Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

SIEMs Månadsmagasin Februari 2004
Nyhetskommentarer bl a om


Brittisk häxjakt - Effect of thimerosal - High levels of mercury - Barn som vaccinerats med tiomersal- Vaccinations may induce diabetes- - Allt fler hivsmittade i Sverige - Mördarbakterien avslöjad - Alkisråtta lever längre än nykter - Hårsprej kan vara hälsofara - Prisbelönad vetenskaplighet - Värnpliktiga på fel plats - Ökad oro och ångest - Vad är det som gör skillnaden? - Den blomstertid nu kommer.... - Foregone Conclusions - Desperat brev om aspartam - Första svenska gmo-livsmedlet - Sverige vann strid i EU om växtgifter - LRF backar upp Spannmålsodlarna - Gendopning är här
- Bröstcancerstudier stoppade - De lockades med evig ungdom - Läkemedelsföretag betalade julfester för läkare - Gravid uppmanas ta medicin - Utbrändhet" var hjärntumör - Röntgen ökar risk för cancer - Värktabletter orsakar andnöd - Gratis vaccin räddar äldres liv - Gamla blir hjärtsjuka av avgaser - Byggdamm dödligt - Bruna molnet hotar Asiens klimat -

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Ledare: Falskmyntare

Tänk dig att du ska sälja din gamla bil, och erbjuds få riktigt bra betalt. Trevligt! Men när köparen ska betala tittar du misstänksamt på hans sedlar, tar en av dem, gnuggar lite saliv på ....och färgen släpper!
- Försöker du betala med falska sedlar! säger du uppbragt, såna som dig vill jag inte ha med att göra! Nu ringer jag polisen och tar min bil med mig!

- Nejmendå, säger köparen, inte ska du ta det på det viset. Jag skulle bara testa att du var med på noterna. I själva verket har jag alldeles äkta sedlar med mig här, jag tog visst fel, här har du riktiga sedlar....

På de här sedlarna tycks bläcket sitta fast. men nu har du blivit ordentligt misstänksam, och tar fram dina egna sedlar för att jämföra - jodå, mycket riktigt, de här sedlarna är också falska, de är fem millimeter för små åt alla håll.... Riktigt förbannad går du därifrån ...eller stannar du kvar och väntar på att köparen snart ska krypa fram med åtminstone några äkta sedlar..?

Så är det att granska sk medicinsk forskning, eller rättare sagt: medicinsk mytbildning. Det förekommer naturligtvis seriös, allvarligt syftande och metodiskt korrekt forskning , Men det en bredare publik möter och utsätts för är i många fall rena bedrägeriförsök, hellögner, halvsanningar, propaganda och fromma förhoppningar, vilka alla presenteras som vetenskap och beprövad erfarenhet.
I regel är syftet att vi ska - som patienter och skattebetalare - köpa, medge eller låta oss hunsas till något som gynnar det medicinska skrået eller kemindustrins intressen.

Det finns knappas några samhälleliga organ som ägnar sig åt att granska den medicinska mytologin,. Tvärtom - varhelst medicinsk kunskap behövs anlitas ”politiskt korrekta” läkare med starka skrålojaliteter. Den som icke är läkare göre sig icke besvär att komma med synpunkter, ens på sin egen hälsa. Övriga utsätts för starka bannbullor. Kritiska granskningar får ske helt på enskilt intitiativ - t ex som i SIEMs magasin. Ingen ansvarig politiker vågar riskera sin karriär på att ta kamp med de kanske starkaste maktcentran som dagens värld kan uppvisa - den petrokemiska industrin (varav läkemedelsindustrin utgör en del) , med sina politiska förgreningar och representanter. Ingen tidningsredaktion vågar riskera annonsintäkter och nyhetsläckande kontakter inom industri och vårdapparat genom att angripa det medicinsk-industriella-poltiska komplexet.

Men den medicinska mytologin förser oss med sådana mängder ologiska, självmotsägande och verklighetsfrämmande argument och begrepp omkring hälsa och sjukdom att vårt eget sunda förnuft riskerar att helt gå vilse. I SIEMs magasin finns det bara utrymme att ta upp och granska en bråkdel av allt detta - och många gånger visar sig medicinen då i själva verket handla om rent falskmynteri. Om detta kan både mängder av enskilda patienters berättelser som våra egna sakgranskningar vittna. Ändå möter vi rätt ofta motargument av typ ”Ja, det förstås, speciella vacciner/antibiotika/operationer/ osv kanske inte är så bra, men medicinen I STORT har ju en väldig kunskap som man måste utnyttja och respektera”.

Men om det är så - varför försöker de så ofta betala med falska sedlar? Utmärker inte detta ständiga falskmynteri ett syndikat som alltmer tappat kontakten med verkligheten och tro sig stå över sunt förnuft och anständighet? Och som faktiskt inte kan betala för sig med ärligt förtjänta äkta pengar!

Lär för livet!

Vi får sen småskolan lära oss att kunskap får vi endast genom lärare. Genom våra lärare får vi veta att hälsa kan vi få endast genom läkare, rättvisa endast genom jurister, frälsning endast genom präster och trygghet för liv och egendom endast genom poliser och militärer.

På detta sätt präntas samhällets maktapparat och skråväsende in i ryggmärgen på oss redan som barn. Endast ett fåtal av oss får under sitt liv träda in bakom den frimureriets förlåt som döljer sakernas verkliga tillstånd, och som garanterar att såväl kunskap som hälsa, rättvisa och frälsning som trygghet för liv och egendom ska utgöra bristvaror för överskådlig tid och så långt ögat når. Resten av oss får treva sig fram i livet ledda av blinda men troskydliga barnaögon

Under årets början har vi fått njuta av olika pedagogiska skådespel, iscensatta av detta frimurerriets brödraskap och avsedda att stärka oss i anden. Dit hör frikännandet av polishefen Jaldung samt korsfästelserna av Andrew Gilligan och dr Wakefield, (Se notis nedan)

Frimureriet

Ytligt sett bygger vårt samhälle på en rad fristående maktcentra - politiskka partier, självständiga kommuner och myndigheter, domstolar, mediaredaktioner, företag och enskilda näringsutövare, frivilliga organisationer, osv. Den enskilde lockas därmed att tro att dessa organ var för sig bedömer och beslutar fritt och självständigt i olika frågor, och att därmed sanningen till slut alltid kryper fram även om det skulle begås misstag här och var.

Detta är ett önsketänkande. I själva verket samordnas dessa organ ofta mycket hårt av en gemensam uppfattning om vad som är ”politiskt korrekt” - en uppfattning som oftast utkristalliseras i slutna sällskap utan allmän insyn. Här avgörs vilka perspektiv som är de viktiga, och vem som är pålitlig och vem som bör hållas kort På internationell nivå finner vi t ex Bilderbergergruppen, men samma mekanismer är lätt att finna på nationell och lokal nivå, ofta organiserat inom ramen för olika ordensällskap och föreningar. Vad som anses vara ”politiskt korrekt” vid en viss tidpunkt utgör därför inte något slags allmänt sunt förnuft, utan en gemensam plattform för vad som gynnar de beslutande eliterna i samhället - bl a just olika skråintressen.

De uppfattningar vi för fram i SIEMs magasin är i regel inte politiskt korrekta. Därför kan du sällan - eller rättare sagt aldrig - återfinna dem i vanliga massmedia, än mindre i andra organisationer som försöker vara politiskt korrekta. Enligt surfarrapporter är SIEMs site t o m spärrad på vissa arbetsplatser. Tipsa därför dina vänner om SIEMs site, och att abonnera på SIEMs magasin!

Trädet februari 2004

Ulf Brånell

Brittisk häxjakt

Mailat till SIEM: Lancet beklagar artikeln om att MPR-vaccinet kan ge autism. Att denna ansedda tidskrift gör detta måste vara ytterst ovanligt. Jag anar många ugglor i mossen här och det gör väl du också. Jag antar att du tar upp detta i nästa månadsmagasin. / Mvh Ingemar

Svar: Du har så rätt så. Den brittiska regeringen har uppmuntrats av framgången när det gällde att få BBC på knä, nu kräver den rättning i leden också i pressen, Se http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,1153623,00.html . Tidigare har man lyckats ta rättshjälpen från de föräldrar som stämt staten för sina vaccinationsskadade barn , se http://www.jabs.org.uk M v h Ulf

Vi har tidigare kommenterat det dystra öde som torde vänta dr Wakefield som brutit den öronbedövande tystnaden omkring vaccinprogrammen och den exploderande barnautismen. Tony Blair har tidigare satt sin politiska framtid på spel när det gäller MPR-vaccinets ofarlighet (Se t ex http://www.klokast.se/siem/MMR.PDF ), och det är alltså ingen slump att den brittiska regeringen nu gör allt för att tysta och sprida skräck bland vaccin-kritiker. En site http://www.nccn.net/~wwithin/mmr.htm ger en mer allsidig bild av saken, än vad som förmedlas i svensk - och brittisk - press.

Det är parodiskt att se att den anklagelse som riktas mot dr Wakefield - och larmartikeln om MMR-autism i Lancet 1998 - är att han inte anses fullständigt ha angett sina ”conflicting interests”, dvs att han engagerats som rådgivare åt de drabbade barnen. Något engagemang för de drabbade barnen kan dock inte den brittiska regeringen beskyllas för, så deras opartiskhet torde vara höjd över alla misstankar.

Effect of thimerosal, a preservative in vaccines...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14698570&dopt=Abstract

...Results indicate that thimerosal exerts some cytotoxic actions on cerebellar granule neurons dissociated from 2-week-old rats and its potency is almost similar to that of methylmercury.

SIEMs kommentar: Så naturligtvis behöver medicinen inte ta hänsyn till att vacciner innehåller starka nervgifter. Det kan ju inte ha med den växande autism-epidemin att göra, det har vi ju Tony Blairs ord på. samma Blair som orerade om Irakiska massförstörelsevapen så att ett helt folk trodde på honom. Godtrogenhet har sitt pris, men ofta är det nån annan som får betala.

High levels of mercury in oily fish could be behind the rise in autism
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/02/15/wmmr15.xml&sSheet=/news/2004/02/15/ixnewstop.html

At a hearing in Washington, researchers said that they believed high levels of mercury in oily fish, including tuna and swordfish, could be behind the rising incidence of autism among children.

SIEMs kommentar. Så medicinens nuvarande vetenskapliga ståndpunkt är att kvicksilver är ofarligt för barnen om det sprutas in i deras blodbana, men kan orsaka autism om mamman har ätit fisk som fått i sig det. Inte särskilt övertygande, men läkemedelsindustrin blir alltmer desperat i försöken att uppfinna skenförklaringar till de snabbt tilltagande hjärnskadorna bland våra barn.

Barn som vaccinerats med tiomersal-vacciner får autism 27 ggr oftare än andra
http://biz.yahoo.com/prnews/040209/nem019_1.html

SIEMs kommentar: Tony Blair borde ha fullt upp med att tysta och smuggla undan alla bevis som hopar sig för vaccinernas skadlighet. Men han har ju god hjälp i mörkläggningsarbetet av såna som det svenska Smittskyddsinstitutet. läs t ex http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html

Vaccinations may induce diabetes-related autoantibodies in one-year-old children.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14679101&dopt=Abstract

SIEMs kommentar.
Inte heller bör vi fästa någon vikt vid att vaccinering utgör en riskfaktor för att utveckla diabetes, trots att detta tillstånd också det snabbt ökar bland våra barn. Enligt vetenskapen - men var och en får väl ha lite sunt förnuft så att man inte litar på vetenskapen.

Allt fler hivsmittade i Sverige

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=233511&previousRenderType=1
Antalet hivsmittade svenskar ökade drastiskt förra året. Allt fler av de som flyttar in i landet har med sig smittan och många unga människor slarvar med kondom. Nu ska trenden vändas med hjälp av bättre information och hälsotester vid gränserna.

SIEMS kommentar:
HIV är I Sverige närmast helt ett importerat fenomen.
Den inhemska spridningen av hivinfektion i ungdomsgrupperna är således fortfarande mycket begränsad, oavsett smittväg. Medel-åldern vid hivdiagnos har dessutom ökat för heterosexuellt smittade, från 31 år 1993 till 36 år 2002.” (SOU 2004:13 s 227 )

Sasmtidigt ökar andra sexuellt överförbara sjukdomar - fr a chlamydia - just i dessa yngre åldersgrupper,. Med jämna mellanrum larmar ungdomsmottagningar och andra som lever på att övervaka ungdomars sexualvanor om den bristande kondomdisciplinen.


Vad är detta då att dyvla om? Jo: Siffrorna kastar långa skuggor över de officiella och lönsamma - HIV-AIDS-myterna. I Sverige blir kondomdisciplinen allt slappare - men den inhemska HIV-spridningen ökar inte - snarare tvärtom.

Att ökad kondomdisciplin då skulle vara lösningen på det afrikanska HIV-AIDS-problemet - så som den eniga internationella expertkåren hävdar - framstår då som ytterst märkligt. Den sydafrikanske regeringen med Mbeke i spetsen, har under lång tid utsatts för internatinell mobbing av västliga regeringar och andra intressen, då den hävdat att lösningen på HIV-AIDS-problemet kanske inte handlar om kondomer, eller ens om bromsmediciner. Men deras argument tigs ihjäl av västliga massmedia.

I januarimagasinet pekade vi på hur dunkla och obevisade virusteorier används som internationella vapen, för att tvinga länder och regeringar till politisk och ekonomisk följsamhet, under hot om medicinskt motiverade bojkotter. Detta gäller inte bara Sydafrika utan nu också alltfler länder i andra världsdelar. Framtidens militärer bär nog vita rockar.

SIEM har tidigare granskat HIV-AIDS-frågorna, i magasinen Juli 2000 och Juli 2001.

Mördarbakterien avslöjad,
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=230817&previousRenderType=1

Men hur man än läser artikeln begriper man inte vad det är som är nytt, eller vad det är som är avslöjat. Läs hellre /siem/mordarbakterier.html

Alkisråtta lever längre än nykter
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=230428&previousRenderType=6

Råttor med alkoholistanlag lever längre och friskare än deras nyktra systrar och bröder. Det visar en färsk finsk undersökning som gjorts i samarbete mellan Tammerfors universitet och Folkhälsoinstitutet.

SIEMs kommentar: Vi har ofta pekat på hur bristfälliga djurförsök är när det gäller att bedöma hälsorisker för människor,. Valet av försöksdjur avgör helt vilka resultat man får av experimenten. För att vetenskapligt fastställa orsakssamband krävs experiment,, men varken läkemedel, mobilstrålning eller andra kemiska produkten kan alltså ofarligförklaras med ledning av djurförsök. Detta kan kullkasta det mesta av den poltiskt-byråkratiska regleringen av sådana produkter, och det får man därför inte låtsas om.
Det är därför bedrövligt att det industrifinansierade Läkemedelsverket, vars verksamhet till stor del vilar på bedömning av djurförsök, har getts ansvar för tillsynen även av hygienprodukter, se

Hårsprej kan vara hälsofara
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=230439&previousRenderType=6

Däremot är det självklart att en myndighet som själv ansvarar för folkförgiftningen inte tycker att hygienprodukter är nåt att oroas över.

Prisbelönad vetenskaplighet
http://www.lakartidningen.se/content_0407/544b.html
Markus Beland är inflyttad läkare från Tyskland och har bara skrivit en enda vetenskaplig artikel. Därför blev det ett överraskande besked att han hade vunnit pris för den:....

Kultursjukdomar med högt pris”
Svensk konflikträdsla och fokusering på hälsa ger grogrund för epidemier av utbrändhet, fibromyalgi, elöverkänslighet …”

... Utbredd stigmatisering av psykiska aspekter av somatoforma syndrom kan, tillsammans med bristfälliga resurser [61], vara en anledning till att inte närma sig den psykosociala dimensionen ...”

SIEMs kommentar: Det gäller nu att skylla den snabbt växande sjukligheten på allt utom sjukvården självt,. ( Se t ex SIEMs novembermagasin 2003) Det måste därför vara patienternas eget fel att de är sjuka. Svenska patienter blir sjuka för att de är svenska, och därför konflikträdda och hälsofixerade.

Denna bullshit måste naturligtvis bakas in i fikonspråk så att vanligt folk inte ska läsa vad man skriver, utan läkarskrået tryggt kan idissla sina dumheter utan utomstående insyn. Förvirrande gallimatias är naturligtvis populär bland dem som försörjer sig på att förgifta och grundlura allt sjukare skattebetalare.

Förvånad konstaterar dock denna tyske allmänläkare (tjänstgörande i Jokkmokk) att detta konflikträdda folk inte desto mindre förstår och reagerar på vad han skriver: Han påstår sig ha mötts av ”nästam främlingsfientliga” reaktioner på sin artikel. När svenskarna övervinner sin konflikträdsla och tar itu med hans trams är de alltså främlingsfientlga. Nog har han lärt sig hur en slipsten ska dras, alltid.

Men verkligheten bakom det växande svenska sjukdompanoramat är en annan. Den verkligheten beskriver vi på SIEM site, och det räknar vi inte med att få några priser i Läkartidningen för. I själva verket förgiftas vi långsamt (ibland snabbt) av kemi- och läkemedelsindustrin, och utvecklar därför allt fler diffusa förgiftningssymtom ( Se http://www.klokast.se/siem/Giftbroschyr,html )

För att få sin ohälsa erkänd och behandlad tvingas patienten sedan av den sk vetenskapen acceptera en diagnostik som varken erkänner förgiftningar eller näringsbrister, utan i stället uppfunnit en latinsk rappakalja. När folk på så sätt tvingas acceptera den medicinska rappakaljan, så får de sen höra att de underliga diagnoser som läkarna pådyvlat dem i själva verket är nys och snömos. I själva verket är deras ohälsa fortfarande självförvållad inbillningsjuka. Om de bara slutade att känna efter så mycket (hälsofixering) så skulle det inte vara nåt större fel på dem.

Så ska en argumentation se ut för att vinna pris i Läkartidningen. Men strunt är strunt och snus är snus, om än i gyllene dosor, skrev Fröding, som följaktligen av den medicinska sakkunskapen spärrades in på dårhus. Den kulan visste var den tog....

Den kulturella skillnad mellan Tyskland och Sverige som möjligen kan skilja sjukligheten i dessa länder åt torde inte främst handla om hälsofixering eller konflikträdsla, utan främst om den medicinska vården: I Tyskland har alternativmedicinen en inarbetad och lagstadgad position, vilket gör att en hel del patienter undslipper allvarligare sjukvårdsskador, I Sverige är de utlämnade till vårdcentralernas kemifixerade stafettdoktorer.

Samtidigt nås vi av (hittills hemlighållna) försäkringskassesiffor som berättar att vissa invandrargrupper från Medelhavsområdet förtidspensioneras i en markant högre utsträckning än svenskar. Förhållandet förbigås närmast generat av utredarna, just av rädsla för att dra på sig den förödande beteckningen ”främlingsfientliga”, trots att förhållandet enligt den ovan refererade medicinska sakkunskapen bara borde betyda att dessa invandrare försvenskats i rasande takt.

Men denna utredarnas diskretiion utgör just en förstucken främlingsfientlig anklagelse. Naturligtvis vågar varken utredare eller läkare ifrågasätta den svenska kosthållningens och levnadsvanornas hälsosamhet: Vad händer t ex med människor som under många år levt på rikliga, färska och billiga grönsaker när de utsätts för svenska matpriser och besprutade, näringsfattiga industriella livsmedelssurrogat?

Värnpliktiga på fel plats
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=234373&previousRenderType=6
... På tio år har de värnpliktiga blivit fysiskt svagare, fått sämre grundkondition och blivit mer överviktiga.....

SIEMs kommentar: Även den svenska miltären har tydligen drabbats av konflikträdslan och blivit alltmer skröplig. Tacka vet vi den hälsosamma tyska militärkulturen, där är man minsann inte konflikträdd... Sieg Heil....!

Ökad oro och ångest hos många svenskar, enligt ny rapport
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=371841
Allt fler människor i yrkesverksam ålder känner sig trötta och oroliga och har ångest eller sömnproblem. Det visar en ny rapport om det sociala och folkhälsomässiga läget i Sverige. Men ... Vi får ju inte glömma de stora dragen, det vill säga att meddellivslängden ökar, att äldre får bättre rörelseförmåga, att de ser bättre och så vidare. vi tillhör världens  friskaste folk, säger Måns Rosén chef vid Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

SIEMs kommentar: Det är nästan parodiskt roligt när statliga utredare försöker förklara de växande sjuk- och förtidspensionssiffrorna - liksom folks egna uppgifter om hur de mår - med att de i själva verket bara har fått det bättre. För många år sedan utkom den statliga ”Framtidsforsknignsutredningen” med följande klokord (citerade ur minnet): ” Det finns tre slag av utredningar: Förhandlingsutredningar, förhalningsutredningar och verkliga utredningar. ” Ingen ska inbilla sig att utredningar görs för att få reda på något. Tvärtom - det viktiga är rätt ofta att dölja fakta och skapa politiskt korrekta skenförklaringar. ( Detta skrivet av en som själv har ett antal utredningar på sitt samvete.)

Vad är det som gör skillnaden så rasande stor?

Utredningen om de obehöriga läkarna i Torsby har hittills inte uppdagat några oproffessionella felbehandlingar. Med tanke på det intensiva och långvariga utredningsarbete som krävdes för att avslöja att den nyligen avlidne dr Harold Shipman i själva verket inte utövade normal läkarpraktik, utan systematiskt ägnade sig åt massmord, är det kanske inte så förvånande.

Den blomstertid nu kommer....

SIEMs webkurs i ekologisk medicin avslutas med att den studerande får tillämpa sina nyvunna kunskaper på en livslevande patienthistoria - t e x sin egen. Denna elev har medgett att hennes historia får publiceras (utdrag ur redovisningen)

Hej Ulf! Här kommer min analys av min egen hälsoutveckling. / K

Februari 2004 KJ 32 år

Under mina första 20 år ansåg jag mig allmänt frisk. Min första antibiotikakur tog jag - 96.
Redan under sen tonårstid fick jag problem med magen, magkatarrsymtom. Öm i mellangärdet, sura uppstötningar, ett sug nerifrån magen som en brännande känsla, trötthet och huvudvärk var de vanliga symtomen. Vanligtvis dämpade jag dessa känningar med Pepsid eller Gaviscon.

Okt. - 91 gjorde jag en 6 månaders resa till Australien via Filippinerna. Innan resan tog jag vaccin. Vistelsen där blev inte riktigt som jag tänkt mig. Ofta kände jag mig mycket ensam och mådde inte riktigt psykiskt bra. Mensen upphörd och jag hade en viktuppgång på 7 - 8 kg på 6 månader. Efter hemkomsten rasade kilona och mensen återvände.

Hösten -94 började jag min utbildning till lärare vid högskolan i Växjö. Högskolan var under ombyggnad och vi läste vår första kurs på en gammal skola, byggd vid sekelskiftet. Lokalerna saknade bra ventilation. Jag tyckte det var roligt att studera på nytt. Under tre månader den hösten hade jag dagligen huvudvärk. Värken satt mest i panna och runt ögonen. Jag använde Ipren mot värken. Mina bihålor röntgades och ögonen kontrollerades men allt såg normalt ut.

Under våren -96 tätnade min magproblem som tidigare varit ganska sporadiska.

I augusti samma år kände jag för första gången urinträngningar trots att jag inte var kissignödig. Till en början besvärade de mig inte men tiden gick och desto tätare och kraftigare blev trängningarna. Efter två månader sökte jag hjälp. Inga bakterier i urinen med jag fick Ciproxin utskrivet. Jag blev inte bättre, två veckor senare får jag istället Lexinor. Ingen förbättring då heller allt bara trappades upp. Situationen var ibland nästan omöjlig att hantera. Kyla förvärrade tillståndet så drastiskt att jag inte kunde sitta på en trästol inomhus utan kudde. Besvären minskade sakteligen.

I januari -97 tilltog magbesvären. Pepsid hjälpte mig inte längre utan jag fick Lanzo utskrivet. Magbesvären dämpades tillfälligt.

Februari -97 trängningarna ökar på nytt och jag får Lexinor på nytt (inga bakterier visades).

Sommaren -99 föder jag mitt första barn. Under graviditetens slutskede får jag problem med trängningar igen och behandlas då med Furadantin.

Augusti -01 bytte jag arbetsplats och fick ta mig an en mycket jobbig klass. Genom tidigare erfarenheter trodde jag att jag skulle fixa dessa elever men de höll på att knäcka mig. De första två veckorna mådde jag psykiskt dåligt, sömnproblem mm. Successivt började jag att må bättre. Efter två månader kände jag att jag började få kontroll på klassen, det blev lättare att hantera eleverna när vi lärt känna varandra.
Under september -oktober -01 blev jag förkyld och fick en envis hosta som inte ville ge med sig. Jag sökte hjälp och fick ett par olika antibiotika den hösten, b.la. Amoxicillin vilket jag fick nässelutslag av (då Tavegyl). Läkarna sa att jag hade luftrörskatarr och bihålsinflamation. Antibiotikan hjälpte mig inte nämnvärt. Jag åt också diverse för hostan: Bisolvon, Cocillana.

År -02 blev jag gravid på nytt. Under denna graviditet mådde jag mycket illa och försökte dämpa det med Gaviscon och Lergigan.

September -02 födde jag mitt andra barn. På tredje dagen efter förlossningen fick jag feber, ca 39 grader under en vecka. Jag hade inga andra känningar förutom lite hosta än feber. KK tyckte inte om att jag haft feber så länge utanskrev ut Cefadroxil till mig. Efter ett par dagars ordination började på nytt urinträngningar ge sig till känna. Detta var starten på ett halvårs lidande. Trängningarna bara ökade och intensifierades och situationen liknade den -96, men värre. Jag blev ordinerad antibiotika vid två tillfällen till den hösten (Furadantin). Läkarna rekommenderade mig Hiprex, Vagifem och C-vitamin. Under 1 månad åt jag även Detrusitol men allt blev bara värre och värre.

Mars -03 är jag i Trädet på undersökning hos ”Kloka gubben”. 12 dagar senare släpper besvären, för mig just då, helt fantastiskt. Min övertygelse om ekologisk medicin blev därmed total.

Tidsperspektiv och kommentarer

90-91 Dålig mage - Gaviscon, Pepsid
Kommentar: Dåligt fungerande mage p.g.a. kost och förgiftningar.

91-92 Vaccination för resa - Vaccin Ensam tid, ingen mens, viktuppgång
Kommentar: Det borde inte vara något konstigt med att mensen försvinner när man inte mår särskilt bra. Viktuppgång - Vaccin?

94 hösten Huvudvärk i 3 månader -Ipren
Högskolan - gammalt hus
Sjukt hus?
Slut vid husbyte.
Kommentar: Jag mådde bra av att studera. Inga problem i mitt privatliv. Huvudvärken släppte strax efter vi bytt lokaler. Huvudvärken kan troligtvis härledas från de gamla lokalerna med dålig ventilation. Sjukt hus kanske?

96 våren Tilltagande magproblem -Pepcid
Kommentar: Dåligt fungerande mage p.g.a. kost och förgiftningar.

9608 Urinträngningarna startar
Kommentar: Förgiftningsnivån i kroppen har via diverse mediciner stigit. När de sura avfallsprodukterna utsöndras så irriterar det slemhinnorna.

9610 Mycket starka trängningar -Ciproxin, Lexinor Inga bakterier
Kommentar: Via antibiotika stiger förgiftningsnivån istället för att sjunka. Anmärkningsvärt att läkarna skriver ut antibiotika fastän bakterier saknas. Inget konstigt att besvären tilltog vid kyla. Slemhinnorna var vid detta tillfälle så till den milda grad irriterade.

9701 Magproblemen ökar kraftigt -Pepcid, Zantac, Lanzo
Kommentar: Tilltagande förgiftning.

9702 Starka trängningar på nytt - Lexinor
Kommentar: Sura avfallsprodukter försöker på nytt utsöndras.

99 sommaren Urinträngningar under graviditet - Furadantin

0108 Nytt arbete, jobbig klass sömnproblem
Kommentar: Tecken på skadereaktion.

01 sep-okt Förkylning med envis hosta - Amoxicillin, Tavegyl
Luftrörskatarr, bihåleinflammation - Bisolvon, Cocillana
Kommentar: En läkningsprocess inleds. Den primära skadeanledningen var som jag ser det den jobbiga klassen på den nya arbetsplatsen. Efter knappa två månader började jag få grepp om eleverna och den primära skadeanledningen avlägsnades och läkningsprocessen tar över. Läkningsprocessen avbryts dock av antibiotika. Förgiftningsnivån i kroppen stiger på nytt.

02 Graviditet och illamående - Gaviscon och Lergigan

0209 Förlossning, hög feber - Cefadroxil, Furandantin
Trängningar -Hiprex, Vagifem, Detrusitol
Kommentar: En läkningsprocess inleds och avbryts efter en vecka med feber. Efter endast två dagar med antibiotika börjar trängningarna på nytt. Ju mer gift som kroppen sätter i sig desto mer måste utsöndras. Det är inget konstigt att trängningarna stärktes vid ökad förgiftningsnivå.

0303 Hos Kloka gubben.
Kommentar: Jag upphörde med alla gifter. Med hjälp av fibrer för magen stärktes min utsöndringsförmåga. Jag blev ordinerad att dricka flera liter vatten dagligen för att öka min förmåga till inre cirkulation. Genom samtal gavs jag tillförsikt och tillit. Akupunktur och Zonterapi hjälpte igång kroppen och jag fick även droppar av homepatika.

030401 Trängningarna upphör
040201 Sedan förra året har jag inte känt av mina tidigare magproblem.

SIEMS kommentar: Redovisningen kan illustrera den ekologiska medicinens huvudprincip: att sk sjukdomar och symtom främst utgör logiska och ändamålsenliga reaktioner på skador - psykiska, fysiska, kemiska - som man utsatts för. Därtill illustreras väl hur mycket kemiska sk läkemedel , dvs gifter, som prackas på patienten vid dessa tillfällen, utan att för den skull resultera i bättre hälsa. WEB-kursen går i detalj igenom hur du kan ”nysta upp” din egen - eller andras - hälsohistoria på detta sätt.

Kanske kan denna lilla berättelse också tala till de brevskrivare ( i regel medicine studerande ) som brukar efterlysa ”vetenskapliga bevis på effektiviteten hos de (sannolikt verkningslösa) behandlingsmetoder du förepråkar”. Risken är ju att en (korrekt utförd) sådan vetenskaplig studie inte riktigt skulle utfalla som de tänkt sig. ( Till de berörda: Studera också http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html innan du börjar orera högt i ämnet )

Foregone Conclusions
http://campaignfortruth.com/Eclub/230204/CTM%20-%20drug%20trials%20foregone%20conclusions.htm
The public is being regularly deceived by the drug trials funded by pharmaceutical companies, loaded to generate the results they need. ” Richard Smith /editor of British Medical Journal/
Dvs: Allmänheten bedras ständigt av de läkemedelsprövningar som läkemedeksbolagen låter genomföra, och som utformas för att ge de resultat som man önskar.

Desperat brev om aspartam

Hej.... Jag har opererat gastric bypass för övervikt. Gick ner från 120 till 74.Har sedan gått upp till dryga 90 kilo. Till saken hör den att jag i varje dag i ca.20 år har druckit cola light,1-2 liter om dagen. Nu har jag inget minne alls. Mina vänner, mina barn och mann måste passa upp mig för att jag skall kunna komma ihåg små enkla saker.Det är en så frustrerande att jag vet inte vad jag skall göra. Bortsett från att sluta dricka cola light!!. .. Och hur skall jag få bort all" lagrad "aspartam i kroppen??
Kan du hjälpa mig??? / L

Hej L På http://www.klokast.se/Nyhet/Dec01.html hittar du bl a notiser och länkar om aspartam som torde visa vad det är för ett nervgift du råkat ut för ....
M vh SIEM/Ulf


För ett par år sedan presenterades följande forsknignsrapport om aspartamets verkningar från några medicinstuderande i Norge. De hade upptäckt att aspartam skadade och dödade nervceller, Efter några tidningsnotiser hördes aldrig något mera om detta.

ABSTRACT
Metler & Eltervaag , Medisinsk teknisk forskningssenter, N-7489 Trondheim
http://health.groups.yahoo.com/group/aspartameNM/message/787

Introduction: Aspartame (ASM) is a product that was originally made for diabetics, but today ASM is widely used by healthy people as an artificial sweetener in many food products.

Purpose: The main goal with this research was to see whether ASM was harmful to brain cells (cerebellar granule cells). We wanted to check if the damage to the neurons is connected to the N-methyl-D-aspartate (NMDA)-receptors on these cells.

Procedure: Brain cells from 7 day old mice were used. They were cultured in 24 well dishes, and different quantities of ASM were added. After 7 days, the cultures were analysed by two different tests: Lactate dehydrogenases (LDH) test, which gives a picture of cell death (LDH leakage to the medium in which the cells were cultured). 3-[4,5-dimethylthiazol-2yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromid (MTT) test, which can be used to analyse mitochondrial activity in living cells. To test whether the NMDA-receptor was involved in the damage done by ASM, the receptor was blocked by (±)-2-amino-5 phosphonopentanocid (AP5).

Results: Our results showed damage/cell death from an added quantity of 0,06 mg/ml ASM each day for 4 days. As a comparison there is 0,24 mg/ml ASM in Cola Light. MTT- and LDH-tests showed damage to the neurons at an added quantity of 1.5 and 3.00 mg/ml ASM after 22 hours of incubation. The results also show that ASM is in part acting through the NMDA-receptor because AP5 reduced or blocked the damage to the granule cells.

Conclusion: In light of these results, our conclusion is that in order to be on the safe side, it should be warned against use of ASM as a food additive, maybe especially in products consumed by children, because NMDA-receptors and the synapses involved also are connected to learning.

Se också http://hem.passagen.se/mission.possible.sweden


Första svenska gmo-livsmedlet www.atl.se Torsdag 29  januari 2004
...
Nu kommer det första testet på konsumenternas inställning till genetiskt modifierade (gmo) livsmedel. Bioteknikbolaget Monsanto har initierat en satsning på ett svenskt gmo-öl.

Det nya gmo-ölet tillverkas av den lokale bryggaren ÖsterlenBryggarna i Ystad. Ölet har redan testkörts på några utvalda restauranger i Malmö-regionen men lanseras nu fullt ut och avsikten är att den även ska säljas på export. Systembolaget, butiker och restauranger i sydsverige kommer att kunna erbjuda ölet. ....

SIEMs kommentar: De idealister som trodde att EU skulle vara nåt slags lösning eller ens hjälp i arbetet med att skydda vår hälsa mot kemiindustrin, har huggit sig ordentligt i tummen. Det visar inte bara de ökande livsmedelstillsatserna utan också den inströmmande besluten om att nu tillåta medel som tidigare varit förbjudna i Sverige. I januarimagasinet kommenterade vi med grova ord bl a det hittills mest remarkabla beslutet att tillåta Parakvat, och den motbjudande försvarsretorik som ”vår” miljökommissionär ägnade sig åt i ärendet. Med tanke på de utfästelser och floskler som svenska folket matats med under årens lopp är det svårt att förstå hur EU-anhängarna och -funktionärerna kan göra anspråk på något folkligt förtroende överhuvudtaget. Se t ex följade klipp - inte mer än tre år gammalt:

Sverige vann strid i EU om växtgifter DN 011212
Bekämpningsmedel som har förbjudits i Sverige ska inte få börja säljas igen bara för att de har godkänts av EU. Den principen fick Sverige igenom när EU:s miljöministrar diskuterade bekämpningsmedel på onsdagen.- Vi vill ha samma restriktiva politik som för kemikalier. Vi krävde att substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen skrivs in i den nya lagstiftningen för bekämpningsmedel, sade statssekreterare Birgitta Boström, som ledde den svenska delegationen.Miljöminister Kjell Larsson har förklarat sig beredd att slåss för att hålla de förbjudna medlen utanför Sverige, även om det skulle innebära att Sverige dras inför EU:s domstol.- Vi har tidigare visat att vi kan trotsa den här typen av beslut, till exempel i frågan om lösningsmedlet tri, sade Kjell Larsson i en DN-intervju nyligen. ..

SIEMs kommentar: Här påsod alltså regeringen att man ”vunnit striden” och att svenskarna inte behöver frukta att av EU tvingas på kemikalier och bekämpningsmedel som tidigare varit förbjudna i Sverige. Nu - tre år sedan - visar det sig vara lögner och tomma ord. Någon opposition behöver regeringen inte frukta.

LRF backar upp Spannmålsodlarna mot KF

För ett par år sedan berättade vi om KFs reklamfilm för ekologiska livsmedel (den där kyparen sprutade gift över middagstallriken) , vilken föranlett stämning i Marknadsdomstolen. Det var Spannmålsodlarna som ansåg reklamfilmen var osaklig och kränkande -- samt naturligtvis skadlig för de egna affärerna i besprutade livsmedel. SIEM ansåg att filmen var något av det bästa klarspråk om folkförgiftningen som vi hittills hade sett, så det är självklart att industriintressena blir uppretade.

Målet har sedan dess vandrat till Tingsrätten, där KF fått rätt (!) , och Spannmålsoidlarna ålagts betala dryga rättegångskostnader, till den grad att denna intresseorganisation riskerar konkurs. I detta läge väljer organisationen att överklaga - med stöd från olika kemiföretag - samt av LRF, som garanterar organisationens ekonomiska överlevnad genom borgensåtagande.

Så har då det förra seklets dinosauriska folkrörelser hamnat i öppen kamp med varann för sin överlevnad. Månne den stora kometen är i faggorna?

Gendopning är här DN 20 feb

Gendopning har blivit tekniskt möjligt. En amerikansk forskargrupp har genbehandlat lårmusklerna på råttor så att de blev dubbelt så starka när de tränade. Sådan dopning skulle vara omöjlig att upptäcka med dagens test.

Vi planerar att testa tekniken på människor inom en mycket snar framtid, sade professor Lee Sweeney från University of Pennsylvania när han framträdde på AAAS möte i Seattl


SIEMs kommentar: Medicin är en hyckleriets vetenskap. Visst är det skrattretande när forskargruppen söker framställa motiven för denna forskning med ”önskan att bota sjuka människor med muskelförtvining”: Tom journalisten tycks avfärda detta med en axelryckning,

Bröstcancerstudier stoppade efter återfall
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=361609
Svenska forskare har avbrutit två medicinska studier om östrogenbehandling efter bröstcancer, sedan det visat sig att fler kvinnor drabbats av återfall sedan de tagit östrogenpreparat.

De lockades med evig ungdom
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194&a=235560&previousRenderType=6
Hur kunde östrogenbehandlingen av friska kvinnor fortsätta så länge trots forskarlarmen? Därför att det var lönsamt. Och med kvinnor är det inte så noga.
...
Hur kunde östrogenanvändningen, trots bristen på kunskap kring dess hälsoeffekter, bli så spridd? Hur kunde ett förmodat skydd mot hjärt-kärlsjukdom övertrumfa en konstaterad risk för bröstcancer? Hur kunde löftet om evig ungdom säljas till den upplysta 40-talistgenerationens kvinnor?
...
Läkemedelsföretagens roll har varit avgörande. Förutom vanlig reklam ägnar sig industrin åt omfattande marknadsföring under annan täckmantel. En strategi är att skapa personliga relationer med nyckeldoktorer genom att bjuda på middagar eller kongressresor, ofta förlagda till exklusiva turistorter. En annan är att knyta forskningsauktoriteter till sig genom forskningsanslag eller föreläsningsengagemang. För mottagaren är det nästan omöjligt att avgöra vilka rön som har oberoende avsändare och vilka läkemedelsföretagen köpt.

Kvinnor har också fått betala ett högt pris för medicinarnas prestige. Östrogenet var lovande före 1990, och många forskare reste runt i världen och propagerade för att man borde "lägga östrogen i dricksvattnet". Steget till att aktivt varna för samma medicins hälsorisker är långt, och det egna fallet högt. Auktoriteter har talat om att professionen måste ha en "gemensam hållning" gentemot patienterna, oavsett kunskapsbristen. Man har hävdat att kvinnor inte får skrämmas med nya rön om ökad cancerrisk och att omfattande medial uppmärksamhet kring östrogen besvärar gynekologerna, som måste svara på irriterande frågor från patienter.

Bara i Storbritannien har östrogenbehandling under det senaste decenniet orsakat minst 20.000 fall av bröstcancer. Kvinnokroppen har alltför länge fått utgöra arena för den medicinska vetenskapens experimentlusta. ... / Cecilia Magnusson


SIEMs kommentar: CMs artikel är välskriven och insiktsfull. Detta är emellertid inte så konstigt i sig, fakta talar numera så tydligt att man inte längre behöver bli beskylld för (oriktiga) konspirationsteorier när man hävdar att läkarkåren systematiskt förgifta sina patienter. Det är mer avslöjande att denna artikel publiceras på DN:s KULTUR-sida, inte på MEDICIN-sidorna. Att hundratusentals kvinnor påprackats cancer av sina läkare, är en kvinnofråga, men inget som tidningen onödigtvis vill tynga seriösa vetenskapare och läkare med. De har ju viktigare saker att tänka på - t ex sina julfester:

Läkemedelsföretag betalade julfester för läkare
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=372000
Läkemedelsföretaget Lilly som har berättat om hur läkare försökt tvinga sig till mutor använder sig självt av högst tvivelaktig marknadsföring. Företaget har i tre år i rad betalat julfester för läkarna på Huddinges psykiatriska klinik. Dessutom bekostar företaget dyra resor till psykiatriska konferenser i Alperna och Rivieran. ...Jag tror att vi får bjuda mindre flott framöver, säger John Almark, informationschef vid LIlly

Gravid uppmanas ta medicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=232890&previousRenderType=6
Blivande mammor som tar antidepressiv medicin ska inte sluta för barnets skull. Det anser Läkemedelsverkets expert.

Nyfödda barn är påverkade av antidepressiv medicin som mamman tagit under graviditeten. Det visar en ny studie ... Barn till mödrar som fått SSRI hade en annan sömnrytm och darrade mer än de andra barnen. Deras hjärtrytm och beteende varierade mindre än hos de andra nyfödda.

SIEMs kommentar: Man skulle kunna tro att detta leder till slutsatsen att mödrar - lika väl som andra - bör undvika antidepressiva läkemedel, i synnerhet som de visats ha noll effekt på den s k depressionen, jämfört med annan behandling, men har rejäla biverkningar och tillvänjningsrisker. Men icke då. Läkemedelsverket totar likväl ihop en argumentation som ska borga för fortsatt förgiftning av gravida mödrar - och deras barn.

Notisen bör dock ha en stor och positiv inverkan på svenska läkemedelskonsumenter. Varje människa med sunt förnuft borde nu begripa att Läkemedelsverkets enda strävan är att förgifta svenska folket,, oavsett kända och okända hälsorisker. Den kemiska industrins traditioner från koncentationslägrens tid hålls levande. (Set ex /siem/oppet-brev.html )

Utbrändhet" var hjärntumör
http://tidning.hd.se/05/hd0114.htm
Tidigare överläkare i Ängelholm prickas för felaktig diagnos På psykiatriska kliniken i Ängelholm trodde man att huvudvärken och illamåendet hos den kvinnliga patienten berodde på den antidepressiva medicin hon åt. I själva verket hade hon en hjärntumör.

SIEMs kommentar: Läkarna borde vara ursäktade, och kan mycket väl ha haft rätt. Hjärntumör är nämligen en välkänd biverkan till antidepressiva medel. Bara inom SIEMs läsekrets har två patienter
anmält att de drabbats av hypofystumör efter en tids användning av Cipramil.

Röntgen ökar risk för cancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=228242&previousRenderType=6

- Användningen har fullkomligt exploderat, säger Per Hall.
...I Sverige insjuknar drygt 40 000 människor i cancer varje år. I sammanhanget är 160 fall orsakade av röntgenstrålar inte mycket,..... Det är ett okritiskt anammande av ny, effektiv teknik som ligger bakom den kraftiga uppgången, menar Per Hall.

SIEMs kommentar: Framför allt tycks det vara den populära datormografin som nu svarar för den ökade cancerfrekvensen. Cancer är en lönsam industrinisch. Cancerframkallande kemiska ämnen i miljö, läkemedel och livsmedel leder till cancerframkallande undersöknings- och behandlingsmetoder. Allmänhetens förvirring och skräck inför detta obegripliga fenomenen ökar på så sätt alltmer och därmed deras betalningsvilja.

Värktabletter orsakar andnöd hos astmatiker
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=372040
Var femte astmatiker riskerar andnöd av värktabletter. Cirka 20 procent av astmatikerna är överkänsliga mot acetylsalicylsyra och antiinflammatoriska medel. Det visar en sammaställning av ett 20-tal vetenskapliga studier som publiceras i British Medical Journal, ...

SIEMs kommentar:
Den medicinska symtomhandeln - där man botar en sjukdom med en annan - understöds genom en för ändamålet väl tillrättlagd ”vetenskapsteori” som mest förtjänar beteckningen bondfångarkonst. Läs gärna /siem/vetenskapskritik.html och
http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html
för att studera detta bondfångeriets hantverk - så du känner igen det när du råkar ut för det.
Av notisen ovan kan man få intrycket att värktabletter är ofarliga och harmlösa för andra än astmatiker. Så är det naturligtvis inte, vi har tidigare rapporterat om hundratals dödsfall just av värktabletter. Men det behöver man ju inte påminna om i BMJ.

Gratis vaccin räddar äldres liv
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=237281&previousRenderType=6

Gratis vaccinering mot influensa och lunginflammation är en medicinsk och samhällsekonomisk hit visar en ny svensk studie. ... I Stockholms län dör minst 55 äldre personer i onödan under en influensasäsong för att de inte är vaccinerade. Om Sveriges cirka 1,7 miljoner över 65 år erbjöds gratis vaccinering skulle 350 liv kunna räddas varje år. Landets sjukvårdskostnader skulle samtidigt minska med minst 70 miljoner kronor. Vissa år kan besparingen bli så stor som 350 miljoner.

Det visar en ny svensk studie
på 250 000 stockholmare över 65 år. Hälften av dem valde att vaccinera sig. I den gruppen sjönk den totala dödligheten med nära 40 procent.

SIEMs kommentar: Med tanke på de biverkningar och sjukdomsfall i influensavaccineringens kölvatten, som våra surfare tidigare rapporterat om, kan man undra hur en seriös utredning kan komma fram till så positiva slutsatser. Svaret är enkelt - denna utredning är inte ett dugg seriös.
Bristen på seirositet avspeglas skamlöst i de sista två meningarna i citatet ovan:

Studien jämför alltså de pensionärer som VALT ATT VACCINERA SIG med dem som INTE VALT att göra detta . Enligt en korrekt vetenskapsteoir ( som medicinska forskare ofta inte låtsas om) kan orsakssamband fastställas endast genom experiment. Ett vetenskapsteoretiskt mer korrekt s k dubbelblindförsök skulle ha inneburit att ett antal pensionärer utsetts till försökspersoner, fått sina sprutor, men inte vetat vad som var i sprutorna (influensavaccin eller ”placebo” ) . Därtill skulle deras hälsotillstånd utvärderats såväl före som efter försöket.

Med den använda forskningsmetoden kan man sannolikt visa att läppstift är effektivt mot Alzheimers sjukdom. Ty demens börjar smygande och omärkligt, som en nedsatt vitalitet, minskat intresse och engagemang, också för det egna utseendet. De kvinnor som intresserar sig för sitt utseende och t ex använder läppstift högt upp i åren torde ofta vara mer vitala och engagerade än dem som inte gör det. Således kommer fler Alzheimerspatienter efterhand att återfinnas bland dem som inte använt läppstift på länge. Detta är rimligt, men odramatistk, och avspeglar på intet sätt något orsakssamband - t ex att läppstiftsanvänding skulle skydda mot Alzheimers. De verkliga kemisk-biologiiska orsakssambanden kan t o m tänkas vara de omvända.
På samma sätt bör de pensionärer som själva väljer att söka bevara sin hälsa på de sätt de känner till och rekommenderas av auktoriteter - genom vaccinering, motion, hälsosam mat osv - utgöra ett friskare urval än de som struntar i detta. Utredningens s k grunddata duger då möjligen att torka sig där bak med, och avspeglar inget om influensavaccinets verkliga effekter.

I stället har dessa forskare som vanligt valt att göra pompösa sammanställningar och beräkningar på helt meningslösa grunddata. Vi har i andra sammahang visat på de taskspelarkonster som medicinska forskare vant sig vid att använda i såna här smamnhang, men det kan förtjäna att lyftas fram återigen:
Ex: ”..rädda 350 liv varje år”. Det hör till saken att ju äldre och skröpligare man är, desto större risk är det att man dör, om man drabbas av influensa. Detsamma gäller om man skulle råka ut för vilken annan sjukdom eller olycka som helst - halmstrået kan bryta kamelens rygg. Även om man nu skulle överleva flunsan, blir man varken yngre eller mindre skröplig för den sakens skull, än mindre får man evigt liv.

Det är närmast obegripligt hur forskarna kunnat slingra sig förbi sådana kritiska frågor om inte journalister och redaktioner aktivt hjälpt till med överslätande och vilseledande formuleriingar. Ex:

Citat: ”Bland dem som dubbelvaccinerats sjönk antalet som behövde sjukhusvård för influensa med 37 procent. Antalet som dog i lunginflammation på sjukhus minskade med 35 procent jämfört med icke vaccinerade. ” (SIEMS understrykningar)


Den totala dödligheten behöver alltså inte överhuvudtaget ha skilt sig åt mellan vaccinerade och ovaccinerade. För att påsåtendet ska vara sant räcker det med att den - i hög grad godtyckliga läkardiagnosen - justerats, t ex från influensa till ”övre luftvägsinfektion”, eller ”hjärtsvaghet”, eller att sjukhusvården påkallats av någon annan diagnos än just influensa. Att sådana besvär sällan får korrekt diagnos kan illustreras t ex av följande notiser

Gamla blir hjärtsjuka av avgaser
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,214254,00.html
Partiklar och kväveoxid påverkar hjärta och lungor Avgaser från bilarna orsakar inte bara luftvägsproblem. Äldre personer kan även drabbas av hjärtsjukdomar.  I Stockholm är problemet mer påtagligt än i många andra städer, trots att luften är relativt ren i vår huvudstad.   Fler akutpatienter med hjärtsjukdom läggs in på sjukhus och det har ett samband med en ökad avgashalt i luften. Extra drabbade är människor över 65 år

Byggdamm dödligt
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=373126
Byggarbetare som jobbar i dammiga miljöer löper större risk att drabbas av den dödliga lungsjukdomen KOL. Mellan 1971 och 1999 dog över 500 byggnardsarbetare i KOL. Det visar en svensk undersökning som är den största i sitt slag i världen, skriver Dagens Nyheter.

För läkarvetenskapen och kemiindustrin är det mer intressant och lönsamt att förlägga orsakerna till okända och muterande virus av allehanda slag /influensa, SARS, osv, se föregående magasin jan 2004. ). Även de ökande luftvägsproblemen i Asien kan ha samma bakgrund - något som knappast ens skymtar i svenska massmedia

Bruna molnet hotar Asiens klimat
SVT text 12 aug 2002
Ett stort brunt moln av föroreningarorsakar torka, översvämningar och dämpar solljuset över stora delar avAsien, visar en FN-studie.Det bruna molnet orsakar torka i de nordvästra delarna av Asien och mer regn i Sydostasien.<***>Molnet är ett resultat av dramatiskt ökad förbränning av fossila bränslen i fordon, industrier samt utsläpp från miljontals vedspisar, heter det.


Men i stället för att följa de ökande luftföroreningarnas transport över jorden - och de hälsoeffekter de kan ha - vill naturligtvis kemiindustrin att vi ska intressera oss för nya vacciner mot eländet.

Om nu vaccinet ändå skulle ha den välsignelsebringande effekt man påstår, så är det i så fall korrekt att påstår att man förlänger livet på ett antal personer - men hur länge? En dag - en månad -ett år? Någon mer dramatisk allmän livslängdsförlängning i Stockholm har vi inte hört talas om. Än mindre får vi veta vilka sjukvårdskostnader dessa gamla och skröpliga människor i så fall skulle dra på sig under sitt förlängda liv.

Kort sagt: Det handlar här inte om en forskningsrapport, utan om marknadsföring och oblyg spekulation i folks okunskap, i skönt samarbete mellan läkare och journalistger

Se i övrigt en utförlig genomgång av influensavaccinets poblem i SIEMs magasin oktober 2002
En utförlig biverkningsberättelse maj 2002, fler i senare års magasin.


************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni