Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlTidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Svenska Institutet för Ekologisk medicin

SIEMs Månadsmagasin December 2004
Notiser o kommentarer

Risk för brist på influensavaccin - Orwell hade fel, men bara med 20 år... MOTGIFT v 52 - Första svenska testet med hivvaccin - Jourläkares löner skenar- USA-militär mörklägger dödsolycka - 45 miljoner barn dör av rika länders svek- "Ekots kampanj mot riksdagen falsk och utan rimlig relevans" MOTGIFT v 51 - Expert i blåsväder efter avslöjanden som inte passar myndighet - Om behovet av kritisk granskning. MOTGIFT v 50 - Riksdagsmän slarvar med sjukanmälan- Om målförskjutning MOTGIFT v 49 - En okritisk granskning - Allt fler unga drabbas av fibromyalgi - Om pappa ville ge jag en femöring vet mamma .... - Ökade kostnader för välfärdssjukdomar - ”Regeringen räknar fel på sjukpenning” - Kampen mot den synliga sjukligheten - Läkaruppror mot skärpta sjukregler - Mailat om smärta- Landstingen är lika sjuka som patienterna - Mera blåsningar - Risk för brist på influensavaccin - Fet mat inte så farlig för hjärtat - Antidepressiva medel till barn - GPs warned against happy pills - Läkemedlet Celebra kan orsaka stroke - Stoppade läkemedel ger kris i branschen - Bot mot högt blodtryck - Psykisk ohälsa bakom unga kvinnors sjukskrivning- Mail; kolla min site! - 37,5 kan vara feber - eller fullt normalt - Utbildning till kiropraktor döms ut - Hyping Terror For Fun, Profit - And Power - Mailad länk - Aspartame news and articles - Vaccin mot influensan sprayas in - Aerosol and Electromagnetic Weapons - 99% Unknown - Mailat från Lilian - Hopp om vaccin mot vinterkräksjuka - Svårt klara jobbet med inkontinens - Allt mer genmanipulerade varor -

 Ledare: Asiatisk Syndaflod?


Katastrofen i Asien kom som en ovälkommen illustration till några viktiga teser i föregående veckors Motgift:

Främst fick vi här se den moderna medicinens ringa (positiva) betydelse för de väsentliga hälso- och överlevnadsfrågorna i vår värld. (Däremot har denna medicin tillskansat sig en oproportionellt stor andel resurser och medial uppmärksamhet, vilket förvanskar allmänhetens verklighetsuppfattning, och insikt om reella hotbilder.)

Katastrofen illustrerar också politiska organisationers oförmåga att mobilisera resurser för och prioritera väsentlig överlevnads- och hälsofrågor i vår värld. Att i stället kriget mot terrorismen av politiker runt om i världen prioriterats framför alla andra hotbilder, har emellertid också skapat intressanta jämförelsepunkter:

Förekomsten av jordbävningar och extremt destruktiva tsunamis i deras kölvatten har länge varit känd av vetenskap och politiker. Det har inte heller varit någon hemlighet i vilka trakter som risken för sådana varit störst, inte heller var de mest destruktiva konsekvenserna varit att vänta. Elva minuter efter jordbävningen registrerats på seismologiska stationer, var det helt klart att risken för tsunamis var omedelbart överhängande, liksom var dessa skulle inträffa. Några tekniska eller annars oöverkomliga hinder för att snabbt nå ut till de berörda med angelägen information via radio, tv, mobiletelefoner, sms etc , finns i dessa dagar inte.

Emellertid fanns - uppenbarligen - inga rutiner för hur denna - enkelt tillgängliga och otvetydiga - seismologiska information skulle vidarebefordras till dem som hotades. Anledningen är mycket enkel : De organisationer och beslutsfattare som säger sig ansvara för folks säkerhet hade inte tyckt att det var angeläget att inrätta sådana varningssystem. (Vissa uppgifter tyder på att informationen t o m undertryckts av intressen som inte ville störa turistnäringen i Thailand med måhända onödiga varningssignaler. )

Samma säkerhetsansvariga i samma politiska system kräver idag att få övervaka och lagra varenda medborgares telefonsamtal, email och web-surfande, ha tillgång till varje passagerarlista, hotelliggare, bokningsystem och rätt att godtyckligt spärra in vem som helst på obestämd tid osv, för att därigenom garantera ”vår” säkerhet gentemot tänkbara terrorister. Att förvandla gigantiska mängder osorterade mail, samtal och listor till användbar information om verkliga hot, som det går att ingripa och skydda sig mot, kräver naturligtvis intelligent analys och bearbetning av enorm omfattning - men när det gäller vår säkerhet mot terrorister är tydligen inga insatser för stora.

Men förmågan hos dessa ”säkerhetsansvariga” att urskilja verkliga hotbilder och skydda ”oss” mot verkliga säkerhetsrisker är alltså uppenbarligen i prakitken mycket låg. Det är inte heller ”vår” säkerhet som deras omsorger avser, utan en betydligt snävare krets makthavares - ett faktum som man inte så gärna vill ge offentlighet, men som illustreras av verkligheten själv. (Att amerikanska UD före jul varnat sina medborgare att resa till Bali är en händelse som ju kan ses som en tanke ).

Svenska medias rapportering från Asien tar genomgående utgågnspunkt i vad som hänt med de svenskar som vistats där. Den mångdubbelt större och fattigare lokalbefolkningens öde får mest tjäna som färgstark bakgrund till svenskarnas tragiska öden. Men rapporterna ger också pedagogiska exempel på att den rika och den fattiga världen i själva verket hänger samman. Det går inte att säkra de rikas semestermöjligheter utan en anständig samhällsapparat och infrastruktur i de fattiga länder som gästas. Många vittnar om den otroliga gästfrihet som fattiga thailändska och lankesiska familjer visat ilandspolade västerlänningar. Det verkar inte som om några drabbade turister har skickats ut till havs igen med hänvisning till att de saknat pass, papper och försörjningsmöjligheter. Kommer vi kanske att framöver få se ett mänskligare bemötande av flyktingspillror och människovrak t o m i vårt eget land?

Låt oss därför ändå söka upprätthålla ett visst perspektiv på vad som timat: Före jul rapporterades också att åttahundra miljoner barn på vår planet lever på svältgränsen:

Allt fler dör av hunger i världen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=518148

I utvecklingsländerna dör ett barn var femte sekund, dygnet runt, som en direkt följd av kronisk hunger och undernäring. Det visar en ny FN-rapport. FN:s mål var att världshungern skulle halveras till år 2015. Istället har den ökat, bara under det senaste året med 10 miljoner människor...

Samtidigt fick vi som vanligt höra de medicinska råttforskarna slå sig för bröstet av stolthet över de bedrifter de eventuellt tänker utföra nån gång i framtiden:

Hivvaccin största gärningen för mänskligheten just nu
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=349678&previousRenderType=8

Om de svenska forskarna lyckas framställa ett effektivt vaccin mot hiv, har de utfört den största gärningen för mänskligheten som går att göra just nu....


Trots sina gammaltestamentliga proportioner utgör alltså den nu timade Asiatiska Katastrofen - med sina kanske hundratusen döda - närmast en droppe i ett hav av mänskligt elände. Den verkliga katastrofen är om mänskligheten låter sig så förblindas och vilseledas av en maktelit, att den inte kan urskilja var de verkliga hoten mot dess hälsa och överlevnad ligger

Trädet december 2004


Ulf Brånell

Risk för brist på influensavaccin
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=525930
Efter farhågor om att världen snart kan drabbas av en världsomspännande influensaepidemi hade folkhälsominister Morgan Johansson kallat till ett möte med flera myndigheter för att diskutera Sveriges beredskap.

SIEMS kommentar: Folkhälsoministern vet minsann vilka de viktiga hälsofrågorna är - eller visste åtminstone före julen.


Orwell hade fel, men bara med 20 år...

Vår personliga integritet och rätt att välja är ständigt hotad av dem som älskar kontroll och likformighet. I dagarna har detta tydliggjorts genom två kampanjer som båda drivs av Socialdemokraterna. Dels vill regeringen att all vår IT-trafik ska lagras i syfte att spåra terrorister (!), dels vill de att alla svenskars DNA ska lagras i syfte att kunna spåra brottslingar. Det här är konkreta exempel på den urgamla härskarstrategin "rädsla - lösning". Rädslan för terrorister och kriminella ska skapa beredvillighet hos oss (folket) för att de (härskarna) ska få kartlägga och registrera oss i bästa gamla 70-talsanda för "vår egen säkerhets skull". Storebror är på frammarsch! Gamla slitna argument som "den som inte har något att dölja behöver inte vara rädd" har åter kommit i ropet när vi ska katalogiseras.

Tänk efter - vill Du att Din DNA och Din IT-kommunikation ska lagras i statliga arkiv för all framtid för att brukas godtyckligt av den som råkar ha makten? Vågar Du tro på regeringens bedyrande om att den ALDRIG kommer att kunna missbrukas? Aldrig någonsin av någon? Är det verkligen så att information ALDRIG har missbrukats och ALDRIG kommer att missbrukas, någostans i någon tid eller kultur?

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att tycka att det börjar bli obehagligt. Mängder av master för sändning av elektronisk information sätts upp i vårt land utan tanke på konsekvenser nu och i framtiden. Para ihop detta med en teknologisk utveckling där mikroskopiska mottagare och sändare marknadsförs globalt för allehanda ändamål, bl a med argumentet att det är bra att ha dem innanför huden i fall man skulle råka bli kidnappad. Med diskussioner om tvångsvaccinationer mot än det ena än det andra och det allra senaste - lagring av allas vår DNA i genbanker, samt lagring av all trafik på internet. Det känns tyvärr som om Orwell var en hel del på spåret.

Lägg dessutom till ännu en internationell legoarmé under uppbyggnad (EU), förbudet mot vitaminer och mineraler (redan genomfört av EU och de facto ett förbud mot hälsa på lång sikt eftersom maten är så urlakad på näring), ett planerat förbud mot homeopati och örtmedicin (också EU) och en ny grundlag för EU vilken ger betydligt färre individer än i dag stor makt och som vår svenska regeringen inte vill låta oss folkrösta om.

Storebror verkar vara pigg på att få se mig - och Dig./ Kajjan


MOTGIFT v 52

Att skilja på militärmakt , ekonomisk makt och politisk makt tillhör de moderna illusionerna, avsedda att fördunkla begripandet.
Statsmakten har nämligen historiskt sett vuxit fram ur rövarherrars monopol på att plundra och våldta den självförsörjande befolkningen inom begränsade geografiska områden. Att dessa rövarherrar också måste med våld försvara sina revir mot varandra och gärna utvidga dem, förklarar också varför staten än i dag har det sk våldsmonopolet., och att de hänsynslösaste rövarna förmådde bilda de starkaste staterna. Hos dessa herrar - i dag ofta kallade krigsherrar - finner vi militär, ekonomisk och politisk makt samlad i en och samma hand, lätt för var och en att studera än i dag, t ex i Afghanistan.

Denna historiebeskrivning har naturligtvis inte någon större plats inom den akademiska forskningen. Tankar om naturliga stater, instinktiv folkgemenskap, ärorika traditioner, stora hjältar och nationella känslor har större färg, lyster och attraktionskraft inom hovmåleriets oädla konst. Men t ex frågan om ”Svearikets Vagga” bör nog i realiteten mer höra hemma inom kriminologin.

De som i dag är satta att förvalta statsmakten gör naturligtvis sitt yttersta för att blanda bort korten. Att försvarsmakt, näringspolitik och beskattningsrätt vilar på ett urgammalt plundringsmonopol är inget som antyds i riksdagsdebatten. Likväl bär överheten inte sitt svärd förgäves:

Rövarherrarnas likgiltighet för folkets liv och hälsa måste dock ha vissa gränser: Så länge folket hjälpligt överlevde och avlade avkomma som kunde släpa in nya skördar att plundra, och vid behov kunde uppbådas i krigshärar, var väl allt väl, men ren folkutrotning var kontraproduktiv. Ödemark är en tveksam tillgång för rövare, och naturresurserna måste i förekommande fall exploateras för att kunna stärka härskarens makt och rikedom. Detta krävde en viss form av befolkningspolitik, som såg till att landets resurser utnyttjades av en befolkning som lätt kunde plundras.

Tanken att folk måste berövas sitt naturliga uppehälle för att kunna förmås att uppträda lojalt mot makthavarna är lika gammal. Regleringar, jordreformer och subventioner har under århundraden gjort självständig försörjning närmast helt omöjlig för den enskilde, och härskarens makt över honom kan då utövas via byråkrater i stället för genom soldater och fogdar. För några årtionden sedan kallades det strukturrationalisering då självförsörjande människor överfördes till arbetslöshet och sjukpensionering. När riksförsäkringsverk, arbetsgivare och politiker i dag fullföljer strukturrationaliseringen med att ”bekämpa bidragsberoendet”, sänka sjuktal och bidragsnivåer trampar de alltså i fotspår med gamla anor.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=515525
Tanken att folket även måste berövas sin fysiska och psykiska hälsa, för att bli tillräckligt fogligt är av senare datum. I äldre tider behövdes nämligen fysiskt friska och starka trälar och soldater, pester och farsoter kunde då skapa kaos och underminera makten. I den maskinella produktionens tidevarv krävs däremot främst lojala medborgare och väljare, vars bristande hälsa kan utnyttjas för att stärka deras lojalitet mot makthavarna. Soldater, fogdar och byråkrater kan sålunda i sin tur avlösas av en kår läkare och hälsoadministratörer med uppgift att underminera folkhälsan och organisera vårdköerna som hyllningståg till makthavarna.

Utan ett sådant perspektiv på maktens historia är det inte möjligt att förstå den moderna medicinens myter, falska anspråk och funktion. Det är annars obegripligt varför snart en miljard människor på denna jord kan tillåtas svälta ihjäl, samtidigt som enorma resurser ägnas åt medicinsk s k forskning och hälsovård , vars totala effekter på världsbefolkningens liv och hälsa snarast är negativ.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=353340
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=347129

Första svenska testet med hivvaccin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=349675
Lagom till världsaidsdagen, i dag onsdag, har svenska forskare fått klartecken att för första gången i Sverige testa hiv-vaccin på friska människor. Om vaccinet fungerar som tänkt kan forskarna börja vaccinera i Tanzania redan nästa år.
Musen är van att lyssna på hip-hop i försöksdjursstallet. Därför får vi stå ut med De la soul i labbet när den ska vaccineras. Den svarta sötnosen sniffar snällt i sig narkosen. Inom en minut slokar svansen och den sover.....

SIEMs kommentar: Och snart får väl de små svarta sötnosarna i Tanzania också känna på när det svernska stålet biter...

Jourläkares löner skenar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=356732&previousRenderType=6
Landstingets revisorer slår larm om generösa avtal.

2,2 miljoner kronor. Så mycket tjänade den bäst betalde läkaren på Karolinska sjukhuset förra året. Landstingets revisorer slår nu larm: läkarnas jouravtal gör att lönekostnaderna skenar i väg.

Till skillnad från den allmänna kostnadsutvecklingen på akutsjukhusen i Stockholms län, så skenar läkarkostnaderna. Under förra året var kostnadsökningen för läkarna i genomsnitt tolv procent högre än för övrig verksamhet. Det konstaterar landstingets revisorer i en färsk rapport.

Orsaken är främst de jour- och beredskapsavtal som finns på de olika sjukhusen. Det är lönsamt för läkarna och kostsamt för sjukhusen och landstinget med den omfattande jourverksamheten. De lokala avtal som finns på de olika sjukhusen är ofta mycket generösa.

Och enligt revisorerna är kontrollen över hur de olika avtalen slår i det närmaste obefintlig.

- Det går inte att få fram bra information och därmed är det inte lätt att följa upp och styra verksamheten, säger chefsutredare Ralf Jonsson...

SIEMs kommentar: Notisen är måhända ett litet bidrag till debatten om på vems villkor sjukvården egentligen bedrivs - patienternas eller läkarskråets.


USA-militär mörklägger dödsolycka
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=351685&previousRenderType=8
En amerikansk marinkårssoldat körde ihjäl en rockstjärna vid en bilolycka tidigt i lördags morse i Rumäniens huvudstad Bukarest...

45 miljoner barn dör av rika länders svek
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=351684&previousRenderType=6
Omkring 45 miljoner barn runt om i världen dör de närmaste tio åren på grund av att rika länder inte har uppfyllt sina löften om bistånd. Det rapporterar den humanitära organisationen Oxfam på måndagen....


SIEMs kommentar till två ovanstående notiser: En rockstjärna förtjänar lika stor rubrik som 45 miljoner barn. Med hänvisning till den bristande respekten för alla människors lika värde har åtskilliga länder invaderats av främmande makter under senare år. Vem står nu på tur?

"Ekots kampanj mot riksdagen falsk och utan rimlig relevans" MOTGIFT v 51
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=351936&previousRenderType=2
Farligt beskriva ledamöterna som småfifflare och trottoarbedragare, skriver Mats Svegfors.
Ekoredaktionens inslag om missbruk av traktamenten och sjukersättningar i riksdagen bygger på en falsk föreställning om riksdagsledamöternas uppdrag. Den vilseledande kampanjjournalistiken äter sig in mellan väljare och valda. I ett inslag närmar man sig ren lytesjournalistik.Granskningen beskriver demokratins praktik som maktmissbruk. Därmed får granskaren i praktiken också problem med sitt eget förhållande till demokratin. Det skriver landshövding Mats Svegfors, som utreder riksdagsledamöternas ekonomiska villkor.


SIEMs kommentar.
Svegfors missar nog avsiktligt poängen. Ingen har hävdat att rikdagsmännens småfifflande har större ekonomisk betydelse än de arvoden de tar ut helt legalt. Spetsen i kritiken har sitt stöd i de mängder av petimeterregler av allehanda slag som samma riksdagsmän pådyvlar medborgare, företag och anställda, och för vars försummelse sällan gives någon pardon. När det gäller vanligt folk som förbisett regler i föräldraförsäkring, sjukförsäkring, a-kassa, skattesystem etc, hörs minsann inga tal om att ”vi måste utgå från att folk är hederliga”, och ingen Svegfors träder fram till de kollektivt anklagades försvar. Likväl kan vi påstå att en riksdagsman frivilligt åtagit sig sin uppgift, medan medborgare påtvingas de regelsystem deras härskare lyster. Skarpare regler bör rimligen åläggas de som frivilligt åtar sig något.

Men Svegfors försvarstal har sina poänger. Han menar att riksdagsmän inte behöver följa uppsatta regler eftersom de per definition utgör ett frälse, som står utanför de regelsystem de själva skapar.

”Uppdraget är i formellt avseende av alldeles egen karaktär. Härvidlag är Ekots rapporteringen i sak felaktig. Även reellt är riksdagsuppdraget av egen art. Det är vi väljare som är riksdagsledamöternas uppdragsgivare. Och i detta uppdrag finns inget uppehåll för Peter Eriksson och hans kolleger om de skulle bli sjuka. Den utskottsledamot som är sjuk på fredagen och lördagen måste likväl läsa in handlingarna till utskottssammanträdet på tisdagen”

Svegfors menar möjligen att riksdagsmän biologiskt sett är så unikt beskaffade att de faktiskt arbetar även då de är sjuka. Alternativet är kanske att riksdagsmannen per definition och genom sin blotta existens gör rätt för sitt arvode, som i så fall borde benämnas apanage. Varför riksdagsmän i så fall överhuvudtaget ska ånjuta sjukförsäkring, föräldrapenning etc är då helt obegripligt. Eller också menar han att väljarna ska sakna rätt och varje praktisk möjlighet att kontrollera den som har deras uppdrag, och hur de fullföljer detta. Varken massmedia eller riksdagskansli ska därför lägga sig i hur detta frälse utnyttjar sin ställning, och väljarna ska inte delges någon sådan insyn genom massmedia. Detta är en mycket intressant deklaration från en av de under lång tid mest dominerande personerna inom den s k tredje statsmakten - vars uppgift ju sägs vara att granska makthavarna.

Svegfors egen rubricering är väl så tendentiös som Ekots. De sakuppgifter Ekot tagit fram är inte falska. De är dessutom relevanta för alla de som dagligen kämpar med ständigt växande politiskt beslutade regelverk,, och inte kan åka gräddfil vid sidan. Men en gammal chefredaktör på SvD har kanske svårt att uppskatta mer kritisk journalistik än hovmåleri, vilket ju inte så sällan belönas med landshövdingeposter.

Men i allra värsta fall är det meningen att vi ska ta Svegfors på orden. Kanske han just menar att det är ”Farligt beskriva ledamöterna som småfifflare och trottoarbedragare” - oavsett om de är det eller inte. Det kan gå riktigt illa för journalister som ägnar sig åt detta, vilket vi såg t ex i samband med BBC och Kelly-affären, och den nu åtföljande avlövningen av BBC

Det är väl därför som sanningen kryper fram först långt senare (om ens någonsin) då politisk prestige står på spel:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=354958&previousRenderType=2
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=521140

Det är mot denna bakgrund vi bör betrakta också dagens politiska visionerna om sjukförsäkringar, regleringar av kosttillskott, vaccinationskampanjer, och vårdkostnader När kommer den verkliga sanningen om den moderna medicinen - som politiskt skrytprojekt och kontrollinstrument - att krypa fram?

Expert i blåsväder efter avslöjanden som inte passar myndighet
http://www.nymedicin.com/news/2004/12/03/Expert_i_blasvader_efter_avslojanden_som_inte_p.html
David Graham som nyligen avslöjade Vioxx biverkningar och varnade för fem andra läkemedel hotas med påföljder av läkemedelsmyndigheten i USA.

I en intervju säger Graham att hans arbetsgivare, FDA, läkemedelsmyndigheten i USA, försökt att lägga munkavle på honom och mildra hans vittnesmål mot Vioxx i senatsförhören....


Om behovet av kritisk granskning. MOTGIFT v 50

Så länge folk litar på att skolmedicinen kan lösa hälsoproblemen kommer man inte att vidta reellt hälso- och överlevnadsbefrämjande åtgärder. SIEM arbetar därför i dagsläget med att på olika sätt visa skolmedicinens otillräcklighet, falska anspråk, mytologi och mångdubbla lojaliteter.

Blåögd tilltro är det normala när medborgaren möter myndigheter och sk experter, rätt ofta även företag. Vi har åtskilliga gånger visat på uppenbara lögner och medvetet fusk inom det medicinska området, syftande till att ge makthavare alibi och argument för en hälsovådlig politik. Alltför ofta får vi dock mail från surfare, vilka tyder på att våra pedagogiska ansträngningar varit otillräckliga -man har inte orkat läsa eller inte orkat ta till sig innebörden av detta .

Vid ett restaurangbesök härom veckan kom vi att - för ovanlighetens skull - ta med oss det ”kvitto” som låg som underlag för debiteringen, och kom av någon anledning att granska det vid senare tillfälle: Läsaren uppmanas att studera detta noggrannt.

Datorutskriften med logo, datum och klockslag verkade tillförlitlig. Serveringspersonalen var trevlig, duken var ren och maten var god. Allt syntes i bästa ordning Ändå blev vi alltså blåsta på en dryg hundralapp. Ska man blåsa folk ska man vara trevlig, välklädd och allt måste synas vara i bästa ordning. Vid eftertanke inser man också att detta kan inte handla om enskilda personers slarvfel. Denna typ av finter måste vara förberedda redan vid tillverkningen av kassaapparater, och framför allt genom att allmänheten litar på kassa-apparaterna, så att man anser kontrollräkning onödig. M a o utgör lurendrejeriet en del av en industri och ett väl förberett system.

När sådant alltså är möjligt infinner sig en följdfråga: Vem kontrollräknar andra statistiska tabeller - och kontrollerar de uppgifter som läggs till grund för dem - t ex i de rapporter som utformar den praktiska sjuk- och hälsovården i dag?

Den moderna sjukvården baseras ju på ett ”sannolikhetstänkande” , vars svagheter vi granskat bl a i
http://www.klokast.se/Nyhet/Jan02.html Argumenten för medicinens prognos- och sannolikhetsexercis hämtas i dag uteslutande från sådana rapporter, medan den enskilde läkaren sällan eller aldrig själv har den personliga erfarenhet av olika metoder och prognosutfall att han kan basera sin behandling på sin egen erfarenhet. Han är helt hänvisad till att tro på rapporterna dvs vetenskapen och den beprövade erfarenheten. ( För exempel på vad detta innebär i enskilda fall se t ex http://www.mercola.com/2004/nov/24/modern_medicine.htm ) Det möjliggör alltså att man skadar och tar livet av patienterna i de bästa personliga avsikter, och utan att själv veta vad man faktiskt gör - ett framsteg t ex i jämförelse med de nazistiska koncentrationslägren där personalen borde ha haft svårare att undgå kännedom om vad som skedde (Se f ö gärna http://www.klokast.se/SARA/Rathsv.html )

Är rapporterna fejkade eller otillräckligt granskade - på samma sätt som kvittot ovan - då är det självklart att den moderna medicinen vilar helt på lösan sand. Ändå är blåögdheten från allmänhet och politiker närmast genant. Man utgår från att inget fusk förekommer. När någon envist begär pappren på bordet utbryter stor förvirring och pinsamma mörkläggningsförsök - så som skett när det gäller Christoffer Gillbergs märkliga forskningsresultat (Se t ex
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7457/72) (och precis som när det gäller riksdagsmännens sjuk- och traktamentsersättningar http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=510513

Några motsvarande ursäkter och ”manmåstelitapåfolk”-uttalanden har vi dock inte sett i de färska rapporterna om fusket i socialförsäkringssystemet. Alla djur är jämlika - men vissa djur är mer jämlika än andra, som Orwell skrev. Vi väntar oss därför att riksdagskansliets anställda får extra bonus när de förmår avslöja fuskande riksdagsmän, på samma sätt som försäkringskassornas personal:
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=511292 )

Knappast någon, och framför allt knappast ingen utanför en snäva grupp av personer med gemensamma intressen och akademisk kultur - dvs kollegor - granskar i dag kritiskt den medicinska mytologin och de tabellverk som lagts till grund för denna. Svagheterna i den kollegiala granskningen har vi ofta påtalat i samband med vår egen kritik av ett antal eländiga vaccin-forskningsrapporter under senare år. ( Se t ex
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html och http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html

Riksdagsmän slarvar med sjukanmälan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=512750

Riksdagen har beslutat att alla som blir sjuka ska ha en karensdag. Men en granskning som Ekot har gjort visar att flera riksdagsledamöter själva, helt emot reglerna, struntat i att sjukanmäla sig och därmed sluppit karensdagar. Trots detta kommer riksdagsförvaltningen inte att undersöka saken.

Om målförskjutning MOTGIFT v 49

Vi har de senaste åren fått se att de flesta vackert klingande politiska mål om global rättvisa och mänskliga rättiigheter underordnats ”kampen mot terrorismen”. Makthavare av olika slag försöker enträget intala oss att bara de får bukt med terrorismen så kommer minsannn den globala rättvisan och välfärden att utbreda sig mer eller mindre av sig självt. Argumentationen i detta har bl a fått den ett tag rätt starka sk antiglobaliseringsrörelsen att tappa orientering och styrfart - vilket ju var meningen. (Se t ex
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=515725 )

På samma sätt har i allt fler politiska dokument ”kampen mot klimatförändring” kommit att prioriteras framför de flesta andra miljömässiga och ekologiska målsättningar. Kampen mot klimatförändring används i dag för att legitimera såväl kärnkraft som användningen av allehanda kemiska gifter. Även en hel del engagerade och insiktsfulla miljö- och hälsokämpar tycks på motsvarande sätt ha tappat orienteringen genom denna argumentation,

Därför kan det vara angeläget att söka klara ut begreppen. . Klimatförändringen är nämligen inte en genuin miljöfråga! Vår planet har under årmiljonerna genomgått många och drastiska klimatförändringar. Det biologiska livet på planeten har genom detta anpassat sig och förändrats till en fauna och flora, varav en stor del återstår än i dag. Klimatförändringar är alltså inget hot mot biologiskt liv i allmänhet, det gäller även den befarade sk växthuseffekten.

Genuina miljöfrågor handlar just om att slå vakt om möjligheterna för djur, växter och människor att överleva på vår planet. Hoten mot överlevnadsvillkoren är av många slag, men utgörs idag framför allt av spridandet och ackumuleringen av kemiska och nukleära substanser i ekosfären, vilka kan försvåra eller omöjliggöra biologisk-kemisk-fysiska nyckelfunktioner för ämnesomsättning och fortplantning under all öerskådlig tidsrymd. Detta kan förvisso även medföra klimatförändringar, men dessa är inte det verkliga överlevnadshotet.

Till de genuina miljöfrågorna hör inte alltså att bevara strandlinjer, infrastrukturinvesteringar och stadsmiljöer eller andra ekonomiska strukturer och förhållanden intakta. Argumenten för ”kampen mot klimatförändringen” handlar emellertid närmast alltid om sådana ekonomiska, geopolitiska och sociala konsekvenser, förhållanden som ligger dagens makthavare varmt om hjärtat, men har föga betydelse för biologiska livsprocesser om tusen år. Men under engagerad kamp mot klimatförstöringen hinner samma makthavare förgifta, bestråla och genetiskt förändra flora, fauna och mänsklighet till oigenkännlighet eller förintelse . (För exempel på förstörelseprojekt se
http://globalresearch.ca/articles/WOR406A.html )

Genom målförskjutningar av detta slag, uttrummade genom makthavare och de av dem behärskade massmedia, kan människors spontana engagemang i verkliga överlevnadsfrågor avledas och förödas. Kampen mot sådana poltitiskt korrekta myter är därför den viktigaste av alla de kamper som vi står inför.

En okritisk granskning

DN presenterade i veckan en ny artikelserie av
Maciej Zaremba om svensk sjukvård . Ingressen gav rätt att ställa vissa förväntningar, eftersom den för ovanlighetens skull ställde den enda relevanta frågan , ofta framförd av SIEM, nämligen: - Hur kan det komma sig att folk blir allt sjukare trots att sjukvården får allt mer resurser?

”Arg, besviken, sjukskriven
Svensken blir sjukare och står i köer för att få vård. Samtidigt har vi tre gånger fler offentliganställda läkare än på 70-talet. Hur går det ihop? I en serie reportage reser DN:s Maciej Zaremba i Jämtland, och diskuterar sjukskrivningar och vårdbyråkrati. I dag: vad har hänt med sjukbegreppet?”...
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=351018
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=574&a=351354&previousRenderType=2

Men de första artiklarna i denna serie ger inga begripliga svar på de frågor som var utgångspunkten. I stället fylls de av fruktlösa spekulationer om ditt och datt, ett uppkok på den debatt som förts under tjugo år utan andra resultat än ökad sjuklighet och mer vårdinsatser . Anledningen till denna fruktlösa diskussion är som vanligt genant enkel: Så länge man axiomatiskt utgår från att sjukvård leder till hälsa, så måste den ökade sjukligheten i vårt samhälle (där vårdinsatserna ständigt ökar) framstå som obegriplig - den måste bero på fusk, felaktig statistik, eller andra ogripbara mystiska, kulturella, administrativa eller sociala fenomen. Bakom alla dessa illusioner om ohälsa måste i själva verket dölja sig en i verkligheten förbättrad folkhälsa. Samhällsdebattörens, byråkratens, läkarens, politikerns och journalistens uppgift blir då att omtolka och regissera verkligheten så att denna egentligen förbättrade folkhälsa lyfts fram, medan de mängder av människor som uppfattar sig som sjuka bibringas insikten att de egentligen är friskare än någonsin, eller i vart fall att deras ohälsa i förekommande fall är självförvållad och inbillad. Denna uppgift åtar sig även Zaremba, och resultatet blir en beklämmande artikelserie.

För något år sedan tilldelades distriktsläkaren Markus Beland ett kollegialt pris för sin analys av den svenska sjukligheten. Hans sjukdomsförklaringar bygger inte på den medicinska s k sakkunskap som hans utbildning ska vara garant för, utan vilar i stället på en kulturhistorisk analys, ett område där läkares utbildning och legitimation inte har mer trovärdighet än någon annans. Denna typ av snömosförklaringar är dock särskilt användbara, och därför högt uppskattade inom skrået..

....Hundra mil därifrån, i Jokkmokk, har distriktsläkaren Markus Beland kommit till en liknande slutsats. För hundra år sedan, säger han, satte man i Wien diagnosen "hysteri" eller "neurasteni" på människor (oftast kvinnor) vars känsla av instängdhet inte fick uttryck, eftersom den hotade samhällets självbild. ("Hysteri", skriver Karin Johannisson i "Medicinens öga", "kanaliserade i sanktionerade former en hel generations trötthet, ångest och osäkerhet.")

Diagnoserna "utbrändhet", "utmattningsdepression" "kronisk trötthet", "elöverkänslighet" (den senare praktiskt taget okänd utanför Sverige) som står för merparten av alla långtidssjukskrivningarna, sammanfattar enligt Beland liknande symtom som "hysterin" gjorde den gången....”

Den ”man” som i Wien satte diagnosen ”hysteri” var i praktiken ofta dr Freud, grundare till en lära vars terapeutiska värde i dag av vetenskapen i regel betraktas som obefintligt. ( Likväl bedriver psykoterapeutskrået i dag klappjakt på ”kvacksalvare”. )

Också vad gäller sakinnehållet i övrigt är det illa beställt: Den elöverkänslighet som anges vara ”okänd utanför Sverige” studeras t ex av organisationer och forskningscentra över en stor del av värklden. http://www.feb.se/FEB/Addresses.html upptar bl a organisationer och forskningscentra som sysslar med el-överkänslighetsproblemen i ”America - USA , Australia , Denmark , Finland , France, Germany , Ireland , Japan , Luxembourg , Norway , Switzerland , United Kingdom” . Men allt detta är okänt i Jokkmokk, liksom i DN. Sådant suveränt förakt för verkligheten - när den inte passar med myterna - förtjänar naturligtvis kollegiala priser.

Se också artikel av Wolf Elz på http://www.tusenpennor.net/ ur vilken vi citerar :

I egen sak – fast inte bara! DN, Zaremba och folkfientligheten
Igår ringer mig en bekant och är upprörd över en artikelserie i DN Kultur av Maciej Zaremba; nummer två i en serie kallad Du gamla, du sjuka. Denna gång är rubriken Arg, besviken, sjukskriven. Jag får tidningen men har som ett slags princip att inte läsa Zaremba. Det har sina skäl. Karln har vid många tidigare tillfällen skapat sensationer på usel journalistik, dåligt research (som det heter), lögner, påhopp och ohejdad historieförfalskning..:”

Marembas tredje del
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=354198&previousRenderType=2
...Det är hög tid att avsluta denna långa resa, som började i Hoting i Jämtland och slutar i hos Rolf Wikstrand i Salem. Jag har försökt förstå varför vi trots all välfärd är så exceptionellt sjuka här i landet. Det blev nog inget nöjaktigt svar, är jag rädd. Det var inte heller meningen.

SIEMs kommentar:
Att starta med en fråga, som sedan inte besvaras - utan dessutom avfärdas - skulle ge underkänt i vilken gymnasieuppsats som helst. I DN går det bra. Det vore nog värre om han verkligen besvarat frågan med det enda rimliga svaret - nämligen att sjukvården gör folk sjukare, inte friskare.

Allt fler unga drabbas av fibromyalgi
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=520918
Muskelsjukdomen fibromyalgi blir vanligare bland unga kvinnor och flickor. Ökningen är tydlig, säger flera specialistläkare till P3-programmet Front. (P3 Front)....

Det är svårt att bli tagen på allvar, berättar 21-åriga Roza Galedhar, som just fått sin diagnos efter flera års värk.
...

Bertil Dahlgren är specialist i medicinsk rehabilitering. Han menar att Rosa inte är ensam att bli ignorerad av läkare. Han säger också att han har märkt att det är alltfler yngre tjejer som får sjukdomen fibromyalgi.....

SIEMs kommentar: Det är alltså hög tid att DN lämnar pennan till nån som ärligt vill och kan svara på den fråga Zaremba lämnade åt sitt öde: nämligen varför svenska folket blir allt sjukare under det att de konsumerar alltmer läkemedel och alltmer vård.

Om pappa ville ge jag en femöring vet mamma ....

Vi kan också i media skönja en ny argumentationslinje bland de medicinska lobbyisterna, avsedd att möjliggöra än större överföringar av makt och pengar till sjukvårdsmaffian.. Man har alltmer lämnat det traditionella sättet att beräkna sjukvårdsresurserna i kronor och ören, och i stället övergått till att beräkna ”sjukvårdens andel av BNP” i olika länder. Med detta nya beräkningssätt har Sverige sämre sjukvård än t ec Grekland, Portugal och andra fattiga länder, varför vi svenskar borde förstå att vi skyndsamt måste höja den svenska landstingsskatten och skyndsamt satsa fler miljarder på ”vården”.

Det är förnuftsmässigt begripligt att folk är sjukare ju fattigare de är. Men denna nya argumentering leder rimligen till frågan varför folk också ska behöva mer sjukvård ju rikare de är och ju större välfärd de har. Här inser vi den strategiska betydelsen av det förnuftsvidriga begreppet ”vällfärdssjukdomar” - den medicinska myten att välfärd är sjukldomsframkallande:

Ökade kostnader för välfärdssjukdomar
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=516435
I Sverige kostade sjukdomar till följd av övervikt och fetma den svenska sjukvården tre miljarder kronor förra året, om utvecklingen fortsätter som nu kommer kostnaderna att öka ännu mer...

”Regeringen räknar fel på sjukpenning”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=522228
Riksrevisionen hävdar i en rapport att den svenska regeringen under en rad år felbedömt kostnaden för sjukpenningen som är en av statens i särklass största kostnader.
....
Sjukpenningen är en av de enskilt största kostnaderna för staten och regeringen har under en rad år avsatt för lite pengar. Regeringen har också låtit bli att redovisa viktiga antaganden till varför den avsatt för lite pengar, säger riksrevisor Lennart Grufberg.

– Jag tycker att det är viktigt att regeringens antaganden när man beräknar anslagen redovisas. De är inte redovisade tydligt.
..
Riksrevisor Lennart Grufberg kan inte utläsa varför regeringen år efter år felbedömt kostnaden för sjukpenningen i budgeten. Åren 1999 till 2002 fick regeringen skjuta till 22 miljarder kronor extra för att klara utgifterna.


Kampen mot den synliga sjukligheten har emellertid sitt pris:
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=515525
Försäkringskassans hårdare bedömningar av sjukpenningärenden skadar många patienter. Det hävdar ett stort antal distriktsläkare från Jönköpingsområdet, som i ett brev anklagar Försäkringskassan för grava felbedömningar.
....
Sjukskrivningarna i Jönköpings län minskar mest i hela landet, och det har Försäkringskassan fått beröm för. Men i spåren av de hårdare bedömningarna av rätten till sjukpenning som ligger bakom gör Försäkringskassan ofta grava felbedömningar, enligt de 56 distriktsläkare som skrivit under det mycket kritiska brevet.

Följden har enligt läkarna blivit sjukare patienter. Framför allt drabbas de svagaste grupperna som arbetslösa kvinnor och invandrare, som i stället tvingas söka socialhjälp.

.....

SIEMs kommentar: Sjuksifforrna måste friseras till varje pris, om inte de politiskt omhuldade sjukvårdsmyterna ska avslöjas. Försäkringskassans anställda i Jönköping får bonus för att spara pengar på de sjukskrivna, rapporterade vi om i föregående veckas Motgift. Där efterlyste vi också en motsvarande bonus för dem som avslöjar fuskande politiker. Av nån anledning verkar inte detta förslag vinna samma gehör..?

Läkaruppror mot skärpta sjukregler
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=515525
Försäkringskassans hårdare bedömningar av sjukpenningärenden skadar många patienter. Det hävdar ett stort antal distriktsläkare från Jönköpingsområdet, som i ett brev anklagar Försäkringskassan för grava felbedömningar.
...
En av dem som har skrivit under brevet är Bengt Hultberg, distriktsläkare i Norrahammar och ordförande för Jönköpings läns läkarförening.

– Jag tycker att detta är mycket allvarligt för patienterna kommer i kläm och många mår väldigt dåligt efteråt. Det finns faktiskt exempel som kolleger haft med patienter som har mått så pass dåligt att man har hotat att ta livet av sig....

Mailat om smärta

Hej! Ett pressmeddelande från Smärtguiden om Försäkringskassans kampanj. Vi patienter och medlemmar i forumet skickar pressreleasen till några utvalda journalister och webbtidningar.
Vänliga hälsningar / Hannelore Aragunde

http://hannelore10.blogspot.com/
 
Tusen smärtpatienter kräver julefrid och ursäkt av Anna Hedborg Pressmeddelande 04-12-22

1139 patienter med långvarig smärta, läkare och andra undertecknare från hela landet kräver i ett öppet brev att Riksförsäkringsverkets chef Anna Hedborg lämnar en offentlig ursäkt på vad de ser som en offentlig kränkning i den pågående fuskkampanjen från verket. Man menar att talet om fusk döljer den verkliga anledningen till verkets misslyckande med sjuktalen, att man inte använder sina medel för avsedd rehabilitering. Senaste året frös 200 miljoner i oanvända rehabpengar inne och RFV har nyligen i en rapport slagit fast att fusk inte kan vara orsaken, så annonser med fuskande kortspelare upplevs som kränkande av smärtpatienterna.

I en enkät med 1182 deltagande smärtintresserade uttrycker 75% att kampanjen som synts livligt i TV och annonser är kränkande och bör dras in, bara 2 % upplever den som rolig eller bra.

Undertecknarna ifrågasätter RFV:s påstående att attitydsförändringar ligger bakom den raskt stigande långtidssjukskrivningen. Det går inte att ta miste på att de valt att använda just det uttrycket för att undvika den bestörtning det skulle skapa i landet om man talade i klarspråk – att det svenska folket fuskar, menar Annicka Spiik, Borlänge, initiativtagare på patientsajten smartforum.se

- vi har sjukdomar som inte alltid syns, svår smärta, depression eller ångest och har redan fått vår beskärda del av misstro. Istället för att peka på att försäkringskassans och vårdens rehabilitering inte längre håller, så låter man oss sjuka bära hundhuvudet.

Smärtpatienterna  menar att annonserna och reklamfilmerna om fusk som kostar 17 miljoner om året istället skulle kunna användas till 340 smärtrehabiliteringar vid exempelvis Helsingborg smärtrehab, vilket får varannan sjukskriven tillbaka i arbete. Sådan smärtrehab ger i sig besparingar på mer än 100 miljoner i utebliven sjukersättning, så en ny väg genom rehabilitering skulle snabbt skapa sina egna resurser.

En av läkarna bakom brevet, smärtläkaren Björn Bragée menar att det kan vara en lämplig sista gest av den avgående verkschefen Anna Hedborg att bemöta den offentliga kränkningen med en offentlig ursäkt. Man erbjuder också på en julgåva i retur, ett förslag till ändrad kampanj "Hela vägen tillbaka – med rehabiliteringsgaranti".

För ytterligare upplysningar epost till info@smartguiden.nu eller direkt till dr Björn Bragée 08-54588875. Det öppna brevet och alla undertecknarna finns på www.smartguiden.se där också nedladdningsbilder finnes.
 

Landstingen är lika sjuka som patienterna
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=354823&previousRenderType=1

Landstingen kan inte sägas ha lyckats med sin viktiga uppgift - att ordna god och effektiv sjukvård. En serie DN-artiklar om det sjuka Jämtland har på ett nästan övertydligt sätt visat hur landstinget blivit en organisation för sig bortom och ovan verkligheten....


Mera blåsningar
Hej Ulf Läste att du blivit lurad i Gränna. Själv så fick jag för tre veckor sedan en betalningspåminnelse från Tele2 på 200 kr som skulle gå till kronofogden om jag inte genast betalade vilket jag gjorde. En person på Tele2 påstod att denna jämna summa utgjorde en slutbetalning trots att jag sedan flera månader tillbaka inte längre abonnerar på någon tjänst från Tele2 Efter ytterligare telefonsamtal erkände Tele2 att fakturan, som ej var specificerad, var ett "misstag" och att pengarna skulle betalas tillbaka. Det hade blivit något fel i datasystemet. Tro det den som vill.. Hittills har inga pengar återbetalats till mitt konto. Att försöka blåsa f.d. kunder på detta sätt och sedan skylla på datasystemet är skamligt av Tele2 De borde bojkottas. Tack för din intressanta webtidning och Trevlig Jul ! önskar Bengt Larsson. P.S. Ovanstående lilla historia får gärna spridas. D.S


Fet mat inte så farlig för hjärtat
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=527739
Fett är inte så farligt för hjärtat som man hittills trott. En studie i Malmö visar att de som äter mycket fett men också grönsaker och motionerar, inte löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar än de som följer kostrekommendationerna....

SIEMs kommentar: Sanningen går inte att dölja hur länge som helst, inte ens med horder av hälsobyråkrater, dietister och s k näringsexperter vars enda intresse att bekämpa kosttillskott, t ex av den typ som vi skrev om i http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html
Ang fetma-stolleriet se även notiser i http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Okt04.html

Antidepressiva medel till barn och Läkemedelsverkets kriminella försumlighet - en uppföljning
 Mailat från Janne Larsson

Den ansedda engelska medicinska tidskriften The Lancet skrev på ledarplats den 24 april i år: ”Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt.”
 
Man berättade att den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA den 10 december 2003 på goda grunder förbjudit utskrivning av alla antidepressiva medel, utom ett, till barn och ungdomar. Samtidigt uttryckte man besvikelse över att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA inte agerat, och skrev: ”...Food and Drug Administration [FDA] i USA verkar att förra veckan ha underlåtit att agera på lämpligt sätt med den information man blivit tillställd, att dessa mediciner var både ineffektiva och skadliga för barn.”
 
Men FDA agerade till slut. Den 15 oktober begärde FDA att en kraftig varningstext om ökad självmordsrisk skulle placeras på ALLA antidepressiva medel.
 
Men det svenska Läkemedelsverket har inte gjort något alls, utan fortsätter att tillåta utskrivning av dessa medel som är "både ineffektiva och skadliga för barn". Läs mera om sveket i det bifogade dokumentet - en uppföljning av skrivelser riktade till socialdepartementet och socialutskottet.
 
Janne Larsson, skribent/lärare

GPs warned against happy pills
http://society.guardian.co.uk/mentalhealth/story/0,8150,1366921,00.html

Hundreds of thousands of people with moderate depression or anxiety have been put on powerful anti-depressants unnecessarily, the country's most senior medical experts will warn tomorrow.

Serious concerns about the overprescription of antidepressants such as Seroxat and Prozac will be spelled out by the two bodies regulating the safety and use of medicines in Britain.

They will advise that for people with mild to moderate depression, or with moderate anxiety, they may be better off seeking other treatment such as therapy or even daily exercise.

After months reviewing the international data on the drugs, known as SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors), the government's drugs regulator, the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, has concluded that GPs are prescribing far too many pills for people who do not have a serious clinical condition.

They will warn doctors they need to think 'long and hard' before putting patients on the medication
.....
SIEMs kommentar: Se i novembermagasinet för fler notiser om antidepressiva och deras intressanta biverkningar


Läkemedlet Celebra kan orsaka stroke
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=524198
Efter att ledbesvärsmedicinen Vioxx drogs in på grund av ökad risk för stroke och hjärtinfarkt, visar det sig att en annan medicin av samma slag kan vara lika farlig. Även medicinen Celebra har i en studie visat sig öka risken för hjärtinfarkt och stroke.
Celebra ökar risken för stroke

– Om man inte har någon speciell anledning att ta den här typen av läkemedel som minskar risken för magsår så finns det anledning att diskutera med sin läkare att byta till ett medel som inte har visat den här typen av problematik, säger Björn Beerman vid Läkemedelsverket.

40 000 svenskar använder Celebra mot smärta och inflammation vid bland annat ledgångsreumatism. Nu har tillverkaren Pfizer meddelat att medicinen i en studie visade sig fördubbla risken för hjärt- och kärlbesvär. Samma sak skedde för ett par månader sedan med medicinen Vioxx, som tillhör samma familj, så kallade cox 2-hämmare...

Stoppade läkemedel ger kris i branschen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=525600
Mediciner som inte hjälper eller ger allvarliga biverkningar dras nu in på löpande band av läkemedelstillverkarna själva eller stoppas av myndigheterna. Läkemedelsbranschen har hamnat i en kris.

Kris i läkemedelsbranschen

– Det är samma problem som Astra drabbats av. Stora produkter har dragits tillbaks från marknaden men sedan är det också ett starkt fokus på läkemedelsbolagens svaga portföljer. Det är många läkemedel som går av patent vilket sänker försäljningen och det är kraftigt fokus på den politiska risken genom att många länder ser över sina läkemedelsnotor, säger Conny Granelli, analytiker på Kaupthing Bank.

I fredags drog en chockvåg genom läkemedelsindustrin. Den smärtstillande medicinen Celebra stoppades sedan den visat sig ge livsfarliga biverkningar.

Tredje bakslaget för Astra
Samma dag kom larmet från AstraZeneca att cancermedicinen Iressa var ungefär lika verkningsfullt som ett sockerpiller.

Det var det tredje bakslaget i höst för AstraZeneca, som tidigare i höstas fick nobben i USA att börja sälja blodtrycksmedicinen Exanta. Kolesterolsänkaren Crestor har också ifrågasatts....

SIEMs kommentar: Redan för flera år sedan varnade vi pensionssparare för läkemedelsaktier. Anledningarna är många. Men bolagens antidepressiva medel kan väl användas internt i stället, om de inte får säljas på marknaden..

Bot mot högt blodtryck
h
ttp://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=524375
En omfattande studie om högt blodtryck har avbrutits i förtid. Orsaken är att en av metoderna har gett mycket goda resultat.

Det är ett göteborgsbaserat företag som har varit med och utfört studien, som omfattar drygt 19.000 personer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och Irland - och det gör studien till den största som hittillls genomförts i Europa. Forskarna har tittat på två olika metoder för att hålla kontroll över högt blodtryck - syftet har varit att ta reda på vilken som är bäst för att förhindra de olika cirkulationsrubbningar som orsakar hjärtattack eller slaganfall, stroke. ....Hela studien med detaljerade siffror och jämförelser med andra studier kommer att presenteras så snart forskarna har sammanställt hela materialet, men redan nu säger de ansvariga Björn Dahlöf och Peter Sever i ett pressmeddelande att det här är strålande nyheter för alla de människor som lider av högt blodtryck.

SIEMs kommentar: Få argument slår lika hårt på den okritiske som just detta ”resultaten var så bra att vi avbröt experimentet, så att alla så snart som möjligt skulle få ta del av vår sensationellt bra behandlingsmetod”. Arbetsättet ovan är det klassiska framgångsreceptet, men med vetenskaplig metod har det inte mycket att göra. I stället handlar det om marknadsföringstrix.

Vid kritisk eftertanke framgår nämligen en rad frågor som kan behöva ställas, t ex:

* Högt blodtryck tillhör favoriterna i hälsoforskningsbranschen: Hur många hundra - eller tusen - studier pågår eller har pågått de senaste åren? Av rena sannolikhetsskäl kommer t ex en studie per hundra att uppvisa sensationellt bra resultat ( med sk 99%-ig signifikans ) utan att något annat än rena slumpeffekter är inblandade. Hur kan man veta att inte denna studie är just sådan? Bl a genom att lägga ned studien i förtid - innan de falskt positiva resultaten hinner avslöjas som slumpeffekter - kan man skapa och hålla en luftbubbla vid liv länge nog att klämma ut pengar i slutänden - några år, innan medicinen förbjuds pga oförutsedda biverkningar.

* Vilken ”alternativ” metod har man jämfört med? Genom att välja en tillräckligt dålig alternativ behandling kan vilken annan behandling sokm helst verka lyckosam. ( Vi har jämfört en kopp av vårt kaffe om dagen jämfört med arsenikförgiftning. Det visade sig att vårt kaffe gav betydligt bättre resultat - folk överlevde längre och mådde bättre. Därför anser vi nu att försöket bör avbrytas och alla patienter få kaffe i stället) osv.

* Vilka tidsperioder har man undersökt? Alla naturliga processer uppvisar en viss variation, fluktuation, med tiden - uppåt och nedåt. Genom att ”klippa” försöket i ett visst ögonblick kan man skapa illusion av en stabil och positiv förändring - vilket skulle ha visat sig vara fullkomligt fel om man fortsatt försöket ytterligare någon tid,

* Även om högre blodtryck är associderat med vissa hälsorisker är inte alla sätt att sänka blodtrycket garanterat hälsosamma - exvis extrem vätske- eller blodförlust, vissa förgiftningstillstånd bl a med åtföljande medvetslöshet etc. Borde inte den nya behandlingen fått visa att just detta sätt att sänka blodtrycket på också infriar de långsiktiga förväntningarna ?

Psykisk ohälsa bakom unga kvinnors sjukskrivning
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=524216
Över hälften av alla långtidssjukskrivna unga kvinnor, 54 procent, lider av psykisk ohälsa. Det visar en kartläggning försäkringskassan i Västra Götaland gjort.

Pia Ekbom Johansson, programansvarig för psykisk hälsa och självmordsprevention i regionen, anser att unga kvinnor har för stor press på sig. De ska klara skola, utbildning och att skaffa jobb. Kvinnor har dessutom extra press i och med att de ska föda barn.

- Vi ser ju att barnafödandet har gått ner, kanske med anledning av de krav som ställs på den unga generationen, säger Pia Ekbom Johansson....

SIEMs kommentar: Att kvinnorna ska föda barn torde inte vara något som skiljer denna generation från tidigare generationer. Kvinnorna föder dessutom nu färre barn än tidigare. På samma sätt torde den psykiska hälsan vara bättre bland de som studerar och arbetar än bland dem som inte gör det. Den ev psykiska pressen borde väl rimligen också motverkas av att den nu unga generationen har tillgång till ett sjuk- och socialförsäkringssystem som tidigare generationer saknat.

Ska man förklara den ökande sjukskrivningen bland denna generations unga kvinnor kan man inte bortse helt från elementär logik.

Mail; kolla min site!
Om ni är intresserade av sjukdomars förebyggande och bot kolla då min hemsida. Om ni vill publicera allt eller delar av informationen går det utmärkt Med vänlig hälsning Bo
http://www.antiox.se/


37,5 kan vara feber - eller fullt normalt
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=520548
Vad som är feber varierar mycket mellan olika människor. Men det har länge förbisetts i vården, vilket kan leda till att exempelvis lunginflammation hos äldre inte upptäcks i tid, menar sjuksköterskan Märtha Sund-Levander som just lagt fram en avhandling om febertemperaturer.


SIEMs kommentar: Därmed var det visat att en av de mest traditionella sjukvårdsrutinerna det senaste århundradet - att ta tempen - på det stora hela varit en meningslös ritual, ägnad att skapa respekt för sjukvården men inte för patienten.

Utbildning till kiropraktor döms ut
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=519809
Högskoleverket dömer ut de svenska utbildningarna till naprapat och kiropraktor. Ingen av dem når upp till de krav som ställs på en högskoleutbildning framgår det av en granskning som Högskoleverket gjort på regeringens uppdrag.
Underkänt för kiropraktorutbildning

– På samtliga de variabler som Högskoleverket använder vid utvärderingar så brister det, säger Hedda Gunneng, utredare på Högskoleverket.

Kiropraktorer och naprapater utbildas vid två privata skolor, dels stiftelseägda Skandinaviska kiropraktorhögskolan, och dels vid Naprapathögskolan AB, med totalt 460 studenter.

Enligt Högskoleverket uppfyller ingen av de här skolorna något av de krav som ställs på en högskoleutbildning....

Granskningen dömer också ut det medicinska kunnandet hos studenterna på Kiropraktorhögskolan och Naprapathögskolan.

– De har tittat på studenternas examensarbeten och hur de skriver sina patientjournaler på kliniken. Prestationerna tillfredsställer helt enkelt inte de krav som ställs av våra medicinska experter som är läkare verksamma just med den här sortens patienter och också är verksamma med att utbilda sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare.

.....
SIEMs kommentar: De terapeuter som gör sig illusioner om ”komplementär”-medicinens framtid bör vara uppmärksamma. Detta är alltså det öde som väntar de ”alternativare” som ställer sig under sjukvårdens flagga. Hur mycket ”alternativ” som sedan återstår inom komplementärmedicinen är nog en fråga för obducenten.

Hyping Terror For Fun, Profit - And Power
http://www.commondreams.org/views04/1207-26.htm
 What if there really was no need for much - or even most - of the Cold War? What if, in fact, the Cold War had been kept alive for two decades based on phony WMD threats?

What if, similarly, the War On Terror was largely a scam, and the administration was hyping it to seem larger-than-life? What if our "enemy" represented a real but relatively small threat posed by rogue and criminal groups well outside the mainstream of Islam? What if that hype was done largely to enhance the power, electability, and stature of George W. Bush and Tony Blair?

And what if the world was to discover the most shocking dimensions of these twin deceits - that the same men promulgated them in the 1970s and today?...

Mailad länk
Hej Ulf,
Jag fick följande intressanta artikel sänt till mig och jag vill gärna dela detta med dig.
"Modern Health Care System is the Leading Cause of Death" på nätet:
http://www.mercola.com/2004/jul/7/healthcare_death.htm
Mvh ULF :-)))

 
Aspartame news and articles
http://www.wnho.net/aspartamenews.htm

Vaccin mot influensan sprayas in
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10102598

En nässpray mot vinterinfluensan testas just nu på 7 000 barn i Europa, USA och Asien.
I USA använder man redan vaccinet till barn som är över fem år gamla. Nu vill man undersöka om det har någon effekt på yngre. Malmö är ett av de sjukhus som testar sprayen.

Det räcker med att sjuksköterskan Alicia Saavedra visar sig i dörren så mulnar lille Dlovan Naser till. När mamma sedan drar ner byxorna på honom minns han och börjar gallskrika.

Det här är andra gången han är på Universitetssjukhuset Mas och blir vaccinerad mot influensan. Han är ett av cirka femtio barn i Malmö mellan sex månader och fem år som just nu testar den nya nässprayen.

Pappa Mohammad Naser håller i sonen Dlovan när Alicia Saavedra sprutar in vaccinet. Visserligen gör det mindre ont än en spruta, men känslan av att bli fasthållen verkar vara lika jobbig. Foto: Peter Frennesson

I stället för en vanlig injektion sprutas det in i näsan....


SIEMs kommentar: Att vacciner skulle vara självklart ofarliga för att de ges på annat sätt än via injektioner, är en populär men felaktig tanke: vi kommenterade detta och annat om influensacaccin i http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Okt04.html


Aerosol and Electromagnetic Weapons in the Age of Nuclear War
by Amy Worthington www.globalresearch.ca 1  June 2004
The URL of this article is: http://globalresearch.ca/articles/WOR406A.html

North America is now suffering its seventh year of conspicuous and dangerous aerosol and electromagnetic operations conducted by the U.S. government under the guise of national security. Concerned citizens watch in fear as military tankers discolor the skies with toxic chemicals that morph into synthetic clouds.

We continually witness bizarre meteorological occurrences as powerful electromagnetic devices manipulate both the jet stream and individual storm fronts to create artificial weather and climatic conditions. Black operations projects embedded within these aerosol missions are documented to sicken and disorient select populations with biological test agents and psychotronic mind/mood control technologies.....


99% Unknown

Hej Ulf! Tack för en oersättlig källa till RIKTIG kunskap! Vet inte om du läste kulturdelen i DN i söndags men där kunde vi läsa att Cirkus Cirkör satt upp en ny pjäs som heter 99 % Unknown. Pjäsen som är uppsatt i sammarbete med KI handlar om att läkarna bara vet en procent om hur människokroppen fungerar!

Inte ofta som läkarna själva erkänner detta! Borde inte detta leda till förstasidor och Löpsedlar? Nej självklart inte i vårt fina land tystas detta ned och får en artikel i kulturdelen som bara nämner denna väldigt viktiga info i förbifarten.

Försökte få en artikel om detta publicerad på www.mediekritik.nu där man själv får skriva mediakritiska artiklar, men den blev nekad med hänvisning till att den var kritisk emot läkarna och inte emot medierna. Vänliga hälsningar! Hugo

Hej Ulf! Visst får du gärna publicera mitt mail. ..F här kommer det exakta citatet ifrån DN kultur den 28 / 11 av Örjan Abrahamsson . "Trots alla häpnadsväckande upptäckter känner läkarvetenskapen bara till en ynka procent av hur människokroppen fungerar - det är de resterande, nittionio okända procenten som Cirkus Cirkör tar fasta på och leker med i den nya, storsatsande föreställning "99% unknown"." I artikeln står det inte att uppsättningen är utformad ihop med Karolinska Institutet men vi hade Cirkus Cirkör på föreläsning på min skola under hösten och då pratade de bla om att den är utformad kanske till och med gjord på uppdag av KI. Du får gärna skriv både mitt namn och min emailadress.

Keep up the good work! Du behövs. / Hugo Malm. hugomalm@yahoo.com

Mailat från Lilian

Hei Ulf
Må bare igjen takke deg for at du driver folkeopplysning!  Siden din er flott!  I boken ”Bitter Pills inside the Hazardous World of Legal Drugs”, sier forfatteren så klokt: ”But always remember that we as medical consumers are part of the problem.  Drug companies and doctors often make decisions based on the assumption that we are too dumb to understand the medications we’re given. DON’T PROVE THEM RIGHT”.  Hvorfor så mange mennesker lar seg lure er sannelig ikke lett å forstå!  Folkeopplysning trengs!  TAKK til deg!  Akkurat nå sitter jeg og leser i en bok med tittelen:  ”Commonsense Rebellion – Taking Back Your Life from Drugs, Shrinks, Corporations, and a World Gone Crazy” av Bruce E. Levine, Ph.D.  Anbefales!  -  Tidligere i år kom Marcia Angell, M.D. (Former editor in chief of The New England Journal of Medicine og Winner of the Polk Award) med boken: “The Truth About the Drug Companies – How They Deceive Us and What To Do About It”.  Dette er HISTORISK, aldri før har en tidligere redaktør av et prestisjefullt legetidsskrift gått ut med så sterk kritikk/avsløring av legemiddelindustrien.  Vi lever i en spennende tid – et paradigmeskifte innen medisinen er på gang.  Stå på Ulf!


First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. / M Gandhi
Mvh Lillian

Hopp om vaccin mot vinterkräksjuka
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=513495
Det finns hopp om ett vaccin mot viruset som orsakar vinterkräksjukan, den oerhört smittsamma magsjukan. Det visar tester av amerikanska forskare (P1 Vetenskapsradion)

Amerikanska forskare vid Washington University i St Louis har lyckats med att odla norovirus i labbet så att man kan göra tester på det.

Norovirus är ett av de virus som orsakar vinterkräksjukan och när man nu fått det att föröka sig inuti celler från möss, så tror man sig också ha identifierat den del av viruset som orsakar sjukdomen, nämligen virusets proteinskal. Förhoppningen är att det ska gå att ändra proteinskalet så att viruset blir svagt nog att fungera som vaccin.

Men det förutsätter att viruset fungerar likadant på möss som på människor och det vet man ännu inte om det gör...

SIEMs kommentar: I magasinet mars 2003 refererade vi vetenskapens dåvarande uppfattning - att något vaccin mot Calici-viruset inte skulle vara möjligt att åstadkomma, samt skälen därför. Men naturligtvis finns det en efterfrågan på skydd - och då kan man alltid odla förhoppningarna.

Svårt klara jobbet med inkontinens
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=513416
Över 700 000 svenskar har svårt att hålla tätt och kissar på sig. Nu visar en ny Sifo-undersökning bland kvinnor som har fött barn att många har besvär på jobbet.

Över 100 000 kvinnor, som har svårt att hålla tätt, tycker att arbetet påverkas.

– Det blir jobbigt att behöva tänka på att ha en toalett i närheten och att ha bindor med sig, säger polisen Marie Toborg som tidigare led av inkontinens men som nu har blivit hjälpt av en operation.

SIEMs kommentar: Janne Larssons artikel i novembermagasinet: rubricerad ” Eli Lilly, inkontinens och självmordsförsök ” avslöjade den verkliga bakgrunden till att kvinnors inkontinensproblem dyker upp i allt fler mediala sammanhang. Den som är intresserad av hur den ”allmänna opinionen” uppstår och manipuleras har mycket att studera här,

Allt mer genmanipulerade varor
Med vänliga hälsningar! /Jeff


http://www.ucsusa.org/publications/catalyst.cfm?publicationID=853
The study tested seeds of six varieties from each of three major crops: corn, soybeans, and canola. UCS purchased the seed from the same suppliers used by U.S. farmers, and sent duplicate samples to two well-respected commercial laboratories. Using state-of-the-art molecular detection technology, the two laboratories tested the seed samples for the presence of gene sequences commonly found in genetically engineered crops.
...
One laboratory detected transgenically derived DNA in 50 percent of the corn, 50 percent of the soybean, and 100 percent of the canola varieties tested. The other laboratory detected transgenically derived DNA in 83 percent of each of the three crops. Combining these results, the most conservative conclusion is that transgenically derived DNA was detected in 50 percent of the corn, 50 percent of the soybean, and 83 percent of the canola varieties tested.

 


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni