AJ- bannerkgstab-bannercozycushions
emailbild
Google

Internet www.klokast.se

 

  

Vår egen urin- ett utmärkt läkemedel.
artikel av Adam Bonet.
adambonet@yahoo.com

Många har klassat urinterapi för kvacksalveri och vidskepelse, dock är detta så långt ifrån sanningen som det bara kan vara, detta är bevisat både i praktiken och med hjälp av allehanda forskning i ämnet. Om urinterapins positiva verkningar kan miljontals patienter, naturopater, läkare, apotekare, professorer och forskare från världens fem kontinenter vittna om. Urinterapi eller Amaroli som det heter på sanskrit har använts i över än 5.000 år och i nuvarande stund dricker flera miljoner dagligen sin urin över hela världen. Om inte vår urin är en slaggprodukt, vilket vi alla blivit lärda sedan barnsben, vad är det då? Det är hög tid att vi reder ut begreppen lite. Vår egen urin är så långt ifrån en slaggprodukt som man bara kan komma, tvärtom, vår urin är förmodligen det mest effektiva läkemedel som finns! Låt oss ta en granskande blick på vår egen urin, för att klara upp de frågetecken som säkerligen uppstått hos läsarna. Låt oss börja med vad forskarna har kommit fram till.

Två amerikanska forskare, Free och Free gjorde en undersökning av friskt urin och de publicerade en lista med c:a 200 av de viktigaste ämnena som de fann i urinen. ”Man har numera insett att urin innehåller tusentals ämnen och i takt med att nya, känsligare analysredskap utvecklas, kommer man att hitta mer ämnen”. (”Nature and composition of urine from healthy subjects”, in uroanalysis, in clinic laboratory practice, CRS Press, Cleveland, Ohio, 1975). Vi pratar om alla de ämnen som finns i blodet.

Ciba-Geigy har också gjort en lång lista med alla ämnen som finns i människourin. Forskare har kommit fram till att vätskan som omvälver fostret innan det föds till största delen består av fostrets egna urin. Efter c:a 16 veckor börjar fostret urinera, fostret urinerar c:a en halv liter urin om dagen och på detta sätt bildas livmodersvätskan. Livmodersvätskan tränger in i fostret genom hud, näsa och mun och är bl a nödvändig för att lungorna i över huvud taget skall kunna utvecklas. Dessutom så har man kommit fram till slutsatsen att om fostret opereras så bildas det inga ärr på barnets kropp, vilket inte är fallet om barnet opereras efter födseln. Denna vätskan är livsnödvändig för att bl a lungorna skall växa och utvecklas, men så fort vi föds så blir vårt urin plötsligt en ”äcklig” vätska!? ” Under hela 1900-talet har det lagts ner en enorm forskning på urin: Redan 1954 konstaterades det i amerikanska läkarförbundets tidskrift att det hade skrivits flera vetenskapliga uppsatser om urin ”Under hela 1900-talet har det lagts ner en enorm forskning på urin: Redan 1954 konstaterades det i amerikanska läkarförbundets tidskrift att det hade skrivits flera vetenskapliga uppsatser om urin än om något annat organiskt ämne. I en annan fackskrift avslöjades att det skrivits mer än 1.000 vetenskapliga uppsatser om ämnen med låg molekylvikt i urinen under ett enda år. Så mycket skriverier om en ”avfallsprodukt”?” ”Nexus, årgång två, nr 2, 1999, sida 65).

VAD INNEHÅLLER VÅR URIN?
Urinen består till 95% av vatten, 2,5% består av urea och resten, dv s 2,5% består av olika näringsämnen som vitaminer, mineraler, aminosyror, proteiner, kolhydrater, enzymer, hormoner, spårämnen samt ev. antikroppar. Här följer en kort lista av de c:a 2.000 ämnen som finns i urinen:
Alanin Arginin Askorbinsyra Allantonin Aminosyror Bikarbonat Biotin Kalcium Kreatinin Cystin Dopamin Epinephrin Glukos Glucin Inositol Järn Lysin, totalt Magnesium Nitrogen, totalt Ornitin Phenylalanin Organisk fosfor Potasium Proteiner Riboflavin Urea Vitamin B6 Vitamin B12 Zink

MIN EGEN ”ROMANS” MED URINTERAPIN.
Jag började dricka min egen urin då jag med hjälp av allopatiska mediciner inte kunde bota min prostatit för c:a två år sedan. Efter 10 dagar gick jag till läkaren för att göra en analys och han kunde enbart konstatera att urinen hade ”gjort mer under 10 dagar än deras mediciner under 4 månader”. Jag fortsatte att dricka min egen urin i ytterligare 20 dagar och under denna tid så försvann också ett mindre magsår som hade plågat mig sedan en tid tillbaka. Sedan en tre-fyra år så hade en liten fistel i svanskotan också besvärat mig en hel del, men detta blev ett minne blott. En av mina visdomständer slutade också verka i samband med detta. Mitt näsben har varit snett sedan min barndom och pga detta så andades jag alltid genom munnen, detta resulterade i att mina halsmandlar blev kroniskt inflammerade och ställde ofta till med en hel del besvär. Dessa besvär försvann helt och hållet, de har endast blivit ett minne.

Samtidigt bör tilläggas att jag aldrig mått så bra både fysiskt och psykiskt som när jag dricker min egen urin. Under dessa två åren så har jag bl a fastat på urin, gjort massage med gammal urin, m m, det är svårt att tro till hur många saker man kan använda sig av sin urin! Att gurgla munnen med urin samt att skölja ur näsan med den känns både naturligt och rätt. I näsan finns det en hel del nerver och akupunkturpunkter som stimuleras då vi drar in urinen i varje näsborre och sedan spottar ut den genom munnen. Samtidigt så löser man på detta sätt upp gammal slem som finns lagrad i näsan, dessutom dras eventuell var ut ur bihålorna. Gurglar man munnen i mer än 1 minut så förstärks emaljen och man desinfekterar munnen. Gurglar man i 30 minuter så dras giftiga ämnen ut ur tandrötterna samtidigt som ämnen från urinen fyller deras plats. Samtidigt så renas organismen då gifter från hela kroppen sugs ut genom tungan, efter ett långt gurglande så bör man grundligt borsta tänderna, det bästa man kan göra är att borsta tänderna med sin egen, färska urin.

För att ha en fin och fräsch hud så bör man dagligen smörja in sin hud och/eller massera huden med färsk/gammal/kokad urin då denna har en oerhört renande effekt, på detta sätt när man samtidigt kroppen genom att tillföra näringsämnen genom huden. Då de flesta sjukdomar har sin grund i en dålig mathållning börjar de flesta sjukdomarna i tjocktarmen. För att rensa ut matsmältningssystemet (och däribland tjocktarmen) så har jag provat tre metoder: Den ena är att fasta på urin och vatten 3-4 dagar i månaden, vilket gör att man mår alldeles förträffligt (speciellt om man kombinerar fastan med rengörande lavemang samt massage med gammal urin)! Det andra sättet är att dricka all urin under 2-4 dagar, vilket resulterar i att hela matsmältningssystemet rensas ut. Det tredje sättet är att göra lavemang med urin eller vatten eller båda och.

VANLIGA FRÅGOR OM URINTERAPI

Är det inte farligt för hälsan att dricka urin?
Leverns funktion är att föra ut slaggprodukter genom tjocktarm, andning och svett, njurarnas funktion är att balansera blodet, vilket innebär att om det finns för mycket C-vitamin vid en viss tidpunkt i blodet så förs det ut i urinen. Det finns alla vitaminer, mineraler, aminosyror, proteiner, kolhydrater, enzymer, antikroppar, hormoner, spårämnen som finns i vårt blod. Om jag svarar på frågan som ställts så blir mitt svar NEJ, det är inte farligt att dricka vårt urin, under normala tillstånd. Tvärtom, det är en av de nyttigaste saker som vi kan göra.

Varför var urinterapin så populär för länge sedan och varför är den inte lika populär i dag?
I takt med världens skengalopperande utveckling har vi på ett snabbt och säkert sätt avlägsnat oss från naturen. Tänk bara på hur snabbt världen har utvecklats under de sista 120 åren. Efter andra världskriget så minskade intresse för naturmediciner då allt skulle vara så ”behandlat” som möjligt. Under de sista åren har dock naturmediciner fått fart i seglen igen och däribland så har även urinterapi tagit steget ut ur skuggorna i vissa länder. Dock är detta inte fallet med Sverige, förhoppningsvis så kommer denna situation att ändras.

Om urinen är så nyttig hur kommer det sig att den förs ut ur kroppen?
Som jag redan skrivit så förs urinen ut då det vid en speciell tidpunkt inte behövs av kroppen, detta betyder dock inte att den inte behövs i över huvud taget! Låt mig dra en parallell, vi har två träd som tappar sina blad på hösten. Under det ena trädet låter vi bladen ligga kvar och under det andra så krattar vi bort dem. Vilket träd kommer att växa bäst till våren? Det första trädet kommer att växa bättre då det utnyttjar sina fallna löv som gödsel, dv s det när sig självt. På samma sätt när vi vår organism då vi använder oss av vårt urin.

Hur kommer det sig att den breda allmänheten inte känner till den här metoden om den nu är så effektiv?
Alla ni som läser detta bör veta att både läkemedels och kosmetikaindustrin väl känner till urinens verkan. I en rad läkemedel och skönhetskrämer så finns det ämnen som utdragits ur urin. Det finns all anledning att tro att man kan göra oerhört stora pengar på urin, men inga pengar kan göras genom att uppmana folka att dricka sitt eget urin. I dagens pengastyrda samhälle finns det helt enkelt ingen eller mycket liten plats för någonting som inte genererar pengar.

Kan man använda sig av sin urin under menstruationen?
Det kan man. Vissa kvinnor tycker kanske att detta är äckligt och de gör kanske ett uppehåll under denna period. I detta sammanhang bör dock nämnas att en kvinnas kropp avsöndrar mer hormoner än normalt under just den här perioden och detta kan vara en bra anledning till att använda sig av urinen under just denna period.

Kan en gravid kvinna dricka sin egen urin?
Ja, men hon bör inte dricka morgonurinen, efter att ha druckit vatten, thé eller någon annan vätska kan hon dricka den 2:a eller 3:e urineringen, dock bör urinen inte vara för stark eller koncentrerad. De kvinnor som jag har läst om som har använts sig av urinterapi under sitt havande, säger att de gick igenom en nästan smärtfri förlossning.

URINTERAPI UR HISTORISKT PERSPEKTIV.
Urinterapi är inte på något sätt en ny metod, snarare pratar vi kanske om världens äldsta läkemetod. I världens äldsta bok, den indiska boken ”Shivambu Kalpa Vidhi (metoden att dricka sitt urin för att föryngra sig), vilken dateras till 3.000 år före Kriste födelse, finner vi olika recept på hur man bör använda sig av urin. Att läsa detta dokument som är översatt från sanskrit är oerhört intressant, redan för 5.000 år sedan så visste man i Indien att urinen förbättrade matsmältningen, motverkade förkylningar och influensa, förstörde gifter, renade blodet, hade en lugnande effekt och många andra saker som forskare har kommit fram till i vår tid. De använde sig både av urinen in- och utvärtes. De gamla indierna visste vad de gjorde, tack vare dem så kan lyckligt lottade människor som du och jag använda oss av denna ”gudomliga nektarn”.

Traditionellt och historiskt sett så förknippas urinterapi med länder som Indien, Kina och Japan, dock stämmer inte detta helt och hållet. Urinterapi har genom historien utövats i många olika länder, som te x Tyskland, Holland, Frankrike, Grekland, Italien, Egypten, Ryssland, m m. En tandläkare i Paris på 1700-talet lovordade urinet som ett oersättligt gurgelvatten och franska och tyska läkare använde kourin för att läka och kontrollera diverse sjukdomar som bla astma och reumatism. I Ryssland kan bl a Aleksei Andreevich Zamkov nämnas. Han uppfann läkemedlet ”gravidan”, vilket gjordes av gravida kvinnors urin. Det här läkemedlet var så effektivt att man använde sig av det på 300 kliniker i f. D. Sovjetunionen innan Stalins repressalier satte stopp för hans verksamhet. Då man använde ”Gravidan” upptäcktes inga negativa biverkningar, tvärtom, man läkte barnrakit, hormonella störningar, impotens, nervsjukdomar, alkoholism, drogmissbruk.

Engelsmannen John Armstrong är en av pionärerna i Europa. Han hade en ”oläklig” tuberkulos samt diabetes, vilka han själv läkte då han under 45 dagar fastade på vatten och urin. Efter att ha blivit frisk så hjälpte han tusentals människor med att bli av med sina svåra sjukdomar på samma sätt. Hans erfarenheter slutade även de i bokfrom: ”the Water of Life” heter boken som är ett ”måste” för seriösa uropater. Enligt vissa källor så utövas den här terapin dagligen av över fem miljoner japaner, andra källor menar att c:a sex miljoner tyskar har använt sig av urinterapi. miljoner ha prövat på urinterapi. Då vi pratar om Tyskland vill jag tillägga att det to m har funnits både TV och radioprogram angående urinterapi i Tyskland. I Tyskland så finns det ett stort utbud av böcker om urinterapi, skrivna, inte minst av läkare och av apotekare. Det finns också böcker på engelska, spanska, holländska, franska, koreanska och japanska. Det finns kliniker runtom i världen där man läker med hjälp av urinterapi, MCL (Japan och Korea), Paraiso de la Salud (Mexiko), The Lifestyle Institute (USA), samt många, många andra på alla våra fem kontinenter. Två världskongresser har hållits(den första i Goa, Indien, 1993, den andra i Gersfeld, Tyskland,1999) och den tredje kommer att hållas år 2003 i Brasilien.

HUR VERKAR URINEN?
En viktig sak är att reda ut hur urinen verkar, detta är dock inte så lätt då forskare helst studerar olika ämnen i urinen i stället för att studera urinen som helhet. Läkaren och författarinnan till bla boken Urine-Therapy, it may save your life! Beatrice Bartnett anser dock att det är meningslöst att söka efter ett ”mirakelämne” i urinen. Det finns tusentals olika ämnen i urinen som, enligt henne befinner sig i en balans mellan sig och endast på detta sätt kan urinen ha den starka effekten som den har. Om vi tittar på urinen som helhet så anses det att den bl a har följande verkningar:

1. Vaccineffekt.
När en människa är sjuk så förs rester av sjukdomen ut hans urin, te x var och gamla vävnader. Dessa ämnen fungerar som ett vaccin när de förs in i kroppen igen. De innehåller information om sjukdomen, vilken sedan används av immunförsvaret för att bekämpa sjukdomen. Under en svår sjukdom så förstärks avfallet av vävnader i kroppen. Efter att människan har blivit frisk så måste dessa vävnader tillsättas igen. Normalt sett sker detta genom att vi äter. Följande händer då: kroppen bränner en mängd energi för att smälta maten, för att transportera den, för att omvandla den och sedan kan kroppen börja bygga upp sina vävnader igen. Allt detta sker i en period då vår organism är utan krafter och det minsta som vi behöver är att bränna energi.

2. Återanvändning av näringsämnen.
Pg a de ämnen som finns i urinen så är vår urin ett ypperligt värdefullt näringsämne. Vi får också i oss en massa näringsämnen när vi äter, men kroppen förlorar samtidigt en massa energi på att smälta mat. Dricker vi vår urin eller använder oss av den externt så sparar vi energi, den här energin går åt för att höja immunförsvaret.

3. Återanvändning av hormonerna.
Vad som beträffar hormonerna så bör man gå till väga på ett annat sätt för att ge sin kropp det där lilla hormontillskottet den så väl behöver. Hormonerna förstörs nästan allihopa i magen av magsyrorna. Vår hud är en jättelik sil, genom porerna förs ämnen in och ut ur vår kropp. Att massera sig med sin urin är det bästa sättet att ge vår kropp ett hormontillskott. Hormonerna tränger in genom huden och återanvänds sedan av kroppen. Detta är ett mycket viktigt moment då framställningen av nya hormoner är en komplicerad process vilken kräver en hel del energi. Dessutom kan vissa hormoner endast produceras när vi är sjuka och att återanvända dem kan spela en mycket viktig roll för att bekämpa sjukdomen.

4. Antivirus och antibakteriell effekt.
I första hand anses det vara urean och ammoniaken som ger de här effekterna, dessutom anses de ha en bra verkan mot svampinfektioner. Dessutom så fungerar ammoniaken och de salter som förs ut i urinen som ett utmärkt reningsmedel. Man kan te x snabbt läka eksem och sår på huden med hjälp av tvättning med urin och kompresser av urin.

5. Saltterapi.
Salt vatten använder man sig ofta i yoga för att på ett komplett sätt rena ut kroppen invändes, man lindrar sjukdomar som astma, magsår, dålig matsmältning och förstoppning. Att dricka urin, vilken också är en salt substans, ger likadan effekt. Urinen löser inte bara upp slem utan gör även blodet och gallan mer flytande, vilket kan vara oerhört positivt. När urinen når tarmarna så drar salterna till sig vätska, vilket i sin tur producerar en laxerande effekt. Urinen löser också upp gammalt slem och var, vilket gör urinen till en ytterst bra medicin mot te x bihåleinflammation. Man suger upp urinen i varje näsborre och sedan spottar man ut den genom munnen, salterna drar till sig den lagrade varen som finns i bihålorna.

6. Strukturerat vatten.
Det finns olika typer av vatten och de skiljer sig från varandra genom livslängden av deras flytande kristaller och deras molekylstruktur. Kroppens vätskor har en ordnad molekylstruktur och de flytande kristallernas livslängd är lång. Om vi dricker en vätska som skiljer sig mycket från kroppens, så tvingas kroppen att omstrukturera denna vätskan innan den kan tas till goda. Än en gång går det åt energi för att göra detta. Vår urin är en ”färdig” vätska som tas emot av kroppen på en gång vilket innebär att vi sparar på vår energi. Forskare har kommit fram till ett par intressanta saker vad som beträffar det här med att ”spara på sin energi”. Där invånarna dricker ett ”välstrukturerat” källvatten har man färre sjukdomar och man lever även längre än på andra ställen. Jag har pratat en hel del om att spara energi, de som kommer att pröva urinterapi kommer själva att märka att de känner sig piggare när de håller på med urinterapi. (se f ö http://www.levandevatten.nu )

7. Återanvändning av enzymer.
Enzymer spelar en mycket viktig roll i vår kropp, bl a så är viktiga då vi pratar om matsmältningen. I dag använder man sig av människourin för att göra olika läkemedel som förhindrar hjärtattack. Ett av de viktigaste ämnena som man använder sig av är enzymen Urokinase. En enzym behöver en ”coenzym” som transporterar enzymen till det stället där den behövs, dessa ”coenzymer” får vi i oss genom maten. De av kroppen producerade enzymerna kan inte fungera på ett bra sätt om vår föda är otillräcklig, då detta händer så förs de ”överflödiga” enzymerna ut ur kroppen genom urinen. Detta händer ofta pg a att vi inte ger dem det ”bränslet” som de behöver i form av bra mat, de förs ut ur kroppen även om vi har nytta av dem, att återanvända sina enzymer är därför en viktig sak, de blir det rätta ”bränslet” för kroppens enzymer.

URINTERAPI VID OLIKA SJUKDOMAR.
Generellt sett anses det att urinen verkar bra mot alla sjukdomar, enligt vissa uppgifter jag har fått så finns det kliniker bla i Indien och i Nicaragua som botar alla sjukdomar som finns med urinterapi. Här följer en kort lista över vissa av de sjukdomar som urinen botar eller hämmar.
Hjärnskakning Kallbrand Leukemi Bihåleinflammation Magsår Olika leversjukdomar Problem med njurarna Prostatit och övriga problem med prostatan Herpes Kvinnliga sjukdomar Malaria Astma Diabetes Hemorroider Alergier Eksem Olika ögonsjukdomar Depression Migrän Parkinsons sjukdom Downs syndrom Gonorre Syfilis Epilepsi Cancer Apendicit Tuberkulos Förstoppning Influensa Svampinfektioner Impotens Öppna sår Hjärtsjukdomar Karies Sömnlöshet Psoriasis Brännskador Hjärnhinneinflammation Difteri Lunginflammation

URINTERAPI OCH ”DJURFÖRSÖK”.
Vissa djurförsök har gjorts med urin och resultaten är, minst sagt, fantastiskt intressanta! Den koreanske läkaren Kook Hee Kang skrev till mig och berättade att man i Korea gjort ett experiment med grisar, resultatet talar för sig självt. Man använde sig av två grupper av grisar en grupp gav man foder och vatten och den andra gav man foder och vatten uppblandat med sin egen urin. Efter fem månader kom man fram till följande resultat: De grisar som drack urinuppblandat vatten blev mer ”stryktåliga” vad som gällde olika sjukdomar, deras Halter av skadliga bakterier förbättrades betydligt. Detta experiment visar på ett enkelt sätt att det bästa sättet att bli av med förkylningar och andra sjukdomar på är genom att använda sig av urinterapi. De grisarna som drack urinutspätt vatten gick upp i vikt snabbare och de var mer tåliga mot sjukdomar i andningsvägarna. När man sedan provade köttet så föredrogs ”uringrisarnas” kött framför de vanligas.

Innan Zamkov släppte ut sitt urinbaserade läkemedel ”Gravidan” så provade man det på gamla, svaga råttor som knappt rörde på sig. De blev som nya och deras päls började växa igen. De fick återigen matlust samt en stor sexuell lust, när de parade sig blev avkomman normal. Gravidan gavs också till en gammal häst som knappt kunde stå på benen, han blev som ny och han parade sig med en hona efter att ha sprungit iväg med en vagn som var fastspänd efter honom fölet blev helt normalt.

INVÄRTES OCH UTVÄRTES BRUK

Drickande.
Man bör låta den första och sista skvätten hamna i holken då den första skvätten renar urinröret och den sista innehåller praktiskt taget inte innehåller några näringsämnen. Vanligtvis så dricker man sin egna, färska urin. Hur mycket man bör dricka beror på en själv och på ens egna behov. Är man frisk så kanske man nöjer sig med ett glas om dagen, jag läste om en indisk läkare som drack tre glas om dagen i friskt tillstånd. Är man sjuk så kanske det räcker med ett glas om dagen och i vissa, svårare fall så är det bästa att dricka ALL urin. John Armstrong drack, efter det att han blivit frisk, all sin urin varje dag!

Fastande.
Att fasta på vatten och urin är den mest effektiva metoden att använda sig urinterapi på, kombinerar man fastandet med bastubadande, varma bad, rengörande lavemang och dagliga massager med kokat eller gammalt urin så ökas effekten betydligt. Samtidigt kan det vara bra att tänka på att lägga kompresser i hjärttrakten av gammalt urin på natten för att avbelasta hjärtat så mycket det går, man kan också stimulera fotsulorna genom att rulla fotsulorna på en taggad brödkavel för att på så sätt öka blodomloppet. Innan man börjar fasta så är det dock flera saker man bör tänka på: Man måste äta så mycket färska grönsaker och frukter som möjligt en 2-3 dagar innan man börjar fasta, kanske lite grovt bröd eller grovt ris och på kvällen innan plommon. På detta sätt så töms tjocktarmen på avföring och det underlättar att gå igenom fastandet. Under den första dagen på morgonen så bör man göra ett lavemang med 1-2 liter urin, eller urin uppblandat med kokat ljummet vatten eller om man så önskar kokat ljummet vatten med lite citron i, detta för att ytterligare tömma tjocktarmen. Innan en lång fasta bör man öka succesivt(om man inte redan tar stora, dagliga mängder av urin), det kan vara bra att börja med en tredjedel av ett glas, efter två dagar öka till 2/3, efter ytterliggare två dagar ett glas osv tills man dricker all urin under två veckor innan fastan påbörjas. Att göra massage med ljummen gammal eller kokad urin är ett ytterligt bra sätt att hjälpa till. Man drar på detta sätt ut smuts ur kroppen, urinen går in genom huden och påverkar blodet, det börjar gå snabbare och detta är viktigt för att avlasta hjärtans arbete under fastandet.

Tarmsköljning.
Det finns två typer av tarmsköljning vilka uppfyller två olika syften. Det första är ett närande minitarmsköljning vilket man sätter in på kvällen innan man går och lägger sig. Detta kan man göra under en vecka-10 dagar. Dock skall man inte gå på toaletten efter detta. Urinen sugs ut ur tjocktarmen under nattens gång, den här typen av ”lavemang” fyller två syften: På detta sätt så ger vi nästan på direkten vårt blod ett näringstillskott, dessutom så har urinet en antiinflammatorisk verkan. Det andra är en riktig tarmsköljning. Man tar 1-3 liter ljummen vätska och succesivt så för man in urinen(alt. vattnet) i tjocktarmen, det bör inte göras på en gång utan man tar tid på sig och gör det undan för undan. Pg a hur tjocktarmen ligger så måste man” jonglera” lite med sig själv efter att man tagit ur slangen ur ändan för att urinen även skall nå de inre delarna av tjocktarmen. Man lägger sig på axlarna och nacken, dv s med benen och kroppen lodrakt upp i luften, samtidigt som man håller balansen och stödjer ryggen med armarna. På detta sätt så rinner vätskan in i tjocktarmen, så ”ligger” man i en 15 sekunder, sedan lägger man sig ner på den högra sidan för att vätska skall rinna ännu längre ner och komma åt och rena tjocktarmens inre delar också. I det här läget ligger du så länge du kan och när du känner att du måste gå på toaletten så gör du det. Om det inte skulle vara tydligt illustrerat så kan ni titta i en bok om människans anatomi om hur tjocktarmen ligger inne i en människa och sedan så tror jag att femöringen ramlar ner. På detta sätt så renar man även ut de inre delarna av tjocktarmen, detta kan man göra i samband med fastande eller självständigt, te x en gång i veckan eller var 10 dag.

Öron, näsa, hals och ögon.
Har du problem eller värk i öronen? Det går alldeles utmärkt att droppa färskt urin i örat eller ta en bomullstuss med färskt eller gammalt urin och stoppa i örat(gammalt urin bör inte vara äldre än 4 dagar i det här fallet), av egen erfarenhet kan jag säga att det hjälper mycket bra. För olika typer av ögonproblem så är det droppar av färskt urin som gäller, är urinet för koncentrerat så kan man späda ut det med kokat ljummet vatten för att förhindra sveda. För att hålla en bra munhygien så kan man använda sig av urin på många sätt. Gurgelvatten och tandkräm för länge sedan bytts ut mot urin och min munhygien är alldeles utmärkt! Så fort jag känner att min hals börjar bli lite sådär, så gurglar jag även halsen med urinet och jag vill i det här sambandet påpeka att jag inte varit förkyld en enda gång i snart två år. Innan jag började med urinterapi så pratade jag inte om förkylningar utan jag pratade om ”dunderförkylningar” som kanske varade 1-2 månader, som tur är så har jag enbart ett mycket vagt minne av hur detta kändes… Att rensa näsan med urin går också alldeles utmärkt, näsan känns ren och fräsch och om man lutar huvudet bakåt så att urinet rinner ut i munnen så rensas näsan ut ännu mer. Detta urin bör spottas ut, det känns lite obehagligt i början men när du märker hur ren näsan blir så förstår du även fördelarna med detta. Detta kan man göra genom att droppa urin i näsan eller genom att suga in urin, te x från ett glas. Om urinen är för koncentrerat kan det vara bra att späda det med lite ljummet vatten.

Intern dusch”
För kvinnor så är den interna ”duschen” vid vissa tillfällen en mycket bra variant för att komma åt kvinnliga sjukdomar som, te x cancer i livmodern, könssjukdomar eller svamp i slidan. Under dagen så sprutar man in sin egna, färska urin i slidan. För att förstärka läkningseffekten så kan man stoppa upp en urinimpregnerad tampong i slidan över natten.

Injektioner av urin.
Detta är en metod som vissa enbart vissa läkare och urinterapiexperter har prövat på, den är mycket effektiv, dock så bör man endast använda sig av denna metod periodvis och endast erfaren personal bör använda denna metod.

Tvättning.
Tvättning av ansikte och kropp med sin egna urin. Innan man duschar sig så kan man tvätta sig med sitt eget urin. När urinen har torkat så duschar man sig i varmt och sedan i kallt vatten, man behöver inte använda sig av tvål, eller så sköljer man inte av sig urinen om man inte vill det. Min hud blir len som ”ett nyfötts barns skärt” när jag gör detta, det är häpnadsväckande!!! Jag vill också tillägga att jag inte kommer ihåg när jag köpte after-shave sist, jag använder mig av den här tvättningen av mitt ansikte efter rakningen och det finns inget after-shave av dem som jag har provat som ens kommer i närheten av urinens verkan.

Urinkompresser.
Dessa hjälper vid eksem, hudcancer, växande födelsemärken, sår och vid interna problem, te x i buksportskörteln eller i levern. Kompresserna kan vara av färskt, gammalt eller av kokat urin, urinen bör vara lite varmare än ljummet.

Fotbad.
På fotsulorna så finns det en oerhörd stor mängd reflektorer, vilka man bör stimulera så ofta som möjligt. Ett sätt att göra detta på är att sätta ner fötterna i en stor bunke med varmt vatten och salt. Ännu bättre är att samla ihop urin under dagen, värma det och sedan göra ett urinfotbad. På vilket sätt påverkar detta bad vår hälsa? Dessa punkter representerar olika organ i kroppen och stimulerar vi dessa punkter så stimulerar vi dessa organ, att stimulera fotsulorna innebär att vi stimulerar hela vår kropp. Jag vill dock poängtera att dessa punkter finns även på andra ställen, som te x på händerna.

Håravfall.
För de som har problem med håravfall så kan man göra en massage av håret eller av hårbotten, man kan både använda sig av färskt eller av gammalt urin. I vissa fall så har to m flintskalliga fått allt eller en del av håret tillbaka!

Urintinktur.
Om man inte vill eller kan dricka sitt urin så kan man späda det med vatten, detta bör göras på följande sätt: Man använder sig av en pipett och 6 miniflaskor, man häller 18 droppar vatten i varje flaska och två droppar urin i flaska nummer 1. Denna flaska skakas sedan kraftigt c:a 50 gånger, det är viktigt att lösningen blandas helt och hållet. Sedan tar man två droppar ur den första flaskan och häller i flaska nummer två för att göra om proceduren tills man kommit till den sjätte flaskan. Denna lösning kan man lägga på eller under tungan hur ofta man vill. Man bör börja med två dropp och succesivt öka till tio droppar. Jag har själv aldrig haft behovet av att använda mig av den här metoden men den skall ha en bra verkan.

OLIKA TYPER AV URIN
Det finns många olika typer av urin, låt oss titta på de allra viktigaste. Den stora skillnaden mellan manlig och kvinnlig urin är hormonerna, pg a detta så bör man undvika att använda sig av det motsatta könets urin. Om en människa är frisk så är hans urin det också och att dricka sitt eget friska urin är ett ytterst bra sätt att förebygga sjukdomar. En sjuk människas urin, är som jag redan kommenterat det bästa sättet att komma till bukt med sjukdomar. Morgonurinen är full med hormoner och näringsämnen då dessa släpps ut under natten för att återhämtningsprocessen samt ”reparation” av kroppens vävnader görs under natten. Under dagen blir vår urin mer en vitamindrink, beroende på vad vi äter under dagens lopp. Ett barns urin (från 2 månader till 12 år) är oftast mycket rent, förutsatt att barnet är friskt. Det går alldeles utmärkt att använda sig av det i förebyggande syfte då det innehåller en stor mängd antikroppar. En vuxen person kan, i förebyggande syfte, dricka ett barns urin under en månad eller två. Ett barns urin kan också användas för att läka sjukdomar. En vuxens urin är mer balanserat, det innehåller bl a mer hormoner.

Urinen ändras med åren, när vi blir gamla så minskar antalet hormoner och immunkroppar. Gammal urin används bl a för att göra massage. Man samlar upp urinen i en mörk flaska, man tillsluter med bomull och sedan låter man den stå en 6-8 dagar. Bomullen tillåter luften att tränga in i flaskan så att jäsningsprocessen kan påbörjas, vilket är mycket viktigt. Kokad urin till 1/2, 1/3 och 1/4 är kanske en av de allra verksammaste typerna av urin, urinen bör kokas i ett glaskärl och den bör kokas utan lock. Liksom gammal urin är den nerkokade urinen en utmärkt vätska att tvätta sin hud och att massagera sin kropp med. Dock måste man utesluta all salt ur sin diet innan man väljer att koka sin urin, annars kan lösningen bli för salt då vi pratar om koncentrerat urin. I Indien så använde man sig förr i tiden mycket av just den kokade urinen då man gjorde massage.

SAKER ATT TÄNKA PÅ
Den färska urinen bör drickas innan det svalnar, ju förr desto bättre och den bör drickas på fastande mage, c:a 30-45 minuter innan man äter.

För att vänja sig vid smaken och vid tanken på att börja använda sig av sin egen urin så kan man börja använda sig av den utvärtes och sedan börja med att blanda den med juice och sedan gå över till att dricka den i ren form. Tobak och alkohol bör undvikas, dessa produkter har en negativ inverkan på kroppen och på blodet, vilket sedan verkar negativt på urinen.

Det är mycket viktigt att hålla en så naturlig kosthållning som möjligt, produkter som salt, socker, vitt mjöl, kött, ägg(proteinintaget bör minskas även om vi pratar om fisk och nötter), kaffe, läskedrycker, godis, kakor, tårtor och annan typ av skräpmat bör undvikas. I största mån bör man försöka att gå över till separerad mathållning eller i alla fall försöka hålla en vegetarisk mathållning, att enbart äta råa frukter och grönsaker är också ett mycket bra alternativ, men var och en bör ändra på sina kostvanor eFTER sina egna behov och möjligheter. Allopatiska läkemedel bör INTE användas i samband med urinterapi.

De läkemedelsrester som förs ut i urinen bör inte hamna i kroppen igen, då koncentrationen av kemiska läkemedel inte bör bli för stor i vår organism, tvärtom, målet är att föra ut dessa ur kroppen.

Det bästa är att sluta ta mediciner 2-4 dagar innan man börjar med urinterapi. Vid vissa sjukdomar kan urinen ha en mycket frän lukt och smak och dessutom vara tjockflytande samt vara mycket mörkt. Denna urin bör drickas ändå, den kan spädas med vatten eller med juice för att den skall kunna sväljas lättare. Ibland så kan en s. k. ”reningskris” uppstå.

Detta innebär att för många lagrade gifter förs ut ur kroppen vid samma tidpunkt och reaktionerna kan variera, vi kan prata om diareer, spyor, hög temperatur, illamående, huvudvärk eller svettning. Urinen har en otrolig renande verkan och därför så släpper dessa gifter taget förr eller senare och förs ut ur kroppen. Det bästa är att inte avsluta behandlingen. Om det känns för jobbigt så kan man avvakta ett par dagar och sedan börja med urinterapin igen, normalt sett så klarar man den här krisen bra, dv s om man ens märker av den. För att undvika en alltför kraftig reningskris, vilket innebär att lagrade gifter släpper taget och innan de förs ut så kan de ”blomstra” upp inne i kroppen och detta kan vara mycket obehagligt, så är det bästa att öka succesivt. Om personen vet med sig att hans kropp är förhållandevis ren eller om en människa ligger dödssjuk och det inte finns något annat val så kan man ”brassa” på ordentligt från första början.

Har ni frågor angående urinterapi och eventuellt angående separerad mathållning så kontakta gärna mig:
adambonet@yahoo.com

Litteratur
Bioritmologi och urinterapi, Guennadi Malakhov, Sankt Petersburg, 2002.
Levande Vatten, Guennadi Malakhov, Sankt Petersburg, 1998.
Den Gyllene Fontänen, Coen van der Kroon, Köln, 1994.
The Water of Life, John Armstrong, Essex.
Urinterapi(artikel), Lars Adelskogh, Nexus, 1999.