Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin April 2004
Notiser o kommentarer

Kina: Barn avled av uselt mjölkpulver - Småbarn blev försökskaniner - Hundratals opereras för bröstcancer i onödan - TBE -VACCINERING ? - Veterinärer mot vaccinationer - MOTGIFT v 14 Om poliovaccinering - Sjukhussjukan utom kontroll - Kaffedrickare bättre skyddade mot Parkinson - En lungas kamp mot avgaserna - Rengöringsmedel kan ge cancer - Faran med antidepressiv medicin för unga mörkas - Gravidas bruk av antidepressiva - Kvinnor som vill bli gravida bör inte äta insjöfisk - Höga halter bly och arsenik i hälsokostpreparat - MOTGIFT v 17 - Är motstånd förbjudet? - Överläkare misstänks för grovt fusk - Olle Johansson - Vård med kristen inriktning ingen rättighet - EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter -
Aspartamproducenter stäms i USA - Aspartambrev från P - Aspartambrev från J - Denis Burkitt - MOTGIFT v 16 - Läkemedelsverket går emot Bodström - Under galgen? -MOTGIFT v 15 Cancer - ett viktigt affärsområde - Ingen åldersgräns för tatueringar -  Den vita lögnen - Arrhythmia - Mer om Salt - Abort eller missfall ökar inte risken för bröstcancer


LEDARE: Den stora illusionen


Den bild våra sinnen ger oss är en illusion. Detta har vishetslärare i öst och väst predikat i årtusenden. Mediasamhället gör det tydligare än någonsin.

I massmedia möter vi människor som skjuts och brutalt mördas, våldtas eller svälter, enskilt eller i grupp, älskar, intirgerar, gråter och sörjer. Våra känslor dras in - i avsky, medlidande, extas - men är det som engagerar oss verklighet eller ej?

Endast programtablån ger möjligen lite besked - dokumentär, spelfilm eller dokusåpa? Vi möter vackra och friska människor - till synes, ty strax får vi veta att skönheten hos dessa människor är mödosamt hopsydd på operationsbord och i sminkateljé, och kommer snart att förfalla till en inflammerad koppärrig kompost. Pålitliga och auktoritativa män ser oss stadigt in i ögonen och deras trygga stämma förkunnar den ena bondfångarlögnen efter den andra, utan minsta darr på stämman.
Gilette - the best a man can get.. . Sedan länge döda människor skänker oss sina varmaste hälsningar, och kvinnor vars fägring falnat för femtio år sedan gör oss ändå i kväll skamlösa inviter. Detta är delar av den värld vi i dag lever i - och ska överleva i.

Fortfarande för femtio år sedan kunde det sägas att ”
kameran ljuger inte”. I dag gäller det omvända närmast oinskränkt: Inte bara kameror, filmer, massmedia utan den hela den verklighet vi kan se och höra ljuger oss rätt upp i ansiktet. Syftena varierar kanske lite från dag till dag, men är ändå desamma - att lura och bedra, att förse oss med falska kartor över vår värld, och därmed leda våra steg dit vi icke velat, om vi bara vetat.

Inte bara våra ögon och öron ljuger som hästar travar. Också de mödosamt skräddarsydda rapporter och berättelser om världen, som vi förses med, utgör bräckliga Potemkinkulisser. Samtidigt som sjukskrivningar och sjukpensioner ökar år från år trots allt hårdare kontroll kan vi läsa att vi för varje år mår allt bättre och blir allt friskare och därför behöver mer och mer sjukvård... Fredsälskande politiker applåderas av sanningsökande journalister när de ljuger och bedrar för att få gå i krig och låter en korrumperad internationell elit lägga beslag på pengar som skulle gått till Irakiska barn. De svältande barnkropparna passade ju bra i propagandan mot Saddam i stället..

Att låta sig sköljas med i denna förvirring är att dras ned i en malström. Och att söka sanningen i massmedia är som att leta mat på en soptipp. Men när vi moderna människor låtit de primära mellanmänskliga banden slitas sönder, så är det till massmedia vi får vända oss för att söka ledning och tröst i livets skiften. Risken att man stryker med är dock överhängande, och chansen att hitta nåt nyttigt är mikroskopisk

Men kanske kan vi ändå utvinna en del nyttigt - om än rätt magstarkt: - ur den mediala soptippen. Vi får eftertryckligt lära oss - om vi överlever - att vi inte kan lita på vad vi ser och hör, än mindre på vad andra låter oss se och höra, ty dessa vittnesbörd är motstridiga och ständigt föränderliga. Endast vår egen inre bearbetning och kritiska reflektion över det vi ser och hör kan föra oss till en något mer stabil uppfattning om världen omkring oss - och om oss själva. Först när dagens braskande rubrik ställs bredvid närmast identiska rubriker under de senaste tjugofem åren, först då inser vi ”nyhetsflödets” egentliga funktion.
Fel låt vann! - Cancerns gåta löst! - Krig! - Äntligen Fred! - Vad är din bil värd? - Den godaste kakan - Banta med LillBabs - osv....

Klibbigt flugpapper

Massmedias grundläggande funktion i dag är att till varje pris fånga och behålla vår uppmärksamhet - på samma sätt som klibbigt flugpapper lockar sina offer med dofter och binder dem med klet. Eftersom våra ögon, öron och övriga sinnen är inrättade för att upptäcka kontraster, skillnader, förändringar och olikheter i vår omvärld , så är det just en sådan bild som massmedia förmedlar - en fragmenterad, osammanhängande, och självmotsägande verklighetsbild, där livshotande faror kan skönjas överallt, men inga skyddsåtgärder verkar effektiva nog och inga logiska samband behöver gälla.

Löpsedeln ska väcka vår uppmärksamhet, skapa obehaglig oro, samt en förväntan att oron ska kunna stillas sedan jag läst artikeln (och naturligtvis köpt tidningen). Artikeln ger dock inga definitiva svar, utan fortsättning följer i nästa nummer, varför det är bäst att prenumerera så jag inte missar något viktigt. Och eftersom tidningen är full av andra rubriker och teman med samma syfte, så sitter jag snabbt fast i flugpappret och fladdrar med vingarna.

Detta är den verkliga verklighet som vi möter hos t ex
David Icke och i Matrix-filmerna, men alltså också hos de antika vishetslärarna. Att den nu aktualiseras betyder alltså inte att denna tolkning av verkligheten är en modenyck, - vilket ju är en av mediavärldens favoritförklaringar.

Men kanske ska vi i själva verket vara tacksamma mot massmedia, som ju karikatyrmässigt tydliggör de gamla vishetslärarnas budskap:
Lita icke på dina sinnens vittnesbörd - ty de är bara ett sken! Det krävs i dag inga översinnliga meditativa prestationer och försjunkande i samhadi för att skåda denna djupare verklighet - den framgår också vid en ytlig reflektion - men också den tydligen övermäktig för flertalet.

Tar vi emellertid vishetslärarna på allvar blir det än mer omöjligt att söka lösningar på livets gåtor i den sk moderna vetenskapen, som ju trots att den dyrkar s k observationer ofta framstår som blind och döv inför observationer som inte passar dess teser. Ett i dagarna särskilt frapperande exempel på detta är Kanal 5:s parapsykologiska serier - f n om
Tidigare Liv - där tittarna presenteras dokumenterade och trovärdiga observationer som är omöjliga att förena med den s k vetenskapliga världsbilden, och hotar att förvisa den till historiens skräphög. Är det den samlade vetenskapen som har rätt - eller Pontus Gårdinger? Den metod som presenteras i kanal 5:s program i vart fall har större likhet med vetenskaplig forskning än nästan alla de påstått vetenskapliga studier av vaccineringens ofarlighet, som vi sett under senare år.

Men inför sådant är övriga massmedia dödstysta - liksom den s k vetenskapens företrädare föredrar att tala om något annat.
- Grisar SKA inte ha roligt! säger Emils pappa, och massmedia SKA inte ge en sammanhängande och meningsfull verklighetsbild. Aftonbladet kan på nyhetsplats förtala de kosttillskott som man marknadsför i samma tidnings hälsobilaga, och därmed påstå sig bevara sin opartiskhet. Sådant handlar emellertid endast om principlöst krämeri - men vem kan vänta sig något annat av flugpappersmedia?

Det mesta av nyhetsflödet kan med en gnutta reflektion enkelt reduceras till självklarheter: Vi får t ex i veckan veta att svenskar får lindrigare straff för rattfylleri än invandrare. De proffessionella soffpratarna och tyckarna vet strax att si detta handlar ånyo om inbyggd och strukturell rasism, som måste utbildas och informeras bort. Vi skulle dock med säkerhet också ha funnit att personer med hög utbildning fått lindrigare straff än dem med låg utbildning, höginkomsttagare lindrigare än låginkomsttagare, de som besökt operan senaste året fått lindrigare straff än de som inte gjort det, och att chefer för fler än tio anställda fått lindrigare straff än de som inte haft andra än den egna familjen att hunsa. Osv, osv. Bakom alla dessa miljoner uppslag till sociologiska undersökningar ligger nämligen det enkla faktum att MAKT UTÖVAS FRÄMST MOT MAKTLÖSA, inte mot mäktiga. Detta ligger i Maktens egen natur, sen må det kläs i vilka växlande och konkreta fakta som helst.

Ingen behöver därför heller undra över eller ytterligare undersöka att fattiga barn dör medan rika överlever. Även detta kan dock beskrivas i olika termer, mer eller mindre avslöjande och lönsamma.

En miljon barn dör av malaria

Malarian ökar i världen, hör vi på Ekot (
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=405262 ) . Det är myggornas fel, och möjligen bekämpningsmedlens, ty myggorna har blivit resistenta mot dem, får vi höra. Att utrota myggor med kemikalier innebär dock att samtidigt dra undan ett trappsteg i hela det ekologiska systemet där även myggätande fisk och fågel har sin plats (och än så länge även människan) . Ur askan i elden, alltså.

Dock nämns naturligtvis inte att den som är HIV-positiv (eller antas vara det) och som dör i malaria ska diagnosticeras som död i den sk AIDs-epidemien och hamnar i statistiken över AIDS-döda. Ty så är AIDs-diagnosen konstruerad av de hälsovårdande myndigheterna, dvs läkemedelsindustrin. (Om detta har vi skrivit i SIEMs magasin flera tidigare år) Siffran ”
en miljon barn döda i malaria” torde alltså vara en betydande underdrift, ty ingen vet hur många malariafall som döljs under AIDS-diagnos)

I början av seklet förekom malaria fortfarande i Sverige, och malariamyggan finns fortfarande kvar här. (
http://www.miljomedicin.gu.se/Kap4_1-B%d6TTmikro.htm ) Anledningen till att vi svenskar inte längre hemsöks av denna farsot är - enligt samma källa - varken vacciner eller DDT - utan att klimatet på våra breddgrader blivit svalare, så att malariaparasiten inte längre kan överleva här.

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att en
miljö- eller klimatförändring - t ex uppvärmning - kan och bör leda till ökad malariaspridning. Den ökande malarian kan sedan diagnosticeras som en ökad AIDs-dödlighet.

Detta kan naturligtvis uttolkas som ett behov av mera insektsmedel och mera AIDs-mediciner, även om det är långsökt. Långsökt men lönsamt för den industri som styr vår medicin och våra media, och därmed också styr våra politiker och världen.

Alternativen till sådan malariabekämpning heter kanske global återhållsamhet med klimatpåverkande miljöingrepp, samt jordförbättring och återgång till traditionell vattenreglering i de varmare länderna. Men sådant kräver ju bl a att de lokala jordbrukarna får vara i fred för krig och maktspel om råvaror, samt slipper dumpning av billiga livsmedel från väst. Och sånt går ju inte för sig, som alla vet.

Så hellre döda svarta barn ...

Men här hörs inga ministrar eller soffpratare tala om strukturell rasism. Vill svartingarna kontrollera sin mark och sina råvaror handlar det ju om nationalism, eller kanske islamisk fundamentalism eller andra otäckheter som hotar globaliseringen. Och om inte terroristerna släpper oljan ifrån sig godvilligt så får väl myggen göra jobbet och äta upp dem.

Vita barn hamnar ju sällan i Sing Sing.

Trädet april 2004

Ulf Brånell

Kina: Barn avled av uselt mjölkpulver
SVT 17 april

Fler än 50 barn har avlidit i Kina sedan de matats med mjölkpulver av usel kvalitet, skriver Beijing News, u
ppger SVT som också anger att mjölkpulvret inte ens innehöll en tredjedel av det föreskrivna näringsvärdet.

Mellan 100 och 200 småbarn som matats med pulvret fick vad läkarna kallade "storhuvudsjukan". De insåg först inte att barnen var undernärda utan konstaterade bara att huvudena blev stora medan kroppen var skinn och ben.

SIEMs kommentar : Exemplet är belysande inte bara för livsmedelsindustrins moral, utan också för den moderna medicinens kunskapsnivå och mystifiering av hälsofrågorna. Den s k vetenskapen känner inte igen tecken på näringsbrister och förgiftningar, utan uppfinner i stället nya sjukdomsdiagnoser på löpande band.

I Sverige har vi ju också haft den intressanta situationen att svenska barnläkare i samarbete med barnmatsindustrin under årtionden försett mjölkersättningen med på tok för höga glutennivåer. Syftet var då att ”provocera fram” den latenta glutenallergin hos spädbarn, så att den skulle upptäckas. Man får säga att de lyckades väl, ty glutenallergin blev ju en epidemi - till stor del alltså läkarproducerad. Läs Salomon Schulmans artikel, refererad i /siem/glutenintolerans.html

Genom att förgifta människor eller undanhålla dem nödvändiga näringsämnen kan den moderna livsmedels- och kemiindustrin alltså skapa intressanta nya sjukdomar. Ibland blir den avslöjad, men oftast kan bedrägeriet pågå under årtionden och ge god marknad för olika kemiska läkemedel.

Begreppet välfärdssjukdom bör alltså uttolkas något annorlunda än vad sjukvården brukar göra. Det som brukar kallas välfärdssjukdomar utgörs i själva verket av kroppsliga reaktioner på skador, näringsbrister och förgiftningar, vilka sjukvården finner en lönsam marknad i att skapa, diagnosticera och underhålla, i stället för att förebygga och bota.

Småbarn blev försökskaniner - Utnyttjades av medicinföretag
Ämne: Från Aftonbladet 5/4

Flera stora läkemedelsföretag har testat farliga hiv-mediciner på småbarn.
- De behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav. Glaxo Smith Kline och andra läkemedelsjättar har använt barn så pass unga som tre månader som försökskaniner vid medicinska tester, uppger brittiska The Observer.
.....
New Yorks hälsomyndigheter har nu inlett en undersökning om anklagelserna om att minst 100 barn på hemmet användes i minst 36 experiment. Vissa av dessa tester undersökte hur "giftig" hiv-medicinen var. Andra tester prövade hur sexmånaders bebisar reagerade på en dubbel dos av
mässlingsvaccin. Barnen har också testat hiv-medicinen AZT.

Tremånaders baby
Vid ett test som betalades av Glaxo och konkurrenten Pfizer testades "långtidssäkerheten" gällande antibakteriella mediciner hos tre månader gamla bebisar, enligt tidningen.
- Barnen behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav, ordförande för Alliance for human research protection.
- Detta är några av de mest sårbara personerna i landet och det förefaller som att det finns en policy som ger läkemedelsföretagen tillgång till dem. ..

SIEMs kommentar: Sedan Hitlers koncentrationslägrer stängdes har läkemedelsindustrin haft vissa problem med mänskliga försökskaniner. Senare tiders politik - och de avlatsbrev som USA skaffar sig när det gäller brott mot mänskliga rättigheter - har emellertid gett tillgång till värdefulla utvecklingsmiljöer för farliga och plågsamma experiment, t ex på Guantanamo och som ovan.

"Hundratals opereras för bröstcancer i onödan"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=258841

Så många som 1.000 svenska kvinnor per år kan behandlas i onödan för bröstcancer. Det hävdar norska forskare, skriver Svenska dagbladet.
....
Såväl svenska som norska mammografianhängare är skeptiska till resultaten.

- Det är svårt att värdera norrmännens analyser. Men det verkar vara alldeles för högra siffror, säger professor Ingvar Andersson, Socialstyrelsens mammografiexpert. Han medger samtidigt att kunskapen om överdiagnositk är otillräcklig.

SIEMs kommentar: Ofta framstår den sk vetenskapen, framför allt den medicinska, som en maffia med främsta uppgift att klämma mer pengar ur skattebetalarna till det egna skrået. Debatten om den kostsamma mammografin har nu pågått i många år, utan att den lika kostsamma forskningen har kunnat ge entydiga besked om den gör nån nytta eller ej. Det borde vara besked nog.

TBE -VACCINERING ?

Många vaccinerar sig i fästingbussen

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=258751

Fästingbåten kör snart i gång för femte året i rad, men redan nu turnerar den nya Fästingbussen runt om i Stockholmsregionen. Fästingarna, som trivs bäst i temperaturer mellan fem och femton grader, spås bli fler än vanligt i sommar eftersom vintern har varit förhållandevis mild.
...
- Ja, vi märker en stor efterfrågan. På bara tre dagar har vi vaccinerat cirka 900 personer, berättar Ulla Winnberg, verksamhetschef för Vaccin Direkt. - Det handlar mycket om tillgängligheten. Här slipper folk ringa, beställa tid och krångla. För drygt tvåhundra kronor får man en billig försäkring om man ska vistas mycket vid kusten, eller i skog och mark.
...

SIEMs kommentar: Niohundra personer a tvåhundra spänn i tre dagar - det ger ett lönsamt extraknäck om 60 000:-/ dag. ....DN tycker naturligtvis det är opassande att servera några fakta i anslutning till denna gratisreklam för vacciner i allmänhet och TBE-vaccin i synnerhet. Förutom de enskilda fall som vi av och till rapporterat om på SIEMs siter, kan vi dock ta fram FASS (www.fass.se) som utgångspunkt för lite studier över TBE-vaccinet.

Kontraindikationer
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, äggvita eller mot något hjälpämne.
TBE-vaccinet skall ej ges till patienter med akut feberinfektion.

Varningar och försiktighet
Feber kan inträffa hos barn, speciellt efter den första dosen. Febern avtar vanligtvis inom 24 timmar. I fall av känd eller misstänkt autoimmun sjukdom måste risken för eventuell TBE-infektion vägas mot risken för vaccinationens ogynnsamma inverkan på sjukdomen. Hos patienter med nedsatt immunförsvar, inklusive de som får immunosuppressiv behandling är det möjligt att vaccinets skyddande effekt försvagas eller uteblir.

Eftersom vaccinet kan innehålla ej detekterbara spår av neomycin och gentamicin pga att dessa substanser används under tillverkningen, skall det användas med försiktighet hos personer som är överkänsliga mot dessa ämnen.”

SIEMs kommentar: Här medger FASS alltså att vaccin kan inehålla ämnen som inte ”kan detekteras” på förhand men ändå¨kan ge mer eller mindre livshotande reaktioner hos individen. Var alltså beredd på överraskningar! Och hur i herrans namn injicerar man ett vaccin ”med försiktighet”?

(FASS)” Graviditet Kategori B:2. Relevanta humandata om användning under graviditet och lämpliga djurreproduktionsstudier saknas. Därför ska vaccinet bara ges under graviditet när det anses viktigt att ge skydd mot TBE-infektion och efter noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet.”

SIEMs kommentar: Eftersom studier saknas vet man alltså inte heller när under graviditeten som vaccinet kan åstadkomma skador: Fertila kvinnor bör alltså överhuvudtaget undvika vaccinet - de kan ju redan vara gravida utan att ännu veta om det. Å andra sidan finns ju många djurstudier som visar att vissa djur mår bra av TBE, utan någon som helst vaccinering - t ex fästingar. Vad ytterligare djurstudier skulle tillföra denna bottenlösa okunskap är obegripligt.

(FASS) ”Amning Grupp IVa. Uppgift saknas om Vaccin mot fästingburen virusencefalit passerar över i modersmjölk Därför ska vaccinet bara ges under amning när det anses viktigt att ge skydd mot TBE-infektion och efter noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet.”

SIEMs kommentar: Hur man - här liksom tidigare - ska kunna göra ”en noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet.” när riskerna är okända, är en så otrolig logisk kullerbytta att den bara kan passera inom det medicinska skrået.

(FASS) ”Biverkningar
Lokala reaktioner vid injektionsstället såsom erytem, svullnad och smärta kan uppträda. Även svullnad av de regionala lymfkörtlarna samt systemiska reaktioner såsom feber (38°C), trötthet, illamående, kräkning, övergående kliande utslag, muskel- och ledvärk och huvudvärk har observerats. Feber >38°C kan inträffa hos barn, speciellt efter den första dosen. I enstaka fall kan febern stiga till >40°C varför ett snabbt insättande av antipyretisk behandling rekommenderas vid behov. Feberkramper har rapporterats i mycket sällsynta fall. Symtomen avtar vanligtvis inom 24 timmar. Från och med den andra dosen, är det mycket sällsynt att feberreaktioner observeras.

I kliniska studier var frekvensen >1/100 efter den första vaccinationen. Av över 10 miljoner applikationer världen över har symtom rapporterats i följande frekvenser varav alla varit övergående:

Mindre vanliga (1/100 - 1/1000)
Allmänna: Feber (>38°C) under mindre än 24 timmar, influensaliknande symtom.
Neurologiska: Parestesi, huvudvärk och/eller cervikal smärta, ostadig gång, somnolens.”


SIEMs kommentar: Litet räkneexempel: Av Sveriges nio miljoner människor drabbas årligen 50- 100 personer av TBE, med kortare eller långvarigt sjukdomsförlopp. Så här beskrivs sjukdomsförloppet i DN-artikeln:

Sjukdomsförloppet har två faser: den första, med feber och värk, infaller en vecka efter smittoöverföringen och varar ungefär fyra dagar. Efter ytterligare en vecka kommer den andra fasen, vilken innebär infektion på centrala nervsystemet, men det är som sagt inte alla som drabbas av den. Särskilt barn tillfrisknar ofta utan bestående men.”

Se även http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2365.aspx )

De flesta naturligt TBE-sjuka tycks alltså klara sig med ungefär någon veckas sjukdomssymtom, ca 30% ( = 15-30 personer) får dras med långvarigare sviter.

Men om alla nio miljoner svenskar skulle vaccineras och de alltså drabbas av biverkning enligt ovan (1/100 - 1/1000) motsvarar detta minst 9000-90000 akuta sjukdagar dvs minst 25-250 helårssjuka till följd av vaccineringen. För att ge 98%-igt skydd sägs man vidare behöva 3 vaccineringar, samt en ”booster”-dos vart tredje år. Rimligen måste då siffrorna över biverkningssjuka ovan justeras uppåt i motsvarande mån, uppskattningsvis till 75-750 helårssjuka.

Som grädde på moset fortsätter FASS:

Sällsynta biverkningar (<1/1000)
Hud: Pruritus, klåda.
Gastrointestinala: Kräkning, illamående.
Muskuloskeletala: Myalgi, artralgi.
Neurologiska: Yrsel, konvulsioner, hyperestesi, neuriter.
Ögon: Diplopi, fotofobi, ögonsmärta.

I mycket sällsynta fall (<1/10000) har andra störningar av det centrala och perifera nervsystemet rapporterats varav alla varit övergående.

Vaccination kan orsaka en försämring av autoimmuna sjukdomar, såsom multipel skleros eller iridocyklit. Ett temporalt samband mellan TBE-vaccination och utveckling av encefalit har också konstaterats i mycket sällsynta fall.
Inkludering av ovan nämnda symtom behöver inte nödvändigtvis betyda att vaccinet orsakat de rapporterade biverkningarna.

SIEMs slutkommentar till TBE-vaccineringen:

Om nio miljoner svenskar vaccineras och 1/10 000 drabbas av autoimmuna eller neurologiska störningar enligt ovan, handlar det i vart fall om 900 personer - ( utöver de tidigare beräknade 25-250 sjukåren )att jämföra med de 15-30 personer med kroniska sviter efter TBE som den naturliga sjukdomen synes ge ) ! Eventuellt får de 900 multipliceras ett antal gånger, beroende på antalet distribuerade vaccindoser, boostrar och vilka biverkningssjukdomar som inräknas.

DN:s enkät visar att var fjärde tillfrågad ämnar vaccinera sig, eller som de intalas av Fästingbåtens chef: ”ta en billig försäkring”. En sådan inbrottsförsäkring innebär att lämna husnyckeln till rövare och banditer.

Vi har ovan enkelt visat att TBE-vaccineringens skadeverkningar med bred marginal överstiger dess förtjänster. Ingen ska dock förledas att tro att dessa enkla fakta på något sätt kommer att uppmärksammas bland läkare, politiker eller massmedia - eller som det snarast borde: av polisen. Sådana sk nyheter saknar s k nyhetsvärde , ty de betyder att medicinens bondfångarkonster blir mindre lönsamma och kan råka i vanrykte. Man biter inte den hand som föder en.

Svenska folket behöver inte något vaccin mot TBE, de är sjuka nog som de är. Däremot behöver vi snarast ett vaccin mot hjärnförlamning hos politiker, läkare och journalister. Är det bara effektivt får vi vara beredda att riskera åtskilliga biverkningar.

Den fass-artade uppmaningen till ”noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet” för tankarna till en av de avslutande replikerna i Jurassic Park, där hjälten efter att ha med knapp nöd räddats ur käftarna på Tyrannus Rex sarkastiskt meddelar parkägaren att ”Efter noggranna överväganden har jag beslutat att inte rekommendera Er park...:”

 


(Favorit i repris: Bild från SIEMs månadsmagasin oktober 2003 )


Naturligtvis borde denna typ av jämförelser göras också av andra vacciner - den underliggande teorin är den samma för hela barnvaccineringsprogrammet och många andra populära vacciner. Men vad gäller många sådana vacciner har invändningsfria jämförelser och beräkningar närmast helt omöjliggjorts, genom vaccinerings-obligatorium, mixtrande med anmälningsskyldigheter, diagnoskriterier och statistikföring. (För ett par år sedan detaljstuderade vi dessa bedrägerier i samband med kikhostevaccineringen ). Vad gäller TBE är möjligheterna till riktiga jämförelser dock något bättre, bl a därför att man (tack och lov) ännu inte lyckats införa obligatorisk massvaccinering. Och då ser alltså resultatet ut som bilden visar.

Att ökade sjukvårdsinsatser åtföljs av ökad sjuklighet behöver alltså inte vara något mysterium för någon.

Men eftersom många politiker och journalister lever och uppbär arvode på att försälja och pracka på oss detta sjukvårdselände, så lär inte heller ovanstående argument återges i ”politiskt korrekta” media. Återstår för den enskilde att lära sina barn att noga skilja på fästingbussar och Hemglass. Det gäller liv eller död.

Veterinärer mot vaccinationer
http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3588457.stm

Det torde bli allt svårare att åberopa djurförsök för att underbygga vaccinpropagandan, Veterinärer protesterar mot meningslösa och skadliga vacciner som de betraktar som bedrägeri :

”The present practice of marketing vaccinations for companion animals may constitute fraud by misrepresentation, fraud by silence and theft by deception”
Vets' group


MOTGIFT v 14 Om poliovaccinering och dess motståndare mm

Att lära sig något som är logiskt sammanhängande, praktiskt användbart och stämmer med verkligheten - det är enkelt. Att lära sig något som är logiskt självmotsägande, praktiskt oanvändbart och inte stämmer med verkligheten - det är svårt och arbetsamt, och tar lång tid. Den längsta - och omvittnat jobbigaste - utbildning samhället f n tillhandahåller är läkarutbildningen. I utbyte för detta mödosamma slit ger läkarutbildningen i vart fall pengar och status

Medicinsk journalistik är därför populärt. Nästan varje pryoelev på redaktionen kan uppträda som medicinsk expert, och mottaga allmänhetens beundran. Allt han behöver göra är att återge vad han hört läkare eller företrädare för den sk medicinska vetenskapen säga. Någon egen undersökande journalistik eller kritisk granskning av medicinsk propaganda förekommer överhuvudtaget inte på massmedias redaktioner. Ty medicin anses vara så komplicerat att det endast kan förstås av dem som är verkliga ”experter” - dvs tillhör det medicinska skrået. Allt som kan krävas av en journalist är att han håller mikrofonen i lämplig höjd, så att experterna kan få ut sitt budskap.

Så har vi nu under ett halvår matats med sk nyhetsnotiser om det märkliga vaccinmotståndet i Norra Nigeria. Vi får i notis efter notis lära oss att där uppe bor ena märkligt efterblivna muhammedanska svartskallar som - som vanligt när det gäller muhammedaner och svartskallar - inte begriper sitt eget bästa. Som tur är har världssamhället förbarmat sig över dem och och vill i sin godhet alldeles gratis poliovaccinera deras barn. Och dessa svarta stenåldersstollar vägrar, och har en massa okunniga invändningar och fördomar mot den moderna vetenskapens landvinningar.

Ungefär så kan vi förstå det entydiga mediala budskapet om vaccinmotståndet, som nu trummas ut över världen. Att det finns en annan sida av saken, och att det skulle vara en journalistisk uppgift att finna och föra ut den - det ligger tydligen helt utanför mediaredaktionernas föreställningsvärld. Av detta kan man lära mycket när det gäller sk nyhetsförmedling.

Som tur är kan man på Internet själv ta del av enstaka vaccinmotståndares erfarenheter, Vi har tidigare i Motigft citerat ett brev från Kihuru Nkuba om vaccinkampnjerna i Uganda,. Läs också hans berättelse och argument på
http://www.whale.to/a/nkuba.htm

... And according to the information I had, there was really no polio in Uganda. There had been no polio. I grew up to be twenty five. I didn't see anybody with polio. I started seeing polio when I went to the cities where polio vaccination had taken place. ..

..And then I started asking myself - humanity has lived in Africa for 5.5 million years from the stage of Australopithecines to Homo sapiens. Polio vaccination in Uganda started in 1963. So if we were all to die of polio like the Minister of Health was telling us, we would have died by 1963 and it would have been 'case closed'.”


En underbar paradox är att läkarvetenskapens argumenterar för vaccinkampanjerna i Nigeria (och Indien) med att man slutligen vill utrota polion från jordens yta. Vad man emellertid inte nämner i samma andetag är att åtskilliga hundra poliofall inträffar varje år i de ”civiliserade” länderna. Orsaken till dessa poliofall anges vara - ja just det - poliovaccinering.

Att få dessa resonemang att gå ihop - det kräver mycket lång och hög medicinsk utbildning ......

http://www.whale.to/m/genocide.html

Sjukhussjukan utom kontroll i Stockholm
DN 13 april
”....

I STOCKHOLMS LANDSTING är 550 patienter just nu smittade av mrsa (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) , motståndskraftiga bakterier.
....
Det saknas samordning, hygienen är dålig, provtagningarna ibland
felaktiga. Det talas även om olika bakteriestammar i sammanhanget vilket
gör situationen förvirrad. ..
ENLIGT SOCIALSTYRELSENS chef Kerstin Wigzell finns bara en lösning.
- Det är uppenbart att det behövs investeringar. Jag inser att det är smärtsamt för landstinget, men det här är en grundläggande patientsäkerhetsfråga, att man inte ska bli sjukare av vården än man var innan.”

SIEMs kommentar. Sedan detta skrevs har Kerstin naturligtvis fått övergå till andra uppgifter. Hon hade uppenbarligen inte förstått att man inte får såga av den gren man sitter på. Vilka katastrofer skulle inte kunna inträffa om sjukvårdens patienter började tillfriskna, i stället för att som vanligt bli allt sjukare under ökande vårdinsatser?

Kaffedrickare bättre skyddade mot Parkinson

UT 20 apr 2004~
”... Förutom koffeinintag har forskarna undersökt en rad andra faktorer som tros ha koppling till risken att utveckla den obotliga nervsjukdomen. Bland annat verkar det som att personer som en eller flera gånger blivit misshandlade till medvetslöshet löper större risk än andra att drabbas. Långvarigt bruk av vissa sömnmedel, ångestdämpande eller antidepressiv medicin ökar också risken, enligt ett pressmeddelande rån Linköpings universitet. ”

SIEMs kommentar: Tidigare har fem arbetare i Vargön fått sin s k Parkinson-sjukdom klassad som arbetsskada, orsakad av antimögelgifter i de livsmedelsförpackningar(!) man tillverkat. Den mystik som medicinen försökt odla runt Parkinson, Alzheimers och andra hjärnskador börjar flagna - och därmed de medicinska förtjänstmöjligheterna. Den gamle Parkinson har överhuvudtaget inte med saken att göra, det vi kan se är människor vars hjärnor utsatts för fysiskt våld och kemiska skador, en del av dem under tillsyn och godkännande av företagsläkare och annan sk expertis, som haft intresse av att fördunkla sammanhangen. Kanske skulle den hellre kallas Muhammed Alis sjukdom, så kunde man åtminstone förstå något om sammanhangen.

Det samma kan vi se när det gäller de flesta s k sjukdomar som lanserats under åren: Bakom dem finns skador i form av trauman, näringsbrister, förgiftningar, som medicinen vägrar att erkänna. Det ger större förtjänstmöjligheter för det medicinska skrået att uppfinna mystiska ”sjukdomar”, som antas ha en egen dynamik och uitveckling, och som ska bekämpas med ytterligare kemiska gifter och rituella stympningar.

En lungas kamp mot avgaserna
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=250787

Fotografen Lennart Nilsson har - sig själv kanske ovetande - bidragit till att sänka några av medicinens omhuldade myter. Hans bilder visar hur sotpartiklar tar sig in i lungornas alveoler och vad som händer med dem där.
...

Det kan vara förklaringen till att fler patienter med hjärtproblem strömmar in till sjukhusens akutmottagningar, just de dagar när halten av luftföroreningar är som högst.

Bilderna visar också hur en vit blodkropp från kroppens immunförsvar försöker attackera sotpartiklarna och äta upp dem. Genom de vita blodkropparnas arbete kommer en del av partiklarna upp igen, som slem i vårt svalg. Men några stannar kvar i lungor och blodkärl och orsakar inflammationer. Sotpartiklarna drar också med sig cancerframkallande ämnen.

Forskarna börjar allt tydligare se sambandet mellan avgaserna och astmatiska problem, hjärt- och kärlsjukdomar och antagligen också lungcancer.

- De här partiklarna finns överallt i tätorterna, framför allt i gatumiljön. De förekommer definitivt i våra lungor. Det kan man se vid obduktioner, säger docent Per Gerde vid Institutet för miljömedicin.

SIEMs kommentar: Slembildning, inflammation, hosta och cirkulationsproblem är alltså kroppens normala reaktioner på att skada genom luftföroreningar. Men när hörde du någon senast bli sjukskriven p g a luftförorening? Nej, sådan diagnoser ger alltför dålig marknad för antibiotika och influensavacciner. Och varför i all världen ska hostdämpande medel anses vara läkemedel - när hostan hjälper till att avlägsna partiklar som annars kan stanna kvar i lungorna och skapa irritation o t o m cancer? Vi minns den medelålders mannen, som under hela sitt liv plågats av kronisk hosta. En jul slutade han plötsligt att hosta och alla förundrades. Ett drygt halvår senare var han död i cancer.

Minns gärna SIEMs kommentarer om SARS och andra asiatiska luftvägsinfektioner för ett par månader sedan.

Rengöringsmedel kan ge cancer
DN 23 april
Kemikalieinspektionen vill förbjuda ämnen som innehåller fluor. Kemikalieinspektionen överväger ett förbud mot en stor grupp av ämnen innehållande grundämnet fluor. Ämnena finns i bland annat
i rengöringsmedel, impregneringsmedel och brandsläckare. De kan i värsta fall orsaka cancer och störa fortplantningen.

SIEMs kommentar:
Kanske får vi då äntligen också slut på de i dag närmast ofrånkomliga fluortillsatserna i tandkrämen, samt de välvilliga giftdrypande fluortanterna. Men SIEMs trogna surfare borde väl sedan länge varit uppmärksammade på riskerna t ex genom
http://www.klokast.se/siem/Fluorbroschyr,html
eller
http://hem.passagen.se/globalworld/professorn_olov_lindahl.htm


Faran med antidepressiv medicin för unga mörkas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=257763&previousRenderType=6

Läkemedelföretagen mörkar allvarliga biverkningar av medicin mot depression hos barn och ungdomar. Två preparat som säljer mest i Sverige hör till de farligaste.

I Sverige får omkring 10 000 patienter under 18 år antidepressiv medicin, så kallade SSRI-preparat. Antalet har fördubblats de senaste fyra åren trots att ingen av medicinerna är godkänd för behandling av barn. Nu kan brittiska forskare avslöja att flera av de vanligaste preparaten gör mer skada än nytta....

SIEMs kommentar: Att kemiska läkemedel gör mer skada än nytta har folk med förnuftet i behåll vetat under lång tid. Farorna mörkas inte bara vad gäller antidepressiva medel, utan närmast vad gäller alla patenterbara - och därmed lukrativa -kemiska preparat. Vad gäller antidepressiva medel har vi på SIEMs site varnat i åratal för den hämningslösa läkarpropagandan. Men så länge det finns miljardbelopp att tjäna, samtidigt som det tar många år (och forskningsanslag som sitter långt inne) att få fram ”vetenskapliga” bevis på medlens farlighet, så kommer cirkusen att fortsätta.

Ett antal läkare har under senare år framträtt i massmedia och vurmat för en ökad användning av de undergörande antidepressiva medlen, särskilt bland unga. Vem i vårt avlånga land tar på sig att undersöka dessa läkares moral och ev ekonomiska intresse av att sprida denna propaganda? Sannolik ingen - ty det medicinska skrået tillhör ett ansvarsbefriat frälse.

Gravidas bruk av antidepressivt kan öka risk för kramper hos nyfödda
SR texttv tisdag 13 april 2004
Nyfödda, som har mammor som använt läkemedel mot depression under graviditeten, får oftare än andra nyfödda barn andningssvårigheter, lågt blodsocker och kramper. Det visar en ny svensk studie, enligt Upsala Nya Tidning.

Professor Bengt Källén vid Lunds universitet, som har gjort undersökningen, säger till tidningen att läkare bör vara återhållsamma med att skriva ut antidepressiva läkemedel till gravida. Men han säger också att en obehandlad depression i många fall ändå kan utgöra en större risk för det väntade barnet än den påverkan som medlet kan ha.

SIEMs kommentar: Om det inte vore så tragiskt så skulle man uppskatta komiken mer: I stort sett varje gång en vetenskaplig undersökning tvingas konstatera att läkemedel är giftiga, så påstår forskaren - utan några vetenskapliga belägg - att det är minsann ännu farligare att avstå från dessa gifter. I stället för att tala om vad han har funnit i sin forskning så ägnar han alltså tillfället åt att prata om och påstå saker som han uppenbarligen inte studerat. Verkligheten är dock i de flesta fall densamma som vi ovan beskrivit vad gäller TBE-vaccinet.

Kvinnor som vill bli gravida bör inte äta insjöfisk
SR Text tisdag 6 april 2004

Kvinnor bör undvika att äta insjöfisk redan när de planerar att bli gravida, visar en ny studie. Stor konsumtion av insjöfisk ger nivåer som skulle kunna skada ett foster och därför är det viktigt att kvinnor inför och under en gravididet och när de ammar inte äter insjöfisk...

SIEMs kommentar: Här är det minsann inget trams om att fisk ändå kan vara nyttigare än annan föda som mödrarna kan tänkas stoppa i sig i brist på fisk. Fisk är alltså farligt medan antidepressiva medel är nyttiga för gravida, enligt dagens vetenskapare. Vi förstår forskarnas oro för fiskätandet: De kanske tror på talesättet att vanligt folk blir intelligenta av att äta fisk,. Nån större olycka kan vetenskapen nog inte råka ut för.

Höga halter bly och arsenik i hälsokostpreparat
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=256800&previousRenderType=1

Ett hälsokostpreparat som säljs i Sverige är hälsofarligt. Det är Livsmedelsverket i Uppsala som konstaterar att preparatet vulkansand innehåller höga halter av bly och arsenik, skriver Upsala Nya Tidning.
...
- Personer som sätter i sig vulkansand utsätter sig för hälsofara. Särskilt utsatta är foster och barn, säger statsinspektör Gitte A Eskhult till UNT. Livsmedelsverket kan trots produktens hälsorisker inte förbjuda den. Däremot kan landets kommuner förbjuda försäljning i butik.

SIEMs kommentar: Vulkansand kan väl inte med bästa vilja i världen kallas ett livsmedel, och falla under livsmedelsverkets fögderi? Den ska inte upptas genom tarmväggen och föras ut i blodbanan , och den enskildes användning torde väl vara rätt kortvarig. Tanken är ju rimligen - till skillnad mot livsmedel - att vulkansanden i stort sett ska vandra ut ur kroppen oförändrad och utan att ha avlämnat något på vägen. En kemisk analys av t ex en gastroskopiutrustning som ska färdas genom tarmkanalen, torde också medföra Livsmedelsverkets bannbulla.

Samma halter av tungmetaller i ett näringsämne som ska brytas ned och tas upp av kroppen vore naturligtvis betydligt mer bekymmersam. För att inte tala om den livslånga exponering av tungmetaller som t ex tandfyllningar kan ge. Men olika gifter i olika sammanhang faller under olika myndigheter, som vi kan se, och utrymmet för logik i samhällets samlade gifthantering är ju synnerligen begränsat.

Nu finns det ju fortfarande ogiftiga tarmreningsprodukter att tillgå, se t ex /siem/tarmrening.html

MOTGIFT v 17

Hej Ulf! M här igen. Ja jag vill inte besvära i onödan, men nu känner jag att jagbara är tvungen att skriva och höra med dig lite. Den här gången gäller det mina barn.

Efter att nyligen ha fått en andra kallelse till tandläkarkoll för min förstfödde (den förta kallelsen avböjde jag, ”vi väljer privat”, den andra likaså, men det var bara andra avböjandet som hörsammades), ville jag ta reda på vad som verkligen gäller, lagligen, i fråga om BVC, barnläkarvård och barntandläkarvård. Så jag mailade runt lite anonymt till advokater och jurister, och naturligtvis blev svaret, som jag misstänkte, ”Visst, BVC, barnläkarvård och barntandläkarvård är frivilligt, men uttnyttjar du rättigheten att avstå, ja då blir du anmäld och får Socialen efter dig!”. Det är så sjukt att det är skrattretande. Man är ju helt omyndigförklarad som vårdgivare!

Som du kanske minns är jag hängiven anhängare av New Medicine, och har alltså en fullständigt annorlunda syn på hur kroppen och själen (sam)fungerar, mot allt vad läkare och tandläkare heter har. Jag hade närt ett litet hopp om att jag kanske kunde få avsäga mig alla dessa undersökningar av mina barn trots allt - för det är oerhört frustrerande att tvingas sitta och ta emot käpprätta feltolkningar av ens barns ”status”, och uppepå det tvingas acceptera lika felaktiga ”behandlingar” (giftpreparat eller annat symptom-manipulerande) av vad som i mina ögon är helt naturliga små fenomen, menade att tas om hand på biologiskt vis - men jag har alltså i praktiken inget val, även om det så vackert heter så.

Hur sjutton gör du själv? Går dina barn på BVC, barnläkarkoller och barntandläkarkoller? Om de gör det, hur hanterar du alla bakvända tolkningar och ”behandlings”pådyvlanden? Om inte, hur har du hanterat opponeranden från BVC, läkare, tandläkare och Socialnämnd?

Nu har vi visserligen gått över till antroposofiskt BVC, och det är ju himmelsvid skillnad mot den vanliga, men ibland känns det lite som ”skolmedicin light”, jag har ju en Hamersk grundsyn, och det har ju inte de. Så till tandläkare. Det finns ju ingen alternativ sådan, vad jag vet. Som sagt hade jag tankar på privat barntandläkare, men nu när jag tänkt efter - är det någon mening? De kör väl samma race, rispar och drar och strålröntgar de känsliga små, sedan giftbedövar med stick som smärtar, och borrar upp små oskyldiga, självläkande hål utan pardon, och gjuter giftblandningar i, av vad slag det vara må som är på modet.

Nej, jag känner mig verkligen maktlös som förälder i detta avseende. Jag har alltså ingen makt att skydda mina barn från känslomässiga och fysiska angrepp från sjukvårdsmyndigheterna, det är så man känner sig förlamad. Jadå, jag har säkerligen något av en Hamersk konflikt igång i kroppen på grund av detta… Jag tror jag känner mig mest nojig för det här med tand”koller”. Det kryper i mig vid tanken på att tvingas se på medan missledda personer våldför sig på mina barns känsliga munhålor och fyller dem med olika gifter.

Vad kan man göra? Finns det något man kan göra? Att undvika hål går inte, för även om jag som mamma är noggrann med deras diet och med att låta dem ”bita ifrån”, så är inte alltid andra människor i deras närhet det. Tar tacksamt emot dina funderingar och råd,

M, upprörd mamma till två små barn


Förresten, jag glömde nämna att jag nu har startat ett svenskt diskussionsforum för New Medicine. Adressen dit är http://groups.yahoo.com/group/nya-medicinen/ utifall du skulle vilja länka till den.

Hej !

Ja, vad ska man svara? Själv är jag sedan länge över "vårdnadsansvarig ålder" , och kan med vemod se tillbaka på en tid då jag inte visste bättre. Dagsläget är ju precis som du beskriver det, emigration är ju en möjlighet, opinionsbildning och samarbete med likasinnade en annan , dock mindre snabbverkande. En tredje möjlighet är ju att vara så¨besvärlig och ställa så mycket frågor, invändningar och kräva så mycket garantier inför varje åtgärd att vårdapparaten ger upp och helst ser att man stannar hemma

Jag publicerar gärna ditt mail /ev redigerat / som en kontaktmöjlighet för likasinnade - ty det finns en hel del VVV - vi som vägrar vård.... Får jag det? M v h SIEM/Ulf


Är motstånd förbjudet?

I ett rättsamhälle krävs att man i förväg kan veta om en viss handling är olaglig eller ej,. Det råder alltså förbud mot godtycklig bestraffning i efterhand. Likväl kan vi att mailet ovan se att bestraffningen kan bli hård om man utnyttjar sina lagstadgade friheter - t ex att vägra vård.

I veckan meddelas också att fyra personer gripits i Sverige, misstänkta för att ha planerat våld mot amerikanska trupper i Irak. Samtidigt får vi veta att Saab ska sälja sin nya pansarvärnsrobot till de amerikanska styrkorna, för användning just i Irak. http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=402722

Är det alltså lagligt att planera, utrusta och försvara en våldsam och olaglig ockupation av annan stat, men olagligt att med våld motsätta sig samma ockupation? Inte en enda journalist i media verkar ha ställt frågan huruvida våldsamt motstånd mot ockupation är olaglig även enligt svensk lag. Sådant anses vi svenskar tydligen inte mogna att få veta.

På femtiotalet kunde vi dock läsa i våra telefonkataloger och i den lilla broschyren ”
Om kriget kommer” att ”varje meddelande om att motståndet ska uppges ska betraktas som falskt”. Tydligen är vi medelålders svenskar uppvuxna i en terroriststat. För att inte tala om norrmännen. Med dagens lagstiftning hade vi väl varit tvungna skicka tillbaka varenda förrymd norsk motståndsman till tyskarna över Kölen.

Överläkare misstänks för grovt fusk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=257714&previousRenderType=6
Tidigare professor på Karolinska institutet anklagas för att ha förfalskat forskningsresultat.

En överläkare på Karolinska universitetssjukhuset är misstänkt för mycket grovt forskningsfusk. Vetenskapsrådet kommer att utreda anklagelserna, som bland annat handlar om förfalskade patentansökningar, plagiat och lögner om djurförsök.


SIEMs kommentar:
Förr kunde folk säga ”Det vet jag, för det har jag läst i tidningen”. Fortfarande händer det att folk säger att ”Det vet jag, för det har jag läst i en forskningsrapport”.
Det är obegripligt att våra folkvalda politiker tvingar medborgare att överlämna sina kroppar till en hänsynslös korrumperad medicinsk diktatur.

Olle Johansson

I Falköping: Den 31 mars då professorn och forskaren Olle Johansson vid Karolinska Institutet kommer till Församlingshemmet.

För de som missade detta finns nu möjlighet att höra på detta via nätet, föreläsningen sändes i Radio Falköping på Lånfredagen och därför finns nu, om du har RealPlayer, möjligheten att lyssna till ett intressant men samtidigt skrämmande föredrag. "kommer våra barnbarn om två hundra år inte att kunna få någon avkomma"?
http://kvicksilver.org/ram/3G_.ram
mvh /PeO

Mer om Olle Johanssons forskning:
http://www.varbostad.se/ArticlePages/200307/30/20030730154207_VB/20030730154207_VB.dbp.asp


Vård med kristen inriktning ingen rättighet
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=403017

Kristen vård är ingen rättighet. Det har Europadomstolen slagit fast efter en förfrågan från den nu avlidne medlemmen i Frälsningsarmén Börje Lundgren, som kämpade för att få vård på ett vårdhem med kristen profil.

Kommunen sa nej och ärendet hamnade efter lång rättslig behandling i Europadomstolen, som nu konstaterat att kristen vård inte är en rättighet.


SIEMs kommentar: Nej, så länge vård överhuvudtaget inte är någon rättighet, så torde inte heller kristen vård vara det. Än värre lär det väl vara för de som antagit vegetariska, ekologiska eller andra riktlinjer för sin livsstil, den dag de blir beroende av offentliga omsorgerna - dvs de enda som vanligt folk har råd med. Aspartamsaft, falukorv med stuvade makaroner och Nikkaluoktasoppa - det blir en fest att se fram mot , gubbar och gummor!

EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter
http://www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=403719

EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter. Det visar en biokemisk undersökning av blod från ett 50-tal parlamentariker som Världsnaturfonden WWF låtit genomföra. Totalt hittades 76 av de 101 miljögifter som forskarna letade efter. I blodet från Miljöpartiets Inger Schörling från Gävle hittades 38 olika miljögifter.

Förutom höga halter av det välkända miljögiftet PCB hade hon också flamskyddsmedel i blodet - alltså en ny typ av miljögift med ännu outforskade effekter på människokroppen. Undersökningen utfördes som en del i kampanjen för det förslag till hårdare kemikalilagstiftning som ska upp till behandling EU-parlamentet.

SIEMs kommentar: Att våra EU-parlamentariker ofta är fulla av skit kan inte vara nån nyhet för dem som följt debatten om kosttillskotten. Friska gärna upp minnet inför EU-valet genom att läsa SIEMs magasin från våren 2003!

Aspartamproducenter stäms i USA
http://www.wnho.net/aspartame_lawsuits.htm

Aspartambrev från P

Ursäkta och förlåt att jag stör igen :-) Fick den här intressanta länken om att aspartamfirmor blivit stämda i Kalifornien från "tant Huldas" forskningsgrupp. En annan länk om aspartam på hennes sida påstår att om man dricker en liter aspartamsötad dryck om dagen så har man fått 8 gånger det rekommenderade intaget för träsprit (metanol). Det anser EPA (Environmental Protection Agency) i alla fall. Ni som har småbarn i närheten. Skippa allt som innehåller aspartam. Det finns t.o.m. i vissa multijuicer och yoghurt :-(

http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2004/04/09/aspartame_neurotoxic_coca_cola_pepsi_nutra_sweet_sued_in_california.htm

Aspartambrev från J
Hej Ulf! Kom just tillbaka från en 6 dagars trip till Las Vegas... det som slog mig mest var att jänkarna drack så ini helvete med aspartan... konstant... men också att de är så totalt maskin(ifierade) som mental capita... all kommunikation går i princip bara ut på sälj / köp beteende... / J 

Denis Burkitt
Jag håller på med en hemsida om Burkitt, mycket intressant person och allra helst de forskningsrön han kom fram till. Läs mer om Burkitt här:
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/2199.html
mvh L


MOTGIFT v 16

I diskussionen om ”riktig” eller ”alternativ” läkekonst utgår båda sidor vanligen från att skolmedicinens effektivitet är bevisad, frågan är vilka krav på bevis som ska ställas på den farliga alternativmedicinen. Denna utgångspunkt är klart felaktig. I själva verket är värdet av de flesta skolmedicinska metoder obevisade, medan deras skadlighet mörkläggs. Det är bl a därför som vaccineringsfrågan har blivit så central: Obevisad nytta och mörklagda skador är regel - inte undantag - inom medicinen. Den som - på goda grunder - ifrågasätter vaccinationerna tvingas snabbt att med samma logiska grunder ifrågasätta hela det medicinska systemet. Då kan det bli fråga om en stor och smärtsam omprövning.

En av de få studier som på ett metodiskt korrekt sätt sökt värdera skolmedicinska metoderna refereras i DN september 2000 (länken numera utgången) : En engelsk studie genomfördes på 200 patienter


..Alla hade diffusa symtom (hosta, trötthet, yrsel, smärta). Hälften av patienterna blev vänligt bemötta hos doktorn, de fick en diagnos (luftvägsinfektion) och en prognos (doktorn försäkrade att de snart skulle bli bra). Den andra hälften fick ett mer korthugget bemötande. Doktorn förklarade att han inte visste vad det var och att han inte heller visste hur det skulle gå. I båda grupperna fick hälften av patienterna läkemedel utskrivna, hostmedicin och smärtstillande.

Två veckor efter läkarbesöket följdes patienterna upp med en enkät.- Bland de patienter som fått ett gott bemötande kände sig dubbelt så många bättre, säger Erik Hägg. Däremot fanns ingen skillnad alls i tillfrisknande mellan de patienter som fått läkemedel och de som inte fått det.”

De utskrivna läkemedlen hade i detta fall ingen effekt alls - trots att man påstår dem vara ”bevisat effektiva”. Vad sjukvården ägnat sig åt var alltså en helt omotiverad förgiftning av sina patienter,

DN refererar vidare:
”Också vid kirurgiska ingrepp, där både patient och läkare trott på behandlingen, finns placeboeffekter. ” och som exempel tar man de förr talrika magsårsoperationer, som i ljuset av dagens vetande framstår som helt meningslösa. Även knäoperationer och kranskärlsoperationer kan i ljuset av senare studier hänföras till samma kategori. Undra på att ”vårdköerna” växer och att vårdpengarna inte räcker till.

Den undergivna attityd som många alternativmedicinare - och deras organisationer - visar gentemot skolmedicinen är sakligt omotiverad, men möjligen politiskt korrekt - dvs ren och skär opportunism. Att kräva ”skolmedicinsk utbildning” av alternativterapeuter, eller låta skolmedicinska auktoriteter ställa krav på alternativmedicinsk versamhet är absurt. Ska man låta en blind leda en seende?


Läkemedelsverket går emot Bodström (obs datum)

SVT TEXT 109 Tor 03 Maj 2001
Justitieminister Thomas Bodströms krav på förbud av läkemedlet Rohypnol får mothugg av Läkemedelsverket. Att förbjuda Rohypnol skulle knappt ha någon betydelse för den illegala marknaden, skriver verkets generaldirektör Gunnar Alvan och enhetschefen Conny Eklund i en debattartikel i Dagens Nyheter......

SIEMs kommentar: Läkemedelsbolaget har nu självt stoppat (den legala) försäljningen i Sverige, men kemiindustrins trogna bandhund Läkemedelsverket finner sällan anledning att ingripa mot folkförgiftningen. I dag vet vi att Läkemedelsverkets ”mothugg” ovan i vart fall kom att kosta Anna Lindh livet, men också att ett antal andra under året aktuella våldsverkare / t ex dubbelmördaren i Mårdaklev / startade dagen med en försvarlig laddning legalt förskriven Rohypnol.

Under galgen?
 
När sk globaliseringsmotståndare pekat på det människofientliga i ideologin om fri rörlighet för arbetskraft och kapital, har de blivit hånade och utbuade av i stort sett hela den politiska eliten. Nu - i en sista skälvande minut före EU-utvidningen har tydligen regeringen börjat inse vad denna s k frihet egentligen innebär:
 
 ”
Arbetslivsminister Hans Karlsson vill göra skillnad mellan EU:s fyra friheter. Han vill inte att den fria rörligheten för arbetskraft ska vara lika fri som den för varor inom EU. Uttalandet får kritik av Ulf Bernitz, professor i EG-rätt, som anser att det strider mot EU:s grundvalar. Men arbetslivsministern försvarar tanken på att inskränka den fria rörligheten för arbete. ”( SR 13 april)

Men detta är ingen omvändelse under galgen, det handlar inte om någon omvändelse alls. Det handlar mest bara om att de fackliga intresseorganisationer som han företräder börjar känna sig hotade och trampade på tårna. Vad den s k fria rörligheten innebär för barns uppväxtvillkor, familjebildning ekologisk och regional balans mm bryr man sig fortfarande inte om. Den formella ekonomiska tillväxten förutsätts lösa allt - en myt vi tidigare granskat i . Tyvärr lär inte dagens ministrar själv leva länge nog för att få betala notan. Den kanske inte ens är skriven på ett språk de förstår.

MOTGIFT v 15 Cancer - ett viktigt affärsområde
En viktig pusselbit som kan bidra till cancergåtans lösning har upptäckts av forskare i Lund. I motsats till vad man hittills trott uppstår all cancer på samma sätt.... Även om det kommer ta lång tid innan cancerpatienter har nytta av upptäckten, så har den kullkastat den etablerade uppfattningen om hur en cancersjukdom startar och forskningen kan ta en ny inriktning
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=395892

SIEMs kommentar
: ”Den etablerade uppfattningen om hur cancersjukdom startar” har alltså visats vara felaktig. Miljontals människor har alltså under årtionden skrämts upp, påprackats diagnoser och plågsam behandling, och med lagens makt förbjudits utnyttja varje alternativ till den förgiftning och stympning som sjukvården erbjudit - och allt detta har genomförts av ett medicinarskrå som inte själv vetat vad cancer är?

Detta kommer naturligtvis genast att upphöra? Eller är notisens formuleringar bara ett av skråets vanliga trix för att klämma nya pengar ur skattebetalarna?


Ingen åldersgräns för tatueringar

SR  måndag 5 april 2004

Det blir ingen 18-årsgräns för att få tatuera eller pierca sig.
Socialdepartementet håller med Socialstyrelsen och konstaterar att det inte är nödvändigt med någon 18-årsgräns, trots att tatuerarnas egen branschorganisation efterlyst hårdare regler.
Socialstyrelsen har slagit fast att hälsorisken med att låta tatuera eller pierca sig inte är så stor att det behövs en åldersgräns.

 
 SIEMs kommentar:
Ingen åldersgräns alls för piercing och tatuering alltså. Om någon däremot skulle vilja sätta akupunkturnålar i en unge - eller klämma den på fötterna - för att lindra dess allergiska symtom, då är hälsofarorna stora och han riskerar fängelse. Gissa vem det är lagstiftaren visar omsorg om?

 Den vita lögnen - en aktuell bok utgången från ett utgånget förlag
Presentation insänd av HK:
ASKILD&KÄRNEKULL, ISBN 91 582 02471
Förf: Robert S. Mendelsohn har varit läkare i över tjugofem år, från början som barnläkare, numera som biträdande professor i förebyggande medicin.
Citat ur Mendelsson’s bok: ”Det finns ingen arbetsplats där okunnigheten är så stor och där det begås så många misstag som på våra sjukhus”.

Den vita lögnen innebär att den Moderna Medicinen, den "Moderna. Medicinkyrkan" som författaren kallar sjukvårdsetablissemanget, skapar mer sjukdom än den botar. För oss vanliga dyrkare av "Medicinens kyrka" är avslöjandena häpnadsväckande.

Råden till patienterna är dock mycket förnuftiga: om du vill behålla livet och hälsan i dina mellanhavanden med läkarvården, se då till att du är bättre förberedd och påläst om din åkomma än läkaren. Det är inte så svårt, läkarna har i allmänhet hunnit glömma det mesta de en gång lärde sig.

Ta aldrig några ordinerade medikamenter och låt dig aldrig opereras utan att först utsätta läkaren för ett skoningslöst korsförhör. - Varför måste jag ta de här medicinerna? Var kan jag kontrollera att detta är sant? Vilka är biverkningarna? Hur vet doktorn att det inte finns fler? Vad händer om jag inte gör som ni säger? Hur vet ni att det är sant? - Om du är osäker - ta inte tabletterna! Sannolikheten för negativa biverkningar är större än att du botas. Och om en läkare som du kan behöva i framtiden verkar bli förargad över att du trilskas - ljug då! Säg att du tar hans tabletter och känner dig redan bättre, trots att du slängt giftet för länge sedan.

Att röntgen är farligt visste man kanske förut, men också övriga prov kan vara farliga.. I förstummande stor utsträckning görs det fel i laboratorier. I kombination med läkarens allmänna åtgärdslusta och klåfingrighet leder det till att du utsätts för hälsovådliga "behandlingar" eller nya riskabla undersökningar.

Det är på tiden att vi inser att det är vår egen hälsa som står på spel och därför måste vi själva ta det yttersta ansvaret. Uppmuntrade av ”Den vita lögnen” kommer skaror av svenskar att ta detta ansvar.

Arrhythmia – Hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, yrsel och andfåddhet

Sv övers i sammandrag : SIEM:

Miljoner av människor mellan 50-70 år lider av hjärtklappning, snabba hjärtslag, yrsel och andfåddhet, ett tillstånd känt som arrhythmia. Approximativt 30-60 % av män och kvinnor i denna grupp lider av någon form av oregelbunden hjärtverksamhet vid någon tidpunkt i sitt liv.
I de flesta fall kan konventionell medicin inte förklara varför arrhythmia utvecklas. För att dölja detta faktum infördes den diagnostiska termen ”paroxysmal arrhythmia” vilket helt enkelt betyder att orsaken till oregelbunden hjärtverksamhet är okänd.

Målsättning med studien.
De elektriska cellerna i hjärtat har extraordinära näringskrav. En kronisk brist på specifika vitaminer och andra nödvändiga näringsämnen försämrar cellernas bioenergi-produktion i hjärtats muskelceller. Detta kan orsaka störningar i alstring och överföring av elektriska impulser i hjärtmuskeln som leder till oregelbunden hjärtverksamhet.

Vår
Fas II studie gick ut på, att under längre tid, genomföra ett specifikt program med tillförsel av näringsämnen till personer med arrhythmiska störningar.
Målet var att, i kombination med konventionell basterapi, undersöka effekten av näringsmedlens samverkan på reduktionen av kliniskt synbara arrhythmiska störningar hos deltagarna.
Studien var slumpmässiga, dubbel-blind, placebo-kontrollerade, kliniska undersökningar

Studiens utförande
En slumpmässig, dubbel-blind, placebo-kontrollerad, multi-center studie (35 kliniker i Tyskland) genomfördes under 24 veckor med 140 patienter med ”paroxysmal atrial arrhythmia”.
........
Slutsats
Den underliggande orsaken till arrhythmia är en brist på näringsämnen som genererar bioenergi i hjärtats muskelceller.
Det specifika närings synergi programmet ger en säker och statistiskt effektiv reduktion av arrhythmiska störningar, såväl som signifikant ökning av hälsan och livskvaliteten.

Detta vitaminprogram kan genomföras i kliniska vården som en säker och effektiv terapi för patienter som lider av arrhythmia.
Studien finns på engelska på
http://www.drrathresearch.org/clinical_studies/condition_arrhythmia.html

SIEMs kommentar: Hjartarytmier tillhör de populäraste områdena för medicinska experiment på levande människor. Sällan når man varaktiga förbättringar med gifter och elchocker, däremot blir patienten under hand alltmer uppskrämd och förgiftad, och mår därmed allt sämre.

SIEMs grundläggande tes att s k symtombilder främst utgörs av kroppens reaktioner på skador - näringsbrister, förgiftningar, trauman - kan kraftfullt illustreras genom den typ av studier som Dr Raths team genomfört. Men det lär inte hindra det fortsatta medicinska barbariet, inte heller lär de politiska tillskyndarna av EU:s kosttillskottsdirektiv låta sig påverkas. Återstår för vanliga patienter och deras anhöriga att så långt möjligt skydda sig mot medicinska ingrepp, och utnyttja den kunskaop som trots allt finns - dock inte inom skolsjukvården.

Mer om Salt
Naturmedicin & Hälsa, nr 5, -03

innehåller artikel om Himalayasalt av Thomas Alfredsson, där vi citerar

”Kristallvattenkur:

Till denna används kristallsalt i bitar. Lägg en eller flera bitar i en glasburk med skruvlock. Slå på vatten av bra kvalitet men med lågt mineralinnehåll. Efter ungefär en timma har kristallerna upplösts så pass mycket, att en 26%-ig lösning har skapats. Detta är den optimala saltkoncentrationen. Så länge det finns kristaller kvar är den idealiska lösningen intakt.
Saltlösningen kräver ingen speciell förvaring och är hållbar under lång tid. varken bakterier, virus eller svamp har någon möjlighet att etablera sig p.g.a. att lösningen är steril.

Blanda i ett dricksglas I tsk. saltlösning med 2 dl. friskt vatten. Intages varje morgon på fastande mage. Kuren bör i ett första skede pågå under l månads tid.

Kurens läkande verkan:
Kuren stimulerar metabolismen i mag-tarmsystemet. Peristaltiken och den allmänna motståndskraften förbättras avsevärt. En störd tarmfunktion normaliseras och kroppens elektrolytiska balans påverkas positivt. Elektrolyterna är de gnistor, de katalysatorer, som ser till att kroppen fungerar. Att återupprätta elektrolytbalansen eller homeostasen bidrar till att kroppen och hela hjärt-kärlsystemet tillfrisknar. Mineraler och spårämnen lösta i vatten kan utgöra ett skydd mot bl.a. hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Mineralernas bio-tillgänglighet är viktigare än mängden intagna mineraler. ”

I artikeln finns också recept på hur Himalayasalt kan användas som badsalt, för mun- och nässköljning, mm. Läs gärna mer om Himalayasalt på http://www.levandevatten.nu/Salt

Abort eller missfall ökar inte risken för bröstcancer
SR fredag 26 mars 2004
..
En forskargrupp vid universitetet i Oxford har gått igenom 53 studier som omfattar drygt 80 000 kvinnor runt om i världen, och slår nu fast att det inte finns något samband mellan aborter eller missfall och bröstcancer. Resultaten publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet.

SIEMs kommentar: De genomgångar i ärendet som SIEM tidigare refererat får alltså inte stå oemotsagda. Mer fakta i målet kommer säkert på bordet efterhand.


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

***************************************

Vaccinationsseminarium i Västerås - Vaccination eller inte?

Som förälder är det svårt att veta vad som är bäst för barnet. Genom denna utbildningsdag får du den kunskap som du behöver för att själv kunna göra ett genomtänkt och klokt val, angående dina och dina barns vaccinationer. Du får här möjlighet att under en hel dag bla få lära dig:

-hur fungerar vacciner? -vilka är riskerna? -vad händer om jag inte vaccinerar mitt barn?

Föreläsare: Alan Rees

Alan är tolk och översättare och arbetar för bla Europakommissionen och SvT. 1995 blev hans son autistisk efter vaccination. Åtta års engagemang för att bota sin son samt intensiva studier i ämnet har placerat Alan på en erfarenhets- och kunskapsnivå som få besitter i Sverige. Han har dessutom löpande kontakt med världsexpertis i ämnet och tillgång till ett omfattande faktamaterial. En dynamisk föreläsare som inte lämnar någon oberörd!

Lördagen den 8 maj 2004 kl 9.00-16.30 Stadsbibliotekets hörsal, Västerås

Seminariekostnad: 300 :- Anmälan: Hela avgiften betalas in till SAVE, PG 680359-7. Skriv tydligt namn, adress och tel.

För att underlätta vårt praktiska arbete vill vi ha din anmälan senast den 30/4. Vid senare anmälan, ring snarast!

Frågor: Kontakta Gun Östling 026-192147 eller ortsrepresentanter Marie Gehrke 021-510 41, Katarina Nilsson 021-522 66, Camilla Ohlsson-Lindelöf 021-185995, Lotta Thornell 021-336105, Lotta Joborn 021-419391 eller Helena Dahlin 021-50432.

Missa inte tillfället till en unik utbildning! Välkommen! Arr: SAVE/Framtidshälsa 2000

**********************************

Återförsäljare sökes!

Ny unik hudvårdsserie lanseras nu i Sverige. Cremer och lotioner för ansikte och kropp.

Tillverkade av örter och aromatiska oljor av högsta klass. Mer information om våra produkter finns på vår hemsida: Mirra Fleur Sverige www.mirrafleur.com Tel: 08-715 50 70

Email: sweden@mirrafleur.com

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni