att erkänna som hemlösa, sjuka eller udda. Men dubbla löner på maffiabasen EU går att kvittera ut. DET ÄR DOM SVAGA SOM BEHÖVER VÅR HJÄLP, INTE ALQAIDA OCH ANDRA TERRORISTER m.m. Som Sverige har stöttat genom åren !! G

Hej G

Jag har lite svårt att följa ditt resonemang och vad du vill argumentera för/mot. Jag får nog vänta på att du förtydligar dig. M v h Ulf
                                                                              
Hej igen !
Jag tror att det till slut kan komma nåt bra av Usa:s närvaro i Irak.Om alla andra omedvetna skrikande och kritiserande kunde komma överens och stödja så att det kan bli frihet istället för fanatisk fångenskap för folket. Hellre den närvaron än Rysk, Kinesisk eller fanatiska slaktande muslimers närvaro (obs, ej merparten av muslimer ) Som har väldigt LITEN förståelse för människovärdet.
Samt att alla  som skriker högst med kritik ( journalister, tjänstemän och andra tyckare )
kankse själva sitter i en ankdamm. Och som när det verkligen gäller inte gör ETT DUGG för att förbättra för sina egna, som står bredvid, ens en gång. Dvs. liknelsen om
grandet och bjälken fortsätter att verka även i nutid. Vilket i sin tur leder till sjukdom, både individuellt, nationellt och globalt.
Jag tror nämligen att det är en sanning " att inte INSE sitt eget värde ( gåvor talanger ) eller sin egen svaghet ( förnekelse, egoism, girighet m.m. ) AUTOMATISKT leder till krämpor/sjukdomar i alla dess former "  Och tvärtom naturligtvis också då : öppenhet, våga va sig själv, säga vad man tycker, inse tillgångar och tillkortakommanden, leder till sundhet, mognad, glädje och mindre krämpor.   
Man måste väl för katten VÅGA ÖPPNA sina ögon och se saker som dom
är istället för att vägra inse ? Och i Sverige är vi OVANLIGT stora känslomässiga analfabeter. Detta är farligt för vi missar att ha empati för andra. I de flesta fall, men definitivt inte i alla. För det finns de som också gör mycket gott för andra , trots små resurser. Så grunden är trots allt att människan är god inte ond. Detta är min utgångspunkt i alla behandlingar/samtal/analyser.
  Mvh / G

De fattiga betalar kampen mot terrorn
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=412896
Det internationella biståndet har ändrat inriktning från fattigdomsbekämpning till krig mot terrorism. Det innebär att biståndsmedel som tidigare var ägnat att förbättra levnadsvillkoren för världens fattigaste nu i växande grad ägnas åt verksamhet som helt eller delvis faller under rubriken ”terroristbekämpning”...

SIEMs kommentar: Just det! Världens fattiga folk måste snarast sluta kritisera och skrika, för att i stället kraftfullt ställa upp bakom USAs terroristkrig. Så blir det bra ”till slut”, om vi ska tro brevskrivaren ovan . Annars får de fattiga satarna väl skylla sig själva om deras matpengar går till kulor och krut. Och vad nu ”till slut” kan betyda.....

Aschberg   bluffar  
ur SlagruteNytt, http://www.jordstralningscentrum.nu/

I  TV3 visades torsdagen 26/2  programmet ”Insider”.
Programmet innehöll fyra delar:

- Mediet Jörgen
- Den nya professuren i Lund
- Reinkarnationsforskning
- Jordstrålning


Vi vill här visa att: 
 
-   Programmet innehåller massor av felaktiga fakta.
-   De medverkande bluffas genom olika lögner.
-   TV-tittarna luras genom att programmet är tendensiöst och vinklas.  
    Är det för att tittarna skall dra slutsatsen att de medverkande är skojare?   
    Något liknande antyds av Aschberg i början av programmet.
-   Motargument, som finns, tas inte med i programmet.
-   Deltagare får inte en seriös chans att försvara sin uppfattning under programmet.
-   Alla deltagare vet inte ens om att de är med i programmet och kan inte försvara sig alls trots att de framställs som bluffare.
-   Det känns oetiskt på många sätt.
-   Programmet präglas av programmakarnas och de inbjudna kritikernas okunskap på området.

Vi skall här koncentrera oss på de delar vi är experter på, dvs. jordstrålningsdelen av programmet och berätta detaljerat för att ni skall få en så bra bild som möjligt av det som hänt och också ge er möjlighet att bemöta de frågor ni kan få av andra, som sett programmet och gått på bluffarna.

Exempel på hur man bluffar deltagarna:

I slutet av 2003 kontaktades vi på Jordstrålningscentrum (JC) av Per-Eric Malm på Strix television. Han berättar att han tänker göra ett seriöst program om jordstrålning och frågar om vi vill medverka. Vi avtalar att han skall återkomma senare då han vet mer.
Per-Eric Malm kontaktar också några som arbetar med reinkarnationsforskning. De filmas också senare för ett seriöst program men får senare veta att de blivit lurade och det istället ska visas i Aschbergs Insider-program.

I januari ringer en ung tjej till Jordstrålningscentrum. Hon presenterar sig som Frida Leygraf och säger sig vara förtvivlad för hon har nästan inte kunnat sova någonting sedan hon flyttade till sin nya lägenhet på Stigbergsgatan 32 A i Stockholm. Frida bönar om omedelbar hjälp för kontroll av jordstrålningen. Vi har inte tid och hänvisar till en duktig slagruteman, senare benämnd som nr 2. Frida ringer till nr 2 och berättar samma snyfthistoria, som väl skall appellera till hans medlidande. Frida ringer till ytterligare 3 slagrutemän och uppger olika namn t ex Frida Lilja och Frida Lindberg, alla med samma adress. De fyra slagrutemännen smygfilmas när de mäter i lägenheten. Vi känner nr 2, 3 och 4 och har talat med dem. Nr 1 känner vi inte och honom har vi inte haft kontakt med. Vi kan därför inte kommentera vad han har gjort i programmet.

Exempel på felaktiga påståenden i programmet:

Efter att slagrutemännen presenterats med bild och namn sägs det i programmet att nr 2 håller kurser och föredrag i slagruta och pendel. Det är fel.
 Det sägs sedan att han använder tankeengergi. Det är fel.
 Det sägs att han använder en teknik där han frågar andar om råd och hjälp. Det är fel.
 Nr 3 anges ha hållit kurser hos JC. Det är fel.
 Det anges att nr 2 tog bort de currykryss, som fanns där sängen stod placerad. Det är fel.
 Han tog inte bort några currykors.

Exempel på hur man vinklar programmet och därmed manipulerar verkligheten för tittarna.:

I programmet framhålls tydligt att de 4 slagrutemännen anger 4 olika sängplaceringar som den bästa efter att de var och en har mätt upp rummet. Det är fel. Nr 1 och 2 anger sina respektive platser som de bästa. Nr 2 vill naturligtvis flytta på sängen i och med flickan angett att hon sovit så dåligt sedan hon flyttat till lägenheten.  Han flyttar den till ett läge, som är fritt från jordstrålning. Nr 3 och 4, som arbetat med att avstöra rummet, dvs minska jordstrålningen, anser att sängen därmed kan stå kvar antingen där den är eller placeras var som helst i rummet,  vilket klippts bort i TV . I stället säger Aschberg att nr 3 med bestämdhet sagt att den nya placeringen är den bästa för sängen Det framgår inte att det är Frida som speciellt önskar sig en annan plats. Till nr 3 säger hon att hon så gärna vill ha sängen vid den andra väggen för att kunna se TVn lättare. På speakerkommentaren kan man förstå att det är för att nr 2 tidigare talat om att den platsen är dålig som man vill se om nästa slagruteman går med på en flytt dit. De förklarar inte i programmet att avstörningen, som nr 3 gjort, nu gör att platsen kan användas.. Till nr 4 säger hon att hon vill ha sängen vid en annan vägg. Han samtycker eftersom han har stört av jordstrålningen. Programmet ger bilden av att sängen flyttas på nr 3:s och nr 4:s initiativ vilket är fel. I programmet visas endast när sängen flyttas dit. Det ser naturligtvis bättre ut i TV att sängen placeras på 4 olika sätt, om programmets mål är att visa att slagrutemännen bluffar. Aschberg visar sedan på en bildtavla hur de olika personerna ställt sängarna på 4 olika ställen och frågar sig hur det kan komma sig. Han verkar själv dra slutsatsen att det betyder att mätningarna har misslyckats. Hade han gjort en ordentlig research före programmet så skulle han haft svaret själv. Nu kommer hans okunskap(?) istället styra tittarna till att dra felaktiga slutsatser.

 På plats i studion efteråt  finns nr 4 samt en geolog, som kan gå med slagruta och har forskat i ämnet. Nr 4 och geologen har lurats dit. Han och geologen har fått erbjudande om att vara med i ett en timmes långt diskussions- och debattprogram om jordstrålning. De vet att nr 4 är filmad och tackar bl.a. därför ja. Nr 4 får chans att prata i ca 45 sekunder totalt, direkt efter att hela smygfilmningen visats. Det är tiden han får på sig för att utreda och förklara varför de 4 olika männen placerat sängen olika. Han hade inte fått se filmavsnitten i förväg.

Förklaringen är mycket  enkel och självklar för en slagruteman, men det är inte så helt lätt att uttrycka den direkt efter det överrumplande programmet, som han inte visste något om i förväg. Därmed fick TV-tittarna inte förklaringen att det faktiskt är högst normalt att en säng placeras på olika ställen. TV-tittarna fick stället själva dra slutsatser ivrigt påhejade av kritikerna, vilket för många troligtvis blev att slagrutemännen hade bluffat och inte kunnat mäta jordstrålningen

Nr 4 och geologen, som samarbetar, får inte möjlighet att redovisa de bilder och bevis de har med sig om jordstrålningens existens utan Aschberg ställer andra frågor och avslutar snabbt när geologen försöker komma in på de ämnen de blivit inbjudna att debattera. Även geologen har alltså lurats av Aschberg och nr 4 faktiskt 2 gånger. Först smygfilmningen och sen att han skulle få framlägga belägg för jordstrålningens existens.

Förklaringen, som aldrig framkom i programmet, för att sängen placerades olika av de olika männen är som sagt enkel. Negativ jordstrålning täcker naturligtvis i normalfall inte hela lägenheten utan finns bara på vissa ställen. Tänk dig att du tappar ut en stor burk med målarfärg på golvet och den skvätter runt på några ställen. Du går naturligtvis inte just där målarfärgen är (jämför där jordstrålningen är) men kan gå i resten av rummet och även ställa sängen där. Om du torkar upp målarfärgen så kan du också vara på den platsen igen (det blir motsvarande effekt när man avstör jordstrålningen). Aschberg och programskaparnas upplägg manipulerar TV-tittarna till att tro att det bara finns en bra placering för en säng i varje rum! Hela programinslaget tycks vinklas så att  tittarna skall tro det!. Det verkar vara en allmän tendens i hela programmet. En yrkeskollega till Aschberg ringde upp honom och kritiserade honom för påhoppet på mediet Jörgen i programmet. Hon ställde frågan: Är inte det här djävligt dålig journalistik, Robert? Aschberg svarade ” Det skiter jag i. Jag fick vad jag ville ha”. Det förstärker sannerligen intrycket av att man redan från börja bestämt sig vad programmet skulle visa för resultat. Aschberg har också nekat att titta på och ta med bitar som talar till mediet Jörgens fördel.

Ingen av slagrutemännen har fått se programmet i förväg och kan därför inte omgående kommentera det. Aschberg säger dessutom att eftersom rummet avstörts av nr 1, 3 och 4 så bör all jordstrålning vara borta. Det visar på att han ävevn där är dåligt påläst och han lurar därmed tittarna. De som arbetar med avstörning vet att linjerna går att mäta även efteråt. Det är den negativa delen som minskas. Linjen finns i normalfall kvar. Nr 2 arbetade inte med avstörning av sängplatsen utan ställde sängen fritt från negativ jordstrålning. Det är det sätt som vi på JC rekommenderar när det är möjligt, för att vi anser det är bäst och säkrast i längden.  Nr 1, 3 och 4 arbetade med avstörning och förlitade sig på den. Nr 1 och 4 tycks ändå enligt TV-bilderna ha ställt sängen så att de undvek att ha currylinjer över sängen.

Varför märkte inte efterföljarna att andra hade avstört innan? Det finns nog flera anledningar till det. Först och främst så var det ingen som hade någon anledning att tro att flickan ljög. De litade på Frida som ringt och bönat och bett och berättat om hur otroligt dåligt hon mådde sedan hon flyttade in i den nya lägenheten. Det gick inte att sova i den sängen. Ingen mätte styrkan på linjerna eftersom de trodde på henne. Det fanns ju ingen anledning att tro att hon skulle ljuga utan de utgick ifrån en normal situation vid mätningen. Hade de mätt styrkan så hade de nog märkt att det varit avstört. Fast ibland kan linjerna vara väldigt svaga i sig. De varierar alltid. Nr 4 såg avstörningen nr 3 hade satt upp på elmätarskåpet och frågade om hans vän nr 3 hade varit där och avstört. Frida ljög igen och svarade nej och sa att hon köpt avstöraren på Sollentuna-mässan.

Aschberg visade upp avstöraren i TV och kallade den bara för en plastbit och ingenting annat.

Det är åter ett bevis på hans okunskap om dessa områden och hur han förmedlar denna till tittarna utan möjlighet för någon att besvara kritiken.. Det finns många olika avstörningar, mer eller mindre bra. Den nr 3 och 4 arbetade med fungerar enligt våra erfarenheter bra. Den har använts på hundratals ställen med många rapporterade hälsoförbättringar.

Exempel på oetiskt uppträdande:

Ja, i redogörelsen ovan framgår väl hur oetiskt programmet var upplagt, med smygfilmning, lögner och annat. Man har också manipulerat verkligheten i flera fall. Om det var med mening eller av misstag kan vi inte bedöma, men det var ingen objektiv version av mätningarna man presenterade.

Frida har dessutom ljugit om att hon efter healing av en av männen sovit bättre än i hela sitt liv. Hon har kramats och varit jättetrevlig. Några av personerna känner sig inte bara lurade av Aschberg utan det känns också i själen när någon ger beröm och visar känslor, som inte är äkta. Vi uppfattar detta som i högsta grad oetiskt och ser inte att det är en nödvändig del för att programidén skulle kunna genomföras.
Nr 3 får ingen som helst förhandsinformation om smygfilmningen utan får plötsligt syn på sig själv och hur han smygfilmas i TV-programmet, som han sitter hemma och tittar på med familjen.

I slutet av programmet får skeptikerna komma till tals. Så bör det naturligtvis vara. Problemet är bara att de två skeptikerna man valt inte själva har någon eller mycket liten praktisk erfarenhet om slagruta och jordstrålning utan helt förnekar dess existens och trumpetar ut att det inte finns vetenskapliga bevis för att jordstrålningen existerar. Sven-Ove Hansson: ”Det finns inga currylinjer och hartmannlinjer. Det är därför personer som säger sig hitta dem, hittar dem på olika ställen.” ”Det är noga undersökt och vetenskapligt påvisat att slagrutan inte mäter några fenomen utanför människans hjärna.”  Vi håller inte med om detta.

Direkt efter att nr 2 fått reda på att han smygfilmats, ca 2 veckor innan programmet sändes i TV, ringde han omgående till oss på JC och skickar över den ritning han gjort över hur linjerna går i rummet. Vi har alltså den i förväg och kan på TV se att nr 4 får currylinjen på exakt samma ställe som nr 2 ritat in den på. Currylinjerna går normalt med ca 4 meters mellanrum. Sannolikheten att nr 2 och nr 4 skulle ha fått currylinjen  på samma ställe, beroende på slumpen, är därmed mycket liten. Enligt Sven-Ove Hansson ovan så finns dock linjerna bara i deras hjärna. Hur de övriga mätte linjerna framgår inte av programmet.

Efter tusentals och åter tusentals mätningar och flyttningar av sängar, som gjorts av många personer i många länder, så vet vi idag av erfarenhet att hälsan ofta förbättras när personen flyttat från jordstrålningen. Vi brukar själva demonstrera currykorsen inverkan på människor. Vi har ofta skeptiskt inställda människor med på våra kurser. Det uppskattar vi. Under kursen brukar vi ställa var och en på ett currykors, för att de själva skall få känna dess inverkan. Många känner direkt. En del tar mer tid på sig. Det hör till ovanligheterna att inte känna något alls. En man, som absolut inte trodde på att det skulle kännas, kände inte heller någonting direkt. Vi lät honom stå kvar. Efter ca 4 minuter tar han ett vacklande steg från korset och utbrister: Benen viker sig! Han var mycket förvånad.

Vi skulle önska mer forskning på området, men då gjorda under rätt förutsättningar. Den forskning som kritikerna hänvisar till och som de säger bevisar att jordstrålning inte existerar, har, enligt oss, mest gjorts på ett felaktigt sätt, t ex med nybörjare. Kunskapen om att gå med slagruta måste övas upp, precis som att köra bil, tala andra språk eller spela piano. Som en jämförelse med vad man hänvisar till kan man tänka sig följande: Låt tio personer, utan kunskap om kirurgi, få instruktionen att utföra en hjärtoperation för att testa en ny metod. Om operationerna sedan misslyckas så drar man slutsatsen att operationsmetoden inte fungerar. Om personer, som inte mätt jordstrålning förut, ombeds att gå en sträcka med slagruta, så får de markeringar lite här och var beroende på att det finns ett otal olika energier, som de kan reagera på. De kanske t om slinter med slagrutan, eller får utslag för att de förväntar sig det. Eftersom alla nybörjarna då inte får markering på samma ställe så drar man slutsatsen att det inte finns någon jordstrålning

Det kritikerna, dit även Aschberg måste räknas, inte redovisade är t ex. de tusentals rapporter om hälsoförbättringar som finns efter flyttning av sängar, eller tendenser och resultat av annan forskning, även om den inte utförts med perfekt metodik. Den praktiska tillämpningen visar gång på gång att det fungerar om man tillämpar rätt teknik, har övat tillräckligt och är noggrann. Men den som vill bevisa något och inte drar sig för att använda manipulativa och oetiska metoder, redovisar ofta bara de fakta som visar det man vill uppnå.

Mediet Jörgen blev i programmet också utsatt av Aschberg, som lurades genom upprepade fällor. Sen vägrade Aschberg att i programmet ta med ett antal saker som har talat för Jörgens förmåga och som Aschberg hade möjlighet att kontrollera om han hade velat. Aschberg har dock sagt att han inte är intresserad av de delarna. Man kan fråga sig om han medvetet vinklat programmet genom att göra det onyanserat. Läs mer om det på www.soultravel.nu. Likaså har de som arbetat med reinkarnationsforskning blivit lurade. En del av det inslaget visades dock inte. Blev Aschberg rädd och drog tillbaka det eftersom de hotade med att stämma honom? Tyckte han att han hade överskridit tillåtna gränser?

Förmedla gärna detta mail vidare.   Ju fler som får veta bakgrunder till programmet och hur Aschberg uppför sig, desto bättre!


Eva Svensson


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

***************************************

Vaccinationsseminarium i Västerås - Vaccination eller inte?

Återförsäljare sökes!

Ny unik hudvårdsserie lanseras nu i Sverige. Cremer och lotioner för ansikte och kropp.

Tillverkade av örter och aromatiska oljor av högsta klass. Mer information om våra produkter finns på vår hemsida: Mirra Fleur Sverige www.mirrafleur.com Tel: 08-715 50 70

Email: sweden@mirrafleur.com

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni