Shopen

Sök på klokast.se

Beställ nyhetsmail
Tipsa en kompis
Företaget/Kontakt
Naturmed mottagning

SIEMs utbildningar 2007/2008 

Antingen du är SJUK eller FRISK: Detta bör du veta !

WEB-kurs 10 brev + material på CD, DVD mm

Klicka här för mer information om WEB-kursen

<>AKTUELLA KURSER 2009
Den 28 oktober planerar vi för ett internationellt seminarium om
probiotika - det  kanske mest spännande  området f n när det
gäller kosttillskott  för naturlig behandling.  Ledare är dr Nigel Plummer
, välrenommerad forskare  som även arbetar som rådgivare åt
 BioCare och seminariet hålls på engelska. Svensk sammanfattning
 kommer att finnas.  Seminariet är  avsett för  naturmedicinska
terapeuter, och syftar till att väcka intresse för att arbeta med
 denna typ av kosttillskott.  Seminariet äger rum kl  13-16 i  Göteborg,
Villa Belparc, Slottsskogen,  och deltagaravgiften är satt till 100:-,
 vilket inkluderar visst material.  Begränsat deltagarantal, deltagare
 antas i den ordning avgift inbetalats, erlagd avgift återbetalas ej. 
Boka plats på
http://klokast.com/shop/product_info.php?cPath=76&products_id=624

Samma dag - den 28 oktober - kommer vi kl 17-19  att  i Göteborg,
Villa Belparc, Slottsskogen även ordna en presentation av DPA -
 Digital Puls Analys - för naturmedicinska terapeuter. Se mer info på
http://www.klokast.se/DPA  !  Deltagaravgiften är även här  satt till
 100:- , vilket inkluderar möjligheten till egen DPA-mätning.
Begränsat deltagarantal, deltagare antas i den ordning avgift
inbetalats, erlagd avgift återbetalas ej.  Boka plats på
http://klokast.com/shop/product_info.php?cPath=76&products_id=625

AKTUELLT OM VACCINER

STUDIEPAKET OM VACCINER OCH VACCINSKADOR - KLICKA!

 


SIEMS ENDAGSKURS I EKOLOGISK MEDICIN

Ta kontakt med oss om du vill arrangera denna kurs på din hemort! Lär dig genomskåda ”apparamedicinens” myter!  Du får nycklar till hur du själv kan bedöma dina symtom, hälsa och behandling. /ULF BRÅNELL   Biopat, FK, ”Klok Gubbe”,

Innehåll:  Se länk  http://www.klokast.se/kurs/Sem/index.html


Bakgrund


Vården och de ”förebyggande”  insatserna  byggs ut men allt fler tycks bli sjuka. De konstiga  sjukdomarna  blir allt fler, men  det blir allt svårare att få sin ohälsa diagnosticerad, botad eller ens erkänd.  Allt fler kastas ut ur försäkringssystemen i stället för att botas eller tillfriskna.

Åtskilliga  börjar ifrågasätta vad som egentligen ligger bakom. Många vill veta mer om ”alternativ medicin”, när de inte fått hjälp av den konventionella.   Men den information  de möter i massmedia är oftast ytligt snömos,  tillrättalagt av fnysande  ”medicinska experter”  - som inte vill se alternativ till sin egen ”expertis”, och som dukar upp de märkligaste historier om alla faror som hotar inom alternativmedicinen

SIEM har sedan tio år erbjudit  information och utbildning  om alternativ medicin på Internet.  Nu vill vi gå vidare i andra former än via datorn.  På våra ENDAGSEMINARIER runt om i landet kan  du nu   få betydligt djupare information, dialog och kontakter.

Alternativ medicin handlar  inte bara om  behandlingsmetoder, inte om hur de vackra ska bli vackrare och de friska friskare, så som pressen gärna utmålar det i sina ”hälso- och skönhets”-bilagor. Främst ger nämligen  alternativmedicinen obekväma förklaringar till VARFÖR VI BLIR SJUKA!  Vi vill  presentera  synsätt och kunskaper som dagens media och myndigheter gärna TYSTAR NER  - men som kan vara livsviktiga för dig, dina närmaste  och inför vår gemensamma framtid. 

SIEM är en del av KGST AB, dvs ett företag, ägt av  Ulf Brånell. Under årens lopp har SIEM utvecklat ett växande  nätverk av personer med ett brinnande personligt engagemang och djupt kunnande om olika  folkhälsofrågor, ett kunnande de ofta förvärvat till  ett högt personligt pris.   En del av dem  möter du  på våra seminarier, som föreläsare, arrangörer och deltagare.  Antingen du är frisk, sjuk,  förälder, anhörig, behandlare, politiker eller bara nyfiken är vårt  mål  att du ska få många nya tankar - och kanske nya vänner.

Välkommen!
SIEM/ Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

Ulf Brånell                Några skillnader mellan skolmedicin & ekologisk medicin

Skolmedicin Ekologisk medicin
Att förstå kroppens sätt att fungera är mycket svårt  Att förstå kroppens sätt att fungera är enkelt 
Kroppen kan bäst förstås som en kemisk-mekanisk apparat vars uppträdande styrs av olika orsaker i det förflutna. Kroppens olika organ fungerar även var för sig som kemiska apparater.  Kroppen kan bäst förstås som en intelligent varelse som väljer mellan de olika alternativ den uppfattar. Dess olika organ står i helhetens tjänst, och försöker i varje ögonblick fullgöra de uppgifter de tilldelas. 
När kroppen visar obehagliga tecken är det symtom på sjukdom. Sjukdomar är ett meningslöst ont som man måste bekämpa med alla medel som står till buds.  När kroppen visar obehagliga tecken är det i regel ändamålsenliga reaktioner på skada. Man måste undanröja skadeorsakerna och underlätta läkningsarbetet om fortsatta obehag eller kronisk sjukdom ska undvikas. 
Det finns ett enormt antal sjukdomar. Varje sjukdom har sin egen speciella orsak, och olika sjukdomar hos samma person kan därför bäst behandlas av olika specialister. Fär att kunna bota en sjukdom måste den diagnosticeras exakt. I bästa fall finns det en mot sjukdomen svarande medicin. Det är farligt att ta medicinen om man inte har sjukkdomen (och ofta även om man har den)  Kroppens reaktioner på skada är i princip alltid de samma, och när möjlighet finns påbörjar kroppen läkningsarbete. Riktlinjerna för att behandla ohälsa är därför i stort sett desamma. Behovet av läkningsarbete beror naturligtvis på skadans art och allvar. Olika sjukdomar hos samma patient har i regel samband och patienten bör behandlas som en helhet. Läkemedel ska alltid vara oskadliga. 
De flesta orsaker till kronisk sjukdom är okända eller genetiska, och svåra att göra något åt och sjukdomen därför i praktiken obotlig  Orsaken till kronisk sjukdom är oftast en inre förgiftning till följd av otillfredställande läkning av tidigare skador. Kronisk sjukdom kan därför behandlas och läka ut.. 
Mikroorganismer orsakar många sjukdomar och måste därför alltid bekämpas  Bakterier och virus är kroppens livsnödvändiga medarbetare, som ställer till skada endast om vissa kroppsfunktioner sedan tidigare är underminerade. 
Vetenskaplig forskning är den enda vägen att finna orsakerna till och behandlingsmetoder för olika sjukdomar.  Den vetenskapliga forskningens teori och metoder är i regel alltför trubbiga för att kunna ge praktiskt användbar kunskap utan oförutsedda bieffekter. Genom att tillämpa grundläggande ekologiska principer kan man effektivare behandla ohälsa. 
Kroppen kan bli friskare genom kemiska läkemedel och operationer  Kroppen kan bara bli sjukare genom förgiftning och stympning.  

För en kritisk granskning av skolmedicinens "vetenskapliga" metoder se här!